Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88"

Transkript

1 Menighetsbudet Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88 Kling no, klokka! Foto: Kirkeklokke i Biri kirke, Kjetil Bergmann Kling no, klokka! Ring og lokka, ring og lokka frå tusen tårn! Tona om frelsa! Kalla og helsa, kalla og helsa med fred Guds born! Kling no, klokka! Ring og lokka, ring og lokka frå tusen tårn! Songar sæle, englemæle, englemæle med livsæl ljod! Far gjennom grender, strøym over strender, strøym over strender som toneflod! Songar sæle, englemæle, englemæle med livsæl ljod! Englar kveda: Høyr den gleda, høyr den gleda som her er hend! Ljoset er runne, livet er vunne, livet er vunne: ein Frelsar send. Englar kveda: Høyr den gleda, høyr den gleda som her er hend! Sjå, det dagast, snart det lagast, snart det lagast til høgtid ny! Då skal oss klokka leikande lokka, leikande lokka til helg i sky. Sjå, det dagast, snart det lagast, snart det lagast til høgtid ny! Elias Blix 1889 Han skal bringe fred. Mika 5,4 Velsignet julehøytid!

2 Redaktørens hjørne I dag har vi bladd om et ark på kalenderen og kommet til julemåneden, desember. Et lite hvitt snødryss har falt, juletrærne på lyktestoplene i gata er tent og åpning av julegata skal skje senere i dag. Ulike aktiviter i den forbindelse vil det være. Ett er i hvert fall sikkert; det nærmer seg jul. Det har for så vidt vært snakket om jul lenge. Var det ikke i månedsskiftet september-oktober at julemarsipanen kom på plass i butikkhyllene. Noe vel tidlig synes jeg. Julen har tradisjonsrik feiring. Det er vel ingen gang vi er så bevisst på å gjøre ting slik som vi alltid pleier, som når det gjelder julefeiringen. Vi gjør ikke de store endringene i matveien, kakeslagene er de samme, juleaftensprogrammet vårt er alltid det samme, julepynten finner igjen sine faste plasser år etter år. Det er noe trygt og godt over disse tradisjonene. På en måte er de med å gi et fundament til vår hverdag og våre liv. For mange har kirkebesøket på julaftensgudstjenesten blitt viktig. Selv om man ikke er så aktiv kirkegjenger ellers i året, så er det viktig for så mange å gå til julaftensgudstjeneste. Jeg er imponert over frammøtet og det er så flott å oppleve gudstjenesten sammen med dere. Dette er en fin tradisjon som jeg håper skal fortsette. Ikke bare for å sette oss i en god julestemning men for å være med å gi oss det rette perspektiv til julen og for å ta imot julens budskap. I høst har det gått en del diskusjoner omkring skolegudstjenester. En del skoleledere har kommet fram til at den nye læreplanen i KRL-faget, ikke er forenlig med å delta for eksempel i julegudstjenester for skolene. Vi så det sist i Dagsrevyen i går der to skoler i Ringsaker ikke skal til julegudstjeneste. Skolelederen fant det ikke riktig å utsette elevene for prestens forkynnelse. Det er visst også stilt spørsmål ved om man kan synge de gamle og nyere julesangene med kristent innhold på skolene! Dette er en trist utvikling- og en feil oppfatning av saken mener jeg. Det blir feil å knytte skolegudstjenestene til KRL-faget alene. Julegudstjeneste for skolene har en sammenheng med det verdigrunnlaget skolen er bygd på og vår kulturtradisjon. Samtidig som denne tradisjonen holdes i hevd, skal vi ha respekt for de som har en annen tro eller livssyn. Den fritaksmulighet som er hjemlet i Opplæringsloven må tas alvorlig. Og de elevene som benytter seg av denne muligheten skal gis et likverdig tilbud. Det vil være en stor utfordring for skolene, særlig i de sentrale områder hvor flere forskjellige religioner og livssyn er representert. Jeg tror det er viktig at foreldrene er med i denne avgjørelsesprosessen om skolegudstjeneste eller ei i forbindelse med jula. Det er kanskje på sin plass og stille seg noen spørsmål om det å holde tradisjonene i hevd. Vil vi fortsatt ha tradisjonell julefeiring? Og hva innebærer det? Kanskje er tiden inne for å verne om våre tradisjoner! Det er nå grunnlaget for framtida legges. Heldigvis er det fortsatt skolegudstjenester før jul her i Biri. Skrinnhagen skole har sin gudstjeneste i dag. Biri ungdomsskole og Biristrand og Redalen skoler kommer til kirka på siste skoledag før jul. Men vi er veldig spent på oppmøtet. Det er en viss risiko for meg å komme med disse uttalelsene her. Antagelig er jeg ikke menigsberettiget; jeg er ikke forelder til noe skolebarn men kirkeansatt! Jeg våger å la dette stå på trykk likevel. Jeg våger å stå for et livssyn og en tro som ikke bare utsetter skoleelever og ansatte for prestens forkynnelse, men som også oppfordrer til etterfølgelse. Jeg våger å stå for en tradisjonell kristen julefeiring der budskapet om at det sanne lys er kommet til verden får Slekters gang Spalten gjelder medlemmer i Den Norske Kirke, for ekteskapsinngåelser der minst en av brudefolkene tilhører DNK. Navn på døde som ikke var medlem i DNK tas med hvis pårørende gir beskjed om at det er ønskelig. Døpte Markus Flor Ilona Johannessen Katrine Lien Ingvild Ouren Ann Kristin Melbye Normann døpt i Seegård kirke Mikkel Strandengen Olsen Døde Kåre Valdresstuen Arnstein Ødegårdstuen Asta Traaseth Østby Gerd Bjørge lyde. Jeg ønsker at vi fortsatt skal samles rundt Barnet i krybben Verdens Frelser! Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem. Se, barna går foran, glad i flokk, så kvinner og menn, så kvinner og menn. Selv skjelvende gamle tar sin stokk: Til krybben hen, til krybben hen! For alle har samme hjertetrang til julens fred, til julens fred. Guds kirke i Norge, ved våg og vang, følg med, følg med! Følg med, følg med! Og finner du ham i krybbens hø* som hyrder så, som hyrder så, da eier du nok til freidig å dø og leve på, og leve på. [*høy, strå] Jonas Dahl 2 Menighetsbudet 6/05

3 Jord og himmel møtes Jeg vil tro at det er flere enn meg som i advent har sunget strofene fra en adventssalme som sier At jord og himmel møtes, et lys er tent for det Det er et fabelaktig uttrykk: Jord og himmel møtes.. For det er akkurat det som skjer i julens krybbebarn, Jesus. Der møtes jord og himmel. Det guddommelige og evige knyttes sammen med det fysiske og konkrete. Julenatt samles de: Guds sønn og okse og esel, engler og gjetere, lys og mørke. Det som i utgangspunktet ikke kunne ha noe med hverandre å gjøre det kom hverandre helt nær. At jord og himmel møtes - det betyr vel og at en kan finne Gud i naturen det da? Vi er mange som har stått under stjernehimmelen og blitt overveldet over skaperverkets storhet. Eller som har gått i fjellet eller ligget i en blomstereng og kjent seg som en del av en stor helhet. Og mange har i likhet med gjeterne i Betlehem sett ned på et lite menneskebarn og blitt grepet av ærefrykt over Guds uendelige storhet og nåde. At det er mulig å se Gud i naturen, ble jeg også minnet på i høst. Da var jeg på studie-tur til den lille øya Iona, vest for Skottland. Dette stedet arbeider i tråd med den gamle keltiske religiøse tradisjonen. Det er en frodig tradisjon. Særlig engasjerende syntes jeg det var å se hvordan denne tradisjonen knytter an til naturen i sitt fromhetsliv. Naturens elementer: landskap, trær, vann, ild og blomster ses som en påminnelse om å dyrke den Gud som har skapt alt dette. På mange måter minnet det meg om folkekirken og Hamar bispedømme. Nettopp med dette å oppleve Gud i naturen. Tolke det en ser i naturen som en påminnelse om den Gud som står bak det hele. Kelterne - og hedmarkinger og opplendinger tror jeg kan forenes i å se Gud i det skapte. Se sporene etter livets Gud i livet rundt oss. Men så må jeg også ta med at naturen er tvetydig. For i året som gikk har vi opplevd naturen på sitt mest grusomme. Vel det aller verste eksemplet på det skjedde før julen 2004 var over. Da ble landene rundt Det indiske hav nådeløst rammet av en flodbølge. Nesten regnes omkommet i den nesten ufattelige tsunami-katastrofen. I tillegg til de hundretusener som satt igjen med sorg og savn og fortvilelse, var vi enda langt flere som var rystet over å ha sett hvordan naturen kan være. Dette er en natur som vi ikke synes viser oss Gud men som snarere får oss til å spørre om hvordan Gud kan være som tillater slikt og om Gud i det hele tatt finnes. Den gud naturen viser oss kan virke både brutal og tilfeldig, likegyldig i forhold til menneskene. Derfor blir evangeliet så viktig for meg. Der finner jeg beskrivelsen av en Gud som elsker mennesker. Som oppsøker oss: i en krybbe som et lite barn, på en støvete landevei som medvandrer, på en rasteplass som samtalepartner, på et kors som en som gir livet for dem han er glad i. Jeg ser fortsatt sporene etter Gud i naturen. Jeg kan oppbygges av det vakre, imponerende og gode i skaperverket. Men naturen gir ikke en fullstendig gudsåpenbaring. Jord og himmel møtes sant og vakkert. Men jord og himmel blir ikke ett. Vi kan absolutt finne Gud i naturen men det er fordi Gud er kommet inn i vår verden og våre liv som et krybbebarn til glede for hele folket. Våre liv er en del av den tvetydige naturen med både grusomhet og skjønnhet, skuffelser og håp. Derfor trenger vi å feire jul, høre juleevangeliet og bli minnet på den livets og kjærlighetens Gud som har etterlatt seg spor i naturen men sin tydeligste signatur i barnet i krybba. Nåde og fred ønskes dere alle, måtte dere få en velsignet jul. Rosemarie Köhn Hamar biskop Menighetsbudet 6/05 3

4 noen tanker om vår julefest! Hva er det som skjer når vi nærmer oss julen? Hvilke tanker farer gjennom hodet? Jeg vil tro at mange av oss har mange tanker, ikke alle er like entydige. Det spriker i alle retninger for jul innebærer så mye! Det er ikke måte på hva vi kan putte inn i julen! Ja, julen har blitt så omfattende og til dels så fortung at når julen ringes inn på juleaften, da er mange av oss ganske utladet! Det tar på å feire jul i Norge totusenogfem år etter at julens hovedperson kom til vår jord! Det er mye godt med julen! Som regel så gleder jeg meg til jul! Og det er mer enn all den gode maten som virker tiltrekkende. Jeg ser frem til å være sammen med familien! Og selv om jeg som prest er i fullt arbeid både juleaften og juledag, ser jeg frem til å feire jul i kirken sammen med dere. Det er med på å styrke fellesskapet. Vi opplever noe sammen, vi synger de kjente og kjære julesalmene, vi hører det samme englebudskapet om at i dag er det født dere en frelser i Davids by, Han er Kristus, Herren. Dette er med på å skape en forventning hos meg! Gud kommer plutselig så nær. Han kommer som et lite barn. Rammen rundt Jesu fødsel er jo så enkel. Så enkel at den egentlig ikke passer inn i vår overfylte julefeiring. Materielt sett så er vår julefeiring tusen ganger bedre enn Maria og Josefs i år 0! Vi har det meste, mens de hadde knapt noen ting. Likevel; det var her på Betlehemsmarken det skjedde, det var her Frelseren ble født, svøpt og lagt i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget. Dette er en merkelig julehistorie! Den passer på en måte ikke inn i vår pompøse julefeiring! Derfor så kjenner jeg også på en uro: Er det først og fremst Kristi fødsel vi feirer? Det er mange som nå gjør krav på å feire jul uten å måtte lytte til englesangen på Betlehemsmarken. Jul må vi uansett ha! Kirken har selvsagt intet monopol lenger på hvordan julen skal feires. Men kirken har et budskap å formidle! Et budskap om at lykken i livet ikke er alle de flotte tingene vi omgir oss med, alle de flotte gavene vi gir hverandre, all de gode maten vi spiser og all den gode drikken vi nyter, men lykken er nettopp å høre at Gud ble menneske! Han kom og tok bolig iblant oss. Det betyr at Gud har kommet oss helt nær! Avstanden mellom Gud og oss mennesker ble nullet ut i år null! Selv om vi skriver 2005 etter Kristi fødsel så er julebudskapet det samme: I dag er det født dere en frelser. Dette er mer enn en god tradisjon! Dette er liv! Dette er lys! Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til jorden. Det var dette englene sang om, og i vår kristne tradisjon så er det dette julen handler om. Jeg ønsker dere alle en god og velsignet jul! Hilsen Knut prest. Biri kirke 225 år Jubileumsboka skrevet av Bjørn Herberg med fotografier av Kjetil Bergmann er fortsatt til salgs på Coop Biri og på Menighetskontoret. Prisen er kr Hvis boka ønskes tilsendt kommer et tillegg på kr for porto. Kontakt menighetskontoret hvis du ønsker boka tilsendt. Boka er blitt et praktverk som vi anbefaler på det varmeste. En flott gavebok! 4 Menighetsbudet 6/05

5 Denne salmen er vi glad i Ja, her er det mange å velge i, men siden det er advent, tar vi ei julesalme. Da blir utvalget mindre. Vi fant ut at som barn var vi begge mest glad i Jeg er så glad hver julekveld. Så vi ble enige om den. Salma har ni vers, korte og lette. Julekvelden sang vi alle versa. Marie Wexelsen skrev salma i 1860, så Jeg er så glad hver julekveld har vært sunget av mange generasjoner. Peder Knudsen ( ) har satt tone til. Marie Wexelsen var født på Østre Toten i Hun har gitt ut flere fortellinger for barn og voksne, men er nok mest kjent for julesalma. Vi sender stafettpinnen videre til Oddny Julin og Lars Syversveen. Reidun og Johs. Taraldsrud Jeg er så glad hver julekveld, for da ble Jesus født; da lyste stjernen som en sol, og engler sang så søtt. 2 Det lille barn i Betlehem, han var en konge stor som kom fra himlens høye slott ned til vår arme jord. 3 Nå bor han høyt i himmerik, han er Guds egen Sønn, men husker alltid på de små og hører deres bønn. evig Ære være gud! 4 Jeg er så glad hver julekveld, da synger vi hans pris; da åpner han for alle små sitt søte paradis. 5 Da tenner moder alle lys, så ingen krok er mørk; hun sier stjernen lyste så i hele verdens ørk. 6 Hun sier at den lyser enn og slukkes aldri ut, og hvis den skinner på min vei, da kommer jeg til Gud. 7 Hun sier at de engler små, de synger og i dag om fred og fryd på jorderik og om Guds velbehag. 8 Å, gid jeg kunne synge så, da ble visst Jesus glad; for jeg jo også ble Guds barn engang i dåpens bad. 9 Jeg holder av vår julekveld og av den Herre Krist, og at han elsker meg igjen, det vet jeg ganske visst. Fra ditt høye himmelsete så du oss i nød her nede, uten håp og uten fred. Drevet av ditt ømme hjerte, fylt av kjærlighetens smerte, kom du til vår frelse ned. Under sus av englevinger julenatten verden bringer himlens store gledesbud. Hør hvor englene seg fryder, lydt inntil din sjel gjenlyder av et ære være Gud. Nå du i det høye troner vår gjenløser og forsoner. Bøy deg i din kjærlighet ned til alle dem som lider! Trøst enhver som ensom strider! Fyll den bange sjel med fred! A. Skarseth gjengitt fra Menighetsbudet desember 1957 Menighetsbudet 6/05 5

6 Brudeportalen Som noen kanskje har registrert over tid, har den gamle inngangen ved Biri Kirke vært fjernet. Dette var faktisk nødvendig, da den var i ferd med å råtne helt ned. Men den ble ikke bare fjernet - den ble kopiert, samt at de delene som kunne brukes videre, ble igjenbrukt. Hilsen Da portal-veggen ble åpnet, fant snekkerne hilsen fra de forrige portal-byggerne (se foto nedenfor): Denne kirkeport er opsat aar 1925 omkring 20 august, da var den gamle faldeferdig, af Martinius A. Lium. Bestyrer var Nils Lie Baaberg, sogneprestnavn er Edvard Arsten, kirketjener er Ole Kr. Bilit, kirkesanger er Lars Hoel. Skrevet af Gustav Bruflath som var med her. Reparert aar 1934 af Johan Ødegården. Ny hilsen Det er lagt en ny planke med tekst inn i portal-veggen (se foto til høyre). Den har følgende tekst: Denne kirkeport er restaurert av Olaf Sveum og Helge Brattberg. Materialene er gitt av Mjøsbruket, og høvlet opp av Jon Landgraff. Kobbertaket er utført av Kjell Engen fra Stokkeroa. Porten er fraktet opp til Brattberg høsten 2004, og tilbake høsten Transporten ble utført av Tåle Kjenseth, og truck fra Mjøsbruket ble kjørt av Magne Haugom. Arbeidet utført våren og sommeren Biri 18. august 2005 Helge Brattberg Olaf Sveum Kirketjener Svein Feiring, Menighetssekretær Gunhild Ekrehaugen, organist Inger Schiager Folkestad, sogneprest, Biskop Rose Marie Køhn, Konge Harald V. Ordfører Tore Hagebakken, menighetsrådsformann Audun Torvik, statsminister Kjell Magne Bondevik, kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland. Tilbaketransporten Hjem-transporten tilbake til kirka var ikke helt enkel, ettersom dette jo ble en relativt høy last. Men med sterk innsats fra Tåle Kjenseth, og Magne Haugom kom portalen på plass. På plass I dag står den nyrestaurerte brudeportalen på plass foran kirka. Den er laget/restaurert av Helge Brattberg og Olaf Sveum. Kobbertaket er laget av Kjell Engen. Og når denne portalen kanskje en gang i framtiden skal restaureres, vil våre etterkommere kunne få et tilsvarende innblikk i historien, som vi har fått gjennom denne restaureringen, og planke-hilsenen inne i portalveggen. Harald Tusvik med sterk bistand fra Helge Brattberg. Foto Helge Brattberg. 6 Menighetsbudet 6/05

7 Konserter i Biri kirke 2006 Biri menighets kulturkomite er i full gang med å planlegge neste års konserter i Biri kirke. Vi håper å kunne presentere et bredt kvalitetsprogram også for Søndag 19. februar får vi besøk av en trio fra Oslo. Trioen består av Audun Sandvik på cello, Øyvind Bjorå på fiolin og Kristian Ofstad Lindberg på flygel. Dette er tre unge fremadstormende musikere som har gjort seg godt bemerket allerede. Audun Sandvik er fra Bergen og ga sin første solokonsert på Troldhaugen i 1998 og har siden konsertert aktivt både i inn- og utland. Han har studert ved Norges Musikkhøgskole og i USA og er nå diplomstudent ved Norges Musikkhøgskole. Han har tidligere studert i 4 år med Truls Mørk. Han vikarierer jevnlig som solocellist i de store orkestrene her i landet og er medlem av Det Norske Kammerorkester. Han er leder for trioen. Øyvind Bjorå på fiolin og Kristian Ofstad Lindberg på klaver er også vel etablerte musikere med kammermusikk- og solistoppdrag ved en rekke anledninger. Trio-besetningen med cello, fiolin og flygel er utrolig vakker og konserten har et klassisk program med Brahms og Haydn som hovedkomponister. Konserten begynner kl Billettpris;150,-. Mars 2006 Konsert med Ragnhild og Eldbjørg Hemsing på fiolin og Gunnar Flagstad på flygel. Vår tunge De to unge Hemsing-søstrene er allerede godt kjent av de fleste etter stor suksess ved flere internasjonale konkurranser og med diverse konsertopptredener, også på TV. Disse jentene står på terskelen til store musikerkarrierer og Biris befolkning bør kjenne sin besøkelsestid når de nå spiller i Biri kirke. Gunnar Flagstad var med og innviet flygelet i Biri kirke høsten 2004 som en del av duoen 20 fingre Endelig dato ikke bestemt Oktober 2006 Konsert med Tord Gustavsen trio. Denne konserten blir en stor begivenhet! Trioen turnerer over hele verden og har gjort stor suksess med sine CD-innspillinger og konserter i inn- og utland. Trioen spiller melodiøs, meditativ og lavmælt jazz, og de har høstet lovord langt utenfor det vanlige jazzmiljøet. Endelig dato ikke bestemt. Etter tips fra en leser som har bladd i gamle Menighetsbud, tar vi inn en artikkel fra Menighetsbudet nr. 6 juni Artikkelen er signert T.T. Vår leser mente at denne saken om vår tunge også har gyldighet i dag. Det er vel ingen gave vi mennesker har fått, som blir brukt til så meget velsignelse og til så stor forbannelse som vår tunge. Leser vi i historien, ser vi at de fleste av de menn som har utrettet storverk, de har vært talens mestre, og de som har faret fram med renker og svik, de har også brukt sin tunge som det sikreste og mest pålitelige hjelpemiddel. Av samme munn går velsignelse og forbannelse, sier Jakob. Så kommer da spørsmålet til deg og Menighetsbudet 6/05 meg: Hvordan bruker du tungen din? Har din neste glede av det du sier, eller blir det til sorg og gremmelse for ham, hvis han får høre hvordan tungen din blir brukt mot ham? Du er vel oppmerksom på at tungen er det beste og mest skuddsikre våpen som finnes. Er du sint på din neste, bruk din tunge mot ham, og du er sikker på å få den søteste hevn. Vil du ødelegge en annens liv og fremtid, sett ut et rykte om ham, og hensikten blir sikkert oppnådd. Mange har gjort slutt på sitt eget liv på grunn av en annens onde tunge. Og det verste av alt: Dette farlige våpen bruker vi ofte uten selv å være oppmerksom på det. Vi avfører drepende skudd uten å vite hva vi gjør, før vi kanskje ser vår egen venn slått og tilintetgjort på grunn av vår uforsiktighet. Men heldigvis, vår tunge er ikke bare et farlig våpen, den kan også bli kilde til den største glede hos vår neste. Den gråeste hverdag, den tristeste stue kan bli fylt av solskinn med et vennlig ord. Liv kan bli forvandlet, mennesker helt nye når vår tunge blir brukt som Gud vil. Slik var Jesu ord, og slik skal våre være bare vi vil. Tungen er det herligste og det farligste instrument mennesket har fått, og derfor vil Gud kreve oss til regnskap for hvordan vi bruker den. For hvert unyttig ord som mennesket taler, skal han gjøre regnskap på dommens dag, sier Jesus. Gud hjelpe oss å bruke vår tunge til å tende lys og varme på jorden, bruke den til å utbre hans rike, slik som hans program er for menneskeslekten. 7

8 Ny oversettelse av Det nye testamente Det Norske Bibelselskap er i gang med en ny oversettelse av Bibelen som forventes ferdig i En utgave Det nye testamente, NT 2005, er nå ferdig og ute til høring. I den forbindelse har Kirkerådet med hjemmel i kirkemøtevedtak 20/91 vedtatt at det gis anledning til å lese nytestamentlige tekster i gudstjenesten fra Det Norske Årets julegave Guri Lunn s nye bok: bilder fra biri og biristrand Til salgs hos: Kiwi Biri-Frisør n Coop Marked Kemmer n Biri Guri i Birivegen 85 Bibelselskaps prøveutgave NT 2005, når det stedlige menighetsråd fatter vedtak om det. Biri menighetsråd vedtok i sitt møte den 29. november at man tar i bruk NT 2005 ved gudstjenestene i soknet. Forsøksperioden vil vare fram til og med siste søndag i kirkeåret Juleevangeliet i ny oversettelse Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen ed Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe sted. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på markene og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i. Luk 2,1-14 Konstituering av menighetsrådet Det nyvalgte menighetsrådet møttes til konstituerende møte den 29. november. Målfrid Smedstuen Schiager ble valgt som leder for Biri menighetsråd for Som nestleder for Biri menighetsråd i 2006 ble Kjell Ødegårdsstuen valgt. Audun Torvik ble valgt som representant til Gjøvik kirkelige fellesråd Som vararepresentant til Gjøvik kirkelige fellesråd ble Andreas Ekern valgt. Fremstilling av menighetsrådet Det nyvalgte menighetsråd skal fremstilles for menigheten i en gudstjenesten. Presentasjonen vil skje ved gudstjenesten i Biri kirke den 22. januar 2006 kl Fritak fra menighetsrådet Ole Gunnar Hagen ble valgt inn i det nye menighetsrådet. Han har søkt og fått innvilget fritak fra verv som medlem i menighetsrådet. Dette betyr at Gerd Elfrida Aannerud som var første vararepresentant rykker opp til representant. De øvrige fire vararepresentanter rykker opp en plass og May- Britt Lium Selmo kommer inn som 5. vararepresentant. Møteplan første halvår 2006 Menighetsrådet vil i hovedsak ha sine møter på Biri Herredshus 2. tirsdag i måneden. Møteplanen for 1. halvår 2006 blir da slik: 10. januar, 14. februar, 14. mars, 18. april, 9. mai og 13. juni. Åpne møter Menighetsrådsmøtene er åpne møter det vil si at det er anledning for publikum å være tilstede. Møtene begynner kl og varer vanligvis i ca. 2 timer. Sakspapirer legges ut i vestibylen på Herredshuset ca. en uke før møtedag. 8 Menighetsbudet 6/05

9 Trosopplæring i naturen Et prosjekt for alle menigheter i Hamar bispedømme. Mesnali ungdomssenter og leirskole har i samarbeid med Hamar bispedømme fått tildelt prosjektmidler gjennom trosopplæringsreformen Størst av alt. Gjennom flere år har leirstedet utviklet sitt uteområde med tanke på forkynnelse og fellesskap for barn og unge. Prosjektet har nå gitt leirstedet mulighet til å tilby ulike aktiviteter basert på friluftsliv og leirskolepedagogikk til menighetene i bispedømmet. Prosjektets hovedtanke er derfor; å la barn og unge få oppleve kristen forkynnelse gjennom opplevelser sammen med andre i naturen. Trosopplæring i naturen er et treårig prosjekt. Det er ansatt en prosjektleder/ leirkateket som har ansvaret for utviklingen og gjennomføringen av prosjektet. Vi ønsker å være et ressurs- og inspirasjonssenter for ungdomsarbeid i menigheter i Hamar bispedømme. For å oppnå det er samarbeidet med den enkelte menighet svært viktig. Vi ønsker derfor å utvikle dette prosjektet i tråd med ulike behov i menighetene. Nytt av året: I høst har vi hatt noen spennende byggeprosjekter. Vi holder på med å sette opp en jordgamme som er 8 m i diameter og vi har satt opp en stasjonær lavvo med plass til 50 personer. Den blir innredet etter samisk tradisjon. Spennende er det også med friluftskirka som snart er ferdig. Den er laget i et naturlig amfi med bjørker med skjegglav og grantrær omkring på alle kanter. Alteret er bygget opp av stein og i vinter sitter vi på reinskinn. Her håper vi at mange vil få gode opplevelser. Friluftskirke: En plass ute i skogen som er tilrettelagt for liturgiske handlinger. Seida: Samisk leirplass med bålplass, jordgamme og lavvo. Aktiviteter på stedet: SOFA: (Samarbeid, opplevelser, forkynnelse, action) Er ei samarbeidsløype som ved hjelp av ulike aktiviteter (utfordringer) ute i naturen vil gi konfirmantene/ ungdommene erfaringer innenfor samarbeid/ fellesskap, spenning og opplevelse. Hver oppgave blir fulgt opp av en samtale som tar utgangspunkt i den opplevelsen /erfaringen de har vært gjennom. Disse opplevelsene/erfaringene blir satt i sammenheng med sentrale tema innenfor kristen tro. Klatring: Klatring og rappellering i et klatrefelt ca. 15 min. gange fra leirstedet. Deltakerne får oppleve å klatre i fjell ved å bruke sele, hjelm, og tau. De får også oppleve å fire seg selv ned fra toppen av fjellskrenten. Kanopadling: Leirstedet har 9 kanoer. Kanotur på sør-mesna er en fin opplevelse. Fugl og bålaktiviteter: Fangst og ringmerking av fugler. Kanskje noen får prøve å holde en fugl i hånden. Plantefarging og matlaging på bål. Vi kan også planlegge skitur eller fottur på fjellet med bibelvandring, alpint i Natrustilen og villmarksweekend med kano på Næra. Opplevelser og erfaringer fra aktivitetene vil bli satt i sammenheng med sentrale tema innenfor kristen tro. Alle menigheter i Hamar bispedømme er velkommen til å bruke dette prosjektet mot sine konfirmanter eller ungdommer. I samarbeid med den enkelte menighet ønsker vi å gi ungdom et anneledes trosopplæringstilbud. Menighetsbudet 6/05 9

10 MENIGHETSBUDET organ for Den Norske Kirke, Biri sokn. Ansvarlig utgiver: Biri Menighetsråd. Redaktør: Gunhild Ekerhaugen Bladet sendes uadressert til alle husstander i Biri. Anbefalt frivillig abonnementspris kr. 180, pr. år. Abonnementspris for utenbygdsboende/ adresserte utsendinger er kr. 220, pr. år. Adr: Biri Menighetskontor Øvre Torggate 24 B 2815 Gjøvik Kontonr.: BIRI MENIGHET Biri Preste- og Menighetskontor, Herredshuset, Birivegen 97, 2836 Biri Treffetider: Menighetsekretær på Birikontoret torsdag...kl og på Gjøvikkontoret de andre hverdagene...kl Soknediakonen har treffetidtid på Birikontoret torsdag... kl Soknepresten har fast treffetid på Birikontoret torsdag...kl Kontortelefon Kirketjener Ansatte: Ekerhaugen, Gunhild... Menighetsekretær Sven Feiring... Kirketjener Schiager, Inger... Organist Jon Olav Skard... Soknediakon BOLIGTELEFONER Hansen, Terje Kapellan, mobiltlf Sønstegaard, Knut Sokneprest Torvik, Audun Menighetsrådsleder GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD Leder...Abraham Brekne Fumgerende kirkeverge..marit Aaslund Konsulent kirkegård...marit Aaslund Konsulent økonomi...kent Brenden Besøksadresse.. Øvre Torggt. 24 B, Gjøvik Telefon Telefax Kontortid: Mandag fredag Juletrefest Også i år vil det bli juletrefest på Bethel 4. dag jul, den 28. desember. Festen begynner kl Konfirmasjon 2006 Det har nå meldt seg 42 ungdommer til konfirmantforberedelse. Konfirmantene vil bli presentert for menigheten ved gudstjenesten i Biri kirke søndag 22. januar kl Konfirmasjonen vil bli til høsten, 3. og 10. september. Konfirmasjonsdager i årene framover fra 2007 vil være 1. og 3. søndag i september. Dette ble vedtatt i Biri menighetsråd Årsaken til at det skjer en endring med konfirmasjonsdagene allerede i 2007 er en henstilling fra Gjøvik kommune ved ordføreren om å ikke legge konfirmasjon samtidig med avvikling av offentlig valg. Kommune- og stortingsvalg er nettopp i forbindelse med 2. søndag i september, og valg avholdes annenhvert år. Dette hadde ingen tenkt på da konfirmasjonsdager ble fastsatt. Menighetsrådet syntes ordføreren hadde et godt poeng og endret dermed tidspunkt for konfirmasjon. Det var trolig noe enklere enn å flytte valgdagene! Julebakst og kirkekaffe Første søndag i 2006, 8. januar, oppfordrer vi menigheten til å ta med rester av julebaksten til kirkekaffen. Vi har gjort det slik noen år nå, og det har pleid å bli et gedigent kakebord. Trolig blir det ikke noe dårligere denne gangen! Biri apotek, Birivegen 52 Tlf.: fax: På oppslagtavla Treff på Nøisomhet Treffene på Nøisomhet fortsetter med formiddagstreff og strikkemøte annenhver mandag kl Formiddagstreff: 9. og 23. januar 6. og 20. februar 7. og 20. mars 3. og 24. april 8. og 22. mai 12.juni Strikkemøte: 16. og 30. januar 13. og 27. februar 13. og 27. mars 10. april 15. og 29. mai Velkommen til treff! Vi ønsker alle en God Jul og et Godt Nyttår! Hilsen Martha og alle damene Neste nummer av Menighetsbudet kommer ut ca. 15. februar. Innleveringfrist for bidrag er 15. januar. På forhånd takk for ditt bidrag i bladet! TANNLEGEKONTORET PÅ BIRI Tannlegene HEIDI SÆTERBAKKEN ANNE SOLÅS Telefon Menighetsbudet 6/05

11 Vertshuset V-E BIRI Vi har egne lokaler for: MINNESAMVÆR KURS - MØTER - SELSKAPER Utkjøring av mat til alle anledninger. KAFETERIA med god og variert meny OVERNATTING - GATEKJØKKEN Våre lokaler er tilrettelagt for handikappede. Tlf e-post: www/vertshusetv-e6.no Velkommen som vår gjest! Utleie av Nøisomhet Sanitetskvinnenes hus i Biri sentrum leies ut til møter, kurs o. l. eller til private tilstellinger. Overhead og dekketøy til 30 personer. Henvendelse: Berit Dahlseng tlf Biri sanitetsforening Postboks BIRI Vi utfører alt innen: Buketter Dekorasjoner Sorgbinderi Brudebinderi Utkjøring i Redalen, Snertingdal, Biri, Biristrand og Vingrom. potetbrød Vanlig og glutenfritt Biri Flatbrødbakeri AS 2837 Biristrand Tlf.: BIRI FOTTERAPI Tlf tilbyr: Fotterapi/fotbehandling v/irene Snuggerud Hudpleie v/rakel Clausen Alternativt v/ruth Violet Harby Storgata 72, Moelv Tlf Gudstjenesteoversikten finner du i

12 Returadresse: Biri Menighet, Øvre Torggate 24 B, 2815 Gjøvik. Kirkekalender B DESEMBER 18. desember 4. s. i advent Joh 3,26-30 Øverbygda Bedehus kl Adventsgudstjeneste : Bedehuset Kirkekaffe 24. desember Julaften Luk 2,1-14 Biri kirke kl Familiegudstjeneste Skrinnhagen skolekor : Kirkens Nødhjelp 25. desember Juledag Joh 1,1-14 Høymesse. Dåp. Biristrand Korforening : Konfirmantarbeidet 31. desember Nyttårsaften Joh 14,27 Biri kirke kl Midnattsmesse : Dåpsopplæringsarbeidet JANUAR 8. januar Kristi Åpenbaringsdag Joh 8,12 Familiegudstjeneste Dåp og nattverd Utdeling av CD 3:16 til fødte i 1995 Kirkekaffe ta med rester av julebaksten til kaffen 15. januar 1. s. e. Kr. Åpenbaring Joh 1, Biri kirke kl Høymesse. Nattverd 22. januar 2.s.e. Kr. Åpenbaring 2 Mos 17,1-6 Høymesse. Nattverd Presentasjon av årets konfirmanter og nytt menighetsråd Kirkekaffe 29. januar 3. s. e. Kr. Åpenbaring Joh 4,27-42 Høymesse. Nattverd Karen Sidsel Solberg FEBRUAR 5. februar Vingårdssøndagen Luk 17,7-10 Høymesse. Nattverd. 12. februar Såmannssøndagen Mark 4,26-32 Høymesse. Dåp og Nattverd. Konfirmantgruppe deltar 19. februar Kristi forklarelsesdag Joh 17,1-8 Høymesse. Nattverd. 26. februar Fastelavnssøndag Joh 12,24-33 Høymesse. Nattverd. Terje Hansen Kirkekaffe MARS 5. mars 1. s. i faste Matt 16,21-23 Biri kirke kl Kveldsgudstjeneste m/nattverd 12. mars 2. s. i faste 1 Kong 18,21-26, Høymesse. Dåp og nattverd, John Olav Skard Konfirmantgruppe deltar 19. mars 3. s. i faste Luk 4, Høymesse. Nattverd Martin Woller 26. mars Maria budskapsdag Luk 1,46-55 Småbarnsgudstjeneste. Dåp. Kirkekaffe Alle er hjertelig velkommen til gudstjeneste Trenger dere buss til turen? Ring Willy Berg Grafisk AS, Moelv. ak 1205

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant.

som ikke har det så godt med livet akkurat nå. Noen og enhver av oss kan oppleve å komme litt på kant med livet iblant. Julepreken 2017 For noen få dager siden fortalte, Jarle, diakonen vår, at det nettopp var født to barn på flyktningmottaket på Dikemark. Barn fødes jo hele tiden, på sykehus, i en stall, og på flyktningmottak,

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

TEKSTER TIL DE ULIKE TABLÅENE I BRAGERNES JULEKRYBBE ENGELEN GABRIEL BESØKER MARIA

TEKSTER TIL DE ULIKE TABLÅENE I BRAGERNES JULEKRYBBE ENGELEN GABRIEL BESØKER MARIA TEKSTER TIL DE ULIKE TABLÅENE I BRAGERNES JULEKRYBBE Vandringen rundt krybben begynner i det sydøstre hjørnet og går kronologisk med klokken. God vandring! ENGELEN GABRIEL BESØKER MARIA 26 Men da Elisabet

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

La oss tenne det første lys i adventskransen Vi synger 1. vers av Nå tenner vi!

La oss tenne det første lys i adventskransen Vi synger 1. vers av Nå tenner vi! Lysmesse 2015 Inngang Preludium/Inngang: Konfirmantene kommer inn i to rekker med utente lys og ikledd kapper, går opp midtgangen. Foran alteret deler de seg og går ut til høyre og venstre side. Konfirmantene

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

DA FØDES GLEDEN I MENNESKENES HJERTER

DA FØDES GLEDEN I MENNESKENES HJERTER DA FØDES GLEDEN I MENNESKENES HJERTER Det var neppe noe herberge i Betlehem, så Jesus ble født i en stall. Slik kan også gleden over Frelseren fødes i selv det enkleste hjerte. Hva med neste generasjon?

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

ADVENTS- og JULESANGER i EPLEKARTEN

ADVENTS- og JULESANGER i EPLEKARTEN ADVENTS- og JULESANGER i EPLEKARTEN Innhold I TÅRNET... 2 O HØYE BARN... 2 ADVENTSKRANSEN GRØNN OG RUND... 3 ADVENTSVERS... 3 OVER SOL OG OVER STJERNE... 4 DEILIG ER DEN HIMMEL BLÅ... 5 MARIA VAR EN MØY

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

og de danser, danser rundt i ring. Men nissefar han truer med sin store skje og kom avsted. For grøten min vil jeg få lov å ha i fred,

og de danser, danser rundt i ring. Men nissefar han truer med sin store skje og kom avsted. For grøten min vil jeg få lov å ha i fred, JULESANGER PÅ LÅVEN SITTER NISSEN På låven sitter nissen med sin julegrøt, så god og søt, så god og søt. Han nikker, og han spiser, og han er så glad, for julegrøten vil han gjerne ha. Men rundt omkring

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

D et skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser

D et skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser God jul og et velsignet godt nytt år! Kirkenytt Menighetsblad for Metodistkirken i Drammen N r. 3 2 0 1 7 D et skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Preken julaften i Lørenskog kirke 2011 Kapellan Elisabeth Lund

Preken julaften i Lørenskog kirke 2011 Kapellan Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2011 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009

Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Høytidsgudstjeneste Juledag 2009 Gledelig Kristmesse! Juledagen var fra gammelt av den største festdagen i julehøytiden. Dette speiles fortsatt i flere språk, deriblant engelsk hvor denne dagen kalles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet.

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Jesu navnedag/ 1. nyttårsdag 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapitlet. Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM Liturgien for Velsignelse av hus og hjem er vedtatt av Kirkemøtet 16. april 2013 med hjemmel i Lov om Den norske kirke 24, annet ledd. 1 Denne liturgien kan brukes når noen ber

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Tenk om alt bare hadde gått som planlagt! Josef grudde seg til jul selv om han ikke visste at det var jul han visste bare at han var på vei

Detaljer

Korpsnytt. November og desember 2015. Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3

Korpsnytt. November og desember 2015. Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3 Korpsnytt November og desember 2015 Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud gjennom ørkenen Jes. 40,3 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvor fort tiden går! Vi har opplevd mye de siste ukene

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893

Salvasjonisten. Nov - des 2014. korpsblad for Bodø korps. Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Salvasjonisten korpsblad for Bodø korps Nov - des 2014 Frelsesarmeen, Bodø Korps siden 1893 Søndagen 23 nov Kl.10:30 Bønn Kl.11:00 Gudstjeneste Mandag 24 nov Tirsdag 25 nov Kl.18:00 Andakt på Fengslet

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer