Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88"

Transkript

1 Menighetsbudet Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88 Kling no, klokka! Foto: Kirkeklokke i Biri kirke, Kjetil Bergmann Kling no, klokka! Ring og lokka, ring og lokka frå tusen tårn! Tona om frelsa! Kalla og helsa, kalla og helsa med fred Guds born! Kling no, klokka! Ring og lokka, ring og lokka frå tusen tårn! Songar sæle, englemæle, englemæle med livsæl ljod! Far gjennom grender, strøym over strender, strøym over strender som toneflod! Songar sæle, englemæle, englemæle med livsæl ljod! Englar kveda: Høyr den gleda, høyr den gleda som her er hend! Ljoset er runne, livet er vunne, livet er vunne: ein Frelsar send. Englar kveda: Høyr den gleda, høyr den gleda som her er hend! Sjå, det dagast, snart det lagast, snart det lagast til høgtid ny! Då skal oss klokka leikande lokka, leikande lokka til helg i sky. Sjå, det dagast, snart det lagast, snart det lagast til høgtid ny! Elias Blix 1889 Han skal bringe fred. Mika 5,4 Velsignet julehøytid!

2 Redaktørens hjørne I dag har vi bladd om et ark på kalenderen og kommet til julemåneden, desember. Et lite hvitt snødryss har falt, juletrærne på lyktestoplene i gata er tent og åpning av julegata skal skje senere i dag. Ulike aktiviter i den forbindelse vil det være. Ett er i hvert fall sikkert; det nærmer seg jul. Det har for så vidt vært snakket om jul lenge. Var det ikke i månedsskiftet september-oktober at julemarsipanen kom på plass i butikkhyllene. Noe vel tidlig synes jeg. Julen har tradisjonsrik feiring. Det er vel ingen gang vi er så bevisst på å gjøre ting slik som vi alltid pleier, som når det gjelder julefeiringen. Vi gjør ikke de store endringene i matveien, kakeslagene er de samme, juleaftensprogrammet vårt er alltid det samme, julepynten finner igjen sine faste plasser år etter år. Det er noe trygt og godt over disse tradisjonene. På en måte er de med å gi et fundament til vår hverdag og våre liv. For mange har kirkebesøket på julaftensgudstjenesten blitt viktig. Selv om man ikke er så aktiv kirkegjenger ellers i året, så er det viktig for så mange å gå til julaftensgudstjeneste. Jeg er imponert over frammøtet og det er så flott å oppleve gudstjenesten sammen med dere. Dette er en fin tradisjon som jeg håper skal fortsette. Ikke bare for å sette oss i en god julestemning men for å være med å gi oss det rette perspektiv til julen og for å ta imot julens budskap. I høst har det gått en del diskusjoner omkring skolegudstjenester. En del skoleledere har kommet fram til at den nye læreplanen i KRL-faget, ikke er forenlig med å delta for eksempel i julegudstjenester for skolene. Vi så det sist i Dagsrevyen i går der to skoler i Ringsaker ikke skal til julegudstjeneste. Skolelederen fant det ikke riktig å utsette elevene for prestens forkynnelse. Det er visst også stilt spørsmål ved om man kan synge de gamle og nyere julesangene med kristent innhold på skolene! Dette er en trist utvikling- og en feil oppfatning av saken mener jeg. Det blir feil å knytte skolegudstjenestene til KRL-faget alene. Julegudstjeneste for skolene har en sammenheng med det verdigrunnlaget skolen er bygd på og vår kulturtradisjon. Samtidig som denne tradisjonen holdes i hevd, skal vi ha respekt for de som har en annen tro eller livssyn. Den fritaksmulighet som er hjemlet i Opplæringsloven må tas alvorlig. Og de elevene som benytter seg av denne muligheten skal gis et likverdig tilbud. Det vil være en stor utfordring for skolene, særlig i de sentrale områder hvor flere forskjellige religioner og livssyn er representert. Jeg tror det er viktig at foreldrene er med i denne avgjørelsesprosessen om skolegudstjeneste eller ei i forbindelse med jula. Det er kanskje på sin plass og stille seg noen spørsmål om det å holde tradisjonene i hevd. Vil vi fortsatt ha tradisjonell julefeiring? Og hva innebærer det? Kanskje er tiden inne for å verne om våre tradisjoner! Det er nå grunnlaget for framtida legges. Heldigvis er det fortsatt skolegudstjenester før jul her i Biri. Skrinnhagen skole har sin gudstjeneste i dag. Biri ungdomsskole og Biristrand og Redalen skoler kommer til kirka på siste skoledag før jul. Men vi er veldig spent på oppmøtet. Det er en viss risiko for meg å komme med disse uttalelsene her. Antagelig er jeg ikke menigsberettiget; jeg er ikke forelder til noe skolebarn men kirkeansatt! Jeg våger å la dette stå på trykk likevel. Jeg våger å stå for et livssyn og en tro som ikke bare utsetter skoleelever og ansatte for prestens forkynnelse, men som også oppfordrer til etterfølgelse. Jeg våger å stå for en tradisjonell kristen julefeiring der budskapet om at det sanne lys er kommet til verden får Slekters gang Spalten gjelder medlemmer i Den Norske Kirke, for ekteskapsinngåelser der minst en av brudefolkene tilhører DNK. Navn på døde som ikke var medlem i DNK tas med hvis pårørende gir beskjed om at det er ønskelig. Døpte Markus Flor Ilona Johannessen Katrine Lien Ingvild Ouren Ann Kristin Melbye Normann døpt i Seegård kirke Mikkel Strandengen Olsen Døde Kåre Valdresstuen Arnstein Ødegårdstuen Asta Traaseth Østby Gerd Bjørge lyde. Jeg ønsker at vi fortsatt skal samles rundt Barnet i krybben Verdens Frelser! Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem et uoverskuelig pilgrimstog mot Betlehem, mot Betlehem. Se, barna går foran, glad i flokk, så kvinner og menn, så kvinner og menn. Selv skjelvende gamle tar sin stokk: Til krybben hen, til krybben hen! For alle har samme hjertetrang til julens fred, til julens fred. Guds kirke i Norge, ved våg og vang, følg med, følg med! Følg med, følg med! Og finner du ham i krybbens hø* som hyrder så, som hyrder så, da eier du nok til freidig å dø og leve på, og leve på. [*høy, strå] Jonas Dahl 2 Menighetsbudet 6/05

3 Jord og himmel møtes Jeg vil tro at det er flere enn meg som i advent har sunget strofene fra en adventssalme som sier At jord og himmel møtes, et lys er tent for det Det er et fabelaktig uttrykk: Jord og himmel møtes.. For det er akkurat det som skjer i julens krybbebarn, Jesus. Der møtes jord og himmel. Det guddommelige og evige knyttes sammen med det fysiske og konkrete. Julenatt samles de: Guds sønn og okse og esel, engler og gjetere, lys og mørke. Det som i utgangspunktet ikke kunne ha noe med hverandre å gjøre det kom hverandre helt nær. At jord og himmel møtes - det betyr vel og at en kan finne Gud i naturen det da? Vi er mange som har stått under stjernehimmelen og blitt overveldet over skaperverkets storhet. Eller som har gått i fjellet eller ligget i en blomstereng og kjent seg som en del av en stor helhet. Og mange har i likhet med gjeterne i Betlehem sett ned på et lite menneskebarn og blitt grepet av ærefrykt over Guds uendelige storhet og nåde. At det er mulig å se Gud i naturen, ble jeg også minnet på i høst. Da var jeg på studie-tur til den lille øya Iona, vest for Skottland. Dette stedet arbeider i tråd med den gamle keltiske religiøse tradisjonen. Det er en frodig tradisjon. Særlig engasjerende syntes jeg det var å se hvordan denne tradisjonen knytter an til naturen i sitt fromhetsliv. Naturens elementer: landskap, trær, vann, ild og blomster ses som en påminnelse om å dyrke den Gud som har skapt alt dette. På mange måter minnet det meg om folkekirken og Hamar bispedømme. Nettopp med dette å oppleve Gud i naturen. Tolke det en ser i naturen som en påminnelse om den Gud som står bak det hele. Kelterne - og hedmarkinger og opplendinger tror jeg kan forenes i å se Gud i det skapte. Se sporene etter livets Gud i livet rundt oss. Men så må jeg også ta med at naturen er tvetydig. For i året som gikk har vi opplevd naturen på sitt mest grusomme. Vel det aller verste eksemplet på det skjedde før julen 2004 var over. Da ble landene rundt Det indiske hav nådeløst rammet av en flodbølge. Nesten regnes omkommet i den nesten ufattelige tsunami-katastrofen. I tillegg til de hundretusener som satt igjen med sorg og savn og fortvilelse, var vi enda langt flere som var rystet over å ha sett hvordan naturen kan være. Dette er en natur som vi ikke synes viser oss Gud men som snarere får oss til å spørre om hvordan Gud kan være som tillater slikt og om Gud i det hele tatt finnes. Den gud naturen viser oss kan virke både brutal og tilfeldig, likegyldig i forhold til menneskene. Derfor blir evangeliet så viktig for meg. Der finner jeg beskrivelsen av en Gud som elsker mennesker. Som oppsøker oss: i en krybbe som et lite barn, på en støvete landevei som medvandrer, på en rasteplass som samtalepartner, på et kors som en som gir livet for dem han er glad i. Jeg ser fortsatt sporene etter Gud i naturen. Jeg kan oppbygges av det vakre, imponerende og gode i skaperverket. Men naturen gir ikke en fullstendig gudsåpenbaring. Jord og himmel møtes sant og vakkert. Men jord og himmel blir ikke ett. Vi kan absolutt finne Gud i naturen men det er fordi Gud er kommet inn i vår verden og våre liv som et krybbebarn til glede for hele folket. Våre liv er en del av den tvetydige naturen med både grusomhet og skjønnhet, skuffelser og håp. Derfor trenger vi å feire jul, høre juleevangeliet og bli minnet på den livets og kjærlighetens Gud som har etterlatt seg spor i naturen men sin tydeligste signatur i barnet i krybba. Nåde og fred ønskes dere alle, måtte dere få en velsignet jul. Rosemarie Köhn Hamar biskop Menighetsbudet 6/05 3

4 noen tanker om vår julefest! Hva er det som skjer når vi nærmer oss julen? Hvilke tanker farer gjennom hodet? Jeg vil tro at mange av oss har mange tanker, ikke alle er like entydige. Det spriker i alle retninger for jul innebærer så mye! Det er ikke måte på hva vi kan putte inn i julen! Ja, julen har blitt så omfattende og til dels så fortung at når julen ringes inn på juleaften, da er mange av oss ganske utladet! Det tar på å feire jul i Norge totusenogfem år etter at julens hovedperson kom til vår jord! Det er mye godt med julen! Som regel så gleder jeg meg til jul! Og det er mer enn all den gode maten som virker tiltrekkende. Jeg ser frem til å være sammen med familien! Og selv om jeg som prest er i fullt arbeid både juleaften og juledag, ser jeg frem til å feire jul i kirken sammen med dere. Det er med på å styrke fellesskapet. Vi opplever noe sammen, vi synger de kjente og kjære julesalmene, vi hører det samme englebudskapet om at i dag er det født dere en frelser i Davids by, Han er Kristus, Herren. Dette er med på å skape en forventning hos meg! Gud kommer plutselig så nær. Han kommer som et lite barn. Rammen rundt Jesu fødsel er jo så enkel. Så enkel at den egentlig ikke passer inn i vår overfylte julefeiring. Materielt sett så er vår julefeiring tusen ganger bedre enn Maria og Josefs i år 0! Vi har det meste, mens de hadde knapt noen ting. Likevel; det var her på Betlehemsmarken det skjedde, det var her Frelseren ble født, svøpt og lagt i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget. Dette er en merkelig julehistorie! Den passer på en måte ikke inn i vår pompøse julefeiring! Derfor så kjenner jeg også på en uro: Er det først og fremst Kristi fødsel vi feirer? Det er mange som nå gjør krav på å feire jul uten å måtte lytte til englesangen på Betlehemsmarken. Jul må vi uansett ha! Kirken har selvsagt intet monopol lenger på hvordan julen skal feires. Men kirken har et budskap å formidle! Et budskap om at lykken i livet ikke er alle de flotte tingene vi omgir oss med, alle de flotte gavene vi gir hverandre, all de gode maten vi spiser og all den gode drikken vi nyter, men lykken er nettopp å høre at Gud ble menneske! Han kom og tok bolig iblant oss. Det betyr at Gud har kommet oss helt nær! Avstanden mellom Gud og oss mennesker ble nullet ut i år null! Selv om vi skriver 2005 etter Kristi fødsel så er julebudskapet det samme: I dag er det født dere en frelser. Dette er mer enn en god tradisjon! Dette er liv! Dette er lys! Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til jorden. Det var dette englene sang om, og i vår kristne tradisjon så er det dette julen handler om. Jeg ønsker dere alle en god og velsignet jul! Hilsen Knut prest. Biri kirke 225 år Jubileumsboka skrevet av Bjørn Herberg med fotografier av Kjetil Bergmann er fortsatt til salgs på Coop Biri og på Menighetskontoret. Prisen er kr Hvis boka ønskes tilsendt kommer et tillegg på kr for porto. Kontakt menighetskontoret hvis du ønsker boka tilsendt. Boka er blitt et praktverk som vi anbefaler på det varmeste. En flott gavebok! 4 Menighetsbudet 6/05

5 Denne salmen er vi glad i Ja, her er det mange å velge i, men siden det er advent, tar vi ei julesalme. Da blir utvalget mindre. Vi fant ut at som barn var vi begge mest glad i Jeg er så glad hver julekveld. Så vi ble enige om den. Salma har ni vers, korte og lette. Julekvelden sang vi alle versa. Marie Wexelsen skrev salma i 1860, så Jeg er så glad hver julekveld har vært sunget av mange generasjoner. Peder Knudsen ( ) har satt tone til. Marie Wexelsen var født på Østre Toten i Hun har gitt ut flere fortellinger for barn og voksne, men er nok mest kjent for julesalma. Vi sender stafettpinnen videre til Oddny Julin og Lars Syversveen. Reidun og Johs. Taraldsrud Jeg er så glad hver julekveld, for da ble Jesus født; da lyste stjernen som en sol, og engler sang så søtt. 2 Det lille barn i Betlehem, han var en konge stor som kom fra himlens høye slott ned til vår arme jord. 3 Nå bor han høyt i himmerik, han er Guds egen Sønn, men husker alltid på de små og hører deres bønn. evig Ære være gud! 4 Jeg er så glad hver julekveld, da synger vi hans pris; da åpner han for alle små sitt søte paradis. 5 Da tenner moder alle lys, så ingen krok er mørk; hun sier stjernen lyste så i hele verdens ørk. 6 Hun sier at den lyser enn og slukkes aldri ut, og hvis den skinner på min vei, da kommer jeg til Gud. 7 Hun sier at de engler små, de synger og i dag om fred og fryd på jorderik og om Guds velbehag. 8 Å, gid jeg kunne synge så, da ble visst Jesus glad; for jeg jo også ble Guds barn engang i dåpens bad. 9 Jeg holder av vår julekveld og av den Herre Krist, og at han elsker meg igjen, det vet jeg ganske visst. Fra ditt høye himmelsete så du oss i nød her nede, uten håp og uten fred. Drevet av ditt ømme hjerte, fylt av kjærlighetens smerte, kom du til vår frelse ned. Under sus av englevinger julenatten verden bringer himlens store gledesbud. Hør hvor englene seg fryder, lydt inntil din sjel gjenlyder av et ære være Gud. Nå du i det høye troner vår gjenløser og forsoner. Bøy deg i din kjærlighet ned til alle dem som lider! Trøst enhver som ensom strider! Fyll den bange sjel med fred! A. Skarseth gjengitt fra Menighetsbudet desember 1957 Menighetsbudet 6/05 5

6 Brudeportalen Som noen kanskje har registrert over tid, har den gamle inngangen ved Biri Kirke vært fjernet. Dette var faktisk nødvendig, da den var i ferd med å råtne helt ned. Men den ble ikke bare fjernet - den ble kopiert, samt at de delene som kunne brukes videre, ble igjenbrukt. Hilsen Da portal-veggen ble åpnet, fant snekkerne hilsen fra de forrige portal-byggerne (se foto nedenfor): Denne kirkeport er opsat aar 1925 omkring 20 august, da var den gamle faldeferdig, af Martinius A. Lium. Bestyrer var Nils Lie Baaberg, sogneprestnavn er Edvard Arsten, kirketjener er Ole Kr. Bilit, kirkesanger er Lars Hoel. Skrevet af Gustav Bruflath som var med her. Reparert aar 1934 af Johan Ødegården. Ny hilsen Det er lagt en ny planke med tekst inn i portal-veggen (se foto til høyre). Den har følgende tekst: Denne kirkeport er restaurert av Olaf Sveum og Helge Brattberg. Materialene er gitt av Mjøsbruket, og høvlet opp av Jon Landgraff. Kobbertaket er utført av Kjell Engen fra Stokkeroa. Porten er fraktet opp til Brattberg høsten 2004, og tilbake høsten Transporten ble utført av Tåle Kjenseth, og truck fra Mjøsbruket ble kjørt av Magne Haugom. Arbeidet utført våren og sommeren Biri 18. august 2005 Helge Brattberg Olaf Sveum Kirketjener Svein Feiring, Menighetssekretær Gunhild Ekrehaugen, organist Inger Schiager Folkestad, sogneprest, Biskop Rose Marie Køhn, Konge Harald V. Ordfører Tore Hagebakken, menighetsrådsformann Audun Torvik, statsminister Kjell Magne Bondevik, kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland. Tilbaketransporten Hjem-transporten tilbake til kirka var ikke helt enkel, ettersom dette jo ble en relativt høy last. Men med sterk innsats fra Tåle Kjenseth, og Magne Haugom kom portalen på plass. På plass I dag står den nyrestaurerte brudeportalen på plass foran kirka. Den er laget/restaurert av Helge Brattberg og Olaf Sveum. Kobbertaket er laget av Kjell Engen. Og når denne portalen kanskje en gang i framtiden skal restaureres, vil våre etterkommere kunne få et tilsvarende innblikk i historien, som vi har fått gjennom denne restaureringen, og planke-hilsenen inne i portalveggen. Harald Tusvik med sterk bistand fra Helge Brattberg. Foto Helge Brattberg. 6 Menighetsbudet 6/05

7 Konserter i Biri kirke 2006 Biri menighets kulturkomite er i full gang med å planlegge neste års konserter i Biri kirke. Vi håper å kunne presentere et bredt kvalitetsprogram også for Søndag 19. februar får vi besøk av en trio fra Oslo. Trioen består av Audun Sandvik på cello, Øyvind Bjorå på fiolin og Kristian Ofstad Lindberg på flygel. Dette er tre unge fremadstormende musikere som har gjort seg godt bemerket allerede. Audun Sandvik er fra Bergen og ga sin første solokonsert på Troldhaugen i 1998 og har siden konsertert aktivt både i inn- og utland. Han har studert ved Norges Musikkhøgskole og i USA og er nå diplomstudent ved Norges Musikkhøgskole. Han har tidligere studert i 4 år med Truls Mørk. Han vikarierer jevnlig som solocellist i de store orkestrene her i landet og er medlem av Det Norske Kammerorkester. Han er leder for trioen. Øyvind Bjorå på fiolin og Kristian Ofstad Lindberg på klaver er også vel etablerte musikere med kammermusikk- og solistoppdrag ved en rekke anledninger. Trio-besetningen med cello, fiolin og flygel er utrolig vakker og konserten har et klassisk program med Brahms og Haydn som hovedkomponister. Konserten begynner kl Billettpris;150,-. Mars 2006 Konsert med Ragnhild og Eldbjørg Hemsing på fiolin og Gunnar Flagstad på flygel. Vår tunge De to unge Hemsing-søstrene er allerede godt kjent av de fleste etter stor suksess ved flere internasjonale konkurranser og med diverse konsertopptredener, også på TV. Disse jentene står på terskelen til store musikerkarrierer og Biris befolkning bør kjenne sin besøkelsestid når de nå spiller i Biri kirke. Gunnar Flagstad var med og innviet flygelet i Biri kirke høsten 2004 som en del av duoen 20 fingre Endelig dato ikke bestemt Oktober 2006 Konsert med Tord Gustavsen trio. Denne konserten blir en stor begivenhet! Trioen turnerer over hele verden og har gjort stor suksess med sine CD-innspillinger og konserter i inn- og utland. Trioen spiller melodiøs, meditativ og lavmælt jazz, og de har høstet lovord langt utenfor det vanlige jazzmiljøet. Endelig dato ikke bestemt. Etter tips fra en leser som har bladd i gamle Menighetsbud, tar vi inn en artikkel fra Menighetsbudet nr. 6 juni Artikkelen er signert T.T. Vår leser mente at denne saken om vår tunge også har gyldighet i dag. Det er vel ingen gave vi mennesker har fått, som blir brukt til så meget velsignelse og til så stor forbannelse som vår tunge. Leser vi i historien, ser vi at de fleste av de menn som har utrettet storverk, de har vært talens mestre, og de som har faret fram med renker og svik, de har også brukt sin tunge som det sikreste og mest pålitelige hjelpemiddel. Av samme munn går velsignelse og forbannelse, sier Jakob. Så kommer da spørsmålet til deg og Menighetsbudet 6/05 meg: Hvordan bruker du tungen din? Har din neste glede av det du sier, eller blir det til sorg og gremmelse for ham, hvis han får høre hvordan tungen din blir brukt mot ham? Du er vel oppmerksom på at tungen er det beste og mest skuddsikre våpen som finnes. Er du sint på din neste, bruk din tunge mot ham, og du er sikker på å få den søteste hevn. Vil du ødelegge en annens liv og fremtid, sett ut et rykte om ham, og hensikten blir sikkert oppnådd. Mange har gjort slutt på sitt eget liv på grunn av en annens onde tunge. Og det verste av alt: Dette farlige våpen bruker vi ofte uten selv å være oppmerksom på det. Vi avfører drepende skudd uten å vite hva vi gjør, før vi kanskje ser vår egen venn slått og tilintetgjort på grunn av vår uforsiktighet. Men heldigvis, vår tunge er ikke bare et farlig våpen, den kan også bli kilde til den største glede hos vår neste. Den gråeste hverdag, den tristeste stue kan bli fylt av solskinn med et vennlig ord. Liv kan bli forvandlet, mennesker helt nye når vår tunge blir brukt som Gud vil. Slik var Jesu ord, og slik skal våre være bare vi vil. Tungen er det herligste og det farligste instrument mennesket har fått, og derfor vil Gud kreve oss til regnskap for hvordan vi bruker den. For hvert unyttig ord som mennesket taler, skal han gjøre regnskap på dommens dag, sier Jesus. Gud hjelpe oss å bruke vår tunge til å tende lys og varme på jorden, bruke den til å utbre hans rike, slik som hans program er for menneskeslekten. 7

8 Ny oversettelse av Det nye testamente Det Norske Bibelselskap er i gang med en ny oversettelse av Bibelen som forventes ferdig i En utgave Det nye testamente, NT 2005, er nå ferdig og ute til høring. I den forbindelse har Kirkerådet med hjemmel i kirkemøtevedtak 20/91 vedtatt at det gis anledning til å lese nytestamentlige tekster i gudstjenesten fra Det Norske Årets julegave Guri Lunn s nye bok: bilder fra biri og biristrand Til salgs hos: Kiwi Biri-Frisør n Coop Marked Kemmer n Biri Guri i Birivegen 85 Bibelselskaps prøveutgave NT 2005, når det stedlige menighetsråd fatter vedtak om det. Biri menighetsråd vedtok i sitt møte den 29. november at man tar i bruk NT 2005 ved gudstjenestene i soknet. Forsøksperioden vil vare fram til og med siste søndag i kirkeåret Juleevangeliet i ny oversettelse Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen ed Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe sted. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på markene og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i. Luk 2,1-14 Konstituering av menighetsrådet Det nyvalgte menighetsrådet møttes til konstituerende møte den 29. november. Målfrid Smedstuen Schiager ble valgt som leder for Biri menighetsråd for Som nestleder for Biri menighetsråd i 2006 ble Kjell Ødegårdsstuen valgt. Audun Torvik ble valgt som representant til Gjøvik kirkelige fellesråd Som vararepresentant til Gjøvik kirkelige fellesråd ble Andreas Ekern valgt. Fremstilling av menighetsrådet Det nyvalgte menighetsråd skal fremstilles for menigheten i en gudstjenesten. Presentasjonen vil skje ved gudstjenesten i Biri kirke den 22. januar 2006 kl Fritak fra menighetsrådet Ole Gunnar Hagen ble valgt inn i det nye menighetsrådet. Han har søkt og fått innvilget fritak fra verv som medlem i menighetsrådet. Dette betyr at Gerd Elfrida Aannerud som var første vararepresentant rykker opp til representant. De øvrige fire vararepresentanter rykker opp en plass og May- Britt Lium Selmo kommer inn som 5. vararepresentant. Møteplan første halvår 2006 Menighetsrådet vil i hovedsak ha sine møter på Biri Herredshus 2. tirsdag i måneden. Møteplanen for 1. halvår 2006 blir da slik: 10. januar, 14. februar, 14. mars, 18. april, 9. mai og 13. juni. Åpne møter Menighetsrådsmøtene er åpne møter det vil si at det er anledning for publikum å være tilstede. Møtene begynner kl og varer vanligvis i ca. 2 timer. Sakspapirer legges ut i vestibylen på Herredshuset ca. en uke før møtedag. 8 Menighetsbudet 6/05

9 Trosopplæring i naturen Et prosjekt for alle menigheter i Hamar bispedømme. Mesnali ungdomssenter og leirskole har i samarbeid med Hamar bispedømme fått tildelt prosjektmidler gjennom trosopplæringsreformen Størst av alt. Gjennom flere år har leirstedet utviklet sitt uteområde med tanke på forkynnelse og fellesskap for barn og unge. Prosjektet har nå gitt leirstedet mulighet til å tilby ulike aktiviteter basert på friluftsliv og leirskolepedagogikk til menighetene i bispedømmet. Prosjektets hovedtanke er derfor; å la barn og unge få oppleve kristen forkynnelse gjennom opplevelser sammen med andre i naturen. Trosopplæring i naturen er et treårig prosjekt. Det er ansatt en prosjektleder/ leirkateket som har ansvaret for utviklingen og gjennomføringen av prosjektet. Vi ønsker å være et ressurs- og inspirasjonssenter for ungdomsarbeid i menigheter i Hamar bispedømme. For å oppnå det er samarbeidet med den enkelte menighet svært viktig. Vi ønsker derfor å utvikle dette prosjektet i tråd med ulike behov i menighetene. Nytt av året: I høst har vi hatt noen spennende byggeprosjekter. Vi holder på med å sette opp en jordgamme som er 8 m i diameter og vi har satt opp en stasjonær lavvo med plass til 50 personer. Den blir innredet etter samisk tradisjon. Spennende er det også med friluftskirka som snart er ferdig. Den er laget i et naturlig amfi med bjørker med skjegglav og grantrær omkring på alle kanter. Alteret er bygget opp av stein og i vinter sitter vi på reinskinn. Her håper vi at mange vil få gode opplevelser. Friluftskirke: En plass ute i skogen som er tilrettelagt for liturgiske handlinger. Seida: Samisk leirplass med bålplass, jordgamme og lavvo. Aktiviteter på stedet: SOFA: (Samarbeid, opplevelser, forkynnelse, action) Er ei samarbeidsløype som ved hjelp av ulike aktiviteter (utfordringer) ute i naturen vil gi konfirmantene/ ungdommene erfaringer innenfor samarbeid/ fellesskap, spenning og opplevelse. Hver oppgave blir fulgt opp av en samtale som tar utgangspunkt i den opplevelsen /erfaringen de har vært gjennom. Disse opplevelsene/erfaringene blir satt i sammenheng med sentrale tema innenfor kristen tro. Klatring: Klatring og rappellering i et klatrefelt ca. 15 min. gange fra leirstedet. Deltakerne får oppleve å klatre i fjell ved å bruke sele, hjelm, og tau. De får også oppleve å fire seg selv ned fra toppen av fjellskrenten. Kanopadling: Leirstedet har 9 kanoer. Kanotur på sør-mesna er en fin opplevelse. Fugl og bålaktiviteter: Fangst og ringmerking av fugler. Kanskje noen får prøve å holde en fugl i hånden. Plantefarging og matlaging på bål. Vi kan også planlegge skitur eller fottur på fjellet med bibelvandring, alpint i Natrustilen og villmarksweekend med kano på Næra. Opplevelser og erfaringer fra aktivitetene vil bli satt i sammenheng med sentrale tema innenfor kristen tro. Alle menigheter i Hamar bispedømme er velkommen til å bruke dette prosjektet mot sine konfirmanter eller ungdommer. I samarbeid med den enkelte menighet ønsker vi å gi ungdom et anneledes trosopplæringstilbud. Menighetsbudet 6/05 9

10 MENIGHETSBUDET organ for Den Norske Kirke, Biri sokn. Ansvarlig utgiver: Biri Menighetsråd. Redaktør: Gunhild Ekerhaugen Bladet sendes uadressert til alle husstander i Biri. Anbefalt frivillig abonnementspris kr. 180, pr. år. Abonnementspris for utenbygdsboende/ adresserte utsendinger er kr. 220, pr. år. Adr: Biri Menighetskontor Øvre Torggate 24 B 2815 Gjøvik Kontonr.: BIRI MENIGHET Biri Preste- og Menighetskontor, Herredshuset, Birivegen 97, 2836 Biri Treffetider: Menighetsekretær på Birikontoret torsdag...kl og på Gjøvikkontoret de andre hverdagene...kl Soknediakonen har treffetidtid på Birikontoret torsdag... kl Soknepresten har fast treffetid på Birikontoret torsdag...kl Kontortelefon Kirketjener Ansatte: Ekerhaugen, Gunhild... Menighetsekretær Sven Feiring... Kirketjener Schiager, Inger... Organist Jon Olav Skard... Soknediakon BOLIGTELEFONER Hansen, Terje Kapellan, mobiltlf Sønstegaard, Knut Sokneprest Torvik, Audun Menighetsrådsleder GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD Leder...Abraham Brekne Fumgerende kirkeverge..marit Aaslund Konsulent kirkegård...marit Aaslund Konsulent økonomi...kent Brenden Besøksadresse.. Øvre Torggt. 24 B, Gjøvik Telefon Telefax Kontortid: Mandag fredag Juletrefest Også i år vil det bli juletrefest på Bethel 4. dag jul, den 28. desember. Festen begynner kl Konfirmasjon 2006 Det har nå meldt seg 42 ungdommer til konfirmantforberedelse. Konfirmantene vil bli presentert for menigheten ved gudstjenesten i Biri kirke søndag 22. januar kl Konfirmasjonen vil bli til høsten, 3. og 10. september. Konfirmasjonsdager i årene framover fra 2007 vil være 1. og 3. søndag i september. Dette ble vedtatt i Biri menighetsråd Årsaken til at det skjer en endring med konfirmasjonsdagene allerede i 2007 er en henstilling fra Gjøvik kommune ved ordføreren om å ikke legge konfirmasjon samtidig med avvikling av offentlig valg. Kommune- og stortingsvalg er nettopp i forbindelse med 2. søndag i september, og valg avholdes annenhvert år. Dette hadde ingen tenkt på da konfirmasjonsdager ble fastsatt. Menighetsrådet syntes ordføreren hadde et godt poeng og endret dermed tidspunkt for konfirmasjon. Det var trolig noe enklere enn å flytte valgdagene! Julebakst og kirkekaffe Første søndag i 2006, 8. januar, oppfordrer vi menigheten til å ta med rester av julebaksten til kirkekaffen. Vi har gjort det slik noen år nå, og det har pleid å bli et gedigent kakebord. Trolig blir det ikke noe dårligere denne gangen! Biri apotek, Birivegen 52 Tlf.: fax: På oppslagtavla Treff på Nøisomhet Treffene på Nøisomhet fortsetter med formiddagstreff og strikkemøte annenhver mandag kl Formiddagstreff: 9. og 23. januar 6. og 20. februar 7. og 20. mars 3. og 24. april 8. og 22. mai 12.juni Strikkemøte: 16. og 30. januar 13. og 27. februar 13. og 27. mars 10. april 15. og 29. mai Velkommen til treff! Vi ønsker alle en God Jul og et Godt Nyttår! Hilsen Martha og alle damene Neste nummer av Menighetsbudet kommer ut ca. 15. februar. Innleveringfrist for bidrag er 15. januar. På forhånd takk for ditt bidrag i bladet! TANNLEGEKONTORET PÅ BIRI Tannlegene HEIDI SÆTERBAKKEN ANNE SOLÅS Telefon Menighetsbudet 6/05

11 Vertshuset V-E BIRI Vi har egne lokaler for: MINNESAMVÆR KURS - MØTER - SELSKAPER Utkjøring av mat til alle anledninger. KAFETERIA med god og variert meny OVERNATTING - GATEKJØKKEN Våre lokaler er tilrettelagt for handikappede. Tlf e-post: www/vertshusetv-e6.no Velkommen som vår gjest! Utleie av Nøisomhet Sanitetskvinnenes hus i Biri sentrum leies ut til møter, kurs o. l. eller til private tilstellinger. Overhead og dekketøy til 30 personer. Henvendelse: Berit Dahlseng tlf Biri sanitetsforening Postboks BIRI Vi utfører alt innen: Buketter Dekorasjoner Sorgbinderi Brudebinderi Utkjøring i Redalen, Snertingdal, Biri, Biristrand og Vingrom. potetbrød Vanlig og glutenfritt Biri Flatbrødbakeri AS 2837 Biristrand Tlf.: BIRI FOTTERAPI Tlf tilbyr: Fotterapi/fotbehandling v/irene Snuggerud Hudpleie v/rakel Clausen Alternativt v/ruth Violet Harby Storgata 72, Moelv Tlf Gudstjenesteoversikten finner du i

12 Returadresse: Biri Menighet, Øvre Torggate 24 B, 2815 Gjøvik. Kirkekalender B DESEMBER 18. desember 4. s. i advent Joh 3,26-30 Øverbygda Bedehus kl Adventsgudstjeneste : Bedehuset Kirkekaffe 24. desember Julaften Luk 2,1-14 Biri kirke kl Familiegudstjeneste Skrinnhagen skolekor : Kirkens Nødhjelp 25. desember Juledag Joh 1,1-14 Høymesse. Dåp. Biristrand Korforening : Konfirmantarbeidet 31. desember Nyttårsaften Joh 14,27 Biri kirke kl Midnattsmesse : Dåpsopplæringsarbeidet JANUAR 8. januar Kristi Åpenbaringsdag Joh 8,12 Familiegudstjeneste Dåp og nattverd Utdeling av CD 3:16 til fødte i 1995 Kirkekaffe ta med rester av julebaksten til kaffen 15. januar 1. s. e. Kr. Åpenbaring Joh 1, Biri kirke kl Høymesse. Nattverd 22. januar 2.s.e. Kr. Åpenbaring 2 Mos 17,1-6 Høymesse. Nattverd Presentasjon av årets konfirmanter og nytt menighetsråd Kirkekaffe 29. januar 3. s. e. Kr. Åpenbaring Joh 4,27-42 Høymesse. Nattverd Karen Sidsel Solberg FEBRUAR 5. februar Vingårdssøndagen Luk 17,7-10 Høymesse. Nattverd. 12. februar Såmannssøndagen Mark 4,26-32 Høymesse. Dåp og Nattverd. Konfirmantgruppe deltar 19. februar Kristi forklarelsesdag Joh 17,1-8 Høymesse. Nattverd. 26. februar Fastelavnssøndag Joh 12,24-33 Høymesse. Nattverd. Terje Hansen Kirkekaffe MARS 5. mars 1. s. i faste Matt 16,21-23 Biri kirke kl Kveldsgudstjeneste m/nattverd 12. mars 2. s. i faste 1 Kong 18,21-26, Høymesse. Dåp og nattverd, John Olav Skard Konfirmantgruppe deltar 19. mars 3. s. i faste Luk 4, Høymesse. Nattverd Martin Woller 26. mars Maria budskapsdag Luk 1,46-55 Småbarnsgudstjeneste. Dåp. Kirkekaffe Alle er hjertelig velkommen til gudstjeneste Trenger dere buss til turen? Ring Willy Berg Grafisk AS, Moelv. ak 1205

Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88

Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88 Menighetsbudet Vinteren 2005 Nr. 1/05 Årgang 88 Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket. Åp 1,17b-18

Detaljer

Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88

Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88 Menighetsbudet Sommeren 2005 Nr. 3/05 Årgang 88 Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De arbeider ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.

Detaljer

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30.

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30. Menighetsbudet Vinteren 2006 Nr. 1/07 Årgang 90 Slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker,

Detaljer

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00.

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00. Menighetsbudet Vinteren 2009 Nr. 1/09 Årgang 92 Jesus var sammen med Peter, Jakob og Johannes på et høyt fjell. Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne

Detaljer

Menighetsbudet. Morgenlys

Menighetsbudet. Morgenlys Menighetsbudet Vinteren 2011 Nr. 1/11 Årgang 94 Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Joel 2,13 Morgenlys Takk, Gud, for vakre morgenstunder. Takk,

Detaljer

Maria var en møy så ren

Maria var en møy så ren Menighetsbudet Julen 2012 Nr. 4/12 Årgang 95 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel det betyr: Gud med oss. Matt 1, 23 Maria var en møy så ren Maria var en møy

Detaljer

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00.

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00. Menighetsbudet Vinteren 2010 Nr. 1/10 Årgang 93 «Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over hele jorden.» Salme 83,19. Lovprisning av den høyeste Gud Du er den hellige

Detaljer

Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96

Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96 Menighetsbudet Høsten 2013 Nr. 3/13 Årgang 96 Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, pris Herrens navn! Velsignet være Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens

Detaljer

Vinteren 2013 Nr. 1/13 Årgang 96

Vinteren 2013 Nr. 1/13 Årgang 96 Menighetsbudet Vinteren 2013 Nr. 1/13 Årgang 96 Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein. Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort;

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Menighetsbudet. God sommer! SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT

Menighetsbudet. God sommer! SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT Menighetsbudet Sommeren 2014 Nr. 2/14 Årgang 97 Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. 1 Mos 1,31 SKAPERENS STEMME SKAPERENS KRAFT Fotograf: Solveig Haugen Tusvik Skaperens stemme

Detaljer

Adventstid i Stange og Tangen

Adventstid i Stange og Tangen Stange kulturskole Tirsdag 3. desember kl.18.00 arrangerer Stange kulturskole konsert i Stange kirke. Lysmessene 8. desember 2. søndag i advent, 8. desember, kl. 18.00 er det lysmesse i Stange kirke med

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen

LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen NR. 3 JULENUMMER 2011 64. ÅRGANG LES OM: Den nye bibeloversettelsen Ny Trosopplærer På sykkeltur til Kirkenes Julemusikal TRO OG LIV...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 3 2011 ANDAKTEN Han

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 4. 2010 Årgang 64 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 4. 2010 Årgang 64 Opplag 6750 Askim Nr 4. 2010 Årgang 64 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul!

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! menighetsblad NR. 5 2009 63. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! 5 2009 63. ÅRGANG

Detaljer

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene I DETTE N U M M E R ET R E DAKTØREN H AR O R DET FRA P R E K E S T O L E N - Jul i Pattaya En velsignet jul! - Førjulsstemning i kirkene - Juleevangeliet - Pålsetunet I dette bladet er det lagt inn en

Detaljer

Nr. 10 D es. 20 08 / Jan. 2 00 9 Årg. 5 7

Nr. 10 D es. 20 08 / Jan. 2 00 9 Årg. 5 7 Nr. 10 Des. 2008 / Jan. 2009 Årg. 57 G O D J U L! BARNET OG BETLEHEM Bussen bringer oss opp langs en gråskitten, ti meter høy mur med piggtråd, videre gjennom grenseposten, forbi bevæpnede israelske soldater

Detaljer

SMØLA KIRKEBLAD. en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år Side 6. Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere

SMØLA KIRKEBLAD. en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år Side 6. Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere SMØLA KIRKEBLAD Kirkeblad for Smøla nr. 4-2013 57. årgang Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år Side 6 2 Kirkeblad for Smøla Tilbakeblikk

Detaljer

Hafslundsøy barnegospel - koret er eldre enn kirken...

Hafslundsøy barnegospel - koret er eldre enn kirken... Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy God jul! Hafslundsøy barnegospel - koret er eldre enn kirken... Se side 4 og 5. Nr. 6-2010 Desember 2010 - februar 2011 38. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Menighetsbladet Holla Helgen menighet For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Nummer 4 - Desember 2012-57. årgang www.hollaoghelgen.no 2 Menighetsbladet

Detaljer

ÅKRA. God Jul og Godt Nytt År. Misjonsvinduet s. 4 5. Vigsling av diakonen s. 6. Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9. Karmøy Gospelfestival s.

ÅKRA. God Jul og Godt Nytt År. Misjonsvinduet s. 4 5. Vigsling av diakonen s. 6. Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9. Karmøy Gospelfestival s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 4 DESEMBER 2007 utgitt av åkra sokneråd 14. årgang Misjonsvinduet s. 4 5 Vigsling av diakonen s. 6 Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9 Karmøy

Detaljer

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få -

MENIGHETSBLAD. En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo. en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få - SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H DESEMBER 2014 NR. 4 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule

Detaljer

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram.

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram. KIRKEBLAD FOR KRAGERØ, SKÅTØY OG LEVANGSHEIA Kirkeblad for Kragerø, NR. 1 APRIL Skåtøy 2009og Levangsheia Nr. 4 desember 2010 HVA SKJER I PÅSKEN? side 13 kirkens juleprogram side side 162-3 jafar 17 år

Detaljer

50-års-konfirmanter. Nr. 4. 58. årg.

50-års-konfirmanter. Nr. 4. 58. årg. Nr. 4 2014 58. årg. I krubba låg ein liten gutt så fresk og rein og go, og mor hans dreiv og stelte n og far hass sto og lo, og gjetergutta deromkring dom kute tel og frå og bar med seg små lam-onger som

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang

Dagfinns penn s.5. Donatas hjemmejul s.11. Biskopens juleandakt s.12. Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15. Nr. 4-2006 4. årgang Nr. 4-2006 4. årgang Menighetsblad for Foldereid, Gravvik, Kolvereid og Leka Dagfinns penn s.5 Donatas hjemmejul s.11 Biskopens juleandakt s.12 Julehilsen fra Lidvor og Steinar s.15 Kirkens ansatte Kontortider

Detaljer

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr.

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. INFORMASJON Nr. 4 2010 Årgang 42 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Foto: Toril Karin Solheim. Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10 God jul! BRUA Menighetsblad for Saltstraumen

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer