Mykje stoff frå årsmøtehelga. Organisasjonsnytt. Regnskap/ Balanse s 6. Årsmøtehelg i Sarpsborg s 7-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mykje stoff frå årsmøtehelga. www.sag.no. Organisasjonsnytt. Regnskap/ Balanse s 6. Årsmøtehelg i Sarpsborg s 7-9"

Transkript

1 Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4 Regnskap/ Balanse s 6 Årsmøtehelg i Sarpsborg s 7-9 Historisk grunn i Østfold s 11 Besøk på Svenneby sag og høvleri A/S s Intervju av vår nye leiar s Medlemsblad for Norsk Bygdesagforening. Årgang 21, Nr mars 2009 ISSN-nr.: Mykje stoff frå årsmøtehelga

2 Norsk Bygdesagforening Sagbladet er et medlemsblad for Norsk Bygdesagforening og utkommer med 6 nummer i året. Bladabonnement er kr 500 pr. år. Ved flere abonne-ment til samme adressat betales kr 250 pr. år for første tilleggs-abonnement, og kr 125 pr. år for alle ytterligere abonnement. Opplag 600. Redaksjonen avsluttet: 06. mars Ansvarlig redaktør: Inger-Marie Svingeset 6763 Hornindal Tlf.: e-post: Journalist: Gunnhild Sindre Sør-Markane, Stryn Tlf.: e-post: Designmal: Forglemmegei, Parkveien 11, 2500 Tynset Tlf.: Trykk og lay-out: Meskano Media, Parkveien 11, 2500 Tynset Tlf.: e-post: Redaksjonen: Jostein Ljones Harald Mo Birkenes Geir Håvard Ingdal Arnold Øverås Andreas Lomsdal Utgivelse 2009 NR.: Materiellfrist Utgivelse Nr feb. 06. mars Nr april 30. april Nr mai 15. juni Nr aug. 09. sep. Nr okt. 30. okt. Nr nov. 14. des. Annonsepriser: 1/1 bakside 2750,- 1/1 side: 2530,- 1/2 side: 1650,- 1/4 side: 1100,- 1/8 side: 770,- Prisene er eks mva. Rabatter: Ved minimum 3 innrykk: 10%. Ved minimum 6 innrykk: 20% Forsidebilde: Årsmøtedeltakarar ved det restaurerte vasshjulet på Soli Brug. Foto: Inger-Marie Svingeset Norsk Bygdesagforening ble stiftet i Foreningen har pr medlemmer og 113 bladabonnenter. Ordinært medlemsskap: kr 1750 pr. år. Men for første året er det halv kontingent, dvs. kr 875. SEKRETARIAT Inger-Marie Svingeset, dagleg leiar 6763 Hornindal Tlf Fax Gunnhild Sindre, organisasjonsmedarbeider 6763 Hornindal Tlf Fax STYRET Jostein Ljones, leiar 5620 Tørvikbygd, tlf Geir Håvard Ingdal, nestleiar 7316 Lensvik. tlf Harald Mo Birkenes, styremedlem 4760 Birkeland, tlf Arnold Øverås, styremedlem Øveråsvn, 9360 Bardu tlf: Andreas Lomsdal, styremedlem Ringelia 2860 Hov tlf: FYLKESKONTAKTER Østfold Johan Skammelsrud, Degernes, tlf Akershus Roar Sørgård Hurdal, tlf Hedmark Ivar Grøndahl, Løten, tlf Oppland Ole Jonny Kalstad tlf og Per Arne Ljostad, Snertingdal tlf Buskerud Svein Granheim, Gol, tlf Vestfold Runar Bekkeseth, Holmestrand, tlf Telemark Asbjørn Roheim, Bø i Telemark, tlf Agder Harald Mo Birkenes Birkeland, mob Rogaland Svein Kjetil Rønnevik, Jørpeland, mob Hordaland Jostein Ljones, Tørvikbygd, tlf Sogn og Fjordane Alf Steinhovden, Eikefjorden, tlf Møre og Romsdal Herman Hervåg, Sykkylven, tlf Sør-Trøndelag Geir Håvar Ingdal, Lensvik, tlf Nord-Trøndelag Ottar Staberg, Utøy, tlf Nordland Per Kristian Helgesen, Røkland, tlf Troms Arild K. Hansen, Harstad, tlf Forum for norske bygdesager

3 Frå redaktørkrakken Nytt år og nye utfordringar! Etter eit veldig positivt årsmøte i Sarpsborg er det greitt å kome tilbake på kontoret og planlegge 2009 ut frå dei arbeidsplanane som styret og årsmøtet har laga. Som organisasjon er vi for tida på ei positiv bølgje sjølv om det blir ropt krise rundt oss på alle kantar. Vi har fått klar melding frå årsmøtet om at Sagbladet skal produserast på same måte som dei siste åra. Medlemmar og abonnentar vil få 3 eksemplar no på vårparten og 3 eksemplar haustparten, alle på 24 sider og med fargetrykk. Vi gledar oss over positive tilbakemeldingar om at bladet er aktuelt og godt, men vi saknar fleire innspel frå medlemmane. Ingen av dei sagbruka som eg har besøkt har vore like og det er fasinerande å sjå alle dei Petter Smart - løysingane som finns. Kva med å ta eit bilde av noko som er genialt på ditt bruk og sende det til oss? Vi set pris på ris og ros frå våre lesarar både om blad og organisasjonen elles og vil med dette utfordre lesarane til å kome med lesarinnlegg som bør bli ei diskusjonsspalte der medlemmane kan ta opp små og store saker og diskutere. Positivt er det og at vi no har fått meir arbeidskapasitet på plass her på kontoret gjennom tilsettinga av Gunnhild Sindre. Ho var med på deler av den hektiske bladproduksjonen før jul og vil frå Sagblad nr stå for ein større del av skrivinga i bladet. Sagbladet har for fyrste gong fått på plass ein ordentleg journalist :) Denne gongen vil bladet naturleg nok innehalde mykje stoff frå fagdagen og årsmøtet i Sarpsborg. Eg vil be dykk sjå gjennom arbeidsplan og kursplan som begge er trykte i bladet og deretter planlegge din aktivitet i foreininga. Skal du delta på kurs, seminar eller studietur? Aktiviteten i foreininga er auka og vi håpar alle medlemmane ser seg nytte i aktivitetane våre. Ved fleire høve under årsmøtehelga vart nettsida vår kommentert og kritisert. Konstruktiv og rettmessig kritikk, vil eg påstå. Vi i styret og administrasjon har vore klar over at dette ikkje har vore godt nok, men no er det betring i vente. Betre redigeringsverkty er på plass og ein gjennomgang av lay-out og innhald vil bli gjennomgått i tida framover. Dette vil skje gradvis og vi tek dette arbeidet innimellom alt anna. Vi kjem og til å legge ut på nettsidene meir av det stoffet som blir produsert til sagbladet, slik at det kan kome meir til nytte. Kanskje du har sett endring allereie? Nytt i denne utgåva er at vi har starta ein vitsestafett. Her må de følgje med og sjå om de blir utfordra. Ein god latter forlenger livet! Inger-Marie Kjære lesarar! Hei alle sagvenner landet rundt. Eg må fyrst få takke for tilliten som nyvalt leiar av foreninga, eg gler meg til å ta fatt på oppgåvene som ligg framføre oss. Årsmøte i lag og organisasjonar er ofte viktige veiskille, årsmøte i Sarpsborg vart også eit slikt veiskille. Kursen vidare skal stakast ut og forrige år skal gjerast opp, nye val skal gjerast. I år vart det også skifte av leiar. Eg vil nytta anledninga til å takke Johan for innsatsen som han har lagt ned for foreninga gjennom 3 år som leiar og 6 år i styret. Som nytt styremedlem vart Andreas Lomsdal valt, velkommen skal du vera. Eg er svært glad for at årsmøtet var aktive i prosessen med strategiog arbeidsplan for foreininga. Det kom mange gode forslag til aktivitetar som vart tatt med i arbeidsplanen. Det er gjennom slike prosessar at me klarer å utvikla aktiviteten vår på ein måte som medlemmene har nytte av. Om me klarer å gjennomføre alt som står på arbeidsplanen i inneverande år gjenstår å sjå. Men eg veit at damene i Hornindal er i full gang med arbeidet allereie. Mange aktivitetar og kurs for dette året er allereie planlagt. Produksjonen av Sagbladet går som ein leik med Inger Marie som redaktør og nytilsett org.medarbeidar/journalist på plass, velkommen til Gunnhild Sindre. Oppgradering og fornying av våre nettsider er under planlegging, dette blir spennande. I mars skal Inger-Marie og Geir Håvard til Sverige for å presentere foreininga til våre nordiske søsterorganisasjonar, på årsmøte til Småsägarna i Sverige. Håpet er at me kan få til eit godt samarbeid om felles utfordringar for næringa vår i Norden. Oppgåvene står i kø for foreininga. Det tyder på at me i dag har ein oppegåande og aktuell organisasjon som næringa har bruk for. Utfordringa blir å utvikle oss vidare i tråd med mål og planar som årsmøtet har lagt for foreininga, det har eg stor tru på at styret i lag med Inger Marie og Gunnhild skal klare. Helsing Jostein 3

4 Organisasjonsnytt Nytt styre i Norsk Bygdesagforening Som de ser på side 2 er det endringar i styresamansetninga etter årsmøtet i Sarpsborg. Ny leiar i Norsk Bygdesagforening er Jostein Ljones frå Tørvikbygd i Hordaland. Han har vore fylkeskontakt i Hordaland i ei årrekkje og styremedlem i 2 år, og er dermed godt kjend med bygdesagforeininga sitt arbeid. Vi ønskjer Jostein lukke til som leiar for vår flotte organisasjon, og viser til intervju med han lenger bak i bladet. Johan Skammelsrud hadde sagt frå seg attval etter 6 år i styret, derav 3 av dei som leiar. I den nye leiaren sin tale under festmiddagen etter årsmøtet fekk Johan ros for sin innsats og den utviklinga organisasjonen vår har vore gjennom dei åra han har vore styremedlem og leiar. Nytt styremedlem er Andreas Lomsdal frå Lomsdal i Søndre Land Kommune. Vi ønskjer Andreas velkomen til styret og gledar oss til å bli betre kjent med han. Kurs: Vi har stor aktivitet på kursfronten og viser her til kursplanen. Det er fleire kurs under planlegging og kursplanen på vil verte oppdatert etter kvart som kursopplegga er klare. Håpar mange melder seg på kursa våre og at medlemmane gir beskjed enten til administrasjonen eller fylkeskontakten i sitt fylke om sine behov for kurs. Rådgjevingstenesta vår Som annonsert i dei siste utgåvene av sagbladet har vi no på plass ei rådgjevingsteneste for våre medlemmar. Dette tilbodet er unikt, og vi håpar alle som treng råd og vink i samband med utbygging, ombygging, investeringar osv. tek kontakt med oss. Leif Grøndahl vil reise rundt om i landet på besøk til dei som ønskjer nokon å diskutere tekniske løysingar med. Vi veit at det ikkje er lett å ta alle beslutningane i små bedrifter åleine, difor er det viktig for foreininga å vere ein støttespelar for våre medlemmar i slike prosessar. Rådgjevingstenesta er ikkje kostbar. Ta kontakt med administrasjonen eller med Leif Grøndahl direkte for å gjere avtale. Telefonnr. til administrasjon og til Leif Årsmøte i Sarpsborg Styret konkluderer med nok eit vellukka årsmøte. Gode diskusjonar, gode foredragshaldarar, tid til sosial aktivitet, god mat og spennande bedriftsbesøk. Gledeleg var det også at det i år var fleire deltakarar enn det har vore dei siste åra. Les meir frå årsmøtet lenger bak i bladet. Møte og messer: Norsk Bygdesagforening kjem til å bli representert på ulike arrangement og møter framover våren. 18. og 19. mars - Trefylket arrangerer seminar på Hamar. Tema for seminaret er Omdømme og Innovasjon for treindustrien. Her er mange spennande foredrag og seminaret blir avslutta med Workshop. Invitasjonen blir sendt til medlemmane våre som er registrert med E-post adresse. 21. og 22. mars Nordisk sagmøte i Stockholm Vi skal her møte våre søsterorganisasjoner frå Danmark, Sverige og Finland. Vi håpar på framtidig samarbeid med desse organisasjonane, der vi kan gripe fatt i felles utfordringar. 31. mars og 1. april - Konferansen Skog for vern Stiftinga Geitbåtmuseet i samarbeid med Riksantikvaren arrangerer eit seminar der tema er å drøfte korleis vi skal sikre godt nok tilpassa material til restaurering av freda og verneverdige bygningar. 17. mai mai - Ligna-messa i Hannover Vi har gjennom ei av våre medlemsbedrifter fått tak i 2 billettar til messa. Dette er verdens største tekniske messe innanfor vår bransje. Vi har ikkje delteke på denne messa tidlegare. Meir informasjon om Ligna messa finn du på Dersom du vil ha informasjon på norsk, kan du gå til og klikke på messer. Dersom du har lyst til å delta på denne messa er det to reiseselskap som organiserer tur. Det er Expertreiser og Messereiser. Du finn informasjon og prisar på nettsidene deira www. expertreiser.no og Telefonnr. til Expertreiser er og til Messereiser Med desse to selskapa kan ein kjøpe komplette reisepakker med reise, overnatting og messebillettar. Vi veit at organisasjonen Norske Trelastbedrifters Landsforbund og Treindustrien skal reise med Expertreiser. Følg elles med på for andre aktuelle arrangement. Medlemmar i Nordland, Troms og Finnmark Alle våre medlemmar i desse 3 fylka har fått utsendt brev ang. kursbehov. Håpar mange er flinke med å sende svar inn slik at vi får ein peikepinn på kva typar kurs vi skal organisere. Sogn og Fjordane: Det har lenge vore vanskeleg med leveranse av hun og flis i dette fylket. Svært få fyringsanlegg er etablert, men no ser det ut til å løsne. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Fylkeskommunen, Bondelaget og Skogeigarlaget har sett inn ressursar for å få fortgang i arbeidet og Norsk Bygdesagforening har no invitert desse til eit informasjonsmøte der ein forventar at medlemmane skal få tilbod om leveranse for sine biprodukt. 4 Forum for norske bygdesager

5 Kurs/Arbeidsplan 2009 Kursplan våren 2009 Norsk Bygdesagforening kjem også denne våren til å ha eit breidt kurstilbod til medlemmane. Er du intressert i kurs, eller har forslag til tema for kurs, send oss ein e-post på eller ring oss på Type kurs: Tid Kursstad Kursleiar Drift av sagbruk Mars Løten Bygdesag Leif Grøndahl Datakurs Del Mars Sarpsborg Dag Spydevold Datakurs Del Mars Sarpsborg Dag Spydevold Datakurs Del Mars Sarpsborg Dag Spydevold Datakurs Del Mars Sarpsborg Dag Spydevold Tørkekurs Mars Løten Leif Grøndahl Sorteringskurs April Rennebu Leif Grøndahl Høvelkurs Mai Billingstad, Tom Opåsen/ Falkenberg Bjørn Rødsten Arbeidsplan 2009 Årsmøtet vedtok følgjande arbeidsplan for året. 1. Min. 10 kurs Status pr. mars: Vi har no datofesta 5 ulike kurs utover våren. Medlemmane viser stor interesse for kurs, og vi vil prioritere dette arbeidsområdet høgt. Sjå for øvrig kursplan og følg med på. Vi kjem tilbake med ny kursplan i neste medlemsblad stk. medlemsblad a 24 sider (som før) 3. Bransjenormer på ukanta kledning, ujustert kledning og kjernevedprodukt Arbeidet er i gang i samarbeid med Treteknisk Institutt. For øvrig sit Jakob Trøan, Materialbanken, Håvard Moen, Leif Grøndahl, Løten Bygdesag og Inger-Marie Svingeset, Norsk Bygdesagforeing i arbeidsgruppa. Medlemmane vil få normene ut til høyring før vi godkjenner dei. Status: Vi skal ha møte 2 i arbeidsgruppa i mars og arbeidet skal avsluttast før sommaren. 4. Studietur i Norge Etter at vi arrangerte to vellukka studieturar i 2008 er det stor stemning for at vi også i 2009 må prøve å få til ein studietur. Dette blir nok ein innanlandstur, men årsmøtet bad om at det blir planlagt ein studietur til Østerrike/Sveits i løpet av Delta på Dyrsku n Vi skal prøve å få tak i ein god utstillingsplass på denne messa, evt. i samarbeid med andre relaterte organisasjonar. 6. Årsmøte i 2010 Det kom fram forslag om Trondheim eller Bergen. Styret fekk fullmakt til å bestemme den endelege årsmøtestaden. 7.Betre utnytting og marknadsføring av web sida Status: Kontinuerleg prosess, men arbeidet har starta. 8. Utvikle nye kurs for våre medlemmar Årsmøtet kom med forslag om at datakurs og kurs innanfor bedriftsutvikling bør bli eit tilbod til medlemmane. Status pr. mars: Vi arrangerer vårt fyrste datakurs i mars i Østfold! 9. Knytte til oss/utdanne fleire kurshaldarar 10. Organisasjonsutvikling Bygge nettverk og alliansar, bli ein meir aktiv organisasjon. 11. Prosjekt og prosjektfinansiering Arbeide vidare med nye prosjekt som tener medlemmane sine behov. Største behovet pr. dato synes å verte dokumentasjon og merking av varer. Bransjenormene som er under utarbeiding er eit døme på dette. 12. Delta på Villmarksmessa på Lillestrøm. Vi er gjennom ein av våre medlemmar invitert til å delta på denne messa i lag med Riksantikvaren. Messa vert arrangert mars. 13. Delta på Ligna-messa i Hannover i veke 21 5

6 Regnskap og balanse Resultatregnskap Noter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostn., styrehonorar, møtegodtgj Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad 22 Resultat før skattekostnad Skattekostnad 28 Årsresultat Balanse Noter EIENDELER Varer Kundefordringer Opptjente inntekter Forskotsbetalte kostnader 4 Akt. kostn. trelastkalkulator 5 Andre finansielle omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 1 Egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld 2 Utsatt skatt 4 Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld 3 Kassekreditt 4 Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Prosjekt: Tradisjonsbasert Trevirke 0-8 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Forum for norske bygdesager

7 Årsmøtehelg Vi sette fokus på marknadsføring og muligheter i marknaden for bygdesagene under fagdagen i Sarpsborg. Første foredrag på fagdagen sto Aasmund Bunkholt frå Trefokus for. Han hadde fått det krevjande tittelen Kreativitet i forhold til marknadsføring av bygdesagenes produkt. Han fokuserte på samarbeid innan vår verdikjede både vertikalt og horisontalt, som svært viktig for både enkeltbedriftene i Norsk Bygdesagforening og for organisasjonen. Som døme på samarbeidspartnarar som er aktuelle for oss drog han fram desse frå dei ulike nivå i verdikjeda: Næringsorganisasjonar Skogeigarorganisasjonane Norske Arkitekters Landsforbund Rådgivende Ingeniørers Forening Byggenæringens Landsforening Leverandørutvikling Hovedstadsutvikling Myndigheter: Fylkeskommune Fylkesmannen Landbruksdepartementet Industri og næring: Treindustri Skogbruk Byggenæring Forskning og Utvikling: Finansiering Innovasjon Norge Forskningsrådet Enova FoU-miljø Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet Sintef-Byggforsk Treteknisk Institutt UMB Universitetet for Miljø- og Biovitenskap Arkitektur og Designhøyskolen i Oslo. TreForsk Kva spørsmål må vi stille oss når vi skal ut i marknaden: Kva type marknadsføring skal vi satse på? Kvar er marknaden vår? Definisjon på kvar du ønskjer å ha dine kundar. Kva produkt ønskjer eg å selje? Definer dine produkt. Kven er kundane mine? Kva er budskapet i mitt produkt? Kvalitet? Moderne? Miljøvennleg? Kva type kommunikasjonskanalar skal eg bruke? Nettside, annonsering, Korleis er distribusjonen? Når eg kundane? Hente eller bringe? Aasmund hadde mange fine eksempel på gode pilotprosjekt, der tre vart brukt på ein spennande, kreativ og innovativ måte. Ekempel Aasmund Bunkholt sette fokus på marknadsmulighetene for bygdesagene som Viken Senter, Prekestolen Turisthytte osv. Mykje av desse produkta vert produsert på bygdesager. Gode nettsider er avgjerande Dagens kundar kjøper mykje av sine varer på nettet, og morgondagens kundar vil garantert bruke nettet enda meir til kjøp av alle typar varer. Riktige nettsider er difor veldig viktig å få på plass. Fleire av våre medlemsbedrifter har i dag gode nettsider, men Norsk Bygdesagforening sine sider fekk negativ kritikk av Aasmund Bunkholt. Framsida må vere blikkfang, sjå profesjonell ut og gi lesaren inspirasjon og nysgjerrigheit til å bruke sida og til å ville besøkje den på nytt. Ein må difor gjere sida meir aktuell. Bilde og produkt må vektleggast. Utvikling av Norsk Bygdesagforening 1. Identitet gjere vegval i forhold til korleis du vil framstå for kunden/ medlemmane - og gjennomføre det. 2. Kunnskapsspredning: Stå for kvalitet, kunnskap og informasjon 3. Dokumentasjon: Det vil bli stilt enda større krav til dokumentasjon på våre produkt i tida framover. Viktig at vi som organisasjon er på banen både i forhold til CE-merking, og EPD merking som alle dei større utbyggarane vil stille krav om i løpet av eit par, år kan Bunkholt fortelje. 4. Alliansar: Viktig at vi knyter til oss samarbeidspartnarar som har betydning for vår utvikling av organisasjonen. Som eksempel bør ein vere aktiv i forhold til byggeprosjekt. Dette året er det Kulturminneår, og mange prosjekt innanfor restaurering vil kome i gang. Kva med å marknadsføre seg overfor Riksantikvaren? 5. Innovasjon: Tenk nytt, tenk produktutvikling og gjer det kjent for alle! 6. Miljø: Alle vil stille krav til miljøprodukt på sikt. Her har vi eit godt salgsargument, men det må dokumenterast og marknadsførast. 7

8 Årsmøtehelg Vanskelege tider - nye muligheter Treskallen Ola Øyen, Silvinova, som han sjølv presenterte seg som, kom på fagdagen og gav oss eit innblikk i kva han meinar er bygdesagenes utfordringar og moglegheiter i tida framover. For ordens skuld nemner vi òg at den rette tittelen er Forstkandidat - M.Sc. Forestry. Ola starta med å referere dette utsagnet De som ikke har skjønt at det er finanskrise nå vil aldri skjønne det (Atle Lillebakken, Consis Credit). Finanskrisa har skapt problem for mange i bransjen, sjølv om bygdesagene ikkje er dei hardast råka. Etter dei prognosene Ola la fram vil krisa ta skikkelig tak i 4. kvartal 2009, og krisa vil ta tid. Nokon analytikarar meinar den vil ta eitt år og andre meinar den vil ta 3 år. Ola spådde følgjande utvikling av marknaden. ROT markedet held seg relativt godt Hyttemarknaden dreiar mot leiligheter og moderne hytter Kledningssegmentet vert innteke av prebeisa, varmebehandla og meir bestandige løysingar (Royal garanterer 25 år). Kvalitet nødvendig med meir krevjande kundar Konsept og leveringstid blir meir vektlagt At Norge er eit høgkostland med omsyn på lønningar gir industrialisering Korleis bruke krisa til utvikling? Pass på økonomien (kostnader og fordringar) Vedlikehalde og rydde Reise og lære Utvikle produkt (Prosjekt IN) Finne partnarar og nye marknader Organisasjonsutvikling Kompetanseheving (på kva?) Gjer heimesida til Norsk Bygdesag Forening meir kundefokusert For å betre sin marknadsposisjon bør organisasjonen fokusere på: -Nærleik, nisje og kortreiste material -Profilering av eit fellesskap -Køyr på CO2 kva betyr det for oss treskallar Førebu oss på: Samarbeid for å betre leveringskapasitet Alliansar for industrielt byggeri og offentlige anskaffelsar Kvalitetskrav og dokumentasjon Sterk pris- og kjedekonkurranse på kledningar og justert trelast Produkt - muligheiter og utfordringar Landbruksbygg og industriell tenking. Stolpefjøs og massivtretak er eksempel på dette. Kledningar og behandling -Kjerneved furu, fjellgran, osp Golv og innvendige panelar og tørking. Standard og kvalitetsdokumentasjon Ola Øyen avslutta med at det er mange gode utviklingsprosjekt som får god støtte frå Innovasjon Norge for tida. Det er i dag ein pott på 50 millioner kroner i Treprogrammet som skal ut til dei beste prosjekta. Har du gode prosjekt, gjerne samarbeidsprosjekt, så send ein søknad så snart som råd. Her er det muligheter! Bustadsutvikling frå Prognosesenteret. 8 Forum for norske bygdesager

9 Årsmøtehelg i bilder 9

10 Annonser Lei av dårlig tørking? Maskiner Verktøy Rekvisita Service Fra trelast Vi kan trelasttørking! IM Kondensasjonstørker Kondensasjonstørker Vacumtørker Vi har både nytt og brukt tørkerutstyr Fuktighetsmålere - flere modeller INMARK AS Boks 17, 3163 Borgheim Tlf: e-post: Se vår hjemmeside: Vi har det du trenger! via bearbeiding til ferdige produkter Forum for norske bygdesager

11 Historisk grunn i Østfold Norsk Bygdesagforening nytta høvet til å ta turen innom Soli Brug i samband med årsmøtehelga i februar. Dette er historisk grunn for sagbruksverksemda i Østfold. Tekst: Gunnhild Sindre Foto: Inger-Marie Svingeset Soli Brug var i sine glansdagar det største sagbruket i Nord-Europa. Bruket ligg ved Ågårdselva i Greåker, eit par mil frå Moss. Her vart det skore tømmer så tidleg som på talet. Bruket hadde si storheitstid på siste halvdel av 1800-talet. Då var det heile 600 mann i arbeid her, fortel Eva Dørje-Berg, som viste Norsk Bygdesagforening sine medlemmar rundt på bruket. Steinmurar etter ei av dei mange oppgangssagene ved bruket. Rundt 1860 var det heile 22 oppgangssager her Soli Brug er no privateigd. Det var familien Dørje-Berg som i 1975 overtok bruket, og dei har sidan restaurert dei gjenverande bygningane. Bruket har vorte eit populært galleri for måleri, grafikk, keramikk og anna kunst og kunsthandverk. Kaffipause i den gamle smia ved bruket Bygningane rommar i dag verkstad for keramikaren Eva Dørje-Berg, atelier for målaren Ole Dørje og bustad for dei to familiane deira. Det restaurerte vasshjulet ved Soli Brug. Hjulet måler heile 8 meter i diameter Familien Dørje-Berg overtok bygningane i Her Eva Dørje-Berg, som tok imot Norsk Bygdesagforening og fortalde om historia til bruket To gongar i året vert det halde utstillingar i fem av bygningane ved bruket. Fleire kunstnarar deltek. I den gamle smiebygningen er det servering, og her fekk Norsk Bygdesagforening sine medlemmer kringle og god, gammaldags kokekaffi under omvisninga. I perioden var bruket på sitt største. Då dreiv Sollifossen heile 22 oppgangssager. I dag kan ein sjå eit restaurert vasshjul ved bruket. Hjulet er heile åtte meter i diameter, og er eit imponerande syn ved elvebreidda. Steinmurar etter fleire av dei mange oppgangssagene står også framleis. Sagbruksdrifta vart nedlagd i Stridsbergs Norge A/S, Stensrudvn. 3, 2335 Stange Trenger du nytt sagblad - Vi har sagblad i de fleste størrelser på lager! Trenger du sliping av sagblad. Vi sliper alle typer! Kontakt oss: Tlf.: Fax:

12 Svenneby Sag og Høvleri A/S Etter årsmøtet på Quality Hotel & Resort sette vi oss i bussen for å besøkje Svenneby Sag og Høvleri. Tekst og foto: Inger Marie- Svingeset Her blir vi strålande mottatt av Turid, Ole og Thorvald. Ein engasjert familie der alle 3 står bak drifta. Dei held til på ein gard i Spydeberg som Ole har arva frå sin familie. Bedrifta held til i ein restaurert låve som opprinnelig var bygd i 1880 av oldefar til Ole. Turid Fluge Svenneby heldt eit svært engasjerande foredrag om dei mange prestisjeoppdraga til Svenneby Sag og Høvleri AS. Svenneby Sag og Høvleri AS er ei familieverksemd, og Thorvald Svenneby er yngste generasjon. Her merkjer han ut feil til optimeringskappanlegget. Spesialproduksjon av lauv Det var mjølkeproduksjon som var hovudproduktet frå garden fram til Då vart både dyr og mjølkekvote seld og kapitalen frå desse vart plassert i nytt sagbruk, kante, dobbelkante og barkemaskin. Investeringane vart alt den gong gjort med tanke på foredling av lauvtretømmer. dei seg fort for å satse berre på spesialproduksjon av lauv. Utfordringa var at det ikkje fantes verken kompetanse, erfaringer eller dokumentasjon på lauv her i landet. Dei måtte difor prøve og feile for å kunne opparbeide seg kompetanse. Kongehytta 1991 vart eit vendepunkt for Svenneby. Dei var svært heldige og fekk leveranse av Kongehytta på Magerø og sidan den gongen har telefonen ringt, kan Ole Svenneby fortelje. Dei starta med andre ord på toppen, og der har dei holdt seg. Dei har spesialisert seg på fleksiblilitet og kundetilpasning der 80% av omsetninga går gjennom arkitektar. I bedrifta i dag er det 9 personar tilsett og dei har ei omsetning på millionar kroner årleg. Sjølv om saga er i bruk enno, har dei måtte kjøpe inn meir og meir ferdig nedtørka trelast. Dei hadde ein idealistisk tankegang i starten om å kun bruk norsk råstoff, men denne målsetjinga måtte dei gi opp, så ein del utanlandsk trevirke blir importert for å få stort nok kvantum til dagens produksjon. Sjølv skjærer dei rundt 1000 m 3 årleg på saga si. Det er hovudsakleg amerikansk eik som vert importert. Optimal utnytting Ole understrekar kor avgjerande det har vore at produkta deira er spesielle og han har ikkje skore Vidare vart fjøset gjort om til høvleri. På den tid var det eit tøft marked og Svenneby hadde svært hard konkurranse med dei store bedriftene. Med desse rammevilkåra bestemte Interesserte tilhøyrarar frå bygdesagforeninga 12 Forum for norske bygdesager

13 2 x4 på 5 år. Vi får ein flott demonstrasjon av optimeringskappanlegget av typen Grecon Dimter 20, der det for tida blir produsert knivskaft til Brusletto i norsk bjørk. Kappanlegget kappar ut alle feil som ikkje er akseptert og på denne måten får vi ei optimal utnytting av råstoffet, forklarar Ole Svenneby. Mange av desse emna ville tidlegare gått rett i flishoggaren fortel han. Desse kappanlegga ligg i prisklasse frå kr. og oppover kan selgarane frå Falkenberg fortelje. Lauv er eit krevjande råstoff å arbeide med og det er mykje arbeid med foredlinga. Kledninger, paneler og golvbord er dei vanlegaste produkta. Nesten alt råstoffet går gjennom både grovdimensjonering, fleirbladsag for å rettskjære og deretter tjukkelseshøvel for å ta vekk kuven som blir på materialen etter kort tids lagring. Miste kunden for alltid Alle leveransar frå Svenneby Sag og Høvleri A/S blir laga etter bestilling. Kvalitet er heilt avgjerande for å halde til i dette marknadssegmentet meinar Ole. Om du leverer feil eller for dårleg kvalitet ein gong vil du miste kunden for alltid. Kundegruppa vår er svært krevjande, men og betalingsdyktige, smiler han. Vi er med frå stokken blir plukka i skogen til vi leverer ferdig overflatebehandla panel ut gjennom dørene. Dette er eit godt salgsargument fortel Ole. Olav Skaret, Svein Granheim og Svein Kjetil Rønnevik (med ryggen til) på besøk i sliperommet Dette emnet skal bli knivskaft til Brusletto. Det norske råstoffet kjøper vi frå Viken Skogeierforening, og til skjæring og tørking av osp for eksempel samarbeider vi med Haugestad i Vestfold. Suksessfaktorane Etter ein god informasjonsrunde om produksjon, maskiner og produkter av Ole Svenneby fekk vi ei ei innføring i det profesjonelle marknadsføringsarbeidet som er gjennomført hos Svenneby Sag og Høvleri A/S v/turid Fluge Svenneby. Vi fekk god innsikt i korleis dei hadde jobba og mitt inntrykk er at pågangsmot, tru på seg sjølv, og det å vere trufast mot sin forretningside er dei suksessfaktorane som har gjort denne bedrifta levedyktig. Store profilerings og visningsprosjekt som til dømes Lodge Alpin (hytta til Ole Kr. Furuseth), Kongehytta på Magerø, Viken Skogeierforening sitt nye administrasjonsbygg har gjort lauvtre og Svenneby kjent. Det kunden er fornøgd med Svenneby jobbar mykje opp mot arkitektar, dette betyr at dei må vise kva produkta er gode for, kva eigenskapar dei har, korleis dei bør brukast og korleis dei skal overflatebehandlast. På denne måten må dei også stå for opplæring/ kommunikasjon med dei ulike handverkarane som skal jobbe på dei ulike prosjekta. Gjennom sitt arbeid opp mot arkitektane har dei og fått mykje internasjonal omtale. Det er viktig å vere på lag med dei mest anerkjente arkitektane understrekar Turid. Som døme nemner ho Stein Halvorsen A/S Sivilarkitekter MNAL. Stein Halvorsen A/S har basert verksemda si i stor grad på deltaking og premiering i arkitektkonkurransar. I de 13 åra kontoret har eksistert er en rekke av konkurranseforslaga realisert eller i ferd med å bli realisert. Stein Halvorsen A/S har spesialisert seg på oppdragsgjvarar innan store offentlige og private virksomheter. Med samarbeid med denne type arkitektar får ein stor publisitet. I første omgang fordi arkitektkonkurransar får stor publisitet samstundes som bygga har betydning for mange og dei blir veldig synlege på grunn av sin storleik. Samarbeid med denne type bedrifter er gull verdt for vår bedrift kan Turid stadfeste. Turid avsluttar sin seanse med å stille spørsmålet om kva er kvalitet? Svaret ho meinar er rett er Det kunden til ein kvar tid er fornøgd med. Vi takkar for familien Svenneby ville ta imot oss og det var ein imponert gjeng som reiste frå Spydeberg ut på ettermiddagen i eit forrykende snøvær! 13

14 Annonser Vi omtanner med stellite og HM alle typer sirkelsagblader, samt strekker bladene til den hastighet som spindelen på din sag har. Selger nye sagblader av de fleste typer. Spesiellt er våre innsveisede stellite-tenner svært gode. Vi har gunstig fraktordning og gode kunder og referanser overhele Norge. Det har rent mye vann i havet etter stiftelsesmøtet for Norsk Bygdesag Forening i Jeg var tilstede på dette møtet som støttemedlem og fordi jeg hadde svært god kontakt med en masse eiere av gårdssager rundt i hele landet. I en periode, hadde jeg en mengde både nye og gamle sageiere på kurs her på Kongsberg Sagblad A/S i Veggli, men også litt rundt i landet. Veldig hyggelig tid! Veldig hyggelige folk! Etter en serie på 6 artikler som jeg skrev i NBF-nytt om retting og strekking av sirkelsagblader, ble dette etter forespørsel fra redaktøren, om lov, samlet til et hefte. Dette var vel i Dette kan vel kjøpes hos NBF enda. Etter at HM og spesielt Stelitten kom som tannspisser, har det blitt nærmest en revolusjon for sirkelsagbladet. Ingen tidkrevende vigging, ingen filing, bare sliping en gang i blant, med standtid på eggen ca. 5 ganger lengre. Dette har gjort at levetiden på bladene har blitt mangedoblet. Vi har tannet om samme bladet opptil 10 ganger. Vi har derfor sluttet å lage stammene til bladene selv. Ikke lønnsomt. De kjøpes fra en meget god leverandør i Sverige. Som annonsen over viser, står vi fortsatt til tjeneste med omtanning og service og salg av nye blader, med vår kvalitet. Vi har 32 års erfaring i bransjen. Vi ønsker derfor alle våre kunder over hele landet et godt nytt forretningsår. ( I disse ulvetider.) Ring oss, for avtale om forsendelsesmåte, servicebehov og pris. Vennlig hilsen Odd Bekkeseth RING OSS PÅ TELEFON MOB FOR EN PRAT! 14 Forum for norske bygdesager

15 Annonser Prøv oss når det gjelder Fuktmålere Rundkuttere, profilkuttere Rillestål, rundkutterstål Laserlys Strammeverktøy Binol smøre/renseolje Titac plaststifter, stiftemaskiner Barkriverstål Huggerkniver og barkriverstål Tømmerkritt Stempel, fargeruller m.m Kjedekappsager Dessuten nye og brukte maskiner for sagbruk og høvleri. Hegdal Næringspark, 3261 Larvik Tlf Fax e-post Gode og effektive sagmaskiner Sirkelsager Utrustning for sirkelsager Kantverk Slipemaskiner Saglinjer Kapsager KARA har produsert smasagbruk siden 1918 Kallion Konepaja Oy KJØSNES MASKIN Arn Olav Kjøsnes 7580 SELBU, Tlf SAGTEKNIKK Ing. Carl H. Svensen 3425 REISTAD, Tlf Vi leverer tømmersagblader og verktøy av beste kvalitet Rillestål Not og fjær Høvleverktøy Kutterstål Borer Vendeskjær Båndsagblad service, sliping og reparasjon LIEDS Verktøy AS Postboks Ålesund Telefon: Fax: E-post: 15

16 Den nye leiaren - Dårlegare tider kan brukast til bygging av kompetansen. Difor vert dette hovudoppgåva vår framover. No har vi mogelegheitene, og dette er med og set næringa vår på kartet, seier nyvald leiar i bygdesagforeninga, Jostein Ljones. Tekst: Gunnhild Sindre Foto: Torleiv Ljones Den nyvalde styreleiaren er heimehøyrande i Hardanger, nærare bestemt i Tørvikbygd, der han driv mjølkeproduksjon med rundt 20 årskyr, eggproduksjon med 6000 høns, har gardssag og høgg litt i eigen skog. Kombinasjonsdrifta trivst han med: - Eg har alltid drive slik, og veit ikkje om noko anna. Eg synest det er ein god kombinasjon. Så lenge eg ikkje investerer meir enn eg gjer no, kan sagbruket lett utfylle resten av gardsdrifta når det gjeld arbeid. Eg har få tilsette, berre éin fast, og sagbruksdrifta utfyller godt arbeidsflyten på garden slik at det alltid er nok å gjere, seier han Forening som trengst Gardssaga er vesentleg basert på innkjøpt virke, der mesteparten av produksjonen vert levert gjennom Hordatre. Mykje av produksjonen går inn mot hytte- og restaureringsmarknaden. Dessutan leverer han emballasje til eit stort firma i Bergen. Organisasjonsarbeid har Ljones lenge vore engasjert i. Mellom anna skal han snart takke for seg etter 10 år som styremedlem i Tine Vest, og han har vore styremedlem i Norsk Bygdesagforening siste to åra. - Og no har du blitt styreleiar. Kva er årsaka til at du sa ja til dette vervet? - Eg ser det som ein spennande og utfordrande jobb å utvikle bygdesagforeninga med dei mogelegheitene vi har. Dette er ei forening som trengst i bransjen. Vi har mange oppgåver som kan gjerast felles, som HMS-arbeid og kompetanseutvikling. Det er også viktig å lage Vår nye styreleiar, Jostein Ljones er aktiv sagbrukar, mjølke- og eggprodusent frå Tørvikbygd i Hardanger eit miljø mellom sagbruka, så dei veit at det finst både eit fagmiljø og eit sosialt miljø dei kan vere ein del av. Det er ofte einskildpersonar som driv disse bruka, og då er det bra å kunne ha eit større miljø ein kan knyte seg til. Krav til dokumentasjon - Kva er dei største utfordringane i bransjen komande år? - Eg trur det er litt delte utfordingar, alt etter kva slags verksemd du driv. For småsagbruka er dei største utfordringane dette med dokumentasjon for å kome inn i større prosjekt. Det vert stilt kvalitetskrav, krav om miljødokumentasjon, HMS alt skal dokumenterast før du kjem inn og vert aktuell som leverandør. Det er her det er uhyre viktig at vi som forening kan gå inn og gjere felles arbeid. Gjere det lettare for kvar enkelt å kunne oppfylle desse krava, seier Ljones. I tillegg ser han sjølvsagt den generelle konjunkturnedgangen som ei utfordring for næringa. - Betalingsviljen for det vi tradisjonelt har drive med, hytte- og bustadmarknaden, er mindre. Men eg har likevel stor tru på at bransjen skal klare seg. Særleg småsagbruk, som har høve til å omstille seg fortare enn den store industrien. Ljones er ikkje av dei som tek lett på den økonomiske nedgangen og meiner det verste er over. - No skal eg ikkje gjere meg til nokon spåmann, men eg trur nok vi berre har sett byrjinga på denne finanskrisa så langt. Spørsmålet blir kor lenge ho vil vare, seier han, og legg til: - Ein skal også hugse at for nokre er det betre tider no. Dei som har pengar og arbeid i dag, har betre forhold enn for eitt år tilbake. Renta er lågare, prisane er fallande, og 16 Forum for norske bygdesager

17 det er ikkje det same presset på å få tak i handverkarar. Evne til omstilling - Media har fokusert mykje på finanskrisa. Er du redd for at det skal breie seg ein pessimisme i bransjen, ei frykt for framtida? - Eg er redd det kan spreie seg, ja. Og dette vil igjen gjenspegle seg i korleis ein satsar framover, kanskje legge band på satsingsviljen til folk. Ljones legg til at ei viss bekymring kan vere berettiga. - Så langt har ein gjerne drege med seg prosjekt som var i gang før finanskrisa inntraff, men til våren og hausten vil nok konkurransen verte tøffare, og det vil bli starta færre nye prosjekt. Men eg har som sagt ikkje tru på at det er dei mindre sagbruka som vert verst stilt, seier Ljones. - Evna til omstilling er større hos dei små bruka. Det er jo det som er vår fordel. Vi er ikkje avhengige av så store seriar og så store volum for å overleve. Vi er gode nok Den nye leiaren i Norsk Bygdesagforening er svært nøgd med at bygdesagene dei siste åra har hatt ei svært positiv utvikling. - Bransjen har gått bra, heilt til denne bråstoppen kom på ein del område. Det viser at vi har vorte tekne seriøst. og det gledar meg at vi får ein anerkjennelse for at småsagbruk er noko å ta med i store samanhengen. At vi har bygd kompetanse til å kunne konkurrere i marknaden. - Dei små sagbruka kunne lett blitt ståande i veggrøfta med lua i handa medan dei store susa forbi i marknaden? - Ja, og det er mange som har prøvd å setje oss i utkanten, prøvd å overtyde marknaden om at vi ikkje gjer god nok jobb. Men i og med at vi greier å halde oss inne marknaden, så viser det at nettopp at vi er gode nok. Og det er gledeleg. Landbruksbygg I media har det vore fokusert sterkt på at tre er på veg tilbake når det gjeld interiør. - Vil dette merkast positivt for bygdesagene? - Det er sjølvsagt positivt at tre kjem tilbake og vil verte brukt meir. Men eg trur det tek ei stund før furu kjem tilbake som det vanlege kjøkentreslaget. I hyttene har det alltid vore brukt tre, så der vert det inga stor endring. Korleis dette vil slå ut på lang sikt, har eg difor inga klar meining, seier Ljones. Han har derimot større forventning til ein annan del av byggebransjen: - All trebruk er positiv, men for småsagbruka kan det ha vesentleg meir interesse å setje fokus på landbruksbygg. Arbeidet for å finne fram til rimelegare byggjemåtar for landbruksbygg kan nok bety meir for småsagbruka enn om folk byrjar å bruke furu i kjøkenet igjen. Stål og betong har vore heilt dominerande lenge, så om vi klarar å få til noko på denne fronten, kan det bli ein spennande marknad. Eg er i det heile ikkje i tvil om at det vert spennande år framover, seier den nyvalde styreleiaren. 17

18 Verdiskapning i nord Hvem skulle tro at krokete bjørk fra Nord-Norge kan forvandles til edeltre? Helge Stangnes skriver i diktsamlinga Frø i vind at bjørka e et velsigna tre, det har fleire enn eg fått sanne, ja, mer egna gagneve det finn du knapt kor du bor i landet Tekst: Trygve Brenna, Lofoten og Vesterålen Bygesaglag Foto: Trond Johansen og Agnar Kalseth Vel, nå er Målselvbjørka utrolig bein og fin, og egner seg bra til sagtømmer. I Troms, nærmere bestemt Gratangen har man i en tid arbeidet med å utvikle produkter av varmebehandelt bjørk. Under besøk hos NordNorsk Tre fikk vi høre og se mye interessant om og av dette unike produktet. Agnar Kalseth mec parkettstav av varmebehandlet gran Siden vikingetida Varmebehandling av tre er ikke av ny dato. Vi vet at man gjennom årtier, så langt tilbake som i vikingetida, svidde påler og stokker Konferansebord av varmebehandlet tre. (Stilig, ikke sant?) Design: Agnar Kalseth over bålet. Dette var for å hindre opptak av fukt og på den måten begrense råte. I min barndom husker jeg at bestefar drev og svidde gjerdestaur over bålet, hvorfor skjønner jeg nå. Montasje av varmebehandlet bjørk Daglig leder og produktutvikler Agnar Kalseth fortalte at de samarbeider med Finland som i dag er ledende på teknologi om varmebehandling av tre. I Norge har man ikke utstyr for denne prosessen, slik at det får NordNorsk Tre utført i Finland. Ulempen er at produktet blir påført fraktomkostninger og toll (!!!). 180 grader Til gjengjeld ser det ut som at nordnorsk bjørk får en helt annen og mer gylden fargetone enn samme produktet av finsk bjørk. Metoden er i all enkelthet en varmebehandling med temperatur på 180 grader. Det tilsettes damp for å unngå selvantennelse. Treet får en gyldenbrun tone, som kommer av sukkerstoffer og lignin i treet. Cellene i treet lukkes, og dermed minsker evnen til å ta opp fuktighet. Derav hindres sopp og råtedannelse. Produktet egner seg derfor godt til bruk i våtrom, båtinnredninger og gulv. Parkettgulv på Bardu Rådhus Slitesterk Bjørk er i seg selv hard, og varmebehandlingen bidrar ytterligere til at den er slitesterk. Varmebehandlingen bidrar også til at spenninger i treet fjernes. Det gjør metoden meget egnet til parkettproduksjon. Vil man vite mer om dette og se andre bilder av produkter, kan man besøke nettstedet Et besøk på nettstedet forteller om en bedrift som produserer innredninger og møbler av blant annet varmebehandelt bjørk. Så gjenstår det å ønske det å ønske Sagbladlesere velkommen til å se! 18 Forum for norske bygdesager

19 Fylkeslaget i Rogaland er særdeles aktive og arbeider godt som organisasjon. Med denne bakgrunn fekk leiaren av laget Svein Kjetil Rønnevik litt tid under årsmøtet for å orientere om arbeidet. Kanskje dette kan vere idear andre fylkeslag kan dra nytte av for å sleppe å finne opp alt på nytt? Det blir arrangert årsmøte kvart år der aktuelle saker blir tatt opp og arbeidsplan lagt. Dei diskuterer kva type kurs som er mest aktuelle og andre arrangement og prosjekt dei skal jobbe med. Kurs I løpet av 2008 vart det arrangert 2 ulike kurs i Roganland. Det eine var eit utvida Sorteringskurs. Dvs. at dei hadde eit noko lenger Sorteringskurs over 4 dagar og avslutta med eksamen som vart arrangert av Trelastkontrollen. Alle deltakarane bestod eksamen med glans! Bygdesagene i Rogaland - eit førebilete Det andre kurset i 2008 var eit høvelkurs. Deltakinga på kursa i Rogaland er god og det er i 2009 ønskje om å arrangere både HMS kurs og Datakurs i regi av bygdesagforeninga. Skogdagar på sagtomta Bygdesagforeninga i Rogaland har arrangert skogdagar på sagtoma. Utstyrsleverandørar på vedmaskiner, sagbruk, traktorar, motorsager og liknande vert invitert til å delta. Felles reise til årsmøtet i Norsk Bygdesagforening Gjennom fylkeslaget organiserte dei tur til årsmøtet i sentralforeninga. Dei la då opp til spennande bedriftsbesøk undervegs. Prosjekt-arbeid 1. Oppstart av massivtreproduksjon? Starta utredning på om massivtreproduksjon er noko å satse på i Rogaland. Knytt til seg samarbeidspartnerar for å jobbe med spørsmålet, blant anna fylkesmannen i Rogaland, Vestskog og Treteknisk. Har søkt midlar til forprosjekt hos Innovasjon Norge og fått ein slump pengar til å arbeide med. 2. Produsert eigen brosjyre der alle medlemmane er presentert med bedriftsnamn, kontaktopplysningar, produkt og bilete av produkt. 3. Nettverkssamtaler med arkitektar. Bygdesagforeninga i Rogaland i samarbeid med Stavanger Byggmesterlaug, Fylkesmannen i Rogaland og Byantikvaren i Stavanger arrangerte eit nettverksseminar der arkitektane i Rogaland var invitert. I løpet av seminaret fekk bygdesagforeninga presentere seg og fortelje kva dei jobba med, samtidig som det var sett av tid til kvar enkelt bygdesag til å presentere sine produkt gjennom gjennom korte møter med kvar enkelt arkitekt. 19

20 Sag-skratten Sagbladet har etter oppfordring frå medlemar fått eit eige hjørne for humor og gode historier. Førstemann ut med glimt i auget er Lars Kåre Almeland frå Voss. Han utfordrar Elling Torfinn Tveit frå Odeltre A/S til neste utgåve av Sagbladet, og helsar samstundes til alle som deltok på studieturen i Telemark. Berit og Kjetil kunne ikkje få born, så dei bestemte seg for å skaffa seg ein donor for å få til ei familieforøking. Dagen som donoren skulle kome på besøk, kyssa Kjetil si kona når han skulle dra på arbeid og sa, ja, ja, kjære, no dreg eg på arbeid, mannen kjem sikkert snart. gjerna ha gjort kjapt, men eg er sikker på at du ikkje hadde vore like fornøygd med resultatet då. - Tenk, eg kjenner godt til da, mumlar Berit. Fotografen drog opp nokre eksemplar av barnebilete som han har tekje tidlegare og viste resultatet til Berit. - Eg synest at eg var spesielt heldig med desse tvillingane sa fotografen, ettersom det var mora som var den vanskelege der. - Var ho vanskeleg, spurde Berit. - Det kan du vere heilt sikker på, eg måtte ta ho med uti Parken for å kunna avslutta skikkeleg. Folk stimla til for å sjå på.. - Sjå på? sa Berit og gapte av forundring! - Og det tok 3 timar totalt, mora ropte å skreik heile tida, eg klarte nesten ikkje å konsentrera meg, så når det begynte å myrkna om ettermiddagen måtte eg øka tempoet, men det var ikkje før ekornet var begynt å gnaga på utstyret at eg måtte avslutte og rydde opp og dra. - Berit lente seg fram og sa, begynte verkjeleg ekornet å gnaga på... utstyret?? - Dette er heilt sant min frue. - Ja, viss du er klar, så skal eg gjera stativet klart, sa fotografen - Stativet???? sa Berit og gapte.. - Å ja, kjære frue, eg er nøydd til å bruke stativ, to put my Canon on, it s much too big to be held in the hand very long! Då besvimte Berit!! Ein halvtime seinare... Ein barnefotograf er tilfeldigvis i nabostrøket hennas på jakt etter oppdrag, han ringjer på i håp om å få napp. - God dag frue, sa han eg har komme for å... - Å, du treng ikkje forklara, sa Berit flau, eg har venta på deg, - Verkjeleg!!?? sa fotografen, det er kjekt det, visste du at born er min spesialitet? - Ja, det var akkurat da me i ekteskapet var ute etter, versågod kom inn og finn deg ein plass å sitja. Etter ei stund sa ho litt sjenert: Kor skal me begynne? - La meg ordne alt. Eg starta vanlegvis i badekaret, deretter på sofaen og til slutt i senga. Av og til er fak-tisk stovegolvet det besta, der er det mogeleg å tøya og strekkja seg litt. - Badekaret, stovegolvet, tenkte Berit, ikkje noko rart at me ikkje har fått det til. - Ja, kjære frue, eg kan ikkje lova fullkomme resultat for kvar gong, men viss me brukar forskjellige stillingar, og eg skyt frå forskjellige synsvinklar då torer eg å garantera at du vert fornøygd med resultatet. - Oh, det er ikkje noko småtteri dette, sa Berit stønnande! - Kjære frue, i min jobb må ein gje seg god tid i arbeidet, eg kunna Kontakt oss når det gjelder Deler til JAJOD, Jonsereds, Lindquist og Standars Hjo maskiner. Brukte JAJOD maskiner. Verkstedtjenester og rekvisita. Medlemstilbod Særtrykk: Strekking og Retting av Sirkelsagblad kr. 100,- Særtrykk: Tørking av trelast kr. 100,- Sorteringsreglar for båtbord og hudplank kr. 50,- Dimensjonstabellar kr. 100,- Trelastkalkulator (elektronisk utg.) kr. 700,- HMS perm. for medlemmar kr ,- HMS-perm for ikkje-medlemmar kr ,- Prisane er eks. mva. Ring til Norsk Bygdesagforening, eller send E-post til for bestilling. Prisene gjelder NBF`s medlemmer og abonnenter. Porto kommer i tillegg. Teroteknisk Service AS Telefon Telefaks Sagtomta, 2337 Tangen 2607 Vingrom Tlf / Fax Kjører egne sliperuter 20 Forum for norske bygdesager

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Skriftlig eksamen. SSS2003 Økonomi og administrasjon. Våren 2014. Privatister/ Privatistar. VG2 Salg, service og sikkerhet/ Sal, service og tryggleik

Skriftlig eksamen. SSS2003 Økonomi og administrasjon. Våren 2014. Privatister/ Privatistar. VG2 Salg, service og sikkerhet/ Sal, service og tryggleik Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSS2003 Økonomi og administrasjon Våren

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Norsk Bygdesagforening. Fagsamling for skogbruket i Telemark, 7. juni 2017

Norsk Bygdesagforening. Fagsamling for skogbruket i Telemark, 7. juni 2017 Norsk Bygdesagforening Fagsamling for skogbruket i Telemark, 7. juni 2017 Min bakgrunn: Namn: Tittel: Alder: Utdanning: Praksis: Interesser: Inger-Marie Svingeset Dagleg leiar 48 år Allmennfagleg studieretning,

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Rapport medlemsundersøking 2016

Rapport medlemsundersøking 2016 Rapport medlemsundersøking 2016 26.01.2017 Innhald: 1. Innleiing Side 1.1. Hensikt med undersøkinga 3 1.2. Spørjeskjema. 3 1.3. Gjennomføring..... 4 1.4. Medlemsdeltaking - svarprosent.. 4 2. Resultat

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus?

Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Stressar bonden slik at det går på tryggleiken laus? Synnøve Valle 27.01.2014 Ja? Vanskeleg å svare bastant ja eller bastant nei Honnør til Bondelaget og Landbrukets HMS-teneste som tek tak i denne problemstillinga

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA

EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA EXPO 2010 OG SAMARBEIDSRELASJONAR MED KINA Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet peiker ut ein delegasjon som reiser til Shanghai i 2010 i samband med EXPO 2010.

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % -

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % - Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare? Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa Notat 1/2014 1 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtal frå ungdomsskulen for skuleåret 2013 2014, sjå

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

Bitraf Resultatregnskap0per031.12.2012

Bitraf Resultatregnskap0per031.12.2012 Bitraf Resultatregnskap0per031.12.2012 Note 2012 Driftsinntekter Medlemskap 1 89,660.56 Bedriftspartner 2 15,000.00 Sum;driftsinntekter 104,660.56 Driftskostnader Husleie 80,714.00 Labutstyr 3 3,327.00

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 215 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 215 i, og Framtidsfylket AS Postboks 6 684 Førde Tlf. 91321392 post@framtidsfylket.no

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Unge, bygda og landbruket prosjekt (2008 2012 +)

Unge, bygda og landbruket prosjekt (2008 2012 +) Unge, bygda og landbruket prosjekt om rekruttering til og verdiskaping i landbruket (2008 2012 +) Prosjektleiar Eli Janette Fosso, FMLA Hordaland Steg I: Finansiering frå LMD: Tre pilotar: 1. Frølandsdalen

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer