Hvorfor egen handlingsplan for yngre personer med demens. Per Kristian Haugen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor egen handlingsplan for yngre personer med demens. Per Kristian Haugen"

Transkript

1 Hvorfor egen handlingsplan for yngre personer med demens Per Kristian Haugen

2 Hvorfor feltet «yngre personer med demens» bør være et satsningsområde i Demensplan Diagnostisering og oppfølging -Tilrettelagte tiltak -Å befinne seg midt i livet med demens -Ha en ung kropp med behov for aktivitet -Aktivitet/arbeid og selvfølelse -Familien; ektefeller med et fortsatt langt liv foran seg - og barn og ungdom

3 Opplevelse av utilstrekkelighet og verdiløshet Oppleve å produsere og å mestre Selvfølelse Oppleve gode øyeblikk Samvær med andre Fremtiden: Alt blir bare verre Andre opplever meg som udugelig

4 Noen forbehold om forskjeller mellom gamle og unge med demens -Det dreier seg om de samme sykdommene og behov for diagnostikk og prinsippene for hva som god miljøbehandling er de stort sett de samme -Stor overlapping mellom de som er nesten 65 år og de som er noen år eller mer over 65. Individuelle behov og funksjonsnivå viktigst uavhengig av alder

5 Demensplan 2015 Den gode dagen (2008) Helse- og omsorgsdepartementet vedtok å starte et utviklingsprogram om yngre personer med demens ( ) Programmet har bestått av fire satsningsområder: 1. Diagnostikk av yngre personer med demens 2. Tilbud for yngre personer med demens og deres pårørende 3. Yngre personer med demens og tekniske hjelpemidler 4. Familier med demens før 65 års alder

6 Videre satsing Yngre personer med demens

7 Hvorfor feltet «yngre personer med demens» bør være et satsningsområde i Demensplan Diagnostisering og oppfølging -Tilrettelagte tiltak -Å befinne seg midt i livet med demens -Ha en ung kropp med behov for aktivitet -Aktivitet/arbeid og selvfølelse -Familien; ektefeller med et fortsatt langt liv foran seg - og barn og ungdom

8 Diagnostikk - En av fire blir feildiagnostisert - I gjennomsnitt tar det 2,5 år fra første gang en søker hjelp inntil diagnosen demens blir stilt. (Rosness, Haugen & Engedal, 2008)

9 Feildiagnostikk Av 117 personer under 65 år med demens hadde 29 (25%) fått feil diagnose: Depresjon Bipolar lidelse Sammenheng med livssituasjon Rusmisbruk Angstlidelse Utbrenthet (Rosness, Haugen & Engedal, 2008)

10 Tid fra det søkes hjelp til diagnose Norge Australia 2,5 år 3,4 år Alzheimers sykdom Frontallapp demens 2,0 år 4,5 år (Rosness, Haugen & Engedal, 2008)

11 Tidlig diagnostikk er viktig Stor belasting å ikke kjenne årsaken til endringene, en får en forklaring. Får bekreftet at det er en sykdom Dempe og tilpasse krav Trygdeordninger og juridiske forhold kan avklares Forklaring for de på arbeidsplassen

12 Antall personer under 65 år som har diagnosen demens i Norge (Harvey, 2003) :

13 Antall personer under 65 år som har diagnosen demens i Norge (Harvey, 2003) : Faktisk antall: ???

14 Antall personer under 65 år som har diagnosen demens i Norge (Harvey, 2003) : Faktisk antall: ??? Eller enda flere?? Svenske offentlige utredninger konkluderer med at det er i Sverige. Dvs ca 5000 i Norge.

15 England Australia Japan Brasil Norge Alzheimer Frontotemporal Vaskulær demens Alkoholrelatert demens Lewy Body Annet Harvey (2003), Paneyres & Frencham (2000), Shingagawa (2007), Fujihara (2004), McMuntray (2006), Haugen (2004)

16 England Australia Japan Brasil Norge Alzheimer Frontotemporal Vaskulær demens Alkoholrelatert demens Lewy Body Annet Harvey (2003), Paneyres & Frencham (2000), Shingagawa (2007), Fujihara (2004), McMuntray (2006), Haugen (2004)

17 England Australia Japan Brasil Norge Alzheimer Frontotemporal Vaskulær demens Alkoholrelatert demens Lewy Body Annet Harvey (2003), Paneyres & Frencham (2000), Shingagawa (2007), Fujihara (2004), McMuntray (2006), Haugen (2004)

18 Yngre personer med demens skal henvises til spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten bør delta i ansvarsgrupper, utarbeidning av individuelle planer og bidra til å heve kompetansen i primærhelsetjenesten. Hukommelsesklinikken må samarbeide med lokalt helsepersonell i oppfølgingen av en yngre person med demens. (Helsedirektoratet, Glemsk, men ikke glemt, s. 73)

19 Pasienter under 65 år utredet for mulig demens i spesialisthelsetjenesten i Kvinner (%) Menn (%) Total Antall personer under 65 år 338 (100) 358 (100) 696 (100) Diagnostisert med MCI 101 (30) 114 ( 32) 215 (31) Diagnostisert med demensdiagnose 131 (39) 117 (33) 248 (36) Ingen MCI eller demens 106 (31) 127 (35) 233 (33) Gjøra, 2013

20 Utfordringer i diagnostikk Det er ikke enighet om hvordan utredning av yngre personer med demens skal organiseres i Norge Mange av enhetene som utreder mangler kompetanse innenfor en eller flere av de tre spesialitetene nevrologi, psykiatri og geriatri. Halvparten mangler psykolog. Mange av enhetene utreder få pasienter i året Det er store forskjeller i hvordan enhetene følger opp yngre personer med demens og samarbeider med kommunehelsetjenesten Gjøra, 2013

21 Anbefalinger - Viktig at utredningen ikke spres på for mange avdelinger - Enhetene bør ha prosedyrer for hva utredningen skal inneholde av undersøkelser og hvordan utredningen skal gjennomføres - Det bør finnes prosedyrer på hvordan informasjon om diagnose blir gitt til personen med demens og familien - Det bør klargjøres nærmere hvilke arbeidsoppgaver spesialisthelsetjenesten skal ha i oppfølging etter at diagnose er stilt - Kommunene bør ha faste kontaktpersoner/ koordinatorer Gjøra, 2013

22 Hvorfor feltet «yngre personer med demens» bør være et satsningsområde i Demensplan Diagnostisering og oppfølging -Tilrettelagte tiltak -Å befinne seg midt i livet med demens -Ha en ung kropp med behov for aktivitet -Aktivitet/arbeid og selvfølelse -Familien; ektefeller med et fortsatt langt liv foran seg - og barn og ungdom

23 Tilbud til yngre personer med demensog deres familier i 2010 Dagtilbud 26 (160) Korttid/avlastning 3 Døgntilbud 5 (70) Samtalegr/kurs 6 Annet tilbud 1 Tilbud pårørende (Gausdal, 2011)

24 Aktivitet og sysselsetting for yngre med demens Ålesund kommune: Borgundgavlen ved Sunnmøre museum: Fysisk aktivitet (trim / turgruppe) "Skoging" - klipping av greiner etc. Raking/forefallende utearbeid Maling/snekring, rydding i gamle hus etc. Foring/stell av dyr - Borgund dyreklubb Tilbereding av lunsj i Ytterlandstova

25 Villa Fredrikke - aktivitetshus for yngre personer med demens Drammen kommune, Drammen Sanitetsforening og andre frivillige hjelpere. Tilbudet er for personer som rammes av demens før fylte 65 år. Personer med demens tilbys varierte aktiviteter, mens deres pårørende får veiledning, samtalegrupper og pårørendeskole. Det er mange frivillige som bidrar. Huset er åpent hver ukedag fra Tilbudet er gratis, og man trenger ikke søke om plass.

26

27 Samtalegruppe for pårørende til yngre personer med demens Follo demensforening arrangerer samtalegruppe for ektefeller/samboere til yngre mennesker med demens. Follo demensforening, i samarbeid med kommunene i Follo, arrangerer samtalegruppe for ektefeller/samboere til yngre personer med demens bosatt i Follo. Barn er også pårørende: Samtalegruppe for barn av yngre demenssyke foreldre. Datoer høst Barn av yngre demenssyke foreldre kan treffe andre som er i samme situasjon. Nasjonalforeningen Oslo Demensforening har egen samtalegruppe. I 2. halvår 2013 samles vi onsdag 25.09, onsdag 23.10, onsdag 13.11, tirsdag Tid: kl til kl Pårørendeskole for deg som er barn av en yngre person med demens Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som er barn av en mor eller far med demenssykdom i ung alder. Gjennom faglige forelesninger av fagpersoner med kompetanse på området og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon.

28 Antall personer med demens under 65 år i en en norsk kommune på (som Trysil eller Gausdal) Total med demens 8-10 Alzheimer demens 3-4 Vaskulær demens 1-2 Frontotemporal demens 1-2 Alkoholrelatert demens 0-1 Andre demenssykdommer 2-3 Ett eller to nye tilfelle hvert år???

29 Kommuner med dagaktivtetstilbud til yngre personer med demens etter folketall

30 Anbefalinger - Tilrettelagte tilbud I større kommuner (over innbyggere) kan det etableres tilrettelagte tilbud for yngre personer med demens som dagaktivitetstilbud og heldøgnsplasser Mindre kommuner med kort vei til nabokommunene, bør vurdere interkommunale løsninger. Mindre kommuner der det er geografisk vanskelig å få til interkommunale løsninger, bør bygge opp individuelle tilbud basert på de tiltak og ressurser som er tilgjengelig i kommunen En må ha en fleksibilitet hva angår alder når det gjelder hvilke brukere som får tilbud. Det bør settes i verk rekrutterings- og opplæringstiltak for å bedre tilgang på personlige assistenter/støttekontakter. Gausdal, 2012

31 Hvem er jeg? Gjøra, 2010

32 Tilrettelagte tilbud for yngre personer med demens Individuell tilrettelegging

33 Anbefalinger - Tilrettelagte tilbud I større kommuner (over innbyggere) kan det etableres tilrettelagte tilbud for yngre personer med demens som dagaktivitetstilbud og heldøgnsplasser Mindre kommuner med kort vei til nabokommunene, bør vurdere interkommunale løsninger. Mindre kommuner der det er geografisk vanskelig å få til interkommunale løsninger, bør bygge opp individuelle tilbud basert på de tiltak og ressurser som er tilgjengelig i kommunen En må ha en fleksibilitet hva angår alder når det gjelder hvilke brukere som får tilbud. Det bør settes i verk rekrutterings- og opplæringstiltak for å bedre tilgang på personlige assistenter/støttekontakter. Gausdal, 2012

34 Hvorfor feltet «yngre personer med demens» bør være et satsningsområde i Demensplan Diagnostisering og oppfølging -Tilrettelagte tiltak -Å befinne seg midt i livet med demens -Ha en ung kropp med behov for aktivitet -Aktivitet/arbeid og selvfølelse -Familien; ektefeller med et fortsatt langt liv foran seg - og barn og ungdom

35 Hva ektefeller opplever: - Mange opplever å være alene om ansvar - Bekymring for framtiden - Når skal en overprøve vurderinger og ønsker mot personen med demens sin ønske og vilje - Å bli trodd - Vanskeligheter med økonomi (Haugen 2006, Rosness 2012)

36 Barn/ungdom til personer med demens I løpet av de siste 30 årene har det vært en tredobling av fødte barn med en far over 50 år. I løpet av de siste 20 årene har det vært en fordobling av fødte barn med mor over 40 år.

37 Barn/ungdom til yngre personer med demens (under 65 år) I tidlig fase av sykdommen har tre av fire barn under 30 år I tidlig fase av sykdommen har en av fire barn under 18 år. (Van Vliet et al 2011; Haugen 2004). Svært antydningsvis???: Hvert år kan det i Norge være ungdommer/ barn som får en mor eller far med demens, derav barn under 18 år.

38 Ungdommer med en mor eller far med demens (n= 14) var opptatt av: -Endringer i sosiale relasjoner -Å bli sett som en med egne behov -Behov for informasjon - generell og personlig -De unge etterlyste mer kunnskap om demens i skolen. -Behov for en personlig kontakt I helsevesenet -Ønske om kontakt med andre i samme situasjon Maria Lage Barca

39 Ungdommer med en mor eller far med demens (n= 14) var opptatt av: -Endringer i sosiale relasjoner -Å bli sett som en med egne behov -Behov for informasjon - generell og personlig -De unge etterlyste mer kunnskap om demens i skolen. -Behov for en personlig kontakt I helsevesenet -Ønske om kontakt med andre i samme situasjon Maria Lage Barca

40 Ungdommer med en mor eller far med demens (n= 14) var opptatt av: -Endringer i sosiale relasjoner -Å bli sett som en med egne behov -Behov for informasjon - generell og personlig Med noen få unntak hadde ungdommene ikke møttatt noen hjelp eller støtte fra -De unge hjelpeapparatet etterlyste mer kunnskap om demens i skolen. -Behov ikke mottatt for en noen personlig hjelp kontakt eller støtte I fra helsevesenet hjelpeapparatet -Ønske om kontakt med andre i samme situasjon Med noen få unntak hadde ungdommene

41 Ungdommer med en mor eller far med demens (n= 14) var opptatt av: -Endringer I sosiale relasjoner -Å bli sett som en med egne behov -Behov for informasjon - generell og personlig -De unge etterlyste mer kunnskap om demens i skolen. -Behov for en personlig kontakt I helsevesenet -Ønske om kontakt med andre i samme situasjon

42 Ungdommer med en mor eller far med demens (n= 14) var opptatt av: -Endringer i sosiale relasjoner -Å bli sett som en med egne behov -Behov for informasjon - generell og personlig Med noen få unntak hadde ungdommene ikke møttatt noen hjelp eller støtte fra -De til? unge Hva hjelpeapparatet skal etterlyste jeg gjøre? mer kunnskap om demens i skolen. -Behov for en personlig kontakt I helsevesenet -Ønske om kontakt med andre i samme situasjon Jeg visste jo ikke selv hvor jeg skulle begynne med problemet. Hvem skal jeg henvende meg

43 Videreføring av utviklingsprogrammet yngre personer med demens Helgesamlinger for familier -Informasjonsmateriell -Fagnett demens -Kursvirksomhet for fagfolk, råd og veiledning

44 Uke-/helgesamlinger for familier med yngre personer med demens. -Sju/åtte steder i landet 2013; samlinger for yngre personer med demens og deres familier. -To samlinger årlig i for ungdommer med en mor eller far med demens

45 Tjøme, Vestfold

46 Oppdal /Selbu

47 30 deltakere til sammen (halvparten har vært med flere ganger) Fra år (gjennomsnitt 22 år) 18 jenter og 12 gutter Varighet: Program: Fra middag fredag kveld til etter lunsj søndag. Bli kjent kveld Undervisning: Sykdomslære, mestringsmåter, en ungdom forteller sin historie som pårørende Utendørsaktiviteter

48 Deltagernes vurdering -Stor nytte av å kunne møte andre som forstår og er i samme situasjon - Viktig med informasjon om sykdommen - Stor betydning å kunne fortelle min historie og kunne få råd og ideer om å mestre hverdagen fra de andre ungdommene - Mange ønsker at de kan få være med på nye møter.

49 - Her kan du være deg selv på en annen måte enn når jeg er sammen med familien og vennene mine - Jeg trenger ikke å forklare - Jeg trenger ikke å ha en fasade - jeg har ikke følt meg så vel sammen med andre siden jeg var 15 år (Lene, 19 år)

50 Mai, Tjøme mai 2014 Selbu september 2014

51 Bok for ikke-fagfolk En bok for pårørende og allmennheten som ikke primært er rettet på fagfolk (Ragnhild Krüger). Lærebok for fagfolk Lærebok om yngre personer med demens rettet på personell i spesialisthelsetjenesten (Tor Atle Rosness), kommunehelsetjenesten, bedriftshelsetjenesten og fagpersoner knyttet til skoleverket som lærere og helsesøstre. Ferdigstilles februar 2014.

52 Bok for ikke-fagfolk En bok for pårørende og allmennheten som ikke primært er rettet på fagfolk (Ragnhild Krüger). Lærebok for fagfolk Lærebok om yngre personer med demens rettet på personell i spesialisthelsetjenesten (Tor Atle Rosness), kommunehelsetjenesten, bedriftshelsetjenesten og fagpersoner knyttet til skoleverket som lærere og helsesøstre. Ferdigstilles februar 2014.

53 Håndbøker i yngre programmet Håndbok om utredning og oppfølging (Anne Brækhus) Ut fra erfaringene i utviklingsprogrammet å utarbeide en håndbok som både tar for seg prosedyrer som anbefales om utredning/diagnostikk og oppfølging. Håndbok om tekniske hjelpemidler Valg av riktige hjelpemidler, opplæring og oppfølging. Håndbok for pårørende

54 Velkommen til Fagnett DEMENS

55

56 Kurs om Yngre personer med demens, Mars: Utredning og oppfølging av yngre personer med demens, Oslo 29. Oktober: Tilrettelagte tilbud til yngre personer med demens og deres pårørende, Oslo

57 Utfordringer for få et bedre tilbud til yngre personer med demens - Økt kunnskap om at demens forekommer før pensjonsalderen - Diagnostisk utredning, hvor og av hvem? - Ansvar etter at diagnosen er stilt? - Tilpassede tilbud/evntuelt individuelle opplegg - Mindreårige barn og foreldre med en sønn/datter med demens - Samarbeid

58 Utfordringer for få et bedre tilbud til yngre personer med demens - Økt kunnskap om at demens forekommer før pensjonsalderen - Diagnostisk utredning, hvor og av hvem? - Ansvar etter at diagnosen er stilt? - Tilpassede tilbud/evntuelt individuelle opplegg - Mindreårige barn og foreldre med en sønn/datter med demens - Samarbeid Henry T. Olsen, tidl. fiskeriminister

59 Utfordringer for få et bedre tilbud til yngre personer med demens - Økt kunnskap om at demens forekommer før pensjonsalderen

60 Utfordringer for få et bedre tilbud til yngre personer med demens - Økt kunnskap om at demens forekommer før pensjonsalderen - Diagnostisk utredning, hvor og av hvem? - Ansvar etter at diagnosen er stilt? - Tilpassede tilbud inkl. individuelle opplegg - Mindreårige barn og foreldre med en sønn/datter med demens - Samarbeid

61 Utfordringer til samarbeide: -Interkommunalt samarbeide -Samarbeide mellom med kommune- og spesialisthelsetjeneste -med andre aktører som Grønn omsorg og private organisasjoner

62 Ukene og månedene etter at diagnosen ble svært tunge. Mannen min og jeg opplevde det som et stort og mørkt tomrom vi gikk inn i. Vi hadde fått en diagnose som det ikke var noe å gjøre med og vi fikk ikke noe tilbud eller håp om videre hjelp til å komme Takk oss for videre. oppmerksomheten

63 Takk for oppmerksomheten Takk for oppmerksomheten

64

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

GPS nøkkelen til frihet for personer med demens?

GPS nøkkelen til frihet for personer med demens? GPS nøkkelen til frihet for personer med demens? Sammendrag Demens er en utfordring for helsetjenestene over hele verden. I Norge har mer enn 70 000 personer demens, og antallet vil stige til det dobbelte

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Psykisk helsehjelp der du bor. En veiviser til kommuner som har lykkes

Psykisk helsehjelp der du bor. En veiviser til kommuner som har lykkes Psykisk helsehjelp der du bor En veiviser til kommuner som har lykkes presjoner hittil har vært altfor dårlig. Det er viktig at disse pasientene får hjelp i førstelinjetjenesten, men i dag er hjelpen de

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Blindeforbundet er her for deg som har barn med synshemning. Vi finner veien sammen!

Blindeforbundet er her for deg som har barn med synshemning. Vi finner veien sammen! Blindeforbundet er her for deg som har barn med synshemning Vi finner veien sammen! Sammen ser vi løsningene! I Norge finnes det omkring 1400 barn og unge mellom 0-20 år med synshemninger. Synstapet kan

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming

Fra hjem til hjem. Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Fra hjem til hjem Forberedelser og gjennomføring av flytting fra foreldrehjem til eget hjem for mennesker med utviklingshemming Forfattere: Pedagog Wenche Fjeld Sykehuset Innlandet, Habiliteringstjenesten

Detaljer

Likemannsarbeid for attføring og arbeid

Likemannsarbeid for attføring og arbeid IS-1737 Veileder Likemannsarbeid for attføring og arbeid Heftets tittel: Likemannsarbeid for attføring og arbeid Utgitt: 09/2009. Opplag: 3000 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer