Nr 2 - mars NM i kjøttskjæring. Knivet om seier. side SL i Romania side 4 Ny Arbeidstidsavtale side 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 2 - mars 2012. NM i kjøttskjæring. Knivet om seier. side 9 12. SL i Romania side 4 Ny Arbeidstidsavtale side 7"

Transkript

1 Nr 2 - mars 2012 NM i kjøttskjæring Knivet om seier side 9 12 SL i Romania side 4 Ny Arbeidstidsavtale side år

2 I skolen Yrkesfag og yrkesstolthet [ redaktøren ] Det var fullt på tilskuerbenkene under NM i kjøttskjæring på Nannestad videregående skole i begynnelsen av februar. Mange som satt der var elever i Vg1 som står overfor det vanskelige valget av veien videre i utdanningsløpet. Bildene til fotograf Bo Mathisen på forsiden og i reportasjen fra skolekonkurransen i dette nummeret av I skolen forteller sitt om stemningen og engasjementet hos både deltakerne og tilskuerne. En hel dag fikk Vg1-elever i 16-årsalderen og lærlinger demonstrere håndverk og ferdigheter i et yrke ikke så mange vet noe om. På skolen heter faget på Vg1 «Matfag», men som på andre yrkesfaglige program består det av små smakebiter fra en stor miks av mange forskjellige yrkesfag. I videregående opplæring er det cirka 180 fag som fører fram til yrkeskompetanse med fagbrev eller svennebrev. Det kan jammen ikke være lett verken for elevene, foreldrene, lærerne eller rådgiverne å ha full oversikt over alle mulighetene som finnes, og hvilke som kan føre til lærlingplass og jobb. Nannestad videregående skole var for én dag utstillingsvindu for et fag i en bransje som forteller om et skrikende behov for lærlinger, samtidig som skolene har vanskelig for å få nok elever til å velge faget. NM i kjøttskjæring blir arrangert av bransjen, ved siden av Yrkes-NM (WorldSkills), men vinnerne kan gå videre til Yrkes- EM og Yrkes-VM. Det er ingen tvil om at det å være norgesmester, europamester eller verdensmester er et pluss å ha på CV-en for vinneren. Men kanskje er andre sider ved skolekonkurransene vel så viktige. Noen av de beste fagfolkene i bransjen deltar som dommere. Elever og lærlinger får vist hva de kan, og formelig lyser av yrkesstolthet. Bedrifter i bransjen er til stede og mange har stort behov for lærlinger. Ikke alle skoler deltar selv i skolekonkurranser, men mange tar med elever til arrangementene som finnes for å gi dem kunnskap om ulike yrker. For skoler i Østlands-området kan det derfor være verdt å minne om at det i slutten av oktober er norgesmesterskap i 28 fag på Norges Varemasse i Lillestrøm. I år er det Akershus fylkeskommune som skal arrangere Yrkes- NM i samarbeid med WorldSkills Norway. Sidsel Valum Ny arbeidsgruppe Etter forslag fra Bjørnulf Schanche i SL Nordland har forbundsstyret i SL vedtatt å opprette en ad hoc-gruppe med fire medlemmer og sekretær fra forbundskontoret, som skal stake ut kursen for forbundets politikk framover når det gjelder yrkesfagene. Den skal også forberede innspill til forbundet, LO og KD i arbeidet med den nye stortingsmeldingen om yrkesfag som er varslet i vårhalvåret AU har fått fullmakt til å utnevne gruppa, som skal ha representanter fra minst tre ulike utdanningsprogram. Kurs for tospråklige lærere NAFO tilbyr nye kurs for tospråklige lærere. Kurset skreddersys etter skoleeiers og skolers behov og kan for eksempel omhandle tospråklighet, tospråklige læreres rolle, tospråklig fagopplæring, morsmålsopplæring, arbeid med læreplaner eller lærersamarbeid. Kursene tilbys gratis, de arrangeres lokalt og oppdraget må komme fra skoleeiere. Kontakt rådgiver Saleh Mousavi for nærmere informasjon eller for bestilling av oppdrag: Lokal landsmøtekomité Etter forslag fra SL Rogaland har forbundsstyret valgt følgende komité som skal forberede de lokale rammene rundt landsmøtet i Haugesund i 2013: Fra AU i SL Rogaland: Monika Kvilhaugsvik og Ragnhild Mikkelsen. Fra SL Haugesund: Anders Lorenz, Edgar Kåre Pettersen, Astrid L. Jensen og Gunn Sørhaug. Fra SL Karmøy: Anne Helle. SL i Romania Side 4-5 Tillitsvalgt Side 13 Besøksadresse: Keysers gate 15, 0165 Oslo Postadresse: Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo Sentralbord: Telefaks: Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen Tlf.: FOTO: SIDSEL VALUM Klok med bok Side 14 Redaktør: Sidsel Valum Tlf.: Utgiver: Skolenes landsforbund (SL) Utkommer 10 ggr pr. år og sendes gratis til alle medlemmer i SL. ISSN: Layout: LO Media Tlf Trykk: BK Grafisk 241 MILJØMERKET Trykksak 683 Foto: ifsli Foto: Susanne Lavik/Borkedalen skole Annonser: Lillian Lindberg Tlf / Annonsepriser (4-farger): 1/1 side kr /2 side kr /4 side kr Baksiden kr Prisene forutsetter ferdig materiell, eks. mva. Forbundslederen mener 7 NM i kjøttskjæring 9 Tillitsvalgt i SL 13 Støtter skolebibliotek 14 Spør SL 19 NM i kjøttskjæring Knivet om seier side 8 10 SL i Romania side 4 Ny Arbeidstidsavtale side 6 7 Nr 2 - mars år FORSIDEN: Lærling Stian Solhaug Store-Re (19) ved Nortura Rudshøgda (forsidebildet) vant NM i kjøttskjæring for lærlinger i begynnelsen av februar. Skolekonkurranser og NM-konkurranser bidrar til å få yrkesfagene fram igjen, mener faglærer Thorleif Kielland Aarre, som er leder på matfag ved Nannestad videregående skole og medlem av Skolenes landsforbund. Redaksjonen avsluttet: 28. februar 2012 Neste nummer: 29. mars 2012 I Skolen redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon Formålsparagraf I skolen: 1. Formålet med Skolenes landsforbunds blad er å holde medlemmene informert om virksomheten i forbundet, ivareta deres interesser ved å belyse situasjonen deres i arbeidslivet og samfunnet for øvrig, samt å bidra til debatten rundt forbundets hovedstrategier. Bladet skal ta opp og belyse viktige samfunnspolitiske spørsmål. 2. Bladet skal redigeres i tråd med Skolenes landsforbunds grunnholdninger, verdisyn og politiske ståsted. Ansvarlig redaktør er ansvarlig for bladets innhold. 3. Bladet skal drive en saklig journalistikk, forankret i bestemmelsene i Fagpressens Redaktørplakat, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten. foto: bo mathisen 2 I skolen I skolen

3 internasjonalt samarbeid Aktuelt Samarbeid med lærere i Romania Skolenes landsforbund (SL) har stilt seg positiv til å delta i et prosjekt sammen med LO og den største lærerorganisasjonen i Romania. Tekst: SIDSEL VALUM Rådgiver Hans Øyvind Nilsen i LOs internasjonale avdeling og forbundssekretær Gunnvor Sen i Skolenes landsforbund besøkte i begynnelsen av februar i Bucuresti i Romania for å møte representanter for lærerorganisasjonen FSLI, som er den største fagorganisasjonen i landet. FSLI har medlemmer, som ifølge organisasjonen utgjør 63 prosent av alle landets ansatte i utdanningssektoren. FSLI er tilknyttet CSDR, som tilsvarer norsk LO. Lederne for begge organisasjonene i Romania var blant deltakerne på det forberedende møtet, som hadde som mål å bli enige om rammer for et samarbeidsprosjekt. Gode erfaringer Vi har nylig avsluttet et vellykket prosjekt rettet mot tungindustrien, og har veldig gode erfaringer fra samarbeidet med fagbevegelsen i Romania, sier Hans Øyvind Nilsen. Det tidligere prosjektet ble finansiert med midler fra EØS-finansieringsmekanismene. LOs internasjonale avdeling skal nå søke Innovasjon Norge om midler til det nye toårige prosjektet i Romania, som tar sikte på å styrke tillitsvalgte, verneombud, lærere og andre skoleansatte i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Det er FSLI som har blinket ut HMS som prioritert satsingsområde. SL fikk en henvendelse fra LOs internasjonale avdeling på nyåret, med spørsmål om å delta i prosjektet. FSLI har mange likhetspunkter med SL. Det er en organisasjon som i likhet med oss organiserer alle som er ansatt Gunnvor Sen i skoler eller barnehager, både lærere og andre faggrupper. De mener som vi at alle som har sin arbeidsplass i skolen bør være organisert i samme organisasjon, sier Gunnvor Sen. Ønsker HMS-opplæring Vi besøkte lærerforbundets lokaler i Bucurseti. De la fram sitt syn og ideer til prosjektet. Vi hadde ikke noe fiks ferdig opplegg, men ønsker at prosjektet skal være i LOs ånd, og at det skal komme de fagorganiserte til gode, forteller Gunnvor Sen. Ønsket fra lærerorganisasjonen i Romania var å høyne kunnskapsni- DEMONSTRERER: Lærere organisert i FSLI i Romania demonstrerte 26 dager på rad foran bygningen til undervisningsdepartementet i Bucuresti i november-desember 2011 med krav om at regjeringen måtte gå av. Foto: FSLI Foto: Erik M. Sundt vået innen helse, miljø og sikkerhet. Ifølge Hans Øyvind Nilsen er det aktuelt å søke om midler til et todelt prosjekt over en periode på to år. Tanken er å utvikle en håndbok om HMS, samt pensum og kursopplegg som skal kunne brukes til sertifisering som myndighetene i landet kan godkjenne. I tillegg håper LO å kunne tilby kurs og seminarer for tillitsvalgte, verneombud, lærere og andre skoleansatte omkring i landet. Start i høst Innovasjon Norge skal behandle søknaden i vår. Søknadsfristen er 22. april, og det forventes svar på søknaden innen juni og endelig godkjenning innen august september. Skolenes landsforbund avventer resultatet av søknaden. Dersom alt går etter planen, vil prosjektet starte opp allerede høsten 2012, og da vil SL blant annet måtte ta stilling til om det skal velges en prosjektansvarlig. LO og CSDR vil bli hovedpartnere i prosjektet, mens vi ønsker at SL og FSLI skal være medpartnere. Jeg håper at kontaktflaten til SL vil komme til nytte i prosjektet, og at medlemmer av SL rundt omkring i landet allerede nå kan begynne å tenke over om de har mulighet og lyst til å dele av sin erfaring med HMS-arbeid i Norge, sier rådgiver Hans Øyvind Nilsen i LOs internasjonale avdeling. Fondet for anstendig arbeidsliv og trepartssamarbeid (Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue) Fondet er på 65 millioner kroner (8 millioner euro) Skal bedre arbeidsforhold i de nye EU-landene Norske fagforeninger og forbund kan søke hvis de har med seg en partner fra et av mottakerlandene Fondet er en del av EØS-kontingenten, eller det som Norge betaler EU for å få tilgang til EUs indre marked. Det er én prosent av den norske EØS-kontingenten som skal brukes til dette. Fondet er et resultat av de nye forhandlingene om EØSkontingenten og blir regnet som en seier for arbeidslivets parter i Norge. Gjennom EØS-midlene skal Norge bidra til å styrke samarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter i Sentral- og Sør- Europa. Fondet skal støtte ulike prosjekter i mottakerlandene. Norske arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner har vært sterkt involvert i utformingen av programmet. Det er en målsetting å opprette samarbeid på tvers av landegrensene gjennom de ulike prosjektene. Tidligere har ikke noe av pengene som Norge bruker for å få tilgang til EUs indre marked, blitt brukt til å styrke fagbevegelsen eller et anstendig arbeidsliv i Øst-Europa. Unntaket er et prosjekt i Romania og Bulgaria som har gått over to år og ble avsluttet i Det hadde som fokus en bærekraftig produksjon og styrking av sosial dialog på arbeidsplassen på lokalt og nasjonalt nivå. Mye av prosjektene dreide seg om HMSopplæring. (Kilder: Frifagbevegelse.no og regjeringen.no) Foto: Sidsel Valum Foto: Sidsel Valum Samarbeid om fagopplæring «Å fullføre og bestå» var tema for en samling i Oslo i midten av februar. Til stede var lærere fra 16 videregående skoler i Akershus, representanter fra Avdeling for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune og opplæringskontorene Lærlingekompaniet, Kurs og opplæringskontoret for salgs- og matfagene (KOM), Opplæringskontoret for service og samferdsel og Opplæringskontoret for tele og data. Opplæringskontorene presenterte seg og fortalte om hvordan de følger opp lærlinger i bedrift. Nye valgfag i ungdomsskolen Rundt 70 ungdomsskolelærere ved Engebråten skole i Oslo deltok i begynnelsen av februar på minikurs for å få inspirasjon til praktiske arbeidsmåter og de nye valgfagene. Det ble holdt kurs i drama og teater, kreativ skriving, animasjon, design og redesign, musikk og bevegelse til musikk og teknologi i praksis. Bildet viser lærere som øver seg i å lage animasjonsfilm. 4 I skolen I skolen

4 aktuelt [ forbundslederen mener ] Frykter økte lønnsforskjeller Kjøpekraften skal sikres ved årets lønnsoppgjør, men LO er bekymret for at mer todelt økonomi vil gjøre det vanskelig å holde lønnsforskjellene i sjakk. Tekst: EINAR FJELLVIK/ FriFagbevegelse.no Samordning blir helt avgjørende. Hvis det nå blir fullstendig bonanza i de sektorene som går bra, så vil det føre til økte lønnsforskjeller i Norge. Og det ønsker vi jo ikke, sa LO-leder Nestleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund berømmet innledningen til LO-lederen på LOs representantskapsmøte, men påpekte at noe manglet i utkastet til tariffpolitisk uttalelse. Tekst: Kirsti Knudsen Foto: Kari-Sofie Jenssen På den siste kongressen ble det vedtatt at LO må profileres tydeligere overfor grupper med høyere utdanning, og at rekruttering av denne gruppa er et satsingsområde i inneværende kongressperiode. For å få Roar Flåthen på representantskapsmøtet til LO 21. februar. Dystert bakteppe Både i Flåthens innledning og i LOsekretariatets forslag til tariffpolitisk uttalelse blir det malt et mer enn vanlig dystert bakteppe for årets lønnsoppgjør. Gjeldskrisa i Europa kan utvikle seg til en ny finanskrise, og den kan ramme Norge like hardt som i , advares det. Men selv uten ei ny finanskrise er LO-ledelsen bekymret for utviklingen i norsk økonomi: «Vi kan stå foran en skarp todeling av økonomien som både kan svekke Ønsker løft for høyt utdannete Anne Finborud, nestleder i SL. Studentsekretær i SL sysselsettingssituasjonen, men også komplisere en helhetlig lønnsdannelse», heter det i forslaget til uttalelse. Krise i Europa I denne situasjonen mener LO-lederen den såkalte frontfagmodellen, der eksportindustrien legger malen for de øvrige lønnsoppgjørene, er viktigere enn noensinne. Han minnet også om at det kriserammede Europa er vårt viktigste marked. Vår velferd er basert på at vi får solgt våre produkter til dette markedet. Det gjør det utfordrende å gjennomføre et lønnsoppgjør, sa Flåthen. flere medlemmer med høyere utdanning, må vi ta inn over oss at de organiserer seg av samme grunn som andre: Trygghet i form av sikre lønns- og arbeidsvilkår. Utdanning skal lønne seg, og dette kravet må tydeligere fram i lønns- og tariffpolitikken, sa Anne Finborud. Finborud og Skolenes landsforbund støttet forslaget fra Musikernes fellesorganisasjon (MFO) om å rette ekstra oppmerksomhet mot grupper som har blitt hengende etter i lønnsutviklingen, herunder grupper med høy utdanning. Lene Ness (bildet), som er SLs representant i LOs ungdomsutvalg, begynner i en prosjektstilling som studentsekretær i 60 prosent stilling. Hun skal ha kontorplass i forbundets lokaler, og skal lede arbeidet med et nytt prosjekt som har som mål å øke antall studenter i forbundet og gjøre SL synlig på utdanningsstedene. Forbundsstyret vedtok 17. februar å opprette stillingen for perioden mars 2012 til oktober prosent av tiden skal hun etter planen jobbe spesielt med rekruttering i Oslo. SL Oslo har derfor vedtatt å dekke en del av kostnadene, noe som skal opp til endelig behandling i fylkesstyret når budsjettet vedtas i mai. Stein Grøtting 60 år Forbundsleder Stein Grøtting i Skolenes landsforbund fylte 60 år 21. februar. Dagen ble markert av forbundet med en offisiell mottakelse i Folkets Hus i Oslo, der mange hadde møtt fram. Nestleder Tor-Arne Solbakken i LO overrakte gratulasjoner på vegne av LO-ledelsen. Han understreket at forbundslederen i SL har stor tillit i LO-ledelsen, og at hans synspunkter blir lyttet til. Lederen for Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, var også blant dem som takket for godt samarbeid. Til stede var også Fagforbundets leder, Jan Davidsen, og mange andre gjester fra Fagforbundet og andre LO-forbund, i tillegg til flere tillitsvalgte fra Skolens landsforbund. SL sa ja til Arbeidstidsavtalen Forbundsstyret i Skolens landsforbund vedtok 16. februar med seks mot tre stemmer å godta et nytt tilbud fra KS om arbeidstidsavtale (SFS 2213), som ble lagt fram i et hastemøte 10. februar, etter at forhandlingene hadde strandet 18. januar. Arbeidsutvalget (AU) i SL anbefalte forbundsstyret enstemmig å si ja til tilbudet, da utvalget mente det ville vært usannsynlig å få til en tilsvarende reduksjon i leseplikten dersom avtalen ble behandlet i Hovedtariffoppgjøret. På landsbasis innebærer den nye avtalen etter AUs beregninger i sum årsrammetimer. AU la også vekt på at det er gitt føringer på tidspotten til fordel for kontaktlærerne. Ifølge avtalen økes byrdefullhetsressursen (tidsressurspotten) med en halv klokketime per elev (to tredelers årsrammetime á 45 minutter). Tidsressursen skal blant annet brukes til å redusere kontaktlærernes leseplikttid. For å oppnå det forbundsstyret anser som en betydelig reduksjon i leseplikten, godtok AU og forbundsstyret at avtalen også medfører at antall planleggingsdager økes fra fem til seks. Omfanget av bundet tid økes ikke. KS har varslet at det blir sendt ut B-rundskriv der det klargjøres at den sjette planleggingsdagen skal legges innenfor de 45 fortløpende ukene som utgjør elevenes skoleår. Avtalens varighet er ett år, med mulighet for forlenging ytterligere ett år, slik at den eventuelt kan bli del av hovedtariffoppgjøret i Endringene gjelder fra kommende skoleår, høsten Les mer på Ingen jubel for ny arbeidstidsavtale Etter at forhandlingene med KS om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet brøt sammen i januar, kom partene sammen igjen i begynnelsen av februar og kom fram til en anbefalt løsning. Mange krav fra begge sider ble lagt «på is», og vi kom til å ta stilling til en kortvarig avtale med få men viktige endringer. Som de fleste sikkert har fått med seg går dette ut på at byrdefullpotten til den enkelte skole økes med 0,5 klokketimer per elev og på den andre siden at timetallet for maksimal tilstedeværelse ikke øker, men fordeles på 196 dager i løpet av skoleåret, det vil si en dag mer enn nå. Økningen av byrdefullpotten innebærer en ikke uvesentlig lesepliktreduksjon for lærerne samlet sett. Det ligger sterke føringer på at den skal komme kontaktlærerne til gode. Et av våre viktigste krav var som kjent en økning av kontaktlærerressursen. Fordelingsmekanismen er langt fra optimal, men for å se det fra den positive siden: Den legger opp til at det kan foretas en konkret vurdering av den enkelte kontaktlærers arbeidsbelastning. Vi må legge til grunn at det nå settes i gang prosesser på den enkelte skole med bakgrunn i føringen og utarbeidelse av objektive kriterier for fordelingen. Den ekstra planleggingsdagen er langt mer problematisk. Fra arbeidsgiversida har det blitt argumentert med behov for at lærerne skal kunne konsentrere seg mer om elevene og deres læring. Og så prioriterer de en dag lærerne skal være til stede mens elevene ikke er det. Våre medlemmer har ofte dårlige erfaringer med innhold og kvalitet på de fem planleggingsdagene vi har i dag. Det er ikke vanskelig å forstå motløsheten som sprer seg med utsikt til mer av det samme. Nå er det opp til de tillitsvalgte lokalt å ta initiativ til å fylle både de eksisterende og den nye dagen med et innhold lærerne oppfatter som nyttig og relevant. Når et flertall i vårt forbundsstyre har vedtatt å akseptere avtalen, har dette først og fremst sammenheng med at alternativet ville være å bringe arbeidstidsspørsmålet inn i vårens hovedoppgjør. Etter min mening ville dette bare virke forstyrrende i forhold til det lønnsoppgjøret egentlig skal handle om. Og slik det ser ut nå to måneder på forhånd blir hovedtariffoppgjøret tøft nok likevel! Våre medlemmer har ofte dårlige erfaringer med innhold og kvalitet på de fem planleggingsdagene vi har i dag. Det er ikke vanskelig å forstå motløsheten som sprer seg med utsikt til mer av det samme. Stein Grøtting, leder i sl FOTO: BO MATHISEN 6 I skolen I skolen

5 BARNEHAGER nm i kjøttskjæring Private barnehager bruker mindre på de ansatte Knivskarp konkurranse Offentlige barnehager koster mer enn private. Det skyldes at de private bruker mindre på personalet. Tekst: VEGARD VELLE Fremskrittspartiet i Oslo brukte beregninger fra Telemarksforskning til å hevde at private barnehager er 3.8 milliarder billigere enn offentlige. Ifølge Telemarksforskning er det ikke akkurat slik deres tall og rapporter skal tolkes. Vi visste at private barnehager var billigere enn offentlige. Men det overrasket oss at så å si hele forskjellen lå i personalkostnadene, sier prosjektleder Trond Erik Lunder i Telemarksforskning. Private ikke mer effektive De private bruker hele kroner mindre per barnehageplass enn det offentlige. I all hovedsak skyldes dette at de private barnehagene sparer inn på utgifter til medarbeiderne. Tallene kommer fra en større undersøkelse, Analyse av kostnader i barnehagene i 2010, gjennomført av Telemarksforskning på vegne av Kunnskapsdepartementet. Barnehager i 50 kommuner over hele landet er undersøkt. Tar ut profitter fra driften Forskerne har gjort den samme analysen av kostnader i barnehagene hvert år siden Nytt av året er at de sammenligner hvorfor private barnehager driver billigere enn offentlige. Ser man vekk fra personalkostnadene, bruker de offentlige barnehagene faktisk mindre penger enn de private, viser det seg. Noe som står i motstrid til de ofte gjentatte utsagnene om at private driftere er mer effektive enn offentlige. Funnene styrker ideen om at de private barnehagene sparer inn på personalkostnadene. Spesielt har de større private aktørene incentiver til å ta ut penger fra driften, mener Trond Erik Lunder. Offentlige barnehager har flere ansatte per barn, noe som blant annet skyldes at de har flere barn med spesielle behov, for eksempel funksjonshemmede eller barn med minoritetsbakgrunn. Men også lavere lønn og lavere utgifter til pensjon og sosiale kostnader er med på å trekke utgiftene ned i private barnehager. Tarifflønn i alle barnehager De private barnehagene bruker i snitt 15 prosent mindre til personalet enn de offentlige. Et tiltak for å rette på denne skjevheten kunne være å innføre tarifflønn for alle ansatte i barnehagebransjen. Ellers satses det mye på at knappheten på barnehagearbeidere, og spesielt førskolelærere, skal jevne ut forskjellene mellom det offentlige og det private. LAVERE LØNN: Private barnehager sparer inn på personalkostnader, viser en undersøkelse fra Telemarksforskning. Foto: Colourbox.com Barnehagene vokser Undersøkelsen viser også at barnehagene vokser. Snittstørrelsen på en barnehage lå i 2004 på 44 plasser i private barnehager og 47 plasser i kommunale. I 2010 er det ca 67 barn i kommunale barnehager og 63 i private. Da teller 0 2-åringene som to plasser. Fra 2009 til 2010 vokste barnehagene med rundt fem prosent, både i private og kommunale barnehager. Familiebarnehager legges ned, ettersom det blir bedre dekning av ordinære barnehager. 8 I skolen I skolen

6 nm i kjøttskjæring nm i kjøttskjæring dommere: Dommerpanelet. ELEV: Inge Kjensteberg (16) fra Grong videregående skole vant NM-tittelen i konkurransen for elever. lærer: Faglærer Thorleif Kielland Aarre i prat med tidligere elever, som nå deltar i NM som lærlinger. Utstyrt med finslipte kniver og stålhansker møtes 28 elever og lærlinger til dyst i NM i kjøttskjæring på Nannestad videregående skole 2. februar. Tekst: SIDSEL VALUM Foto: BO MATHISEN NM i kjøttskjæring er viktig for bransjen og hyggelig for de videregående skolene som satser på å utdanne fagfolk som næringslivet ønsker, og som dermed får attraktive lærlinger, sier rektor Per Bjarne Elle ved Nannestad videregående skole da han åpner Norgesmesterskapet i kjøttskjæring. Synliggjør faget 28 elever og lærlinger fra videregående skoler og private bedrifter i en stor del av landet er blant deltakerne. Både i de innledende konkurransene, under semifinalen og i finalen får hver av elevene utdelt én svinebog og lærlingene to, som de skal beine ut etter alle kunstens regler og på best mulig tid. Utrustet med finslipte kniver, vester i stålnetting under hvite frakker og en beskyttende stålhanske på venstre hånd, står elevene og lærlingene klare foran svinebogene ved hvert sitt bord i rustfritt stål da startsignalet blir gitt for det som i realiteten er to norgesmesterskap, ett for elever og ett for lærlinger. Når dere er ferdige og har lagt fra dere kniven, er det ikke lov å røre verken kniven eller bogen. Da sier vi klar, ferdig gå! sier hoveddommer Vigleik Haugen fra Anemalia ved åpning av konkurransene. Håndverk Øvete hender og skarpe kniver går først løs på svoren, som det er om å gjøre å fjerne med minst mulig rester av kjøtt hengende fast. Det er det vanskeligste, røper en 10 I skolen I skolen

7 nm i kjøttskjæring tillitsvalgt i sl Bruker naturen som helsestudio lærling i kjøttskjærerfaget som står blant tilskuerne og følger spent med. Han forklarer at neste skritt er å fjerne et kjøttstykke som på fagspråket kalles «topplokket», og at det så er om å gjøre å fjerne beina og sørge for at senen på det siste beinet er minst fem centimeter lang. Elever fra idrettslinjen ustyrt med stoppeklokker tar tiden. De tre fagdommerne, som i tillegg til hoveddommer Vigleik Haugen er Tor Strømsjordet fra Grilstad og Magne Brevik fra Nortura gir vurderinger av håndferdighet og produkter, og deler ut tilleggssekunder for feil på produkter eller utøvelse av oppgaven. Blant tilskuerne er det også flere representanter for opplysningskontorer og lærlingbedrifter. Yrkesfagene fram Se hvordan han tok ut det beinet, der vant han flere sekunder, hvisker faglærer Thorleif Kielland Aarre, lærling: Othelia Heir, lærling ved Nortura Steinkjer, vant andreplassen i NM for lærlinger. som følger spent med en av sine tidligere elever, som nå er lærling i et lokalt kjøttfirma og deltar i norgesmesterskapet. Thorleif Kielland Aarre er leder og faglærer på matfag ved Nannestad videregående skole og medlem av Skolenes landsforbund. Skolekonkurranser og Norgesmesterskap bidrar til å få yrkesfagene fram igjen, mener han. Han underviser på matfag, og understreker at det i seg selv ikke er et eget fag men omfatter en rekke forskjellige faggrupper. Norgesmesterskapet bidrar til å synliggjøre ett av dem, og vil kanskje inspirere noen av de mange Vg1-elevene på tilskuerplass til å velge nettopp kjøttskjærerfaget. Frode Andersson, nestleder i Kurs og opplæringskontoret for matfagene, KOM, er til stede og følger med i Norgesmesterskapet. Han forteller at det er stort behov for lærlinger i kjøttskjærerfaget. På lærlingjakt Vi satser på å lære elevene på yrkesfag det næringslivet etterspør, for at de skal bli attraktive lærlinger, sier Aarre. Han mener skolen har lykkes godt, og forteller at bedrifter nå er mer aktive i å oppsøke skolen for å sikre seg gode lærlinger. Kanskje har noen av dem allerede blinket seg ut aktuelle lærlinger blant elevene på Vg1 som imponerte med håndverket sitt. Inge Kjensteberg fra Grong videregående skole i Nord-Trøndelag ble kåret til NMmester i kjøttskjæring for elever, med Marius I. Kulstad fra Nannestad videregående skole på andre plass og Kristian Aas-Aune fra Greveskogen videregående skole i Vestfold på tredje plass. NM-mester i kjøttskjæring for lærlinger ble Stian Solhaug Store-Re, som er lærling på Nortura Rudshøgda, med Othelia Heir fra Nortura Steinkjer på andre plass og Sigve Jørstad fra Nortura Steinkjer på tredje plass. Ljosåk takker sine trofaste turkamerater, hundene Mira og Sako, for at hun får daglig mosjon ved siden av lærerjobb og verv som tillitsvalgt. Tekst og foto: SIDSEL VALUM Elisabeth Ljosåk var en av tre representanter fra SL Telemark som deltok på fylkeskonferansen til Skolenes landsforbund i januar. Hun ble valgt inn som fast medlem av styret i SL Telemark i 2011, etter å ha vært vararepresentant en periode. Elisabeth begynte å arbeide som lærer i Etter først ett år som lærer i grunnskolen, har hun siden undervist i videregående skole. Hun er plasstillitsvalgt på arbeidsplassen sin, Lunde videregående skole, som er en yrkesfaglig skole med 15 medlemmer i Skolenes landsforbund. Her underviser hun i år i engelsk, og hun har også vært lærer i norsk, samfunnsfag og historie. Elisabeth er født og oppvokst på Lunde, og bor på Ulefoss en mil unna fødestedet sitt. LÆRER OG TILLITSVALGT: Elisabeth Ljosåk er medlem av styret til SL Telemark. Røtter i arbeiderbevegelsen Hvorfor SL? Det har en ideologisk begrunnelse. Jeg valgte SL på grunn av tilknytningen til LO. Jeg har vokst opp i et Arbeiderparti-hjem, og mamma var aktiv lokalpolitiker flere perioder. Jeg har alltid følt en takknemlighet overfor fagbevegelsen. Hva gir det deg å være tillitsvalgt? Som tillitsvalgt får jeg innsikt i den organisasjonen skolen er på en annen måte, og blir kjent med en større helhet i organisasjonen. Å være tillitsvalgt gir meg mulighet til å påvirke min egen og andres hverdag. Jeg synes det er bra å få anledning til å være med på kurs og konferanser, og å være nødt til å holde meg oppdatert. Balansert syn Største utfordringen som tillitsvalgt? Jeg jobber på en yrkesfaglig skole, hvor fellesfaglærerne og programfaglærerne ikke alltid er enige om hvordan skolehverdagen bør organiseres. Som tillitsvalgt må jeg prøve å ha et balansert syn på saker. Alle skal føle at de har en tillitsvalgt som taler deres sak. Mener du at SL blir hørt og har gjennomslag i din kommune/fylkeskommune? Ja, vi er representert der vi skal være, også lokalt på min skole. Det er en fordel at det ikke bare er én organisasjon for lærerne på skolen, og at vi derfor er to tillitsvalgte i forhandlinger og møter med ledelsen. Hvilke saker brenner du mest for å få gjennomført? Først og fremst er jeg opptatt av tidsbruksutvalget og den konklusjonen de kom fram til. Jeg ser fram til at den blir fulgt opp. Jeg tror mange synes de har for mye å gjøre som ikke har med kjerneoppgavene undervisning, vurdering og planlegging av undervisning å gjøre. Dessuten synes jeg det er viktig å beholde kompetanselønnssystemet, og at det videreføres. Jeg er for at vi skal ha mest mulig kollektiv lønnsdannelse, og er ikke tilhenger av lokale lønnsforhandlinger. Trenger ikke treningsstudio Hva gjør du i fritiden for å hente nye krefter og inspirasjon? Jeg kan gå rett ut i skiløypa hjemmefra. Jeg har to hunder, en svart labrador som heter Mira, og en golden retriever som heter Sako. De er vannhunder, og er med ute i båt om sommeren. Hundene gir meg ikke noe valg, jeg må ut og lufte dem, og jeg trenger derfor ikke noe helsestudio. Jeg og hundene har vært mye ute med sparkstøtting i vinter, og vi går ellers mye på skiturer og skogturer. Mira venter valper i mars, det er andre gang hun skal ha valper. I tillegg til verv i SL er jeg dessuten sekretær i den lokale båtforeningen, men jeg prøver å holde meg unna kveldsjobbing for å ha tid til hundene. Elisabeth Ljosåk Alder: 46 Sivilstatus: samboer med Sven Erik. Har tre barn, Nicholas (24), Daniel (23) og Helena (20) Arbeidsplass: Lunde videregående skole i Telemark Tillitsverv: plasstillitsvalgt og medlem av styret til SL Telemark 12 I skolen I skolen

Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet

Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet Sentral Generell Særavtale (SGS) 1010 Følge av pasient/klient/elev Noen kommentarer fra KS og Utdanningsforbundet Kurs for nye tillitsvalgte høsten 2014 2 Avtalens omfang, ikrafttreden og varighet 2 Avtalens

Detaljer

Landsmøte Skolenes landsforbund april 2017 Innstilling fra valgkomitéen

Landsmøte Skolenes landsforbund april 2017 Innstilling fra valgkomitéen Sak 8 a) Valg Valg av forbundsledelsen Landsmøte Skolenes landsforbund 3. 6. april 2017 Innstilling fra valgkomitéen Verv Namn Fylke Yrkesbakgrunn Leiar Anne Finborud Oslo Pedagog GS 1. nestleiar Terje

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2016

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2016 Særavtalar undervisningspersonale Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2016 Arbeidstakerperspektiv Arbeidstid: den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver. Aktivt arbeid

Detaljer

Særavtaler Sentrale og lokale. Bergenskurset ATG September 2015

Særavtaler Sentrale og lokale. Bergenskurset ATG September 2015 Særavtaler Sentrale og lokale Bergenskurset ATG September 2015 Morten Pedersen/Siv Fjeldseth Særavtaler Det er inngått en rekke sentrale generelle særavtaler og sentrale forbundsvise særavtaler som berører

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 1 - Hjemmel Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A 4-3 og Arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 10. Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser

Detaljer

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland, januar/februar 2017

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland, januar/februar 2017 Særavtalar undervisningspersonale Utdanningsforbundet Hordaland, januar/februar 2017 Arbeidstakerperspektiv Arbeidstid: den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver. Aktivt

Detaljer

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev Mellom KS og LO-Kommune EL & IT-forbundet Fagforbundet Fellesforbundet Fellesorganisasjonen Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Om skolekonkurranser i Nordland

Om skolekonkurranser i Nordland Om skolekonkurranser i Nordland Informasjon utarbeidet av koordinator seniorrådgiver Gunnar Pedersen 1 Fylkesutdanningssjefen har invitert de videregående skoler til å la elever få delta i yrkeskonkurranser

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015 Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG15 12. november 2015 Kartleggingar grunnopplæring 2010: Kartlegging av skoleeiernes engasjement,

Detaljer

Program for skolebibliotekutvikling

Program for skolebibliotekutvikling Program for skolebibliotekutvikling Hva har vi oppnådd og hvor går vi videre? Universitetet i Agder Siri Ingvaldsen Oslo 22. november 2012 2009-2013 40 millioner Grunnskolen Universitetet i Agder gjennomfører

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2015

Særavtalar undervisningspersonale. Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2015 Særavtalar undervisningspersonale Utdanningsforbundet Hordaland, februar 2015 Arbeidstakerperspektiv Arbeidstid: den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver. Aktivt arbeid

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

mcv-:. PROTOKOLL Unio Saks. nr. 17/ Dato: Sted: Parter: Sak:

mcv-:. PROTOKOLL Unio Saks. nr. 17/ Dato: Sted: Parter: Sak: KS PROTOKOLL Saks. nr. 17/00295-14 Dato: Sted: Parter: Sak: 09.12.2016,16.01.2017, 06.02.2017 Oslo KS og Unio Reforhandling av SGS 1010 - Følge av pasient/klient/bruker/elev Til stede: KS: Unio: Kjersti

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider. Askvoll 02.10.13

Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider. Askvoll 02.10.13 Sølvi Olrich Sørebø prosjektrettleiar, Bli helsefagarbeider Askvoll 02.10.13 Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: KS, Virke og Spekter Finansierast av Helsedirektoratet, Forankra

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003]

Undersøkelse om svømmedyktighet Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003] Undersøkelse om svømmedyktighet 2003 Gjennomført av: MMI as Gjennomført for: NSF og NSSR [November 2003] Prosjektinformasjon Side 2 Formål: Kartlegging av svømmedyktighet blant 5. klassinger og lærernes

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

Følgeav pasient/klient/elev på reise (SGS 1010)

Følgeav pasient/klient/elev på reise (SGS 1010) Følgeav pasient/klient/elev på reise (SGS 1010) 1 - Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre noe annet er regulert i denne

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Følge av pasient/klient/elev (SGS 1010)

Følge av pasient/klient/elev (SGS 1010) Følge av pasient/klient/elev (SGS 1010) Sentral generell særavtale vedrørende 1010 Følge av pasient/klient/elev for perioden 1.1.2009-31.12.2010 mellom KS og LO - kommune: Fagforbundet El & IT Forbundet

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019

Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019 Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019 Bilde NASA 2004 Innhold Forord... 2 Bakgrunn... 2 Hva er internasjonalisering i utdanningen?... 3 Internasjonalisering

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Program for skolebibliotekutvikling

Program for skolebibliotekutvikling Program for skolebibliotekutvikling Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder Siri Ingvaldsen Juni 2011 Program for skolebibliotekutvikling Universitetet i Agder - oppdrag fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse:

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse: Referat fra møte i Gjeterhundrådet Tid: Fredag 9. oktober Sted: Quality Panorama hotell, Trondheim Tilstede: Atle Arnesen, Oddbjørn Kaasa, Anne Kari Veiklenget og Stig-Runar Størdal Saksliste: Sak 37/

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2010 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1000 intervjuer med et landsdekkende og representativt

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser!

Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år. premiedryss og spesialpriser! Barnas forskningskonkurranse fyller 15 år premiedryss og spesialpriser! Konkurranseregler: Alle som går i 1. 7. klasse kan delta. Gå sammen to eller fl ere, gjerne hele klassen sammen. Lag et vitenskapelig

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine

Detaljer

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008 Organisasjons- og evalueringsprosjektet Organisasjonsfasen: 1. Januar 2006-1. Juli 2008 ORGANISASJONS- OG EVALUERINGSPROSJEKT I LANDSMØTEPERIODEN 2005-2009 2009 Fase A. Organisasjonsfasen (til 1. Juli

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Dato: 02.11 og 08.11.2010. Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1010 -Følge av pasient/klient/elev

PROTOKOLL. Dato: 02.11 og 08.11.2010. Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1010 -Følge av pasient/klient/elev liiuol2-2' r7åt.. 4iz p PROTOKOLL Saks.nr. 1 0/0 1 8 5 6-45 Arkivkode: Dato: 02.11 og 08.11.2010 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1010 -Følge av pasient/klient/elev Til stede: KS: UNIO:

Detaljer

Hva er SRY og faglige råd?

Hva er SRY og faglige råd? Hva er SRY og faglige råd? Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og de ni faglige rådene er myndighetenes rådgivende organ for fag- og yrkesopplæringen. Marion Dahl Schjelderup 1 Partsamarbeidet i fag-

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer