.. finn 8. RASMUSSEN A/S.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ".. finn 8. RASMUSSEN A/S."

Transkript

1 I.. ~, 50 dr - I... T.i(.\'.\'LI:GEH0YSKOLE.\",. U""" - "'''r.i lo",pl,ti,rf,i~j"~i.'" ~1J')", h"", lil slulun.".1(j.jl'f!"~ ",du, It.r, ""b"h..,rj r.. II"Jbo",mø.l", /., Itu,,! 1"""lrR' ~1JI)'l'f!~ It... /url<.' J.ol,,, lur 6,d U" u~j""/" rh" I""N.!',,,bil. Mr~, fr I()I"'.,... ~n'ikl",/t'f"ii Iw, "oi, Jt~ b",' 'd /HIJ, ""-b... Wo-tNUldM'r',.\J" '... "lr'tlhpo'" e. u..."'~, -.. "d",«/m."",,,,,, Il, f' ",0-1,. o',,, d.~"'" JI,ilb;,b p.t O"" i ul". /,.,nmdo, og U","~I/f'''''I'' JO, h,fl"4j"".\'w.",m r..., "'pru,,,,ru.", IrdMu"."..sr d,,,,,,/ /"",ilb" E.. }'''rrl~" P~Jf""Ujo~ bwrjt v~ fjii'<"~. W (iratt'leheh MEn f.ksame.'" Of sljr /"n''''1,il'jfm"r, d..., ",," 4o",,,,.,,... finn 8. RASMUSSEN A/S. Del Odontologiske Faku ltet

2 En anlutnlngstale kan ikke klare å uttrykke a,le de inntrykk vi sitler igjen med etter S år ved skolen. Samholdet har,ariert - klikker har blitt dannet og ~nerc oppløst oppslntningen om forskjellige aktivi1>:1er har variert ~- histo 0.er og rykter har bht: spredt, av'iannet. forandret - forel;;;;cre har vært misllkt, \lonsket, før senere ii bh foretrukket. Kullet har hele tiden vært en dvnamisk, ~)'dende koloni, alle n:ed ulike meninger, interesser og oppfatnin. fjef, men med en fellesnevner fullfore studiet. Forhåpentlipis Yil dett<:: minneheftet gi et mntrykk U\' de dynami,ke terminer yj opp \mrde i l0pet av "tudietiden. A.J. Det er mulig, mest sannsynlig, at vi nå spres for alle \'inder, Noen har ikke lyst til å mjjtes igjell. alldre ivret for århgsammenkomsternoen har allerede begynt it planlegge 10 ;\1'$jubileum på Beitostølen. Truls t't villig til å fungere :rom kontaktmann for kullet -79. Forhåpentti!l"i~ kla.ret han å holde twetilkten hvis folket husker å gi ha.'ll et duk nar de reiser, Adre-;;se: Tf1l1~Moen Åsool gård 3410 Sylling Tlf , Vi ;.ees! Pyggens første møte med miljøet Vi kom m.:u tog og bil og bat og buss. Mange rare mennerkcr fru mange rare ste1kt Hva heter du for noe da?" Otfhiell mottagelse som malt kunne vcnte. Tannlegehø:,slwlem, o-waa, creme de la.."fc1tle, glupe :nenndker med SNre ører og he}.. panner. NaYlkopProp, alltid :uvw, ner ler fll!;ling, hyeid er sidemannen? Smre hvlte frakket (:e~ flokk), mitt nam er professor Dahl. DuS"Aal vi yær.;, men ikke;,dø Dahlh St.:dilO'fie må bli en del a\' ens penonlighel. Mitt nahl er Inger Kortoe, jeg bor i annen etg. Forundl'tngspakken utdele,;., gule konvolutter med navn på. S.å var ;eg i hvert fall registro;rt. da. sa aver~ate!. ordet ti \iserormannen iodonwkigloreningen:. Hytteturer. kvelder. am, idrett, sjen.-orkester, delle liner jo bra. Men fønt! bus"tur miomvisning, tieretter en bedre mid dag, for sa å slappe av j Kirelooren. BUllSturen var fin. med unntak av et øtllte glipp i TannlegellCli HU'L Nil. blir det en rolig lysblldmppvarming ror middagen. Ingen til.i betjene lysbildeappa~ ratet? A, han er på fene, Rumling i tarma\'suiu og frempart. Nei. jeg otker ikke mer. Er middagen gått i vasken. NKP svikt til tusen. Stakkars studentet, tenker vi pygger. Ska! intet lykkes i dag! Joda, sklret letter i nedkjørte sommerhjerner. Frisk an, folkells, alt under kontroll. vi satser grunkør, Støvet er blå5t av lysbildene, vi har bestilt pizza, øl har '1'1, Kvelden er red det. VI har det moro. Honnar til eldre studenter som klarte å ro i land et så vll.'1skelig (?) opplegg. Harald på S. aret er og blir _grut.. Kunne ilrt hjerte' mfarkt av mindre, men tros~ alt, en bra dag:.,hvor skai du hen (hæija?~ l

3 PYGGFESTEN 1. termin Det var en trøstesløs forsamling av pygg som etter å ha trasket i 2' /l timers øsende regnvær, fremla sine hilsener for 'greven» på Blankvannsbråten. Stemningen var blitt opprettholdt av 8 liter _appelsinjuice. Imidlertid fant noen kloke hoder ut, etter 2-3 kopper, at "juicen. også inneholdt andre væsker. At en-to pygg fali i ~øvn for middagen bekrefter denne mistanken. Turen oppover mot hytta var, som sagt, i dobbelt forstand vat. Ved avmarsj fra Majorsma talte den samlede tropp 24 pygg + 2 «førere,. Selv om vi tar i betraktning 1) Det øsende regnværet, 2) De som ikke visste hvor Majorstua lå. 3) De som ikke var i stand til å finne, eller hadde lyst til å finne, Majorstua p.g.a. aktiviteter på Chateau Neuf på fredagskvelden, var oppslutningen litt skuffende. At bare 6 pyggjenter møtte opp taler Ior seg. Etter den høytidelige seremonien ved "grevens pala~s" fort'mtte prosesjonen videre, med.sjefspyggen», Ivar, halvt gående, halvt kravlende først. Vi skulle på denne etappen, ifølge tradbjonen, rope et kodeord for at «arrangemenhkomiteen» på hytta skulle vite ai vi kom. At vi skrek oss hese langt vekk fra hørevidden fra hytta er en annen historie. Da vi til slutt kom til hytta, våte, sultne, trøtte. slitne og kalde, fikk vi vite at vi skulle gjennomgå en ny tradisjonell seremoni. men vi måtte vente litt til ute i regnet. Vi var ved dette tidspunkt så forfjamset og spent at vi ventet uten protester. Det eneste jeg oppfattet av denne seremonien var ai vi måtte tømme et heger med et brygg som fikk meg til å huske at jeg hadde sett en av førerne ha diversefulle krydderbokser i sekkene på veien oppover. Det var også flere pygg som trakk den samme konklusjonen senere på kvelden, da det etter middagen stod flere tomme krydderbokser på kjøkkenbenken. Pyggen stilte imidlertid ikke store krav, så de aller fleste fikk X i boken. Etter at de fleste hadde vært inne i badstuen og åndet inn øl og whiskydamp fra badstuovnen ble det servert middag. Årets ga~tronomiske nydelser var Ris og Risotto, en rett som ble grådig fortært av alle, unntatt Ivar som var opptatt av å veite fulle ølflasker. Etter middagen ble det sunget og talt. ORK. holdt middagstalen. Det er mulig han også holdt moraltalen, men den hørte vi ikke mye til. Ellers holdt Hans hyttesjef en eller annen slags tale. Sjefspyggen» prøvde også a holde en tale, men ble straks dysset ned, da han begynte med:.først vil jeg si noen ord om DKSF...» Utover kvelden ble det danset, sunget og drukket. Det var enkelte sporadiske tilfeller av folk som ville legge seg i 1.30-tiden, men disse kom straks på bedre tanker etter at de ble avlagt en visitt på rommet hvert 5. minutt. Ved 3.00-tiden var det muligheter for de som fortsatt var i aksjon å gå opp og legge seg. Vi ble bare vekket 1 gang av to trøndere i 4 tiden som ville ha mat. De l første morgenfuglene i \'årt rom våknet kl (ved hjelp aven vekkerklokke). De greide på en effektiv måte å vekke hele hytta, så hyttebevenningen ~å sin sjanse til å få hjelp til å rydde opp før frokosten. Kl var omlag alle på bena. Til tross for at maten var god var det merkelig nok ikke mange som viste tegn på velbehag. Utover dagen forsvant så årets pygg, mer eller mindre medtatte, i de forskjellige retninger, med sin første bekreftelse på hvor krevende odontologistudiet i virkeligheten er. Endelig er det var tur til å få sladre litt om hverandre. Vi i pyggen er jo slett ikke så godt vant. Etter dagens kjemping fikk vi endelig karret til oss en bås på lesesalene, for så å finne ut at det er meget vanskelig i det hele tatt å få gjort noe. Sure kommentarer fra andreåret var daglig (timentlig) kost. «Er'e bare ivrig pyggskvip som leser nå da?» Moro var det da fotoga1leriet «Odontorama» ble utstilt. Andreårets studentersoss (m/studenterlue. ble korrekt utbyttet av glorien fra Bærum. Moro at det i hvert fall var l som også i år hadde tatt artiumskurs med bestått godkjent examen. Vi i pyggen kan ellen bare si takk till.-året for god assistanse i opplæring av skikkelig misbruk av alkohol. Ingenting er vel som en iskald pils på en ellers trist lesesal. Moro er det også at l.-året går foran med et godt ehempel i høyere baner. Legevakten blir jo stadig besøkt. Kjevebrudd og pumping av overdoserte sekker er en fin avrunding på en ellers begivenhetsrik uke. Tilbake til oss pygg. Det skjer da (gudskjelov) ting hos oss også. Studielån begynner vi etter hvert å erverve oss. Selvfølgelig går de til NKP for klikk i opplegget. til ansvarlige for at trimrommet på Blindern ikke blir vasket. fleste av oss til anskaffelse av odontologenes første og største statussymbol: stereoanlegg og ølseidel i gull. Vi er blitt kritisert av 2.-året fordi vi ikke har klart å mobilisere så mange jenkr, men til gjengjeld er jo våre så mye bedre. Jentene på 2.-året er liksom så oppkavete og tunge å snakke med. Intermolekylær binding mellom l. og 2. har vi sett lite til, selv om kanskje mange har små lønnlige håp. Liten bindingsvilie har det vært her i pyggen også, men responsen tror jeg er bra. Til tross for at 95 % er forlovet(har kraftig følge med) en eller annen Setermoen -91. Jeg synes vi har det bra jeg, til tross for at truende tale om dårlig med arbeide i tida fremover stadig lokker flere av oss i pyggen over pa medisin (æsj). 5-6 stykker er det blitt na. Latin leses nå parallelt med Kjellrum bibelavsnitt og forberedende (til hva?). Takk ellers til betjentene for deilige, friske, kalde drikker fra automaten til gud vet hvor mange tusen. Vi trenger vel ikke noe å drikke når vi har så å si hele Maridalsvannet i rør over hodene på oss på lesesalene. Frisk an, folkens, det er år igjen! 2 3

4 2. termin INTENSIV OEN SVEITSISKE KVALITETSOIAMANT med den ideelle Korn ing av diamantbelegget: Sliper grovt nok til at arbeidet får raskt fra hånden Be om formkar1" SUper nnt nok så efterpuss av preparering sjelden er nødvendig Dobbelt belegg på alle hjørner og Qverganger GOLDEN SEr spesielt for compositmaterialer! FDrbehldende er rodd j land! Etter en tre uken. hard juleferie Vl!.f det mange \,\1m leng" tet etter å få ~:'ap'pt: av igjen på. Bhndern, ne ia av OS~ som hadde fut sdvtilliten tilbake etter ;i ha kjø:-t :8"lenooll: BaaJHLds julehremmdekse:, b:e ta:t knekken på ~llercde etee: to furelc<.ninger. Etter det førsle sjokket hun gax 05» it"r vi funnet ut hvor i boka... i er - og hvor hun er. Status for jukn 74,' Gifte: Snart 1. Fcwkwede; Sonni Mctteog LiI;beth. ea, 2. Barn: Ennu ingml X-trakilu: JC(}. Frorne:'::spresscn har foreløpig h,m en føn> Lesning Or.'! fremmt'dord.!hn dl iver fortsatt med -oversikter<. Vi frykter den dagen han skal begynne li sr.u;:;ke IHU det han -om taler- na. Maten på Blindern er dårligere, dyrere, knappere, kort sagt, de som går pa Frede' rikke gjør det ru. på egen ri~lko" Gjengen som går ned -og.'>piscr hos Frel;,esarmeen (du far ~å m,lnge poteter du. kan spisel. har vokst, Melken er snart ~litt dyret.. cnn ølet, noe mange itv os'! ik"e har noe imol Det er nem lig flere edle sjeler på 2. året som har lært oss den riktige drikkekunsl:{?). At dcfremste utøve!"ne a.- denne kunst på kullet makker med tmaderdilijekt må bero pil en tilfeldighet. ~yein T. leder tabellen over flest overnattinger pa Hytta, Han følges hakk i hel itv hytteg':cngen, Helga, Ann KarIne, Inger Heiene m.m. så det er kall$kje ikke så tart:. Svein T. KQrde det fdrresæn s10rt på valget [(lr jul. Valgt Mptelleotant på l'osc ag saker. Våre representankr i SU ble Ann Karine og Dagfinn, Helge har byttet Ut mimen med et lysegrønt tartdenomen årgang 75, med 24 HK (NB! DIN;. Han har ikke pmvd 4, gearet ennit, men hall finner vel.'>nart en neco\'erbaklw som er btauook. Bård overlevde malen på Karmriøyene, sa han innfant \eg bare en uke etter OS}, andl'c. Har, har store planerillil il due <)pp l Nordi$k l fotball for tannlege:;tude::ner, Y. han 5kal begynne il t:er.e - mart. Til aue,om ikke vet det kneler Geir ved altere! 22. num. Brylhipet skjer i Bergen, så h"n blir dermed den første pa kullet sit1en vi begynte pa Blindern. Ellen; har en oppvakt sjel på lesesalen run net ut fon;kjellen på våre to treskogangere. Harald J. (S) klaprer med venstre tresko når han går gjt'nnom hele h.-'".'>tl'!..'ilen til pla~~en ~jn, :ncm, Harald l.- (N) klapr"r med høyre tre M<..o. Na er de: i:ki;e kll~r vanskelig å høre,~m det er Harald J. d,er Harald 1. som kom" mer j;ja.prende. AlS Dental.forsyningen DENTAL DEPOT, pootbqks 002~. Vaterland, ~o l ti! grisene på illa.l<:-:tet pa Blindern. til l, året oom ikke gre~,1f å OOlde &eg tolige \l:lder fn'cjc!.f!ingene til fru Baalsrud. til tnmrommet Vå BlJndem ~rnn nå er lakken og YlIskct. 4 5

5 3. termin Coollted iu;.ken.! Det er <;joda f.ere måneder til ekbamen (I b\wl Jail nesten to), [Ilke for det, deii nyankomne myrpygg har mang en gang uttalt: "Dere Ie-;cr jo som om eksamen skulle være rett om hjørnet! Ta det med ro, Yl begynte ikke it h;;se hiokjemi førater påske, og den organiske kjemi-boka åpna jeg ei uke før vi gikk opp." Vel, (lem om det. Sdv om vi tross all [e~ingen ikke synes vi kan 110(: (eller nok), så får vi håpe at diverse -lys» bjwsscr opp innen 4, juni. Av.. tørre begivenheter i den!!einere tid vaf lab.festen. Den vaf absolutt vellvkkd, bort~ sett fra at SkIpper n Ikke var helt førlwyd med a: de~ vnr så tajenter på kullet, Men alk '>Om var der, gutter ron\ jenter, udolen seg (noen kanskje mer enn andror ~?). Fom>sten til alle som ilv en eller annen (vodka eller whisky} fuktig gn:.nn ikke hadde privilegiet å høre Carsten H:s lh"5filo1jofl sa serveres den altså her og nå: ~MOl'a mi sier alltid: Pass delt fer jbrttt'ne, gutten min! Og hvll. Ikke hun skulle YIre det hwm:llm (men) likal jeg vite det!~ Det er tydeligvis lenge siden Carsten H, hørte pa henne. Vi var eller.. veldig skuffet Over ut Oahm ikke kunne komme, men 5pør om de andre levde opp!il ryktet Ira forrige tabjest! Det er lik å sladre om for tida, og 'iær:ig stille ble detetterat 2. året flyttet. JA, nå kan vi i sti!!he! nyte "anf)ri~lingl:n i roterte på lese ;;ale,:}, i:lg Ior ikke a snakke om når ill: sctrer i gul!g ~nym3:skinmotoren" i en av etasjene over kup.mssakn. Det er da du ~vnes duser l'isende ~kilt m-ed: Fasten seatbelts ~g No smoking, og får føl-elsen a\' al det er like før du lt'tter. De utsmte løsskuddem: pa kursul5sal I, hadde ikke,å god virkning som ønsket. Folk må ha bedre nerver enn det de vi~er ellers. Særlig de i hvite frakker, maken til dødsforakt har vi aldri sett! Vi ma tv iil hardere midkr, gode ideer (helst blodfge), I:lottas med takk. Kollokv1e-virkwmheren har tau seg kraftig opp i (;er. seinere ud. Godt er del fot takket være den, har,:?2 og sp) hybridi.>cring lor vårt vedkon-.rnende blitt litt {?) klarere. Blir det i ff4mtida :ike vanskelig li få ar~id, Øivind, er læreryrke! abrolutt li anbefale. Det som likevel topper statistikken av store oogivenhete.r her pa kullet er Odont, Eva; nærmere b~temt jente-laget i volleyball. Vi går pa med.stil i oon og armer., men de ftorc RNultn!er uteblir (hittil bare tap). Treneren Hdg<; er helt fortvila, fot tesu;ta1ene er like dårllge uansett bestikkelser (fra 1 kr,~ 100 kr" hvis vi klliler 1m <son,,)! Morsemt (:f det i hven lal!. og de f1e~ie er mer hese enn svette euer,:..:.ampen~. Vi -.atrer pa fran:.tlda og i løpe: a~ S a:" må t'ei '.Inderet skje. - at vi vinneren kamp. 3. termin De-t er med stor glede at vi nil. ser begynnelsen til slutten på tørr kjemi Oi: biokjemi. De si'ste "ker.; kollohiemønstringcr har fjernet enhvt'r rdl; biokjemi skal ikke fonta,. man ~kal bare Iylle andektig etter og ~lenge ut et nikk nå ug da. Vi sier som gutta:,det var et intcrc~sant og vrient spørsmål; var det sa noe mer før vi gar videre? ~ Trisl t't det av 2.,aret har forlatt Oj;~. De eueriot seg 2 sure gymbukser (fl' Raggan Jonh?) og en bunke ~efsede, merkede, pils dyppede. kor:. Fe~1:lighd hat også derfor i langt mindre grad blitt utøvet, og noen sym kanskje det bare ef en fordel Drt er jo I:ross alt j skrivende ~tund bare slak1..an; J~) råtne "kertil eksamen. Apr<:lpO;; de1; den etter flyer! yelkjeme Slåttelid har vi'>1>1:nok gått i hi i Steinkjer-traktene. Mon tro det blir fersk flybaren fjøslukt som herr Slåtte-lid kommer tit it ".,!Yete i lokalet på Frascatl, nei Høyres hus, den 4. juni. Bridgebordet i penalet er na dristig: erobret ;lven gjeng velvokste karer som under ledelse a" bergem;..,""! Fjellanger vg SØRL.\NOSPRIN SEN blir mektl,g.klamme i kløften_. Prinsen har torres1en gatt over til barbering bare en gang i uka (tidligere to) nå før eksamen. Knut Rug~tads plass på kursussalen har hurtig blitt ervervd av T. GOTUN. Men vi luter alle pa hvorfor ikke \todeste Gotun har vridd legemetinu pæ en lesesal nar han allikevel bygger en mur av permer rundt seg. I rugekassene hadde han jo krdige vegger i massevis. G,tmrende er det at enkelte av' oss gutta surr, har lite penger igjen har htt gratis fm'æ på Statens regning i brakker på Gimlemoen i Kr:~l:nn$iU1d. lmidte"id var det jo at sel 'le;;le S0f"::rndsprinscn +. 6 andre bk tvangsiorfj:rttet til iokstad/gotuns kystrike på lista. Hve skal man dh eher uar alt foregår i Krisimusamf! Vi har derfor omgående sendt en av de veffite kraflpappaene på kullet ned på østkanten eher et par Arganger dr.siige billedblader, Sammen med kaffe og melk i kantina blir lei ikke det dårlige værtlt Di? stedet fet ilk, tenker jeg, til dårlig kontakt mellom Avdelingene. Både Myra og Blindern bør fole $eg truf fet. til 2. året som ikke huldt fe3i for t, uret til mokjemikurset - fint opplegg - fine m.ml;.;;;k,er. :il Konoe alltid ~nill og hjelpsom. til Fromr:l$ forde:.ninger. til L året som holdt b,t fof 2. årei. 6 7

6 ARETS FOTBALL TURNERING Voldsløkka, H 1975 Årets fotballtumering ble tradhjonelt nok a. holdt i mlmed~kittn scpllokt. på V"ldsløkka. Dcs-werre hadde ikke jentene dette året greid fr stille lag. hverlren rent kul> lag eller fcl1esllls. NC\lle$ bm derfor Bntt Laeskogen på J. aret, oom delwk fullt på Myde med sine IOkuU bri\dre, Været var dårlig i alle kampene. Banen er mm vi vet <lv grus, men det var slett ikke 6å ille når været ~-ar:ill d!rlig $Om del var, FONte kampen gikk mellom 2, itret og 3. året- Ka..I:lPe:l Tilr nok jevnere fof såvidt enn S(}m ble resu:tatet. Jcidlertid hadde 2. året hele tiden full kontroll og levnet ikke myrpyggen den mln!(lc sjuttse, Like efterpa spilte L aret mot 4, året. Utklassing; Kampen bør nesten ikke kommenteres, men pyggeu bør nok etablere seg langt bed/'{' på h:sesalene enn det de greide på Vl'ldsløklUl. S. året ",tilte dessverre ikke lag. Selv om ikres arbeidspre.<.~ er stort, må man si dette er tamt. HeTf(:U;;: Gn::eberg/{hrum yi~k 1)$, jo på.ld~dagen på Frogner st.adion ;it det bor my;: Idrettslig godt i S. ;)rstiludentene. I finalen m0ttes altså de tp 1-1Ilnerne: 2. a."'ct og 4. liret. Kampen åpnet!loe famlende av begge lag, men etter hvert ble det mer ug met kiwi al trioen RøyM:, GOf'jl!tn, Moen hadde gatt god 'ikikk pli 2. årets lag. Mye av kam peil ble enhj"kjøring, og 2. aret vant let~ hmtcn" fotbamurnering 5-1. Lars Petter Røyw ~coret hele 3 mål og Svein GOfl'Rth 2. Selv om de begge hr l'{l!.h aktiv fotball og spiller aktiv fotball, rna mat. bare gratulert'. ingen slår 4. året Ilten at kde laget hat f)ei!ing. Og det hadde 2. året. Gratulerer til alle 11, og vi håper at flere lag stiller neste ar. Som flvsillming må man yel kunne ~ det gjelde/, samtlige idretts arrangement. Det viktigste er ikke li vinne, men EI delta (om \il 3are fonhol!rj. '3i ~ ~. I :5. 3!, Jentenes VOlleyball høsten '75 Odrml-"Eva itijlc ; tldver\l:tetets høst-turne" ring med langt større ambl&ioner enn i fjor høst. Da ble det. $)0; yi bare fm kontrasrens skyld nevner, lang'! flere tap 17m: sein:. Men i :ir 'i-titte altså de.amme opp me.d bred opplading nver det gamke land bak seg, og med kanskje en litt bedre kondh DS teknikk enn i fjor. Men hvilken suksess laget har gjort. 6 ~ein: av ~ mulige kan bare karakteriseres wm topp. Helga, ASle, Anne"Carine, Anne $.. Gro og Gunvor har feid enhver I,il a, banen. Andre fakulteter er bate bånn. De TO små tapene kan ikke på noon som helst måte $es som eo iq,msvlkt, AUc lag må tillate seg et par hvilekat::mer. l skrive:<de Hund er vi i ldrett:ilivde1ir1geni joljrnalkgruppe (fajg) ikke helt klar oyer hhjr høyt -,("ntene kom på tabel1t:m" men vi vet at det i hver'> fall ble medalje?las~, Tm: i betraktning at all\7 de rmvnte jentene går på 2_ årm. er det jo et fent kull Jag som har spilt. Syakt var det, særlig av l.-ån.jenkne. at 2. året ble alene. Intet lag har vondt a,' illnb~ttere ell-er resc1"llt)r. Gratuler",r til Odont- Eva med høstens medaljepl<lss" Haper dere Qg~a srlller lag og,ill$t't til ne~w 4f. 8

7 .. _---_.. 4. termin For en lettelse det var å riste av seg pyggstempelet og strekke seg opp i den fulle anatomiske høvde. Fint var det også at Ali og Mohammed og Akmed og alle de andre gutta lå klar i skocskcr hos Kortae allerede ved seriestart. Ingenting er som a bli kjent med arbeidskameratene fra første øyeblikk. I skrivende stund har akkurat SV brukket ryggen, og Berit ÅS og Berge Furre må se seg om etter et kollektivbruk oppe i Finnmark sammen med Geir Skorpen & Co. Vi mer moderate (og vel sa det) her pa Blindern. ser nå lengselsfullt frem til Stortingsvalget 1977, der kanskje skjebnen for oss tannleger kommer til å ligge. Pyggen i år ser ut til å ha et meget bra ulvalg av søte sma - - -, og i et langt større antall enn vårt kull. Kunne bare flere møte opp på kjellerfestene 0.1.; ingen av oss på de eldre kullene biter (uten tillatelse). til sure og slitne dusjer på Blindern. Mange hybelboere trenger dem. til knitrende eksamensvakter. til sigarettlærere som bruker tekoppene til askebeger. Bridgebordet er igjen okkupert for felles gleder. En stk. bridgekveld mleuerfølgende nattklubb besøk er også vellykket rodd i havn. Nytt opptak i klubben er Storm Hans ~en, som med glimrende og dristig spill skaf fet ~eg fast plass. Undertegnede og Fjellanger ble bortvist fra kortbordet grunnet problemer med å oppfatte meldingene. Protest er innlagt. Vi mannlige har de&&uten vært i Kongens klær i &ommer. Stort sett var vi vel fornøyde med Kristiansand og Stavanger. mens Lista var som vi sa på formnd et meget tvilsomt sted. Men det varda også de som trang å slipe seg mest som ble fon'ist dit. Synd at det er Roald, Gude, Slåttelid, Per Ness, Holo 0.1. har blitt borte. Men for os~ blir det en fordel nar vi skal begynne i Myra. s. termin l skrivende stund er vi kastet ut av lesesalen av hesblæsende lo. terminister, nervøse 7. terminister og disse pyggene da. De skal visst ha noe de kaller eksamen. Aven ener annen grunn sees ikke den samme iveren blant o~s sdv. Riktignok blir det vis! stor iver på dhseks.ions~alen, men det er av ganske andre grunner. Gunnar greide å kutte venstre hjernehemisfære i 38 deler forrige uke. Ellers til de studenter som ikke tåler lufting pa leseplassen. I EGEN INTERESSE: dyrker vi våre ferdigheter på andre områder, som Leks. i mikrokurssalen. Weidemann blekner i forhold til våre impresionisttolk ninger av teea externa i Panerea&. For øvrig blomstrer seksualdebatten i gangene nå om dagen, siden vi har fått våre egne «sakkyn dige» på omradet. Truls har med stor iver fulgt opp hva han lærte på seksualkurset i biobygningen. Forsøk våre denta/produkter: DEGULOR Vårtidstanngull. DEG U DEN T For porselen på gull. DEG U S S A Amalgamer og Kvikksølv. D EG U S SA Apparatur og hjelpemidler. er at 2. året viser lita positiv vilje ved ett og samme beist må skrive speil og &onde hver gang og at Helge burde bruke en spalte som denne til å fremme polithke meninger, ikke speil og sonde. Så - få ræwa i et anna girsemipygg - klask a mot veggen og førtrei øss om ressonansen. 1-\-5 ~IOGUSf\f\ Karl Johansgt. 25, Tlf Oslo

8

9 5. termin Til tross for bange anelser bød l&»veffe'!j ikke Ma~toOOntbaUet noen fare fot var )om. frueligher. Til tross for at (altfor) langt k\inneår fryktet vi egentfig ikke våre quindelige kolleger på kuliet. men det finnes jo "a mye rart blant de eldre. får se om kvinnens frigjøtej>.e te;.u1terer i noe dramatisk for Men av gutta,> vedkommende neste september. Jngen giftet St;g i ferien, lnge-u fqr!qvl>t ~eg heller, d;;;,r 'Jrakk beinet, ~a ferien har vi~st vært upåklagelig. Bort!.etl ria fr~. all den sn.oen nordlendingene mk fm re"-ien av lan del han var den cm:ste obwrverte nordboer ff,rste dag. Vi Ve!ltet de andre sånn utiwt'r mai engang. men de skuffet med a møte. opp uken etter. Rett før jul fikk danskene litt al' et "jakk da ca. 15 stk. på rekke og rad dro sørover, nær" mere bestemt København. Hører at det enna er kata~trofeti1stander der nede. Det må ha vært Heiga det... Det gar fortsatt rykter om at et par edle sjeler ru.rtenkt il. ta drosjelappen. Det ri vi\:\t populært det blant ~tudodor.telw. (Kan~k}:: det er br", penger il tje;le!) At en av de ikke navng:ue kandidater bulke! før j.:,i; (det er visst ogsa populært blant studodouten<:: i aue :au på,art kdl - ing",!) ruwn "kal nev nes), er ime: hmocf. At vedkommetlde har en egen e\ne til å "ke nx:dpassa:0erone:> blod trykk til 220/140 euer biltur Ira Blindern til Myra, er noe belt ann.:l kg tror veckom mendc Yll gj>1~ en slor lnn~at~ b::, il øke :he; lektinr.msporlen i {hlo, om har. ikke!orblir med dros.ku h;k,l1l11lc i Drammen. - til den rom har rappet Sohot1a Ikrhl'r fra ] ru.ls MoeR - :il de rom alltid kverulerer pa al!manna!ljoter. Ellen debutene Moen her om dagen med xit! juleel. Eu rekke varia~jnntf av s!l1ak sansen til folk bl<: av~hlrt det øyeblikket Mt>.t ytterliggående var vel $onni Mette SOft! mente det hade luktet og ~makte Champagne. (Kanskje med Golden Power!;{1m srunmenjikninw; gnmruag!) Alrncland var vtsm ugjå fornøyd, selv om ;,"\'~gct ikke h,.ldi VOS5. StandaId KVlll:tet, Og Produktmerke IY,S,K.P.), dvs, 4 ~La&mtå: pr. flaske. Ellers gjorde ~i efl frultil",tisk inn:>ats før jul, da hele 7 stl på knlkt møtte opp pa allmrutnilmotel. Ivar stod taktisk for litt aven prc\.tasjon idet har. ble den 4. petson på vårt kull MJm MUcn angust.74 har åpnet munnen pil et allmannamøte, Dessverre ville ikke Albaniafansen i salen hait på ham, men det ble jn <diskusjon»! EHer~ ble det sagt mye jj\(ere~sant og lærerikt pa møtet. Vi fikk et enormt perspektiv ved å overhøre debattene \01U ble ført, Det blir litt vemodig å forlate de kjære lo kaier pa Blindern. men det er kanskje litt for tidlig a vise nost~lgiske tendenser 1 måneder før d bltr myrpy&8. Det skal bli trtorsomt å bti~ere tllk(1 h.it frai<k på kut!lsalene uten å. ;øpe ri~ikoen il finne en m.masserer i yen~tre lomme. (Jfr, kalvhndetlis$ek~jon.. kntsel) Nåvel,:IX dnger og 11 :imer i.;cn ti: <krlwrin!pl~. Til da ber cel.a tyde A4r>,' forsknil1g;>!'e;;u! tater som eger.!hg er ll1eg 't (t,ersiktdige, men,'i prin~irp" totalt '.Iforshielige. Vi ser frem til dj.gctle euer. ior ~Da skal "1 "t och hluja, ~upa (wh #1fli.S, och s~li;ja,., til koselige betjenter pil. Blincern. til Jllktrepymert t:j Kort{\('. til Petter Line som lar tdef;:mer på Blindern. 6. termin Enfoldige, som 3 aret fortsatt hevder vi er,!rodce vi at kjøret før eksamen tok slutt man dag dm 8. mars: 1976 kl Etter li ru. til, bake!agt en del.'1>' u;rrtru.!lct WT for Ullev!l Stadium. ~am! nvcrvært 7 timer {orcjesoing i 4 forskjellige auditorier, ~ok det ikke lange tiden for noslalgi~ke bemerkninger om de gode tidene pa l. termin sjhende ble lrem ført i sufalrroker. i gangen. l jant>ar måned ku;me man all.. rede se eksarnensfebeten gi seg ublag. idet vi aldri ble mer en sy',atte stykker hv-er gang en eik! <lrmen,1ctlgfe frem kortene ;:,g sa: Mattb.. Etter hvert ~om tiden nærmei seg fru;. linal days bemerket flere seg som l.ltmeril.ede kjennere av prinsippet bak VS-spillet på Bjerke. En del benyttet seg av en annen i~mgaugsmåte. noe som resulterte i al fofele~erne i stedet ga ekstra forelesninger for alle sammen. SMe utvei ble forsøkt av Mette og Gunnar ved at de sendte ultima tum til Dahl via Kortoe. Meldingen gikk kort ut på ai øm vi fikk lymfe til eksamen ville Dahl bh skutt av Gunnar; (ml vi ikke fikk det. for perif.. re oppgawr i o:alanatnml ti! al:e de SQm stjeler tenner til tajltlb<: s:emme!..e, f{l~ han;t dqpapir pa hl<:olea (harde tider). til,stucer.tveonlig<;:;; Erik Dahl 'lom ikk<, taler rtucentkrilikk. til pl"qp.kom, svm kaller inn 2. olret!il et par limer torsdag da de hadde fn te~ten av uk.,'., ville hul! bli skutt av Mette. Av forstaelige grunne:rvalgte han a ik.ke ignorere Mette. Senere på dafi'--n!uken bar det til forskjellige steder, en del opp til tannlegehytta. Solikiun og UYliDO og ukeforbruk pa 32 kasser!ha tuer kall man øn.. ke &eg? l.eif dehuterte pa hytta kl. 07,00 tirsdag morgen (til fots), men den friske luttell kunne ikke ha &lort gndl, da han tll statlighet vls.e symptomer på. ubehag_ ElleN debuterte og3a Oppebøen og Rlimberg, q!i nå er de også skremt fra videre basøk. Festivitasen var forholds':is SlUt i ti dag;tt, noe mm bidro!il at ea ikk.e nli~tlgitt person på kullet bidro med bis:oricn~ største regning på hytta, Den lød på kr Kulld er nok en gang gått glipp av noen sentrale skikkelser på kenet. Geir T. dro til Bergen sist uke. og både K. Fo~ og Gunvor tar t ån permisjon. Derimot svirrer ryktene om en del fremmedlands'itudenter {nonke altsa),å det blir spennende å 3e om vi bljr 6S eller 70 til sommeren. 1i1 Helga Alnes for kjempeinnsats pa tann- 1egehytta 5-mils--helga. ti! da:tl':nt pli prop.ko::js. - I:t:.ner der i gården. I.!1gen ~ure 12 13

10 6. termin Geitmynveiettl Vi stilte store forhåpninger til vårt nye ti!hold~1ed de neste 30 måneder, Endelig skulle vi fi lære noe som gikk dirckw på tennet. Betenkelighe4:ne opps~o imidlertid etter ~åre to første forelesninger. Etter at vi hadde Lb.bitte litle granne' innroring i belastningshastighetene <li? temp. Innflytelse på spenning --- relativ forlengelsen. fikk vi faktisk inntrykk av at kjemi og fysikk kanskje hadde noe med studiet å gjøre likevel? De ll." 6SS som Ionsatt sitter igjen pa foreles, ningene og hører på. all nun-sclliicu har etter hn:rt oppdaget at Yl bare må t;) teknologien :rom det er, og heller utse på. å fi igfctl over sikten utovervårcn1977. Obkay, Eksamensresultatene 'lat fl1 sentrall tema de første ukene, Stort sett var re~uitatene bra, men kuuet delte seg i to grupperinger. 1) Ik ~()m ikke kunne skjdnne hvorfor de fikk så. høye karakterer. (Det gjaldt altså de vanlige dødelige, med gjennomsnittet under 10,) 2) De andre. Nåvel, 98,4 % stod, og dot varjo fiduscn.ohkay. Nå går vi aue med "llvitlch frakker, med unntak a'- J(lrdal, hvis frakk kan betegnes - til tvils-omt AV-kum l patologi. 6Qffi blå gmnn.rød-hvit-oljehwvete & skitten, Pm.:ien~ene pa protetikk ser forskrekket på oss hvet gang vi gåt g5ennom venteværclwt jot.li låne slipemaskbe!le i J. etasje. Hvi:i du 'iif r.ktig tidlig u~e <'Jr. morgenen kar. du faktisk også '>C tolk r.ted rene frakker. 1.Jt---t er de rom er pli kom, Ik sum ikke snakker med pasienten som om mmgenen ;,er pa soklppgangen. De har nemlig en veldig per. utsikt. Vi har ettet b'ert funnet ut om vi egner tj5s for tannlege eller ikke. På plate/kron>:: er det gn:lt. Vi er blitt veldig flinke iil il ta avtrykk Og avtrykk av avtrykkene. Og avtr)klrene av dem igjen. Kerr er noe kli;;... Pormiteter også. Jee var pa gralen da jeg måtte ra miu 6-. avuykk fo:,et provisork Elle~ br man mye- tid til oven;, Om du har lyst til a lage falske myn. ter i gull, eller le-gcm~dder i blågips e-r det bare.i gå i gang. Tenk ti ha kneet sitt j b-li\.gip~ på hylla! Eller _. _ Ohkay. Ellcr~ kan vi til slutt informere re~len av skolen at Kihten har trådd inn j den hellign ektestand, Det minker på frøkener pa kullel n,t Vi får begynne å se bitte litte grann pa de nye uerfarne Ul til hil.'>ten. Ohkay. til Sf;glell for nut kur.> og godt humør. l 15

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

I våre dager kan alle jenter se pene ut hvis de vil. Ingen behøver å være stygg lenger. Det finnes nok av hjelpermidler. kvinne 67

I våre dager kan alle jenter se pene ut hvis de vil. Ingen behøver å være stygg lenger. Det finnes nok av hjelpermidler. kvinne 67 I våre dager kan alle jenter se pene ut hvis de vil. Ingen behøver å være stygg lenger. Det finnes nok av hjelpermidler. kvinne 67 Det meste attraktivt hos en kvinne er hennes glede over sin egen kropp.

Detaljer

I denne boken forteller jeg mye om mine erfaringer, om mitt møte med dette industriland og refleksjoner jeg har gjort underveis.

I denne boken forteller jeg mye om mine erfaringer, om mitt møte med dette industriland og refleksjoner jeg har gjort underveis. Forord Dette skulle bli en bok med masse tekst om alt det jeg skulle finne ut om forbruk, produksjon, priser, miljø, forurensning osv. Til dette skulle jeg hente fakta i bøker, aviser og tv programmer

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 Mysteriet om Nils Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 No part of this publication may be reproduced,

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

Eventyrvennene. Et møte på kaféen

Eventyrvennene. Et møte på kaféen Eventyrvennene Et møte på kaféen Langt, langt borte, bak dype daler og høye fjell, ligger Mellomskogen. Den er så stor at det tar flere dager å gå igjennom den, og det er ikke noen vanlig skog, heller.

Detaljer

Energi og Miljøstudentenes avis

Energi og Miljøstudentenes avis Energi og Miljøstudentenes avis Avis 4 2011 www.ntnu.no/emil Styret tester...smalahove Renselse Emil uten grenser 5 i glassgården og enda mer Immball Badekarpadling Ekskusjon til Smøla og Sunndalsøra Surfetur

Detaljer

RUD: (Fortsatt side 27.)

RUD: (Fortsatt side 27.) RUD: (f'\et er en valen hånd som på ny skal føre pennen for det frie ord, men gleden som -U strømmer fra hjertet skjelver i den med sin hete Den har vp:!rt jernlagt så lenge, den har vært en vanfør hånd

Detaljer

Er det beste godt nok?

Er det beste godt nok? 1 leder Det blir en konkurranse i dag. Spiselig belønning ved løst "oppgave" Madeleine Mysen Holm Er det beste godt nok? Tenk på fremtiden! Lev i nuet! Jobb med lekser! Rydd rommet! Gjør det bedre! Det

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer

Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2007 Ringerike Taekwondo klubb Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets visjon for perioden var disse punktene... 3 Styrets kommunikasjons strategi er disse punktene.... 3 Styrets

Detaljer

Mårten Juvastøl Havre. Dødens Landevei

Mårten Juvastøl Havre. Dødens Landevei Mårten Juvastøl Havre Dødens Landevei 1 De som er med: Henrik Hole:...30 år, grøsserforfatter Arthur Tallaxen:...26 år, psykologistudent og tremenning til Henrik Maria Walseth:..26 år, lærerinne og tvillingsøster

Detaljer

Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs

Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs Din sannhet hjelper meg. Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs Fanden er løs så jeg setter min lit til deg Du har jo sagt at alt er deg underlagt Du passer på meg uansett hva som skjer når jeg ber Så

Detaljer

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram:

DEN GAMLE. SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. (Foresatt side 34.) gjennom dalane, ut mot havet, nordover, sørover, ane fram: SIGURD KvALE: Tegn.: K. Espolin Johnson. DEN GAMLE H o dukkar OPP' alle stader. Det er utruleg kva ho ho går, er velfaret hennar ei signing. Ho brukar ikkje kan vinna over. Ho går i fylgje med våren OPP

Detaljer

En handelsreisendes død

En handelsreisendes død En handelsreisendes død Av Arthur Miller Norsk oversettelse Peter Magnus Premiere på hovedscenen 22. januar Trøndelag Teater 2013 De medvirkende Willy Loman Linda Loman Biff Loman Happy Loman Bernard Kvinnen

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Erlend Loe. Doppler. roman

Erlend Loe. Doppler. roman Erlend Loe Doppler roman J.W. Cappelens Forlag a.s, 2004 Omslagsdesign: Alice Lima de Faria Omslagsmotivet er gjengitt med tillatelse fra Tine Meierier Satt med 11/14 Sabon hos Heien As, Oslo Trykt og

Detaljer

AUGUST 2009. dilla på buttons Mer enn JordBÆr Hva skjer? Frode Rekve går videre. reidars MAttiPS

AUGUST 2009. dilla på buttons Mer enn JordBÆr Hva skjer? Frode Rekve går videre. reidars MAttiPS HaldenMagasinet AUGUST 2009 Frode Rekve går videre dilla på buttons Mer enn JordBÆr Hva skjer? reidars MAttiPS 2 HaldenMagasinet Bidragsytere i dette nummer: Stein Andersen Billedkunstner og lærer ved

Detaljer

Redacteur REDACTIONEN. Redacteur HÅVARD E. KRISTENSEN. Design CAROLINE G. LARSEN OLE KRISTIAN RØNNING

Redacteur REDACTIONEN. Redacteur HÅVARD E. KRISTENSEN. Design CAROLINE G. LARSEN OLE KRISTIAN RØNNING UTGAVE 3, 2015 1 Redacteur REDACTIONEN Redacteur HÅVARD E. KRISTENSEN Design CAROLINE G. LARSEN OLE KRISTIAN RØNNING Skribent MARTE SKIBELI BJØRNAR VALØEN MARI M. ROMSTAD CHRISTIAN T. MYHRE ESKILD M. L.

Detaljer

JACODENT INSTRUMENTBORD

JACODENT INSTRUMENTBORD o Argang 50 JACODENT INSTRUMENTBORD HEV OG SENKBART 32 CM. BIEN AIR ELEKTR. MICRO MOTOR. 20.000 ELLER 40.000 OMDREININGER. KAVO ELLER BIEN AIR TURBIN. ALLE KOMPONENTER INNEBYGGET. SKAL KUN TILKOBLES LUFT,

Detaljer

Juleutgave Vestfold Nytt. Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle.

Juleutgave Vestfold Nytt. Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle. Juleutgave Vestfold Nytt Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle. VESTFOLD DØVEFORENING 2008/09: Vestfold Nytt blad nr. 3 og 4-2008 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Energi og Miljøstudentenes avis

Energi og Miljøstudentenes avis Energi og Miljøstudentenes avis Avis 2 2009 www.ntnu.no/emil Imm.ball - For mange en uforglemmelig fest Lek og morro på klassetur til Bergen - Les den reveiderte utgaven av rapporten EMIL-Avis har stalket

Detaljer

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner I DETTE NUMMER: HVORFOR? stillingen ved Tromsø fra virksomheten i fra et opphold i en og i Tønsberg grem- museum. Senere prispolitiet under uvanlig fangeleir. mes byen over æret og beundret forokkupasjonen,

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56.

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56. CP bladet Nr. 4 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Tilrettelegging ved kognitive vansker Side 36 Spasmefri under vann Side 12 Slik var det å flytte hjemmefra Side 16 Fysioterapeuten

Detaljer

Arbeidsbok 3/B1 FASIT. Kapittel: Familie og venner... 2. Nita forteller om søsteren sin... 2. Avslørt... 4. Nitas familie protesterer...

Arbeidsbok 3/B1 FASIT. Kapittel: Familie og venner... 2. Nita forteller om søsteren sin... 2. Avslørt... 4. Nitas familie protesterer... Arbeidsbok 3/B1 FASIT Innhold Kapittel: Familie og venner... 2 Nita forteller om søsteren sin... 2 Avslørt... 4 Nitas familie protesterer... 6 Samir skriver e post... 9 Kapittel: Bolig... 12 Skeidar...

Detaljer

Shakir av Emire&Lillebror

Shakir av Emire&Lillebror av Emire&Lillebror Ferdig versjon 20. juni 2012 - Korrekturlest Roller Sjefens lillebror. En snill gutt, men vokst opp på et tøft sted. Sjefens bestevenn. Tar over som sjefen etter Sjefens død. Isabel

Detaljer

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr.

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET 1 LEDER TEMA - Nærhet 18 TEMA-ARTIKLER 4 Gi meg nærhet, men kom ikke for nærme 6 Hypnosebehandling

Detaljer