Unios melding for perioden 13. november 2013 til 11. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unios melding for perioden 13. november 2013 til 11. november 2014"

Transkript

1 Unios melding for perioden 13. november 2013 til 11. november

2 2

3 Unios melding for perioden 13. november 2013 til 11. november

4 FØREORD Tariffoppgjera er ei hovudoppgåve for Unio og medlemsforbunda. Hovudtariffoppgjeret i 2014 var krevjande. I staten og kommunesektoren var det mekling. Forhandlingsutvala valde å tilrå meklingsskissene, med ei økonomisk ramme på line med forventa frontfagsresultat. Det er likevel ei kjensgjerning at dette «sat langt inne», særleg fordi krav om kompensasjon for etterslep ikkje blei tilfredsstillande innfridd. Dette var eit krav alle hovudsamanslutningane stod bak. Likevel blei det avvist, mellom anna med tilvising til Holden III-utvalet og forventa frontfagsresultat. Desse erfaringane må vere ein viktig del av vidare strategidebattar i Unio. Også erfaringane frå den store lærarstreiken Utdanningsforbundet mot KS må vere ein del av grunnlaget for strategiutviklinga. Streiken hadde sitt utspring i arbeidstidsavtalen, men handla også om tillit og vilkåra for profesjonell yrkesutøving. Streiken blei avslutta 1. september, etter at partane kom fram til ein ny avtale. Ein avtale som blei karakterisert som ein siger for lærarane og Utdanningsforbundet. Rett før sommaren presenterte statsråd Robert Eriksson forslag til omfattande endringar i arbeidsmiljølova. Unio og medlemsforbunda reagerte sterkt mot forslaga. Det har etter den tid vore lagt ned omfattande og grundig arbeid på å utforme høyringssvar og å drive politisk påverknadsarbeid. I sum drar endringane arbeidslivspolitikken i feil retning. Stortinget skal behandle lovforslaga i vårsesjonen. Som det går fram av meldinga har ei rekkje saker store og mindre vore på dagsordenen i Unio gjennom dette året. Styret i Unio har oppretta to nye utval: eit organisasjonsutval og eit utval for privat sektor. Desse er godt i gang med arbeidet sitt, særleg retta mot saker og debatt på Representantskapsmøtet Eg rettar ei stor takk til styremedlemmer og til leiarskapet i medlemsforbunda for godt samarbeid, og for vilje og evne til å utvikle fellesskap og styrke. Ei stor takk går også til tillitsvalde og tilsette i medlemsforbunda, og sjølvsagt til dei tilsette i Unio-sekretariatet. Oslo, desember 2014 Anders Folkestad Unio-leiar 4

5 MELDING 13. NOVEMBER NOVEMBER 2014 Sekretariat og administrasjon Unios sekretariat ligger i Oslo, i leide lokaler sentralt plassert i Stortingsgata 2. Sekretariatet ledes av en sekretariatssjef. Det er fjorten ansatte og en politisk valgt leder på heltid. Arbeidsmiljøet i organisasjonen er godt. Unio ble 10. mai 2010 sertifisert som Miljøfyrtårn. Unio er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Det er åtte kvinner og seks menn ansatt i sekretariatet. Likestillingsarbeidet i sekretariatet er basert på Likestillingspolitisk plattform for Unio, og gjennom partsarbeid i bedriften jobber en med likestilling og for å hindre diskriminering på arbeidsplassen. Budsjett for 2014 med spesifikasjoner ble vedtatt på representantskapsmøte 11. desember Budsjettet er på kroner, eksklusive OU-midler. Unios sekretariat leiar Anders Jan Folkestad sekretariatssjef Ingjerd Hovdenakk forhandlingsdirektør Per Engebretsen (til ) kommunikasjonssjef Signy Svendsen sjeføkonom Erik Orskaug fagsjef Åshild Olaussen fagsjef/advokat Jon Olav Bjergene (sluttet ) fagsjef/advokat Henrik Dahle (ansatt fra ) spesialrådgiver Atle Gullestad (ansatt fra ) seniorrådgiver Rolf Edvard Stangeland seniorrådgiver Liz Anette Helgesen seniorrådgiver Lars Holmer-Hoven seniorrådgiver Ina Smith-Meyer seniorrådgiver Jorunn Solgaard (sluttet ) seniorrådgiver Gun Hafsaas (vikar fra til ) kommunikasjonsrådgiver Nora Sørensen regnskapskonsulent Lise Agerup administrasjonssekretær Reidun Wiersholm Karlsen konsulent Rolf Kristensen 5

6 Styre og forhandlingsutvalg Representantskapet er Unios øverste organ, og det skal holdes møte innen 15. desember hvert år. Alle Unios medlemsorganisasjoner møter i samsvar med vedtektsfestet representasjon, som til sammen gir 67 delegater, inkludert styret. Styret er Unios utøvende organ, og velges av representantskapet for en periode på to år. Styrets leder er heltids tillitsvalgt. På representantskapsmøtet i 2013 ble det valgt leder på heltid i Unio fram til desember 2015, samt et styre med totalt 15 medlemmer og fast møtende observatører. Representantskapsmøtet i desember 2011 vedtok at leder i forbund som ikke får styreplass, kan møte som observatør med talerett i styret. Unios styre Anders Folkestad, Unio, leiar Eli Gunhild By, Norsk Sykepleierforbund, nestleder (til ) medlem fra Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet, nestleder (fra ) Solveig Kopperstad Bratseth, Norsk Sykepleierforbund, nestleder (fra ) Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet Kolbjørg Ødegaard, Utdanningsforbundet Lars Erik Wærstad, Utdanningsforbundet Olaug Flø Brekke, Norsk Sykepleierforbund Petter Aaslestad, Forskerforbundet Sigrid Lem, Forskerforbundet (til ) Hilde Gunn Avløyp, Forskerforbundet (fra ) Sigve Bolstad, Politiets Fellesforbund Unn Alma Skatvold, Politiets Fellesforbund Eilin Ekeland, Norsk Fysioterapeutforbund (til ) Fred Hatlebrekke, Norsk Fysioterapeutforbund (fra ) Hilde Gunn Avløyp, Det norske maskinistforbund (til ) Hege-Merethe Bengtsson, Det norske maskinistforbund (fra ) Alfred Sørbø, Akademikerforbundet (Fellesordningen) Mette Kolsrud, Norsk Ergoterapeutforbund (Fellesordningen) Anna Pettersen, Norsk Radiografforbund (observatør) Gunnar Mindestrømmen, Presteforeningen (observatør) Øivind Eriksen, Skatterevisorenes Forening (observatør) Unio kommune Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet, leder Solveig Kopperstad Bratseth, Norsk Sykepleierforbund, nestleder Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet Steffen Handal, Utdanningsforbundet (fra ) Evy Ann Eriksen, Utdanningsforbundet Kolbjørg Ødegaard, Utdanningsforbundet 6

7 Hege Valås, Utdanningsforbundet Erik Løvstad, Utdanningsforbundet Rasmus T. Gjestland, Utdanningsforbundet Harald Jesnes, Norsk Sykepleierforbund Johs. Bruvik, Norsk Sykepleierforbund Hedda Kirstine Mellingen, Norsk Sykepleierforbund Frank O. Anthun, Forskerforbundet Kirsti Glad, Norsk Fysioterapeutforbund Hege Merethe Bengtsson, Det norske maskinistforbund Alfred Sørbø, Akademikerforbundet, (Fellesordningen) Unio stat Sigrid Lem, Forskerforbundet, leder (til ) Petter Aaslestad, Forskerforbundet, leder (fra ) Sigve Bolstad, Politiets Fellesforbund, nestleder Brit-Helen Russdal-Hamre, Utdanningsforbundet Bjørg Sundøy, Utdanningsforbundet Kari Tangen, Norsk Sykepleierforbund Hilde Gunn Avløyp, Forskerforbundet (fra ) Jan Hongslo, Forskerforbundet Kristian Mollestad, Forskerforbundet Unn Alma Skatvold, Politiets Fellesforbund Victor-Bjørn Nielsen, Politiets Fellesforbund (til ) Arild Hustad, Politiets Fellesforbund (fra ) Kjetil Rekdal, Politiets Fellesforbund Thea Wessel Jørgensen, Norsk Fysioterapeutforbund Ole Jacob Støle, Presteforeningen (Fellesordningen) Unio Spekter Eli Gunhild By, Norsk Sykepleierforbund, leder Eilin Ekeland, Norsk Fysioterapeutforbund, nestleder (til ) Anna Pettersen, Norsk Radiografforbund, nestleder (fra ) Solveig Kopperstad Bratseth, Norsk Sykepleierforbund Harald Jesnes, Norsk Sykepleierforbund Lars Petter Eriksen, Norsk Sykepleierforbund Oskar Nilssen, Norsk Sykepleierforbund Eirik Rikardsen, Norsk Sykepleierforbund (fra ) Anne Carlsen, Utdanningsforbundet Fred Hatlebrekke, Norsk Fysioterapeutforbund Bente Eide, Norsk Fysioterapeutforbund Tanja Nymo, Forskerforbundet (til ) Jorunn Solgaard, Forskerforbundet (fra ) Brit-Toril Lundt, Norsk Ergoterapeutforbund (Fellesordningen) 7

8 Marianne Haaland, Det norske maskinistforbund, (fra ) Kirsten Nesgård, Norsk Sykepleierforbund, (fra ) Unio Oslo kommune Terje Vilno, Utdanningsforbundet, leder Silje Naustvik, Norsk Sykepleierforbund, nestleder (til ) Line Orlund, Norsk Sykepleierforbund, nestleder (fra ) Ellinor Gilberg, Utdanningsforbundet Steffen Handal, Utdanningsforbundet (til ) Tore Fjørtoft, Utdanningsforbundet, (fra ) Aina Skjefstad Andersen, Utdanningsforbundet, Hanne Brunvoll, Utdanningsforbundet Nina Beate Jensen, Utdanningsforbundet Therese Thyness Fagerhaug, Utdanningsforbundet (fra ) Anne-Lise Wien, Norsk Sykepleierforbund Atle Thorstensen, Norsk Sykepleierforbund Hege Munthe, Norsk Fysioterapeutforbund Tanja Nymo, Forskerforbundet Sverre Dahle, Akademikerforbundet (til ), (Fellesordningen) Thanh Nguyen, Akademikerforbundet (fra ), (Fellesordningen) Marianne Haaland, Det norske maskinistforbund, (fra til ) Svein Roger Mandal, Det norske maskinistforbund, (fra til og fra ) Unio Virke Kari Tangen, Norsk Sykepleierforbund, leder Bjørn Sævareid, Utdanningsforbundet, nestleder Anne-Lise Wien, Norsk Sykepleierforbund Kirsten Nesgård, Norsk Sykepleierforbund Magnus Buflod, Norsk Sykepleierforbund Kjetil Mørk, Forskerforbundet Kirsti Glad, Norsk Fysioterapeutforbund Kari Zakariassen, Presteforeningen, (Fellesordningen) Tor Grønvik (observatør) Unio KA Leiv-Sigmund Hope, Det Norske Diakonforbund, leder Per Hostad, Presteforeningen, nestleder Jarle Klungrehaug, Det Norske Diakonforbund Tore Morten Viland, Utdanningsforbundet Anne-Lise Wien, Norsk Sykepleierforbund Frank O. Anthun, Forskerforbundet 8

9 Unios kommunikasjonsarbeid 2014 har vært preget av hovedtariffoppgjøret og regjeringens forslag til endringer på arbeidslivsområdet, her spesielt endringene i arbeidsmiljøloven. Kommunikasjonsarbeidet har holdt et jevnt trykk med: nyhetsproduksjon og formidling på nettsider og sosiale medier innsalg av saker innsalg av kronikker/debattinnlegg om lag 30 er kommet på trykk i avisene trykksakproduksjon utsending av Unio nyhetsbrev - i perioden er det sendt ut ni nyhetsbrev Tariff var et år for hovedtariffoppgjør. Kommunikasjon planla for mulig konflikt, og satte i verk forberedelser som blant annet å: etablere info-struktur med ulike grupper og desken utarbeide budskapsnotat medietrene aktuelle tillitsvalgte fra forbundene etablere møtestruktur ha beredskapsplaner utvikle annonsemateriell avholde pressekonferanse i tiden etter tariffkonferansen for å få frem Unios krav og forventninger klargjøre streikesider og sosiale medier med informasjon og fakta Synligheten i media var mindre i et oppgjør uten konflikt enn den ville ha vært om Unio hadde havnet i streik. Vi fikk imidlertid god dekning både i forbindelse med tariffkonferansen der kravet ble kommunisert, og etter pressekonferansen der Folkestad tegnet et bilde av forventninger til og rammer for årets oppgjør. Dette bidro til å gi Unio en god mediemessig posisjon inn i oppgjøret. Unios nettsider Hjemmesiden er, sammen med sosiale medier som Facebook og Twitter, Unios viktigste og mest effektive kanal for informasjon. På Facebook og Twitter holder Unio et jevnt trykk, og vi har opplevd et hopp i antall følgere på begge medier. Unio har pr. november følgere på Facebook og i overkant av 2000 på Twitter. Også antall besøk på siden har økt kraftig. Siden forrige periode har det vært nesten flere besøk og nesten tre ganger flere sidehenvisninger. (I forrige periode var det besøk, i denne perioden I forrige periode var det sidehenvisninger, i denne perioden ). Brukeren er i snitt inne på om lag like mange sider som i forrige periode (2,35 i forrige mot 2,22 i denne perioden). Vi ser at det er saker som omhandler tariff som har flest besøk (den 26. mai 2014 hadde vi en topp på brukere inne på hjemmesiden), dernest medlemsprodukter. 9

10 De tre stedene brukerne finner sakene er i hovedsak direkte fra hjemmesiden (46 prosent), fra Facebook (20 prosent) og fra Google (17 prosent). Halvparten klikker seg inn via PC (51 prosent), deretter følger mobil (23 prosent) og nettbrett (16 prosent). Trykksaker Målgruppen for trykksaker er hovedsakelig tillitsvalgte i medlemsforbund og kontakter i det politiske miljøet. Tekst, korrektur, ombrekking og design av brosjyrer og trykksaker er i all hovedsak gjort internt i Unio. Følgende publikasjoner er produsert: Kontaktinformasjon for styre, forhandlingsutvalg, sekretariat og medlemsforbund 2014 Unios melding for 2013 Unios likestillingspolitiske plattform Unios næringspolitiske plattform Arbeidsinnvandring Hovedtariffavtalen KS-området (tariffperioden 1. mai april 16) Hovedavtalen KS-området (gjeldende fra 1. januar 2014 til og med 31. desember 2015) Hovedtariffavtalen i staten(tariffperioden 1. mai april 2016) Hovedavtalen i staten (gjeldende fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2015) Unios notatserie Målgruppe er hovedsakelig sentrale tillitsvalgte og ansatte i medlemsforbundene, og kontakter i det politiske miljøet. Nr. 8/2013: Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2014 Nr. 1/2014: Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2015-budsjettet Nr. 2/2014: Unios kommentarer til regjeringens forslag til Revidert budsjett for 2014 og Kommuneproposisjonen for 2015 Nr. 3/2014: Trygdedrøftingene 2014 Nr. 4/2014: Handelsavtaler og handel med tjenester Nr. 5/2014: Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 Nr. 6/2014: Offentlig tjenestepensjon målt mot andre tjenestepensjonsordninger Kronikker og replikker Det er publisert kronikker og innlegg i ulike aviser i perioden. 10

11 Arendalsuka Unios styre vedtok at vi også i «mellomåret» 2014 skulle delta i Arendalsuka. Uka ble arrangert i tidsrommet august. Debatten: Unio-arrangementet ble i år på båten MS Nidelv. Tittel: «Framtidens utdanningsbehov hvem eier krystallkula». Økonomiprofessor Jonas Ridderstråle og forsker Jannecke Wiers-Jenssen holdt innlegg. Unio-leder Anders Folkestad, Høyres Henrik Asheim og Virkes adm.dir. Vibeke Hammer Madsen debatterte. Konferansier var Forskerforbundets Robert Kippe. Standen i «Politisk gate» ble delt mellom forbundene på følgende måte: Tid: Tirsdag: Onsdag: Torsdag : Fredag: 11:00 12:00 NSF Forsker Forsker NSF 12:00 13:00 NSF Forsker Forsker NSF 13:00 14:00 Politi Akademiker Skatt Akademiker 14:00 15:00 Politi (til 15:30) Akademiker Skatt Akademiker 15:00 16:00 Unio (fra 15:30) Fysio Ergo Radiograf 16:00 17:00 Unio Fysio Ergo Radiograf Foruten innsalg til mediene, brukte vi sosiale medier og nettsiden til å spre informasjon om aktivitetene våre under uka. 11

12 SATSINGSOMRÅDE 1 MEDLEMMENES LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Unios hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre full sysselsetting, jobbsikkerhet og økonomisk og sosial trygghet. Hovedtariffoppgjøret 2014 Unio har gjennomført hovedtariffppgjør i staten, KS, Oslo kommune, Spekter, Virke og Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) i Unio arrangerte tariffseminar 21. og 22. januar samt inntektspolitisk konferanse 6. mars. Da resultatet fra frontfagsoppgjøret i 2014 var klart, var resultatet anslått å ha en ramme på 3,3 prosent på årsbasis. Unio og de andre hovedorganisasjonene innenfor offentlig sektor var samstemte i kravet om kompensasjon for etterslep i På tross av dette ble kravet i liten grad tatt hensyn til, og frontfagets 3,3 prosent ble anslått resultat for oppgjørene i nær sagt alle tariffområder. Unio var som hovedorganisasjon ikke i konflikt i 2014, alle oppgjørene fant sin løsning gjennom forhandlinger/mekling. Resultatet i hovedtariffoppgjøret i kommunesektoren, inkludert lærernes arbeidstidsavtale, ble imidlertid stemt ned i uravstemning i Utdanningsforbundet. Tariffoppgjøret i Utdanningsforbundet endte derfor i streik. Totalt sett er prognosene for lønnsveksten i Norge i 2014 høyere enn hos våre handelspartnere. Med en lav inflasjon innebærer årets oppgjør fortsatt reallønnsvekst. Imidlertid er avstanden mellom utdanningsgruppene i offentlig og privat sektor fortsatt stor, og dette er en vesentlig forklaring på at likelønnsgapet i stor grad består. Unios inntekts- og tariffpolitikk Holden III-utvalget Holden III-utvalget, som ble nedsatt i desember 2012, leverte sin rapport 3. desember Utvalget skulle bl.a. vurdere erfaringene med lønnsdannelsen gjennom de 12 årene som var gått siden handlingsregelen og inflasjonsmålet for pengepolitikken ble innført. Utvalget konkluderte med en anbefaling om å videreføre «det utvidede» frontfaget som utgangspunkt for tariffoppgjørene. Det samlede resultatet for arbeidere og funksjonærer skulle fortsatt inkluderes i beregningene. Holden III-utvalget fastslo videre at leverandørindustrien ikke skulle tas ut av frontfaget, samt at profilen på frontfagsoppgjøret ikke skulle overføres til andre tariffområder. Holden III-utvalget videreførte på denne måten frontfagsmodellen. For Unio er koordinert lønnsdannelse ønskelig, samtidig som frontfagsmodellen ikke godt nok tar opp i seg viktige perspektiver som sammenpresset lønnsstruktur, lønnsutvikling eller lønnsnivå. Heller ikke likelønnsgapet ble tilstrekkelig adressert i utvalgets arbeid. 12

13 Unio leverte høringsuttalelse i mars Unio sluttet seg til hovedtrekkene i utvalgets innstilling. Det er en styrke at utvalget var enstemmig og at alle arbeidslivets parter står bak innstillingen. Flere av de som i sin tid tok til orde for å sette ned utvalget ønsket den gang å ta den lønnsomme leverandørindustrien ut av frontfaget for å dempe lønnsveksten generelt. Disse kreftene på arbeidsgiversiden fikk ikke gjennomslag i utvalget. Utvalget ble ledet av professor Steinar Holden (UiO). Øvrige medlemmer var: sjeføkonom Stein Reegård (LO), sjeføkonom Erik Orskaug (Unio), sjeføkonom Helle Stensbak (YS), assisterende forhandlingssjef Greta Torbergsen (Akademikerne), avdelingsdirektør Torill Lødemel (NHO), sjeføkonom Per Richard Johansen (KS), direktør Lars Haartveit (Virke), administrerende direktør Lars Haukaas (Spekter), assisterende departementsråd Målfrid Bjærum (Arbeidsdepartementet), avdelingsdirektør Arent Skjæveland (Finansdepartementet) og forsker Brita Bye (SSB). Unio stat Hovedtariffoppgjøret 2014 Mandag 7. april møttes partene i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for å utveksle krav til hovedtariffoppgjøret i staten. Onsdag 30. april brøt organisasjonene forhandlingene. Staten har verken vist forhandlingsvilje eller visjoner i lønnspolitikken, sa Sigrid Lem, forhandlingsleder for Unio stat. Vårt hovedkrav er en reduksjon i lønnsgapet til industrien. Statens tilbud ville øke lønnsforskjellene. Tilbudet er dramatisk dårlig og oppfattes ikke som noen annet enn en søknad om brudd. Den innvilges, sa Lem. Mandag 12. mai samlet riksmekleren alle delegasjonene i lønnsforhandlingene i staten til mekling. Meklingsinnspurten startet torsdag 22. mai, og meklingsfristen var søndag 25. mai kl 24. Meklingen ble avsluttet mandag 26. mai med en økonomisk ramme på i overkant av 3,3 %. Et klart flertall i Unios forhandlingsutvalget vedtok å anbefale medlemmene i tariffområdet å stemme ja til meklingsresultatet. Fristen for uravstemningen ble satt til 18. juni, og resultatet ble meddelt riksmekleren den 25. juni kl 12. Et stort flertall av dem som stemte, stemte ja. Unios overordnede krav Unio leverte i år felles krav med LO Stat. Unio og LO Stat krevde at det ved årets oppgjør skulle prioriteres generelle tillegg og avsetninger til sentrale justeringsforhandlinger. Resultat 2014 Det gis et generelt tillegg som et stigende kronetillegg fra kr i lønnstrinn 19 til kr i lønnstrinn 53. Fra og med lønnstrinn 54 gis det et tillegg på 1,98 %. Det iverksettes sentrale tiltak innenfor 0,08 % per 1. juli Stillingskode 0930 og 1547 Sokneprest flyttes fra lønnsspenn til lønnsramme 45. Lønnsrammene 3, 9, 14, 15, 17 og 39 gis 1 lønnstrinn i øverste ansiennitetsnivå. Det medfører også at alle i alternativ 9 21 får ett lønnstrinn. 13

14 Alle lønnsspenn økes med 1 lønnstrinn i bunn og 1 lønnstrinn på topp Det ble avsatt 1,75 % til lokale forhandlinger per 1. august Det ble også avsatt 35 millioner kroner til kompetanseutvikling, medbestemmelse og omstillingsarbeid i staten. Av disse skal 6 millioner kroner benyttes til felles opplærings- og utviklingstiltak for ledelse og tillitsvalgte innen samarbeidskompetanse og medbestemmelse, og 4 millioner kroner til omstillingsarbeid i staten. Med henvisning til Holden III-utvalgets rapport, forplikter partene seg i forkant av oppgjøret i 2015 å gå gjennom tallmaterialet som presenteres av TBU. Eventuelle avvik skal reflekteres i de tillegg som gis i mellomoppgjøret. Vurdering En ramme på i overkant av 3,3 % i 2014 medfører en reallønnsøkning. Men på bakgrunn av etterslepet fra 2013 har årets oppgjør ikke bidratt til å redusere lønnsgapet i forhold til privat sektor. Det er også skuffende at det ikke ble satt av midler til et justeringsoppgjør. Justeringsforhandlinger er en sentral del av Hovedtariffavtalen i staten og er et nødvendig virkemiddel for å oppnå nasjonale mål, løse utfordringer på tvers av virksomhetene, tilrettelegge for omstilling og opprettholde fleksibiliteten i systemet. Andre aktiviteter Særavtaler I løpet av 2014 vil de aller fleste særavtaler mellom KMD og hovedsammenslutningene ha blitt regulert i tråd med særavtalenes reguleringsbestemmelser. Dispensasjoner fra arbeidstidsbestemmelsene I meldingsperioden er det inngått en rekke dispensasjoner som er knyttet opp mot 10.12, 4. ledd i arbeidsmiljøloven og 7.8 i Hovedtariffavtalen i staten. Fortsatt er det slik at dispensasjonssøking i all hovedsak er knyttet opp mot virksomhetenes ordinære driftssituasjon. Høring: Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsnotatet inneholder konkrete forslag til endringer i kirkeloven. Hovedspørsmålene knytter seg til etablering av Den norske kirke som eget rettssubjekt og overføring av arbeidsgiveransvaret for prester og ansatte ved bispedømmerådenes og Kirkerådets administrasjon til Den norske kirke. Høringsfristen er i november. 14

15 Unio kommune Hovedtariffoppgjøret 2014 Forhandlingene om ny hovedtariffavtale, inkludert ny arbeidstidsavtale for skoleverket, SFS 2213, startet 3. april 2014 og ble avsluttet 30. april 2014 med brudd mellom KS og alle forhandlingssammenslutningene. Meklingen startet 5. mai 2014 og foregikk fram til 25. mai. Etter åtte timers mekling på overtid, la mekleren fram et forslag som Unio kommunes forhandlingsutvalg anbefalte. Ved svarfristens utløp 25. juni 2014 svarte 9 av Unios 10 medlemsorganisasjoner i KS-området ja til det foreliggende forslaget til ny hovedtariffavtale. Utdanningsforbundet svarte, etter uravstemning, nei til forslaget (inkludert forslaget til SFS 2213). Her stemte 73 % nei til avtalen, mens 27 % stemte ja. Deltakelsen var på hele 67 %. Utdanningsforbundet hadde omtrent 8000 medlemmer i streik i 40 kommuner og fylkeskommuner. Etter at streiken hadde vart i 62 dager, kom partene fram til et nytt forslag som ble anbefalt av begge parter. Uravstemningen etter streikens slutt ga følgende resultat: 79 % stemte ja, 21 % stemte nei. Også Skolenes Landsforbund (LO), Norsk Lektorlag (Akademikerne) og Musikernes Fellesorganisasjon (LO) var i streik. De kom alle til enighet samtidig som Utdanningsforbundet. Unios overordnede krav Unio krevde at profilen i oppgjøret måtte gi bedre lønnsnivå og bedre lønnsutvikling for ansatte med universitets- og høyskoleutdanning, slik at sammenpressingen av lønnsstrukturen kunne reverseres. Den økonomiske rammen for oppgjøret måtte minst være på linje med industrien samlet, og i tillegg måtte det kompenseres for det etterslepet skoleverket har. Lønnsforskjellene mellom kvinnedominerte grupper med høyere utdanning i offentlig sektor og tilsvarende mannsdominerte grupper i privat sektor måtte reduseres. Unio hadde følgende økonomiske krav: Generelt prosentvis tillegg til alle ansatte i kapittel 4 med tilsvarende justering av minstelønnssatsene. Særskilt heving av minstelønnssatsene for stillinger med krav om universitets-/høyskoleutdanning generelt og særlig for undervisningsstillinger. Bedre lønnsutvikling for dem med lang ansiennitet i stillinger med krav om universitets-/høyskoleutdanning. Videreføring av lokale tillegg ved heving av minstelønnssatser og ved ansiennitetstillegg. Resultat 2014 Totalt hadde årets tariffoppgjør en økonomisk ramme på om lag 3,3 prosent på årsbasis og hadde følgende elementer: Et generelt tillegg på 2,15 prosent eller minimum 8500 kroner. Ekstra varierende kronebeløp for alle som er omfattet av minstelønnstabellen. Det ble avsatt en pott til lokale forhandlinger på 1,0 prosent per 1. juli. Etter lange forhandlinger helt fra januar (i forbindelse med hovedavtaleforhandlingene) utgikk den tidligere særavtalen SGS 1701 Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter, og det ble samtidig opprettet en ny hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter der KS Bedrift er part. 15

16 Resultat 2015 Revisjonen av hovedtariffavtalen omfattet også innføringen av et nytt garantilønnssystem som trer i kraft fra 1. mai Det nye systemet skal sikre alle et ansiennitetstillegg ved henholdsvis 2, 4, 6, 8, 10/16 år som kommer i tillegg til den enkeltes faktiske lønn. Som et ledd i dette ble det forskuttert penger i form av sentrale tillegg med virkning fra 1. mai 2015 innenfor en ramme på om lag 3 prosent. Vurdering Den økonomiske rammen i årets kommuneoppgjør ble på nivå med de øvrige tariffområdene i offentlig sektor. Oppgjøret hadde en profil som ikke spesielt tilgodeså gruppen med høyskole- og universitetsutdanning. Kommunene har fortsatt store utfordringer med å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere med høyskole- og universitetsutdanning. Derfor er det svært viktig at arbeidet for en høyere lønnsmessig verdsetting av utdanning fortsetter. Særavtaler I løpet av høsten 2014 er de sentrale generelle særavtalene revidert. Hovedavtalen Forhandlingene om ny hovedavtale startet 9. januar 2014 og foregikk etter en tid parallelt med hovedtariffoppgjøret. Protokollen ble underskrevet 26. mai 2014 samtidig som meklingsavslutningen. De største endringene i hovedavtalen knytter seg til innføringen av en ny struktur for KS Bedrift. Det viktigste resultatet fra forhandlingene var at man fikk hindret en ytterligere fragmentering av avtalestrukturen i tariffområdet og fikk sikret KS som overordnet avtalepart i hovedavtalen. Andre aktiviteter Diverse utvalg Unio deltok i følgende partssammensatte utvalg i tariffperioden: HTA kap. 4 tvistebestemmelser, minstelønn og lokale lønnstillegg (avtalestrukturutvalget) Heltid/deltid Stillingskoder, hovedbenevnelser og rapporteringsbenevnelser Yrkesskade HTA kap. 1 8 Pensjon Sommeren 2013 fastslo Arbeidsretten at det var diskriminerende å holde deltidsarbeidende som jobber mindre enn 14 timer i uka utenfor tjenestepensjonsordningen. 14-timersregelen ble erklært ugyldig. Dette hadde på den ene siden stor positiv betydning for mer enn deltidsansatte som kom inn i pensjonsordningen. På den annen side ville de som hadde jobbet under 14 timer ved siden av alderspensjon i tjenestepensjonsordningen bli meldt inn igjen i 16

17 pensjonsordningen og dermed få avkorting i pensjonen. For å løse denne siden av saken, ble det inngått avtale mellom partene om arbeid på pensjonistavlønning etter mønster av tilsvarende ordning i staten. KS-avtalen innebar derimot at pensjonistavlønningen ved siden av en flat timesats også skulle kompensere variable tillegg. Unio Oslo kommune Hovedtariffoppgjøret 2014 Lønnsoppgjøret 2014 i Oslo kommune startet 8. april og partene kom fram til enighet etter mekling den 27. mai. Krav Unio Oslo kommune gikk inn i forhandlingene med følgende økonomiske krav: Et generelt prosentvis tillegg per 1. mai 2014 til alle. Særskilte lønnsmessige tiltak for stillinger med krav om høyskole- og universitetsutdanning generelt og særlig undervisningsstillinger. Bedre bestemmelser i Oslo kommunes overenskomst som sikrer systematikk, likebehandling og forutsigbarhet knyttet til lønnsmessig uttelling for kompetanseutvikling. Nattillegget skal gjelde ut nattevaktens lengde. Unios hovedprioritering var at hovedtariffoppgjøret 2014 måtte ha en profil som ga bedre lønnsmessig uttelling for utdanning og kompetanse på universitets- og høyskolenivå. Økt verdsetting av utdanning og kompetanse er et nødvendig virkemiddel for å motvirke verdsettingsdiskriminering mellom mannsdominerte og kvinnedominerte yrker og dermed bidra til likelønn. Unio hadde krav om at det innen skole og barnehage måtte sikres en sentral arbeidstidsavtale som sikret lærerne et profesjonelt handlingsrom, økt innvirkning på organisering av arbeidet og hva arbeidstiden skulle brukes til. Unio la også fram felles krav med de andre organisasjonene om krav ved anbud/konkurranseutsetting/privatisering/ fristilling mv. av oppgaver/tjenester fra forvaltningen. Forhandlingene brøt sammen 1. mai og saken gikk deretter til mekling. Partene ble enige etter mekling 27. mai. Resultat Økonomisk resultat: Det gis et prosentvis tillegg på lønnstabellen på 1,9 %, minimum kr med virkning fra Det gjennomføres sentrale lønnsmessige tiltak med virkning fra tilsvarende 0,42 % av lønnsmassen på årsbasis. Det gjennomføres lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet med virkning fra tilsvarende 0,6 % av lønnsmassen på årsbasis. Når det gjelder arbeidstidsavtale for undervisningspersonell ble det enighet om at en skal gjøre ulike forsøksordninger. Det ble ikke gjort noen endringer i arbeidstidsavtalen i barnehage. 17

18 Resultatet ble anbefalt av alle forbundene i Unio Oslo kommune. Justeringsoppgjøret ble gjennomført 25. august til 2. september. Vurdering Unio er tilfreds med at en kom til en løsning gjennom mekling i dette området, med en økonomisk ramme på linje med de andre områdene i offentlig sektor samt at det i dette oppgjøret ble satt av en egen pott til justeringsforhandlinger. Krav om endret arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet ble løst på en tilfredsstillende måte, og det blir spennende å se hva resultatet blir i disse forsøkene. Andre aktiviteter I meldingsperioden har det gjennom forhandlingsutvalget vært arbeidet med en rekke saker. Her nevnes: Partene i Oslo kommune har jevnlige møter i kontaktutvalget og med Oslo kommune (PIO-møter) hvor det er gjensidig informasjon og drøftinger. Unio er representert i flere omorganiseringsprosjekter i Oslo kommune. Partene i Oslo kommune har et koordinerende ansvar for rapporter og mål rundt IA-avtalen i Oslo kommune. Pensjon Bystyret i Oslo kommune fattet den vedtak om endringer i Oslo kommunes pensjonsvedtekter. Endringene innebar blant annet redusert ytelsesnivå for nyansatte, fra 70 % av pensjonsgrunnlaget til 67,3 % i alderspensjon. Etter overenskomsten kan ikke kommunen foreta generelle endringer av pensjonsvedtektene uten at det er ført drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene. KAH-forbund har i juni 2013 saksøkt Oslo kommune med påstand om at det foreligger brudd på drøftingsplikten da det ikke er ført reelle drøftinger. Vedtaket til Oslo kommune måtte derfor ses som ugyldig. Alle Unios forbund var partshjelp i denne saken. Saken ble ført for arbeidsretten i april og i kjennelsen ble at Oslo kommune ble frikjent. Unio Spekter Hovedtariffoppgjøret 2014 I tråd med forhandlingsmodellen i Spekter-området forhandles det først på nasjonalt nivå (A-nivå) om overenskomstens generelle del mellom Spekter og den enkelte hovedorganisasjon. Denne delen er felles for alle virksomheter innenfor et overenskomstområde og forplikter arbeidsgiver og hovedorganisasjonens medlemmer. Deretter forhandles overenskomstens spesielle del (B-delen) mellom de enkelte virksomheter og hovedorganisasjonens forbund eller forhandlingsgrupper. 18

19 De innledende sentrale forhandlinger startet i år den 9. april. En ble her enig om at eventuell bistand skal varsles innen onsdag 30. april for overenskomst 1 og 7 og innen 5. mai for overenskomstområde 9. I overenskomstområde 4 Lovisenberg og 10 Helseforetakene ble tidsfristene fastsatt på et senere tidspunkt. I disse sentrale forhandlingene varslet Unio også om at en i de senere forhandlingene ville ta opp krav om at mindrelønnsutviklingen i Spekter i forhold til industrien i alt i 2013 måtte kompenseres i årets tariffoppgjør. En ble videre enig i overenskomstens del A om at partene i den enkelte virksomhet skal legge vekt på likelønn. Partene ble også enig om tiltak for å hindre «sosial dumping». Forhandlingsområde 10 Helseforetakene For forhandlingsområde 10 Helseforetakene ble det i mai enighet i de sentrale forbundsvise forhandlingene (A2) mellom Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Utdanningsforbundet og Spekter Helse. Her ble det enighet om økning i minstelønnssatsene samt at det skulle gjennomføres lokale forhandlinger på B-delsnivå. I de lokale forhandlingene ble det enighet om at alle som er omfattet av minstelønnssatsene skal være sikret et tillegg på minst 3,5 % med virkning 1. juli. Andre grupper skal være sikret et tillegg på minst 2 % per 1. juli De avsluttende sentrale forhandlingene om overenskomstområde 10 Helseforetak ble gjennomført 27. juni med enighet. Spekter område 4 (Lovisenberg) Lovisenberg Diakonale Sykehus er plassert i overenskomstområde 4, men modellen for forhandlinger i spesialisthelsetjenesten følges. Forhandlingsløpet gikk således parallelt med forhandlingene i overenskomstområde 10. Spekter område 1 9 (unntatt område 4) Forhandlinger i virksomhetene startet rett etter 9. april og de avsluttende forhandlingene om overenskomster i overenskomstområde 7 og 9 i Spekter området ble gjennomført 2. juni. Vurdering I Spekter-området preget frontfagets prognose på 3,3 % oppgjøret for alle grupper på alle nivåer. Holden III-utvalgets uttalelse om at fordeling av rammen er opp til forhandlingspartene ble ikke fulgt opp. Det har ikke vært gjort noe i dette oppgjøret som fremmer likelønn eller kompenserer for mindrelønnsutviklingen i forhold til industrien. Andre saker I sykehusene har det lenge vært uro på grunn av lav bemanning og krevende arbeidstidsordninger. Den 11. september 2013 stevnet Spekter Norsk Sykepleierforbund og Unio for Arbeidsretten. Det ble nedlagt påstand om brudd på fredsplikten m.m. Unio og Norsk Sykepleierforbund la ned påstand om frifinnelse. Saken gikk over fire dager i november Norsk Sykepleierforbund ble dømt for å ha opptrådt tariffstridig og ulovlig ved de aksjoner som pågikk ved Ahus og Vestre Viken. Dessuten ble Norsk Sykepleierforbund dømt for ikke å ha gjort noe for å forhindre eller avslutte aksjonene som pågikk i nevnte foretak. Unio ble frifunnet. 19

20 Unio Virke Hovedtariffoppgjøret 2014 Virke, HUK-området, har lang tradisjon for å følge resultatet av tariffoppgjørene i offentlig sektor. I tariffområdet er det syv overenskomster hvor ett eller flere Unio- forbund er part. Overenskomstene er: Landsoverenskomst for utdanning, barnehager, helse og sosiale tjenester, høgskoler, virksomheter, museer og andre kulturinstitusjoner og spesialisthelsetjenesten. Unio-forbundene og Virke møtte 12. og 13. juni 2014 til forhandlinger av landsoverenskomstene for: helse og sosiale tjenester, utdanning, barnehage, museer, høyskoler og virksomheter ( 26 og 27). Partene kom til enighet 13. juni om et anbefalt forslag. Partene var enige om å utsette forhandlingene om Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten til etter Spekter Helse-forhandlingene var avsluttet. Denne overenskomsten ble forhandlet 14. august. Det økonomiske resultatet var på linje med resultatene i stat og kommune. Partene var videre enige om endringer og tilpasninger av overenskomstteksten i tråd med resultatet i de sammenlignbare tariffområdene. Alle overenskomstene med samtlige forbund ble akseptert. Pensjon Virke og Fagforbundet inngikk intensjonsavtale om såkalt avvikende pensjonsordning på deler av HUK-området. AFP som tidligpensjonsordning år videreføres og alderspensjonen i tjenestepensjonsordningen legges om til en allårsopptjening med de høyeste sparesatsene i den nye hybriden. Utdanningsforbundet og andre Unio-forbund avventet bl.a. avklaring om folkehøgskoler kunne fortsette i SPK før eventuell tilslutning. Intensjonsavtalen omfattet opprinnelig ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens Bymisjon som utfører tjenester innen psykiatri, rus og kultur for det offentlige og som i dag har en 66-pst ytelsespensjon pluss AFP som tidligpensjon. Flere virksomheter på dette området hadde allerede forlatt Virke for å shoppe ny arbeidsgiverorganisasjon hvor de kan slippe unna med dårligere og billigere pensjonsordning. Deler av Kirkens bymisjon hadde allerede gått over til Abelia i NHO. I slutten av oktober meddelte Frelsesarmeen at de ikke går tilbake til Virke, men har meldt seg inn i NHO Abelia. 20

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post.

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Tariffoppgjøret 2014 statlig tariffområde uravstemningsdokument juni 2014 Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Stemmeperiode er tirsdag

Detaljer

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post.

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Tariffoppgjøret 2016 statlig tariffområde uravstemningsdokument juni 2016 Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Stemmeperiode er 8. juni

Detaljer

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 PROTOKOLL Saks.nr. 13-00722-2 Arkivkode: 512 Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 Til stede: KS: Sigrun Vågeng, Per Kristian

Detaljer

Spekter Helse (Område 4 og 10)

Spekter Helse (Område 4 og 10) Arkivsak-dok. 15/00278-42 Saksbehandler Rune Soma FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 2015-2019 18.10.2016 Landsstyret 2015-2019 LS-sak 70/16 Hovedtariffoppgjøret

Detaljer

Uravstemningsdokument

Uravstemningsdokument Til medlemmene i Utdanningsforbundet Oslo Oslo, 13. juni 2012 Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2012 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Agenda Tema i årets oppgjør Lønn Pensjon Hovedavtalen Beredskap Tema i årets oppgjør Lønn Ramme (frontfagsmodell) Innretning på lønnstillegg (profil

Detaljer

PROTOKOLL. Dato: Sted: Parter: Sak: og Kommunenes Hus KS og UNIO

PROTOKOLL. Dato: Sted: Parter: Sak: og Kommunenes Hus KS og UNIO PROTOKOLL Saks.nr. 15/00651-2 Dato: Sted: Parter: Sak: 23.04 og 30.04.2015 Kommunenes Hus KS og UNIO Mel lo mo p pgjø ret pr. 1. mai 2015 Til stede: KS: Lasse Hansen, Per Kristian Sundnes, Hege Mygland,

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv.

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv. Prop. 139 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Høring - Holden III-utvalget

Høring - Holden III-utvalget Finansdepartementet Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse Erik Orskaug 01-0-18 DOK/01/0069 Høring - Holden III-utvalget Unio slutter seg til hovedtrekkene i Holden-utvalgets

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016

Hovedtariffoppgjøret Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Strategikonferansen i Sør-Trøndelag Hege Mygland, avd.dir. KS Forhandling Hovedtariffavtalen - bestemmelsene

Detaljer

HUK tariffkonferanse etter mellomoppgjøret Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør og Bård Westbye, forhandlingssjef.

HUK tariffkonferanse etter mellomoppgjøret Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør og Bård Westbye, forhandlingssjef. HUK tariffkonferanse etter mellomoppgjøret 2017 Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør og Bård Westbye, forhandlingssjef. Agenda for dagen Kl 10:00 Åpning Kl 10:15 Mellomoppgjøret 2017, samt status

Detaljer

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Frokostseminar Fellesorganisasjnen (FO) Oslo 12. februar 2015 1 24 22 20 18 16 14 12 Lønnsforskjeller i EU og Norden

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/112-1 Ark.: 510 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 15/16 Formannskapet 28.01.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 - FORBEREDELSER Lovhjemmel:

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

P R O T O K O L L. Til stede fra partene:

P R O T O K O L L. Til stede fra partene: P R O T O K O L L År 2013, onsdag den 12. juni ble det holdt forhandlinger mellom Hovedorganisasjonen Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUKområdet om lønnsregulering for annet avtaleår. Til stede

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Til stede fra partene:

Til stede fra partene: PROTOKOLL År 2013, onsdag den 12. juni ble det holdt forhandlinger mellom Hovedorganisasjonen Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK området om lønnsregulering for annet avtaleår. Til stede fra partene:

Detaljer

Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 3, 26. april 2012, kl.09.30 Unio viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse. Hovedtariffoppgjøret 2012 må fremme likelønn og

Detaljer

Utvalg om lønnsdannelsen

Utvalg om lønnsdannelsen Lønnsdannelse og konkurranseevne Steinar Holden Akademikerne 28. August 2013 1 2 Utvalg om lønnsdannelsen Hvorfor nytt utvalg om lønnsdannelsen? Noen utfordringer kostnadsnivå, petroleumssektor, arbeidsinnvandring

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Strategikonferansen i Buskerud, Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab

Hovedtariffoppgjøret Strategikonferansen i Buskerud, Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab Hovedtariffoppgjøret 2016 Strategikonferansen i Buskerud, 25.01.2016 Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab KS - største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor (og nest størst i Norge)

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 1 18. april 2013 kl. 10.30 Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i KS, kapittel 4, punkt 4.A.5 Regulering 2. avtaleår:

Detaljer

Aktuelle saker, Tariff 2016

Aktuelle saker, Tariff 2016 Aktuelle saker, Tariff 2016 Fremtidens barnehage og skole Dersom andre land går lengre enn Norge forsikrer innvandringsministeren oss om at H/Frp-regjeringen vil stramme inn enda mer. På nokså kort tid

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Fra hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Torsdag 8. april 2010 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 1. Økonomisk ramme 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Oslo 19. mai 2016 Til medlemmene ansatt i Oslo kommune Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området

Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Uravstemning i tariffrevisjonen 2016 KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale ble gjennomført i perioden 12. 30. april 2016 og endte med et anbefalt forhandlingsresultat. Unios forhandlingsutvalg

Detaljer

Organisasjonsmessig behandling Tariff Oslo. Steffen Handal 3/

Organisasjonsmessig behandling Tariff Oslo. Steffen Handal 3/ Organisasjonsmessig behandling Tariff 2014- Oslo Steffen Handal 3/ 9-2013 Disposisjon Prosessen i den organisasjonsmessige behandlingen Grunnlagsdokumentet Lønnsutvikling De ulike elementene i tariffoppgjøret

Detaljer

2H Årsmelding fra UNIO-studentene

2H Årsmelding fra UNIO-studentene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Unio-studentene består av representanter fra studentorganisasjonene til Unios forbund. Forbundene er Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund,

Detaljer

Unios melding for perioden 12. november 2014 til 17. november 2015 1

Unios melding for perioden 12. november 2014 til 17. november 2015 1 Unios melding for perioden 12. november 2014 til 17. november 2015 1 2 Unios melding for perioden 12. november 2014 til 17. november 2015 3 Vedtatt av Unios representantskap 7. desember 2015. 4 FØREORD

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016

Hovedtariffoppgjøret Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Strategikonferansen i Vestfold, 28. januar 2016 Hege Mygland, avd.dir. KS Forhandling Hovedtariffavtalen

Detaljer

Tariffoppgjøret per

Tariffoppgjøret per Tariffoppgjøret per 1.5.2017 VIRKE, HUK-området Kravet er fra Unios organisasjoner: Norsk Sykepleierforbund Utdanningsforbundet Forskerforbundet Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet

Detaljer

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Sogn og Fjordane - strategikonferansen 9. februar 2017 Hege Mygland, avdelingsdirektør, KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET KRAV 1 2.6.2015 UNIOS ORGANISASJONER: Norsk Sykepleierforbund Utdanningsforbundet Forskerforbundet Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme?

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme? Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/456-1 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Strategikonferansen 2014 - Debatthefte Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Følgende

Detaljer

A-01/14 Tariffrevisjonen pr Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning

A-01/14 Tariffrevisjonen pr Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-01/14 Tariffrevisjonen pr 1.5.2014 - Meklerens forslag til løsning sendes med dette medlemmene til uravstemning A-rundskriv nr.: 1-2014 Dokument nr.: 14/00974-1 Arkivkode: 0 Dato: 28.05.2014 Saksbehandler:

Detaljer

Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012

Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012 Unio-kommunes krav III Hovedtariffoppgjøret 2012 Krav III 23. april 2012 kl. 14.00 Innledning I dette kravet redegjøres det nærmere for Unios økonomiske hovedprioriteringer for hovedtariffoppgjøret 2012,

Detaljer

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer:

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer: Arkivsaksnr.: 14/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 STRATEGIDEBATT Hjemmel: Forhandlingsordningen i kommunal sektor Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune 1 Unios krav hovedtariffoppgjøret 2006 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 3 28. april kl. 10.00 2 I Generelt Unio konkretiserer med dette sine økonomiske kravene. Unio viser til Oslo kommune sine krav/tilbud

Detaljer

MEDLEMSMØTE TARIFF 2016

MEDLEMSMØTE TARIFF 2016 MEDLEMSMØTE TARIFF 2016 Nå kan DU være med å påvirke Utdanningsforbundets prioriteringer! Utdanningsforbundet Levanger inviterer alle medlemmer til medlemsmøte om hovedtariffoppgjøret 2016 Tidspunkt: Torsdag

Detaljer

Forberedelser til tariffoppgjøret 2018

Forberedelser til tariffoppgjøret 2018 TARIFF 2018 Til fylkeslagene Forberedelser til tariffoppgjøret 2018 Våren 2018 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre prioriteringer og veivalg før kravene våre kan

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 88 (2008 2009) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Utfordringsbildet foran tariffoppgjøret Strategikonferansen på Agder, Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab

Utfordringsbildet foran tariffoppgjøret Strategikonferansen på Agder, Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab Utfordringsbildet foran tariffoppgjøret 2016 Strategikonferansen på Agder, 04.02.2016 Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab KS - største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor (og nest

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016 Debattnotat Hovedtariffoppgjøret 2016 KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter Forord Gjeldende hovedtariffavtale (HTA) på KA-området utløper 30.04.2016. Det vil si at våren 2016 er det som

Detaljer

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 1 12. april 2016 kl. 13.00 Innledning Staten er en kompetanseintensiv sektor med høy andel ansatte som har et høyt utdanningsnivå. Ansatte

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014 Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 1 Veksten i verdensøkonomien tok seg noe opp i siste halvdel

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Inntektsoppgjøret Parat tariffkonferanse 3. mars

Inntektsoppgjøret Parat tariffkonferanse 3. mars Inntektsoppgjøret 2014 Parat tariffkonferanse 3. mars Hva er nytt i år? Regjeringsskiftet Nye aktører leder forhandlingene (NHO, LO, Fagforbundet, Unio i staten) Holden III Usikkerhet om utviklingen i

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff Per Kristian Sundnes, KS Arbeidsliv

Hovedtariffoppgjøret Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff Per Kristian Sundnes, KS Arbeidsliv Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Per Kristian Sundnes, KS Arbeidsliv Hovedtariffavtalen - bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår for

Detaljer

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014

KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 DOK 1 16. juni 2014 Justert/endret 17. juni 2014 TARIFFREVISJONEN KA, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde pr. 1.mai 2014 Akademikerforbundet Den norske kirkes presteforening Det

Detaljer

Tariffoppgjøret 2013 (KS) og litt om veien videre mot HTO i Kolbjørg Ødegaard Sentralstyret, leder ULA

Tariffoppgjøret 2013 (KS) og litt om veien videre mot HTO i Kolbjørg Ødegaard Sentralstyret, leder ULA Tariffoppgjøret 2013 (KS) og litt om veien videre mot HTO i 2014 Kolbjørg Ødegaard Sentralstyret, leder ULA Tema Utgangspunkt for tariff 2013 hovedvekt på KS- området Tariff 2013 resultat Mot tariff 2014

Detaljer

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, Hovedavtalen og særavtaler

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, Hovedavtalen og særavtaler Til debatt 2017 Mellomoppgjør, Hovedavtalen og særavtaler KS strategikonferanse i Rogaland 14. februar 2017 Spesialrådgiver Karsten Langfeldt, KS Forhandling «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 16/112 Lnr.: 10296/16 Ark.: 510 Saksbehandler: rådgiver Ole Øystein Larsen HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 URAVSTEMNING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

PROTOKOLL. Fra arbeidstakerorganisasjonene:

PROTOKOLL. Fra arbeidstakerorganisasjonene: PROTOKOLL Den 10. desember 2013 ble det ført forhandlinger mellom Hovedorganisasjonen Virke og nedenstående arbeidstakerorganisasjoner om revisjon av Hovedavtalen (Parallellavtalen). Til stede fra partene:

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området

Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området Forhandlingene med PBL og Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet om ny hovedavtale og hovedtariffavtale ble gjennomført i perioden 25. mai, 8. og 9. juni

Detaljer

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Inger Marie Højdahl, Strategikonferanse «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Inger Marie Højdahl, Strategikonferanse «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Til debatt 2017 Mellomoppgjør, hovedavtalen, særavtaler Inger Marie Højdahl, Strategikonferanse 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Hvem leverer de kommunale tjenestene? Ulike avtaler hvem

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 3 28. april 2010 kl. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010 samt KS krav/tilbud nr. 2, 21. april.

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Offentlig Of tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Forsvar Of Oslo, 17. november 2010 1 www.unio.

Offentlig Of tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Forsvar Of Oslo, 17. november 2010 1 www.unio. Offentlig tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Oslo, 17. november 2010 www.unio.no 1 Arbeidstakersiden har stått sammen I flere utvalg i forkant av tariffoppgjørene

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato:15.01.2018 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Vedlegg: Debatthefte KS spør. Hovedtariffoppgjøret 2018, IA,

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2009

Inntektspolitisk uttalelse 2009 Inntektspolitisk uttalelse 2009 Mellomoppgjøret 2009 gjennomføres i en tid med stor usikkerhet og lav økonomisk vekst både internasjonalt og i Norge. Dette må ikke påvirke de langsiktige utfordringene

Detaljer

Tariffoppgjøret Staten tariffhøring.

Tariffoppgjøret Staten tariffhøring. Tariffoppgjøret 2008 Staten tariffhøring www.utdanningsforbundet.no I Politisk innledning Til medlemmene i Utdanningsforbundet Å ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår,

Detaljer

Prop. 121 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 121 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 121 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2011 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Dato: 31.05.2006 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Lokale forhandlinger Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Resultat, protokoller, tabeller, møteboka Gå inn på din medlemsgruppe og velg «lønnsoppgjøret 2012» s2 Resultat,

Detaljer

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 128 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv. Innhold 1 Innledning... 5 2 Lønnsregulering for

Detaljer

Tariffrevisjonen pr Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2016 - Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes Vi viser til rundskriv 3/2016 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia 1. / 2. desember 2006 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

MODELLER FOR LØNNSOPPGJØR I NORGE FREMOVER HOLDEN III

MODELLER FOR LØNNSOPPGJØR I NORGE FREMOVER HOLDEN III MODELLER FOR LØNNSOPPGJØR I NORGE FREMOVER HOLDEN III Bakgrunn for Holden III Lønnsoppgjørene og de påfølgende streikene i 2012 Partssammensatt gruppe med representanter fra alle hovedorganisasjonene og

Detaljer

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 8.00 Møtet

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Rikshospitalet, 13. og 14. januar 2016 Spesialrådgiver/advokat Synne Bjørvik Staalen Jus og arbeidsliv Hva er kollektiv arbeidsrett? Individuell

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt B-rundskriv nr.: B/06-2012 Dokument nr.: 11/02117-24 Arkivkode: 510 Dato: 05.07.2012 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området Ar 2014, den 27. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret i staten 2016 Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Økonomi YS, LO og Unio 1,15 % generelt tillegg pr 1. mai 1,5 % lokal pott pr 1. juli Forhandlingene skal være avsluttet

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Region Helse Midt Trondheim, 04.-05. mars 2015 Spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold Rådgiver/advokatfullmektig Jan Eikeland Jus og arbeidsliv

Detaljer

Grunnlag for mellomoppgjøret 2017

Grunnlag for mellomoppgjøret 2017 Grunnlag for mellomoppgjøret 2017 NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2015-2018 En lønn å leve av Lik lønn for likt eller likeverdig arbeid Likelønn Lønn skal utjevne forskjeller, ikke forsterke Tariffesting

Detaljer

Strategikonferansene 2014

Strategikonferansene 2014 Strategikonferansene 2014 Utfordringer som vil prege oppgjøret i 2014 Sykelønn Økonomi Ny arbeidstidsordning i skolen KS Bedrift? Minstelønn/ garantilønn Lokale forhandlinger Resultat tariffoppgjøret 2014

Detaljer