K I T H. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K I T H. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse"

Transkript

1 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON.0 Status: Til utbredelse 26. mai 2008 KITH-rapport 03/08 ISBN

2 2 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding KITH-rapport TITTEL Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon.0 Status: Til utbredelse Forfatter(e): Espen Stranger Seland Oppdragsgiver(e): NAV Postadresse Sukkerhuset N-7489 Trondheim Besøksadresse Sverresgt 5 Telefon Telefaks e-post Foretaksnummer ISBN Dato Antall sider Kvalitetssikret av Gradering mai Åpen Godkjent av: Jacob Hygen Rapportnr: 03/08 Sammendrag Dokumentet inneholder informasjonsmodell for og beskriver hvordan NAV sin blankett Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Bokmål Fastsatt 6.88 Endret skal overføres elektronisk ved hjelp av XML-syntaks. Dokumentet er utarbeidet for leverandører og it-personell som skal implementere meldingen.

3 3 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Innhold Dokumenthistorie Innledning Bakgrunn Bruksområder Om dette dokumentet Tabeller Datatyper Bruk av datatypen CS (Coded Simple value) Bruk av datatypen CV og identifikasjon av kodeverk Meldingsflyt og bruk Informasjonsmodell Hodemelding Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (Sykmelding) Om personen og arbeidsforholdet Medisinsk vurdering Avventende sykmelding Friskmeldingsplan / Veiledning om aktivitet Veiledning til arbeidsgiver/-arbeidstaker Melding til NAV Felleskomponenter (subsett) Ident (Ident) TeleCom (TeleCom) Alle attributter sortert alfabetisk Meldingsbeskrivelse for XML Namespace Koding XML Schema Definition (XSD) Sykmelding Eksempler Første gangs sykmelding Påfølgende vurdering Med og uten aktivitet Krav til utskrift Henstilling til skjermbildepresentasjon av blanketten Vedlegg: UML notasjon Om bruk av UML i standarder Klasser, assosiasjoner og kardinaliteter Aggregeringer Generaliseringer og spesialiseringer Abstrakte klasser Spesielt for dette dokumentet Oppsummering av benyttet UML-notasjon Referanser... 42

4 4 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Dokumenthistorie Dato Dokument versjon.0 opprettet Detaljer Feilrettingsutgave Manglende felt AntallDager under EnkeltstaendeDager er lagt til. HPR-nummer er byttet ut med Fødselsnummer i eksemplene Feilrettingsutgave Nytt felt: 7. Dato underskrift Endret kardinalitet: 4.4 Enkeltstående behandlingsdager til 0..

5 5 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 2 Innledning Dette kapitlet gir en kort beskrivelse av dokumentet og dokumentets bruksområder. 2. Bakgrunn Dette dokumentet beskriver informasjonsinnholdet i blanketten Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding, (NAV-blankett ) []. Dokumentet inneholder i tillegg en meldingsbeskrivelse basert på XML Schema Definition (XSD). Informasjonsmodellen (DIM) og XML meldingsbeskrivelsen (IG) er nå samlet i ett dokument. 2.2 Bruksområder Dokumentet beskriver hvordan NAV sin blankett Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Bokmål Fastsatt 6.88 Endret skal overføres elektronisk ved hjelp av XMLsyntaks. Beskrivelsen gjelder kun del A av blanketten (fra legen til NAV). Meldingen til pasient, arbeidsgiver og kravskjema må fremdeles skrives ut på enten hvite ark eller på NAVs fortrykte blanketter. 2.3 Om dette dokumentet Dokumentet er utarbeidet for leverandører og it-personell som skal implementere meldingen. Dokumentet inneholder mye tekniske detaljer som kun er relevant for de som skal implementere meldingen. Kapittel 3 beskriver Meldingsflyten og bruken av meldingen i detalj. Kapittelet inneholder sekvensdiagram og oversikt over hva de forskjellige aktørene foretar seg i prosessen. Kapittel 4 beskriver Informasjonsmodellen i detalj. Kapittelet inneholder både detaljert beskrivelse av hvordan hodemeldingen brukes i meldingene. Samt klassediagram og detaljert klassebeskrivelse for alle klassene. Kapittel 5 inneholder XML meldingsbeskrivelsen for meldingene. Kapittelet inneholder informasjon om namespace, datatyper, XML Schema Definition (XSD) og XML-eksempler. Kapittel 6 beskriver krav til utskrift på papir. Kapittel 7 inneholder informasjon om UML notasjonen som brukes for å beskrive informasjonsmodellen. Kapittel 8 inneholder informasjon om dokumenter og dataressurser som er referert i dokumentet Tabeller Tabellene som beskriver informasjonsmodellen har følgende kolonner: Attributter K Type Beskrivelse varenavn (Navn) 0.. string Navnet på utlevert vare Varenummer (Nr) 0.. string Varenummer for utlevert vare

6 6 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Attributter: beskriver attributtnavnene i hver klasse. Kortnavnet som brukes i XSD oppgis i parentes. K: Kardinalitet, beskriver hvor mange forekomster attributtet kan ha i hver instans av klassen. Type: Type beskriver datatypen til attributtet. Beskrivelse: Inneholder en tekstlig beskrivelse for bruken av attributtet samt beskrivelse av og henvisning til kodeverket der dette foreligger [5]. 2.4 Datatyper KITH bruker både egne datatyper (beskrevet i [3]) og XML Schema datatyper [4] Bruk av datatypen CS (Coded Simple value) Benyttes for registrering av kodet verdi hvor koden angis i form av en tekststreng og med mulighet til å angi kodemeningen som opsjon. Kodeverket og versjonen av dette skal være entydig bestemt av den kontekst datatypen benyttes Bruk av datatypen CV og identifikasjon av kodeverk Kodeverk som er definert som datatype CV skal ha den tilhørende OID (object identifier objektidentifikator) som entydig identifiserer kodeverket i XML-attributtet S. En OID er oppbygd av en rekke tall adskilt med punktum. For kodeverk i vår sammenheng vil vanligvis alle tallene unntatt det siste være konstant, mens det siste tallet varierer som angitt i tabellen nedenfor. Den konstante delen av OID for kodeverk tildelt identifikator av KITH vil være Attributtet S vil inneholde denne felles delen samt koden xxxx i henhold til kodeverksoversikten nedenfor slik at innholdet blir xxxx.

7 7 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 3 Meldingsflyt og bruk Dette kapittelet inneholder en beskrivelse av hvilke funksjoner meldingen skal dekke. : Person : Sykmelder : Nav : Arbeidsgiver : Henvendelse 4: Del B, C og D (papir) 2: Del A (XML) 3: AppRec (XML) 5: Del C og D (papir) Figur Sekvensdiagram for informasjonsflyt i et enkelt scenario. Person henvender seg til sykmelder (lege), som skriver sykmelding 2. Sykmelding del A sendes som XML (som beskrevet i denne rapporten) til NAV. 3. NAV returnerer applikasjonskvittering (AppRec) med svar om positiv eller negativ innsending. 4. Del B, C og D overleveres til gjeldende person 5. Person bringer del C og D til sin arbeidsgiver, evt. del D direkte til Nav.

8 8 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 4 Informasjonsmodell Kapittelet inneholder informasjon om meldingen for Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (Sykmelding). Kapittelet forklarer også hvordan hodemeldingen brukes for denne meldingen. 4. Hodemelding Sykmelding bruker hodemeldingen for overføring informasjon om meldingen som sendes. Spesifikasjonen av hodemeldingen må ivaretas ved implementering av de meldingene som er spesifisert i dette dokumentet. Dette kapittelet spesifiserer hvilke felter som skal plasseres i hodemeldingen og hvor disse skal plasseres. I tillegg til elementene nevnt under må alle obligatoriske klasser og dataelementer spesifisert i hodemeldingen [2], være med i meldingsinstansene. Sykmelding bruker hodemeldingen til overføring av informasjon om: Avsender (sykmelder) Mottaker (NAV) Avsenderinformasjon (informasjon om sykmelder) fylles ut som beskrevet i Standard for hodemelding [2]. Minimumskrav er følgende: MsgHead/MsgInfo/Sender/Organisation/Ident MsgHead/MsgInfo/Sender/Organisation/OrganisationName MsgHead/MsgInfo/Sender/Organisation/HealthcareProfessional/Ident (FNR, Fødselsnummer) Mottakerinformasjon (i dette tilfelle alltid NAV). Kun de obligatoriske feltene i spesifikasjon til hodemeldingen [2] må fylles ut. MsgHead/MsgInfo/Receiver/Organisation/Ident MsgHead/MsgInfo/Receiver/Organisation/OrganisationName Signatur Hodemeldingen skal signeres med avsenderens personlige digitale sertifikat.

9 9 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 4.2 Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Hodemelding Informasjon om mottaker og avsender, inkludert digital signatur <<top>> Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding 0 gjelder : CS 7. dato underskrift : date 7.2 annen dato : date Arbeidsforhold (from Om personen og arbeidsforholdet) arbeidsgivers navn : string Om personen og arbeidsforholdet primært arbeidsforhold : CS (from Om personen og arbeidsforholdet) 0.. yrkesbetegnelse : string fødselsnummer : Ident antall timer/uke : decimal telefonnummer : TeleCom stillingsprosent : int har flere arbeidsforhold : boolean fastlegens navn : string. Navn personens NAV-kontor : string (from Om personen og arbeidsforholdet) etternavn : string mellomnavn : string fornavn : string 2 Medisinsk vurdering (from 2 Medisinsk vurdering) 2. Diagnoser (from 2 Medisinsk vurdering) svangerskapsrelatert : boolean annen lovfestet fraværsgrunn : boolean diagnose : CV 0..* yrkesskade/yrkessykdom : boolean sortering : int eventuell skadedato : date {XOR A} 0.. Ja (from 2 Medisinsk vurdering) aktivitet er mulig fra og med : date Avventende sykmelding (from 3 Avventende sykmelding) fra og med : date til og med : date 0.. Nei (from 2 Medisinsk vurdering) fra og med : date til og med : date arbeidsfør etter endt periode : boolean {XOR A} 5 Veiledning til arbeidsgiver/arbeidstaker (from 5 Veiledning til arbeidsgiver/arbeidstaker) beskrivelse : string 5. tilbakemelding fra arbeidsgiver ønskes : boolean 6 Melding til NAV (from 6 Melding til NAV) 6. erklæring senest ved 8 uker : boolean 6.2 informasjon av betydning for NAVs oppfølging : boolean melding : string Friskmeldingsplan (from 4 Friskmeldingsplan / Veiledning om aktivitet) 4.5 arbeidsfør etter endt periode : boolean * 4. Kan delvis utføre arbeid (from 4 Friskmeldingsplan / Veiledning om aktivitet) fra og med : date til og med : date sykmeldingsgrad : integer 4.2 Aktiv sykmelding (from 4 Friskmeldingsplan / Veiledning om aktivitet) fra og med : date til og med : date Reisetilskudd (from 4 Friskmeldingsplan / Veiledning om aktivitet) fra og med : date til og med : date 4.4 Sykmelding på enkeltstående behandlingsdager (from 4 Friskmeldingsplan / Veiledning om aktivitet) antall dager : integer fra og med : date til og med : date Figur 2 Oversikt over Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding

10 0 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 4.2. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (Sykmelding) Assosierte klasser: Inneholder '2 Medisinsk vurdering' (Side: 3) 'by value' Inneholder ' Om personen og arbeidsforholdet' (Side: ) 'by value' Inneholder 0.. '5 Veiledning til arbeidsgiver/-arbeidstaker' (Side: 7) 'by value' Inneholder 0.. '3 Avventende sykmelding' (Side: 4) 'by value' XOR A Inneholder 0.. '4 Friskmeldingsplan' (Side: 5) 'by value' XOR A Inneholder 0.. '6 Melding til NAV' (Side: 7) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse 0 gjelder (Gjelder) CS Angir type medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom: Første vurdering 2 Påfølgende vurdering 3 Påfølgende etter annen sykmelders vurdering 7. dato underskrift (DatoUnderskrift) 7.2 annen dato (AnnenDato) date Felt date Om det ikke er samsvar mellom underskriftsdato og første sykmeldingsdato, angi dato for dokumenterbar telefonkonsultasjon el. l. Felt Om personen og arbeidsforholdet <<top>> Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (from Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding) Om personen og arbeidsforholdet fødselsnummer : Ident telefonnummer : TeleCom har flere arbeidsforhold : boolean fastlegens navn : string personens NAV-kontor : string. Navn etternavn : string mellomnavn : string fornavn : string 0.. Arbeidsforhold arbeidsgivers navn : string primært arbeidsforhold : CS yrkesbetegnelse : string antall timer/uke : decimal stillingsprosent : int Figur 3 Om personen og arbeidsforholdet

11 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Om personen og arbeidsforholdet (PersonArbeid) Assosierte klasser: Er en del av 'Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding' (Side: 0) 'by value' Inneholder 0.. 'Arbeidsforhold' (Side: ) 'by value' Inneholder '. Navn' (Side: ) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse fødselsnummer (Fodselsnummer) telefonnummer (Telefon) har flere arbeidsforhold (FlereArbeidsforhold) fastlegens navn (NavnFastlege) personens NAVkontor (NavKontor) Ident For å angi personens fødselsnummer, eventuelt D-nummer ( tegn). Felt TeleCom Felt.3 boolean Benyttes for å angi om pasienten har flere arbeidsforhold. Felt.6. Bruk: Skal være "true" hvis personen har flere arbeidsforhold, ellers "false". 0.. string Felt string Felt Navn (Navn) Assosierte klasser: Er en del av ' Om personen og arbeidsforholdet' (Side: ) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse etternavn (Etternavn) string For å angi pasientens etternavn. Felt. Kommentar: Navn oppgis delvis strukturert på blanketten (etternavn, fornavn). mellomnavn (Mellomnavn) 0.. string For å angi pasientens mellomnavn, dvs. navn som personen vanligvis ikke benytter sammen med fornavnet, og som heller ikke inngår som en del av etternavnet. Felt. Kommentar: Navn oppgis delvis strukturert på blanketten (etternavn, fornavn) fornavn (Fornavn) string For å angi pasientens fornavn. Kommentar: Navn oppgis delvis strukturert på blanketten (etternavn, fornavn) Arbeidsforhold (Arbeidsforhold) For å angi informasjon om personens arbeidsforhold. Assosierte klasser: Er en del av ' Om personen og arbeidsforholdet' (Side: ) 'by value'

12 2 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Attributter K Type Beskrivelse arbeidsgivers navn (NavnArbeidsgiver) primært arbeidsforhold (PrimartArbeidsforhol d) yrkesbetegnelse (Yrkesbetegnelse) antall timer/uke (AntallTimer) stillingsprosent (Stillingsprosent) string Arbeidsgivers navn i det arbeidsforholdet denne attesten gjelder for. Felt CS For å angi pasientens primære arbeidsforhold. Kommentar: Tatt med for fremtidig bruk. Kodeverk: 0 Ja, nei Ja 2 Nei 0.. string For å angi yrke/yrkesbetegnelse i fritekst. Felt decimal Ca. antall arbeidstimer i uken for den oppgitte arbeidsgiver. Bruk: Enten skal antall timer/uke eller stillingsprosent fylles ut. 0.. int Stillingsprosent hos den oppgitte arbeidsgiver. Bruk: Enten skal antall timer/uke eller stillingsprosent fylles ut Medisinsk vurdering <<top>> Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (from Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding) 2 Medisinsk vurdering svangerskapsrelatert : boolean annen lovfestet fraværsgrunn : boolean yrkesskade/yrkessykdom : boolean eventuell skadedato : date 0..* 2. Diagnoser diagnose : CV sortering : int 0.. Ja aktivitet er mulig fra og med : date 0.. Nei fra og med : date til og med : date arbeidsfør etter endt periode : boolean Figur 4 Medisinsk vurdering

13 3 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Medisinsk vurdering (MedisinskVurdering) Assosierte klasser: Er en del av 'Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding' (Side: 0) 'by value' Inneholder 0.. 'Ja' (Side: 3) 'by value' Inneholder 0.. 'Nei' (Side: 3) 'by value' Inneholder 0..* '2. Diagnoser' (Side: 4) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse svangerskapsrelatert (Svangerskap) annen lovfestet fraværsgrunn (AnnenFraversgrunn) yrkesskade/yrkessykdo m (Yrkessykdom) eventuell skadedato (Skadedato) 0.. Boolean Angir om sykdommen er svangerskapsrelatert. Felt Boolean For å angi om fravær fra arbeid har andre årsaker enn egen sykdom, jfr. ftl 8-4 tredje ledd. Felt Boolean Angir om NAV bør vurdere om det er en yrkesskade/yrkessykdom. Felt Date Felt Ja (Ja) Assosierte klasser: Er en del av '2 Medisinsk vurdering' (Side: 3) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse aktivitet er mulig fra og med (AktivitetMuligFra) Date Bruk: Gi veiledning i blokk 5. Velg type sykmelding i blokk 3 eller 4. Felt Nei (Nei) Assosierte klasser: Er en del av '2 Medisinsk vurdering' (Side: 3) 'by value' Bruk: Eventuelle innspill til arbeidsgiver gis i blokk 5. Kan ikke kombineres med blokk 3 Avventende sykmelding. Attributter K Type Beskrivelse fra og med (FraDato) date Angir at pasient er 00 % arbeidsufør fra og med denne datoen. Felt 2.8 til og med (TilDato) date Angir at pasient er 00 % arbeidsufør til og med denne datoen. Felt 2.8 arbeidsfør etter endt boolean Angir om pasienten er arbeidsfør etter endt periode. periode (ArbeidsforEtterEndtP Felt 2.8 eriode)

14 4 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Diagnoser (Diagnoser) Assosierte klasser: Er en del av '2 Medisinsk vurdering' (Side: 3) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse diagnose (Diagnose) CV Felt 2.-3 Bruk: Kodeverk ICPC-2 (OID=770) eller ICD-0 (OID=70) benyttes. Kodeverk: 770 ICPC-2 sortering (Sortering) int Angir sortering på hoveddiagnose og eventuelle bidiagnoser. Bruk: 0 = hoveddiagnose, = første bidiagnose, 2 = andre bidiagnose, etc Avventende sykmelding <<top>> Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (from Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding) Avventende sykmelding fra og med : date til og med : date Figur 5 Avventende sykmelding Avventende sykmelding (AvventendeSykmelding) Assosierte klasser: Er en del av 'Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding' (Side: 0) 'by value' Bruk: Kan ikke kombineres med blokk 4 eller Nei i blokk 2. Attributter K Type Beskrivelse fra og med (FraDato) date til og med (TilDato) date Felt 3. Felt 3.

15 5 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Friskmeldingsplan / Veiledning om aktivitet <<top>> Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (from Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding) {XOR A} 0..* 4. Kan delvis utføre arbeid fra og med : date til og med : date sykmeldingsgrad : integer Friskmeldingsplan 4.5 arbeidsfør etter endt periode : boolean Aktiv sykmelding fra og med : date til og med : date Sykmelding på enkeltstående behandlingsdager antall dager : integer fra og med : date til og med : date Reisetilskudd fra og med : date til og med : date Figur 6 Friskmeldingsplan Friskmeldingsplan (Friskmeldingsplan) Assosierte klasser: Er en del av 'Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding' (Side: 0) 'by value' Inneholder 0..* '4. Kan delvis utføre arbeid' (Side: 5) 'by value' Inneholder 0.. '4.2 Aktiv sykmelding' (Side: 6) 'by value' Inneholder 0.. '4.3 Reisetilskudd' (Side: 6) 'by value' Inneholder 0.. '4.4 Sykmelding på enkeltstående behandlingsdager' (Side: 6) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse 4.5 arbeidsfør etter endt periode (ArbeidsforEtterEndtP eriode) boolean Felt Kan delvis utføre arbeid (UtforeEgetArbeid) Assosierte klasser: Er en del av '4 Friskmeldingsplan' (Side: 5) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse fra og med (FraDato) date Angir startdato for perioden med delvis arbeidsuførhet. Felt 4.

16 6 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Attributter K Type Beskrivelse til og med (TilDato) date Angir sluttdato for perioden med delvis arbeidsuførhet. sykmeldingsgrad (Grad) Felt 4. integer Grad av sykmelding i prosent. Felt Aktiv sykmelding (AktivSykmelding) Assosierte klasser: Er en del av '4 Friskmeldingsplan' (Side: 5) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse fra og med (FraDato) date til og med (TilDato) date Felt 4.2 Felt Reisetilskudd (Reisetilskudd) Assosierte klasser: Er en del av '4 Friskmeldingsplan' (Side: 5) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse fra og med (FraDato) date til og med (TilDato) date Felt 4.3 Felt Sykmelding på enkeltstående behandlingsdager (EnkeltstaendeDager) Assosierte klasser: Er en del av '4 Friskmeldingsplan' (Side: 5) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse antall dager (AntallDager) fra og med (FraDato) date til og med (TilDato) date integer Felt 4.4 Felt 4.4 Felt 4.4

17 7 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Veiledning til arbeidsgiver/-arbeidstaker <<top>> Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (from Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding) Veiledning til arbeidsgiver/arbeidstaker beskrivelse : string 5. tilbakemelding fra arbeidsgiver ønskes : boolean Figur 7 Veiledning til arbeidsgiver/arbeidstaker Veiledning til arbeidsgiver/-arbeidstaker (VeiledningArbeidsgiver) Assosierte klasser: Er en del av 'Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding' (Side: 0) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse beskrivelse (Beskrivelse) 5. tilbakemelding fra arbeidsgiver ønskes (Tilbakemelding) string Fritekstfelt for veiledning til arbeidsgiver/-taker. Bruk: Beskriv hensyn som bør tas og/eller muligheter ved tilrettelegging. Angi varighet på sykefraværet om mulig. Eventuelle forebyggingstiltak samt andre innspill. boolean Angir om det er ønsket med tilbakemelding fra arbeidsgiver (del C) før eventuell ny konsultasjon Melding til NAV <<top>> Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (from Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding) Melding til NAV 6. erklæring senest ved 8 uker : boolean 6.2 informasjon av betydning for NAVs oppfølging : boolean utdyping av 6. og 6.2 : string Figur 8 Melding til NAV Melding til NAV (MeldingTilNav) Assosierte klasser: Er en del av 'Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding' (Side: 0) 'by value'

18 8 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Attributter K Type Beskrivelse 6. erklæring senest ved 8 uker (Erklering) 6.2 informasjon av betydning for NAVs oppfølging (Informasjon) melding (Melding) string boolean Angir om dette er erklæring senest ved 8 uker når medisinske grunner er til hinder for arbeidsrelatert aktivitet. Felt 6. Bruk: Hvis "true" skal blokk 6 benyttes. boolean Angir om dette er informasjon til og/eller behov for NAVs oppfølgingstjenester/virkemidler/tiltak. Felt 6.2 Bruk: Hvis "true" skal blokk 6 benyttes. Blokk Felleskomponenter (subsett) 4.3. Ident (Ident) Assosierte klasser: Attributter K Type Beskrivelse id (Id) string typeid (TypeId) CV Kodeverk: 86 ID-type for personer FNR Fødselsnummer DNR D-nummer TeleCom (TeleCom) Assosierte klasser: Attributter K Type Beskrivelse typetelecom (TypeTelecom) 0.. CS Kodeverk: 80 Telekommunikasjon HP Hovedtelefon MC Mobiltelefon HV Ferietelefon F Faks PG Personsøker AS Telefonsvarer WP Arbeidsplass WC Arbeidsplass, sentralbord WD Arbeidsplass, direktenummer EC Nødnummer...Totalt antall koder:

19 9 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Attributter K Type Beskrivelse teleaddress (TeleAddress) URL 4.4 Alle attributter sortert alfabetisk Attributtnavn Kortnavn Klassenavn K Datatype Side Dokumentasjon 0 gjelder Gjelder Vurdering av arbeidsmulig het / sykmelding 4.5 arbeidsfør etter endt periode Arbeidsfor EtterEndtP eriode 4 Friskmeldin gsplan 5. Tilbakemel 5 Veiledning tilbakemeldin ding til g fra arbeidsgiver/ arbeidsgiver -arbeidstaker ønskes 6. erklæring Erklering 6 Melding til senest ved 8 NAV uker 6.2 Informasjo informasjon n av betydning for NAVs oppfølging 7. dato underskrift DatoUnder skrift 6 Melding til NAV Vurdering av arbeidsmulig het / sykmelding 7.2 annen dato AnnenDato Vurdering av arbeidsmulig het / sykmelding aktivitet er mulig fra og med annen lovfestet fraværsgrunn antall dager antall timer/uke AktivitetM uligfra AnnenFrav ersgrunn AntallDage r AntallTime r CS 0 Angir type medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom: Første vurdering 2 Påfølgende vurdering 3 Påfølgende etter annen sykmelders vurdering boolean 5 boolean 7 Angir om det er ønsket med tilbakemelding fra arbeidsgiver (del C) før eventuell ny konsultasjon. boolean 8 Angir om dette er erklæring senest ved 8 uker når medisinske grunner er til hinder for arbeidsrelatert aktivitet. boolean 8 Angir om dette er informasjon til og/eller behov for NAVs oppfølgingstjenester/virkemidler/tiltak. date date 0 Om det ikke er samsvar mellom underskriftsdato og første sykmeldingsdato, angi dato for dokumenterbar telefonkonsultasjon el. l. Ja date 3 2 Medisinsk vurdering 4.4 Sykmelding på enkeltståend e behandlings dager Arbeidsforh old 0.. boolean 3 For å angi om fravær fra arbeid har andre årsaker enn egen sykdom, jfr. ftl 8-4 tredje ledd. integer decimal 2 Ca. antall arbeidstimer i uken for den oppgitte arbeidsgiver.

20 20 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Attributtnavn Kortnavn Klassenavn K Datatype Side Dokumentasjon arbeidsfør etter endt periode arbeidsgivers navn beskrivelse Arbeidsfor EtterEndtP eriode NavnArbei dsgiver Beskrivels e Nei boolean 3 Angir om pasienten er arbeidsfør etter endt periode. Arbeidsforh old 5 Veiledning til arbeidsgiver/ -arbeidstaker string 2 Arbeidsgivers navn i det arbeidsforholdet denne attesten gjelder for. string 7 Fritekstfelt for veiledning til arbeidsgiver/- taker. diagnose Diagnose 2. CV 4 Diagnoser etternavn Etternavn. Navn string For å angi pasientens etternavn. eventuell Skadedato 2 Medisinsk 0.. date 3 skadedato vurdering fastlegens navn NavnFastle ge Om personen og arbeidsforho ldet 0.. string fornavn Fornavn. Navn string For å angi pasientens fornavn. fra og med FraDato Nei date 3 Angir at pasient er 00% arbeidsufør fra og med denne datoen. fra og med FraDato 3 Avventende sykmelding date 4 fra og med FraDato 4. Kan delvis utføre arbeid fra og med FraDato 4.2 Aktiv sykmelding fra og med FraDato 4.3 Reisetilskud d fra og med FraDato 4.4 Sykmelding på enkeltståend e behandlings dager fødselsnumme r har flere arbeidsforhold Fodselsnu mmer FlereArbei dsforhold Om personen og arbeidsforho ldet Om personen og arbeidsforho ldet date 5 Angir startdato for perioden med delvis arbeidsuførhet. date 6 date 6 date 6 id Id Ident string 8 melding Melding 6 Melding til string 8 NAV Ident For å angi personens fødselsnummer, eventuelt D-nummer ( tegn). boolean Benyttes for å angi om pasienten har flere arbeidsforhold.

21 2 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Attributtnavn Kortnavn Klassenavn K Datatype Side Dokumentasjon mellomnavn Mellomnav n. Navn 0.. string For å angi pasientens mellomnavn, dvs. navn som personen vanligvis ikke benytter sammen med fornavnet, og som heller ikke inngår som en del av etternavnet. personens NavKontor Om 0.. string NAV-kontor personen og arbeidsforho ldet primært PrimartArb Arbeidsforh 0.. CS 2 For å angi pasientens primære arbeidsforhold. arbeidsforhold sortering eidsforhold Sortering old 2. Diagnoser int 4 Angir sortering på hoveddiagnose og eventuelle bidiagnoser. stillingsprosen Stillingspr Arbeidsforh 0.. int 2 Stillingsprosent hos den oppgitte t osent old arbeidsgiver. svangerskapsr Svangerska 2 Medisinsk 0.. boolean 3 Angir om sykdommen er elatert p vurdering svangerskapsrelatert. sykmeldingsgr Grad 4. Kan integer 6 Grad av sykmelding i prosent. ad delvis utføre arbeid teleaddress TeleAddre TeleCom URL 9 ss telefonnumme Telefon Om 0.. TeleCom r personen og arbeidsforho ldet til og med TilDato Nei date 3 Angir at pasient er 00% arbeidsufør til og med denne datoen. til og med TilDato 3 Avventende sykmelding date 4 til og med TilDato 4. Kan delvis utføre arbeid til og med TilDato 4.2 Aktiv sykmelding til og med TilDato 4.3 Reisetilskud d til og med TilDato 4.4 Sykmelding på enkeltståend e behandlings dager date 6 Angir sluttdato for perioden med delvis arbeidsuførhet. date 6 date 6 date 6 typeid TypeId Ident CV 8 typetelecom TypeTelec TeleCom 0.. CS 8 om yrkesbetegnels Yrkesbeteg Arbeidsforh 0.. string 2 For å angi yrke/yrkesbetegnelse i fritekst. e yrkesskade/yr kessykdom nelse Yrkessykd om old 2 Medisinsk vurdering 0.. boolean 3 Angir om NAV bør vurdere om det er en yrkesskade/yrkessykdom.

22 22 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 5 Meldingsbeskrivelse for XML Kapittelet inneholder beskrivelse av Namespace, XML Schema Definition (XSD) og eksempelmeldinger. 5. Namespace sm 5.2 Koding All XML skal kodes med tegnsettet UTF XML Schema Definition (XSD) Figur 9 Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding samt Avventende sykmelding, Veiledning til arbeidsgiver/arbeidstaker og Melding til NAV

23 23 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Figur 0 Om personen og arbeidsforholdet Figur Medisinsk vurdering

24 24 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Figur 2 Friskmeldingsplan 5.3. Sykmelding <?xml version=".0" encoding="utf-8"?> <!-- Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding, versjon Basert på NAV Bokmål Fastsatt 6.88 Endret Produsert av KITH på oppdrag fra NAV > <!-- Endring Lagt til manglende EnkeltstaendeDager/AntallDager.. int --> <!-- Endring Lagt til Sykmelding/DatoUnderskift.. date Endret kardinalitet Friskmeldingsplan/EnkeltstaendeDager fra 0..* til > <schema xmlns=" xmlns:xsd=" xmlns:kith=" xmlns:fk=" xmlns:sm=" targetnamespace=" elementformdefault="qualified" attributeformdefault="unqualified"> <import namespace=" schemalocation="kith.xsd"/> <import namespace=" schemalocation="felleskomponent.xsd"/> <!-- LEVEL --> <!-- Class: Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding -->

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding .. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Første versjon 01.03.2008 Sist endret 04.03.2011 KITH-rapport 03/08 2 Vurdering av arbeidsmulighet

Detaljer

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding .. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.2 Status: Til utprøving 3. sept 2012 KITH-rapport 1045 : 2012 VERSJON 1.2 Første versjon 01.03.2008

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.0 Dato: 29.9.2008 KITH Rapport 20/08 Side 1 av 24 KITH-rapport TITTEL Elektronisk melding

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

K I T H. eresept M02 Individuell søknad. og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. eresept M02 Individuell søknad. og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept M02 Individuell søknad om refusjon til HELFO og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Detaljer

K I T H. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.7.2010 KITH-rapport 14/08 FOR HELSE OG VELFERD..

K I T H. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.7.2010 KITH-rapport 14/08 FOR HELSE OG VELFERD.. K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept - M09.1 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient, M09.2 Reseptliste, M09.3 Forespørsel om nedlasting av resept og M09.4 Nedlasting av

Detaljer

Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80710:2007 Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Publikasjonens tittel: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Detaljer

BEHANDLERKRAV. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. Versjon 1.2 20.12.2006 KITH Rapport R18/06 Status: Til utprøving ISBN 82-7846-229-2

BEHANDLERKRAV. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. Versjon 1.2 20.12.2006 KITH Rapport R18/06 Status: Til utprøving ISBN 82-7846-229-2 Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.2 20.12.2006 KITH Rapport R18/06 Status: Til utprøving ISBN 82-7846-229-2 i KITH-rapport TITTEL Behandlerkrav Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse

Detaljer

A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende. 2.1 Diagnose(r) (Hoveddiagnose først) 2.2 Kode(r) 2.3 Kodesystem

A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende. 2.1 Diagnose(r) (Hoveddiagnose først) 2.2 Kode(r) 2.3 Kodesystem FOLKETRYGDEN 1 Om personen og arbeidsforholdet 0.1 Første 1.1 Etternavn, fornavn 1.3 Telefonnummer A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende 1.6 Arbeidsgivers navn i det arbeidsforholdet

Detaljer

K I T H. eresept M02 Individuell søknad. og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. eresept M02 Individuell søknad. og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept M02 Individuell søknad om refusjon til HELFO og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Detaljer

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Ebrev Elektronisk utsending av brev VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 1.2.2010 KITH-rapport 1020:2010 KITH-rapport TITTEL Ebrev Elektronisk utsending

Detaljer

1 Legeerklæring ved arbeidsuførhet

1 Legeerklæring ved arbeidsuførhet HIS 80805:2008 Legeerklæring ved arbeidsuførhet.. Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 2 Legeerklæring

Detaljer

Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse

Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse Applikasjonskvittering Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse Versjon 0.9 01.09.2003 Status: Til utprøving KITH Rapport R35/03 ISBN 82-7846-199-6 i KITH-rapport TITTEL Applikasjonskvittering - Informasjonsmodell

Detaljer

Innrapportering av trekk til NAV

Innrapportering av trekk til NAV .. Innrapportering av trekk til NAV XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 7. april 2010 Sist oppdatert: 2. februar 2012 Innhold Innrapportering av trekk til NAV... i XML meldingsbeskrivelse... i 1 Dokumenthistorie...

Detaljer

Veileder til utfylling og bruk av sykmeldingsblankett. Vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom / Sykmelding Gjelder fra 01.09.08

Veileder til utfylling og bruk av sykmeldingsblankett. Vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom / Sykmelding Gjelder fra 01.09.08 Veileder til utfylling og bruk av sykmeldingsblankett Vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom / Sykmelding Gjelder fra 01.09.08 // Veileder til utfylling av sykemeldingsblankett Mål og hensikt med blanketten

Detaljer

Vedlegg til meldinger

Vedlegg til meldinger Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger TEKNISK SPESIFIKASJON VERSJON 2.0 13.5.2011 KITH-rapport 1036 : 2011 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger Forfatter Espen Stranger

Detaljer

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding HISD 80903:2009.. Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 2 Prinsipper for utskrift

Detaljer

K I T H. eresept M26 Oppslag i fastlegeregister. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. eresept M26 Oppslag i fastlegeregister. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept M26 Oppslag i fastlegeregister Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.5.2010 KITH-rapport 17/08 KITH-rapport

Detaljer

Forslag til nasjonal standard for sending av vedlegg til nasjonale XML-meldinger

Forslag til nasjonal standard for sending av vedlegg til nasjonale XML-meldinger Høringsnotat Til Brukere av KITH-meldinger Fra KITH v/espen Stranger Seland, Anita Lorck Bjørgen m. fl. Dato 03.09.2010 Status Til høring frist for tilbakemeldinger er 27.09.2010 Forslag til nasjonal standard

Detaljer

Veiledning: Overføring av legemiddelinformasjon

Veiledning: Overføring av legemiddelinformasjon Veiledning: Overføring av legemiddelinformasjon Veiledning 20.februar 2008 KITH 02/08 Veiledning: Overføring av legemiddelinformasjon 2 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorie...4

Detaljer

HIS 1023:2010. Pasientliste Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

HIS 1023:2010. Pasientliste Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1023:2010.. Pasientliste Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Pasientliste. Informasjonsmodell

Detaljer

Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt 6.88 Endret 06.2004

Detaljer

Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest

Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt 6.88 Endret 04.2002 28.06.2002 KITH Rapport 14/02 ISBN 82-7846-139-2 KITH-rapport TITTEL Implementasjonsguide

Detaljer

K I T H. Elektronisk korrespondanse med pasient. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. Elektronisk korrespondanse med pasient. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Elektronisk korrespondanse med pasient Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utbredelse 31. oktober 2006 KITH-rapport

Detaljer

Standard for dialogmelding

Standard for dialogmelding Standard for hodemelding Standard for dialogmelding (Forespørsler, svar og notat) Informasjonsmodell og Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.0 Status: Til utprøving

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av sending Epikrise 2 Informasjon om avsendersystem Programvareleverandør:

Detaljer

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Versjonshistorikk Versjon Dato Kommentar Forfatter 0.1 2011-10-05 Første utkast Sølve Monteiro 0.2 2011-10-06 Legge til oppsummering Sølve Monteiro

Detaljer

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt 6.88 Endret 04.2002 og RTV blankett IA 08-07.08 Fastsatt

Detaljer

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Meldingsversjon: 1.0 Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest

Detaljer

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Versjon 1.0 30. juni 2011 KITH-rapport 1029 : 2011 KITH-rapport TITTEL Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Forfatter Annebeth Askevold

Detaljer

NOTAT. 1. Revisjon av henvisningsmeldingen. Forfatter Annebeth Askevold, KITH Dato 30.08.2004 Tema Strukturert bookingid i henvisningsmeldingen

NOTAT. 1. Revisjon av henvisningsmeldingen. Forfatter Annebeth Askevold, KITH Dato 30.08.2004 Tema Strukturert bookingid i henvisningsmeldingen NOTAT Forfatter Annebeth Askevold, KITH Dato 30.08.2004 Tema Strukturert bookingid i henvisningsmeldingen 1. Revisjon av henvisningsmeldingen 1.1. Bakgrunn Det er i det nasjonale og de regionale booking-prosjektene

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Applikasjonskvittering Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Versjon. Opprinnelig dato 2..2004, Sist endret 0.08.20 KITH 5/04:20 KITH-rapport TITTEL Applikasjonskvittering

Detaljer

Standard for hodemelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80601:2006

Standard for hodemelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80601:2006 HIS 80601:2006.. Standard for hodemelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Standard for

Detaljer

K I T H. Standard for hodemelding. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 22. november KITH-rapport 24/05

K I T H. Standard for hodemelding. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 22. november KITH-rapport 24/05 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Standard for hodemelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 22. november KITH-rapport 24/05 ISBN 82-7846-269-0

Detaljer

LEGEOPPGJØRSMELDING. Informasjonsmodell og implementasjonsbeskrivelse. Versjon 0.91 01.12.2003 Status: Til utprøving

LEGEOPPGJØRSMELDING. Informasjonsmodell og implementasjonsbeskrivelse. Versjon 0.91 01.12.2003 Status: Til utprøving Informasjonsmodell og implementasjonsbeskrivelse Versjon 0.91 01.12.2003 Status: Til utprøving KITH Rapport R27/03 ISBN 82-7846-190-2 i KITH-rapport TITTEL Legeoppgjørsmelding Informasjonsmodell og implementasjonsbeskrivelse

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - Den gode spesialistepikrise Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Versjon 1.0 31. desember 2002 KITH Rapport R31/02 ISBN 82-7846-158-9 KITH-rapport Medisinsk-faglig

Detaljer

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett AI 08-07.04 og RTV blankett AI 08-07.08 Versjon.0.2.200 for sykmelding

Detaljer

Akseptansetest av sending av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO / SUMO)

Akseptansetest av sending av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO / SUMO) Akseptansetest av sending av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO / SUMO) Meldingsversjon: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold, versjon 1.0, datert 25.03.2008 2 Akseptansetest sending Overføring

Detaljer

Referansedokument meldingsimplementering

Referansedokument meldingsimplementering Tema: Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 11.07.2006 Publisert AA Dette notatet inngår i en samling av referansedokumenter som inneholder generelle råd, tips og veiledning til bruk og implementering

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Informasjon om mottakersystem Programvareleverandør: Navn og

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: versjon 1.4, datert 20.05.2005 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Veiledning. til anvendelse av ny sykmelding og bruk av dialogmeldinger. mellom NAV og samhandlere i helsesektoren.

Veiledning. til anvendelse av ny sykmelding og bruk av dialogmeldinger. mellom NAV og samhandlere i helsesektoren. til anvendelse av ny sykmelding og bruk av dialogmeldinger Utarbeidet av NAV Versjon 04. desember 2015 2 av 48 ENDRINGSLOGG Ver. Dato Kap. Endring 1.0 29.11.2013 Alle Første versjon 1.1 27.02.2014 4.2

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Dette dokumentet beskriver et utkast til informasjonsmodell for uttrekk av data fra et EPJ-system. Modellen er i stor grad basert på eksisterende EPJ-standarder

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Overføring av medisinske opplysninger

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Overføring av medisinske opplysninger Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Overføring av medisinske opplysninger Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008

Detaljer

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvittering HIS 8045:2004.. Applikasjonskvittering Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Publikasjonens tittel:

Detaljer

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN NAV 08.05.12 oppdatert 10.04.15 VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN Oppfølgingsplan er et verktøy i oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Planen skal sikre at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer

Detaljer

Utskrivningsrapport. XML meldingsbeskrivelse. Versjon 0.9 19. desember 2003 Status: Til utprøving. KITH Rapport Rnn/nn ISBN 82-7846-nnn-n

Utskrivningsrapport. XML meldingsbeskrivelse. Versjon 0.9 19. desember 2003 Status: Til utprøving. KITH Rapport Rnn/nn ISBN 82-7846-nnn-n Utskrivningsrapport XML meldingsbeskrivelse Versjon 0.9 19. desember 2003 KITH Rapport Rnn/nn ISBN 82-7846-nnn-n KITH-rapport TITTEL Utskrivningsrapport XML meldingsbeskrivelse Versjon 0.9 Forfatter(e):

Detaljer

Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren

Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side av 6 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Tillegg til Noark-4 KITH-rapport 7/03 Versjon 0.92 KITH

Detaljer

Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO)

Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO) Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO) Meldingsversjon: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold, versjon 1.0, datert 25.03.08 Akseptansetest mottak - Overføring

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen Innleggelsesrapport

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen Innleggelsesrapport Akseptansetest for sending av PLO-meldingen Innleggelsesrapport Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest for

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi)

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi) Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester (Klinisk kjemi) Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning

Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning Meldingsversjon: 0.9 datert 10.10.2003 Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1.Revisjonshistorikk... 3 2.Akseptansetest

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.2 Status: Til utprøving 08. sept 2006 KITH-rapport 05/06 ISBN 82-7846-283-6

Detaljer

Elektronisk utveksling av tilbakemelding på henvisning

Elektronisk utveksling av tilbakemelding på henvisning Elektronisk utveksling av tilbakemelding på henvisning XML-meldingsbeskrivelse Versjon 0.9 10. oktober 2003 Status: Til utprøving KITH Rapport R26/03 ISBN 82-7846-189-9 KITH-rapport TITTEL ELEKTRONISK

Detaljer

Dok 75 SYSVAK Akseptansetest: sending og mottak av SYSVAK meldinger

Dok 75 SYSVAK Akseptansetest: sending og mottak av SYSVAK meldinger Nasjonalt folkehelseinstitutt ADIT Dok 75 SYSVAK Akseptansetest Testobjekt Dok 75 SYSVAK Akseptansetest: sending og mottak av SYSVAK meldinger Forfatter: Peter Holmes / Kent Aune Godkjent av: Peter Holmes

Detaljer

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending HISD 1033:2010 Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Publikasjonens tittel: Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Teknisk standard

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1

Detaljer

Overføring av EPJ ved bytte av fastlege

Overføring av EPJ ved bytte av fastlege Elektronisk pasientjournal standard Anvendelse av EPJ-melding: Overføring av EPJ ved bytte av fastlege Versjon 1.0 26. juni 2002 Status: Til utprøving KITH Rapport 12/02 ISBN 82-7846-137-6 KITH-rapport

Detaljer

K I T H. eresept M30 FEST og Forskrivning. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.5 1.12.2014 KITH-rapport 18/08

K I T H. eresept M30 FEST og Forskrivning. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.5 1.12.2014 KITH-rapport 18/08 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept M30 FEST og Forskrivning Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 2.5 1.12.2014 KITH-rapport 18/08 KITH-rapport TITTEL eresept

Detaljer

K I T H. eresept M30 FEST og Forskrivning. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.5 8.10.2013 KITH-rapport 18/08

K I T H. eresept M30 FEST og Forskrivning. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.5 8.10.2013 KITH-rapport 18/08 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept M30 FEST og Forskrivning Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 2.5 8.10.2013 KITH-rapport 18/08 KITH-rapport TITTEL eresept

Detaljer

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling HISD 1153:2014 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling 1 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Detaljer

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for søknad om kommunale tjenester

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for søknad om kommunale tjenester Veiledning i bruk av meldingen for søknad om kommunale tjenester Vedlegg til: KITH rapport Rnn/nn Meldingsversjon: 0.9, 19.12.2003 Dokumentversjon: 0.9, 19.12.2003 Veiledning i bruk av meldingen for søknad

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten

Beskrivelse av filformatet for opplysninger om Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn til Skatteetaten Beskrivelse av filformatet for opplysninger om "Kjøp fra primærnæring Pelsdyrskinn" til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 2.1 25. november 2013 1 Innhold

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80704:2009.. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Brukerdokumentasjon Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Innholdsfortegnelse... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 8... 9... 10!... 10 "... 11 # $... 11 1. Om systemet 1.1.

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_ISPS_Havneanlegg v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_ISPS_Havneanlegg v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi

Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon Klinisk kjemi Meldingsversjon: 1.3 datert 13.10.2003 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest av Elektronisk rekvisisjon 4 3. Case er 5 4.

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten: Helseopplysninger (v1.6) HIS 1144:2014 1 Publikasjonens tittel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og

Detaljer

Elektronisk resept. Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse XML

Elektronisk resept. Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse XML Elektronisk resept Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse XML Versjon 0.90 0.03.2004 KITH Rapport R2/04 ISBN 82-7846-229- i KITH-rapport TITTEL Elektronisk resept Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse

Detaljer

Pass og stell av barn

Pass og stell av barn Pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

Fødselsepikrise Side 1 av 22 HIS 1045:2012. Fødselsepikrise Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. KITH-rapport 1045 : 2012 www.kith.

Fødselsepikrise Side 1 av 22 HIS 1045:2012. Fødselsepikrise Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. KITH-rapport 1045 : 2012 www.kith. HIS 1045:2012 Fødselsepikrise Side 1 av 22.. Fødselsepikrise Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 KITH-rapport 1045

Detaljer

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling Begreper ved Lars-Andreas Wikbo Norsk Helsenett: Et lukket nettverk for elektronisk kommunikasjon og samhandling i helse- og sosialsektoren

Detaljer

INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD

INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept M30 FEST og Forskrivning Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 6.5.2011 KITH-rapport 18/08 KITH-rapport

Detaljer

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Versjon 2.0 14. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH R 6/00 ISBN 82-7846-083-3 KITH-rapport Tittel Informasjonsmodell for elektronisk

Detaljer

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger HISD 1154:2013 Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger 1 Publikasjonens tittel: Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring,

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3, datert 01.12.2008 Akseptansetest av sending Svarrapportering av medisinske tjenester 3 Innholdsfortegnelse Akseptansetest

Detaljer

- <!-- Generated on 04-10-2002 18:28:44 at KITH. - <!-- XML-Schema level supported is specified by W3C. - <!-- http://www.w3.

- <!-- Generated on 04-10-2002 18:28:44 at KITH. - <!-- XML-Schema level supported is specified by W3C. - <!-- http://www.w3. KITH-rapport 08/02 Status: Til utprøving 17. april 2002 edited with XML Spy v4.3 U (http://www.xmlspy.com) by Espen Stranger Seland (KITH) Generated on 04-10-2002

Detaljer

RAS - AMF. Teknisk dokumentasjon

RAS - AMF. Teknisk dokumentasjon RAS - AMF Teknisk dokumentasjon Dokumentasjon av RAS koder og AMF koder for Direktoratet for arbeidstilsynet Version 1.0 Terje Sagen MD KITH As Sukkerhuset N-7489 Trondheim, Norway firmapost@kith.no Dokumentet

Detaljer

Skatteetaten Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016

Skatteetaten Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016 Boligsameie Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra og med innrapportering i januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Endringer

Detaljer

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre.

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre. Systembeskrivelse for eksterne aktører Med milepæl 3 gir Kartverket neste innblikk i den kommende løsningen for elektronisk tinglysing. Milepæl 3 gir eksterne aktører mulighet til å få innsikt i grensesnitt

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligsameie

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligsameie Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven boligsameie Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Datatyper til bruk ved meldingsutveksling mv.

Datatyper til bruk ved meldingsutveksling mv. Datatyper til bruk ved meldingsutvikling mv. Side 1 av 31.. Datatyper til bruk ved meldingsutveksling mv. Side 2 av 31 Datatyper til bruk ved meldingsutvikling mv. Publikasjonens tittel: Datatyper til

Detaljer

Minnepenner og CD-er merkes med avsenders kontaktinformasjon og sendes i vanlig post til

Minnepenner og CD-er merkes med avsenders kontaktinformasjon og sendes i vanlig post til SYSVAK - Filimport [Oppdatert 16.04.2015 av Daniel Gjestvang] I forbindelse med innføring av meldeplikt for alle vaksiner fra 01. Januar 2011, er det behov for å kunne importere vaksinasjonsdata fra vaksinasjonssteder

Detaljer

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument Standardiseringsprosessen og KITH-standarder Metodedokument KITH 18/07 6. november 2007 Innhold Innhold... 2 Standardiseringsprosessen og KITH-standarder... 3 1. Identifisere behov... 3 2. Prioritering...

Detaljer

K I T H. Standard for pleie- og omsorgsmeldinger. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. Standard for pleie- og omsorgsmeldinger. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Standard for pleie- og omsorgsmeldinger Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 STATUS: Til utprøving 15. september 2005 KITH-rapport

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Medisinske opplysninger

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Medisinske opplysninger Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Medisinske opplysninger Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0 HIS 1153:2015 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Versjon 1.0 1 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk

Detaljer

Treparts - samarbeidet mellom. Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen

Treparts - samarbeidet mellom. Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen Treparts - samarbeidet mellom fastlege, sykmeldt og arbeidsgiver Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen g Utdanning i trygdemedisin for spesialister i allmennmedisin: EØS godkjent

Detaljer

BEHANDLERKRAV. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. Beskrivelse av melding versjon 1.7.9 08.08.15

BEHANDLERKRAV. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. Beskrivelse av melding versjon 1.7.9 08.08.15 BEHANDLERKRAV Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Beskrivelse av melding versjon 1.7.9 08.08.15 23Versjon 1.7 06.04.2009 Status: Til utprøving Innhold 1 INNLEDNING 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Bruksområder

Detaljer