Protokoll. Styremøte #2/ (Telefon) Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Styremøte #2/2012 08.03. 2012 (Telefon) Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen"

Transkript

1 Protokoll Styremøte #2/ (Telefon) Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Teknisk hurtigløp Marcel Lesche Vanberg Styremedlem Barn, bredde Kolfinna Magnusdottir Styremedlem Per Annar Lilleng Styremedlem Steinar Fagerheim Varamedlem Teknisk Kunstløp Jeanette Skarstein Generalsekretær Nils Einar Aas Forfall: Styremedlem Teknisk kunstløp Lise Røsto Jensen Sak 9/2012 Godkjenning av møteprotokoll Følgende protokollutkast forelå til godkjenning: Styremøte #1/2012 Protokollen godkjennes Sak 10/2012 Ledermøtet 2012 Ledermøtet finner sted på Rica Gardermoen 1. og 2. juni Innkalling, og diverse skjemaer vil sendes klubber og kretser i april. Per Erik Martiniussen (OSK), Svenn Erik Ødegaard (Hedmark Skøytekrets) forespørres om deltakelse i programkomiteen. Programkomiteen vil i tillegge bestå av president og generalsekretær. Lise Røsto Jensen og Marcel Vanberg forbereder de tekniske seksjonsmøtene. Sak 11/2012 SFF/evt. krav om ekstraordinært idrettsting President og visepresident orienterte styret om status. Visepresident Erland Kroken deltok på åpent medlemsmøte i SFF ultimo februar. Det er nå klart at det vil bli et ekstraordinært idrettsting i juni, grunnet OL./ Det er foreløpig ikke klart om tingsaken vil bli fremmet under tinget. 1

2 Det later til å være stor grad av enighet i SFF om mål, men det synes å være stor uenighet om prosess og virkemidler. Det er ikke gjort noe forankringsarbeid overfor idrettskretsene siden tinget i 2011, og det er grunn til å frykte at det vil bli en repetisjon av fjorårets ting som var lite verdig og ikke produserte noe resultat for særforbundene. Presidenten vil foreta videre sonderinger om videre forløp og vil orientere styret. Det er bred enighet om at den viktigste saken for NSF dette året er Ol. -saken. NSF har foreløpig ikke tatt stilling til om man skal støtte at saken fremmes. Skulle saken bli fremmet, uavhengig av NSF, vil NSF stemme for en endret tingsammensetning i favør av særforbundene. Sak 12/2012 Fordeling av istid i Vikingskipet 2012/13 Visepresident Erland Kroken ønsket en vurdering av om det var mulig med istid i Vikingskipet i forkant av konkurransesesongen. Mangelen på istid på Østlandet oppleves problematisk for utøverne på Østlandet som fører til betydelig reiseaktivitet for å forberede seg til konkurransesesongen. Det vil avholdes isfordelingsmøte med HOA innen 15. april. Terminlisteansvarlig, Sportssjef og visepresidenten vil sammen med HOA utrede alternativene innenfor rammen av de tilgjengelige isdøgn som følger av nasjonalanleggsavtalen og brukeravtalen. Sak 13/ 2012 Summer Skate Challenge Visepresident Erland Kroken innledet til saken basert på erfaringene fra Styret ser positivt på å gjenta Summer Skate Challenge" i Det gjennomføres som et kvledsarrangement fredag 10. august. Visepresident og generalsekretær vil ta kontakt med Hedmark Skøytekrets og HOA for videre planlegging Sak 14/2012 Toppidrett hurtigløp: Evalueringer og planer for 2012/13 Generalsekretæren gjorde rede for planene for evalueringer og prosess ift. trenerkabal og sportslig opplegg for sesongen 2012/13. Evalueringer med løpere, trenerapparat, støtteapparat samt OLT vil finne sted i ukene 13 og 15. Tatt til orientering. Sak 15/2012 Status vedr. en mulig OL søknad for 2022 President og generalsekretær orienterte styret om status. NSF har gjennomført møte med Oslo kommunes representanter, og har bistått dem med å avklare en del spørsmål rundt en mulig søknad. 2

3 NSF hat poengtert at det er viktig at det planlegges for at alle skøyteøvelsene må arrangeres i eller i umiddelbar nærhet Oslo. Spesielt har vi understreket betydningen av å komme i fase med de øvrige planene på Valle Hovin. Den 14. mars vil NIF avholde møte med samtlige særforbund om OL. saken. Oslo bystyre vil ta opp saken den 23. mai. Videre vil saken behandles på det ekstraordinære idrettstinget medio juni. Tatt til orientering Sak 16/2012 Skøytegallaen Erland Kroken orienterte om arbeidet med gallaen. Det arbeides med diverse sponsorer, program og invitasjoner. NSF bevilger kroner til gallaen. Sak 17/2012 Søknad om internasjonale mesterskap 2015 Generalsekretæren orienterte styret om administrasjonens saksfremlegg. Det er to aktuelle mesterskap å søke på i 2015; VM enkeltdistanser og VM sprint. NSF søker ISU innen 15. april om VM enkeltdistanser i 2015 til Hamar. Sak 18/2012 Orienteringer Anlegg: Erland Kroken orienterte Anleggsseminar på Hamar var en suksess, meget gode tilbakemeldinger fra alle hold. Til stede var blant andreidrettspresidenten, tre or førere samt ledende personer fra fylket og idrettsskretsten i tillegg til representanter fra de fire isidrettsforbundene. Neste milepæl nå er og formelt å etablere et felles isbaneforum, som styrene i de aktuelle særforbundene kan slutte seg til. Erland Kroken vil delta på møte vedrørende skøytehall i Vestfold i april. Bredde: Kolfinna Magnusdottir orienterte Hurtigløp: Styret fikk en status vedr. Jenteløftet, det planlegges samling på Østre Bolerne ultimo juni. Kunstløp: Det vurderes å etablere et eget gutteprosjekt (Simon Bergersen, trenerressursperson), samlinger, program etc. i Oslo, Sarpsborg, Bergen, Stavanger for aldersgruppen år. 3

4 Klassen Basic: Det må utredes nærmere om klassen skal være NM klasse og om dette er en sak for skøytetinget Nye grener: Steinar Fagerheim orienterte Roller Derby: Stor fremgang for miljøet i Trondheim, har nå fått bedre betingelser og økt hall tid. Nye klubber i Harstad, Tromsø og Bodø. Disse er koblet opp mot nordnorsk skøytekrets. Inline: Planlegger å avholde inline vekkelsesmøte primo mai. Kortbane: Interesse for å etablere kortbanemiljø på Gjøvik. Følges opp. TKH: Marcel Vanberg orienterte - Europeisk hurtigløpskonferanse i Praha avholdes primo mai med norsk deltakelse. - TKHs oppsummeringsmøte finner sted april. - Nytt ISU prosjekt- opplæringsprogram med sikte på å beholde tidligere løpere som dommere. TKK: Lises Røsto Jensens orientering ligger som vedlegg 2 til protokollen. Sak 19/2012 Eventuelt Henie jubileet: Presidenten orienterte om Sonja Henie jubileet. OSK har bla. a. tatt initiativ til etablering av en Sonja- statuett VM enkeltdistanser Heerenveen: Under VM enkeltdistanser vil NSF være representert ved president og generalsekretær. Flere av NSFs sponsorer vil ha ulike arrangementer ifm. VM. Som en oppfølging av møtet mellom NSF og KNSB i Budapest i januar, vil det avholdes et seminar i Heerenveen med ISU, KNSB, NSF, NRK, NOS samt ARD. VM kunstløp: Anine Rabe er uttatt til VM i Nice. Presidenten vil representere NSF under mesterskapet. 4

5 Vedlegg 1 til protokollen: SØKNAD OM INTERNASJONALE MESTERSKAP 2015 Siden årtusenskiftet har Norges Skøyteforbund arrangert følgende ISU-mesterskap i hurtigløp: 2000 EM 2002 VM sprint 2004 VM allround 2006 EM 2007 VM sprint 2009 VM allround 2010 EM Tildelte mesterskap 2013 VM allround 2014 EM 2014 Junior-VM - Bjugn Norges Skøyteforbund har kun en gang stått som arranger av VM enkeltdistanser, da det første mesterskapet av denne typen ble arranger I Vikingskipet I Dette er et attraktivt mesterskap som også bør ha appell til et norsk skøytepublikum. I dette mesterskapet har jo Norge også tatt sine siste gullmedaljer (Wetten, Stordal, Bøkko). Jeg mener at nå er tiden inne til å søke om dette mesterskapet. Man kunne eventuelt ha søkt subsidiært om VM sprint (som vi ikke har hatt siden 2007), men jeg tror at det vil kunne svekke vår mulighet til å få tildelt det absolutt mest interessante for oss: VM enkeltdistanser Forslag til vedtak: Norges Skøyteforbund søker ISU om å få arrangere VM enkeltdistanser hurtigløp for AG/

6 Vedlegg 2 til protokollen: Orientering fra teknisk komité kunstløp Styremøte 8. mars 2012 LM-NM 2012: Stavanger KK har blitt tildelt mesterskapet og de er allerede godt i gang med planlegging. Is og hotell er bestilt. Vi har forstått det slik at det er ønskelig med en felles festmiddag hvis hurtigløp også lander på den helgen. Terminlisten : Forslag til stevner klubbene kan søke på er publisert. Frist er 10. april. Vi håper på å få en endelig liste i løpet av april. Ønsker i år å prioritere klubber utenfor Østlandet til stevner i høstsesongen. Disse kvalifiseringsstevnene har tradisjonelt mange deltagere. Klubbene i Stavanger, Bergen og Tr.heim har slitt med lavt deltagerantall og stevner med lite eller ingen inntekt. Teknisk support Helge Kastet har vært teknisk support/drevet opplæring for arrangører av det elektroniske systemet siden 2007 og har nå avviklet sitt siste stevne for NSF. Vi ønsker å invitere Kastet på Skøytegalla og gi han en oppmerksomhet der. Han har vært til stede på alle elektroniske stevner denne sesongen, og vi mener det er en nødvendighet for at det dyre utstyret skal bli håndtert som det skal, ergo det vil bedre ivaretatt. I tillegg sikrer det en korrekt teknisk gjennomføring av stevner. Som nevnt ved orienteringen i januar i ønsker vi å engasjere en ansvarlig for utstyret neste sesong. Vi har vært så heldig at Sebastian Janiszewski, som har driftet systemet for det polske forbundet i flere år, har flyttet til Norge. Han ønsker å påta seg jobben som teknisk support for NSF for neste sesong. Han har allerede jobbet under ett stevne og det fungerte meget bra. Vi kommer til å benytte hans kunnskap og erfaring til opplæring av arrangørklubbene. Elementstevne 10. mars AKK skal arrangere elementstevne førstkommende lørdag. Løperne går ikke program, men konkurrerer kun med elementer. Vi har jobbet mye med det nye reglementet. Det er publisert her: Vi håper dette blir et spennende konsept som vi kan videreutvikle. Lise Røsto Jensen,

Protokoll. Styremøte #7/2011 20.08. 2011. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen

Protokoll. Styremøte #7/2011 20.08. 2011. Norges Skøyteforbund. Tilstede: President Vibecke Sørensen Protokoll Styremøte #7/2011 20.08. 2011 Norges Skøyteforbund Tilstede: President Vibecke Sørensen Visepresident Erland Kroken Styremedlem Barn, bredde Kolfinna Magnusdottir Styremedlem Teknisk hurtigløp

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl. 1330-1600 Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna

Detaljer

Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2013, Thon Hotell Vettre, Asker. 7.-9. juni 2013

Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2013, Thon Hotell Vettre, Asker. 7.-9. juni 2013 Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2013, Thon Hotell Vettre, Asker 7.-9. juni 2013 1. Tingets åpning a) Minnetaler Tinget ble åpnet med at presidenten i Norges Skøyteforbund, Vibecke Sørensen, holdt

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK. aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54

Norges Skøyteforbund ÅRBOK. aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54 Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2009 2011 aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54 Norges Skøyteforbund 2011 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout:

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2005 2007 Norges Skøyteforbund 2007 Redaktør: Arild Gjerde Statistikk/resultater: Magne Teigen Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv Media AS Opplag: 600

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 12 2013 ÅR Sted: Park Inn Gardermoen Tid: Lørdag 12. oktober kl 1600-1830 Neste møte: Telefonmøte mandag 21.okt kl 20:00 DELTAKERE: Styreleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 6 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 06. Mars 2011 Tidspkt.: kl. 13.00 kl. 20.00 Sted: Idrettens hus, Oslo, møterom 3016 Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Anders Gogstad, Anne

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Onsdag 4. mars 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB),

Detaljer

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo

Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00. Idrettens hus, Oslo Referat Hovedstyremøte nr. 05 ARBEIDSPERIODEN 2014-2016 Dato: 05.03.2015 Tidspkt.: kl. 17.00 22.00 Sted: Idrettens hus, Oslo Tilstede: Bråthen, Beate Hofstad, Anders Gogstad, Knut Westbye, Tanja Lundal

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 7. oktober 2014 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri

Detaljer

Valgkomitéens innstilling til nytt NSF styre:

Valgkomitéens innstilling til nytt NSF styre: Valgkomitéens innstilling til nytt NSF styre: President Vibecke Sørensen (42) Oslo Idrettslag Vibecke har vært president i NSF siden 2008. Før det har hun tre år som visepresident i styret. Vibecke kom

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP Norges Skøyteforbund Arrangørveileder KUNSTLØP Oppdatert 8.september 2014 Forord Denne veilederen er ment som et redskap for klubbene før og under stevnearrangementer. Vi jobber med å lage ett dokument

Detaljer

Hva saken gjelder / vedtak

Hva saken gjelder / vedtak REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 3 ARBEIDSPERIODEN 2010-2012 Dato: 10. Oktober 2010 Tidspkt.: kl. 10.00 kl. 17.00 Sted: Oslo Airport Hotel, Gardermoen Tilstede: Andresen, Harald Bråthen, Knut Westbye, Anders

Detaljer

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08

REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 03 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 20.10.06 Tidspkt.: 18.00 23.00 Sted: Idrettens hus, Ullevål Forfall: Anne Jensrud, Unni Weiseth Saks nr. / Hva saken gjelder / vedtak år 31/06-08

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 11. januar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marte Hjertum

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell

HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08. Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell REFERAT HOVEDSTYREMØTE NR. 12 I ARBEIDSPERIODEN 06-08 Dato: 02.03.08 Tidspkt.: kl. 12.00 18.00 Sted: Olavsgaard Hotell Tilstede: Dalen, Knut Westbye, Anders Gogstad, Unni Weiseth, Anne Jensrud, Harald

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 02 10-11 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Tirsdag 14. september 2010 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Venke de Lange (VL), 2. visepresident Ingar Spigseth

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR

REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR REFERAT STYREMØTE i Taekwondo WTF NR. 9 2013 ÅR Sted: Ullevål Stadion 5. etasje møterom 5015. Tid: Lørdag 1. juni Kl 14:00-16:15 Neste møte: Lørdag 7. september (Vallhall Rica Helsfyr) DELTAKERE: Styreleder

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU PROTOKOLL STYREMØTE NR 8/2014 ULLEVÅL 16. desember 2014 Til stede: Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg,

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 15.08.08 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild

Detaljer

RUNDSKRIV NR 3 august 2009

RUNDSKRIV NR 3 august 2009 RUNDSKRIV NR 3 august 2009 --------------------------- NKF ønsker alle sine medlemmer en riktig god høst! -------------------------- 1 Side 3 Side 4 Innholdsfortegnelse Nina Solheim, ny juniortrener i

Detaljer

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ

BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ BERETNING 2008-2009 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ 1 Norges Skiforbunds virksomhet 2008-2009 Innholdsfortegnelse Side Skistyrets arbeid sesongen 2008-2009 4 Skistyret, ansatte, komiteer og utvalg 16 Økonomisk

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer