K I T H. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K I T H. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse"

Transkript

1 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON.0 Status: Til utbredelse 26. mai 2008 KITH-rapport 03/08 ISBN

2 2 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding KITH-rapport TITTEL Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon.0 Status: Til utbredelse Forfatter(e): Espen Stranger Seland Oppdragsgiver(e): NAV Postadresse Sukkerhuset N-7489 Trondheim Besøksadresse Sverresgt 5 Telefon Telefaks e-post Foretaksnummer ISBN Dato Antall sider Kvalitetssikret av Gradering mai Åpen Godkjent av: Jacob Hygen Rapportnr: 03/08 Sammendrag Dokumentet inneholder informasjonsmodell for og beskriver hvordan NAV sin blankett Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Bokmål Fastsatt 6.88 Endret skal overføres elektronisk ved hjelp av XML-syntaks. Dokumentet er utarbeidet for leverandører og it-personell som skal implementere meldingen.

3 3 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Innhold Dokumenthistorie Innledning Bakgrunn Bruksområder Om dette dokumentet Tabeller Datatyper Bruk av datatypen CS (Coded Simple value) Bruk av datatypen CV og identifikasjon av kodeverk Meldingsflyt og bruk Informasjonsmodell Hodemelding Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (Sykmelding) Om personen og arbeidsforholdet Medisinsk vurdering Avventende sykmelding Friskmeldingsplan / Veiledning om aktivitet Veiledning til arbeidsgiver/-arbeidstaker Melding til NAV Felleskomponenter (subsett) Ident (Ident) TeleCom (TeleCom) Alle attributter sortert alfabetisk Meldingsbeskrivelse for XML Namespace Koding XML Schema Definition (XSD) Sykmelding Eksempler Første gangs sykmelding Påfølgende vurdering Med og uten aktivitet Krav til utskrift Henstilling til skjermbildepresentasjon av blanketten Vedlegg: UML notasjon Om bruk av UML i standarder Klasser, assosiasjoner og kardinaliteter Aggregeringer Generaliseringer og spesialiseringer Abstrakte klasser Spesielt for dette dokumentet Oppsummering av benyttet UML-notasjon Referanser... 42

4 4 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Dokumenthistorie Dato Dokument versjon.0 opprettet Detaljer Feilrettingsutgave Manglende felt AntallDager under EnkeltstaendeDager er lagt til. HPR-nummer er byttet ut med Fødselsnummer i eksemplene Feilrettingsutgave Nytt felt: 7. Dato underskrift Endret kardinalitet: 4.4 Enkeltstående behandlingsdager til 0..

5 5 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 2 Innledning Dette kapitlet gir en kort beskrivelse av dokumentet og dokumentets bruksområder. 2. Bakgrunn Dette dokumentet beskriver informasjonsinnholdet i blanketten Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding, (NAV-blankett ) []. Dokumentet inneholder i tillegg en meldingsbeskrivelse basert på XML Schema Definition (XSD). Informasjonsmodellen (DIM) og XML meldingsbeskrivelsen (IG) er nå samlet i ett dokument. 2.2 Bruksområder Dokumentet beskriver hvordan NAV sin blankett Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Bokmål Fastsatt 6.88 Endret skal overføres elektronisk ved hjelp av XMLsyntaks. Beskrivelsen gjelder kun del A av blanketten (fra legen til NAV). Meldingen til pasient, arbeidsgiver og kravskjema må fremdeles skrives ut på enten hvite ark eller på NAVs fortrykte blanketter. 2.3 Om dette dokumentet Dokumentet er utarbeidet for leverandører og it-personell som skal implementere meldingen. Dokumentet inneholder mye tekniske detaljer som kun er relevant for de som skal implementere meldingen. Kapittel 3 beskriver Meldingsflyten og bruken av meldingen i detalj. Kapittelet inneholder sekvensdiagram og oversikt over hva de forskjellige aktørene foretar seg i prosessen. Kapittel 4 beskriver Informasjonsmodellen i detalj. Kapittelet inneholder både detaljert beskrivelse av hvordan hodemeldingen brukes i meldingene. Samt klassediagram og detaljert klassebeskrivelse for alle klassene. Kapittel 5 inneholder XML meldingsbeskrivelsen for meldingene. Kapittelet inneholder informasjon om namespace, datatyper, XML Schema Definition (XSD) og XML-eksempler. Kapittel 6 beskriver krav til utskrift på papir. Kapittel 7 inneholder informasjon om UML notasjonen som brukes for å beskrive informasjonsmodellen. Kapittel 8 inneholder informasjon om dokumenter og dataressurser som er referert i dokumentet Tabeller Tabellene som beskriver informasjonsmodellen har følgende kolonner: Attributter K Type Beskrivelse varenavn (Navn) 0.. string Navnet på utlevert vare Varenummer (Nr) 0.. string Varenummer for utlevert vare

6 6 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Attributter: beskriver attributtnavnene i hver klasse. Kortnavnet som brukes i XSD oppgis i parentes. K: Kardinalitet, beskriver hvor mange forekomster attributtet kan ha i hver instans av klassen. Type: Type beskriver datatypen til attributtet. Beskrivelse: Inneholder en tekstlig beskrivelse for bruken av attributtet samt beskrivelse av og henvisning til kodeverket der dette foreligger [5]. 2.4 Datatyper KITH bruker både egne datatyper (beskrevet i [3]) og XML Schema datatyper [4] Bruk av datatypen CS (Coded Simple value) Benyttes for registrering av kodet verdi hvor koden angis i form av en tekststreng og med mulighet til å angi kodemeningen som opsjon. Kodeverket og versjonen av dette skal være entydig bestemt av den kontekst datatypen benyttes Bruk av datatypen CV og identifikasjon av kodeverk Kodeverk som er definert som datatype CV skal ha den tilhørende OID (object identifier objektidentifikator) som entydig identifiserer kodeverket i XML-attributtet S. En OID er oppbygd av en rekke tall adskilt med punktum. For kodeverk i vår sammenheng vil vanligvis alle tallene unntatt det siste være konstant, mens det siste tallet varierer som angitt i tabellen nedenfor. Den konstante delen av OID for kodeverk tildelt identifikator av KITH vil være Attributtet S vil inneholde denne felles delen samt koden xxxx i henhold til kodeverksoversikten nedenfor slik at innholdet blir xxxx.

7 7 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 3 Meldingsflyt og bruk Dette kapittelet inneholder en beskrivelse av hvilke funksjoner meldingen skal dekke. : Person : Sykmelder : Nav : Arbeidsgiver : Henvendelse 4: Del B, C og D (papir) 2: Del A (XML) 3: AppRec (XML) 5: Del C og D (papir) Figur Sekvensdiagram for informasjonsflyt i et enkelt scenario. Person henvender seg til sykmelder (lege), som skriver sykmelding 2. Sykmelding del A sendes som XML (som beskrevet i denne rapporten) til NAV. 3. NAV returnerer applikasjonskvittering (AppRec) med svar om positiv eller negativ innsending. 4. Del B, C og D overleveres til gjeldende person 5. Person bringer del C og D til sin arbeidsgiver, evt. del D direkte til Nav.

8 8 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 4 Informasjonsmodell Kapittelet inneholder informasjon om meldingen for Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (Sykmelding). Kapittelet forklarer også hvordan hodemeldingen brukes for denne meldingen. 4. Hodemelding Sykmelding bruker hodemeldingen for overføring informasjon om meldingen som sendes. Spesifikasjonen av hodemeldingen må ivaretas ved implementering av de meldingene som er spesifisert i dette dokumentet. Dette kapittelet spesifiserer hvilke felter som skal plasseres i hodemeldingen og hvor disse skal plasseres. I tillegg til elementene nevnt under må alle obligatoriske klasser og dataelementer spesifisert i hodemeldingen [2], være med i meldingsinstansene. Sykmelding bruker hodemeldingen til overføring av informasjon om: Avsender (sykmelder) Mottaker (NAV) Avsenderinformasjon (informasjon om sykmelder) fylles ut som beskrevet i Standard for hodemelding [2]. Minimumskrav er følgende: MsgHead/MsgInfo/Sender/Organisation/Ident MsgHead/MsgInfo/Sender/Organisation/OrganisationName MsgHead/MsgInfo/Sender/Organisation/HealthcareProfessional/Ident (FNR, Fødselsnummer) Mottakerinformasjon (i dette tilfelle alltid NAV). Kun de obligatoriske feltene i spesifikasjon til hodemeldingen [2] må fylles ut. MsgHead/MsgInfo/Receiver/Organisation/Ident MsgHead/MsgInfo/Receiver/Organisation/OrganisationName Signatur Hodemeldingen skal signeres med avsenderens personlige digitale sertifikat.

9 9 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 4.2 Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Hodemelding Informasjon om mottaker og avsender, inkludert digital signatur <<top>> Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding 0 gjelder : CS 7. dato underskrift : date 7.2 annen dato : date Arbeidsforhold (from Om personen og arbeidsforholdet) arbeidsgivers navn : string Om personen og arbeidsforholdet primært arbeidsforhold : CS (from Om personen og arbeidsforholdet) 0.. yrkesbetegnelse : string fødselsnummer : Ident antall timer/uke : decimal telefonnummer : TeleCom stillingsprosent : int har flere arbeidsforhold : boolean fastlegens navn : string. Navn personens NAV-kontor : string (from Om personen og arbeidsforholdet) etternavn : string mellomnavn : string fornavn : string 2 Medisinsk vurdering (from 2 Medisinsk vurdering) 2. Diagnoser (from 2 Medisinsk vurdering) svangerskapsrelatert : boolean annen lovfestet fraværsgrunn : boolean diagnose : CV 0..* yrkesskade/yrkessykdom : boolean sortering : int eventuell skadedato : date {XOR A} 0.. Ja (from 2 Medisinsk vurdering) aktivitet er mulig fra og med : date Avventende sykmelding (from 3 Avventende sykmelding) fra og med : date til og med : date 0.. Nei (from 2 Medisinsk vurdering) fra og med : date til og med : date arbeidsfør etter endt periode : boolean {XOR A} 5 Veiledning til arbeidsgiver/arbeidstaker (from 5 Veiledning til arbeidsgiver/arbeidstaker) beskrivelse : string 5. tilbakemelding fra arbeidsgiver ønskes : boolean 6 Melding til NAV (from 6 Melding til NAV) 6. erklæring senest ved 8 uker : boolean 6.2 informasjon av betydning for NAVs oppfølging : boolean melding : string Friskmeldingsplan (from 4 Friskmeldingsplan / Veiledning om aktivitet) 4.5 arbeidsfør etter endt periode : boolean * 4. Kan delvis utføre arbeid (from 4 Friskmeldingsplan / Veiledning om aktivitet) fra og med : date til og med : date sykmeldingsgrad : integer 4.2 Aktiv sykmelding (from 4 Friskmeldingsplan / Veiledning om aktivitet) fra og med : date til og med : date Reisetilskudd (from 4 Friskmeldingsplan / Veiledning om aktivitet) fra og med : date til og med : date 4.4 Sykmelding på enkeltstående behandlingsdager (from 4 Friskmeldingsplan / Veiledning om aktivitet) antall dager : integer fra og med : date til og med : date Figur 2 Oversikt over Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding

10 0 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 4.2. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (Sykmelding) Assosierte klasser: Inneholder '2 Medisinsk vurdering' (Side: 3) 'by value' Inneholder ' Om personen og arbeidsforholdet' (Side: ) 'by value' Inneholder 0.. '5 Veiledning til arbeidsgiver/-arbeidstaker' (Side: 7) 'by value' Inneholder 0.. '3 Avventende sykmelding' (Side: 4) 'by value' XOR A Inneholder 0.. '4 Friskmeldingsplan' (Side: 5) 'by value' XOR A Inneholder 0.. '6 Melding til NAV' (Side: 7) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse 0 gjelder (Gjelder) CS Angir type medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom: Første vurdering 2 Påfølgende vurdering 3 Påfølgende etter annen sykmelders vurdering 7. dato underskrift (DatoUnderskrift) 7.2 annen dato (AnnenDato) date Felt date Om det ikke er samsvar mellom underskriftsdato og første sykmeldingsdato, angi dato for dokumenterbar telefonkonsultasjon el. l. Felt Om personen og arbeidsforholdet <<top>> Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (from Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding) Om personen og arbeidsforholdet fødselsnummer : Ident telefonnummer : TeleCom har flere arbeidsforhold : boolean fastlegens navn : string personens NAV-kontor : string. Navn etternavn : string mellomnavn : string fornavn : string 0.. Arbeidsforhold arbeidsgivers navn : string primært arbeidsforhold : CS yrkesbetegnelse : string antall timer/uke : decimal stillingsprosent : int Figur 3 Om personen og arbeidsforholdet

11 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Om personen og arbeidsforholdet (PersonArbeid) Assosierte klasser: Er en del av 'Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding' (Side: 0) 'by value' Inneholder 0.. 'Arbeidsforhold' (Side: ) 'by value' Inneholder '. Navn' (Side: ) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse fødselsnummer (Fodselsnummer) telefonnummer (Telefon) har flere arbeidsforhold (FlereArbeidsforhold) fastlegens navn (NavnFastlege) personens NAVkontor (NavKontor) Ident For å angi personens fødselsnummer, eventuelt D-nummer ( tegn). Felt TeleCom Felt.3 boolean Benyttes for å angi om pasienten har flere arbeidsforhold. Felt.6. Bruk: Skal være "true" hvis personen har flere arbeidsforhold, ellers "false". 0.. string Felt string Felt Navn (Navn) Assosierte klasser: Er en del av ' Om personen og arbeidsforholdet' (Side: ) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse etternavn (Etternavn) string For å angi pasientens etternavn. Felt. Kommentar: Navn oppgis delvis strukturert på blanketten (etternavn, fornavn). mellomnavn (Mellomnavn) 0.. string For å angi pasientens mellomnavn, dvs. navn som personen vanligvis ikke benytter sammen med fornavnet, og som heller ikke inngår som en del av etternavnet. Felt. Kommentar: Navn oppgis delvis strukturert på blanketten (etternavn, fornavn) fornavn (Fornavn) string For å angi pasientens fornavn. Kommentar: Navn oppgis delvis strukturert på blanketten (etternavn, fornavn) Arbeidsforhold (Arbeidsforhold) For å angi informasjon om personens arbeidsforhold. Assosierte klasser: Er en del av ' Om personen og arbeidsforholdet' (Side: ) 'by value'

12 2 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Attributter K Type Beskrivelse arbeidsgivers navn (NavnArbeidsgiver) primært arbeidsforhold (PrimartArbeidsforhol d) yrkesbetegnelse (Yrkesbetegnelse) antall timer/uke (AntallTimer) stillingsprosent (Stillingsprosent) string Arbeidsgivers navn i det arbeidsforholdet denne attesten gjelder for. Felt CS For å angi pasientens primære arbeidsforhold. Kommentar: Tatt med for fremtidig bruk. Kodeverk: 0 Ja, nei Ja 2 Nei 0.. string For å angi yrke/yrkesbetegnelse i fritekst. Felt decimal Ca. antall arbeidstimer i uken for den oppgitte arbeidsgiver. Bruk: Enten skal antall timer/uke eller stillingsprosent fylles ut. 0.. int Stillingsprosent hos den oppgitte arbeidsgiver. Bruk: Enten skal antall timer/uke eller stillingsprosent fylles ut Medisinsk vurdering <<top>> Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (from Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding) 2 Medisinsk vurdering svangerskapsrelatert : boolean annen lovfestet fraværsgrunn : boolean yrkesskade/yrkessykdom : boolean eventuell skadedato : date 0..* 2. Diagnoser diagnose : CV sortering : int 0.. Ja aktivitet er mulig fra og med : date 0.. Nei fra og med : date til og med : date arbeidsfør etter endt periode : boolean Figur 4 Medisinsk vurdering

13 3 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Medisinsk vurdering (MedisinskVurdering) Assosierte klasser: Er en del av 'Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding' (Side: 0) 'by value' Inneholder 0.. 'Ja' (Side: 3) 'by value' Inneholder 0.. 'Nei' (Side: 3) 'by value' Inneholder 0..* '2. Diagnoser' (Side: 4) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse svangerskapsrelatert (Svangerskap) annen lovfestet fraværsgrunn (AnnenFraversgrunn) yrkesskade/yrkessykdo m (Yrkessykdom) eventuell skadedato (Skadedato) 0.. Boolean Angir om sykdommen er svangerskapsrelatert. Felt Boolean For å angi om fravær fra arbeid har andre årsaker enn egen sykdom, jfr. ftl 8-4 tredje ledd. Felt Boolean Angir om NAV bør vurdere om det er en yrkesskade/yrkessykdom. Felt Date Felt Ja (Ja) Assosierte klasser: Er en del av '2 Medisinsk vurdering' (Side: 3) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse aktivitet er mulig fra og med (AktivitetMuligFra) Date Bruk: Gi veiledning i blokk 5. Velg type sykmelding i blokk 3 eller 4. Felt Nei (Nei) Assosierte klasser: Er en del av '2 Medisinsk vurdering' (Side: 3) 'by value' Bruk: Eventuelle innspill til arbeidsgiver gis i blokk 5. Kan ikke kombineres med blokk 3 Avventende sykmelding. Attributter K Type Beskrivelse fra og med (FraDato) date Angir at pasient er 00 % arbeidsufør fra og med denne datoen. Felt 2.8 til og med (TilDato) date Angir at pasient er 00 % arbeidsufør til og med denne datoen. Felt 2.8 arbeidsfør etter endt boolean Angir om pasienten er arbeidsfør etter endt periode. periode (ArbeidsforEtterEndtP Felt 2.8 eriode)

14 4 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Diagnoser (Diagnoser) Assosierte klasser: Er en del av '2 Medisinsk vurdering' (Side: 3) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse diagnose (Diagnose) CV Felt 2.-3 Bruk: Kodeverk ICPC-2 (OID=770) eller ICD-0 (OID=70) benyttes. Kodeverk: 770 ICPC-2 sortering (Sortering) int Angir sortering på hoveddiagnose og eventuelle bidiagnoser. Bruk: 0 = hoveddiagnose, = første bidiagnose, 2 = andre bidiagnose, etc Avventende sykmelding <<top>> Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (from Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding) Avventende sykmelding fra og med : date til og med : date Figur 5 Avventende sykmelding Avventende sykmelding (AvventendeSykmelding) Assosierte klasser: Er en del av 'Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding' (Side: 0) 'by value' Bruk: Kan ikke kombineres med blokk 4 eller Nei i blokk 2. Attributter K Type Beskrivelse fra og med (FraDato) date til og med (TilDato) date Felt 3. Felt 3.

15 5 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Friskmeldingsplan / Veiledning om aktivitet <<top>> Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (from Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding) {XOR A} 0..* 4. Kan delvis utføre arbeid fra og med : date til og med : date sykmeldingsgrad : integer Friskmeldingsplan 4.5 arbeidsfør etter endt periode : boolean Aktiv sykmelding fra og med : date til og med : date Sykmelding på enkeltstående behandlingsdager antall dager : integer fra og med : date til og med : date Reisetilskudd fra og med : date til og med : date Figur 6 Friskmeldingsplan Friskmeldingsplan (Friskmeldingsplan) Assosierte klasser: Er en del av 'Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding' (Side: 0) 'by value' Inneholder 0..* '4. Kan delvis utføre arbeid' (Side: 5) 'by value' Inneholder 0.. '4.2 Aktiv sykmelding' (Side: 6) 'by value' Inneholder 0.. '4.3 Reisetilskudd' (Side: 6) 'by value' Inneholder 0.. '4.4 Sykmelding på enkeltstående behandlingsdager' (Side: 6) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse 4.5 arbeidsfør etter endt periode (ArbeidsforEtterEndtP eriode) boolean Felt Kan delvis utføre arbeid (UtforeEgetArbeid) Assosierte klasser: Er en del av '4 Friskmeldingsplan' (Side: 5) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse fra og med (FraDato) date Angir startdato for perioden med delvis arbeidsuførhet. Felt 4.

16 6 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Attributter K Type Beskrivelse til og med (TilDato) date Angir sluttdato for perioden med delvis arbeidsuførhet. sykmeldingsgrad (Grad) Felt 4. integer Grad av sykmelding i prosent. Felt Aktiv sykmelding (AktivSykmelding) Assosierte klasser: Er en del av '4 Friskmeldingsplan' (Side: 5) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse fra og med (FraDato) date til og med (TilDato) date Felt 4.2 Felt Reisetilskudd (Reisetilskudd) Assosierte klasser: Er en del av '4 Friskmeldingsplan' (Side: 5) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse fra og med (FraDato) date til og med (TilDato) date Felt 4.3 Felt Sykmelding på enkeltstående behandlingsdager (EnkeltstaendeDager) Assosierte klasser: Er en del av '4 Friskmeldingsplan' (Side: 5) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse antall dager (AntallDager) fra og med (FraDato) date til og med (TilDato) date integer Felt 4.4 Felt 4.4 Felt 4.4

17 7 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Veiledning til arbeidsgiver/-arbeidstaker <<top>> Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (from Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding) Veiledning til arbeidsgiver/arbeidstaker beskrivelse : string 5. tilbakemelding fra arbeidsgiver ønskes : boolean Figur 7 Veiledning til arbeidsgiver/arbeidstaker Veiledning til arbeidsgiver/-arbeidstaker (VeiledningArbeidsgiver) Assosierte klasser: Er en del av 'Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding' (Side: 0) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse beskrivelse (Beskrivelse) 5. tilbakemelding fra arbeidsgiver ønskes (Tilbakemelding) string Fritekstfelt for veiledning til arbeidsgiver/-taker. Bruk: Beskriv hensyn som bør tas og/eller muligheter ved tilrettelegging. Angi varighet på sykefraværet om mulig. Eventuelle forebyggingstiltak samt andre innspill. boolean Angir om det er ønsket med tilbakemelding fra arbeidsgiver (del C) før eventuell ny konsultasjon Melding til NAV <<top>> Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (from Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding) Melding til NAV 6. erklæring senest ved 8 uker : boolean 6.2 informasjon av betydning for NAVs oppfølging : boolean utdyping av 6. og 6.2 : string Figur 8 Melding til NAV Melding til NAV (MeldingTilNav) Assosierte klasser: Er en del av 'Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding' (Side: 0) 'by value'

18 8 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Attributter K Type Beskrivelse 6. erklæring senest ved 8 uker (Erklering) 6.2 informasjon av betydning for NAVs oppfølging (Informasjon) melding (Melding) string boolean Angir om dette er erklæring senest ved 8 uker når medisinske grunner er til hinder for arbeidsrelatert aktivitet. Felt 6. Bruk: Hvis "true" skal blokk 6 benyttes. boolean Angir om dette er informasjon til og/eller behov for NAVs oppfølgingstjenester/virkemidler/tiltak. Felt 6.2 Bruk: Hvis "true" skal blokk 6 benyttes. Blokk Felleskomponenter (subsett) 4.3. Ident (Ident) Assosierte klasser: Attributter K Type Beskrivelse id (Id) string typeid (TypeId) CV Kodeverk: 86 ID-type for personer FNR Fødselsnummer DNR D-nummer TeleCom (TeleCom) Assosierte klasser: Attributter K Type Beskrivelse typetelecom (TypeTelecom) 0.. CS Kodeverk: 80 Telekommunikasjon HP Hovedtelefon MC Mobiltelefon HV Ferietelefon F Faks PG Personsøker AS Telefonsvarer WP Arbeidsplass WC Arbeidsplass, sentralbord WD Arbeidsplass, direktenummer EC Nødnummer...Totalt antall koder:

19 9 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Attributter K Type Beskrivelse teleaddress (TeleAddress) URL 4.4 Alle attributter sortert alfabetisk Attributtnavn Kortnavn Klassenavn K Datatype Side Dokumentasjon 0 gjelder Gjelder Vurdering av arbeidsmulig het / sykmelding 4.5 arbeidsfør etter endt periode Arbeidsfor EtterEndtP eriode 4 Friskmeldin gsplan 5. Tilbakemel 5 Veiledning tilbakemeldin ding til g fra arbeidsgiver/ arbeidsgiver -arbeidstaker ønskes 6. erklæring Erklering 6 Melding til senest ved 8 NAV uker 6.2 Informasjo informasjon n av betydning for NAVs oppfølging 7. dato underskrift DatoUnder skrift 6 Melding til NAV Vurdering av arbeidsmulig het / sykmelding 7.2 annen dato AnnenDato Vurdering av arbeidsmulig het / sykmelding aktivitet er mulig fra og med annen lovfestet fraværsgrunn antall dager antall timer/uke AktivitetM uligfra AnnenFrav ersgrunn AntallDage r AntallTime r CS 0 Angir type medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom: Første vurdering 2 Påfølgende vurdering 3 Påfølgende etter annen sykmelders vurdering boolean 5 boolean 7 Angir om det er ønsket med tilbakemelding fra arbeidsgiver (del C) før eventuell ny konsultasjon. boolean 8 Angir om dette er erklæring senest ved 8 uker når medisinske grunner er til hinder for arbeidsrelatert aktivitet. boolean 8 Angir om dette er informasjon til og/eller behov for NAVs oppfølgingstjenester/virkemidler/tiltak. date date 0 Om det ikke er samsvar mellom underskriftsdato og første sykmeldingsdato, angi dato for dokumenterbar telefonkonsultasjon el. l. Ja date 3 2 Medisinsk vurdering 4.4 Sykmelding på enkeltståend e behandlings dager Arbeidsforh old 0.. boolean 3 For å angi om fravær fra arbeid har andre årsaker enn egen sykdom, jfr. ftl 8-4 tredje ledd. integer decimal 2 Ca. antall arbeidstimer i uken for den oppgitte arbeidsgiver.

20 20 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Attributtnavn Kortnavn Klassenavn K Datatype Side Dokumentasjon arbeidsfør etter endt periode arbeidsgivers navn beskrivelse Arbeidsfor EtterEndtP eriode NavnArbei dsgiver Beskrivels e Nei boolean 3 Angir om pasienten er arbeidsfør etter endt periode. Arbeidsforh old 5 Veiledning til arbeidsgiver/ -arbeidstaker string 2 Arbeidsgivers navn i det arbeidsforholdet denne attesten gjelder for. string 7 Fritekstfelt for veiledning til arbeidsgiver/- taker. diagnose Diagnose 2. CV 4 Diagnoser etternavn Etternavn. Navn string For å angi pasientens etternavn. eventuell Skadedato 2 Medisinsk 0.. date 3 skadedato vurdering fastlegens navn NavnFastle ge Om personen og arbeidsforho ldet 0.. string fornavn Fornavn. Navn string For å angi pasientens fornavn. fra og med FraDato Nei date 3 Angir at pasient er 00% arbeidsufør fra og med denne datoen. fra og med FraDato 3 Avventende sykmelding date 4 fra og med FraDato 4. Kan delvis utføre arbeid fra og med FraDato 4.2 Aktiv sykmelding fra og med FraDato 4.3 Reisetilskud d fra og med FraDato 4.4 Sykmelding på enkeltståend e behandlings dager fødselsnumme r har flere arbeidsforhold Fodselsnu mmer FlereArbei dsforhold Om personen og arbeidsforho ldet Om personen og arbeidsforho ldet date 5 Angir startdato for perioden med delvis arbeidsuførhet. date 6 date 6 date 6 id Id Ident string 8 melding Melding 6 Melding til string 8 NAV Ident For å angi personens fødselsnummer, eventuelt D-nummer ( tegn). boolean Benyttes for å angi om pasienten har flere arbeidsforhold.

21 2 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Attributtnavn Kortnavn Klassenavn K Datatype Side Dokumentasjon mellomnavn Mellomnav n. Navn 0.. string For å angi pasientens mellomnavn, dvs. navn som personen vanligvis ikke benytter sammen med fornavnet, og som heller ikke inngår som en del av etternavnet. personens NavKontor Om 0.. string NAV-kontor personen og arbeidsforho ldet primært PrimartArb Arbeidsforh 0.. CS 2 For å angi pasientens primære arbeidsforhold. arbeidsforhold sortering eidsforhold Sortering old 2. Diagnoser int 4 Angir sortering på hoveddiagnose og eventuelle bidiagnoser. stillingsprosen Stillingspr Arbeidsforh 0.. int 2 Stillingsprosent hos den oppgitte t osent old arbeidsgiver. svangerskapsr Svangerska 2 Medisinsk 0.. boolean 3 Angir om sykdommen er elatert p vurdering svangerskapsrelatert. sykmeldingsgr Grad 4. Kan integer 6 Grad av sykmelding i prosent. ad delvis utføre arbeid teleaddress TeleAddre TeleCom URL 9 ss telefonnumme Telefon Om 0.. TeleCom r personen og arbeidsforho ldet til og med TilDato Nei date 3 Angir at pasient er 00% arbeidsufør til og med denne datoen. til og med TilDato 3 Avventende sykmelding date 4 til og med TilDato 4. Kan delvis utføre arbeid til og med TilDato 4.2 Aktiv sykmelding til og med TilDato 4.3 Reisetilskud d til og med TilDato 4.4 Sykmelding på enkeltståend e behandlings dager date 6 Angir sluttdato for perioden med delvis arbeidsuførhet. date 6 date 6 date 6 typeid TypeId Ident CV 8 typetelecom TypeTelec TeleCom 0.. CS 8 om yrkesbetegnels Yrkesbeteg Arbeidsforh 0.. string 2 For å angi yrke/yrkesbetegnelse i fritekst. e yrkesskade/yr kessykdom nelse Yrkessykd om old 2 Medisinsk vurdering 0.. boolean 3 Angir om NAV bør vurdere om det er en yrkesskade/yrkessykdom.

22 22 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 5 Meldingsbeskrivelse for XML Kapittelet inneholder beskrivelse av Namespace, XML Schema Definition (XSD) og eksempelmeldinger. 5. Namespace sm 5.2 Koding All XML skal kodes med tegnsettet UTF XML Schema Definition (XSD) Figur 9 Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding samt Avventende sykmelding, Veiledning til arbeidsgiver/arbeidstaker og Melding til NAV

23 23 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Figur 0 Om personen og arbeidsforholdet Figur Medisinsk vurdering

24 24 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Figur 2 Friskmeldingsplan 5.3. Sykmelding <?xml version=".0" encoding="utf-8"?> <!-- Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding, versjon Basert på NAV Bokmål Fastsatt 6.88 Endret Produsert av KITH på oppdrag fra NAV > <!-- Endring Lagt til manglende EnkeltstaendeDager/AntallDager.. int --> <!-- Endring Lagt til Sykmelding/DatoUnderskift.. date Endret kardinalitet Friskmeldingsplan/EnkeltstaendeDager fra 0..* til > <schema xmlns="http://www.w3.org/200/xmlschema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/200/xmlschema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:fk="http://www.kith.no/xmlstds/felleskomponent" xmlns:sm="http://www.kith.no/xmlstds/sykmelding/ " targetnamespace="http://www.kith.no/xmlstds/sykmelding/ " elementformdefault="qualified" attributeformdefault="unqualified"> <import namespace="http://www.kith.no/xmlstds" schemalocation="kith.xsd"/> <import namespace="http://www.kith.no/xmlstds/felleskomponent" schemalocation="felleskomponent.xsd"/> <!-- LEVEL --> <!-- Class: Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding -->

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding .. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Første versjon 01.03.2008 Sist endret 04.03.2011 KITH-rapport 03/08 2 Vurdering av arbeidsmulighet

Detaljer

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding .. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.2 Status: Til utprøving 3. sept 2012 KITH-rapport 1045 : 2012 VERSJON 1.2 Første versjon 01.03.2008

Detaljer

K I T H. eresept M Referansenummer. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving KITH-rapport 19/08

K I T H. eresept M Referansenummer. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving KITH-rapport 19/08 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept M04.1-2 Referansenummer Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.5.2010 KITH-rapport 19/08 2 M04.1-2

Detaljer

Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Elektronisk melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.0 Dato: 29.9.2008 KITH Rapport 20/08 Side 1 av 24 KITH-rapport TITTEL Elektronisk melding

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

K I T H. eresept M02 Individuell søknad. og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. eresept M02 Individuell søknad. og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept M02 Individuell søknad om refusjon til HELFO og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Detaljer

K I T H. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.7.2010 KITH-rapport 14/08 FOR HELSE OG VELFERD..

K I T H. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.7.2010 KITH-rapport 14/08 FOR HELSE OG VELFERD.. K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept - M09.1 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient, M09.2 Reseptliste, M09.3 Forespørsel om nedlasting av resept og M09.4 Nedlasting av

Detaljer

BEHANDLERKRAV. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. Versjon 1.2 20.12.2006 KITH Rapport R18/06 Status: Til utprøving ISBN 82-7846-229-2

BEHANDLERKRAV. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. Versjon 1.2 20.12.2006 KITH Rapport R18/06 Status: Til utprøving ISBN 82-7846-229-2 Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.2 20.12.2006 KITH Rapport R18/06 Status: Til utprøving ISBN 82-7846-229-2 i KITH-rapport TITTEL Behandlerkrav Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse

Detaljer

Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80710:2007 Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Publikasjonens tittel: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Detaljer

A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende. 2.1 Diagnose(r) (Hoveddiagnose først) 2.2 Kode(r) 2.3 Kodesystem

A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende. 2.1 Diagnose(r) (Hoveddiagnose først) 2.2 Kode(r) 2.3 Kodesystem FOLKETRYGDEN 1 Om personen og arbeidsforholdet 0.1 Første 1.1 Etternavn, fornavn 1.3 Telefonnummer A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende 1.6 Arbeidsgivers navn i det arbeidsforholdet

Detaljer

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Ebrev Elektronisk utsending av brev VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 1.2.2010 KITH-rapport 1020:2010 KITH-rapport TITTEL Ebrev Elektronisk utsending

Detaljer

K I T H. eresept M02 Individuell søknad. og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. eresept M02 Individuell søknad. og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept M02 Individuell søknad om refusjon til HELFO og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Detaljer

1 Legeerklæring ved arbeidsuførhet

1 Legeerklæring ved arbeidsuførhet HIS 80805:2008 Legeerklæring ved arbeidsuførhet.. Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 2 Legeerklæring

Detaljer

Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse

Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse Applikasjonskvittering Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse Versjon 0.9 01.09.2003 Status: Til utprøving KITH Rapport R35/03 ISBN 82-7846-199-6 i KITH-rapport TITTEL Applikasjonskvittering - Informasjonsmodell

Detaljer

Innrapportering av trekk til NAV

Innrapportering av trekk til NAV .. Innrapportering av trekk til NAV XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 7. april 2010 Sist oppdatert: 2. februar 2012 Innhold Innrapportering av trekk til NAV... i XML meldingsbeskrivelse... i 1 Dokumenthistorie...

Detaljer

Veileder til utfylling og bruk av sykmeldingsblankett. Vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom / Sykmelding Gjelder fra 01.09.08

Veileder til utfylling og bruk av sykmeldingsblankett. Vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom / Sykmelding Gjelder fra 01.09.08 Veileder til utfylling og bruk av sykmeldingsblankett Vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom / Sykmelding Gjelder fra 01.09.08 // Veileder til utfylling av sykemeldingsblankett Mål og hensikt med blanketten

Detaljer

K I T H. eresept M3 Anmodning om søknad til SLV M14 Søknad til SLV M15 Søknadssvar fra SLV. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. eresept M3 Anmodning om søknad til SLV M14 Søknad til SLV M15 Søknadssvar fra SLV. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept M3 Anmodning om søknad til SLV M14 Søknad til SLV M15 Søknadssvar fra SLV Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 2.4 Status:

Detaljer

Vedlegg til meldinger

Vedlegg til meldinger Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger TEKNISK SPESIFIKASJON VERSJON 2.0 13.5.2011 KITH-rapport 1036 : 2011 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger Forfatter Espen Stranger

Detaljer

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding

Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding HISD 80903:2009.. Veiledning: Implementering av dialogmelding for spørsmål, svar og avviksmelding Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 2 Prinsipper for utskrift

Detaljer

K I T H. eresept M26 Oppslag i fastlegeregister. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. eresept M26 Oppslag i fastlegeregister. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept M26 Oppslag i fastlegeregister Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.5.2010 KITH-rapport 17/08 KITH-rapport

Detaljer

K I T H. M25 Varer i bruk. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving KITH-rapport 16/08

K I T H. M25 Varer i bruk. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving KITH-rapport 16/08 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. M25 Varer i bruk Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.5.2010 KITH-rapport 16/08 KITH-rapport TITTEL M25

Detaljer

HIS 1023:2010. Pasientliste Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

HIS 1023:2010. Pasientliste Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1023:2010.. Pasientliste Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Pasientliste. Informasjonsmodell

Detaljer

Forslag til nasjonal standard for sending av vedlegg til nasjonale XML-meldinger

Forslag til nasjonal standard for sending av vedlegg til nasjonale XML-meldinger Høringsnotat Til Brukere av KITH-meldinger Fra KITH v/espen Stranger Seland, Anita Lorck Bjørgen m. fl. Dato 03.09.2010 Status Til høring frist for tilbakemeldinger er 27.09.2010 Forslag til nasjonal standard

Detaljer

Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest

Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt 6.88 Endret 04.2002 28.06.2002 KITH Rapport 14/02 ISBN 82-7846-139-2 KITH-rapport TITTEL Implementasjonsguide

Detaljer

Veiledning: Overføring av legemiddelinformasjon

Veiledning: Overføring av legemiddelinformasjon Veiledning: Overføring av legemiddelinformasjon Veiledning 20.februar 2008 KITH 02/08 Veiledning: Overføring av legemiddelinformasjon 2 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorie...4

Detaljer

Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt 6.88 Endret 06.2004

Detaljer

K I T H. Elektronisk korrespondanse med pasient. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. Elektronisk korrespondanse med pasient. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Elektronisk korrespondanse med pasient Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utbredelse 31. oktober 2006 KITH-rapport

Detaljer

Standard for dialogmelding

Standard for dialogmelding Standard for hodemelding Standard for dialogmelding (Forespørsler, svar og notat) Informasjonsmodell og Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.0 Status: Til utprøving

Detaljer

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Kortversjon - Akseptansetest av sending Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av sending Epikrise 2 Informasjon om avsendersystem Programvareleverandør:

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for sending PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt 6.88 Endret 04.2002 og RTV blankett IA 08-07.08 Fastsatt

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Versjonshistorikk Versjon Dato Kommentar Forfatter 0.1 2011-10-05 Første utkast Sølve Monteiro 0.2 2011-10-06 Legge til oppsummering Sølve Monteiro

Detaljer

Akseptansetest av sending Dialogmelding Forespørsel, svar og notat

Akseptansetest av sending Dialogmelding Forespørsel, svar og notat Akseptansetest av sending Dialogmelding Forespørsel, svar og notat Meldingsversjon: 1.0, datert 11.10.2006 Akseptansetest sending Dialogmelding, forespørsel, svar og notat 3 Innholdsfortegnelse Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Meldingsversjon: 1.0 Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest

Detaljer

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder

Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Versjon 1.0 30. juni 2011 KITH-rapport 1029 : 2011 KITH-rapport TITTEL Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder Forfatter Annebeth Askevold

Detaljer

K I T H. Legeerklæring ved arbeidsuførhet. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. Legeerklæring ved arbeidsuførhet. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON.0 Status: Til utbredelse 6. juni 2008 KITH-rapport 05/08 ISBN

Detaljer

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger Vedlegg til: KITH rapport Rnn/nn Meldingsversjon: 0.9, 19.12.2003 Dokumentversjon: 0.9, 19.12.2003 Veiledning i bruk av meldingen for logistikkmeldinger

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk

Applikasjonskvittering. Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Applikasjonskvittering Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Versjon. Opprinnelig dato 2..2004, Sist endret 0.08.20 KITH 5/04:20 KITH-rapport TITTEL Applikasjonskvittering

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning

Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Akseptansetest av mottak Elektronisk henvisning Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av mottak Henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen Melding om fravær

Akseptansetest for sending PLO-meldingen Melding om fravær Akseptansetest for sending PLO-meldingen Melding om fravær Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest Sending

Detaljer

NOTAT. 1. Revisjon av henvisningsmeldingen. Forfatter Annebeth Askevold, KITH Dato 30.08.2004 Tema Strukturert bookingid i henvisningsmeldingen

NOTAT. 1. Revisjon av henvisningsmeldingen. Forfatter Annebeth Askevold, KITH Dato 30.08.2004 Tema Strukturert bookingid i henvisningsmeldingen NOTAT Forfatter Annebeth Askevold, KITH Dato 30.08.2004 Tema Strukturert bookingid i henvisningsmeldingen 1. Revisjon av henvisningsmeldingen 1.1. Bakgrunn Det er i det nasjonale og de regionale booking-prosjektene

Detaljer

Standard for hodemelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80601:2006

Standard for hodemelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 80601:2006 HIS 80601:2006.. Standard for hodemelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Standard for

Detaljer

K I T H. Standard for hodemelding. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 22. november KITH-rapport 24/05

K I T H. Standard for hodemelding. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 22. november KITH-rapport 24/05 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Standard for hodemelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 22. november KITH-rapport 24/05 ISBN 82-7846-269-0

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Patologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

LEGEOPPGJØRSMELDING. Informasjonsmodell og implementasjonsbeskrivelse. Versjon 0.91 01.12.2003 Status: Til utprøving

LEGEOPPGJØRSMELDING. Informasjonsmodell og implementasjonsbeskrivelse. Versjon 0.91 01.12.2003 Status: Til utprøving Informasjonsmodell og implementasjonsbeskrivelse Versjon 0.91 01.12.2003 Status: Til utprøving KITH Rapport R27/03 ISBN 82-7846-190-2 i KITH-rapport TITTEL Legeoppgjørsmelding Informasjonsmodell og implementasjonsbeskrivelse

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett AI 08-07.04 og RTV blankett AI 08-07.08 Versjon.0.2.200 for sykmelding

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Immunologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Immunologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - Den gode spesialistepikrise Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Versjon 1.0 31. desember 2002 KITH Rapport R31/02 ISBN 82-7846-158-9 KITH-rapport Medisinsk-faglig

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Informasjon om mottakersystem Programvareleverandør: Navn og

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: versjon 1.4, datert 20.05.2005 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger til lege Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Mikrobiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK...

Detaljer

HIS 1036:2011. Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger. endret KITH 21/08:2012

HIS 1036:2011. Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger. endret KITH 21/08:2012 HIS 1036:2011.. Elektronisk samhandling Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Teknisk Sist spesifikasjon endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Elektronisk samhandling Teknisk standard

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest mottak

Detaljer

Akseptansetest av mottak Dialogmelding

Akseptansetest av mottak Dialogmelding Akseptansetest av mottak Dialogmelding Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av mottak Dialogmelding 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK AV DIALOGMELDINGEN...

Detaljer

Veileder til utfylling og bruk av sykmeldingsblankett

Veileder til utfylling og bruk av sykmeldingsblankett Veileder til utfylling og bruk av sykmeldingsblankett Vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom / Sykmelding Gjelder fra 01.07.11 Revidert: 1. juni 2011 Opplag 25.000 Trykkeri: 07 gruppen Layout: Informasjon

Detaljer

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise

Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Akseptansetest av mottak Elektronisk epikrise - Den gode epikrise Meldingsversjon: 1.1 datert 23.09.2006 Akseptansetest av mottak Epikrise 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST

Detaljer

Akseptansetest for mottak av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal

Akseptansetest for mottak av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal Akseptansetest for mottak av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal Meldingsversjon: Standard for administrativ kommunikasjon mot kjernejournal, versjon 1.0, datert 12.08.2008 Akseptansetest - Mottak

Detaljer

Akseptansetest av sending av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO / SUMO)

Akseptansetest av sending av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO / SUMO) Akseptansetest av sending av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO / SUMO) Meldingsversjon: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold, versjon 1.0, datert 25.03.2008 2 Akseptansetest sending Overføring

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Konsultasjon Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest mottak - PLO-melding

Detaljer

Akseptansetest for sending av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal

Akseptansetest for sending av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal Akseptansetest for sending av administrativ kommunikasjon mot kjernejournal Meldingsversjon: Standard for administrativ kommunikasjon mot kjernejournal, versjon 1.0, datert 12.08.2008 Akseptansetest Sending

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.3 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Referansedokument meldingsimplementering

Referansedokument meldingsimplementering Tema: Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 11.07.2006 Publisert AA Dette notatet inngår i en samling av referansedokumenter som inneholder generelle råd, tips og veiledning til bruk og implementering

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Veiledning. til anvendelse av ny sykmelding og bruk av dialogmeldinger. mellom NAV og samhandlere i helsesektoren.

Veiledning. til anvendelse av ny sykmelding og bruk av dialogmeldinger. mellom NAV og samhandlere i helsesektoren. til anvendelse av ny sykmelding og bruk av dialogmeldinger Utarbeidet av NAV Versjon 04. desember 2015 2 av 48 ENDRINGSLOGG Ver. Dato Kap. Endring 1.0 29.11.2013 Alle Første versjon 1.1 27.02.2014 4.2

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Radiologi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: v1.5 datert 01.12.2008 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Helsefaglig dialog v1.1. Profil av HIS 80603:2017 Standard for dialogmelding

Helsefaglig dialog v1.1. Profil av HIS 80603:2017 Standard for dialogmelding Helsefaglig dialog v1.1 Profil av HIS 80603:2017 Standard for dialogmelding HIS 1077:2017 Publikasjonens tittel: Helsefaglig dialog v1.1 Profil av HIS 80603:2017 Standard for dialogmelding Rapportnummer

Detaljer

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell

Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Variabelliste og utkast til informasjonsmodell Dette dokumentet beskriver et utkast til informasjonsmodell for uttrekk av data fra et EPJ-system. Modellen er i stor grad basert på eksisterende EPJ-standarder

Detaljer

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvittering HIS 8045:2004.. Applikasjonskvittering Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Publikasjonens tittel:

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for sending PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for sending PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.3, datert 13.06.2007 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Tverrfaglig epikrise Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.3, datert 13.06.2007 Akseptansetest mottak

Detaljer

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN NAV 08.05.12 oppdatert 10.04.15 VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN Oppfølgingsplan er et verktøy i oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Planen skal sikre at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer

Detaljer

Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO)

Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO) Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO) Meldingsversjon: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold, versjon 1.0, datert 25.03.08 Akseptansetest mottak - Overføring

Detaljer

Generell melding for forespørsel om og overføring av journalinformasjon

Generell melding for forespørsel om og overføring av journalinformasjon Elektronisk pasientjournal standard Generell melding for forespørsel om og overføring av journalinformasjon Versjon.0 7. april 2002 KITH Rapport 08/02 ISBN 82-7846-325 KITH-rapport TITTEL Generell melding

Detaljer

Sykmeldingsblankett gjelder fra 01.09.08

Sykmeldingsblankett gjelder fra 01.09.08 // Veileder til utfylling av sykemeldingsblankett Sykmeldingsblankett gjelder fra 01.09.08 Tilbakemelding fra arbeidsgiver til lege/sykmelder angående tilretteleggingsmuligheter Denne fylles ut i samarbeid

Detaljer

Utskrivningsrapport. XML meldingsbeskrivelse. Versjon 0.9 19. desember 2003 Status: Til utprøving. KITH Rapport Rnn/nn ISBN 82-7846-nnn-n

Utskrivningsrapport. XML meldingsbeskrivelse. Versjon 0.9 19. desember 2003 Status: Til utprøving. KITH Rapport Rnn/nn ISBN 82-7846-nnn-n Utskrivningsrapport XML meldingsbeskrivelse Versjon 0.9 19. desember 2003 KITH Rapport Rnn/nn ISBN 82-7846-nnn-n KITH-rapport TITTEL Utskrivningsrapport XML meldingsbeskrivelse Versjon 0.9 Forfatter(e):

Detaljer

Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren

Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Side av 6 Tilleggsopplysninger for saksbehandling i pleie- og omsorgssektoren Tillegg til Noark-4 KITH-rapport 7/03 Versjon 0.92 KITH

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Overføring av medisinske opplysninger

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Overføring av medisinske opplysninger Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Overføring av medisinske opplysninger Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008

Detaljer

Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning

Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning Meldingsversjon: 0.9 datert 10.10.2003 Akseptansetest av sending Tilbakemelding på henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1.Revisjonshistorikk... 3 2.Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest for sending PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for sending PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for sending PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Pasientlogistikk

Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Pasientlogistikk Akseptansetest for sending av PLO-meldingen: Pasientlogistikk Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Akseptansetest av mottak Tilbakemelding på henvisning

Akseptansetest av mottak Tilbakemelding på henvisning Akseptansetest av mottak Tilbakemelding på henvisning Meldingsversjon: 0.9 datert 10.10.2003 Akseptansetest av mottak Tilbakemelding på henvisning 2 Innholdsfortegnelse 1.Revisjonshistorikk... 3 2.Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi)

Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi (Klinisk kjemi) Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester (Klinisk kjemi) Meldingsversjon: 1.2 datert 14.03.2005 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruk av base64-koding i hodemeldingen

Bruk av base64-koding i hodemeldingen NOTAT Til eresept-programmet og andre brukere av hodemeldingen Fra Espen Stranger Seland, KITH Dato 3.7.2006 Bruk av base64-koding i hodemeldingen Dette notatet beskriver hvordan vedlegg skal inkluderes

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.4, datert 20.02.2008 Akseptansetest

Detaljer

K I T H. Dokumentasjon av individuell plan. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON mars 2004 KITH-rapport 43/03

K I T H. Dokumentasjon av individuell plan. EPJ standardisering: KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD. VERSJON mars 2004 KITH-rapport 43/03 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD EPJ standardisering: Dokumentasjon av individuell plan KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD VERSJON 1.0 30 mars 2004 KITH-rapport 43/03 ISBN 82-7846-220-8

Detaljer

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending

Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending HISD 1033:2010 Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Publikasjonens tittel: Notat: Den gode epikrise minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending Teknisk standard

Detaljer

EPJ standardisering: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten endret KITH 21/08:2012

EPJ standardisering: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten endret KITH 21/08:2012 HIS 8038:2004.. EPJ standardisering: Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten Versjon.6 Opprinnelig dato Teknisk.2.2008 standard Sist for informasjonsinnhold endret 5.02.202 KITH

Detaljer

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.2 Status: Til utprøving 08. sept 2006 KITH-rapport 05/06 ISBN 82-7846-283-6

Detaljer

Dok 75 SYSVAK Akseptansetest: sending og mottak av SYSVAK meldinger

Dok 75 SYSVAK Akseptansetest: sending og mottak av SYSVAK meldinger Nasjonalt folkehelseinstitutt ADIT Dok 75 SYSVAK Akseptansetest Testobjekt Dok 75 SYSVAK Akseptansetest: sending og mottak av SYSVAK meldinger Forfatter: Peter Holmes / Kent Aune Godkjent av: Peter Holmes

Detaljer