K I T H. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K I T H. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse"

Transkript

1 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON.0 Status: Til utbredelse 26. mai 2008 KITH-rapport 03/08 ISBN

2 2 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding KITH-rapport TITTEL Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon.0 Status: Til utbredelse Forfatter(e): Espen Stranger Seland Oppdragsgiver(e): NAV Postadresse Sukkerhuset N-7489 Trondheim Besøksadresse Sverresgt 5 Telefon Telefaks e-post Foretaksnummer ISBN Dato Antall sider Kvalitetssikret av Gradering mai Åpen Godkjent av: Jacob Hygen Rapportnr: 03/08 Sammendrag Dokumentet inneholder informasjonsmodell for og beskriver hvordan NAV sin blankett Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Bokmål Fastsatt 6.88 Endret skal overføres elektronisk ved hjelp av XML-syntaks. Dokumentet er utarbeidet for leverandører og it-personell som skal implementere meldingen.

3 3 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Innhold Dokumenthistorie Innledning Bakgrunn Bruksområder Om dette dokumentet Tabeller Datatyper Bruk av datatypen CS (Coded Simple value) Bruk av datatypen CV og identifikasjon av kodeverk Meldingsflyt og bruk Informasjonsmodell Hodemelding Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (Sykmelding) Om personen og arbeidsforholdet Medisinsk vurdering Avventende sykmelding Friskmeldingsplan / Veiledning om aktivitet Veiledning til arbeidsgiver/-arbeidstaker Melding til NAV Felleskomponenter (subsett) Ident (Ident) TeleCom (TeleCom) Alle attributter sortert alfabetisk Meldingsbeskrivelse for XML Namespace Koding XML Schema Definition (XSD) Sykmelding Eksempler Første gangs sykmelding Påfølgende vurdering Med og uten aktivitet Krav til utskrift Henstilling til skjermbildepresentasjon av blanketten Vedlegg: UML notasjon Om bruk av UML i standarder Klasser, assosiasjoner og kardinaliteter Aggregeringer Generaliseringer og spesialiseringer Abstrakte klasser Spesielt for dette dokumentet Oppsummering av benyttet UML-notasjon Referanser... 42

4 4 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Dokumenthistorie Dato Dokument versjon.0 opprettet Detaljer Feilrettingsutgave Manglende felt AntallDager under EnkeltstaendeDager er lagt til. HPR-nummer er byttet ut med Fødselsnummer i eksemplene Feilrettingsutgave Nytt felt: 7. Dato underskrift Endret kardinalitet: 4.4 Enkeltstående behandlingsdager til 0..

5 5 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 2 Innledning Dette kapitlet gir en kort beskrivelse av dokumentet og dokumentets bruksområder. 2. Bakgrunn Dette dokumentet beskriver informasjonsinnholdet i blanketten Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding, (NAV-blankett ) []. Dokumentet inneholder i tillegg en meldingsbeskrivelse basert på XML Schema Definition (XSD). Informasjonsmodellen (DIM) og XML meldingsbeskrivelsen (IG) er nå samlet i ett dokument. 2.2 Bruksområder Dokumentet beskriver hvordan NAV sin blankett Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Bokmål Fastsatt 6.88 Endret skal overføres elektronisk ved hjelp av XMLsyntaks. Beskrivelsen gjelder kun del A av blanketten (fra legen til NAV). Meldingen til pasient, arbeidsgiver og kravskjema må fremdeles skrives ut på enten hvite ark eller på NAVs fortrykte blanketter. 2.3 Om dette dokumentet Dokumentet er utarbeidet for leverandører og it-personell som skal implementere meldingen. Dokumentet inneholder mye tekniske detaljer som kun er relevant for de som skal implementere meldingen. Kapittel 3 beskriver Meldingsflyten og bruken av meldingen i detalj. Kapittelet inneholder sekvensdiagram og oversikt over hva de forskjellige aktørene foretar seg i prosessen. Kapittel 4 beskriver Informasjonsmodellen i detalj. Kapittelet inneholder både detaljert beskrivelse av hvordan hodemeldingen brukes i meldingene. Samt klassediagram og detaljert klassebeskrivelse for alle klassene. Kapittel 5 inneholder XML meldingsbeskrivelsen for meldingene. Kapittelet inneholder informasjon om namespace, datatyper, XML Schema Definition (XSD) og XML-eksempler. Kapittel 6 beskriver krav til utskrift på papir. Kapittel 7 inneholder informasjon om UML notasjonen som brukes for å beskrive informasjonsmodellen. Kapittel 8 inneholder informasjon om dokumenter og dataressurser som er referert i dokumentet Tabeller Tabellene som beskriver informasjonsmodellen har følgende kolonner: Attributter K Type Beskrivelse varenavn (Navn) 0.. string Navnet på utlevert vare Varenummer (Nr) 0.. string Varenummer for utlevert vare

6 6 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Attributter: beskriver attributtnavnene i hver klasse. Kortnavnet som brukes i XSD oppgis i parentes. K: Kardinalitet, beskriver hvor mange forekomster attributtet kan ha i hver instans av klassen. Type: Type beskriver datatypen til attributtet. Beskrivelse: Inneholder en tekstlig beskrivelse for bruken av attributtet samt beskrivelse av og henvisning til kodeverket der dette foreligger [5]. 2.4 Datatyper KITH bruker både egne datatyper (beskrevet i [3]) og XML Schema datatyper [4] Bruk av datatypen CS (Coded Simple value) Benyttes for registrering av kodet verdi hvor koden angis i form av en tekststreng og med mulighet til å angi kodemeningen som opsjon. Kodeverket og versjonen av dette skal være entydig bestemt av den kontekst datatypen benyttes Bruk av datatypen CV og identifikasjon av kodeverk Kodeverk som er definert som datatype CV skal ha den tilhørende OID (object identifier objektidentifikator) som entydig identifiserer kodeverket i XML-attributtet S. En OID er oppbygd av en rekke tall adskilt med punktum. For kodeverk i vår sammenheng vil vanligvis alle tallene unntatt det siste være konstant, mens det siste tallet varierer som angitt i tabellen nedenfor. Den konstante delen av OID for kodeverk tildelt identifikator av KITH vil være Attributtet S vil inneholde denne felles delen samt koden xxxx i henhold til kodeverksoversikten nedenfor slik at innholdet blir xxxx.

7 7 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 3 Meldingsflyt og bruk Dette kapittelet inneholder en beskrivelse av hvilke funksjoner meldingen skal dekke. : Person : Sykmelder : Nav : Arbeidsgiver : Henvendelse 4: Del B, C og D (papir) 2: Del A (XML) 3: AppRec (XML) 5: Del C og D (papir) Figur Sekvensdiagram for informasjonsflyt i et enkelt scenario. Person henvender seg til sykmelder (lege), som skriver sykmelding 2. Sykmelding del A sendes som XML (som beskrevet i denne rapporten) til NAV. 3. NAV returnerer applikasjonskvittering (AppRec) med svar om positiv eller negativ innsending. 4. Del B, C og D overleveres til gjeldende person 5. Person bringer del C og D til sin arbeidsgiver, evt. del D direkte til Nav.

8 8 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 4 Informasjonsmodell Kapittelet inneholder informasjon om meldingen for Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (Sykmelding). Kapittelet forklarer også hvordan hodemeldingen brukes for denne meldingen. 4. Hodemelding Sykmelding bruker hodemeldingen for overføring informasjon om meldingen som sendes. Spesifikasjonen av hodemeldingen må ivaretas ved implementering av de meldingene som er spesifisert i dette dokumentet. Dette kapittelet spesifiserer hvilke felter som skal plasseres i hodemeldingen og hvor disse skal plasseres. I tillegg til elementene nevnt under må alle obligatoriske klasser og dataelementer spesifisert i hodemeldingen [2], være med i meldingsinstansene. Sykmelding bruker hodemeldingen til overføring av informasjon om: Avsender (sykmelder) Mottaker (NAV) Avsenderinformasjon (informasjon om sykmelder) fylles ut som beskrevet i Standard for hodemelding [2]. Minimumskrav er følgende: MsgHead/MsgInfo/Sender/Organisation/Ident MsgHead/MsgInfo/Sender/Organisation/OrganisationName MsgHead/MsgInfo/Sender/Organisation/HealthcareProfessional/Ident (FNR, Fødselsnummer) Mottakerinformasjon (i dette tilfelle alltid NAV). Kun de obligatoriske feltene i spesifikasjon til hodemeldingen [2] må fylles ut. MsgHead/MsgInfo/Receiver/Organisation/Ident MsgHead/MsgInfo/Receiver/Organisation/OrganisationName Signatur Hodemeldingen skal signeres med avsenderens personlige digitale sertifikat.

9 9 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 4.2 Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Hodemelding Informasjon om mottaker og avsender, inkludert digital signatur <<top>> Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding 0 gjelder : CS 7. dato underskrift : date 7.2 annen dato : date Arbeidsforhold (from Om personen og arbeidsforholdet) arbeidsgivers navn : string Om personen og arbeidsforholdet primært arbeidsforhold : CS (from Om personen og arbeidsforholdet) 0.. yrkesbetegnelse : string fødselsnummer : Ident antall timer/uke : decimal telefonnummer : TeleCom stillingsprosent : int har flere arbeidsforhold : boolean fastlegens navn : string. Navn personens NAV-kontor : string (from Om personen og arbeidsforholdet) etternavn : string mellomnavn : string fornavn : string 2 Medisinsk vurdering (from 2 Medisinsk vurdering) 2. Diagnoser (from 2 Medisinsk vurdering) svangerskapsrelatert : boolean annen lovfestet fraværsgrunn : boolean diagnose : CV 0..* yrkesskade/yrkessykdom : boolean sortering : int eventuell skadedato : date {XOR A} 0.. Ja (from 2 Medisinsk vurdering) aktivitet er mulig fra og med : date Avventende sykmelding (from 3 Avventende sykmelding) fra og med : date til og med : date 0.. Nei (from 2 Medisinsk vurdering) fra og med : date til og med : date arbeidsfør etter endt periode : boolean {XOR A} 5 Veiledning til arbeidsgiver/arbeidstaker (from 5 Veiledning til arbeidsgiver/arbeidstaker) beskrivelse : string 5. tilbakemelding fra arbeidsgiver ønskes : boolean 6 Melding til NAV (from 6 Melding til NAV) 6. erklæring senest ved 8 uker : boolean 6.2 informasjon av betydning for NAVs oppfølging : boolean melding : string Friskmeldingsplan (from 4 Friskmeldingsplan / Veiledning om aktivitet) 4.5 arbeidsfør etter endt periode : boolean * 4. Kan delvis utføre arbeid (from 4 Friskmeldingsplan / Veiledning om aktivitet) fra og med : date til og med : date sykmeldingsgrad : integer 4.2 Aktiv sykmelding (from 4 Friskmeldingsplan / Veiledning om aktivitet) fra og med : date til og med : date Reisetilskudd (from 4 Friskmeldingsplan / Veiledning om aktivitet) fra og med : date til og med : date 4.4 Sykmelding på enkeltstående behandlingsdager (from 4 Friskmeldingsplan / Veiledning om aktivitet) antall dager : integer fra og med : date til og med : date Figur 2 Oversikt over Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding

10 0 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 4.2. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (Sykmelding) Assosierte klasser: Inneholder '2 Medisinsk vurdering' (Side: 3) 'by value' Inneholder ' Om personen og arbeidsforholdet' (Side: ) 'by value' Inneholder 0.. '5 Veiledning til arbeidsgiver/-arbeidstaker' (Side: 7) 'by value' Inneholder 0.. '3 Avventende sykmelding' (Side: 4) 'by value' XOR A Inneholder 0.. '4 Friskmeldingsplan' (Side: 5) 'by value' XOR A Inneholder 0.. '6 Melding til NAV' (Side: 7) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse 0 gjelder (Gjelder) CS Angir type medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom: Første vurdering 2 Påfølgende vurdering 3 Påfølgende etter annen sykmelders vurdering 7. dato underskrift (DatoUnderskrift) 7.2 annen dato (AnnenDato) date Felt date Om det ikke er samsvar mellom underskriftsdato og første sykmeldingsdato, angi dato for dokumenterbar telefonkonsultasjon el. l. Felt Om personen og arbeidsforholdet <<top>> Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (from Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding) Om personen og arbeidsforholdet fødselsnummer : Ident telefonnummer : TeleCom har flere arbeidsforhold : boolean fastlegens navn : string personens NAV-kontor : string. Navn etternavn : string mellomnavn : string fornavn : string 0.. Arbeidsforhold arbeidsgivers navn : string primært arbeidsforhold : CS yrkesbetegnelse : string antall timer/uke : decimal stillingsprosent : int Figur 3 Om personen og arbeidsforholdet

11 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Om personen og arbeidsforholdet (PersonArbeid) Assosierte klasser: Er en del av 'Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding' (Side: 0) 'by value' Inneholder 0.. 'Arbeidsforhold' (Side: ) 'by value' Inneholder '. Navn' (Side: ) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse fødselsnummer (Fodselsnummer) telefonnummer (Telefon) har flere arbeidsforhold (FlereArbeidsforhold) fastlegens navn (NavnFastlege) personens NAVkontor (NavKontor) Ident For å angi personens fødselsnummer, eventuelt D-nummer ( tegn). Felt TeleCom Felt.3 boolean Benyttes for å angi om pasienten har flere arbeidsforhold. Felt.6. Bruk: Skal være "true" hvis personen har flere arbeidsforhold, ellers "false". 0.. string Felt string Felt Navn (Navn) Assosierte klasser: Er en del av ' Om personen og arbeidsforholdet' (Side: ) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse etternavn (Etternavn) string For å angi pasientens etternavn. Felt. Kommentar: Navn oppgis delvis strukturert på blanketten (etternavn, fornavn). mellomnavn (Mellomnavn) 0.. string For å angi pasientens mellomnavn, dvs. navn som personen vanligvis ikke benytter sammen med fornavnet, og som heller ikke inngår som en del av etternavnet. Felt. Kommentar: Navn oppgis delvis strukturert på blanketten (etternavn, fornavn) fornavn (Fornavn) string For å angi pasientens fornavn. Kommentar: Navn oppgis delvis strukturert på blanketten (etternavn, fornavn) Arbeidsforhold (Arbeidsforhold) For å angi informasjon om personens arbeidsforhold. Assosierte klasser: Er en del av ' Om personen og arbeidsforholdet' (Side: ) 'by value'

12 2 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Attributter K Type Beskrivelse arbeidsgivers navn (NavnArbeidsgiver) primært arbeidsforhold (PrimartArbeidsforhol d) yrkesbetegnelse (Yrkesbetegnelse) antall timer/uke (AntallTimer) stillingsprosent (Stillingsprosent) string Arbeidsgivers navn i det arbeidsforholdet denne attesten gjelder for. Felt CS For å angi pasientens primære arbeidsforhold. Kommentar: Tatt med for fremtidig bruk. Kodeverk: 0 Ja, nei Ja 2 Nei 0.. string For å angi yrke/yrkesbetegnelse i fritekst. Felt decimal Ca. antall arbeidstimer i uken for den oppgitte arbeidsgiver. Bruk: Enten skal antall timer/uke eller stillingsprosent fylles ut. 0.. int Stillingsprosent hos den oppgitte arbeidsgiver. Bruk: Enten skal antall timer/uke eller stillingsprosent fylles ut Medisinsk vurdering <<top>> Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (from Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding) 2 Medisinsk vurdering svangerskapsrelatert : boolean annen lovfestet fraværsgrunn : boolean yrkesskade/yrkessykdom : boolean eventuell skadedato : date 0..* 2. Diagnoser diagnose : CV sortering : int 0.. Ja aktivitet er mulig fra og med : date 0.. Nei fra og med : date til og med : date arbeidsfør etter endt periode : boolean Figur 4 Medisinsk vurdering

13 3 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Medisinsk vurdering (MedisinskVurdering) Assosierte klasser: Er en del av 'Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding' (Side: 0) 'by value' Inneholder 0.. 'Ja' (Side: 3) 'by value' Inneholder 0.. 'Nei' (Side: 3) 'by value' Inneholder 0..* '2. Diagnoser' (Side: 4) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse svangerskapsrelatert (Svangerskap) annen lovfestet fraværsgrunn (AnnenFraversgrunn) yrkesskade/yrkessykdo m (Yrkessykdom) eventuell skadedato (Skadedato) 0.. Boolean Angir om sykdommen er svangerskapsrelatert. Felt Boolean For å angi om fravær fra arbeid har andre årsaker enn egen sykdom, jfr. ftl 8-4 tredje ledd. Felt Boolean Angir om NAV bør vurdere om det er en yrkesskade/yrkessykdom. Felt Date Felt Ja (Ja) Assosierte klasser: Er en del av '2 Medisinsk vurdering' (Side: 3) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse aktivitet er mulig fra og med (AktivitetMuligFra) Date Bruk: Gi veiledning i blokk 5. Velg type sykmelding i blokk 3 eller 4. Felt Nei (Nei) Assosierte klasser: Er en del av '2 Medisinsk vurdering' (Side: 3) 'by value' Bruk: Eventuelle innspill til arbeidsgiver gis i blokk 5. Kan ikke kombineres med blokk 3 Avventende sykmelding. Attributter K Type Beskrivelse fra og med (FraDato) date Angir at pasient er 00 % arbeidsufør fra og med denne datoen. Felt 2.8 til og med (TilDato) date Angir at pasient er 00 % arbeidsufør til og med denne datoen. Felt 2.8 arbeidsfør etter endt boolean Angir om pasienten er arbeidsfør etter endt periode. periode (ArbeidsforEtterEndtP Felt 2.8 eriode)

14 4 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Diagnoser (Diagnoser) Assosierte klasser: Er en del av '2 Medisinsk vurdering' (Side: 3) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse diagnose (Diagnose) CV Felt 2.-3 Bruk: Kodeverk ICPC-2 (OID=770) eller ICD-0 (OID=70) benyttes. Kodeverk: 770 ICPC-2 sortering (Sortering) int Angir sortering på hoveddiagnose og eventuelle bidiagnoser. Bruk: 0 = hoveddiagnose, = første bidiagnose, 2 = andre bidiagnose, etc Avventende sykmelding <<top>> Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (from Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding) Avventende sykmelding fra og med : date til og med : date Figur 5 Avventende sykmelding Avventende sykmelding (AvventendeSykmelding) Assosierte klasser: Er en del av 'Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding' (Side: 0) 'by value' Bruk: Kan ikke kombineres med blokk 4 eller Nei i blokk 2. Attributter K Type Beskrivelse fra og med (FraDato) date til og med (TilDato) date Felt 3. Felt 3.

15 5 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Friskmeldingsplan / Veiledning om aktivitet <<top>> Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (from Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding) {XOR A} 0..* 4. Kan delvis utføre arbeid fra og med : date til og med : date sykmeldingsgrad : integer Friskmeldingsplan 4.5 arbeidsfør etter endt periode : boolean Aktiv sykmelding fra og med : date til og med : date Sykmelding på enkeltstående behandlingsdager antall dager : integer fra og med : date til og med : date Reisetilskudd fra og med : date til og med : date Figur 6 Friskmeldingsplan Friskmeldingsplan (Friskmeldingsplan) Assosierte klasser: Er en del av 'Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding' (Side: 0) 'by value' Inneholder 0..* '4. Kan delvis utføre arbeid' (Side: 5) 'by value' Inneholder 0.. '4.2 Aktiv sykmelding' (Side: 6) 'by value' Inneholder 0.. '4.3 Reisetilskudd' (Side: 6) 'by value' Inneholder 0.. '4.4 Sykmelding på enkeltstående behandlingsdager' (Side: 6) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse 4.5 arbeidsfør etter endt periode (ArbeidsforEtterEndtP eriode) boolean Felt Kan delvis utføre arbeid (UtforeEgetArbeid) Assosierte klasser: Er en del av '4 Friskmeldingsplan' (Side: 5) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse fra og med (FraDato) date Angir startdato for perioden med delvis arbeidsuførhet. Felt 4.

16 6 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Attributter K Type Beskrivelse til og med (TilDato) date Angir sluttdato for perioden med delvis arbeidsuførhet. sykmeldingsgrad (Grad) Felt 4. integer Grad av sykmelding i prosent. Felt Aktiv sykmelding (AktivSykmelding) Assosierte klasser: Er en del av '4 Friskmeldingsplan' (Side: 5) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse fra og med (FraDato) date til og med (TilDato) date Felt 4.2 Felt Reisetilskudd (Reisetilskudd) Assosierte klasser: Er en del av '4 Friskmeldingsplan' (Side: 5) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse fra og med (FraDato) date til og med (TilDato) date Felt 4.3 Felt Sykmelding på enkeltstående behandlingsdager (EnkeltstaendeDager) Assosierte klasser: Er en del av '4 Friskmeldingsplan' (Side: 5) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse antall dager (AntallDager) fra og med (FraDato) date til og med (TilDato) date integer Felt 4.4 Felt 4.4 Felt 4.4

17 7 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Veiledning til arbeidsgiver/-arbeidstaker <<top>> Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (from Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding) Veiledning til arbeidsgiver/arbeidstaker beskrivelse : string 5. tilbakemelding fra arbeidsgiver ønskes : boolean Figur 7 Veiledning til arbeidsgiver/arbeidstaker Veiledning til arbeidsgiver/-arbeidstaker (VeiledningArbeidsgiver) Assosierte klasser: Er en del av 'Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding' (Side: 0) 'by value' Attributter K Type Beskrivelse beskrivelse (Beskrivelse) 5. tilbakemelding fra arbeidsgiver ønskes (Tilbakemelding) string Fritekstfelt for veiledning til arbeidsgiver/-taker. Bruk: Beskriv hensyn som bør tas og/eller muligheter ved tilrettelegging. Angi varighet på sykefraværet om mulig. Eventuelle forebyggingstiltak samt andre innspill. boolean Angir om det er ønsket med tilbakemelding fra arbeidsgiver (del C) før eventuell ny konsultasjon Melding til NAV <<top>> Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding (from Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding) Melding til NAV 6. erklæring senest ved 8 uker : boolean 6.2 informasjon av betydning for NAVs oppfølging : boolean utdyping av 6. og 6.2 : string Figur 8 Melding til NAV Melding til NAV (MeldingTilNav) Assosierte klasser: Er en del av 'Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding' (Side: 0) 'by value'

18 8 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Attributter K Type Beskrivelse 6. erklæring senest ved 8 uker (Erklering) 6.2 informasjon av betydning for NAVs oppfølging (Informasjon) melding (Melding) string boolean Angir om dette er erklæring senest ved 8 uker når medisinske grunner er til hinder for arbeidsrelatert aktivitet. Felt 6. Bruk: Hvis "true" skal blokk 6 benyttes. boolean Angir om dette er informasjon til og/eller behov for NAVs oppfølgingstjenester/virkemidler/tiltak. Felt 6.2 Bruk: Hvis "true" skal blokk 6 benyttes. Blokk Felleskomponenter (subsett) 4.3. Ident (Ident) Assosierte klasser: Attributter K Type Beskrivelse id (Id) string typeid (TypeId) CV Kodeverk: 86 ID-type for personer FNR Fødselsnummer DNR D-nummer TeleCom (TeleCom) Assosierte klasser: Attributter K Type Beskrivelse typetelecom (TypeTelecom) 0.. CS Kodeverk: 80 Telekommunikasjon HP Hovedtelefon MC Mobiltelefon HV Ferietelefon F Faks PG Personsøker AS Telefonsvarer WP Arbeidsplass WC Arbeidsplass, sentralbord WD Arbeidsplass, direktenummer EC Nødnummer...Totalt antall koder:

19 9 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Attributter K Type Beskrivelse teleaddress (TeleAddress) URL 4.4 Alle attributter sortert alfabetisk Attributtnavn Kortnavn Klassenavn K Datatype Side Dokumentasjon 0 gjelder Gjelder Vurdering av arbeidsmulig het / sykmelding 4.5 arbeidsfør etter endt periode Arbeidsfor EtterEndtP eriode 4 Friskmeldin gsplan 5. Tilbakemel 5 Veiledning tilbakemeldin ding til g fra arbeidsgiver/ arbeidsgiver -arbeidstaker ønskes 6. erklæring Erklering 6 Melding til senest ved 8 NAV uker 6.2 Informasjo informasjon n av betydning for NAVs oppfølging 7. dato underskrift DatoUnder skrift 6 Melding til NAV Vurdering av arbeidsmulig het / sykmelding 7.2 annen dato AnnenDato Vurdering av arbeidsmulig het / sykmelding aktivitet er mulig fra og med annen lovfestet fraværsgrunn antall dager antall timer/uke AktivitetM uligfra AnnenFrav ersgrunn AntallDage r AntallTime r CS 0 Angir type medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom: Første vurdering 2 Påfølgende vurdering 3 Påfølgende etter annen sykmelders vurdering boolean 5 boolean 7 Angir om det er ønsket med tilbakemelding fra arbeidsgiver (del C) før eventuell ny konsultasjon. boolean 8 Angir om dette er erklæring senest ved 8 uker når medisinske grunner er til hinder for arbeidsrelatert aktivitet. boolean 8 Angir om dette er informasjon til og/eller behov for NAVs oppfølgingstjenester/virkemidler/tiltak. date date 0 Om det ikke er samsvar mellom underskriftsdato og første sykmeldingsdato, angi dato for dokumenterbar telefonkonsultasjon el. l. Ja date 3 2 Medisinsk vurdering 4.4 Sykmelding på enkeltståend e behandlings dager Arbeidsforh old 0.. boolean 3 For å angi om fravær fra arbeid har andre årsaker enn egen sykdom, jfr. ftl 8-4 tredje ledd. integer decimal 2 Ca. antall arbeidstimer i uken for den oppgitte arbeidsgiver.

20 20 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Attributtnavn Kortnavn Klassenavn K Datatype Side Dokumentasjon arbeidsfør etter endt periode arbeidsgivers navn beskrivelse Arbeidsfor EtterEndtP eriode NavnArbei dsgiver Beskrivels e Nei boolean 3 Angir om pasienten er arbeidsfør etter endt periode. Arbeidsforh old 5 Veiledning til arbeidsgiver/ -arbeidstaker string 2 Arbeidsgivers navn i det arbeidsforholdet denne attesten gjelder for. string 7 Fritekstfelt for veiledning til arbeidsgiver/- taker. diagnose Diagnose 2. CV 4 Diagnoser etternavn Etternavn. Navn string For å angi pasientens etternavn. eventuell Skadedato 2 Medisinsk 0.. date 3 skadedato vurdering fastlegens navn NavnFastle ge Om personen og arbeidsforho ldet 0.. string fornavn Fornavn. Navn string For å angi pasientens fornavn. fra og med FraDato Nei date 3 Angir at pasient er 00% arbeidsufør fra og med denne datoen. fra og med FraDato 3 Avventende sykmelding date 4 fra og med FraDato 4. Kan delvis utføre arbeid fra og med FraDato 4.2 Aktiv sykmelding fra og med FraDato 4.3 Reisetilskud d fra og med FraDato 4.4 Sykmelding på enkeltståend e behandlings dager fødselsnumme r har flere arbeidsforhold Fodselsnu mmer FlereArbei dsforhold Om personen og arbeidsforho ldet Om personen og arbeidsforho ldet date 5 Angir startdato for perioden med delvis arbeidsuførhet. date 6 date 6 date 6 id Id Ident string 8 melding Melding 6 Melding til string 8 NAV Ident For å angi personens fødselsnummer, eventuelt D-nummer ( tegn). boolean Benyttes for å angi om pasienten har flere arbeidsforhold.

21 2 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Attributtnavn Kortnavn Klassenavn K Datatype Side Dokumentasjon mellomnavn Mellomnav n. Navn 0.. string For å angi pasientens mellomnavn, dvs. navn som personen vanligvis ikke benytter sammen med fornavnet, og som heller ikke inngår som en del av etternavnet. personens NavKontor Om 0.. string NAV-kontor personen og arbeidsforho ldet primært PrimartArb Arbeidsforh 0.. CS 2 For å angi pasientens primære arbeidsforhold. arbeidsforhold sortering eidsforhold Sortering old 2. Diagnoser int 4 Angir sortering på hoveddiagnose og eventuelle bidiagnoser. stillingsprosen Stillingspr Arbeidsforh 0.. int 2 Stillingsprosent hos den oppgitte t osent old arbeidsgiver. svangerskapsr Svangerska 2 Medisinsk 0.. boolean 3 Angir om sykdommen er elatert p vurdering svangerskapsrelatert. sykmeldingsgr Grad 4. Kan integer 6 Grad av sykmelding i prosent. ad delvis utføre arbeid teleaddress TeleAddre TeleCom URL 9 ss telefonnumme Telefon Om 0.. TeleCom r personen og arbeidsforho ldet til og med TilDato Nei date 3 Angir at pasient er 00% arbeidsufør til og med denne datoen. til og med TilDato 3 Avventende sykmelding date 4 til og med TilDato 4. Kan delvis utføre arbeid til og med TilDato 4.2 Aktiv sykmelding til og med TilDato 4.3 Reisetilskud d til og med TilDato 4.4 Sykmelding på enkeltståend e behandlings dager date 6 Angir sluttdato for perioden med delvis arbeidsuførhet. date 6 date 6 date 6 typeid TypeId Ident CV 8 typetelecom TypeTelec TeleCom 0.. CS 8 om yrkesbetegnels Yrkesbeteg Arbeidsforh 0.. string 2 For å angi yrke/yrkesbetegnelse i fritekst. e yrkesskade/yr kessykdom nelse Yrkessykd om old 2 Medisinsk vurdering 0.. boolean 3 Angir om NAV bør vurdere om det er en yrkesskade/yrkessykdom.

22 22 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 5 Meldingsbeskrivelse for XML Kapittelet inneholder beskrivelse av Namespace, XML Schema Definition (XSD) og eksempelmeldinger. 5. Namespace sm 5.2 Koding All XML skal kodes med tegnsettet UTF XML Schema Definition (XSD) Figur 9 Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding samt Avventende sykmelding, Veiledning til arbeidsgiver/arbeidstaker og Melding til NAV

23 23 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Figur 0 Om personen og arbeidsforholdet Figur Medisinsk vurdering

24 24 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding Figur 2 Friskmeldingsplan 5.3. Sykmelding <?xml version=".0" encoding="utf-8"?> <!-- Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding, versjon Basert på NAV Bokmål Fastsatt 6.88 Endret Produsert av KITH på oppdrag fra NAV > <!-- Endring Lagt til manglende EnkeltstaendeDager/AntallDager.. int --> <!-- Endring Lagt til Sykmelding/DatoUnderskift.. date Endret kardinalitet Friskmeldingsplan/EnkeltstaendeDager fra 0..* til > <schema xmlns="http://www.w3.org/200/xmlschema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/200/xmlschema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:fk="http://www.kith.no/xmlstds/felleskomponent" xmlns:sm="http://www.kith.no/xmlstds/sykmelding/ " targetnamespace="http://www.kith.no/xmlstds/sykmelding/ " elementformdefault="qualified" attributeformdefault="unqualified"> <import namespace="http://www.kith.no/xmlstds" schemalocation="kith.xsd"/> <import namespace="http://www.kith.no/xmlstds/felleskomponent" schemalocation="felleskomponent.xsd"/> <!-- LEVEL --> <!-- Class: Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding -->

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding

Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding .. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.2 Status: Til utprøving 3. sept 2012 KITH-rapport 1045 : 2012 VERSJON 1.2 Første versjon 01.03.2008

Detaljer

Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 1

Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 1 HIS 80803:2013 Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding 1.. Vurdering av arbeidsmulighet / sykmelding Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012

Detaljer

1 Legeerklæring ved arbeidsuførhet

1 Legeerklæring ved arbeidsuførhet HIS 80805:2008 Legeerklæring ved arbeidsuførhet.. Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 2 Legeerklæring

Detaljer

BEHANDLERKRAV. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. Versjon 1.2 20.12.2006 KITH Rapport R18/06 Status: Til utprøving ISBN 82-7846-229-2

BEHANDLERKRAV. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. Versjon 1.2 20.12.2006 KITH Rapport R18/06 Status: Til utprøving ISBN 82-7846-229-2 Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.2 20.12.2006 KITH Rapport R18/06 Status: Til utprøving ISBN 82-7846-229-2 i KITH-rapport TITTEL Behandlerkrav Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse

Detaljer

Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse

Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse Applikasjonskvittering Informasjonsmodell og meldingsbeskrivelse Versjon 0.9 01.09.2003 Status: Til utprøving KITH Rapport R35/03 ISBN 82-7846-199-6 i KITH-rapport TITTEL Applikasjonskvittering - Informasjonsmodell

Detaljer

Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest

Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest Implementasjonsguide for elektronisk sykmeldingsattest Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt 6.88 Endret 04.2002 28.06.2002 KITH Rapport 14/02 ISBN 82-7846-139-2 KITH-rapport TITTEL Implementasjonsguide

Detaljer

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt 6.88 Endret 04.2002 og RTV blankett IA 08-07.08 Fastsatt

Detaljer

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett AI 08-07.04 og RTV blankett AI 08-07.08 Versjon.0.2.200 for sykmelding

Detaljer

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvittering HIS 8045:2004.. Applikasjonskvittering Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Publikasjonens tittel:

Detaljer

HIS 1023:2010. Pasientliste Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

HIS 1023:2010. Pasientliste Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1023:2010.. Pasientliste Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Pasientliste. Informasjonsmodell

Detaljer

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Versjon 2.0 14. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH R 6/00 ISBN 82-7846-083-3 KITH-rapport Tittel Informasjonsmodell for elektronisk

Detaljer

K I T H. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD

K I T H. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD K I T H INFRMASJNSTEKNLGI FR HELSE G VELFERD.. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJN G TEKNISK STANDARD VERSJN 1.0 1. mai 2008 KITH-rapport 02/07 ISBN 82-7846-302-6

Detaljer

Henvisning og epikrise

Henvisning og epikrise Henvisning og epikrise Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Versjon.0 3. desember 2002 Status: Til utbredelse KITH Rapport R27/02 ISBN 82-7846-54-6 KITH-rapport Tittel Henvisning og epikrise

Detaljer

Dokumentinformasjon. Dokumentets navn. System Dokument beskrivelse

Dokumentinformasjon. Dokumentets navn. System Dokument beskrivelse Postadresse Nasjonalt folkehelseinstitutt Org.nr 983 744 516 (Folkehelseinstituttet) Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo e-post folkehelseinstituttet@fhi.no Sentralbord 22 04 22 00 Internett www.fhi.no Fax

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i henvisninger "Den gode henvisning"

Medisinsk-faglig innhold i henvisninger Den gode henvisning Medisinsk-faglig innhold i henvisninger "Den gode henvisning" Versjon 1.1 19. september 2003 KITH Rapport R22/03 ISBN 82-7846-185-6 KITH-rapport ISBN 82-7846-185-6 Medisinsk-faglig innhold i henvisninger

Detaljer

HIS 1016:2010. Epikrise: Tannhelsetjenesten. Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012

HIS 1016:2010. Epikrise: Tannhelsetjenesten. Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 HIS 1016:2010.. Epikrise: Tannhelsetjenesten Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Epikrise: Tannhelsetjenesten 2 Publikasjonens tittel: Epikrise: Tannhelsetjenesten

Detaljer

Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie

Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Kravspesifikasjon for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Del II: Tekniske krav til informasjonsinnhold v. 1.1 KITH Rapport R 13/03 ISBN 82-7846-175-9 KITH 2003 KITH-rapport Tittel Kravspesifikasjon

Detaljer

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for søknad om kommunale tjenester

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for søknad om kommunale tjenester Veiledning i bruk av meldingen for søknad om kommunale tjenester Vedlegg til: KITH rapport Rnn/nn Meldingsversjon: 0.9, 19.12.2003 Dokumentversjon: 0.9, 19.12.2003 Veiledning i bruk av meldingen for søknad

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BKXML 1.0. Innledning. Versjon 1.0. Dato: 2009-04-17

BÆRUM KOMMUNE BKXML 1.0. Innledning. Versjon 1.0. Dato: 2009-04-17 BÆRUM KOMMUNE BKXML 1.0 Innledning Versjon 1.0 Dato: 2009-04-17 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Referanser...4 Side 2 av 95 Innledning Bærum Kommune har gjennom sitt SOA arbeid

Detaljer

HIS 1017:2010. Henvisningsmelding: Tannhelsetjenesten. Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012

HIS 1017:2010. Henvisningsmelding: Tannhelsetjenesten. Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 HIS 1017:2010.. Henvisningsmelding: Tannhelsetjenesten Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Henvisningsmelding: Tannhelsetjenesten 2 Publikasjonens tittel: Henvisningsmelding:

Detaljer

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere Utarbeidet i samarbeid med ELIN-k prosjektet VERSJON 2.1 7. juli 2012 KITH-rapport 06/08:2012 Til utbredelse

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016 EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z090015.10 ISBN 978-82-8232-199-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister Mars 2012 Heftets tittel: Veileder for registrering i tverrfaglig

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Februar 2010 Heftets tittel: Veileder for registrering i

Detaljer

E-resept. Arkitektur. Versjon: 2.71 19. mai 2014

E-resept. Arkitektur. Versjon: 2.71 19. mai 2014 e-resept arkitektur versjon 2.71 Side 1 E-resept Arkitektur Versjon: 2.71 19. mai 2014 Dokumenteier: avdeling Kjernejournal og e.resept, seksjon Forvaltning e-resept arkitektur versjon 2.71 Side 2 Versj.

Detaljer

Veileder for Geography Markup Language (GML)

Veileder for Geography Markup Language (GML) Tittel: Veileder for Geography Markup Language (GML) Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, Geography Markup Language, GML, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ

Visma Omsorg PROFIL. Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Visma Omsorg PROFIL Helsehjelpsdokumentasjon EPJ Oppdatert 25. mars 2014 Innhold 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 4 1.1 STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 4 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 4 1.3 PASSORD

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer