NMS GJENBRUK FLEKKEFJORD I NYE LOKALER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NMS GJENBRUK FLEKKEFJORD I NYE LOKALER"

Transkript

1 D E N N O R S K E K I R K E S Menighetsblad Flekkefjord & Hidra NR Årgang 60 NMS GJENBRUK FLEKKEFJORD I NYE LOKALER Andakt Diakonens Hjørne Min Salme Årets menighetstur Alterkalken i Hidra kirke Yngres på Hidra Vi går til kirke 1

2 Postboks 20, 4401 Flekkefjord Red. komite: Bengt Aslaksen (BA) Ingeborg Haughom (kass) Reidun B Stordrange (red.) (RBS) Bjørg Vinterstø (annonser) Inger Vågen (IV) Bankgirokonto: Menighetsbladet For Den norske Kirke Ny barne- og ungdoms - arbeider på Bedehuset Søndag 21.august var det velkomstfest på Bedehuset for Flekkefjord Indremisjons nye barne- og ungdomsarbeider. Lykkeønsk - ningene fra forsamlingen var mange og varme! Her forteller hun litt om seg selv og oppgavene hun skal ha dette året. Hei! Mitt navn er Ann-Helene Jerstad, jeg er 20 år og kommer fra Kristiansand. I fjor gikk jeg disippel linja på Bildøy Bibelskole i Bergen, trivdes så godt at jeg likegodt valgte å være student der ett år til. Nå, på andreårs linja deres, T2. Ei tjenestelinje som går ut på at man har en praksisplass og hovedbase, samtidig som man drar tilbake til skolen iblant for å ha studier med resten av klassen. Vi er i år 23 stk. spredt utover, og jeg havnet da i Flekkefjord. Noe jeg vet ikke var tilfeldig. Jeg skal i løpet av året være litt på Sira og Gyland, men hovedbasen min blir på Flekkefjord bedehus. Jeg er med på mye forskjellig arbeid med barn og unge, for å nevne noe: Åpen Barnehage, Junior Ving/Jente og Guttelaget, Sira Inpuls og Gyland Inpuls. Jeg er veldig spent på hva dette året har i vente! INTERNASJONALE ETTERMIDDAGER kl På Flekkefjord bedehus Onsdag 28.september Onsdag 26.oktober Onsdag 30.november Søndag 9. oktober er det Diakoniutvalgets ettermiddagstreff på Flekkefjord bedehus. Herrens tårer og våre sorger Vi hadde kjørt med en turistbuss opp til Oljeberget og gikk tilbake nedover mot Kedronbekken. Byen Jerusalem lå foran oss i all sin prakt og tusenårige historie. På veien passerte vi en kirke, og jeg stoppet for å lese navnet. Dominus flevit stod det: Herren gråt. Fortellingen i Luk 19 er jo kjent: Jesus gråt over byen fordi den ikke så det som tjente til dens fred, og ikke kjente sin besøkelsestid ( at tiden var kommet da Herren gjestet den, NT05). Han kunne ikke annet enn se oppfyllelsen av profetordet i Jes 53: Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem ble Herrens (frelser-)arm åpenbart? Foraktet var han, vi aktet han som intet. Og Jesus visste ut fra det samme profetordet at han selv skulle bli såret for folkets overtredelser, knust for folkets misgjerninger og bære alles straff for at de skulle få fred. Nå gråt han de tårene folket selv skulle ha grått og angret sine synder, det ser vi ut fra hans ord i Luk 23:28: Gråt ikke over meg, men gråt over dere selv. Én gang til leser vi om at Jesus gråt, i Joh 11:35, da Lasarus var død og søstrene og vennene hans sørget over ham. Da gråt Jesus sammen med dem og viste medynk og omsorg for dem i deres sorg. Vi vet hva sorg og tårer er, om vi er sorgløse småbarn, suksessrike forretningsmenn eller ferierende pensjonister. Selv om livet synes å gå på skinner, kan det plutselig komme en naturkatastrofe eller et 22.juli-angrep og snu opp-ned på hele tilværelsen og fylle den med håpløs redsel og angstfylte skrik. Noen undres kanskje over at nettopp deres hus skulle bli tatt av raset, eller over at et menneske kan bli så besatt av en så djevelsk og umenneskelig ideologi at det kan bli selvbomber eller massemorder med automatvåpen. Menneskenes ondskap fikk selv Gud til å angre på at han hadde skapt dem, 1 Mos. 6:6, og han følte sorg i sitt hjerte. Til og med en kristen kan gjøre Guds Ånd sorg ved sine råtne ord, sin hissighet og bråk, og sin mangel på medfølelse og godhet mot andre, Ef 4: Hva kan vi da gjøre når vår tilværelse og hjerte fylles av håpløshet og sorg over egne og andres misgjerninger? Da nytter det lite å trøste seg bare til fellesskap og menneskelig kjærlighet, selv om også dette har stor verdi i nødens stund. Glem ikke å gå til din Skaper med det som skaperverket og medskapninger tynger ditt liv med. Min sjel gråter av sorg, reis meg opp etter ditt Ord, ber den erfarne troende i Salme 119:28. Apostelen Peter formaner og oppmuntrer oss til å kaste på Herren all vår bekymring, for han har omsorg for oss, 1. Pet. 5:7. Profeten Jeremia blir ført til pottemakerens dreieskive, for Herren vil vise ham at selv en mislykket krukke kan Han ta hånd om, bearbeide og bruke, Jer. 18. Midt i all menneskelig gru er det likevel mulig å finne en nådig Gud, det ser vi i fortellingen om Noah, 1. Mos. 6:6. Guds nåde er uttrykk for den kjærligheten Gud viser oss i Kristus Jesus, Rom 8:31-39, den dekker våre synder og gir oss håp midt i sorg og tårer. Tobias Salmelid, misjonær, Misjonssambandet ÅPNINGSTIDER FLEKKEFJORD KIRKEKONTOR, Anna Wahlsgt. 5 Tirsdag Fredag Kl Mandag Stengt Kontortelefon i åpningstiden Flekkefjord kirkekontor: Kirkeverge Stein J. Rafoss, Hålandsbk Dgl. Leder Elisabeth Bøe Grøtteland, Lohne, 4485 Feda Adm.leder Åse Dannevig Moi, Eidsodden Sekretær Hildur Tjorteland Tønnessen, Svegevn Soknediakon Oddrun F. Rudrud, 4432 Hidrasund Post til menighetsrådet sendes til: Postboks 20, 4401 Flekkefjord Fellesrådets hjemmeside: Flekkefjord menighet: Prost og menighetsprest Hilde Sirnes, Parkgt.1, 4400 Flekkefjord Sokneprest John Olav Dankel, Lyngvn Sokneprest Julia Ann Engstrand, Nesbakken Barne- og ungdomsprestreidulf K. Ljøkjell, Solheiv. 27, 4580 Lyngdal Organist Geir Kalleberg, Gråsteinv Kirketjener Åse Haraldsen Lyseng, Anitrasv Leder i Menighetsrådet Birger Vegge, Sisikv Hidra menighet: Prester Som i Flekkefjord. Organist Kjell Gierstae, Idrettsveien Kirketjener Inger Lise Ulland Leder i menighetsrådet Kari Steinberg Johansen Forsidefoto: Styreleder Kari T. Bjelland tar imot blomster og gratulasjoner fra ordfører Reidar Gausdal. Foto: Reidun B Stordrange

3 D I A KO N E N S H J Ø R N E Møteplasser for kontakt, forståelse og respekt I etterkant av sommerens hendelser som rystet oss alle, er det god grunn til ettertanke og refleksjon. Samtidig er det viktig å prøve å gi næring til det positive som vokste fram de tunge dagene i juli. Jeg tenker på varme, omsorg og felleskap på tvers av religiøse og kulturelle skillelinjer. Og jeg tenker på erkjennelsen av at vi først og fremst er mennesker og medmennesker alle sammen uansett bakgrunn og tro. Mennesker trenger andre mennesker. For at vi kan bygge ned misforståelser og frykt, trenger vi å møtes. Når vi møtes, kan vi se at vi at vi har mye felles og at vi har noe å gi hverandre. Vi trenger å møtes så vi ser at vi er en del av et stort internasjonalt mangfold det er både spennende, utfordrende og utviklende å bo i. I over et år har Flekkefjord menighet hatt et samarbeid med beboerrådet ved asyl - mottaket. Vi har invitert til internasjonale møteplasser og internasjonale ettermiddager. Målsettingen har vært å legge til rette for kontakt, forståelse og vennskap. På de 11 ulike samlingene vi har hatt siden februar i fjor har vi gjennomsnittlig samlet rundt 80 personer hver gang. Nå starter vi opp igjen med internasjonal etter - middag på bedehuset. Jeg håper at mange vil være med i de ulike fellesskapene der mennesker med ulik bakgrunn møtes. Jeg opplever at slike møteplasser er både utviklende og givende. Nå håper jeg at flere vil være med så vi kan gjøre byen vår til et godt sted å være for enda flere. Hilsen Oddrun M I N S A L M E V/ R U T H Å S E T E S DA L Blott en dag et øyeblikk om gangen hvilken trøst for min forsakte ånd. Skulle da bekymring ta meg fangen allting hviler i min faders hånd. Han som har for meg et faderhjerte av sitt rike forråd vil han gi. Hver en dag dens del av fryd og smerte hva jeg trenger all min tid. Selv han alle dager nær vil være for hver særskilt dag med særskilt trøst, hver en dags bekymring vil han bære stille stormen med sin allmakts røst. Og sin dyre eiendom bevare denne omsorg har han tatt på seg. Til din dag skal og din styrke svare. Dette løftet gav han meg. Hjelp meg da å hvile trygt og stille blott i dine løfter herre kjær. Og ei troens rike trøst forspille om i livets ord meg lovet er. Hjelp meg Gud å nynne på den sangen så mitt hjerte mer og mer den kan. Blott en dag et øyeblikk om gangen til jeg når ditt gode land. Store deler av min barndom vokste jeg opp hos mine besteforeldre. Et strevsomt liv hadde de på en liten gård, der bestefar reiste til Amerika for å søke arbeid som så mange gjorde på den tiden. Min bestemor var den som tok hånd om barn og et lite gårdsbruk. I min barndom var de begynt å bli gamle, men ingenting var så trygt og godt som når bestemor trallet og sang på kjøkkenet eller ved rokken. Den salmen/sangen jeg husker aller best er: Blott en dag. Jeg utfordrer Arve Konstali til å skrive om sin sang/salme i neste nummer av Menighetsbladet. TRO OG LYS Vi er blomster i Guds hage, vi store, vi er små. Sammen sterke sammen svake, og vi deler livet nå I den store, store hagen som Guds sol vil skinne på. Slik er refrenget på en sang Tore Tomassen har skrevet til Tro og Lys. Nå starter vi opp igjen, og vi har plass til flere i fellesskapet vårt. Vi møtes på Flekkefjord bedehus kl til samvær og bevertning der vi deler det vi har med. Kl har vi en kort gudstjeneste i Flekkefjord kirke. Datoer for høsten er: 5.oktober, 2.november og 7.desember 3

4 Verdifulle gjenstander i Flekkefjord og Hidra kirker : Alterkalken i Hidra kirke Nærbilde av vigslingskorset som er gravert inn på foten av alterkalken. Korset synes å være av eldre dato enn dekoren på foten. Foto: Karl Olav Jægtnes på tur til fjord og fjell Årets menighetstur tok oss med til fagre fjorder og høye fjell. Hardangerfjorden og Sognefjorden med Flåm og Gudvangen sto på programmet. Sammen med turister fra Europa og Asia reiste vi med Flåmsbanen, et arkitektonisk mesterverk av en jernbanestrekning. Vi opplevde I forrige utgave av Menighetsbladet omtalte vi den gamle alterkalken i Flekkefjord kirke. I denne utgaven vil vi gi en omtale av alterkalken i Hidra kirke. På Hidra har det stått flere kirker før den nåværende ble bygget i En del av gjenstandene i de gamle kirkene er fremdeles i bruk. Slik er det også med alterkalken. I en oversikt over kirkeinventar i Hidra kirke som er laget i 1620, nevnes en kalk og en disk av hvitt sølv. Kanskje er det den samme kalken som blir brukt til å oppbevare vinen under nattverdsmåltidene i Hidra kirke i dag. Den kalken vi har i dag, er i lueforgylt sølv. Gunnvor Birkeland Peersen har undersøkt kalken i forbindelse med registrering av sølvgjenstander i kirkene i vestre del av Vest-Agder i 2003, og det følgende bygger på hennes beskrivelse. Kalkens deler er laget i forskjellige tidsepoker. Begeret (cupa) er av yngre dato enn resten av kalken. Det er stemplet «NE», som står for Niels Edvardssøn Aamodt ( ) fra Kvinesdal. Han er nevnt første gang i Husmanns- og håndverkermanntallet for Lister under Fedde tinglag i Fra 1762 kalte han seg Evertsen Aamodt. Cupaen er glatt med vakkert gravert ornamentikk, som består av buede skråbånd med ovale medaljonger. Langs cupaens rand er det gravert båndornamentikk av ruter, brutt av enkle staver. Nodus (den tykke delen av skaftet) har gotisk grunnform. Den har seks ruteformede fremspring, det samme antall som fotens buer (pass). På hver rute er det gravert en bokstav som samlet utgjør bokstavene IHEVS, som står for navnet JESUS. Den enkle, høye foten ender i graverte, buede pass som hviler på en randkant, bestående av ruter brutt av rette staver. Fotens graverte enkle strek føres videre i det glatte skaftet. Foten og skaftet er renessansepreget ( ). Foten har et enkelt gravert malteser/ vigslingskors. Dette er plassert svært usymmetrisk i forhold til de graverte passene. Korset synes å være av eldre dato enn pass-graveringen. Et lignende vigslingskors er gravert inn på den gamle alterdisken i Hidra kirke, som fremdeles brukes i nattverdsfeiringen. mektige fjell og enorme fosser, velstelte gårder langs veier og langt oppe i fjellsidene, blomster prakt, sol og regn. I Kjosfossen var Huldra på plass for sommeren. Med overnatting på Geilo og på Voss hadde vi en fin rundtur på Hardangervidda. Stemningen i bussen var god. Dette var tur nr 20 i rekken av menighetsturer. Det begynte i Bakke og Gyland i 1990 med Bjarne Øysæd og Yngve Knudsen som primus motor. De siste årene har Flekkefjordsfolk vært i Alterkalken i Hidra kirke. Foto: Alf Jacob Nilsen 2004 Kilder: Kirkesølv i Vest-Agder. Flekkefjord kommune: Flekkefjord kirke, Hidra kirke, Bakke kirke, Gyland kirke. Del II. Utgitt i 2003 basert på et samarbeid mellom Gunnvor Birkeland Peersen, Erik Peersen og Vest-Agder fylkeskommune. Inventarliste for Hidra kirke i biskop Laurentius Scavenius sin jordebok Grågås fra flertall, men folk fra Bakke og Gyland slutter fortsatt godt opp om turen. Og etter de gode tilbakemeldingene har Torleif alt kommet med forslag om en ny tur til Sverige i begynnelsen av juni neste år.. Med menighetsturen ønsker vi å invitere til et inkluderende turfelleskap med gode opplevelser og interessante severdigheter underveis. Kanskje du vil være med oss neste gang? For turkomiteen: Oddrun Forland Rudrud 4

5 Nytt konfirmantopplegg i Flekkefjord menighet! Konfirmantåret ligger foran oss. Vi er snart i gang med et spennende og tidsriktig konfirmasjonsopplegg. Flekkefjord menighetsråd gikk tidligere i år inn for at menighetens konfirmanter tilbys konfirmantundervisning i nye former og med endret tidspunkt for konfirmasjonene. Fra og med 2010 arrangerte Norges KFUK-KFUM en årlig konfirmantfestival, TT: konfirmant, og det er dette vi ønsker å sende våre konfirmanter på. I 2012 vil de fleste av konfirmantene konfirmeres 2. og 3. helga i september. Målet er at konfirmantene skal møte en kirke og en menighet de kan føle seg hjemme i og som de kan identifisere seg med!! Opplegget vi har valgt er velprøvd og har fått svært god omtale av andre menigheter i Norge som har tilbudt «leirkon - firmant» i flere år. Av 67 konfirmanter er det 62 som har valgt det nye opplegget, dette viser at Flekkefjord er moden for dette, Flott!!! For de som ikke ønsket å benytte seg av det nye tilbudet, blir det konfirmasjon i mai med undervisning fra september til april. Undervisningen starter opp i januar. 18. februar får vi besøk av Hans Inge Fagervik og konfirmantene blir med på Rock mot Rus på kvelden og Kirkens Nødhjelp har ansvaret for undervisning på ettermiddagen om KN-aksjonen. Hjemmegrupper vil vi ha som før, og her vil vi gjerne at de som ønsker å ta imot konfirmanter hjemme tar kontakt med kirkekontoret. (Kun 3 samlinger i løpet av våren. ) 26.juni til 1.juli reiser vi på leir til Gjøvik. Leiren har et mangfoldig og flott program, diverse aktiviteter, seminarer andakter, sosialt med mer. Også her har vi behov for ledere, meld dere!! I løpet av året er konfirmantene med på 8 gudstjenester. Konfirmantene vil bidra aktivt på gudstjenestene, så ta godt i mot dem og inkluder dem i menighetens fellesskap! Konfirmantundervisningen på Hidra vil følge samme opplegg som i Flekkefjord, og konfirmasjonen på Hidra blir i september. Barne- og ungdomsprest De fem konfirmantene som følger gammel ordning og som skal konfirmeres i mai, ble presentert på gudstjenesten 11.september. Det er, fra venstre: Monica Jakobsen, Kevin Øysæd Hagen, Ivar Reistad, Richard Midtbø Sørensen og Mats Kvanvik Staddeland. Til høyre: Sokneprest John Olav Dankel og leder av menighetsrådet, Birger Vegge. Utdeling av Det nye testamente til 5. klassinger og Manga Messias til 6. klassinger i Hidra kirke På familiegudstjenesten i Hidra kirke den 4. september fikk alle femteklassingene ved Hidra skole hver sitt eksemplar av Det nye testamente i gave fra Hidra menighet. Dette har lenge vært tradisjon i Hidra kirke. I år fikk også sjetteklassingene hver sin bokgave fra menigheten. Dette er i forbindelse med den nye trosopplæringsplanen i kirken. Boken er en tegneseriebok i flotte farger og den heter Manga Messias. Manga Messias er historien om Jesus fra Nasaret, fortalt i verdens mest populære tegneserieformat, japansk mangategneserie! Boken har vunnet Emmausprisen Bokhandlernes favoritt for barn og unge. IV Femteklassingene ved Hidra skole fikk et nytestamente i gave fra Hidra menighet. Til stede i kirken var, fra venstre: Kristine Jakobsen, Thor Vegar Jørgensen, Benedicte Larssen, Tor Gunnar Åsly Nilsen og Iselin Loug. Lengst til høyre: sogneprest John Olav Dankel og leder for Hidra menighetsråd, Kari Steinberg Johansen. Sjetteklassingene ved Hidra skole fikk hver sitt eksemplar av tegneserien Manga Messias i gave fra Hidra menighet. Til stede i kirken var, fra venstre i forreste rad: Helene Johansen, Evelina Jakobsen Østhus, Andreas Thunestvedt Olsen og Rune Oma Urstad. 5

6 NMS Gjenbruk Flekkefjord åpnet i nye lokaler NMS Gjenbruk Flekkefjord åpnet sine nye lokaler onsdag 7.september. Åpningen startet med musikk av Arne Skage som også spilte da de forrige lokaler åpnet i mars Gjenbrukskonsulent i NMS Håkon Høyland ønsket velkommen og gratulerte med nye lokaler. Gjenbruksbutikkene er viktige for NMS, sa han. Da dere startet i 2007 var dere butikk nr. 30. Nå nærmer vi oss 39 butikker. Ordfører Reidar Gausdal ønsket lykke til og overrakte blomster. Butikkleder Kari T. Bjelland mottok blomstene på vegne av alle de 40 medarbeiderne. De nye lokalene like ved broa er lyse og store og her har du flott utsikt mot elva. Det har kommet flere hyller, her er bedre system og alt er mer oversiktlig. Utstillingen er flott og komiteen som har dette som sitt ansvar, har gjort en kjempejobb. Butikkmedarbeiderne setter også pris på at alt er i en etasje. Og ikke minst er det mange som vil glede seg over muligheten til å kunne parkere bilen utenfor og i ro og mak bære inn og bære ut gjenstander. Butikken disponerer mange parkeringsplasser. Kaffekroken er innerst til høyre - og der ble den store fløtekaka servert på åpningsdagen. Det var ekstra mye fint som var stilt ut til åpningsdagen, og mange av "godbitene" ble raskt solgt. NMS Gjenbruk tar gjerne i mot varer. Butikken er åpen onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Sverre Jakobsen Kasserer og dugnadsleder Åse H Lyseng er svært godt fornøyd med både hvor fin butikken er blitt og hvor mye penger som kom inn denne første dagen, det var hele kr! Arne Skage spiller butikken inn. Nic Olsen er godt fornøyd med dagens fangst. Kari Egeland og Kari T Bjelland er klar til å servere festkake til alle besøkende. Det var mange som kom innom butikken denne dagen, og mange benyttet anledningen til en god handel og å få seg en kopp kaffe og et stykke av den flotte kaka. 6

7 YNGRES PÅ HIDRA Nå har Yngres startet opp igjen for høsten. Torsdag 26. august var denne flotte gjengen på øytur til Husøya utenfor Rasvåg. Det var en livlig tur, og vi fikk være ute hele den varme augustkvelden. Hilde Stakkeland var med og holdt andakt. Vi snakket om hvem som hadde fortalt oss om Jesus, og at det er viktig at noen fortsatt forteller andre om Han. Så hadde vi 50-leken. Da ble alle helt utpest, så det smakte med spidda pølser etter det. Rettelse til kirkejubileumsboken for Hidra kirke Da Hidra kirke feiret sitt 150-årsjubileum i 2004, utgav Hidra menighet en jubi - leumsbok med tittelen KIRKEN VED HAVET. Fra Hidra kirkes historie. Det er oppdaget en feil ved ett av bildene i boken. Nederst på side 36 skulle det vært et bilde av bibelen fra I stedet er det den gamle alterboken fra 1785 som er avbildet her, den samme som er avbildet med omslag øverst på side 37. Menighetsbladet viser her det riktige bildet av bibelen fra Fotografen er den samme, Alf Jacob Nilsen. På bibelens omslag står inngravert «HITTERØE KIRCKIS BIBEL B.S.S.O 1718». På forsiden, som er avbildet her, står følgende tekst: BIBLIA / Det er Den gandske Hell. Skriftes Bøger / Efter den aar 1647 Udgangne Version / formedelst Hans Kongl. Mayst: Vor Allernaadigste Arve- Yngres er for aldersgruppen fra 5. til 9. klasse. Vi møtes hver andre torsdag. I høst er det i partallsukene. Klokka 19 er tidspunktet, og vi skal prøve å være ferdige til kl Det pleier å være en stor, gøyal gjeng som samles, og det mangler ikke på humør og latter! Hva gjør vi? Det er litt variert. Men de faste innslagene er andakt, sang og mat. Vi har spillekvelder, leker, konkurranser og ballspill. Og turer. I høst skal vi også en tur til Sørlandsbadet. Anne Bodil Thunestvedt Bibelen fra 1717, som fremdeles finnes i Hidra kirke. Foto: Alf Jacob Nilsen Herres Kong Friderich Den Fierdes Christelige Omsorg / Med fliid og efter Grund-Texten nøyere end tilforn efterseet. Selges her i Kiøbenhavn for fire mark danske / KJØBENHAVN /Trykt udi Missions-Collegii Bogtrykkerie, og paa dets forlag Aar SØNDAGSKVELD I KIRKA 23. oktober og 20. november inviterer Hidra misjonsforening (NMS) og Hidra menighet til "Søndagskveld i kirka" kl Dette er et nytt arrangement for alle. Vi starter med sang og musikkveld der Hilde Sirnes blir med. Kveldene vil ha mye sang og innlegg med ulike temaer. Vi vil også jevnlig ha fokus på misjon og gi mulighet for å tenne lys og be en bønn. Du er hjertelig velkommen!. Vi takker alle annonsørene for støtten! Flekkefjord Sparebank Djuvik Blomster Rema 1000 Lindelands Elektriske Fargerike Flekkefjord as Martin Jensen Kiwi Ulland as Jernia Jan G. Axelsen Horjen Libris Penny Lane Brødrene Søyland as Hegland Trykk as Thv. Rafoss Egenes Brannteknikk as G-sport Flekkefjord Regnskap-Service as Perrongen spor 2 as Presteruds eftf. Travelnet Reisekilden Isaksen sko Flekkefjord Begravelsesbyrå P.I. Peersen Landes Begravelsesbyrå as Parat Halvorsen as COOP Prix Dydland as Avisen Agder Dyrli Rør as Kristiansen & Selmer-Olsen Modalsli Rør as skohuset as Leiknys Salong Sirnes Farge & Interiør as SR synsrådgivning as Fruenes Hus, Hidra Halvorsen Rør as Osm. W. Larsen, Rasvåg Reklamebyrået Idè Flekkefjord Elektro AS Moi Rør AS Andersens Emballasje og Design as Sparebank 1 SR-Bank 7

8 Vi går til kirke 02.oktober- 16.s.e.pinse Matt.6,24-34 Flekkefjord kirke Ikke gudstjeneste Hidra kirke kl Familiegudstjeneste. John Olav Dankel Offer til misjonsprosjektet 9.oktober- 17.s.e.pinse Joh.11, Gudstjeneste. John Olav Dankel Nattverd. Offer til Israelsmisjonen 16.oktober- 18.s.e.pinse Mark.2,18-28 Familiegudstjeneste. Hidra kirke kl Gudstjeneste.Julia Ann Engstrand Nattverd. Offer til misjonsprosjektet 23.oktober- 19.s.e.pinse Sal.73,23-28 Gudstjeneste. Sverre Jakobsen Nattverd Offer til NMS-misjonsprosjekt 30.oktober- Bots- og bededag Hebr.3,7-11 Flekkefjord kirke kl Ungdomsgudstjeneste. Hidra kirke kl Diakoniens dag. John Olav Dankel Offer til menighetens diakoniarbeid 6.november- Allehelgensdag Matt 5, 1-12 Gudstjeneste. John Olav Dankel Nattverd 13.novemeber- 22.s.e.pinse 2.Mos.3,11-15 Familiegudstjeneste. Offer til KFUK/KFUM Hidra kirke kl Gudstjeneste.Julia Ann Engstrand Nattverd. Offer til Åpne dører 20. november- Siste søndag i kirkeåret Matt.25,31-46 Gudstjeneste.John Olav Dankel Nattverd Offer til Norsk misjon i øst 27. november 1. s. i advent Luk 4, 16-22a Flekkefjord kirke kl. 11 Familiegudstjeneste. Hidra kirke kl Lysmesse. John Olav Dankel Presentasjon av konfirmantene Døpte Flekkefjord Axel Sirnes Leon Surdal Johannessen Lienna Emilie Hagman Olsen Truls Skoland Sean Kevin Krossli Eide Emil Severin Hellestøl Elias Øysæd Mille Sand Bakken Løseth Lerke Berrefjord-Unhammer Døpte Hidra Liv Solveig Larsen Tristan Haynes Vigde Flekkefjord Renate Svindland og Lennart Egelid Vigde Hidra Merethe Nilsen Olsen og Christer Hogstad Anita Johannessen og Raymond Bakken Aina Elen Hagesæther og Johnny Nesvåg Ingfrid Olaug Vegge og Børre Fredriksen Stoff til neste blad som kommer ut til 1. søndag i advent må være inne i redaksjonen til 31. oktober Døde Flekkefjord Sigvar Skarpens Gerhard Emil Knudsen Thordis Andersen Thone Thunestvedt Tora Stokkeland Anna Konstanse Elisabeth Staddeland Jens Keld Olsen Per Egil Jørpeland Tore Leander Hellestøl Herman Nicolay Lüdemann Døde Hidra Benny Sofie Haneferd Egil Noralf Nilsen Benny Kristine Tønnessen 25. september: Kåre Kolve 14. oktober: Kari og Timothy Miller og Flekkefjord menighetskor 22. oktober Flekkefjord Musikkorps 4. november Gaither-konsert 12. november: Pastor Wangs Qintet ( Salmer som samler ) 19. november : Helene Bøksle 25. november: Sølvguttene 27. november : Adventskonserten Konserter høsten desember: Øystein Tønnessen 6. desember : Søyland skole skolekonserten 11. desember: Veronica Seu Stokkmo og Audun Reithaug 16. desember: Hanne Krough med 3 tenorer og Frisk bris 20. desember: Torstein Sødal, Flekkefjord menighetskor m/band 26. desember: Heim te jul Det kan bli endringer i forhold til oppsettet, så det er lurt å se annonse i Agder før det enkelte arrangement! Hegland Trykk as

Menighetsblad. Flekkefjord & Hidra. Andakt Diakonens Hjørne Min Salme Min barndoms jul Adventshilsen fra Madagaskar og Spania Julekonserter på Hidra

Menighetsblad. Flekkefjord & Hidra. Andakt Diakonens Hjørne Min Salme Min barndoms jul Adventshilsen fra Madagaskar og Spania Julekonserter på Hidra D E N N O R S K E K I R K E S Menighetsblad Flekkefjord & Hidra NR. 5 2010 Årgang 59 Gjør døren høy, gjør porten vid! Den ærens konge kommer hit! Han hersker over alle land og er all verdens frelser sann.

Detaljer

D E N N O R S K E K I R K E S

D E N N O R S K E K I R K E S D E N N O R S K E K I R K E S Menighetsblad Flekkefjord & Hidra NR. 2 2012 Årgang 61 I den stille klare morgen som når dagen travlest er Og ved soleglad med kveldens milde vind I den tause midnattstime

Detaljer

D E N N O R S K E K I R K E S

D E N N O R S K E K I R K E S D E N N O R S K E K I R K E S Menighetsblad Flekkefjord & Hidra NR. 3 2012 Årgang 61 Så grønn en drakt, så rik en duft har smykket dal og enger! Nu strykes ømt av lys og luft de fagre urtesenger. Hør lundens

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Sommeren går mot slutten, men mange tar med seg lyse sommerminner inn i høstmørket. Blant de gode minnene er den gudstjenesten

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.

Glemmen. Menighetsblad. «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang. Glemmen Nr 3-2013, 13. årg. Menighetsblad «Vi er et folk på vandring. Når veien blir slitsom og lang, vi søker en eng og en kilde, et fristed for bønn og sang.» GLEMMEN MENIGHET Menighetskontoret Nygaardsgaten

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang Kvinesdal er ei fargerik bygd hvor folk fra mange kulturer og nasjonaliteter har slått seg ned. Søndag 20.februar var Liknes skole

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2006-47. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2006-47. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 3 juni 2006-47. årgang Blomsterkorset i Feda kirke pyntes på ny ved gudstjenesten 18. juni. Menigheten ønskes velkommen til en kirke som lovpriser Skaperen

Detaljer

Redaksjonen ønsker dere alle en velsignet julehøytid og et godt nytt år. 47. årgang Nr 3 2011. Julenummer

Redaksjonen ønsker dere alle en velsignet julehøytid og et godt nytt år. 47. årgang Nr 3 2011. Julenummer 47. årgang Nr 3 2011. Julenummer Redaksjonen ønsker dere alle en velsignet julehøytid og et godt nytt år. Gi rom for gleden For noe år siden kom det ut en bok av David Kvebæk som het: Ditt rom i mitt hus.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

November 2012 - Nr. 11-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R

November 2012 - Nr. 11-68 årgang. Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R November 2012 - Nr. 11-68 årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket U T G I T T A V I N D R E M I S J O N S F O R B U N D E T S Ø R Salmene Lovsang Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi kom Sion i

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

"Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes.

Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes. Nr. 2 april 2009 e. Kr. Årgang 78 Hans Nilsen Hauge og Modum side 10 Mot vår i en ny kirke og Nykirke side 8 Frivillighetsprisen side 6 "Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

Med skogen som lekeplass

Med skogen som lekeplass Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Med skogen som lekeplass Sofie og Frida har det flott i Hasle barnehage Se side 8-9 Nr.3-2008 Juni - september 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Organ

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer