Foto: justme.ws. Foto: Jörg Wiesner / Den Norske Opera & Ballett BUP-DAGENE Blitt sånn... eller sånn...?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: justme.ws. Foto: Jörg Wiesner / Den Norske Opera & Ballett BUP-DAGENE 2011. Blitt sånn... eller sånn...?"

Transkript

1 Foto: Jörg Wiesner / Den Norske Opera & Ballett Foto: justme.ws BUP-DAGENE 2011 Blitt sånn... eller sånn...? Oslo april 2011

2 kjære kolleger Velkommen til BUP-dagene i Oslo april 2011, som vi håper skal bli en stor opplevelse både faglig og sosialt! Faglig har vi valgt å ta opp genetikk-tråden fra BUP-dagene i Tromsø og har vært så heldige å få den kanadiske professoren Micheal Meany som gjesteforeleser. Hans tema er epigenetikk, et emne som er nytt for flere av oss, men som nok vil bringe oss videre enn Harald Eias Født sånn eller blitt sånn? når det gjelder forståelsen av samspillet mellom flere faktorer. Derfor tittelen Blitt sånn? - eller sånn? Denne veven vil vi forhåpentligvis finne igjen hos alle foreleserne, men kanskje spesielt i farmakologidelen av kurset der allmennlege og spesialist i klinisk farmakologi Ketil Espnes foreleser om utviklingsperspektivet ved farmakokinetikk og den engelske psykologen Michaela Swales, som vil snakke om personlighetsforstyrrelser i adolescensen. Mer om de enkelte foreleserne finner dere lenger bak i heftet. Sosialt og kulturelt ønsker vi å vise dere noe av det beste Oslo har å by på. BUP-dagene 2011 har fått en invitasjon til mottakelse og omvisning i Oslo Rådhus, som har en betydelig kunstsamling, og årsmøtemiddagen er lagt til Den norske opera og ballett - et bygg som er en opplevelse i seg selv. Så håper vi selvfølgelig at vi mellom alle disse høydepunktene også finner tid til den gode samtalen, og til å forsterke gamle og knytte nye bånd. Vel møtt i Oslo april! For kurskomiteen og Oslo universitetssykehus Jannike E. Snoek ellen Hagemo eili Sponheim 2

3 Program bup-dagene 2011 onsdag 6. april :00 10:00: Registrering/kaffe 10:00 10:30: Åpning med kulturelt innslag 10: inkl. pause: Epigenetics: How social influences shape the structure and function of the brain s genome v/ Michael Meaney : Lunsj :00: How the environment shapes the biology of vulnerability and resistance v/ Michael Meaney 15:00 15:30: Pause : Buss til rådhuset fra hotellet kl :00 18:00: Mottakelse i Oslo rådhus Foto: Erik Berg / Den Norske Opera & Ballett 3

4 Program bup-dagene 2011 t0rsdag 7. april :00: Morgenbadets venner 08:30 10:00: Legemidler til barn og unge, - utfordringer og fallgruver v/ Ketil Arne Espnes 10:00 10:20: Pause/kaffe 10:20 10:40: Placebo: Jeg skal tilfredsstille v/simon Wilkinson 10:40 11:00: Nevroleptikabehandling ved psykosetilstander hos barn, ungdom og unge voksne v/bjørn Christian Østberg 11:00 11:20: Forskrivning av antidepressive medikamenter: For hvem, av hvem, når? v/ Berit Grøholt 11:20 12:00: Diskusjon 12:00 12:15: Pause 12:15 13:00: Årsmøtet starter med fagpolitiske drøftinger Innledning om kvalitetsarbeid v/ Sissel Øritsland 13:00 14:00: Lunsj 14: : Fagpolitiske drøftinger årsmøtet fortsetter : Pause/kaffe 15:00 17:00: Årsmøtedrøftinger med valg 17:00 19:00: Pause 19:00 : Festmiddag 4

5 Program bup-dagene 2011 fredag 8. april :00: Morgenbadets venner 08:30 10:00: Presentasjon av et utvalg PhD prosjekter med klinisk/praktisk fokus: aina Basilier-Vaage, Anne Karin Ullebø, Helene Helgeland, Mai-Britt Posserud, Thomas Jozefiak og Randi Ulberg 10:00 10:20: Pause 10:20 11:30: Parallelle forelesninger: 11:30 12:30: Lunsj Lost in transition? Fra tegn til tiltak: erfaringer fra ar- Ungdom, seksualitet og Kunnskap om hva beid med retningspsykiatri etter Freud som er nyttig for barn linjer for bipolare v/ Mette Hvalstad utsatt for traumatiske lidelser for barn, hendelser ungdom og voksne v/ Grete Dyb v/ Torunn Nøvik 12:30 14:00: To diagnose or not to diagnose v/ Michaela Swales - personlighetsforstyrrelser i BUP Discussant Prof. Sven Torgersen 14:00 14:15: Pause/kaffe 14:15 15:15: Mennesker er skjøre - fra epigenetikk til etikk v/henrik Syse 15:15 15:30: Takk og farvel! 5

6 forelesere Grete Dyb er spesialist i barneog ungdomspsykiatri og dr.med. Hennes forskningsfelt er posttraumatisk stressreaksjoner hos barn og ungdom, og til daglig arbeider hun som forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (Universitetet i Oslo). Hun underviser og veileder medisinstudenter som førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Ketil Arne Espnes er spesialist i allmennmedisin, spesialist i klinisk farmakologi og arbeider som overlege ved Avd. for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital. Han har sideutdanning fra Psykiatrisk Ungdomsteam (i forrige årtusen). Espnes underviser i klinisk farmakologi til leger innen andre spesialiteter og til andre faggrupper. I undervisningen legger han vekt på den delen av klinisk farmakologi som er viktig i de enkelte klinikkers praktiske hverdag og er derfor avhengig av spørsmål, tilbakemeldinger og dialog i undervisningssituasjonen. Berit Grøholt er professor emeritus fra Universitetet i Oslo. Hun har skrevet artikler og bokkapitler om en rekke emner innen barneog ungdomspsykiatri og fått internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid. Hun er spesielt interessert i suicidal atferd og affektive lidelser. Som emeritus er hun fortsatt engasjert i forskning om disse emnene. Mette Hvalstad er Barne- og ungdomspsykiater med bakgrunn fra konsultasjons/liaisonpsykiatri ved Barneklinikken, og er ansatt som overlege i BUP, Senter for psykisk helse Barn og ungdom, Oslo universitetssykehus (OUS). Hun har siden oppstart i 1987 vært faglig leder for Senter for ungdomshelse, samliv og seksualitet (SUSS) på oppdrag av Sosial- og helsedepartementet. Micael Meaney er Professor of Medicine, Department of Psychiatry, McGill University and Senior Investigator, Singapore Institute for Clinical Sciences. Han er kjent for sin interesse for, og store kunnskap om, epigenitikk. Torunn Stene Nøvik er overlege ved Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, St. Olavs Hospital, med en bistilling som universitetslektor ved NTNU knyttet til legestudiet i Trondheim. Hun har de siste årene særlig arbeidet med diagnostikk og behandling av nevropsykiatriske lidelser, med spesielt interesseområde barn og ungdom med affektiv problematikk som en del av tilstandsbildet. Andre interesseområder er epidemiologi og psykofarmakologisk behandling. Hun er medlem av arbeidsgruppe for barn og ungdom ved utarbeidelse av Ny nasjonal veileder i diagnostikk og behandling av bipolar lidelse hos barn, ungdom og voksne. Michaela Swales er Consultant Clinical Psychologist ved Betsi Cadwaladr University Health Board og Senior Lecturer-Practitioner in Clinical Psychology, School of Psychology, Bangor University. Klinisk arbeider hun med innlagte pasienter ved en ungdomsavdeling i Nord-Wales og hun arbeider spesielt med behandlingsprogrammer for ungdom med selvskading og suicidal atferd. Sammen med Heidi Heard har hun utgitt boken Dialectical Behaviour Therapy i CBT Distinctive features Series, Routledge Hun mottok the Cindy Sanderson Outstanding Educator Award fra the International Society for the Improvement and Training in DBT i November Michaela Swales er med på å utarbeide retningslinjer (NICE Guidelines) for behandling av borderline personlighetsforstyrrelser og deltar også i arbeidsgruppen som arbeider med å revidere klassifikasjonen av personlighetsforstyrrelser i ICD-10, i regi av WHO. Henrik Syse er filosof, utdannet i Oslo og Boston og jobber i dag som seniorforsker på Prio, Institutt for fredsforskning i Oslo. Faglig er Syse spesielt opptatt av moralfilosofi, herunder forholdet mellom naturretten, religiøse perspektiver og menneskerettigheter, som også var tema for hans doktoravhandling. Syse har skrevet flere populære bøker, og er dessuten spaltist i Aftenposten. Han er konsulent i etiske spørsmål knyttet til oljefondet. Syse er ettertraktet som foredragsholder, og med sin poengterte, munnrappe og humoristiske stil er han fenomenal til å få publikum til å reflektere over diverse etiske temaer. Simon R Wilkinson, dr. med., FRCpsych, er overlege ved Oslo universitetssykehus, for tiden leder han ungdomspsykiatrisk enhet ved OUS. Helt siden sitt doktorgradsarbeid i Cambridge om hvordan barn utviklet en forståelse av årsaker til sykdommer, har han vært opptatt av hvordan forventninger påvirker sykdomserfaringer. Han har fått en europeisk forskningspris for sitt arbeid. Dette har han fulgt opp ved å følge sykdomsspråket inn i tilknytningsteoriens verden, noe han har presenterte i boken Lidelse og lindring: Tilknytning og sykdomsspråket. Etter at han oppdaget at det ikke hadde vært en utprøving av Ritalin opp mot aktiv placebo, har han vært interessert i å holde et innlegg om placebo og binde det sammen med sine tidligere interesser. 6

7 forelesere Bjørn Christian Østberg er barneog ungdomspsykiater og for tiden enhetsleder/overlege ved Psykoseenheten for ungdom ved Oslo Universitetssykehus. Hans faglige hovedinteresse er samspillet mellom nevrobiologiske og psykodynamiske faktorer ved alvorlige sinnslidelser hos barn, ungdom og unge voksne, som anoreksi, bulimi, posttraumatisk stresslidelse og psykosetilstander. Han har doktorgrad fra nevroendokrin forskning på et intracellulært signalsystem som blokkeres av litium. Han deltar i pågående fmri studier i samarbeid mellom Oslo universitetssykehus og Institute of Psychiatry, King s College i London på nevrobiologiske faktorer ved anoreksia nervosa, ptsd og musikk. Han er utdannet psykoterapeut for barn og familier, gruppeanalytiker ved Institutt for gruppeterapi (IGA) i Oslo og han er nå kandidat ved Psykoanalytisk institutt i Oslo. I 1987 stiftet han, sammen med Mette Hvalstad, Senter for ungdomshelse, samliv og seksualitet (SUSS). Han har en liten privat praksis med gruppeterapi for voksne. NYERE DOKTORGRADER: Helene Helgeland er stipendiat og lege i spesialisering ved BUP Gjøvik, Sykehuset Innlandet HF. Hennes doktorgradsarbeid, Funksjonelle magesmerter hos barn og unge i et biopsykososialt perspektiv er nær fullført og vil bli presentert på BUP-dagene. Tittel: Funksjonelle magesmerter hos barn og unge Thomas Jozefiak er overlege ved BUP Klinikk St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved RBUP/ NTNU. Han disputerte ved NTNU i 2009 med avhandlingen Quality of life and mental health in children and adolescents: Child and adolescents: Child and parent perspectives. Hovedforskningstemaer: Barn og unges livskvalitet og kartlegging av psykopatologi/ psykisk helse i både BUP, barnevern og normalbefolkningen. Ved siden av forskningen jobber han mest med FoU utvikling i BUP. Tittel: Livskvalitetskartlegging i BUP trenger vi det? Mai-Britt Posserud, MD, PhD. Lege i spesialisering, BUP sentrum Bergen, Helse Bergen. Hun disputerte i 2008 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Epidemiology of Autism Spectrum Disorders, et arbeid med utgangspunkt i Barn i Bergen studien. Tittel: ASD i Bergen diagnostikk og forekomst. Randi Ulberg, overlege, Ph.D., er tilsatt som forsker og overlege i barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Psykiatrien i Vestfold. Hun er spesialist i psykiatri og i barne- og ungdomspsykiatri samt godkjent psykoterapiveileder i barne- og ungdomspsykiatri. Hun har disputert på kjønnsforskjeller i effekt av psykoterapi hos voksne. Randi Ulberg er spesielt interessert i behandling av ungdom. Som leder av Spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri, legeforeningen er hun engasjert i utdanningsspørsmål. Tittel: Kjønnsforskjeller i respons på psykoterapi Anne Karin Ullebø, lege i spesialisering i BUPA, Psykiatrien i Vestfold, for tiden i poliklinikken for Horten, Andebu og Stokke (til 1.4., så ikke helt sikkert fastlagt, men kanskje barneavd.). Disputerte for PhD i Bergen i mai på tema epidemiologisk ADHD-kartlegging i Barn i Bergen. Tittel: Barn i Bergen; hyperaktivitet, impulsivitet og oppmerksomhet Aina Basilier Vaage, overlege, Ph.D., er spesialist i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri og arbeider som overlege ved Bup-Sandnes, BUPA, Stavanger Universitetssykehus. Hennes fordypningsområde er transkulturell psykiatri. Hun har i mange år jobbet med flyktningbarn og familier og startet sist sommer et flyktningprosjekt på Dale Mottakssenter, Norges største asylmottak, ut fra forståelsen av at når flyktningbarn ikke kommer til oss, må vi være der de mest lidende barna befinner seg. Hun gir konsultasjoner, veiledning og direkte pasientarbeid i samarbeid med helsetjenesten på mottaket, barnehagen og Enslige mindreårige. Prosjektet innebærer også arbeid på to skoler som har ansvar for flyktning- og innvandrerbarn. Tittel: Barn av flyktninger - risiko eller suksess? 7

8 konferanseinformasjon Ansvarlig for konferansen: Senter for psykisk helse, barn og ungdom, Oslo universitetssykehus Kurskomité: Fagkomité: Sosialkomité: Konferansested: Konferansepris: Jannike E. Snoek - Avdelingsleder Avdeling ungdom, eili Sponheim - Enhetsleder Forskningsenheten psykisk helse barn- og ungdom, Daniela Nikolaisen- administrasjonskonsulent Overlege Simon Wilkinson, overlege Ruth Kari Ramleth, overlege Anne Myhre, prof. emeritus Berit Grøholt, lis Alexander Nissen, klinisk stipendiat Elen Gjevik Overlege Anna Grimnes, overlege Marit Lønning, LIS Kine Krohg, lis Geir Helge Roaas, LIS Imer Ønder Slettedal, lis Violetta Stoitsov Skrinde Thon Hotell Opera Christian Fredriksplass 5, Postboks 397 Sentrum, 0103 Oslo, Norge Tlf.: , Fax.: e-post: kr. inkl. lunsj og kaffe/ pausemat Festmiddag med smakebiter fra operaen 7. april 2011: 800 kr. Påmelding: Bindende påmelding og innbetaling innen Medlemmer av NBUPF prioriteres. Påmeldingsskjema i denne brosjyren scannes eller fakses til / fax , eller sendes som vanlig post, se adresse på side 11. 8

9 konferanseinformasjon Godkjenninger: Overnatting: kurset er godkjent med 16 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i spesialitetene Barne- og ungdomspsykiatri, Voksenpsykiatri og Barnesykdommer, og med 16 poeng som klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri til videre- og etterutdanningen i Allmennmedisin. Det er reservert et begrenset antall rom på Thon Hotell Opera i perioden 6. april april enkeltrom: kr per rom og natt ref. nr: Standardrom: kr per rom per natt ref. nr: Deltakerne bestiller og betaler selv overnatting Merk: Oppgjør på stedet rom reserveres ved å oppgi ref.nr. ved bestilling Siste frist for bestilling av reserverte rom til avtalepris er 6.mars Ved senere bestilling gjelder hotellets vanlige priser. Dersom en ønsker annet hotell finnes oversikt på Ved behov for ytterligere informasjon om konferansen, ta kontakt med Daniela Nikolaisen, tlf

10 Foto: justme.ws Lille Oslo er en egen planet Alle gatene forskjellige land Hvert strøk en verdensdel Og vi suser avgårde alle mann delillos fra sangen Suser avgårde alle mann 10

11 Påmeldingsskjema Påmelding sendes innen 6. mars 2011 til: e-post: fax: post: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus Senter for psykisk helse, barn og ungdom Att.: Daniela Nikolaisen, SOGN-enhetene Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Ved spørsmål/ nærmere info kan du ringe: Daniela Nikolaisen tlf Jannike Snoek tlf eili Sponheim tlf Etternavn: Fornavn: Tittel: Arbeidssted: Adresse arbeid: Postnr./sted: Telefon: Fax: E-post: Innbetaling til OUS, konto innen 6. mars 2011 Det vil ikke bli sendt ut giroblankett separat VIKTIG: Innbetalingen merkes med fullt navn, prosjektnr og koststed kr ,- kr. 800,- Konferanseavgift inkl. lunsj og kaffe/te, pausemat Den norske Opera og ballett Festmiddag med smakebiter fra operaen 7.april 2011 Drikke er inkludert i prisen Ordføreren i Oslo inviterer til mottakelse og omvisning i Oslo Rådhus onsdag 6. april 2011 kl Det vil bli satt opp buss fra hotellet. Middag denne dagen er ikke en del av konferanseprogrammet, men det arrangeres en uformell middag onsdag 6. april 2011 kl. 19:30 på Olympen Mat- og Vinhus (byens eldste og beste ølhall åpnet for første gang i 1892) for de som ønsker dette. Kryss i så fall av her: kr. 298,- Tre-retters meny 6. april 2011 Betales på stedet NB! HUSK PÅMELDINGSFRISTEN

12 Avdeling Klinikk Besøksadresse: Postadresse: Telefon: E-post: Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet (inkl. Radiumhospitalet) og Ullevål universitetssykehus. Post til foretaksledelsen: Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo. Sentralbord: Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst RHF.

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger

Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA. 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger Norsk Psykiatrisk Forening NPF Norsk Psykiatrisk Forening NPF 1 PSYKIATRIVEKA 2011 21.-25. mars Clarion Hotel Stavanger PSYKIATRIVEKA 2011 2 Kjære kollega Velkommen til Norsk Psykiatrisk Forenings fag-

Detaljer

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. 16. - 20. mars 2009. - for leger i psykiatrien. Norsk psykiatrisk forening Npf. www.psykiatriveka.no Norsk psykiatrisk forening Npf Psykiatriveka - for leger i psykiatrien 16. - 20. mars 2009 Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen, Bergen www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk psykiatrisk forenings

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring»

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI. «Forventning om forandring» NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI arrangerer 6. nasjonale konferanse om akuttpsykiatri «Forventning om forandring» Prekonferanse «Forskning i akuttpsykiatri» 7. - 9. februar 2007 Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger For leger i psykiatrien PSYKIATRIVEKA 2015 9.-13. mars Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger Den årlige møteplassen for leger i psykiatrien Norsk Psykiatrisk ForeNiNg www.psykiatriveka.no 2 Kjære kollegaer!

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

Bobler som bruser INVITASJON TIL KONFERANSEN. ADHD - utfordringer og muligheter. Festsalen Rønvik, Nordlandssykehuset Bodø 23. - 25.

Bobler som bruser INVITASJON TIL KONFERANSEN. ADHD - utfordringer og muligheter. Festsalen Rønvik, Nordlandssykehuset Bodø 23. - 25. INVITASJON TIL KONFERANSEN Bobler som bruser ADHD - utfordringer og muligheter Festsalen Rønvik, Nordlandssykehuset Bodø 23. - 25. september 2013 Konferanseby Plassert på spissen av Bodøhalvøya, ligger

Detaljer

Psykiatriveka. Rica Nidelven Hotel, Trondheim. 12.-16. mars. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. www.psykiatriveka.no

Psykiatriveka. Rica Nidelven Hotel, Trondheim. 12.-16. mars. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. www.psykiatriveka.no Psykiatriveka 2012 Rica Nidelven Hotel, Trondheim 12.-16. mars Norsk Psykiatrisk Forening NPF www.psykiatriveka.no 2 elkommen til Trondheim 12. - 16. mars 2012! Kjære kollega, det er en stor glede å ønske

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Ambulant akutt krisearbeid i fokus. DPS Gjøvik har igjen gleden av å invitere samarbeidspartnere og andre som er opptatt av temaet:

Ambulant akutt krisearbeid i fokus. DPS Gjøvik har igjen gleden av å invitere samarbeidspartnere og andre som er opptatt av temaet: INVITASJON } KONFERANSE KRISE et vendepunkt Ambulant akutt krisearbeid i fokus 17. 18. november 2014 } Quality Hotel Strand, Gjøvik DPS Gjøvik har igjen gleden av å invitere samarbeidspartnere og andre

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006. for leger innen psykiatrien. Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september. www.psykiatriveka.

Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006. for leger innen psykiatrien. Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening PSYKIATRIVEKA 2006 for leger innen psykiatrien Britannia Hotel, Trondheim 4. 8. september www.psykiatriveka.no Kjære kolleger Tiden nærmer seg for den første Psykiatriveka i

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE 06 12 11 MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: torsdag 19. januar fredag 20. januar 2012 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (Korus)

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 2. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 25. og 26. november 2009 VELKOMMEN For andre gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Landskonferansen for barn og unges psykiske helse. Ung 2014 Endring og undring 4.-5. juni, Trondheim Clarion Hotel & Congress Trondheim

Landskonferansen for barn og unges psykiske helse. Ung 2014 Endring og undring 4.-5. juni, Trondheim Clarion Hotel & Congress Trondheim Landskonferansen for barn og unges psykiske helse Ung 2014 Endring og undring 4.-5. juni, Trondheim Clarion Hotel & Congress Trondheim LANDSKONFERANSE 2014 UNG 2014: ENDRING OG UNDRING NBUP og RKBU/RBUP

Detaljer

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor?

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Tilskudd over kapittel 726 Post 21 ID M1L Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Sluttrapport til Helsedirektoratet 2008 LMS-Barn Ullevål universitetssykehus 1 Forord Den første nasjonale ungdomsmedisinske

Detaljer

MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014. NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær. Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design

MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014. NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær. Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design MINDFULNESS NÆRVÆR I LIV OG HELSE TROMSØ 3. 5. SEPTEMBER 2014 Foto: Bård Løken / Layout: Garfjell Design NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær 1 OM PROGRAMMET Mindfulness - oppmerksomt nærvær - angår

Detaljer

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program Nasjonal konferanse. Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program Nasjonal konferanse Den 4. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar 23. og 24. november 2011 V E L K O M M E N Juss og klinikk i psykisk helsevern møtes

Detaljer

Kropp og sjel i behandling og rehabilitering. Fagkonferanse. Om eksistensielle temaers uttrykk og funksjon hos mennesker med sykdom og helseplager

Kropp og sjel i behandling og rehabilitering. Fagkonferanse. Om eksistensielle temaers uttrykk og funksjon hos mennesker med sykdom og helseplager Religionspsykologisk senter, Kreftforeningen og Norsk religionspsykologisk fagforum inviterer til: Fagkonferanse Kropp og sjel i behandling og rehabilitering Om eksistensielle temaers uttrykk og funksjon

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

NyhetsTIPS. Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst

NyhetsTIPS. Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst NyhetsTIPS Nyheter fra Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser TIPS Øst Sommer 2007 Aktuelle saker i dette nummeret: Leder: TIPS Øst tanker om veien videre Presentasjon av TIPS

Detaljer

The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015

The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015 The 7th Bergen Bipolar Meeting 8. og 9.juni 2015 Bilde: Region Bergen Velkommen til Bergen 8.og 9. Juni Om Konferansen The Bergen Bipolar Meeting er en medisinsk fagkonferanse som ble arrangert første

Detaljer

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 11. - 12. juni Radisson BLU Royal Hotel Bryggen, Bergen «Ta kunnskapen i bruk!» www.helse-bergen.no/psyk.klinikk Velkommen! Velkommen til åpningsseminar i anledning

Detaljer

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter Fra kunnskap til handling den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september 2014 Fra kunnskap til handling Psykologikongressens oppgave

Detaljer

Kurs og konferanser 2009

Kurs og konferanser 2009 Kurs og konferanser 2009 Utviklingshemning og habilitering, 14. - 15. september 2009 s. 3 Det gode liv for mennesker med utviklingshemning, 2.-3. november 2009 s. 7 Å utforske følelser. Angst og sinnemestring

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer