NIKOLI HELLIGE MENIGHETS BLD. Erkebiskop Gabriel kommer på besøk søndag 7. nov. Hver lørdag kl. 18: Vesper / Вечерня

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIKOLI HELLIGE MENIGHETS BLD. Erkebiskop Gabriel kommer på besøk søndag 7. nov. Hver lørdag kl. 18: Vesper / Вечерня"

Transkript

1 HL NI KOLAI HELLIGE NIKOLI MENIGHETS BLD Erkebiskop Gabriel kommer på besøk søndag 7. nov. Hver lørdag kl. 18: Vesper / Вечерня Trenger du prate med presten: Han treffes i kirken hver tirsdag kl og onsdag kl , (eller etter avtale). Søndagskole for Voksne Starter opp igjen. Følg med på oppslagstavla og hjemmesiden: Kurs i Ikonmaling ledet av Nikol Konstante fortsetter gjennom høsten. Barneliturgi lørd. 25. sept. n Hl. Theodor og hans sønn Johannes de første kristne martyrer i Russland. Disse to ble drept i Kiev ca. år 980 for sin kristne tro, og er erkjent som de russiske protomartyrene, men det som er interessant, og ikke minst for oss ortodokse i Norge, er at disse to faktisk ikke var russiske, men skandinaviske væringer (vikinger). Det gjør at vi har et særlig nært forhold til dem og bør ære dem som rett er. Inne i bladet finnes mer om denne saken. bildet er fra freskene i den nye kirken på klosteret i Hurdal.

2 DEN ORTODOKSE KIRKE I NORGE HELLIGE NIKOLAI MENIGHET Org. nr Erkebiskop Gabriel, eksark for Konstantinopels patriark Архиепископия православных русских Церквей в Западной Европе Det skandinaviske prostiet Hellige Nikolai kirke Tvetenveien 13, 0661 Oslo postgironr.: IBAN: NO91 bankkontonr.: SWIFT: DNBANOKK Forstander: Arkimandritt Johannes tlf.: mob.: e-post-adresse: ADRESSER & TELEFONNUMMER Prester tilknyttet menigheten: protojerej: Miron Boguzkij mob.: f. Olav P Lerseth, Oslo mob.: hierodiakon: fader Serafim mob.: kor/ kantor: Stig Simeon Frøyshov e-post: leser: Thomas Arentzen Menighetsråd: f. Johannes (formann), f. Serafim, Zaid Kaleab, Toska Struksnes, Inger Johanne Nilssen, Stig S. Frøyshov, Thor Stange, Janette Khoury. Revisjonskommisjonen: Peter Svele, Ludmila Mobech, Zorica Ranisavljevic, Medlemsavgift (frivillig): kr.300,- Hellige Trifon Skita; mob.: Hl. Trifon forlag og Tidsskriftene «Tabor» og «Ortodoks Røst» Kirkeforeninger og menigheter: *St. Georg i Neiden St. Georgs ortodokse kapell i Neiden starost: Otto Borissen tlf.: sekretær: Mikit Ivanowitz hjemmeside: *Maria Bebudelse i Bergen Gudstjenestested: St. Sunniva Studhj. E. Pontoppidansgt 8 Starost: Sturla Olsen, tlf.: Leser: Ronald Eugene Worley konto: *Kristi Forklarelse i Stavanger Starost: Thomas Wayne Brasel, mob.: / konto: Hl. Martyr Elisabets kapell Pedersgt. 37, Stavanger hjemmeside: *Kristi Frembærelse i Tempelet i Bodø Lonni Lepp, e-post: Martinus Hauglid: e-post: *Johnsegarden i Sogn og Fjordane Inger Johanne Enger, 6977 Bygstad Leser: Asbjørn Olav Flåm tlf.: e-post: Hl. apost. Johannes Teologens kapell Gravplass: Helgøya kirkegård Det Ortodokse Kirkeakademiet i Oslo: fader Johannes mob.: NKR.: Torstein Tollefsen mob.: tlf.: / NTSF repr.: f. Olav P. Lerseth mob.: Forum for Ortodoks Kirkesang: kantor: Stig Simeon Frøyshov «De myrrabærende kvinners» forening: Kontakt: Janette Khoury kontonr.: Ikonmaler: Ove N Svele, tlf.: e-post: Søndagskole: v/ Wenche Stray-Frøyshov mob.: Nikolaifondet: gironr *Hl. Nikolai-kapellet på Majorstuen: Kontakt:: f. Olav P. Lerseth Menighetsbladet: Redaktør f. Johannes Teknisk/lay-out medarbeider: Ove Svele GUDSTJENESTER I HL. NIKOLAI KIRKE Den Guddommelige Liturgi søndager kl.11:00 i sommerferien og andre dager kl.10:00 Gudstjenestene er åpne for alle, men kun ortodokse troende kan ta del i Nattverden. Husk fasten og forberedelsesbønnene! Skal du ta del i Nattverden, må du komme i god tid til kirken. 5.sept. 12.sept. 19.sept. 21.sept. 25.sept. 26.sept. 2.okt. 3.okt. 9.okt. 10.okt. 13.okt. 14.okt. 16.okt. 17.okt. 23.okt. 24.okt. 30.okt. 31.okt. 6.nov. 6.nov. 6.nov. 7.nov. 13.nov. 14.nov. 20.nov. 21.nov. 27.nov. 28.nov. 3.des. 4.des. 4.des. 5.des. 11.des. 12.des. 18.des. 19.des. sønd. kl. 11:00 Liturgi. Hl. Ireneus av Lyon. sønd. kl. 11:00 Liturgi. Hl. Aleksandr Nevskij. sønd. kl. 11:00 Liturgi tirsd. kl. 10:00 Liturgi. GM s fødsel. Рожд. Пр. Девы Марии. lørd. kl. 11:00 Barneliturgi sønd. kl. 11:00 Liturgi. Gjeninnvielsen av Oppstandelseskirken i Jerusalem. Forfest for Korsopphøyelsen. Предпр. Воздвижение. sønd. kl 11:00 Liturgi på norsk, søndag etter Korsopphøyelsen. sønd. kl 11:00 liturgi. Mart. Kallistrat og hans tropp. onsd. kl 18:00 Vesper for GM beskyttelse og forbønn, Pokrov. torsd. kl 10:00 Liturgi. ПОКРОВ пресв. Богородицы. Hl.Roman Meloden. lørd. kl. 18:00 Vesper. sønd. kl 11:00 Liturgi. Mart.Hierotheos, b. av Athen. Hl.Ammon. Hl.Paulus den enfoldige. sønd. kl 11:00 Fedrene på 7. øk. Konsil. Ap. Filipp av de 70. Hl. Leo av Optina. sønd. kl 11:00 Liturgi: Hl. Ap. og ev. Lukas. lørd. kl 10:00 Parastos Demetrios-lørdagen Панихида. Дмитриевская суб. lørd. kl 17:00 Akatist til GM alle sørgendes glede, sønd. kl 11:00 Liturgi erkebiskop Gabriel forretter. Mart. notarius Markian og Martyrios. sønd. kl 11:00 Liturgi. De uegenyttige leger Kosmas og Damian. sønd. kl 11:00 Liturgi. Erkeengelen Mikael og de himmelske makter. Fasten for Kristi fødsel begynner / Начало Рожд. поста sønd. kl 11:00 Liturgi. Hl. Paisij Velitshkovskij, arkim. av Niamets (Romania) fred. kl 18:00 Vesper for Jomfru Marias innføring i tempelet lørd. kl 10:00 Liturgi. Введение во храм Пресв. Богородицы sønd. kl 11:00 Liturgi på norsk. sønd. kl 11:00 Liturgi. Mart. Paramon. Hl. Nikolai, erkebiskop av Myra i Lykia. Alterfest. sønd. kl 11:00 Liturgi. Cв. Николай Чуд. Престольный праздник. En ortodoks kristen kan ta del i nattverden kun i en ortodoks kirke, og bør faste på onsdag og fredag, be sine bønner morgen og kveld fra bønneboken, tenne oljelampe eller vokslys og røkelse (på søndager og helligdager) foran ikonene, lese dagens tekst fra Bibelen og ta del i kirkens gudstjenester så ofte som mulig. Воскресенье это день Господень, приходите в церковь! Søndag er Herrens dag, gå i kirken! 2

3 Hellige Nikolai Menighets Blad Nr GUDDOMMELEG KJÆRLEIK ETTERTANKE BØKER OG HEFTER TIL SALGS I KIRKEN: *Tito Colliander: Gresk-ortodoks tro og livssyn; 54 sider, kr.50,- *Erkebiskop Paavali: Vår tro; 88 sider, kr.150,- *Hl. Serafim av Sarov; 108 sider, kr.150,- *Epifanij den vise: Hl.Sergej från Radonesh 48 sider, illustrert. kr.50,- *Stavropoulos: Detakere i guddommelig natur / Ortodoks lære om frelsen; 88 sider, kr.130,- *Ortodokse Røster i Nord I en antologi ved f.johannes red.); 155 sider, ill. kr.220,- *Den ortodokse kirkes guddommelige liturgier Faste og variable tekster til de tre liturgier; 208 s., innb. ill.; kr.298,- *Roma og Konstantinopel. En økumenisk konfrontasjon; 40 sider, kr.50,- *Ortodokse Røster i Nord II en antologi ved f.johannes red.); 111 sider, ill. kr.150,- *Torstein Tollefsen Teologi i farger Ikoner i Norge; 96 sider, ill. kr.275,- *Filokalia v/ f.johannes; 189 sider, kr.200,- *Biskop Kallistos Ware: VEJEN. Ortodoks kristendom. 140 sider, kr. 225,- *Ortodoks bønnebok f.johannes (overs. ect.); 192 sider, kr.248,- *Hl. Trifon av Petsjenga; 104 sider, ill. kr.150,- *Gudstjenester, sakramenter og skikker i Den ortodokse kirke, 32 sider, kr. 40,- Der lever mennesker som ikkje veit korleis det er å verte elska av far eller mor. Dei har aldri kjent merksemd og tillit. Aldri motteke gåver eller tenester, gitt i kjærleik frå eit elskande hjarte. Kan hende veit dei ikkje korleis det kjennest å verte teken imot med åpne armar, når ein har tråkka feil i livet, når alt buttar og ein kjenner seg usikker, bortkomen, redd og hjelpeslaus. Dei finnst. Nærare enn du trur. Korleis kan nokon med slik erfaring forstå biletet av Gud som Vår Far, Han som elskar alle mennesker? Dårlig røynsle med eigen familie gjer at mange slit i sitt kristenliv for å forstå sin plass som eit av Guds høgt elska born. Er eg verd å elska, når ikkje mitt kjødelege opphav viste sin kjærleik til meg? Dei føler seg verdilause. Annleis. Ikkje sikkert finn dei seg til rette i den prektige kyrkjelyden heller, der alle fromme lever ordna og vellukka med truslivet sitt, og forventar prikkfri vandel. Hugs at menneska treng tid og tålmod. Når vi talar om Gud, Vår Far, har mange ingen referansepunkt frå før. Då vert ting vanskeleg å forstå. Ofte framstillast vegen til Gud som både lett og uanstrengt. Det er jo berre å ta imot så vil alt ordne seg. Lettvindt løysing held sjeldan i lengden. Det må visast i praktisk handling kva kjærleik er. Kven vert ikkje grepen av Rembrandts vidunderlege skildring av den bortkomne sonen som vender heim. Inspirert av Lukas evang. kap. 15, har han måla eit mesterverk av dimensjonar. Kunstnaren må ha skjøna kva kjærleik er for å kunne gjere slikt eit kunststykke. Detalj frå Rembrandts måleri, som visar den angrande sonen i møte med sin fars miskunnsame kjærleik. Sonen er komen heim. Han som radikalt braut med familien, sløste bort evner, tid og forskudtert arv, knelar for far sin. Han mottek tilgjeving og kjærleik i lyset, i ein evig augneblink. Faren berører sonen sin i evig signing. Sonen kviler mot farens bryst i evig fred. Det handlar ikkje om menneskeleg kjærleik til jordisk far, men om guddommeleg kjærleik og nåde, som har makt til å forvandle død til liv. Inger-Johanne Kjøde Enger Firda, fredag 18. juni 2010 Hjertelig takk til alle som bidrog til feiringen av min 60-års dag 1. august, og likeså hjertelig takk for alle gaver. Må Gud velsigne dere alle! f. Johannes 3

4 Hellige Nikolai Menighets Blad Nr FRA DEN ORTODOKSE KATEKISME (8) Forfattet av den hellige metropolitten Filaret av Moskva, og godkjent av den hellige synode i den russiske kirken. DEN NIENDE ARTIKKEL Omhandler Kirken. Kirken er opprettet av Gud som et samfunn av mennesker, knyttet sammen av den ortodokse tro, Guds lov, prestedømmet og sakramentene. Å tro på Kirken betyr å vise aktelse og ærefrykt for Kristi sanne Kirke og adlyde dens lære og bud i overbevisning om den saliggjørende nåde som utøses fra dens eneste og evige hode, Herren Jesus Kristus, som uopphørlig fortsetter å handle, og undervise og styre i den. Hvordan kan den synlige Kirken være gjenstand for tro, da tro ifølge apostelen, er full overbevisning om ting som ikke sees? (Hebr.11,1) I: Selv om Kirken er synlig, er likevel Guds nåde som bor i den og i dem som er innviet i den, usynlig, og nettopp denne nåde er innholdet i troen på Kirken. II: Kirken er nok synlig i den grad den er på jorden og alle rett-troende kristne tilhører den, men den er også usynlig, ettersom den også er i himmelen og alle som er hensovnet i den sanne tro og hellighet tilhører den. At Kirken både er på jorden og i himmelen, kan vi se av apostelen Pauli ord til de kristne: Men dere er kommet til Sions berg og den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, og til englenes mange tusener, til høytidsskaren og menigheten av de førstefødte, som er oppskrevet i himlene, og til dommeren, som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder, og til Jesus, mellommann for den nye pakt, (Hebr 12,22-24). At Guds nåde forblir i den sanne Kirke kan vi forstå av at det er Jesus Kristus som er dens hode, og Han er full av nåde og sannhet, som Han også fyller sitt legeme, dvs. Kirken, med (jfr. Joh. 1,14,17.). Han har også lovet sine disipler del i Helligånden, og det til evig tid, og ved at Helligånden i kraft av dette løfte innsetter hyrder i Kirken. (Se Joh.14,16.) Apostelen Paulus sier om Jesus Kristus, at Gud Fader gav Ham som hode over alle ting for Kirken, som er Hans legeme (Ef.1,22-23). Samme apostelen sier til Kirkens hyrder: Så gi da akt på dere selv, og på hele den hjord som den Hellige Ånd satte dere til tilsynsmenn i, for å vokte Guds Kirke, som Han vant ved sitt eget blod (Ap.gj.20,28). Vi kan også være sikre på at Guds nåde har forblitt i Kirken inntil våre dager, og kommer til å forbli der til verdens ende. Det kan vi se av Jesu Kristi ord til sine apostler: Jeg vil bygge min Kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den (Matt. 16,18). Og Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende (Matt. 28,20). Ham (=Gud Fader) være ære i Kirken ved Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter. Amen. (Ef.3,21). Kirken er èn, fordi den er et åndelig legeme, har ett hode, Kristus, og besjeles av den ene Guds Ånd. Ett legeme og èn Ånd, liksom dere også er kalt med ett håp i deres kall, en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles Fader (Ef.4,4-6). Vi kan videre forvisses om at Jesus Kristus er den ène Kirkes eneste hode ved apostelen Paulus, som skriver om Kirken som Guds bygning ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus (I.Kor.3,10-11). Derfor kan Kirken som Kristi legeme ikke heller ha noe annet hode enn Jesus Kristus. Kirken skal bestå gjennom alle slekter og i all evighet, og behøver derfor et evig hode, og det er kun Jesus Kristus. Derfor kalles apostlene kun for Kirkens tjenere, (Ef.4,3). Det at det er så mange særskilte og uavhengige Kirker, f.eks. i Jerusalem, Antiokia, Konstantinopel og i Russland er ikke noen motsetning til Kirkens enhet. For dette er enkeltkirker som er ett med den ene katolske Kirke. Uavhengighet i de ytre ordninger er ikke noe hinder for åndelig enhet som lemmer på den katolske Kirkes ene legeme, hvor det er ett hode, Kristus, og troens og nådens ene Ånd. Denne enhet uttrykkes også synlig gjennom den felles trosbekjennelse og de felles bønner og sakramenter. Det er også en urokkelig enhet mellom den jordiske og den himmelske Kirke, både gjennom det felles ene hode, vår Herre Jesus Kristus, og i deres gjensidige og innbyrdes samkvem. Særlig troen og kjærligheten er middel til dette samkvem mellom den jordiske og den himmelske Kirke. De troende, som tilhører den stridende Kirke på jorden, anroper i deres bønner til Gud også de hellige som hører hjemme i den himmelske Kirke, og disse som står nærmere Gud, renser og støtter ved sine forbønner de troendes bønner på jorden, bærer dem frem for Gud og utøver etter Guds vilje en nådefull og velgjørende innflytelse på dem, enten ved en usynlig kraft, eller ved å åpenbare seg for dem, eller ved andre midler. Hvordan kan den jordiske Kirke begrunne sin påberopelse av og bønn til de hellige i den himmelske Kirke? Det finnes en overlevering som begynner i Den hellige skrift, hvor det f.eks. fortelles om profeten David at han roper i bønn Herre, Du Abrahams og Isaks og Israels, våre fedres Gud!, og derved minnes de hellige for å styrke sin egen bønn, på samme måte som den ortodokse Kirke nå anroper Kristus, vår sanne Gud, ved Hans reneste Moders og alle helliges forbønner (jfr. I.Krøn.29,18). Kyrillos av Jerusalem sier i sin forklaring til den hellige liturgi: Vi minnes også de tidligere hensovnede og fremfor alt patriarkene, profetene, apostlene og 4

5 Fra Den Ortodokse Katekisme (8) martyrene, for at Gud må ta i mot vår bønn på grunn av deres forbønner og mellomkomst (Sacram.Red.5, cap.9). Basilios den store sier i sin tale på minnedagen for de Tjuefire martyrer: Den som er trist tar sin tilflukt til de tjuefire, liksom også de som er glad henvender seg til dem: den ene for å bli fridd fra sorgene, den andre for å holde fast på gleden. Her ser man en gudfryktig kvinne be for sine barn eller for sin ektefelles hjemkomst, når han er på reise, og om helbredelse, når han er syk. La deres bønner forènes med martyrenes. Også Den hellige skrift vitner om de helliges forbønner i himmelen: Den hellige apostelen Johannes så i åpenbaringen en engel i himmelen: og det ble gitt ham meget røkelse, for at han skulle legge den til alle de helliges bønner på gull-alteret foran tronen. Og røken steg fra engelens hånd opp for Gud med de helliges bønner (Joh.Åp.8, 3-4). Den hellige skrift gir oss også vitnesbyrd om de helliges helbredende åpenbaring fra himmelen. Den hellige evangelisten Matteus forteller at da vår Herre Jesus Kristus døde på korset åpnedes gravene, og mange av de hensovnede helliges legemer stod opp, og de gikk ut av gravene efter Hans oppstandelse, og kom inn i den hellige stad og viste seg for mange (Matt.27,52-53). Da et så viktig under ikke kunne finne sted uten at det hadde en viktig hensikt, må man tro at de hellige som stod opp, åpenbarte seg for å forkynne Jesu Kristi nedfart til dødsriket og Hans seierrike oppstandelse, for ved denne forkynnelse å hjelpe de som var født i det gamle testamentets Kirke over til det nye testamentets Kirke, som nettopp da ble åpnet. Vi har også vitnesbyrd som styrker oss i troen på at de hellige etter sin bortgang kan gi hjelp ved jordiske ting på under fullt vis. F.eks. kan vi i II.Kongebok lese at en som var død, ble levende igjen ved berøring av profeten Elisas ben (II.Kongeb. 13,21). Også apostelen Paulus helbredet og gjorde undergjerninger, og ikke bare selv, men også gjennom tørklær og duker han hadde brukt. (Ap.gj. 19,12). Dette viser oss klart at de hellige også etter sin død kan formidle helbredelse gjennom jordiske ting som har tilknytning til dem. Gregorios Teologen sier i sin første tale mot keiser Julian: Du har ikke skammet deg for de ofre som ble slaktet for Kristi skyld, og du har ikke fryktet for de store forkjempere: Johannes, Peter, Paulus, Jakob, Stefan, Lukas, Andreas, Thekla og andre, som både for og siden har lidd for sannhetens skyld, og som har stått imot både ild og sverd og ville dyr og plagene og kvalene, både de de utholdt og de de ble truet med, som om de var fremmede for sine egne legemer, eller som om de slett ikke hadde noe legeme. Og hvorfor? For ikke med et eneste ord å forråde troen. Derfor er det også forordnet store æresbevisninger og høytideligheter for dem. Av dem blir demonene jaget på flukt og sykdommer helbredet. De har makt både til åpenbarelse og forutsigelse. Deres kropper har i seg den samme kraft som de helliges sjeler, når de blir berørt eller påkalt. Endog dråper av deres blod disse tegn på deres lidelser har samme virkekraft som deres legemer. Johannes Damaskenos skriver: De helliges relikvier har Jesus Kristus gitt oss som kilde til lykke og mange velgjerninger. Og som en forklaring til dette tilføyer han at Gud har gjennom forstanden gjort seg en bolig i deres legemer (Theol. lib. 4, cap.15, v.3-4). Kirken er også hellig fordi den er helliget av Jesus Kristus ved Hans lidelser, Hans lære og Hans bønn, samt sakramentene. Kristus elsket Kirken og gav seg selv for den, for å hellige den, idet Han renset den med vannbadet ved ordet, for at Han selv kunne fremstille Kirken for seg i herlighet, uten plett eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig (Ef.5,25-27). I sin bønn til Gud Faderen for de troende sa Jesus Kristus bl.a.: Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet. Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet (Joh.17,17-19). Kirken er hellig på tross av at den har syndige medlemmer. For syndere som renses gjennom den sanne bot, er ikke til skade for Kirkens hellighet, men de ubotferdige syndere blir adskilt fra Kirkens legeme, enten ved Kirkens synlige domsmakt eller ved Guds usynlige domsavsigelse, ettersom de er døde lemmer, og slik bevares Kirkens hellighet ukrenket. Støt da den onde ut fra dere (I.Kor. 5,13). Men Guds faste grunnvoll står og har dette segl: Herren kjenner sine, og: Hver den som nevner Herrens navn, skal avstå fra urettferdighet! (II. Tim.2,19), Kirken kalles også alminnelig, eller universell, som på gresk heter katolsk (slavisk sobornaja ) fordi den ikke er begrenset til et bestemt sted, til en bestemt tid eller til ett bestemt folk, men omfatter de rettroende på alle steder og tider og folk. Apostelen Paulus sier at Evangeliet er i hele verden og bærer frukt (Koll. 1,5-6), og at det i den kristne Kirke ikke er greker og jøde, omskjærelse eller forhud, barbar, skyter, trell, fri, men Kristus er alt og i alle (Koll.3,11). Så blir da den som har tro, velsignet med den troende Abraham (Gal.3,11). Kirken har løfte på seg om at dødsrikets porter aldri skal få makten over den og at Herren skal være med den til verden ende, og at Guds ære ved Jesus Kristus skal forbli i den gjennom alle slekter, i alle evigheter, og den følgelig aldri hverken skal falle fra troen eller ta feil av sannheten og henfalle til vranglære. Vi bekjenner fast som en urokkelig sannhet, at den alminnelige Kirken hverken kan feile eller fare vill i tro eller uttale løgn i stedet for sannhet, for den Hellige Ånd som alltid virker i Kirkens trofaste tjenere, kirkelærerene og kirkefedrene, bevarer den mot alle villfarelser. (De østlige patriarkers sendebrev om den ortodokse tro, art.12.) fortsetter på neste side 5

6 Hellige Nikolai Menighets Blad Nr DE HELLIGE MARTYRENE THEODOR VÆRINGEN OG HANS SØNN JOHANNES (Minnes 12. juli). De hellige martyrene Theodor væringen og hans sønn Johannes levde i Kiev i det 10. århundre, da væringene eller vikingene, forfedrene til de nåværende i skandinaver hadde en særlig aktiv rolle i styringen og militærvesenet hos Rus. Handelsmenn og krigere var de og åpnet nye handelsveier til Bysanz og Østen ellers, og de tok også del i hærtog mot Tsargrad (Konstantinopel / Miklagard). De utgjorde en betydelig del av befolkningen i Kiev og fyrstens garde. Den viktigste handelsruten for Rus mellom Østersjøen og Svartehavet ble kalt væringenes rute til Grekenland. Lederne og organisatorene i det gamle russiske riket var avhengig av vikingenes tropper og deres aktiviteter. Liksom slaverne som de levde blant, slik var det også mange av de sjøfarende nykommerne som var under innflytelse av den bysantinske kirken og som lot seg døpe. Kiev Rus befant seg midt mellom det hedenske Skandinavia og det ortodokse Bysanz, og derfor var det skiftende perioder av levendegjørende åndelige liv med kristendom (under Askold , under Igor og hl. Olga ), og den destruktive hedendommen som kom med vikingene (under Oleg som drepte Askold i 882, under drevlianernes opprør da Igor ble myrdet i 945, under fyrst Svjatoslav som avslo å la seg døpe på tross av innstendige oppfordringer fra moren, den apostellike Olga). Da Svjatoslav ble myrdet av petshenegerne i 972 (eller 970), var det hans eldste sønn Jaropolk som overtok styret i Kiev, mens den mellomste sønnen, Oleg, fikk styre i drevlianernes land, og den yngste, Vladimir, fikk Novgorod. Jaropolks regjeringstid var, liksom på hans bestemor Olga s * fortsettelse fra forrige side: Ettersom den alminnelige Kirke omfatter alle de rettroende i verden, er det en selvsagt nødvendighet for enhver troende å tilhøre den. For da Jesus Kristus ifølge apostelen Pauli utsagn er Kirkens hode og sitt legemes frelser, så er det det uunngåelig nødvendig å være lem på Hans legeme, dvs. på den alminnelige Kirke, for å få del i Hans frelse. (Ef.5,23) Apostelen Paulus skriver at dåpen redder oss etter forbilde av Noas ark. Alle de som ble reddet fra den altomfattende syndefloden, ble reddet i Noas ark, på samme måte kan alle de som vil oppnå den evige salighet, kun finne den i den ene Kirke. Den ortodokse Kirken kalles ofte også for østlig. Det er fordi paradiset hvor våre syndfrie forfedres Kirke ble opprettet, lå i øst. Her ble også grunnen lagt til de frelstes Kirke etter syndefallet ved løftet om Frelseren. I østen, i Judea. la vår Herre Jesus Kristus grunnen til sin Kirke da Han hadde fullbragt sin gjerning. Det er den egentlige kristne Kirke. Herfra bredte den seg over hele jorden, og bevarer uforandret den ortodokse tro som her blitt formulert av de sju økumeniske kirkemøter, og slik har den forblitt i sin renhet i den østlige ortodokse Kirke. Kirken kalles også for apostolisk fordi den bevarer både læren og Helligåndens gaver i ubrutt overlevering (gjennom håndspåleggelse) fra apostlene. På samme vis kalles Kirken også ortodoks eller rettroende. Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, dere som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv (Ef.2,19-20). Ved å bruke betegnelsen apostolisk lærer Trossymbolet oss å holde fast på den apostoliske lære og apostlenes overleveringer, samt å ta avstand fra lærdommer og læresetninger som ikke støtter seg på apostlenes lære. Apostelen Paulus sier: Derfor, brødre, stå støtt og hold fast ved de lærdommer som dere har lært, enten ved vår tale eller ved brev fra oss (II. Tess.2,15). Et menneske som gir seg av med vranglære, skal du vise fra deg, etter at du har formant ham èn gang og èn gang til (Tit.3,10). For det er mange gjenstridige, som farer med tomtt snakk og dårer folks hu, helst de av omskjærelsen. Disse skal en målbinde; for de nedriver hele hus ved å føre utilbørlig lære for ussel vinning skyld (Tit.1,10-11). Men hører han ikke på dem, da si det til Kirken! men hører han ikke heller på Kirken, da skal han være for deg som en hedning og en toller (Matt.18,17). Kirkens hierarki eller prestedømme er opprettet for å bevare det apostoliske embete i uavbrutt rekkefølge. Den ortodokse Kirkes hierarki er opprettet av Jesus Kristus selv ved Helligåndens nedstigning over apostlene, og fra den tid av har det blitt overlevert fra den ene til den andre i uavbrutt rekkefølge gjennom håndspåleggelse i prestedømmet sakrament. Og det er som gav oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere for at de hellige kunne bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes oppbyggelse (Ef.4,11-12). De økumeniske kirkemøter har øverste myndighet over hele Kirken på jorden. Derunder kommer de gamle patriarker og de senere opprettede kirkelige overhoder. Lokalt ledes landsdeler og byer av metropolitter, erkebiskoper og biskoper. Som hjelp har kirkelederne et råd, en hellig synode, ved sin side. Det kirken krever av sine barn, kan vi lese om i Den hellige skrift, dekretene fra de økumeniske og lokale kirkemøter, samt de hellige fedrenes forordninger. 6

7 De Hellige Martyrene heodor Væringen og Hans Sønn Johannes tid, fortrinnsvis preget av kristen innflytelse for det åndelige liv i Rus. De fleste historikere er enige om at Jaropolk selv var kristen, og det var ikke i overensstemmelse med de skandinaviske leietroppenes interesser, de var hedninger som betraktet Kiev som et forsvar for deres egen innflytelse blant slaverne. Deres ledere forsøkte derfor å skape uenighet mellom brødrene, og de fikk til en broderkrig mellom Jaropolk og Oleg, og da Oleg var drept, støttet de Vladimir i hans kamp mot Jaropolk. Han som senere skulle kristne Rus, startet som en overbevist hedning og han støttet seg til vikingene, i særdeleshet de som hadde komme til ham sjøveien som leiesoldater og hird. Hans angrep på Kiev i 978 lyktes helt og holdent, men hadde ikke bare militært og politisk mål, det var også en religiøs kampanje fra russisk-skandinavisk hedendom mot den fremvoksende kristendommen i Kiev. 11. juni 978 steg Vladimir opp på sin fars trone i Kiev og den ulykkelige Jaropolk ble invitert av sin bror for å forhandle. Da han kom inn i forhallen ble han myrdet med sverd av to vikinger i bakholdsangrep. For å ydmyke Kievs befolkning, av hvilke mange var kristne både russere og vikinger, ble det foretatt menneskeofringer i den hedenske helligdommen, dette skulle også styrke og fornye hedendommen. Slike menneskeofringer hadde inntil da ikke funnet sted blant Dnjepr-slaverne. Krøniken forteller om hvordan Vladimir reiste opp avguds-statuer: Og de bragte offer til dem idet de kalte dem guder og de ofret sine egne sønner og døtre til dem, og disse ofrene gikk til djevelen både den russiske jord og disse åsene ble besudlet med blod. Det var muligens i denne første periode av hedensk overtak under Vladimirs overtakelse av makten i Kiev at dette drapet på de hellige martyrene Theodor og hans sønn Johannes fant sted. Men det kan også ha vært slik at drapet på Kievs hellige væring-martyrer fant sted i 983, da det gikk en bølge av hedensk reaksjon ikke bare over Rus, men også over hele den slavisk-germanske verden. Nesten samtidig oppstod det hedensk motstand mot Kristus og Hans kirke i Danmark, Tyskland, Balticum, og alle steder ble uroen fulgt av ødeleggelse av kirker, drap på geistlige og kristne bekjennere. Det var dette året Vladimir gikk til kamp mot den litauiske jatvjagistammen og beseiret dem. Som en bekreftelse på denne seieren bestemte Kievs hedningeprester seg atter for å gjøre blodige offere. I Kiev bodde det sier munken Nestor i krøniken en væring ved navn Fjodor, som tidligere hadde gjort militærtjeneste i Bysanz og blitt døpt der. (Hans hedenske navn var, slik det er bevart i betegnelsen på Turov helligdommen, Tur (slavisk for Thor ) eller Utor (slavisk for Ottar )). Fjodor hadde en sønn, Ivan eller Johannes, som var kristen som sin far. Og de ledende bojarene sa: La oss kaste lodd om guttene og jentene, og den loddet faller på, skal vi ofre til gudene. Det virker videre som om at det ikke var tilfeldig at loddet som ble kastet av hedningepresten falt på den kristne Johannes. Da Theodor fikk vite at loddet var falt på hans sønn, at gudene selv hadde utvalgt seg ham som offer, svarte den gamle krigeren bestemt: Dette er ikke guder, men tre. I dag er de til, i morgen råtner de bort. De eter ikke, de drikker ikke og de taler ikke, men er verk av menneskers hender. Men Gud er En, det er Han som grekerne tjener og tilber. Han har skapt himmel og jord, stjernene og månen, solen og menneskene, og har befalt dem å leve på jorden. Men disse gudene, hva har de skapt? De er selv laget. Jeg gir ikke min sønn til djevelen. Slik utfordret den Kristus-troende hedningenes tro og skikker. En rasende flokk styrtet frem mot Theodor, braste gjennom gårdsplassen hans og omringet huset. Kronikøren skriver at Theodor stod i døråpningen sammen med sin sønn og modig møtte han fienden med våpen i hand. Rolig så han mot den besatte hedningeflokken og sa: Om det er så at de er guder, så la dem sende en av gudene for å hente min sønn. Flokken så at det ikke ville være noen sjanse for dem til å vinne over den modige Theodor og hans sønn Johannes i en rettferdig kamp, så de hugg ned stolpene til svalgangen så den brøt sammen, og da kastet de seg over bekjennerne og drepte dem. Allerede i kronikøren Nestors tid, mindre enn hundre år etter væringenes martyrium, æret den russiske ortodokse kirken dem blant de helliges skarer. Theodor og Johannes var de første martyrer for den ortodokse kristne tro i Russland. De ble kalt de første russiske borgere av den himmelske stad i en av utgavene av Kiev-Huleklosterets Fedrenebok (redigert av hl. biskop Simon av Suzdal, d. 1226). Det siste blodige offeret i Kiev ble samtidig det første kristne offer som deltakelse i Kristi lidelser. Vikingenes hovedvei til grekerne ble for Rus en hovedvei fra hedendom til ortodoks kristendom, fra mørket til lyset. På stedet for væringenes martyrium lot senere den apostellike fyrst Vladimir oppføre Desjatinnaja kirken til ære for Guds Moders hensovnelse, innviet 12. mai 996. Relikviene etter den apostellike fyrstinne Olga ble overført dit i Åtte år senere ble den bestemt som den endelige hvileplass også for hl. Vladimir, han som døpte Russland. Og herlig er Gud i sine hellige. Tiden skåner ikke ben og bronse, men den nederste delen av trehuset hvor de hellige væring-martyrene bodde og som ble brent ned for tusen år siden, det har blitt bevart til vår tid. I 1908 ble det utført arkeologiske utgravninger ved alterpartiet i Desjatinnaja kirken, og der ble fundamentet til huset deres avdekket! Man kan lese mer om dette i Thomas Arentzens artikkel i Ortodokse Røster i Nord II. Hl. Trifon Forlag utgav også på 1970-tallet en forkortet versjon av Kiev-Huleklosterets Fedrenebok. Hele teksten til Nestors Krønike finnes forøvrig i både dansk og svensk utgave. 7

NIKOLI HELLIGE MENIGHETS BLD. JOMFRU MARIAS INNFØRING I TEMPELET: 21.nov./4.des. Tropar i 4.tone: Kondak i 4. tone: Nytt klokketårn på Hl.

NIKOLI HELLIGE MENIGHETS BLD. JOMFRU MARIAS INNFØRING I TEMPELET: 21.nov./4.des. Tropar i 4.tone: Kondak i 4. tone: Nytt klokketårn på Hl. HL NI KOLAI HELLIGE NIKOLI MENIGHETS BLD JOMFRU MARIAS INNFØRING I TEMPELET: 21.nov./4.des. Tropar i 4.tone: I dag antydes Guds velbehag, og menneskenes frelse forkynnes, Jomfruen viser seg åpent i Guds

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

Digitized by the Center for Adventist Research

Digitized by the Center for Adventist Research ELLEN G. WHITE ~I\ HAR VIST ELLEN G. WHITES FORSTE'SICKER. OG ERFARINGER ~~~-- Originaltittel: Early Writings Copyright 1882, Ellen G. White Copyright 1945, Ellen G. White Publications Copyright 2008,

Detaljer

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad Jeg er med dere om trosbekjennelsen og sakramentene Oslo 2002 1 Imprimatur: + Gerhard Schwenzer, Oslo 2002. ISBN-82-90296-27-4 Copyright

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8...

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... 6 del 7 Matt 6:19-27... 7 del 8 Matt 6:28-34... 8 del 9 Mat

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

1/ 2015 TRO BIBELSK. I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk på din skaper i din ungdomsdager! Underholdning eller kristen oppbyggelse

1/ 2015 TRO BIBELSK. I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk på din skaper i din ungdomsdager! Underholdning eller kristen oppbyggelse BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 1/ 2015 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 24. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

I naturens tempel. Bergprekenen

I naturens tempel. Bergprekenen I naturens tempel Bergprekenen Saligprisningene Loven er åndelig Det rette motiv for vår gudstjeneste Herrens bønn Døm ikke Bergprekenen Jesu bergpreken er en Guds gave til verden, en stemme fra Guds trone.

Detaljer

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret:

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret: BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 3/ 1/ 2013 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 22. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Surrogati Hvor er det i Bibelens

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

Samkvem med åndeverdenen

Samkvem med åndeverdenen Samkvem med åndeverdenen lover og hensikt En katolsk geistligs egne opplevelser av Johannes Greber Kjemp for sannheten, om så til døden, så vil Herren, din Gud kjempe for deg Sirach 4, 28 Oversatt fra

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

2017-500 år etter Luther....Hva har sviktet siden Martin Luthers tid?

2017-500 år etter Luther....Hva har sviktet siden Martin Luthers tid? 2017-500 år etter Luther...Hva har sviktet siden Martin Luthers tid? 2017-500 år etter Luther...Hva har sviktet siden Martin Luthers tid? Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther slo opp

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER TIL BRUK I EVANGELISK-LUTHERSKE MENIGHETER REVIDERT 7.1.2014 (1996)

KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER TIL BRUK I EVANGELISK-LUTHERSKE MENIGHETER REVIDERT 7.1.2014 (1996) KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER TIL BRUK I EVANGELISK-LUTHERSKE MENIGHETER REVIDERT 7.1.2014 (1996) KIRKEÅRETS TEKSTER OG BØNNER på søndager, store og mindre høytidsdager, aposteldager osv Første rekkes tekster

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

Forord til den svenske utgaven

Forord til den svenske utgaven Den spanske origlnaltitel: Por qué dejé el catolicismo. Den franske utgavens titel: Pourquoi aije quitté le catholicisrae? Oversatt til svensk av Arthur Sundstedt (Til norsk ved Selma Lerberg.) Copyright

Detaljer

Johan O. Smiths etterlatte brev

Johan O. Smiths etterlatte brev Forord Min far, Oscar Smith, ble født i Fredrikstad 11. oktober 1871 av troende foreldre. I 15 års alderen dro han til sjøs og gikk i 1889 inn i den norske marine, hvor han tjenestegjorde i ca. 40 år.

Detaljer