.. finn 8. RASMUSSEN A/S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ".. finn 8. RASMUSSEN A/S."

Transkript

1 I.. ~, 50 dr - I... T.i(.\'.\'LI:GEH0YSKOLE.\",. U""" - "'''r.i lo",pl,ti,rf,i~j"~i.'" ~1J')", h"", lil slulun.".1(j.jl'f!"~ ",du, It.r, ""b"h..,rj r.. II"Jbo",mø.l", /., Itu,,! 1"""lrR' ~1JI)'l'f!~ It... /url<.' J.ol,,, lur 6,d U" u~j""/" rh" I""N.!',,,bil. Mr~, fr I()I"'.,... ~n'ikl",/t'f"ii Iw, "oi, Jt~ b",' 'd /HIJ, ""-b... Wo-tNUldM'r',.\J" '... "lr'tlhpo'" e. u..."'~, -.. "d",«/m."",,,,,, Il, f' ",0-1,. o',,, d.~"'" JI,ilb;,b p.t O"" i ul". /,.,nmdo, og U","~I/f'''''I'' JO, h,fl"4j"".\'w.",m r..., "'pru,,,,ru.", IrdMu"."..sr d,,,,,,/ /"",ilb" E.. }'''rrl~" P~Jf""Ujo~ bwrjt v~ fjii'<"~. W (iratt'leheh MEn f.ksame.'" Of sljr /"n''''1,il'jfm"r, d..., ",," 4o",,,,.,,... finn 8. RASMUSSEN A/S. Del Odontologiske Faku ltet

2 En anlutnlngstale kan ikke klare å uttrykke a,le de inntrykk vi sitler igjen med etter S år ved skolen. Samholdet har,ariert - klikker har blitt dannet og ~nerc oppløst oppslntningen om forskjellige aktivi1>:1er har variert ~- histo 0.er og rykter har bht: spredt, av'iannet. forandret - forel;;;;cre har vært misllkt, \lonsket, før senere ii bh foretrukket. Kullet har hele tiden vært en dvnamisk, ~)'dende koloni, alle n:ed ulike meninger, interesser og oppfatnin. fjef, men med en fellesnevner fullfore studiet. Forhåpentlipis Yil dett<:: minneheftet gi et mntrykk U\' de dynami,ke terminer yj opp \mrde i l0pet av "tudietiden. A.J. Det er mulig, mest sannsynlig, at vi nå spres for alle \'inder, Noen har ikke lyst til å mjjtes igjell. alldre ivret for århgsammenkomsternoen har allerede begynt it planlegge 10 ;\1'$jubileum på Beitostølen. Truls t't villig til å fungere :rom kontaktmann for kullet -79. Forhåpentti!l"i~ kla.ret han å holde twetilkten hvis folket husker å gi ha.'ll et duk nar de reiser, Adre-;;se: Tf1l1~Moen Åsool gård 3410 Sylling Tlf , Vi ;.ees! Pyggens første møte med miljøet Vi kom m.:u tog og bil og bat og buss. Mange rare mennerkcr fru mange rare ste1kt Hva heter du for noe da?" Otfhiell mottagelse som malt kunne vcnte. Tannlegehø:,slwlem, o-waa, creme de la.."fc1tle, glupe :nenndker med SNre ører og he}.. panner. NaYlkopProp, alltid :uvw, ner ler fll!;ling, hyeid er sidemannen? Smre hvlte frakket (:e~ flokk), mitt nam er professor Dahl. DuS"Aal vi yær.;, men ikke;,dø Dahlh St.:dilO'fie må bli en del a\' ens penonlighel. Mitt nahl er Inger Kortoe, jeg bor i annen etg. Forundl'tngspakken utdele,;., gule konvolutter med navn på. S.å var ;eg i hvert fall registro;rt. da. sa aver~ate!. ordet ti \iserormannen iodonwkigloreningen:. Hytteturer. kvelder. am, idrett, sjen.-orkester, delle liner jo bra. Men fønt! bus"tur miomvisning, tieretter en bedre mid dag, for sa å slappe av j Kirelooren. BUllSturen var fin. med unntak av et øtllte glipp i TannlegellCli HU'L Nil. blir det en rolig lysblldmppvarming ror middagen. Ingen til.i betjene lysbildeappa~ ratet? A, han er på fene, Rumling i tarma\'suiu og frempart. Nei. jeg otker ikke mer. Er middagen gått i vasken. NKP svikt til tusen. Stakkars studentet, tenker vi pygger. Ska! intet lykkes i dag! Joda, sklret letter i nedkjørte sommerhjerner. Frisk an, folkells, alt under kontroll. vi satser grunkør, Støvet er blå5t av lysbildene, vi har bestilt pizza, øl har '1'1, Kvelden er red det. VI har det moro. Honnar til eldre studenter som klarte å ro i land et så vll.'1skelig (?) opplegg. Harald på S. aret er og blir _grut.. Kunne ilrt hjerte' mfarkt av mindre, men tros~ alt, en bra dag:.,hvor skai du hen (hæija?~ l

3 PYGGFESTEN 1. termin Det var en trøstesløs forsamling av pygg som etter å ha trasket i 2' /l timers øsende regnvær, fremla sine hilsener for 'greven» på Blankvannsbråten. Stemningen var blitt opprettholdt av 8 liter _appelsinjuice. Imidlertid fant noen kloke hoder ut, etter 2-3 kopper, at "juicen. også inneholdt andre væsker. At en-to pygg fali i ~øvn for middagen bekrefter denne mistanken. Turen oppover mot hytta var, som sagt, i dobbelt forstand vat. Ved avmarsj fra Majorsma talte den samlede tropp 24 pygg + 2 «førere,. Selv om vi tar i betraktning 1) Det øsende regnværet, 2) De som ikke visste hvor Majorstua lå. 3) De som ikke var i stand til å finne, eller hadde lyst til å finne, Majorstua p.g.a. aktiviteter på Chateau Neuf på fredagskvelden, var oppslutningen litt skuffende. At bare 6 pyggjenter møtte opp taler Ior seg. Etter den høytidelige seremonien ved "grevens pala~s" fort'mtte prosesjonen videre, med.sjefspyggen», Ivar, halvt gående, halvt kravlende først. Vi skulle på denne etappen, ifølge tradbjonen, rope et kodeord for at «arrangemenhkomiteen» på hytta skulle vite ai vi kom. At vi skrek oss hese langt vekk fra hørevidden fra hytta er en annen historie. Da vi til slutt kom til hytta, våte, sultne, trøtte. slitne og kalde, fikk vi vite at vi skulle gjennomgå en ny tradisjonell seremoni. men vi måtte vente litt til ute i regnet. Vi var ved dette tidspunkt så forfjamset og spent at vi ventet uten protester. Det eneste jeg oppfattet av denne seremonien var ai vi måtte tømme et heger med et brygg som fikk meg til å huske at jeg hadde sett en av førerne ha diversefulle krydderbokser i sekkene på veien oppover. Det var også flere pygg som trakk den samme konklusjonen senere på kvelden, da det etter middagen stod flere tomme krydderbokser på kjøkkenbenken. Pyggen stilte imidlertid ikke store krav, så de aller fleste fikk X i boken. Etter at de fleste hadde vært inne i badstuen og åndet inn øl og whiskydamp fra badstuovnen ble det servert middag. Årets ga~tronomiske nydelser var Ris og Risotto, en rett som ble grådig fortært av alle, unntatt Ivar som var opptatt av å veite fulle ølflasker. Etter middagen ble det sunget og talt. ORK. holdt middagstalen. Det er mulig han også holdt moraltalen, men den hørte vi ikke mye til. Ellers holdt Hans hyttesjef en eller annen slags tale. Sjefspyggen» prøvde også a holde en tale, men ble straks dysset ned, da han begynte med:.først vil jeg si noen ord om DKSF...» Utover kvelden ble det danset, sunget og drukket. Det var enkelte sporadiske tilfeller av folk som ville legge seg i 1.30-tiden, men disse kom straks på bedre tanker etter at de ble avlagt en visitt på rommet hvert 5. minutt. Ved 3.00-tiden var det muligheter for de som fortsatt var i aksjon å gå opp og legge seg. Vi ble bare vekket 1 gang av to trøndere i 4 tiden som ville ha mat. De l første morgenfuglene i \'årt rom våknet kl (ved hjelp aven vekkerklokke). De greide på en effektiv måte å vekke hele hytta, så hyttebevenningen ~å sin sjanse til å få hjelp til å rydde opp før frokosten. Kl var omlag alle på bena. Til tross for at maten var god var det merkelig nok ikke mange som viste tegn på velbehag. Utover dagen forsvant så årets pygg, mer eller mindre medtatte, i de forskjellige retninger, med sin første bekreftelse på hvor krevende odontologistudiet i virkeligheten er. Endelig er det var tur til å få sladre litt om hverandre. Vi i pyggen er jo slett ikke så godt vant. Etter dagens kjemping fikk vi endelig karret til oss en bås på lesesalene, for så å finne ut at det er meget vanskelig i det hele tatt å få gjort noe. Sure kommentarer fra andreåret var daglig (timentlig) kost. «Er'e bare ivrig pyggskvip som leser nå da?» Moro var det da fotoga1leriet «Odontorama» ble utstilt. Andreårets studentersoss (m/studenterlue. ble korrekt utbyttet av glorien fra Bærum. Moro at det i hvert fall var l som også i år hadde tatt artiumskurs med bestått godkjent examen. Vi i pyggen kan ellen bare si takk till.-året for god assistanse i opplæring av skikkelig misbruk av alkohol. Ingenting er vel som en iskald pils på en ellers trist lesesal. Moro er det også at l.-året går foran med et godt ehempel i høyere baner. Legevakten blir jo stadig besøkt. Kjevebrudd og pumping av overdoserte sekker er en fin avrunding på en ellers begivenhetsrik uke. Tilbake til oss pygg. Det skjer da (gudskjelov) ting hos oss også. Studielån begynner vi etter hvert å erverve oss. Selvfølgelig går de til NKP for klikk i opplegget. til ansvarlige for at trimrommet på Blindern ikke blir vasket. fleste av oss til anskaffelse av odontologenes første og største statussymbol: stereoanlegg og ølseidel i gull. Vi er blitt kritisert av 2.-året fordi vi ikke har klart å mobilisere så mange jenkr, men til gjengjeld er jo våre så mye bedre. Jentene på 2.-året er liksom så oppkavete og tunge å snakke med. Intermolekylær binding mellom l. og 2. har vi sett lite til, selv om kanskje mange har små lønnlige håp. Liten bindingsvilie har det vært her i pyggen også, men responsen tror jeg er bra. Til tross for at 95 % er forlovet(har kraftig følge med) en eller annen Setermoen -91. Jeg synes vi har det bra jeg, til tross for at truende tale om dårlig med arbeide i tida fremover stadig lokker flere av oss i pyggen over pa medisin (æsj). 5-6 stykker er det blitt na. Latin leses nå parallelt med Kjellrum bibelavsnitt og forberedende (til hva?). Takk ellers til betjentene for deilige, friske, kalde drikker fra automaten til gud vet hvor mange tusen. Vi trenger vel ikke noe å drikke når vi har så å si hele Maridalsvannet i rør over hodene på oss på lesesalene. Frisk an, folkens, det er år igjen! 2 3

4 2. termin INTENSIV OEN SVEITSISKE KVALITETSOIAMANT med den ideelle Korn ing av diamantbelegget: Sliper grovt nok til at arbeidet får raskt fra hånden Be om formkar1" SUper nnt nok så efterpuss av preparering sjelden er nødvendig Dobbelt belegg på alle hjørner og Qverganger GOLDEN SEr spesielt for compositmaterialer! FDrbehldende er rodd j land! Etter en tre uken. hard juleferie Vl!.f det mange \,\1m leng" tet etter å få ~:'ap'pt: av igjen på. Bhndern, ne ia av OS~ som hadde fut sdvtilliten tilbake etter ;i ha kjø:-t :8"lenooll: BaaJHLds julehremmdekse:, b:e ta:t knekken på ~llercde etee: to furelc<.ninger. Etter det førsle sjokket hun gax 05» it"r vi funnet ut hvor i boka... i er - og hvor hun er. Status for jukn 74,' Gifte: Snart 1. Fcwkwede; Sonni Mctteog LiI;beth. ea, 2. Barn: Ennu ingml X-trakilu: JC(}. Frorne:'::spresscn har foreløpig h,m en føn> Lesning Or.'! fremmt'dord.!hn dl iver fortsatt med -oversikter<. Vi frykter den dagen han skal begynne li sr.u;:;ke IHU det han -om taler- na. Maten på Blindern er dårligere, dyrere, knappere, kort sagt, de som går pa Frede' rikke gjør det ru. på egen ri~lko" Gjengen som går ned -og.'>piscr hos Frel;,esarmeen (du far ~å m,lnge poteter du. kan spisel. har vokst, Melken er snart ~litt dyret.. cnn ølet, noe mange itv os'! ik"e har noe imol Det er nem lig flere edle sjeler på 2. året som har lært oss den riktige drikkekunsl:{?). At dcfremste utøve!"ne a.- denne kunst på kullet makker med tmaderdilijekt må bero pil en tilfeldighet. ~yein T. leder tabellen over flest overnattinger pa Hytta, Han følges hakk i hel itv hytteg':cngen, Helga, Ann KarIne, Inger Heiene m.m. så det er kall$kje ikke så tart:. Svein T. KQrde det fdrresæn s10rt på valget [(lr jul. Valgt Mptelleotant på l'osc ag saker. Våre representankr i SU ble Ann Karine og Dagfinn, Helge har byttet Ut mimen med et lysegrønt tartdenomen årgang 75, med 24 HK (NB! DIN;. Han har ikke pmvd 4, gearet ennit, men hall finner vel.'>nart en neco\'erbaklw som er btauook. Bård overlevde malen på Karmriøyene, sa han innfant \eg bare en uke etter OS}, andl'c. Har, har store planerillil il due <)pp l Nordi$k l fotball for tannlege:;tude::ner, Y. han 5kal begynne il t:er.e - mart. Til aue,om ikke vet det kneler Geir ved altere! 22. num. Brylhipet skjer i Bergen, så h"n blir dermed den første pa kullet sit1en vi begynte pa Blindern. Ellen; har en oppvakt sjel på lesesalen run net ut fon;kjellen på våre to treskogangere. Harald J. (S) klaprer med venstre tresko når han går gjt'nnom hele h.-'".'>tl'!..'ilen til pla~~en ~jn, :ncm, Harald l.- (N) klapr"r med høyre tre M<..o. Na er de: i:ki;e kll~r vanskelig å høre,~m det er Harald J. d,er Harald 1. som kom" mer j;ja.prende. AlS Dental.forsyningen DENTAL DEPOT, pootbqks 002~. Vaterland, ~o l ti! grisene på illa.l<:-:tet pa Blindern. til l, året oom ikke gre~,1f å OOlde &eg tolige \l:lder fn'cjc!.f!ingene til fru Baalsrud. til tnmrommet Vå BlJndem ~rnn nå er lakken og YlIskct. 4 5

5 3. termin Coollted iu;.ken.! Det er <;joda f.ere måneder til ekbamen (I b\wl Jail nesten to), [Ilke for det, deii nyankomne myrpygg har mang en gang uttalt: "Dere Ie-;cr jo som om eksamen skulle være rett om hjørnet! Ta det med ro, Yl begynte ikke it h;;se hiokjemi førater påske, og den organiske kjemi-boka åpna jeg ei uke før vi gikk opp." Vel, (lem om det. Sdv om vi tross all [e~ingen ikke synes vi kan 110(: (eller nok), så får vi håpe at diverse -lys» bjwsscr opp innen 4, juni. Av.. tørre begivenheter i den!!einere tid vaf lab.festen. Den vaf absolutt vellvkkd, bort~ sett fra at SkIpper n Ikke var helt førlwyd med a: de~ vnr så tajenter på kullet, Men alk '>Om var der, gutter ron\ jenter, udolen seg (noen kanskje mer enn andror ~?). Fom>sten til alle som ilv en eller annen (vodka eller whisky} fuktig gn:.nn ikke hadde privilegiet å høre Carsten H:s lh"5filo1jofl sa serveres den altså her og nå: ~MOl'a mi sier alltid: Pass delt fer jbrttt'ne, gutten min! Og hvll. Ikke hun skulle YIre det hwm:llm (men) likal jeg vite det!~ Det er tydeligvis lenge siden Carsten H, hørte pa henne. Vi var eller.. veldig skuffet Over ut Oahm ikke kunne komme, men 5pør om de andre levde opp!il ryktet Ira forrige tabjest! Det er lik å sladre om for tida, og 'iær:ig stille ble detetterat 2. året flyttet. JA, nå kan vi i sti!!he! nyte "anf)ri~lingl:n i roterte på lese ;;ale,:}, i:lg Ior ikke a snakke om når ill: sctrer i gul!g ~nym3:skinmotoren" i en av etasjene over kup.mssakn. Det er da du ~vnes duser l'isende ~kilt m-ed: Fasten seatbelts ~g No smoking, og får føl-elsen a\' al det er like før du lt'tter. De utsmte løsskuddem: pa kursul5sal I, hadde ikke,å god virkning som ønsket. Folk må ha bedre nerver enn det de vi~er ellers. Særlig de i hvite frakker, maken til dødsforakt har vi aldri sett! Vi ma tv iil hardere midkr, gode ideer (helst blodfge), I:lottas med takk. Kollokv1e-virkwmheren har tau seg kraftig opp i (;er. seinere ud. Godt er del fot takket være den, har,:?2 og sp) hybridi.>cring lor vårt vedkon-.rnende blitt litt {?) klarere. Blir det i ff4mtida :ike vanskelig li få ar~id, Øivind, er læreryrke! abrolutt li anbefale. Det som likevel topper statistikken av store oogivenhete.r her pa kullet er Odont, Eva; nærmere b~temt jente-laget i volleyball. Vi går pa med.stil i oon og armer., men de ftorc RNultn!er uteblir (hittil bare tap). Treneren Hdg<; er helt fortvila, fot tesu;ta1ene er like dårllge uansett bestikkelser (fra 1 kr,~ 100 kr" hvis vi klliler 1m <son,,)! Morsemt (:f det i hven lal!. og de f1e~ie er mer hese enn svette euer,:..:.ampen~. Vi -.atrer pa fran:.tlda og i løpe: a~ S a:" må t'ei '.Inderet skje. - at vi vinneren kamp. 3. termin De-t er med stor glede at vi nil. ser begynnelsen til slutten på tørr kjemi Oi: biokjemi. De si'ste "ker.; kollohiemønstringcr har fjernet enhvt'r rdl; biokjemi skal ikke fonta,. man ~kal bare Iylle andektig etter og ~lenge ut et nikk nå ug da. Vi sier som gutta:,det var et intcrc~sant og vrient spørsmål; var det sa noe mer før vi gar videre? ~ Trisl t't det av 2.,aret har forlatt Oj;~. De eueriot seg 2 sure gymbukser (fl' Raggan Jonh?) og en bunke ~efsede, merkede, pils dyppede. kor:. Fe~1:lighd hat også derfor i langt mindre grad blitt utøvet, og noen sym kanskje det bare ef en fordel Drt er jo I:ross alt j skrivende ~tund bare slak1..an; J~) råtne "kertil eksamen. Apr<:lpO;; de1; den etter flyer! yelkjeme Slåttelid har vi'>1>1:nok gått i hi i Steinkjer-traktene. Mon tro det blir fersk flybaren fjøslukt som herr Slåtte-lid kommer tit it ".,!Yete i lokalet på Frascatl, nei Høyres hus, den 4. juni. Bridgebordet i penalet er na dristig: erobret ;lven gjeng velvokste karer som under ledelse a" bergem;..,""! Fjellanger vg SØRL.\NOSPRIN SEN blir mektl,g.klamme i kløften_. Prinsen har torres1en gatt over til barbering bare en gang i uka (tidligere to) nå før eksamen. Knut Rug~tads plass på kursussalen har hurtig blitt ervervd av T. GOTUN. Men vi luter alle pa hvorfor ikke \todeste Gotun har vridd legemetinu pæ en lesesal nar han allikevel bygger en mur av permer rundt seg. I rugekassene hadde han jo krdige vegger i massevis. G,tmrende er det at enkelte av' oss gutta surr, har lite penger igjen har htt gratis fm'æ på Statens regning i brakker på Gimlemoen i Kr:~l:nn$iU1d. lmidte"id var det jo at sel 'le;;le S0f"::rndsprinscn +. 6 andre bk tvangsiorfj:rttet til iokstad/gotuns kystrike på lista. Hve skal man dh eher uar alt foregår i Krisimusamf! Vi har derfor omgående sendt en av de veffite kraflpappaene på kullet ned på østkanten eher et par Arganger dr.siige billedblader, Sammen med kaffe og melk i kantina blir lei ikke det dårlige værtlt Di? stedet fet ilk, tenker jeg, til dårlig kontakt mellom Avdelingene. Både Myra og Blindern bør fole $eg truf fet. til 2. året som ikke huldt fe3i for t, uret til mokjemikurset - fint opplegg - fine m.ml;.;;;k,er. :il Konoe alltid ~nill og hjelpsom. til Fromr:l$ forde:.ninger. til L året som holdt b,t fof 2. årei. 6 7

6 ARETS FOTBALL TURNERING Voldsløkka, H 1975 Årets fotballtumering ble tradhjonelt nok a. holdt i mlmed~kittn scpllokt. på V"ldsløkka. Dcs-werre hadde ikke jentene dette året greid fr stille lag. hverlren rent kul> lag eller fcl1esllls. NC\lle$ bm derfor Bntt Laeskogen på J. aret, oom delwk fullt på Myde med sine IOkuU bri\dre, Været var dårlig i alle kampene. Banen er mm vi vet <lv grus, men det var slett ikke 6å ille når været ~-ar:ill d!rlig $Om del var, FONte kampen gikk mellom 2, itret og 3. året- Ka..I:lPe:l Tilr nok jevnere fof såvidt enn S(}m ble resu:tatet. Jcidlertid hadde 2. året hele tiden full kontroll og levnet ikke myrpyggen den mln!(lc sjuttse, Like efterpa spilte L aret mot 4, året. Utklassing; Kampen bør nesten ikke kommenteres, men pyggeu bør nok etablere seg langt bed/'{' på h:sesalene enn det de greide på Vl'ldsløklUl. S. året ",tilte dessverre ikke lag. Selv om ikres arbeidspre.<.~ er stort, må man si dette er tamt. HeTf(:U;;: Gn::eberg/{hrum yi~k 1)$, jo på.ld~dagen på Frogner st.adion ;it det bor my;: Idrettslig godt i S. ;)rstiludentene. I finalen m0ttes altså de tp 1-1Ilnerne: 2. a."'ct og 4. liret. Kampen åpnet!loe famlende av begge lag, men etter hvert ble det mer ug met kiwi al trioen RøyM:, GOf'jl!tn, Moen hadde gatt god 'ikikk pli 2. årets lag. Mye av kam peil ble enhj"kjøring, og 2. aret vant let~ hmtcn" fotbamurnering 5-1. Lars Petter Røyw ~coret hele 3 mål og Svein GOfl'Rth 2. Selv om de begge hr l'{l!.h aktiv fotball og spiller aktiv fotball, rna mat. bare gratulert'. ingen slår 4. året Ilten at kde laget hat f)ei!ing. Og det hadde 2. året. Gratulerer til alle 11, og vi håper at flere lag stiller neste ar. Som flvsillming må man yel kunne ~ det gjelde/, samtlige idretts arrangement. Det viktigste er ikke li vinne, men EI delta (om \il 3are fonhol!rj. '3i ~ ~. I :5. 3!, Jentenes VOlleyball høsten '75 Odrml-"Eva itijlc ; tldver\l:tetets høst-turne" ring med langt større ambl&ioner enn i fjor høst. Da ble det. $)0; yi bare fm kontrasrens skyld nevner, lang'! flere tap 17m: sein:. Men i :ir 'i-titte altså de.amme opp me.d bred opplading nver det gamke land bak seg, og med kanskje en litt bedre kondh DS teknikk enn i fjor. Men hvilken suksess laget har gjort. 6 ~ein: av ~ mulige kan bare karakteriseres wm topp. Helga, ASle, Anne"Carine, Anne $.. Gro og Gunvor har feid enhver I,il a, banen. Andre fakulteter er bate bånn. De TO små tapene kan ikke på noon som helst måte $es som eo iq,msvlkt, AUc lag må tillate seg et par hvilekat::mer. l skrive:<de Hund er vi i ldrett:ilivde1ir1geni joljrnalkgruppe (fajg) ikke helt klar oyer hhjr høyt -,("ntene kom på tabel1t:m" men vi vet at det i hver'> fall ble medalje?las~, Tm: i betraktning at all\7 de rmvnte jentene går på 2_ årm. er det jo et fent kull Jag som har spilt. Syakt var det, særlig av l.-ån.jenkne. at 2. året ble alene. Intet lag har vondt a,' illnb~ttere ell-er resc1"llt)r. Gratuler",r til Odont- Eva med høstens medaljepl<lss" Haper dere Qg~a srlller lag og,ill$t't til ne~w 4f. 8

7 .. _---_.. 4. termin For en lettelse det var å riste av seg pyggstempelet og strekke seg opp i den fulle anatomiske høvde. Fint var det også at Ali og Mohammed og Akmed og alle de andre gutta lå klar i skocskcr hos Kortae allerede ved seriestart. Ingenting er som a bli kjent med arbeidskameratene fra første øyeblikk. I skrivende stund har akkurat SV brukket ryggen, og Berit ÅS og Berge Furre må se seg om etter et kollektivbruk oppe i Finnmark sammen med Geir Skorpen & Co. Vi mer moderate (og vel sa det) her pa Blindern. ser nå lengselsfullt frem til Stortingsvalget 1977, der kanskje skjebnen for oss tannleger kommer til å ligge. Pyggen i år ser ut til å ha et meget bra ulvalg av søte sma - - -, og i et langt større antall enn vårt kull. Kunne bare flere møte opp på kjellerfestene 0.1.; ingen av oss på de eldre kullene biter (uten tillatelse). til sure og slitne dusjer på Blindern. Mange hybelboere trenger dem. til knitrende eksamensvakter. til sigarettlærere som bruker tekoppene til askebeger. Bridgebordet er igjen okkupert for felles gleder. En stk. bridgekveld mleuerfølgende nattklubb besøk er også vellykket rodd i havn. Nytt opptak i klubben er Storm Hans ~en, som med glimrende og dristig spill skaf fet ~eg fast plass. Undertegnede og Fjellanger ble bortvist fra kortbordet grunnet problemer med å oppfatte meldingene. Protest er innlagt. Vi mannlige har de&&uten vært i Kongens klær i &ommer. Stort sett var vi vel fornøyde med Kristiansand og Stavanger. mens Lista var som vi sa på formnd et meget tvilsomt sted. Men det varda også de som trang å slipe seg mest som ble fon'ist dit. Synd at det er Roald, Gude, Slåttelid, Per Ness, Holo 0.1. har blitt borte. Men for os~ blir det en fordel nar vi skal begynne i Myra. s. termin l skrivende stund er vi kastet ut av lesesalen av hesblæsende lo. terminister, nervøse 7. terminister og disse pyggene da. De skal visst ha noe de kaller eksamen. Aven ener annen grunn sees ikke den samme iveren blant o~s sdv. Riktignok blir det vis! stor iver på dhseks.ions~alen, men det er av ganske andre grunner. Gunnar greide å kutte venstre hjernehemisfære i 38 deler forrige uke. Ellers til de studenter som ikke tåler lufting pa leseplassen. I EGEN INTERESSE: dyrker vi våre ferdigheter på andre områder, som Leks. i mikrokurssalen. Weidemann blekner i forhold til våre impresionisttolk ninger av teea externa i Panerea&. For øvrig blomstrer seksualdebatten i gangene nå om dagen, siden vi har fått våre egne «sakkyn dige» på omradet. Truls har med stor iver fulgt opp hva han lærte på seksualkurset i biobygningen. Forsøk våre denta/produkter: DEGULOR Vårtidstanngull. DEG U DEN T For porselen på gull. DEG U S S A Amalgamer og Kvikksølv. D EG U S SA Apparatur og hjelpemidler. er at 2. året viser lita positiv vilje ved ett og samme beist må skrive speil og &onde hver gang og at Helge burde bruke en spalte som denne til å fremme polithke meninger, ikke speil og sonde. Så - få ræwa i et anna girsemipygg - klask a mot veggen og førtrei øss om ressonansen. 1-\-5 ~IOGUSf\f\ Karl Johansgt. 25, Tlf Oslo

8

9 5. termin Til tross for bange anelser bød l&»veffe'!j ikke Ma~toOOntbaUet noen fare fot var )om. frueligher. Til tross for at (altfor) langt k\inneår fryktet vi egentfig ikke våre quindelige kolleger på kuliet. men det finnes jo "a mye rart blant de eldre. får se om kvinnens frigjøtej>.e te;.u1terer i noe dramatisk for Men av gutta,> vedkommende neste september. Jngen giftet St;g i ferien, lnge-u fqr!qvl>t ~eg heller, d;;;,r 'Jrakk beinet, ~a ferien har vi~st vært upåklagelig. Bort!.etl ria fr~. all den sn.oen nordlendingene mk fm re"-ien av lan del han var den cm:ste obwrverte nordboer ff,rste dag. Vi Ve!ltet de andre sånn utiwt'r mai engang. men de skuffet med a møte. opp uken etter. Rett før jul fikk danskene litt al' et "jakk da ca. 15 stk. på rekke og rad dro sørover, nær" mere bestemt København. Hører at det enna er kata~trofeti1stander der nede. Det må ha vært Heiga det... Det gar fortsatt rykter om at et par edle sjeler ru.rtenkt il. ta drosjelappen. Det ri vi\:\t populært det blant ~tudodor.telw. (Kan~k}:: det er br", penger il tje;le!) At en av de ikke navng:ue kandidater bulke! før j.:,i; (det er visst ogsa populært blant studodouten<:: i aue :au på,art kdl - ing",!) ruwn "kal nev nes), er ime: hmocf. At vedkommetlde har en egen e\ne til å "ke nx:dpassa:0erone:> blod trykk til 220/140 euer biltur Ira Blindern til Myra, er noe belt ann.:l kg tror veckom mendc Yll gj>1~ en slor lnn~at~ b::, il øke :he; lektinr.msporlen i {hlo, om har. ikke!orblir med dros.ku h;k,l1l11lc i Drammen. - til den rom har rappet Sohot1a Ikrhl'r fra ] ru.ls MoeR - :il de rom alltid kverulerer pa al!manna!ljoter. Ellen debutene Moen her om dagen med xit! juleel. Eu rekke varia~jnntf av s!l1ak sansen til folk bl<: av~hlrt det øyeblikket Mt>.t ytterliggående var vel $onni Mette SOft! mente det hade luktet og ~makte Champagne. (Kanskje med Golden Power!;{1m srunmenjikninw; gnmruag!) Alrncland var vtsm ugjå fornøyd, selv om ;,"\'~gct ikke h,.ldi VOS5. StandaId KVlll:tet, Og Produktmerke IY,S,K.P.), dvs, 4 ~La&mtå: pr. flaske. Ellers gjorde ~i efl frultil",tisk inn:>ats før jul, da hele 7 stl på knlkt møtte opp pa allmrutnilmotel. Ivar stod taktisk for litt aven prc\.tasjon idet har. ble den 4. petson på vårt kull MJm MUcn angust.74 har åpnet munnen pil et allmannamøte, Dessverre ville ikke Albaniafansen i salen hait på ham, men det ble jn <diskusjon»! EHer~ ble det sagt mye jj\(ere~sant og lærerikt pa møtet. Vi fikk et enormt perspektiv ved å overhøre debattene \01U ble ført, Det blir litt vemodig å forlate de kjære lo kaier pa Blindern. men det er kanskje litt for tidlig a vise nost~lgiske tendenser 1 måneder før d bltr myrpy&8. Det skal bli trtorsomt å bti~ere tllk(1 h.it frai<k på kut!lsalene uten å. ;øpe ri~ikoen il finne en m.masserer i yen~tre lomme. (Jfr, kalvhndetlis$ek~jon.. kntsel) Nåvel,:IX dnger og 11 :imer i.;cn ti: <krlwrin!pl~. Til da ber cel.a tyde A4r>,' forsknil1g;>!'e;;u! tater som eger.!hg er ll1eg 't (t,ersiktdige, men,'i prin~irp" totalt '.Iforshielige. Vi ser frem til dj.gctle euer. ior ~Da skal "1 "t och hluja, ~upa (wh #1fli.S, och s~li;ja,., til koselige betjenter pil. Blincern. til Jllktrepymert t:j Kort{\('. til Petter Line som lar tdef;:mer på Blindern. 6. termin Enfoldige, som 3 aret fortsatt hevder vi er,!rodce vi at kjøret før eksamen tok slutt man dag dm 8. mars: 1976 kl Etter li ru. til, bake!agt en del.'1>' u;rrtru.!lct WT for Ullev!l Stadium. ~am! nvcrvært 7 timer {orcjesoing i 4 forskjellige auditorier, ~ok det ikke lange tiden for noslalgi~ke bemerkninger om de gode tidene pa l. termin sjhende ble lrem ført i sufalrroker. i gangen. l jant>ar måned ku;me man all.. rede se eksarnensfebeten gi seg ublag. idet vi aldri ble mer en sy',atte stykker hv-er gang en eik! <lrmen,1ctlgfe frem kortene ;:,g sa: Mattb.. Etter hvert ~om tiden nærmei seg fru;. linal days bemerket flere seg som l.ltmeril.ede kjennere av prinsippet bak VS-spillet på Bjerke. En del benyttet seg av en annen i~mgaugsmåte. noe som resulterte i al fofele~erne i stedet ga ekstra forelesninger for alle sammen. SMe utvei ble forsøkt av Mette og Gunnar ved at de sendte ultima tum til Dahl via Kortoe. Meldingen gikk kort ut på ai øm vi fikk lymfe til eksamen ville Dahl bh skutt av Gunnar; (ml vi ikke fikk det. for perif.. re oppgawr i o:alanatnml ti! al:e de SQm stjeler tenner til tajltlb<: s:emme!..e, f{l~ han;t dqpapir pa hl<:olea (harde tider). til,stucer.tveonlig<;:;; Erik Dahl 'lom ikk<, taler rtucentkrilikk. til pl"qp.kom, svm kaller inn 2. olret!il et par limer torsdag da de hadde fn te~ten av uk.,'., ville hul! bli skutt av Mette. Av forstaelige grunne:rvalgte han a ik.ke ignorere Mette. Senere på dafi'--n!uken bar det til forskjellige steder, en del opp til tannlegehytta. Solikiun og UYliDO og ukeforbruk pa 32 kasser!ha tuer kall man øn.. ke &eg? l.eif dehuterte pa hytta kl. 07,00 tirsdag morgen (til fots), men den friske luttell kunne ikke ha &lort gndl, da han tll statlighet vls.e symptomer på. ubehag_ ElleN debuterte og3a Oppebøen og Rlimberg, q!i nå er de også skremt fra videre basøk. Festivitasen var forholds':is SlUt i ti dag;tt, noe mm bidro!il at ea ikk.e nli~tlgitt person på kullet bidro med bis:oricn~ største regning på hytta, Den lød på kr Kulld er nok en gang gått glipp av noen sentrale skikkelser på kenet. Geir T. dro til Bergen sist uke. og både K. Fo~ og Gunvor tar t ån permisjon. Derimot svirrer ryktene om en del fremmedlands'itudenter {nonke altsa),å det blir spennende å 3e om vi bljr 6S eller 70 til sommeren. 1i1 Helga Alnes for kjempeinnsats pa tann- 1egehytta 5-mils--helga. ti! da:tl':nt pli prop.ko::js. - I:t:.ner der i gården. I.!1gen ~ure 12 13

10 6. termin Geitmynveiettl Vi stilte store forhåpninger til vårt nye ti!hold~1ed de neste 30 måneder, Endelig skulle vi fi lære noe som gikk dirckw på tennet. Betenkelighe4:ne opps~o imidlertid etter ~åre to første forelesninger. Etter at vi hadde Lb.bitte litle granne' innroring i belastningshastighetene <li? temp. Innflytelse på spenning --- relativ forlengelsen. fikk vi faktisk inntrykk av at kjemi og fysikk kanskje hadde noe med studiet å gjøre likevel? De ll." 6SS som Ionsatt sitter igjen pa foreles, ningene og hører på. all nun-sclliicu har etter hn:rt oppdaget at Yl bare må t;) teknologien :rom det er, og heller utse på. å fi igfctl over sikten utovervårcn1977. Obkay, Eksamensresultatene 'lat fl1 sentrall tema de første ukene, Stort sett var re~uitatene bra, men kuuet delte seg i to grupperinger. 1) Ik ~()m ikke kunne skjdnne hvorfor de fikk så. høye karakterer. (Det gjaldt altså de vanlige dødelige, med gjennomsnittet under 10,) 2) De andre. Nåvel, 98,4 % stod, og dot varjo fiduscn.ohkay. Nå går vi aue med "llvitlch frakker, med unntak a'- J(lrdal, hvis frakk kan betegnes - til tvils-omt AV-kum l patologi. 6Qffi blå gmnn.rød-hvit-oljehwvete & skitten, Pm.:ien~ene pa protetikk ser forskrekket på oss hvet gang vi gåt g5ennom venteværclwt jot.li låne slipemaskbe!le i J. etasje. Hvi:i du 'iif r.ktig tidlig u~e <'Jr. morgenen kar. du faktisk også '>C tolk r.ted rene frakker. 1.Jt---t er de rom er pli kom, Ik sum ikke snakker med pasienten som om mmgenen ;,er pa soklppgangen. De har nemlig en veldig per. utsikt. Vi har ettet b'ert funnet ut om vi egner tj5s for tannlege eller ikke. På plate/kron>:: er det gn:lt. Vi er blitt veldig flinke iil il ta avtrykk Og avtrykk av avtrykkene. Og avtr)klrene av dem igjen. Kerr er noe kli;;... Pormiteter også. Jee var pa gralen da jeg måtte ra miu 6-. avuykk fo:,et provisork Elle~ br man mye- tid til oven;, Om du har lyst til a lage falske myn. ter i gull, eller le-gcm~dder i blågips e-r det bare.i gå i gang. Tenk ti ha kneet sitt j b-li\.gip~ på hylla! Eller _. _ Ohkay. Ellcr~ kan vi til slutt informere re~len av skolen at Kihten har trådd inn j den hellign ektestand, Det minker på frøkener pa kullel n,t Vi får begynne å se bitte litte grann pa de nye uerfarne Ul til hil.'>ten. Ohkay. til Sf;glell for nut kur.> og godt humør. l 15

11 7. termin Scmmerlerien er ddinitivt over, over ~ier vi til Q'iS iclv g,ang på gang uten at dd ser ut til li ha den ønskede effcl>t, men Jonsen og de (t'%f:erende ll'.edarbelderne på mikrobiologi kurset skal ha all ros for en myk og trl~'elig sl;artpa aret,!>lik kan et b;n; lagh i motsetning.il patolog.ikun.et hvor Solheim får oss til å lt'llkc på helt andre ting clin akk.nat sol.., EIkln; har vi det stort sett bare bra. og har spredd oss goot i ferien, sist ankommet var A'lhjørll, nå træd laver< acrenalinkollsentra \jon enn normalt og med bart og langt hår, så na venter vi spent ph hva Incr som vil komme fra den kant(\q, kanskje damer. og Anne Karin rakk så \'idt å drikkes ut iør hun leverte inn ll~ensen og giftet seg. vi har kry~set av, en mindre pa li~en, likeens vi. undertegnede gjøre oppmerksom på (egen bitter coating) at den Bror Gro prater om ikke er en dik bror som jeg trodde, men He~ga Imr tilsnakke~ du hun: ungdommeljg iver holdl på å sette redningstjenesten i 1I;;:$jon ved å rira direkte Kreta - den non;ke fje.3- heim i mørke og tåle- for ti finne Svein (nå med klipt skjegg) l ei lita hytte. Og sa er det en vi minnes j litrilhet :rom ikke er med oss knger.,rune Fjellanger hu! dratt til Bergen. ham ::.bite meritt i de! (11,1- laud"ke nc(hlagsfeu var h skjære motoren på folkevogna utenfor Drammen og derpa selge den til en skraphandler på stedet for 300 kronet. Sa hal" kullet fått to internllsjonrue fon;ierkni~er. Er:.ing Lang&eth dunsende iu:l [ra LondOIl, og Johae Cbtad i mer normal gange ITa Bergen, ""lkomfficn. Ellers har Bjørvik os J,)tdal rim skjegg, John T, reoninne i Ty:;k. I<:nd og en mengdc andre yerminner pa 2. iret., kan ~likt være suih? For alle som Mtket på ~t innføringen av eksamemfri undervisning rar Ilært fon' ~tående (den bakre del liv alfabetet) er det bare å inn~t: at vi har tad feil. &olheim & Ca, kaster lange ettertniddagskygger og M:il1 kveld~le~l1lr!g er i alle fall patologisk. unge Skogvold badde under ()rientering~" løpet på hytta a,lerede orier.leringsproblrmer i stua og stilte ikke 1:1,lal1 og v:1 ved festlige anledninger htretter tiltllles; ~U.1gc Si;ogvuJ., ag tli av~:utning vil jeg j disse harde liocr minne alle on~ uke- it misle målet av syne, hr.ne de borgcrl:'g;:: partiene i Sverige klare det kan ri også, malet er å nil ",iaam... n:«esl<:n I november w."(>f alle hør stryke, eller i del mimw stå temmdig ;;stødig, 8. termin Fm sladf{\~pc:;ialhten. iyti",punkt har j:wrio' den v..:rt riktig elendig; Ingen li drlklte ut og iike en skarve forln','e!!;e er~ang, Skjønt dim cr (l\issl hva man kan vente nar Anne har fmkt i leilighet,am:nell med kjærelllen! ~Kjekk kar i LeV.) Fra nå:>\' er trangbodde SogJl:';dagcr talte, Al:e l:ar tapt mtcfc"sclt f{):" patologi og ælkr-::lb:-o,ogi igjelt ~bot"t~ett fra Ashjørn da, li0m tyrket mikro pa Bliltdern), og når materiallæren er stuet gødt bort og glemt illntil vicere kan to?? øvstein & Co. puste ut og ta en hvil. Velfortjent,ykesyL, men '!Crrsor får dømme i den saken... Og rebu~løpelltusi3ster: neste ar kan det bli enda vanskeligere å Ita opp i tetklyngen. Kirsten og Terje har nemlig skahet egen bil. Riktignok VW, men koble: med enorm ;ehtl~kapasitet blir de ~'1l vond nøtt il knekke (for ikke li si klammer å bøye). A.: Erllng $vingt;t seg i dansen og høster )aurhær ffl! fjern og nær er gammelt nytt, n:en al Lam Petter over'mer it gå inn i en Osl(> k!uub var det kanskje ikke alle -o,'oltl vijst~?... Skyldes det delt koræ wien - e1ler Cl' det Strømsgodsets ned:-ykking til 2. div. Wffi ligger bak? _ Og :m Klam, da. sum r.at kjørt) dagers Ilke mest<:parten av tenninen. Han er lynrask ttiir han e:- de!", og har dessuten tysk venn,kapsuvtale i bakhånd<!. Vik-dh er ikke like opptatt i telefonen som før og od var kanskje godt i den travle,istcuka på "plate'.. Bjorvik stod forttl\,{ell over Vis<:kveldcn i ~Kiælderen" dagen elte!" ek~amen - han frvkte\ gjentatt publisitet i TTl Den samme K~nut stresser Ikke på labben hener, han sat &cr pit kvalitet og Kirsti :mpqneres,tort. For øvrig drøyer 'fl material1æra og s.;;mler krdtn til ma,"tod(!f.tbajle~. Ul volleybahaget som klarer reg i 4, dh.!ji Do!>.laoobsen pa labben Il, etnjl> 18 19

12 Juryen samlet ill møte i et hemmeli.ghold! lokale i Oslo 4, nærmere adhnse hemmelig holdes av frykt fot eventuelle terrorhandlio, ger (ogsa kalt evliluering). På dette første møte ble det vedtatt athensikten med kjendistoppen skal være:.1 såre, more, sparke og reise opp igjen~, kort sagt ei pedagogisk korrektiv (i all beskjedenhet/o Så (Iver til noen korte kommemarer til listen. men funt er. trost til ~m som ikke kom med denne gang, gi ikke opp, det er tillat. ff sende inn forsltig pa deg selv, eller ved hjelp 11'1 ~!tamenn (klinikktnsistenter o.l).l.a OSS få gjennomlrekk pa Ihten. la den solide bredde liv "erdi.ge kandidater SOr.l fiones få sin vellortjente plass på vår celebre liste. Til tro'»! for en rekk.;, ufullstendig l,itfylte innlegg ljeurnaler?) kan "I ikke se at protes. SOf'<:ell i femte har foretatt seg noe i det senere som skulle kvalifisere til pjas~ring på toppen, har,iuryc:l funnet det profy1akti~k r.en siktsmnssig t:1ed en slik hedersplassering denne ~ang.. Så fulgte det skarp kniving og Juryen matte trekke seg l,l~ på kjøkkenet {or fwmmt'lige dmftelser om :t plassen, Det endte med dødt løp mellnn; Rikkeog FløyslnHld, Lettete \'ar ruste pl~ring, prore-.roæn i første ~ar Udiskutabel. Llkaut-Norg,:;; EI; henvendel'ie fra Distrik, tenes Utbygging.ifonJ om li gi Løkken en pils ~ende plassering for hl;\ns banebrytende arbeid for utkantproblemene innen farmakologien fant vi 11 måtte ta li! følge (\)e~kyldninget om Hatte fra DU er ir-'uonlø<;e). Eva:uert lill ncrle på listen ble S"ogedal for en ry vatiw.jon av det gamle kjeme kjedebrevet.de evaluerer den første klinikken på listen vg 5ttlder den til *1>5 andre og i mpel av tre måneder"il De med ubrutt kjede m"tta 360 evalueringer av Dem ;.,tiy fra fon;kje1lige klinikker., hryen hf:\et møt.::t (moer fram&iing av tryl:dormularet~ <LilJe ~peil i kassetten der, ~vem er Pk-kitest på fakultetet her?,. I. Professor von der Fenr (pl'ofylaktisk plas sering). 2. RykhiFJaystrand (nv" med instruktør,:i.llug pil Homunns!>yell Sjarmm,;';ole?}. 3. Professor RolJa iudii.kutahel). 4, Førstealhanmmsh Løkken (utkantpmbie mer på en ny og 5penmmde mate). 5, Skogedal (men ve< du ikke M kjedebrev er ult.'\'iig;i. 8. termin K'.Il j-jl. [eu ny:~ar( Haper de 11;;:$le har brukt julen tilnoc fornuftig. Petter f.eks. gikk bort og giitet seg i all hemmelighet, og for ferien dro Lisbeth pa ~eg,løret. Nå er det like fol' de propedeutiske ku.rs.<l er over og,,'i ;,lip!>'<'s los p4,human f1esh~, EI:eelig,it-t floen "nd:e synes det er artig å gnukke t>g file s:. amal.gl,y.,~ og fingre flyr yeggjmeuom. fkke før vi var ferdige med patologi og miiro, en liten pust i juleferien. så begynner k;ørct med :rte;,te (:);,amen, ~knologi. For de iiit~res,;crtr rna delj() være trill! å!le sine medstudenter trekke i krukker:.. vg begi seg ut i til de som stjal ballen til {mba!:spiljet. til k.;;ndncprl!lc:1e, Nordmarkas ~interlandskap. Nå er virkelig forholdtme lagt til rette tor naturopplevelser fjernt ira Geitmyrsveien, Ivan sat~er lremdde, pli frokollt hos Laf fen. Vi på platelabben tar nok snart praktisere "tue pfotesekunnskaper ettcr at skylle fmøkcne til Skiørland er f<::l'di~, Vi ser fram til Fllrrl..turen 'og LP'en l poffi'n, Vi trodde det rabla ror Rosrow da han skulle demonstrere Klammer, Trodde ikke utfor,ar hans fag; men det var jo m:wn rom illtjøntc hva han mente. Ang1icnde nyttånforsetta spurte vi ett til, ftidig Va labben: ~AlkQho! og bilkjøring hører ikke sammen!. til teknologer. for at de spanderte kringle og kaffe fur Jul (ti Lam: ~mn er rerdcnsmeru:ri alt. til Bjart rom er et teknisk pum.pegeni, ti! kqntordamen som reddet jula for BJ0l'Vik, 20 21

13 Juryen har noe nølende.samlet seg ul nytt mote. Da tkt i na;:rme&te framtid ikke kom mer til il fau" noen $en~urer har arbeidsforholdene blitt UN kttenc, men!wlve u!llm\ {æren om møtet har denne gang avhold! oss fra A Imlde det i den tidligere benyttede folke v"'j;nbua\ anonymt glidentk opp og ned i høyre fil i Kirke.,,--elen. Like~el har vi Hnllet li måtte ta vare forholdsregler, og rent praktisk slo vi jurymøtet sammen med e: ~o~piel li! Ost & Vin-festen, Av hensyn Lil vare rigide sikkerhetsinstrukm:r(~l)m dessverre \;Ile brutt i fothindelse med furrig - møte, noe som for enkelte a~ iurymedlemmene hnr fåll tragiske kdttsekvt:nscr, _ sensuren pa protljtikklabben har bla. f... lt, vi ~ier Ikke mer), kan vi kun npply~ om at rnø1ct ble :wldt i fn avillappet og fn atmosfæu' i ei mer clh;r mlr.dre offisielt ovetllattiup'>"' og ~kjenkelokale i Vogt"gl. Så (\'oer til de inukornhe søknader. Jurven har d.:nne gnng fau bnsendt en wknad. -for øvrig dca tørst<' fra en :<,~udenl De! gjelder en søknad fra Unge SkogvoIl (tidligere Skogvill), SøknaJen er rutinemessig vurdert og.-eiet og juryen kom fram til at Unge Skogvoll vllr blitt foden. Veiet Il: Er: annen SQm også er vtiel og iullilel tung nok..:cr den kjente p. \, fonlmings. stipendiat Harald Ch-estad oom av fryl..: lo:-:i ikke få nok fluor F.lener at margarin 00; fluorideres. Idi Amin I: J t:f')'c:11 har lydelig merket opp ~ving j h-.-a vi vil velge å kalle ldi Amin Dada tendenser blanf enkelte pa skolen. Noe,om kan sk}ldm. påvirkning a\' s~akr sjeler etter det uoe tvioomme -I!emsymprogram om n",,-nte p<;,t'lon" «Et sjuciear ekstra p.g.a. stryk i Generdl Patologi A,1or da ingenting, husk dere har jo gjon ferdig propedeuten <,> Juryen ~amcl" hel1 motforestillinger og kllt b(\r~ "The til en annen meuingsytring i denne avis. T. S"lheims,~oknad :r.r.vil&'el. Det e; (jg~a innkommet Gn meget "dbe grunnet sljknad fra en ddre hed.mlrumn ved skolen. Dr. Benell, var kjenle rotfylling5 SIM~alht har i.aue ar tar; røn!genbildet wd li ho!oc filolen tttcd fing<:ren under moucet..h'osk jeg er en gammel mann,. Vi hal' :ned sterk stette fra Slatens }nstiftat lor Stri'l.;e hygiene mtl"llgct ~()k)laden. lill Amin li: T. Ramstad pa protetikk; «Jeg vet ikke h<;1t om jeg,kal undetkjenm:: denne kroneu elter gi deg tol., uten du får seks sa I,nsker du inkrlercns nar du kummer ut i prahi~., Srndi'l1tJtJkf1ad li' I det knk:denrle kapitel i Kiturgiboku,tår del nevn: at i gamle dager,ar det iri;nlrer og barbererne Sl,m sto tor de oral kirurgi~;;;e inngrep, og de! er med glede at jl,;ryen kon~ta" tete! at ent!elig er dere;: inntreden pa den kirurgiske valpla\1. aner et bklum. De har swfet :-;eg en solid repre~ntant {or tiden på. Klrurg<or: i T, Gulua,! kittel tillivct og Olllbuk~ er!.!!gt'n i tvil om han~ r(lrbjndel~e!" med Os!o Frisør "8 Barber11l<:tilcrlaug. Sa over Illli~tcn,.lille,peC i ka"v:tkn der, hvem er PR-kArest på takultete: her _. j L Remodontolog T" Solheim, har du pr;:r blenlt:r med a få, innvilget peltilbjon, l~ei per han deg gjt:tlle via en kontinuasjolls" eksamen. 2. F-on;kmngs:.tipendiat Ha!\lld Ulvestad, fluorideriu.g av margarin. J. lit, Bervel!. 4. T. Ram~tad, Protctikkens Idl Amin. S. Student T Gofun,,Barberen ITa Kiru; geu-. \t>cn!di~te B: Vng-e Skog\olL Nå har den årlige karnkter':l;ngoen i forbin djjl~ med de propedeutiske labbene igjen ~att ~tudenterte j,{.r:.lemni:lg. Og ;æh- det fineste MJbldnn luf i';.ke hjulpet en god del av studentenu til l!!:mla ~vortor dr :'ar fatt denne karakteren, <:kt være s<:g at mm enten var bedre enr< v-elltet. elf<:r,qnj for de (ksie al den var langt c'jjregere, Æm;,i Jonsrike nordlendinger har i ior:vhclw f:nregnetjsa:nmeniig nehlfukkd kafjc/!,økl medhold ho~ liodre,<;wdcnkr/n.-.rdrrt J. pakke koffertcjl og b.,cl:er dra lj;1 li)fm:i~ke_ Og i det nje~t ocprimene og oppgitte nye!1likk fol"!wlkt a koble inn Sivil ombud;;mumen, l;je:j da det viste seg at det '<:Jf umujjg il {o:1anm: onjseltsur pa arbeidet. bet de i Jet ~ure epiet, bannet inr.r i ;,eg og hesl'lllc på uy {ri~k og pr>:;:.tarerc kronn suf} gingival: ~()nj ()ffi liin"olnrpmsrs~en skulle være laget av frj'»iknp\astikk. Andre ikke fullt sa an:bisjvnsrike studen ter "lilt i Jumti::!a og mamlet -"m tr:rnd~.ktor.,1m balddclle 'ted å være for frimodige i ~ine ytringer om (<.lrholdcnc pa iab1:xne og i \-terk gmd m' anj>ektdit tf>;kke for doo:m innlysende par"lle1!er med f"rh01detlc i Øst Europa, VeL det er da ht:nken slår :ned Ol et det lor,;"ntlig nødvendig med hele karaktersystemet pil propcdeutiskt' kun': HlIt de noen hen,ilt tor lærerne. eller mr stlakntenc 50m det egentlig gjelder, eller for å!lå sa langt wm å sportt' om det har floen betydning for de!!lijle for-.ukte pejo;un, kj.lt pasienten at tannlegen Ivms fikk karakterer pi arbeidene han gjorde pa pk.snenner? Na kar. ikke jeg ware annet enn for studen :erte. meu b:.. nl flertallet av Jern er meningen a: "i ikke har det mins'!e brhov, eller lyst til il delta l eer. "årlige {hugren som a"holdes i folvindclsc med :;cnsuren pa labber.e hvor faktor,:r Wffi skjegg og!e:k~ pupper inngår,'{lffi faktorer!k! legges vesentlig veln ;Ja. L", 'j,s :kk", ~Iå 0~i- til ro med at nå me!æf det ikke ["r.ger OS,\, men heller ta prub!emet nred karakk'rene opp til drøftelse for å se om æt skulle være tungt,eiende argumenter fill" :1 beboille ;J'"temet slik rom de! prllktisere~ mi, eper ; :r.t<;dct sløyfe hele kjr,~krel'systemt't og gu o\'er til be~tåtteller ikke be~tått, Etter <;ek\ meget inte:re~sante t:ker på kirur gen, er Ccl et par flngjeg gjeme vu ha \agi. :-<\Je,ort'_ vi.ille vet er at det profylaksearbeidet sont har vært drevet, har begynt å ti>.e result,j,ter. UeUe i tillegg til at mall i dag ~1Jrocrcr,nuasjonen nuyere før man går til (Wf ~krit! og ch1raherer en tann, har ført til en krnitig reduksjon j antall ekhraksjoner, Dette nla VI jo a;le være glade for_ Men for mi, som 'lli.al bh tannleger med tid og stander, ("f det viktig a ia en tilstrekkelig U'vei'ie i ekst:"bjort:,k ;;nskn. FOl":1oldct pil kirurgrn er ~lik at de fil ekstrnksjoli<er sml: skal uuores helt tilfeldig bly, fol-je,! t>la!~t st<jdenleue. Dette forer med seg ;1! noen >-L'.ldcnter fm utført en rekke ck~tr~ksjo:ner og andre s,ært la" NJ. rna \'i pr<ktiw: tannleg:::~tmle!ltel" mart bli lill kullegialt og i1k.e bare tenke pii os, ~eh'. Derson: d<.:tte er umulig mil de ansvarlige på kirurgen ta detre opp og få utarbeide1 en rirneiig ordning fot fremtiden_ En \l\1e ting er den tendens tisse stnde:-:ner hf-f ta;\ ~t'fre ;m"ienteut slik al en hele tider: Ihlr p.lskllt. bil hn ikk<:, b~til1e p'hienter til. bake til seg ~dv og på den måten "ikre seg ar bdd. men~ andre l>1ore deltjf l1v tiden går arbe-jd~lø$, Inge!! bor ha noo monopol på en pasient ~elv om vedkommende har ;.alt opp inlrn;;.1 på lla!jentc!!. Man kan leit følge en uhikling men ~elv il m\der"'o.lke, eventuel': be liandle, pasienten hver gallg. Dt;t :igncr ingen tiug nar en pasient kommerog sier;;.t jeg skill HI student den og den. Helt til 'llutt vil jeg takke Bjørklune, Albrun & Co. 10r en megd tri\<;!ig o.lg interessant fnrswgangstjene,tc pa kirurgen

14 AlS NORSK DENTAL DEPOT år ODONTOLOGIENS TJENESTE I alle disse årene har vårt firma tjent den norske tannlegestand. Som Norges største «ful!~servjce.. depot, dekker vi alle områder innen odontologien, På alle disse områder arbeider vi kontinuerlig j nært samarbeid med verdens ledende de-ntalprodusenter for å ivareta de funk~ sjoner kunden har behov for hos sin depotforbindels(l 9. termin Sht<: nummer utkom utctt Spdl &: Sonde fra ()<;s. Mange troodc ~ikkert vi var for overarbeide: og ~tre.'iwt til 5. klatr det. \1en sa.nnl-l:<ten er at som vanlig ble vi æd,medl. ned rent,w kullkamen;ter som ønskel å ~krive. Vi fikk flere titalls tilbud, men gikk altså i surr. Re~ultatet kjenner der<:. Na er heldigvi5,åren (IDmmnt'n) her for fullt 0g (,1l1 noen cuger gilr karu!leuen andre veteu igjeu; koner", Jager l'\ar det gjelder utskeielser og testing kombineres de med arbeidsdagen for 1!OCU av OM. Andre må kutte ui utskeielse::e men~ de aller fleste kutter ut alt annet enn skoler.. Maken til trott kull. Det er vel b.aw 2. liret 1m'fl er verr.:, VI pro~de.å hqste opp et fotballag til NOS-ballen i Bergen. og fattige 5 dro. Fra hele skolen! Det kom flere bare fra København alene og de hadde matlet latt fri flere dager, Vi minte ta fri 20 minutter. Og det er fur mye. _ ti! trallende d>ietesl.emm;:)t rom ødelegger AV -progtam på pertt; pasientene rømmer. Ellen i:urbeller arbeidet på klinikken med en vi&\ ~ppat'beidet rutin;:). De fleste har vel latt puhen noe ned. Vi hat alle opplcvd ~t \'anllge ~om alle nye khnikere opplever: l. alle m<:nllesker er mottagelige for sltiisk 2, aue avdelinger har sine kjepphester (mer euer mindre fornuftige) 3. altfor mange av studentene benytttr ~ av dette. Men dehe har vil.r skrlvedlaretiker E. Bjart tatt opp b.d!.igere, Håper det bedrer seg. Av kullnyh kan nc\'ilcs at 3 går (vagger) 08 venter pti ri- bli foreldre_ To kan til daglig scs, mens unge Daae bare viser frem siu kone kl hver dag (hovedinngangen), AlUlet ~ladder av interesse eksist<:'rer bare innen de for,kjdligc klikkene som altfor lett dannes. Ute er det for os-s vanlige dødehgø å 0PP,pore. Det blir med det visuelle. - til Aib;:;m som er el: menneskelig stat dempet. - til Walde på kjeveort. for gøyale demon ~trasjojler og pittoresk utseende. Dette er vår eneste motivering og eksistensberettigelse, og vi tror at norsk odontologi også i de kommende år vil ha bruk for oss. VI benytter samtidig anledningen til å gratulere med ful1f0rt ut~, dannelse. L

15 Vi inn byr til VAR ODONTOLOGISKE AVDELING Norges eneste i sitt slag VI har i årrekker betjent odontologstudentenes behov for lilleratur. Vår avdeling for Medisin og Odontologi er en av Europas mesl rikholdige. Kom til Karl Johan - vi har bøkene - og tilbyr full service - samt Il 10 % studentrabatt. I Det STORE Tȧnum /TI\ Boksentre! I ( på Karl Johan 10. termin H~'cm sier at det i;j.;:e skjt!! noo på vart 'kull?l Siden ~st har Aaste, Jøhan, Tore og Anne glftct!\eg - riktigwk ikke med hver_ andre! For lntcre~wrte kan det opplyse~ at,panting ho:rlt en glimrende forlovwtalc i Johans bryllup - ~å han kan anbefales fur lignende anledninfl;er, Snart får \'i enda et,ekte, kullbare. Del c)'e skudd på. Daacstam. men holder Ingvar ug rt~ren av gruppe A i åndeløs spenning cl!:.!;!; etter' dag, men snart ml! det ve;,:"je n!)c~ Først ute var Berg w..ed Nina Therese, men det vaf allerede før ierien. I tillegg har vi i løpet av lhlidmcren skaffet "ss h.dc 2 ",ætten-- kullbarn. u\peth -HU' føtst uir med!il:': leller M.."l vi heiler si Store) Ingunn, og der:lem korn Anne Karines lille Andreas, ~ Si~mevnte oppkalt etter va, alks kjære Skogv"ld, Og han har som ventet tilbrakt ferien i Freiburgs skjenne omgivelser, Har!'lort det ~k.al være sa finl bihliotek der! Sam rit!!~ knyft?f kan kont"kt med Het";z og fikk ieid u, bilen,"in ajddes gratis. Pil :oppen av det hele var hanhli: beldigå iåhaik hjem" Annet nytt pl! familiefronten er.at Gro og Bror'n henne~ bm stifte: bokot!ektiv pl Bygdey, Og Bjart som all!ic et så om U'g nøyde svg iklc med mindre dit! ett hel familii.', Helge har bytta t:.t dama i ferien og flyttet etter 3 dager inn i topp leilighet pa Major '>tua - han kan sno seg: Og mens vi makker om.-jdløitige drammenlcre må vi få dementere alle rykter om Halvorsen:. forlm'ebe, Hal~ vor derimot lever lykkelig på Sæter og syilcr p.t med oppussing og den slags, Svein, taxidriver'n, dro blek og rik til Rnodoj med Bdga, Etter 2 uker kom han til bake - brun, men fattig, Ingen behøver å ta sorgene pa forskudd ved lar.ken pa en hcmtidigjobb. TyskiAlujs.fantome" Bastholm har e<ter hva ryktene $let tilbud om a steppe inn l privatpraksis I Hauge Rund - da er det kallskje håp for en annen ~takkal'ogia, dier hur? Og F,iellanger er også tilbake etter en ekstra lar.g. ferie, Han har bl.a. fungert som b1)'8" gensjef og gjort ses fortjent til diverse smak~. prover ifølge de,.wre gutta. Almcland har jobbet pa ankgg og skaffet seg liammefarget BMW. Denne gang med oåde fonikring og bralinsluknlngsapparac Fl;:re nye biler har det blitt på kullet - og den l1i.es.t iøy"nrallende er Røi~es med både navn og reklame pa døra, Gutten moo det spellliuge venstrebeinet har til og med blitt ~gjenkjenb a~ små au tvgtafjegete på kirurgen. Vi har en stri hru;t loran <;l>s, med {armakologieksamen, kjevwrlseminarer og ditto jouma:.er, He1setwne volder oss- alt mye brypasientene nærmer seg hundre og kommer både tt.ed 08 uten kjeve kammer - ~lst utctl. På tampen ønskes Kirsti på Labben lyk.ke til med nedkoul1iwn blir vel )enw ;kime ~ngen. 27

16 11. termin Nå er den ene milepælen bak os:>, farm"kologi er over, for enkelte er det opptil flere milepæler som et tilbakelagt, Bjørvik har na vendt hjem fra en lengre lntrodub,wusrundu i Nord-Europa. Sammen med (forført av) Rrmholm ilg fjellanger har Sverige \)8 Ty~kland fatt en snarvisitt lis tkt llå berømte!ækløver, også kalt ~Nobcl Danet!'s tre musketerer», Ellers har Sonn! M, kommet til hektene etler $jokkct \led de central", oppgaver i farmakologi, hun har seponert mntaket av Para<gin Forte og ~trer?! mer perifere oppgaveri Oral Patologi. - Ellers har den stilk!.. aklige Holm klart li forlo\'{: ~g i all ~etllme Hg-het. ryktet ~jet den tilkommende hem Vi.g_ dis (hvem Vigdis?). Ellers har den Vigdi~ vi kjenner avslått en middag~jn\iitajjon hjemme hos mor cl Bjart (hvorfor?), til de instruktørene som er sure nar ~tudentj:'ue bruker friekter lil ek;;lnwkl>:r og ber om lihhjelp utenom tur. Atter et bølle frø har skut ut i full blomst på kullet; fra Majonltua (Politbkoleu! melde, at Øyvind $, (nå. nykjipt. fra v"retekt) har blitt kastet ut på Chatau 'Seuf. 5ladder.:Jm J('ntl'rJl' er del dårlig med, n(le mm vel forteller nok om dem, en prektig bunt Rom tvang BJørvik ut, andre farv<lnn. Men nå gar de. mot kullkst på hytta, så vi er da litt sosiale Qr.t Anne Siri :>kulle drt gjemt: ha vært noe 11. skrive (mange haddc ønskct t:el), llwn dc:>s 'eite h3t.i int~t å beret:c, Om Lars Perte-r har det vært mange og motstridende rykt<,r. men ett er i alle fall sikkert; VIF er fortsatt i 1. div" og vi er på fjerde året. til K. Thune pa protetikk, cn instruktør th cttcrfulgehe. til blid.: og hyggclige damer i skranken p.'l koll'";. til aktive ~1udenter i SU som gir av sin hi, tid for at vi skal få det bed-ix'" til Ambjørnsen pa prmclikk ~()m lar.. til' dentene vente 0;JP til l time på sll.lttgodkjeun:ng nar han selv barl: gat og prater mrd alle andre. til de \!)fll forpes:er knthtfln med royk, til de la "tnoentene som alltid knuser flilli' kur pa lcstene. 12. termin.~--_..._ Sa har vi blitt det ~hte kullet på skolen. Nå el" det vi tom er eldst og føl!,'t:lig og~å kan mest. Og cttnl" hver1 far ffi3!: f",ldsen a, at man da har lært en del om ikke akkurat om skar l;;.g.:nsleb"i. Ora: Patologi er et pa>sl!rl ~ta dium for (,~S!:ii, selv om ikke alk av NiS i skri" vcnje swn(l fuler seg helt ferdig med ettercunningane. Men CII hedre påskeferie burde jo ha hy.:lpe! de fle<>lc av 0;,,, over i cn mer av' stre,~et fa~. Nå cr det Ile\icu bare :Strake vden tram til ~mmerferiell, llpropo:s strak.: vcl<,n så tok John T. den ti, Tys"land pi mo!on;ykke! i p<i~ken. A~ andre urllukttlr melde!> det <it Led etter en kollckth på:l.;ke fo;;irmg,.ul1\llen med Jørgen og Øivind skal ha uttalt 3t det v ar en morsom tur, han sam" tie Ingeborg!aCQooen for dine oversiktlige forelc!'ninger og vennlige nrd på kli nikken. menligner sikkert med julcutflukten til Londnl',. Sladder er det derimflt dårliger.: med, men det går ryk:t'r om at Bja.4: har solgt skjegget. ;lothjons\ir til Jng;.-ar og Frank. Ellers har RølJ" ~lt alie sruå~pii\efe hlant OM den trost at det i alle fall motrlrker dårlig Aude, ret". om kariesakti... lteten skulle øke. Stresset har ellers rammct de aller neste eg f(llk kan ikke telle noe ;.ærlig!cil.gcr enn ill l:, og 100, og det er ikke kruller det dreit~r 'æg om, i alle tall ikke norske. Foreløpig er det ".ei vare Gu:un som har telt forbi dnhe, ltien han el jocr: ordenllig ral.--ef, Og så er vel ett-cr alk solemerker Helge gift, hvem blir den neste vcl. husk mai har mange fridager. 11. termin KJJ1et mølle fulltallig opp til ny Innsa!:; i 19"78. Juleferien ble benytt<'t til f(ltll~mg gjøremål Holm lurte 05S igjen. Sis'! forluvel han seg i sommerferien, nå giftet hatt ~8Iike goo" Du gratulere" herved! Andre gjorde ikke svm Leif og ;;IQ seg fram i Soho og,;tuderte dell engelske domstol r.ær I:lere. Eide tok det store skritt ut i verden, HAn flyttet til Sogn studentby og tat gjerne Imot besøk, Anne Siri har flyttet opp til Åse 08 Svein T. til C<lr! Serller. (Håper de alle trives.) 28 I ~krj.,.efl('ie ~;ulld k~\ ofal patologi, mens snoeu laver!led og marka frister. De aller fleste har fatt far!<:n opp og øket bch'sikkerhet på. lji:rtikken og kldge.t' ikk< sl'! my" som tirillgcre. Bjart holder seg fm 01'ng m.;..,! til hhlliliefl. Sn;lr~ ska: vi være de cerfarnø- kunikem på \kol.:u, Et kull ~ka! ul og et nyn inn. F"r alk: Ridder; det er bare å stå pal til kanonen sum ikke selger frukt..- til O,,,,ik på perio hljm er sa spksfinthg at blurlentene bare star og venler. til klin. {Of perio. ford\" fine, ~bnrdcne. lil kirurgen sum er skolens besie avde!inj.i 29 1 I

17 12. termin Det ligger vår i luft og sinn. Klinikksalene overstrømme; av duften av linje-konvall ira søte ungmøer. Pii ~Gjædemy;ene lokker lug' lene pil ~ine maker. De barske og mer påparode han:lene kledt i en blendende hvit drakt blunket til Ce yndige og like ~ hvite!lunnene - rom bluui«:r blygt igjen og 5mj ler. Rustad og Bo!.esen har visst lykkes. Ryktetle går om dilgen og det sies at giftermål smr fot duten. Det h.. isk:t::\ i krokene om Oppebøen og <rypa>, men ingen kjer.ner planene ær. Ellery. er de! stemning lor at Å~ 001' gjøre et eller annd snart: fa mmet :;1 deg! Enkelle :,ar æjertde: tatt skrittet fullt ut - Ramberg gikk hen eg giftet seg med Inger - helt topp. ldligr~n er pu:>''iet opp, og den,ble inve~teringen er ny salqng. Enkelte som ';tartet sesongen litt tidligere, er ferdig med rugetickn nå. Eidar Strøm ble pappa furkden. Auste måtte imidler,id '1en!e til nærmeste fridag {or at!mn s.kulle ta lit! ti, ncdkomfitcn - det går da ikke "n å ~;':ulke pli. denr.e E/tokn! Pa knugeu gåt kniven ~in vante gang. Alldelingen har na blitt ~jetn'illkt av den nye S]J>::>ialist i oral kirurgi - Anne Bas{holm -!hlt1l. lljitid er et hhkk foran, Gotun er ennå ikke ferdig med ldrnl'thjenes.ten og ex'er tennt"r i hm#, baner Gr. il hadde nv\rutnlnltsfest der Album og Bjørklund \.ar helt I1l.<:J~. Pi ialelisten stod Ramberg og Ha'Jgen. B)orkhmd fortalte ~11~cr ng Haugen drakk vin, - Den eneste av.-datnene>' som 111Mte va:-!jv. f\ndre ~tore nyheter er at Svdn har kjøpt ny bil nh også med stcrooanlejtg. Liv pusser opp og Roise er sw.dig på hildringens vei. Harald Jon!l:>en har funnet seg ny dame (TI'), iil Sande på. p~olct:kk som ~tadig blir be nvlld liv færre s.rndc-nter. 14. termin Dd nærmer:>eg slo-!~n på are! vg det får met "iunen ph swdict. Interesscn for li "Skrive S;Jeil & Sonde cr lik null, men det blir da noe.!:. lin je:- denne gangtlll og!.lt. Som cn k~am hånd ligger kravene over ()~_ og- I~ing or.-! kveldene har vel de fleste og,å begynt med. KulJN lårt harvxn :-elati", lite aktivt hele stu(liet igjenn{)m og n.å.er skandalene få. Vi går pa skolert Ilg gitt hjem igjen. Dessverre til Anne Satbb-run pa kjeveorten for PO$.ltiv iun~tilling, ~nakker vi for Ule sammen og foretar O$S lite sammen og imdar ms lite utenom skolen. Men det <jt :1Arot mr tiden, vi er hardt presse!. &re noen fli kliniske uker igjen og så ~10r, så Slort pl:'nsum, Prot. Aa;; sa at alt skulle ga,fl bra bare 'vi fikk myc luft og 2--3 time'" Ics:ng pr. dag, Han opererer vcl da m.ed J6 tim(lf \ døgnet. Vi a!akc har 24 og kortc, mørke ho~tkvclder" 13. termin l skrivende 'tund har vi altså nettopp beb'yllt pi,kolen igjen ener f.:rien, og for am Er det alt"å \J,,!:e aret De fleste ilv oss sli,er for å få kravene til a gi opp og jeg tror alle blir terdige. Personlig tror jeg de nemt: hv Q\:; venter!utt pli lnsttjktører i e.indejige teldomamtaler og 'VI1Ui:r pa hjøtnet> enn vi brulær i tid pa ::.elve arbeidet. Men når Alt Kommt>f til alt kan man lkke venw!'ilske og fliakcikoselige instniktøref på il:ie (\vdcllilgl:r, Noen sæ det heldige, andre ikke_ Yerien 'Æf ut til il 'ha ior:øpt ute:l ~ærlig d"mma1:!rk av 1I<"r \las_ Giftemål og for:ove: ser inngås jo i fleng, så det h01'tlr i:.:ke knger med III sensasjonene. PeTh(mhg har jeg g--itt rent i Surt, I1l.<:n jeg vet i hvert fai! at Oppe bøen {)g Jnhnsen har ghtet seg med hver sin tannpleier, Solhdm og Sonni Mette har forlovet ~'eg (ikke med hv-erandre). og Einar Bjart har fått fin leilighet sammen med,in Inger og den :.ille. Epoken Vogtsgt. er alt,å forbi. Ellen. vhtll det ~g i år også at Hella&'Syden 30 '-ar e~ yumt f<:isemlil for mange av v&~ pa kttlle1. Dessu:en har ~eh1øjgeli!! flere igjen ;æri i esa, Bnn\i har vært pa bland (fred <'"ære med ham\ eg- Ldf har ~elvføjgelig ",'{-ri et dier annet ~hclt vilt. tled med!-in b"l KaaIT\wm ikke icr ut lil ;\ vilk gi ileg) Tuni>. vat det VI;;;;! denne gangen. eller ~;;r det Monacro? Av akti"itt>kr pa kullv'. vllers "ef t.let relalin ~tillt' ut. bart- knllokvler Og be!~fe\ling sc:-ut te a friste. En J,' gut!:i hg,dcr selvfølge I:g koke:'!!,.eder ~ke.1 vi si et par). Fjella~g.;:r har nil ::ujføn dykkerkun og praktiserer si:te lerdighe:er og Inve~ under vann. Hva blir del ucl>te? jo, vi har ~en (holt ne~1c alkrvde; lerdileskyting. S-lImmen med BaJthuhn! Hagle i kantina før avreise, Ja. h,,,, hlir det neste? Men noe bor vi dog ta ut av dette, Kanskje ~i alle på 5. Aret kan tenke litt mindre pa oss sdv og kramne pa 'i-kol&h. Vi skal ikke bare ek~i~terc s-is-te- aret, Vi skal leve, Delta på OF" s atrange-men:er eg nyt fr':,; luft og nlosjor.. Je.g,>kal i hvert fa] iorsøkl1. OSLOKONTORET Alt i skadeforsikring Vi kan også kausjonere for boliglan og etableringslån efter individuell behandling 31

18 Bare den vanlige gjensen med Fjellanger og Ba-stholm fortsetter l,lfottrødenl De ligger godt.m med het.syn til knwene, men det er "el mange andre ting de de..sverro ikke har fått med!>eg. Dem opprorscj overfor Im:1> kameratene viser des:;.l'eit sa altfor ofte dette. Mer. ting kan :wmøl&elig fort forandre seg, underverker har skjedd far, Ellers deles det ut IVPpkarakterer på både kons. og protetikk. Sonni Mette flkk bla. til JnS"trokYllrene på Perio Ulm går h~m for arbeidhldem. slutt. til alle spisse a\b\ler. til alle S<Jffi ~kal karre ti, seg selv først. til alle ~am [lnkker at andre må gjøfe det dårligere enll en ~ety. mauge 12 "'re. Vi kan bare g:aiuh:re Mde henne og it~ttuktr;n~lle. Til slutt ma vi bare.l:uske pli å gratulere Brandrnd liorn er ferdig på skolen. Han har "æli regimrert student ~iden l %h, Rexord. Han har vc! gjort k.ravene bade 2 og 3 ganger. Vi får alle forsøke k sta pa og evt. hjelp'" hverandre med vakrer på mottak O~Y. hvi, det blir dårlig tid. Alle skal bli ferdig, Hurra for Anders<:!n på Protetikk.. (li Haugen pi kirurgen som sic-r hv<i han mener og ~amatbcider godt med studentene. 32

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Matilda. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Matilda Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Bokleseren Det er noe merkelig med foreldre. Selv når barnet deres er så ufyselig at du knapt kan tro det, synes de

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Charlie og sjokoladefabrikken

Charlie og sjokoladefabrikken Roald Dahl Charlie og sjokoladefabrikken Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Oddmund Ljone Det er fem barn i denne boken: AUGUSTUS GLOOP en grådig gutt VERUCA SALT en pike som forkjæles av sine foreldre

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen GUUS KUIJER Livet er herlig Oversatt av Bodil Engen FØRSTE KAPITTEL om krukka i vinduskarmen og hvorfor det gror hår overalt på menn Caro sier at hun har en dagbok hjemme som hun skriver alle hemmelighetene

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Hennes ukjente historie

Hennes ukjente historie Hennes ukjente historie 19. oktober 1957 Der sto den. Den lille, svarte, rosemalte boksen. De rosa håndmalte rosene strakk seg over lokket, og dekket hele overflaten. Og i midten av den ene rosen foran,

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE God mor'n god mor'n her er vi igjen. Vi kommer s å glade til barnehagen henn. Vi synger, vi leker vi har det s å flott. Vi vil ikke bytte med kongens eget slott.

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper:

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: Historie: Martin og Anders er gode kamerater. På flere fester har Martin drukket alkohol. Anders begynner å bli bekymret for kameraten. Dilemma: Skal Anders si

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 9

Glenn Ringtved Dreamteam 9 Glenn Ringtved Dreamteam 9 Venner for alltid Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Mari Lindbäck. Kom hjem

Mari Lindbäck. Kom hjem Mari Lindbäck Kom hjem DEL 1 Katten min er borte. Det er en sånn katt folk legger merke til. Den rødlige pelsen, trekantansiktet, den lyse snuta, de grønne smaragdøya. Den er nydelig. Silkemyk å ta på.

Detaljer

Ingunn Aamodt. Marg & Bein

Ingunn Aamodt. Marg & Bein Ingunn Aamodt Dukken Marg & Bein Utgitt i serien: Dødelig blitz - Arne Svingen Grusom spådom - Ingunn Aamodt Dødens glassøye - Jon Ewo Kannibalen - Ingunn Aamodt Mannen fra graven - Jon Ewo Den aller ondeste

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 1

Glenn Ringtved Dreamteam 1 Glenn Ringtved Dreamteam 1 Mot nye mål Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Trude Teige Mormor danset i regnet. Roman

Trude Teige Mormor danset i regnet. Roman Trude Teige Mormor danset i regnet Roman Om forfatteren: Trude Teige har jobbet som politisk reporter, nyhetsanker og programleder i TV2. Som forfatter har hun bl.a. skrevet fire kriminalromaner om TV-journalisten

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

SANGHEFTE FOR LOPPEKASSA

SANGHEFTE FOR LOPPEKASSA SANGHEFTE FOR LOPPEKASSA RO, RO TIL FISKESKJÆR Ro, ro til fiskeskjær Mange fisker får vi der. En til far og en til mor, En til søster og en til bror. Og to til den som fisken dro Og det var vesle RO, RO,

Detaljer

Marit Nicolaysen Svein og rotta går for gull. Illustrert av Per Dybvig

Marit Nicolaysen Svein og rotta går for gull. Illustrert av Per Dybvig Marit Nicolaysen Svein og rotta går for gull Illustrert av Per Dybvig 2000, 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-25565-6

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Haakon Laastad. Utkast 13. woking.hokane@gmail.com 91611269

Haakon Laastad. Utkast 13. woking.hokane@gmail.com 91611269 Do Av Haakon Laastad Utkast 13 Danvik FHS 20 10 Haakon Laastad woking.hokane@gmail.com 91611269 INT. BAD - KVELD 1 Vi ser et tomt bad, Offscreen er det mye musikk og lyder av folk som hoier. Døren flyr

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

LiMBO (28.11.2015) Iver Jensen og Hanna Suni Johansen. (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com

LiMBO (28.11.2015) Iver Jensen og Hanna Suni Johansen. (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com LiMBO (28.11.2015) Av Iver Jensen og Hanna Suni Johansen (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com 1. INT. PASIENTROM, PSYKIATRISK SYKEHUS KVELD (23) står og ser ut av vinduet. I vinduet

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Carl-Johan Vallgren. Havmannen. Roman. Oversatt av Bjørn Alex Herrman

Carl-Johan Vallgren. Havmannen. Roman. Oversatt av Bjørn Alex Herrman Carl-Johan Vallgren Havmannen Roman Oversatt av Bjørn Alex Herrman DET FINS INGEN begynnelse, og det fins ingen slutt. Jeg vet det nå. For andre fins det kanskje fortellinger som fører noe sted, men ikke

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Kjærlighetshistorie. Utenom og hjem. Et epos. eller. eller. En roman i to akter av GINE CORNELIA PEDERSEN

Kjærlighetshistorie. Utenom og hjem. Et epos. eller. eller. En roman i to akter av GINE CORNELIA PEDERSEN Kjærlighetshistorie eller Utenom og hjem eller Et epos En roman i to akter av GINE CORNELIA PEDERSEN FORLAGET OKTOBER 2015 Første akt Solveig: detta er ikke noe epos det er ikke den uendelige, udødelige

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611

MOR. Abdulgafur Dogu. 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 MOR Av Abdulgafur Dogu 01.07.2010 Abdulgafur Dogu Mesopotamia Film Tlf: 46236611 1 INT. KJØKKEN/STUA. DAG Det er en sørgelig betonet stue med noen bilder på veggen. Veggene er nøytrale i fargen, og ellers

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen Illustrert av Per Dybvig 2009, 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-25574-8

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp Månedsbrev november I oktober måned har vi kost oss masse med deilig vær av sol, og regn og rusk. Dette har vært flott for prosjekt høst for oss. Det har gjort at vi har fått deilige turer rundt tunevannet

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep)

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep) BURN THIS av Lanford Wilsen I INT. STUDIO - MORGEN Telefonen ringer. kommer inn i rommet i en av s bådekåper. lager seg en kopp kaffe i den åpne kjøkkenløsningen. Pale tar opp telefonen. TLF SVARER (Larrys

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig.

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig. 1 Vår kirke var en veldig bra kirke mente vi. Vi gjorde alle de tingene som kirker gjør og vi gjorde tingene så godt som de kunne bli gjort og vi snakket om vår grunnlegger med stor respekt og oppriktig

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

Mahmona Khan. Når du minst venter det

Mahmona Khan. Når du minst venter det Mahmona Khan Når du minst venter det Om boken: Et lys nærmet seg og lyste opp hele sidespeilet. Charlotte øynet et håp. Den som kom kjørende ville helt sikkert oppdage henne. Hun trengte hjelp! Charlotte

Detaljer

Knottens lille sangbok

Knottens lille sangbok Knottens lille sangbok Noen av våre favoritter Bygge sangen Jeg bygger Jeg bygger Jeg bygger meg en bil. Jeg sager, Jeg sager så blir den riktig fin Jeg maler jeg maler i gult og i blått og starter motoren

Detaljer

Teaterstykke med en tvist på Alf Prøysen klassikere.

Teaterstykke med en tvist på Alf Prøysen klassikere. Teaterstykke med en tvist på Alf Prøysen klassikere. Karakterer: Bjørnemor - Lærer (Bjørn) Musa - Elev (Mus) Geitekillingen - Elev (Geit) Helene Harefrøken - Elev(Hare) Nøtteliten Elev (Ekorn) (Geitekillingen,

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål?

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? 9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? Det er ikke mer en sånn cirka fire minutter å gå fra huset til Edgard og til huset mitt. Det er akkurat så langt at jeg rekker å bli litt sånn stigende

Detaljer