PDB2100 MENNESKE OG FUNKSJON SIGBJØRN OG NICOLAI 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PDB2100 MENNESKE OG FUNKSJON SIGBJØRN OG NICOLAI 2010"

Transkript

1 PDB2100 MENNESKE OG FUNKSJON SIGBJØRN OG NICOLAI 2010

2 Innholdsfortegnelse Side 3: Forord, oppgave og definisjon Side 4: Prosess Side 5: Idégenerering Side 9: Brukerinnsikt og problemstilling Side 10: Eksisterende produkter og visuell retningslinje Side 11: Utviklingsskisser Side 13: Prinsippløsning Side 14: 3B-analyse Side 15: Kravspesifikasjoner Side 16: Utprøvning Side 17: Ergonomi Side 18: 3D-Modellering Side 20: Produkt Side 21: Verksted og prosess Side 22: Produktfunksjoner Side 23: Form og materiale Side 24: Til ettertanke Side 25: Kildehenvisning Vedlegg: Arbeidstegninger Individuelle egenrefleksjoner

3 Forord I denne rapporten vil vi dokumentere prosessen vi har vært gjennom for å komme frem til et endelig produkt. Oppgave: Du skal, sammen med en student i klassen, utvikle ett eller flere gripeverktøy i denne deloppgaven av emnet. Verktøyet skal fungere som en fysisk forlengelse av hånden og utføre et arbeid som hånden trenger et hjelpemiddel for å kunne utføre optimalt eller effektivt. Utviklingen av verktøyet skal baseres på analyser av bruker og brukssituasjon, samt testing av prinsipp og funksjon gjennom modeller. Definisjon av gripeverktøy: Verktøy som griper, forlengelse av hånden, utføre et arbeid som hånden trenger et hjelpemiddel for å kunne utføre optimalt eller effektivt.

4 Prosess

5 Idégenerering Vi startet idégenereringen med en brainstorming på problemer man kan oppleve i hverdagen: Deretter så vi for oss løsninger på noen av problemene. Her dukket det også opp noen få nye scenarioer:

6 Idéene vi kom frem til satte vi inn i et diagram sammen med et tenkt scenario til hver idé. På denne måten kunne vi sortere ut hvilke idéer vi ville gå videre med. De valgte idéene ble så visualisert ved raske skisser.

7

8 Etter en kort samtale med en relevant bruker fant vi ut at dette kunne bli et produkt til god hjelp. Vi valgte derfor å arbeide videre med en ny og forbedret utgave av den eksisterende bærplukkeren, og foretok deretter en mer grundig brukerundersøkelse.

9 Brukerinnsikt Scenario: Sitater fra intervju: Mange eldre liker å plukke bær i marka, men mange av dem har også smerter i ryggen. Denne kombinasjonen er ofte uheldig. Ved å endre arbeidsstillingen kan man unngå å belaste ryggen under plukkingen. I dagens samfunn rammes folk i alle aldere av ryggsmerter. Produktet behøver derfor ikke å være forbeholdt eldre. Ut ifra brukernes erfaringer utarbeidet vi følgende problemstilling: Hvordan lage et produkt som gjør bærplukking enklere for folk med ryggproblemer?

10 Eksisterende produkter De fleste har et forhold til den røde bærplukkeren fra Rapp plastprodukter. Selv om den produseres i plast er produktets utforming så å si identisk sammenlignet med en bærplukker fra de riktige gamle dager. Vi ble raskt enige om at i tillegg til å endre arbeidsstillingen, trengte produktet også en kraftig oppdatering visuelt sett. Vi ville bort fra boksen! Visuell retningslinje Med vekt på organiske former

11 Utviklingsskisser Hvor mye av den opprinelige formen kan fjernes uten at funksjonen påvirkes? Utforskning av form og prinsipper for innfestning av skaft

12

13 Prinsippløsning -Forlenget skaft - for gunstig arbeidsstilling -Avtagbart skaft - enklere å ta med seg - variert arbeidsstilling -Høydejusterbart skaft - Tilpasset individuell bruker - plassbesparende ved frakt

14 3B-analyse Bruker -B1 Primær: Bærplukkere med ryggplager Sekundær: Bærplukkere generelt, barn som er med på bærtur, selgere av produktet, logistikk- og produksjonsarbeidere. Uønsket: Alle som ikke klarer håndtere en bærplukker. Dyr etc. Brukerprofil : Kjønn: begge Alder: Antropometiske egenskaper: Brukerens høyde og gripemål er vesentlig. Fysiske egenskaper: brukeren må ha normal øye- og håndkoordinasjon for å kunne ta i bruk hele produktet. I tillegg må brukeren ha normal gripeevne og kunne bevege seg i terreng der man finner bær. Kognitive egenskaper: Produktets bruksområde er lett forståelig. Brukssituasjon/kontekst - B2 Fysiske rammer: Brukes utendørs i terreng hvor man finner bær. Produktets hensikt er å effektivisere bærplukkinga ved at man plukker flere bær i én bevegelse. Siden man skal ta med seg produktet på tur bør det ikke ta for stor plass. Sekvensanalyse - Pakker sekken legger sammen produktet mht. plassbesparelse - Oppsøker bær - Pakker bærplukker ut av sekken og slår den opp igjen - Justerer produktet til ønsket høyde for optimal arbeidsstilling - Plukker til beholderen er full og tømmer den i en bøtte - Gjentar denne handlingen til bøtten er full - Drikker en kopp kakao - Legger sammen bærplukkeren, pakker sekken og går hjem - Spiser is med blåbær til Bruksmåte B3 Plukkeren har et avtagbart skaft slik at man kan variere arbeidsstillingen, og for at produktet kan brukes av folk uten ryggproblemer som gjerne plukker i sittende stilling. Skaftet monteres og demonteres fra plukkeren ved å trykke inn to metallplugger (som på en krykke). Skaftet er høydejusterbart for å passe til

15 brukere i alle høyder. For å justere lengden vrir man på den øverste delen av skaftet for å løsne, justerer høyde og vrir igjen for å låse. Grip håndtaket, plasser plukkeren slik at tennene er under bærene på busken, dra plukkeren opp langs busken til bærene dras av, tilt skaftet mot kroppen for å få bærene til å falle inn i rommet for midlertidig oppbevaring. Når man vil tømme bærene fra plukkerens oppbevaringsboks og ned i bøtta og man har problemer med å bøye seg ned, kan man trekke skaftet til seg og tømme plukkeren i stående stilling. Kravspesifikasjoner - Sammenleggbar (lett å ta med seg) - Ikke for tung (mht. frakt og anvendelse) - Ergonomisk (godt og behagelig grep, riktig arbeidsstilling) - Visuelt tiltalende (en kontrast til den eksisterende boksen )

16 Utprøvning Utprøvning av vippeprinsipp (se idégenerering side 8). Dette prinsippet fungerte dårlig, da bevegelsen var alt for liten. Vi bestemte oss dermed for å forkaste denne idéen. Vi lagde en justerbar funksjonsmodell for å finne ut av optimal arbeidsvinkel og gripehøyde. Prinsippet fungerte som forventet, og det var ikke noe problem å plukke de råtne bærene (sen høst) av buskene i stående arbeidsstilling.

17 Ergonomi

18 3D-Modellering

19

20 Produkt

21 Verksted og prosess Utprøving av ulike gre, utarbeiding av trekkeform og speilvending av denne Vakumtrekking over form. 1,5mm PET-plast (glassklar) PET-plast lakkert på innsiden (test) Begge halvdeler limt sammen med epoxy. Bygningsskum sprøytet inni håndtak for å stive av. Utforming av nedre del for avtagbart skaft og lakkering av disse delene

22 Produktfunksjoner Avtagbart skaft - trykk inn knottene og dra av skaftet. (På denne modellen brukte vi kun en bolt tvers gjennom skaftet, da de fjærbelastede knottene våre ble borte etter en HMS-ryddeøkt.) Høydejusterbart skaft ved å vri på den øverste delen av skaftet løsner man denne delen og kan dermed posisjonere den i ønsket høyde før man vrir tilbake for å låse arbeidsposisjonen. Skaftet og mekanismen hentet vi fra en Biltemamopp. Selve plukkefunksjonen fungerer på samme måte som på den gamle plukkeren.

23 Form og materiale Formgivningen av selve plukkeren ble hovedsakelig gjort i Rhino, selv om vi hadde et visst bilde på hvordan den skulle se ut etter skisseprosessen. Vi endte opp med en organisk form (i tråd med visuell retningslinje s.10). Alle linjer flyter elegant i hverandre og formen ser pen ut ifra alle synsvinkler, noe vi jobbet mye med under 3D-modelleringen. Formen stopper ikke opp i overgangen til skaftet. Mellomstykket sørger for at formen videreføres. Håndtaket på skaftet har likt formspråk og overflate for å gi et fullstendig inntrykk. Formen vi endte opp med besto av mange kompliserte kurver og dobbelkrumninger. Vi frem til at vakumtrekking av plast ville være den mest gunstige løsningen for å klare å produsere en modell. Polythylene (PET) er en glassklar plast. Når formen var ferdig trukket lakkerte vi innsiden av formen med vanlig hobbylakk (sprayboks). På denne måten fikk produktet den fargen vi ønsket, samtidig som overflaten (utsiden) ble speilblank. Skaftet, som opprinnelig kom fra moppen, er i aluminium. Et lett materiale. Håndtaket som er montert på skaftet, og stykket mellom plukker og skaft ble utformet i tre, overflatebehandlet med parkel, grunnet og til slutt lakkert med den samme lakken som vi brukte på innsiden av plastformene.

24 Til ettertanke Prosessen kom raskt i gang. Vi begynte med en gang på idégenereringen og kom raskt frem til hva vi ville jobbe videre med. Prosessen har for det meste foregått på verkstedene i form at utprøvninger og modeller. Vi hadde ikke tro på å sitte ved tegnepulten for å utarbeide et ergonomisk produkt. 3D-modelleringen var et godt verktøy for å komme frem til formen. Man har muligheten til å se produktet fra alle perspektiv og får dermed en god forsåelse av formen før den skal produseres. Undervisningene med Mads Hadler mener vi begge har vært svært lærerike. Vi gjorde det ikke lett for oss selv da vi bestemte oss for å gå for en komplisert organisk form. Produktet var krevende å produsere, noe vi var klar over før vi begynte. Det ble mange sene kvelder og vi var mange ganger i tvil om vi ville klare det, men vi ga ikke opp og fikk det til i siste liten. Om vi skulle ha jobbet videre mot en evt. produksjon av produktet ville vi ha fokusert mer på materialbruk. Modellen vi endte opp med ville nok ikke holdt lenge ute i marka, så en tykkere og mer robust plasttype er nok nødvendig. Dette har vi vært klar over hele veien, men pga. begrensninger når det kommer til produksjonsverktøy ble formen trukket i tynn plythylene. Vi er meget fornøyde med produktets funksjon, form og overflatefinish, og synes vi har klart å svare godt på problemstillingen. Disse gikk det mange av de siste dagene!

25 Kildehenvisning A.R. Tilley 1959, The Measure of Man and Woman, Henry Dreyfuss Associates, New York

26 Egenrefleksjon Nicolai Jeg er godt fornøyd med det vi har klart å utrettet i løpet av tiden vi har hatt. Jeg og Sigbjørn jobber godt sammen, og arbeidsfordelingen har vært jevn. Vi har vært effektive hele veien og jeg føler vi har kommet frem til et produkt som er i samsvar til problemstillingen og den visuelle retningslinjen. Jeg har lært utrolig mye, og setter spesielt stor pris på Rhino-kursene og hjelpen vi fikk av Mads Hadler. I tillegg til å ha tilegnet meg mye kunnskap om 3dmoddelering, har jeg også fått god erfaring med materialet plast. Den siste uka jobbet vi effektivt hver dag fra 9.00 til hver dag, og helt mot slutten satt vi til klokka ett på natta. Det ble med andre ord en psykisk krevende sluttfase. Selv om det så mørkt ut en stund, har vi klart å fisket oss inn. Nå skal jeg hjem å sove godt for første gang på en uke

27 Egenrefleksjon Sigbjørn Selv om Jeg fortsatt føler jeg ikke er langt nok unna prosessen til å gi en helhetlig refleksjon er det noen ting jeg har bitt meg merke i løpet av prosessen. En: ting tar alltid lenger tid en man regner m. Dette er en erfaring jeg stort sett gjør i løpet ev hvert eneste emne. Erfaringsmessig er det som om man tar seg vann over hodet i vært emne og støter på større problemer hver gang. To: jeg har fått utvidet material og bearbeidnings metodene min betraktelig. Samtidig har jeg lært veldig mye når det kommer til 3D og 2D behandling Når det gjelder selve arbeidsprossesn føler jeg vi begge har vært flinke til å dele nødvendige oppgaver og dratt like tung lass på deling. Jeg er godt fornøyd med den åpne kommunikasjonen Nicolai og meg i mellom.

28 (Vi rakk ikke å sette mål på arbeidstegningene, men vi har i alle fall lært å gjøre det, noe som i bunn og grunn er det viktigste!)

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Sluttrapport INF1510. Vår 2013. Skrevet av: Caroline Vegge Simon Oliver Ommundsen Magnus Li Vetle Nordeng Håkon L orange

Sluttrapport INF1510. Vår 2013. Skrevet av: Caroline Vegge Simon Oliver Ommundsen Magnus Li Vetle Nordeng Håkon L orange Sluttrapport INF1510 Vår 2013 Skrevet av: Caroline Vegge Simon Oliver Ommundsen Magnus Li Vetle Nordeng Håkon L orange Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon og problemstilling... 2 1.1 Prosjektgruppen...

Detaljer

Dette er en faglig rapport som er dokumentasjon til faget MMI. Den vil også fungere som hjelp og veiledning videre til hovedprosjektet.

Dette er en faglig rapport som er dokumentasjon til faget MMI. Den vil også fungere som hjelp og veiledning videre til hovedprosjektet. 1 Forord Denne rapporten dreier seg om MMI Menneske, maskin og interaksjon, dette er et fag som handler om hvordan menneske forholder seg til produkter med en eller flere funksjoner. Det har vært undervisning

Detaljer

Design og utvikling av en eco-marathonbil

Design og utvikling av en eco-marathonbil Design og utvikling av en eco-marathonbil Eivind Sæter Industriell design Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Johannes Sigurjonsson, IPD Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for produktdesign

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen.

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen. De siste åra har vi sett tendenser til at mange ungdommer dropper ut av videregående opplæring. I enkelte yrkesfaglige studieprogram kan frafallsprosenten komme opp i 30%. Også innen studieforberedende

Detaljer

I wish to do something Great and Wonderful, but I must start by doing the little things like they were Great and Wonderful. Albert Einstein, Fysiker

I wish to do something Great and Wonderful, but I must start by doing the little things like they were Great and Wonderful. Albert Einstein, Fysiker Hannah Nordstrøm Berg Masteroppgave i Produktdesign ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 I wish to do something Great and Wonderful, but I must start by doing the little things like they were Great and

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Clustercube. P r o s j e k t o p p g a v e K H 2. H e n r i e t t e. K u n s t. o g. A l e s t r ø m. h å n d v e r k. h ø s t e n

Clustercube. P r o s j e k t o p p g a v e K H 2. H e n r i e t t e. K u n s t. o g. A l e s t r ø m. h å n d v e r k. h ø s t e n UiA KH3 fordypningsoppgave høst 2008 1 K H 2 0 0 K u n s t o g h å n d v e r k 3 H e n r i e t t e A l e s t r ø m Henriette Alestrøm, Student,KH3- fordypningsoppgave Høsten 2008 Universitetet i agder

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

Prosjektoppgave ifinger Universell utforming LO122A Høsten 2008

Prosjektoppgave ifinger Universell utforming LO122A Høsten 2008 Prosjektoppgave ifinger Universell utforming LO122A Høsten 2008 Forord Prosjektdeltakere Petter Skolla s141768, 3DA Johan Finstadsveen s136568, 3DA Jonas Taftø Rødfoss s141772, 3DA Kontaktpersoner: Kirsten

Detaljer

Introduksjon Problemstilling. Avgrensinger Konklusjon

Introduksjon Problemstilling. Avgrensinger Konklusjon Del 1 Introduksjon Problemstilling Mål Avgrensinger Konklusjon side 1 Del 2 Jentenettverk Produkt Markedssegment Strategi merkevarebygging Hjemmeside -Navigering -Estetikk -Trygghet -Troverdighet -Bonus

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt?

MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? MERSALG Lønnsomt, eller plagsomt? Bacheloroppgave 2012 BAC 3100 979675 979579 979618 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdanningen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Innhold. Kilder PostScript-program som lager polyedermaler - Ole Arntsen Internettadresse: http://www.ii.uib.no/~arntsen/poyleder/ PROSESSLOGG...

Innhold. Kilder PostScript-program som lager polyedermaler - Ole Arntsen Internettadresse: http://www.ii.uib.no/~arntsen/poyleder/ PROSESSLOGG... Innhold PROSESSLOGG..................................... 1 FAGRAPPORT...................................... 5 Forord............................................. 5 Regulære romlegemer.................................

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Torill Fjæran Cand.Paed.Spec. Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Denne artikkelen er basert på et foredrag holdt på årets Nafo-seminar på Storefjell. Foredraget presenterte et case der relativt

Detaljer

SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT

SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT Stian Åsen Anton Ilchenko Ole Johnny Wahlstrøm Shanmugarajah Senthilkumaran Høgskolen i Oslo og Akershus PROSJEKT NR. 2015-10 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi 2015. Øyvind Årset Alexander Jensen Maaby Gruppe 29

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi 2015. Øyvind Årset Alexander Jensen Maaby Gruppe 29 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi 2015 Øyvind Årset Alexander Jensen Maaby Gruppe 29 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Buejegerskolen. Buejegeren Nr. 1-2005. Årgang 12. E K = (1/2)mv 2

Buejegerskolen. Buejegeren Nr. 1-2005. Årgang 12. E K = (1/2)mv 2 Buejegerskolen 1. Innkjøp av bueutstyr I en serie artikler vil Buejegerskolen bli presentert her i Buejegeren. Artikkelserien er i første rekke ment å være til hjelp for ferske buejegere, men vi tror at

Detaljer

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø

Hovedoppgave 2003. Romreserveringsprogram. Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø Hovedoppgave 2003 Romreserveringsprogram Utarbeidet av Jørgen Wang Svendsen Atle Sogn Terje Havsø 2 Forord Denne rapporten er en dokumentasjon på vår hovedprosjektoppgave 2003, som er gitt oss i oppgave

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling...

Forord... 3. Planleggingsprosess... 4. Prosjektstart... 4. Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4. Begreper innenfor Scrum... 5. Datainnsamling... 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Planleggingsprosess... 4 Prosjektstart... 4 Arbeidsmåte/Fremgangsmåte... 4 Begreper innenfor Scrum... 5 Datainnsamling... 6 Styringsdokumenter... 6 Dagbok... 7 Rissikoplanlegging...

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN

JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN 1 av 192 HOVEDPROSJEKT - GRUPPE 33 FORORD Denne rapporten er en presentasjon av arbeidet med hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer