Andakten. Årets Konfirmanter. Ungdomsmøter i Hellemyr. Menighetskalenderen. Hellemyrhallen. side 2. side 4. side 5. side 6. side 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andakten. Årets Konfirmanter. Ungdomsmøter i Hellemyr. Menighetskalenderen. Hellemyrhallen. side 2. side 4. side 5. side 6. side 8"

Transkript

1 Menighetsblad for Nr.3, 10.juni 2014, 49. årgang Grim og Hellemyr menigheter Andakten side 2 Årets Konfirmanter side 4 Ungdomsmøter i Hellemyr side 5 Menighetskalenderen side 6 Hellemyrhallen side 8 Digitalversjon finner du på

2 2 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 3 For Dåp, Vielse og Gravferd, kontakt Kirkes servicetorg tlf: Grim menighet Kontorene i Grim kirke Menighetskontoret (tirsd.,onsd.,fred ). Tlf e-post: (velg Grim) Daflig Leder: Cecilie P. Ueland tlf e-post: Sokneprest (vikar) Jan Otto Fredwall tlf Soknediakon Fredrik Netland tlf e-post: Kantor Gillian Wilder tlf e-post: Kirketjener Svein Tore Løvåsen tlf Menighetspedagog Ing-Marie Røed tlf Ungdomsarbeider Linda Andersen tlf: Boligtelefoner Jan Otto Fredwall, sokneprest, tlf Cecilie P. Ueland adm.leder, tlf Svein Tore Løvåsen, kirketjener tlf Gillian Wilder, organist, tlf Fredrik Netland, soknediakon, tlf Ing-Marie Røed, Men.ped. tlf Olav Rykkelid, men.rådsform. tlf Gaver til menighetens drift: Bankgiro Postadr.: Grim menighet Postboks 4537, Grim 4673 Kristiansand. Hellemyr menighet Hellemyr menighetskontor Bydalsveien Kristiansand Post: Postboks Kristiansand Gavekonto: Bank Telefon direkte: E post: Viser ellers til kirkens servicetorg, som setter tlf over til ansatte på jobb mand.-fred. Kl Daglig leder og menighetspedagog : Helene Horverak tlf Epost tlf Sokneprest Sigmund B Kruse tlf E-post tlf Diakon Fredrik Netland tlf Kirketjener Flemming Jensen tlf E-post: Trosopplærer: Torunn Brådland tlf E-post: tlf Leder av Menighetsråd: Jorund Kristine Ingebretsen tlf E-post: Menighetsnytt utgis av Grim menighetsråd og Hellemyr menighetsråd og distribueres til alle husstander i Grim og Hellemyr menigheter. Redaksjonen: Arvid Fosseli, Aasmund Olaf Unhjem, Wenche Bariås, Helene Horverak.Ingvild Søndenå, Cecilie Pettersen Ueland. Stoff til Menighetsnytt sendes Arvid Fosseli: Trykk: Bjorvand & Co, Kristiansand Foto forside: Hellemyrhallen, Arvid Fosseli Neste utgivelse tirsdag 23. september Innleveringsfrist for stoff torsdag 11.september Andakt Sigmund Bernhard Kruse Denne sommeren er det 45 år siden jeg brøt opp fra et trygt lite øysamfunn på Nordvestlandet og reiste hjemmefra til storbyen Oslo og begynte på Kristelig gymnasium. Hver eneste sommer siden har jeg måttet vende tilbake til denne naturen og disse landskapene som fostret meg & formet meg i de første grunnleggende årene. Jeg legger ikke et eneste øyeblikk skjul på det at denne mektige naturen formelig elsker jeg. Jeg vedstår meg å ha et bortimot lidenskapelig lengtende forhold til Skaperverket, slik det møter meg akkurat her. Først på reisen oppover; for jeg må reise sakte gjennom disse traktene: Valdresflya med Jotunheimen, Gjendesheim og Besseggen, ned til Vågå over fjellet gamleveien til Lesja, nedover Romsdalen med Trollveggen (Trollstigen og Geiranger må jeg ha med på tilbakereisen ) Så komme over holmer og skjær langs Atlanterhavsveien; for så, for min del, å komme helt ut mot storhavet Og så: Bare i noen uker å kunne sitte og suge inn storheten i alt det vakre Skaperverket som Gud har skjenket mennesket I undring & beundring å se solnedgangen ved midnatt sola gå i havet i vest og et par timer senere å se solen på ny stige opp i østerlide Lyset & livet er så sterkt opplever jeg på denne tiden at det blir nesten synd å sove bort sommernatta søvnen ligner for mye på døden og derfor må bare livet ha råderetten Da kjenner jeg en helt spesiell følelse av at livet er godt! Livet er en fantastisk gave og jeg er bare et lite menneske i universet, men det er på en god måte Skaperverket er så stort & overveldende Jeg er bare en bitteliten prikk i det hele men akkurat det kjennes godt Som et lite menneske kan jeg innordne meg og finne min plass i naturen, og bli del i noe stort og godt. Blomsterprakten langs veikanten, fuglenes livskåte synging Alt like praktfullt år etter år; Ja, alt roper ut at Skaperen lever og at hans Ånd er i Skaperverket og stadig fornyer det. Salme 8 uttrykker noe av den samme En personlig sommerpreken Tekst: Salme 8,4-10 spenningen mellom det å være liten i det store Skaperverket og det å være noe stort noe som Menneske; Kronen på verket! «Når jeg ser himmelen, månen og stjernene», ja, jeg kunne føye til; fjord og fjell, holmer og skjær, hav som båre & blikkstille gjenskape intet mindre enn selve Paradiset da blir mennesket lite. Men nettopp det lille mennesket er i Guds omsorg, og Salmisten stopper ikke med det; det lille mennesket ble satt lite lavere enn Gud det blir ikke mindre enn skremmende underfullt på samme tid. Mennesket er satt endog til å være herre over Skaperverket Det er slik spenst & løft over salmeteksten, at det nesten kan ta pusten fra noen og enhver. Og når jeg tenker meg selv inn i Salmen; så blir jeg nesten svimmel, bortimot litt bluferdig; jeg er ikke helt vant til å la den sindige teologen i meg bli fortrengt av mine egne erfaringer slik helt inn i det innerste personlige ved Skaperverket Men jeg lar det stå til, så får det svimle litt for de av oss som våger spranget og som lar observatøren i oss miste taket Mange av oss er rett og slett vokst opp med å se verden i bilder. I dag kan du få så å si hele tilværelsen på skjerm. Det er mye flott ved alle de mulighetene dette gir, men der er også faremomenter. Veldig fort gjør det oss til et kresent publikum til selve livet. Den holdningen som får oss til å sitte på sidelinja hele tiden, uten å engasjere oss uten å la oss rive med begeistres lovprise Vi plasserer oss trygt på tribuneplass; alltid parat til å kritisere og å være bedrevitere for ikke å si bedregjørere endog enn alle andre enda vi dermed aldri selv lar oss involvere eller risikere noe for andre Mer og mer ender slike liv med en evig rotering rundt seg selv & sine egne kun Salme 8 har lovprisningen av Skaperen som tema. Grunnlaget for lovprisningen er kosmisk Himmel, måne, stjerner alt er Guds verk. Men fra det kosmiske går salmisten rett til det personlige; til mennesket. Og mennesket blir plassert i rollen som skaperverket sitt sentrum. Slik passer også salmen til kirken sitt miljøengasjement. Alt er skapt av Gud og hører til hos Gud Intet er vårt alt er ditt Samtidig er salmen litt kirkepolitisk ukorrekt. Det å være herre over Skaperverket kan lett bli misbrukt til utnytting og ødeleggelse av naturen. Historien viser oss at dette til fulle har skjedd. Men nettopp ordet Herre gir oss sjansen til å gå inn på dette ansvaret som følger med det å være herre. Salme 8 knytter Gud på en direkte måte til naturen. Gud er ikke først og fremst noe åndelig, men Skaperen av den fysiske verden som vi lever i og som vi er avhengige av. I noen kristne tradisjoner er det helst slik at Gud blir oppfattet som mektig & verdig lovprisning når han bryter naturlovene. Jo flere & større under en kan vise til, dess større blir Gud. I Salme 8 blir Skaperen hyllet, ikke fordi han bryter naturlovene, men fordi han utfolder seg i naturen. Det er bare å gå ut av døra, åpne sansene på vidt gap, så opplever vi Guds nærvær overalt og hele tiden Ordet for mennesket som blir brukt i salmen; menneske og menneskebarn, er begge uttrykk for det jordiske og skrøpelige ved mennesket, det dødelige og forgjengelige; laget av og i slekt med jorden. Men desto større blir kontrasten når det blir løftet opp nesten på nivå med Gud selv Begynner vi å skimte evangeliet i Salmeteksten? Ofte blir kirken kritisert fordi vi snakker for lite om hvor stort & fint mennesket er; vi er for opptatt av mennesket Asbjørn Simonnes Egil Svartdahl Jan Gossner Marianne Synnes Braset som syndig. Salme 8 gir oss sjansen til å løfte fram mennesket som det største i Skaperverket. Men det er ikke noe overmenneske som blir tegnet for oss. Tvert imot er det jord-mennesket; Adam som får livpusten pustet inn av Gud. Dersom Skaperen trekker sin Ånd tilbake er vi bare støv. Det er heller ikke det sterke & vellykkede mennesket som får ansvaret med å være herre over Skaperverket. Jordmennesket; vi alminnelige, dødelige er bærere av sykdom og skavanker og skrøpeligheter, alt som mennesket kan og må bære. Lovprisningen går uansett til Gud, ikke til oss; her er vi milevis og himmelvidt unna all jubelen som blir mennesket til del Til slutt: Ordet Menneskesønn, som vi kjenner som en messiastittel, ligger nær det mer nøytrale ordet som blir brukt her: menneskebarn. Derfor synes jeg det er spennende å se Salme 8 i lys av Kristus-hendelsen det som hendte med Jesus. Da blir det lettere å forstå min egen følelse av å bli svimmel, når jeg i det bildet som blir tegnet av Mennesket i Salme 8, også skimter konturene av Kristus; Messias; den nye Adam. Han er også sårbar, bærer våre sykdommer & våre skrøpeligheter blir oss lik i vår svakhet fordi Kristus Jesus også er fullt og helt menneske samtidig Rachel Hickson og Hans Weichbrodt Oase får i år besøk av mange spennende forkynnere. F.eks. Rachel Hickson fra England som har opplevd Guds mirakler på egen kropp har hatt en sterk forkynnertjeneste i Norge i flere år. Inspiratør og prest Hans Weichbrodt fra Svensk Oas ble vi kjent med i fjor kommer med all sin sjarme, humør og kunnskap, - og evne til å lede oss inn i en situasjon der Den Hellige Ånd får arbeide med oss på innsiden. Biskop Thomas For påmelding og informasjon Kristoffer Stokke som han er Herre alt er lagt under hans føtter Jesus er tidvis Herre over naturen når han gjør sine tegn men han er utlevert til maktene og til andre mennesker; Han går i døden etter, å på trassig vis, ha forsont seg med sin skjebne. Og samtidig forsikrer han oss om at det er Han som virkelig er forenet med den ene universelle Gud og har Ham som sin Far... Det er godt å kjenne seg liten i Guds store Skaperverk. Det er godt fordi en ikke trenger å være Vårherre. Og når jeg oppdager den tilliten Gud har vist meg, ved å sette meg til herre over det Gud har gjort med sine hender, så blir jeg glad og ganske så redd. Tilliten fra Gud gir meg tro på at jeg er verd noe og at jeg har en plass i verden som bare jeg kan fylle. Og når jeg blir overveldet og engstelig ser jeg meg om etter en som kan holde hånden min og lede meg skritt for skritt. Bildet som blir tegnet av mennesket er så fantastisk at jeg får problemer med å se meg selv i det. Det er på en måte mange nummer for stort. Men akkurat det gjør at jeg ser konturene av en annen i bildet av meg selv; jeg ser den nye adam; Menneskesønnen; Kristus; vi skal seire ved å tape, vi skal dø og du skal skape i vårt liv ditt eget bilde, Jesus, livets grunn og kilde! Amen! Kristiansand juli For hele familien: - VoksenOase med Living Room. - Møter kl.10 og 19 med seminarer på ettermiddagen. - Torsdag med spesielt program for ansatte og tillitsvalgte i menighet og organisasjoner. - Egen camping. BarneOase: (0-3 år Knøtter, 4-7 år Barn, 8-12 år Junior) TenOase: (13-20 år), - eget stevne egen hall egne veiledere egen forkynnelse voksenkontakt forbønn overgivelse heftig og rolig lovsang P.s. Hele dagen Torsdag blir en særlig dag for prester, ledere og tillitsvalgte i menighet, forsamling og forening.

3 4 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 5 Har du en 8.klassing i hus, som har tenkt å konfirmere seg i kirka neste vår? Både Grim og Hellemyr menigheter har sendt ut invitasjon nå i vår. På Hellemyr er påmeldingsfristen 15.juni, da konfirmanttida starter med en tur til Danmark den siste helga i august. I Grim er det påmeldingsfrist 1.august. Konfirmasjonshelgene blir som vanlig: Første helg i mai på Hellemyr (2.-3.mai) og andre helg i mai på Grim (9.-10.mai). Kontaktpersoner i menighetene: Hellemyr: Helene Horverak. Grim: Ing-Marie Røed. Kontaktinformasjon på side 2. SFO-fri-dag 2. mai Sporlek, baking, lageaktivitet, bibelhistorie, bordtennis og fotball var noe av ingrediensene på SFO-fri-dag i Hellemyr kirke 2. mai. Det var både skole og sfo-fri denne dagen og 20 (1. og 2. klassinger) møtte opp til å være med på aktiviteter i kirken. Det var nydelig vær, så vi var mye ute. Sporlek rundt kirken var høydepunktet med premieutdeling etterpå. Ungdomsmøter i Hellemyr kirke På Hellemyr har ungdommene selv satt i gang med å arrangere ungdomsmøter. De spiller i band til lovsangene som synges, leder og har «dagens ord». En lek eller et lignende praktisk innslag pleier det også å være. «Vi savna noe mer, en tale med innhold og å kunne synge sangene vi liker, så derfor satte vi i gang med dette» sa Benedicte Narvestad da hun var en av dem som ledet det første møtet i februar. Oppmøtet har ligget mellom 25 og 40 personer, hvor gjerne har vært engasjerte i forskjellige oppgaver. Til nå i vår har Susanne Aanensen, Marius Johnsen og Steffen Hagen vært på besøk og holdt tale på møtene. Siste gang før sommeren, 20.juni kl.20.00, er det diakon Fredrik Netland som kommer. Da er det også sommeravslutning for KRIK, som Det har vært skrevet en del om utmeldinger fra Den norske kirke i media i vår, i forbindelse med vedtak på Kirkemøtet i begynnelsen av april. Mot slutten av mai er det i Kristiansand 214 medlemmer som har meldt seg ut av kirka. I hele fjor var det 222. På Hellemyr er det kommet 4 og i Grim 16 utmeldinger siden nyttår. Skjema for både utmelding og innmelding finnes på no, under fanen «Livets gang Medlemskap i kirken». Skjema ligger i menyen på venstre side. Det er så langt i år ikke registrert innmeldinger i verken Grim eller pleier å ha cafe etter møtene så det går an å være videre i kirka og skravle, spille forskjellige spill og ellers det ungdommene måtte finne på. Hvis en vil få med seg når møtene er, må en melde seg inn i gruppa KRIK Hellemyr på Facebook, så får en arrangementsinvitasjon hver gang. Utmelding og innmelding Medlemskap i Den norske kirke Hellemyr (ut over de som er blitt medlemmer ved dåp). Hvis du har tenkt på å melde deg inn i Den norske kirke, vil jeg anbefale at du gjør det. Du vil da blant annet få stemmerett ved kirkevalg (og dermed velge noen av dem som utgjør Kirkemøtet) og barn vil få invitasjoner til trosopplæringstiltak, konfirmasjon og lignende. Dåp i et kristent trossamfunn er eneste krav til medlemskap i Den norske kirke. Det er ikke lov å være medlem i flere trossamfunn i Norge samtidig. Hvis du er døpt og medlem i et annet kristent trossamfunn, må du melde deg ut av dette for å Helene Horverak Helene Horverak melde deg inn i Den norske kirke. Dåpsattest, utmeldingsattest og innmeldingsskjema tas med til kirkekontoret i Gyldenløvesgt. 7 (rosa bygg ved Domkirken, Biblioteket og Peppes pizza), og leveres der ved personlig oppmøte. Kontoret er åpent kl mandagfredag. Hvis du har bakgrunn fra et annet land, vil kirkemedlemskap i for eksempel Folkekirken i Danmark eller Svenska kyrkan ikke følge automatisk når du flytter, du må melde deg inn i trossamfunnet du ønsker å delta i i det landet du flytter til.

4 6 MENIGHETSNYTT MENIGHETSNYTT 7 Grim kirke Søndag kl Høymesse v/jan Otto Fredwall, nattverd, Søndag kl Felles gudstjeneste i Hellemyr kirke. Søndag kl Søndag kl Høymesse ved Sigmund B.Kruse, dåp, Søndag kl Søndag kl Vi går i Domkirken. Søndag kl Søndag kl Felles gudstjeneste i Hellemyr kirke. Søndag kl Høymesse ved Jan Otto Fredwall, nattverd, Søndag kl Søndag kl Høymesse ved Jan Otto Fredwall, nattverd, Søndag kl Høymesse ved Sigmund B.Kruse, dåp, Søndag kl Høymesse ved Jan Otto Fredwall, konfirmantpresentasjon, nattverd, offer, kirkebil. Søndag kl Søndag kl Familiegudstjeneste ved Jan Otto Fredwall, nattverd, dåp, Søndag kl offer, kirkebi Barne- og ungdomsaktivitetene kan følges på hjemmesiden: Internasjonal gudstjeneste 24. august. Det blir ny internasjonal Gudstjeneste i Hellemyr kirke 24. August kl Hva er internasjonal gudstjeneste? Vårt mål er å være kirke for alle, også for dem med innvandrerbakgrunn. Vi vil løfte frem det multikulturelle mangfoldet vi har i både by og bydel. Målet vårt er at denne gudstjenesten skal være en døråpner inn i Hellemyr menighet. Prest i det Kristiansand internasjonale fellesskap er liturg, diakon Fredrik Netland deltar også, samt Kia-koret. Det er viktig å presisere viktigheten av at HELE Hellemyr menighet er velkomne. Dette er for alle! Menighetskalenderen Slektens gang Grim Menighet DØDE; Reidun Andersen Dagny Hagen Finn Helge Skomedal Oddveig Olivia Olsen Steinar Egren Bent Holljen Ruud Astrid Bech Andersen Elna Stavseng Inga Thrana DØPTE; Martin Emil Kyrvestad Stoveland Melina Løvland Tobiassen William Taran Odden OFFER; Menighetens arbeid 1254, Kirkens ungdomsprosjekt 2782, Menighetens barnearbeid 2572, Menighetens ungdomsarbeid 6322, Misjonsprosjektet 1864, Misjonsorganisasjonene 3213, Menighetens arbeid 2278, Kirkens SOS 2383, Menighetens arbeid 3406, Menighetens arbeid 2374, Misjonsprosjektet 3071, Menighetens ungdomsarbeid 9465, Kirkens ungdomsprosjekt 4523, Menighetens barnearbeid 5046,- Hellemyr Menighet DØPTE; Angelica Berntsen Brown (Vågsbygd kirke) Isabel Bøe Magnus Grønn Johnsen Julie Kolstad Reinertsen OFFER; Menighetens trosopplæring 3206, Kirkens Nødhjelp 3741, Den norske Israelsmisjon 1048, Menighetens konfirmantarbeid 4666, Menighetens konfirmantarbeid 2748, Menighetens trosopplæring 3277,- Hellemyr trenger ny organist! Stillingen som organist i Hellemyr menighet er ledig etter at Ben Tore Beisland har tatt imot organiststilling i Lund menighet. Utlysningsteksten ligger på hjemmesidene til Kristiansand kirkelige fellesråd (www.kristiansand.kirken.no). Knøttetreff for 3, 4 og 5-åringer på Hellemyr! Fire mandager i høst blir det Knøttetreff i Hellemyr kirke. Vi skal ha leker, bibelfortelling, sang og konkurranser. Ta gjerne med deg mamma og/ eller pappa. Det blir også noen tips og ideer til de voksne om hvordan vi kan ha «tro i hjemmet». Vi avslutter hver samling med kveldsmat for både barn og voksne. Dato og tidspunkt kommer senere, når vi får koordinert med Knøttekoret. Velkommen! Hellemyr kirke Søndag 22,juni kl Gudstjeneste v/s.b. Kruse. Dåp. Søndag 3.august kl Gudstjeneste v/j.o.fredwall. Søndag 24.august kl Gudstjeneste v/o.b.ellefsen. Internasjonalt preg. Diakon F.Netland deltar. Søndag 7.september kl Gudstjeneste v/s.b.kruse. Søndag 14.september kl Gudstjeneste på Hove (menighetstur) v/s.b. Kruse. Søndag 21.september kl Gudstjeneste v/s.b. Kruse. Konfirmantpresentasjon. Åpne aktiviteter: Sjekk hjemmesida for mer informasjon, eller kontakt daglig leder/menighetspedagog Helene Horverak (kontaktinfo. på side 2). Knøttekoret: Ca annenhver mandag kl Hellemyr barnekor: Mandager kl TenSing: Mandager kl Søndagsskole/Tårnagenter: De fleste søndager kl Alf-klubben: Onsdager i partallsuker kl Speideren: Tirsdager kl Nikos: Torsdager i oddetallsuker kl KRIK-trening for ungdomsskoleelever: Fredager kl (på Solkollen). KRIK-trening for VGS og oppover: Annenhver søndag kl (på Solkollen). KRIK-kafé: Fredager i oddetallsuker kl NMS Kvinneforening: Andre mandag i måneden kl Kontakt Astrid Skaaland, tlf Kjellergjengen: Torsdager i partallsuker kl Barnekoret Go klang mangler ledere til høsten I Grim kirke har i barnekoret Go klang vært et sangtilbud for barn i alderen 4 år og oppover. Fra høsten mangler vi noen som kan lede koret og noen som kan spille. Har du mulighet til å lede eller kjenner noen som er interessert, ta kontakt med Ing-Marie Røed, Grim kirke tlf Menighetstur september har Hellemyr menighet menighetstur til Hove på Tromøya. Informasjon om program, pris og påmelding finner du på hjemmesidene Siste påmeldingsfrist er 25.august. Gudstjenesten som er på søndagen er åpen for alle! Menighetstur til Bolivia Hellemyr menighet støtter gjennom misjonsprosjektet Misjonsalliansen sitt arbeid i Bolivia. Misjonsutvalget og noen flere fra menigheten har snakket om å reise på tur dit og se med egne øyne hva pengene går til, hvordan organisasjonen jobber sammen med lokalsamfunnet, og treffe folk der. Det er også mulighet for å legge inn besøk til kjente steder som Titicacasjøen, Månedalen og Macchu Piccu (i Peru). Turen kan komme til å koste rundt kr per person. Men det trengs noen til å organisere turen. Vil du være med og ta ansvar for det? Legge opp program, undersøke i forhold til billetter, ta kontakt med Misjonsalliansen sine utsendinger, følge opp påmelding og så videre. Si i så fall fra til daglig leder Helene Horverak (kontaktinformasjon på side 2). Hvis det ikke har meldt seg 2-4 personer til dette innen 23.juni, skrinlegges turen. KIRKEBIL Det er mulig å få kirkebil til bibeltime, Vi over 60 og søndagens gudstjeneste. Ring til Grim kirke ca en time før arrangementet tlf SØRLANDETS STØRSTE INNENDØRS UTSTILLING AV GRAVSTEIN * Navntilføyelser * Omslip * Oppussing * Tlf: Grim Torv 2 Kristiansand Åpningstid kl , evt. etter avtale Velkommen til sommerkonsert i Hellemyr kirke lørdag 2. august kl Kristiansand skolemusikkorps inviterer til sommerkonsert i Hellemyr kirke lørdag 2. august kl 17. Etter konserten blir det marsjering fra kirken til Hellemyr barnehage og da er alle barn og voksne hjertelig velkomne til å følge etter. Kristiansand skolemusikkorps ble startet i 1926 og er byens eldste musikkorps. Korpset rekrutterer fra hele byen, men hovedsaklig fra bydelene Sentrum, Grim, Lund og Hellemyr. Dirigent er Daniel Sørensen. Korpset øver hver tirsdag på Tordenskjoldsgate skole, kl Velkommen til sommerkonserten. Støtt opp om et fabelaktig arbeid som gjøres for barn og ungdom! BABYSANGKURS I GRIM KIRKE Oppstart mandag 18.august kl Påmelding til Ing-Marie Røed eller mail: Rådhusgaten 5, Kristiansand tlf: Tlf: Sørlandets begravelsesbyrå siden 1933 Døgntelefon: GRIM TORG 2 TELEFON Rigedalen 52 Tlf , 4626 Kristiansand SKIPSFART EIENDOM INVESTERINGSVIRKSOMHET Hovedkontor: Kirkegt.1, 4610 Kristiansand S. Markens gate 40, 4612 Kristiansand S Telefon:

5 Endelig byggestart på Hellemyrhallen! Wenche Bariås 29. april ble det første spadetaket tatt for den nye idrettshallen på Hellemyr. De som fikk æren av å gjøre dette, var unge representanter for idrettsaktiviteter i klubber, skole og kirke i nærmiljøet. Ingen tvil: Dette var en gledens dag! Det var en stolt leder av styret, Else Kristin Reitan, som kunne ønske de fremmøtte velkommen til den symbolske oppstarten av byggingen denne ettermiddagen. På bildet nederst ser vi fra venstre Jesper fra Vigør fotball, Jørgen fra KRIK, Nicolai og Sarah fra Hellemyr skole, Kristoffer og Johanna fra KIF håndball. Alle representerer noen av de fremtidige brukerne av Hellemyrhallen. Etter spadestikket var det en rekke hilsninger fra representanter for bl.a. entreprenør, kommune, idrett, klubber, Vel-forening og skolen. Også presten vår, Sigmund Kruse, viste sin begeistring for byggestarten! Byens største barneskole skal endelig få en skikkelig «gymsal»! Og barn og voksne gleder seg til å få utøve sine idretter i nærmiljøet. Hallen skal stå ferdig om et år og åpnes offisielt til skolestart høsten Da er det 40 år siden skolen ble bygd; samtidig som det ble avsatt tomt til en mulig framtidig idrettshall. Veidekke som står for byggingen, forteller at dette er den første hall som bygges som passivhushall. Det betyr at målet er å ha et lavest mulig energiforbruk. Befolkningen på Hellemyr har all grunn til å takke aksjonskomiteen for iherdig innsats i ca 10 år. Snart er målet nådd! Merkes: Gave til Menighetsnytt Grim og Hellemyr menighet Menighetsnytt Grim menighet Postboks 4537, Grim 4673 Kristiansand

Jul. Andakten. Hellemyr Bibliotek. Unge bakere på Grim. Hellemyr Kirke 25 år. Israel og Vestbredden. Menighetskalenderen. Noas Ark. side 2.

Jul. Andakten. Hellemyr Bibliotek. Unge bakere på Grim. Hellemyr Kirke 25 år. Israel og Vestbredden. Menighetskalenderen. Noas Ark. side 2. Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter Nr.6, 11.des. 2012, 47. årgang Jul Julen er Jul for det lille og linne, for barnet i alle og rødmen på kinnet, for ensomme sjeler og uttømte brønner, himmelriksgjesten

Detaljer

Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter

Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter Menighetsblad for Grim og Hellemyr menigheter Nr.4, 14.september 2010, 45. årgang Familiegudstjeneste i Ravnedalen side 3 Oppussing i Hellemyr Kirke side 4 Grimfolk på sykkeltur side 5 Menighetskalenderen

Detaljer

Grimtunet tømmes. Kjellergjengen. Besøkstjenesten. Barnedag i Grim. Konfirmantene. Menighetskalenderen. side 3. side 4. side 6. side 7.

Grimtunet tømmes. Kjellergjengen. Besøkstjenesten. Barnedag i Grim. Konfirmantene. Menighetskalenderen. side 3. side 4. side 6. side 7. Menighetsblad for Nr.2, 23.mars, 45.årgang Grim og Hellemyr menigheter Grimtunet tømmes side 3 Kjellergjengen side 4 Besøkstjenesten side 6 Barnedag i Grim side 7 Konfirmantene side 8-9 Menighetskalenderen

Detaljer

Stiftelsen Arkivet. Engasjert kirketjener. Konfirmantene. Å, så vakkert. Farvel til musikkoret. Menighetskalenderen. side 3. side 4. side 5.

Stiftelsen Arkivet. Engasjert kirketjener. Konfirmantene. Å, så vakkert. Farvel til musikkoret. Menighetskalenderen. side 3. side 4. side 5. Menighetsblad for Nr.3, 01. juni, 45. årgang Grim og Hellemyr menigheter Stiftelsen Arkivet side 3 Engasjert kirketjener side 4 Konfirmantene side 5 Å, så vakkert side 7 Farvel til musikkoret side 9 Menighetskalenderen

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2014 - Årgang 58

kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2014 - Årgang 58 kjerkebla TEMA: TROSOPPLÆRING I statsbudsjettet for 2014 ble trosopplæringsreformen fullfinansiert, Karmøy prosti og Torvastad menighet blir i år tildelt midler. kjerkebla For Torvastad menighet Nr 1-2014

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Menighetsblad AUSTRE MOLAND - FLOSTA - STOKKEN Som den gylne sol frembryter gjennom den kullsorte sky, og sin stråleglans utskyter, så at natt og mulm må fly så min Jesus av sin grav og det dype dødens

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr.

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. INFORMASJON Nr. 4 2010 Årgang 42 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Foto: Toril Karin Solheim. Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10 God jul! BRUA Menighetsblad for Saltstraumen

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD NR. 5 2014, ÅRGANG 81 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R Fantastisk Gospelkonsert,

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Menighetsbladet for. Nr. 5/2014 ØYANE. med bydelsstoff

Menighetsbladet for. Nr. 5/2014 ØYANE. med bydelsstoff Nr. 5/2014 Menighetsbladet for ØYANE med bydelsstoff Leder Er det mulig? Brit Lyngnes Broberg Man lærer så lenge man lever heter det, og det er meg en glede å meddele at det faktisk er mulig å overraske

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Ellingsrud og Furuset kirkeblad

Ellingsrud og Furuset kirkeblad Ellingsrud og Furuset kirkeblad Nr. 1-2013 årgang 1 Velkommen i EllingsrudFuruset menighet. Nytt Kirkeblad! Vår nye sokneprest Refleksjoner etter påske Vårdikt Aktiviteter i Ellingsrud og Furuset kirker

Detaljer

Menighetsblad for. Nr. 4/2014 ØYANE. Olava Øverland Næss på besøk i kirkens hoppeslott. MED BYDELSSTOFF. Foto: Turid Mellemstrand Rabenorolahy

Menighetsblad for. Nr. 4/2014 ØYANE. Olava Øverland Næss på besøk i kirkens hoppeslott. MED BYDELSSTOFF. Foto: Turid Mellemstrand Rabenorolahy ØYANE Nr. 4/2014 Menighetsblad for MED BYDELSSTOFF Olava Øverland Næss på besøk i kirkens hoppeslott. Foto: Turid Mellemstrand Rabenorolahy Leder: Tradisjonsrik og Kreativ Tekst: Brit Lyngnes Broberg Det

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Medarbeiderskap. Tema: Besøk på Sølvsuper. Stryke alterduken. Forbønn. Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste

Medarbeiderskap. Tema: Besøk på Sølvsuper. Stryke alterduken. Forbønn. Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2014 Årg. 26 Stryke alterduken Besøk på Sølvsuper Forbønn Tema: Medarbeiderskap Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste Ansatte Svein Malmbekk - Sogneprest

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG

Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Gamle Glemmen menighetsblad NR 1-2013 - 16. ÅRGANG Konfirmanttid s. 9 Svein Mentzen - vikarprest: s. 4 Karneval: s. 7 GAMLE GLEMMEN MENIGHET Nygaardsgata 28 Postboks 84 1601 Fredrikstad post@gamleglemmen.no

Detaljer