Unios melding for perioden 13. november 2013 til 11. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unios melding for perioden 13. november 2013 til 11. november 2014"

Transkript

1 Unios melding for perioden 13. november 2013 til 11. november

2 2

3 Unios melding for perioden 13. november 2013 til 11. november

4 FØREORD Tariffoppgjera er ei hovudoppgåve for Unio og medlemsforbunda. Hovudtariffoppgjeret i 2014 var krevjande. I staten og kommunesektoren var det mekling. Forhandlingsutvala valde å tilrå meklingsskissene, med ei økonomisk ramme på line med forventa frontfagsresultat. Det er likevel ei kjensgjerning at dette «sat langt inne», særleg fordi krav om kompensasjon for etterslep ikkje blei tilfredsstillande innfridd. Dette var eit krav alle hovudsamanslutningane stod bak. Likevel blei det avvist, mellom anna med tilvising til Holden III-utvalet og forventa frontfagsresultat. Desse erfaringane må vere ein viktig del av vidare strategidebattar i Unio. Også erfaringane frå den store lærarstreiken Utdanningsforbundet mot KS må vere ein del av grunnlaget for strategiutviklinga. Streiken hadde sitt utspring i arbeidstidsavtalen, men handla også om tillit og vilkåra for profesjonell yrkesutøving. Streiken blei avslutta 1. september, etter at partane kom fram til ein ny avtale. Ein avtale som blei karakterisert som ein siger for lærarane og Utdanningsforbundet. Rett før sommaren presenterte statsråd Robert Eriksson forslag til omfattande endringar i arbeidsmiljølova. Unio og medlemsforbunda reagerte sterkt mot forslaga. Det har etter den tid vore lagt ned omfattande og grundig arbeid på å utforme høyringssvar og å drive politisk påverknadsarbeid. I sum drar endringane arbeidslivspolitikken i feil retning. Stortinget skal behandle lovforslaga i vårsesjonen. Som det går fram av meldinga har ei rekkje saker store og mindre vore på dagsordenen i Unio gjennom dette året. Styret i Unio har oppretta to nye utval: eit organisasjonsutval og eit utval for privat sektor. Desse er godt i gang med arbeidet sitt, særleg retta mot saker og debatt på Representantskapsmøtet Eg rettar ei stor takk til styremedlemmer og til leiarskapet i medlemsforbunda for godt samarbeid, og for vilje og evne til å utvikle fellesskap og styrke. Ei stor takk går også til tillitsvalde og tilsette i medlemsforbunda, og sjølvsagt til dei tilsette i Unio-sekretariatet. Oslo, desember 2014 Anders Folkestad Unio-leiar 4

5 MELDING 13. NOVEMBER NOVEMBER 2014 Sekretariat og administrasjon Unios sekretariat ligger i Oslo, i leide lokaler sentralt plassert i Stortingsgata 2. Sekretariatet ledes av en sekretariatssjef. Det er fjorten ansatte og en politisk valgt leder på heltid. Arbeidsmiljøet i organisasjonen er godt. Unio ble 10. mai 2010 sertifisert som Miljøfyrtårn. Unio er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Det er åtte kvinner og seks menn ansatt i sekretariatet. Likestillingsarbeidet i sekretariatet er basert på Likestillingspolitisk plattform for Unio, og gjennom partsarbeid i bedriften jobber en med likestilling og for å hindre diskriminering på arbeidsplassen. Budsjett for 2014 med spesifikasjoner ble vedtatt på representantskapsmøte 11. desember Budsjettet er på kroner, eksklusive OU-midler. Unios sekretariat leiar Anders Jan Folkestad sekretariatssjef Ingjerd Hovdenakk forhandlingsdirektør Per Engebretsen (til ) kommunikasjonssjef Signy Svendsen sjeføkonom Erik Orskaug fagsjef Åshild Olaussen fagsjef/advokat Jon Olav Bjergene (sluttet ) fagsjef/advokat Henrik Dahle (ansatt fra ) spesialrådgiver Atle Gullestad (ansatt fra ) seniorrådgiver Rolf Edvard Stangeland seniorrådgiver Liz Anette Helgesen seniorrådgiver Lars Holmer-Hoven seniorrådgiver Ina Smith-Meyer seniorrådgiver Jorunn Solgaard (sluttet ) seniorrådgiver Gun Hafsaas (vikar fra til ) kommunikasjonsrådgiver Nora Sørensen regnskapskonsulent Lise Agerup administrasjonssekretær Reidun Wiersholm Karlsen konsulent Rolf Kristensen 5

6 Styre og forhandlingsutvalg Representantskapet er Unios øverste organ, og det skal holdes møte innen 15. desember hvert år. Alle Unios medlemsorganisasjoner møter i samsvar med vedtektsfestet representasjon, som til sammen gir 67 delegater, inkludert styret. Styret er Unios utøvende organ, og velges av representantskapet for en periode på to år. Styrets leder er heltids tillitsvalgt. På representantskapsmøtet i 2013 ble det valgt leder på heltid i Unio fram til desember 2015, samt et styre med totalt 15 medlemmer og fast møtende observatører. Representantskapsmøtet i desember 2011 vedtok at leder i forbund som ikke får styreplass, kan møte som observatør med talerett i styret. Unios styre Anders Folkestad, Unio, leiar Eli Gunhild By, Norsk Sykepleierforbund, nestleder (til ) medlem fra Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet, nestleder (fra ) Solveig Kopperstad Bratseth, Norsk Sykepleierforbund, nestleder (fra ) Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet Kolbjørg Ødegaard, Utdanningsforbundet Lars Erik Wærstad, Utdanningsforbundet Olaug Flø Brekke, Norsk Sykepleierforbund Petter Aaslestad, Forskerforbundet Sigrid Lem, Forskerforbundet (til ) Hilde Gunn Avløyp, Forskerforbundet (fra ) Sigve Bolstad, Politiets Fellesforbund Unn Alma Skatvold, Politiets Fellesforbund Eilin Ekeland, Norsk Fysioterapeutforbund (til ) Fred Hatlebrekke, Norsk Fysioterapeutforbund (fra ) Hilde Gunn Avløyp, Det norske maskinistforbund (til ) Hege-Merethe Bengtsson, Det norske maskinistforbund (fra ) Alfred Sørbø, Akademikerforbundet (Fellesordningen) Mette Kolsrud, Norsk Ergoterapeutforbund (Fellesordningen) Anna Pettersen, Norsk Radiografforbund (observatør) Gunnar Mindestrømmen, Presteforeningen (observatør) Øivind Eriksen, Skatterevisorenes Forening (observatør) Unio kommune Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet, leder Solveig Kopperstad Bratseth, Norsk Sykepleierforbund, nestleder Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet Steffen Handal, Utdanningsforbundet (fra ) Evy Ann Eriksen, Utdanningsforbundet Kolbjørg Ødegaard, Utdanningsforbundet 6

7 Hege Valås, Utdanningsforbundet Erik Løvstad, Utdanningsforbundet Rasmus T. Gjestland, Utdanningsforbundet Harald Jesnes, Norsk Sykepleierforbund Johs. Bruvik, Norsk Sykepleierforbund Hedda Kirstine Mellingen, Norsk Sykepleierforbund Frank O. Anthun, Forskerforbundet Kirsti Glad, Norsk Fysioterapeutforbund Hege Merethe Bengtsson, Det norske maskinistforbund Alfred Sørbø, Akademikerforbundet, (Fellesordningen) Unio stat Sigrid Lem, Forskerforbundet, leder (til ) Petter Aaslestad, Forskerforbundet, leder (fra ) Sigve Bolstad, Politiets Fellesforbund, nestleder Brit-Helen Russdal-Hamre, Utdanningsforbundet Bjørg Sundøy, Utdanningsforbundet Kari Tangen, Norsk Sykepleierforbund Hilde Gunn Avløyp, Forskerforbundet (fra ) Jan Hongslo, Forskerforbundet Kristian Mollestad, Forskerforbundet Unn Alma Skatvold, Politiets Fellesforbund Victor-Bjørn Nielsen, Politiets Fellesforbund (til ) Arild Hustad, Politiets Fellesforbund (fra ) Kjetil Rekdal, Politiets Fellesforbund Thea Wessel Jørgensen, Norsk Fysioterapeutforbund Ole Jacob Støle, Presteforeningen (Fellesordningen) Unio Spekter Eli Gunhild By, Norsk Sykepleierforbund, leder Eilin Ekeland, Norsk Fysioterapeutforbund, nestleder (til ) Anna Pettersen, Norsk Radiografforbund, nestleder (fra ) Solveig Kopperstad Bratseth, Norsk Sykepleierforbund Harald Jesnes, Norsk Sykepleierforbund Lars Petter Eriksen, Norsk Sykepleierforbund Oskar Nilssen, Norsk Sykepleierforbund Eirik Rikardsen, Norsk Sykepleierforbund (fra ) Anne Carlsen, Utdanningsforbundet Fred Hatlebrekke, Norsk Fysioterapeutforbund Bente Eide, Norsk Fysioterapeutforbund Tanja Nymo, Forskerforbundet (til ) Jorunn Solgaard, Forskerforbundet (fra ) Brit-Toril Lundt, Norsk Ergoterapeutforbund (Fellesordningen) 7

8 Marianne Haaland, Det norske maskinistforbund, (fra ) Kirsten Nesgård, Norsk Sykepleierforbund, (fra ) Unio Oslo kommune Terje Vilno, Utdanningsforbundet, leder Silje Naustvik, Norsk Sykepleierforbund, nestleder (til ) Line Orlund, Norsk Sykepleierforbund, nestleder (fra ) Ellinor Gilberg, Utdanningsforbundet Steffen Handal, Utdanningsforbundet (til ) Tore Fjørtoft, Utdanningsforbundet, (fra ) Aina Skjefstad Andersen, Utdanningsforbundet, Hanne Brunvoll, Utdanningsforbundet Nina Beate Jensen, Utdanningsforbundet Therese Thyness Fagerhaug, Utdanningsforbundet (fra ) Anne-Lise Wien, Norsk Sykepleierforbund Atle Thorstensen, Norsk Sykepleierforbund Hege Munthe, Norsk Fysioterapeutforbund Tanja Nymo, Forskerforbundet Sverre Dahle, Akademikerforbundet (til ), (Fellesordningen) Thanh Nguyen, Akademikerforbundet (fra ), (Fellesordningen) Marianne Haaland, Det norske maskinistforbund, (fra til ) Svein Roger Mandal, Det norske maskinistforbund, (fra til og fra ) Unio Virke Kari Tangen, Norsk Sykepleierforbund, leder Bjørn Sævareid, Utdanningsforbundet, nestleder Anne-Lise Wien, Norsk Sykepleierforbund Kirsten Nesgård, Norsk Sykepleierforbund Magnus Buflod, Norsk Sykepleierforbund Kjetil Mørk, Forskerforbundet Kirsti Glad, Norsk Fysioterapeutforbund Kari Zakariassen, Presteforeningen, (Fellesordningen) Tor Grønvik (observatør) Unio KA Leiv-Sigmund Hope, Det Norske Diakonforbund, leder Per Hostad, Presteforeningen, nestleder Jarle Klungrehaug, Det Norske Diakonforbund Tore Morten Viland, Utdanningsforbundet Anne-Lise Wien, Norsk Sykepleierforbund Frank O. Anthun, Forskerforbundet 8

9 Unios kommunikasjonsarbeid 2014 har vært preget av hovedtariffoppgjøret og regjeringens forslag til endringer på arbeidslivsområdet, her spesielt endringene i arbeidsmiljøloven. Kommunikasjonsarbeidet har holdt et jevnt trykk med: nyhetsproduksjon og formidling på nettsider og sosiale medier innsalg av saker innsalg av kronikker/debattinnlegg om lag 30 er kommet på trykk i avisene trykksakproduksjon utsending av Unio nyhetsbrev - i perioden er det sendt ut ni nyhetsbrev Tariff var et år for hovedtariffoppgjør. Kommunikasjon planla for mulig konflikt, og satte i verk forberedelser som blant annet å: etablere info-struktur med ulike grupper og desken utarbeide budskapsnotat medietrene aktuelle tillitsvalgte fra forbundene etablere møtestruktur ha beredskapsplaner utvikle annonsemateriell avholde pressekonferanse i tiden etter tariffkonferansen for å få frem Unios krav og forventninger klargjøre streikesider og sosiale medier med informasjon og fakta Synligheten i media var mindre i et oppgjør uten konflikt enn den ville ha vært om Unio hadde havnet i streik. Vi fikk imidlertid god dekning både i forbindelse med tariffkonferansen der kravet ble kommunisert, og etter pressekonferansen der Folkestad tegnet et bilde av forventninger til og rammer for årets oppgjør. Dette bidro til å gi Unio en god mediemessig posisjon inn i oppgjøret. Unios nettsider Hjemmesiden er, sammen med sosiale medier som Facebook og Twitter, Unios viktigste og mest effektive kanal for informasjon. På Facebook og Twitter holder Unio et jevnt trykk, og vi har opplevd et hopp i antall følgere på begge medier. Unio har pr. november følgere på Facebook og i overkant av 2000 på Twitter. Også antall besøk på siden har økt kraftig. Siden forrige periode har det vært nesten flere besøk og nesten tre ganger flere sidehenvisninger. (I forrige periode var det besøk, i denne perioden I forrige periode var det sidehenvisninger, i denne perioden ). Brukeren er i snitt inne på om lag like mange sider som i forrige periode (2,35 i forrige mot 2,22 i denne perioden). Vi ser at det er saker som omhandler tariff som har flest besøk (den 26. mai 2014 hadde vi en topp på brukere inne på hjemmesiden), dernest medlemsprodukter. 9

10 De tre stedene brukerne finner sakene er i hovedsak direkte fra hjemmesiden (46 prosent), fra Facebook (20 prosent) og fra Google (17 prosent). Halvparten klikker seg inn via PC (51 prosent), deretter følger mobil (23 prosent) og nettbrett (16 prosent). Trykksaker Målgruppen for trykksaker er hovedsakelig tillitsvalgte i medlemsforbund og kontakter i det politiske miljøet. Tekst, korrektur, ombrekking og design av brosjyrer og trykksaker er i all hovedsak gjort internt i Unio. Følgende publikasjoner er produsert: Kontaktinformasjon for styre, forhandlingsutvalg, sekretariat og medlemsforbund 2014 Unios melding for 2013 Unios likestillingspolitiske plattform Unios næringspolitiske plattform Arbeidsinnvandring Hovedtariffavtalen KS-området (tariffperioden 1. mai april 16) Hovedavtalen KS-området (gjeldende fra 1. januar 2014 til og med 31. desember 2015) Hovedtariffavtalen i staten(tariffperioden 1. mai april 2016) Hovedavtalen i staten (gjeldende fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2015) Unios notatserie Målgruppe er hovedsakelig sentrale tillitsvalgte og ansatte i medlemsforbundene, og kontakter i det politiske miljøet. Nr. 8/2013: Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2014 Nr. 1/2014: Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2015-budsjettet Nr. 2/2014: Unios kommentarer til regjeringens forslag til Revidert budsjett for 2014 og Kommuneproposisjonen for 2015 Nr. 3/2014: Trygdedrøftingene 2014 Nr. 4/2014: Handelsavtaler og handel med tjenester Nr. 5/2014: Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 Nr. 6/2014: Offentlig tjenestepensjon målt mot andre tjenestepensjonsordninger Kronikker og replikker Det er publisert kronikker og innlegg i ulike aviser i perioden. 10

11 Arendalsuka Unios styre vedtok at vi også i «mellomåret» 2014 skulle delta i Arendalsuka. Uka ble arrangert i tidsrommet august. Debatten: Unio-arrangementet ble i år på båten MS Nidelv. Tittel: «Framtidens utdanningsbehov hvem eier krystallkula». Økonomiprofessor Jonas Ridderstråle og forsker Jannecke Wiers-Jenssen holdt innlegg. Unio-leder Anders Folkestad, Høyres Henrik Asheim og Virkes adm.dir. Vibeke Hammer Madsen debatterte. Konferansier var Forskerforbundets Robert Kippe. Standen i «Politisk gate» ble delt mellom forbundene på følgende måte: Tid: Tirsdag: Onsdag: Torsdag : Fredag: 11:00 12:00 NSF Forsker Forsker NSF 12:00 13:00 NSF Forsker Forsker NSF 13:00 14:00 Politi Akademiker Skatt Akademiker 14:00 15:00 Politi (til 15:30) Akademiker Skatt Akademiker 15:00 16:00 Unio (fra 15:30) Fysio Ergo Radiograf 16:00 17:00 Unio Fysio Ergo Radiograf Foruten innsalg til mediene, brukte vi sosiale medier og nettsiden til å spre informasjon om aktivitetene våre under uka. 11

12 SATSINGSOMRÅDE 1 MEDLEMMENES LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Unios hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre full sysselsetting, jobbsikkerhet og økonomisk og sosial trygghet. Hovedtariffoppgjøret 2014 Unio har gjennomført hovedtariffppgjør i staten, KS, Oslo kommune, Spekter, Virke og Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) i Unio arrangerte tariffseminar 21. og 22. januar samt inntektspolitisk konferanse 6. mars. Da resultatet fra frontfagsoppgjøret i 2014 var klart, var resultatet anslått å ha en ramme på 3,3 prosent på årsbasis. Unio og de andre hovedorganisasjonene innenfor offentlig sektor var samstemte i kravet om kompensasjon for etterslep i På tross av dette ble kravet i liten grad tatt hensyn til, og frontfagets 3,3 prosent ble anslått resultat for oppgjørene i nær sagt alle tariffområder. Unio var som hovedorganisasjon ikke i konflikt i 2014, alle oppgjørene fant sin løsning gjennom forhandlinger/mekling. Resultatet i hovedtariffoppgjøret i kommunesektoren, inkludert lærernes arbeidstidsavtale, ble imidlertid stemt ned i uravstemning i Utdanningsforbundet. Tariffoppgjøret i Utdanningsforbundet endte derfor i streik. Totalt sett er prognosene for lønnsveksten i Norge i 2014 høyere enn hos våre handelspartnere. Med en lav inflasjon innebærer årets oppgjør fortsatt reallønnsvekst. Imidlertid er avstanden mellom utdanningsgruppene i offentlig og privat sektor fortsatt stor, og dette er en vesentlig forklaring på at likelønnsgapet i stor grad består. Unios inntekts- og tariffpolitikk Holden III-utvalget Holden III-utvalget, som ble nedsatt i desember 2012, leverte sin rapport 3. desember Utvalget skulle bl.a. vurdere erfaringene med lønnsdannelsen gjennom de 12 årene som var gått siden handlingsregelen og inflasjonsmålet for pengepolitikken ble innført. Utvalget konkluderte med en anbefaling om å videreføre «det utvidede» frontfaget som utgangspunkt for tariffoppgjørene. Det samlede resultatet for arbeidere og funksjonærer skulle fortsatt inkluderes i beregningene. Holden III-utvalget fastslo videre at leverandørindustrien ikke skulle tas ut av frontfaget, samt at profilen på frontfagsoppgjøret ikke skulle overføres til andre tariffområder. Holden III-utvalget videreførte på denne måten frontfagsmodellen. For Unio er koordinert lønnsdannelse ønskelig, samtidig som frontfagsmodellen ikke godt nok tar opp i seg viktige perspektiver som sammenpresset lønnsstruktur, lønnsutvikling eller lønnsnivå. Heller ikke likelønnsgapet ble tilstrekkelig adressert i utvalgets arbeid. 12

13 Unio leverte høringsuttalelse i mars Unio sluttet seg til hovedtrekkene i utvalgets innstilling. Det er en styrke at utvalget var enstemmig og at alle arbeidslivets parter står bak innstillingen. Flere av de som i sin tid tok til orde for å sette ned utvalget ønsket den gang å ta den lønnsomme leverandørindustrien ut av frontfaget for å dempe lønnsveksten generelt. Disse kreftene på arbeidsgiversiden fikk ikke gjennomslag i utvalget. Utvalget ble ledet av professor Steinar Holden (UiO). Øvrige medlemmer var: sjeføkonom Stein Reegård (LO), sjeføkonom Erik Orskaug (Unio), sjeføkonom Helle Stensbak (YS), assisterende forhandlingssjef Greta Torbergsen (Akademikerne), avdelingsdirektør Torill Lødemel (NHO), sjeføkonom Per Richard Johansen (KS), direktør Lars Haartveit (Virke), administrerende direktør Lars Haukaas (Spekter), assisterende departementsråd Målfrid Bjærum (Arbeidsdepartementet), avdelingsdirektør Arent Skjæveland (Finansdepartementet) og forsker Brita Bye (SSB). Unio stat Hovedtariffoppgjøret 2014 Mandag 7. april møttes partene i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for å utveksle krav til hovedtariffoppgjøret i staten. Onsdag 30. april brøt organisasjonene forhandlingene. Staten har verken vist forhandlingsvilje eller visjoner i lønnspolitikken, sa Sigrid Lem, forhandlingsleder for Unio stat. Vårt hovedkrav er en reduksjon i lønnsgapet til industrien. Statens tilbud ville øke lønnsforskjellene. Tilbudet er dramatisk dårlig og oppfattes ikke som noen annet enn en søknad om brudd. Den innvilges, sa Lem. Mandag 12. mai samlet riksmekleren alle delegasjonene i lønnsforhandlingene i staten til mekling. Meklingsinnspurten startet torsdag 22. mai, og meklingsfristen var søndag 25. mai kl 24. Meklingen ble avsluttet mandag 26. mai med en økonomisk ramme på i overkant av 3,3 %. Et klart flertall i Unios forhandlingsutvalget vedtok å anbefale medlemmene i tariffområdet å stemme ja til meklingsresultatet. Fristen for uravstemningen ble satt til 18. juni, og resultatet ble meddelt riksmekleren den 25. juni kl 12. Et stort flertall av dem som stemte, stemte ja. Unios overordnede krav Unio leverte i år felles krav med LO Stat. Unio og LO Stat krevde at det ved årets oppgjør skulle prioriteres generelle tillegg og avsetninger til sentrale justeringsforhandlinger. Resultat 2014 Det gis et generelt tillegg som et stigende kronetillegg fra kr i lønnstrinn 19 til kr i lønnstrinn 53. Fra og med lønnstrinn 54 gis det et tillegg på 1,98 %. Det iverksettes sentrale tiltak innenfor 0,08 % per 1. juli Stillingskode 0930 og 1547 Sokneprest flyttes fra lønnsspenn til lønnsramme 45. Lønnsrammene 3, 9, 14, 15, 17 og 39 gis 1 lønnstrinn i øverste ansiennitetsnivå. Det medfører også at alle i alternativ 9 21 får ett lønnstrinn. 13

14 Alle lønnsspenn økes med 1 lønnstrinn i bunn og 1 lønnstrinn på topp Det ble avsatt 1,75 % til lokale forhandlinger per 1. august Det ble også avsatt 35 millioner kroner til kompetanseutvikling, medbestemmelse og omstillingsarbeid i staten. Av disse skal 6 millioner kroner benyttes til felles opplærings- og utviklingstiltak for ledelse og tillitsvalgte innen samarbeidskompetanse og medbestemmelse, og 4 millioner kroner til omstillingsarbeid i staten. Med henvisning til Holden III-utvalgets rapport, forplikter partene seg i forkant av oppgjøret i 2015 å gå gjennom tallmaterialet som presenteres av TBU. Eventuelle avvik skal reflekteres i de tillegg som gis i mellomoppgjøret. Vurdering En ramme på i overkant av 3,3 % i 2014 medfører en reallønnsøkning. Men på bakgrunn av etterslepet fra 2013 har årets oppgjør ikke bidratt til å redusere lønnsgapet i forhold til privat sektor. Det er også skuffende at det ikke ble satt av midler til et justeringsoppgjør. Justeringsforhandlinger er en sentral del av Hovedtariffavtalen i staten og er et nødvendig virkemiddel for å oppnå nasjonale mål, løse utfordringer på tvers av virksomhetene, tilrettelegge for omstilling og opprettholde fleksibiliteten i systemet. Andre aktiviteter Særavtaler I løpet av 2014 vil de aller fleste særavtaler mellom KMD og hovedsammenslutningene ha blitt regulert i tråd med særavtalenes reguleringsbestemmelser. Dispensasjoner fra arbeidstidsbestemmelsene I meldingsperioden er det inngått en rekke dispensasjoner som er knyttet opp mot 10.12, 4. ledd i arbeidsmiljøloven og 7.8 i Hovedtariffavtalen i staten. Fortsatt er det slik at dispensasjonssøking i all hovedsak er knyttet opp mot virksomhetenes ordinære driftssituasjon. Høring: Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsnotatet inneholder konkrete forslag til endringer i kirkeloven. Hovedspørsmålene knytter seg til etablering av Den norske kirke som eget rettssubjekt og overføring av arbeidsgiveransvaret for prester og ansatte ved bispedømmerådenes og Kirkerådets administrasjon til Den norske kirke. Høringsfristen er i november. 14

15 Unio kommune Hovedtariffoppgjøret 2014 Forhandlingene om ny hovedtariffavtale, inkludert ny arbeidstidsavtale for skoleverket, SFS 2213, startet 3. april 2014 og ble avsluttet 30. april 2014 med brudd mellom KS og alle forhandlingssammenslutningene. Meklingen startet 5. mai 2014 og foregikk fram til 25. mai. Etter åtte timers mekling på overtid, la mekleren fram et forslag som Unio kommunes forhandlingsutvalg anbefalte. Ved svarfristens utløp 25. juni 2014 svarte 9 av Unios 10 medlemsorganisasjoner i KS-området ja til det foreliggende forslaget til ny hovedtariffavtale. Utdanningsforbundet svarte, etter uravstemning, nei til forslaget (inkludert forslaget til SFS 2213). Her stemte 73 % nei til avtalen, mens 27 % stemte ja. Deltakelsen var på hele 67 %. Utdanningsforbundet hadde omtrent 8000 medlemmer i streik i 40 kommuner og fylkeskommuner. Etter at streiken hadde vart i 62 dager, kom partene fram til et nytt forslag som ble anbefalt av begge parter. Uravstemningen etter streikens slutt ga følgende resultat: 79 % stemte ja, 21 % stemte nei. Også Skolenes Landsforbund (LO), Norsk Lektorlag (Akademikerne) og Musikernes Fellesorganisasjon (LO) var i streik. De kom alle til enighet samtidig som Utdanningsforbundet. Unios overordnede krav Unio krevde at profilen i oppgjøret måtte gi bedre lønnsnivå og bedre lønnsutvikling for ansatte med universitets- og høyskoleutdanning, slik at sammenpressingen av lønnsstrukturen kunne reverseres. Den økonomiske rammen for oppgjøret måtte minst være på linje med industrien samlet, og i tillegg måtte det kompenseres for det etterslepet skoleverket har. Lønnsforskjellene mellom kvinnedominerte grupper med høyere utdanning i offentlig sektor og tilsvarende mannsdominerte grupper i privat sektor måtte reduseres. Unio hadde følgende økonomiske krav: Generelt prosentvis tillegg til alle ansatte i kapittel 4 med tilsvarende justering av minstelønnssatsene. Særskilt heving av minstelønnssatsene for stillinger med krav om universitets-/høyskoleutdanning generelt og særlig for undervisningsstillinger. Bedre lønnsutvikling for dem med lang ansiennitet i stillinger med krav om universitets-/høyskoleutdanning. Videreføring av lokale tillegg ved heving av minstelønnssatser og ved ansiennitetstillegg. Resultat 2014 Totalt hadde årets tariffoppgjør en økonomisk ramme på om lag 3,3 prosent på årsbasis og hadde følgende elementer: Et generelt tillegg på 2,15 prosent eller minimum 8500 kroner. Ekstra varierende kronebeløp for alle som er omfattet av minstelønnstabellen. Det ble avsatt en pott til lokale forhandlinger på 1,0 prosent per 1. juli. Etter lange forhandlinger helt fra januar (i forbindelse med hovedavtaleforhandlingene) utgikk den tidligere særavtalen SGS 1701 Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter, og det ble samtidig opprettet en ny hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter der KS Bedrift er part. 15

16 Resultat 2015 Revisjonen av hovedtariffavtalen omfattet også innføringen av et nytt garantilønnssystem som trer i kraft fra 1. mai Det nye systemet skal sikre alle et ansiennitetstillegg ved henholdsvis 2, 4, 6, 8, 10/16 år som kommer i tillegg til den enkeltes faktiske lønn. Som et ledd i dette ble det forskuttert penger i form av sentrale tillegg med virkning fra 1. mai 2015 innenfor en ramme på om lag 3 prosent. Vurdering Den økonomiske rammen i årets kommuneoppgjør ble på nivå med de øvrige tariffområdene i offentlig sektor. Oppgjøret hadde en profil som ikke spesielt tilgodeså gruppen med høyskole- og universitetsutdanning. Kommunene har fortsatt store utfordringer med å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere med høyskole- og universitetsutdanning. Derfor er det svært viktig at arbeidet for en høyere lønnsmessig verdsetting av utdanning fortsetter. Særavtaler I løpet av høsten 2014 er de sentrale generelle særavtalene revidert. Hovedavtalen Forhandlingene om ny hovedavtale startet 9. januar 2014 og foregikk etter en tid parallelt med hovedtariffoppgjøret. Protokollen ble underskrevet 26. mai 2014 samtidig som meklingsavslutningen. De største endringene i hovedavtalen knytter seg til innføringen av en ny struktur for KS Bedrift. Det viktigste resultatet fra forhandlingene var at man fikk hindret en ytterligere fragmentering av avtalestrukturen i tariffområdet og fikk sikret KS som overordnet avtalepart i hovedavtalen. Andre aktiviteter Diverse utvalg Unio deltok i følgende partssammensatte utvalg i tariffperioden: HTA kap. 4 tvistebestemmelser, minstelønn og lokale lønnstillegg (avtalestrukturutvalget) Heltid/deltid Stillingskoder, hovedbenevnelser og rapporteringsbenevnelser Yrkesskade HTA kap. 1 8 Pensjon Sommeren 2013 fastslo Arbeidsretten at det var diskriminerende å holde deltidsarbeidende som jobber mindre enn 14 timer i uka utenfor tjenestepensjonsordningen. 14-timersregelen ble erklært ugyldig. Dette hadde på den ene siden stor positiv betydning for mer enn deltidsansatte som kom inn i pensjonsordningen. På den annen side ville de som hadde jobbet under 14 timer ved siden av alderspensjon i tjenestepensjonsordningen bli meldt inn igjen i 16

17 pensjonsordningen og dermed få avkorting i pensjonen. For å løse denne siden av saken, ble det inngått avtale mellom partene om arbeid på pensjonistavlønning etter mønster av tilsvarende ordning i staten. KS-avtalen innebar derimot at pensjonistavlønningen ved siden av en flat timesats også skulle kompensere variable tillegg. Unio Oslo kommune Hovedtariffoppgjøret 2014 Lønnsoppgjøret 2014 i Oslo kommune startet 8. april og partene kom fram til enighet etter mekling den 27. mai. Krav Unio Oslo kommune gikk inn i forhandlingene med følgende økonomiske krav: Et generelt prosentvis tillegg per 1. mai 2014 til alle. Særskilte lønnsmessige tiltak for stillinger med krav om høyskole- og universitetsutdanning generelt og særlig undervisningsstillinger. Bedre bestemmelser i Oslo kommunes overenskomst som sikrer systematikk, likebehandling og forutsigbarhet knyttet til lønnsmessig uttelling for kompetanseutvikling. Nattillegget skal gjelde ut nattevaktens lengde. Unios hovedprioritering var at hovedtariffoppgjøret 2014 måtte ha en profil som ga bedre lønnsmessig uttelling for utdanning og kompetanse på universitets- og høyskolenivå. Økt verdsetting av utdanning og kompetanse er et nødvendig virkemiddel for å motvirke verdsettingsdiskriminering mellom mannsdominerte og kvinnedominerte yrker og dermed bidra til likelønn. Unio hadde krav om at det innen skole og barnehage måtte sikres en sentral arbeidstidsavtale som sikret lærerne et profesjonelt handlingsrom, økt innvirkning på organisering av arbeidet og hva arbeidstiden skulle brukes til. Unio la også fram felles krav med de andre organisasjonene om krav ved anbud/konkurranseutsetting/privatisering/ fristilling mv. av oppgaver/tjenester fra forvaltningen. Forhandlingene brøt sammen 1. mai og saken gikk deretter til mekling. Partene ble enige etter mekling 27. mai. Resultat Økonomisk resultat: Det gis et prosentvis tillegg på lønnstabellen på 1,9 %, minimum kr med virkning fra Det gjennomføres sentrale lønnsmessige tiltak med virkning fra tilsvarende 0,42 % av lønnsmassen på årsbasis. Det gjennomføres lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet med virkning fra tilsvarende 0,6 % av lønnsmassen på årsbasis. Når det gjelder arbeidstidsavtale for undervisningspersonell ble det enighet om at en skal gjøre ulike forsøksordninger. Det ble ikke gjort noen endringer i arbeidstidsavtalen i barnehage. 17

18 Resultatet ble anbefalt av alle forbundene i Unio Oslo kommune. Justeringsoppgjøret ble gjennomført 25. august til 2. september. Vurdering Unio er tilfreds med at en kom til en løsning gjennom mekling i dette området, med en økonomisk ramme på linje med de andre områdene i offentlig sektor samt at det i dette oppgjøret ble satt av en egen pott til justeringsforhandlinger. Krav om endret arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet ble løst på en tilfredsstillende måte, og det blir spennende å se hva resultatet blir i disse forsøkene. Andre aktiviteter I meldingsperioden har det gjennom forhandlingsutvalget vært arbeidet med en rekke saker. Her nevnes: Partene i Oslo kommune har jevnlige møter i kontaktutvalget og med Oslo kommune (PIO-møter) hvor det er gjensidig informasjon og drøftinger. Unio er representert i flere omorganiseringsprosjekter i Oslo kommune. Partene i Oslo kommune har et koordinerende ansvar for rapporter og mål rundt IA-avtalen i Oslo kommune. Pensjon Bystyret i Oslo kommune fattet den vedtak om endringer i Oslo kommunes pensjonsvedtekter. Endringene innebar blant annet redusert ytelsesnivå for nyansatte, fra 70 % av pensjonsgrunnlaget til 67,3 % i alderspensjon. Etter overenskomsten kan ikke kommunen foreta generelle endringer av pensjonsvedtektene uten at det er ført drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene. KAH-forbund har i juni 2013 saksøkt Oslo kommune med påstand om at det foreligger brudd på drøftingsplikten da det ikke er ført reelle drøftinger. Vedtaket til Oslo kommune måtte derfor ses som ugyldig. Alle Unios forbund var partshjelp i denne saken. Saken ble ført for arbeidsretten i april og i kjennelsen ble at Oslo kommune ble frikjent. Unio Spekter Hovedtariffoppgjøret 2014 I tråd med forhandlingsmodellen i Spekter-området forhandles det først på nasjonalt nivå (A-nivå) om overenskomstens generelle del mellom Spekter og den enkelte hovedorganisasjon. Denne delen er felles for alle virksomheter innenfor et overenskomstområde og forplikter arbeidsgiver og hovedorganisasjonens medlemmer. Deretter forhandles overenskomstens spesielle del (B-delen) mellom de enkelte virksomheter og hovedorganisasjonens forbund eller forhandlingsgrupper. 18

19 De innledende sentrale forhandlinger startet i år den 9. april. En ble her enig om at eventuell bistand skal varsles innen onsdag 30. april for overenskomst 1 og 7 og innen 5. mai for overenskomstområde 9. I overenskomstområde 4 Lovisenberg og 10 Helseforetakene ble tidsfristene fastsatt på et senere tidspunkt. I disse sentrale forhandlingene varslet Unio også om at en i de senere forhandlingene ville ta opp krav om at mindrelønnsutviklingen i Spekter i forhold til industrien i alt i 2013 måtte kompenseres i årets tariffoppgjør. En ble videre enig i overenskomstens del A om at partene i den enkelte virksomhet skal legge vekt på likelønn. Partene ble også enig om tiltak for å hindre «sosial dumping». Forhandlingsområde 10 Helseforetakene For forhandlingsområde 10 Helseforetakene ble det i mai enighet i de sentrale forbundsvise forhandlingene (A2) mellom Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Utdanningsforbundet og Spekter Helse. Her ble det enighet om økning i minstelønnssatsene samt at det skulle gjennomføres lokale forhandlinger på B-delsnivå. I de lokale forhandlingene ble det enighet om at alle som er omfattet av minstelønnssatsene skal være sikret et tillegg på minst 3,5 % med virkning 1. juli. Andre grupper skal være sikret et tillegg på minst 2 % per 1. juli De avsluttende sentrale forhandlingene om overenskomstområde 10 Helseforetak ble gjennomført 27. juni med enighet. Spekter område 4 (Lovisenberg) Lovisenberg Diakonale Sykehus er plassert i overenskomstområde 4, men modellen for forhandlinger i spesialisthelsetjenesten følges. Forhandlingsløpet gikk således parallelt med forhandlingene i overenskomstområde 10. Spekter område 1 9 (unntatt område 4) Forhandlinger i virksomhetene startet rett etter 9. april og de avsluttende forhandlingene om overenskomster i overenskomstområde 7 og 9 i Spekter området ble gjennomført 2. juni. Vurdering I Spekter-området preget frontfagets prognose på 3,3 % oppgjøret for alle grupper på alle nivåer. Holden III-utvalgets uttalelse om at fordeling av rammen er opp til forhandlingspartene ble ikke fulgt opp. Det har ikke vært gjort noe i dette oppgjøret som fremmer likelønn eller kompenserer for mindrelønnsutviklingen i forhold til industrien. Andre saker I sykehusene har det lenge vært uro på grunn av lav bemanning og krevende arbeidstidsordninger. Den 11. september 2013 stevnet Spekter Norsk Sykepleierforbund og Unio for Arbeidsretten. Det ble nedlagt påstand om brudd på fredsplikten m.m. Unio og Norsk Sykepleierforbund la ned påstand om frifinnelse. Saken gikk over fire dager i november Norsk Sykepleierforbund ble dømt for å ha opptrådt tariffstridig og ulovlig ved de aksjoner som pågikk ved Ahus og Vestre Viken. Dessuten ble Norsk Sykepleierforbund dømt for ikke å ha gjort noe for å forhindre eller avslutte aksjonene som pågikk i nevnte foretak. Unio ble frifunnet. 19

20 Unio Virke Hovedtariffoppgjøret 2014 Virke, HUK-området, har lang tradisjon for å følge resultatet av tariffoppgjørene i offentlig sektor. I tariffområdet er det syv overenskomster hvor ett eller flere Unio- forbund er part. Overenskomstene er: Landsoverenskomst for utdanning, barnehager, helse og sosiale tjenester, høgskoler, virksomheter, museer og andre kulturinstitusjoner og spesialisthelsetjenesten. Unio-forbundene og Virke møtte 12. og 13. juni 2014 til forhandlinger av landsoverenskomstene for: helse og sosiale tjenester, utdanning, barnehage, museer, høyskoler og virksomheter ( 26 og 27). Partene kom til enighet 13. juni om et anbefalt forslag. Partene var enige om å utsette forhandlingene om Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten til etter Spekter Helse-forhandlingene var avsluttet. Denne overenskomsten ble forhandlet 14. august. Det økonomiske resultatet var på linje med resultatene i stat og kommune. Partene var videre enige om endringer og tilpasninger av overenskomstteksten i tråd med resultatet i de sammenlignbare tariffområdene. Alle overenskomstene med samtlige forbund ble akseptert. Pensjon Virke og Fagforbundet inngikk intensjonsavtale om såkalt avvikende pensjonsordning på deler av HUK-området. AFP som tidligpensjonsordning år videreføres og alderspensjonen i tjenestepensjonsordningen legges om til en allårsopptjening med de høyeste sparesatsene i den nye hybriden. Utdanningsforbundet og andre Unio-forbund avventet bl.a. avklaring om folkehøgskoler kunne fortsette i SPK før eventuell tilslutning. Intensjonsavtalen omfattet opprinnelig ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen og stiftelser innen Kirkens Bymisjon som utfører tjenester innen psykiatri, rus og kultur for det offentlige og som i dag har en 66-pst ytelsespensjon pluss AFP som tidligpensjon. Flere virksomheter på dette området hadde allerede forlatt Virke for å shoppe ny arbeidsgiverorganisasjon hvor de kan slippe unna med dårligere og billigere pensjonsordning. Deler av Kirkens bymisjon hadde allerede gått over til Abelia i NHO. I slutten av oktober meddelte Frelsesarmeen at de ikke går tilbake til Virke, men har meldt seg inn i NHO Abelia. 20

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post.

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Tariffoppgjøret 2016 statlig tariffområde uravstemningsdokument juni 2016 Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Stemmeperiode er 8. juni

Detaljer

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013

PROTOKOLL. Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 PROTOKOLL Saks.nr. 13-00722-2 Arkivkode: 512 Dato: 18.04, 23.04, 29.04 og 30.04.2013 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Unio Sak: Mellomoppgjøret 1. mai 2013 Til stede: KS: Sigrun Vågeng, Per Kristian

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Frokostseminar Fellesorganisasjnen (FO) Oslo 12. februar 2015 1 24 22 20 18 16 14 12 Lønnsforskjeller i EU og Norden

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

P R O T O K O L L. Til stede fra partene:

P R O T O K O L L. Til stede fra partene: P R O T O K O L L År 2013, onsdag den 12. juni ble det holdt forhandlinger mellom Hovedorganisasjonen Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUKområdet om lønnsregulering for annet avtaleår. Til stede

Detaljer

Til stede fra partene:

Til stede fra partene: PROTOKOLL År 2013, onsdag den 12. juni ble det holdt forhandlinger mellom Hovedorganisasjonen Virke og arbeidstakerorganisasjonene på HUK området om lønnsregulering for annet avtaleår. Til stede fra partene:

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 3, 26. april 2012, kl.09.30 Unio viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse. Hovedtariffoppgjøret 2012 må fremme likelønn og

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Fra hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Torsdag 8. april 2010 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 1. Økonomisk ramme 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer:

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer: Arkivsaksnr.: 14/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 STRATEGIDEBATT Hjemmel: Forhandlingsordningen i kommunal sektor Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016

Debattnotat. Hovedtariffoppgjøret 2016. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Debattnotat KA 2016 Debattnotat Hovedtariffoppgjøret 2016 KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter Forord Gjeldende hovedtariffavtale (HTA) på KA-området utløper 30.04.2016. Det vil si at våren 2016 er det som

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Unios melding for perioden 12. november 2014 til 17. november 2015 1

Unios melding for perioden 12. november 2014 til 17. november 2015 1 Unios melding for perioden 12. november 2014 til 17. november 2015 1 2 Unios melding for perioden 12. november 2014 til 17. november 2015 3 Vedtatt av Unios representantskap 7. desember 2015. 4 FØREORD

Detaljer

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Oslo 19. mai 2016 Til medlemmene ansatt i Oslo kommune Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014 Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 1 Veksten i verdensøkonomien tok seg noe opp i siste halvdel

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET

TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET TARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2015 VIRKE, HUK-OMRÅDET KRAV 1 2.6.2015 UNIOS ORGANISASJONER: Norsk Sykepleierforbund Utdanningsforbundet Forskerforbundet Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund Akademikerforbundet

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble

Detaljer

PROTOKOLL. Fra arbeidstakerorganisasjonene:

PROTOKOLL. Fra arbeidstakerorganisasjonene: PROTOKOLL Den 10. desember 2013 ble det ført forhandlinger mellom Hovedorganisasjonen Virke og nedenstående arbeidstakerorganisasjoner om revisjon av Hovedavtalen (Parallellavtalen). Til stede fra partene:

Detaljer

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30

Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Thorbjørnrud hotell 30.05.2016 kl. 08:00-08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 8.00 Møtet

Detaljer

Offentlig Of tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Forsvar Of Oslo, 17. november 2010 1 www.unio.

Offentlig Of tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Forsvar Of Oslo, 17. november 2010 1 www.unio. Offentlig tjenestepensjon Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar Offentlig Pensjon Oslo, 17. november 2010 www.unio.no 1 Arbeidstakersiden har stått sammen I flere utvalg i forkant av tariffoppgjørene

Detaljer

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012

Lokale forhandlinger. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Lokale forhandlinger Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Resultat, protokoller, tabeller, møteboka Gå inn på din medlemsgruppe og velg «lønnsoppgjøret 2012» s2 Resultat,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Parats tariffundersøkelse Gjennomført i perioden 28. september 16.

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomster i overenskomstområde 10 (Helseforetak) i Spekter området Ar 2014, den 27. juni, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Aktuelle saker Tariff 2011 Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner

Aktuelle saker Tariff 2011 Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner Aktuelle saker Praktisering av hovedavtalen Nasjonal opplæringskonferanse Evaluering av fylkessamlinga Årets TV- aksjon Regnskapsrutiner Resultat mellomoppgjøret 2011 KS, stat, Pbl-A, Spekter, KA (HSH,

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2009

Inntektspolitisk uttalelse 2009 Inntektspolitisk uttalelse 2009 Mellomoppgjøret 2009 gjennomføres i en tid med stor usikkerhet og lav økonomisk vekst både internasjonalt og i Norge. Dette må ikke påvirke de langsiktige utfordringene

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 3 28. april 2010 kl. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010 samt KS krav/tilbud nr. 2, 21. april.

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Dato: 31.05.2006 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

MODELLER FOR LØNNSOPPGJØR I NORGE FREMOVER HOLDEN III

MODELLER FOR LØNNSOPPGJØR I NORGE FREMOVER HOLDEN III MODELLER FOR LØNNSOPPGJØR I NORGE FREMOVER HOLDEN III Bakgrunn for Holden III Lønnsoppgjørene og de påfølgende streikene i 2012 Partssammensatt gruppe med representanter fra alle hovedorganisasjonene og

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt B-rundskriv nr.: B/06-2012 Dokument nr.: 11/02117-24 Arkivkode: 510 Dato: 05.07.2012 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia 1. / 2. desember 2006 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014 Kontaktpersoner: Terje Hovet Tlf: 95 14 08 60 Iselin B. Seeberg Tlf: 95 21 85 69 Geir Engen Tlf. 95 19 90 67 Therese Korsmo Pedersen Tlf: 97 73 68 22 A. ENIGHET ETTER MEKLING I AVISBUDOPPGJØRET B. LUNSJSEMINAR

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003

2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 2.1.12 Tariffoppgjøret 2003 2.1.11 Tariffoppgjøret 2002 Det ble brudd mellom Kommunenes Sentralforbund på den ene siden og LOs forhandlingssammenslutning, Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon og Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016. Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016

Hovedtariffoppgjøret 2016. Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Strategikonferansen i Rogaland, 3. februar2016 Hege Mygland, avd.dir. KS Forhandling Fra dagens program:

Detaljer

Strategikonferansene 2014

Strategikonferansene 2014 Strategikonferansene 2014 Utfordringer som vil prege oppgjøret i 2014 Sykelønn Økonomi Ny arbeidstidsordning i skolen KS Bedrift? Minstelønn/ garantilønn Lokale forhandlinger Resultat tariffoppgjøret 2014

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE TOLGA KOMMUNE MØTEINNKALLING Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel SAKLISTE 57/12 TARIFFREVISJONEN 2012 - URAVSTEMNING Tolga, 14.juni 2012 Ragnhild

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

Personalforum Møre og Romsdal

Personalforum Møre og Romsdal Personalforum Møre og Romsdal Quality Hotel Alexandre, Molde 20. januar 2016 Karsten K. Langfeldt, KS Forhandling - bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår for alle Hovedtariffavtalen arbeidstakere i

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 2 11. juni kl 16.45 Foreslåtte endringer i fete typer, kursiv

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Tariffrevisjonen pr. 01.05.2015 resultatet kan iverksettes Partene har forhandlet om en regulering for 2. avtaleår, jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av

Detaljer

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no -HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

KSE 0 PROTOKOLL UNID. Saks.nr. 12/01738-4 Dato: 06.11/12.12.2012 Arkivkode: Sted: Vika Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1020 OU-midler.

KSE 0 PROTOKOLL UNID. Saks.nr. 12/01738-4 Dato: 06.11/12.12.2012 Arkivkode: Sted: Vika Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1020 OU-midler. KSE 0 PROTOKOLL Saks.nr. 12/01738-4 Dato: 06.11/12.12.2012 Arkivkode: Sted: Vika Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1020 OU-midler Til stede: KS: UNIO Hege Mygland Torfinn Thomassen Unni Green Silje Tangen iohs

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2011

Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2011 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2011 Dok. 1 27.04.11 1. Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Kommune (YS-K) redegjør

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Region Helse Midt Trondheim, 04.-05. mars 2015 Spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold Rådgiver/advokatfullmektig Jan Eikeland Jus og arbeidsliv

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/03-2013 Dokument nr.: 13/00766-1 Arkivkode: 510 Dato: 03.05.2013 Saksbehandler: Kjersti Myklebust Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting

Detaljer

«Trygdeoppgjøret» 2012

«Trygdeoppgjøret» 2012 Unios notatserie nr. 3/2012 «Trygdeoppgjøret» 2012 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 16. mai 2012 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon: 22

Detaljer

Hvordan påvirker hovedtariffavtalen arbeidsgiverpolitikken? Hva blir sentrale tema i Hovedtariffoppgjøret 2016?

Hvordan påvirker hovedtariffavtalen arbeidsgiverpolitikken? Hva blir sentrale tema i Hovedtariffoppgjøret 2016? Hvordan påvirker hovedtariffavtalen arbeidsgiverpolitikken? Hva blir sentrale tema i Hovedtariffoppgjøret 2016? Strategikonferansen i Møre og Romsdal Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab KS

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene.

P R O T O K O L L. 2. Opplæring Partene er enige om at det skal gjennomføres felles partsopplæring i overenskomstene. P R O T O K O L L Til protokollen 1. Utvalg Seniorpolitikk Det nedsettes et partssammensatt utvalg s skal vurdere og eventuelt foreslå ulike virkemidler for å få eldre arbeidstakere til å stå lenger i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalet. Dato: 19.01.2016 kl. 8:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01276 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalet. Dato: 19.01.2016 kl. 8:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01276 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Dato: 19.01.2016 kl. 8:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01276 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 99 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Vara møter

Detaljer

Tariffoppgjøret 2007. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. Landsrådet i Forskerforbundet Oslo, 19. mars 2007

Tariffoppgjøret 2007. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. Landsrådet i Forskerforbundet Oslo, 19. mars 2007 Tariffoppgjøret 2007 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Landsrådet i Forskerforbundet Oslo, 19. mars 2007 Reguleringsbestemmelsen for 2. avtaleår i staten 1.4.4 b): Partene er enige om at forhandlingene skal

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no

kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 www.forskerforbundet.no kunnskap gir vekst Lønnsoppgjøret 2008 Resultat av lønnsoppgjøret pr. 01.05.2008 Ramme Totalramme 6,1 % + 0,1 % i resirkulerte midler Lønnstrinn 1-45 får 16.000 kroner, lønnstrinn 46-80 får 4,65 prosent

Detaljer

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev Mellom KS og LO-Kommune EL & IT-forbundet Fagforbundet Fellesforbundet Fellesorganisasjonen Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

LØNN OG ARBEIDSVILKÅR VI UTDANNER NORGE

LØNN OG ARBEIDSVILKÅR VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 LM-SAK 6.3/15 LØNN OG ARBEIDSVILKÅR VI UTDANNER NORGE 6.3.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak: Lønn og

Detaljer

URAVSTEMNING HOVEDAVTALE

URAVSTEMNING HOVEDAVTALE URAVSTEMNING OM NY HOVEDAVTALE PR. 01.01.2014 Vedlegg til rundskriv nr. 7/2014 Inneholder: Protokoll, anbefalt forslag og stemmeseddel Svarfrist: Onsdag 20. august 2014 klokken 16:00 (fristen må overholdes)

Detaljer

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 1 - Hjemmel Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A 4-3 og Arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 10. Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 1 14.JUNI 2012 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen Det

Detaljer

Utvalg om lønnsdannelsen

Utvalg om lønnsdannelsen Utvalg om lønnsdannelsen Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi Steinar Holden Frontfagsforhandlingene, 13. mars 214 Mandatet Utvalget skal vurdere erfaringene med lønnsdannelsen gjennom de 12

Detaljer

Resultatene i den enkelte landsoverenskomst følger nedenfor. Protokollen i sin helhet kan du laste ned her.

Resultatene i den enkelte landsoverenskomst følger nedenfor. Protokollen i sin helhet kan du laste ned her. Nr: 15/2015/BW Dato: 17.06.2015 Sendt til: Virke-medlemmer som er bundet av: Landsoverenskomst for barnehager, Landsoverenskomst for utdanning, Landsoverenskomst for helse og sosial tjenester, Landsoverenskomst

Detaljer

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014

INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014 INNTEKTSPOLITISK DOKUMENT 2012 2014 Innledning YS anser at det er rom for reallønnsøkning i 2012. Norsk økonomi går fremdeles godt, men krisen i internasjonal økonomi gjør situasjonen usikker. Konkurranseutsatt

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

I. Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2009

I. Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2009 Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2009-11 I. Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet II. Offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Dato: 15.06.2009

Detaljer

Unios melding for 2013

Unios melding for 2013 Unios melding for 2013 15.11.2012 14.11.2013 1 INNHOLD Føreord 3 Melding for perioden 15. november 2012-12. november 2013 (kort versjon) 5 Vedlegg: Melding for perioden 15. november 2012-12. november 2013

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Hvordan påvirke lønnsutviklingen?

Hvordan påvirke lønnsutviklingen? kunnskap gir vekst Hvordan påvirke lønnsutviklingen? FAPs seminar15. 16. mars 2012 v/frank O. Anthun Forskerforbundets lønnsstrategi Lønnsgapet skal fjernes. Lønnsutviklingen innen vår sektor skal være

Detaljer

KS Strategikonferanse 2016 VELKOMEN! Ullensvang 2. og 3.febr.

KS Strategikonferanse 2016 VELKOMEN! Ullensvang 2. og 3.febr. KS Strategikonferanse 2016 VELKOMEN! Ullensvang 2. og 3.febr. Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Strategikonferansen i Hordaland, 2. februar

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

TIL DEBATT Strategikonferansene 2012

TIL DEBATT Strategikonferansene 2012 TIL DEBATT Strategikonferansene 2012 TARIFFOPPGJØRET 2012 DEBATTNOTAT Forord Til kommuner, fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer Kjære medlem av KS! I 2012 står vi foran et hovedtariffoppgjør. Det betyr

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten TARIFFREVISJONEN PR 1.5.2010 DET ANBEFALTE FORSLAGET ER VEDTATT

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten TARIFFREVISJONEN PR 1.5.2010 DET ANBEFALTE FORSLAGET ER VEDTATT B-rundskriv nr: 9/2010 Saksnr: 10/00377-7 Arkivkode: 510 Dato: 5.7.2010 Saksbehandler: KS Forhandling og tariff Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten TARIFFREVISJONEN PR 1.5.2010 DET ANBEFALTE

Detaljer

PROTOKOLL. Christine Ugelstad Svendsen (e.f.) Liv Håkonsen

PROTOKOLL. Christine Ugelstad Svendsen (e.f.) Liv Håkonsen PROTOKOLL År 2012, den 28. juni og 2. juli ble det holdt forhandlinger vedrørende tariffrevisjonen per 1. mai 2012- sentrale forhandlinger mellom arbeidstakerorganisasjonene og Hovedorganisasjonen Virke

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE

ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Agdenes kommune MØTEINNKALLING ARBEIDSGIVERREPRESENTANTENE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post:

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET BI NYDALEN / RIKSARKIVET TORSDAG 27. OKTOBER 2005 KL. 10.00 16.30

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET BI NYDALEN / RIKSARKIVET TORSDAG 27. OKTOBER 2005 KL. 10.00 16.30 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET BI NYDALEN / RIKSARKIVET TORSDAG 27. OKTOBER 2005 KL. 10.00 16.30 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Einar Jebens Svein Kristiansen Monica

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 22/14 14/843 KS Strategikonferansen

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon og AFP. - Hva skjer med pensjonen min?

Offentlig tjenestepensjon og AFP. - Hva skjer med pensjonen min? Offentlig tjenestepensjon og AFP - Hva skjer med pensjonen min? 1 Pensjon eit verdival Pensjonen skal sikre det økonomiske grunnlaget når yrkeslivet er over. For Unio, som representerer over 280 000 arbeidstakarar,

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Pensjonsreformen. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. Kvinner på tvers, Oslo 21. september 2008

Pensjonsreformen. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. Kvinner på tvers, Oslo 21. september 2008 Pensjonsreformen Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Kvinner på tvers, Oslo 21. september 2008 1 Offentlige tjenestepensjoner Mandat for partssammensatt utvalg: Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av

Detaljer

PROTOKOLL HSH: Organisasjonene:

PROTOKOLL HSH: Organisasjonene: PROTOKOLL År, 2003 den 13. og 14. mai ble forhandlingsmøter avholdt vedrørende 2. avtaleår mellom arbeidstakerorganisasjonene og HSH på HSH/HUK-områdene. Til stede fra partene en eller flere dager: HSH:

Detaljer

Arbeidsdepartementet NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Vår saksbehandler Marit Gjerdalen Vâr dato: 17.09.2014 Vår rei.: 482234 (201 4_00565) Deres rei.

Arbeidsdepartementet NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Vår saksbehandler Marit Gjerdalen Vâr dato: 17.09.2014 Vår rei.: 482234 (201 4_00565) Deres rei. Arbeidsdepartementet Vår saksbehandler Marit Gjerdalen Vâr dato: 17.09.2014 Vår rei.: 482234 (201 4_00565) Deres rei.: Medlemsnr.: Horingssvar: Høring - minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse,

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO

LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO 07.12.2009 side 1 LITT UKLART FRA SPEKTER når de stiller spørsmål ved lønnsdannelsen (frontfagsmodellen) Spekters system er en utfordring i

Detaljer