Brukerhåndbok & Bruksanvisningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok & Bruksanvisningen"

Transkript

1 Brukerhåndbok & Bruksanvisningen Modell Nrs. PT-70-SS-EU-A / PT-125-OFR-EU-A FORBRUKER: LES OG TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJON GENERELL ADVARSEL: Følg anvisningene og advarslene som følger med ovnen. Hvis du ikke følger disse anvisningene og advarslene, kan dette føre til død, alvorlige personskader og tingskader som følge av brann, eksplosjoner, forbrenninger, kvelning eller karbonmonoksidforgiftning. Ovnen må kun brukes og vedlikeholdes av personer som er i stand til å forstå og følge anvisningene i denne brukerhåndboken. IKKE FOR BRUK I BOAREALER ELLER INNELUKKEDE ROM UTEN GOD VENTILASJON. FOR BRUK I GODT VENTILERTE KOMMERSIELLE/ INDUSTRIELLE BYGNINGER. Dette er en feltovn uten avtrekk som bruker luft (oksygen) fra det omliggende området. Mangel på tilstrekkelig luft for forbrenning og ventilasjon kan resultere i kvelning, kullosforgiftning, personskade eller død. Se Ventilasjon på side 7. Dette apparatet skal monteres i samsvar med gjeldende regler, og bare brukes i godt ventilerte områder. Les bruksanvisningen før montering og bruk av dette apparatet Pinnacle Products International, Inc. 668 Stony Hill Road #302 Yardley, PA USA Fax: (215) Web:

2 Sikkerhetsinformasjon Funksjoner and Spesifikasjoner...3 PT-70-SS-EU-A Montering...4 PT-125-OFR-EU-A Montreing Ventilasjon...7 Betjening IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Innhould Sikkerhetsinformasjon Vedlikehold Feilsøking...13 Koblingsskjema...14 Sprengtegning...15, 17 Reservedelsliste , 18 Fare for brann, forbrenninger, inhalasjon og eksplosjon. Hold brennbare materialer, for eksempel byggematerialer, papir og papp, på sikker avstand fra ovnen. Ikke bruk ovnen på steder der det finnes bensin, løsningsmidler, malingsfortynnere, støvpartikler, flyktige eller luftbårne brennbare partikler eller ukjente kjemikalier. Dette er en feltovn uten avtrekk som bruker luft (oksygen) fra det omliggende området. Mangel på tilstrekkelig luft for forbrenning og ventilasjon kan resultere i kvelning, kullosforgiftning, personskade eller død. Se Ventilasjon på side 7 Ikke bruk ovnen før du har lest og forstått anvisningene om sikkerhet og bruk. Hvis du ikke følger anvisningene og advarslene som følger med ovnen, kan dette føre til død, alvorlige personskader og tingskader som følge av brann, sotdannelse, eksplosjoner, forbrenninger, kvelning eller karbonmonoksidforgiftning. Ovnen må kun brukes og vedlikeholdes av personer som er i stand til å forstå og følge anvisningene i denne brukerhåndboken. Må ikke brukes i boliger eller campingvogner. IKKE SLÅ PÅ FELTOVNEN NÅR OVERFLØDIG OLJE ER OPPSAMLET. IKKE SLÅ PÅ FELTOVNEN NÅR KAMMERET ER VARMT. MONTERING AV DENNE FELTOVNEN SKAL VÆRE I HENHOLD TIL ANSVARLIGE MYNDIGHETERS BESTEMMELSER. Dette apparatet kan benyttes av barn fra en alder på 8 år og over, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring eller kunnskap. Kravet er at de er under tilsyn og har fått instruksjon i bruken av apparatet på en trygg måte, og at de forstår de farer som innebærer. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn. Se etter dette symbolet i håndboken for nyttige tips om hvordan montering, bruk og rengjøring skal foretas for din OFR-feltovn. Les bruksanvisningen: Når dette symbolet står på produktet, betyr det at bruksanvisningen må leses ADVARSEL! Ovnen må aldri berøres før den er kald. 2013, Pinnacle Products International, Inc. Oil Fired Radiant Heater User s Manual 1

3 Risiko for innendørs luftforurensing! Dette er en dieseldrevet, direktefyrt omluftsovn. Den er hovedsakelig beregnet på midlertidig oppvarming under oppføring, renovering eller reparasjon av bygg. Direktefyrt betyr at alle forbrenningsgassene fra ovnen føres ut i rommet. Ovnen har en forbrenningsvirkningsgrad på 98 %, men danner små mengder karbonmonoksid. Karbonmonoksidforgiftning kan føre til død! Karbonmonoksid er giftig. Mennesker tåler kun små mengder karbonmonoksid. Det må derfor sørges for tilstrekkelig ventilasjon. Utilstrekkelig ventilasjon kan føre til død. Personer med åndebesvær bør konsultere lege før de bruker denne feltovnen. Tidlige symptomer på karbonmonoksidforgiftning likner forkjølelsessymptomer. Tegn på at ventilasjonen er utilstrekkelig er: Hodepine Svimmelhet Kvalme Tørr Munn Sår Hals Brennende Følelse I Nese og øyne Dersom du opplever noen av disse symptomene: KOM DEG STRAKS UT I FRISK LUFT! Sørg for at ovnen holdes i god stand, og forsikre deg om god ventilasjon. Enkelte mennesker er mer påvirket av kullos enn andre. Dette gjelder særlig: gravide kvinner, personer med hjerteeller lungesykdom, anemi eller personer som er påvirket av alkohol eller befinner seg i store høyder. Bruk denne feltovnen bare i godt ventilerte områder! Sørg for at det er en åpning på omtrent 1 dm² for friskluft for hver 1 kw/time varmegradering. Se «Ventilasjon» på side 7 for ytterligere instruksjoner. IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Sikkerhetsinformasjon FARE FOR ELEKTRISK STØT! Bruk ALLTID den elektriske kraften (spenning og frekvens) som er angitt på typeskiltet på feltovnen. Bruk ALLTID jordet stikkontakt og skjøteledninger av riktig type. ALLTID trekk ut strømkabelen når varmeren ikke er i bruk. ALLTID monter varmeren slik at den ikke er direkte utsatt for vannsprut, regn, vanndrypp eller vind. Dersom strømledningen er skadet, må den skiftes ut med en spesialledning eller montasje fra produsenten, ovnens forhandler eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå fare. Fare for brannskader, brann, eksplosjon! ALDRI bruk drivstoff som bensin, benzen, alkohol,blyfri bensin, drivstoff for stormkjøkken, tynnere eller andre oljebaserte sammensetninger i denne varmeren. ALDRI fyll varmerens drivstofftank mens varmeren er i drift eller mens den fortsatt er varm. Denne varmeren er MEGET VARM under drift. ALDRI blokker luftinntaket (bak) eller luftuttaket (foran) på varmeren. ALDRI bruk et luftkanalsystem på forsiden eller baksiden av varmeren. ALDRI flytt eller håndter varmeren mens den er varm. ALDRI transporter varmeren med drivstoff i tanken. Bruk ALDRI med en utvendig oljetank. FORSIKTIG! VARM UNDER DRIFT. IKKE BERØR. IKKE BRUK I NÆRHETEN AV BARN, DYR, KLÆR ELLER BRENNBART MATERIALE. Hold alt brennbart materiale vekk fra denne feltovnen. Minimum Avstand Fra Brennbare Stoffer PT-70-SS-EU-A PT-125-OFR-EU-A Topp 1.2 m 1.2 m Sider 1.2 m 1.2 m Forside 2.4 m 2.4 m ALLTID plasser varmeren på et stabilt og plant gulv. 2013, Pinnacle Products International, Inc. Oil Fired Radiant Heater User s Manual 2

4 IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Spesifikasjoner Model # PT-70-SS-EU-A PT-125-OFR-EU-A Termisk Effekt: kw / Hr 20.5 HI: 36.6 LO:27.8 Drivstofforbruk: L/Hr 2.0 HI: 3.4 LO: 2.6 Tankinhoud: L Maks. Antall Drifstimer:T Spenning: AC/Hz 230VAC / 50Hz 230VAC / 50Hz Oppvarmingsområde m Spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel Funksjoner PT-70-SS-EU-A VARMEPLATE MANTELRING MANTEL HÅNDTAK VERN LAMPE STRØMBRYTER BAKDEKSEL KJØLEVIFTEHUS DRIVSTOFFTANK STRØMLEDNING Figur 1 TANKLOKK PT-125-OFR-EU-A DRIVSTOFFMÅLER VERN KAN JUSTERES TIL VIPPEVINKEL OPP TIL 15 KATALYSATORSKIVE STRØMBRYTER TANKLOKK HÅNDTAK STRØMLEDNING DRIVSTOFFTANK DRIVSTOFFMÅLER Figur 2 HJUL BOULON DE VIDANGE 2013, Pinnacle Products International, Inc. Oil Fired Radiant Heater User s Manual 3

5 - Ta feltovnen og alt pakkemateriale ut av forsendelseskartongen. IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Montering PT-70-SS-EU-A Kartongens Innhold Merk: Ta vare på kartong og annet pakkemateriale for fremtidig lagring.. Håndtak (1) Skruer (2) Håndtak Montering 1. Fest håndtaket ved å rette inn hullene i hendelen med hullene i varmerens øvre deksel (se figur. 3). 2. Sett inn skruer og stram. Nødvendig Verktøy: - Medium Stjerneskrutrekker Fest håndtaket før det tas ut av kartongen for å forenkle utpakkingen. (Se figur 4.) Figur 3 Figur , Pinnacle Products International, Inc. Oil Fired Radiant Heater User s Manual 4

6 -- Ta feltovnen og alt pakkemateriale ut av forsendelseskartongen. IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Montering PT-125-OFR-EU-A Nødvendig Verktøy: - Medium Stjerneskrutrekker - 8 mm Fastnøkkel Tips: Pass på å fjerne akselen fra samme side som polystyrenskummet. Tips: Bruk en elektrisk skrutrekker og låsefastnøkkel for enklere montering. Kartongens Innhold 60 mm Skruer (4) 10 mm Skruer (4) 8 mm Muttere (4) Hjul (2) Splint (2) Avstandsstykker (2) Pakninger (4) Hjulramme Aksel Frontgrind Toppgrind 2013, Pinnacle Products International, Inc. Oil Fired Radiant Heater User s Manual 5

7 Montering PT-125-OFR-EU-A 1. Skyv akselen gjennom hjulets støtteramme. 2. Skyv avstandsstykket på, deretter hjul på aksel og fest med splint. (Se figur 5.) IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Figur 7 Figur 5 3. Plasser hovedstrukturen på hjulets støtteramme og fest med 4 stk. 60 mm skruer og 4 stk. 8 mm muttere. Forsikre deg om at skruene er godt strammet. (Se figur 6.) 5. Fest den andre grinden på baksiden av ovnsplaten ved bruk av forlengelsesbolter i posisjonene klokka 1 og klokka 11. (Se figur 7 og 8.) 6. Fjern det andre muttersettet fra boltene, og skyv grinden på boltene. Fest grinden godt med mutterne. Figur 6 4. Fest frontgrinden til ovnens sideramme med 2 stk. 10 mm skruer på hver side. Pass på at hullene på støtterammen tilsvarer armene og skru godt fast. (Se figur 7.) MERK: Grinden er i to deler, og som neste trinn skal den andre, mindre delen festes. Figur 8 Forlengelsesbolter 2013, Pinnacle Products International, Inc. 6 Oil Fired Radiant Heater User s Manual

8 Tenne Ovnen: Parafin For at denne ovnen skal fungere optimalt anbefales det sterkt at parafin brukes. Parafin er raffinert for å fjerne slike forurensninger som svovel, noe kan forårsake lukt av råtne egg under bruk. Bruk av diesel kan forårsake overflødig sotproduksjon. Ikke benytt biodiesel da denne typen brennstoff kan skade ovnens forseglinger og filtre. FYLL ALDRI DRIVSTOFF PÅ DENNE VARMEREN NÅR DEN ER VARM ELLER MENS DEN ER I BRUK. BRANN ELLER EKSPLOSJON KAN OPPSTÅ. ALDRI FYLL DRIVSTOFFTANKEN INNENDØRS. ALLTID FYLL TANKEN UTENDØRS.SØRG FOR AT VARMEREN STÅR PÅ ET FLATT GULV VED PÅFYLLING AV DRIVSTOFF, OG ALDRI OVERFYLL DRIVSTOFFTANKEN. IKKE BRUK BENSIN ELLER VEIVHUSETS SPILLOLJE - Bruk aldri drivstoff som benzen, alkohol, white spirit, petroleum, malingstynnere eller andre oljekomponenter i denne ovnen. DETTE ER FLYKTIGE STOFFER SOM KAN FORÅRSAKE BRANN ELLER EKSPLOSJON. - Oppbevar ALDRI parafin i oppholdsrom. Parafin skal oppbevares på et godt ventilert sted vekk fra oppholdsrom. - IKKE lagre parafin i direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde.. - IKKE bruk parafin som har vært lagret fra en sesong til neste. Parafin forringes over tid. GAMMEL PARAFIN BRENNER IKKE RIKTIG I DENNE FELTOVNEN. MERK: Parafin skal bare oppbevares i en blå beholder som er tydelig merket med ordet Parafin. IKKE oppbevar parafin i en rød beholder, da rødt er forbundet med bensin. IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Betjening Ventilasjon: - Fare for innendørs luftforurensning med kullosforgiftning. Bruk feltovnen bare i godt ventilerte områder. - Se sikkerhetsinformasjonen på side 1 og 2 angående kullosforgiftning. - Bruk denne feltovnen bare i godt ventilerte områder! Sørg for at det er en åpning på omtrent 1 dm² for friskluft for hver 1 kw/time varmegradering. Gi en større åpning hvis flere varmeovner blir brukt. CARBON MONOXIDE POISONING MAY LEAD TO DEATH! Ved bruk aven PT-125-OFR-EU-a ovn må for eksempel: - en dobbel garasjedør være åpnet 16 cm or - en enkel garasjedør være åpnet 22 cm or - To (2) 82 cm brede vinduer være åpnet 38.5 cm Minstekrav til Ventilasjonsåpning PT-70-SS-EU-A PT-125-OFR-EU-A 2.1 ft ft cm cm 2 Dette apparatet er laget for sikker drift ved minimumstemperatur på - 20 C. Vær påpasselig ved bruk i våte områder. Trekk ut kontakten, og pass på at de elektriske komponentene ikke blir våte. Feltovnen skal kun vedlikeholdes av en kvalifisert person. Det er et krav at en kvalifisert person monterer, justerer og, ved behov, konverterer denne ovnen til andre typer drivstoff. 2013, Pinnacle Products International, Inc. 7 Oil Fired Radiant Heater User s Manual

9 Starte Varmeapparatet: (Tenning) 1. Fyll tanken med godkjent drivstoff til drivstoffmåleren peker på F. 2. Forsikre deg om at drivstofflokket sitter godt fast. 3. Sett strømledningen inn i en passende stikkontakt. MERK: Ved første tenning eller etter at du har fylt drivstoff, kan det hende du hører en kvernende lyd like før oppstart. Dette er drivstoffpumpen som fjerner luft fra drivstoffledningen. Varmeren vil starte opp i løpet av sekunder. Hvis den ikke starter, skal du gjenta trinn 4 med en drivstofftank som viser minst ½ tank. MERK: lde elektriske komponentene i dette varmeapparatet blir beskyttet av en sikring montert i PCB-kortet. Hvis varmeapparatet ikke tennes, skal du sjekke denne sikringen først og skifte den ut om nødvendig. Sjekk også strømkilden for å forsikre deg om at riktig spenning leveres til varmeapparatet. PT-70-SS-EU-A: 1. Fullfør trinn 1-3 ovenfor. 2. Skyv strømbryteren til ON -posisjon. Strømmens indikatorlampe og temperaturvisning vil lyse og ovnen starter. (Se Figur 9) IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Betjening PT-125-OFR-EU-A: 1. Fullfør trinn 1-3 ovenfor. 2. Drei på/av-bryteren til LO. Strømindikatorlampen vil lyse, og varmeapparatet starter. Vent i 10 sekunder, skru så på/av-bryteren til stillingen HI om det er ønskelig.(se Figur 10) 3. Når du skrur fra ett varmenivå til et annet under drift, er det normalt at varmeapparatet stopper og går inn i feiltenningssekvensen. Hvis dette skjer, skal du ganske enkelt dreie på/av-bryteren til OFF og straks dreie den til ønsket oppvarmingsnivå. Stoppe Varmeapparatet: (Kjøl Deg Ned) PT-70-SS-EU-A / PT-125-OFR-EU-A: 1. Drei på/av-bryteren til OFF. Forbrenningen vil stoppe, og kjølesyklusen vil begynne. - PT-70SS-EU-A: omtr. 3 mins - PT-125-OFR-EU-A: omtr. 7 mins 2. Når kjølesyklusen er fullført (viften slutter å gå), er det trygt å ta varmeapparatets støpsel ut av stikkontakten. Ikke koble fra strømkilden eller ta strøm-ledningen ut av støpselet før kjølesyklusen er fullført! MERK: Dersom ovnen frakobles før avkjølingssyklusen er over, kan det forårsake overoppheting med mulig skade på ovn og varmeplate. Starte Varmeapparatet På Nytt: 1. Vent i ti sekunder etter at kjølesyklusen er fullført. 2. Alle forholdsregler i oppstartsprosedyren må følges. Strømbryter Strømbryter Figur 9 Figur , Pinnacle Products International, Inc. 8 Oil Fired Radiant Heater User s Manual

10 Langtidslagring: 1. Skru opp lokket på drivstofftanken. 2. Fjern all parafin eller diesel ved hjelp av en godkjent drifstoffvannlås. 3. Bruk en liten mengde parafin og skyll og rør parafinen inne i drivstofftanken. Tøm så tanken. MERK: BLAND ALDRI VANN MED DRIVSTOFF. Dette vil forårsake rust på innsiden av tanken. 4. Tøm tanken helt. VICKTIG: Lagre aldri drivstoffester over sommeren. Bruk av gammelt drivstoff kan skade varmeapparatet. IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Vedlikehold - PT-70-SS-EU-A TENNPLUGEN: Rengjør og juster åpningen etter 600 driftstimer. Skift ut tennpluggen etter behov. Fjern tennpluggen og rengjør elektrodene med en stålbørste. Juster åpningen mellom elektrodene til 0,140 (3,5 mm). (Se Figur 11) Oppbevar feltovnen på et tørt, godt ventilert område. -- Pass på at oppbevaringsstedet er fritt for støv og etsende damper. Pakk ovnen i DEN opprinnelige emballasjen, og oppbevar bruksanvisningen på et tilgjengelig sted. Ikke utfør vedlikeholdsarbeid på ovnen når den er varm eller når den er tilkoblet strøm. Figur 11 VIFTEBLADER: Viftebladene bør rengjøres minst én gang hver fyringssesong, avhengig av forholdene. Fjern alt oppsamlet støv og smuss med sterk kondensert luft. (Se figur 12.) VIFTEFJÆR KJØLEVIFTE BRENNERLEGEME BRENNERLEGEME Service: IKKE KLUSS MED APPARATET. LA EN ERFAREN TEKNIKER FORETA ENHVER NØDVENDIG JUSTERING ELLER REPARASJON. Vi anbefaler at vedlikehold utføres som beskrevet nedenfor: Drivstoff / drivstofftank: TIPS: Følg instruksjonene for langvarig oppbevaring om tømming av tanken. Skylles etter 200 driftstimer eller etter behov. Ikke bruk vann til å skylle tanken. Bruk kun ny diesel. Figur 12 VIFTEMOTOR 2013, Pinnacle Products International, Inc. 9 Oil Fired Radiant Heater User s Manual

11 Service (Forts): DYSER: Dysene bør rengjøres eller skiftes ut minst én gang per oppvarmingssesong. Ved bruk av kontaminert drivstoff kan det være nødvendig å gjøre dette med det samme Blås komprimert luft gjennom dysen for å fjerne smuss. Det kan være nødvendig å legge dysen i ren diesel for å løsne eventuelle partikler. (Se Figur 13) DIFFUSJONSDEKSEL IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Vedlikehold - PT-70-SS-EU-A FILTRE: Drivstoffilter og oljefilter bør rengjøres minst to ganger per fyringssesong ved å skylle dem i ren parafin eller diesel. Forurenset eller gammelt drivstoff kan gjøre at det blir nødvendig med rengjøring umiddelbart. (Se figur 15.) DRIVSTOFFRØR VIFTEMOTOR BRENNERBLAD DYSE Figur 13 BRENNERLEGEME BRENNERISOLASJON ELEKTRONISK PUMPE INNLØPSRØR OLJEFILTER INNLØPSSLANGE INNLØPSPAKNING FOTOCELLE: Fotocellen bør rengjøres minst én gang per oppvarmingssesong, eller oftere hvis forholdene tilsier det. Bruk en vattdott dyppet i vann eller alkohol til å rengjøre fotocellens linse. Riktig plassering av fotocellen er vist i. (Se Figur 14) Figur 15 FOTOCELLE Figur , Pinnacle Products International, Inc. 10 Oil Fired Radiant Heater User s Manual

12 Langtidslagring: 1. Skru av avrenningsbolten, og tøm ut alt drivstoffet. (Se figur 17.) 2. Bruk en liten mengde parafin og skyll og rør parafinen inne i drivstofftanken. Tøm så tanken. MERK: BLAND ALDRI VANN MED DRIVSTOFF. Dette vil forårsake rust på innsiden av tanken. 3. Tøm tanken helt. VICKTIG: Lagre aldri drivstoffester over sommeren. Bruk av gammelt drivstoff kan skade varmeapparatet. Oppbevar feltovnen på et tørt, godt ventilert område. -- Pass på at oppbevaringsstedet er fritt for støv og etsende damper. Pakk ovnen i DEN opprinnelige emballasjen, og oppbevar bruksanvisningen på et tilgjengelig sted. IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Vedlikehold - PT-125-OFR-EU-A TENNPLUGEN: Rengjør og juster åpningen etter 600 driftstimer. Skift ut tennpluggen etter behov. Fjern tennpluggen og rengjør elektrodene med en stålbørste. Juster åpningen mellom elektrodene til 0,140 (3,5 mm). (Se Figur 18) Figur 18 TENNPLUGGEN SPARK PLUG Figur 17 NØKKEL 17mm Pakning for Avrenningsbolt Avrenningsbolt Løsne Service: Ikke utfør vedlikeholdsarbeid på ovnen når den er varm eller når den er tilkoblet strøm. DYSER: Dysene bør rengjøres eller skiftes ut minst én gang per oppvarmingssesong. Ved bruk av kontaminert drivstoff kan det være nødvendig å gjøre dette med det samme Blås komprimert luft gjennom dysen for å fjerne smuss. Det kan være nødvendig å legge dysen i ren diesel for å løsne eventuelle partikler (Se Figur 19). IKKE KLUSS MED APPARATET. LA EN ERFAREN TEKNIKER FORETA ENHVER NØDVENDIG JUSTERING ELLER REPARASJON. Vi anbefaler at vedlikehold utføres som beskrevet nedenfor: TIPS: Følg instruksjonene for langvarig oppbevaring om tømming av tanken. Drivstoff / drivstofftank: Skylles etter 200 driftstimer eller etter behov. Ikke bruk vann til å skylle tanken. Bruk kun ny diesel. Figur 19 Løsne 2013, Pinnacle Products International, Inc. 11 Oil Fired Radiant Heater User s Manual

13 Service (Forts): FOTOCELLE: Fotocellen bør rengjøres minst én gang per oppvarmingssesong, eller oftere hvis forholdene tilsier det. Bruk en vattdott dyppet i vann eller alkohol til å rengjøre fotocellens linse. Riktig plassering av fotocellen er vist i. (Se Figur 21) Pass på at fotocellen settes tilbake i riktig posisjon, som vist nedenfor. (Se figur 20.) IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Vedlikehold - PT-125-OFR-EU-A FILTRE: Drivstoffilter og oljefilter bør rengjøres minst to ganger per fyringssesong ved å skylle dem i ren parafin eller diesel. Forurenset eller gammelt drivstoff kan gjøre at det blir nødvendig med rengjøring umiddelbart. (Se Figur 22) Drivstoffsil FOTOCELLE Oljefilter O-Ring Figur 20 Kopp Løsne Strammering Parafin Oljefilter Figur 21 Figur , Pinnacle Products International, Inc. Oil Fired Radiant Heater User s Manual 12

14 IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Feilsøking Problem Mulig årsak Løsning Ovnen tennes, men slås av etter kort tid. 1. Drivstoffilteret er tilsmusset. 2. Dysen er tilsmusset. 3. Fotocellen er tilsmusset. 4. Fotocellen er plassert feil. 5. Fotocellen er defekt. 6. Det er en feil på den elektriske koblingen mellom kretskortet og fotocellen. 7. Kjøleviften er blokkert. 1. Rengjør / skift ut drivstoffilteret. 2. Rengjør / skift ut dysen. 3. Rengjør / skift ut fotocellen. 4. Juster plasseringen av fotocellen. 5. Skift ut fotocellen. 6. Kontroller de elektriske koblingene. (Se koblingsskjemaet på side 14.) 7. Kontroller om kjøleviften er blokkert. Ovnen starter ikke, eller motoren kjører kun en liten stund. Viften fungerer ikke når ovnen er tilkoblet strøm og strømbryteren er i stillingen ON. 1. Drivstofftanken er tom. 2. Det er rust på tennpluggen, eller åpningen på tennpluggen er feil. 3. Drivstoffilteret er tilsmusset. 4. Dysen er tilsmusset. 5. Det er fuktighet i drivstoffet/drivstofftanken. 6. Det er en feil på den elektriske koblingen mellom omformeren og kretskortet. 7. Omformerledningene er ikke koblet til tennpluggen. 8. Omformeren er defekt. 1. Det er en feil på den elektriske koblingen mellom kretskortet og motoren. 2. Det er ikke nok strømstyrke til å starte ovnen. 1. Fyll ny diesel på tanken. 2. Rengjør / skift ut tennpluggen. 3. Rengjør / skift ut drivstoffilteret. 4. Rengjør / skift ut dysen. 5. Skyll drivstofftanken med ren, ny diesel. 6. Kontroller de elektriske koblingene. (Se koblingsskjemaet på side 14.) 7. Koble omformerledningene til tennpluggen. 8. Skift ut omformeren. 1. Kontroller de elektriske koblingene. (Se koblingsskjemaet på side 14.) Bruk en ny skjøteledning eller bruk en annen kontakt. Ovnen avgir slipelyder. 1. Det er luft i drivstoffpumpen 1. Lydene stanser etter tre sekunder. Hvis slipelydene fortsetter, fyll på drivstoff i tanken. Ovnen slås ikke på, og lampen lyser ikke. Dårlig forbrenning og/eller sotdannelse. 1. Overopphetingsbryteren er utløst. 2. Det er ingen strømtilførsel. 3. Sikringen har gått. 4. Det er en feil på den elektriske koblingen mellom overopphetingsbryteren og kretskortet. 1. Pumpetrykket er feil. 2. Kvaliteten på drivstoffet er dårlig. 1. Sett strømbryteren i stillingen OFF, og la ovnen avkjøles i fem minutter. Sett strømbryteren i stillingen ON. 2. Kontroller at strømledningen og skjøteledningen er tilkoblet. Test strømtilførselen. 3. Kontroller / skift ut sikringen. 4. Kontroller de elektriske koblingene. (Se koblingsskjemaet på side 14.) 1. Kontroller at pumpetrykket er riktig justert. 2. Kontroller at dieselen ikke er gammel eller kontaminert. 2013, Pinnacle Products International, Inc. Oil Fired Radiant Heater User s Manual 13

15 IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Koblingsskjema PT-70-SS-EU-A BETJENINGSBRYTEREN DRIFTSLAMPE PCB PANEL VIPPEBRYTER OVERTEMPERATURBESKYTTELSE VIFTEMOTOR KJØLEMOTOR FOTOCELLE STIKPROP AC230V/50Hz SIKRING PUMPE TENNPLUGGEN GRØNN TENNAPPARAT Figur 23 JORD PT-125-OFR-EU-A DRIFTSLAMPE VIPPEBRYTER PCB PANEL BETJENINGSBRYTEREN VIFTEMOTOR TEMPERATAUTSENSOR VENTIL STIKPROP AC230V/50Hz FOTOCELLE SIKRING PUMPE TENNPLUGGEN GRØNN 250V/3.15A TENNAPPARAT Figur 24 JORD 2013, Pinnacle Products International, Inc. Oil Fired Radiant Heater User s Manual 14

16 IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Sprengtegning - PT-70-SS-EU-A ALLTID kontakte produsenten av denne ovnen før du bytter noen deler som ikke er spesifisert eller anbefalt i vedlikeholdsinstruks. Figur 25 Reservedelsliste Item # PT-70-SS-EU-A , Pinnacle Products International, Inc. 15 Oil Fired Radiant Heater User s Manual

17 Item # IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Reservedelsliste PT-70-SS-EU-A , Pinnacle Products International, Inc. Oil Fired Radiant Heater User s Manual 16

18 IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Sprengtegning - PT-125-OFR-EU-A ALLTID kontakte produsenten av denne ovnen før du bytter noen deler som ikke er spesifisert eller anbefalt i vedlikeholdsinstruks. Figur , Pinnacle Products International, Inc. 17 Oil Fired Radiant Heater User s Manual

19 IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM Reservedelsliste Item # PT-125-OFR-EU-A , Pinnacle Products International, Inc. 18 Oil Fired Radiant Heater User s Manual

20 IKKE FORLAT OVNEN UTEN TILSYN UNDER BRUK ELLERNÅR DEN ER TILKOBLET STRØM 2013, Pinnacle Products International, Inc. Oil Fired Radiant Heater User s Manual 19

21 User s Manual & Operating Instructions Model Numbers PT-70-SS-EU-A / PT-125-OFR-EU-A CONSUMER: READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS DANGER GENERAL HAZARD WARNING: READ AND UNDERSTAND ALL OF THE INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL BEFORE ASSEMBLING, STARTING, OR SERVICING THE HEATER. Be sure to comply with the instructions and warnings provided with this heater. Failure to comply can result in fire or explosion that can cause property loss, bodily injury, or loss of life. Only persons who can follow and understand these instructions should operate or service this heater. DANGER NOT FOR USE IN RESIDENTIAL LIVING AREAS OR IN ENCLOSED SPACES WITHOUT ADEQUATE VENTILATION. TO BE USED IN WELL VENTILATED COMMERCIAL / INDUSTRIAL OCCUPANCIES. This is an unvented portable heater that uses air (Oxygen) from within the area in which it is used. Failure to provide adequate combustion and ventilation air will result in asphyxiation, carbon monoxide poisoning, bodily injury or death. Refer to Ventilation on Page 7. WARNING This appliance shall be installed in accordance with the rules in force, and used only in sufficiently ventilated space. Consult instructions before installation and use of this appliance Pinnacle Products International, Inc. 668 Stony Hill Road #302 Yardley, PA USA Fax: (215) Web:

22 Safety Information Features and Specifications...3 PT-70-SS-EU-A Assembly...4 PT-125-OFR-EU-A Assembly Ventilation...7 Operation NEVER LEAVE HEATER UNATTENDED WHILE BURNING OR WHILE CONNECTED TO A POWER SOURCE Table Of Contents Safety Information Maintenance Troubleshooting Guide...13 Wiring Diagram...14 Exploded View...15, 17 Parts List , 18 WARNING FIRE, BURN, INHALATION AND EXPLOSION HAZARD. Keep combustibles such as; building materials, paper or cardboard a safe distance away from the heater as recommended by these instructions. Never use the heater in spaces which contain products such as; gasoline, solvents, paint thinners, dust particles, volatile or airborne combustibles or any unknown chemicals. This is an unvented portable heater. It uses air (Oxygen) from the area in which it is used. Adequate combustion and ventilation air must be provided. Refer to Ventilation on page 7. Bulk fuel storage should be a minimum of 25 feet from heater. WARNING DO NOT OPERATE THIS HEATER UNTIL YOU HAVE READ AND THOROUGHLY UNDERSTAND THESE SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS. Failure to comply with the precautions and instructions provided with this heater can result in death, serious bodily injury, property loss or damage from the hazards of fire, soot production, explosions, burns, asphyxiation or carbon monoxide poisoning. Only persons who can read and understand these instructions should use or service this heater. WARNING WARNING DO NOT START THE HEATER WHEN EXCESS OIL HAS ACCUMULATED. DO NOT START THE HEATER WHEN THE CHAMBER IS HOT. THE INSTALLATION OF THIS HEATER SHALL COMPLY WITH THE REGULATIONS OF THE AUTHORITIES HAVING JURISDICTION. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Look for this icon throughout the manual for helpful tips on how to assemble, use and clean your OFR Heater. Read The Instruction manual: When this symbol is marked on a product, it means that the instruction manual must be read. WARNING! Never touch heater until heater has cooled off. 2013, Pinnacle Products International, Inc. Oil Fired Radiant Heater User s Manual 1

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM 02-16 VÅT -/TØRRSTØVSUGERE 17-32 Operator s manual Bruksanvisning IP24 TABLE OF CONTENTS SECTION Page Warranty........... 2 Safety Instructions and Warnings...........

Detaljer

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 Welcome Contents Congratulations on your purchase of Mosquito Magnet. Now you can begin to enjoy your outdoor living space again. Mosquito Magnet is the #1 mosquito

Detaljer

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual October 2013 edition Please read this instruction manual before using the humidifier and keep safe for future reference. Thank you for choosing

Detaljer

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance SAVOIE Oil burning stove Document n 038- ~ 4/0/00 English Norsk Model : 74 08 0 Y (EN) Technical manual to be saved by the user for future reference Description of the appliance Installation instructions

Detaljer

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6 Instruction booklet DISHWASHER E N English,1 DA Dansk, 34 NO Norsk, 12 FI Suomi, 45 SV Svenka, 23 Contents Installation, 2-3 Positioning and levelling Connecting the water and electricity supplies Technical

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING PREFABRICATED COLD AND FREEZER ROOMS PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) ENGLISH THESE INSTRUCTIONS

Detaljer

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS.

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS. SIDE- POWER Thruster systems SR 80/185 T SR 100/185 T Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser Parafin/Dieseldrevne byggtørker Modell: PT-45-KFA-EU, PT-70T-KFA-EU, PT-125T-KFA-EU, PT-175T-KFA-EU, PT-215T-KFA-EU Sørg for at du har lest og forstått alle instruksene

Detaljer

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 X-25F NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 Product no: IN-0X25F-100 Sintef no: 10204435B RRF no: 40 13 3328 Last updated: 071013 Innhold 1. Før du installerer nytt ildsted

Detaljer

AGS-688. 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer. Brukermanual. Ver. 2

AGS-688. 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer. Brukermanual. Ver. 2 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer Brukermanual Ver. 2 Blank Page 6TEKNISKE DATA 2 / 52 NORSK KAPITTEL 1 INDEX KAPITTEL 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 3 KAPITTEL 2 - GENERELL INFORMASJON 5 2.1 GENERELLE

Detaljer

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2 SIDE-POWER Thruster Systems PPC 800 Keep this manual onboard! GB Installation and user's manual v 1.0.2 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

B890 LTE Wireless Gateway User Guide

B890 LTE Wireless Gateway User Guide B890 LTE Wireless Gateway User Guide English/Norwegian/Swedish/German English 1 Getting to know your device... 1 Appearance... 1 Handset screen icons... 4 2 Installation... 5 Installing the USIM card...

Detaljer

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 29.04.2008 RD/KMB Villavent CA-3 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon i en årrekke.

Detaljer

RL-700S RFID Label Printer

RL-700S RFID Label Printer RL-700S RFID Label Printer User's Manual Please read this manual before using the printer. Keep this manual in a convenient place for future reference. Introduction Thank you for purchasing the RL-700S.

Detaljer

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56 All In One EN User manual 4 NO Brukerhåndbok 30 SE Bruksanvisning 56 3 Contents Chapter 1: Install transmitter 6 Transmitter overview 7 Install SIM card 8 Link transmitter to mobile phone 9 Key to alarms

Detaljer

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER ENGLISH (ORIGINAL LANGUAGE) + NORWEIGAN (TRANSLATION OF ORIGINAL) ENGELSK (ORIGINAL) + NORSK (OVERSETTELSE

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner Operating Instructions Air Conditioner Model No. Indoor Unit CS-HE9NKE CS-HE1NKE CS-AE9NKE Outdoor Unit CU-HE9NKE CU-HE1NKE CU-AE9NKE ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions

Detaljer

20.06.2011 KMB/RD VV-450. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

20.06.2011 KMB/RD VV-450. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 20.06.2011 KMB/RD VV-450 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Systemair har produsert avtrekksvifter siden 1970 årene. Viftene er installert

Detaljer

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Detaljer

Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use. OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use.

Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use. OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use. MAX MIN OFF COOL ON 0 SPEED 3 2 1 OFF SWING ON Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use Model: CL48PM Power rating:

Detaljer

KNM 2.1 Kitchen machine. User manual English Svenska Norsk

KNM 2.1 Kitchen machine. User manual English Svenska Norsk KNM 2.1 Kitchen machine User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written

Detaljer

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO) EPP-201 Plasmastrømforsyning Instruksjonshåndbok (NO) 0558007913 09/2011 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

Important product information

Important product information Important product information Regulatory information Sony hereby declares that this product, whether or not it includes a wireless kit including a wireless keyboard and/or a wireless mouse and/or a wireless

Detaljer

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Servicemanual Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Handicare Raptor Servicemanual Servicemanual Handicare Raptor. Innholdsfortegnelse Side INNLEDNING 2 RESERVEDELER 3 TEKNISK

Detaljer

5.1CH Blu-ray Home Entertainment System

5.1CH Blu-ray Home Entertainment System HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1CH Blu-ray Home Entertainment System user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service,

Detaljer

DAB/DAB+/DMB/FM/CD HI-FI SYSTEM OWNER S MANUAL

DAB/DAB+/DMB/FM/CD HI-FI SYSTEM OWNER S MANUAL DAB/DAB+/DMB/FM/CD HI-FI SYSTEM OWNER S MANUAL DAB/DAB+/DMB/FM/CD HI-FI SYSTEM English...03 Dansk...17 Deutsch...31 Français...46 Italiano...62 Nederlands...78 Norsk...94 Important Safety Instructions

Detaljer

AQUA SPA NORDIC. Bruksanvisning

AQUA SPA NORDIC. Bruksanvisning AQUA SPA NORDIC Bruksanvisning Produsent: Model: PH050006/PH050010, 220-240V~, 50Hz, 1800W, Class II Shanghai Qinxu Plastic Products Co., Ltd. 5151, Dongchuan Road, Heqing Town, Pudong New Area, Shanghai,

Detaljer