Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY"

Transkript

1 Kvaløynytt Nr ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Tårnagenter Kirkevalget Mjelde kirke

2 2 dette nummer av Kvaløynytt presenteres årets konfirmanter i våre I menigheter, derfor har jeg funnet et ord fra Bibelen som kan passe som en hilsen til konfirmantene. Ordet er fra Salme 37,5 og lyder slik: Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn. Bibelen forteller oss at det finnes en Gud som har skapt oss til å leve i felleskap med Ham og med våre medmennesker. På bibelens første blad hvor vi leser at Gud skapte mennesket, står det at Gud skapte mennesket i sitt bilde. Det betyr at du og jeg er skapt til felleskap med vår Skaper og Far. Augustin sier det slik: Vi er alle skapt av deg, Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile hos deg. Når moderne mennesker er så urolige og rastløse, er det kanskje fordi de forsøker å leve sine liv uten Gud. Den plassen i livet som var tiltenkt Gud forsøker menneskene å fylle med alt mulig annet. Andakten Leder Salmisten minner oss om at vi har med en Gud å gjøre som bryr seg om oss og vil oss vel, evig vel! Derfor er hans enkle råd til alle som vil leve gode liv: Legg din vei i Herrens hånd! Det gir mening og trygghet å betro seg med sitt liv i Herrens hender, for vi må gå ut fra at Han som skapte oss også vet best hvordan vi skal innrette oss i livet for å få det best mulig. Kristen tro er nettopp dette; å betro seg til Gud med sitt liv. Tro er jo det samme som å sette sin lit til en som er sterkere enn oss selv, og kristen tro er da å sette sin lit til Jesus Kristus. Stol på ham! er rådet vi får. Du skal få regne med at Han som Gud sendte oss til hjelp, Jesus Kristus, vil gå med deg gjennom livet. Det lovet Han den gang du ble døpt til hans navn. Så når du opplever motgang og vanskeligheter på livets vei skal du bare minne Jesus på det løfte du fikk da du ble døpt. Du har jo lovet at du vil gå med meg, Jesus! Det betyr ikke at det å leve som en kristen alltid er lett, men Jesus kan hjelpe deg så du alltid har det rett. Til ham kan du alltid komme med din synd og dine nederlagog Han vil møte deg med sin nåde og tilgivelse og sette alle ting i rette skikk. Jesus kan sørge for at du får leve med en god samvittighet, og det er mer verdt enn alt annet. Til slutt i bibelordet står det i vår oversettelse: så griper Han inn. Tidligere sto det: Han skal gjøre det; Hva skal han så gjøre? Hva betyr det at Han griper inn? Den finske bibeloversettelsen sier at Gud skal dra omsorg for deg, ta seg av deg. Ser vi ordene i lys av det neste vers som sier at Herren skal la din rettferdighet gå fram som lyset, forstår vi at Gud ikke bare vil beskytte og bevare oss gjennom livet, men også sørge for at vi får del i Guds nåde og hans rettferdighet, slik at vi kan bli stående for Gud. Derfor kjære konfirmant! Legg din vei i Herrens hånd! Vennlig hilsen Knut Olstad KIRKEVALG NÅ IGJEN? Ja, slik vil nok mange spørre, for det er ikke mer enn halvannet år siden vi hadde valg til menighetsråd og øvrige kirkelige råd. Men til høsten er det altså det samme om igjen, og det er på tide å forberede seg. Men først: Hvorfor nytt valg etter kun to år? Er de valgte organene så dårlige eller så utslitte at de allerede nå må skiftes ut med noe nytt og friskere? Langt ifra, grunnen ligger et helt annet sted, nemlig i et ønske ikke primært hos kirken, men hos politikerne om å komme i takt med kommunevalgene. Dette kan synes svært rimelig, siden menighetenes arbeidsvilkår bestemmes av kommunale forhold; ja, det er ikke så rent galt å betrakte menighetsrådene som kirkelig-kommunale organer. På den annen side har denne samkjøringen med kommunevalget ført til en nokså arbeidskrevende merbyråkratisering, men også til en viss økning i deltagelsen. Hvordan pluss- og minusposter forholder seg til hverandre, får enhver som har hatt med valgene siste gang å gjøre, ha sin mening om. Stort sett skal vi nok følge samme prosedyre også denne gang. Mange detaljer får vi kjennskap til først etter hvert. Men én ting, kanskje den viktigste, må vi begynne å arbeide med jo før jo heller: å få satt opp en liste med mange og gode kandidater. Den som har deltatt i slike forberedelser før, vet at det som regel er en tung og seig materie, for folk står slett ikke i kø for å komme på en liste. Det er så visst ikke bare menigheter som sliter med dette, både offentlige organer og private foreninger strever for å få folk med når ting skal gjøres. Enkelte ganger kommer man ikke lenger enn til det fastsatte minimumsantall, og da kan man jo spørre hva slags valg det blir. Slike situasjoner må man jo forsøke å unngå men skal man greie det, er første betingelse at folk stiller opp. Uten villige mennesker kan selv den mest oppfinnsomme og driftige nominasjonskomité intet utrette. Det finnes riktignok ombud som medfører prestisje, publisitet og penger, og der pleier det ikke være vanskelig å finne villige kandidater Ingen av disse tre p-er kan vervet som medlem av et menighetsråd lokke med heldigvis, for her dreier det seg om ganske andre verdier. Men ikke mindre vesentlige: still derfor opp, si ja om du blir spurt om å stå på en valgliste til menighetsrådet i Kvaløy, Hillesøy eller Sandnessund. Og er det ingen som spør, ta kontakt selv! Erik Egeberg

3 Hilsen fra Kvaløy Først vil jeg få sende en stor hilsen til vår sokneperst Ola Døhl med familie med baby som kom i januar. Soknepresten har også tatt pappa permisjon i år for å følge opp jenta. Vi ber Hilsen fra Sandnessund Så endelig, solen er tilbake og lys og varme strømmer ned til oss fra den livgivende planeten. Det er alltid solens tilbakekomst med solfest i Grillnaustet den 23.januar. På gudstjeneste Hilsen fra Hillesøy år det valgår! Kirkevalget har gjennomgått store forandringer de siste I årene, og at det ble lagt til samme tid som stortingsvalg/kommunevalget var nok et godt trekk. Lederne hilser om Guds velsignelse og vil ønske dere lykke til! Vi har i denne forbindelse vært så heldig at vår tidligere sokneprest Knut Olstad ønsket å ta vikartjeneste her. Dette setter vi veldig pris på. Vi er gått inn i et valgår som medfører at det meste av vårt arbeid blir fokusert frem mot dette. Nomiasjonskomite er kommet i gang med sitt arbeid for å på valg. Jeg vil be om at dere som føler at kirken betyr noe og kan gjøre noe for den, gir beskjed at dere er villig til å stå på valg. Påsken nærmer seg og jeg vil at budskapet om forsoning og frelse kommer frem til alle og når oss alle. deltok Kvaløysletta barnegospel med solboller og kakao på tradisjonelt vis. er et valgår også for 2011 gjennomføres samtidig med kommunes- medio mai og arbeidet med å skaffe kandidater til dette valget startet nå. Sand- Sandnessund kirke- og kulturbygg på K Det var noe som valgdeltagelsen viste ved valget i 2009, og vi får håpe valget i år vil vise samme fine deltagerprosenten,- om ikke større. den nærmeste tiden kan det hende I du vil bli spurt om å stille til valg til neste menighetsråd, så tenk over om du vil være med å skape hvordan ditt nærmiljø vil bli i nærmeste framtid. Hillesøy har satset på unge medarbeidere, og det syns vi at vi har lykkes med. Det er flere prosjekter på gang i forbindelse med trosopplæringen som skal omhandle alle fra 0 til 18 år. Et tiltak som vi lykkes med var å få til en 1-åring, dette ilag med Sandnessund menighet, og Silje Andreassen har gjort en fin jobb, lager opplegg for barn og Gud velsigne alle der han har satt hver enkelt av oss til å være. Hilsen Tore Olsen der staten kommer med penger som skal dekke kostnader knyttet til evt. nye konkrete og spennende oppgaver som du kandidat til valget, bruk ditt engasjement Hilsen Roar Holmstad avhjelper prestene og ikke minst påvirker de unge til å være med i kirka. En stor bøyge oppi alt det private initsiativet og dugnadsarbeidet er at økonomien i kommunen ikke gir rom for vedlikehold av våre kirkebygg, de råtner opp,-- så støtt opp om arbeidet vi gjør så må vel vedlikeholdet engang komme! Hilsen Jon Olav Hansen 3

4 4 Mjelde kirke/ Tårnagenthelg Mjelde kirke V noen livsarvinger, er det muligheter for å i var flere som fikk oss et lite sjokk tenke på å gi arven til oppussing av kirka. på nyåret da vi fikk beskjed om Akkurat nå ser det ut til at vi kanskje at det lå et forslag til vedtak i Tromsø kirkelige fellesråd om å starte en prosess med å få lagt ned Mjelde kirke. Heldigvis ble forslaget avvist, men det skal jobbes trenger slike undre for å kunne berge kirka vår. De som vil følge med på denne saken og har Facebook, kan bli medlem av gruppen Mjelde kapell. videre med å utrede Mjelde, og det ser ut til at administrasjonen i fellesrådet Runar Reknes ønsker å slippe det økonomiske ansvaret for Mjelde. Begrunnelsen er at det vil koste så mye å sette Mjelde i stand, og det er for få som bruker kirken i løpet av året. Det er leit at det ikke finnes penger noe sted til vedlikehold, og jeg er sterkt redd for at det kan bli vanskelig å få penger framover også. Sannsynligvis vil vi trenge minst 1,5 millioner kroner for å få Mjelde i god stand. Slik det ser ut nå, må vi stole mer på det vi selv får samlet inn og gjort på dugnad. Kanskje er det også noen som tenner på følgende Feil opplysning gitt på julaften På julaften under gudstjenesten i Mjelde og Hillesøy kirke ble det av menighetsrådet opplyst at det var bevilget penger til våre kirker i soknet. Vi må dessverre beklage at vi tok en for rask beslutning av denne opplysningen, - det viste seg det var det budsjetterte behovet til kirkene, ikke bevilgningen. Derfor må vi bare fastslå at det ikke finns midler til noen kirker i kommunen og at vedlikehold og lignende er skjøvet ut i tid. radikale ide: Dersom det er noen som brenner for kirka på Mjelde og ikke har Bilder av Mjelde kirke foto: Runar Reknes Tårnagenter Nå har både Sandnessund og Hillesøy prøvd seg på det nye prosjektet som sprellevende har kommet ut med, tårnagenthelg. Sandnessund hadde dette den første helgen i februar 5-6, og det var 14 barn som møtte opp. Jeg tror nok foreldrene og sikkert mange av barna var veldig spente på hvilket kirketårn vi skulle klatre opp i for å få utforsket slik som de gjorde i TV serien på NRK. Gymsalkirken hadde jo selvfølgelig ikke noe tårn som vi kunne klatre opp i, men vi knyttet dette opp til misjon og Afrika. For der har de heller ikke kirketårn mange steder. Og ungene fikk se et bilde av en klokke som de bruker en plass i Afrika, det var kun en bilfelg som de hadde hengt opp i ett tre. Og vi gjorde det samme, vi hengte en felg i en vaier opp i taket i gymsalen, og alle ungene var svært fornøyde da de kunne slå på den med en hammer og lage kirkeklokke lyd. Hillesøy hadde vi tårnagenthelg, I februar, og der var det 4 barn som møtte opp. Selv om vi Var få så hadde ungene det veldig gøy, de var oppe i kirketårnet og slo på klokkene der, og de fant noen årstall og bokstaver på klokkene. De fikk også lov til å klatre lengre opp enn bare til klokkene, og alle barna var nesten helt oppe i tårnet, de klatret så langt det var mulig. Senere på kvelden når det bare var en liten stund igjen, så fikk ungene også ta seg en tur ned i kjelleren under kirken, jeg tror de syntes det var veldig spennende. Det som begge menighetene hadde til felles under tårnagenthelgen var at da ungene kom på lørdags formiddag måtte de følge noen fotspor, det var en labyrint med poster som de måtte innom for å finne forskjellige ting. Det var også forsvunnet noen skatter fra kirkerommet, og agentene måtte bruke forstørrelsesglass og bibel for å finne skattene som var gjemt bort. Vi hadde gudstjenesteverksted der vi laget skuespill og bønner, i Hillesøy laget vi noen engler som vi skulle gi til folk som vi syntes at skulle ha en. Og både i Hillesøy og i Sandnessund fikk de som kom til gudstjenesten ett hjerte som var klistret på benken/stolen under dem. Alt i alt så har det vært noen fantastiske helger, og dette må vi virkelig få til igjen til neste år. Og tusen takk for all hjelp fra foreldre som stilte opp og var sammen med oss gjennom hele helgen.

5 Kirkevalg 5 Kirkevalget Vil du være en av kandidatene når det skal velges nytt menighetsråd til høsten? september 2011 er det kirkevalg samtidig med kommunestyrevalget. Nominasjonsprosessen er nå i gang i den enkelte menighet og den skal avsluttes innen 1.mai Menighetene er nå i gang med å finne kandidater som vil være med å prege kirken i lokalmiljøet. Det betyr at også du kan bli spurt! Men du vil vel vite hva dette betyr, og hva dette går ut på? Hva gjør menighetsrådet? Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer bl.a. gudstjeneste, miljø og rettferdighet, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning. Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder: 18 år stjeneste) nybygg og biskop råde arbeid Hvem er med i menighetsrådet? Ulike mennesker med ulike meninger samles i menighetsrådene for å gjøre kirken tydelig, synlig og relevant i lokalsamfunnet. Det er 4 10 medlemmer i menighetsrådet. Medlemmene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet. I tillegg deltar presten fast på rådsmøtene. Hva kreves av deg? For å kunne stille til valg må du være medlem av Den norske kirke, altså døpt, og du må minst fylle 18 år i år. Hvor mye arbeid innebærer dette? Menighetsrådet møtes 3-5 ganger i halvåret. Antall møter kan avhenge av hvilke og hvor mange saker som er aktuelle i menigheten. Arbeidet krever ikke mye av fritiden din; de fleste bruker mindre enn en time i uka på vervet. Medlemmene velges for fire år. Kan jeg gjøre en forskjell? Som medlem i menighetsrådet får du mulighet til å fremme saker du selv synes er viktige, og påvirke kirkens arbeid i ditt lokalsamfunn. Du kan engasjere deg på felt du interesserer deg for. En undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet. 85 prosent synes vervet er mer eller like tilfredsstillende som de hadde forventet. HVORFOR SKAL DU SVARE JA? Her har du 10 gode grunner til å bli å bli med: 1. Du bidrar til å holde lokalkirken levende 2. Du blir del av et kristent fellesskap 3. Du gjør en viktig jobb for fellesskapet 4. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge 5. Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken 6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt 7. Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke 8. Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt 9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger 10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv Vi vil ha deg med fordi vi trenger deg! Er du interesser i mer informasjon om hva din menighet holder på med så finner du informasjon på nettsidene til menighetene. Ta gjerne direkte kontakt med din menighet: Kvaløy Menighetsråd Leder Tore Olsen tlf Epost: Hillesøy menighetsråd Leder Jon Olav Hansen tlf Epost: Sandnessund menighetsråd Leder Roar Holmstad tlf Epost: Petter Normann Dille, 26 år Hvorfor stiller du til valg? spurte et avtroppende bispedømmerådsmedlem meg da vi hadde vært sammen på et møte i Nord-Trøndelag vinteren Jeg hadde akkurat blitt nominert til bispedømmerådsvalget, og var relativt fersk i kirkedemokratisk sammenheng og tenkte at jeg kanskje ikke hadde så mye der å gjøre. Svaret kom likevel overraskende lett til meg: Fordi jeg opplevde å møte en kirke som tok livet mitt på alvor, og vil gjerne jobbe for at flere skal få oppleve det samme svarte jeg. Det overrasker meg egentlig den dag i dag, - fem år etter, - hvor presist og treffende svaret fremdeles er for mitt engasjement i Den norske kirke. Både lokalt i konfirmantarbeid, og regionalt i bispedømmerådet, og sentralt som leder av Kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmål. Det svaret har jeg med meg på hvert møte, og i hver avstemming.

6 6 Konfirmantkullet 2011 Konfirmanter i Kvaløy menighetene kl.11:00 RINGVASSØY KRK Jørgensen Cesilie Geanina kl.10:30 KVALØY KIRKE Hansen Marte-Charlotte Johansen Marina Norlunn Therese Solberg Maria Celine Wilhelmsen Kaja Ripman Andersen Morten Johan Berg Sebastian Elvevold Carl Magnus Hansen Martin Bye Hansen Thomas Andrè Meyer Magnus Hals Pedersen Henrik Engum Richardsen Magnus Tetlie Jørgen kl.13:00 KVALØY KIRKE Alexandersen Sandra Berg Sol Hansen Berntsen Siv-Lou Havn Martine Albrigtsen Hermannsen Nina Johansen Stine Gerhardsen Johansen Pia Martine Mikkelsen Kristine Nyborg Sunniva Pettersen Sigrid Tuen Lene Berglund Sondre Fredriksen Jonas Strand Mortensen Tor-Håkon kl.13:00 GRØNNÅSEN KIRKE Indal Lena Sofie Engstad kl.10:30 KVALØY KIRKE Andreassen Benedikte Cathrin Lund Sandra Mentzoni Søbstad Margrete Lovise Ayathurai Jonas Bjørn Markus Haugstad Fenes Eirik Aleksander Lindberg Emil Rydningen Robert Soleng Håvard Søreng Søreng Aleksander kl.13:00 KVALØY KIRKE Aasen Frida Elise Fredriksen Kristine Samuelsen Maria Elise Sørensen Ingvild Tetlie Marie Aandstad Martin Daldorff Andreassen Markus Andreassen Henrik Breimo Håvard Utheim Edvardsen Stian Jørgen Karlsen Hansen Martin Torsteinsen Stefan kl.10:00 DOMKIRKEN Lorentsen Julie Skog kl.11:00 KVALØY KIRKE Andreassen Ina Solberg Johansen Frida Julianne Johansen Lilliane Paulsen Sofie Pedersen Hanna Eline Normann Bjørn Even Guddingsmo Bjørn Arve Guddingsmo Hansen Daniel Harald Magnussen Niklas Jørgensen Matsson Håkon Snekkersveen Pettersen Peter Rudi Richardsen Aleksander Sæther Stian Hansen kl. SENGSKROKEN KIRKE Hansen Hanna Helen kl.11:00 HILLESØY KIRKE Aarstad Karina Øvre Hanssen Simon Kvalness Iversen Sander Lovin Løvik Kristensen Jørgen Ludvigsen Sigvart Strømmesen Raabye Alf-Eigil Sandmo Håkon Isaksen kl.14:00 HILLESØY KIRKE Hanssen Karina Hermansen Julie Hermansen Torhild Solbakken Katrine Winther Benedicte Jensen Viktor Rasmus Korsberg Eskild Kåre kl.11:30 ARNØY KIRKE Haugen Frank Thomas kl.13:00 HILLESØY KIRKE Hansen Kristin Gyltnes Hansen Anja Renate Jørgensen Elisabeth Karlsen Cecilie Larsen Viktoria Mortensen Guro Tjosaas Olsen Anette Pettersen Eirin Bårdsen Kristian Johansen Marcus Gamst kl.12:30 NORDREISA KIRKE Nordstrøm Elida Nordmo kl.12:00 DOMKIRKEN Aasheim Sofie Berger Synne Jenssen Daae Trine Helene Enga Kristin Haug Fagerholt Sigrid Hansen Janita Agnes Hansen Malin Janita Wilhelmsen Hanssen Ingrid Viktoria Haug Charlotte Marianne Johnsen Sigrid Theres Jørgensen Frida Knutsen Silje Marie Lillenes Oda Johanne Olsen Trine Edvardsen Pedersen Eirin Thon Josefine Amalie Tokle Ingebjørg Fagerheim Ødegård Sara Benonisen Joachim Brendeløkken Kristian Jensen Mikael Karlsen Sindre Salomonsen Thomas Sindre Kristiansen Sørensen Timo Adrian Grape Toften Stian kl.11:00 GÅSVÆR KIRKE Ingebrigtsen Ingeborg Antonsen Stein-Erik Sørensen Daniel kl.11:00 MALANGEN KIRKE Jacobsen Kåre-Johnny

7 Barnas 7 BIBEL- KVISS 1. Hva het byen der Jesus ble født? 2. Marta og Maria hadde en bror som Jesus vekket opp fra de døde. Hva het han? 3. Hva heter landet der Jesus bodde? 4. I hvilket av disse landene er det flest som tror på Jesus: Israel, Norge eller Afganistan? 5. Hva het profeten som overlevde å bli slukt av en stor fisk? 6. Hva het mannen som dømte Jesus til døden? 7. Hvilket språk ble Det nye testamente skrevet på? 8. Hvem kom først til den tomme graven og fikk vite av engelen at Jesus hadde stått opp? 9. Da det var hungersnød i Israel sende Jakob sønnene sine til Egypt. Hvorfor? 10. Takene på husene i Israel var flate. Sant eller usant?????? SVAR: 1. Betlehem 2. Lasarus 3. Israel 4. Norge 5. Jona 6. Pontius Pilatus 7. Gresk 8. Noen kvinner, blant dem Maria Magdalena. 9. For å kjøpe korn. 10. Sant. De ble brukt som terrasse. SØNDAGSSKOLEN rett hjem med barnebladet BARNAS 14 blader + Bok + Bestill på sondagsskole.no eller på telefon DVD = kun 169, (pr barn i gruppe-abonnement) = kun 349, (privatabonnement hjem i posten)

8 8 Jeg er blitt forespurt om å bidra til denne spalte som kalles min salme. Siden vi nærmer oss påske, har jeg valgt en påskesalme, Hvor er dog påske lys og blid. Det er jo mange samler som kan sies å være min salme, det er ikke tone eller melodi det egentlig handler om, men innhold. Jeg minnes allerede fra jeg var barn at det var godt å få tilgivelse om man hadde gjort noe galt, ikke bare av foreldre og den man hadde gjort urett mot, men også det at synden var tilgitt hos Gud. Derfor er det slike salmer som særlig handler om tilgivelse, eller om forsoningen som Jesus har gjort, som er blitt ekstra kjær for meg. For man har erfart etter hvert som årene har gått, fra barndom til manndom osv., at det ikke bare er de gjørlige synder som det trenges tilgivelse for, men kanskje aller mest for de synder man daglig finner i sitt eget hjerte, som er vantro, ond lyst, urene tanker, begjærlighet eller hva det måtte være. Det er så mange ting som kan stenge veien til nådestolen. Da kan det være godt og komme på noen samlestrofer som kan være til hjelp. For det er det vårt troesliv egentlig består i, å tro at synden er tilgitt hos Gud, for midleren Jesu Kristi skyld, som har brutt ned skilleveggen og åpnet veien til himmelen for oss, den vei som ble stengt ved det ulykkelige syndefall i Paradis. Den synd som der ble begått måtte straffes med døden. Gud sa til Adam og Eva at på den dag du eter av det forbudne trees frukt skal du dø døden, dvs. den evige død. Denne ulykke ble ikke bare å ramme Adam og Eva, men hele menneskeslekten ble ved arvesynden frarøvet Gudsbildet som de var skapt i. Det er denne død Jesus har tatt på seg og gjort soning for. Han har gjort det som ikke var mulig for oss mennesker å menneskebarn som de er, under syndens og dødens lov, hører vi ved dåpen). Men Jesus hadde ikke synd, derfor kunne ikke døden holde han. Han har stått opp fra de døde med seier over syndens, dødens og djevelens makt, og gjort forsoning mellom Gud og menneske, en forsoning vi får del i såfremt vi tror det. Dette er det evige liv, å kjenne deg og den du utsendte, sier Jesus. Å kjenne han, det er å tro på han. Jesus sier: Jeg er veien sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved meg, Joh Min salme / Hillesøy Påskes budskap handler om forsoningen mellom Gud og menneske, og dette er hovedinnholdet i den salme jeg i denne fastetid har valgt meg. En salme av den høyt begavede salmedikter, prest og biskop Hans Adolf Brorson. En hardt prøvet mann som blant annet mistet 10 av sine 16 barn og hans første hustru døde også i nokså ung alder. Han visste imidlertid hvor han skulle hente trøst og styrke i motgangs tider, og det viser mange av hans yndige salmer. Denne salme er som en seierssalme både i innhold og melodi, som burde betraktes med ettertanke. Salme nr 344 i Landstads reviderte salmebok og nr 348 i Landstads salmebok. Desverre er ikke salmen tatt med i Norsk Salmebok. Tone: Av høiheten oprunnen er 1. Hvor er dog påske lys og blid For dem som kjenner nådens tid Og syndens jammer finner! I Jesu åpne grav vi ser At alle himler mot oss ler Og seierskranser binder. Den tid, Vår strid Fikk en enda, Sæl å kjenne Da vår kjære, Jesus han stod op med ære. 2. For våre synder er han død. Til vår rettferdighet han brøt De sterke dødens porte. At han stod op, det viser grant At synden ganske visst og sant Er død og evig borte. Vår natt, Er bratt Overvunnet og forsvunnet Da vår kjære, Jesus han stod op med ære. 3. Han er opstanden, det er godt, Den grumme død til evig spott Som før så mektig bruste. Han er opstanden, det er visst, Det sorte rikes makt og list Vår Herre Jesus knuste. Det ord, Skal hvor Jeg må vanke, Av min tanke Aldri svinne, Jesus kunde dø og vinne! 4. Han er opstanden, det er stort, Og dermed er en ende gjort På all min ve og jammer. Han er opstanden, det er nok, Min grav som var en fangeblokk, Er nu et sovekammer All nød, Sorg, død Nu ei smerte, Kan mit hjerte Gravens hvile, Synes nu mot meg å smile. 5. Nu er her vei til livets land, Op, følg nu alle det I kan, Vår frelser og vårt hoved! Han er opstanden! Dette ord, Skal lyde høit på denne jord, Han være evig lovet! Vær glad, Guds stad! Alle tunger, Roper, sjunger Mot hinannen: Jesus, Jesus er opstanden! Øystein Pettersen Medarbeiderfest Hillesøy menighet hadde i januar en fest for alle medarbeidere i kirken, og det var rundt 40 stykker som møtte opp på middagen. På disse middagene så gir vi en oppmerksomhet til alle de nye medarbeiderne i tillegg så får også årets medarbeider en oppmerksomhet. I år hadde vi en ekstra oppmerksomhet til Markus Stokmo, han hadde julen 2010 vært med i minst 20 år og sunget på julegudstjenesten. Og dette setter vi veldig stor pris på. Og vi setter stor pris på alle som er med i menigheten vår og gjør en innsats for et alle tiders fellesskap. Årets nye medarbeidere er; Vibeke Andreassen, Oda Kristine Sandaker, Adelin Utheim, Andreas Piter, Audun H. Reknes, Lone Kristine Olsen, Karl Martin Solstrand og Helene Lundberg Årets medarbeider 2010 går til en person som flere ganger har tatt i bruk sine evner og nådegaver på nye områder i menigheten. Det siste året har hun nok en gang blitt med på noe nytt fordi det er et område hun brenner for i menigheten. Hun har tidligere vært med som forsanger og har i de siste årene vært instruktør på musikalene vi har hatt med ungdommene og konfirmantene i menigheten. Det siste året er hun blitt med i trosopplæringskomiteen som arbeider for å få på plass en trosopplæringsplan i menigheten for alle barn og unge fra 0 til 18 år. Hun går inn i oppgavene sine med energi og entusiasme og gir mye av seg selv. Hillesøy menighet ønsker med denne utmerkelsen å si at vi setter stor pris på at du tar i bruk dine evner og nådegaver i menigheten og er en del av vårt medarbeiderteam. Utmerkelsen som årets medarbeider tildeles Linda Berger Lorentsen. Silje Andreassen

9 Annonser 9 Best Kvaløysletta Alltid åpent 9100 Kvaløysletta Tlf

10 10 Annonser Stakkevollvn 49 tlf Elektrikertjenester utføres A.J. Myrvang as AUT. TELE- OG EL-ENTREPRENØR Kobbeveien 5, 9100 Kvaløysletta Tlf Fax elfag.no - Når du trenger elektriker Andresens Vaabenforretning Andresens Vaaben Etablert 1870 Storgata 53 Telefon Geværer og ammunisjon Sports- og Fiskeutstyr Gi en gave til Kirkens Nødhjelp Gironr:

11 Slekters gang 11 Døpte Kvaløy Adele Svarliaunet Nordby William Johnsen Warvik Leah Natalie Johansen Ella Marie Moholt-Pikkarainen Nora Sofie Jenssen Tiril Riksheim Viljar Benjaminsen Fabek Alvine Brattsti Åsne Seljeskog John-Kristian Mikalsen Klaudiussen Frida Jørgensdatter Vollstad Serine Andreassen William Leander Enoksen Emma Jakobsen Sean William Tveit Døpte Sandnessund Wilma Sofie Myrvoll Elisabeth Thomassen Elias Vingerhagen Oliver Widding Bruvold Ailen Marthinsen Yngvild Killengreen Kasander Jensen Smevik Viktor Sachs Fredriksen Karsten Fry Johannessen Theo Gaup Nilsen Døpte Hillesøy Alexander Dale Larsen Lea-Sofie Brox Olsborg Hannah Albertine Strømmesen Utseth Elise Asbjørnsen Eilinn Sofie Mattila Nilsen Celina Karlsen Brattsti Døde Kvaløy Eva Marion Halvorsen Leikny Nikoline Olsen Kjell Hermann Annar Bertheussen Tor Ivar Karl Olsen Døde Sandnessund Signy Amanda Nilsen Hanna Oline Olaisen Steinar Karles Norum Jan Otto Johansen Harald Julian Gjerdrum Oddvar Boye Nilsen Agnes Nikoline Aune Døde Hillesøy Arne Warberg Espen Echroll Pedersen Harry Marinius Korsberg Viet Kvaløy Monica Valentine Eriksen og Raymond André Jensen Viet Hillesøy Therese Fjellstad og Stian Richard Solstrand Sogneprest Knut Olstad reiste fra Tromsø for halvannet år siden og slo seg ned i et nybygd hus i det idylliske ladestedet Son ved Oslofjorden. Men det er ennå noen år frem til aldersgrensen, og en liten bit av denne tiden foreløpig tre måneder får Kvaløy gleden av å ha ham hos seg igjen under prestegjeld, hvor han og Reidun nå bor, er han nok blitt forespurt om forskjellige kirkelige tjenester og har med glede utført dem, men det blir ikke det samme som å leve som prest med en menighet år etter år i Kvaløy ble det hele seksten. Og så har nok Nord-Norge lokket; hele sin prestetjeneste før pensjonen har jo Knut Olstad hatt nordenfjells. Om han er glad for å se sin menighet igjen, er alle hans venner i Tromsø ikke mindre glade for å ha ham her!

12 12 Kirkens medarbeidere Tromsø kirkekontor Kvaløy menighetskontor Slettatorget 8, postboks Tromsø E-post: Hjemmeside: Menighetskontoret er betjent hverdager fra kl til Prestene kan også treffes utenom kontortid etter avtale. Mandag er prestenes fridag. Sokneprest Kvaløy: Ola Døhl, (i permisjon) Sokneprest Sandnessund: Jon Børge Frafjord, Eineveien Sokneprester Hillesøy: Kjersti Haave Reknes og Runar Reknes, Brensholm Kateket: Tarald Varhaug, Kaldfjord Organister: Leif Arne Pettersen Tonje Braaten Runar Reknes Kirketjenere: Harald Isaksen, Kvaløy krk Halgeir Hansen, Hillesøy Jon Bjørnstad, Interimskrk Kvaløy menighetsråd Leder: Tore Olsen Sandnessund menighetsråd Leder: Roar Holmstad Hillesøy menighetsråd Leder: Jon Olav Hansen Kvaløynytt Utgis av Kvaløy-menighetene; Kvaløy, Sandnessund og Hillesøy sokn. Redaktør Erik Egeberg Redaksjonsmedlemmer: Bjørn Inge Pettersen Lisa Sjurelv Ragnhild Stenersen Vårin Kvitberg Helen Einaren Frivillig kontingent kr. 150,- pr år Gironr.: Neste nummer: Stoff som skal med i neste nummer må sendes til menighetskontoret innen Trykkeri: Norbye & Konsepta Tromsø Tlf Fax Velkommen til gudstjeneste Dato Dag Tid Sted Liturg Organist Andre opplysninger s. i faste 11:00 Kvaløysletta int krk JF TB Barnegospel 12:00 Straumsbukta v/bh GS RR Friluftsgudstjeneste 17:00 Bentsjord kapell RA RR Maria budsk.dag 11:00 Kvaløy kirke KO LP Dåp 17:00 Havtun bo-og s. senter KR RR Nattverd s. i faste 11:00 Kvaløysletta int krk JF TB Menighetens årsmøte s. i faste 11:00 Kvaløy kirke KO LP Menighetens årsmøte 15:00 Skogvik skole JF TB 17:00 Hillesøy kirke Musikal Palmesøndag 11:00 Mjelde kirke KR RR Nattverd 12:00 Storelva skileikeplass JF TB Friluftsgudstjeneste 18:00 Vengsøy bedehus JF TB Skjærtorsdag 11:00 Kvaløysletta sykehjem KO TB Nattverd 12:00 Vikran Reinheia RR RR Friluftsgudstjeneste 17:00 Kvaløy kirke KO LP Nattverd 19:00 Havtun RR RR Skjærtorsdagsmåltid Langfredag 17:00 Kvaløysletta int krk JF TB 17:00 Straumsbukta bedehus KR RR Påskedag 11:00 Kvaløy kirke KO LP Dåp 11:00 Hillesøy kirke KR RR Nattverd påskedag 11:00 Tromvik helsehus KO TB s.e. påske 11:00 Kvaløysletta int krk vikar TB Nattverd s.e. påske 10:00 Kvaløy kirke JF TB Konfirmasjon 13:00 Kvaløy kirke JF TB Konfirmasjon s.e. påske 10:00 Kvaløy kirke JF TB Konfirmasjon 13:00 Kvaløy kirke JF TB Konfirmasjon s.e. påske 11:00 Kvaløy kirke GS LA Konfirmasjon s.e. påske 11:00 Kvaløysletta int krk GS TB mai 12:00 Hillesøy kirke KR RR s.e. påske 11:00 Mjelde kirke KR RR 17:00 Kvaløy kirke JF LP Nattverd s.e. påske 11:00 Hillesøy kirke KR RR Konfirmasjon 14:00 Hillesøy kirke KR RR Konfirmasjon s.e. påske 11:00 Kvaløysletta sykehjem JF TB Nattverd 12:00 Hillesøy kirke KR RR Nattverd s.e. påske 12:00 Tromsø domkirke GS TB Konfirmasjon s.e. påske 11:00 Kvaløy kirke GS LP Dåp 11:30 Bentsjord kapell KR RR Avskjedsgudstjeneste 17:00 Straumsbukta bedehus KR RR Avskjedsgudstjeneste Pinsedag 11:00 Kvaløy kirke JF LP 11:00 Gåsvær kirke GS TB Konfirmasjon 17:00 Hillesøy kirke KR RR Avskjedsgudstjeneste pinsedag 11:00 Tromvik helsehus JF TB JF Jon Børge Frafjord, KO Knut Olstad, RR Runar Reknes, KR Kjersti Reknes, GS Gunhild Svalastog, RA Ragnar Aase,TB Tonje Braaten, LP Leif Arne Pettersen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00. Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00. Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1.

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00. Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00. Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1. 200 rygg Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00 Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00 100 meter rygg Senior - Alfabetisk Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1.46,30 Anna Sofie

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Resultat Sonesvøm 21.11.13

Resultat Sonesvøm 21.11.13 Resultat Sonesvøm 21.11.13 200 meter fri Stine Olsen 00 Tromsø svømmeklubb 3.00,00 Solveig Johanne Vaeng 00 Tromsø svømmeklubb 3.08,00 Birgitte Jensen 01 Tromsø svømmeklubb 3.20,00 Eivind Bekkelund 02

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell

Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Opplegg for Lysmesse i Røros kapell Dato: 9. desember 2012 Klokkeslett: 11:00; oppmøte 10:00 (NB!) Husk å ta med konfirmantkappe! (Meld fra til Harald prest på forhånd dersom du ikke har fått kappe ennå!)

Detaljer

Markus Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.23,00 142

Markus Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.23,00 142 Resultater Sonesvøm 26.01.2017 Øvelse 1. 200m rygg, mixed Klasse født 01 - Alfabetisk Markus Andersen 01 Tromsø svømmeklubb 3.23,00 142 Nikoline Riibe 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00 252 Sirild Elise Schwenke

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.20,50. Solveig Johanne Vaeng 00 Tromsø svømmeklubb 3.43,00

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.20,50. Solveig Johanne Vaeng 00 Tromsø svømmeklubb 3.43,00 200 meter rygg Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.20,50 Solveig Johanne Vaeng 00 Tromsø svømmeklubb 3.43,00 100 m rygg Klasse født 98 - Alfabetisk Augusta Andreassen 98 Tromsø svømmeklubb

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Cuprenn 3 Friteknikk

Cuprenn 3 Friteknikk IU Kvinner - 2km 1 Stine Walsøe Innstrandens IL 106 11:56 00:00 2 Inger Edvardsen Innstrandens IL 2 13:59 02:03 Fullførte: 2 Startende: 2 IU Menn - 2 km 1 Tore Wingan Wold Innstrandens IL 1 08:15 00:00

Detaljer

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre...

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... oversikt over hvilke arrangementer IILs langrennsgruppe er ansvarlig for i kommende skisesong. Dette ansvaret innebærer dugnadsinnsats fra foresatte: Arbeidet

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Finnvikrennet Offisiell resultatliste

Finnvikrennet Offisiell resultatliste G 13-14 1 Kristian Vatne Tromsø Skiklubb - Langrenn 125 1:04:51 00:00 2 Jakob Brones Engen Kvaløysletta Skilag - Ski 54 1:04:55 00:04 3 Vegard Arnesen Tromsø Skiklubb - Langrenn 51 1:33:58 29:07 M 15-16

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3) Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler. Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time. L = liturg ML = medliturg

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 1.39, Selena Schwenche 00 Tromsdalen Kappsvømmingsklubb 1.45,00 144

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 1.39, Selena Schwenche 00 Tromsdalen Kappsvømmingsklubb 1.45,00 144 Resultater sonesvøm 18.09.14 100m fly Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 1.39,00 171 Selena Schwenche 00 Tromsdalen Kappsvømmingsklubb 1.45,00 144 Klasse født 01 - Alfabetisk Jorid Karlsen

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010.

ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010. ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010. Nr Navn Født KL Klubb Resultat Vind 60M 1 Vegard Gamst 96 G14 FIK Stein 8,34 1,1 2 David Dong

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ragnhild Åsmo Hansen Gisund 24 38 43 79 184 0,- Gave 1. Runar Sætherskar Høgmo Tromsø 43 40 43 82 208 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 50 50 49 95 244 0,- Gave 1. Dennis

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer