Brukerhåndbok & Bruksanvisningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok & Bruksanvisningen"

Transkript

1 Brukerhåndbok & Bruksanvisningen Modell Nrs. PT-70-SS-EU-A / PT-125-OFR-EU-A FORBRUKER: LES OG TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJON GENERELL ADVARSEL: Følg anvisningene og advarslene som følger med ovnen. Hvis du ikke følger disse anvisningene og advarslene, kan dette føre til død, alvorlige personskader og tingskader som følge av brann, eksplosjoner, forbrenninger, kvelning eller karbonmonoksidforgiftning. Ovnen må kun brukes og vedlikeholdes av personer som er i stand til å forstå og følge anvisningene i denne brukerhåndboken. IKKE FOR BRUK I BOAREALER ELLER INNELUKKEDE ROM UTEN GOD VENTILASJON. FOR BRUK I GODT VENTILERTE KOMMERSIELLE/ INDUSTRIELLE BYGNINGER. Dette er en feltovn uten avtrekk som bruker luft (oksygen) fra det omliggende området. Mangel på tilstrekkelig luft for forbrenning og ventilasjon kan resultere i kvelning, kullosforgiftning, personskade eller død. Se Ventilasjon på side 7. Dette apparatet skal monteres i samsvar med gjeldende regler, og bare brukes i godt ventilerte områder. Les bruksanvisningen før montering og bruk av dette apparatet Pinnacle Products International, Inc. 668 Stony Hill Road #302 Yardley, PA USA Fax: (215) Web:

2 Sikkerhetsinformasjon Funksjoner and Spesifikasjoner...3 PT-70-SS-EU-A Montering...4 PT-125-OFR-EU-A Montreing Ventilasjon...7 Betjening IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Innhould Sikkerhetsinformasjon Vedlikehold Feilsøking...13 Koblingsskjema...14 Sprengtegning...15, 17 Reservedelsliste , 18 Fare for brann, forbrenninger, inhalasjon og eksplosjon. Hold brennbare materialer, for eksempel byggematerialer, papir og papp, på sikker avstand fra ovnen. Ikke bruk ovnen på steder der det finnes bensin, løsningsmidler, malingsfortynnere, støvpartikler, flyktige eller luftbårne brennbare partikler eller ukjente kjemikalier. Dette er en feltovn uten avtrekk som bruker luft (oksygen) fra det omliggende området. Mangel på tilstrekkelig luft for forbrenning og ventilasjon kan resultere i kvelning, kullosforgiftning, personskade eller død. Se Ventilasjon på side 7 Ikke bruk ovnen før du har lest og forstått anvisningene om sikkerhet og bruk. Hvis du ikke følger anvisningene og advarslene som følger med ovnen, kan dette føre til død, alvorlige personskader og tingskader som følge av brann, sotdannelse, eksplosjoner, forbrenninger, kvelning eller karbonmonoksidforgiftning. Ovnen må kun brukes og vedlikeholdes av personer som er i stand til å forstå og følge anvisningene i denne brukerhåndboken. Må ikke brukes i boliger eller campingvogner. IKKE SLÅ PÅ FELTOVNEN NÅR OVERFLØDIG OLJE ER OPPSAMLET. IKKE SLÅ PÅ FELTOVNEN NÅR KAMMERET ER VARMT. MONTERING AV DENNE FELTOVNEN SKAL VÆRE I HENHOLD TIL ANSVARLIGE MYNDIGHETERS BESTEMMELSER. Dette apparatet kan benyttes av barn fra en alder på 8 år og over, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring eller kunnskap. Kravet er at de er under tilsyn og har fått instruksjon i bruken av apparatet på en trygg måte, og at de forstår de farer som innebærer. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Se etter dette symbolet i håndboken for nyttige tips om hvordan montering, bruk og rengjøring skal foretas for din OFR-feltovn. Les bruksanvisningen: Når dette symbolet står på produktet, betyr det at bruksanvisningen må leses ADVARSEL! Ovnen må aldri berøres før den er kald. 2013, Pinnacle Products International, Inc. Oil Fired Radiant Heater User s Manual 1

3 Risiko for innendørs luftforurensing! Dette er en dieseldrevet, direktefyrt omluftsovn. Den er hovedsakelig beregnet på midlertidig oppvarming under oppføring, renovering eller reparasjon av bygg. Direktefyrt betyr at alle forbrenningsgassene fra ovnen føres ut i rommet. Ovnen har en forbrenningsvirkningsgrad på 98 %, men danner små mengder karbonmonoksid. Karbonmonoksidforgiftning kan føre til død! Karbonmonoksid er giftig. Mennesker tåler kun små mengder karbonmonoksid. Det må derfor sørges for tilstrekkelig ventilasjon. Utilstrekkelig ventilasjon kan føre til død. Personer med åndebesvær bør konsultere lege før de bruker denne feltovnen. Tidlige symptomer på karbonmonoksidforgiftning likner forkjølelsessymptomer. Tegn på at ventilasjonen er utilstrekkelig er: Hodepine Svimmelhet Kvalme Tørr Munn Sår Hals Brennende Følelse I Nese og øyne Dersom du opplever noen av disse symptomene: KOM DEG STRAKS UT I FRISK LUFT! Sørg for at ovnen holdes i god stand, og forsikre deg om god ventilasjon. Enkelte mennesker er mer påvirket av kullos enn andre. Dette gjelder særlig: gravide kvinner, personer med hjerteeller lungesykdom, anemi eller personer som er påvirket av alkohol eller befinner seg i store høyder. Bruk denne feltovnen bare i godt ventilerte områder! Sørg for at det er en åpning på omtrent 1 dm² for friskluft for hver 1 kw/time varmegradering. Se «Ventilasjon» på side 7 for ytterligere instruksjoner. IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Sikkerhetsinformasjon FARE FOR ELEKTRISK STØT! Bruk ALLTID den elektriske kraften (spenning og frekvens) som er angitt på typeskiltet på feltovnen. Bruk ALLTID jordet stikkontakt og skjøteledninger av riktig type. ALLTID trekk ut strømkabelen når varmeren ikke er i bruk. ALLTID monter varmeren slik at den ikke er direkte utsatt for vannsprut, regn, vanndrypp eller vind. Dersom strømledningen er skadet, må den skiftes ut med en spesialledning eller montasje fra produsenten, ovnens forhandler eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå fare. Fare for brannskader, brann, eksplosjon! ALDRI bruk drivstoff som bensin, benzen, alkohol,blyfri bensin, drivstoff for stormkjøkken, tynnere eller andre oljebaserte sammensetninger i denne varmeren. ALDRI fyll varmerens drivstofftank mens varmeren er i drift eller mens den fortsatt er varm. Denne varmeren er MEGET VARM under drift. ALDRI blokker luftinntaket (bak) eller luftuttaket (foran) på varmeren. ALDRI bruk et luftkanalsystem på forsiden eller baksiden av varmeren. ALDRI flytt eller håndter varmeren mens den er varm. ALDRI transporter varmeren med drivstoff i tanken. Bruk ALDRI med en utvendig oljetank. FORSIKTIG! VARM UNDER DRIFT. IKKE BERØR. IKKE BRUK I NÆRHETEN AV BARN, DYR, KLÆR ELLER BRENNBART MATERIALE. Hold alt brennbart materiale vekk fra denne feltovnen. Minimum Avstand Fra Brennbare Stoffer PT-70-SS-EU-A PT-125-OFR-EU-A Topp 1.2 m 1.2 m Sider 1.2 m 1.2 m Forside 2.4 m 2.4 m ALLTID plasser varmeren på et stabilt og plant gulv. 2013, Pinnacle Products International, Inc. Oil Fired Radiant Heater User s Manual 2

4 IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Spesifikasjoner Model # PT-70-SS-EU-A PT-125-OFR-EU-A Termisk Effekt: kw / Hr 20.5 HI: 36.6 LO:27.8 Drivstofforbruk: L/Hr 2.0 HI: 3.4 LO: 2.6 Tankinhoud: L Maks. Antall Drifstimer:T Spenning: AC/Hz 230VAC / 50Hz 230VAC / 50Hz Oppvarmingsområde m Spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel Funksjoner PT-70-SS-EU-A VARMEPLATE MANTELRING MANTEL HÅNDTAK VERN LAMPE STRØMBRYTER BAKDEKSEL KJØLEVIFTEHUS DRIVSTOFFTANK STRØMLEDNING Figur 1 TANKLOKK PT-125-OFR-EU-A DRIVSTOFFMÅLER VERN KAN JUSTERES TIL VIPPEVINKEL OPP TIL 15 KATALYSATORSKIVE STRØMBRYTER TANKLOKK HÅNDTAK STRØMLEDNING DRIVSTOFFTANK DRIVSTOFFMÅLER Figur 2 HJUL BOULON DE VIDANGE 2013, Pinnacle Products International, Inc. Oil Fired Radiant Heater User s Manual 3

5 - Ta feltovnen og alt pakkemateriale ut av forsendelseskartongen. IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Montering PT-70-SS-EU-A Kartongens Innhold Merk: Ta vare på kartong og annet pakkemateriale for fremtidig lagring.. Håndtak (1) Skruer (2) Håndtak Montering 1. Fest håndtaket ved å rette inn hullene i hendelen med hullene i varmerens øvre deksel (se figur. 3). 2. Sett inn skruer og stram. Nødvendig Verktøy: - Medium Stjerneskrutrekker Fest håndtaket før det tas ut av kartongen for å forenkle utpakkingen. (Se figur 4.) Figur 3 Figur , Pinnacle Products International, Inc. Oil Fired Radiant Heater User s Manual 4

6 -- Ta feltovnen og alt pakkemateriale ut av forsendelseskartongen. IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Montering PT-125-OFR-EU-A Nødvendig Verktøy: - Medium Stjerneskrutrekker - 8 mm Fastnøkkel Tips: Pass på å fjerne akselen fra samme side som polystyrenskummet. Tips: Bruk en elektrisk skrutrekker og låsefastnøkkel for enklere montering. Kartongens Innhold 60 mm Skruer (4) 10 mm Skruer (4) 8 mm Muttere (4) Hjul (2) Splint (2) Avstandsstykker (2) Pakninger (4) Hjulramme Aksel Frontgrind Toppgrind 2013, Pinnacle Products International, Inc. Oil Fired Radiant Heater User s Manual 5

7 Montering PT-125-OFR-EU-A 1. Skyv akselen gjennom hjulets støtteramme. 2. Skyv avstandsstykket på, deretter hjul på aksel og fest med splint. (Se figur 5.) IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Figur 7 Figur 5 3. Plasser hovedstrukturen på hjulets støtteramme og fest med 4 stk. 60 mm skruer og 4 stk. 8 mm muttere. Forsikre deg om at skruene er godt strammet. (Se figur 6.) 5. Fest den andre grinden på baksiden av ovnsplaten ved bruk av forlengelsesbolter i posisjonene klokka 1 og klokka 11. (Se figur 7 og 8.) 6. Fjern det andre muttersettet fra boltene, og skyv grinden på boltene. Fest grinden godt med mutterne. Figur 6 4. Fest frontgrinden til ovnens sideramme med 2 stk. 10 mm skruer på hver side. Pass på at hullene på støtterammen tilsvarer armene og skru godt fast. (Se figur 7.) MERK: Grinden er i to deler, og som neste trinn skal den andre, mindre delen festes. Figur 8 Forlengelsesbolter 2013, Pinnacle Products International, Inc. 6 Oil Fired Radiant Heater User s Manual

8 Tenne Ovnen: Parafin For at denne ovnen skal fungere optimalt anbefales det sterkt at parafin brukes. Parafin er raffinert for å fjerne slike forurensninger som svovel, noe kan forårsake lukt av råtne egg under bruk. Bruk av diesel kan forårsake overflødig sotproduksjon. Ikke benytt biodiesel da denne typen brennstoff kan skade ovnens forseglinger og filtre. FYLL ALDRI DRIVSTOFF PÅ DENNE VARMEREN NÅR DEN ER VARM ELLER MENS DEN ER I BRUK. BRANN ELLER EKSPLOSJON KAN OPPSTÅ. ALDRI FYLL DRIVSTOFFTANKEN INNENDØRS. ALLTID FYLL TANKEN UTENDØRS.SØRG FOR AT VARMEREN STÅR PÅ ET FLATT GULV VED PÅFYLLING AV DRIVSTOFF, OG ALDRI OVERFYLL DRIVSTOFFTANKEN. IKKE BRUK BENSIN ELLER VEIVHUSETS SPILLOLJE - Bruk aldri drivstoff som benzen, alkohol, white spirit, petroleum, malingstynnere eller andre oljekomponenter i denne ovnen. DETTE ER FLYKTIGE STOFFER SOM KAN FORÅRSAKE BRANN ELLER EKSPLOSJON. - Oppbevar ALDRI parafin i oppholdsrom. Parafin skal oppbevares på et godt ventilert sted vekk fra oppholdsrom. - IKKE lagre parafin i direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde.. - IKKE bruk parafin som har vært lagret fra en sesong til neste. Parafin forringes over tid. GAMMEL PARAFIN BRENNER IKKE RIKTIG I DENNE FELTOVNEN. MERK: Parafin skal bare oppbevares i en blå beholder som er tydelig merket med ordet Parafin. IKKE oppbevar parafin i en rød beholder, da rødt er forbundet med bensin. IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Betjening Ventilasjon: - Fare for innendørs luftforurensning med kullosforgiftning. Bruk feltovnen bare i godt ventilerte områder. - Se sikkerhetsinformasjonen på side 1 og 2 angående kullosforgiftning. - Bruk denne feltovnen bare i godt ventilerte områder! Sørg for at det er en åpning på omtrent 1 dm² for friskluft for hver 1 kw/time varmegradering. Gi en større åpning hvis flere varmeovner blir brukt. CARBON MONOXIDE POISONING MAY LEAD TO DEATH! Ved bruk aven PT-125-OFR-EU-a ovn må for eksempel: - en dobbel garasjedør være åpnet 16 cm or - en enkel garasjedør være åpnet 22 cm or - To (2) 82 cm brede vinduer være åpnet 38.5 cm Minstekrav til Ventilasjonsåpning PT-70-SS-EU-A PT-125-OFR-EU-A 2.1 ft ft cm cm 2 Dette apparatet er laget for sikker drift ved minimumstemperatur på - 20 C. Vær påpasselig ved bruk i våte områder. Trekk ut kontakten, og pass på at de elektriske komponentene ikke blir våte. Feltovnen skal kun vedlikeholdes av en kvalifisert person. Det er et krav at en kvalifisert person monterer, justerer og, ved behov, konverterer denne ovnen til andre typer drivstoff. 2013, Pinnacle Products International, Inc. 7 Oil Fired Radiant Heater User s Manual

9 Starte Varmeapparatet: (Tenning) 1. Fyll tanken med godkjent drivstoff til drivstoffmåleren peker på F. 2. Forsikre deg om at drivstofflokket sitter godt fast. 3. Sett strømledningen inn i en passende stikkontakt. MERK: Ved første tenning eller etter at du har fylt drivstoff, kan det hende du hører en kvernende lyd like før oppstart. Dette er drivstoffpumpen som fjerner luft fra drivstoffledningen. Varmeren vil starte opp i løpet av sekunder. Hvis den ikke starter, skal du gjenta trinn 4 med en drivstofftank som viser minst ½ tank. MERK: lde elektriske komponentene i dette varmeapparatet blir beskyttet av en sikring montert i PCB-kortet. Hvis varmeapparatet ikke tennes, skal du sjekke denne sikringen først og skifte den ut om nødvendig. Sjekk også strømkilden for å forsikre deg om at riktig spenning leveres til varmeapparatet. PT-70-SS-EU-A: 1. Fullfør trinn 1-3 ovenfor. 2. Skyv strømbryteren til ON -posisjon. Strømmens indikatorlampe og temperaturvisning vil lyse og ovnen starter. (Se Figur 9) IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Betjening PT-125-OFR-EU-A: 1. Fullfør trinn 1-3 ovenfor. 2. Drei på/av-bryteren til LO. Strømindikatorlampen vil lyse, og varmeapparatet starter. Vent i 10 sekunder, skru så på/av-bryteren til stillingen HI om det er ønskelig.(se Figur 10) 3. Når du skrur fra ett varmenivå til et annet under drift, er det normalt at varmeapparatet stopper og går inn i feiltenningssekvensen. Hvis dette skjer, skal du ganske enkelt dreie på/av-bryteren til OFF og straks dreie den til ønsket oppvarmingsnivå. Stoppe Varmeapparatet: (Kjøl Deg Ned) PT-70-SS-EU-A / PT-125-OFR-EU-A: 1. Drei på/av-bryteren til OFF. Forbrenningen vil stoppe, og kjølesyklusen vil begynne. - PT-70SS-EU-A: omtr. 3 mins - PT-125-OFR-EU-A: omtr. 7 mins 2. Når kjølesyklusen er fullført (viften slutter å gå), er det trygt å ta varmeapparatets støpsel ut av stikkontakten. Ikke koble fra strømkilden eller ta strøm-ledningen ut av støpselet før kjølesyklusen er fullført! MERK: Dersom ovnen frakobles før avkjølingssyklusen er over, kan det forårsake overoppheting med mulig skade på ovn og varmeplate. Starte Varmeapparatet På Nytt: 1. Vent i ti sekunder etter at kjølesyklusen er fullført. 2. Alle forholdsregler i oppstartsprosedyren må følges. Strømbryter Strømbryter Figur 9 Figur , Pinnacle Products International, Inc. 8 Oil Fired Radiant Heater User s Manual

10 Langtidslagring: 1. Skru opp lokket på drivstofftanken. 2. Fjern all parafin eller diesel ved hjelp av en godkjent drifstoffvannlås. 3. Bruk en liten mengde parafin og skyll og rør parafinen inne i drivstofftanken. Tøm så tanken. MERK: BLAND ALDRI VANN MED DRIVSTOFF. Dette vil forårsake rust på innsiden av tanken. 4. Tøm tanken helt. VICKTIG: Lagre aldri drivstoffester over sommeren. Bruk av gammelt drivstoff kan skade varmeapparatet. IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Vedlikehold - PT-70-SS-EU-A TENNPLUGEN: Rengjør og juster åpningen etter 600 driftstimer. Skift ut tennpluggen etter behov. Fjern tennpluggen og rengjør elektrodene med en stålbørste. Juster åpningen mellom elektrodene til 0,140 (3,5 mm). (Se Figur 11) Oppbevar feltovnen på et tørt, godt ventilert område. -- Pass på at oppbevaringsstedet er fritt for støv og etsende damper. Pakk ovnen i DEN opprinnelige emballasjen, og oppbevar bruksanvisningen på et tilgjengelig sted. Ikke utfør vedlikeholdsarbeid på ovnen når den er varm eller når den er tilkoblet strøm. Figur 11 VIFTEBLADER: Viftebladene bør rengjøres minst én gang hver fyringssesong, avhengig av forholdene. Fjern alt oppsamlet støv og smuss med sterk kondensert luft. (Se figur 12.) VIFTEFJÆR KJØLEVIFTE BRENNERLEGEME BRENNERLEGEME Service: IKKE KLUSS MED APPARATET. LA EN ERFAREN TEKNIKER FORETA ENHVER NØDVENDIG JUSTERING ELLER REPARASJON. Vi anbefaler at vedlikehold utføres som beskrevet nedenfor: Drivstoff / drivstofftank: TIPS: Følg instruksjonene for langvarig oppbevaring om tømming av tanken. Skylles etter 200 driftstimer eller etter behov. Ikke bruk vann til å skylle tanken. Bruk kun ny diesel. Figur 12 VIFTEMOTOR 2013, Pinnacle Products International, Inc. 9 Oil Fired Radiant Heater User s Manual

11 Service (Forts): DYSER: Dysene bør rengjøres eller skiftes ut minst én gang per oppvarmingssesong. Ved bruk av kontaminert drivstoff kan det være nødvendig å gjøre dette med det samme Blås komprimert luft gjennom dysen for å fjerne smuss. Det kan være nødvendig å legge dysen i ren diesel for å løsne eventuelle partikler. (Se Figur 13) DIFFUSJONSDEKSEL IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Vedlikehold - PT-70-SS-EU-A FILTRE: Drivstoffilter og oljefilter bør rengjøres minst to ganger per fyringssesong ved å skylle dem i ren parafin eller diesel. Forurenset eller gammelt drivstoff kan gjøre at det blir nødvendig med rengjøring umiddelbart. (Se figur 15.) DRIVSTOFFRØR VIFTEMOTOR BRENNERBLAD DYSE Figur 13 BRENNERLEGEME BRENNERISOLASJON ELEKTRONISK PUMPE INNLØPSRØR OLJEFILTER INNLØPSSLANGE INNLØPSPAKNING FOTOCELLE: Fotocellen bør rengjøres minst én gang per oppvarmingssesong, eller oftere hvis forholdene tilsier det. Bruk en vattdott dyppet i vann eller alkohol til å rengjøre fotocellens linse. Riktig plassering av fotocellen er vist i. (Se Figur 14) Figur 15 FOTOCELLE Figur , Pinnacle Products International, Inc. 10 Oil Fired Radiant Heater User s Manual

12 Langtidslagring: 1. Skru av avrenningsbolten, og tøm ut alt drivstoffet. (Se figur 17.) 2. Bruk en liten mengde parafin og skyll og rør parafinen inne i drivstofftanken. Tøm så tanken. MERK: BLAND ALDRI VANN MED DRIVSTOFF. Dette vil forårsake rust på innsiden av tanken. 3. Tøm tanken helt. VICKTIG: Lagre aldri drivstoffester over sommeren. Bruk av gammelt drivstoff kan skade varmeapparatet. Oppbevar feltovnen på et tørt, godt ventilert område. -- Pass på at oppbevaringsstedet er fritt for støv og etsende damper. Pakk ovnen i DEN opprinnelige emballasjen, og oppbevar bruksanvisningen på et tilgjengelig sted. IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Vedlikehold - PT-125-OFR-EU-A TENNPLUGEN: Rengjør og juster åpningen etter 600 driftstimer. Skift ut tennpluggen etter behov. Fjern tennpluggen og rengjør elektrodene med en stålbørste. Juster åpningen mellom elektrodene til 0,140 (3,5 mm). (Se Figur 18) Figur 18 TENNPLUGGEN SPARK PLUG Figur 17 NØKKEL 17mm Pakning for Avrenningsbolt Avrenningsbolt Løsne Service: Ikke utfør vedlikeholdsarbeid på ovnen når den er varm eller når den er tilkoblet strøm. DYSER: Dysene bør rengjøres eller skiftes ut minst én gang per oppvarmingssesong. Ved bruk av kontaminert drivstoff kan det være nødvendig å gjøre dette med det samme Blås komprimert luft gjennom dysen for å fjerne smuss. Det kan være nødvendig å legge dysen i ren diesel for å løsne eventuelle partikler (Se Figur 19). IKKE KLUSS MED APPARATET. LA EN ERFAREN TEKNIKER FORETA ENHVER NØDVENDIG JUSTERING ELLER REPARASJON. Vi anbefaler at vedlikehold utføres som beskrevet nedenfor: TIPS: Følg instruksjonene for langvarig oppbevaring om tømming av tanken. Drivstoff / drivstofftank: Skylles etter 200 driftstimer eller etter behov. Ikke bruk vann til å skylle tanken. Bruk kun ny diesel. Figur 19 Løsne 2013, Pinnacle Products International, Inc. 11 Oil Fired Radiant Heater User s Manual

13 Service (Forts): FOTOCELLE: Fotocellen bør rengjøres minst én gang per oppvarmingssesong, eller oftere hvis forholdene tilsier det. Bruk en vattdott dyppet i vann eller alkohol til å rengjøre fotocellens linse. Riktig plassering av fotocellen er vist i. (Se Figur 21) Pass på at fotocellen settes tilbake i riktig posisjon, som vist nedenfor. (Se figur 20.) IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Vedlikehold - PT-125-OFR-EU-A FILTRE: Drivstoffilter og oljefilter bør rengjøres minst to ganger per fyringssesong ved å skylle dem i ren parafin eller diesel. Forurenset eller gammelt drivstoff kan gjøre at det blir nødvendig med rengjøring umiddelbart. (Se Figur 22) Drivstoffsil FOTOCELLE Oljefilter O-Ring Figur 20 Kopp Løsne Strammering Parafin Oljefilter Figur 21 Figur , Pinnacle Products International, Inc. Oil Fired Radiant Heater User s Manual 12

14 IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Feilsøking Problem Mulig årsak Løsning Ovnen tennes, men slås av etter kort tid. 1. Drivstoffilteret er tilsmusset. 2. Dysen er tilsmusset. 3. Fotocellen er tilsmusset. 4. Fotocellen er plassert feil. 5. Fotocellen er defekt. 6. Det er en feil på den elektriske koblingen mellom kretskortet og fotocellen. 7. Kjøleviften er blokkert. 1. Rengjør / skift ut drivstoffilteret. 2. Rengjør / skift ut dysen. 3. Rengjør / skift ut fotocellen. 4. Juster plasseringen av fotocellen. 5. Skift ut fotocellen. 6. Kontroller de elektriske koblingene. (Se koblingsskjemaet på side 14.) 7. Kontroller om kjøleviften er blokkert. Ovnen starter ikke, eller motoren kjører kun en liten stund. Viften fungerer ikke når ovnen er tilkoblet strøm og strømbryteren er i stillingen ON. 1. Drivstofftanken er tom. 2. Det er rust på tennpluggen, eller åpningen på tennpluggen er feil. 3. Drivstoffilteret er tilsmusset. 4. Dysen er tilsmusset. 5. Det er fuktighet i drivstoffet/drivstofftanken. 6. Det er en feil på den elektriske koblingen mellom omformeren og kretskortet. 7. Omformerledningene er ikke koblet til tennpluggen. 8. Omformeren er defekt. 1. Det er en feil på den elektriske koblingen mellom kretskortet og motoren. 2. Det er ikke nok strømstyrke til å starte ovnen. 1. Fyll ny diesel på tanken. 2. Rengjør / skift ut tennpluggen. 3. Rengjør / skift ut drivstoffilteret. 4. Rengjør / skift ut dysen. 5. Skyll drivstofftanken med ren, ny diesel. 6. Kontroller de elektriske koblingene. (Se koblingsskjemaet på side 14.) 7. Koble omformerledningene til tennpluggen. 8. Skift ut omformeren. 1. Kontroller de elektriske koblingene. (Se koblingsskjemaet på side 14.) Bruk en ny skjøteledning eller bruk en annen kontakt. Ovnen avgir slipelyder. 1. Det er luft i drivstoffpumpen 1. Lydene stanser etter tre sekunder. Hvis slipelydene fortsetter, fyll på drivstoff i tanken. Ovnen slås ikke på, og lampen lyser ikke. Dårlig forbrenning og/eller sotdannelse. 1. Overopphetingsbryteren er utløst. 2. Det er ingen strømtilførsel. 3. Sikringen har gått. 4. Det er en feil på den elektriske koblingen mellom overopphetingsbryteren og kretskortet. 1. Pumpetrykket er feil. 2. Kvaliteten på drivstoffet er dårlig. 1. Sett strømbryteren i stillingen OFF, og la ovnen avkjøles i fem minutter. Sett strømbryteren i stillingen ON. 2. Kontroller at strømledningen og skjøteledningen er tilkoblet. Test strømtilførselen. 3. Kontroller / skift ut sikringen. 4. Kontroller de elektriske koblingene. (Se koblingsskjemaet på side 14.) 1. Kontroller at pumpetrykket er riktig justert. 2. Kontroller at dieselen ikke er gammel eller kontaminert. 2013, Pinnacle Products International, Inc. Oil Fired Radiant Heater User s Manual 13

15 IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Koblingsskjema PT-70-SS-EU-A BETJENINGSBRYTEREN DRIFTSLAMPE PCB PANEL VIPPEBRYTER OVERTEMPERATURBESKYTTELSE VIFTEMOTOR KJØLEMOTOR FOTOCELLE STIKPROP AC230V/50Hz SIKRING PUMPE TENNPLUGGEN GRØNN TENNAPPARAT Figur 23 JORD PT-125-OFR-EU-A DRIFTSLAMPE VIPPEBRYTER PCB PANEL BETJENINGSBRYTEREN VIFTEMOTOR TEMPERATAUTSENSOR VENTIL STIKPROP AC230V/50Hz FOTOCELLE SIKRING PUMPE TENNPLUGGEN GRØNN 250V/3.15A TENNAPPARAT Figur 24 JORD 2013, Pinnacle Products International, Inc. Oil Fired Radiant Heater User s Manual 14

16 IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Sprengtegning - PT-70-SS-EU-A ALLTID kontakte produsenten av denne ovnen før du bytter noen deler som ikke er spesifisert eller anbefalt i vedlikeholdsinstruks. Figur 25 Reservedelsliste Item # PT-70-SS-EU-A , Pinnacle Products International, Inc. 15 Oil Fired Radiant Heater User s Manual

17 Item # IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Reservedelsliste PT-70-SS-EU-A , Pinnacle Products International, Inc. Oil Fired Radiant Heater User s Manual 16

18 IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Sprengtegning - PT-125-OFR-EU-A ALLTID kontakte produsenten av denne ovnen før du bytter noen deler som ikke er spesifisert eller anbefalt i vedlikeholdsinstruks. Figur , Pinnacle Products International, Inc. 17 Oil Fired Radiant Heater User s Manual

19 IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Reservedelsliste Item # PT-125-OFR-EU-A , Pinnacle Products International, Inc. 18 Oil Fired Radiant Heater User s Manual

20 IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM 2013, Pinnacle Products International, Inc. Oil Fired Radiant Heater User s Manual 19

21 User s Manual & Operating Instructions Model Numbers PT-70-SS-EU-A / PT-125-OFR-EU-A CONSUMER: READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS DANGER GENERAL HAZARD WARNING: READ AND UNDERSTAND ALL OF THE INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL BEFORE ASSEMBLING, STARTING, OR SERVICING THE HEATER. Be sure to comply with the instructions and warnings provided with this heater. Failure to comply can result in fire or explosion that can cause property loss, bodily injury, or loss of life. Only persons who can follow and understand these instructions should operate or service this heater. DANGER NOT FOR USE IN RESIDENTIAL LIVING AREAS OR IN ENCLOSED SPACES WITHOUT ADEQUATE VENTILATION. TO BE USED IN WELL VENTILATED COMMERCIAL / INDUSTRIAL OCCUPANCIES. This is an unvented portable heater that uses air (Oxygen) from within the area in which it is used. Failure to provide adequate combustion and ventilation air will result in asphyxiation, carbon monoxide poisoning, bodily injury or death. Refer to Ventilation on Page 7. WARNING This appliance shall be installed in accordance with the rules in force, and used only in sufficiently ventilated space. Consult instructions before installation and use of this appliance Pinnacle Products International, Inc. 668 Stony Hill Road #302 Yardley, PA USA Fax: (215) Web:

22 Safety Information Features and Specifications...3 PT-70-SS-EU-A Assembly...4 PT-125-OFR-EU-A Assembly Ventilation...7 Operation NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE BURNING OR WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE Table Of Contents Safety Information Maintenance Troubleshooting Guide...13 Wiring Diagram...14 Exploded View...15, 17 Parts List , 18 WARNING FIRE, BURN, INHALATION AND EXPLOSION HAZARD. Keep combustibles such as; building materials, paper or cardboard a safe distance away from the heater as recommended by these instructions. Never use the heater in spaces which contain products such as; gasoline, solvents, paint thinners, dust particles, volatile or airborne combustibles or any unknown chemicals. This is an unvented portable heater. It uses air (Oxygen) from the area in which it is used. Adequate combustion and ventilation air must be provided. Refer to Ventilation on page 7. Bulk fuel storage should be a minimum of 25 feet from heater. WARNING DO NOT OPERATE THIS HEATER UNTIL YOU HAVE READ AND THOROUGHLY UNDERSTAND THESE SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS. Failure to comply with the precautions and instructions provided with this heater can result in death, serious bodily injury, property loss or damage from the hazards of fire, soot production, explosions, burns, asphyxiation or carbon monoxide poisoning. Only persons who can read and understand these instructions should use or service this heater. WARNING WARNING DO NOT START THE HEATER WHEN EXCESS OIL HAS ACCUMULATED. DO NOT START THE HEATER WHEN THE CHAMBER IS HOT. THE INSTALLATION OF THIS HEATER SHALL COMPLY WITH THE REGULATIONS OF THE AUTHORITIES HAVING JURISDICTION. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Look for this icon throughout the manual for helpful tips on how to assemble, use and clean your OFR Heater. Read The Instruction manual: When this symbol is marked on a product, it means that the instruction manual must be read. WARNING! Never touch heater until heater has cooled off. 2013, Pinnacle Products International, Inc. Oil Fired Radiant Heater User s Manual 1

Modell PT-70-SS-A-EU. Ta vare på denne håndboken for senere bruk.

Modell PT-70-SS-A-EU. Ta vare på denne håndboken for senere bruk. Brukerhåndbok Pro on the go Modell PT-70-SS-A-EU, Ta vare på denne håndboken for senere bruk. VIKTIGT! Les nøye gjennom anvisningene i denne brukerhåndboken før du monterer, bruker eller utfører vedlikeholdsarbeid

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

Replacing the carbon brushes

Replacing the carbon brushes ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the carbon brushes EN NO 9010180A 5.2.4 9010180 Replacing the carbon brushes (Puma 20/40) Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Be sure that the

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM!

IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! GB IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY! NOR VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM! Produktmål, materiale: 135x77x72 cm Furu Proper use This

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF KAMPANJE APK-5 20150722: APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF Berørte modeller for APK-5: Vitara APK416D, totalt 66 biler. Liste med chassisnummer legges ikke ved, bruk Forhandlerweb til å sjekke

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Ledsagerbrems / Drum brake. Artikkelnummer/ Item no.

Monteringsanvisning. Assembly instructions. Ledsagerbrems / Drum brake. Artikkelnummer/ Item no. Monteringsanvisning Assembly instructions Exigo 30 Emineo Ledsagerbrems / Drum brake Beskrivelse/Description 20 Flexel/Compact 84417 20 Luft/Pneumatic 84416 20 Pur 84419 22 Flexel/Compact 84437 22 Luft/Pneumatic

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter KAMPANJE APK-8 20160222: APK-8: Bytte bakaksel bolter Berørte modeller for APK-8: Vitara APK, S-cross AKK, og Swift AZG. Totalt 454 biler på det norske markedet. Liste med chassisnummer legges ikke ved,

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Mounting the electrically elevating legrest

Mounting the electrically elevating legrest ASSEMBLY INSTRUCTION Mounting the electrically elevating legrest EN NO 9000A ..8 9000 Mounting the electrically elevating legrest Preparation Note! Switch off the wheelchair via remote control. Instructions

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

Nedfellbar koketopp Brukermanual. Importør: Sunwind Gylling AS postboks 64, 1309 RUD

Nedfellbar koketopp Brukermanual. Importør: Sunwind Gylling AS postboks 64, 1309 RUD NO Nedfellbar koketopp Brukermanual Importør: Sunwind Gylling AS postboks 4, 1309 RUD Kjære kunde Takk for ditt kjøp av denne koketoppen som er testet grundig i ulike kvalitetskontroller og er produsert

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr og (SH1685FAL - SH1265EL)

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr og (SH1685FAL - SH1265EL) MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Elektrisk infravarmer for utendørs bruk Art nr 421240 og 421250 (SH1685FAL - SH1265EL) NO Bruksanvisning 1-3 EN Instruction Manual 4-6 No. Part Name No. Part Name 1 Skrue

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art. 103803 rev. 27.04.2016 A TABLE OF CONTENT / INNHOLD 1/ assembly montering 2/ technical specifications/torque tekniske data/tiltrekkingsmoment

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775

BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 BRUKSANVISNING STØVSUGER D 775 1 Støvindikator Støvsugeren kjenner selv av når sugeeffekten blir dårlig på grunn av full eller gjentettet støvbeholder. Når støvindikatoren lyser bør støvbeholderen byttes.

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible

Detaljer

Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic

Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic Monteringsanvisning Assembly instructions Handicare Emineo Ledsagerbrems Basic / Drum brake Basic Beskrivelse/Description Art. nr / Item no. 20 Flexel/Compact 84417 20 Luft/Pneumatic 84416 22 Flexel/Compact

Detaljer

MCP-16RC, luftrenertårn

MCP-16RC, luftrenertårn Kompakt filterkassett med pulsrengjøring MCP-16RC luftrensertårn er en kompakt filterkassett for desentralisert inneluftrengjøring der luftgjenoppretting er mulig. Den kompakte filterenheten leveres med

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE Småvarereol R 3000 Shelving unit R 3000 ZERTIFIZIER T 1. Gavl / Upright frame 2. Hylle / Dividing shelf 3. Krysstag / Back braces 4. Gitter bakvegg /

Detaljer

FL 101 Plus Bruksanvisning Instructions for use

FL 101 Plus Bruksanvisning Instructions for use FL 101 Plus Bruksanvisning Instructions for use ART.: 05-900-587-00 Page 1 of 8 NORSK Bruksanvisning FL 101 Plus Lampe 1x24W Generelt: Lampe med 1x24W lyskilde. Montering: Dette produktet inneholder en

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

03.06.2013 AT/KMB. Villavent SLIM-LINE (SL-2A) Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

03.06.2013 AT/KMB. Villavent SLIM-LINE (SL-2A) Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 03.06.2013 AT/KMB Villavent SLIM-LINE (SL-2A) Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly 1/ cone sleeve removal demontering av konhylse 2/ pin removal demontering av bolt 3/ additional Ø140mm - Ø195mm tillegg for

Detaljer

MultiCharger/MarineCharger/RescueCharger

MultiCharger/MarineCharger/RescueCharger MultiCharger/MarineCharger/RescueCharger 1x20A / 2x20A Bruksanvisning - This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04

229 SONATA Manual NO_ENG 1.04 -SONATA 2 SONATA SONATA Informasjon og sikkerhet ADVARSEL -Bruk bare strømforsyning som er godkjent av COMMidt, for bruk sammen med denne enheten. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti,

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 240 Rower

BRUKERMANUAL for Exerfit 240 Rower BRUKERMANUAL for Exerfit 20 Rower BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD MONTASJEDELER... MONTASJEMATERIELL... 5 DELELISTE... 5 MONTASJEINSTRUKSJONER... 7 BRUKSANVISNING... 9 SPESIFIKASJONER... 9 VIKTIG VEDRØRENDE

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Pawtrekker DOG SCOOTERS / SPARKSYKKEL Monteringsanvisning Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Vi anbefaler å montere

Detaljer

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S

Bruksanvisning Byggvarmer. Powerheater 55S Powerheater 85S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 55S Powerheater 85S funksjonsplan 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Robertson S35 NFU Steering Lever

Robertson S35 NFU Steering Lever Robertson S35 NFU Steering Lever S35 is designed for indoor and outdoor bulkhead mount and made of shock resistant polyxymethylene. The lever has spring loaded return to mid-position. A push button with

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2

Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2 Jøtul GF 100BF2/GF 3 BF2 Jøtul GI 160 BF Kullsett/Coal Set for Jøtul GF 100 BF2 Jøtul GF 3 BF2 Jøtul GI 160 BF Monterings- og bruksanvisning - Norsk 2 Installation and Operating Instructions- English 3

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S

Bruksanvisning. Byggvarmer. Powerheater 22S Powerheater 32S Bruksanvisning Byggvarmer Powerheater 22S Powerheater 32S FUNKSJONSPLAN 1 Brennkammer 2 Brenner 3 Dyse 4 Magnetventil 5 Dieselpumpe 6 Motor 7 Vifte 8 Brennstoffilter 9 Brennstoffkrets 10 Støtte/Håndtak

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Modell ZB06-25A LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT.

Modell ZB06-25A LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT. Modell ZB06-25A V I K T I G S I K K E R H E T S I N F O R M A S J O N LES ALLE INSTRUKSENE FØR DU TAR I BRUK STØVSUGEREN. MÅ BARE BRUKES SOM ANGITT. INNHOLD VIKTIGE SIKKERHETSREGLER... 1-3 NOTATER: NØKKELFUNKSJONER...

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

29.04.2008 AT/KMB. Villavent SLIM-LINE (SL-2A) Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

29.04.2008 AT/KMB. Villavent SLIM-LINE (SL-2A) Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 29.04.2008 AT/KMB Villavent SLIM-LINE (SL-2A) Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon

Detaljer

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel GB/NO Fitting instruction devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting heating cable Item no. 19806415 Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel Art. nr. 19806415

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of Y4 or Y5 relay trip coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of Y4 or Y5 relay trip coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of Y4 or Y5 relay trip coil V Module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type VPIS C, De, F and V Modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type VPIS C, De, F and V Modules We reserve all rights in this document and in the information contained therein: Reproduction, use or disclosure to third parties without SafeRing / SafePlus Retrofit of capacitive voltage indication type

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

BRUKSANVISNING. PH 23 SP og PH 44 SP PH 44

BRUKSANVISNING. PH 23 SP og PH 44 SP PH 44 BRUKSANVISNING og PH 44 GRUNNLEGGENDE VEILEDNING Før du demonterer, monterer eller starter dette utstyret, må du lese instruksjonene og forholdsreglene i denne brukerhåndboken og være sikker på at du forstår

Detaljer

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte NORSOK STANDARD PIPING AND EQUIPMENT INSULATION R-004 5.7 Guidelines for acoustic insulation The acoustic pipe insulation classes can be met by various combinations of insulation materials and jacketing

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of Ronis key for earthing switch Interlock type EL11AP C, De, F and Sl modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of Ronis key for earthing switch Interlock type EL11AP C, De, F and Sl modules We reserve all rights in this document and in the information contained therein: Reproduction, use or disclosure to third parties SafeRing / SafePlus Retrofit of Ronis key for earthing switch Interlock

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

HÅNDBOK

HÅNDBOK HÅNDBOK INNHOLDSFORTEGNELSE HÅNDBOK 1 UTNYTTELSE BESKRIVELSE AV TRE BADESTAMPER (SVÆRT VIKTIG) 3 VEILEDNINGENE AV BENYTTER EN GLASSFIBER OG PLAST BADESTAMP 4 EN GUIDE TIL Å BRUKE EN VEDFYRT BADESTAMP VARMEOVN

Detaljer

UZ 964 Operating Instructions

UZ 964 Operating Instructions UZ 964 Operating Instructions 107402576 A 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26 Eλληνικά...

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit capacitive voltage indication type VDS C, F, De and V Modules

SafeRing / SafePlus Retrofit capacitive voltage indication type VDS C, F, De and V Modules We reserve all rights in this document and in the information contained therein: Reproduction, use or disclosure to third parties without SafeRing / SafePlus Retrofit capacitive voltage indication type

Detaljer

SYSTEM WP/CP NO GB. Bruk vedlikehold Use Maintenance

SYSTEM WP/CP NO GB. Bruk vedlikehold Use Maintenance Bruk vedlikehold Use Maintenance 1/12 SE SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP SE Monteringsinstruktioner Monteringsanvisning Installation instructions Viktig: Advarsel: - Massasjesystemet er ikke ment for personer

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door

Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door Les dette før du starter monteringen! Read these instructions carefully before installation. Sjekk nøye at produktet stemmer med bestilling

Detaljer

IR3000, IR4500, IR6000

IR3000, IR4500, IR6000 Original instructions IR3000, IR4500, IR6000 SE... 8 GB... 9 O... 11 FR... 13 FI... 15 L... 17 DE... 19 PL... 21 RU... 22 IT... 24 IR3000, IR4500, IR6000 Type IR3000 600 1125 IR4500 900 1500 IR6000 1200

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ ENGELSK (certolizumab pegol) INSTRUCTIONS FOR PREPARING AND GIVING AN INJECTION OF CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ ENGELSK (certolizumab pegol) INSTRUCTIONS FOR PREPARING AND GIVING AN INJECTION OF CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ ENGELSK (certolizumab pegol) INSTRUCTIONS FOR PREPARING AND GIVING AN INJECTION OF CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer