ForsikringsNytt. Ny og enklere Museumsforsikring. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr Kundeside med totaloversikt side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ForsikringsNytt. Ny og enklere Museumsforsikring. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 1 2012. Kundeside med totaloversikt side 3"

Transkript

1 ForsikringsNytt Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr Ny og enklere Museumsforsikring Kundeside med totaloversikt side 3 Sykefraværet ned med 21 prosent side 6

2 Leder ForsikringsNytt nr Kundeside med totaloversikt Foto: Johnny Syversen Alexander Vistnes, salgssjef Sykefravær er et begrep som alle har hørt om, leser om i media og snakker om på jobben. Vi har en kunde som aktivt har gjort mer enn bare å snakke om det. Sagenehjemmet har iverksatt konkrete tiltak for å redusere sykefraværet. I denne utgaven av ForsikringsNytt får du lese om hva de har gjort. Museer er en viktig kundegruppe i KLP, og erfaring med forsikring av dette segmentet har vi hatt i mange år. Derfor var det naturlig å ta kontakt med Museumsforbundet. I samarbeid med dem har vi utviklet et spennende produkt på museumsforsikring for deres medlemmer. Har du vært inne på Kundeside? Som kunde i KLP får du nå en god oversikt på alt du har på én plass; Kundeside. Klikk deg inn på og logg deg inn med brukertilgangen du har i dag, eller kontakt oss på Innhold: 03 Kundeside med totaloversikt 04 Ny og enklere museumsforsikring 05 Forståelse for museenes situasjon 06 Sagenehjemmet: 21 prosent nedgang i sykefraværet 08 Spør KLP: Er maskinene våre godt nok dekket? KLP har i vår lansert Kundeside for kommuner og bedrifter i offentlig sektor. Målet med den nye tjenesten er en enklere hverdag og økt mulighet for selvbetjening for KLPs kunder. Som kunde i dette segmentet kan du nå logge deg inn på KLPs nye Kundeside og få totaloversikt over bedriftens engasjement hos KLP. Nettpensjon, Autostart og Forsikring Arbeidsgiver fases ut og erstattes av Kundeside. Dette vil gjøre det enklere for deg som kunde fordi du får: Én felles innlogging til alle tjenester Forsikringsoversikt/avtaleoversikt Nøkkeltallsside for hver tjeneste Dokumentarkiv med kopi av faktura og reiseforsikringsbevis Inne på Kundeside vil du kunne lese både nyheter fra våre åpne websider og nyheter som bare innloggede kunder får tilgang til. Papirløst Bedriften kan dessuten velge å bli Miljøkunde i KLP Skadeforsikring ved å fylle ut en fullmakt. Bedriften aksepterer da å få tilgang til all informasjon, meldinger og forsikringsdokumentasjon kun via innlogget område på web, altså Kundeside. Interessert? Fullmaktsskjemaet finner du på - og på baksiden av dette kundebladet. Dette er så bra at flere av kundene våre nå har valgt bort papirforsendelsen fra KLP, og kun ønsker å gå inn og finne sin oversikt på Kundeside. På siste side i dette bladet finner du et fullmaktsskjema. Fyll inn og send det til oss, så slipper du papir, og er med på å påvirke miljøet i positiv retning. God lesning! På forsiden: Idyll på Gamle Bergen Museum Foto: Gunnar Strøm Nye forsikringsobjekter? Husk at det er kunden som er ansvarlig for å melde inn nye objekter skriftlig til Nå går alt elektronisk! Alexander Vistnes, salgssjef, KLP Skadeforsikring AS Er din bedrift rammet av flom, vannskader eller ras? Kontakt vår skadeoppgjørsavdeling på eller meld skade via På finner du gode råd om hvordan du kan unngå eller begrense en vanninntrengningsskade. Send e-postadressen din til Hver vår sender KLP Skadeforsikring ut en kundeundersøkelse på e-post. For å få vite hva du er fornøyd og/eller misfornøyd med av det vi gjør, trenger vi dine svar og din e-postadresse. På forhånd takk! En av de første Miljøkundene: Reno-Vest tar ett steg opp og blir Miljøkunde hos KLP! Fra venstre: Arild Reierth, Berit Pettersen, Lillian Holm og Atle Endresen Reno-Vest Bedrift AS støtter opp om miljøtiltaket til KLP, og har som en av de første Miljøkundene valgt å administrere forsikringsavtalen sin på KLPs Kundeside på web. Reno-Vest Bedrift AS er et datterselskap i Reno-Vest-konsernet. Reno-Vest Bedrift AS tar årlig hånd om næringsavfall fra flere hundre virksomheter i bedriftsmarkedet, og er totalleverandør av avfallstjenester mot næringslivet. 2 For dagene som kommer 3

3 Ny og enklere Museumsforsikring Forståelse for museenes situasjon Tekst og foto: Bente Bang Ødegård Museer har flere spesielle utfordringer når det gjelder forsikring av historiske bygninger og gjenstander. I verste fall kan hele eksistensgrunnlaget opphøre. Hva gjør de hvis de skulle bli utsatt for tyveri, brann eller hærverk? Vi har laget et nytt forsikringsvilkår for medlemmene til Museumsforbundet. Den nye Museumsforsikringen skal først og fremst forenkle prosessen med å kjøpe forsikring for museene, sier Alexander Vistnes, leder for Bedriftsavdelingen i KLP Skadeforsikring. Museumsforsikringen er utarbeidet i samarbeid med leder i Norges Museumsforbund, Tron Wigeland Nilsen, og seniorrådgiver Tryggve Fett ved Bymuseet i Bergen. Den omfatter blant annet eiendom, inventar og løsøre, gjenstander i klimarom, parkanlegg, transport og ansvarsforsikring. Blant museenes helt spesielle forsikringsutfordringer er at de må forsikre antikvariske verdier som ikke nødvendigvis kan erstattes dersom de skulle bli utsatt for brann, tyveri eller hærverk. Ved større skader kan hele museets eksistensgrunnlag opphøre. - Her kommer best mulig sikring av bygg og gjenstander inn som et vesentlig moment. Risikovurdering og skadeforebygging er et område KLP Skadeforsikring gjerne bidrar med sin kompetanse på, sier Vistnes. «Museumsdag» i KLP-Huset For å lansere den nye forsikringen og åpne for en dialog mellom to «verdener», inviterte skadeselskapet museumsansatte til KLP-Huset i mars. I tillegg til en presentasjon av KLPs nye Museumsforsikring fikk deltakerne på Museumsdagen høre om sikring av antikvariske verdier ved både Riksantikvaren og Kulturrådet. Tryggve Fett ved Stiftelsen Bymuseet i Bergen snakket om museenes forsikringsbehov. Roy Høibo fra Ryfylkemuseet fortalte om hvordan det er å oppleve storbrann i et museum. - Museumsdagen har vært starten på en god dialog, sier fra venstre seniorrådgiver ved Bymuseet i Bergen og ildsjel Tryggve Fett, leder i Norges Museumsforbund Tron Wigeland Nilsen og leder for Bedriftsavdelingen i KLP Skadeforsikring, Alexander Vistnes. 2 PÅ Museumsdagen 1. Hva synes du om Museumsdagen? Lærer du noe nytt? 2. Hva er den største utfordringen når ditt museum skal tegne forsikring? Marion Olsen Mjøsmuseet AS 1. Kjempebra! Vi lærer om hva som er forsikringsbehovet for et vanlig museum. 2. Vi har store utfordringer, og mange forskjellige behov. Noen bygg er ikke mulige å erstatte hvis det skulle skje noe, som Gjøvik gård og amtmannsgården på Stenberg. Thorbjørn Løberg, Telemark museum 1. Ja, det vil jeg si jeg gjør, med mange forskjellige, dyktige foredragsholdere. Jeg er spent på å se vilkårene på det nye forsikringsproduktet, og ikke minst hva prisen blir! Det er spennende å tenke forsikring på en ny måte. 2. Jeg mener vi er forholdsvis greit oppe og går. KLP har vært hos oss og hatt noen gjennomganger. Et lite og et stort hus på Gamle Bergen Museum som danner utgangspunkt for Fetts verdiberegning. Foto: Bymuseet i Bergen Museumsdagen i KLP-Huset har vært en brobygger, en god start på en dialog. KLPs nye Museumsforsikring gir signal om forståelse for museenes situasjon, og vi ser veldig frem til at dialogen skal fortsette, sier Tryggve Fett ved Bymuseet i Bergen. - Vi trenger en museumsforståelse fra forsikringsselskapene, og en forsikringsforståelse fra museene. Museer sitter på en del verdier av immateriell art, som likevel er nødt til å transformeres til kroner og øre for å kunne forsikres. Begge parter må gå i seg selv og gjøre en jobb for å bygge bro over denne uvitenhetskløften, sier han. Tryggve Fett, seniorrådgiver ved Bymuseet i Bergen Fett har løsningsforslag for forsikring av museumsbygg og -gjenstander. Selskapene følger i dag det samme regelverket for gjenreising og utbedring av en skadet museumsbygning som for en moderne bygning. Det vil si at om en gammel, unik bygning som er fullverdiforsikret, brenner ned, vil museet bare få erstatning tilsvarende den summen det koster å gjenreise et moderne hus i samme størrelse. Antikvariske tillegg en løsning? For noen bygninger ville det derfor være hensiktsmessig å legge inn et antikvarisk tillegg i forsikringssummen. For det første et tillegg for visuell istandsettelse, som kunne dekke spesialproduksjon av for eksempel portaler, listverk og andre synlige dekorative detaljer som man har i gamle bygninger. For det andre kan man legge inn tillegg for en prosessuell istandsettelse, som omfatter synlige og usynlige «gammeldagse» konstruksjonsmåter som vanligvis må utføres av spesialhåndverkere, mener Fett. Fett har kalkulert hvor mye mer det vil koste å gjenreise eller istandsette verneverdige bygg med tillegg for henholdsvis synlige dekorative detaljer, og gammeldags konstruksjonsmåte. Konklusjonen ble da at tillegget for visuell istandsettelse ville gi 2,25 ganger mer i kostnad, mens tillegget for prosessuell istandsettelse ville gi opptil 6 ganger økt kostnad. «Museene må selv ta ansvar for å sette en prislapp på bygg og gjenstander.» Selskapene har ikke noe imot å få antikvariske verdier over i kroner og øre. For å få til dette bør museer velge førsterisikoforsikring for unike bygninger. Det vil si at museene selv må ta ansvar for å sette en prislapp på hvert eller grupper av bygg og gjenstander gjennom vårt eget faglige skjønn. Vi kan ikke forvente at forsikringsselskapene gjør dette for oss, sier en engasjert Tryggve Fett. 4 For dagene som kommer 5

4 21 prosent nedgang i SYKEFRAVÆRET Avdelingen hun leder har en snittalder på år, med en god del nakke-, skulderog ryggproblematikk. Hun ser at kravene fra politikerne om alt de skal rekke over av aktivisering og så videre, stresser hjelpepleierne. «Jeg tror det er viktig at en leder hjelper til i det daglige arbeidet hvis det trengs. Hun må være i miljøet, slik at hun lettere oppdager det hvis en kollega sliter.» Derfor maser hun ikke om flere aktiviteter når hun ser at de har mange tunge pasienter. De gjør en bra jobb, og da vil hun unngå å si at de skal løpe og stresse enda mer. Aamodt og Østvold i «Erindringsrommet» på Sagenehjemmet, der det er samlet en mengde saker og ting som beboerne kjenner igjen fra tidligere tider - En leder må prioritere, sette grenser, støtte kollegene og rydde opp i konflikter. Tilbakemeldinger fra de ansatte i avdelingen min peker på at rettferdighet og det at de ansatte er trygge på hverandre er viktig i forhold til trivsel og nærværsprosent. I tillegg liker vel alle mennesker å kjenne seg sett og hørt, og at noe blir gjort for dem, mener Kjersti Aamodt. Arbeidsglede - Når lederen glir inn og blir en av gjengen, styrker det opplevelsen av samarbeid og at vi er like. Det er motiverende og gir en grunnleggende lyst til å være på jobb. Ledelsen oppleves som fleksibel og samholdet blant de ansatte som bra, legger kollega Cathrine F. Østvold til. Østvold er ledende vaktmester, brannvernleder og med i arbeidsmiljøgruppa på Sagenehjemmet. - Arbeidsmiljøgruppa er velkjent blant alle ansatte. Gjennom et prosjekt hvor den røde tråden er arbeidsglede, arrangerer vi jevnlig «triveligheter»: for eksempel lønningspils med quiz, bingo og fysiske konkurranser, jule- og påskelotteri eller bad taste party, forteller Østvold. Avdelingsleder Kjersti Aamodt tester ut en takheis mens ledende vaktmester Cathrine F. Østvold bistår. Takheisene fra NAV var med på å snu den negative sykefraværstrenden Fra 2008 til 2010 gikk sykefraværet ved en avdeling på Sagenehjemmet ned fra 24 prosent til 3,3 prosent. Hvordan er det mulig å lykkes i så stor grad? Tekst og foto: Bente Bang Ødegård - Det fysiske og det psykiske henger sammen. Er jobben slitsom fysisk, er det ikke så lett å ha overskudd til å takle alle de psykiske utfordringene, sier avdelingsleder Kjersti Aamodt ved Sagenehjemmet. Da hun startet i jobben i 2008 var sykefraværet i avdelingen høyt. Hjelpemidlene avdelingen rådde over var gamle, og noe av det første Aamodt gjorde som avdelingsleder var å søke om nye. Med hell: hun fikk ti nye takheiser fra NAV. Hun sørget for å alltid leie inn vikar og ekstravakter ved sykefravær, noe som var omstridt med det høye sykefraværet de hadde da. - Slik ble en ond sirkel snudd, for arbeidsbelastningen blir stor på de andre ansatte når mange er syke, sier Aamodt. Lederens rolle - Jeg tror det er viktig at en leder hjelper til i det daglige arbeidet hvis det trengs. Hun må være i miljøet, slik at hun lettere oppdager det hvis en kollega sliter. Da kommer de og prater. Det gjør det mulig å være forebyggende når det gjelder helse, ta ting i forkant og stå på overfor NAV, sier Aamodt. Sagenehjemmet Et privat diakonalt sykehjem midt i Oslo Ca. 70 beboere Viktige årsaker til nedgangen i sykefraværet * Vi har gode hjelpemidler og er bevisst på bruken av dem Nok pleiere på jobb, leies inn vikarer ved fravær Lite tidspress, slik at stresset ikke blir for stort Følelsen av å være verdsatt og at man blir sett Godt arbeidsmiljø og trivsel Humor i hverdagen Tar opp problemer så fort som mulig Avdelingsleder har empati, og hører på oss Fleksibilitet, lett å få fri/ avspasering ved behov * ifølge undersøkelse blant de ansatte En god sirkel for sikkerhet Høy nærværsprosent er viktig fordi: Ved lav bemanning og tidsnød vil noen kunne velge å ikke bruke hjelpemidler, eller kan lettere gjøre feilvurderinger Vikarer har mangelfull opplæring og kjennskap til huset, beboere og rutiner. Det kan gå ut over både dem selv, kolleger og beboere for eksempel ved brann. Dette er oss! Bedriftsavdelingen i KLP Skadeforsikring, fra venstre: Espen Gramsett, Karoline Baltzersen, Alexander Vistnes og Peter Tornsberg Gruppa står også bak miljøskapende arrangementer for ansatte, beboere, pårørende og gjester, for eksempel bruktmarkeder som krimskramsmarked, bokmarked eller klesmarked. Hvert år på julebordet deler arbeidsmiljøgruppa ut «Froskeprisen» til en av de ansatte som har bemerket seg spesielt og bidratt til arbeidsmiljøet. - Sagenehjemmets ledelse er også gode på å oppmuntre de ansatte med sine «begeistringer», som for eksempel hyttetur med felles matlaging. Årlig deles «Engasjert, modig og raus-prisen» ut til en avdeling eller person som fyller disse kriteriene, og som har bidratt til at Sagenehjemmet forblir et annerledes sykehjem. Og ikke minst spanderer ledelsen gratis lunsj på alle ansatte iblant, for å markere nettopp nedgang i sykefraværet, sier Østvold. 6 For dagene som kommer 7

5 Spør KLP! Er maskinene våre godt nok dekket? Spørsmål: Vi er en bedrift som driver produksjon og har flere ulike maskiner. Er maskinene tilstrekkelig dekket mot skader ved den Næringsdriftforsikringen vi har? Svar: Næringsdriftforsikringen dekker inventar og løsøre, inkludert maskinene, mot de vanlige skadeårsakene; brann, vann, tyveri og naturskade. For å få dekket andre plutselige og uforutsette skader som kan ramme maskiner som brukes i bedriftens produksjon, kan man i tillegg tegne en maskinforsikring. Maskinforsikringen kan gjelde for de fleste typer maskiner og elektronisk utstyr. Det forutsettes at maskinene som skal forsikres er prøvet og fullt driftsklare. Skriv til og spør oss om forsikring! Svein Lodvir seniorrådgiver Produktavdelingen Bli Miljøkunde i KLP! Send signert fullmaktsskjema inn til KLP Skadeforsikring, Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo. Fullmakt WEB-kunde Samtykke for å bli WEB-kunde i KLP Skadeforsikring AS Vi samtykker med dette å bli WEB-kunde i KLP Skadeforsikring AS. Vi aksepterer å få all informasjon, meldinger og forsikringsdokumentasjon kun tilgjengelig via brukertilgang på eget innlogget område på WEB. Vennligst bruk blokkbokstaver! KundEoPPLySningEr Kundenavn: Org.nr. (9 siffer) Sted/ dato - Underskrift av signaturberettiget: E-post adresse som dokumentasjonen skal sendes til: KLP Skadeforsikring vil ved mottak av signert fullmakt, sørge for at dere har tilgang til ovennevnte dokumentasjon via eget innlogget område på WEB. Utgiver: KLP Skadeforsikring AS Redaktør: Bente Bang Ødegård Grafisk utforming: Kari M. Olsen Trykk: RL-Trykk Hovedkontor Dronning Eufemias gate Oslo Tlf.: Faks: KLP Skadeforsikring AS Org.nr Pb. 400, Sentrum, 0103 Oslo E-post:

Forsikringer. for elever

Forsikringer. for elever Forsikringer for elever 1 Innhold Ulykkesforsikring 3 Yrkesskadeforsikring 4 Reiseforsikring 4 Når skade inntreffer 6 SKJEMA: Skademelding Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn 7 Innholdet i denne

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Til bruk ved fremforhandling av forsikringsavtale i samarbeid med Quality Broker. Utarbeidet av Norsk Rockforbund og Quality Broker Forsikringstyper Det

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Hvorfor velge HMS fra KLP?

Hvorfor velge HMS fra KLP? Hvorfor velge HMS fra KLP? HMS fra KLP i korte trekk HMS-teamet har spesialkompetanse på arbeidsmiljø, lederutvikling og livsfasepolitikk. De 10 siste årene har vi samarbeidet med kommuner, helseforetak

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

ForsikringsNytt. Tar vare på kirkebyggene selv. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011. Bergen kirkelige fellesråd:

ForsikringsNytt. Tar vare på kirkebyggene selv. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011. Bergen kirkelige fellesråd: ForsikringsNytt Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011 Bergen kirkelige fellesråd: Tar vare på kirkebyggene selv Kjenner du til sikkerhetsforskriftene? side 4 Frykter frostskader under bakken

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Tilleggsforsikring Uførekapital Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Tilleggsforsikring Uførekapital 1. Omfang 3 2. Definisjoner 3 3.

Detaljer

Det er ikke enkelt å finne frem til nyttige sider på www.nav.no, men det ligger noen gullkorn der som er godt skjult!

Det er ikke enkelt å finne frem til nyttige sider på www.nav.no, men det ligger noen gullkorn der som er godt skjult! Nyttige NAV Det er ikke enkelt å finne frem til nyttige sider på www.nav.no, men det ligger noen gullkorn der som er godt skjult! Vi begynner på førstesiden www.nav.no, Siden er delt i områder, og jeg

Detaljer

Å skape vennskap Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas beste. Å gi barn mulighet til å ta imot og gi omsorg er grunnlaget

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon KLP Bedriftspensjon Innskuddspensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode Undersøkelser

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009

Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009 Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009 Redusert sykefravær og medarbeiderskap i Levanger kommune Resultater, erfaringer og opplevelser fra Distrikt Sentrum/Ytterøy Redusert sykefravær Skal bidra til økt

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess

Komme i gang med.» Grunnlaget for suksess Komme i gang med» Grunnlaget for suksess 1. Innlogging...3 2. Nyttige hurtigtaster...4 3. Navigering i XS Office...5 4. Lag din egen forside...6 5. Registrere firma...7 6. Registrere firmakontakt...8 7.

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

Hvorfor Grønne tanker glade barn i Salaby?

Hvorfor Grønne tanker glade barn i Salaby? Til de voksne Hvorfor Grønne tanker glade barn i Salaby? Grønne tanker- glade barn har til hensikt å stimulere barns tanke og følelsesbevissthet. Barns tanker er avgjørende for barnets følelser, handlinger

Detaljer

ForsikringsNytt. nr. 1 2011. En helse fremmende arbeids plass. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor

ForsikringsNytt. nr. 1 2011. En helse fremmende arbeids plass. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor ForsikringsNytt nr. 1 2011 Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor En helse fremmende arbeids plass Leder ForsikringsNytt nr. 1-2011 Foto: Johnny Syversen Alexander Vistnes, salgssjef I dette nummeret

Detaljer

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv

Forsikringsvilkår. Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Forsikringsvilkår Gruppelivsforsikring i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Generelle vilkår, GEN01 Spesielt for gruppeliv Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Generelle vilkår GEN01 3 1. Forsikringsavtalen og

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

Nærværskompetanse møte med deg selv og andre

Nærværskompetanse møte med deg selv og andre + Nærværskompetanse møte med deg selv og andre Fagdager i Alta, 1. 2. april 2008, Stiftelsen Betania Førsteamanuensis Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger + Relasjoner

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Videregående opplæring FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv (IA) er et program for elever i videregående skole

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014 Verran Kommune 7790 MALM Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Org. nr: 938 708 606 Foretaksregisteret Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo E-post: klp@klp.no www.klp.no Oslo, 31. oktober 2013

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten

Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten Navn: Adresse: Postnummer: Sted: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsnummer: Yrke/Tidligere yrke:

Detaljer

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Disposisjon Arbeidsplassen ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt

Detaljer

Melding om erstatningstilfelle - Arbeidsledighet

Melding om erstatningstilfelle - Arbeidsledighet Melding om erstatningstilfelle - Arbeidsledighet ERSTATNINGSTILFELLET GJELDER FOR Navn Personnummer Adresse Stilling/yrke Postnummer Sted Telefon E-postadresse Skattekommune Kontonummer for overføring

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap»

Foreldremøte 26.09.13. Velkommen «Å skape Vennskap» Foreldremøte 26.09.13 Velkommen «Å skape Vennskap» Husk: en må skrive referat Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilby barna et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnas

Detaljer

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 1 Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 Navn: Adresse: Postnummer: Land: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato:

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

RELASJONER. Å bli kjent i gruppa. Vennskap, fleksibilitet og kreativitet, gjensidighet og balanse, å sette egne grenser og å være med på andres ideer

RELASJONER. Å bli kjent i gruppa. Vennskap, fleksibilitet og kreativitet, gjensidighet og balanse, å sette egne grenser og å være med på andres ideer FAGHEFTE DEL 2 RELASJONER Å bli kjent i gruppa Vennskap, fleksibilitet og kreativitet, gjensidighet og balanse, å sette egne grenser og å være med på andres ideer Følelser (egne og andres) Kjærester og

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015.

Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015. Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015. Sak 1: Presentasjon av de ansatte Sak 2: Oppstart på 1. trinn Sissel fortalte litt om hvordan dagene har vært på 1. trinn-sfo nå i oppstarten. Dagene

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen»

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Innledning Samarbeidsprosjektet startet opp høsten 2010, som et resultat

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

FG-KONTROLL. Presentasjon av FG-kontroll for el-kontrollører

FG-KONTROLL. Presentasjon av FG-kontroll for el-kontrollører FG-KONTROLL Presentasjon av FG-kontroll for el-kontrollører Oslo, 05.12.2013 Innlogging Alle brukere må logge inn med egen, unik e-postadresse E-postadressen må ligge i systemet før man kan logge inn (legges

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide for oppdragsgivere - godkjenning og oppfølging av timer 1. Innlogging Når du skal godkjenne eller følge opp timer elektronisk for ansatte leid inn via Kelly Services

Detaljer

Digital post (nok engang) Velg mellom Digipost og e-boks og få post fra det offentlige til din elektroniske postkasse

Digital post (nok engang) Velg mellom Digipost og e-boks og få post fra det offentlige til din elektroniske postkasse Digital post (nok engang) Velg mellom Digipost og e-boks og få post fra det offentlige til din elektroniske postkasse Seniornett Larvik 7. september 2015 Stein Kristiansen stekris4@online.no Agenda Politikernes

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

DINE. Norges Jeger- og Fiskerforbund

DINE. Norges Jeger- og Fiskerforbund DINE medlemsfordeler Norges Jeger- og Fiskerforbund 1 Norges Jeger- og Fiskerforbund representerer over 120.000 jegere og fiskere. Dette betyr at vi på vegne av deg kan framforhandle sentrale fordeler

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

1. Nordnet tar kontakt med din bank/forsikringsselskap 2. 4 5 uker senere er pengene på plass i din nye IPA hos Nordnet

1. Nordnet tar kontakt med din bank/forsikringsselskap 2. 4 5 uker senere er pengene på plass i din nye IPA hos Nordnet Snart vil du sitte igjen med mer av din pensjon! For å flytte din avtale må vi vite hos hvilket selskap du har din avtale og ditt avtalenummer. Dette kan du finne på www.norskpensjon.no, eller ved å ringe

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Retten til å glede seg til å gå på arbeid

Retten til å glede seg til å gå på arbeid Retten til å glede seg til å gå på arbeid Erfaringskonferanse Rica Hell 12. - 13. juni 2007 To perspektiver - Den ene: Retten til å glede seg til å gå på arbeid. - Skape gode arbeidsplasser, skape trivsel,

Detaljer

Prosjektplan/søknadsskjema

Prosjektplan/søknadsskjema ( s- Prosjektplan/søknadsskjema Her følger KLPs mal for prosjektplan med forklaringer under hvert punkt. For å få prosjektstøtte fra KLP, må alle punkter fylles ut. Les nøye gjennom våre krav til prosjektsøknadene

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Søknadsskjema for TransForm Process Trening med Aseema Gjestad Uglefot

Søknadsskjema for TransForm Process Trening med Aseema Gjestad Uglefot Søknadsskjema for TransForm Process Trening med Aseema Gjestad Uglefot Praktisk informasjon Navn Fødselsdato Kjønn Nærmeste pårørende (hvis du er under 18 år) ([ ]) ([ ]) ([ ]) ([ ]) Telefon, privat Mobil/tlf.

Detaljer

Hjelp til Sykefraværsoppfølging

Hjelp til Sykefraværsoppfølging Hjelp til Sykefraværsoppfølging Sist oppdatert: 02.09.15 Generell del Funksjonell beskrivelse Varsler og frister Startbildet for sykefraværsoppfølging Sykefraværsdata og oppfølging for en ansatt Bekrefte

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER!

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER! VI TILB DU Y R KAPASITETEN TRENGER! Svane Bemanning AS Er et landsdekkende bemannings selskap fleksible og effektive konsulent- og bemannings lengre oppdrag innenfor Svane Bemanning AS Er i hovedsak en

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Stiftelsen Livsglede for Eldre

Stiftelsen Livsglede for Eldre Stiftelsen Livsglede for Eldre Tjenesteutvikling i samspill med Trondheim kommune og frivilligheten Kristin Støren Wigum, Industridesigner/PhD FoU-ansvarlig Livsglede for hjemmeboende eldre Hovedmålsetting:

Detaljer

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade «Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om [...] sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om det

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk.

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk. Det motsatte a Ulf Lund Halvorsen er sykmeldt fra jobben i DnB NOR. Nå jobber han for Kirkens Bymisjon, blant annet i brukthandelen de driver i Tønsberg. Senior HRrådgiver Titti Røneid i DnB NOR er på

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF

2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF 2005 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling UNN HF Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Til overskriften: (det handler faktisk om å trives) Tittelen er en påminnelse om at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

NÅR BARNET SKAL BEGYNNE I BARNEHAGEN

NÅR BARNET SKAL BEGYNNE I BARNEHAGEN NÅR BARNET SKAL BEGYNNE I BARNEHAGEN HVA ER EN BARNEHAGE? Barnehager er så vidt forskjellig at det er uråd å fortelle alt om barnehagen i et skriv som dette. Men alle har likevel noe til felles. For å

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Mistanke om snoking i kjernejournal

Mistanke om snoking i kjernejournal Mistanke om snoking i Dette skjemaet benytter du hvis du mistenker at noen har snoket i din. I et behandlingsforløp vil det kunne være flere helsepersonell som har tjenestelig behov for oppslag i din,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi

Kom godt i gang. KF Infoserie. KF Personal. KF Skole KF Sosial. KF Førskolebarn KF Økonomi KF Infoserie Kom godt i gang KF Personal KF Skole KF Sosial KF Førskolebarn KF Økonomi KF HMS KF Pleie og omsorg KF Lokal personalhåndbok KF Kommunal forvaltning Kom godt i gang Velkommen til KF Infoserie

Detaljer

JA, vi ønsker tilbud på kollektiv yrkesskadeforsikring

JA, vi ønsker tilbud på kollektiv yrkesskadeforsikring JA, vi ønsker tilbud på kollektiv yrkesskadeforsikring Fyll inn gjeldene produktnummer som du finner på vedlagte liste, antall ansatte og antall årsverk i tabellen nedenfor. Produktnr.: (eks. F2) Antall

Detaljer

Phil Parker Lightning Process Trening med Inger Marie Moen Reiten, Nimi

Phil Parker Lightning Process Trening med Inger Marie Moen Reiten, Nimi Søknadsskjema Phil Parker Lightning Process Trening med Inger Marie Moen Reiten, Nimi Navn: Adresse: Postnummer: Sted: Fødselsnummer: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Yrke: Takk for at du

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer