Unios melding for perioden 13. november 2013 til 11. november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unios melding for perioden 13. november 2013 til 11. november 2014"

Transkript

1 Unios melding for perioden 13. november 2013 til 11. november

2 2

3 Unios melding for perioden 13. november 2013 til 11. november

4 FØREORD Tariffoppgjera er ei hovudoppgåve for Unio og medlemsforbunda. Hovudtariffoppgjeret i 2014 var krevjande. I staten og kommunesektoren var det mekling. Forhandlingsutvala valde å tilrå meklingsskissene, med ei økonomisk ramme på line med forventa frontfagsresultat. Det er likevel ei kjensgjerning at dette «sat langt inne», særleg fordi krav om kompensasjon for etterslep ikkje blei tilfredsstillande innfridd. Dette var eit krav alle hovudsamanslutningane stod bak. Likevel blei det avvist, mellom anna med tilvising til Holden III-utvalet og forventa frontfagsresultat. Desse erfaringane må vere ein viktig del av vidare strategidebattar i Unio. Også erfaringane frå den store lærarstreiken Utdanningsforbundet mot KS må vere ein del av grunnlaget for strategiutviklinga. Streiken hadde sitt utspring i arbeidstidsavtalen, men handla også om tillit og vilkåra for profesjonell yrkesutøving. Streiken blei avslutta 1. september, etter at partane kom fram til ein ny avtale. Ein avtale som blei karakterisert som ein siger for lærarane og Utdanningsforbundet. Rett før sommaren presenterte statsråd Robert Eriksson forslag til omfattande endringar i arbeidsmiljølova. Unio og medlemsforbunda reagerte sterkt mot forslaga. Det har etter den tid vore lagt ned omfattande og grundig arbeid på å utforme høyringssvar og å drive politisk påverknadsarbeid. I sum drar endringane arbeidslivspolitikken i feil retning. Stortinget skal behandle lovforslaga i vårsesjonen. Som det går fram av meldinga har ei rekkje saker store og mindre vore på dagsordenen i Unio gjennom dette året. Styret i Unio har oppretta to nye utval: eit organisasjonsutval og eit utval for privat sektor. Desse er godt i gang med arbeidet sitt, særleg retta mot saker og debatt på Representantskapsmøtet Eg rettar ei stor takk til styremedlemmer og til leiarskapet i medlemsforbunda for godt samarbeid, og for vilje og evne til å utvikle fellesskap og styrke. Ei stor takk går også til tillitsvalde og tilsette i medlemsforbunda, og sjølvsagt til dei tilsette i Unio-sekretariatet. Oslo, desember 2014 Anders Folkestad Unio-leiar 4

5 MELDING 13. NOVEMBER NOVEMBER 2014 Sekretariat og administrasjon Unios sekretariat ligger i Oslo, i leide lokaler sentralt plassert i Stortingsgata 2. Sekretariatet ledes av en sekretariatssjef. Det er fjorten ansatte og en politisk valgt leder på heltid. Arbeidsmiljøet i organisasjonen er godt. Unio ble 10. mai 2010 sertifisert som Miljøfyrtårn. Unio er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Det er åtte kvinner og seks menn ansatt i sekretariatet. Likestillingsarbeidet i sekretariatet er basert på Likestillingspolitisk plattform for Unio, og gjennom partsarbeid i bedriften jobber en med likestilling og for å hindre diskriminering på arbeidsplassen. Budsjett for 2014 med spesifikasjoner ble vedtatt på representantskapsmøte 11. desember Budsjettet er på kroner, eksklusive OU-midler. Unios sekretariat leiar Anders Jan Folkestad sekretariatssjef Ingjerd Hovdenakk forhandlingsdirektør Per Engebretsen (til ) kommunikasjonssjef Signy Svendsen sjeføkonom Erik Orskaug fagsjef Åshild Olaussen fagsjef/advokat Jon Olav Bjergene (sluttet ) fagsjef/advokat Henrik Dahle (ansatt fra ) spesialrådgiver Atle Gullestad (ansatt fra ) seniorrådgiver Rolf Edvard Stangeland seniorrådgiver Liz Anette Helgesen seniorrådgiver Lars Holmer-Hoven seniorrådgiver Ina Smith-Meyer seniorrådgiver Jorunn Solgaard (sluttet ) seniorrådgiver Gun Hafsaas (vikar fra til ) kommunikasjonsrådgiver Nora Sørensen regnskapskonsulent Lise Agerup administrasjonssekretær Reidun Wiersholm Karlsen konsulent Rolf Kristensen 5

6 Styre og forhandlingsutvalg Representantskapet er Unios øverste organ, og det skal holdes møte innen 15. desember hvert år. Alle Unios medlemsorganisasjoner møter i samsvar med vedtektsfestet representasjon, som til sammen gir 67 delegater, inkludert styret. Styret er Unios utøvende organ, og velges av representantskapet for en periode på to år. Styrets leder er heltids tillitsvalgt. På representantskapsmøtet i 2013 ble det valgt leder på heltid i Unio fram til desember 2015, samt et styre med totalt 15 medlemmer og fast møtende observatører. Representantskapsmøtet i desember 2011 vedtok at leder i forbund som ikke får styreplass, kan møte som observatør med talerett i styret. Unios styre Anders Folkestad, Unio, leiar Eli Gunhild By, Norsk Sykepleierforbund, nestleder (til ) medlem fra Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet, nestleder (fra ) Solveig Kopperstad Bratseth, Norsk Sykepleierforbund, nestleder (fra ) Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet Kolbjørg Ødegaard, Utdanningsforbundet Lars Erik Wærstad, Utdanningsforbundet Olaug Flø Brekke, Norsk Sykepleierforbund Petter Aaslestad, Forskerforbundet Sigrid Lem, Forskerforbundet (til ) Hilde Gunn Avløyp, Forskerforbundet (fra ) Sigve Bolstad, Politiets Fellesforbund Unn Alma Skatvold, Politiets Fellesforbund Eilin Ekeland, Norsk Fysioterapeutforbund (til ) Fred Hatlebrekke, Norsk Fysioterapeutforbund (fra ) Hilde Gunn Avløyp, Det norske maskinistforbund (til ) Hege-Merethe Bengtsson, Det norske maskinistforbund (fra ) Alfred Sørbø, Akademikerforbundet (Fellesordningen) Mette Kolsrud, Norsk Ergoterapeutforbund (Fellesordningen) Anna Pettersen, Norsk Radiografforbund (observatør) Gunnar Mindestrømmen, Presteforeningen (observatør) Øivind Eriksen, Skatterevisorenes Forening (observatør) Unio kommune Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet, leder Solveig Kopperstad Bratseth, Norsk Sykepleierforbund, nestleder Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet Steffen Handal, Utdanningsforbundet (fra ) Evy Ann Eriksen, Utdanningsforbundet Kolbjørg Ødegaard, Utdanningsforbundet 6

7 Hege Valås, Utdanningsforbundet Erik Løvstad, Utdanningsforbundet Rasmus T. Gjestland, Utdanningsforbundet Harald Jesnes, Norsk Sykepleierforbund Johs. Bruvik, Norsk Sykepleierforbund Hedda Kirstine Mellingen, Norsk Sykepleierforbund Frank O. Anthun, Forskerforbundet Kirsti Glad, Norsk Fysioterapeutforbund Hege Merethe Bengtsson, Det norske maskinistforbund Alfred Sørbø, Akademikerforbundet, (Fellesordningen) Unio stat Sigrid Lem, Forskerforbundet, leder (til ) Petter Aaslestad, Forskerforbundet, leder (fra ) Sigve Bolstad, Politiets Fellesforbund, nestleder Brit-Helen Russdal-Hamre, Utdanningsforbundet Bjørg Sundøy, Utdanningsforbundet Kari Tangen, Norsk Sykepleierforbund Hilde Gunn Avløyp, Forskerforbundet (fra ) Jan Hongslo, Forskerforbundet Kristian Mollestad, Forskerforbundet Unn Alma Skatvold, Politiets Fellesforbund Victor-Bjørn Nielsen, Politiets Fellesforbund (til ) Arild Hustad, Politiets Fellesforbund (fra ) Kjetil Rekdal, Politiets Fellesforbund Thea Wessel Jørgensen, Norsk Fysioterapeutforbund Ole Jacob Støle, Presteforeningen (Fellesordningen) Unio Spekter Eli Gunhild By, Norsk Sykepleierforbund, leder Eilin Ekeland, Norsk Fysioterapeutforbund, nestleder (til ) Anna Pettersen, Norsk Radiografforbund, nestleder (fra ) Solveig Kopperstad Bratseth, Norsk Sykepleierforbund Harald Jesnes, Norsk Sykepleierforbund Lars Petter Eriksen, Norsk Sykepleierforbund Oskar Nilssen, Norsk Sykepleierforbund Eirik Rikardsen, Norsk Sykepleierforbund (fra ) Anne Carlsen, Utdanningsforbundet Fred Hatlebrekke, Norsk Fysioterapeutforbund Bente Eide, Norsk Fysioterapeutforbund Tanja Nymo, Forskerforbundet (til ) Jorunn Solgaard, Forskerforbundet (fra ) Brit-Toril Lundt, Norsk Ergoterapeutforbund (Fellesordningen) 7

8 Marianne Haaland, Det norske maskinistforbund, (fra ) Kirsten Nesgård, Norsk Sykepleierforbund, (fra ) Unio Oslo kommune Terje Vilno, Utdanningsforbundet, leder Silje Naustvik, Norsk Sykepleierforbund, nestleder (til ) Line Orlund, Norsk Sykepleierforbund, nestleder (fra ) Ellinor Gilberg, Utdanningsforbundet Steffen Handal, Utdanningsforbundet (til ) Tore Fjørtoft, Utdanningsforbundet, (fra ) Aina Skjefstad Andersen, Utdanningsforbundet, Hanne Brunvoll, Utdanningsforbundet Nina Beate Jensen, Utdanningsforbundet Therese Thyness Fagerhaug, Utdanningsforbundet (fra ) Anne-Lise Wien, Norsk Sykepleierforbund Atle Thorstensen, Norsk Sykepleierforbund Hege Munthe, Norsk Fysioterapeutforbund Tanja Nymo, Forskerforbundet Sverre Dahle, Akademikerforbundet (til ), (Fellesordningen) Thanh Nguyen, Akademikerforbundet (fra ), (Fellesordningen) Marianne Haaland, Det norske maskinistforbund, (fra til ) Svein Roger Mandal, Det norske maskinistforbund, (fra til og fra ) Unio Virke Kari Tangen, Norsk Sykepleierforbund, leder Bjørn Sævareid, Utdanningsforbundet, nestleder Anne-Lise Wien, Norsk Sykepleierforbund Kirsten Nesgård, Norsk Sykepleierforbund Magnus Buflod, Norsk Sykepleierforbund Kjetil Mørk, Forskerforbundet Kirsti Glad, Norsk Fysioterapeutforbund Kari Zakariassen, Presteforeningen, (Fellesordningen) Tor Grønvik (observatør) Unio KA Leiv-Sigmund Hope, Det Norske Diakonforbund, leder Per Hostad, Presteforeningen, nestleder Jarle Klungrehaug, Det Norske Diakonforbund Tore Morten Viland, Utdanningsforbundet Anne-Lise Wien, Norsk Sykepleierforbund Frank O. Anthun, Forskerforbundet 8

9 Unios kommunikasjonsarbeid 2014 har vært preget av hovedtariffoppgjøret og regjeringens forslag til endringer på arbeidslivsområdet, her spesielt endringene i arbeidsmiljøloven. Kommunikasjonsarbeidet har holdt et jevnt trykk med: nyhetsproduksjon og formidling på nettsider og sosiale medier innsalg av saker innsalg av kronikker/debattinnlegg om lag 30 er kommet på trykk i avisene trykksakproduksjon utsending av Unio nyhetsbrev - i perioden er det sendt ut ni nyhetsbrev Tariff var et år for hovedtariffoppgjør. Kommunikasjon planla for mulig konflikt, og satte i verk forberedelser som blant annet å: etablere info-struktur med ulike grupper og desken utarbeide budskapsnotat medietrene aktuelle tillitsvalgte fra forbundene etablere møtestruktur ha beredskapsplaner utvikle annonsemateriell avholde pressekonferanse i tiden etter tariffkonferansen for å få frem Unios krav og forventninger klargjøre streikesider og sosiale medier med informasjon og fakta Synligheten i media var mindre i et oppgjør uten konflikt enn den ville ha vært om Unio hadde havnet i streik. Vi fikk imidlertid god dekning både i forbindelse med tariffkonferansen der kravet ble kommunisert, og etter pressekonferansen der Folkestad tegnet et bilde av forventninger til og rammer for årets oppgjør. Dette bidro til å gi Unio en god mediemessig posisjon inn i oppgjøret. Unios nettsider Hjemmesiden er, sammen med sosiale medier som Facebook og Twitter, Unios viktigste og mest effektive kanal for informasjon. På Facebook og Twitter holder Unio et jevnt trykk, og vi har opplevd et hopp i antall følgere på begge medier. Unio har pr. november følgere på Facebook og i overkant av 2000 på Twitter. Også antall besøk på siden har økt kraftig. Siden forrige periode har det vært nesten flere besøk og nesten tre ganger flere sidehenvisninger. (I forrige periode var det besøk, i denne perioden I forrige periode var det sidehenvisninger, i denne perioden ). Brukeren er i snitt inne på om lag like mange sider som i forrige periode (2,35 i forrige mot 2,22 i denne perioden). Vi ser at det er saker som omhandler tariff som har flest besøk (den 26. mai 2014 hadde vi en topp på brukere inne på hjemmesiden), dernest medlemsprodukter. 9

10 De tre stedene brukerne finner sakene er i hovedsak direkte fra hjemmesiden (46 prosent), fra Facebook (20 prosent) og fra Google (17 prosent). Halvparten klikker seg inn via PC (51 prosent), deretter følger mobil (23 prosent) og nettbrett (16 prosent). Trykksaker Målgruppen for trykksaker er hovedsakelig tillitsvalgte i medlemsforbund og kontakter i det politiske miljøet. Tekst, korrektur, ombrekking og design av brosjyrer og trykksaker er i all hovedsak gjort internt i Unio. Følgende publikasjoner er produsert: Kontaktinformasjon for styre, forhandlingsutvalg, sekretariat og medlemsforbund 2014 Unios melding for 2013 Unios likestillingspolitiske plattform Unios næringspolitiske plattform Arbeidsinnvandring Hovedtariffavtalen KS-området (tariffperioden 1. mai april 16) Hovedavtalen KS-området (gjeldende fra 1. januar 2014 til og med 31. desember 2015) Hovedtariffavtalen i staten(tariffperioden 1. mai april 2016) Hovedavtalen i staten (gjeldende fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2015) Unios notatserie Målgruppe er hovedsakelig sentrale tillitsvalgte og ansatte i medlemsforbundene, og kontakter i det politiske miljøet. Nr. 8/2013: Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet 2014 Nr. 1/2014: Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2015-budsjettet Nr. 2/2014: Unios kommentarer til regjeringens forslag til Revidert budsjett for 2014 og Kommuneproposisjonen for 2015 Nr. 3/2014: Trygdedrøftingene 2014 Nr. 4/2014: Handelsavtaler og handel med tjenester Nr. 5/2014: Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 Nr. 6/2014: Offentlig tjenestepensjon målt mot andre tjenestepensjonsordninger Kronikker og replikker Det er publisert kronikker og innlegg i ulike aviser i perioden. 10

11 Arendalsuka Unios styre vedtok at vi også i «mellomåret» 2014 skulle delta i Arendalsuka. Uka ble arrangert i tidsrommet august. Debatten: Unio-arrangementet ble i år på båten MS Nidelv. Tittel: «Framtidens utdanningsbehov hvem eier krystallkula». Økonomiprofessor Jonas Ridderstråle og forsker Jannecke Wiers-Jenssen holdt innlegg. Unio-leder Anders Folkestad, Høyres Henrik Asheim og Virkes adm.dir. Vibeke Hammer Madsen debatterte. Konferansier var Forskerforbundets Robert Kippe. Standen i «Politisk gate» ble delt mellom forbundene på følgende måte: Tid: Tirsdag: Onsdag: Torsdag : Fredag: 11:00 12:00 NSF Forsker Forsker NSF 12:00 13:00 NSF Forsker Forsker NSF 13:00 14:00 Politi Akademiker Skatt Akademiker 14:00 15:00 Politi (til 15:30) Akademiker Skatt Akademiker 15:00 16:00 Unio (fra 15:30) Fysio Ergo Radiograf 16:00 17:00 Unio Fysio Ergo Radiograf Foruten innsalg til mediene, brukte vi sosiale medier og nettsiden til å spre informasjon om aktivitetene våre under uka. 11

12 SATSINGSOMRÅDE 1 MEDLEMMENES LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Unios hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre full sysselsetting, jobbsikkerhet og økonomisk og sosial trygghet. Hovedtariffoppgjøret 2014 Unio har gjennomført hovedtariffppgjør i staten, KS, Oslo kommune, Spekter, Virke og Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) i Unio arrangerte tariffseminar 21. og 22. januar samt inntektspolitisk konferanse 6. mars. Da resultatet fra frontfagsoppgjøret i 2014 var klart, var resultatet anslått å ha en ramme på 3,3 prosent på årsbasis. Unio og de andre hovedorganisasjonene innenfor offentlig sektor var samstemte i kravet om kompensasjon for etterslep i På tross av dette ble kravet i liten grad tatt hensyn til, og frontfagets 3,3 prosent ble anslått resultat for oppgjørene i nær sagt alle tariffområder. Unio var som hovedorganisasjon ikke i konflikt i 2014, alle oppgjørene fant sin løsning gjennom forhandlinger/mekling. Resultatet i hovedtariffoppgjøret i kommunesektoren, inkludert lærernes arbeidstidsavtale, ble imidlertid stemt ned i uravstemning i Utdanningsforbundet. Tariffoppgjøret i Utdanningsforbundet endte derfor i streik. Totalt sett er prognosene for lønnsveksten i Norge i 2014 høyere enn hos våre handelspartnere. Med en lav inflasjon innebærer årets oppgjør fortsatt reallønnsvekst. Imidlertid er avstanden mellom utdanningsgruppene i offentlig og privat sektor fortsatt stor, og dette er en vesentlig forklaring på at likelønnsgapet i stor grad består. Unios inntekts- og tariffpolitikk Holden III-utvalget Holden III-utvalget, som ble nedsatt i desember 2012, leverte sin rapport 3. desember Utvalget skulle bl.a. vurdere erfaringene med lønnsdannelsen gjennom de 12 årene som var gått siden handlingsregelen og inflasjonsmålet for pengepolitikken ble innført. Utvalget konkluderte med en anbefaling om å videreføre «det utvidede» frontfaget som utgangspunkt for tariffoppgjørene. Det samlede resultatet for arbeidere og funksjonærer skulle fortsatt inkluderes i beregningene. Holden III-utvalget fastslo videre at leverandørindustrien ikke skulle tas ut av frontfaget, samt at profilen på frontfagsoppgjøret ikke skulle overføres til andre tariffområder. Holden III-utvalget videreførte på denne måten frontfagsmodellen. For Unio er koordinert lønnsdannelse ønskelig, samtidig som frontfagsmodellen ikke godt nok tar opp i seg viktige perspektiver som sammenpresset lønnsstruktur, lønnsutvikling eller lønnsnivå. Heller ikke likelønnsgapet ble tilstrekkelig adressert i utvalgets arbeid. 12

13 Unio leverte høringsuttalelse i mars Unio sluttet seg til hovedtrekkene i utvalgets innstilling. Det er en styrke at utvalget var enstemmig og at alle arbeidslivets parter står bak innstillingen. Flere av de som i sin tid tok til orde for å sette ned utvalget ønsket den gang å ta den lønnsomme leverandørindustrien ut av frontfaget for å dempe lønnsveksten generelt. Disse kreftene på arbeidsgiversiden fikk ikke gjennomslag i utvalget. Utvalget ble ledet av professor Steinar Holden (UiO). Øvrige medlemmer var: sjeføkonom Stein Reegård (LO), sjeføkonom Erik Orskaug (Unio), sjeføkonom Helle Stensbak (YS), assisterende forhandlingssjef Greta Torbergsen (Akademikerne), avdelingsdirektør Torill Lødemel (NHO), sjeføkonom Per Richard Johansen (KS), direktør Lars Haartveit (Virke), administrerende direktør Lars Haukaas (Spekter), assisterende departementsråd Målfrid Bjærum (Arbeidsdepartementet), avdelingsdirektør Arent Skjæveland (Finansdepartementet) og forsker Brita Bye (SSB). Unio stat Hovedtariffoppgjøret 2014 Mandag 7. april møttes partene i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for å utveksle krav til hovedtariffoppgjøret i staten. Onsdag 30. april brøt organisasjonene forhandlingene. Staten har verken vist forhandlingsvilje eller visjoner i lønnspolitikken, sa Sigrid Lem, forhandlingsleder for Unio stat. Vårt hovedkrav er en reduksjon i lønnsgapet til industrien. Statens tilbud ville øke lønnsforskjellene. Tilbudet er dramatisk dårlig og oppfattes ikke som noen annet enn en søknad om brudd. Den innvilges, sa Lem. Mandag 12. mai samlet riksmekleren alle delegasjonene i lønnsforhandlingene i staten til mekling. Meklingsinnspurten startet torsdag 22. mai, og meklingsfristen var søndag 25. mai kl 24. Meklingen ble avsluttet mandag 26. mai med en økonomisk ramme på i overkant av 3,3 %. Et klart flertall i Unios forhandlingsutvalget vedtok å anbefale medlemmene i tariffområdet å stemme ja til meklingsresultatet. Fristen for uravstemningen ble satt til 18. juni, og resultatet ble meddelt riksmekleren den 25. juni kl 12. Et stort flertall av dem som stemte, stemte ja. Unios overordnede krav Unio leverte i år felles krav med LO Stat. Unio og LO Stat krevde at det ved årets oppgjør skulle prioriteres generelle tillegg og avsetninger til sentrale justeringsforhandlinger. Resultat 2014 Det gis et generelt tillegg som et stigende kronetillegg fra kr i lønnstrinn 19 til kr i lønnstrinn 53. Fra og med lønnstrinn 54 gis det et tillegg på 1,98 %. Det iverksettes sentrale tiltak innenfor 0,08 % per 1. juli Stillingskode 0930 og 1547 Sokneprest flyttes fra lønnsspenn til lønnsramme 45. Lønnsrammene 3, 9, 14, 15, 17 og 39 gis 1 lønnstrinn i øverste ansiennitetsnivå. Det medfører også at alle i alternativ 9 21 får ett lønnstrinn. 13

14 Alle lønnsspenn økes med 1 lønnstrinn i bunn og 1 lønnstrinn på topp Det ble avsatt 1,75 % til lokale forhandlinger per 1. august Det ble også avsatt 35 millioner kroner til kompetanseutvikling, medbestemmelse og omstillingsarbeid i staten. Av disse skal 6 millioner kroner benyttes til felles opplærings- og utviklingstiltak for ledelse og tillitsvalgte innen samarbeidskompetanse og medbestemmelse, og 4 millioner kroner til omstillingsarbeid i staten. Med henvisning til Holden III-utvalgets rapport, forplikter partene seg i forkant av oppgjøret i 2015 å gå gjennom tallmaterialet som presenteres av TBU. Eventuelle avvik skal reflekteres i de tillegg som gis i mellomoppgjøret. Vurdering En ramme på i overkant av 3,3 % i 2014 medfører en reallønnsøkning. Men på bakgrunn av etterslepet fra 2013 har årets oppgjør ikke bidratt til å redusere lønnsgapet i forhold til privat sektor. Det er også skuffende at det ikke ble satt av midler til et justeringsoppgjør. Justeringsforhandlinger er en sentral del av Hovedtariffavtalen i staten og er et nødvendig virkemiddel for å oppnå nasjonale mål, løse utfordringer på tvers av virksomhetene, tilrettelegge for omstilling og opprettholde fleksibiliteten i systemet. Andre aktiviteter Særavtaler I løpet av 2014 vil de aller fleste særavtaler mellom KMD og hovedsammenslutningene ha blitt regulert i tråd med særavtalenes reguleringsbestemmelser. Dispensasjoner fra arbeidstidsbestemmelsene I meldingsperioden er det inngått en rekke dispensasjoner som er knyttet opp mot 10.12, 4. ledd i arbeidsmiljøloven og 7.8 i Hovedtariffavtalen i staten. Fortsatt er det slik at dispensasjonssøking i all hovedsak er knyttet opp mot virksomhetenes ordinære driftssituasjon. Høring: Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsnotatet inneholder konkrete forslag til endringer i kirkeloven. Hovedspørsmålene knytter seg til etablering av Den norske kirke som eget rettssubjekt og overføring av arbeidsgiveransvaret for prester og ansatte ved bispedømmerådenes og Kirkerådets administrasjon til Den norske kirke. Høringsfristen er i november. 14

15 Unio kommune Hovedtariffoppgjøret 2014 Forhandlingene om ny hovedtariffavtale, inkludert ny arbeidstidsavtale for skoleverket, SFS 2213, startet 3. april 2014 og ble avsluttet 30. april 2014 med brudd mellom KS og alle forhandlingssammenslutningene. Meklingen startet 5. mai 2014 og foregikk fram til 25. mai. Etter åtte timers mekling på overtid, la mekleren fram et forslag som Unio kommunes forhandlingsutvalg anbefalte. Ved svarfristens utløp 25. juni 2014 svarte 9 av Unios 10 medlemsorganisasjoner i KS-området ja til det foreliggende forslaget til ny hovedtariffavtale. Utdanningsforbundet svarte, etter uravstemning, nei til forslaget (inkludert forslaget til SFS 2213). Her stemte 73 % nei til avtalen, mens 27 % stemte ja. Deltakelsen var på hele 67 %. Utdanningsforbundet hadde omtrent 8000 medlemmer i streik i 40 kommuner og fylkeskommuner. Etter at streiken hadde vart i 62 dager, kom partene fram til et nytt forslag som ble anbefalt av begge parter. Uravstemningen etter streikens slutt ga følgende resultat: 79 % stemte ja, 21 % stemte nei. Også Skolenes Landsforbund (LO), Norsk Lektorlag (Akademikerne) og Musikernes Fellesorganisasjon (LO) var i streik. De kom alle til enighet samtidig som Utdanningsforbundet. Unios overordnede krav Unio krevde at profilen i oppgjøret måtte gi bedre lønnsnivå og bedre lønnsutvikling for ansatte med universitets- og høyskoleutdanning, slik at sammenpressingen av lønnsstrukturen kunne reverseres. Den økonomiske rammen for oppgjøret måtte minst være på linje med industrien samlet, og i tillegg måtte det kompenseres for det etterslepet skoleverket har. Lønnsforskjellene mellom kvinnedominerte grupper med høyere utdanning i offentlig sektor og tilsvarende mannsdominerte grupper i privat sektor måtte reduseres. Unio hadde følgende økonomiske krav: Generelt prosentvis tillegg til alle ansatte i kapittel 4 med tilsvarende justering av minstelønnssatsene. Særskilt heving av minstelønnssatsene for stillinger med krav om universitets-/høyskoleutdanning generelt og særlig for undervisningsstillinger. Bedre lønnsutvikling for dem med lang ansiennitet i stillinger med krav om universitets-/høyskoleutdanning. Videreføring av lokale tillegg ved heving av minstelønnssatser og ved ansiennitetstillegg. Resultat 2014 Totalt hadde årets tariffoppgjør en økonomisk ramme på om lag 3,3 prosent på årsbasis og hadde følgende elementer: Et generelt tillegg på 2,15 prosent eller minimum 8500 kroner. Ekstra varierende kronebeløp for alle som er omfattet av minstelønnstabellen. Det ble avsatt en pott til lokale forhandlinger på 1,0 prosent per 1. juli. Etter lange forhandlinger helt fra januar (i forbindelse med hovedavtaleforhandlingene) utgikk den tidligere særavtalen SGS 1701 Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter, og det ble samtidig opprettet en ny hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter der KS Bedrift er part. 15

16 Resultat 2015 Revisjonen av hovedtariffavtalen omfattet også innføringen av et nytt garantilønnssystem som trer i kraft fra 1. mai Det nye systemet skal sikre alle et ansiennitetstillegg ved henholdsvis 2, 4, 6, 8, 10/16 år som kommer i tillegg til den enkeltes faktiske lønn. Som et ledd i dette ble det forskuttert penger i form av sentrale tillegg med virkning fra 1. mai 2015 innenfor en ramme på om lag 3 prosent. Vurdering Den økonomiske rammen i årets kommuneoppgjør ble på nivå med de øvrige tariffområdene i offentlig sektor. Oppgjøret hadde en profil som ikke spesielt tilgodeså gruppen med høyskole- og universitetsutdanning. Kommunene har fortsatt store utfordringer med å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere med høyskole- og universitetsutdanning. Derfor er det svært viktig at arbeidet for en høyere lønnsmessig verdsetting av utdanning fortsetter. Særavtaler I løpet av høsten 2014 er de sentrale generelle særavtalene revidert. Hovedavtalen Forhandlingene om ny hovedavtale startet 9. januar 2014 og foregikk etter en tid parallelt med hovedtariffoppgjøret. Protokollen ble underskrevet 26. mai 2014 samtidig som meklingsavslutningen. De største endringene i hovedavtalen knytter seg til innføringen av en ny struktur for KS Bedrift. Det viktigste resultatet fra forhandlingene var at man fikk hindret en ytterligere fragmentering av avtalestrukturen i tariffområdet og fikk sikret KS som overordnet avtalepart i hovedavtalen. Andre aktiviteter Diverse utvalg Unio deltok i følgende partssammensatte utvalg i tariffperioden: HTA kap. 4 tvistebestemmelser, minstelønn og lokale lønnstillegg (avtalestrukturutvalget) Heltid/deltid Stillingskoder, hovedbenevnelser og rapporteringsbenevnelser Yrkesskade HTA kap. 1 8 Pensjon Sommeren 2013 fastslo Arbeidsretten at det var diskriminerende å holde deltidsarbeidende som jobber mindre enn 14 timer i uka utenfor tjenestepensjonsordningen. 14-timersregelen ble erklært ugyldig. Dette hadde på den ene siden stor positiv betydning for mer enn deltidsansatte som kom inn i pensjonsordningen. På den annen side ville de som hadde jobbet under 14 timer ved siden av alderspensjon i tjenestepensjonsordningen bli meldt inn igjen i 16

17 pensjonsordningen og dermed få avkorting i pensjonen. For å løse denne siden av saken, ble det inngått avtale mellom partene om arbeid på pensjonistavlønning etter mønster av tilsvarende ordning i staten. KS-avtalen innebar derimot at pensjonistavlønningen ved siden av en flat timesats også skulle kompensere variable tillegg. Unio Oslo kommune Hovedtariffoppgjøret 2014 Lønnsoppgjøret 2014 i Oslo kommune startet 8. april og partene kom fram til enighet etter mekling den 27. mai. Krav Unio Oslo kommune gikk inn i forhandlingene med følgende økonomiske krav: Et generelt prosentvis tillegg per 1. mai 2014 til alle. Særskilte lønnsmessige tiltak for stillinger med krav om høyskole- og universitetsutdanning generelt og særlig undervisningsstillinger. Bedre bestemmelser i Oslo kommunes overenskomst som sikrer systematikk, likebehandling og forutsigbarhet knyttet til lønnsmessig uttelling for kompetanseutvikling. Nattillegget skal gjelde ut nattevaktens lengde. Unios hovedprioritering var at hovedtariffoppgjøret 2014 måtte ha en profil som ga bedre lønnsmessig uttelling for utdanning og kompetanse på universitets- og høyskolenivå. Økt verdsetting av utdanning og kompetanse er et nødvendig virkemiddel for å motvirke verdsettingsdiskriminering mellom mannsdominerte og kvinnedominerte yrker og dermed bidra til likelønn. Unio hadde krav om at det innen skole og barnehage måtte sikres en sentral arbeidstidsavtale som sikret lærerne et profesjonelt handlingsrom, økt innvirkning på organisering av arbeidet og hva arbeidstiden skulle brukes til. Unio la også fram felles krav med de andre organisasjonene om krav ved anbud/konkurranseutsetting/privatisering/ fristilling mv. av oppgaver/tjenester fra forvaltningen. Forhandlingene brøt sammen 1. mai og saken gikk deretter til mekling. Partene ble enige etter mekling 27. mai. Resultat Økonomisk resultat: Det gis et prosentvis tillegg på lønnstabellen på 1,9 %, minimum kr med virkning fra Det gjennomføres sentrale lønnsmessige tiltak med virkning fra tilsvarende 0,42 % av lønnsmassen på årsbasis. Det gjennomføres lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet med virkning fra tilsvarende 0,6 % av lønnsmassen på årsbasis. Når det gjelder arbeidstidsavtale for undervisningspersonell ble det enighet om at en skal gjøre ulike forsøksordninger. Det ble ikke gjort noen endringer i arbeidstidsavtalen i barnehage. 17

18 Resultatet ble anbefalt av alle forbundene i Unio Oslo kommune. Justeringsoppgjøret ble gjennomført 25. august til 2. september. Vurdering Unio er tilfreds med at en kom til en løsning gjennom mekling i dette området, med en økonomisk ramme på linje med de andre områdene i offentlig sektor samt at det i dette oppgjøret ble satt av en egen pott til justeringsforhandlinger. Krav om endret arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet ble løst på en tilfredsstillende måte, og det blir spennende å se hva resultatet blir i disse forsøkene. Andre aktiviteter I meldingsperioden har det gjennom forhandlingsutvalget vært arbeidet med en rekke saker. Her nevnes: Partene i Oslo kommune har jevnlige møter i kontaktutvalget og med Oslo kommune (PIO-møter) hvor det er gjensidig informasjon og drøftinger. Unio er representert i flere omorganiseringsprosjekter i Oslo kommune. Partene i Oslo kommune har et koordinerende ansvar for rapporter og mål rundt IA-avtalen i Oslo kommune. Pensjon Bystyret i Oslo kommune fattet den vedtak om endringer i Oslo kommunes pensjonsvedtekter. Endringene innebar blant annet redusert ytelsesnivå for nyansatte, fra 70 % av pensjonsgrunnlaget til 67,3 % i alderspensjon. Etter overenskomsten kan ikke kommunen foreta generelle endringer av pensjonsvedtektene uten at det er ført drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene. KAH-forbund har i juni 2013 saksøkt Oslo kommune med påstand om at det foreligger brudd på drøftingsplikten da det ikke er ført reelle drøftinger. Vedtaket til Oslo kommune måtte derfor ses som ugyldig. Alle Unios forbund var partshjelp i denne saken. Saken ble ført for arbeidsretten i april og i kjennelsen ble at Oslo kommune ble frikjent. Unio Spekter Hovedtariffoppgjøret 2014 I tråd med forhandlingsmodellen i Spekter-området forhandles det først på nasjonalt nivå (A-nivå) om overenskomstens generelle del mellom Spekter og den enkelte hovedorganisasjon. Denne delen er felles for alle virksomheter innenfor et overenskomstområde og forplikter arbeidsgiver og hovedorganisasjonens medlemmer. Deretter forhandles overenskomstens spesielle del (B-delen) mellom de enkelte virksomheter og hovedorganisasjonens forbund eller forhandlingsgrupper. 18

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte omtanke solidaritet samhold Tariffoppgjør muligheter, rettigheter og plikter Fagforbundets viktigste oppgave er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det er viktig

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2007 Utforming: NTL Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, NTL Forsidebilde: Forsker ved IFE Preben Vie Bakside: Lederduo i NTL Nav, Erling

Detaljer

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer!

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer! Forbundsnytt Nr. 5 2011 9. juni Skole er viktigste sak for velgerne i valgkampen, viser undersøkelse. Skole viktigste valgsak 30 prosent av velgerne gir skole og helse toppscore blant saker for det kommende

Detaljer

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Tariffoppgjøret 2014 Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Bakgrunnen for lønnsoppgjøret 2014 Høsten 2013 fikk Norge en ny borgerlig regjering, og mange så nok

Detaljer

Beretning 2010. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2010. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2010 Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 29 Arbeidstidsordninger 31 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 31 Inntektsregulering

Detaljer

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2008 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITI:KK:........... 11 Tariffrevisjonen... 11 Avstemningsresultater......... 24 Tariffnemnda...... 25 Arbeidstidsordninger... 26

Detaljer

Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2015-budsjettet

Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2015-budsjettet Unios notatserie nr. 1/2014 Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2015-budsjettet Brev til finansminister Siv Jensen 14. januar 2014 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Detaljer

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars Forbundsnytt Nr. 2/2013 8. mars Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, er forhandlingsleder i Unio KS under lønnsoppgjøret. Snart er det lønnsoppgjør Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Først

Detaljer

Forord. Politiets Fellesforbund har i denne landsmøteperioden hatt eit sterkt fokus på lønns- og arbeidsvilkår.

Forord. Politiets Fellesforbund har i denne landsmøteperioden hatt eit sterkt fokus på lønns- og arbeidsvilkår. Årsmelding 2008 Innhold 1 Forord 2 Handlingsprogram 2007/2008 3 Lønn, risikotillegg og ATB 6 Risiko 10 Kriminalpolitikk 13 Ressurser 15 Omstilling 17 Internasjonalt arbeid 18 Intern utvikling og administrasjon

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Forord 3. Handlingsprogram 2012 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Fokusområde ressurser 9. Fokusområde ledelse 16.

Forord 3. Handlingsprogram 2012 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Fokusområde ressurser 9. Fokusområde ledelse 16. Årsmelding 2012 Innhold Forord 3 Handlingsprogram 2012 4 Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5 Fokusområde ressurser 9 Fokusområde ledelse 16 Øvrige saker 18 Administrasjon og løpende oppgaver

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.06.2012 Arkiv: :FE- Arkivsaksnr.: 12/1319 Journalpostløpenr.: 12/17366 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Dagsorden punkt 3. Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002. Hefte 2

Dagsorden punkt 3. Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002. Hefte 2 Dagsorden punkt 3 Rapport om arbeidet i landsmøteperioden 1999 2002 Hefte 2 - 2 - Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING...3 2 FORBUNDETS PRIORITERTE OPPGAVER...4 2.1 PRIORITERTE OPPGAVER 1999...4 2.2 PRIORITERTE

Detaljer

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2011 Landsorganisasjonen i Norge 1 TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 16 Arbeidstidsordninger. Godkjenninger 17 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 17 Inntektsregulering

Detaljer

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010

Side 2 23. landsmøte 9.-11. november 2010 N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 2 Landsmøtet 2010 Landsmøtet skal gjøre opp status for inneværende periode og se framover i den neste perioden. Dette

Detaljer

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011

LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 UTDANNINGSFORBUNDET FINNMARK LOKALLAGSLEDERSAMLING 8. - 9. FEBRUAR 2011 [Saksmappe, tidsramme og vedlegg] 2 Program/saksliste til lokallagsledersamling 8.-9. februar: Sak 1: Saker til representantskapsmøtet

Detaljer

Beretning 2009. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2009. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2009 Landsorganisasjonen i Norge 2 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 9 Tariffrevisjonen 9 Allmenngjøring av tariffavtaler 17 Arbeidstidsordninger 18 Bemanningsforetak 19 Inntektsregulering for pensjonistene

Detaljer

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3 LM-sak 7.1.1: INNHOLDSFORTEGNELSE MELDING HØSTEN 2009 Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2 Kapittel 1 Politisk vurdering... 2 Våre arbeidsområder... 3 Kapittel 2 Samfunnspolitikk...

Detaljer

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Fafo-rapport 2008:07 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-616-6

Detaljer

Medlemmene er tatt på alvor

Medlemmene er tatt på alvor 2008 Leder Medlemmene er tatt på alvor - Et helt nødvendig skritt Det er ingen fare for at 2008 skal forbigås som et tåkelagt år i fagforeningssammenheng. Trykket etter landsmøtevedtaket på Hamar i november

Detaljer

Kommunevalget på udf.no Med slagordet Tenk framtid stem skole og barnehage starter Utdanningsforbundet

Kommunevalget på udf.no Med slagordet Tenk framtid stem skole og barnehage starter Utdanningsforbundet Forbundsnytt Nr. 3 2011 6. april Leder i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, er fohandlingsleder i Unio kommune i årets mellomoppgjør som starter 27. april. Årets lønnsoppgjør Lønnsforhandlingene i

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår!

Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår! Forbundsnytt Nr. 6/2012 31. august Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår! Velkommen til et nytt arbeidsår

Detaljer

Innhold. Presidenten har ordet...7

Innhold. Presidenten har ordet...7 Innhold Presidenten har ordet...7 1 Etikk...8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet...8 1.1.1 Styrke etikkundervisning i grunn-, videre- og etterutdanning...8 1.1.2 Øke legers bevissthet om de etiske sidene

Detaljer

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013 Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013.indd 2 14.05.14 14:59 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 9 Tariffrevisjonen 9 Tariffrevisjonen andre områder 18 Arbeidstid

Detaljer

Fokus på førskolelærerne

Fokus på førskolelærerne nr. 3 2002 Fokus på førskolelærerne Fokus på førskolelærerne Innhold 1 Førskulelærarane skal ha høgare lønn!...3 2 Barnehagen er bra for barn...5 3 Partienes barnehagepolitikk...8 4 Lønnspolitikk...11

Detaljer