on site Nr. 9 Juni årgang God sommer!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "on site Nr. 9 Juni 2010 3. årgang God sommer!"

Transkript

1 on site Nr. 9 Juni årgang God sommer!

2 Spennende tider Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Sommerferien 2010 er nå rett rundt hjørnet, og alle har god grunn til å ta et velfortjent hvileskjær etter nok et halvår med mye aktivitet i KAEFER ENERGY. Den største milepelen for oss i juni er levering av Gjøa prosjektet. Dette har vært et langt, til tider svært krevende, og etter hvert et stort prosjekt for oss. Men vi har heldigvis fornøyde kunder i Aker Solutions og Statoil. Prosjektet vårt har fått mye skryt fra kundene på kvaliteten vi leverer skryt som alle involverte så absolutt fortjener. Men det er også på sin plass å skryte tilbake og takke både Aker Solutions og Statoil for et veldig godt og konstruktivt samarbeid! Nå ser vi allerede frem mot neste fase, som vil foregå offshore. Her vil vi stille med mannskap sammen med Aker Solutions, for å koble opp plattformen og dermed sikre at første olje kommer på dekk i oktober Men det er også mye annet som foregår i selskapet for tiden. Vi har personell i Kasakhstan, vi forbereder oppstart av prosjekt i Murmansk sammen med Reinertsen, aktiviteten i Verdal øker gjennom rammeavtalen med APT, rekordhøy belastning på Innredningsprosjektene, mye som skjer i prefab. i Stavanger, andre offshore prosjekter osv. Det er derfor også viktig å tenke på alle våre medarbeidere innenfor administrative og indirekte funksjoner, som gjør en kjempejobb for å holde hjulene i gang. Innenfor området HMS, ser vi en fortsatt positiv utvikling i sykefraværet. Dette er positivt både for den enkelte, og for selskapet. I de siste månedene har færre vært syke, og dermed kunnet utføre en viktig jobb for KAEFER ENERGY og kundene våre. Når det gjelder sikkerhet, har vi fortsatt for mange småskader. Disse har enten resultert i førstehjelp eller medisinsk behandling. Selvfølgelig mest uheldig for den enkelte som blir utsatt for skader, men får vi mange nok av de mindre skadene øker sannsynligheten for at vi får en mer alvorlig hendelse. Vi må unngå begge deler! En annen milepel for oss i år er innflytting i nytt hovedkontor i Stavanger. Selv om ikke alle ansatte i KAEFER ENERGY kan arbeide i dette bygget, er det viktig å si at huset tilhører oss alle. Filosofien bak bygget er at det skal være funksjonelt, gi trivsel, god kommunikasjon, og et godt arbeidsmiljø. Og ikke minst skal våre kunder trives med å besøke oss ofte. Prefabrikasjonen i Stavanger er en viktig del av virksomheten vår, og det var derfor viktig å lage et bygg som også kunne inkludere denne. Med Norges mest moderne prefabrikasjon innen Isolering, har vi så absolutt lykkes med det. Mange har også tatt fagbrev i år, i tillegg til nyansatte. Dette er en svært viktig del av utviklingen vår, og jeg vil oppfordre alle som tenker på å gjøre det gjør det! Før sommeren vil vi sette i gang en Trivselsundersøkelse blant alle oss som er ansatt i KAEFER ENERGY. Hensikten med dette er å spørre hvordan folk trives i selskapet, men ikke minst få frem forslag 2

3 til hva som kan gjøres bedre. Så når du mottar spørreskjema, vær rask med å fylle dette ut. Det mest spennende som vil skje før sommerferien, er Statoils tildeling av rammekontrakter innen Vedlikehold. Vi håper selvfølgelig å få en andel av disse, og da skal vi nok engang vise oss tilliten verdig. Sammen med våre andre pågående kontrakter, vil dette gi nok et bidrag til å fortsette utviklingen av KAEFER ENERGY! Så er det bare å ønske dere alle, medarbeidere, kunder, og samarbeidspartnere en riktig god sommer sammen med familie og venner! 3

4 KAEFER ENERGY AS satser videre flere arbeidsplasser Nytt hovedkontor Geitaberget 17 på Forus. KAEFER ENERGY er et industriselskap i utvikling både når det gjelder prosjekter, kompetanse, og antall ansatte. De siste to år har organisasjonen ved hovedkontoret i Stavanger vært lokalisert i tre forskjellige kontor- og verkstedbygg. Nå samler vi mer enn 100 ansatte i Stavanger under ett tak på Forus, for å kunne arbeide mer effektivt og for en bedre trivsel for våre ansatte. Gjennom dette vil vi også kunne yte våre kunder og samarbeidspartnere enda bedre service. KAEFER ENERGY gjennomfører prosjekter på flere steder i Norge, samt en betydelig aktivitet offshore. I vårt nye bygg har vi derfor prioritert plass til flere samhandlings rom, med det beste av kommunikasjonsteknologi. Sammen med effektive arbeidsmetoder, vil dette gjøre oss i stand til rasjonell samhandling både med våre kunder og egne prosjekter. I tillegg vil det også redusere reisevirksomheten i bedriften, som sparer både miljø og kostnader. KAEFER ENERGY har høy fokus på opplæring og kompetanseutvikling. Vårt nye bygg er derfor innredet med et eget Opplæringssenter, med alle nødvendige fasiliteter. Dette vil bli flittig brukt i prosjektsammenheng, til spesialkurs for våre ingeniører, men ikke minst til opplæring av lærlinger og annet personell som skal ta fagbrev. Våre kunder vil selvfølgelig også kunne benytte seg av Opplæringssenteret. I byggets underetasje er det etablert et moderne produksjonsverksted rettet mot Isolering og Innredningsaktiviteter. I forbindelse med våre prosjekter, og andre direkte kontrakter for våre kunder, har vi en betydelig fabrikasjonsaktivitet. Verkstedet på over 800 m 2, med flere datastyrte maskiner og optimal logistikk, har en normal bemanning på 40 personer. I planleggingen av bygget er det lagt vekt på en god standard, men ekstra fokus på løsninger som er energibesparende og HMS vennlige. Dette gjelder både i verksted området, og kontorene. Innflyttingen vil selvsagt bli markert både sammen med våre kunder og ansatte. Vår nye besøksadresse er: Geitaberget 17, 4033 Stavanger. 4

5 og nytt hovedkontor med moderne produksjonslokaler Stort og moderne lager og prefab verksted. Trivelig resepsjon. Prosjektledermøte. 5

6 Kantinen vår. Prefab verkstedet. Ressursavdelingen. 6

7 Kjære alle kollegaer I løpet av juni 2010 vil det bli lagt ute en trivselsundersøkelse for alle fast ansatte i KAEFER ENERGY. Dette er første gang at vi gjør en slik undersøkelse samlet for hele selskapet. Undersøkelsen er anonym og resultatene vil kun kunne leses på avdelingsnivå og samlet for hele selskapet. Det vil kreve at minst 5 i hver avdeling svarer for at vi skal kunne ta ut rapport, så håpet er jo at vi får dere alle til å bruke noen minutter på dette. Det er et viktig verktøy til bruk i et kontinuerlig forbedringsarbeid. i løpet av september Vi har inngått et samarbeid med organisasjonspsykolog Håvard Levang, han vil bistå oss i analysene og veien videre i programmet. HRAsystem, som dataystemet heter, er et web-basert verktøy som vi har valgt å bruke for slike undersøkelser. Systemet avhenger ikke av TeleComputing, så alt du trenger er Internett tilgang. Dere vil alle motta et brukernavn og passord som er deres private. Passordet blir i første omgang satt opp av oss men kan og bør endres av deg ved første innlogg!! Adm. dir. Karsten Gudmundset. Resultatene, oppfølgingen og tiltak etter en slik undersøkelse vil bli kommunisert ved bruk av Extranett og avdelings møter. Vi forventer nå at vi skal ha resultater klar Vi vil bruke SMS og mail for å kommunisere så det er viktig at du holder oss oppdatert med ditt mobilnummer og din mailadresse!! Samhandlingsrom. 7

8 Overflate og tilkomst Thorbjørn Jensen Divisjon sjef Overflate og tilkomst Vi har nå lagt bak oss et halvår preget av både vulkanutbrudd, streik og høyt aktivitetsnivå på våre disipliner. Ferdigstillelsen av GJØA plattformen på Stord har tatt mye av vår tid, og vi har til tider hatt en veldig høy bemanning på dette prosjektet. Overflate og Stillas har på det meste hatt nærmere 300 personer involvert, og det sier seg selv at det er utfordrende når alt dette personellet skal avslutte sitt arbeid på Gjøa og omplasseres på kort tid. Vi har hatt forkantsaktiviteter til revisjonsstans på Tjeldbergodden i flere måneder, og er i skrivende stund midt inne i selve stansen, hvor våre disipliner er sentrale. Totalt sett er det nærmere 60 personer i sving under stansen, og majoriteten kommer fra overflate og stillas. Så mange har vi aldri vært før på dette prosjektet. Det er kjekt å registrere at vi får gode tilbakemeldinger fra både kunde og vårt eget personell. Tjeldbergodden er rett og slett en trivelig arbeidsplass. På Aibel i Haugesund har vi hatt en liten styrke med malere siden februar, dette er veldig kortsiktige oppdrag, som krever en del fleksibilitet og omstillingsevne fra våre ansatte, og det har vi stort sett fått til. Av andre landprosjekter vi har vært rundt på kan nevnes, Mongstad, Aker Solutions Egersund, Naturkraft Kårstø, H-6 Rigg Stord, samt flere mindre prosjekt. I Avdeling Midt Norge er det mye spennende som skjer, både arbeid som vi har fått, og arbeid som vi tilbyr på. Av pågående aktiviteter, kan nevnes overflatearbeid for Aker Piping Technology i Verdal, hvor vi har en gjeng i 8

9 Teorikurs, stillas. Orkanger for Reinertsen. Samtidig ser vi mange spennende utviklingsmuligheter i Midt Norge. Offshore er vi godt representert på Statfjord Senfase, Heimdal og Grane m.m. og har forventninger til at det skal øke når Statoil skal dele ut ISO kontraktene i sommer. Kompetanseutvikling står høyt oppe på prioriteringen, og her har vi et stor trykk for tiden. Dette gjelder spesielt fagbrevsdekningen. Vi har som mål å øke fagbrevsdekningen med minst 20 % i år, og vi får stadig meldinger om enda en ansatt har fått fagbrev. Ingenting gleder oss mer enn det, da det bidrar til å få oppdrag å sikre arbeidsplasser for fremtiden. I juni hadde vi oppfriskningskurs for 16 stillasoperatører, som alle gikk opp til teorieksamen i etterkant. Jeg hadde gleden av å møte dem i klasserommet, og opplevde en positiv, og topp motivert gjeng. Ser frem til å høre resultatet fra eksamen. Her føler jeg meg trygg på 16 nye fagbrev i løpet av Andre kompetansehevende tiltak som er gjennomført i år: isoleringskurs for malere, habitat kurs, stillaskurs for malere, riggerkurs m.m. Dette koster selvfølgelig penger, og vi har aldri investert mer i våre ansatte enn det vi gjør i år. Jeg er overbevist om at dette er riktig satsing. Vi jobber hver dag med å skaffe nye oppdrag, og det er for tiden høy aktivitet med forespørsler og tilbud. Dette gjør at vi ser lyst på fremtiden i KAEFER ENERGY. Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke alle fra overflate og stillas, samt ressurskoordinatorene for innsatsen dere har lagt ned hittil i år. En spesiell takk til dere som har vært fleksible utover det man kan forvente. Jeg kan forsikre dere om at det blir lagt merke til. Tusen takk! 9

10 Aina Hansen Business Manager på Snorre A Aina Hansen begynte i KAEFER ENERGY 1. mars dette året. Aina er utdannet siviløkonom og tok sin mastegrad i Frankrike, mens hun jobbet i bedriften Total. Det bør nevnes at studiene som opprinnelig er en to års studie, ble gjennomført i løpet av 13 måneder. Selv om Aina ikke ønsker å fremheve dette spesielt, vil redaksjonen gjerne fremheve at hun ble nominert til Årets Økonomistudent Aina påpeker kjapt at hun ikke vant denne prisen. Vi vet at dette uansett er en ærefull nominasjon, så vi gratulerer henne likevel. Masteroppgaven Masteroppgaven gikk ut på reiseregningsprosess og prosedyrer i Total E&P. Dette resulterte i at Total E&P implementerte en del endringer og forbedringer. Seks andre bedrifter fikk også tilgang til dataene som ble innhentet. Rollen mellom kost og plan Aina forteller at hennes oppgave som Business Manager på prosjektet er blant annet å forbedre kommunikasjon og rollen mellom kost og plan. Mye av tiden går med til arbeid med endringsordrer og kommersielle møter med kunden Statoil. Jeg har store ambisjoner om ytterligere forsterke dialogen og samarbeidet med kunden. Jeg mener selv at vi allerede ser positive resultater av dette, men vi har fortsatt utfordringer og forbedringspotensial. For at vi skal lykkes er jeg avhengig av input fra kollegaer på prosjektet, slik at jeg hele tiden er oppdatert med hensyn til planer, prognoser også videre. Trivsel og åpenhet i KAEFER ENERGY Aina har lyst å fremheve den gode kommunikasjonen og den åpne dialogen som er i KAEFER ENERGY. Det er en inkluderende gjeng som jobber her. Med andre ord jeg trives veldig godt. Bli med på KAEFER internasjonale fotokonkurranse! Fra 1. juni til 31. August 2010 vil KAEFER Internasjonale Foto Konkurranse Your culture, your photo bli avholdt. For første gang i KAEFER historien vil alle KAEFER ansatte verden over kunne ta del i et felles prosjekt. For mer informasjon om konkurransen, gå inn på Extranett. 10

11 Heimdal og Grane prosjektet Karl Mannes Prosjektleder ISO/Multi KAEFER ENERGY er nå inne i sitt 5. vedlikeholds år på Heimdal og Grane. Som de fleste er kjent med vil også disse installasjonene være en del av de nye tildelingene innefor ISO fagene dette året. Til sommeren får vi vite om vi får fortsette med vedlikeholdet i ytterligere 4 år med opsjonsperioder på 2+2 år. For oss som arbeider i dette prosjektet, har det vært en meget spennende utvikling. I 2006 hadde KAEFER ENERGY kun en person som arbeidet hovedsaklig med driftsassistanse. I dag har vi befestet oss med en solid prosjekteringsorganisasjon på Sandsli i Bergen bestående av totalt 11 ingeniører og prosjektleder med oppgaver innenfor: Installasjonspakker for både isolering, maling og tilkomst Tilkomstingeniør HMS ingeniør Driftsassistanse Prosjektledelse Deltagelse i design og studie faser Feltplanlegging på Sture I tillegg har vi hatt en god kontinuitet på våre ISO formenn. Dette har sikret oss en trygg og solid gjennomføring av til dels store og utfordrende prosjekter. Her må vi også ta med at Statoil utførte en verifikasjon ute på feltet hvor en av konklusjonene var at KAEFER ENERGY hadde gode og profesjonelle formenn. Det har også vært en del utfordringer hvor ikke alt har gått på skinner, men viljen til å løse disse, samt forbedre metoder og prosesser har alltid hatt riktig fokus. Aktiviteter som foregår ute på plattformene nå i disse dager er malingskampanje og vedlikehold av baderomsgulv på Grane, CUI-kampanje og vedlikehold på en del tanker på Heimdal, samt diverse assistansejobber på begge plattformene. Ved siden av vanlige prosjektaktiviteter benytter vi anledningen til å oppfriske og oppgradere vår faglige kompetanse, samt se nærmere på hvordan vi kan forbedre en del prosesser i prosjektet. Tonen i prosjektet er god og vi får skryt fra kunden vår fordi vi leverer god kvalitet, har riktig fokus og er tidlig ute med forslag til forbedringer i metodikk og prosedyrer. Som de fleste andre er også vi spent på fordelingen av de nye kontraktene, men vi regner med at det i alle fall ikke blir noe mindre å gjøre for vår del. Vi vil samtidig benytte anledningen til å ønske kollegaer, kunder og leverandører en god sommer og takke for godt samarbeid så langt i år. 11

12 124

13 Per Ove Langeland, Erik Okkerstrøm, Narve Mulvik, Torleif Susort, Kenneth M. Tjøsvoll, Michael F. Andersen. Giganten på vei til havs Gjøa seilte ut fjorden søndag formiddag 13.juni, med kurs for Gjøa feltet. KAEFER ENERGY har vært med fra starten, vinteren 2008, og gikk i land lørdag 12.juni 2010 som siste underleverandør.tross tidlig oppstart, så er det vinteren 2010 at hovedtyngden av arbeid for våre fag er utført. 1,2 millioner arbeidstimer medgått KAEFER ENERGY har lagt bak seg ca 1,2 millioner arbeidstimer for våre disipliner. Dette er fordelt på ingeniørtjeneste, plan, innkjøp, stillas (utleie av personell), overflate (utleie av personell), brannbeskyttelse, arkitekt, og sist men ikke minst et stort isolasjonsscope. Arbeidet er utført ifølge kunde/sluttkunde (AkerSolutions/Statoil), til en ekstremt god standard og uten fraværskader.det har vært høy fokus på HMS, med veldig god RUH-rapportering. The best Project ever Prosjektledelsen takker alle som har vært med på å bidra til at dette gigantprosjektet fortsatt kan kalles The Best Project ever. Erik Okkerstrøm, Peter Hautamæki, Jesus Sanchez, Azhari Mustaffa Per dags dato er det opprydning på lager og kontorer og 4-5 personer som klargjør Hook-up perioden offshore, denne vil vare fra juli til oktober. Etterpå vil KAEFER ENERGY fortette med vedlikehold på plattformen. Torleif Susort, Prosjektleder, Gjøa 13

14 Sommerrapport fra Snorre A prosjektet noen mini -seminarer for å fange opp nytt personell i tiden framover. Unn Schouw Prosjektleder Så er vi i full gang med installasjonsarbeidet i flotellperioden på Snorre A LQ oppgraderingsprosjektet. Flotellperioden i 2010 varer i 6 måneder fra 1. mai, og dette blir den mest hektiske perioden i prosjektet. Vi skal utføre offshoretimer i denne flotellperioden, og bemanningen vil ligge på personer. Prosjektet fortsetter etter flotellperioden, og det blir ny flotellperiode i Største innredningsprosjektet hittil Dette er det største prosjektet KAEFER ENERGY innredningsavdeling har gjennomført hittil, og det krever spesielt mye av installasjonslederen. For å avlaste ham, har vi opprettet noen nye støttefunksjoner. Vi har egen HMS-koordinator og feltingeniør ute, i tillegg til materialkoordinator. Arbeidet går stort sett etter planen. Vi er litt forsinket, men tror foreløpig at vi har gode muligheter for å ta dette inn igjen. Offshore har vi en utrolig stå-på-gjeng. Alle tilbakemeldingene vi får går på at det er veldig godt miljø der ute. Dette gjelder for eget personell, men også de øvrige på plattformen som vi samarbeider med. Sammen har de klart utfordringen med å skape ett team sammen med våre underleverandører. Gode tilbakemeldinger fra Statoil Det kommer stadig gode tilbakemeldinger fra kunden på det arbeidet som blir utført, både fra plattformledelsen, ICC (Integrated Construcion and Completion) Samhandling med offshore. og ikke minst forpleining. Spesielt gjelder dette på HMS arbeidet, orden og ryddighet. Det gode HMS arbeidet baserer seg på et godt forarbeid som er gjort på land, som ikke minst Jan Inge Johnsen har æren for det var ikke tilfeldig at han fikk Statoils HMS pris for dette kvartalet. Men det er de som skal utføre arbeidet offshore som til syvende og sist må sørge for at det gode HMS arbeidet blir opprettholdt. Vi må aldri glemme at de gode HMS resultatene må skapes hver eneste dag, det nytter ikke å lene seg tilbake og se på god statistikk. Mobiliseringsseminar Vi har gjennomført 3-dagers mobiliseringsseminar i 3 omganger for alle som skal reise ut til SNA på dette prosjektet. Den første dagen er obligatorisk for alle som på en eller annen måte skal jobbe på prosjektet. Det gis av Statoil ledelse og KAEFER ENERGY prosjektledelse generell informasjon om prosjektet, forventninger og krav i forbindelse med HMS. Dag 2 er spisset mot prosjektspesifikke krav som fallsele-, verktøy-, epoxy-, støy-, ergonomi- belastningsskader-, APOS kurs osv. Dag 3 er mer inngående informasjon og opplæring for installasjonsledere, formenn, materalkoordinatorer og HMS-koordinatorer. Vi har til nå hatt 90 personer inne på de 3 seminarene som er gjennomført så langt, og vi ser at det vil bli behov for å gjennomføre Logistikk og materialhåndtering Logistikk og materialhåndtering i prosjektet er en historie for seg. Vi har store mengder materiell som skal håndteres. Det er gjort en kjempejobb fra innkjøp og lager for å pakke og merke alt materiell før forsendelse til basen i Florø. Vi har et lager på 500 m 2 i Florø, mens lagringsplassen offshore er nokså begrenset. Dette medfører at materiell må kalles ut just in time ikke for mye og ikke for lite og fortrinnsvis transporteres til arbeidsstedet umiddelbart. Det hender også at materiell må midlertidig sendes i land igjen på grunn av manglende lagerplass offshore. Materialkoordinatoren offshore har virkelig en utfordrende hverdag, men det har til nå ikke vært noen store problemer forbundet med manglende materiell. Og midt oppi alt dette må vi ikke glemme gjengen på land som har gjort en kjempejobb med prosjektering, anskaffelse og pakking av materiell, og ellers tilrettelegging for at arbeidet offshore skal gå knirkefritt. Spennende periode frem til 1. november Det blir en spennende og hektisk periode frem til 1. november, og med litt spesielle utfordringer i forbindelse med at vi nå går inn i en tid med ferieavvikling. Men med den stå-på viljen som jeg opplever fra alle som er involvert i prosjektet, er jeg sikker på at dette skal gå bra. En god og velfortjent sommer til alle i prosjektet! 14

15 Statoil ASA er godt fornøyd med å ha KAEFER ENERGY på laget! Henning Norland, Project Manager Snorre Redevelopment SNA Living Quarter Upgrade Project, Statoil ASA Snorre feltet er et av feltene i Nordsjøen som har størst gjenværende reserver. Snorre A plattformen ble satt i drift i 1992 og var tiltenkt en levetid frem til Det pågår nå studier for å se på levetiden til feltet og plattformen frem til Alderdommen begynner nå å sette sine spor på plattformen og spesielt i boligkvarteret. Det pågår derfor i disse dager et større modifikasjonsprosjekt i boligkvarteret, som vil være et bidrag med å holde feltet og plattformen i produksjon fram mot installasjonstimer offshore KAEFER ENERGY er i løpet av de siste årene tildelt en større EPCIc kontrakt for modifikasjonsarbeider i boligkvarteret. Kontraktsformen innebærer at KAEFER ENERGY er ansvarlig for prosjektering, anskaffelse, prefabrikasjon og installasjon. Systemutprøving utføres av Statoil med støtte fra KAEFER ENERGY. Det skal utføres ikke mindre enn installasjonstimer offshore. I prosjektets arbeidsomfang inngår utskiftning av 180 baderom, ombygging av 16 doble lugarer, utskiftning av 730 m 2 fuktskadet gulv, reparasjon av avløpsrørene, samt utskiftning av ferskvannsdistribusjonssystemet på plattformen. To høyaktivitetsperioder Arbeidet skal i all hovedsak utføres i to Høyaktivitetsperioder i 2010 og I disse periodene vil det være flotell ved Snorre A, som vil bli benyttet som midlertidig boligkvarter mens prosjektet pågår. Høyaktivitetsperioden for 2010 startet opp 1. mai og vil vare frem til flotellet forlater Snorre A den I denne perioden vil lugarene i to av fire boligblokker være stengt slik at prosjektet kan utføre sitt arbeid. Det er helt avgjørende at arbeidet i disse to boligblokkene er ferdigstilt før flotellet forlater plattformen. God fremdrift og gode HMSresultater Prosjektet har så langt en god fremdrift og KAEFER ENERGY får svært gode tilbakemeldinger fra plattformen innen orden, ryddighet, initiativ og generell HMS. Statoil ASA er godt fornøyd med å ha med KAEFER ENERGY på laget. Marika Peterson vår tjej på Snorre A prosjektet Det är min 12 dag här ute på Snorre A och jag trivs som fisken i vattnet. Tiden har gått otroligt fort men det är kanske inte så konstigt när vi är över 40 personer ombord som jobbar på flera våningar samtidigt. Det krävs en hel del simultankapacitet för att ha kontroll på alla aktiviteter och det är kanske därför man har skickat ut en tjej som fältingenjör. Jag tackar och bockar för att ha fått chansen till att vara KAEFER ENERGYs första kvinnliga fältingenjör. Mina dagar fylls med att supplera installatörer med rätt underlag, hitta alternativa lösningar när något inte går som planerat, ha kontakt med leverantörer när det uppstår frågor kring levererade produkter. Sist, men inte minst se till att vi får lämna över vår slutprodukt med rätt dokumentation, signaturer etc. Under mina lediga timmar spenderar jag de gärna i squash hallen och utmanar mina manliga kollegor på en match. (Fram till idag har jag vunnit fyra matcher och förlorat en.) Annars har jag hittat en ny favorit lektyr APOS. Jag rekommenderar APOS varmt till alla som vill förkovra sig i offshores wonderland. Tack för ordet och jag hoppas att vi ses i squash hallen på SNA framöver. Hilsen Marika 15

16 Neste nybygg innen rekkevidde? Oljebarometeret: Staale Bilstad, Salg- og markedssjef Gudrun (PL025) olje og gassfeltet nord for Sleipner er en av flere nybygg som står for tur på Norsk Sokkel. Gudrun ble påvist så tidlig som i 1974 og i 1997 fikk Statoil tildelt operatørskapet. Rettighetshavere til feltet er Statoil (46,8), Marathon Petroleum (28,2) og GDF Suez (25). Feltet byr på høyt trykk og høy temperatur, noe som lover godt for design med mye isolering og passiv brannbeskyttelse. Aibel har tatt hånd om FEED ( Front End Engineering & Design) kontrakten og konseptet som foreligger er basert på en plattform som står på havbunnen. Plattformen skal behandle olje og gass samt sende hydrokarbonene i rør til Sleipner A. Strømforsyning vil skje gjennom kabel fra Gudrun. Sleipner. Det er forespeilet produksjonsstart 1. kvartal 2014 og de fleste kontraktstildelinger er planlagt tildelt innen oktober dette året, og det forventes knivskarp konkurranse i et internasjonalt marked. Et av selskapene som allerede har sikret seg kontrakt er Aker Verdal for design og bygging av Jacket understellet. Av andre planlagte nybygg er det Conoco Phillips som for tiden er ute med nybygg forespørsler på Eldfisk 2/7S og Eldfisk 2/4 Z platformer. KAEFER ENERGY skal som alltid være med og konkurrere knivskarpt om våre fag. Dagens moto: lose less to chance, gain more innovation. Overrekkelse av HMS-pris Jan Inge Johnsen, KAEFER ENERGY og Ola Bjelland, Statoil. Statoils prosjektdirektør Ola Bjelland overrekker Statoils HMS pris (Diplom) til Senior HMS Rådgiver i KAEFER ENERGY, Jan Inge Johnsen for HMS arbeidet på Snorre A, Redevelopment Project Living Quarters, for det arbeidet som er lagt ned så langt innenfor HMS på prosjektet. Prisen er rettet spesielt mot arbeidene innenfor løpende risikovurdering, hvor Jan Inge er den som har gått i front for å få identifisert alle aktiviteter som skal utføres på Snorre A, samt involvert alle ledere og operatører i risikovurderingen. Dette er et bidrag for å unngå skader på personell og utstyr, samt heve kvalitetsarbeidet i selskapet. I sin takketale til Ola Bjelland fremhevet Jan Inge blant annet at han ønsket å dele denne prisen med alle involverte på prosjektet, fra divisjonsleder/prosjektleder og ikke minst de utførende ute i havet. Uten disse ville vi heller ikke kunne lykkes med gjennomføringen, så en spesiell takk rettes til alle medarbeidere på prosjektet. HMS prisen ble overrekt på mobiliseringsseminar for Snorre A på Rica Forum. 16

17 Offisiell åpning av nytt bygg Adm. dir. Karsten Gudmundset åpner nybygget. Torsdag 3. juni hadde KAEFER ENERGY åpningsfest for kunder og samarbeidspartnere. Været var bra og stemningen god. Adm. Dir Karsten Gudmundset åpnet arrangementet med å klippe snoren som et symbol på at bygget offisielt nå er tatt i bruk og at arrangementet var i gang. Presentasjon av våre disipliner Etter den offisielle åpningen av Gudmundset og jazztoner fra TradJazz, ble alle tatt med på en omvisningsrunde i bygget. I utvalgte etasjer fikk kunder og samarbeidspartnere en kort presentasjon av KAEFER ENERGY s forskjellige disipliner. Stolte, engasjerte og kunnskapsrike ansatte presenterte de respektive avdelinger og mange ble nok overrasket og imponert med hensyn til omfanget og allsidigheten i alle tjenestene som KAEFER ENERGY kan tilby. Bjørn Berge konsert i prefabverkstedet Etter at den faglige delen var servert, samlet vi oss alle i prefabverkstedet for å få en skikkelig konsertopplevelse, med selveste Bjørn Berge. Gitarspillingen var unik og tøff. Det er ikke hverdagskost at vi har en så anerkjent gitarist spillende i våre prefablokaler. Mye latter og kos Middag ble servert for 130 personer i et stort telt ute på parkeringsplassen. Espen Hana var konferansier for kvelden, og med Tradjazz. sin fantastiske humor og flotte pianospilling så ble det mye latter i teltet. Gode tilbakemeldinger Urban People, et ungt og fremadstormende band fra distriktet avrundet hele arrangementet. Basert på alle de gode tilbakemeldingene under og etter arrangementet, er det helt tydelig at dette var et treff som kunder og samarbeidspartnere satte stor pris på. 17

18 Bjørn Berge holdt konsert på prefab-verkstedet. Samling i prefab. Presentasjon av sveisehabitat. Eivind Berg, Engineering presenterer. Rolf Ingebrigtsen, innredning presenterer. 18

19 Fornøyde gjester. Espen Hana, konferansier for kvelden. Urban people. 19

20 Nytt fra HMSK-avdelingen KAEFER ENERGY har all grunn til å være fornøyd med HMSK statistikken hittil i år. Vi har ingen fraværsskader og sykefraværet vårt er meget bra. Selv om fraværsskadestatistikken viser null, så har vi fortsatt utfordringer innenfor medisinsk og førstehjelpsskader. Først når disse er eliminert, kan vi være helt fornøyde. Mye er bra men fortsatt kreves full skjerpings fra alle som arbeider i bedriften, det være seg offshore som onshore. Kjemikaliefokus Ane Grete Larsen har denne våren brukt mye tid på å komplettere alle risikovurderinger av de kjemikaliene vi bruker. Vårt nye system for håndtering av kjemikalier, Eco Online, er i full drift. Vi vil også ha full fokus på å bytte ut mange kjemikalier i år med grønnere og snillere produkter. Petroleumstilsynet KAEFER ENERGY var i møte med Petroleumstilsynet 8.mai for å delta i en arbeidsgruppe med temaet læring av hendelser. Dette vil senere resultere i et seminar, der Ptil vil dele innhentede erfaringer og informasjon på tvers av de 11 selskapene som deltok. Statoils HMS pris Jan Inge Johnsen mottok i mai Statoils HMS pris for alt det fremragende HMS arbeidet som er lagt ned i Snorre A prosjektet. Vi gratulerer Jan Inge med dette, og kan forsikre at KAEFER ENERGY vil bringe alt det gode arbeidet videre i nye prosjekter. Vi har mange spenstige målsetninger besluttet i ledelsens gjennomgang for Flere er allerede implementert, og flere vil få full fokus i gjenstående del av året. Fagbrevsandel Det er veldig oppmuntrende å se resultatene av alt det harde arbeidet med å øke fagbrevsandelen i bedriften. Vi har allerede 50 flere fagbrev i 2010 enn i 2009 og vi er ikke halvveis i året ennå! Tiden går nå farlig fort mot sommerferien. HMSK avdelingen vil benytte anledningen og ønske alle en avslappende og sikker sommer! Bli med på idékonkurransen vinn flotte premier! Vi minner om KAEFER ENERGY Idékonkurransen for våre ansatte! Du kan vinne flotte premier. Premie: Hovedpremie per kvartal: 1 sykkel til verdi av kr og ytterligere to premier: gavekort á kr. Årets beste innsendelse: kr. (Premier med verdi over kr ,- er skattepliktige). Alle innsendere får en påskjønnelse. Frist for andre kvartal 2010: 1. juli. Frist for tredje kvartal 2010: 1. oktober. HUSK! Ingen idé er for liten og ingen idé er for stor! 1. kvartals vinnere av Idekonkurransen: Vinner av sykkel til verdi av 6000 kroner: Ove Karlson Vinner av gavekort kr 2.500,-: Kenneth Askeland Vinner av gavekort på kr 2.500,-: Terje Gravseth Se for øvrig våre extranettsider for mer informasjon om ideene. Vi oppfordrer alle til å sende inn ideer til oss på Har du problem med å sende til: kontakt Gro Valsvik: 20

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang on site Nr. 6 Juli 2009 2. årgang God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Jan Inge Johnsen, redaktør og HSEQ manager Redaksjonen vil takke for alle tips og innlegg

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

God jul og godt nytt år! Implementering av A-Standard s 11. Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22

God jul og godt nytt år! Implementering av A-Standard s 11. Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22 on site Nr. 13 Desember 2011 4. årgang Implementering av A-Standard s 11 Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22 God jul og godt nytt år! 1 God jul og godt nytt år! Karsten Gudmundset,

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site. Nr. 4 Desember 2008 1. årgang

Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site. Nr. 4 Desember 2008 1. årgang Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site Nr. 4 Desember 2008 1. årgang Karsten Gudmundset, adm. dir. Nytt navn - Fortsatt i utvikling Hei alle sammen. Når dette leses er vi snart i ferd med å avslutte

Detaljer

God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang

God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang Når dette leses er vi snart ferdig med 1. kvartal av 2008, og en vel fortjent påskeferie står for tur. Videre utfordringer Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen,

Detaljer

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang.

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang. on site Nr. 16 Desember 2012 5. årgang Våre prosjekter i Haugesund. Les mer side 10. Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY s5 Engineering og plan s 18 Lærlingen og lærer n s6 God jul og godt nytt år! 1 Takk

Detaljer

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 21 Juli 2015 8. årgang Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY recognised anerkjent Vi er langsiktige i all vår

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

Fabricom Nytt. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. www.fabricom.no L Fabricom Nytt Vinter 2011 www.fabricom.no FABRICOM FORWARD 2012 Fabricom Nytt vinter 2011 [ 3 ] Adm. direktør har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [5] Vekst i Trondheim [6] Synergi - Hva og Hvorfor? Nytt

Detaljer

Fabricom Nytt. Våren 2010. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Våren 2010. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Våren 2010 www.fabricom.no Fabricom Nytt våren 2010 [ 3 ] Spennende start på 2010 [ 4 ] Økonomi ONS 2010 [ 5 ] Markedsutsikter [ 6 ] Modifikasjonskonferansen 2010 Sikkerhetshåndbok

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Fabricom Nytt. Høst 2010. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Høst 2010. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Høst 2010 www.fabricom.no Fabricom Nytt Høst 2010 [ 3 ] Veldig mye positivt, men utfordrende tider [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] ONS 2010 [ 6 ] Økonomi [ 7 ] Sleipner Vedlikehold og

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Fabricom Nytt Høst 2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt Høst 2011. www.fabricom.no Fabricom Nytt Høst 2011 www.fabricom.no Fabricom Nytt høst 2011 [ 3 ] Omstillingen fortsetter, selv om det meste er bak oss Ny Adm. Direktør [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Kvitebjørn-prosjektet [ 6 ] Katla

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede -nytt TS-nytt 95 Mannen Juli 2010 Arbeidsglede Dobbeltsporet - Årets Anlegg 2009 Presentasjon av Block Berge Bygg AS v/yngvar Karlsen som kun ser muligheter intervju med Roy Otto TS-nytt 95 Juli 2010 3

Detaljer

Magne Sveen Ny styreleder i LBO

Magne Sveen Ny styreleder i LBO Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2014 Magne Sveen Ny styreleder i LBO Unikt kutteverktøy Jobben min: Jon Ekren Portrettet: Kenneth Yttervik Styrket Aberdeen-kontor NDT inspeksjon på Ekofisk

Detaljer

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande høyt & lavt Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 1 2009 Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Side 4 Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Markedssjef Sivert Sande Side Side 12 4-5 Første fagprøve i konteineren

Detaljer

Det første året på Njord

Det første året på Njord Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2011 Det første året på Njord ISO-avdelingen i rivende utvikling Portrettet: Michal Szoldra Nyt øyeblikkene MainTech reiser "Down Under" Felles løft for å rekruttere

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Nr. 89 JULI 2008. -nytt

Nr. 89 JULI 2008. -nytt Nr. 89 JULI 2008 -nytt TS-NYTT Nr. 89 Juli 2008 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidun Osgjelten Trykk: Allservice A/S Stavanger 3 minutt med sjefen Vårsesong og godt arbeidsver har bevirket

Detaljer

Fabricom Nytt. Våren 2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Våren 2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Våren 2011 www.fabricom.no Fabricom Nytt våren 2011 [ 3 ] Omstilling i Fabricom [ 4 ] Organisasjonsendringer Modifikasjonskonferansen 2011 [ 5 ] Nye HMS-forskrifter fra Petroleumstilsynet

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen

NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen NYTT NO. 100 MARS 2012 TS-NYTT NR 100! Historiske tilbakeblikk Presentasjon av Kruse Smith Anlegg v/hans Ragnar Uthus Kånå te sjefen NO.100 MARS 2012 Redaktørens forum Leder Stangeland Maskin Leder Nordic

Detaljer

Malm LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN NR 1 2014

Malm LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN NR 1 2014 Malm NR 1 2014 MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON 1 LANSERER NY TMS Oppgraderingen av TMS en er et ledd i en større satsing på egne produkter. LEDER

Detaljer