LFH Markedsgruppe HF. 26. august kl 12.00, Scandic hotell Fornebu

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LFH Markedsgruppe HF. 26. august kl 12.00, Scandic hotell Fornebu"

Transkript

1 LFH Markedsgruppe HF 26. august kl 12.00, Scandic hotell Fornebu

2 Agenda 1. Referat fra møtet Strategi oppfølging og prioritering høst Revisjon av Samarbeidsavtale med RHF a) Fremforhandlet forslag, godkjent av adm. direktører i alle RHF (se vedlegg) b) Plan for lansering og implementering av avtalen c) Møter med alle RHF (del av LFH forretningsstrategi ) 4. Status/oppfølging NNI a) Nasjonale retningslinjer for vareprøver og utprøving av kapitalvarer b) Dialogmøte med NNI høsten 2013: Tema? 5. Orienteringer fra administrasjonen 6. «Den ideelle anskaffelsesprosessen» (se vedlegg) a) Etablering av arbeidsgruppe b) Idémyldring om fokus, form innhold i prosjektet 7. Eventuelt

3 Revisjon av samarbeidsavtale med RHF 1. Revisjon av Samarbeidsavtale med RHF a) Fremforhandlet forslag, godkjent av adm. direktører i alle RHF (se vedlegg) b) Plan for lansering og implementering av avtalen c) Møter med alle RHF (del av LFH forretningsstrategi ) 2. Endringer fra opprinnelig avtale: a) Det skal utpekes kontaktpersoner (avtaleansvarlig) ved hvert helseforetak b) Unntaksregel om leverandørfinansiering av reiser og konferanser tas bort c) Bedre muligheter for samarbeid om kompetanseutvikling d) Tillate fagstands på konferanser/seminarer i regi av helseforetak e) Nytt punkt om samarbeid innen forskning og innovasjon

4 Revisjon av samarbeidsavtale med RHF Planer for lansering og implementering: Brev til de andre regionene fra Peder Olsen, vedtatt i ledergruppen i HSØ (orienteringssak i styret HSØ) September Brev til foretakene fra HSØ (Grete Solli) : endringer i avtalen + kontaktperson -frist for tilbakemelding, kopi til fagdirektørene (opplysning på Fagdirektørmøte) September Organisatorisk behandling LMI og LFH primo (orientering) September Kurs/samling for avtaleansvarlige i alle HF om avtalen og praktisering + de øvrige tre RHF-ansvarlige Oktober

5 Revisjon av samarbeidsavtale med RHF KOMMUNIKASJONSPAKKE: frist 1.oktober (neste Trepartsmøte 7.oktober hos LFH) Veileder/Manual/sjekkliste for opplæring (i lys av avtalene, tatt inn i avtaler om anskaffelser) HMK Veileder/manual/sjekkliste om FOU-samarbeid Brosjyre, ny tekst inkludert fokus på endringer (ny layout) E-læringskurset som App? DILEMMASAMLING a) Revidere eksiterende for å få til å harmonere med ny avtale b) Dilemmaer som konsekvens av revidert avtale (nye formuleringer) Eventuelt samarbeid med sykepleier, leger, MTU, fagforbundene om publisering 7. november DM Arena: Legers etterutdanning 26. november møte med avtaleansvarlige

6 Orienteringer fra administrasjonen 1. Supplering av markedsgrupper 2. LFH Strategiprosess Nordic Medtech Procurement Conference 13 November Alternativ finansiering av MTU

7 Innovation in the health sector through public procuremement Nordic Medtech Procurement conference OSLO 13 November 2013

8 MedTech Nordic Procurement Conference TARGET GROUPS Nordic suppliers of medical devises Nordic sales organizations of global medtech companies Medtech SMEs that want to introduce their products on the Nordic market Governmental managers in the health sector Nordic health politicians Top management of health authorities, regional and local (municipalities) Procurement managers, regional and local People working in the innovation system for more innovation friendly procurements Researchers

9 MedTech Nordic Procurement Conference OBJECTIVES FOR THE EVENT 200 delegates representing all Nordic countries 40 % of delegates from other nationalities than Norwegian 25 % of delegates from SMEs 25 % of delegates shall represent Nordic and global medtech companies 50 % of delegates shall come from stakeholders to medtech industry The project shall cooperate with the project Public procurement an innovation within health and Nordic Innovation

10 MedTech Nordic Procurement Conference ELEMENTS IN THE PROGRAM Innovation in public procurement: New regulatory framework for public procurement: Europe + Nordic Experiences from Nordic countries New arenas for dialog in public procurement (public-private partnership) Reporting NORDIC INNOVATION PROGRAM: Public Procurement and Innovation in the Nordic Health Sector Healthcare economics; new tools for implementation of new technology and solutions Examples/best practice from Nordic countries Panel discussion

11 Program DRAFT TIME TOPIC Comments Registration Welcome words Trond Dahl Hansen, LFH + Nordic Innovation Key note speaker 1 Norwegian Minister of Health INNOVATION IN PUBLIC PROCUREMENT International experiences Europe Lunch INNOVATION IN PUBLIC PROCUREMENT IN THE HEALTH SECTOR Nordic strategies for innovation in public procurement New regulatory framework: EU Procurement Directive + Nordic legislation New arenas for dialog in public procurement Reporting on Nordic Innovation program: «Public procurement and innovation in Nordic health sector» Best practice from all Nordic country Cases, PCP Reporting from all three projects Energy break

12 Program DRAFT cont. TIME TOPIC Comments Healthcare economics; new tools for implementation of new technology and solutions Health Technology Assessment (HTA) as tool for implementation of new technology Total cost of ownership/lifecycle costs Experiences from NICE, UK Cases/best practice for Nordic countries Panel discussion HEALTHCARE ECONOMICS How can HTA contribute to efficient implementation of new medtech? Closing remarks Networking dinner/mingling Tapas buffet

13 Potensial speakers Karin Johansson, statssekretær Sosialdepartementet Sverige Yves Verboven, Eucomed Andrew Tailor, ABHI UK `(Nice, UK) Ethical trading initiative (Europe) Hanne Gürtler, Director, DIEH and Per Bondevik, Director, IEH Norway Bertrand Wert, Policy advisor EU Commision Ignasio Gimenesz, Coordinator of «procurement of innovation» prject, Germany Marc Broucquault, Project manager Clubster Santé, France Philip Mayjonad, University Hospital Lill, France Suzan Ikävalko, PCP expert, senior healthcare system manager,culiminatum Innovation Oy, Finland Mariek Van Putten, Program mangere public procurement of innovation, the Netherlands Irène Foglierini, Associate direktor IPMS (International Purchasing and supply management, director for purchasing training, ESCP Europe Foredragsholder fra Investement Day

14 Workshop 12 November 2013 OBJECTIVES Building of nettwork Improve role understanding Establishment of Nordic reference group Feedback on draft for master and executive programme Agreement on next step, including new date of workshop Max 20 delegates from all four target groups (INHP internals + esternals) TARGET GROUPS Suppliers of medtech devices Costumers (from hospitals and municipalities) Governmental persons Academic staff

15 Alternativ finansiering av MTU DNB og Lighthous Finance AS (CMA) som partnere Møte i LFH Prosjektgruppe Alternativ finansiering MTU 11.september Videre distribusjon av LFH Tall & Fakta HF McKinsey Rapport fra Legeforeningen Felles aktiviteter med Legeforeningen? DM Arena 7. november

16 LFH PROSJEKT Den ideelle anskaffelsesprosessen Høsten 2013

17 Den ideelle anskaffelsesprosessen Prosjektbeskrivelse Etableres for hver enkelt markedsgruppe Parallell prosess i alle markedsgrupper Gjennomføres høsten 2013 Utgangspunkt i blant annet: NAV 21 punkt liste for anskaffelsesprosesser LFH innspill i Helse Sør-Øst: Innkjøps- og logistikkstrategi 2013 Verktøy utviklet av «Leverandørutviklingsprosjektet» (NHO/KS) «Den goda affären»: LFU (kommunalt innkjøpsnettverk i Sverige) og Swedish Medtech

18 Den ideelle anskaffelsesprosessen Mål for prosjektet Skape omforent prosess i hvert markedssegment Dra nytte på tvers av segmentene Påvirke anbudsprosessen for hvert av markedsområdene

19 Den ideelle anskaffelsesprosessen Gjennomføring Mål: Etablere mal for prosess Definere elementer i prosessen Beskrivelse av elementene Tidsplan: Etablere arbeidsgruppe i hver markedsgruppe sept. Møter i arbeidsgruppen okt. Presentere, diskutere, beslutte i MG nov. Møter i MG uke 35: Innspill fra MG: Ideer, momenter, hvor trykker skoen i dag, etc. Etablere arbeidsgrupper Forankre tidsplan

20 NAV anskaffelsesprosess, def Besluttet etter samarbeid med LFH

21 NAVs anskaffelsesprosess 1. Bestilling fra NAV Spesialenheter 2. Forberedelser (faktainnhenting) 3. Eventuell veiledende kunngjøring 4. Oppstartsmøte med leverandørene 5. Bestillermøte (oppstartsmøte NDU + Spesialenheten) 6. Første møte Referansegruppen (kravspek + tildelingskriterier) 7. Arbeid og gjennomgang av dokumentasjon, inkl. kvalitetssikring 8. Utlysning (inkl. kriterier for tildeling) 9. Tilbyderkonferanse 10. Tilbudsfrist 11. Anbudsåpning 12. Kvalifisering (leverandør og produktdokumentasjon 13. Evaluering (med Referansegr. + Spesialenheten + NDU) 14. Innstilling med beslutning 15. Tildeling 16. Eventuell klagebehandling 17. Kontraktsinngåelse 18. Overlevering av resultat til bestiller (spesialenheten) 19. Informasjon til Spesialenheten (kontraktsdokument) 20. Informasjon til HMSene 21. Evaluering (videokonferanse med HMS + leverandørhøring)

22 Innspill fra LFH til HSØ Innkjøps- og logistikkstrategi

23 HSØ innkjøpsstrategi Innspill fra LFH Medlemsforankrede innspill fra LFH 1. Egen arbeidsgruppe etablert 2. To arbeidsmøter gjennomført 3. Arbeidsgruppen konkretiserer budskapene 4. Konklusjonene fra LFH presenteres for Kjetil Istad i et eget møte etter at innholdet er kvalitetssikret av LFH Markedsgruppe HF

24 HSØ innkjøpsstrategi Innspill fra LFH PRIORITERINGER FRA LFH 1. Løpende dialog og kompetanseutveksling mellom leverandører og helsetjenesten (arenaer?) Innovasjon, produkt- og prosedyreutvikling (muligheter i markedet) 2. Forankret behovsdefinisjon fra HF (klinikere + innkjøpere + leverandører) Produktbasert/prosedyrefokus? (FOKUS: pasientforløp/behandlingslinje) Kategoriteam (kategoribaserte innkjøp) 3. Tydelig kravspesifikasjon: Hva skal være inkludert og ikke? (produkt, installasjon, tilpasning, opplæring, service m.v.) Hva skal være lokalt/regionalt/sentralt/nasjonalt (def før utlysning) Hva skal inngå i avtalen og hvem skal det gjelde for? (- forutsigbarhet for leverandørene)

25 HSØ innkjøpsstrategi Innspill fra LFH NB Store variasjoner internt i HSØ, mellom de ulike HF og fra anbud til anbud POSITIVE ELEMENTER (signaler og enkelteksempler) Årsoversikt over kommende anbud (ref Sykehuspartner) Vilje til dialog: Bedre dialog/statusmøter. Større grad av imøtekommenhet Faglig samarbeid og dialog, spesielt i forkant av anbud Gode, tydelige kravspesifikasjoner Fokus på samfunnsansvar (etikk + miljø) Samhandlingsavtale på plass (RHF + LFH) - ulik grad av implementering Mer klarhet om compliance (ref samhandlingsavtalene) MEN: ulik tolkning i HF

26 HSØ innkjøpsstrategi Innspill fra LFH POSITIVE ELEMENTER (signaler og enkelteksempler) Den totale tiden for anbudsprosesser er redusert Fokus på avtalelojalitet (Sykehuspartner, leverandørseminar) Oppfølging og tilbakemelding under veis Mindre grad av individualisme (fra enkeltindivider til systemkontakt) Fast kontaktperson hos Sykehuspartner (for enkelte leverandører og enkelte produktgrupper) Bedre struktur på markedsdata: Bedre struktur på Norkat (Sykehuspartner) Større/bedre fokus på innovasjon og produktutvikling

27 HSØ innkjøpsstrategi Innspill fra LFH Forbedringspotensialet Produktanbud eller prosedyreanbud? Kategoribaserte innkjøp (helhetlig vurdering) Profesjonalitet i gjennomføringen (alle ledd) Leverandørens kunnskap og kompetanse må utnyttes (kompetansedeling) Prosedyrer for utprøving, spesielt i forkant av utlysning Like muligheter for alle Ulike prosesser/prosedyrer internt i helseforetakene (inkl produktgrupper) Tidslinje for hva man kommuniserer når Plan for implementering (forutsigbar og realistisk) Mangelfull avtalelojalitet (ikke avrop på inngått avtale) Bedre statistikk/markedsinformasjon Nasjonale retningslinjer (harmonisering av rammebetingelser)

28 HSØ innkjøpsstrategi FASER I ANSKAFFELSER FØR utlysning Løpende dialog og kompetanseutveksling mellom leverandører og helsetjenesten (arenaer?) Innovasjon, produkt- og prosedyreutvikling (muligheter i markedet) Kommunikasjon med leverandører (informasjon) -tillatt kommunikasjon Tidslinje for hva som kan kommuniseres når Forankret behovsdefinisjon fra HF (klinikere + innkjøpere + leverandører) Produktbasert/prosedyrefokus? (FOKUS: pasientforløp/behandlingslinje) Kategoriteam (kategoribaserte innkjøp) Oversikt over kommende anbud (årsplan) Klarhet/forutsigbarhet om implementering av avtale (avtalelojalitet og konsekvens av brudd på avtalen for begge parter)

29 HSØ innkjøpsstrategi Innspill fra LFH FASER I ANSKAFFELSER FØR utlysning forts. Mulighet for utprøving av produkter, før kravspesifikasjon utarbeides Tydelig kravspesifikasjon: Hva skal være inkludert og ikke? (produkt, installasjon, tilpasning, opplæring, service m.v.) Hva skal være lokalt/regionalt/sentralt/nasjonalt (def før utlysning) Hva skal inngå i avtalen og hvem skal det gjelde for? (- forutsigbarhet for leverandørene) Behov for klare og realistiske forventninger om volum

30 HSØ innkjøpsstrategi Innspill fra LFH FASER I ANSKAFFELSER FØR utlysning forts. Tidslinje for evaluering, tildeling, oppstart og implementering (forutsigbarhet for leverandøren om når leveranse skal starte) Akseptabel makstid for evalueringsfasen hos HF? Dialog med leverandører også før anbud utlyses (markedsinfo + produktoppdatering + erfaringer fra eksisterende anbud) Rammebetingelser for anskaffelsen i plenum: inkl. logistikkutfordringer + hvilke produkter samt kravspesifikasjon + erfaring fra forrige anbud Diskusjon om kategoriinndeling og tildelingskriterier En-til-en med enkeltleverandører (løsningsforslag)

31 HSØ innkjøpsstrategi Innspill fra LFH FASER I ANSKAFFELSER UNDER anbudsfasen Utprøving inkl. vareprøver Kommunikasjon med tilbydere under veis Implementering inkl. info/varekataloger til HF (tidsplan) Unngå endringer i avtalevilkår som kommer i løpet av anbudsperioden Konsekvenser av feil (fra kunde eller leverandør)

32 HSØ innkjøpsstrategi Innspill fra LFH FASER I ANSKAFFELSER ETTER tildeling (avtalerett) Plan for implementering (inkl. avtalelojalitet) Klagebehandling - ikke mulighet til å inngå avtale hvis klager er innlevert? Konsekvenser/sanksjoner for mangelfull implementering (tosidig)? Kostnader ved prosessendringer/prosedyreendringer i HF (mangel på forutsigbarhet for leverandørene) Mulighet/fleksibilitet for nye produkter/prosedyrer i anbudsperioden (ref EU regler med grense nok ) Hvordan få inn innovasjon/nye produkter? (eks. 20% av årlig volum/ 20% av hva?) Evaluering av anbudsprosessen

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen GRØNNERE LEVERANSEKJEDER Rapport til UD/KOMPaktgruppen 1 Sammendrag... 3 Tiltak 1: Sikre konsistens mellom offentlige anskaffelser og private innkjøp... 3 Tiltak 2: Etablere og drifte et nettsted for kompetanse,

Detaljer

Framtidig organisering av IKTsamordning

Framtidig organisering av IKTsamordning KS FoU 154020 Framtidig organisering av IKTsamordning i kommunesektoren En utredning for KS Mai 2015 2 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 5 SUMMARY IN ENGLISH... 8 1. BAKGRUNN... 11 1.1 Om dokumentet...

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 NORDISK MERVERDI

ÅRSRAPPORT 2010 NORDISK MERVERDI ÅRSRAPPORT 2010 NORDISK MERVERDI 2 // Nordic Innovation er en del av Nordisk ministerråd. Vårt oppdrag er å legge til rette for bærekraftig vekst i Norden. Vi skal stimulere innovasjon, bryte barrierer

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL

Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Styringsdokument STYRINGSDOKUMENT FOR PROSJEKT OPPGJØRSKONTROLL Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av / Prosjekteier: Utarbeidet av: Roy Smelien

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Systembeskrivelse Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for bedre og tryggere pasientbehandling Et arbeidsdokument fra - De regionale helseforetak - Statens legemiddelverk

Detaljer

Fornyingsstyrets møte #18. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Fornyingsstyrets programkontor 16. april 2015

Fornyingsstyrets møte #18. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Fornyingsstyrets programkontor 16. april 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

INTERNREVISOREN. Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang. Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene?

INTERNREVISOREN. Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang. Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene? INTERNREVISOREN Nr. 1 VÅR 2004 12. årgang Nordea fikk IIAs globale kvalitetspris. Hvem blir den neste til å klare kravene? (Se sidene 9-17) Styrets leder har ordet En ny milepel er nådd! Generalforsamlingen

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 Forsknings- og utviklingsarbeid i Sykehusapotek Nord HF skal fremme rasjonell legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal styrke farmasøytisk forskning

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall: 15. oktober 2009 31. desember 2009 30. juni 2010 Antall tilsluttede bedrifter 131 135 142 Antall

Detaljer

Klare rammer for samhandling mellom ansatte i helseforetak og leverandørene

Klare rammer for samhandling mellom ansatte i helseforetak og leverandørene Klare rammer for samhandling mellom ansatte i helseforetak og leverandørene Oppdaterte samarbeidsavtaler mellom de regionale helseforetakene og leverandørene Alle de fire regionale helseforetakene har

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 31.01.2013 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Sluttrapport Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Dato 20.10.2014 Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Side: 2 av 60 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering og anbefaling...

Detaljer

Entreprenørielt salg Aurora Klæboe Berg NTNUs Entreprenørskole Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Elsebeth Holmen, IØT Medveileder: Lise Aaboen, IØT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Innhold Sammendrag... 2 Summary... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Oppbygging av rapporten...

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Arctic charr in the Nordic Countries Nordic Conference on fresh water aquaculture 13.-14 October 2009 in Reykjavik Bakgrunn Siden 2006 har det i Norge

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Norengros AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk Sammendrag September 2004/ Oktober 2005 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Helhetlig risikostyring et integrert rammeverk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer