on site Nr. 9 Juni årgang God sommer!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "on site Nr. 9 Juni 2010 3. årgang God sommer!"

Transkript

1 on site Nr. 9 Juni årgang God sommer!

2 Spennende tider Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Sommerferien 2010 er nå rett rundt hjørnet, og alle har god grunn til å ta et velfortjent hvileskjær etter nok et halvår med mye aktivitet i KAEFER ENERGY. Den største milepelen for oss i juni er levering av Gjøa prosjektet. Dette har vært et langt, til tider svært krevende, og etter hvert et stort prosjekt for oss. Men vi har heldigvis fornøyde kunder i Aker Solutions og Statoil. Prosjektet vårt har fått mye skryt fra kundene på kvaliteten vi leverer skryt som alle involverte så absolutt fortjener. Men det er også på sin plass å skryte tilbake og takke både Aker Solutions og Statoil for et veldig godt og konstruktivt samarbeid! Nå ser vi allerede frem mot neste fase, som vil foregå offshore. Her vil vi stille med mannskap sammen med Aker Solutions, for å koble opp plattformen og dermed sikre at første olje kommer på dekk i oktober Men det er også mye annet som foregår i selskapet for tiden. Vi har personell i Kasakhstan, vi forbereder oppstart av prosjekt i Murmansk sammen med Reinertsen, aktiviteten i Verdal øker gjennom rammeavtalen med APT, rekordhøy belastning på Innredningsprosjektene, mye som skjer i prefab. i Stavanger, andre offshore prosjekter osv. Det er derfor også viktig å tenke på alle våre medarbeidere innenfor administrative og indirekte funksjoner, som gjør en kjempejobb for å holde hjulene i gang. Innenfor området HMS, ser vi en fortsatt positiv utvikling i sykefraværet. Dette er positivt både for den enkelte, og for selskapet. I de siste månedene har færre vært syke, og dermed kunnet utføre en viktig jobb for KAEFER ENERGY og kundene våre. Når det gjelder sikkerhet, har vi fortsatt for mange småskader. Disse har enten resultert i førstehjelp eller medisinsk behandling. Selvfølgelig mest uheldig for den enkelte som blir utsatt for skader, men får vi mange nok av de mindre skadene øker sannsynligheten for at vi får en mer alvorlig hendelse. Vi må unngå begge deler! En annen milepel for oss i år er innflytting i nytt hovedkontor i Stavanger. Selv om ikke alle ansatte i KAEFER ENERGY kan arbeide i dette bygget, er det viktig å si at huset tilhører oss alle. Filosofien bak bygget er at det skal være funksjonelt, gi trivsel, god kommunikasjon, og et godt arbeidsmiljø. Og ikke minst skal våre kunder trives med å besøke oss ofte. Prefabrikasjonen i Stavanger er en viktig del av virksomheten vår, og det var derfor viktig å lage et bygg som også kunne inkludere denne. Med Norges mest moderne prefabrikasjon innen Isolering, har vi så absolutt lykkes med det. Mange har også tatt fagbrev i år, i tillegg til nyansatte. Dette er en svært viktig del av utviklingen vår, og jeg vil oppfordre alle som tenker på å gjøre det gjør det! Før sommeren vil vi sette i gang en Trivselsundersøkelse blant alle oss som er ansatt i KAEFER ENERGY. Hensikten med dette er å spørre hvordan folk trives i selskapet, men ikke minst få frem forslag 2

3 til hva som kan gjøres bedre. Så når du mottar spørreskjema, vær rask med å fylle dette ut. Det mest spennende som vil skje før sommerferien, er Statoils tildeling av rammekontrakter innen Vedlikehold. Vi håper selvfølgelig å få en andel av disse, og da skal vi nok engang vise oss tilliten verdig. Sammen med våre andre pågående kontrakter, vil dette gi nok et bidrag til å fortsette utviklingen av KAEFER ENERGY! Så er det bare å ønske dere alle, medarbeidere, kunder, og samarbeidspartnere en riktig god sommer sammen med familie og venner! 3

4 KAEFER ENERGY AS satser videre flere arbeidsplasser Nytt hovedkontor Geitaberget 17 på Forus. KAEFER ENERGY er et industriselskap i utvikling både når det gjelder prosjekter, kompetanse, og antall ansatte. De siste to år har organisasjonen ved hovedkontoret i Stavanger vært lokalisert i tre forskjellige kontor- og verkstedbygg. Nå samler vi mer enn 100 ansatte i Stavanger under ett tak på Forus, for å kunne arbeide mer effektivt og for en bedre trivsel for våre ansatte. Gjennom dette vil vi også kunne yte våre kunder og samarbeidspartnere enda bedre service. KAEFER ENERGY gjennomfører prosjekter på flere steder i Norge, samt en betydelig aktivitet offshore. I vårt nye bygg har vi derfor prioritert plass til flere samhandlings rom, med det beste av kommunikasjonsteknologi. Sammen med effektive arbeidsmetoder, vil dette gjøre oss i stand til rasjonell samhandling både med våre kunder og egne prosjekter. I tillegg vil det også redusere reisevirksomheten i bedriften, som sparer både miljø og kostnader. KAEFER ENERGY har høy fokus på opplæring og kompetanseutvikling. Vårt nye bygg er derfor innredet med et eget Opplæringssenter, med alle nødvendige fasiliteter. Dette vil bli flittig brukt i prosjektsammenheng, til spesialkurs for våre ingeniører, men ikke minst til opplæring av lærlinger og annet personell som skal ta fagbrev. Våre kunder vil selvfølgelig også kunne benytte seg av Opplæringssenteret. I byggets underetasje er det etablert et moderne produksjonsverksted rettet mot Isolering og Innredningsaktiviteter. I forbindelse med våre prosjekter, og andre direkte kontrakter for våre kunder, har vi en betydelig fabrikasjonsaktivitet. Verkstedet på over 800 m 2, med flere datastyrte maskiner og optimal logistikk, har en normal bemanning på 40 personer. I planleggingen av bygget er det lagt vekt på en god standard, men ekstra fokus på løsninger som er energibesparende og HMS vennlige. Dette gjelder både i verksted området, og kontorene. Innflyttingen vil selvsagt bli markert både sammen med våre kunder og ansatte. Vår nye besøksadresse er: Geitaberget 17, 4033 Stavanger. 4

5 og nytt hovedkontor med moderne produksjonslokaler Stort og moderne lager og prefab verksted. Trivelig resepsjon. Prosjektledermøte. 5

6 Kantinen vår. Prefab verkstedet. Ressursavdelingen. 6

7 Kjære alle kollegaer I løpet av juni 2010 vil det bli lagt ute en trivselsundersøkelse for alle fast ansatte i KAEFER ENERGY. Dette er første gang at vi gjør en slik undersøkelse samlet for hele selskapet. Undersøkelsen er anonym og resultatene vil kun kunne leses på avdelingsnivå og samlet for hele selskapet. Det vil kreve at minst 5 i hver avdeling svarer for at vi skal kunne ta ut rapport, så håpet er jo at vi får dere alle til å bruke noen minutter på dette. Det er et viktig verktøy til bruk i et kontinuerlig forbedringsarbeid. i løpet av september Vi har inngått et samarbeid med organisasjonspsykolog Håvard Levang, han vil bistå oss i analysene og veien videre i programmet. HRAsystem, som dataystemet heter, er et web-basert verktøy som vi har valgt å bruke for slike undersøkelser. Systemet avhenger ikke av TeleComputing, så alt du trenger er Internett tilgang. Dere vil alle motta et brukernavn og passord som er deres private. Passordet blir i første omgang satt opp av oss men kan og bør endres av deg ved første innlogg!! Adm. dir. Karsten Gudmundset. Resultatene, oppfølgingen og tiltak etter en slik undersøkelse vil bli kommunisert ved bruk av Extranett og avdelings møter. Vi forventer nå at vi skal ha resultater klar Vi vil bruke SMS og mail for å kommunisere så det er viktig at du holder oss oppdatert med ditt mobilnummer og din mailadresse!! Samhandlingsrom. 7

8 Overflate og tilkomst Thorbjørn Jensen Divisjon sjef Overflate og tilkomst Vi har nå lagt bak oss et halvår preget av både vulkanutbrudd, streik og høyt aktivitetsnivå på våre disipliner. Ferdigstillelsen av GJØA plattformen på Stord har tatt mye av vår tid, og vi har til tider hatt en veldig høy bemanning på dette prosjektet. Overflate og Stillas har på det meste hatt nærmere 300 personer involvert, og det sier seg selv at det er utfordrende når alt dette personellet skal avslutte sitt arbeid på Gjøa og omplasseres på kort tid. Vi har hatt forkantsaktiviteter til revisjonsstans på Tjeldbergodden i flere måneder, og er i skrivende stund midt inne i selve stansen, hvor våre disipliner er sentrale. Totalt sett er det nærmere 60 personer i sving under stansen, og majoriteten kommer fra overflate og stillas. Så mange har vi aldri vært før på dette prosjektet. Det er kjekt å registrere at vi får gode tilbakemeldinger fra både kunde og vårt eget personell. Tjeldbergodden er rett og slett en trivelig arbeidsplass. På Aibel i Haugesund har vi hatt en liten styrke med malere siden februar, dette er veldig kortsiktige oppdrag, som krever en del fleksibilitet og omstillingsevne fra våre ansatte, og det har vi stort sett fått til. Av andre landprosjekter vi har vært rundt på kan nevnes, Mongstad, Aker Solutions Egersund, Naturkraft Kårstø, H-6 Rigg Stord, samt flere mindre prosjekt. I Avdeling Midt Norge er det mye spennende som skjer, både arbeid som vi har fått, og arbeid som vi tilbyr på. Av pågående aktiviteter, kan nevnes overflatearbeid for Aker Piping Technology i Verdal, hvor vi har en gjeng i 8

9 Teorikurs, stillas. Orkanger for Reinertsen. Samtidig ser vi mange spennende utviklingsmuligheter i Midt Norge. Offshore er vi godt representert på Statfjord Senfase, Heimdal og Grane m.m. og har forventninger til at det skal øke når Statoil skal dele ut ISO kontraktene i sommer. Kompetanseutvikling står høyt oppe på prioriteringen, og her har vi et stor trykk for tiden. Dette gjelder spesielt fagbrevsdekningen. Vi har som mål å øke fagbrevsdekningen med minst 20 % i år, og vi får stadig meldinger om enda en ansatt har fått fagbrev. Ingenting gleder oss mer enn det, da det bidrar til å få oppdrag å sikre arbeidsplasser for fremtiden. I juni hadde vi oppfriskningskurs for 16 stillasoperatører, som alle gikk opp til teorieksamen i etterkant. Jeg hadde gleden av å møte dem i klasserommet, og opplevde en positiv, og topp motivert gjeng. Ser frem til å høre resultatet fra eksamen. Her føler jeg meg trygg på 16 nye fagbrev i løpet av Andre kompetansehevende tiltak som er gjennomført i år: isoleringskurs for malere, habitat kurs, stillaskurs for malere, riggerkurs m.m. Dette koster selvfølgelig penger, og vi har aldri investert mer i våre ansatte enn det vi gjør i år. Jeg er overbevist om at dette er riktig satsing. Vi jobber hver dag med å skaffe nye oppdrag, og det er for tiden høy aktivitet med forespørsler og tilbud. Dette gjør at vi ser lyst på fremtiden i KAEFER ENERGY. Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke alle fra overflate og stillas, samt ressurskoordinatorene for innsatsen dere har lagt ned hittil i år. En spesiell takk til dere som har vært fleksible utover det man kan forvente. Jeg kan forsikre dere om at det blir lagt merke til. Tusen takk! 9

10 Aina Hansen Business Manager på Snorre A Aina Hansen begynte i KAEFER ENERGY 1. mars dette året. Aina er utdannet siviløkonom og tok sin mastegrad i Frankrike, mens hun jobbet i bedriften Total. Det bør nevnes at studiene som opprinnelig er en to års studie, ble gjennomført i løpet av 13 måneder. Selv om Aina ikke ønsker å fremheve dette spesielt, vil redaksjonen gjerne fremheve at hun ble nominert til Årets Økonomistudent Aina påpeker kjapt at hun ikke vant denne prisen. Vi vet at dette uansett er en ærefull nominasjon, så vi gratulerer henne likevel. Masteroppgaven Masteroppgaven gikk ut på reiseregningsprosess og prosedyrer i Total E&P. Dette resulterte i at Total E&P implementerte en del endringer og forbedringer. Seks andre bedrifter fikk også tilgang til dataene som ble innhentet. Rollen mellom kost og plan Aina forteller at hennes oppgave som Business Manager på prosjektet er blant annet å forbedre kommunikasjon og rollen mellom kost og plan. Mye av tiden går med til arbeid med endringsordrer og kommersielle møter med kunden Statoil. Jeg har store ambisjoner om ytterligere forsterke dialogen og samarbeidet med kunden. Jeg mener selv at vi allerede ser positive resultater av dette, men vi har fortsatt utfordringer og forbedringspotensial. For at vi skal lykkes er jeg avhengig av input fra kollegaer på prosjektet, slik at jeg hele tiden er oppdatert med hensyn til planer, prognoser også videre. Trivsel og åpenhet i KAEFER ENERGY Aina har lyst å fremheve den gode kommunikasjonen og den åpne dialogen som er i KAEFER ENERGY. Det er en inkluderende gjeng som jobber her. Med andre ord jeg trives veldig godt. Bli med på KAEFER internasjonale fotokonkurranse! Fra 1. juni til 31. August 2010 vil KAEFER Internasjonale Foto Konkurranse Your culture, your photo bli avholdt. For første gang i KAEFER historien vil alle KAEFER ansatte verden over kunne ta del i et felles prosjekt. For mer informasjon om konkurransen, gå inn på Extranett. 10

11 Heimdal og Grane prosjektet Karl Mannes Prosjektleder ISO/Multi KAEFER ENERGY er nå inne i sitt 5. vedlikeholds år på Heimdal og Grane. Som de fleste er kjent med vil også disse installasjonene være en del av de nye tildelingene innefor ISO fagene dette året. Til sommeren får vi vite om vi får fortsette med vedlikeholdet i ytterligere 4 år med opsjonsperioder på 2+2 år. For oss som arbeider i dette prosjektet, har det vært en meget spennende utvikling. I 2006 hadde KAEFER ENERGY kun en person som arbeidet hovedsaklig med driftsassistanse. I dag har vi befestet oss med en solid prosjekteringsorganisasjon på Sandsli i Bergen bestående av totalt 11 ingeniører og prosjektleder med oppgaver innenfor: Installasjonspakker for både isolering, maling og tilkomst Tilkomstingeniør HMS ingeniør Driftsassistanse Prosjektledelse Deltagelse i design og studie faser Feltplanlegging på Sture I tillegg har vi hatt en god kontinuitet på våre ISO formenn. Dette har sikret oss en trygg og solid gjennomføring av til dels store og utfordrende prosjekter. Her må vi også ta med at Statoil utførte en verifikasjon ute på feltet hvor en av konklusjonene var at KAEFER ENERGY hadde gode og profesjonelle formenn. Det har også vært en del utfordringer hvor ikke alt har gått på skinner, men viljen til å løse disse, samt forbedre metoder og prosesser har alltid hatt riktig fokus. Aktiviteter som foregår ute på plattformene nå i disse dager er malingskampanje og vedlikehold av baderomsgulv på Grane, CUI-kampanje og vedlikehold på en del tanker på Heimdal, samt diverse assistansejobber på begge plattformene. Ved siden av vanlige prosjektaktiviteter benytter vi anledningen til å oppfriske og oppgradere vår faglige kompetanse, samt se nærmere på hvordan vi kan forbedre en del prosesser i prosjektet. Tonen i prosjektet er god og vi får skryt fra kunden vår fordi vi leverer god kvalitet, har riktig fokus og er tidlig ute med forslag til forbedringer i metodikk og prosedyrer. Som de fleste andre er også vi spent på fordelingen av de nye kontraktene, men vi regner med at det i alle fall ikke blir noe mindre å gjøre for vår del. Vi vil samtidig benytte anledningen til å ønske kollegaer, kunder og leverandører en god sommer og takke for godt samarbeid så langt i år. 11

12 124

13 Per Ove Langeland, Erik Okkerstrøm, Narve Mulvik, Torleif Susort, Kenneth M. Tjøsvoll, Michael F. Andersen. Giganten på vei til havs Gjøa seilte ut fjorden søndag formiddag 13.juni, med kurs for Gjøa feltet. KAEFER ENERGY har vært med fra starten, vinteren 2008, og gikk i land lørdag 12.juni 2010 som siste underleverandør.tross tidlig oppstart, så er det vinteren 2010 at hovedtyngden av arbeid for våre fag er utført. 1,2 millioner arbeidstimer medgått KAEFER ENERGY har lagt bak seg ca 1,2 millioner arbeidstimer for våre disipliner. Dette er fordelt på ingeniørtjeneste, plan, innkjøp, stillas (utleie av personell), overflate (utleie av personell), brannbeskyttelse, arkitekt, og sist men ikke minst et stort isolasjonsscope. Arbeidet er utført ifølge kunde/sluttkunde (AkerSolutions/Statoil), til en ekstremt god standard og uten fraværskader.det har vært høy fokus på HMS, med veldig god RUH-rapportering. The best Project ever Prosjektledelsen takker alle som har vært med på å bidra til at dette gigantprosjektet fortsatt kan kalles The Best Project ever. Erik Okkerstrøm, Peter Hautamæki, Jesus Sanchez, Azhari Mustaffa Per dags dato er det opprydning på lager og kontorer og 4-5 personer som klargjør Hook-up perioden offshore, denne vil vare fra juli til oktober. Etterpå vil KAEFER ENERGY fortette med vedlikehold på plattformen. Torleif Susort, Prosjektleder, Gjøa 13

14 Sommerrapport fra Snorre A prosjektet noen mini -seminarer for å fange opp nytt personell i tiden framover. Unn Schouw Prosjektleder Så er vi i full gang med installasjonsarbeidet i flotellperioden på Snorre A LQ oppgraderingsprosjektet. Flotellperioden i 2010 varer i 6 måneder fra 1. mai, og dette blir den mest hektiske perioden i prosjektet. Vi skal utføre offshoretimer i denne flotellperioden, og bemanningen vil ligge på personer. Prosjektet fortsetter etter flotellperioden, og det blir ny flotellperiode i Største innredningsprosjektet hittil Dette er det største prosjektet KAEFER ENERGY innredningsavdeling har gjennomført hittil, og det krever spesielt mye av installasjonslederen. For å avlaste ham, har vi opprettet noen nye støttefunksjoner. Vi har egen HMS-koordinator og feltingeniør ute, i tillegg til materialkoordinator. Arbeidet går stort sett etter planen. Vi er litt forsinket, men tror foreløpig at vi har gode muligheter for å ta dette inn igjen. Offshore har vi en utrolig stå-på-gjeng. Alle tilbakemeldingene vi får går på at det er veldig godt miljø der ute. Dette gjelder for eget personell, men også de øvrige på plattformen som vi samarbeider med. Sammen har de klart utfordringen med å skape ett team sammen med våre underleverandører. Gode tilbakemeldinger fra Statoil Det kommer stadig gode tilbakemeldinger fra kunden på det arbeidet som blir utført, både fra plattformledelsen, ICC (Integrated Construcion and Completion) Samhandling med offshore. og ikke minst forpleining. Spesielt gjelder dette på HMS arbeidet, orden og ryddighet. Det gode HMS arbeidet baserer seg på et godt forarbeid som er gjort på land, som ikke minst Jan Inge Johnsen har æren for det var ikke tilfeldig at han fikk Statoils HMS pris for dette kvartalet. Men det er de som skal utføre arbeidet offshore som til syvende og sist må sørge for at det gode HMS arbeidet blir opprettholdt. Vi må aldri glemme at de gode HMS resultatene må skapes hver eneste dag, det nytter ikke å lene seg tilbake og se på god statistikk. Mobiliseringsseminar Vi har gjennomført 3-dagers mobiliseringsseminar i 3 omganger for alle som skal reise ut til SNA på dette prosjektet. Den første dagen er obligatorisk for alle som på en eller annen måte skal jobbe på prosjektet. Det gis av Statoil ledelse og KAEFER ENERGY prosjektledelse generell informasjon om prosjektet, forventninger og krav i forbindelse med HMS. Dag 2 er spisset mot prosjektspesifikke krav som fallsele-, verktøy-, epoxy-, støy-, ergonomi- belastningsskader-, APOS kurs osv. Dag 3 er mer inngående informasjon og opplæring for installasjonsledere, formenn, materalkoordinatorer og HMS-koordinatorer. Vi har til nå hatt 90 personer inne på de 3 seminarene som er gjennomført så langt, og vi ser at det vil bli behov for å gjennomføre Logistikk og materialhåndtering Logistikk og materialhåndtering i prosjektet er en historie for seg. Vi har store mengder materiell som skal håndteres. Det er gjort en kjempejobb fra innkjøp og lager for å pakke og merke alt materiell før forsendelse til basen i Florø. Vi har et lager på 500 m 2 i Florø, mens lagringsplassen offshore er nokså begrenset. Dette medfører at materiell må kalles ut just in time ikke for mye og ikke for lite og fortrinnsvis transporteres til arbeidsstedet umiddelbart. Det hender også at materiell må midlertidig sendes i land igjen på grunn av manglende lagerplass offshore. Materialkoordinatoren offshore har virkelig en utfordrende hverdag, men det har til nå ikke vært noen store problemer forbundet med manglende materiell. Og midt oppi alt dette må vi ikke glemme gjengen på land som har gjort en kjempejobb med prosjektering, anskaffelse og pakking av materiell, og ellers tilrettelegging for at arbeidet offshore skal gå knirkefritt. Spennende periode frem til 1. november Det blir en spennende og hektisk periode frem til 1. november, og med litt spesielle utfordringer i forbindelse med at vi nå går inn i en tid med ferieavvikling. Men med den stå-på viljen som jeg opplever fra alle som er involvert i prosjektet, er jeg sikker på at dette skal gå bra. En god og velfortjent sommer til alle i prosjektet! 14

15 Statoil ASA er godt fornøyd med å ha KAEFER ENERGY på laget! Henning Norland, Project Manager Snorre Redevelopment SNA Living Quarter Upgrade Project, Statoil ASA Snorre feltet er et av feltene i Nordsjøen som har størst gjenværende reserver. Snorre A plattformen ble satt i drift i 1992 og var tiltenkt en levetid frem til Det pågår nå studier for å se på levetiden til feltet og plattformen frem til Alderdommen begynner nå å sette sine spor på plattformen og spesielt i boligkvarteret. Det pågår derfor i disse dager et større modifikasjonsprosjekt i boligkvarteret, som vil være et bidrag med å holde feltet og plattformen i produksjon fram mot installasjonstimer offshore KAEFER ENERGY er i løpet av de siste årene tildelt en større EPCIc kontrakt for modifikasjonsarbeider i boligkvarteret. Kontraktsformen innebærer at KAEFER ENERGY er ansvarlig for prosjektering, anskaffelse, prefabrikasjon og installasjon. Systemutprøving utføres av Statoil med støtte fra KAEFER ENERGY. Det skal utføres ikke mindre enn installasjonstimer offshore. I prosjektets arbeidsomfang inngår utskiftning av 180 baderom, ombygging av 16 doble lugarer, utskiftning av 730 m 2 fuktskadet gulv, reparasjon av avløpsrørene, samt utskiftning av ferskvannsdistribusjonssystemet på plattformen. To høyaktivitetsperioder Arbeidet skal i all hovedsak utføres i to Høyaktivitetsperioder i 2010 og I disse periodene vil det være flotell ved Snorre A, som vil bli benyttet som midlertidig boligkvarter mens prosjektet pågår. Høyaktivitetsperioden for 2010 startet opp 1. mai og vil vare frem til flotellet forlater Snorre A den I denne perioden vil lugarene i to av fire boligblokker være stengt slik at prosjektet kan utføre sitt arbeid. Det er helt avgjørende at arbeidet i disse to boligblokkene er ferdigstilt før flotellet forlater plattformen. God fremdrift og gode HMSresultater Prosjektet har så langt en god fremdrift og KAEFER ENERGY får svært gode tilbakemeldinger fra plattformen innen orden, ryddighet, initiativ og generell HMS. Statoil ASA er godt fornøyd med å ha med KAEFER ENERGY på laget. Marika Peterson vår tjej på Snorre A prosjektet Det är min 12 dag här ute på Snorre A och jag trivs som fisken i vattnet. Tiden har gått otroligt fort men det är kanske inte så konstigt när vi är över 40 personer ombord som jobbar på flera våningar samtidigt. Det krävs en hel del simultankapacitet för att ha kontroll på alla aktiviteter och det är kanske därför man har skickat ut en tjej som fältingenjör. Jag tackar och bockar för att ha fått chansen till att vara KAEFER ENERGYs första kvinnliga fältingenjör. Mina dagar fylls med att supplera installatörer med rätt underlag, hitta alternativa lösningar när något inte går som planerat, ha kontakt med leverantörer när det uppstår frågor kring levererade produkter. Sist, men inte minst se till att vi får lämna över vår slutprodukt med rätt dokumentation, signaturer etc. Under mina lediga timmar spenderar jag de gärna i squash hallen och utmanar mina manliga kollegor på en match. (Fram till idag har jag vunnit fyra matcher och förlorat en.) Annars har jag hittat en ny favorit lektyr APOS. Jag rekommenderar APOS varmt till alla som vill förkovra sig i offshores wonderland. Tack för ordet och jag hoppas att vi ses i squash hallen på SNA framöver. Hilsen Marika 15

16 Neste nybygg innen rekkevidde? Oljebarometeret: Staale Bilstad, Salg- og markedssjef Gudrun (PL025) olje og gassfeltet nord for Sleipner er en av flere nybygg som står for tur på Norsk Sokkel. Gudrun ble påvist så tidlig som i 1974 og i 1997 fikk Statoil tildelt operatørskapet. Rettighetshavere til feltet er Statoil (46,8), Marathon Petroleum (28,2) og GDF Suez (25). Feltet byr på høyt trykk og høy temperatur, noe som lover godt for design med mye isolering og passiv brannbeskyttelse. Aibel har tatt hånd om FEED ( Front End Engineering & Design) kontrakten og konseptet som foreligger er basert på en plattform som står på havbunnen. Plattformen skal behandle olje og gass samt sende hydrokarbonene i rør til Sleipner A. Strømforsyning vil skje gjennom kabel fra Gudrun. Sleipner. Det er forespeilet produksjonsstart 1. kvartal 2014 og de fleste kontraktstildelinger er planlagt tildelt innen oktober dette året, og det forventes knivskarp konkurranse i et internasjonalt marked. Et av selskapene som allerede har sikret seg kontrakt er Aker Verdal for design og bygging av Jacket understellet. Av andre planlagte nybygg er det Conoco Phillips som for tiden er ute med nybygg forespørsler på Eldfisk 2/7S og Eldfisk 2/4 Z platformer. KAEFER ENERGY skal som alltid være med og konkurrere knivskarpt om våre fag. Dagens moto: lose less to chance, gain more innovation. Overrekkelse av HMS-pris Jan Inge Johnsen, KAEFER ENERGY og Ola Bjelland, Statoil. Statoils prosjektdirektør Ola Bjelland overrekker Statoils HMS pris (Diplom) til Senior HMS Rådgiver i KAEFER ENERGY, Jan Inge Johnsen for HMS arbeidet på Snorre A, Redevelopment Project Living Quarters, for det arbeidet som er lagt ned så langt innenfor HMS på prosjektet. Prisen er rettet spesielt mot arbeidene innenfor løpende risikovurdering, hvor Jan Inge er den som har gått i front for å få identifisert alle aktiviteter som skal utføres på Snorre A, samt involvert alle ledere og operatører i risikovurderingen. Dette er et bidrag for å unngå skader på personell og utstyr, samt heve kvalitetsarbeidet i selskapet. I sin takketale til Ola Bjelland fremhevet Jan Inge blant annet at han ønsket å dele denne prisen med alle involverte på prosjektet, fra divisjonsleder/prosjektleder og ikke minst de utførende ute i havet. Uten disse ville vi heller ikke kunne lykkes med gjennomføringen, så en spesiell takk rettes til alle medarbeidere på prosjektet. HMS prisen ble overrekt på mobiliseringsseminar for Snorre A på Rica Forum. 16

17 Offisiell åpning av nytt bygg Adm. dir. Karsten Gudmundset åpner nybygget. Torsdag 3. juni hadde KAEFER ENERGY åpningsfest for kunder og samarbeidspartnere. Været var bra og stemningen god. Adm. Dir Karsten Gudmundset åpnet arrangementet med å klippe snoren som et symbol på at bygget offisielt nå er tatt i bruk og at arrangementet var i gang. Presentasjon av våre disipliner Etter den offisielle åpningen av Gudmundset og jazztoner fra TradJazz, ble alle tatt med på en omvisningsrunde i bygget. I utvalgte etasjer fikk kunder og samarbeidspartnere en kort presentasjon av KAEFER ENERGY s forskjellige disipliner. Stolte, engasjerte og kunnskapsrike ansatte presenterte de respektive avdelinger og mange ble nok overrasket og imponert med hensyn til omfanget og allsidigheten i alle tjenestene som KAEFER ENERGY kan tilby. Bjørn Berge konsert i prefabverkstedet Etter at den faglige delen var servert, samlet vi oss alle i prefabverkstedet for å få en skikkelig konsertopplevelse, med selveste Bjørn Berge. Gitarspillingen var unik og tøff. Det er ikke hverdagskost at vi har en så anerkjent gitarist spillende i våre prefablokaler. Mye latter og kos Middag ble servert for 130 personer i et stort telt ute på parkeringsplassen. Espen Hana var konferansier for kvelden, og med Tradjazz. sin fantastiske humor og flotte pianospilling så ble det mye latter i teltet. Gode tilbakemeldinger Urban People, et ungt og fremadstormende band fra distriktet avrundet hele arrangementet. Basert på alle de gode tilbakemeldingene under og etter arrangementet, er det helt tydelig at dette var et treff som kunder og samarbeidspartnere satte stor pris på. 17

18 Bjørn Berge holdt konsert på prefab-verkstedet. Samling i prefab. Presentasjon av sveisehabitat. Eivind Berg, Engineering presenterer. Rolf Ingebrigtsen, innredning presenterer. 18

19 Fornøyde gjester. Espen Hana, konferansier for kvelden. Urban people. 19

20 Nytt fra HMSK-avdelingen KAEFER ENERGY har all grunn til å være fornøyd med HMSK statistikken hittil i år. Vi har ingen fraværsskader og sykefraværet vårt er meget bra. Selv om fraværsskadestatistikken viser null, så har vi fortsatt utfordringer innenfor medisinsk og førstehjelpsskader. Først når disse er eliminert, kan vi være helt fornøyde. Mye er bra men fortsatt kreves full skjerpings fra alle som arbeider i bedriften, det være seg offshore som onshore. Kjemikaliefokus Ane Grete Larsen har denne våren brukt mye tid på å komplettere alle risikovurderinger av de kjemikaliene vi bruker. Vårt nye system for håndtering av kjemikalier, Eco Online, er i full drift. Vi vil også ha full fokus på å bytte ut mange kjemikalier i år med grønnere og snillere produkter. Petroleumstilsynet KAEFER ENERGY var i møte med Petroleumstilsynet 8.mai for å delta i en arbeidsgruppe med temaet læring av hendelser. Dette vil senere resultere i et seminar, der Ptil vil dele innhentede erfaringer og informasjon på tvers av de 11 selskapene som deltok. Statoils HMS pris Jan Inge Johnsen mottok i mai Statoils HMS pris for alt det fremragende HMS arbeidet som er lagt ned i Snorre A prosjektet. Vi gratulerer Jan Inge med dette, og kan forsikre at KAEFER ENERGY vil bringe alt det gode arbeidet videre i nye prosjekter. Vi har mange spenstige målsetninger besluttet i ledelsens gjennomgang for Flere er allerede implementert, og flere vil få full fokus i gjenstående del av året. Fagbrevsandel Det er veldig oppmuntrende å se resultatene av alt det harde arbeidet med å øke fagbrevsandelen i bedriften. Vi har allerede 50 flere fagbrev i 2010 enn i 2009 og vi er ikke halvveis i året ennå! Tiden går nå farlig fort mot sommerferien. HMSK avdelingen vil benytte anledningen og ønske alle en avslappende og sikker sommer! Bli med på idékonkurransen vinn flotte premier! Vi minner om KAEFER ENERGY Idékonkurransen for våre ansatte! Du kan vinne flotte premier. Premie: Hovedpremie per kvartal: 1 sykkel til verdi av kr og ytterligere to premier: gavekort á kr. Årets beste innsendelse: kr. (Premier med verdi over kr ,- er skattepliktige). Alle innsendere får en påskjønnelse. Frist for andre kvartal 2010: 1. juli. Frist for tredje kvartal 2010: 1. oktober. HUSK! Ingen idé er for liten og ingen idé er for stor! 1. kvartals vinnere av Idekonkurransen: Vinner av sykkel til verdi av 6000 kroner: Ove Karlson Vinner av gavekort kr 2.500,-: Kenneth Askeland Vinner av gavekort på kr 2.500,-: Terje Gravseth Se for øvrig våre extranettsider for mer informasjon om ideene. Vi oppfordrer alle til å sende inn ideer til oss på Har du problem med å sende til: kontakt Gro Valsvik: 20

KVALITETSHÅNDBOK. Utarbeidet av ETY

KVALITETSHÅNDBOK. Utarbeidet av ETY KVALITETSHÅNOK 1/8 0709.1 Infrastruktur i Bilfinger Industrier Beskrivelse Introduksjon Bilfinger Industrier er etablert med hovedkontor på Forus i Stavanger. Ved hovedkontor har vi blant annet lokalisert

Detaljer

KAEFER ENERGY KAEFER ENERGY

KAEFER ENERGY KAEFER ENERGY 1 Innhold KAEFER Ekspertise siden 1918 3 Organisasjon 9 KAEFER Offshore 10 (Norge) 13 Verdal 19 Rammeavtale KVÆRNER 23 2 KAEFER Erfaring og ekspertise siden 1918 3 Milepæler i selskapets historie De første

Detaljer

Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Aker Solutions

Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Aker Solutions Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Introduksjon Aker Solutions Nyhamna EPCm Smaller projects Ny rammekontrakt med Shell Hva nå?

Detaljer

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Leverandørens muligheter og utfordringer i en V&M-kontrakt Daglig leder REINERTSEN AS avd. Bergen Arve Tjønn Rinde ERR as / TRR as (50/50%) ENGINEERING

Detaljer

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri GASSKNUTEPUNKT NYHAMNA Rundebordskonferanse 18.07.2012 Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri FRA LINJEBYGGING TIL OFFSHORE SERVICE AS Linjebygg var entreprenør, med hovedaktivitet innenfor

Detaljer

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord 12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord Vincent Dunne Dir Olje og Gass Norisol, status pr. idag Norisol er et konsern med selskaper og kontorer i Norge, Sverige, Danmark og UK. Konsernet

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Ptil leverandørseminar 04. November Kristine Hjelmeland, HMS&K leder REINERTSEN AS Antall medarbeidere: 2000 Omsetning 2009: 3 milliarder NOK/år 2 REINERTSEN s utvikling

Detaljer

BIS Industrier AS

BIS Industrier AS BIS Industrier AS 11.12.12 Agenda Risikoutsatte grupper Forventninger Myndigheter Kunder Interne - HMS Mål og Politikk HMS statistikk 2005 2011 Aksjoner Risikoutsatte Grupper Risikoutsatte grupper type

Detaljer

Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS. 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf

Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS. 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf 1 Nøkkelinformasjon KAEFER ENERGY Hovedkontor Stavanger Etablert 1977 Ansatte ~ 750 Omsetning ~ NOK 1,2 MRD Fag Isolering Tilkomst

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING HMS under press? ISO bransjens utfordringer Hva og hvem er ISO bransjen? ISO er en fellesbetegnelse for disiplinene Isolering, Stillas og Overflate. Hovedaktører: Bilfinger, Beerenberg, KAEFER ENERGY,

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien.

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset AS har sitt hovedkontor i Molde, med verksteder og kontorer

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet.

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet. Bakgrunn Ut fra ønsket om å øke lesehastighet, innholdsforståelse, ordforråd og ikke minst leseglede satte jeg høsten 2008 i gang et leseprosjekt ved Frøysland skole. Prosessmålet var å lese mye over tid

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

NEAS FACILITY SERVICES

NEAS FACILITY SERVICES NEAS FACILITY SERVICES FULLSERVICE RENHOLD KANTINE PLUSSERVICE "VÅR VISJON er å fasilitere arbeidsplasser slik at resultatet skaper begeistring." FULLSERVICE Et kontaktpunkt for alle virksomhetens tjenester

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil

Hva er HMS-kultur? Innledning. Fra begrepsutvikling til sammenhenger. Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Hva er HMS-kultur? Fra begrepsutvikling til sammenhenger Et bidrag fra Forskningsog utviklingsprosjektet HMS-kultur i Statoil Dordi Høivik Sr fagleder Helse og arbeidsmiljø Petroleumstilsynet 12.desember

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

on site God påske! Statoil HMS-pris Nr. 8 Mars 2010 3. årgang s 9 SNORRE A. FOTO: RUNE JOHANSEN/STATOIL

on site God påske! Statoil HMS-pris Nr. 8 Mars 2010 3. årgang s 9 SNORRE A. FOTO: RUNE JOHANSEN/STATOIL on site Nr. 8 Mars 2010 3. årgang Statoil HMS-pris s 9 God påske! SNORRE A. FOTO: RUNE JOHANSEN/STATOIL Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen, Når dette leses er vi allerede langt inne i 2010 et

Detaljer

SMS Konkurranse. YoYo Mobile din nye samarbeidspartner. pr. 1. januar - 2007. YoYo Mobile as «ET HAV AV MULIGHETER»

SMS Konkurranse. YoYo Mobile din nye samarbeidspartner. pr. 1. januar - 2007. YoYo Mobile as «ET HAV AV MULIGHETER» YoYo Mobile din nye samarbeidspartner YoYo Mobile leverer et stort utvalg av tjenester både på sms, mms og wap. «ET HAV AV MULIGHETER» Bli med på utviklingen og mulighetene av mobile innholdstjenester!

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Samarbeid med Kunde Problem Definisjon Problem Løsning Forstudie Konsept Utvikling Engineering Kunde Bygging Test og Verifikasjon Dokumentasjon

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Styring av risiko ved endrede rammebetingelser

Styring av risiko ved endrede rammebetingelser Styring av risiko ved endrede rammebetingelser Hvordan kan operatør og entreprenør sammen sikre god risikostyring innen VoM og ISO? Arbeidstakermedvirkning innen VoM og ISO Knut Roger Sesseng Kontraktsansvarlig

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 ConocoPhillips Prosjekter i Norge Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 Tananger Storbritannia Norge Tor Eldfisk Embla Ekofisk Teesside Emden Tyskland Ekofisk-området 2 Ekofisk-området viktige

Detaljer

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen Fakta om ASCO Er en del av ASCO Group Baser og avdelinger i UK, Canada, Houston, Trinidad, Baku og Norge ASCO Norge ble etablert i 1995 Hovedkontor i Risavika,

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes?

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Tromsø 07.10.2010 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre! Januar 2015

Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre! Januar 2015 Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre! Januar 2015 Som tiden flyr avgårde dere! Nå er januar tilbakelagt og februar har startet så smått. Januar på Gullstjerna har vært en måned med mye lek både

Detaljer

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Sikkerhetsforum 16. november 2011 Viktor K. Berg Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold A. Kort om dagens status B. Petroleumstilsynet utfordret næringen C. Prosjekt

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND I en av våre mest kjente bergens sanger er de kjent for å blinke til gutta og snu seg vekk når de blinker tilbake fordi alle er frekke Dette stemmer ikke helt med

Detaljer

Mai 2015. Opplæringskontorets hjørne. Tid for fagprøve. Bytte av læreplass høsten 2015. Inntak av lærlinger

Mai 2015. Opplæringskontorets hjørne. Tid for fagprøve. Bytte av læreplass høsten 2015. Inntak av lærlinger Mai 2015 Opplæringskontorets hjørne Det begynner å bli vår, og da er det stor aktivitet på Opplæringskontoret. 1.mars var søknadsfristen for de som ønsker å starte som lærlinger fra høsten av, og søknadene

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Foredrag HINT MKL 08 November 2008

Foredrag HINT MKL 08 November 2008 part of Aker Foredrag HINT MKL 08 November 2008 Levin S. Nestvold/Kjell M. Olsen 2008 Aker Solutions Problemstilling: Hvordan konkurrere i markedet når man har lønnsutgift som er 35,- pr time høyere enn

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Offisiell åpning Gina Krog

Offisiell åpning Gina Krog Offisiell åpning Gina Krog Program for dagen Tidspunkt Hva skjer 10:40 10:45 Sikkerhetsbrief Gina Krog 10:45 10:50 Velkommen 10:50 10:55 Gina Krog: Prosjektet på 5 min 11:00 11.45 Lunsj 12:00 12:45 Omvisning

Detaljer

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HVEM ER VI? En kosteffektiv og innovativ leverandør av produksjons, service-tjenester og kvalifisert

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

Ha en god og motiverende sommer!

Ha en god og motiverende sommer! vvvvvv 5. utgave / juni 2012 ffff Ha en god og motiverende sommer! Selv om sommerværet enda ikke har innfridd over hele landet sier kalenderen at nå er det juli, og tid for ferieavvikling. Det skal bli

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Orkangerkonferansen 31.05.2007

Orkangerkonferansen 31.05.2007 Orkangerkonferansen 31.05.2007 Tema Organisering Prosjektportefølje med fokus på Tyrihans manifold modul HMS Nye etableringer Konsernstruktur REINERTSEN AS Erik R./Torkild R. Reinertsen (50/50%) STØTTE

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa

Lærlingeskolen. Informasjon til bedrifter. innen byggfag. NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til bedrifter NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON sa Skolens faglige innhold Lærlingene følger en samlingsbasert modell, og kan ta fagbrev i følgende

Detaljer

OPPGAVESETT 20. b) Drøft hvilke fallgruver en prosjektleder som Anders Hove bør forsøke å unngå og som kan gjøre jobben som prosjektleder vanskelig.

OPPGAVESETT 20. b) Drøft hvilke fallgruver en prosjektleder som Anders Hove bør forsøke å unngå og som kan gjøre jobben som prosjektleder vanskelig. OPPGAVESETT 20 OPPGAVE 1 Case: DEX AS DEX AS er en voksende bedrift som produserer og leverer tekniske produkter og trafikkløsninger til industri og samferdselssektoren. Virksomheten er basert på å levere

Detaljer

NORGE DAG RAPPORTER HOCKEY TEAM. Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014. Også her

NORGE DAG RAPPORTER HOCKEY TEAM. Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014. Også her NORGE HOCKEY TEAM Også her DAG RAPPORTER Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014 Siste spilledagen i Nice, etter 8 fantastiske dager i denne flotte franske byen som har bydd på masse flott vær, mange gode

Detaljer

StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri

StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri Classification: Internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri Svein J. Grønhaug, Industrikoordinator StatoilHydro

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

erfaringer fra offshoreinstallasjoner

erfaringer fra offshoreinstallasjoner HMS erfaringer fra offshoreinstallasjoner Stillasdagene torsdag 16.09.2010 Frode Bødtker ENGINEERING ISOLERING ARKITEKT / INNREDNING PREFABRIKKERING OVERFLATEBEHANDLING PASSIV BRANNBESKYTTELSE STILLAS

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte

Kjære foreldre/foresatte Kjære foreldre/foresatte Da er vi i gang med leseloggen, et spennende prosjekt som varer helt fram til jul. I løpet av denne perioden håper vi at elevene skal utvikle sine leseferdigheter, øke ordforrådet

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Landanlegg og arbeidshelse

Landanlegg og arbeidshelse Landanlegg og arbeidshelse Innlegg på kurset Arbeidsmedisin i olje- og gassindustrien 03.05.2011 Bjørn Steinar Hauge, bedriftslege og faglig ansvarlig for MPR PM HMS HAM 1 - Classification: Internal 2011-04-18

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

FOKUS. Normer for samhandling

FOKUS. Normer for samhandling FOKUS Normer for samhandling Hva er FOKUS? FOKUS er normer for adferd i hverdagen. Fokusområdene representerer konkrete forventninger som ledere og medarbeidere har til hverandre. Dette har vi kalt for

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Gjennomføringsmodeller med konkurransekraft - Aibel,

Gjennomføringsmodeller med konkurransekraft - Aibel, Gjennomføringsmodeller med konkurransekraft - Aibel, v/erling Matland, EVP Business Development and Deputy CEO 11.02.2014! Aibels virksomhet! Aibel er et ledende service selskap som jobber innen olje,

Detaljer

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal:

KVARTALSNYTT 3, 2014. FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: KVARTALSNYTT 3, 2014 FijiStiftelsen har vært gjennom en innholdsrikt sommer. Her er høydepunktene du kan lese om i nyhetsbrevet fra tredje kvartal: v SARA PÅ TUR TIL FIJI- MØTER, KONSTRUKTIVE DISKUSJONER,

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

Korpsavisa ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL!

Korpsavisa ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL! ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL! Tema var kjent for mange av oss som har vært på tidligere årsfester; BAD-TAST. Og vi kan absolutt konkludere med at det er utrolig mange i Hobøl skolekorps som har dårlig

Detaljer

TermoRens as. Prosjekt Gudrun. Erfarings rapport, reingjøring med Termorens produktet.

TermoRens as. Prosjekt Gudrun. Erfarings rapport, reingjøring med Termorens produktet. Prosjekt Gudrun Erfarings rapport, reingjøring med Termorens produktet. Kapitel 1: Flare Boom PFP overflate på Flare Boom: Her var det korrosjon partikler som var brent seg fast i PFP etter sveise arb

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer