Gir seg på topp. Fremskritt har besøkt ordfører Knut Hanselmann og FrP-kommunen Askøy. Mister jobben sin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gir seg på topp. Fremskritt har besøkt ordfører Knut Hanselmann og FrP-kommunen Askøy. Mister jobben sin"

Transkript

1 Subutex reddet livet mitt Side 9 Gir seg på topp Fremskritt har besøkt ordfører Knut Hanselmann og FrP-kommunen Askøy. Side 6 og 7 Bare Bente er Bente Side 10 og 11 Lørdag 16. april Nr årgang Mister jobben sin Til høsten går Elida av med pensjon som servicehund. Hun har ingen erstatter fordi regjeringen ikke bevilger penger. Nå foreslår FrP å likestille servicehunder med førerhunder. Side 12 og 13 Hemmeligholdt vedtak FrP kjempet gjennom et lovvedtak som styrker rettighetene til nakkeslengskadede. Helseministeren vil hemmeligholde vedtaket. Side 2 og 3 Påskeplaner I dette nummeret av Fremskritt, deler en rekke FrP-ere sine påskeplaner med oss.

2 2 Leder Lørdag 16. april U-hjelp til Cuba - en nasjonal skam. ALP er mot U-hjelp over statsbudsjettet betalt med norske skattebetalers penger. Etter vår mening bør U-hjelpen som misjonsarbeid være en rent privat og frivillig sak. At regjeringen i denne situasjonen velger å fortsette U-hjelpen til Cuba viser bare med all tydelighet, hvor venstre-vridd norsk utenrikspolitikk og i særdeleshet norsk U-hjelp dessverre er. God påske Påskehøytiden vil gi slitne tillits- og folkevalgte etterlengtet pusterom etter en mildt sagt hektisk tid. Utenforliggende hendelser og skandalefokuserte journalister har gjort sitt beste for å dreie fokuset bort fra FrPs politikk. Dette har vært svært belastende for lokale folkevalgte med ett mål for øyet: Målet om å gjøre hverdagen best mulig for folk flest. De aller fleste benytter fridagene som påskehøytiden bringer med seg, til å slappe av med familie og venner. Noen lar nyheter være nyheter og reiser til fjells, mens andre er mer opptatt av påskens egentlige budskap og oppsøker en av landets 1620 kirker. For dem som velger å overvære en påskegudstjeneste, vil mange relativt raskt bli innhentet av hverdagen. Vedlikeholdsetterslepet i de mange offentlige kirkebyggene er enormt, og i mange kommuner må man velge mellom skolebygg og kirker når vedlikeholdsbudsjettene skal fordeles. Mange kommuner må se lokal kulturarv råtne på rot, mens andre ser uerstattelige kulturminner bli slukt av flammer fordi det rett og slett ikke var penger nok til å bytte ut det elektriske anlegget, eller installere forsvarlig brannsikring. Mange steder rundt i landet ligger kirkene tett i tett, og kirkene sloss om de samme midlene i samme kommune. Mange lokalsamfunn har sett grendeskoler legges ned og skolestrukturen tilpasses elevtall og økonomi. En lignende øvelse for en rekke kirkebygg ville lettet byrden for mange kommuner. Det kan imidlertid ikke gjøres i mange av tilfellene fordi en stor del av kirkebyggene er vernet og fredet. Kanskje kan det være forsvarlig at riksantikvaren gis en mulighet til å oppheve verningen av enkelte kirkebygg i saker hvor både kommunen og kirken selv ønsker det? Nå er det snart valg, og like etterpå skal nye som gamle lokale folkevalgte sette seg ned å granske kommunebudsjettene. Kanskje er det kirken som får en ekstra slant på neste års budsjett? Hverdag igjen I år rekker man knapt å pakke bort sekken og preparere skiene før valgkampen setter inn. Allerede 1. mai står mange tillitsvalgte på stand. Felles for dem er ønsket om å skape en folkelig motvekt til fagforeningspampene og sosialistene, som har lagt beslag på denne viktige dagen for arbeidsfolk flest. Fremskritt kommer i god tid før 1. mai ut med en ekstrautgave. Den retter fokus på de virkelige utfordringene arbeiderne har i dag. Husk: Bestill Fremskritt for utdeling denne dagen, slik at flere kan lese hva FrP vil gjøre for å bedre rammevilkårene til arbeiderne. I mellomtiden ønskes alle lesere en riktig god påskehøytid fra redaksjonen, uansett hvor du tilbringer fridagene. Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Hjelp oss å lage et bedre Fremskritt. Foto: Scanpix Vedta Geir A. Mo, Ansv. redaktør Børge Sandnes, Redaktør David Lande, Journalist Monique Watne, Journalist Cathrine Brynildsen, Journalist Bjørn B. Lunde, Journalist Utgitt av: Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 0159 Oslo Ansvarlig redaktør: Geir A. Mo Forretningsfører: Erland Vestli Redaktør: Børge Sandnes, Journalister: David Lande, Monique Watne Cathrine Brynildsen Redaksjonen: Tlf: , Faks: , Abonnement: Telefon , Abonnementpris ikke medl.: Helår kr 300,. Halvår kr 180,. Bankgiro: Design/produksjon: Kommunikasjonshuset Modul AS Så ble hun skikkelig sinna på meg, og sa at den bare var så stor... Følg Fremskrittspartiet i de sosiale mediene: &%/ ##%!!! Sladrehank! facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet Dette er loven helseministeren ikke vil at du skal vite om. Etter en lang natt på jakt kjørte Arnt Ivar Gravklev hjem sammen med sin kone. Turen skulle ende i en lang kamp mot helse-norge, og en lovendring satt i system av Arnt Ivar og FrP. Men loven setter pasienten i en situasjon som verken enkelte i legemiljøet, legeadvokater og helseministeren vil at pasienten skal vite om. Da paret Gravklev skulle svinge av riksveien og inn til sin bolig en morgen i 1996, smalt det. En bilfører på tur til jobb kjørte inn i parets bil, og Arnt Ivar pådro seg nakkeskade og en kamp mot helsesystemet som skulle vise seg å bli langvarig. Betalte selv Det tok to lange år før Arnt Ivar kom under behandling av Rikshospitalet. Han var

3 Lørdag 16. april SV-monopolet. I FpU er vi ikke særlig begeistret for hverken NRK-monopolet eller Vinmonopolet. Ikke for SV heller, men SV derimot, SV ser gjerne at mer av småsamfunnet blir sosialisert, underlagt offentlig kontroll FrPs generalsekretær slutter. FrPs generalsekretær, Hans Andreas Limi, trer over i en ny stilling som finansbyråd i Oslo kommune. Limi er en av FrPs mest erfarne administratorer. Han startet som generalsekretær i FpU i 1984 og ble kontorsjef i FrP i Generalsekretærstillingen fikk han våren Fakta: WHO har utarbeidet en klassifisering, International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), som er ment å tjene som analyseverktøy både ved behandling, forskning og ved utformingen av politikk. ICD-10-koder er den internasjonale, statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer. Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren (KITH) oppdaterer på oppdrag fra Sosialog helsedirektoratet den norske utgaven av ICD-10. Arbeidet med å lage en norsk versjon av ICD-10 startet i ICD-10 ble innført i Norge i Stortinget vedtok at man må forholde seg til WHOs retningslinjer gjennom å bruke ICD- 10-koding og ICF i 2009, etter forslag fra FrP. ket som hemmeligholdes da sengeliggende, og i 2001 skjønte han at det ikke ville føre frem til annet enn en sykehjemsplass. Dette aksepterte han ikke. Han ønsket en operasjon som skulle avstive nakken. En slik behandling var ikke allment akseptert i Norge. Han betalte kroner av egen lomme, og fikk behandlingen i Tyskland. Nakken ble stivet av nakken fra tredje ryggvirvel og opp til hodet. Dagen etter var han oppe og gikk. Jeg søkte staten om å få refundert utgiftene, men det ble avslått. Det var tydeligvis bedre at jeg la beslag på en sykehjemsplass, forklarer han Fremskritt. Etter operasjonen måtte Arnt Ivar rehabiliteres. Heller ikke dette fikk han hjelp til hjemme i Norge. Ved et feilgrep klarte behandlingsinstitusjonen å knekke avstivingen som han hadde fått i nakken. Han ble da sendt med luftambulanse Helseministeren må få ut fingeren, eller så må hun finne seg noe annet å gjøre Arnt Ivar Gravklev til St. Olavs Hospital i Trondheim og dettes avdeling for spinale lidelser. Han ble der operert for de samme plagene han tidligere ble nektet operasjon for i Norge, og kom seg på beina igjen. Hele operasjonen ble i følge ham hemmeligstemplet fordi det var en operasjon som ikke er allment akseptert i Norge. Vedtak Dette førte meg inn i et studium om kirurgi og jus, forklarer han. Et representantforslag fra FrPs Jan-Henrik Fredriksen om å innføre en ny nasjonal behandlingsnorm for nakkeskader i samsvar med WHOs konvensjon som Norge hadde ratifisert, ble vedtatt i Stortinget etter at hele helse- og omsorgskomiteen hadde stilt seg bak det. Helse-Norge har derfor i dag retningslinjer fra WHO (Verdens helseorganisasjon), såkalte ICD-10-kodinger. Disse kodene tilsier at alle som har en nakkeskade har krav på at det blir tatt ISOsertifiserte funksjonsbilder. Dette vil også sikre diagnostisering, behandling, oppfølging, skadeomfang, jus og forsikring. Problemet er at verken Helsedirektoratet, behandlingssentrene eller Nav er gjort kjent med vedtaket to år etter saken ble vedtatt. WHOs retningslinjer om traumaguider har heller ikke blitt oversatt til norsk. Fingeren ut Jeg har ved flere anledninger spurt helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen om hvorfor informasjonen ikke har gått ut, men hun hevder hardnakket at alle har fått tilstrekkelig informasjon, forteller Fredriksen. Gravklev fortviler over situasjonen, og krever nå at helseministeren reagerer. Helseministeren må få ut fingeren, eller så må hun finne seg noe annet å gjøre. Når hun hevder at de nye retningslinjene er innført, er det blank løgn, hevder han. Både Fredriksen og Gravklev mener at dette er et regelrett rått bedrag mot nakkeskadede når samfunnet ikke er gjort kjent med rettighetene deres. Ordningen er så god at WHO karakteriserer det som et fantastisk vedtak. Da er det ikke rart at deler av legemiljøet og forsikringslegene ønsker å motarbeide at denne rettigheten blir gjort kjent, sier Gravklev. Nå oppfordrer han andre som kommer i lignende situasjoner om å bruke det nye lovverket for alt det er verdt. Vedtaket er et steg i riktig retning, og det er positivt. Mange advokater er godt informert om disse rettighetene, men det er likevel viktig at helseministeren gjør sitt for at fagmiljøene lærer seg å bruke dem, avslutter han. Børge Sandnes >

4 4 Lørdag 16. april 2011 Gratulerer, Frankrike Per-Willy Amundsen (FrP) er glad for at det fra mandag ble innført forbud mot bruk av heldekkende slør på offentlige steder i Frankrike. Franskmennene har innsett alvoret, sier han. Fremskrittspartiets innvandrings- og integreringspolitiske talsmann ønsker et tilsvarende forbud i Norge, men innser at han og Fremskrittspartiet står alene mot et politisk flertall som later som om ekstrem islam ikke eksisterer. Han mener det er viktig å lære av de franske erfaringene og tror flere land kommer til å følge etter. Selv om det kulturrelativistiske, politiske stortingsflertallet i Norge tviholder på sin egen virkelighetsforståelse, tror jeg den norske opinionen ikke er like vennlig innstilt til disse sidene av islam. Jeg tror folk flest mener at burka og niqab er kvinneundertrykkende plagg man ikke ønsker på offentlig sted, og at man skal møte sine medmennesker med et åpent ansikt, sier han. Foto: Scanpix land vurderer dette sterkt. Dette er ikke et spørsmål om man skal ha forbud mot klær. Dette handler ikke om klær, men om politisk symbolbruk. Hijab, niqab og burka er ikke klær eller religiøse påbud. Dette er ytterliggående islam på sitt aller verste og et symbol for en ideologi som er de fleste demokratisk innstilte nordmenn fjern. Det er symbol på en ideologi som ikke anerkjenner individets frihet, menns og kvinners like rettigheter, likhet for loven og religionsfrihet. Selv om islamistiske ideologer, enten de bor i Norge eller andre land, påberoper seg religionsfrihet, handler det om kommando og kontroll. Det er i møte med dette jeg nesten mister pusten over sosialistenes knefall for denne totalitære ideologien, sier Amundsen. Tore Andreas Larsen FAKTA Hijab eller hidsjab er arabisk for substantivet «dekke». I dagligtale brukes hijab som regel om skaut båret av muslimske kvinner. Nedstemt Amundsen og partileder Siv Jensen fremmet i fjor forslag om et liknende forbud i Norge, men det fikk bare Fremskrittspartiets stemmer. Amundsen mener det politiske flertallets syn på hva som er likestilling er utgått på dato, når kvinner blir påtvunget å bære heldekkende plagg i Norge. Men er dette et problem i Norge, Amundsen? Det er ikke ofte jeg ser kvinner med heldekkende plagg i Norge. Men det betyr ikke at vi ikke skal ta denne problemstillingen på alvor. Spørsmålet er når de andre innser at det er et problem. Jeg vet at jenter blir tvunget til å bære hijab, og at få våger å stå frem for å fortelle om dette på grunn av visse innvandrermiljøers indrejustis. Hvis bruken av heldekkende plagg begynner å utvikle seg i samme retning som vi har sett når det gjelder bruken av hijab, er dette det sikreste tegnet på at de mer ekstreme kreftene innen islam har fått et solid fotfeste, sier Amundsen, og legger til: Du skal ikke dra langt for å se hvilken ekskluderende og segregerende effekt slike heldekkende plagg utgjør. Du ser det langt mer i land som Storbritannia og Sverige, som har ført en mer slepphendt politikk i Norge. Følger med Amundsen mener det er nødvendig å følge utviklingen i andre land med argusøyne i tiden som kommer. Med det franske forbudet på plass, er det ikke utenkelig at andre europeiske land følger etter. Belgia kommer til å følge etter og jeg tror også andre Niqáb er et hodeplagg som dekker ansiktet helt. Plagget bæres av noen muslimske kvinner som en del av en heldekkende hijab. Burka, burkha eller burqa er en ankellang, heldekkende kvinnedrakt med heklet gitter foran øynene, slik at det er mulig å se uten selv å bli sett. Hvordan skal påsken feires? Gunnar Bakke Ordfører Bergen Påsken er kvalitetstid sammen med familie, slekt og venner. Jeg har et landsted hvor jeg finner roen og kan slappe av med andre gjøremål enn de jeg bedriver til daglig. Selv om påsken betyr mye hytte og fritid, er det også tiden for å reflektere over livet og det påsken står for. Jeg skal slappe av, lese bøker, lage god mat og få mye frisk luft.. Kristian Dahlberg Hauge, Kommunalråd Sør-Trøndelag Påsken betyr først og fremst en stille, rolig og verdifull tid med familien, hvor man med god samvittighet kan tenke på annet enn politikk. I år blir påsken delt mellom sjøpåske i Bergen og fjellpåske på Oppdal. Antakelig blir skiene brukt for første og siste gang i år. Jeg håper den sene påsken i år betyr et endelig farvel med snø og vinter. Oskar Grimstad Stortingsrep., Møre og Romsdal Ulf Erik Knudsen Stortingsrep., Buskerud Påsken betyr gode og vårlige dager sammen med familien på hytta eller solrike dager på Gran Canaria. Slappe av og kose seg, lade batteriene og ha lange og koselige måltider med god mat og drikke. Men det blir også noen tanker rundt vår kristne kultur- arv som påsken er en del av. Det bør vi ta oss tid til. Er den på vikende front? Påsken betyr fred og ro, familie og muligens hyttekos. Krimbøker og kanskje litt hagearbeid om jeg er hjemme. Sammen med julen er påsken også den tiden på året hvor jeg tenker mest på det kristne budskap. I den grad arbeidslysten skulle komme over meg, vil jeg jobbe en del med valgkampplanlegging for Drammen FrP. Tønnes Steenersen Fylkestingsrep., Akershus Påsken betyr noen dager fri fra jobben. Jeg skal være sammen med barna mine i leiligheten vår på Blefjell. Vi har leilighet i et ombygd hotell, så da slipper jeg måking hyttetak, og vedlikehold. Det er mye viktigere for meg å ha tid til å være sammen med barna når jeg først har fri..

5 Lørdag 16. april Kutt bensinavgiften nå FORNYET TILLIT: Både første og andre nestleder, Per Sandberg og Per Arne Olsen, er foreslått gjenvalgt på FrPs ordinære landsmøte i mai. Sandberg og Olsen tar gjenvalg Fremskrittspartiets valgkomite har foreslått gjenvalg av Per Sandberg og Per Arne Olsen som henholdsvis første og andre nestleder. Denne uken satt Statoil opp bensinprisen til 14 kroner og 43 øre. Eksperter advarer mot priser opp mot 17 kroner for literen. Regjeringen må nå snart ta problemene de rekordhøye bensinprisene skaper på alvor. Helt vanlige folk som er avhengige av bilen, får store vansker med å få hverdagen til å gå rundt, advarer FrPs Kenneth Svendsen. Krever handling FrP krever nå umiddelbar handling fra regjeringen. I et eget forslag i Stortinget ber partiet om et kutt i drivstoffavgiftene på 2 kr pr liter. Nordmenn er helt avhengige av bilen. Familiene trenger den for å komme på jobb, kjøre barna og gjøre nødvendige innkjøp. Når bensinprisen er så høy rammer det helt vanlige familier knallhardt, sier Svendsen. Nordmenn er helt avhengige av bilen Kenneth Svendsen Stabil pris Oljeanalytiker Thina Saltvedt spådde til TV2 søndag at bensinprisene kan stige over 17 kr. pr. liter. Mandag oppjusterte Statoil pumpeprisen for en liter blyfri 95 oktan til 14 kroner og 43 øre. EDLE DRÅPER: Bensinprisen er i ferd med å nå nye høyder. FrP ønsker et system hvor drivstoffavgiftene reduseres når oljeprisen er høy. (Illustrasjonsfoto: Børge Sandnes). Svendsen, som er FrPs avgiftspolitiske talsmann, vil ikke at prisene skal nå slike høyder. FrP vil innføre et system der drivstoffavgiftene settes ned når oljeprisen er høy. Da får vi en stabil og lav bensinpris. Norge er i en særstilling ved at staten tjener enormt på de høye oljeprisene. Da er det ikke rettferdig at folk flest skal få en skyhøy bensinregning. Det bør komme folket til gode at staten har tjent over 60 milliarder kroner mer siden nyttår, sier Kenneth Svendsen. Børge Sandnes > I vurderingen av øvrige medlemmer av Sentralstyret har komiteen lagt avgjørende vekt på at styret i størst mulig grad skal være sammensatt av personer fra partiorganisasjonen, og i mindre grad Stortingsgruppen. Dersom komiteen sitt forslag går gjennom, vil likevel 6 av 11 medlemmer av Sentralstyret være stortingsrepresentanter. Fornuftig Det vil etter komiteens oppfatning være fornuftig også ved kommende landsmøter å øke antall medlemmer fra partiorganisasjonen på bekostning av Stortingsgruppen. Som sentralstyremedlemmer har komiteen foreslått gjenvalg på Oslobyrådets nestleder Sylvi Listhaug, i tillegg til Helge Andrè Njåstad fra Hordaland og Hanne M. Blåfjelldal fra Oppland. Njåstad er ordfører i Austevoll og leder av partiets ordførerforum. Blåfjelldal er tidligere politisk nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom og nåværende fylkespolitiker i Oppland. Varamedlemmer Som varamedlemmer har komiteen foreslått gjenvalg på Pål Morten Borgli fra Rogaland, Anni Skogmann fra Troms og Ida Marie Holen fra Buskerud. Som nytt 4. varamedlem foreslår komiteen Lars Erik Ødegården fra Aust-Agder. Landsmøtet vil finne sted på Clarion Oslo Airport Hotell, Gardermoen i tiden mai. Børge Sandnes > Hvordan skal påsken feires? Jøran Kallmyr Samferdselsbyråd Oslo Ulf Leirstein Stortingsrep., Østfold Vibeke Limi Gruppeleder Akershus Hans Frode Asmyhr Stortingsrep., Akershus Øyvind Vaksdal Stortingsrep., Rogaland Påsken er den deiligste ferien. Da er det opp på høyfjellet for å gå skitur og kjenne solen varme for første gang på lenge. Har nettopp flyttet inn i et hus på Østensjø og må bruke litt tid på å komme i orden der. Likevel håper jeg at jeg får en soldag på fjellet, og uansett så har jeg faktisk «ski in, ski out» på hustomten, Oslo har faktisk kjempeflotte skimuligheter. Påsken er en perfekt tid for å slappe av og kose seg sammen med familien. Da blir det endel etterlengtede fridager som kommer godt med. Skal en tur til London med familien og nyte storbylivet i en av verdens beste hovedsteder. I tillegg håper jeg på noen rolige dager i Moss, og med fint vær blir det en utepils ved sjøsiden. For meg er påsken bare én ting. Høyfjell, glitrende vidder, ski på bena og sol, brun og blid. Påskeaften møtes storfamilien på nærmere 40 mennesker til påskeskirenn, med høy sosial faktor. Bål, pølser og godt drikke, samt premieutdeling og barnas konstante spørsmål om når de får påskeegg. Snart, svarer vi, tradisjonen tro. For meg betyr påsken først og fremst kos og avslapping med familie og venner på fjellet. I påsken kan jeg få rikelig med ro og gjerne kose meg med en god bok i solveggen. I år skal jeg til Spania. Det gleder jeg meg veldig til for jeg føler et stort behov for «opptining» etter en lang vinter. Mine planer for påsken er først å delta på den InterParlamentariske Unions årlige kongress som denne gang er lagt til Panama City frem til skjærtorsdag. Deretter har jeg planlagt noen avslappende og fredelige feriedager i solen ved Panamas stillehavskyst. Det skal bli herlig med sol og varme etter en lang og kald vinter.

6 6 FrP-kommunen Lørdag 16. april 2011 Askøy Du er sjefen, Aye Aye Lay ble overveldet da ordføreren på Askøy, Knut Hanselmann, plutselig dukket opp i klasserommet en helt vanlig tirsdag. Jeg vet at du er sjefen her, jeg har sett bilde av deg, sa Aye Aye. Hun er fra Burma og lærer norsk ved voksenopplæringen på Askøy. Tilfeldighetene skulle ha det til at ordføreren plutselig dukket opp i «hennes» klasserom denne dagen. Han er på en liten rundtur for å vise frem tomter og gammel bebyggelse som kommunen skal utvikle, når han velger å åpne døren til klasserommet. Der jeg kommer fra ville sjefen aldri ha kommet sånn på besøk. Han hadde heller ikke snakket med oss, sier den overaskede jenta med et stort smil. En av de andre elevene lurer på hva slags sjef han er, og Aye Aye repliserer raskt: Ordfører, vel! Ordførerens besøk har helt klart gjort hennes dag til en helt spesiell en. Men det er ikke første gang 65-åringen på Askøy har kommet på overraskelsesbesøk. For noen uker siden valgte han å være assistent i en av kommunens barnehager, etter at foreldre fryktet for tilbudet hvis barnehagen ikke fikk nok penger. Jeg var på plass klokka åtte for å ta imot barna, selv om jeg ble bedt om å møte klokken ni. Jeg ville ikke ha noen spesialbehandling selv om jeg er ordfører. Den dagen var jeg barnehageassistent og fant ut at ressursene var knappe. Pengene som trengtes, skaffet vi. Det er vel sånn det er her på Askøy. Vi prøver å løse problemer, og det raskt, forteller Hanselmann, som har vært politisk aktiv helt tilbake til Nå er det derimot nok. Han sier nei til gjenvalg, og håper ingen gir ham ekstrastemmer og sørger for at han rykker oppover på listen, hvor han har hedersplassen helst nederst. Han er fornøyd nå. Jeg syns det er flott å avslutte karrieren med fire år som ordfører. Ekstremtilflytting Hvis man velger å gjøre regnestykket enkelt, flytter det i gjennomsnitt to personer til Askøy hver dag. Kommunen har nå mer enn innbyggere og det er et høyt tall til å være en landkommune. I fjor hadde den en tilflytting på mer enn tre prosent. Det krever mye, særlig når gjennomsnittsalderen på de som velger å bosette seg på den idylliske øya utenfor Bergen, er under 35 år. Det følger en del barn med denne gruppen, og det har skapt utfordringer for kommunens ordfører. Vi har måttet bygge nye skoler og nok barnehager. To nye skoler har det blitt i løpet av årene med FrP i førersetet sammen med Høyre. Det koster penger, men det må til når 30 år gamle skoler er fulle av sopp og i elendig forfatning, forklarer ordføreren. Prislappen for skolene var på 320 millioner kroner, og dette har Askøy kommune fått til uten å innføre eiendomsskatt. Nå må du være snill, sier ordføreren når han får spørsmålet om den forhatte skatten. Vi er en FrP-kommune, tross alt, fortsetter han smilende. Samtidig har kommunen full barnehagedekning. 67 prosent er privat drevet. Nå bygges det kun private barnehager på Askøy. Eneste i Norge Etter overtidsskandalen i Adecco-styrte sykehjem valgte norske kommuner å kaste ut den private aktøren. Det har ikke Askøy gjort, som eneste kommune i landet. Adecco drifter 19 plasser ved et av kommunens sykehjem. De var villige til å fortsette her hos oss. Kutte ut avvik og ordne opp i ting, forklarer Hanselmann. Nå skal de reise kjerringa her på Askøy. De skal bevise

7 Lørdag 16. april 2011 FrP-kommunen 7 du! at de er et godt alternativ og det stedet de har å vise til er nettopp her. De kommer til å bli en mønsterbedrift og da vil alle se hit til Askøy for å se med egne øyne at det fungerer, fortsetter han. Sykehjemmet er stort, det har 100 plasser. Adecco driver 19 av dem. Dermed er det en intern konkurranse på en og samme arbeidsplass. Hanselmann tror det er sunt. Det private selskapet Aleris driver også et av kommunens sykehjem. Kommunen la inn et anbud på sykehjemmet som Aleris driver nå, men anbudet ville kostet mer enn 2,3 millioner kroner mer hvert år enn hva det private selskapet driver for. Det er mye penger, som vi nå sparer og kan bruke på helt andre ting, sier ordføreren. Vaktmestertjenesten er også satt ut til private, og da hjemmehjelpstjenesten ble SJEFEN: Burmesiske Aye Aye Lay ble overveldet da «sjefen», ordfører Knut Hanselmann, tok turen innom voksenopplæringens norskkurs på Askøy. (Foto: Cathrine Brynildsen). lagt ut på anbud var det kommunens egne som vant. Skape arbeid Knut Hanselmann er opptatt av å skape arbeidsplasser på Askøy. Halvparten av de som flytter til kommunen jobber utenfor, gjerne i Bergen. Derfor har det vært viktig for ordføreren å gjøre øya attraktiv for næringslivet og samtidig sørge for at de mange som flytter dit skal slippe lang reisevei. De skal få muligheten til å jobbe på Askøy når de først velger å flytte dit, fordi de opplever det som for dyrt å bo i byen. Og ordføreren er langt på vei med å få det til. Til høsten etablerer selskapet Framo Engineering seg på øya. En Askøy Fakta: Innbyggertall: Kommunesentrum: Kleppestø. Navnet Askøy stammer fra gården Ask, på østsiden av øya. Et gammelt navn på Askøy er Fenring, et navn som går igjen i sagalitteraturen. full utbygging av det verdensledende firmaet vil gi hele 2000 arbeidsplasser. Samtidig etablerer investor Frank Moen sin industri og administrasjon på Askøy med 300 arbeidsplasser. Vi har fått masse skryt for disse etableringene av selskapene som kommer hit, sier Hanselmann stolt. Etableringene vil ikke bare gjøre det enklere for dem som ønsker å jobbe nær hjemmet. Det letter også på arbeidskøene inn til Bergen. Nå drømmer ordføreren om et hotell. Det hadde vært flott. Nede ved havnen. Men det spørs om jeg rekker det før jeg går av som ordfører, fortsetter han, før samtalen dreier inn på noe han ikke er like fornøyd med. I 1992 åpnet Askøybroen som nå er hovedforbindelse til Bergen. Fra Kleppestø går det hurtigbåt inn til Bergen. Kommunen omfatter i tillegg til selve Askøy, øyene Herdla, Hanøy, Ramsøy og Horsøy. I Fått til med FrP styre: Skole barnehage: Investert over 320 mill. kroner til to nye ungdomsskoler på Kleppestø og Fauskanger. 100 prosent barnehagedekning, 67 prosent av plassene disse er private. Det bygges nå kun private barnehager på Askøy, Helse: To utbygde sykehjem åpnet i perioden. Kleppestø sykehjem 100 plasser én avdeling konkurranseutsatt. Ask bo- og omsorgssenter 51 plasser (drevet av kirken). Ravnanger sykehjem 20 plasser konkurranseutsatt. Bygget åtte nye psykiatriboliger Kultur: Kåret til årets kulturkommune i Etablert Havna kultursenter i Strusshamn (basert på verneverdig eldre trehusbebyggelse). Mottok miljøpris 2009 fra Naturvernforbundet (Markagrense). Primitive Veistandarden på Askøy er primitiv og dårlig. I løpet av min periode har jeg kun åpnet én vei. Myndighetene krever egeninnsats dersom vi skal få penger nok. En utbygging av ti nye trasévalg har fått en prislapp på en milliard kroner. Fylkeskommunen har sagt de kan gå inn med 250 millioner, resten forventer de at innbyggerne skal betale. Høsten 2009 ble det derfor bestemt at beboerne må belastes med 15 kroner hver dag i ti år. Hanselmann har derfor valgt å kalle skatten for en egenandel, og har på den måten kommet unna uttrykket bompenger. Selv veien opp til ordførerens bolig er i elendig stand. Lapp på lapp, huller og merker etter mange år med telehiv, men Gud forby om denne veien skulle oppgraderes. Rådmannen mente at den måtte repareres, men da sa jeg nei. Det skulle liksom tatt seg ut at veien hjem til ordføreren ble ny når resten av kommunens veier er i elendig stand. Nei, den får heller vente, i alle fall til jeg er ferdig som ordfører. Det skjer om få måneder. 36 års politisk karriere er over. Da skal Hanselmann nyte utsikten fra boligen på toppen av Askøy, med utsikt over brua. Og så skal han bygge båter - av papp og papir. Seks av dem er allerede på museum, flere er gitt bort. Mange preger det Hanselmannske hjem. På hobbyrommet ligger tegninger og bilder klare. Alt skal være likt originalen. Men originalen Hanselmann er det ingen som likner. Han er, tross alt, i følge Aye Aye Lay, selve sjefen... Cathrine Brynildsen > tillegg kommer en rekke mindre øyer. Øyas høyeste fjelltopp heter Kolbeinsvarden. Askøy Fotballklubb er kommunens største frivillige organisasjon, med omtrent 1200 medlemmer. Satsning på Herdla: «Kald krig»-museum, golfbane, fuglereservat, lokalt krigsmuseum, turterreng. Næring: Framo Engineering i ferd med å etablere seg på Askøy. Full utbygging vil gi ca nye arbeidsplasser. Frank Mohn etablerer sin industri og administrasjon på Askøy. Det gir 300 nye arbeidsplasser.

8 8 Lørdag 16. april 2011 To som tror KRISTEN TRO: Anders Anundsen (FrP) er medlem av statskirken, mens Ketil Solvik-Olsen (FrP) ikke er det. - Kristendommen og kunnskap om våre røtter er viktig for vårt samfunn, sier Solvik-Olsen. (Foto: Børge Sandnes) FrP er et parti tuftet på kristne verdier, men man trenger ikke være kristen for å stemme FrP. Møt to FrP-ere som har ulik kristen tro. Påsken nærmer seg med stormskritt, og for Anders Anundsen, lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, er dette en viktig høytid som han tilbringer sammen med sine aller kjæreste. Påsken har alt. Den handler om brutalt svik og evig kjærlighet. Alt dette innenfor samme uke. Det er derfor en viktig høytid for kristne, sier Anundsen, som karakteriserer seg selv som «vanlig kristen». Han er protestant, og drar på påskeferie som alle andre. Samtidig synes han det er viktig at barna får med seg hvorfor man feirer påske. Statskirken Påsken er også en spesiell høytid for energi- og miljøpolitisk talsmann Ketil Solvik-Olsen. Han er for øvrig deltaker i Filadelfia-menigheten, men er ikke medlem. I likhet med julen er påsken den største høytiden. Det som er bra med påsken, er at det er en høytid som er mer fri for kommersielt kjøpepress. Det er mindre stress, og man får mye tid med familien, forklarer Solvik-Olsen, som i motsetning til Anundsen ikke er medlem av statskirken. Jeg vurderte å melde meg ut da Pauluskirken i Oslo hengte opp et banner til støtte for attac. Jeg tok senere det endelige valget da kirken gikk ut og sa at man burde ha en fem års pause i oljevirksomheten i Nord-Norge. Jeg mener det er feil at kirken legger seg opp i slike spørsmål, sier Solvik-Olsen. Stortingsrepresentanten har av den grunn ikke døpt barna sine. Det har derimot Anundsen. Men barna skal selv få ta valget senere om hva de ønsker å tro på, presiserer Anundsen, som for øvrig tidligere var FrPs kirkepolitiske talsmann. Privatsfæren Anundsen opplever at det store problemet i det norske samfunnet i dag er at den kristne tro er henvist til privatsfæren. - Jeg mener at vi burde snakke mer om religion. Det er viktig at vi som er oppvokst her i nord er bevisste på vår bakgrunn. Det sier mye om oss som mennesker, sier han, og fortsetter: Det er annerledes for andre religioner. Der er religionen en del av det offentlige. Det er på tide at man snakker mer om den kristne tro, poengterer han. Solvik-Olsen deler den oppfatningen. Kristendommen og kunnskap om våre røtter er viktig for vårt samfunn. Samtidig har kirken en større utfordring nå enn før siden den ikke lenger klarer å mobilisere. Kirken er så velmenende, men dette fører til at man ikke får samme tilhørigheten som før. Kristne kulturarv I FrPs partiprogram står det at «FrP bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssyn og humanistiske verdier.» På spørsmål om stortingsrepresentantene tror referansen til kristendommen vil bli fjernet fra partiprogrammet i fremtiden, slik det nå er i ferd med å bli de fleste steder i Grunnloven, svarer begge stortingsrepresentantene benektende. Det er selvfølgelig opp til landsmøtet å bestemme dette, men jeg tror ikke dette kommer til å skje. Det er også viktig å påpeke at man ikke må være kristen for å stemme FrP. Også folk som sverger til en annen tro stemmer på partiet. Men alle sammen stemmer på et parti som ønsker et samfunn basert på norsk og vestlig tradisjon med basis i det kristne livssyn og humanistiske verdier, poengterer Anundsen. Monique Watne > Hvordan skal påsken feires? Anni Skogman Leder Tromsø FrP For meg betyr påske først og fremst at jeg har fri. Med en hverdag som stort sett går hundre med jobb og politikk, så er påsken en kjært tilkommen ferie. Da er det stille på jobb, og liten politisk aktivitet. Jeg har fortsatt min barnetro, men påsken er for meg likevel ikke noen religiøs tid. Siv Jensen Partileder Bibelens påskebudskap er en sterk historie som det kan være greit å reflektere litt rundt, og ikke minst omsette til vår tidsalder. Det er fortsatt mennesker som ofrer livet for andre. Jeg ser frem til noen deilige fridager med sol og varme. Knut Hanselmann Ordfører i Askøy Påsken er en rolig tid for meg. Da kan jeg være mer sammen med familie og venner. Jeg oppsøker ikke snøen som vi har hatt nok av på Vestlandet i vinter. Nå står våren for døren. Det gleder vi oss alle til. Tone T. Johansen Varaordfører i Nittedal Påsken for meg betyr ferie og fri med bortover- eller nedoverski, sol, grillpølser og marsipan. I år har jeg imidlertid valgt bort de norske fjellene og skiene til fordel for strendene på solkysten i Spania sammen med døtrene mine.. Åse Michaelsen Stortingsrep., Vest-Agder Denne påsken skal jeg bare slappe av og nyte våren. Ungene er på ferie og mannen min er bortreist på jobb, så jeg har ansvaret for post, katter og hunder som skal ha mat og trim. Hvis solen titter frem blir det hagearbeid, og litt godteri i solveggen.

9 Lørdag 16. april Som niåring slet norsk-svenske Michelle Muren (22) med psykiske lidelser. Fra hun var 13, ruset hun seg. Siden dreide hverdagen seg om det neste skuddet, maniske depresjoner og en kropp som aldri fikk hvile. Så møtte hun Kari Kjos. Michelle er ruset på livet Vi møter Michelle og stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (FrP) på en benk i parken utenfor stortingsbygget mellom Karl Johans gate og Prinsens gate. Solen titter endelig frem over Oslo by etter en lang og kald vinter. Vår og varme er på vei. Hej, hilser Michelle på klingende svensk. Hun ser uforskammet godt ut om man tenker på at denne unge jenta har ruset seg og levd i mildt sagt et helvete i nesten ti år. Kledd i mørk, marineblå jakke, sort bukse med et diskret, blomstret skjørt over og flammende rødt hår, møter hun Fremskritt med smil om munnen. Michelle og Kari sitter på benken og prater om Michelles liv. Eller rettere sagt; det er Michelle som prater, hun har mye på hjertet. Subutex reddet livet mitt. Men nå tynger det meg ned, forklarer Michelle. Hun vil gjerne slutte med medisinen, men får ikke lov av det offentlige. Ingen oppfølging Umyndiggjort, mener Kari. Stortingsrepresentanten synes det er en skam at Michelle ikke får velge selv. Hun faller rett og slett mellom to stoler i systemet. Det er ingen kommunikasjon med Nav, og det fins heller ingen oppfølging for dem som ønsker å slutte med subutex, sier Kari. Engasjert Hun har engasjert seg sterkt i Michelles liv etter at hun via brev fra hennes mor ble kjent med historien og situasjonen til den unge jenta. Jeg fikk først kontakt med Michelle via hennes mor. Moren hadde skrevet et brev til helseministeren med kopi til meg. Det var da jeg reagerte. Det var sterke deler i det brevet som rørte meg dypt, forteller Kari. Sterk lesning Fremskritt har, med tillatelse fra Michelle, fått lov til å trykke deler av brevet som hennes mor sendte til politikere med et håp og en bønn om hjelp. Det er sterk lesning. «Hennes armer og bein er fulle av sprøytestikk, hun er hoven, har kuler og hennes årer har kollapset. Hun har brukt opp halsvenene og lysken. Hun er manisk og i abstinente kramper. Hun klarer ikke å ta til seg føde eller væske og hennes kropp får ingen hvile. Jeg følte meg maktesløs, Jeg har aldri opplevd en slik smerte. Michelle Muren (22) Det handler om avrusing, behandling og ettervern. Ettervernet er kommunenes hjelpesløs og sint. Jeg hadde nå prøvd alle de veier dere politikere sier vi skal gå, jeg hadde prøvd hele systemet og jeg satt like hjelpesløs som før.» Ikke hørt Selv om Michelle har gått på subutex i over halvannet år, har ingen opplyst henne om hvilke alvorlige bivirkninger medisinen kan gi. Det er flere konsekvenser av å bruke subutex, avhengig av hvilken mengde man tar. Men det viktigste for meg er at jeg ikke føler meg hørt. Om jeg vil slutte med subutex, hvor er hjelpen da? undrer hun. ansvar, men dette er ikke en rettighet og derfor er kommunene stort sett dårlige på dette, forklarer Kari K. Kjos. Hun er medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité. Kasteball Kjos mener staten må finansiere hele behandlingsforløpet. Slik slipper den rusavhengige å bli en kasteball mellom systemene og sjansen for å lykkes vil mangedobles. Ettervern Når det gjelder ettervern så Smertefullt På spørsmål om hvordan hun har det i dag, blir hun litt stille. Det er tydelig at spørsmålet som i det fleste tilfeller ikke ville gitt noen annen reaksjon enn et «jo takk, bare bra» svar, betyr så mye, mye mer for Michelle. Hun svarer med lett skjelvende stemme: Hverdagen er ikke lett. skal det i følge Kjos inneholde bolig, utdanning, opprydding i gammel gjeld og manglende selvangivelse gjennom flere år, psykiatrisk behandling og sosiale nettverk. Frivillige lag og organisasjoner er gode på dette og bør trekkes inn i langt større grad. FrP aksepterer ikke lenger at rusavhengige blir svingdørspasienter fordi man ikke gjør tingene riktig, fastslår hun. Manglende selvtillit Riksrevisjonen og helsetilsynet har avdekket at mindre enn 20 prosent får Det er vanskelig psykisk. En venn av meg døde av hjerneblødning for ikke lenge siden. Det er svårt Jeg har mange venner som... Michelle stopper opp et lite sekund. Jeg har aldri opplevd en slik smerte, sier hun stille. Kjenne bra nå Snart skal Michelle hjem til venner og familie i Ålesund. Hun føler selv at hun har det mye bedre enn på lenge til tross for alt. I løpet av det halvannet året hun har brukt subutex, har hun hatt et par sprekker. Hun forteller at noe av det som er vanskelig å få tilbake, er respekt. Det er svårt å få tilbake finne igjen den respekten jeg har tapt. Men jeg er stolt over den personen jeg har blitt i dag. Likevel er noe av det verste at jeg føler jeg har sviktet mamma. Nå blir det Ålesund snart for en periode. Det skal bli fint å treffe bekjente og familie igjen. Og jeg har det bedre sammen med min mor enn på en klinikk. Men akkurat i dag, så er det kanskje en av de dagene jeg faktisk har det bra. Det føles og kjennes som om det skal gå bra nå, sier Michelle. Kari skyter inn: Du er helten min. Du er helten min også, Kari, ler Michelle. Så gir de hverandre god en klem... Kjemper for en verdig rusomsorg FrP har i årevis kjempet for en helhetlig rusomsorg som henger sammen og gjennomføres uten opphold mellom leddene, og hvor den rusavhengige har medbestemmelsesrett. TØFT LIV: Michelle Muren (22) (t.h.) har levd et tøft liv som narkoman. Nå har hun gått på subutex i halvannet år, og livet ser langt lysere ut. Stortingsrepresentant Kari K. Kjos (FrP) vil følge Michelle videre. De har blitt venner. (Foto: David Lande) David Lande > individuell plan som faktisk er en rettighet. Når den rusavhengige ikke aner hva som skjer når og hvor, gir det utrygghet og mismot. Selvtillit er noe disse mangler fra før av, og de må «bygges» opp skritt for skritt og hver og en av disse har sitt eget tempo. Dette må man ta hensyn til. Å bli rusfri og forbli det, er slettes ingen umulighet, men da må de bli gitt den muligheten ut i fra deres ståsted, ballast og sykdomsbilde ellers. FrP vil gi de rusavhengige denne muligheten, sier Kari K. Kjos.

10 10 Portrettet Lørdag 16. april 2011 Når Bente er Bente Ta med den drittungen hjem! Bente Eng er syv år. Hun har akkurat hatt sitt andre angstanfall. Det er det ingen som forstår. Aller minst legen som undersøker henne. Hun er bare bortskjemt, ta henne med hjem, er legens beskjed. En liten jente løper rundt på gressplenen hjemme hos venninnen sin. Hun blafrer med jakkeslagene. For uvitende kan det se ut som om hun prøver å fly eller at en veps har forvillet seg inn under jakka. Det er det Bentes mamma tror. Hun iler til for å få bort «vepsen». Men det er ingen veps. Den lille jenta får ikke puste. Halsen snører seg igjen og hun får ikke luft. Tror hun. For hun får luft. Men hun hyperventilerer og er redd. Dagen etter skjer det igjen. Foreldrene tar henne med til legen, men han forstår igjen ting. Han kalte meg bortskjemt og ba foreldrene mine ta med drittungen hjem, forteller Bente. I dag er hun egentlig glad for at ingen undersøkte henne nærmere og sørget for at hun havnet i klørne på psykiatri-norge tidlig på 60-tallet. Da hadde jeg nok ikke vært den jeg er i dag. Da ble psykiatrien forvaltet annerledes. Sjansen for at jeg hadde endt opp som kroniker, sittende pasifisert på et eller annet sykehjem hadde nok vært stor. Hvis jeg i det hele Nå innser jeg at det er godt å leve. Å få oppleve barnebarna mine. Det er det største NAVN: Bente Eng FØDT: 8. september 1955 SIVIL STATUS: Kjæreste, fire barn, åtte barnebarn FAVORITTBOK: Bøkene om «Jordens barn» av Jean M. Auel FAVORITTFILM: Liker engelsk påskekrim, for eksempel Agatha Christie YRKE: Foredragsholder tatt hadde vært i live, sier Bente. Bente er voksen nå. 55 år. Mamma og bestemor. Veldig bestemor, og veldig mamma. Sånn har det ikke alltid vært. En «dårlig» mor Etter en skilsmisse faller alt i staver. Bente ligger som en klut i sofaen. Sammenkrøllet i fosterstilling. Jeg trodde ikke at jeg var noe verdt. Jeg hadde blitt fortalt det så mange ganger at jeg trodde på det. Jeg var alene med ungene mine i et halvt år og jeg merket at jeg ikke klarte å sette grenser for dem, som en mamma skal gjøre. Jeg sa bare ja, til alt. Jeg tenkte at hvis jeg fortsetter som jeg gjør nå, da går det galt med ungene mine, og jeg vil ikke klare å fange dem inn. Noen måtte redde ungene fra meg, forteller hun. I tre uker ligger hun der, på sofaen. Selv et tomt glass, stående på stuebordet er vanskelig å flytte på. For henne var det å flytte glasset bort til oppvasken synonymt med å gå ut og hugge stein. Det var som ikke å leve. Ikke eksistere. Alt ble tungt, erindrer hun, selv om minnene fra de tre ukene er vage. Hun husker lite. Barna på syv, 12, 14 og 17 år ser mamma. Skjønner at hun er syk. Det er da Bente tar avgjørelsen som trolig er vanskelig å forstå, for mange. Hun ringer sin eksmann og ber han ta barna. Jeg klarer ikke å ta vare på dem. Du må overta. Jeg er ikke den mammaen som ungene mine trenger, sier hun i telefonen. Det er den beste avgjørelsen jeg har tatt. Selv om jeg følte at jeg tapte i utgangspunktet, har jeg vunnet. Jeg har fire vannvittig flotte barn, som klarer seg bra og som har gitt meg nydelige barnebarn som jeg får lov til å være bestemor til, sier hun. Hun er stolt og rørt. Det blir hun ofte når hun snakker om barn og barnebarn. Bente forteller Bente Eng er ikke enestående. Hun er ikke den eneste med en historie å fortelle. Hun er en av mange psykisk syke. Den store forskjellen mellom Bente Eng og andre psykisk syke er at Bente faktisk forteller, og hun forteller det til mange, ofte. I foredragsform. For politikere, til sykepleiestudenter og andre som er syke selv. Om opp- og nedturer, om å gi fra seg det kjæreste man har, og om å ville dø, selvforskyldt. Fem ganger har hun vært der. På randen til å bli borte fra denne verdenen. Jeg tenkte at alle ville ha det så mye bedre hvis ikke jeg levde. Hun er glad for at hun ikke fikk det til. Nå innser jeg at det er godt å leve. Å få oppleve barnebarna mine. Det er det største, sier hun. Det kommer en tåre igjen. Jeg hadde to av jentene hos meg i noen dager nå. Da de kom hjem igjen fortalte de at nå hadde de spist farmormat i flere dager. Bente har satt seg et mål i livet. Det målet er lyspunktet når dagene er mørke. Hun skal i alle fall leve til det eldste barnebarnet gifter seg. Jeg tror slike mål er viktige. I de målene finnes det masse mestring, og mestring er viktig å ha i livet sitt. Barnebarna mine har på en måte hjulpet meg til å mestre livet. Det syns jeg er fantastisk. De og barna er grunnen til at jeg lever i dag. Også huset da, legger hun til raskt. Huset Vi sitter ved huset. Et hvitmalt et i Larvik. Krokusen har for lengst tittet frem i blomsterbedene. Denne dagen skinner sola varmt på både Bente og huset som er av en eldre årgang og med mange rom. Plass til mange. Åpent. I 1995 fikk Bente være med på å legge grunnlaget for «Huset» og hva det skulle inneholde. Noe av det viktigste har vært tilgjengelighet og åpenhet og å bli gitt muligheten til å mestre. Lavterskeltibudet har i løpet av årene vokst. Nå kan de med behov til og med overnatte i egne hybler. Mange er ofte for syke til å være alene, men for friske til å bli lagt inn på sykehus. Da er redningen «Huset» og en hånd å holde i. Hånden til en annen bruker som forstår hvorfor. Det første vi lærte her var at hvis vi hadde lyst på kaffe, da måtte vi koke den selv. Ville vi ha vafler, må vi steke dem selv. Lære å fungere. Gjøre selv. Tenke selv. Først små skritt, deretter større. De fleste brukerne har egne nøkler. De kan komme og gå som de vil. Det gjør Bente også. Gjerne hver dag. «Huse» har også blitt en stor del av hennes foredrag. For at andre skal få vite om tilbudet, for hun er rimelig klar på at et liknende tilbud burde alle hatt. Jeg har blitt den jeg er i dag på «Huset». Første gang jeg holdt foredrag var på DPS (Distriktpsykiatrisk senter) i Larvik. Jeg skulle fortelle om «Huset». Etter at

11 Lørdag 16. april 2011 Portrettet 11 jeg var ferdig husket jeg ikke hva jeg hadde sagt. Jeg besvimte. Jeg våknet opp til beskjeden om at dette hadde jeg jaggu klart bra. Det var en positiv gave som ga meg inspirasjon til å gå fremover. Når hun holder sine foredrag i dag er hun ikke så opptatt av om det er fem hundre som skal høre på henne. Bare tre av dem hører. Det kan hende at disse tre sliter selv og at de gjennom det jeg forteller kjenner litt på seg selv. Innser at de er syke fordi de kjenner igjen signalene og oppsøker hjelp, tidlig. Tidligere enn det jeg gjorde. Hvis jeg bidrar til dette er det helt greit at jeg har vært syk i så mange år, sier Bente. Ifølge henne handler det om å se seg selv. Alle er verdt et godt og verdig liv. Det er viktig å se mennesker og jeg skulle ønske flere så. Skagen Jeg blir så glad når jeg ser at noen tar et skritt videre, sier Bente. Og så blir hun glad av musikk. Kjæresten har åpnet øynene hennes for Skagenfestivalen i Danmark. Dit drar de hver sommer. Det har nesten blitt en lidenskap. Jeg er bare Bente i Skagen. Har det moro. Blir rene tenåringen igjen. Møter masse mennesker som ser meg som Bente. Ikke som en som har vært syk. Da senker jeg skuldrene. BENTES HUS: Dette «Huset» i Larvik er huset til Bente Eng og mange andre. «Huset» har gjort meg til den jeg er i dag, sier Bente Eng. Cathrine Brynildsen >

12 12 Lørdag 16. april 2011 En venn å stole på Dersom servicehunden Elida ikke er der, kan trafikkskadede Kathrine på kort tid miste livet. Nå skal Elida og flere andre servicehunder snart pensjoneres, men regjeringen har fortsatt ikke bevilget penger til deres erstattere. I 1998 opplevde Kathrine Dekke marerittet. Hun var med i en trafikkulykke, og ble merket for livet. Jeg fikk en sjelden nakkeskade som gjør at hodet faller ned på skuldrene. Når det skjer mister jeg både pust og luft, og skaden i nakken og på hjernestammen gjør at alle organer kan stoppe på kort tid, sier hun. Pensjonister Ulykken førte til 24-timers institusjonsovervåkning, men i hennes tilfelle tok familien på seg denne oppgaven. Det endte med at familien hennes nesten gikk konkurs. Så kom redningen i form av en firbeint skapning; servicehunden Elida. Den har siden fulgt Katrine 24 timer i døgnet, og hun er raskt på pletten hvis Kathrine trenger hjelp. Dette førte også til andre fremganger for Kathrine. Faktisk så store at hun var på vei tilbake i jobb. Nå ser ikke situasjonen like lys ut. Elida begynner å dra på årene, og det gjør også flere andre servicehunder i tjeneste. Både Elida og ti andre firbeinte servicehunder trer i løpet av sommeren og høsten inn i pensjonistenes rekker. Tross snarlig pensjonering, har ikke statsråden gitt klarsignal for oppstart av treningen av nye hunder. Spørretimen Det er snakk om at man trenger fire millioner kroner til alle disse hundene. Dette er lite penger når man tenker på hva man får igjen for det. Brukerne får et mye bedre liv, og i tillegg kommer de ut i jobb. Det er alt i alt samfunnsøkonomisk lønnsomt, sier stortingsrepresentant Vigdis Giltun, som er medlem av arbeids- og sosialkomiteen. Giltun har engasjert seg sterkt i denne saken. Hun har stilt statsråden spørsmål, men hun var lite fornøyd med svaret hun fikk. Hun var noe mer fornøyd etter at hun nylig stilte det samme spørsmålet i Stortingets spørretime men hun er fortsatt ikke tilfreds. Jeg fikk et litt bedre svar. Statsråden sa blant annet at det fins midler man kan vurdere brukt når regnskapet for i fjor var ferdig. Dette er likevel ikke nok. Opptreningen av nye servicehunder må starte umiddelbart, erklærer hun. PENSJONISTER: Elida og hennes arbeidskamerater går snart av med pensjon. Dette gjør fremtiden til deres eiere uviss. Dette er matte for førsteklassinger Førsteklasse Kathrine mener, i likhet med Giltun, at dette regnestykket burde være såre enkelt. USIKKERT: Kathrine Dekke frykter for fremtiden nå når servicehunden Elida pensjoneres. Jeg kan ende opp på en institusjon med 24-timers overvåking, sier hun. Hvordan skal påsken feires? Bente Thorsen Stortingsrep., Rogaland Påsken er en avslappende og god høytid som også får meg til å tenke på hvorfor vi feirer den. Om jeg ikke har anledning til å gå i kirken, får jeg gudstjenesten med meg enten på radio eller TV. Det hører med til påsken. Påsken er også starten på bobilsesongen vår, noe jeg alltid gleder meg til. Claus Jørstad Gruppeleder Finnmark FrP Påsken for meg betyr en kjærkommen periode til å få slappet av og nyte litt sol og natur. Dessverre så har jeg i år jobb hele påsken, så denne gangen betyr det kun ekstra inntekt. For øvrig er det rett før fødsel for vårt første barn, som har termin 25. mai, så påsken blir for vår del forberedelse av alt i forbindelse med dette. Vidar Andersen Varaordfører i Sandefjord Det blir bobiltur til Strømstad i Sverige lørdag. Barnebarna blir med og har lenge gledet seg. Regner med å være hjemme i Norge igjen i løpet av onsdag før skjærtorsdag. Helgedagene tilbringer vi uten barnebarn i gamlelandet - der hvor været er best og det er minst snø. Hele påskeuken med mest mulig avkopling og kos. Mazyar Keshvari Bystyremedlem Oslo I påsken skal besøke familien min i Sverige, som jeg ikke har sett på noen år. Jeg gleder meg veldig til å få noen rolige dager med godt selskap og iransk mat. Og så skal jeg bruke noen av fridagene til å rydde kontoret der det har samlet seg enorme mengder med dokumenter. Aud Helene Marthinsen Gruppeleder sametingsgruppen Første del av påsken er satt av til kos med ungene. Da kjører vi snøscooter, tenner bål, koker bålkaffe, griller pølser og tørrkjøtt. Askeonsdag åpner vi puben, så da skal jeg jobbe resten av påsken, unntatt skjærtorsdag og 1. påskedag da har vi stengt. Påskeaften skal vi ha skattejakt med ungene, det er veldig populært, og skatten er påskeegg.

13 Lørdag 16. april ELDRE: Primæroppgaven til hunden Ebba var å trekke rullestolen. Nå har hun blitt eldre, og hun har måttet gi seg med dette. Dette går igjen utover min fysikk siden jeg må bruke elektrisk rullestol, sier Ole Martinsen. Det er helt latterlig at regjeringen ikke snarest går inn for dette. Det koster 18 millioner kroner å ha meg på institusjon, mens det koster fire millioner kroner å gi penger til under ti servicehunder. Dette er matte for førsteklassinger, utdyper en oppgitt Kathrine. Ifølge Ole Martinsen, som har hatt servicehunden Ebba hjemme i flere år, er det også andre forhold som gjør at ting haster. Ordningen med servicehunder var nemlig et prøveprosjekt. Martinsen mener mange problemer kunne vært spart hvis dette prøveprosjektet hadde vært lagt innenfor mer forutsigbare rammer for tre-fire år siden. Faktum er at kompetansen innenfor servicehundmiljøet begynner å forsvinne siden det ikke er forutsigbarhet. En trener har allerede sluttet, og det er snart ikke mange personer eller trenere igjen som kan levere servicehunder, sier han, og legger til: Alt dette hadde vært løst om departementet hadde fulgt opp merknaden fra Stortinget om å bruke penger, og å legge rammene til rette for servicehunder i Norge. I stedet for har det blitt en akutt krise. Gir seg ikke FrP-representant Giltun lover at hun ikke kommer til å gi opp denne saken. Jeg kommer til å konfrontere statsråden igjen. En enstemmig komitémerknad sier at det skal bevilges penger til erstatningshunder. Det er derfor på høy tid at det kommer et klarsignal så de kan begynne å trene de nye hundene, forklarer hun. Monique Watne > Likestilling Vil likestille servicehunder med førerhunder. FrP mener servicehunder er like viktige som førerhunder. Av den grunn har de fire stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Vigdis Giltun, Laila Marie Reiertsen og Kari K. Kjos lagt frem et representantforslag om en likestilt finansieringsordning av disse hundene. I forslaget viser representantene til følgende positive følger for personer som har servicehunder: De har fått redusert behov for omsorgstjenester og færre liggedøgn på sykehus, de kan følge progresjonsløpet under høyere utdanning, mange har kommet ut i inntektsgivende arbeid etter langvarig uførepensjon og flere av dem har fått vesentlig bedret helsetilstand. Det er ingen tvil om Dette er saken: Samfunnsøkonomisk lønnsomt at ordningen er samfunnsøkonomisk lønnsom. Det er derfor viktig at ordningen nå blir permanent og forutsigbar, sier Giltun, som anslår at det kan være 400 personer som kan være aktuelle brukere for slike hunder. Dette er omtrent like mange som i dag bruker førerhund. Det er derfor på tide at personer som har behov for servicehunder blir likebehandlet med personer som bruker førerhunder, presiserer hun. Monique Watne > Regjeringen bevilget i 2009 tre millioner kroner til et prøveprosjekt med servicehund for personer med nedsatt funksjonsevne. Det har tidligere vært gjennomført forsøk med servicehunder i privat regi. Prosjektet er i hovedsak rettet mot unge personer med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne, og som har behov for tilrettelegging i arbeidsliv eller dagligliv. Prosjektet fikk en prosjektperiode på to år fra bruker fikk tildelt hund og til fram til sluttvurdering. De to årene har nå gått, men det har fortsatt ikke kommet et klarsignal fra statsråden om denne ordningen vil fortsette. Hvordan skal påsken feires? Ib Thomsen Stortingsrep., Akershus I år blir det igjen Skagen-påske med kona, og vi er så heldige at vi får besøk av vår sønn Martin og samboeren Anne Kjersti. Jeg legger nok også inn noen kjøreturer med den gamle veteranbilen min, og et besøk på Skagen museum for å oppdatere meg på årets utstillinger og utstil- lingen med P. S. Krøyer. Kari K. Kjos Stortingsrep., Akershus Har jobbet mye den siste tiden og gleder meg nå til påskeferie fordi den gir meg mulighet til å være sammen med familien. Noen av dagene skal kun gå med til å stelle pent med mannen og ha samvær med våre to barn og svigerbarn. Mitt håp er at solen skinner. Da kan jeg sitte på terrassen og lese dokumenter og få frisk luft. Åge Austheim Møre og Romsdal FrP For meg betyr påsken tid til familie og venner når vi samles på Oppdal. Selv om påsken er sen i år, håper jeg at det blir både turer på nedover- og bortoverski. Jeg har kjøpt nye tvillingtupp-slalomski, som jeg gleder meg til å bruke. Og så blir det masse hyttekos med god mat og drikke. Lars Wangen Leder Nord-Fron FrP Påsken for meg er som regel avslapping på hytta på fjellet, i solveggen med en god bok eller inne med yatzy eller andre spill. Da er rekreasjon for meg å være på hytta. I år blir det ikke så mye av det fordi jeg skal kjøre taxi på Vinstra i hele påsken. Det ser jeg frem til, det blir en annerledes påskefeiring. Hans Høegh Henrichsen Nestleder Frogner bydelsutvalg Nå er våren her for alvor. Sol og frisk luft, fred og ro, påskeegg og «Påskemorgen slukker sorgen» i radioen. Men også en påminnelse om noe helt sentralt i vår kultur, en ballast de fleste av oss har med fra de første barneår, en arv som det blir stadig viktigere for oss å verne om i disse flerkulturelle tider.

14 14 Lørdag 16. april 2011 Matspill for galleriet Torgeir Trældal (FrP) mener Matkjedeutvalgets rapport er et bestillingsverk. Rapporten er et spill for galleriet. Dette kommer ikke til å gi lavere priser eller større utvalg i butikkene, fastslår han. Rapporten som ble lagt frem tirsdag denne uken, understreker ifølge Trældal kun hvor viktig det er at man reduserer eller fjerner norske tollsatser og importvern. Han påpeker at satsene kan senkes med flere milliarder kroner uten at det får konsekvenser for norsk landbruk. I dag er norske matvareprodukter beskyttet av skyhøye tollsatser, og kjøtt, ost og melk er varer som forbrukerne må betale stive priser for. Innlysende i denne sammenheng er at Matkjedeutvalget ikke har sett på hvilke prisdrivende virkninger landbrukspolitikken og de politiske vernetiltakene som omfatter landbruket, har. Jeg er også meget kritisk til at markedsregulatorenes makt ikke er problematisert i denne rapporten, sier Trældal, som er FrPs landbrukspolitiske talsmann. Vanskelig Trældal påpeker at konsern som Tine og Nortura bestemmer hvor mye og hva som skal produseres. Dette gjør det vanskelig for utenforstående produsenter å slippe til. Man burde gi bøndene full råderett over hva gården skal brukes til, fremfor strengere lovregulering, dagligvareombud og eierskapsreguleringer. Og man burde heller fjerne overdrevne statlige subsidier, mener Trældal. Umulig oppgave Han får støtte av FrPs tidligere landbrukspolitiske talsmann, Hans Frode Asmyhr, som mener at Matkjedeutvalget i denne rapporten har fått en umulig oppgave fordi det ikke har fått anledning til å se på hvordan politisk gitte rammebetingelser påvirker priser og utvalg. Man må huske på at det ikke er matvarekjedene som har skylden for de høye matvareprisene. Derimot er det landbrukspolitikken. Videre har ikke Matkjedeutvalget drøftet de reelle årsakene til at nordmenn må betale mye mer for maten enn sine nordiske naboer. Rapporten er rett og slett en avledningsmanøver for å unngå kritikk av dagens landbrukspolitikk, fastslår Asmyhr. Rapporten er ganske enkelt et politisk bestillingsverk Fortjent kritikk Han mener videre at Rema- Reitans slakt av regjeringen i forbindelse med rapporten er på sin plass. Regjeringen får ærlig fortjent kritikk i denne sammenheng. All honnør til Reitan der. Men jeg stiller meg undrende til hvordan utvalget kan forsvare at de store matkjedene er årsaken til at Norge i 2008 hadde det høyeste prisnivået på mat i DYR MAT: Norske forbrukere betaler i dyre dommer for matvarer og dårlig utvalg i hyllene. Slik burde det ikke være mener Trældal og Asmyhr. (Foto: FrPMedia). Europa. I verste fall har de kun en liten del av ansvaret for matprisene, mener han. Systemfeil Både Trældal og Asmyhr er enige i én ting og det er at det er systemet bak kjedene som er problemet. Rapporten er ganske enkelt et politisk bestillingsverk og et spill fra de rødgrønne. Lite her vil gi forbrukerne flere og billigere varer. Skal man få ned prisene må man våge å ta et oppgjør med norsk toll- og landbrukspolitikk, samt markedsregulatorene Tine og Nortura, fastslår de to. David Lande > Hvordan skal påsken feires? Line Miriam Sandberg Gruppeleder Troms FrP Påsken for meg er sol, skiturer i skog og mark, svartsvidde pølser på bål, aking og lek ute i naturen sammen med slekt og venner. I år skal vi til varmere strøk. Vi skal lade batteriene foran årets valgkamp og nyte late dager. Fred og ro, ekspedisjoner og utforsking, gåturer, bading, god mat og drikke uten snø. Hanne C. S. Iversen Varaordfører i Harstad Påsken gir mengder av tid til barna og familien, bøker og dårlige serier på tv. En dag starter gjerne med et godt frokostbord der man finner egg, hjemmelaget kyllingsalat og ristet brød med ost og appelsinmarmelade. Så er det utelek i sol og snø før ettermiddagen kommer med spill, bøker og TV. Kjell Børge Freiberg Ordfører i Hadsel Påsken for meg blir helt spesiell siden jeg fyller 40 år rett etter høytiden. Jeg skal arbeide litt og også i år delta på Møysaltur på langfredag. Dette er en tur på Vesterålen og Lofotens vakreste og høyeste fjell (1262 m.o.h.). Fjellet ligger i Hadsel kommune, og derfra har man et fantastisk syn over verdens vakreste øyrike. Per Hotvedt Nielsen Gruppeleder Tjøme Jeg har lagt vekk skiutstyret for i år. Når man bor på Tjøme er våren hellig. I år, hvor påsken kommer så sent, vil vi tilbringe den hjemme og foreta de nødvendige ting etter vinterens knallharde favnetak. Hagen trenger sitt, båtpuss hører med. Det gjør også en stille stund med en pils på verandaen. Geir A. Mo Generalsekretær For meg betyr påsken først og fremst et etterlengtet avbrekk etter en lang vintersesong med mye reising og hardt arbeid. Etter de siste ukers turbulente tider er påsken i år ekstra etterlengtet og tilbringes først med noen dager i sol og varme på Malta sammen med min samboer Lill. Etter dette går ferden går til familiebesøk i Haugesund og Lærdal. God påske ønskes alle FrPere landet over!

15 Lørdag 16. april INGEN MEDLEMSFLUKT På tross av svingende meningsmålinger opplever FrP ingen medlemsflukt. Det viser ferske tall fra medlemsregisteret. I perioden 20. mars til 11. april i år var det 305 personer som meldte seg inn i Fremskrittspartiet, mens 322 meldte seg ut. Når man også legger til grunn at 14 av partiets medlemmer gikk bort, har partiet kun mistet tre medlemmer i en periode med en rekke negative presseoppslag på grunn av den såkalte Birkedal-saken. Dette er hyggelig lesning, sier assisterende generalsekretær Øystein Lid. Det viser at det er politikken og partiet som går foran enkeltmennesker og enkeltsaker, fortsetter Lid. Han tror også at de negative medieoppslagene har vekket sympati blant dem som har vurdert Fremskrittspartiet som sitt parti. Det betyr at organisasjonen jobber bra også i tunge tider, sier Lid fornøyd. Flere betaler Statistikken viser også at flere medlemmer har betalt STABILT: Til tross for tunge uker, opplever FrP ingen medlemsflukt. Medlemstallet er stabilt høyt. medlemskontingenten tidligere enn vanlig. Her har partiet en økning på nærmere hundre betalende medlemmer i forhold til samme periode i fjor. Dette kan også tolkes som et signal fra medlemmene om at de støtter opp om Vi ønsker alle våre medlemmer God påske Partikontoret holder stengt fra og med mandag 18 april. Kontoret åpner igjen 3. påskedag, tirsdag 26. april. Illustrasjonsfoto: Børge Sandnes partiets arbeid. Jeg håper dette fortsetter frem mot valgkampen til høsten, sier Lid. Nå skal vi reise kjerringa og vise at det er vi som har den beste politikken, avslutter Lid. Trygghet er velferd For Fremskrittspartiet er borgernes trygghet ett av de viktigste velferdsgoder. Utrygghet er et onde som legger beslag på energi og positiv livsutfoldelse hos den enkelte, og det er statens og politiets oppgave å unngå dette. Derfor er de fem overfallsvoldtektene i Oslo for to helger siden et stort slag i ansaiktet for hele samfunnet. Men aller verst er det for jentene som ble utsatt, og de som har opplevd liknende tidligere. Disse skal leve med utryggheten resten av livet, og vil merke hvordan denne legger beslag på deres valg. Det er i denne situasjonen vi opplevde at oslopolitiet nedbemannet med hundre stillinger i 2010, en trend som har fortsatt i år. Politiet er ikke hele løsningen på problemet. Men politiet spiller en sentral rolle i forebyggingen av alvorlig kriminalitet som det her er snakk om. For tiden er politiet ikke dimensjonert til å oppfylle denne rollen. - Vi er usynlige, sa Sigve Bolstad i PF den 11. april og snakket da på vegne av 90 prosent av politifolkene som hadde svart i en spørreundersøkelse. Dette er en modig uttalelse, og samtidig en uttalelse som viser at noe er alvorlig galt. For å få tryggheten tilbake må vi ha flere politifolk ut i gatene. Snart står et kull på 432 elever ferdigutdannet fra Politihøgskolen. FrP vil gjenta sitt forslag fra statsbudsjettet om jobbgaranti til alle disse. Selv om det ikke er utlyst stillinger til dem alle, må de ansettes og settes i utetjeneste med en gang Da oppnår man i tillegg at de kommer innenfor politietaten og ikke forsvinner til andre bransjer for godt. De som eventuelt ikke har bestått eksamen, får man bruke til patruljering sammen med erfarne tjenestemenn. Jeg gleder meg til justisministeren legger frem revidert nasjonalbudsjett for å se at han kommer etter, og vil legge penger på bordet for å sikre disse studentene jobb. Man kan også gjøre mye for å hindre avgangen fra politiet, og tilby seniorer mer gunstige pakker for å stå i tjeneste. Det er meningsløst at så folk i slutten av 50-årene, med massevis av kompetanse, skal tvinges til å slutte. Sigve Bolstad sa at Oslo trenger dobbelt så mange stillinger ute for å være nok synlig. Det er jeg enig i. Han kom også med et konstruktivt forslag om omdisponering av kontorpoliti. Dette mener også jeg er et viktig tiltak på kort sikt for å få en forsvarlig bemanning. På lengre sikt mener jeg Oslo, som eneste storby i Norge, må få sitt eget politi. Da skal lokalpolitikere prioritere trygghet og tilstedeværelse og byen vil ha sitt eget politikorps som kan gjennomføre en reell nullvisjon. Generelt sett er tilstedeværelse kriminalitetsforebyggende. Det trenger ikke være politiet; parkvoktere, natteravner og andre kan være tilstede de også. Bare det at de er der, gjør at overfallsmenn vil vegre seg i større grad. Sammen med politiet kan slike aktører bidra til en effektiv nullvisjon der alle småting blir reagert på og småkriminelle opplever konsekvenser før de utvikler et mer alvorlig forbrytermønster. Politiet er en viktig brikke i jobben med å skape trygghet for alle landets borgere. For Fremskrittspartiet er dette en av de oppgavene vi tar aller mest på alvor. Vi skal prioritere og presse frem mer politi slik at alle kan føle seg trygg i hovedstaden og i resten av landet. God kriminalitetsfri påske, ta forhåndsregler, snakk med naboen, la noe lys være på selv om finansministeren får ytterligere avgiftskroner i kassa. Og: Les fjellvettreglene det er aldri for sent å stemme FrP facebook.com/per.sandberg.frp

16 16 Kronikk Lørdag 16. april 2011 Ulf Erik Knudsen Medlem av Drammen bystyre Representert Buskerud på Stortinget Medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen ( ) Offentlige anskaffelser er ikke det mest spennende og «sexy» politiske tema man kan velge, men likefullt handler det om ufattelig mye penger som brukes feil. Det handler også om et stort potensial for saksbehandlingsfeil, anbudstriksing og korrupsjon. Ikke spennende og sexy, men Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for nesten 400 mrd. kroner årlig. Staten alene stod for om over 170 mrd. kroner i Brudd på reglene om offentlige anskaffelser har vært en gjenganger i Riksrevisjonens rapportering om statlige virksomheter. Feil og mangler har vært påpekt en rekke ganger. Situasjonen har bedret seg noe, men det gjenstår et betydelig forbedringspotensial. Dette fremgår klart av en fersk rapport fra Riksrevisjonen dokument 3:6 ( ) som ble debattert av Stortinget tirsdag 12. april. Klagenemnda Hvor alvorlig situasjonen er, fremgår tydelig av at Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) formelig «drukner» i sakner. Selv om staben er økt, er saksrestansene nesten doblet det siste året. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden er nå rundt seks måneder. Dette er det dobbelte av målet som ble satt for fire år siden. Manglende etterlevelse av anskaffelsesregelverket kan føre til høyere priser og lavere kvalitet på de varer og tjenester som det offentlige kjøper inn. Det øker også risikoen for korrupsjon og misligheter. Politikere i storting, fylker og kommuner har derfor en viktig jobb i å holde fokus på temaet. Og det er nok å ta tak i. I rapporten er det påvist 1196 regelverksbrudd i de 616 sakene hvor det er konstatert manglende etterlevelse av anskaffelsesreglementet. Konkurranse Det regelverksbruddet som oftest går igjen er manglende konkurranse. Dette gjelder i over halvparten av alle sakene som Riksrevisjonen har funnet. Ofte skyldes dette videreføring av utgåtte rammeavtaler hvor det skulle vært utlyst nye anbud. Et annet regelverksbrudd som går igjen er manglende eller mangelfull protokollføring. Dette gjelder i 45 prosent av sakene. Andre regelverksbrudd som påvises er manglende sporbarhet, manglende HMSattest eller skatteattest, manglende skriftlige kontrakt, feil valg av anbudsprosedyrer, mangler ved konkurransegrunnlaget, feil ved kunngjøringen, og brudd på reglene om habilitet. Reglene Hvorfor er det da slik at reglementet ikke følges? Dette er en sammensatt problemstilling, hvor det er vanskelig å trekke frem en enkelt årsak som forklaring. I rapporten fra Riksrevisjon-en er det oppgitt 11 mulige årsaksforklaringer basert på spørreundersøkelser til berørte virksomheter og departementer. Manglende regelverkskompetanse er den årsak som flest virksomheter oppgir. En annen årsak som nevnes er manglende bestillerkompetanse dvs. kjennskap til hvilke behov virksomheten har og hvilke leverandører som kan være aktuelle. Ofte tror innkjøperne at det kun er én aktuell leverandør og henvender seg direkte til vedkommende når varer og tjenester skal anskaffes. Manglende regelverkskompetanse og bestillerkompetanse skyldes ofte en lite formålstjenelig organisering av innkjøpsarbeidet. Økt lederforankring, bedre internkontroll, økt kompetanse gjennom kurs og økt bruk av elektroniske løsninger skal bidra til bedre innkjøp. Viktigst er kanskje jobben lederne i virksomheten gjør. Når virksomhetene ikke etterlever regelverket, er dette et ledelsesansvar. Gode råd Mange gode råd kan man få fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Difi har en sentral plass i arbeidet med å få offentlige virksomheter til å fokusere på forbedringer i innkjøpssektoren. Blant annet driver Difi nettstedet doffin.no, og gir ut nyhetsbrev med relevant informasjon på fagfeltet. Målgruppen er alle som arbeider med offentlige anskaffelser og spesielt de som er direkte eller indirekte ansvarlige for innkjøp i kommuner og fylkeskommuner. Difi har ansvar for at statlige/offentlige virksomheter har tilbud om kurs om anskaffelser. Dette er et sårt tiltrengt og nyttig tiltak for å rette opp i situasjonen. Kunnskapsportalen og Difis arbeid med å videreutvikle denne med informasjon, tilrettelegging og hjelpemidler, er også noe som vil styrke feltet. Nasjonalt program NHO og KS har startet et nasjonalt program for leverandørutvikling. I den forbindelse har de gitt ut en brosjyre som viser hvordan åpen dialog mellom kunder og leverandører i anskaffelsens tidlige fase bidrar til nye produkter, ny teknologi, bedre løsninger og merverdi for alle involverte parter. Denne er absolutt verdt å lese. Innkjøp er kanskje ikke det mest spennende man driver med i politikken, men alle politikere og ansatte ledere i offentlig sektor har et ansvar for å følge opp innkjøpspolitikken i virksomhetene. Det må påses at reglementet etterleves og nødvendige tiltak iverksettes. Det bør blant annet settes fokus på størrelsen for de offentlige anbud. Det er en kjent problemstilling at mange offentlige oppdragsgivere sliter med at det er for få deltakere i konkurransen. Når bare et fåtall leverandører er med, kan konkurransen bli kraftig redusert. En svensk undersøkelse viser at mange småbedrifter aldri deltar i offentlige anbudskonkurranser, fordi kontraktene som lyses ut er for store for dem. Ved å legge bedre til rette er det stort potensial for flere konkurrenter, større konkurranse og bedre resultat. For eksempel kan man legge rammeavtalekonkurranser eller andre store oppdrag ut på anbud i mindre deler, geografisk eller produktmessig. Da kan mindre foretak legge inn tilbud på de deler hvor de har sin ekspertise eller sitt geografiske nedslagsfelt. Store rammeavtalekonkurranser bør bare gjennomføres der hvor en kan oppnå et bedre sluttresultat ved samlet utlysning, enn ved at oppdraget lyses ut i mindre separate konkurranser.

17 Lørdag 16. april 2011 Leserbrev 17 Leserbrev sendes elektronisk til Skriv kort ikke mer enn 30 linjer. Redaksjonen kan forkorte innleggene. Ubenyttede leserbrev returneres ikke. Leserbrevene kan ikke automatisk tas til inntekt for Fremskritt eller FrPs synspunkter. Legg gjerne ved foto elektronisk. Du skal like andres meninger i din avis. (Anders Lange) Skole som produserer tapere? Det brukes mye tid på omstillinger, innføring av nye retningslinjer og undervisningsmetoder i skolen. Er vi tjent med en eksperimentell skole, der våre barn blir forsøkskaniner for skiftende politikeres testing av egne ideer og teorier? Slike systemtester bør etter min mening skje i forskningsrelatert småskala. Barnas evne til å tilegne seg kunnskap avhenger av leseferdighet, motivasjon, selvtillit, arbeidsmiljø, og studieteknikk. Dersom man bruker større ressurser på disse faktorene gjennom de første årene i barneskolen, vil det gi store innsparinger de siste årene i barne- og ungdomsskolen, og flere motiverte og velkvalifiserte elever til våre videregående skoler. Lesekulturen i hjemmet bør styrkes gjennom informasjon til småbarnsforeldre om betydningen av nettopp dette, og praktiske tiltak for å styrke denne kulturen. Man må i større grad bruke individuelt tilpassede studieplaner som gir alle elevene noe og strekke seg etter ut fra en trygg arena som de mestrer. Man må avsette resurser til nødvendige straks tiltak i form av støtteundervisning og praktisk tilrettelegging slik at læringskurven ikke stopper opp. Man sparer store penger på hurtig behovsprøvd innsats. Dagens skolesystem produserer tapere med redusert livskvalitet og svekket konkurranseevne i skole og arbeidsmarkedet. Taperfølelsen og manglende evne til opptak av lærdom resulterer i dårlig selvbilde, skoletretthet og avbrutt utdannelse. De samfunnsøkonomiske tapene av dette er stort. Dagens skole har behov for nytenking, statusøkning og ressurser. Alle er enige om at en god skole er nøkkelen til et vellykket samfunn i fremtiden. Vi har ikke råd til å utsette satsningen på en bedre skole. Bjørn S. Odden Alta FrP Har miljøet gått til hodet på oss? Har miljøet gått til hodet på oss? Jeg tror ikke det, men jeg tror vi har mistet fornuften. De siste årene har det vært et enormt fokus på miljø. Det har gått på bekostning av arbeidsplasser, industri, vei utbygging og inntekter til stat og kommune for å nevne noe. Så kan man stille seg spørsmålet om utviklingen er bra. Jeg vil hevde at å ha fokus på miljøet er bra så lenge man klarer å rette seg etter sunn fornuft. Men hvem skal passe på at vi skal klare Illustrasjonsfoto: Børge Sandnes) å bruke sunn fornuft? Er det staten som skal pålegge oss lover hvis vi ikke klarer å bruke sunn fornuft, eller er det en kommunikasjon mellom kommune og enkeltindivid. Jeg vil foretrekke det siste. Det at enkeltindivid klarer å tenke selv innenfor visse rammer bør være et godt utgangspunkt, da bør muligheten til kreativitet innen miljø og næring være til stede. Mange stiller seg spørsmålet: Hva skal vi leve av etter oljen? Etter at industriarbeidsplassene har forsvunnet, kan vi jo ikke leve av å klippe hverandre. Vi har alle en plikt til å legge til rette for ny næringsindustri, særlig eksportindustri, som vel og merke er miljørettet innen visse rammer. Men hvorfor er det blitt så galt at industrien ikke overlever i Norge og at nye kreative sjeler blir kvalt ved oppstart? Kan det være fordi samfunnet er styrt av byråkratiet? Staten har lagt til rette for oppstartstøtteordninger som Skam dere Gruppeleder Svenn Kristiansen,fylkesleder Lars Lindskog og ordførerkandidat Per Ove With skam dere. Jeg tilhører fotfolket i partiet. Men selv jeg vet at når fellesskapet er under ild så gjelder regelen «en for alle og alle for en». Organisasjonen kommer alltid først. Når tre fremstående FrPpersonligheter går ut i pressen og spenner ben under partiets ledelse, samtidig som hele Norges presse prøver å gjøre det samme, må det betegnes som forræderisk oppførsel. Det fins ikke anstendige gloser som beskriver den egotrippen disse tre partimedlemmene er på. Skulle jeg trekke meg ut av det kreves stor tålmodighet og pågangsmot for å gjennomføre. Og så kreves det i dagens samfunn en utredning før oppstart, en såkalt konsekvensutredning som initiativtakeren må ta for egen regning. Og igjen så har staten lagt retningslinjer slik at økonomien bør være god. Miljøplaner er en selvfølge med respektive avgifter. Og til slutt avgifter og skatter til staten. Til slutt står det igjen noen kroner hvis man er heldig til sin egen lønn. Og så lurer vi på hvorfor ingen flere kreative sjeler starter opp industri? Vi må se på muligheter. partiet i protest vedrørende Birkedal-saken, så hadde det hatt sin begrunnelse i disse tre foregangsmenns oppførsel i saken. Men jeg trekker meg ikke i protest fordi jeg velger å støtte min partiledelse når den har det som vanskeligst. Skulle jeg være uenig i ledelsens håndtering i denne saken, så hadde jeg tatt det opp i etterkant og bak lukkede dører. I særdeleshet når jeg som disse tre har så kort vei til ledelsen i forhold til de fleste partimedlemmer. Dette er elementært. Kanskje burde disse tre gjennomgå FrPs organisasjonskurs? Leif Kristiansen Grorud FrP Vi er et rikt land med mange ressurser, olje, gass, fisk og fjell. Det gjelder å se muligheter for ny industri og legge til rette for dette. Bidra til en sunn og fornuftig utvikling i Norge. Sammen må vi dra lasset. Vi må ta hensyn til miljø, men også til at industrien får gro og drive utvikling. Miljøet skal være en bidragsyter til å fremskaffe industri og næring. Ikke som det har blitt i dag: En hindring for utvikling. Stig Axel Olsen Velkommen til Brunstad! Sjøen, hyttene og stemningen er den samme, men navnet er nytt. oslofjord.com

18 18 Organisasjon Lørdag 16. april 2011 Oslo FrP Medlemsmøte Håndverkeren, torsdag 28. april kl Hvordan kan Oslo FrP sikre innbyggerne mer og bedre velferd? NHO Service vil vise hvordan man ved samspill mellom privat og offentlig sektor kan frigjøre milliarder til mer og bedre velferdstjenester. Skal evaluere krisehåndtering FrPs sentralstyre har gitt åtte personer mandat til å evaluere Birkedal-saken og partiets håndtering av den. Hvordan sikre suksess og hindre fallgruver for både bedrifter og politikere. Disse vil snakke om samarbeid med private, kommunalt byråkrati og Oslo FrPs program for effektivisering av Oslo. Ordførerkandidat Carl I. Hagen, Byrådslederkandidat Øystein Sjøtveit, Adm. direktør Petter Furulund i NHO Service Konserdirektør Jan Bjørnebo ISS, Daglig leder Siri K.Willmann i Omsorg og Helse AS. Utvalg skal ifølge mandatet evaluere både partiets etiske og organisatoriske retningslinjer, og da særlig paragraf 13, gi råd for håndtering av krisesituasjoner og mediehåndtering av slike saker. Utvalget består av til sammen åtte personer fra både lokal- og sentralpolitisk nivå, skal ledes av stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos fra Akershus. Jeg tror det kan bli både krevende og følelsesmessig tøft å sette seg inn i denne saken, sier hun. Vi har hatt de etiske retningslinjene i ti år. Dette er første gang vi på en måte har fått testet dem ut. Da er det greit med en gjennomgang for å finne ut om de virker som de skal. Om de er et godt verktøy eller ikke, sier hun, og mener at slike retningslinjer ikke bare skal virke godt for partiet, men også for personer som varsler om eventuelle uregelmes- sigheter. Ekstern I utvalgets mandat heter det også at alle ledd i organisasjonen skal involveres og at synspunkter på regelverket bør innhentes hos eksterne fagpersoner. Som grunnlag for å vurdere eventuelle behov for endringer av retningslinjer og rutiner, skal utvalget også kartlegge andre vante organisasjoners retningslinjer, rutiner rele- og praktisk håndtering av slike saker. Her oppfordres det til at utvalget innhenter relevant ekstern kompetanse fra eksempelvis idrettsorganisasjoner, krisesentre, barneombud og andre politiske partier. Det er et godt mandat. Vi trenger å høre fra andre, sier Kjønaas Kjos. Hun er svært opptatt av at utvalgets konklusjon skal være så grundig og god. Det er viktig at både vi og partiet føler at dette er tatt på alvor, avslutter hun. Utvalgets innstilling skal foreligge i god tid før landsstyrets møte i oktober i år. Utvalget Disse skal sitte i utvalget: Leder Kari Kjønaas Kjos, fylkesleder i Akershus og medlemmene Karin Ståhl Woldseth, Stortingsrepresentant fra Hordaland, Lars Lindskog, fylkesleder i Telemark, Eivind N. Borge, ordfører i Hvaler i Østfold, Hanne C. S. Iversen, varaordfører i Harstad i Troms, Anders Anundsen, stortingsrepresentant fra Vestfold, Tone T. Johansen, varaordfører i Nittedal i Akershus og Karine Lien Skaret fra FpU i Hedmark. Cathrine Brynildsen > LEDER: Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos skal lede utvalget som skal evaluere Birkedal-saken. Riktig svar på forrige ukes Quiz: «Sex og SingelSiv» Langs Akerselva 5. Krigsseilerne og den norske handelsflåten 6. Fem-seks Vinner av forrige ukes Quiz er: Ane Grete Larsen, Bjerkreim Vi gratulerer! Påmelding snarest Epost: Telefon: / Faks: Oslo FrP, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO Kristine Stensen Også kalt Kikki, fra Sauherad FrP får FrP-kruset denne gang. Kikki har vært medlemsansvarlig i Sauherad FrP i mange år. Hun er en person som alltid passer på at de andre medlemmene har det bra, som bestandig stiller opp på møter med hjemmelaget kaker. Hun ordner opp når laget skal ha stand, og stiller opp i det meste. Til tross for at Kikki sliter med helsa si, er hun bestandig positiv og har alltid et godt ord til alle. Vi gratulerer! Kjenner DU noen som fortjener FrP-kruset? Send tips til APRIL 30. Politikerskolen Kristansand FrP 30. FpU Akademiet Vestfold FpU 30. Utarbeidelse av lokallagsprogram Molde FrP 30. Tale og debatt teknikk Løten FrP 30. Valgkamp og standskurs Hordaland FrP 30. Tale og debatt teknikk Sør-Varanger FrP MAI 1. Valgkamp og standskurs Averøy FrP 1. Helsepolitikk Sande FrP 3. Medlemsmøte Vestby FrP 3. Introduksjonskurs for nye medlemmer Førde FrP

19 Lørdag 16. april PÅSKE + KRIM = SANT: Nordmenn elsker påskekrim. Og spesielt glade er vi i Agatha Christies Hercule Poirot som spilles av den belgiske skuespilleren David Suchet. (Foto: oldcityapartments. eu/www.agatha-christie.net/media) Elsker påskekrim Påske betyr mord og mysterier med Hercule Poirot og Miss Jane Marple. Nordmenn simpelthen elsker påskekrim. Påske betyr ikke bare stengte tunneler, lange køer til fjells, sure skrikerunger og en bil som streiker. Hva er det med nordmenn og påske? Ikke er vi særlig religiøse av oss, og langt fra alle bryr seg om korsfestelse, nattverd og oppstandelse. Men påskekrimmen derimot, den er viktig. På lik linje med påskenøttene. Påskekrimmen er et «must» for oss nordmenn. Men hvorfor skal vi henfalle til krim i bøker og på TV nettopp i påsken? Bergenstoget plyndret Det hele antas å ha startet i 1923, da Harald Grieg, Gyldendals forlegger, rykket inn en annonse likt et vanlig nyhetsoppslag på forsiden av Aftenposten med tittelen «Bergenstoget plyndret i natt». Denne annonsen var ingenting annet enn reklame for Nordahl Griegs og Nils Lies nye krimbok. Resten er historie. Nordmenn gikk mann av huse for å kjøpe boken med andre ord solgte den godt. Og da Aschehoug året etter gjorde noe tilsvarende, ble tradisjonen med påskekrim fast inventar i høytiden. Krimpris Påskekrimmen blir også av mange beskrevet som en særnorsk tradisjon, men den er like mye utbredt i England. Flere vil nok også påstå at tradisjonen med påskekrim stammer fra britenes Agatha Christie. Uansett ser vi i tiden før påske et massivt salg av krimbøker. I tillegg utdeles Rivertonprisen årlig en litteraturpris for beste, norske krimbok. Denne har vært utdelt siden Mye spenning Også norske meierier har lenge slengt seg på krimbølgen i påsken. Blant andre Tine, som i mange år har fått kjente, norske forfattere til å skrive små krimhistorier på melkekartongene. Meieriet arrangerer også påskekrim på sine nettsider. Der kan man sende inn forslag til løsning på gåten. Norske TV-kanaler sender hver påske en krimserie i beste sendetid, og radioprogrammer og aviser er fulle av påskenøtter og krimoppgaver. At påske og krim er et særnorsk fenomen kan tilsynelatende underbygges av at «søta bror» en gang gjorde forsøk på å lansere påskekrim. Det ble mer eller mindre mislykket, og siden har det ikke vært prøvd. David Lande > Tre om påskekrim Gjermund Hagesæter, stortingsrepresentant Karin S. Woldseth, stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen, stortingsrepresentant Jeg er ikke så veldig aktiv på å lese påskekrim, men krim på TV er noe jeg følger med på. TV-krim er mye mer avslappende og mindre krevende enn å lese en bok. Blant mine favoritter er Agatha Christies og Hercule Poirot. Det blir alltid krim i påsken. Jeg har i løpet av mange år lest de fleste krimforfatterne som forbindes med påske. Skal lese bøkene til Camilla Läckberg på nytt. I tillegg vil jeg lese årets debut fra en ung funksjonshemmet gutt fra Fredrikstad, som har skrevet en krimbok som heter Tysteren. Jeg leser veldig mye krim. Jo Nesbø er blant favorittene. I tillegg skriver både Henning Mankell og Camilla Läckberg meget bra. Av de gamle forfatterne så må det bli Agatha Christie. Hun skriver det som for meg blir «kosekrim» det er måten hun krydrer historiene sine så herlig på.

20 20 Lørdag 16. april 2011 Lørdag 30. april 2011 EKSTRA 1. maiutgave Husk å bestille Fremskritt til ditt 1. mai-arrangement Beste tips hver måned belønnes med 5 Strax-lodd fra Hjerteaksjonen! Æret med møterom En av FrPs mest markante politikere, avdøde John I. Alvheim, har fått sitt eget møterom i partiets konferansesenter. I tidligere år har juryen bak Alvheims ærespris hatt sine jurymøter på generalsekretærens kontor. I år kunne den samle seg for å drøfte årets prisvinner på nettopp møterom Alvheim. Hedret Fremskrittspartiet har valgt å gi sine møterom i Tosterup konferansesenter navn etter tidligere partiledere. Frem til nå har partiet hatt møterommene Lange, Lønnum og Hagens tenkeloft. Nå har også John I. Alvheim, som døde så altfor tidlig i 2005, blitt hedret med eget møterom. Alvheims ærespris deles ut på partiets ordinære landsmøter. Prisen ble første gang delt ut på FrPs landsmøte i 2005, av partiets helsepolitiker John I. Alvheim selv. Han døde i desember samme år. Det var derfor med en MANGE HEDRET: Tidligere vinnere av Alvheims ærespris. god porsjon stolthet at generalsekretær, Geir A. Mo, kunne åpne døren til møterommet for første gang forleden. Moderne Møterom Alvheim er det flotteste møterommet vi har. Jeg var derfor utrolig stolt over å kunne invitere juryen inn her, og som under dette møtet avgjorde hvem prisen skal gå til i år. Rommet er moderne med JURY: Fra venstre Carl I. Hagen, Jarle M. Alvheim, Sylvi Listhaug, Jan Vincent Johansen og Geir A. Mo. alle tekniske fasiliteter, og er smakfullt dekorert i lyse farger. På veggen finnes også en oversikt over og bilder av tidligere års prisvinnere. Verdig Årets jury har også fått to nye medlemmer, Sylvi Listhaug og Jarle M. Alvheim, sistnevnte er sønn av John I. Alvheim. Han skal sitte i juryen og være med i arbeidet med å velge ut hvilke ildsjeler som i hans fars ånd skal få den høythengende prisen. Han setter stor pris på FrPs gest. Dette er et fint og verdig minne for min far. Jeg liker rommet slik det er blitt utformet. Moderne og stilrent, avslutter han. Børge Sandnes > Tåkeprat Jonas Gahr Støre er forunderlig nok genierklært som en stor retoriker. Hvem har klebet dette imaget på ham? Han er jo den verste tåkefyrsten i norsk politikk. Lix, Lofoten i sms-innlegg i VG. Ubehagelig løvtynn Får en ubehagelig følelse av at kulturministeren er på løvtynn is hver gang hun uttaler seg i idrettssaker. Davy Wathne på Twitter. Ingen røyk uten ild Ryktet om at Aps sentralstyre skal utvides en gang til for å gi plass til Solskjær er vel bare i Dagbladet..com/siv.jensen.frp.com/per.sandberg.frp.com/per-arne.frp.com/siv_jensen_frp BLOGG: BLOGG: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen En adopsjonshistorie Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen Mitt navn er Elin Johannessen, og jeg er en Turner kvinne på 33 år. Jeg har vært gift med min kjære Kenneth i 12 år den 6 juli - 08 og jeg skal

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis Barna på flyttelasset Psykolog Svein Ramung Privat praksis Om å være i verden Millioner av barn fødes hvert år - uten at de registreres Millioner av barn lever i dag under svært vanskelige kår - uten at

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være.

Drømmer fra parken. Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. REPORTASJEN NYGÅRDSPARKEN må flytte Drømmer fra parken Møt menneskene som har hatt Nygårdsparken som tilholdssted i flere tiår. På mandag må de finne seg et nytt sted å være. Tekst: Elise Kruse Foto: Jan

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Nå ønsker han sin sønn velkommen hjem under sitt tak igjen

Nå ønsker han sin sønn velkommen hjem under sitt tak igjen Okhaldhunga Times Februar 2012 Kjære venner! Når dette Okhaldhunga Times kommer til dere, er Erik i Norge for to uker i anledning sin fars begravelse. Okhaldhunga er langt borte når familien trenger hverandre.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp Månedsbrev november I oktober måned har vi kost oss masse med deilig vær av sol, og regn og rusk. Dette har vært flott for prosjekt høst for oss. Det har gjort at vi har fått deilige turer rundt tunevannet

Detaljer

Everything about you is so fucking beautiful

Everything about you is so fucking beautiful Everything about you is so fucking beautiful Innholdsfortegnelse Hva er psykisk helse? Dikt Hvordan skal jeg håndtere denne psykiske lidelsen? Dikt av Rikke NS Hva kan du gjøre for å hjelpe? Tekst av Karoline

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

d Mitt nye eventyr og utfordringer d

d Mitt nye eventyr og utfordringer d DESEMBER 2015 d Mitt nye eventyr og utfordringer d Nå nærmer julen seg med stormskritt, og selv her i Nord-Thailand er nettene kalde nå. Det er ikke bare julen som nærmer seg, men det er heller ikke så

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind

Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind Et informasjonsblad fra Norges Blindeforbund Nr 4/2005 Jeg mistet ikke bare synet. Hele livet mitt falt i grus. Derfor er jeg så glad for at jeg dro til Hurdal... Jan Kåre Rasmussen, 42 år og blind Mitt

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'

!##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$' !!"##$%&'(&)*+*!,%*-,.*/0$)$'*!,%*-,.*/0$)$'! 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har

Detaljer

LiMBO (28.11.2015) Iver Jensen og Hanna Suni Johansen. (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com

LiMBO (28.11.2015) Iver Jensen og Hanna Suni Johansen. (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com LiMBO (28.11.2015) Av Iver Jensen og Hanna Suni Johansen (+47) 900 46 367 iver.gunvald@gmail.com www.iverjensen.com 1. INT. PASIENTROM, PSYKIATRISK SYKEHUS KVELD (23) står og ser ut av vinduet. I vinduet

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra?

Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Fasit for diktater trinn 1. 1. Hvor er de fra? Kommer du fra Norge eller fra Italia? Jeg heter Carlo, og jeg er fra Italia. Jeg bor i Norge. Bor du i Oslo? Nei, jeg bor i Trondheim, i Nygata. Hvem er det?

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

Hva i all verden er. epilepsi?

Hva i all verden er. epilepsi? Hva i all verden er epilepsi? Hei, jeg heter Rudy. Jeg finner alltid på en masse artige ting. Jeg elsker å klatre høyt i trærne! Plutselig en dag, mens jeg lekte med Theodora, var det som om jeg fikk et

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61

Alfabetisk ordliste 56 Kort grammatikk 61 Personalia 1 Familie 5 Samtaler 8 På skolen 11 Hva er klokka? 13 Daglige rutiner 16 Måltider 18 Butikk og klær 20 I nærmiljøet 25 Bolig og møbler 28 Transport og reiser 32 Vær og årstider 38 Kropp og helse

Detaljer

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig.

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig. 1 Vår kirke var en veldig bra kirke mente vi. Vi gjorde alle de tingene som kirker gjør og vi gjorde tingene så godt som de kunne bli gjort og vi snakket om vår grunnlegger med stor respekt og oppriktig

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer