INNSIKT. Månebakken 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSIKT. Månebakken 2015"

Transkript

1 INNSIKT Månebakken 2015

2 1 Sammendrag Workshop 1 og 2

3 Her bor Her bor OPPSUMMERING WORKSHOP 1 OG 2 Bjørke Arkitektur AS og Nice Industridesign AS er engasjert av Månebakken Borettslag for å hjelpe til i prosessen med rehabilitering av bygningsmassen og å skape et bedre bomiljø. Månebakken skal være et sted man virkelig vil flytte til, men ikke fra! For å finne de riktige tiltakene for Månebakken vil vi jobbe sammen med beboerne. Og vi vil bruke noen bestemte metoder og verktøy for å få det til. Et bærekraftig bomiljø er avhenging av mange faktorer - både fysiske, bygningsmessige og sosiale. På samme måte som det for tiden pågår kartlegging av bygningsmassen i Månebakken (behov for tekniske utbedringer, reparasjoner osv) har vi startet opp med kartlegging av brukerbehov med tanke på hele bomiljøet. INNSIKT Denne kartleggingsfasen kalles INNSIKT og er toveis: 1 Bjørke og Nice får innsikt i beboernes opplevelser av eksisterende situasjon og behov og ønsker for framtidens Månebakken 2 Beboerne får innsikt i begreper og tankemåter som gjør at man kan ta større del i kreative designprosesser videre gjennom å ha et objektivt, felles språk. Det er planlagt to arbeidsøkter (workshop 1 og 2) i tillegg til mindre oppgaver som beboerne kan gjøre før og etter hver arbeidsøkt. INNSIKT vil føre til: - en idebank med ulike tiltak, - en større og felles bevissthet rundt beboerønsker, - et grunnlag for å ta smarte valg om investeringer. Invitasjon til medvirkning i Månebakken Invitasjon 2 til medvirkning i Månebakken HVA: Workshop 1 (av to) HVA: Workshop 2 (av to) HVOR: Ilsvika sykehjem, Mellomila 82 HVOR: Ilsvika sykehjem, Mellomila 82 NÅR: Tirsdag 12. mai kl NÅR: Onsdag 27. mai kl foto HVORFOR? Denne workshopen er en arena for alle som bor i Månebakken. Målet er å få frem tanker og ideer for å skape bedre bomiljø. Hvilke steder og aktiviteter finnes i Månebakken? Hvordan oppleves disse idag, og hvordan ønsker vi å ha det? Workshop del 1 For å jobbe med disse spørsmålene skal vi bruke metoder som fører frem til konkrete tiltak. Start nå! små bevis IDÈ! Sist workshop jobbet vi med bilder for å etablere en felles forståelse av ulike begreper som beskriver atmosfære. Workshop Workshop del del mai 2 Denne gangen skal vi jobbe med ideer og prioritering av ideer, og det er ingen forutsetning at du var på den forrige. Målet er å få innsikt i hva dere som beboere opplever som viktige tiltak for å bedre bomiljø, og dette vil danne beslutningsgrunnlag for å gjøre smarte valg i prosessen videre! idebank felles bevissthet smarte valg Ta bilde av et sted du liker og av et sted du ikke liker i Månebakken. Bildene kan være fra inni eller utenfor rød- og gulbygget. Navn på døra! Bildene skal brukes i en av oppgavene i workshopen, så send inn før 11. mai til: Vi utfordrer alle til å henge opp dørskilt før 27 mai! Vi har laget noen enkle skilt som ligger fremme ved inngangspartiene. Dere kan bruke disse eller lage egne. eller Her bor Her bor Velkommen! Velkommen! I I

4 WORKSHOP 1 Dato: 12. mai 2015 Sted: Ilsvika Sykehjem Deltagere: Månebakken Borettslag v/ 20 beboere Bjørke Arkitektur v/ Runa Bjørke Nice Industridesign v/ Ida Brobakke og Jonas Asheim Stud.Arch. Kristin Solhaug Næss, NTNU 1 Beboerne hadde på forhånd sendt inn foto av steder i Månebakken som de "liker" eller "ikke liker". Disse ble hengt opp og samlet på veggen. Deltagerne ble delt inn i fire grupper. 2 Kort introduksjon om INNSIKT 3 Oppgave: "Aktiviteter og steder" Gruppene diskuterte kort hvilke steder og aktiviteter man forholder seg til i Månebakken i dag. Disse ble listet opp i plenum og kategorisert under hovedområder som ute, inngang, trapp, terrasse, bod, p-kjeller osv. Mål: Innblikk i hverdagen i Månebakken. Finnes det fellesområder, spesielt viktige punkter eller aktiviteter som ikke registreres kun gjennom observasjon? 4 Pause (med nydelige kaker og kaffe!) 5 Kort introduksjon om begrepet "atmosfære": Omgivelsene våre påvirker - hvordan vi føler oss - hvordan vi oppfører oss og - forholder oss til hverandre. Det er ofte vanskelig å beskrive omgivelser på en objektiv måte og man tyr gjerne til stygt eller pent og liker eller liker ikke (som man ble bedt om å gjøre i fotooppgaven). Subjektive karakteristikker er vanskelige å diskutere og reflektere over i fellesskap. Derfor trenger vi å kjenne til et felles språk når vi skal diskutere og vurdere både eksisterende situasjon og ønsker og løsninger Det kan vi få ved å bruke begreper som beskriver atmosfærer eller stemninger. For å skape nye situasjoner er det også enklere og bedre å snakke om hva ulike utforminger gjør og virker enn hvordan de ser ut. I

5 6 Oppgave: "Atmosfære" a) Gruppene fikk utdelt en rekke bilder av ulike arkitektoniske uttrykk, interiører og utearealer. Disse skulle beskrives og diskuteres med begreper som f.eks. "Levende" eller "Sterilt", "Fredelig" eller "Kaotisk", "Inviterende" eller "Avivsende", "Trygt" eller "Truende" osv. Til slutt ble alle bildene (ca 50 stk) hengt opp på veggen i et aksesystem og fulgt opp av en plenumsdiskusjon rundt spesielt interessante eksempler. b) Deltagerne ble bedt om å begrunne sine "liker" og "liker ikke" - foto fra Månebakken ut fra de samme atmosfære-begrepene. Mål: Etablere felles forståelse/ språk og introdusere "designtenking". Atmosfære: Eksempler på bilder som ble brukt i første del av oppgaven I 7 Pause (mer kake og kaffe..) 8 Kort introduksjon om neste workshop: Historien om Månebakken som opprinnelige Trondhjems Dropsfabrikk (Lorentz Erbe & Søn AS) til å ha i bakhodet. Hva har identiteten til Månebakken vært utad og hva kan det bli igjen? Som fabrikk for drops, kjeks, knekkebrød, desserter, kakao-, pudding- og gelepulver var Månebakken et kjent "drømmested" i byen. Kan det bli et drømmested igjen? I

6 9 Oppgave: "Karma" a) Det ble delt ut oppgavekort ("god karma til deg som...") der deltagerne kunne skrive opp små strakstiltak som kan gjennomføres i Månebakken. Oppgavene skulle være enkle, billige/gratis, noe man lett kunne gjort selv med et minimum av innsats. Eksempler: Fjerne et gammelt klistremerke, kaste søppel, vaske et vindu, si hei til alle man møter, sette ut en blomst i fellesarealet, invitere til kaffe el.l. Deltagerne valgte seg en oppgave eller flere for gjennomføring fram til neste workshop. b) Det ble delt ut dørskilt som kan henges på inngangsdørene til leilighetene. Man kunne skrive på hvem som bor i leiligheten og evt en liten hilsen eller beskjed til forbipasserende. Mål: Lage små "bevis" på at endring er igang. Motivere og bevisstgjøre om potensialet i det eksisterende og at selv en liten innsats har effekt. Inspirere til egeninitierte tiltak for sosialt og bærekraftig bomiljø. Historien om Dropsfabrikken - identitet og stolthet. I I

7 WORKSHOP 2 Dato: 27. mai 2015 Sted: Deltagere: Ilsvika Sykehjem Månebakken Borettslag v/ 25 beboere Bjørke Arkitektur v/ Runa Bjørke Nice Industridesign v/ Ida Brobakke og Jonas Asheim 1 Kort oppsummering av forrige workshop. Etter workshop 1 hadde en del av beboerne fylt ut navneskilt til dører og utført småoppgaver fra "karmakort". En kort oppsummering viste at dette stort sett gjaldt deltagerne på workshop 1. Tiltaket fortsetter også etter workshop 2. Målsetting er å få med flere! 2 Deltagerne ble delt inn i fem grupper som ble samlet rundt hvert sitt bord. Hvert bord var på forhånd gitt ett av følgende tema: - Korridor, heis og trapp - Boder og parkering - Takterrasse - Fasade og inngang - Uteareal 3 Oppgave: "Ideer for Månebakken" a) Gruppene diskuterte kort hvilken atmosfære man ønsket seg for det området man var tildelt, og skulle sette tre forskjellige "atmosfære-målsettinger", f.eks. inviterende, luftig og levende. Målene ble skrevet opp og lest opp i plenum. b) Gruppene ble deretter bedt om å generere ideer for hvordan man kan skape slik atmosfære på sitt område ved hjelp av tiltak eller aktiviteter. Ideene ble skrevet ned på gule (fysiske tiltak) eller rosa (aktivitet) post-itlapper og festet på en plansje kalt "idepool") Mål: Oppstart idegenerering og forberedelse for neste del av workshopen. 4 Pause (med mingling, kaker og kaffe!) 5 Oppgave: "Spillet om Månebakken" a) Gruppene fikk utdelt et spillebrett med tegninger av byggene og en terning. Spillebrettene ble fordelt ut fra samme temainndeling som tidligere slik at hvert bord fortsatt representerte et område. Nå skulle deltagerne velge ut sine tre-fem beste ideer fra ide-poolen og plassere på brettet som utgangspunkt for spillet. I

8 b) Deretter flyttet gruppene seg videre til et nytt bord (og et nytt tema eller område), og spillet begynte. Gruppens medlemmer kastet terning etter tur og utførte trekk etter følgende spilleregler: Fjern en idé fra brettet Legg til en idé på brettet Legg til en idé om en sosial aktivitet Overdriv en idé som ligger på brettet Gruppene kunne velge ideer fra ide-poolen som forrige gruppe hadde etterlatt seg eller generere nye ideer. Terningkast seks ble en ekstra oppfordring til å tenke fritt og kreativt. Terningkast en eller to framprovoserer diskusjoner om prioritering og vekting av ideene. "Vrakede ideer" ble plassert i ide-poolen igjen. Etter noen minutter flyttet gruppene videre slik at alle til slutt hadde vært innom alle bordene og dermed alle de ulike spillebrettene og områdene. Mål: Generere ideer og diskusjon Bjørke'Arkitektur''I''Nice'Industridesign' om prioritering av tiltak. Hva synes fellesskapet er viktigst? Etablere felles forståelse og målsettinger ved å "tenke høyt" og forklare valgene sine. Spillebrett - "Spillet om Månebakken" 7 Pause (mer kake og kaffe..) I

9 8 Avslutning og oppsummering av spillet: Etter at gruppene hadde vært gjennom alle områdene/ spillebrettene ble de bedt om å velge ut de fem ideene eller tiltakene de ønsket å prioritere høyest av alle for området de avsluttet ved. Disse ble presentert og oppsummert i plenum 9 Oppgave: "Karma" - som i workshop 1 a) Det ble delt ut oppgavekort ("god karma til deg som...") der deltagerne kunne skrive opp små strakstiltak som kan gjennomføres i Månebakken. Oppgavene skulle være enkle, billige/gratis, noe man lett kunne gjort selv med et minimum av innsats. Eksempler: Fjerne et gammelt klistremerke, kaste søppel, vaske et vindu, si hei til alle man møter, sette ut en blomst i fellesarealet, invitere til kaffe el.l. Deltagerne valgte seg en oppgave eller flere for gjennomføring fram til neste workshop. b) Det ble delt ut dørskilt som kan henges på inngangsdørene til leilighetene. Man kunne skrive på hvem som bor i leiligheten og evt en liten hilsen eller beskjed til forbipasserende. Mål: Lage små "bevis" på at endring er igang. Motivere og bevisstgjøre om potensialet i det eksisterende og at selv en liten innsats har effekt. Inspirere til egeninitierte tiltak for sosialt og bærekraftig bomiljø. Resultatene av Innsikt vil bli oppsummert i en rapport eller "idebank". Medvirkningsprosessen vil fortsette som del av det videre rehabiliteringsprosjektet. I

10 2 Idébank

11 Introduksjon Dette dokumentet gir en oversikt over ideene som kom fram under workshop 2. Workshopen ble holdt 27 mai og 25 beboere fra Månebakken var tilstede. I workshopen jobbet beboerne gruppevis med idémyldring rundt fem definerte områder i Månebakken: 1. Fasade og inngang 2. Boder og parkeringskjeller 3. Uteareal 4. Korridor, heis og trapp 5. Takterrasse Gjennom et spill og diskusjon ble fem ideer prioritert fram som de mest ønskede endringene. Denne delen gir en oversikt over topp fem ideer for hvet område, i tillegg til en oversikt over hvilke andre ideer som kom opp under workshopen.

12 Fasade og inngang DAGENS SITUASJON Ser ikke ut som en boligefasade, todelt inngangsparti, lite sammenheng mellom rød- og gulbygget. Jeg pleier å gå inn i Rødbygget, synes ofte det er skummelt å gå alene rundt på baksiden og inn ØNSKET STEMNING Vennlig - Markert - Luftig TOPP FEM IDEER 1. Male om fasaden, tydeliggjøre hva som er boliger og hva som er næringsvirksomhet. 2. Etablere en kultur for å smile og si hei til de man møter 3. Viktig med stemningsskapende elementer som planter og grønt. 4. God belysning i inngangspartiet, gjerne indirekte lys som oppfattes som hyggeligere 5. Få inn identitetsskapende elementer, f.eks. skilt fra Erbe dropsfabrikk ØVRIGE IDEER Strukturelle grep Store enkelttiltak Små enkelttiltak Strakstiltak Felles inngangsparti Skape et oppholdssted foran inngang Sette opp det gamle Erbe-skiltet Godt opplyst inngangsparti Bedre sykkelparkering Noe beplantning Sitteplass (benk) Si hei til naboer Funksjonsdelt fasade (bolig og næring) Fasade med identitet

13 Boder og parkering DAGENS SITUASJON Boder er spredt rundt i hele bygningsmassen og er uoversiktlig. Mørk parkeringskjeller. Dårlig tilgjengelighet. Tør ikke gå i bodene alene på kvelden, nei! Helst ikke på dagtid heller. ØNSKET STEMNING Trygt - Tilgjengelig - Lyst/åpent TOPP FEM IDEER 1. Godt belysningskonsept med bevegelsessensor 2. Gode løsninger for sykkelparkering og sykkelvedlikehold 3. Etablere et fellesverksted og låneordning for verktøy 4. Overflater på gulv og vegger som gjør arealene lyse og enkle å vedlikeholde 5. Tette vegger med dører til bodene hindrer innsyn og øker sikkerhetsfølelsen. Både for tingene sine og hvordan det føles å gå dit ØVRIGE IDEER Strukturelle grep Store enkelttiltak Små enkelttiltak Strakstiltak Omdisponere areal. Flytte boder og parkeringsplasser Bedre tilgjenglighet, enkel adkomst Nytt gulvbelegg som er lyst og enkelt å holde rent Omorganisering/ omfordeling av bil og sykkelparkering Tilluft til bodkjeller Male vegger lyse Utbedre belysning, sensorstyrt Felles verksted Strømuttak til El-bil Oppmerking på gulv Rydde i boder Vaske Flere åpnere til garasjeporten Sykkelmekke-kurs og felles vaskedag for bil

14 Utearael DAGENS SITUASJON Brukes til parkering, lite bearbeidet og tilrettelagt for beboerne Er ikke akkurat et værende sted. ØNSKET STEMNING Hjemmekoselig - Levende - Et sted man ønsker å oppholde seg TOPP FEM IDEER 1. Trygg og sikker løsning for sykkelparkering, som f.eks sykkelbod 2. Nedgravde søppelcontainere slik at andre ting får prege miljøet 3. Viktig med grønt - som plen med lekestativ 4. Bearbeide dekke foran inngangsparti slik at det er finere, f.eks. brostein eller annen belegning 5. Sted og opplegg for aktivitet - å kunne vaske sykkel/ bil er praktisk og sosialt ØVRIGE IDEER Strukturelle grep Store enkelttiltak Små enkelttiltak Strakstiltak Skape et oppholdssted utenfor bygningsmassen Nedgravde søppelcontainere Grøntareal, plen, brostein Vanntilgang Fast sykkelparkering, evt. sykkelbod Noe beplantning Bedre oppmerking av parkeringsplasser Sitteplass (benk) Årlig sykkelsjekk utenfor

15 Korridor, trapp og heis DAGENS SITUASJON Dårlig tilgjenglighet, nivåforskjeller, uoversiktlig, lite som tyder på at det er folk som bor her. Må ofte følge ut gjestene, hvis ikke finner de ikke veien ut! ØNSKET STEMNING Inviterende - Levende - Funksjonelt TOPP FEM IDEER 1. Lage en kultur for å hilse og snakke mer med hverandre. 2. Det bør være en bedre heisløsning enn i dag. 3. Elementer som postkasser og dørskilt bør være standardisert, i betydningen virke planlagt og ordentlig. 4. Man kan gjøre vegger og overflater hyggeligere ved hjelp av maling/fargesetting. Man kan jobbe med ulike tema for trapper og korridorer, f.eks relatert til drops-historien 5. Det bør være grønt/ planter, bilder og andre stemningsskapende ting. ØVRIGE IDEER Strukturelle grep Store enkelttiltak Små enkelttiltak Strakstiltak Endre adkomst til ulike steder i bygningsmassen Utbedre heis (helt ned og helt opp) Bedre belysning Bone gulvene Dør- og postkasseskilt Hils på naboer Diferensiere de ulike etasjene og trapperommene Tydelig skilting. f.eks fargesti på gulv Trappetrening

16 Takterrasse DAGENS SITUASJON Store åpne areal, adkomst fra trapp, lite brukt. Hvis det er noen andre der oppe, hvor skal jeg sette meg? ØNSKET STEMNING Koselig - Variert -Inviterende. TOPP FEM IDEER 1. Etablere mye innslag av beplantning og grøn, f.eks drivhus. 2. Etablere aktiviteter som grønnsaksdyrking og fellesskap/samarbeid om vedlikehold og vanning. 3. Inndeling i ulike soner inviterer til ulike typer opphold og gjør at det føles enklere å finne seg et sted (gjør det tryggere å gå dit) 4. Aktivitetsskapende elementer som lekeapparater for barn og voksne 5. Se potensialet i eksisterende takoppbygg som ikke er i bruk i dag. Kan bli rom som tilknyttet takterrassen. 6. Bedre gangforbindelse (trapp) mellom nivåene. Oppgradering/reparasjon av det som er ødelagt og nedslitt. ØVRIGE IDEER Strukturelle grep Store enkelttiltak Små enkelttiltak Strakstiltak Bygge et helårs felles oppholdssted. Bygge ny takterrasse på øverste nivå (6.etg) Skape nye væresteder og tilrettelegge for ulik aktivitet Dele opp i ulike soner Bedre tilgjengelighet (heis helt opp, ny trapp etc) Tilgang til strøm og vann Utekjøkken Plantekasser, grønnsakshage Sette opp drivhus Bygge levegger Gjøre trapp mellom terrassene sikrere Noe beplantning Felles arrangementer Små reparasjoner: vaske, beise platting, rense takrenner etc Askebeger Takoverbygg Nye og flere sittegrupper Rydde i bodene

17 3 Scenario

18 Hva må til i Månebakken? Gjennom workshopene i INNSIKT kom beboerne fram til en rekke ideer og innspill for et bedre bomiljø. Mange av disse er knyttet til forbedring av spesifikke områder eller funksjoner ut fra dagens situasjon. Andre er mer overordnede ønsker der omfang og muligheter vil avhenge av økonomi og andre ytre rammer som skal utredes videre. De overordnede målene for Månebakken vil kreve større strukturelle endringer av bygningsmassen. Framover skal det jobbes med å koble de ulike delområdene sammen igjen til en helhet. Da vil innspill og ønsker for fellessområdene og fellesskapet bli fortolket, oppskalert og videreutviklet. Her følger vår forståelse av hva som kan være de store grepene eller fokusområdene i Månebakken. Scenarioene under er basert både på resultatet av workshopene og på de observasjonene som vi har gjort av beboerutsagn, bomiljø og bygningsmasse. Disse kan kombineres og det vil være naturlig at prosjektet henter elementer fra flere av disse.

19 Scenario 1: Identitet og karakter IDENTITET OG KARAKTER Hvilke større grep kan være med å løfte frem Månebakken - påvirke hvordan bygget omtales? Skape stolhet og særegen identitet. Vise hvem som bor der. De ytre rammene gir ikke uten videre mulighet for bygningsmassen til å framstå med et ordinært boligpreg som om den var planlagt som bolig i et regulert boligområde. Et scenario kan derfor være å utnytte potensialet til å ha et urbant, særeget uttrykk og innhold og derigjennom gjøre stedet attraktivt som bolig. Bygningsmassen var opprinnelig en dropsfabrikk - Erbe MÅLSETTING - Etablere karakter og identitet gjennom bygningsmassen. - Tydeliggjøre boligfunksjonen i et næringstungt område. Fasader grafisk bearbeiding... identitet i bybildet GREP - Tematisere en historie eller fortelling som kan gjenspeiles i utforming og i felles aktiviteter/eventer eller rutiner. - Fasaden er interessant som eksponeringsflate. Den er godt synlig. Mens Rødbygget har et uttrykk som skal vernes er det mulig å bearbeide Gulbygget både grafisk, med fargebruk eller ved å tilføre nye elementer. Dette kan være bygningselementer, men også vegetasjon el.l. Banksi -Industri ombygd til bolig - Takterrassene, særlig de to øverste, har av flere grunner et potensiale også som attraksjon utad: Taket kan med sitt innhold bli snakkis på byen og medføre økt etterspørsel etter leilighetene. Den vil til en viss grad bli synlig fra utsiden til tross for at den ligger høyt oppe, og vil dermed være en eksponeringsflate sammen med fasadene. Dessuten vil man kunne knytte arrangementer eller aktiviteter til den som åpner huset opp for bydelen. Adkomst og brukbarhet for alle er en forutsetning. Vegetasjon, romlig variasjon og klimabeskyttelse vil være aktuelle tiltak for å tilrettelegge for (helårs)bruk. Dette må følges opp av gode systemer for vedlikehold, aktivitet, interaksjon og eierskapsfølelse. Fasader grafisk bearbeiding... identitet i bybildet Takterrassesnakkis... som f.eks borettslaget i Veimester K.gt som har eget basseng. ALLE vet om det...

20 Scenario 2: Bedre uteområde og uteareal som buffer UTEOMRÅDE I dag har utearealet særlig utenfor Gulbygget karakter av å være bakgården til en næringseiendom. Beliggenhet i betydningen områdekarakter har mye å si for oppfatning og følelse av boligkvalitet. Et mer positivt ytre miljø vil også øke sikkerhetsfølelsen for beboere og andre som ferdes i strøket. Hvordan kan man tydeliggjøre boligfunksjonen på gateplan slik at den setter preg på og får dominere området rundt seg? Kan man få gjennomslag for slike tiltak til tross for at arealbruken i området er regulert til ervervsområde? MÅLSETTING - Etablere menneskelig skala, oppholdsmuligheter for folk og økt trivsel i omgivelsene som bygget står i. - Knytte boligfunksjonen sammen med parkdrag og boliggatemiljøer i nabolaget via utearealene. GREP - Inngangspartiene kan bearbeides estetisk slik at de framstår annerledes enn inngangene til næringsarealene. Differensiering i seg selv kan være et tiltak. Det kan også tilføres elementer som gir boligassosiasjoner til boliginngangene. Virkemidler kan være en mer bevisst materialbruk på vegg og bakke, vegetasjon, oppholdsmuligheter, belysning og skilting. Samtidig som uheldige og forstyrrende elementer fjernes, som for eksempel synlige og støyende tekniske installasjoner, tilfeldige varselskilt, søppelcontainere etc. Steder i nærheten - Det er tilsammen relativt store flater med utearealer inntil og rundt bygget. En omdisponering av funksjonene som er plassert her vil kunne frigjøre arealer som kan fungere som oppholdsarealer med grønnere preg. Dette forutsetter et samarbeid mellom grunneiere om parkering, sykkelparkering, belysning, belegning, beplantning og avfall. Siden Gulbyggets hovedfasade er nordvendt kan det med fordel legges opp til funksjoner som skaper interaksjon og aktivitet. Det kan være steder for sykkelvedlikehold, aktiv trening/lek eller lignende. Selv om det skal opprettholdes en del parkering og andre funksjoner er det mulig å oppnå en standardheving av utemiljøet gjennom helhetlig planlegging. Kvalitet og grønt gjennom oppgradering overflater og klart definerte steder Oppholdssted

21 - Borettslaget har en tomt som idag er utnyttet til parkering. Dette arealet utgjør et potensiale enten som opparbeidet uteareal i seg selv eller som bytte mot annet uteareal foran inngangspartier. Potensialet i denne tomten er avhengig av borettslagets holdning til parkering, samarbeid mellom grunneriere og hva som kan realiseres når det gjelder regulert arealbruk. Lek ved inngang - potensiale for sosiale møter. Fysisk aktivitet gjør at man bruker uteareal til tross for skygge (nordvendt og støy) Fleksibelt uteareal - Shared space-prinsipp

22 Scenario 3: Felles hovedinngang FELLES INNGANG Hva om man fikk til en felles hovedinngang til Rødbygget og Gulbygget? De ulike inngangssituasjonene er svært forskjellige for de to byggene i dag. Mens Gulbyggets inngang virker lite sentral og utilgjengelig er Rødbygget sin inngang ganske knyttet til gatemiljøet i idylliske Mellomila. Flere beboere i Gulbygget forteller at de ofte velger å gå inn via Rødbygget både fordi det føles unødvendig langt og lite trygt å gå helt rundt. Noen sier også at de helst lar gjester bruke den hyggeligste adkomsten. Kan en endring av situasjonen gi bebyggelsen et mer logisk angrepspunkt, økt sikkerhetsfølelse, styrke forbindelsen mellom byggene og åpne opp for nytt fellesareal? MÅLSETTING Tydelig inngangsparti - Etablere en tydelig og hyggelig boligadkomst som knytter hele Månebakken bedre sammen med boliger og gatemiljø i Mellomila - Få til en bedre arealdisponering og nye innvendige fellesarealer i direkte tilknytning til inngangsparti. GREP - Rødbygget har en unik karakter og har antikvarisk verdi som del av det historiske bygningsmiljøet i Ila. Som hovedadkomst kan dette tilføre identitet og gi hele Månebakken et estetisk løft. Hvordan dette bygget forholder seg til gata utenfor og bebyggelsen forøvrig kan bearbeides videre. Virkemidler kan være en mer bevisst materialbruk på vegg og bakke, vegetasjon, oppholdsmuligheter, belysning og skilting. Forutsetter avklaringer om gategrunn. Oppholdssted, fleksibel arena og luftighet/åpenhet inne - Arealene i 1. etasje i Rødbygget utgjør et betydelig potensiale for å bygge opp under fellesskap og samhold gjennom å knytte rød- og gulbygget tettere sammen.et felles inngangsparti kan tenkes i sammenheng med oppholdssteder, møterom, hobbyrom eller lignende som skaper naturlige møteplasser og blir supplement til det private arealet i leilighetene. Forutsetter at man kan omdisponere andre arealer i bygningsmassen slik at totalbehovet for boder ivaretas. Karakter og særpreg. Personlighet. Levende. Grønt... Værested

23 - Forbindelsen mellom Gulbygget og Rødbygget må styrkes når det gjelder tilgjengelighet og brukbarhet. Eksisterende passasje har nivåforskjeller som må elimineres. En omfordeling av areal som også berører leilighet kan åpne opp for en nødvendig forbindelse. Heisplassering er en nøkkel for å sørge for gode sammenhenger vertikalt i bygget. - Eksisterende inngang til Gulbygget kan fungere fint som sekundæradkomst og adkomst til felles gårdsplassfunkjsoner. Dette kan være både parkering, søppelkasser etc, men også steder for sykkelvask og annet. Mulighet for å samle folk Nødvendige fellesfunksjoner som positive elementer

24 Scenario 4: Arealeffektivitet og flere væresteder inne FELLES INNGANG De innvendige forbindelse både horisontalt og vertikalt i Månebakken er en nøkkel for å få bedre flyt og letthet i boligbyggene. Dessuten er dagens situasjon preget av at arealer til særlig boder og parkering er spredd og utformet mer eller mindre tilfeldig. Hva hvis man fikk ryddet bedre opp ved å omdisponere arealer inne i bygget? Kunne det også åpnet for nye muligheter? MÅLSETTING - Få bedre logistikk i hele bygningsmassen for å få økt funksjonalitet, kvalitet og en mer praktisk hverdag for flere beboergrupper. - Få oversikt og hensiktsmessig arealfordeling og nye innvendige fellesarealer Nye bruksmuligheter GREP - Sameiet Månebakken inkluderer også næringsarealer. Det bør avklares om det er muligheter for å bytte eller sambruke arealer også inne i bygningen for å få en effektiv arealbruk til beste for alle parter. Formålet med det vil være å lage oppholdsmuligheter, bedre plass til fellesfunksjoner eller aktivitetssoner i forbindelse med inngangspartiet i Gulbygget. Effektivt, trygt og praktisk - Å samle bodene litt mer enn i dag vil kunne ryddet opp i planløsningene for å unngå mørke kriker og kroker som gjør at dagens situasjon føles uttrygg. Mindre boder, med vegger til oppbevaring framfor netting, gjør bodarealene mer effektive. Belysning, fargebruk og plass til verksteder eller andre fellesfunksjoner kan gjøre bodområdene til aktivitetsskapende soner. Rødbyggets førsteetasje mot gateplan er beskrevet i scenarioet om felles inngang. Den inneholder mange boder som legger beslag på det som er en svært god plassering av andre funksjoner. Rom for fellesaktivitet? - Parkeringskjelleren utgjør et relativt stort areal og er i realiteten kanskje den viktigste brikken i arealpuslespillet. Arealet er i dag maksimalt utnyttet innenfor de rammene som finnes, men er i grunnen ikke særlig effektivt til parkeringsfunksjonen.

25 En reetablering av heis til kjellernivå vil antagelig gå på bekostning av flere parkeringsplasser på grunn av branntekniske krav. Hvorvidt parkeringskjellerarealet er et potensiale avhenger av hvordan beboerne vurderer behov og tilbud når det gjelder bilparkering og sykkelparkering. - Et helhetlig uttrykk gjennom tydelig (og hyggelig) skilting, fargebruk og annen differensiering av etasjer, korridorer, trapperom og lignende kan være gode virkemidler for å bryte opp bygningsmassen i mindre deler. Dette gir bedre oversikt og gjør det enklere for beboere og besøkende å navigere i byggene. - I dagens situasjon utgjør takterrassene de mest opplagte og aktuelle fellesarealene og det er en selvfølge å ta i bruk disse og tilrettelegge for variert bruk og flere beboergrupper. Klimatiserte oppholdsarealer kan også integreres her slik at det etableres noen felles væresteder med mulighet for helårsbruk. Disse kan være arenaer for ulike felles arrangementer, aktiviteter og møter. Det kan også være rom som er disponible for beboerne og supplerer de enkelte leilighetene sine oppholdsarealer. Det er en forutsetning at adkomst til de ulike takterrassene forbedres slik at de blir tilgjengelige for ulike beboergrupper. Korridorer kan ha temavariasjon - tenk inspirasjon fra hotell? Farge og belysning gjør mye for trivsel og orienterbarhet

26 Scenario 5: Delekultur og nye boformer? DELEKULTUR Flere av innspillene om felles aktiviteter og de rutinene for utveksling av tjenester etc som er etablert allerede (facebook) tyder på at det er et potensiale for å styrke samholdet gjennom delekultur. I dag er selve leilighetene i Månebakken relativt like og beboergruppen er nokså lite variert. Hva om Månebakken kunne tilby boformer som ligger litt på siden av det gjeldende boligtilbudet i Trondheim? The sharing economy MÅLSETTING - Øke attraktiviteten til Månebakken som et særeget og inkluderende sted å bo - Økt merverdi for den enkelte og for samfunnet gjennom helhetlige, bærekraftige løsninger som også inkluderer sosial bærekraft. GREP - I liten skala kan systemer for deling, utveksling av tjenester, informasjon og felles prosjekter være en del av designløsningen. Eksempel på det siste kan være ordninger for pleie av takhager eller at man etablerer en årlig festival. Felles aktiviteter f.eks urban gardening - I stor skala kan man se for seg at deler av boligmassen kan utvikles til mer kollektive boløsninger. Dette kan være enten som sterkere innslag av ansvarsfordeling (barnepass, middagslaging, samkjøring eller lignende) eller sterkere omfang av delt areal. Et slikt grep er avhengig av at det er mulig å etablere/ bygge om slik at det også involverer enkelte leiligheter og beboere direkte. Eventuelt hvis det er mulig å bygge på med flere leiligheter slik beboerne selv har vært inne på. Slik de ytre rammene er (reguleringsstatus, krav til utearealer etc) virker dette umiddelbart som et vanskelig tiltak. System for å dele verktøy og utstyr mellom naboer Sosiale arrangementer

Reparasjon, vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen

Reparasjon, vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen Reparasjon, vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen NORDRE AVLASTNINGSVEG MELLOMILA Reparasjon av terrasser Ny isolasjon, takduk og tredekke, evt andre dekker. BØR TAS MÅ TAS HASTER! 1,5.000.000,

Detaljer

Anne Line Grimen Etat for boligforvaltning

Anne Line Grimen Etat for boligforvaltning Anne Line Grimen Etat for boligforvaltning Bakgrunn for områdesatsningen Boområde på Slettebakken med opphoping av lave levekår og bomiljøproblematikk. 470 kommunale utleieboliger relativt konsentrert

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop

Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop Om undersøkelsen Metode Kvalitativ metode vi skal forstå ikke telle Har intervjuet 10 personer ansikt til ansikt Utvalg 35 personer

Detaljer

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Pilestredet Skanska Bolig AS Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er

Detaljer

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3

vedlegg 21 LEKEPLASSER OG TUN illustrasjoner Plan 0414-01 - Skadbergbakken - Sola kommune - 14.01.2013 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 vedlegg 2 LEKEPLASSER OG TU illustrasjoner Plan 044-0 - Skadbergbakken - Sola kommune - 4.0.203 - Arkitektfirma Helen & Hard AS - Format: A3 TU GEERELT 8 5 4 7 SHARED SPACE Alle tun er definert som shared

Detaljer

Fra tomrom til tomter

Fra tomrom til tomter Mikroinfill Fra tomrom til tomter Vi er i dag alle kjent med behovet for flere boliger i Oslo. Etter vår mening er det rom for mange flere boliger i sentrum av byen. Vi ser på smale tomrom mellom eksisterende

Detaljer

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse Strøket langs Dampsagalleen - sett fra Sagasenter Konsept og beskrivelse Fasade mot Dampsagalleen - sett fra parken Situasjon Illustrasjonene viser et forsøk på å tolke og underbygge en fremtidig ønsket

Detaljer

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no

smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no smaken av storbyen på KLEPP sgtrio.no Utsikt, innsikt & oppsikt spennende kontraster og urbane kvaliteter på klepp Prosjektet gir urbane kvaliteter til Klepp sentrum. Her får du svært sentrale boliger

Detaljer

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014

Perspektiv Dampsagalleen. SAGA ATRIUM G/Bnr. 135/36 REVIDERT PLANILLUSTRASJON 13.11.2014 Perspektiv Dampsagalleen G/Bnr. 135/36 13.11.2014 Saga Terrasse Fremtidig bebyggelse OK GESIMS C+219,5 5. ETG C+215,5 4. ETG C+212,5 3. ETG C+209,5 2. ETG / OK DEKKE TORG C+206,5 OK TERRENG C+202,5 Fasade

Detaljer

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke

GLOBUS. Kultur - Mangfold - Liv - Historie. Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke GLOBUS Kultur Presenteres av Sigrid Salicath, Simon Amdal, Audun Bakke Globus Kultur KONSEPT Mye av identiteten til torget kommer fra de positive egenskapene som torget tilbyr. Det kulturelle mangfoldet,

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

For et trygt og godt borettslag

For et trygt og godt borettslag Rundskriv Borettslaget Etterstad Sør; 04.11.2013 Velkommen til et beboermøte den 14.11.2013 på Etterstad videregående skole. Møtet varer fra 18.00 til ca 20.00. Møtets temaer er: a) Fornyelse av våre uteområder

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

Universell utforming i oppgraderingsprosjekter

Universell utforming i oppgraderingsprosjekter Universell utforming i oppgraderingsprosjekter Avslutningskonferanse REBO 9. April 2013 1 Hva har prioritet i arbeidet med å møte eldrebølgen? Hvilke prioriteringer finner sted mellom de ulike kvalitetsområdene?

Detaljer

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget SJEKKLISTE FOR UTEAREALENES UTFORMING Sted: Drammen Dato: 15.05.13 Tema: Undertema: Kommentar: (for tilbakemelding til forslagsstiller og til saksframlegget) 1. Har området sikre og enkle forbindelser

Detaljer

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet

mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet prosess mitt hjem er min hage økt boligkvalitet gjennom et tettere forhold til uterommet masteroppgave i arkitektur våren 2012 Kirsti Bjerke Øye 2 Prosessheftet viser et utdrag fra prosessen med de undersøkelesene

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Dreiebok Generelle bystudier Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no 2 INFRASTRUKTUR I NORGE 2040 Hvordan bor, arbeider og reiser

Detaljer

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE

GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE UTVIKLING AV OTTA SOM REGIONSENTER VERKSTED 2 19. JUNI 2013 GATEBRUKSPLAN OG FORTETTINGSSTUDIE Tone B. Bjørnhaug Otta har: - et godt funksjonelt utgangspunkt - et godt fysisk utgangspunkt - gode bykvaliteter

Detaljer

Tilfeldig rehabilitering eller planmessig oppgradering?

Tilfeldig rehabilitering eller planmessig oppgradering? Tilfeldig rehabilitering eller planmessig oppgradering? Hvilke løsninger vil være optimale mht å sikre en bærekraftig fornyelse av boligblokker? Kari Hovin Kjølle, SINTEF Byggforsk Bærekraft (sustainability)

Detaljer

Et sammendrag av viktige funn i undersøkelsen vil bli publisert på borettslagets nettsider når resultatet er klart.

Et sammendrag av viktige funn i undersøkelsen vil bli publisert på borettslagets nettsider når resultatet er klart. Beboerundersøkelse 2013 Flaktveitåsen borettslag Kjære beboere! Styret i Flaktveitåsen borettslag har vedtatt å gjennomføre en spørreundersøkelse blant beboerne i laget. Hensikten med undersøkelsen er

Detaljer

universell utforming som strategi i tidligfase

universell utforming som strategi i tidligfase universell utforming som strategi i tidligfase Arkitektkonkurranser og Arkitekturkonkurranser 09.04.2013 1 Lovverk Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008-06-20) Lov om forbud mot diskriminering

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen

Byplan og byanalyse. Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Velkommen! Byplan og byanalyse Hvorfor ny byplan? Hvor er vi nå? Hva forteller byanalysen Parallelle planprosesser skal settes sammen som et puslespill Sentrumsplanen 2001 Bygater og kvartaler Boliger

Detaljer

Total kostnadsramme 40 770 000

Total kostnadsramme 40 770 000 VELKOMMEN Agenda 1) Velkommen - v/ styreleder 2) Hvorfor ekstraordinær GF? - v/styreleder 3) Tilbakeblikk og prosess - v/nestleder 4) Presentasjon av rehabiliteringsprosjektet v/ OBOS Prosjekt og OKER

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

BYENS FESTPLASS I HVERDAGEN - EN CASESTUDIE AV TORGET I STAVANGER

BYENS FESTPLASS I HVERDAGEN - EN CASESTUDIE AV TORGET I STAVANGER BYENS FESTPLASS I HVERDAGEN - EN CASESTUDIE AV TORGET I STAVANGER Monica Reinertsen Masteroppgave Byutvikling og Urban Design Universitetet i Stavanger Våren 2017 PROBLEMSTILLING: HVORDAN SKAPE ET GODT

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Time Bestemmelser til: REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Asplan Viak AS Vedtatt av Time kommunestyre

Detaljer

Fasadeplan og fremtidsbilde for Dr. Wesselsgate og Torget

Fasadeplan og fremtidsbilde for Dr. Wesselsgate og Torget Fasadeplan og fremtidsbilde for Dr. Wesselsgate og Torget MED VERKSTED SOM UTGANGSPUNKT Den 11. juni i år ble det avholdt verksted med fokus på hvilke opplevelser og aktiviteter det er mest viktig å legge

Detaljer

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup industrimuseum (hydro) folk møteplasser bevegelse kultur mixed use Flere møteplasser ute, tenke samarbeid, fl

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 02.05.06 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: Våropprydding. Container kommer 12. mai. Fordeling av plassene i sykkelrommene. Høring om fargevalg i vestibylene. Rengjøring i

Detaljer

Borettslaget i lia ved Tastarustå FORMINGSVEILEDER

Borettslaget i lia ved Tastarustå FORMINGSVEILEDER FORMINGSVEILEDER 1 FORMÅL MED FORMINGSVEILEDER Som en informasjon til Tastagårdens beboere har vi utarbeidet denne formingsveilederen, som gir en del retningslinjer for hensiktsmessig innredning og bruk

Detaljer

Mer enn vegger og tak

Mer enn vegger og tak Mer enn vegger og tak 9. 10. september 2008 Karin Høyland Boligkvalitet for eldre. Mer enn vegger og tak! Karin Høyland NTNU / SINTEF Byggforsk, 1 Boliger for eldre før og nå Før: Tidligere var omsorgen

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv

MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154. Moderne og attraktiv MULIGHETSSTUDIE ENEBAKKVEIEN 154 Moderne og attraktiv SJ arkitekter AS 10.09.015 SJ ARKITEKTER 01 INTENSJON Landemerke Engasjerende arkitektur Smart og fleksibelt Blå-grønn Prosjektet har et stort potensiale

Detaljer

Bofellesskap for aleneforsørgere

Bofellesskap for aleneforsørgere Diplomoppgave NTNU 2015 Kandidat: Håkon Høydalsvik Veileder: Eileen Garmann Johnsen A3-Versjon til Sensor Bofellesskap for aleneforsørgere Se Prosesshefte på: http://hoydalsvik.blogspot.no/ Diplomoppgave

Detaljer

Fjellprydveien 1, plan 2012004 - Planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1

Fjellprydveien 1, plan 2012004 - Planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1 Fjellprydveien 1, plan 2012004 - Planbestemmelser Side 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERINGSPLAN 2012 004, FJELLPRYDVEIEN 1 Vedtatt av Kommunestyret 12.11.2015 i KST-sak 142/15.

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING

EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING Mellomåsen Terrasse EVALUERINGSSKJEMA REHABILITERING MELLOMÅSVEIEN 130 138 BLOKK 2 Styret ønsker at alle beboere skal få anledning til å komme med tilbakemeldinger ved feil og mangler samt ytre seg både

Detaljer

Kalfarveien Gamle Betanien

Kalfarveien Gamle Betanien Kalfarveien Gamle Betanien Designrapport Nybygget, saksnr. 201516380 16. januar 2017 Foto: Kalfarveien 1800-tallet, J.F.L. Dreier. (Universitetsbiblioteket i Bergen/UBB-BROS-04883) Nybygget -Det beste

Detaljer

MESTERHUS PRESENTERER. Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER

MESTERHUS PRESENTERER. Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER MESTERHUS PRESENTERER Signatur hus - EN HUSKOLLEKSJON MED 9 NYE MODERNE BOLIGER Innhold Signatur 300 Signatur 301 Signatur 302 s.5 s.7 s.9 Signatur 303 Signatur 304 Signatur 305 s.11 s.13 s.15 Signatur

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4.

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4. Plan 2379P. Detaljregulering for felt B1i plan 1781, Dr. Martha Persens gate, Hinna Bydel. Datert Rambøll 24.05.2011, sist revidert 08.02.2012 Vedtatt av kommunalstyret for byutvikling 15.03.2012 i medhold

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Arkivsak: 201401771-1 Arkivkode: 512 Saksbeh: Gro Borgersrud Saksgang Møtedato Byutviklingskomiteen 02.02.2015 Bydelsutvalget

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak...

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Møllegata 17, gnr. 19/ bnr. 210, Verdal Reguleringsplankart datert : 25.06.2013 Reguleringsbestemmelser datert : 25.06.2013 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte

Detaljer

Søbakken 2 SENIORBOLIGER I HELGEROA - BORETTSLAG - - tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest

Søbakken 2 SENIORBOLIGER I HELGEROA - BORETTSLAG - - tid til å leve! på er en del av noe større. Menneskelig vi bygger for folk flest Søbakken 2 - BORETTSLAG - SENIORBOLIGER I HELGEROA - tid til å leve! Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE OKTOBER 2011 Hei alle sammen! Nå står høsten for dør og mesteparten av bladene har falt av trærne og vi ser merkbare endringer i naturen bare i den siste tiden. Det er tid

Detaljer

Rapport. Beboerundersøkelse Vevelstadskogen sameie 7.April 2010

Rapport. Beboerundersøkelse Vevelstadskogen sameie 7.April 2010 Rapport Beboerundersøkelse Vevelstadskogen sameie 7.April 2010 I denne undersøkelsen er N=184 respondenter intervjuet pr e-post og postalt. Svarprosent er ca 81 % og anses som meget god svarprosent. Flere

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Tre alternativ: Lynghaug BL - mulighetsstudie, mai Alternativ 1: Fornying av fasader og balkonger.

Tre alternativ: Lynghaug BL - mulighetsstudie, mai Alternativ 1: Fornying av fasader og balkonger. Tre alternativ: Alternativ 1: Fornying av fasader og balkonger. Alternativ 2: Fornying av fasader og balkonger. Påbygg på tak med ny trapp og heis. Alternativ 3: Fornying av fasader og balkonger. Påbygg

Detaljer

Referat fra bibliotekbesøk,

Referat fra bibliotekbesøk, Referat fra bibliotekbesøk, 18.06. 2015 Stor- Elvdal Bibliotek, Koppang Gro Tørud, Interiørarkitekt MIAF Stor- Elvdal bibliotek ligger i sentrum av Koppang, i en tidligere bokhandel, med 5 store vinduer

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt neskilenterrasse.no Fakta om Neskilen Terrasse 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer Solrike balkonger og flott sjøutsikt Leiligheter fra 75 til 117 kvm Flere av leilighetene har store takterrasser

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Kommune: 1103/Stavanger Gnr/bnr: 55/191, 194, 1814 55/194 AskeladdenID: 131063 Referanse

Detaljer

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. 12-5, 2. ledd nr. 2)

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. 12-5, 2. ledd nr. 2) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR REVISJON AV DETALJPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSA AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Plan nr. 0272.01

Detaljer

Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel

Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel STAVANGER KOMMUNE VEDLEGG 3 Bestemmelser for Plan 2360P Detaljregulering for Jåtten Øst felt B2 i plan 1884 - Hinna bydel Datert: 11.11.10, sist revidert 04.03.2011 Virkning av privat detaljplan Bygge-

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

ENDRINGER I OG VED KULTURMINNER I FORBINDELSE MED PLANER OG TILTAK FOR BEDRING AV TILGJENGELIGHETEN FOR ALLE

ENDRINGER I OG VED KULTURMINNER I FORBINDELSE MED PLANER OG TILTAK FOR BEDRING AV TILGJENGELIGHETEN FOR ALLE ENDRINGER I OG VED KULTURMINNER I FORBINDELSE MED PLANER OG TILTAK FOR BEDRING AV TILGJENGELIGHETEN FOR ALLE (En ekstrakt av Arve J. Nilsens foredrag i Risør 5.mai 2010, knyttet til fremleggelse av Prosessverktøyet

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling ArkivsakID.: 06/8392 Arkivkode: GBR-4044/1, PLANID-200919 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 192/13 Planutvalget 08.10.2013 Mindre endring av reguleringsplan for Brunlaskogen, del av Gbnr. 4044/1. - Vedtaksbehandling

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE /

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / ARKITEKTUR 6 / 2014 Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / Med sin sentrale beliggenhet i Trondheim besitter Leütehaven et enormt potensiale.

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

NEDRE VARDEN 15, SOLA: TILPASSET BOFELLESSKAP MED HØY STANDARD

NEDRE VARDEN 15, SOLA: TILPASSET BOFELLESSKAP MED HØY STANDARD NEDRE VARDEN 15, SOLA: TILPASSET BOFELLESSKAP MED HØY STANDARD Kom på visning! Vi vil gjerne vise deg hvor fint det er her GODE OPPLEVELSER GIR ET RIKERE LIV Et hjemmekoselig og trygt alternativ Ta kontakt

Detaljer

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 I FORM OG FARGE C5 Kristin Pallin Margunn Aksnes PROSJEKTBESKRIVELSE / I form og farge er et fireetasjes aktivitetssenter i tre som har en luftig foaje som deler bygget i to. På

Detaljer

Aktiviteter. Lærerveiledning til www.varsomt.org

Aktiviteter. Lærerveiledning til www.varsomt.org Aktiviteter Lærerveiledning til www.varsomt.org 2 Innledning I denne veiledningen foreslår vi aktiviteter knyttet til nettstedet varsomt.org. Forslagene er utviklet med sikte på å gjøre bruken av nettsiden

Detaljer

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2 DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 INNHOLD 1 ORIENTERING... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Dagens situasjon... 2 1.3 Regulering... 3 1.4 Bruk av boligene... 4 1.5 Utforming/ arkitektur... 4 1.6 Interiør

Detaljer

DANNELSESTRAPP. en rød tråd fra barnehage til ungdomsskole. Lindesnes kommune. Utarbeidet juni 2009

DANNELSESTRAPP. en rød tråd fra barnehage til ungdomsskole. Lindesnes kommune. Utarbeidet juni 2009 DANNELSESTRAPP en rød tråd fra barnehage til ungdomsskole i Lindesnes kommune Innledning: Oppvekst- og kulturetaten har arbeidet med hvordan hver enhet kan tilrettelegge for å nå målsetningene i kommuneplanen

Detaljer

Husordensregler. for. Stovner borettslag

Husordensregler. for. Stovner borettslag Husordensregler for Stovner borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.05.1972 med endringer på ekstraordinær generalforsamling 07.06.1972 og ordinær generalforsamling 21.05.1975. Endringer grunnet

Detaljer

Nytorget, en kulturell møteplass!

Nytorget, en kulturell møteplass! Visjon, mål og strategi Nytorget, en kulturell møteplass! Gjennom 6 mål og tilhørende strategi styrkes Nytorget som en kulturell møteplass. Dette er sentrale premisser for videre utvikling av Nytorget,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

FORSLAG: KOLSTADGATA GATETUN / KOLSTADGATA PARK

FORSLAG: KOLSTADGATA GATETUN / KOLSTADGATA PARK FORSLAG: KOLSTADGATA GATETUN / KOLSTADGATA PARK Forslaget går ut på: Kolstadgata sperres for gjennomgangstrafikk i nordvest. Gateparkering kuttes. Deler av gaten brukes til en utvidelse for Tøyen skoles

Detaljer

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren?

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Det har lenge vært et behov for generell oppussing av inngangspartier, trappeoppganger og korridorer

Detaljer

Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i Bodø sentrum

Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i Bodø sentrum Bodø kommune Kulturminnefaglig rapport for vernede bygg i Storgata i Bodø sentrum Tilleggsrapport Oktober- desember 2014 2014-11-28 19.12.2014 Kulturminnefaglig rapport - tillegg Marianne Knutsen Ole Magne

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for kvartal A4, gnr. 111, bnr. 253, Sandnes Indre Havn. Plan nr Sandnes kommune

Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for kvartal A4, gnr. 111, bnr. 253, Sandnes Indre Havn. Plan nr Sandnes kommune Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for kvartal A4, gnr. 111, bnr. 253, Sandnes Indre Havn. Plan nr. 2015 104 Sandnes kommune 1 Formål Formålet med planen er å legge til rette for ny nytt rådhus for

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Hvaler kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel. Tema Skjærhalden

Hvaler kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel. Tema Skjærhalden Rullering av kommuneplanens arealdel Tema Skjærhalden Agenda 1. Velkommen! 2. Griff Arkitektur presenterer foreløpige ideer for illustrasjonsplan for torget i Skjærhalden diskusjon og innspill 3. Trafikkanalyse

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg VINKELBYGGET - nytt kontorbygg Kronstadparken har en unik beliggenhet med nærhet til alt! KRONSTADPARKEN - et mangfoldig Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyingsprosjekt i Bergen,

Detaljer

Premiumkonseptet HOTELLGLANS I HVERDAGEN

Premiumkonseptet HOTELLGLANS I HVERDAGEN Premiumkonseptet HOTELLGLANS I HVERDAGEN 1 4 6 Om Premiumkonseptet Din leilighet ditt valg 7 Hjemme - mer tid til å nyte 8 Attraktive fellesområder 11 12 Premium Basic og Premium Extra Serviceavgift og

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE

HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE HUSORDENSREGLER FOR SANATORIEVEIEN TERRASSE 1. Innleding 1.1 Ordensreglene gjelder for alle sameiere, husstandsmedlemmer eller andre som benytter sameierens leilighet, herunder evt. framleietakere. 1.2

Detaljer

FABRIKKGATEN 6 NYE OG MODERNE LOKALER TIL LEIE

FABRIKKGATEN 6 NYE OG MODERNE LOKALER TIL LEIE FABRIKKGATEN 6 NYE OG MODERNE LOKALER TIL LEIE KRONSTADPARKEN - morgendagens arbeidsplass Møt fremtiden i nytt og moderne bygg som stimulerer til effektivitet og arbeidsglede! Vi har fortsatt ledig to

Detaljer

LANDSBY I BYEN PROSESS DEL 3. Viktoria Hamran Fjellbekk Vår 2014

LANDSBY I BYEN PROSESS DEL 3. Viktoria Hamran Fjellbekk Vår 2014 LANDSBY I BYEN PROSESS DEL 3 Viktoria Hamran Fjellbekk Vår 2014 INNHOLD Innhold Innledning Typologiene 1 Studentkarréen 2 Tett lav 4 Nytt modulsystem 17 Utviklingen av det tredelte systemet 18 Detaljer

Detaljer

Stjørdals nye høydepunkt

Stjørdals nye høydepunkt Stjørdals nye høydepunkt 23 SOLRIKE LEILIGHETER, MIDT I SENTRUM KJØPMANNSGATA 7 - PARKVEIEN 1 BYENS NYE HØYDEPUNKT Kjøpmannsgata 7 har siden 1902, da Herstad-søstrene bygde på eiendommen, vært brukt til

Detaljer

Veileder 1: Demensvennlige møteplasser

Veileder 1: Demensvennlige møteplasser Veileder 1: Demensvennlige møteplasser Hovedbudskap Passende møteplasser er viktig. Personer med demens møtes i økende grad for å arbeide med demensrelaterte saker. De blir også invitert til møter og konferanser.

Detaljer