Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvaløynytt. Tårnagenter. Kirkevalget. Mjelde kirke. Nr 1. 2011 ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY"

Transkript

1 Kvaløynytt Nr ÅRG. 45 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Tårnagenter Kirkevalget Mjelde kirke

2 2 dette nummer av Kvaløynytt presenteres årets konfirmanter i våre I menigheter, derfor har jeg funnet et ord fra Bibelen som kan passe som en hilsen til konfirmantene. Ordet er fra Salme 37,5 og lyder slik: Legg din vei i Herrens hånd, stol på ham, så griper han inn. Bibelen forteller oss at det finnes en Gud som har skapt oss til å leve i felleskap med Ham og med våre medmennesker. På bibelens første blad hvor vi leser at Gud skapte mennesket, står det at Gud skapte mennesket i sitt bilde. Det betyr at du og jeg er skapt til felleskap med vår Skaper og Far. Augustin sier det slik: Vi er alle skapt av deg, Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile hos deg. Når moderne mennesker er så urolige og rastløse, er det kanskje fordi de forsøker å leve sine liv uten Gud. Den plassen i livet som var tiltenkt Gud forsøker menneskene å fylle med alt mulig annet. Andakten Leder Salmisten minner oss om at vi har med en Gud å gjøre som bryr seg om oss og vil oss vel, evig vel! Derfor er hans enkle råd til alle som vil leve gode liv: Legg din vei i Herrens hånd! Det gir mening og trygghet å betro seg med sitt liv i Herrens hender, for vi må gå ut fra at Han som skapte oss også vet best hvordan vi skal innrette oss i livet for å få det best mulig. Kristen tro er nettopp dette; å betro seg til Gud med sitt liv. Tro er jo det samme som å sette sin lit til en som er sterkere enn oss selv, og kristen tro er da å sette sin lit til Jesus Kristus. Stol på ham! er rådet vi får. Du skal få regne med at Han som Gud sendte oss til hjelp, Jesus Kristus, vil gå med deg gjennom livet. Det lovet Han den gang du ble døpt til hans navn. Så når du opplever motgang og vanskeligheter på livets vei skal du bare minne Jesus på det løfte du fikk da du ble døpt. Du har jo lovet at du vil gå med meg, Jesus! Det betyr ikke at det å leve som en kristen alltid er lett, men Jesus kan hjelpe deg så du alltid har det rett. Til ham kan du alltid komme med din synd og dine nederlagog Han vil møte deg med sin nåde og tilgivelse og sette alle ting i rette skikk. Jesus kan sørge for at du får leve med en god samvittighet, og det er mer verdt enn alt annet. Til slutt i bibelordet står det i vår oversettelse: så griper Han inn. Tidligere sto det: Han skal gjøre det; Hva skal han så gjøre? Hva betyr det at Han griper inn? Den finske bibeloversettelsen sier at Gud skal dra omsorg for deg, ta seg av deg. Ser vi ordene i lys av det neste vers som sier at Herren skal la din rettferdighet gå fram som lyset, forstår vi at Gud ikke bare vil beskytte og bevare oss gjennom livet, men også sørge for at vi får del i Guds nåde og hans rettferdighet, slik at vi kan bli stående for Gud. Derfor kjære konfirmant! Legg din vei i Herrens hånd! Vennlig hilsen Knut Olstad KIRKEVALG NÅ IGJEN? Ja, slik vil nok mange spørre, for det er ikke mer enn halvannet år siden vi hadde valg til menighetsråd og øvrige kirkelige råd. Men til høsten er det altså det samme om igjen, og det er på tide å forberede seg. Men først: Hvorfor nytt valg etter kun to år? Er de valgte organene så dårlige eller så utslitte at de allerede nå må skiftes ut med noe nytt og friskere? Langt ifra, grunnen ligger et helt annet sted, nemlig i et ønske ikke primært hos kirken, men hos politikerne om å komme i takt med kommunevalgene. Dette kan synes svært rimelig, siden menighetenes arbeidsvilkår bestemmes av kommunale forhold; ja, det er ikke så rent galt å betrakte menighetsrådene som kirkelig-kommunale organer. På den annen side har denne samkjøringen med kommunevalget ført til en nokså arbeidskrevende merbyråkratisering, men også til en viss økning i deltagelsen. Hvordan pluss- og minusposter forholder seg til hverandre, får enhver som har hatt med valgene siste gang å gjøre, ha sin mening om. Stort sett skal vi nok følge samme prosedyre også denne gang. Mange detaljer får vi kjennskap til først etter hvert. Men én ting, kanskje den viktigste, må vi begynne å arbeide med jo før jo heller: å få satt opp en liste med mange og gode kandidater. Den som har deltatt i slike forberedelser før, vet at det som regel er en tung og seig materie, for folk står slett ikke i kø for å komme på en liste. Det er så visst ikke bare menigheter som sliter med dette, både offentlige organer og private foreninger strever for å få folk med når ting skal gjøres. Enkelte ganger kommer man ikke lenger enn til det fastsatte minimumsantall, og da kan man jo spørre hva slags valg det blir. Slike situasjoner må man jo forsøke å unngå men skal man greie det, er første betingelse at folk stiller opp. Uten villige mennesker kan selv den mest oppfinnsomme og driftige nominasjonskomité intet utrette. Det finnes riktignok ombud som medfører prestisje, publisitet og penger, og der pleier det ikke være vanskelig å finne villige kandidater Ingen av disse tre p-er kan vervet som medlem av et menighetsråd lokke med heldigvis, for her dreier det seg om ganske andre verdier. Men ikke mindre vesentlige: still derfor opp, si ja om du blir spurt om å stå på en valgliste til menighetsrådet i Kvaløy, Hillesøy eller Sandnessund. Og er det ingen som spør, ta kontakt selv! Erik Egeberg

3 Hilsen fra Kvaløy Først vil jeg få sende en stor hilsen til vår sokneperst Ola Døhl med familie med baby som kom i januar. Soknepresten har også tatt pappa permisjon i år for å følge opp jenta. Vi ber Hilsen fra Sandnessund Så endelig, solen er tilbake og lys og varme strømmer ned til oss fra den livgivende planeten. Det er alltid solens tilbakekomst med solfest i Grillnaustet den 23.januar. På gudstjeneste Hilsen fra Hillesøy år det valgår! Kirkevalget har gjennomgått store forandringer de siste I årene, og at det ble lagt til samme tid som stortingsvalg/kommunevalget var nok et godt trekk. Lederne hilser om Guds velsignelse og vil ønske dere lykke til! Vi har i denne forbindelse vært så heldig at vår tidligere sokneprest Knut Olstad ønsket å ta vikartjeneste her. Dette setter vi veldig pris på. Vi er gått inn i et valgår som medfører at det meste av vårt arbeid blir fokusert frem mot dette. Nomiasjonskomite er kommet i gang med sitt arbeid for å på valg. Jeg vil be om at dere som føler at kirken betyr noe og kan gjøre noe for den, gir beskjed at dere er villig til å stå på valg. Påsken nærmer seg og jeg vil at budskapet om forsoning og frelse kommer frem til alle og når oss alle. deltok Kvaløysletta barnegospel med solboller og kakao på tradisjonelt vis. er et valgår også for 2011 gjennomføres samtidig med kommunes- medio mai og arbeidet med å skaffe kandidater til dette valget startet nå. Sand- Sandnessund kirke- og kulturbygg på K Det var noe som valgdeltagelsen viste ved valget i 2009, og vi får håpe valget i år vil vise samme fine deltagerprosenten,- om ikke større. den nærmeste tiden kan det hende I du vil bli spurt om å stille til valg til neste menighetsråd, så tenk over om du vil være med å skape hvordan ditt nærmiljø vil bli i nærmeste framtid. Hillesøy har satset på unge medarbeidere, og det syns vi at vi har lykkes med. Det er flere prosjekter på gang i forbindelse med trosopplæringen som skal omhandle alle fra 0 til 18 år. Et tiltak som vi lykkes med var å få til en 1-åring, dette ilag med Sandnessund menighet, og Silje Andreassen har gjort en fin jobb, lager opplegg for barn og Gud velsigne alle der han har satt hver enkelt av oss til å være. Hilsen Tore Olsen der staten kommer med penger som skal dekke kostnader knyttet til evt. nye konkrete og spennende oppgaver som du kandidat til valget, bruk ditt engasjement Hilsen Roar Holmstad avhjelper prestene og ikke minst påvirker de unge til å være med i kirka. En stor bøyge oppi alt det private initsiativet og dugnadsarbeidet er at økonomien i kommunen ikke gir rom for vedlikehold av våre kirkebygg, de råtner opp,-- så støtt opp om arbeidet vi gjør så må vel vedlikeholdet engang komme! Hilsen Jon Olav Hansen 3

4 4 Mjelde kirke/ Tårnagenthelg Mjelde kirke V noen livsarvinger, er det muligheter for å i var flere som fikk oss et lite sjokk tenke på å gi arven til oppussing av kirka. på nyåret da vi fikk beskjed om Akkurat nå ser det ut til at vi kanskje at det lå et forslag til vedtak i Tromsø kirkelige fellesråd om å starte en prosess med å få lagt ned Mjelde kirke. Heldigvis ble forslaget avvist, men det skal jobbes trenger slike undre for å kunne berge kirka vår. De som vil følge med på denne saken og har Facebook, kan bli medlem av gruppen Mjelde kapell. videre med å utrede Mjelde, og det ser ut til at administrasjonen i fellesrådet Runar Reknes ønsker å slippe det økonomiske ansvaret for Mjelde. Begrunnelsen er at det vil koste så mye å sette Mjelde i stand, og det er for få som bruker kirken i løpet av året. Det er leit at det ikke finnes penger noe sted til vedlikehold, og jeg er sterkt redd for at det kan bli vanskelig å få penger framover også. Sannsynligvis vil vi trenge minst 1,5 millioner kroner for å få Mjelde i god stand. Slik det ser ut nå, må vi stole mer på det vi selv får samlet inn og gjort på dugnad. Kanskje er det også noen som tenner på følgende Feil opplysning gitt på julaften På julaften under gudstjenesten i Mjelde og Hillesøy kirke ble det av menighetsrådet opplyst at det var bevilget penger til våre kirker i soknet. Vi må dessverre beklage at vi tok en for rask beslutning av denne opplysningen, - det viste seg det var det budsjetterte behovet til kirkene, ikke bevilgningen. Derfor må vi bare fastslå at det ikke finns midler til noen kirker i kommunen og at vedlikehold og lignende er skjøvet ut i tid. radikale ide: Dersom det er noen som brenner for kirka på Mjelde og ikke har Bilder av Mjelde kirke foto: Runar Reknes Tårnagenter Nå har både Sandnessund og Hillesøy prøvd seg på det nye prosjektet som sprellevende har kommet ut med, tårnagenthelg. Sandnessund hadde dette den første helgen i februar 5-6, og det var 14 barn som møtte opp. Jeg tror nok foreldrene og sikkert mange av barna var veldig spente på hvilket kirketårn vi skulle klatre opp i for å få utforsket slik som de gjorde i TV serien på NRK. Gymsalkirken hadde jo selvfølgelig ikke noe tårn som vi kunne klatre opp i, men vi knyttet dette opp til misjon og Afrika. For der har de heller ikke kirketårn mange steder. Og ungene fikk se et bilde av en klokke som de bruker en plass i Afrika, det var kun en bilfelg som de hadde hengt opp i ett tre. Og vi gjorde det samme, vi hengte en felg i en vaier opp i taket i gymsalen, og alle ungene var svært fornøyde da de kunne slå på den med en hammer og lage kirkeklokke lyd. Hillesøy hadde vi tårnagenthelg, I februar, og der var det 4 barn som møtte opp. Selv om vi Var få så hadde ungene det veldig gøy, de var oppe i kirketårnet og slo på klokkene der, og de fant noen årstall og bokstaver på klokkene. De fikk også lov til å klatre lengre opp enn bare til klokkene, og alle barna var nesten helt oppe i tårnet, de klatret så langt det var mulig. Senere på kvelden når det bare var en liten stund igjen, så fikk ungene også ta seg en tur ned i kjelleren under kirken, jeg tror de syntes det var veldig spennende. Det som begge menighetene hadde til felles under tårnagenthelgen var at da ungene kom på lørdags formiddag måtte de følge noen fotspor, det var en labyrint med poster som de måtte innom for å finne forskjellige ting. Det var også forsvunnet noen skatter fra kirkerommet, og agentene måtte bruke forstørrelsesglass og bibel for å finne skattene som var gjemt bort. Vi hadde gudstjenesteverksted der vi laget skuespill og bønner, i Hillesøy laget vi noen engler som vi skulle gi til folk som vi syntes at skulle ha en. Og både i Hillesøy og i Sandnessund fikk de som kom til gudstjenesten ett hjerte som var klistret på benken/stolen under dem. Alt i alt så har det vært noen fantastiske helger, og dette må vi virkelig få til igjen til neste år. Og tusen takk for all hjelp fra foreldre som stilte opp og var sammen med oss gjennom hele helgen.

5 Kirkevalg 5 Kirkevalget Vil du være en av kandidatene når det skal velges nytt menighetsråd til høsten? september 2011 er det kirkevalg samtidig med kommunestyrevalget. Nominasjonsprosessen er nå i gang i den enkelte menighet og den skal avsluttes innen 1.mai Menighetene er nå i gang med å finne kandidater som vil være med å prege kirken i lokalmiljøet. Det betyr at også du kan bli spurt! Men du vil vel vite hva dette betyr, og hva dette går ut på? Hva gjør menighetsrådet? Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer bl.a. gudstjeneste, miljø og rettferdighet, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning. Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder: 18 år stjeneste) nybygg og biskop råde arbeid Hvem er med i menighetsrådet? Ulike mennesker med ulike meninger samles i menighetsrådene for å gjøre kirken tydelig, synlig og relevant i lokalsamfunnet. Det er 4 10 medlemmer i menighetsrådet. Medlemmene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet. I tillegg deltar presten fast på rådsmøtene. Hva kreves av deg? For å kunne stille til valg må du være medlem av Den norske kirke, altså døpt, og du må minst fylle 18 år i år. Hvor mye arbeid innebærer dette? Menighetsrådet møtes 3-5 ganger i halvåret. Antall møter kan avhenge av hvilke og hvor mange saker som er aktuelle i menigheten. Arbeidet krever ikke mye av fritiden din; de fleste bruker mindre enn en time i uka på vervet. Medlemmene velges for fire år. Kan jeg gjøre en forskjell? Som medlem i menighetsrådet får du mulighet til å fremme saker du selv synes er viktige, og påvirke kirkens arbeid i ditt lokalsamfunn. Du kan engasjere deg på felt du interesserer deg for. En undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet. 85 prosent synes vervet er mer eller like tilfredsstillende som de hadde forventet. HVORFOR SKAL DU SVARE JA? Her har du 10 gode grunner til å bli å bli med: 1. Du bidrar til å holde lokalkirken levende 2. Du blir del av et kristent fellesskap 3. Du gjør en viktig jobb for fellesskapet 4. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge 5. Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken 6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt 7. Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke 8. Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt 9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger 10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv Vi vil ha deg med fordi vi trenger deg! Er du interesser i mer informasjon om hva din menighet holder på med så finner du informasjon på nettsidene til menighetene. Ta gjerne direkte kontakt med din menighet: Kvaløy Menighetsråd Leder Tore Olsen tlf Epost: Hillesøy menighetsråd Leder Jon Olav Hansen tlf Epost: Sandnessund menighetsråd Leder Roar Holmstad tlf Epost: Petter Normann Dille, 26 år Hvorfor stiller du til valg? spurte et avtroppende bispedømmerådsmedlem meg da vi hadde vært sammen på et møte i Nord-Trøndelag vinteren Jeg hadde akkurat blitt nominert til bispedømmerådsvalget, og var relativt fersk i kirkedemokratisk sammenheng og tenkte at jeg kanskje ikke hadde så mye der å gjøre. Svaret kom likevel overraskende lett til meg: Fordi jeg opplevde å møte en kirke som tok livet mitt på alvor, og vil gjerne jobbe for at flere skal få oppleve det samme svarte jeg. Det overrasker meg egentlig den dag i dag, - fem år etter, - hvor presist og treffende svaret fremdeles er for mitt engasjement i Den norske kirke. Både lokalt i konfirmantarbeid, og regionalt i bispedømmerådet, og sentralt som leder av Kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmål. Det svaret har jeg med meg på hvert møte, og i hver avstemming.

6 6 Konfirmantkullet 2011 Konfirmanter i Kvaløy menighetene kl.11:00 RINGVASSØY KRK Jørgensen Cesilie Geanina kl.10:30 KVALØY KIRKE Hansen Marte-Charlotte Johansen Marina Norlunn Therese Solberg Maria Celine Wilhelmsen Kaja Ripman Andersen Morten Johan Berg Sebastian Elvevold Carl Magnus Hansen Martin Bye Hansen Thomas Andrè Meyer Magnus Hals Pedersen Henrik Engum Richardsen Magnus Tetlie Jørgen kl.13:00 KVALØY KIRKE Alexandersen Sandra Berg Sol Hansen Berntsen Siv-Lou Havn Martine Albrigtsen Hermannsen Nina Johansen Stine Gerhardsen Johansen Pia Martine Mikkelsen Kristine Nyborg Sunniva Pettersen Sigrid Tuen Lene Berglund Sondre Fredriksen Jonas Strand Mortensen Tor-Håkon kl.13:00 GRØNNÅSEN KIRKE Indal Lena Sofie Engstad kl.10:30 KVALØY KIRKE Andreassen Benedikte Cathrin Lund Sandra Mentzoni Søbstad Margrete Lovise Ayathurai Jonas Bjørn Markus Haugstad Fenes Eirik Aleksander Lindberg Emil Rydningen Robert Soleng Håvard Søreng Søreng Aleksander kl.13:00 KVALØY KIRKE Aasen Frida Elise Fredriksen Kristine Samuelsen Maria Elise Sørensen Ingvild Tetlie Marie Aandstad Martin Daldorff Andreassen Markus Andreassen Henrik Breimo Håvard Utheim Edvardsen Stian Jørgen Karlsen Hansen Martin Torsteinsen Stefan kl.10:00 DOMKIRKEN Lorentsen Julie Skog kl.11:00 KVALØY KIRKE Andreassen Ina Solberg Johansen Frida Julianne Johansen Lilliane Paulsen Sofie Pedersen Hanna Eline Normann Bjørn Even Guddingsmo Bjørn Arve Guddingsmo Hansen Daniel Harald Magnussen Niklas Jørgensen Matsson Håkon Snekkersveen Pettersen Peter Rudi Richardsen Aleksander Sæther Stian Hansen kl. SENGSKROKEN KIRKE Hansen Hanna Helen kl.11:00 HILLESØY KIRKE Aarstad Karina Øvre Hanssen Simon Kvalness Iversen Sander Lovin Løvik Kristensen Jørgen Ludvigsen Sigvart Strømmesen Raabye Alf-Eigil Sandmo Håkon Isaksen kl.14:00 HILLESØY KIRKE Hanssen Karina Hermansen Julie Hermansen Torhild Solbakken Katrine Winther Benedicte Jensen Viktor Rasmus Korsberg Eskild Kåre kl.11:30 ARNØY KIRKE Haugen Frank Thomas kl.13:00 HILLESØY KIRKE Hansen Kristin Gyltnes Hansen Anja Renate Jørgensen Elisabeth Karlsen Cecilie Larsen Viktoria Mortensen Guro Tjosaas Olsen Anette Pettersen Eirin Bårdsen Kristian Johansen Marcus Gamst kl.12:30 NORDREISA KIRKE Nordstrøm Elida Nordmo kl.12:00 DOMKIRKEN Aasheim Sofie Berger Synne Jenssen Daae Trine Helene Enga Kristin Haug Fagerholt Sigrid Hansen Janita Agnes Hansen Malin Janita Wilhelmsen Hanssen Ingrid Viktoria Haug Charlotte Marianne Johnsen Sigrid Theres Jørgensen Frida Knutsen Silje Marie Lillenes Oda Johanne Olsen Trine Edvardsen Pedersen Eirin Thon Josefine Amalie Tokle Ingebjørg Fagerheim Ødegård Sara Benonisen Joachim Brendeløkken Kristian Jensen Mikael Karlsen Sindre Salomonsen Thomas Sindre Kristiansen Sørensen Timo Adrian Grape Toften Stian kl.11:00 GÅSVÆR KIRKE Ingebrigtsen Ingeborg Antonsen Stein-Erik Sørensen Daniel kl.11:00 MALANGEN KIRKE Jacobsen Kåre-Johnny

7 Barnas 7 BIBEL- KVISS 1. Hva het byen der Jesus ble født? 2. Marta og Maria hadde en bror som Jesus vekket opp fra de døde. Hva het han? 3. Hva heter landet der Jesus bodde? 4. I hvilket av disse landene er det flest som tror på Jesus: Israel, Norge eller Afganistan? 5. Hva het profeten som overlevde å bli slukt av en stor fisk? 6. Hva het mannen som dømte Jesus til døden? 7. Hvilket språk ble Det nye testamente skrevet på? 8. Hvem kom først til den tomme graven og fikk vite av engelen at Jesus hadde stått opp? 9. Da det var hungersnød i Israel sende Jakob sønnene sine til Egypt. Hvorfor? 10. Takene på husene i Israel var flate. Sant eller usant?????? SVAR: 1. Betlehem 2. Lasarus 3. Israel 4. Norge 5. Jona 6. Pontius Pilatus 7. Gresk 8. Noen kvinner, blant dem Maria Magdalena. 9. For å kjøpe korn. 10. Sant. De ble brukt som terrasse. SØNDAGSSKOLEN rett hjem med barnebladet BARNAS 14 blader + Bok + Bestill på sondagsskole.no eller på telefon DVD = kun 169, (pr barn i gruppe-abonnement) = kun 349, (privatabonnement hjem i posten)

8 8 Jeg er blitt forespurt om å bidra til denne spalte som kalles min salme. Siden vi nærmer oss påske, har jeg valgt en påskesalme, Hvor er dog påske lys og blid. Det er jo mange samler som kan sies å være min salme, det er ikke tone eller melodi det egentlig handler om, men innhold. Jeg minnes allerede fra jeg var barn at det var godt å få tilgivelse om man hadde gjort noe galt, ikke bare av foreldre og den man hadde gjort urett mot, men også det at synden var tilgitt hos Gud. Derfor er det slike salmer som særlig handler om tilgivelse, eller om forsoningen som Jesus har gjort, som er blitt ekstra kjær for meg. For man har erfart etter hvert som årene har gått, fra barndom til manndom osv., at det ikke bare er de gjørlige synder som det trenges tilgivelse for, men kanskje aller mest for de synder man daglig finner i sitt eget hjerte, som er vantro, ond lyst, urene tanker, begjærlighet eller hva det måtte være. Det er så mange ting som kan stenge veien til nådestolen. Da kan det være godt og komme på noen samlestrofer som kan være til hjelp. For det er det vårt troesliv egentlig består i, å tro at synden er tilgitt hos Gud, for midleren Jesu Kristi skyld, som har brutt ned skilleveggen og åpnet veien til himmelen for oss, den vei som ble stengt ved det ulykkelige syndefall i Paradis. Den synd som der ble begått måtte straffes med døden. Gud sa til Adam og Eva at på den dag du eter av det forbudne trees frukt skal du dø døden, dvs. den evige død. Denne ulykke ble ikke bare å ramme Adam og Eva, men hele menneskeslekten ble ved arvesynden frarøvet Gudsbildet som de var skapt i. Det er denne død Jesus har tatt på seg og gjort soning for. Han har gjort det som ikke var mulig for oss mennesker å menneskebarn som de er, under syndens og dødens lov, hører vi ved dåpen). Men Jesus hadde ikke synd, derfor kunne ikke døden holde han. Han har stått opp fra de døde med seier over syndens, dødens og djevelens makt, og gjort forsoning mellom Gud og menneske, en forsoning vi får del i såfremt vi tror det. Dette er det evige liv, å kjenne deg og den du utsendte, sier Jesus. Å kjenne han, det er å tro på han. Jesus sier: Jeg er veien sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved meg, Joh Min salme / Hillesøy Påskes budskap handler om forsoningen mellom Gud og menneske, og dette er hovedinnholdet i den salme jeg i denne fastetid har valgt meg. En salme av den høyt begavede salmedikter, prest og biskop Hans Adolf Brorson. En hardt prøvet mann som blant annet mistet 10 av sine 16 barn og hans første hustru døde også i nokså ung alder. Han visste imidlertid hvor han skulle hente trøst og styrke i motgangs tider, og det viser mange av hans yndige salmer. Denne salme er som en seierssalme både i innhold og melodi, som burde betraktes med ettertanke. Salme nr 344 i Landstads reviderte salmebok og nr 348 i Landstads salmebok. Desverre er ikke salmen tatt med i Norsk Salmebok. Tone: Av høiheten oprunnen er 1. Hvor er dog påske lys og blid For dem som kjenner nådens tid Og syndens jammer finner! I Jesu åpne grav vi ser At alle himler mot oss ler Og seierskranser binder. Den tid, Vår strid Fikk en enda, Sæl å kjenne Da vår kjære, Jesus han stod op med ære. 2. For våre synder er han død. Til vår rettferdighet han brøt De sterke dødens porte. At han stod op, det viser grant At synden ganske visst og sant Er død og evig borte. Vår natt, Er bratt Overvunnet og forsvunnet Da vår kjære, Jesus han stod op med ære. 3. Han er opstanden, det er godt, Den grumme død til evig spott Som før så mektig bruste. Han er opstanden, det er visst, Det sorte rikes makt og list Vår Herre Jesus knuste. Det ord, Skal hvor Jeg må vanke, Av min tanke Aldri svinne, Jesus kunde dø og vinne! 4. Han er opstanden, det er stort, Og dermed er en ende gjort På all min ve og jammer. Han er opstanden, det er nok, Min grav som var en fangeblokk, Er nu et sovekammer All nød, Sorg, død Nu ei smerte, Kan mit hjerte Gravens hvile, Synes nu mot meg å smile. 5. Nu er her vei til livets land, Op, følg nu alle det I kan, Vår frelser og vårt hoved! Han er opstanden! Dette ord, Skal lyde høit på denne jord, Han være evig lovet! Vær glad, Guds stad! Alle tunger, Roper, sjunger Mot hinannen: Jesus, Jesus er opstanden! Øystein Pettersen Medarbeiderfest Hillesøy menighet hadde i januar en fest for alle medarbeidere i kirken, og det var rundt 40 stykker som møtte opp på middagen. På disse middagene så gir vi en oppmerksomhet til alle de nye medarbeiderne i tillegg så får også årets medarbeider en oppmerksomhet. I år hadde vi en ekstra oppmerksomhet til Markus Stokmo, han hadde julen 2010 vært med i minst 20 år og sunget på julegudstjenesten. Og dette setter vi veldig stor pris på. Og vi setter stor pris på alle som er med i menigheten vår og gjør en innsats for et alle tiders fellesskap. Årets nye medarbeidere er; Vibeke Andreassen, Oda Kristine Sandaker, Adelin Utheim, Andreas Piter, Audun H. Reknes, Lone Kristine Olsen, Karl Martin Solstrand og Helene Lundberg Årets medarbeider 2010 går til en person som flere ganger har tatt i bruk sine evner og nådegaver på nye områder i menigheten. Det siste året har hun nok en gang blitt med på noe nytt fordi det er et område hun brenner for i menigheten. Hun har tidligere vært med som forsanger og har i de siste årene vært instruktør på musikalene vi har hatt med ungdommene og konfirmantene i menigheten. Det siste året er hun blitt med i trosopplæringskomiteen som arbeider for å få på plass en trosopplæringsplan i menigheten for alle barn og unge fra 0 til 18 år. Hun går inn i oppgavene sine med energi og entusiasme og gir mye av seg selv. Hillesøy menighet ønsker med denne utmerkelsen å si at vi setter stor pris på at du tar i bruk dine evner og nådegaver i menigheten og er en del av vårt medarbeiderteam. Utmerkelsen som årets medarbeider tildeles Linda Berger Lorentsen. Silje Andreassen

9 Annonser 9 Best Kvaløysletta Alltid åpent 9100 Kvaløysletta Tlf

10 10 Annonser Stakkevollvn 49 tlf Elektrikertjenester utføres A.J. Myrvang as AUT. TELE- OG EL-ENTREPRENØR Kobbeveien 5, 9100 Kvaløysletta Tlf Fax elfag.no - Når du trenger elektriker Andresens Vaabenforretning Andresens Vaaben Etablert 1870 Storgata 53 Telefon Geværer og ammunisjon Sports- og Fiskeutstyr Gi en gave til Kirkens Nødhjelp Gironr:

11 Slekters gang 11 Døpte Kvaløy Adele Svarliaunet Nordby William Johnsen Warvik Leah Natalie Johansen Ella Marie Moholt-Pikkarainen Nora Sofie Jenssen Tiril Riksheim Viljar Benjaminsen Fabek Alvine Brattsti Åsne Seljeskog John-Kristian Mikalsen Klaudiussen Frida Jørgensdatter Vollstad Serine Andreassen William Leander Enoksen Emma Jakobsen Sean William Tveit Døpte Sandnessund Wilma Sofie Myrvoll Elisabeth Thomassen Elias Vingerhagen Oliver Widding Bruvold Ailen Marthinsen Yngvild Killengreen Kasander Jensen Smevik Viktor Sachs Fredriksen Karsten Fry Johannessen Theo Gaup Nilsen Døpte Hillesøy Alexander Dale Larsen Lea-Sofie Brox Olsborg Hannah Albertine Strømmesen Utseth Elise Asbjørnsen Eilinn Sofie Mattila Nilsen Celina Karlsen Brattsti Døde Kvaløy Eva Marion Halvorsen Leikny Nikoline Olsen Kjell Hermann Annar Bertheussen Tor Ivar Karl Olsen Døde Sandnessund Signy Amanda Nilsen Hanna Oline Olaisen Steinar Karles Norum Jan Otto Johansen Harald Julian Gjerdrum Oddvar Boye Nilsen Agnes Nikoline Aune Døde Hillesøy Arne Warberg Espen Echroll Pedersen Harry Marinius Korsberg Viet Kvaløy Monica Valentine Eriksen og Raymond André Jensen Viet Hillesøy Therese Fjellstad og Stian Richard Solstrand Sogneprest Knut Olstad reiste fra Tromsø for halvannet år siden og slo seg ned i et nybygd hus i det idylliske ladestedet Son ved Oslofjorden. Men det er ennå noen år frem til aldersgrensen, og en liten bit av denne tiden foreløpig tre måneder får Kvaløy gleden av å ha ham hos seg igjen under prestegjeld, hvor han og Reidun nå bor, er han nok blitt forespurt om forskjellige kirkelige tjenester og har med glede utført dem, men det blir ikke det samme som å leve som prest med en menighet år etter år i Kvaløy ble det hele seksten. Og så har nok Nord-Norge lokket; hele sin prestetjeneste før pensjonen har jo Knut Olstad hatt nordenfjells. Om han er glad for å se sin menighet igjen, er alle hans venner i Tromsø ikke mindre glade for å ha ham her!

12 12 Kirkens medarbeidere Tromsø kirkekontor Kvaløy menighetskontor Slettatorget 8, postboks Tromsø E-post: Hjemmeside: Menighetskontoret er betjent hverdager fra kl til Prestene kan også treffes utenom kontortid etter avtale. Mandag er prestenes fridag. Sokneprest Kvaløy: Ola Døhl, (i permisjon) Sokneprest Sandnessund: Jon Børge Frafjord, Eineveien Sokneprester Hillesøy: Kjersti Haave Reknes og Runar Reknes, Brensholm Kateket: Tarald Varhaug, Kaldfjord Organister: Leif Arne Pettersen Tonje Braaten Runar Reknes Kirketjenere: Harald Isaksen, Kvaløy krk Halgeir Hansen, Hillesøy Jon Bjørnstad, Interimskrk Kvaløy menighetsråd Leder: Tore Olsen Sandnessund menighetsråd Leder: Roar Holmstad Hillesøy menighetsråd Leder: Jon Olav Hansen Kvaløynytt Utgis av Kvaløy-menighetene; Kvaløy, Sandnessund og Hillesøy sokn. Redaktør Erik Egeberg Redaksjonsmedlemmer: Bjørn Inge Pettersen Lisa Sjurelv Ragnhild Stenersen Vårin Kvitberg Helen Einaren Frivillig kontingent kr. 150,- pr år Gironr.: Neste nummer: Stoff som skal med i neste nummer må sendes til menighetskontoret innen Trykkeri: Norbye & Konsepta Tromsø Tlf Fax Velkommen til gudstjeneste Dato Dag Tid Sted Liturg Organist Andre opplysninger s. i faste 11:00 Kvaløysletta int krk JF TB Barnegospel 12:00 Straumsbukta v/bh GS RR Friluftsgudstjeneste 17:00 Bentsjord kapell RA RR Maria budsk.dag 11:00 Kvaløy kirke KO LP Dåp 17:00 Havtun bo-og s. senter KR RR Nattverd s. i faste 11:00 Kvaløysletta int krk JF TB Menighetens årsmøte s. i faste 11:00 Kvaløy kirke KO LP Menighetens årsmøte 15:00 Skogvik skole JF TB 17:00 Hillesøy kirke Musikal Palmesøndag 11:00 Mjelde kirke KR RR Nattverd 12:00 Storelva skileikeplass JF TB Friluftsgudstjeneste 18:00 Vengsøy bedehus JF TB Skjærtorsdag 11:00 Kvaløysletta sykehjem KO TB Nattverd 12:00 Vikran Reinheia RR RR Friluftsgudstjeneste 17:00 Kvaløy kirke KO LP Nattverd 19:00 Havtun RR RR Skjærtorsdagsmåltid Langfredag 17:00 Kvaløysletta int krk JF TB 17:00 Straumsbukta bedehus KR RR Påskedag 11:00 Kvaløy kirke KO LP Dåp 11:00 Hillesøy kirke KR RR Nattverd påskedag 11:00 Tromvik helsehus KO TB s.e. påske 11:00 Kvaløysletta int krk vikar TB Nattverd s.e. påske 10:00 Kvaløy kirke JF TB Konfirmasjon 13:00 Kvaløy kirke JF TB Konfirmasjon s.e. påske 10:00 Kvaløy kirke JF TB Konfirmasjon 13:00 Kvaløy kirke JF TB Konfirmasjon s.e. påske 11:00 Kvaløy kirke GS LA Konfirmasjon s.e. påske 11:00 Kvaløysletta int krk GS TB mai 12:00 Hillesøy kirke KR RR s.e. påske 11:00 Mjelde kirke KR RR 17:00 Kvaløy kirke JF LP Nattverd s.e. påske 11:00 Hillesøy kirke KR RR Konfirmasjon 14:00 Hillesøy kirke KR RR Konfirmasjon s.e. påske 11:00 Kvaløysletta sykehjem JF TB Nattverd 12:00 Hillesøy kirke KR RR Nattverd s.e. påske 12:00 Tromsø domkirke GS TB Konfirmasjon s.e. påske 11:00 Kvaløy kirke GS LP Dåp 11:30 Bentsjord kapell KR RR Avskjedsgudstjeneste 17:00 Straumsbukta bedehus KR RR Avskjedsgudstjeneste Pinsedag 11:00 Kvaløy kirke JF LP 11:00 Gåsvær kirke GS TB Konfirmasjon 17:00 Hillesøy kirke KR RR Avskjedsgudstjeneste pinsedag 11:00 Tromvik helsehus JF TB JF Jon Børge Frafjord, KO Knut Olstad, RR Runar Reknes, KR Kjersti Reknes, GS Gunhild Svalastog, RA Ragnar Aase,TB Tonje Braaten, LP Leif Arne Pettersen

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede!

Kvaløynytt. Se, jeg forkynner dere en stor glede! Kvaløynytt Nr 4. 2008 ÅRG. 42 MENIGHETSBLAD FOR KVALØY, SANDNESSUND OG HILLESØY Se, jeg forkynner dere en stor glede! Inn i denne mørke verden hvor vi rammes av miljøkrise og økonomisk krise og mange sliter

Detaljer

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 3, 2001 ÅRG. 35. Menighetsrådsvalget

Kvaløynytt MENIGHETSBLAD FOR KVALØY OG HILLESØY. Nr 3, 2001 ÅRG. 35. Menighetsrådsvalget Kvaløynytt - Hva er kirken? Og: Hvem er menigheten? Av Holger R Raste Du synes vel at de to spørsmålene jeg har stilt ovenfor er dumme og unødvendige? For hvem er vel så uvitende at de ikke kan svare på

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

"Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes.

Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes. Nr. 2 april 2009 e. Kr. Årgang 78 Hans Nilsen Hauge og Modum side 10 Mot vår i en ny kirke og Nykirke side 8 Frivillighetsprisen side 6 "Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

Sør for elva. Erland Madsen er tilbake i MIF etter 30 år. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 1-2014. s 2 s 4

Sør for elva. Erland Madsen er tilbake i MIF etter 30 år. Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 1-2014. s 2 s 4 Sør for elva Kjerkenytt fra Mjøndalen menighet 19. årgang nr. 1-2014 s 6 s 2 s 4 Erland Madsen er tilbake i MIF etter 30 år Feiring av grunnlovsjubileet Møt Terje Stykket Mjøndalen menighet Kirkekontoret

Detaljer

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland

Askim. Menighetsblad G O D P Å S K E. Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai. Askim menighets misjonsprosjekt i Estland Askim Nr 1. 2011 Årgang 65 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle G O D P Å S K E Konfirmasjon Askim kirke 30. april, 1. mai, 8. mai Side 12 og 13 Askim menighets

Detaljer

fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 3. 2013 53. årgang

fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 3. 2013 53. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 3. 2013 53. årgang 2 Kristmesse 11 Dessuten vet dere hvilken tid det nå er: Timen er kommet da dere må våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!»

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» Glemmen Nr 1-2015, 15. årg. Menighetsblad «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» DIREKTE PÅ NRK TV FRA FREDRIKSTEN FESTNING I HALDEN Ungdomskantoriet og Guttekoret i direktesendingen

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

NR. 1 2011 AGENTER I KIRKA!

NR. 1 2011 AGENTER I KIRKA! NR. 1 2011 AGENTER I KIRKA! (FOTO: BERNHARD HIENERWADEL) Endelig! AV OLAV GUNNAR BALLO Det er med barnlig glede og nysgjerrighet jeg går den nye gangveien inn mot Alta Sentrum. Der, midt i mot meg, er

Detaljer

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s.

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 1 Mars 2011 utgitt av åkra sokneråd 18. årgang Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s.

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Medarbeiderskap. Tema: Besøk på Sølvsuper. Stryke alterduken. Forbønn. Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste

Medarbeiderskap. Tema: Besøk på Sølvsuper. Stryke alterduken. Forbønn. Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2014 Årg. 26 Stryke alterduken Besøk på Sølvsuper Forbønn Tema: Medarbeiderskap Vårdugnad Tirsdagsmiddag God påske! Givertjeneste Ansatte Svein Malmbekk - Sogneprest

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Nr. 4 2011. Menighetsblad for Vevelstad Velfjord/Tosen og Brønnøy sogn. God Jul! til alle våre lesere

Nr. 4 2011. Menighetsblad for Vevelstad Velfjord/Tosen og Brønnøy sogn. God Jul! til alle våre lesere Nr. 4 2011 Menighetsblad for Vevelstad Velfjord/Tosen og Brønnøy sogn God Jul! til alle våre lesere Felles Felles «Hellig Juleild» Salmen Sæle jolekveld står i Norsk salmebok, nr 67. Den er også med i

Detaljer

God påske! Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet. Blankpusset salmeskatt Side 3. Bridgebuilders i Saltstraumen Side 6 INFORMASJON

God påske! Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet. Blankpusset salmeskatt Side 3. Bridgebuilders i Saltstraumen Side 6 INFORMASJON INFORMASJON Nr. 1 2014 Årgang 46 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Blankpusset salmeskatt Side 3 Bridgebuilders i Saltstraumen Side 6 God påske! BRUA Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105)

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 2/2015. 2. årg. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. (Salme 119, 105) Vi ønsker alle våre lesere en god og velsignet påske. Foto: Terje Gloppen

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011

tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011 tema: besøk Gode råd Samtale med biskopen Menighetsblad for Nittedal og Hakadal menigheter. Nr. 1, 2011 1 leder av Mona Kolberg Velkommen og vel møtt Velkommen, sier vi til gjester, venner og slektninger

Detaljer

Line Helganger har vært klokker i Heggen kirke i to år nå. Fra 1. januar 2004 slutter hun pga. økt innsats om skolearbeidet.

Line Helganger har vært klokker i Heggen kirke i to år nå. Fra 1. januar 2004 slutter hun pga. økt innsats om skolearbeidet. Side 2 Modum prestegjeld Modum kirkekontor Kapellvn., 3340 Åmot Kontortid 9-14 Tlf. 32 78 32 30, fax 32 78 40 24 E-post: kirkekontor@modumkirke.no www.modumkirke.no Kontor for heltidskirketjener Heggen,

Detaljer