Fjellturar. Høyanger - på begge sider av Sognefjorden. Fjelltur i Ortnevik: Vetlekusen / Åsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjellturar. www.visithoyanger.no. Høyanger - på begge sider av Sognefjorden. Fjelltur i Ortnevik: Vetlekusen / Åsen"

Transkript

1 Fjelltur i Ortnevik: Vetlekusen / Åsen KART: Start: Skogsvegen ved Øvrebø Varighet: 3-5 timar t/r Høgdeskilnad: 550 meter Frå ferjekaia går du opp Thunevegen mot Øvrebø, fram mot skogsvegen. Følg skogsvegen oppover. Der skogsvegen sluttar, er stien merka med blå malingsmerker. Denne turen høver godt som halvdagstur. Fyrste del går via ein traktorveg/skogsveg. Siste biten gjennom skog og li. Ein treng heller ikkje gå til topps ved halvgått skogsveg er ein ved «Seten». Her får ein fin utsikt over Sognefjorden om ein tek ein liten avstikkar. Ved Vetlekusen er det sett opp ein flott benk der ein kan ete nista si og nyte utsikta. Turen er ikkje spesielt bratt og vanskeleg den høver godt for dei fleste. Kjøp gjerne lokalt turkart /turtipshefte i Ortnevik Nærbutikk eller turistkontor for meir informasjon om turane i Ortnevik. Turen til Vetlekusen er tur nr. 16 i turtipsheftet «Min Tur». Fjellturar - på begge sider av Sognefjorden Tekst: Askvik Media Produsert av for Reiselivsforum 2012

2 Fjelltur i Lavik: Fuglefjellet Fjelltur i : Bergefjellet Toppenhytta Liv Norunn Raasholm KART: KART: Start: Rasteplass ved E39 på Raa, 6 km aust for Lavik GPS: N , E Varighet: 3-5 timar t/r Km: 5 Høgdeskilnad: 534 meter Transport: Buss til Raa, rute / eller bil Parkering: rasteplass ved E39. Ein startar på grusveg på Raa ved E39. Gå kring ein kilometer på grusvegen, til eit skilt viser veg til venstre og inn i tett skog. Det vert eit stykke med kraftig stigning, deretter kjem du over tregrensa og den mektige Sognefjorden kjem til syne seg. Bratt siste stykket før det flatar ut på toppen. Returen kan du velje. Frå Fuglefjellet (534 moh) er det flott utsikt over Sognefjorden og fjella rundt. Kjøp gjerne lokalt turkart i Lavik eller. Turistkontoret har meir informasjon om turane i Lavik, Lavikdal og Norevik. Turen til Fuglefjell er tur nr. 11 på kartet. Start: Bergevatnet, 600 m.o.h. GPS: N , E Varighet: 2-4 timar tur-retur Km: 6 Høgdeskilnad: 280 meter Kort køyretur frå med bil. Følg Fjellvegen frå til Siplo Skisenter. Køyr forbi Siplovatnet og ein liten demning som ligg ved botnen av Siplo skisenter. Hald rett fram til du kjem til «flyplassen». Når du kjem til eit stort vatten, køyr mot venstre og hald fram til du kjem til ein stor demning. Ved bommen her kan ein parkere. Gå langs demningen til du kjem til Bergefjell. Startpunktet (600 moh) er ved demninga. Fyrste del av løypa til den fyrste varden er krevjande, men når du kjem over den fyrste stigninga er det lettare terreng. Terrenget er tørt og fint. Ein kan gå med joggesko, men det kan finnes våte områder. Frå toppen (880 m.o.h.) kan ein sjå ned på, fjorden og utover Sognefjorden. Frå toppen er det merka turar vidare innover fjellet, i relativt lett terreng. Det er mogleg å halde fram mot Berge. Når du kjem til toppen av fjellet, vil stigen deles i to, til venstre kan ein fortsetje til ein fjellvarde, og til høgre kjem ein til Toppenhytta.

3 Solund Med ferje frå Rysjedalsvika via Rutledal til Krakhella. Ein fantastisk fin båttur i Ytre Sogn! Solund er øykommunen som ligg lengst vest i Sogn og Noreg. Båtturen sjølve! Solundnaturen er spesiell med sitt skulpturelle og fargerike berglandskap. Balestrand / Fjærland / Boyabreen Båtturar på Sognefjorden Med ekspressbåten til Balestrand og eventuelt vidare med MF Skånevik til Fjærland Båtturen innover Fjærlandsfjorden. Dei bratte fjellsidene skaper ein heilt unik stemning når du kjem innover mot Fjærland. (Kjøp gjerne ein rundtur med besøk til bremuseum og boyabreen) Norsk Bremuseum i Fjærland Arkitektur i Balestrand. Her er store villaer og Kviknes Hotel i sveitserstil og drakestil. Sognefjord Akvarium i Balestrand. Ekspressbåtrute frå Bergen til Sogndal/Flåm (tur-retur); viktige stoppestadar er Lavik, Nordeide, Vik og Balestrand. Båtrute med MS Sylvarnes frå Nordeide via Måren til Ortnevik og vidare til Vik (tur-retur) Båtrute med MF Skånevik frå Balestrand til Fjærland (tur-retur) Flåmekspressen frå Balestrand til Flåm (tur-retur) Ferjerute frå Rysjedalsvika via Rutledal til Krakhella (tur-retur) Ruteopplysningar: turistinformasjon eller spør ditt vertskap. Tekst: Askvik Media Produsert av for Reiselivsforum 2012 Opplev Sognefjorden - på begge sider av Sognefjorden

4 Det finst ei rekkje moglegheiter for å oppleve Sognefjorden med båt. Frå er det mogleg med dagsturar både austover til Indre Sogn og vestover til Ytre Sogn....Førde Hellebø...Leirvik,607 Rysjedalsvika, Solund...Bergen Lavikdalen Bruland Lavik Oppedal Avedalen Alværa Aven Massnes Ikjefjorden Torvund Guddalen Norevik Nesheim Vadheim Bjordal Vamråk Søreide Kyrkjebø Nordeide Dyrdal Høyangsfjorden Mjølsvik Måren Stordalen Ortnevik 55...Balestrand...Flåm...Vik Ortnevik / Bjordal Ta turen over Sognefjorden frå Nordeide til Ortnevik eller frå Lavik til Oppedal og køyr langs fjorden til Bjordal og Ortnevik. Tips: -rundtur, opplev både nordog sørsida av Sognefjorden. Nordeide-Ortnevik-Oppedal-Lavik-. Hopperstad stavkyrkje er ei av dei eldste stavkyrkjene i Noreg. Truleg vart ho reist kring år 1130 eller Hove steinkyrkje er den eldste steinbygningen i Sogn, datert til slutten av 1100-talet. Kristianhus Båt- og Motormuseum Måren I vakre Måren bor det få menneske. Det er ein flott stad kor ein kan nyte stillheten og vakker natur. Her kan ein leggje ut på fine fotturar på eiga hand, hugs å ta med kart. Måren er berre ein kort båttur frå Nordeide eller Ortnevik....Bergen STØLSHEIMEN Med ekspressbåten eller MS...Bergen Sylvarnes til Nordeide og vidare med buss til tettstad.på tysdag og torsdag går MS Sylvarnes heilt inn til kai. I kan du oppleve korleis ei isolert jordbruksbygd vart til ein mektig industristad. Trappene. To trapper går opp langs fjellsida. Trappene ved Sandvika har 1268 trappetrinn. Trappene i dalen har Her er det mogleg med god trim og ein får nydeleg utsikt på toppen. Lavik Flott turterreng med merka stiar i Ortnevik. Båtutleige ved Nesheim camping i Bjordal, gode høve for fisking! Massnes Villmarkmuseum Vik i Sogn Flåm Parken er ein autentisk bydel frå kring 1916, teikna av arkitekt Nicolai Beer. vart planlagt som ein lys og romsleg «hageby» med opne alléar, torg og fontener. Om sommaren er det guida vandringar i sentrum. badet Industristadmuseum Vannkraftmuseum Ferjebygda Lavik er lett tilgjengeleg med ekspressbåten. Området i og rundt Lavik er ypparleg eigna til friluftsaktivitetar. Fjelltur til Kvamstølen og vidare til Tjønnåsheia, start nede i bygda. Sykkeltur langs Sognefjorden (sykkelutleige på Lavik Fjord Hotell) til Leirvik og eventuelt vidare til Hyllestad og Kvernsteinparken. Eller med ferje over Sognefjorden til Oppedal og vidare med sykkel til Massnes Villmarkmuseum. For størst fjordoppleving - ta båten MS Sylvarnes! Turen går langs mange veglause strender, og viss ein er heldig heilt inn til Findabotnen, ein eksotisk stad skjult i ein av fjordarmane. For kortare reisetid kan ein ta ekspressbåten til Vik. Med ekspressbåten frå Lavik eller Nordeide eller med Flåmekspressen frå Balestrand til Flåm. Når ein tek Flåmekspressen har ein tid til å ta ein tur med Flåmsbana før båten går tilbake.

5 Hiking in Ortnevik: Vetlekusen / Åsen MAP: Starting point: The forrest road at Øvrebø Estimated time (return trip): 3-5 hrs. Altitude: 550 m. From the quay, you follow the Thune road to Øvrebø and the forest road. Follow the forest road upwards. Where the road ends, the continuing footpath will be marked with blue paint marks. This trip is suitable as a half day trip. The first part is via a tractor road/forest road, while the last part goes through the forest and hillside. You need not go all the way to the top, as you will reach Seten approx. halfway along the forest road. By doing a small detour at this point, you will get an excellent view of the Sognefjord. At Vetlekusen, there is a nice bench, where you can sit down to eat your packed lunch, while enjoying the view. The trip is neither very steep nor difficult, and thus suitable for most people. For more information on the trips in Ortnevik, you may purchase the local walking map / trail pamphlet from the local shop in Ortnevik or at the tourist information in. The trip to Ortnevik is trip no. 16 in the trail pamphlet Min Tur. Hiking - both sides of the Sognefjord Tekst: Askvik Media Produsert av for Reiselivsforum 2012

6 Hiking in Lavik: the Fuglefjellet mountain ( Birds mountain ) Hiking in : the Bergefjellet mountain the hut Toppenhytta Liv Norunn Raasholm MAP: MAP: Starting point: Stopping place at Raa, by E39, 6 km east of Lavik. GPS: N , E Est. time (return trip): 3-5 hrs. Km.: 5 Altitude: 534 m. Transport: By car, or bus to Raa, route / Parking: The stopping place by E39. You start at a gravel road at Raa, by the E39. Walk approx. 1 km. on this road, till you reach a sign pointing to the left into dense woodland. There will be some steep ascent, before you cross the tree line and get the view of the imposing Sognefjord. The last part is also rather steep, but it flattens out at the top. You may choose the return trip yourself. From the Fuglefjell mountain (534 m.a.s.), there is an excellent view of both the Sognefjord and the surrounding mountains. You may buy the local walking map in Lavik or. The tourist office offers further information on the trips in Lavik, Lavikdal and Norevik. The trip to the Fuglefjell mountain is trip no. 11 on the map. Starting point: Bergsvatnet, 600 m.a.s. GPS: N , E Est. time(return trip): 2-4 hrs. Km: 6 Altitude: 280 m. A short drive from by car. Follow Fjellvegen from to Siplo ski centre. Drive past the lake Siplovatnet and a small dam at the bottom of the ski centre. Continue straight ahead till you reach a large lake, drive to the left and continue till you reach a big dam. Park your car at the barrier. Walk along the dam till you reach Bergefjell. The starting point (600 m.a.s.) is by the dam. The first part of the trail, to the first marker, is demanding, but once you complete the first ascent, the terrain gets easier. The ground is nice and dry. You may use trainers, although be aware that you may come across some wet areas. From the top (880 m.a.s.), you can view, the fjord and the Sognefjord. From here, there are also marked trails further across the mountain, all in a relatively easy terrain. You may continue to Berge. When you reach the top, the path will split into two options: by going left, you continue to a marker; by going right, you will reach the hut Toppenhytta.

7 Solund Travel with the ferry from Rysjedalsvika, via Rutledal, to Krakhella. A beautiful boat trip in Ytre Sogn. Solund is the island municipality furthest to the west in Sogn and in Norway. The boat trip itself The nature of Solund, with its special sculptural and colourful mountain scenery. Balestrand/ Fjærland Boat trips on the Sognefjord Travel with the express boat to Balestrand, with the possibility to travel further on to Fjærland with the MF Skånevik. The boat trip along the Fjærlandfjord. The steep mountainsides create a very unique atmosphere as you approach Fjærland. (Buy a round trip including visits to both the Bøyabreen glacier and the glacier museum). The Norwegian Glacier Museum in Fjærland. The architecture of Balestrand. Here you will find grand villas and the Kviknes Hotel built in Swiss style and dragon style. The express boat from Bergen to Sogndal/Flåm (return trip); important ports of call are Lavik, Nordeide, Vik and Balestrand. Boat service with the MS Sylvarnes from Nordeide, via Måren and Ortnevik, and further to Vik (return trip). Boat service with the MF Skånevik, from Balestrand to Fjærland (return trip). The Flåm express boat from Balestrand to Flåm (return trip). The ferry from Rysjedalsvika, via Rutledal, to Krakhella (return trip). More information: visit Tourist Information or ask your hosts. Tekst: Askvik Media Produsert av for Reiselivsforum 2012 Experience the Sognefjord - both sides of the Sognefjord

8 There are ample opportunities to experience the Sognefjord by boat. From, it is possible to take day trips both eastwards, to Indre Sogn, and westwards, to Ytre Sogn....Førde Hellebø...Leirvik,607 Rysjedalsvika, Solund...Bergen Lavikdalen Bruland...Bergen Lavik Oppedal Avedalen Alværa Travel with the express boat or...bergen the MS Sylvarnes to Nordeide and further on with bus to the centre of. On Tuesdays and Thursdays, the MS Sylvarnes goes all the way to the port in. In, you may experience how an isolated farm village grew to be a mighty industrial town. Aven Massnes Ikjefjorden Torvund Guddalen Norevik Nesheim STØLSHEIMEN Vadheim Bjordal Vamråk Søreide Kyrkjebø The flight of steps. Two flights of steps run up the mountainside. The stairwell by Sandvika has a total of 1268 steps, while the stairwell in the valley has a total of 2500 steps. Here, you have the possibility of good exercise, crowned with a magnificent view from the top. Lavik Nordeide Dyrdal Høyangsfjorden Mjølsvik Måren Stordalen Ortnevik 55...Balestrand...Flåm...Vik Ortnevik /Bjordal Travel across the Sognefjord from Nordeide to Ortnevik, or from Lavik to Oppedal, and drive along the fjord to Bjordal and Ortnevik. Tip: Do a round trip and experience both the north- and the south side of the Sognefjord. Nordeide-Ortnevik-Oppedal- Lavik-. Great hiking area with marked pathways in Ortnevik. Possibilities to rent a boat at the Nesheim campsite in Bjordal. Great fishing opportunities. Massnes Wilderness Museum Vik in Sogn one of the arms of the fjord. To shorten the travel time, you may travel with the express boat instead. Hopperstad stave church is one of the oldest stave churches in the country, and was probably built around the year 1130 or Hove stone church is the oldest stone building in Sogn, dated to the end of the 1100s. Kristianhus Boat- and Motor Museum Måren There are few people living in beautiful Måren. It is a magnificent place where you can enjoy the silence and the beautiful scenery. From here, you may go on a number of nice walks, but remember to bring a map. Måren is only a short boat trip from Nordeide or Ortnevik. Flåm Parken is an authentic district from approx. 1916, drawn by the architect Nicolai Beer. was planned as a bright and spacious garden city, with open avenues, squares and fountains. During summer, there are guided walks through the town centre. badet swimming pool Industrial Museum Hydropower Museum The ferry village of Lavik is easily accessible with the express boat. The area in and around Lavik is well suited for outdoor activities. From the starting point in the village, you can hike to Kvamstølen and further to Tjønnåsheia. Do a bicycle ride along the Sognefjord (you may rent bikes at the Lavik Fjord Hotel) to Leirvik, or continue to Hyllestad and the Millstone park. Alternatively, you may take the ferry across the Sognefjord, to Oppedal, and ride your bike to Massness Wilderness Museum. For the greatest fjord experience, travel with the boat MS Sylvarnes! On this trip, you will pass by many roadless shores, and if you are lucky, the boat may take you all the way to Findabotnen, an exotic place well hidden in Travel with the express boat from Lavik or Nordeide, or with the Flåm express boat from Balestrand to Flåm. If you choose to travel with the Flåm express boat, you also have the time to do a trip with the Flåm Railway, before the boat departs again.

Tur/Tour Bergen Fana Os

Tur/Tour Bergen Fana Os Tur/Tour Bergen Fana Os 30 Turen tar oss til og forbi fleire av dei mest kjente attraksjonane i denne landsdelen. This tour takes you to several of the most famous attractions in this area. Gamlehaugen

Detaljer

BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers

BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers BRIKSDALSBREEN Oldedalen - The valley of glaciers Oldedalen Guide Stryn/Oslo Loen Alexandra Hotel Loenfjord Hotel 723 Bergen RV60 Olden Fjordhotel Olden 724 Ca 24 km til Briksdal Ca 24 km to Briksdal Loenvatnet

Detaljer

«Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern

«Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern «Topp 20» Vandring / Hiking / Wandern www.hemsedal.com Vanskelighetsgrader Grønn = meget lett Blå = lett Rød = litt krevende Sort = krevende Lengde på turene / Lengde er angitt i antall timer tur/retur,

Detaljer

KIWI Hemsedal INNHOLD. Velkommen til

KIWI Hemsedal INNHOLD. Velkommen til SOMMER 2015 INNHOLD Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus Mandag-fredag....7-23 Lørdag.... 7-21 Søndag....9-21 Velkommen til KIWI Hemsedal INFORMASJON 4-11 -Velkommen til Hemsedal -Hemsedal Turistkontor -Hemsedalkortet

Detaljer

Jostedalen NIGARDSBREEN

Jostedalen NIGARDSBREEN Jostedalen NIGARDSBREEN Velkommen Welcome Willkommen Jostedalen strekker seg frå Sognefjorden til høgfjellet på grensa med Oppland. Dalen ligg på austsida av Jostedalsbreen, som sender mange brearmar heilt

Detaljer

INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015

INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015 1 Informasjonguiden Stord Kommune 2012-2013 INFORMASJONSGUIDEN 2014/2015 STORD MUNICIPALITY Information Guide Stord municipality 2014-2015 1 2 Informasjonsguiden Stord kommune 2014-2015 Foto: Åse Nøttveit

Detaljer

Sunnmørsalpane. Ørsta & Volda Guide orstainfo.no - volda.kommune.no

Sunnmørsalpane. Ørsta & Volda Guide orstainfo.no - volda.kommune.no Sunnmørsalpane Ørsta & Volda Guide orstainfo.no - volda.kommune.no 2013/2014 2 Innhald Contents Annonser - Contents - Advertisements - Inhalt - Annonser Contents Sunnmørsalpane guide Welcome 3 Ørsta 4-5

Detaljer

H Ø V R I N G E N R O N D A N E

H Ø V R I N G E N R O N D A N E H Ø V R I N G E N R O N D A N E N O R G E N O R W A Y w w w. h o v r i n g e n. n o H ø v r Fjellgrenda Høvringen ligger 1000 moh, nord i Gudbrandsdalen ved inngangen til Rondane Nasjonalpark - et av de

Detaljer

TURPROGRAMMET HØSTEN 2015. BLI MED OSS UT!

TURPROGRAMMET HØSTEN 2015. BLI MED OSS UT! TURPROGRAMMET HØSTEN 2015. BLI MED OSS UT! OVERSIKT OVER HØSTENS TURER Helg Type tur Turleder 28-30.08 Kreklingsus Hanne og Sigrid 4-6.09 Raundalsryggen Hallingskeid -Sima Kristoffer og Haldor Marius og

Detaljer

Sunnfjord Fosseheimen 2012

Sunnfjord Fosseheimen 2012 Sunnfjord Fosseheimen 2012 www.sunnfjord.no Fossestien CH/Innovation Norway 2 www.sunnfjord.no Lisjevatnet at Hov CH/ Innovation Norway About Sunnfjord Jølster, Førde, Naustdal, Gaular Sunnfjord ligg sentralt

Detaljer

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com TROMSØ SUMMER 2015 AKTIVITETER / ACTIVITIES Foto: CH_visitnorway.com VELKOMMEN TIL TROMSØ Bestilling er enkelt 1. 2. 3. 4. isl dolore magnibh Bestill på Velg en eller flere aktiviteter som har ledig kapasitet

Detaljer

INFORMASJONSGUIDEN 2012/2013

INFORMASJONSGUIDEN 2012/2013 1 Informasjonguiden Stord Kommune 2012-2013 INFORMASJONSGUIDEN 2012/2013 STORD MUNICIPALITY 2 Informasjonsguiden Stord Kommune 2012-2013 Foto: Nina Sørli Innhald Content Innhald Velkomen til Stord Kart

Detaljer

WANDERN «TOPP 20» FJELLVANDRING HIKING. www.hemsedal.com

WANDERN «TOPP 20» FJELLVANDRING HIKING. www.hemsedal.com FJELLVANDRING I HIKING I WANDERN «TOPP 20» www.hemsedal.com VANDRING I HEMSEDAL SKANDINAVIAS ALPER HIKING IN HEMSEDAL THE SCANDINAVIAN ALPS WANDERWEGE IN HEMSEDAL DIE SKANDINAVISCHEN ALPEN Storehødn Stolheisen

Detaljer

Halsa, Surnadal & Rindal

Halsa, Surnadal & Rindal 2008/09 Lokalguide Halsa, Surnadal & Rindal Toppen av Fjord Norge Aktiviteter side 24 Kulturkalender side 27 Fiske- og vandreeldorado side 10 R Lokalguide R Lokalguide Kristiansund, Averøy & Lokalguide

Detaljer

FJORDKYSTEN REISEGUIDE

FJORDKYSTEN REISEGUIDE FJORDKYSTEN REISEGUIDE www.fjordkysten.no1 Ålesund Trondheim VISIT FJORDKYSTEN AS Kvartalet Næringspark Strandgata 42, 6900 Florø, Norway E-mail: mail@fjordkysten.no Web: www.fjordkysten.no Redaksjonell

Detaljer

Gaustablikk. Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell GAUSTATOPPEN 1883 MOH. HOTEL, HYTTER OG LEILIGHETER - SKISENTER - KONFERANSE

Gaustablikk. Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell GAUSTATOPPEN 1883 MOH. HOTEL, HYTTER OG LEILIGHETER - SKISENTER - KONFERANSE Gaustablikk Ved foten av Sør-Norges høyeste fjell GAUSTATOPPEN 1883 MOH. HOTEL, HYTTER OG LEILIGHETER - SKISENTER - KONFERANSE Gaustablikk Høyfjellshotell, N-366o Rjukan / www.gaustablikk.no / gaustablikk@gaustablikk.no

Detaljer

Foto: Amund Velken. Hardangerfjorden at Hesthammer, near Utne, in the blue hour. Hardangerfjorden ved Hesthammer, nær Utne, i den blå timen.

Foto: Amund Velken. Hardangerfjorden at Hesthammer, near Utne, in the blue hour. Hardangerfjorden ved Hesthammer, nær Utne, i den blå timen. Langs den idylliske vei mellom tettstedet Jondal og Utne ligger Herand, kjent for båtbyggermuseum, oppgangsag og ikke minst 3000 år gamle helleristninger. Foruten tradisjonelle motiv, er feltet på Bakke

Detaljer

NORWEGIAN TREATS TEXT

NORWEGIAN TREATS TEXT NORWEGIAN TREATS TEXT PHOTOS Enchanting Northern Lights and long fjords aren t enough to draw luxury tourists to Norway. They demand private helicopters, champagne and fresh strawberries as well. Blendende

Detaljer

The Golden Road Die Goldstraße

The Golden Road Die Goldstraße The Golden Road Die Goldstraße Den vakre vegen på Vestlandet Die schöne Straße in Westnorwegen The beautiful road in Western Norway Fjell Øygarden Sund Austevoll Fitjar Stord Bømlo Sveio Rv 541, 542, 545,

Detaljer

"The wealthy owner of Fretheim welcomed us as old friends and showed us true Norwegian, which is to say unlimited, hospitality."

The wealthy owner of Fretheim welcomed us as old friends and showed us true Norwegian, which is to say unlimited, hospitality. Å ret er 1870, og låmselva vert bortleigd til Lord Wigram frå England. Dei første turistane som kom til låm, var laksefiskarar. Elva var rik på fjellaure og laks, og fangstane var formidable. iskarane

Detaljer

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN annonse sandbeck.no 2015 CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN Vi har toppet senteret med krydderbutikker for at våre kunder skal oppleve et besøk hos oss som noe unikt og spesielt. Ta en tur innom, og opplev

Detaljer

Velkommen til. KIWI Hemsedal. Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus. Mandag-fredag...7-23. Lørdag... 7-21. Søndag...9-21

Velkommen til. KIWI Hemsedal. Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus. Mandag-fredag...7-23. Lørdag... 7-21. Søndag...9-21 GUIDE 2014/2015 Velkommen til KIWI Hemsedal Butikksjef Oddbjørn Halbjørhus Mandag-fredag...7-23 Lørdag... 7-21 Søndag....9-21 INNHOLD CONTENTS Velkommen Hemsedal Turistkontor Velkomstsenter Arrangement

Detaljer

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier

FASTE, LAVE PRISER. Velkommen til KIWI Hemsedal. og Norges tøffeste garantier GUIDE 2009/2010 FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier Velkommen til KIWI Hemsedal Mandag - onsdag.. 8-21 torsdag - fredag.. 8-23 Lørdag......... 8-20 Søndag....... 10-20 Vi har utkjøring av varer.

Detaljer

Norsk. 2014/2015 www.sognefjord.no

Norsk. 2014/2015 www.sognefjord.no Norsk 2014/2015 www.sognefjord.no Korleis kome til Sognefjord? Bil Frå Oslo E 16 til Fagernes over Filefjell og til Lærdal, ( 304 km ) eller riksveg 52 over Hemsedalsfjellet til Gol og Lærdal ( 330 km

Detaljer

Frå Sognefjorden til Jotunheimen 40 fotturar/walks/wanderrouten i ÅRDAL

Frå Sognefjorden til Jotunheimen 40 fotturar/walks/wanderrouten i ÅRDAL Frå Sognefjorden til Jotunheimen 40 fotturar/walks/wanderrouten i ÅRDAL Fjord Norway.com REISEMÅL ÅRDAL FRÅ SOGNEFJORDEN TIL JOTUNHEIMEN gaupne solvorn kaupanger STARTPUNKT VANDRERUTER S. 28 30 Lusterfjorden

Detaljer

Opplev Sykkylven - midt i hjartet av Sunnmøre

Opplev Sykkylven - midt i hjartet av Sunnmøre Opplev Sykkylven - midt i hjartet av Sunnmøre Activities in Sykkylven Summer/Autumn 2007 V e n l e g, v i l l o g v a k k e r Utgjevar sykkylven reiselivsforum Velkomen til Sykkylven 2007 V e n l e g,

Detaljer

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE

Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE Visit Narvik ARCTIC EXPERIENCE WELCOME TO NARVIK AND OFOTEN Situated in the arctic land scape of Northern Norway, the lo cation of Narvik is perfect e town is surroun de d by astonishing nature, mountains

Detaljer

2013/2014. Jotunheimen Jostedalsbreen. Luster Sogndal Balestrand Høyanger Vik Leikanger. Norsk

2013/2014. Jotunheimen Jostedalsbreen. Luster Sogndal Balestrand Høyanger Vik Leikanger. Norsk 2013/2014 Norsk Jotunheimen Jostedalsbreen Luster Sogndal Balestrand Høyanger Vik Leikanger www.sognefjord.no Korleis komme hit? Avstandar med bil (til Sogndal) Frå Via Km Køyretid Oslo Gol / Hemsedal

Detaljer

HARDANGER FERIETIPS 2015

HARDANGER FERIETIPS 2015 HARDANGER FERIETIPS 2015 Kortreist ferie! Bergen 1,5 t. Haugesund 2,5 t. Stavanger 3,5 t. Oslo 5 t. TripAdvisor og National Geographic kårar fjordane til verdas beste reisemål. Folk frå heile verda reiser

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer