Estlands-nytt. Allment tidsskrift for estlandsinteresserte utgitt av Norsk-estisk forening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Estlands-nytt. Allment tidsskrift for estlandsinteresserte utgitt av Norsk-estisk forening"

Transkript

1 Estlands-nytt Allment tidsskrift for estlandsinteresserte utgitt av Norsk-estisk forening Den første vennskapsorganisasjonen for Estland i Noreg heitte Norsk-estisk kulturlag og vart skipa i Etter nokre relativt stille år fekk den kring 1990 ein stor auke i medlemstalet. På den tida gjekk det òg føre seg store endringar i estisk statsforfatning og samfunnsliv. Kulturlaget byrja då i 1991 å gje ut eit informasjons- og meldingsblad for å halda betre kontakt med medlemmene. Det fekk namnet Norsk-estisk kulturnytt (ISSN ) og var generelt ei rik informasjonskjelde for estlandsinteresserte i Noreg, så opplaget steig fort til Då lagsstyret hausten 1993 uventa vedtok å stansa bladutgivinga, oppstod det eit tomrom i informasjonsformidlinga om Estland på norsk, som det ikkje fanst noka fullgod erstatning for. Det vart derfor helsa velkome då eit nytt tidsskrift såg dagens lys i I mellomtida hadde vennskapsorganisasjonen gjennomgått kriser og namneskifte og vorte til Norsk-estisk forening. Også tidsskriftet fekk nytt namn Estlands-nytt (ISSN ). Det første nummeret på 16 små sider var reprodusert med svært enkle metodar. Etter kvart vart det fleire som skreiv, sidetalet auka, og tidsskriftet vart òg meir påkosta når det galdt utstyret. Dei innleidande åra vart tidsskriftet trykt i Noreg. Så i 2002 vart trykking og utsending overført til eit trykkeri Estland som også kunne ta seg av ombrekkinga. Opplagstalet var ganske høgt til å byrja med, men etter nokre år stabiliserte det seg på 400 eksemplar. I samband med at det i 2004 var tjue år sidan norsk-estisk vennskapsarbeid kom i gang i Noreg, vedtok styret i Norsk-estisk forening å binda inn Estlands-nytt for å ha informasjonen lettare tilgjengeleg. Det er no utarbeidd samla innhaldslister, emneregister og personregister, førebels for dei sju første årgangane som utgjer 22 nummer på totalt 796 sider. Dette tilleggsmaterialet kan lesarane få om dei vender seg til utgivaren. Seinare årgangar vil bli innbundne etter kvart som det blir nok til å fylla nye bind. Dei tre årgangane av Norsk-estisk kulturnytt blir innbundne for seg, og like eins utstyrde med register og anna som ein kan få frå Norsk-estisk forening. Helsingfors i august 2006 Turid Farbregd 1

2 Norsk-estisk forening

3 Innhaldslister for Estlands-nytt (nr. 1 22) Innhaldslistene viser til oppslag av ulike slag som artiklar dikt, essays, spalter osb., og ofte til hovudtema. For betre å få fram innhaldet kan artikkeloverskriftene vera litt annleis utforma i dette oversynet enn slik dei står på trykk i tidsskriftet. Nr. 1, desember 1996, 16 sider Norske kulturdager i Tallinn 4 Svein Hagelund: Statsminister Jagland i Estland 5 Turid Farbregd: Jaglands estlandsbesøk 6 Jan-Ivar Byrkjemoen: Estisk litteratur på norsk 8 Norsk litteratur på estisk 9 Vello Helk: Estlands historie kort fortalt 10 Turid Farbregd: Takk for følgjet! 11 Eva Finstad: Stortinget øker bevilgningene 12 Ingvald Godal: Den sikkerhetspolitiske situasjonen 13 Nr. 1 2 (2 3), mai 1997, 40 sider Turid Farbregd: Slutt på visumtvangen 1 Turid Farbregd: Estlands nye regjering 4 Turid Farbregd: Finland militær modell 7 Kriminaliteten i Baltikum 9 Turid Farbregd: Estaren ein verneverdig rase? 10 Norsk i Estland 15 Harald Ryeng: Referat fra årsmøtet i NEF 17 Kulturprisen til Kaljo Põllu 26 Peer Gynt på Draamateater i Tallinn 26 Pent Nurmekund ( ) 27 Valev Uibopuu ( ) 27 Idrett. Erki Nool, Erika Salumäe o.a. 28 Turid Farbregd: Avskil med Øystein Bø 31 Turid Farbregd: Intervju med Tiit Naber 33 Tre estiske bøker på svensk 35 Jørgen Sørlie-Hansen: Ett liv, mange roller 36 Juhan Viiding: Minne frå Adresser og telefonnummer 39 Nr. 3 (4), september 1997, 36 sider Turid Farbregd: Tartu Norra Selts Norsklaget i Tartu 1 Harald Ryeng: Fra redaktøren 3 Svein Hagelund: Fra lederen i NEF 4 Botolv Helleland: Nordisk-baltisk namnekontakt 9 Svein Hagelund: Skoleprosjektet 9 Bjarne Nilssen: Luftfartssamarbeid Estland Norge 10 3

4 Harald Hamre: Estlandsforeningen i Rogaland 12 Svein Hagelund: Gratulerer, Tartu Norra Selts! 13 Turid Farbregd: Estland i EU og Nato? 14 Farbregd Jagomägi: Estisk-norsk ordliste 19 NEF selger bøker og grafikk 20 Bjarne Skov: Epp Lauks disputasjon i Tartu 22 Estisk krone i fem år 27 Turid Farbregd: Urepresenterte nasjonar og folk 28 Takkespalta 31 Fri- og helgedagar i Estland 33 Nr. 4 (5), november 1997, 40 sider Kjetil Rodal: Estlands herregårder 1 Per-Egil Hegge: Mindretallsjournalister i Estland 6 Peter Kyhn: Estiske frivillige i Norge 7 Anne-Marit Rudeng: Kunst 11 Turid Farbregd: Intervju med Ivar Otto og Berit Iversen 12 Turid Farbregd: Den estiske økonomibobla 18 Svein Hagelund: Skoleprosjektet 19 Turid Farbregd: Kulturkonferanse 20 Juhan Tuldava på engelsk og på svensk 22 Nordisk litteratur på estisk 22 Jan-Ivar Byrkjemoen: Estisk forfatter i Norge 24 Brit Bildøen: Kulturhistorie med ny vri 26 Turid Farbregd: Hovudstad året rundt? 27 Liv Undheim: Sinnes skule i Estland 28 Kurksi-ulykka. 14 unge menn omkom 29 Venke Åsheim Olsen: Om grenser og nasjonale utkanter 30 Turid Farbregd: Tre år etter Estonia-ulykka 33 Epp Lauk: Sensuren i Estland 34 Turid Farbregd: Norden og Baltikum 37 Laurits Killingbergtrø: Kryssord 38 Nr. 1 (6) februar 1998, 40 sider Jostein Langmyr: Republikken Estland fyller 80 år 1 Svein Hagelund: Takk for meg! 3 Arne U. Sandvig: Etablering av trykkerier i Estland 9 Svein Hagelund: Skoleprosjektet 10 Ivar Otto Iversen: Baltisk engasjement i Follo og indre Østfold 12 Tiiu Anderson: Det estiske selskap i Norge Turid Farbregd: Kvinnesenter i Tallinn 17 Kjell R. Skaug: Demokratibygging 19 Gennadi Jagomägi: Sett fra Tartu 20 Film: Lenin-film på listetoppen 22 Bjarne Skov: Hvor langt vestover kommer Estland 25 Turid Farbregd: Forfatterforeningen 75 år 28 Sommeropphold i Frogn kommune for barn fra Türi 30 Turid Farbregd: Intervju med Terje Baalsrud 32 4

5 Tiårets kvinne Marju Lauristin 35 Johanne Sundby: Reproduktive rettigheter og Europarådet 36 Estland under ulike herskarar i krig og fred 37 Nr. 2 (7), juni 1998, 40 sider Jostein Langmyr: Estlands historie 2 1 Svein Hullstein: Universitetssamarbeid 8 Christian Keller: Arkeologiske kontakter 9 Turid Farbregd: Økonomisk utvikling 11 Svein Hagelund: Eva Finstad er død 13 Tatjana Jalasto-Rodal: Referat fra årsmøtet 14 Turid Farbregd: Presseetikk og media 16 Stor sang- og dansefestival i Estland Turid Farbregd: Kan det bli estarar av russarar? 19 Estisk språkkurs med Triin Ikla 20 Turid Farbregd: Sildekrig igjen 21 Riina Reinvelt: Feiring av Estlands nasjonaldag 22 Turid Farbregd: Ibsen-seminar i Tallinn 24 Bøker: Øststatus Maarja Talgre: Leo. Ett estniskt öde 26 Turid Farbregd: Bøker bak lås og slå 28 Ellen Niit 70 år. Dikt av Ellen Niit 29 Botolv Helleland: Lov om stadnamn 30 Turid Farbregd: Estiske namn 32 Turid Farbregd: Kriminalitet 36 Vedlegg: T. Farbregd og J. Vestli: Turistguiden 1998, 4 sider Nr. 3 (8), oktober 1998, 40 sider Det norske kongebesøket i Estland 1 Jostein Langmyr: Estlands historie 3 1 Elvi Lumet: Harald og Sonja på besøk i Estland 10 Lennart Meris tale ved gallamiddagen 12 Eesti Päevaleht om kongebesøket 14 Norsk-estisk estisk-norsk ordbok 15 Olaf Almenningen: Intervju med Turid Farbregd 16 Ants Hein: Ekskursjon til Estland og Latvia 19 Marie Under: To dikt gjendikta av Enel Melberg 25 Alo Merilo: Estisk identitet og den finsk-ugriske myten 26 Estiske frimerker 29 Turid Farbregd: Tidstavle for den syngjande revolusjonen 30 Bjarne Stabæk: Buskerud fylkeskommune og Pärnu fylke 32 Nr. 4 (9), desember 1998, 32 sider Kai Olaf Lie: Estland: Folk, geografi og historie 1 Ivar Otto Iversen: Det estiske selskap i Norge 9 Turid Farbregd: Intervju med Tiiu Anderson 10 Turid Farbregd: Intervju med Orvika Rosnes 14 5

6 Turid Farbregd: Framtid for det estiske språket? 18 Enel Melberg: Marie Under och Betti Alver 20 Marjatta Beck: Estiske bøker på biblioteket i Oslo 23 Estisk litteratur på norsk 23 Estonian Literary Magazine 24 Jon Ådnøy: Kyrkje for Heilag-Olav i Tallinn 26 Jon Ådnøy: Estarane alltid framande i Tallinn 29 Nr. 1 (10), februar 1999, 40 sider Jostein Langmyr: Sangfestivalen i Estland Turid Farbregd: Parkering i Tallinn 7 Lennart Meri Årets europeer 8 Snill gutt prisen til Lennart Meri 8 Egil Johan Ree: Estisk ungdom i Rogaland 10 Estisk statsborgerskap 11 Peter Kyhn: Norsk næringsliv i Estland 13 Norsk prosjektledelse på ny Tallinn-lufthavn 18 Vedtekter for NEF Sillamäe blir tollfri sone 24 Ibsens Fruen fra havet på Linnateater 26 Kunst: Kalev Mark Kostabi 27 Bøker: Øystein Lønn på estisk 28 Minneord over aktivisten Heidi Løvlund 33 Dikt av Marie Under gjendikta av Enel Melberg 34 Peter Kyhn: Norge gør meget for Estland 36 Nr. 2 (11), april 1999, 44 sider Turid Farbregd: Valg i Estland 7. mars 1 Punktum for grensestriden? 7 Bilar og trafikk 9 Den estiske økonomibobla 10 Egil Johan Ree: Estland og EU 11 Nekrolog: Terje Mathiassen 12 Kari Helene Partapuoli: Vill vest i øst. 10 år med myteskaping 14 Farbregd: Samtale med Andres Tarand 18 Hille Lepp: Tanker rundt estisk lommeordbok 21 Årsmøtereferat NEF 24 Vedtekter for NEF Bøker: Jaan Kross: Paigallend 28 Ordbøker og parlører 29 Bøker om Lennart Meri 30 Maarjamaa-korset til Turid Farbregd 31 Kunst: Margus Meinart og Tartu 32 Feminist i Tallinn Suzanne Lie 33 Meir om Heidi Løvlund 34 Turid Farbregd: Blokade og boikott? 36 Enel Melberg: Sångguden Vanemuine 38 Vedlegg: T. Farbregd og J. Vestli: Turistguiden 1999, 4 sider 6

7 Nr. 3 4 (12 13), oktober 1999, 48 sider Turid Farbregd: Musikkakademiet 80 år 1 Turid Farbregd: Estland og Nato 6 Reimund Kvideland: Johanneskyrkja i Tartu 9 Norsk-estisk kulturfond 9 Vestli: Trafikkulturen 10 Sangfestivalene begynte i Tartu 12 Estere hjemløse i eget land 13 Partapuoli: Forretningsmentalitet 14 Kari Skeie: Reisebrev frarogalandsbønder 19 Støtte til barnefamiliar 22 Statlege lån og investeringar 23 Reimund Kvideland: Kihnu i våre hjerter 24 Arild Degrum: Kihnu! 26 Kari Kleppe: Norskundervisninga ved universitetet i Tartu 27 Bøker: Ny roman av Enel Melberg 30 Eksilforfatter vender hjem. Kalju Lepik 30 Finsk-ugrisk kultur. Bok av Kalo Põllu 31 Kaplinski-dikt 33 Kvideland: Europeisk folkekunstpris til Kihnumua 34 Idrett: gyngerekord og konebæring 37 Melberg: Koit och hämarik 38 Skogsbrør i vår tid 39 Langmyr: Lokalvalg 17. oktober 40 Langmyr: Forræderne blant oss 42 Nr. 1 (14), februar 2000, 40 sider Jostein Langmyr: Grunnloven imot estisk EU-tilslutning? 1 Vestli: Rødearmeen i Estland 9 Arild Degrum: Kihnu! 12 Via Baltica eller Via Livonia? 16 Isak Foss: Baltisk-nordisk veterinærseminar 18 Vestli: Estisk-finsk nabokrise 23 Bøker: Norsk litteratur i Estland 24 Bøkenes bok. Bibelen på estisk 26 Øyvind Rangøy: Estisk-ordbøker 28 Partapuoli: Estisk sangfestival i samklang og disharmoni 32 Nr. 2 (15) mai 2000, 48 sider Jostein Langmyr: Estlands skjebnetime. Dystert sekstiårsminne 1 Turid Farbregd: Jahilo den første ambassadøren 6 Turid Farbregd: Asko Künnap ung estisk kunstner 10 Elena Jacobsen: Minner fra Estland 12 Turid Farbregd: Folketeljing 17 Årets Estlandsvenn Ann-Elin Winsnes Slettahjell 19 Finsk statsbesøk i Estland 22 Årsmelding for Estlandsforeningen i Midt-Norge 24 Reformisten Mart Laar og reformene 26 7

8 Integrasjon av russarar i Estland 28 Sangfestivalen. Kommentar til Partapuoli 30 Musikk: Torkil Baden om Arvo Pärt 33 Bøker: Jaak Kangilaski: Norra: Maa, rahvas, kunst 35 Anton Hansen Tammsaare på finsk 36 Kross-jubileum 37 Marie Under gjendikta av Enel Melberg 38 Vestli: Hva er klokka? 40 Årsmøtet i Norsk-estisk forening 41 Nr. 3 (16), oktober 2000, 48 sider Anne-Marit Rudeng: Kadriorg-slottet i nyoppusset glans 1 Turid Farbregd: Avskjedsintervju med Kai Olaf Lie 5 Jorunn Vestli: Aust-Agder og Estland 10 Estland den første i verda med IT-regjering 12 Jostein Langmyr: Baltikum og Norden 13 Turid Farbregd: Intervju med Vaino Väljas 14 Jorunn Vestli: Liverne 24 Jostein Langmyr: Narva elektritetsverk 26 Jorunn Veatli: Fennougristikk, hva er det? 28 Gamle og nye eiere av fast eiendom 30 Livlig båttrafikk mellom Estland og Finland 31 Ola L. Moe: Kanada med sære tær 32 Jostein Langmyr: Folketellingen 33 Nekrolog: Lepo Sumera 35 Bokutgiving i Estland 36 Bokbyen Võtikvere 37 Aksel Eist er død 38 Idrett: Erki Nool tok gull i Sydney 41 Estiskundervisning i Sibir 42 Estisk-norsk bryllaup på Averøya 43 Nr. 1 (17), februar 2001, 40 sider Øyvind Rangøy: Minoriteter i Estland 1 Lær deg estisk! Samtale med Turid Farbregd 4 Norsk-estisk forening inviterer til kurs i estisk 7 Båtforbindelsen Stockholm Tallinn 13 Solveig Bergsland: Gatebarn i Tallinn 14 Jorunn Vestli: Aino Järvesoo og barneprosjektet 15 Jorunn Vestli: Sjukepleiere fra Baltikum til Norge? 16 Medlemsmøte i Norsk-estisk forening 18 Alf R. Bjercke: Minner om min far Richard Bjercke 19 Utenriksminister Ilves i Norge 20 Ola L. Moe: Estiske statsborgarar 21 Jernbanen: Nytt offer for Estlands økonomiske politikk 23 Bøker: Nordbok 24 Eksilestarane si forfattarforeining 24 Nye bøker av Jaan Kaplinski 25 8

9 Jaan Kaplinski: Forfattaren som call girl 26 Musikksommerskolen i Põltsamaa 28 Fra ambassaden, Ny ambassadør i Tallinn 37 Peep Jahilo: Estland en liten, men flink europeer 38 Ola L. Moe: Finsk-ugrisk verdenskongress 40 Nr. 2 (18), mai 2001, 40 sider Årets estlandsvenn Erik Larsen 1 Baltic Studies. Et semester i Estland? 1 Nasjonaldagsfeiring 4 Øyvind Rangøy: Estisk på mange språk 5 Piret Talur: Tommelise i Tartu 6 Ivar Otto Iversen: Årets estlandsvenn: Erik Larsen 9 Turid Farbregd: På Søtland gård 10 Dagsenter for hatebarn i Tallinn 13 Per Bygnes:Intervju med Elvi Lumet 14 K.H Partapuoli: Dansk-Estisk Selskab jubilerer 16 Ola L. Moe: Presidentvalet i Estland 19 Jostein Langmyr: Færre EU-tilhengere 21 Ola L. Moe: Narkotikaproblemet eksploderer 21 Årsmøtet i Norsk-estisk forening 24 Endelig Aino Kallas på norsk 25 Enel Melbergs operaroman 26 Vive Tolli. Et grafisk livsverk 28 Estisk eventyr: Sola, månen og stjernene 28 Feiring av valdemarsdagen i Tallinn 40 Nr. 3 (19), oktober 2001, 40 sider Jostein Langmyr: Ny president i Estland 1 Ola L. Moe: Nato-medlemskap 1 Halldis Bjørkum: Kyrkjeleg vennskapsarbeid Bømlo Sangaste 6 Jostein Langmyr: Estiske tap Tresprit med sitronsmak 11 Øyvind Rangøy: Syttande mai i Tartu 12 Andres Niitepõld: Finlandspojkarnas öde 15 Ola L. Moe: Kommunistar i Riigikogu 17 Kommunesamanslåing? 18 Turid Farbregd: Feministen Suzanne S. Lie 20 Øyvind Rangøy: Microsoft på estisk 23 Estisk litteraturhistorie og forfatterleksikon 24 Johannes Gjerdåker: Framifrå bok frå eit granneland 25 Jorunn Vestli: Baltisk bokmesse 26 Nye historiebøker 27 Marianne Blomqvist: Svenska ortnamn i Estland 27 Musikk: Solveig og Peer Gynt 29 Ivar Otto Iversen: Den estiske musikeren Ann Õun 30 Idrett: Kalev 100 år 31 Jostein Langmyr: 14. juni

10 Nr. 1 (20), februar 2002, 40 sider Rådhuset i Tallinn 1 Ola L. Moe: Kallas-regjering styrt av Savisaar? 1 Ola L. Moe: Estlands varemerke 4 Estlands ni regjeringer 6 Ola L. Moe: Res Publica nytt parti 7 Jorunn Vestli: Estisk i Sibir 8 Bård Erik Hallesby Norheim: Ungdom på Estlands-tur 10 Jostein Langmyr: Regjeringskrise 12 Solveig Bergsland: En annerledes adventstid 15 Jostein Langmyr: Kampanje mot menneskehandel 17 Peter Kyhn: Baltikum i Danmark Jostein Langmyr: Estland eller Estonia? 23 Bøker: Jaan Kross 24 Jon Fosse no også på estisk 26 Linda Viiding 95 år 27 Musikk: Ester Mägi 80 år 27 Ivar Otto Iversen: Vennskapsbånd Hobøl Rõngu 30 Einar Gjønnes: Rõngu i våre hjerter 31 Estisk i Norge og i verden 37 Jorunn Vestli: Birgittinerklosteret i Tallinn 40 Nr. 2 (21), mai 2002, 40 sider Estisk statsbesøk 1 Årests estlandsvenn: Arne U. Sandvig 1 Olvar Engebø: Estlands nasjonaldag i Bergen 7 Jostein Langmyr: Russiske krav overfor Estland 8 Jostein Langmyr: Den russisk-ortodokse kirka 9 Ny navnelov i Estland 10 Jorunn Vestliu: Drosje i Tallinn 11 Årsmøtet i Norsk-estisk forening 12 Jostein Langmyr: Esterne gjenerobrer Tallinn 13 Ann-Elin Slettahjell: Midt-Norge og Estland 14 Jorun Ottosen: Løten-sangere på Estlands-tur 17 Bøker: Peter Kyhn: De baltiske landes historie 18 Ott Kurs: Bok om folkegruppene i Estland 19 Jan-Ivar Byrkjemoen: Hva leser esterne? 20 Tallink med ny kjempeferje 27 Jostein Langmyr: Kortfattet estisk historie 28 Jostein Langmyr: Fremmedarbeidere i 1930-åra 29 Øyvind Rangøy: Estisk eit lite språk på veg mot framtida 30 Jorunn Vestli: Carmen Kass en katt på catwalken 35 Jorunn Vestli: Nytt universitet 38 Reet Piiri: Estiske folkedrakter 40 Nr. 3 (22), september 2002, 44 sider Jostein Langmyr: Statlige dokumenter 1 Turid Farbregd: Bryllaup i Estland 1 10

11 Kaarina Ritson tolkar mellom estisk og norsk 6 Jorunn Vestli: Presidenten skaper presedens 7 Ola L. Moe: Den estiske krona 10 år 8 Jostein Langmyr: Mediaverden 9 Kristian Bergøy: Estland i juni 10 Ola L. Moe: Tårna i Tallinn 11 Øyvind Rangøy: Melodi Grand Prix 12 Jorunn Vestli: Melodi Grand Prix og norske ekko 12 Fuglenes Grand Prix 13 Religion og trussamfunn 14 Jorunn Vestli: Kirkebrann 15 Ola L. Moe: Inga Moskva-dekning 15 Ane Y. Billingsen: Toget går videre 16 Øyvind Rangøy: Totalrenovering av estisk veinett 16 Estisk geolog ved NGU 25 Bøker: Sigrid Undset 120 år 28 Ane Y. Billingsen: Samboerskap 36 SS-monument i Pärnu 37 For 100 år sidan hende dette 38 Kurs i estisk i Bergen 41 Piret Viires: Estisk litteratur 44 11

12 12

13 Emneregister Overskrifter uttrykkjer ikkje alltid klårt innhaldet i ein artikkel. Dette registeret er derfor eit supplement til innhaldslistene. I stikkordform er det vist til ein del tema som har fått litt breiare omtale, eller som det kan vera interessant å finna tilbake til. Registeret er langt frå fullstendig. Forklaringar til markeringane står i innleiinga til personregisteret. Alatskivi 00,3 s10 alkohol 02,3 s25 arkeologi 98,2 s9ff Aust-Agder Alatskivi 00,3 s10f Baltisk Club 02,3 s41 bankar, bankvesen 02,1 s18 Betti Alver 98,4 s20ff bryllaupsskikkar 02,3 s1,3,18ff Buskerud Pärnu 98,3 s32f; 00,1 s36; 00,3 s7 Bømlo Sangaste 01,3 s6f demografi 97,1-2 s10f; 99,3-4 s22; 01,1 s1ff demokratibygging 98,1 s19 deportasjonar 99,1 s19 diplomatiske og politiske kontaktar 98,3 s31; 00,2 s6f; 00,3 s32f; 01,1 s20,37 Eesti Selts Norras 98,1 s15ff; 98,4 s9,12f,14f; 99,2 s25; 99,3-4 s13; 00,1 s37; 01,1 s39 energi 00,3 s26f; 01,1 s20; 01,1 s34; 02,1 s29 estisk identitet 97,1 s10f98,3 s26ff estisk krone 97,3 s27; 02,3 s8f estisk språk 98,1 s21; 98,4 s18; 99,1 s11; 99,1 s29f; 99,2 s11,22ff,29f; 00,1 s7; 00,2 s23; 00,3 s38,42; 01,1 s4ff,7; 01,3 s8; 02,1 s8; 02,2 s30ff estiske frivillige i Noreg 97,4 s7ff Estland i EU og Nato 97,3 s14ff; 99,2 s11; 99,3-4 s6ff; 00,1 s1ff; 01,3 s1,9,38; 02,3 s10 Estlands grense 97,4 s30ff; 99,2 s7 Estlands historie 98,1 s1,4ff; 98,2 s1,4ff; 98,3 s1,4ff, 26ff; 98,4, s1,4ff,30f; 99,3-4 s42ff; 00,1 s1,4ff; 00,2 s1,4f,12ff; 00,3 s14ff; 01,1 s1,8ff; 01,3 s10f,14, 15ff,17,19,27,40; 02,1 s19ff; 02,2 s28f; 02,3 s1,4f Estlandsforeningen i Midt-Norge 00,2 s24f; 02,2 s14ff Estlandsforeningen i Rogaland 97,3 s12 Estlandskomiteen på Bømlo 01,3 s6f estlandsreiser 02,1 s10f Estonia-ulykka 97,4 s33 13 finlandspojkarna 01,3 s15ff finsk-ugrisk 97,3 s18; 98,3 s26ff; 99,3-4 s31f; 00,3 s28; 01,1 s1; 01,1 40 flagg- og merkedagar 97,4 s33 folkedrakter 02,2 s24ff,40 folketeljing 00,2 s17f; 00,3 s33 Foreningen Norge Baltikum 00,2 s45 forfatterforeininga 98,1 s28f; 01,1 s24f gatebarn 02,3 s14 gater og vegar 02,3 s16 herregardar 97,4 s1,4f; 98,3 s19ff Hitler Stalin-pakta sjå Molotov Ribbentroppakta Hobøl Rõngu 02,1 s31 integrasjon 00,2 s28f; 00,3 s11 it-estland 00,3 s12 jernbane 01,1 s23; 02,3 s16` Kalev idrettsklubb 01,3 s31 Kadriorg-slottet oo,3 s1f Kihnu 99,3-4 s24ff,32,34; 00,1 s12ff Kina 02,3 s13 kommunistar 01,3 s17 kongebesøk 98,3 s1,10ff,14 kornblomst 01,3 s3 krigsminnesmerke 01,3 s14,19; 02,3 s37 kriminalitet 97,1 s9; 98,2 s36; 99,2 s14ff; 99,3-4 s21; 00,1 s15; 01,3 s23; 02,1 s18 Kurksi-ulykka 97,4 s29 kvinnesak 01,3 s20ff kvinnesenter 98,1 s17f; 01,3 s21f litteraturhistorie 02,3 s29ff,40 livarane, livisk 00,3 s24 luftfart 97,3 s10ff; 99,1 s18,25 lønnsnivå 97,1-2 s25 Løten-songarar 02,2 s17 Marie Under 98,4 s20ff Melodi Grand Prix 02,3 s12f menneskehandel 02,1 s17 memoarar og minne 00,2 s12ff,36 metanolforgifting 01,3 s11 militær opprustning 97,1-2 s7 minoxkamera 01,3 s14 Molotov Ribbentrop-pakta 00,2 s4 musikkakademiet 99,3-4 s1ff Narva 02,2 s13 nasjonaldagsmarkering 97,1 s12; 98,2 s22f; 01,2 s4; 01,3 s12f,18; 02,2 s7 nasjonale utkantar 97,4 s30ff Nordbok 01,1 s24 Norden og Baltikum 97,4 s36f; 00,3 s13

14 norsk språk i Estland 97,4 s17; 99,3-4 s27ff norsk kultur i Estland 97,1-2 s15 Norsk-estisk kulturfond 99,3-4 s9 norsk litteratur i Estland 00,1 s24ff norsk næringsliv i Estland 99,1 s13ff,36; 99,2 s14ff; 99,3-4 s14ff Norsklaget i Tartu 97,3 s1,6ff; 98,1 s20; 01,3 s12f olavskyrkja i Tallinn 98,4 s26ff ordbøker 97,3 s19f; 98,3 s15ff,24; 99,2 s21ff,29f; 00,1 s7,28ff personnamn 98,2 s32; 01,1 s15; 02,2 s10 politi 00,1 s10 postkommunistisk Estland 98,1 25ff presidentbesøk 02,2 s1,4f presidentpresedens 02,3 s7 presidentval 01,3 s1,5 presse og media 97,3 s22f,30; 97,4 s6f,34ff; 98,2 s16f; 02,3 s9 Pärt, Arvo 00,2 s33f riksgrenser 99,2 s7 rådhuset 02,1 s1f sensur 97,4 s34ff Sirdal Väike-Maarja 97,4 s28f sikkerhetspolitisk situasjon 96,1 s13f sjakk 01,1 s20,32 sjukepleie 01,1 s17 skipsfart 99,2 s13,36f; 00,3 s31; 01,1 s13; 02,1 s14 skjemt/nali 97,1-2 s25; 98,2 s17; 98,3 s28; 98,4 s19; 99,1 s25; 00,3 s42 songfestival 98,2 s18; 98,4 s16f; 99,1 s1,4ff; 99,3-4 s12`; 00,1 s32ff; 00,2 s27,30 språkkurs 98,1 s21; 98,2 s20; 99,2 s13; 01,3 s37; 02,1 s37; 02,3 s41` stadnamn 97,3 s9; 98,2 s30ff; 01,3 s27f statsborgarskap 98,2 s19f; 99,1 s11; 99,3-4 s22; 01,3 s14 statsministerbesøk i Estland 96,1 s5ff syngjande revolusjon 98,3 s30f Tallinn; 02,3 s11 Tartu Norra Selts 97,1 s1; 97,3 s1,6ff,13 Tiltak Baltikum 00,2 s45 trafikk-kultur 97,1-2 s8 turistguideinnstikk 98,2 99,2 universitetssamarbeid 98,2 s8 val 99,2 s1ff; 99,3-4 s40 vedtekter 99,1 s20f; 99,2 s26f veterinærkontakt 00,1 s18ff visum 97,1-2 s1,3 økonomi 97,4 s18; 98,2 s11; 99,2 s10f; 99,2 s13; 99,3-4 s23; 01,2 s18; 01,3 s22 Årets estlandsvenn 98,2 s14; 99,3-4 s37; 00,2 s19ff; 00,2 s31; 01,2 s1,910ff; 02,2 s1,6f; 02,3 s17 årsmøtereferat 97,1-2 s17ff; 98,2 s14f; 99,2 s24f; 00,2 s41; 01,2 s24; 02,2 s12 Intervju med el. portrett av: Anderson, Tiiu 98,4 s10ff Bø, Øystein 97,1 s31ff Baalsrud, Terje 98,1 s32ff Farbregd, Turid 98,3 s16ff; 01,1 s4ff Gjønnes, Einar 02,1 s30 Iversen, Berit og Ivar Otto 97,4 s12ff Jahilo, Peep 00,2 s6 Künnap, Asko 00,2 s10f Larsen, Erik 01,2 Lauk, Epp 98,2 s16f Lie, Kai Olaf 00,3 s5ff Lie, Suzanne Stiver 01,3 s20ff Lumet, Elvi 01,2 s14f Melberg, Enel 97,4 s24f Naber, Tiit 97,1 s33f Rosnes, Orvika 98,4 s14f Sandvig, Arne U. 02,2 s1,6f Slettahjell, Ann-Elin Winsnes 00,2 s19ff Sohlberg, Ülle Vahtra 02,3 s41 Tarand, Andres 99,2 s18ff Väljas, Vaino 00,3 s14ff Minneord: Eist, Aksel 00,3 s38 Løvlund, Heidi 99,1 s33 Mathiassen, Terje 99,2 s12f Nurmekund, Pent 97,1 s27 Ränk, Gustav 98,24f Sumera, Lepo 00,3 s35 Uibopuu, Valev 97,1 s27 Viiding, Juhan 97,1 s36f 14

15 Personregister Estlands-nytt Det er teke med personnamn som har stått på bladsidene utan omsyn til om det t.d. er skribentar og fotografar, eller om namna er delar av teksten. Registeret er så fullstendig som det har vore råd, men eitt og anna namnet kan vera oversett, og fotografopplysningar manglar dessverre ofte. Namna er alfabetisk innførde ut frå etternamnet. Kongelege o.l. står med førenamn (og nummer). Innføringane følgjer norsk alfabet. Det er ikkje gjort skilnad på bokstavane s/š, y/ü, æ/ä eller ø/ö/õ. Registeret løyser opp forkortingar. Dersom det i tidsskriftet t.d. er nytta signaturen jv, blir det ført opp i registeret som Vestli, Jorunn. Om identiteten bak ein bokstavsignatur er ukjend, blir den utelaten. Alle kjende psevdonym for Turid Farbregd er merkte. Årstala for utgiving er forkorta, eks.: 96 for 1996, dvs. at 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02 står for årstal. Etter årstalet følgjer komma og tidsskriftnummer for året, dvs. tal frå 1 til 5. Dobbeltnummer er oppførde med bindestrek, f.eks. 99,3-4. Oppføringa av sidetal blir innleidd med s (= side). Utan mellomrom eller skiljeteikn følgjer sidetalet. Ulike sidetal i same tidsskriftnummer er skilde med komma, men utan mellomrom anna enn eventuelt av praktiske årsaker ved lineskifte. Dersom eit namn er nemnd i same artikkelen på etterfølgjande sider, er det markert med f (= 1 side) og ff (= 2 el. fleire sider). Namn som er nemnde i ulike samanhengar på ei og same side, får teiknet ` etter seg. Ulike tidsskriftnummer er skilde med semikolon. Eksempel på oppstilling: Alver, Betti 98,4 s20ff; 02,1 s28; 02,3 s31 (les: 1998, nr. 4, side 20 og følgjande sider og 2002 nr. 1 side 28 og 2002, nr. 3, side 31) Estil, Frode 01,2 s27; 02,2 s23` (les: 2001, nr. 2, side 27 og 2002, nr. 2, nemnd i ulike samanhengar side 23) 15 Aaloe, Ülev 99,1 s27; 99,3-4 s35 Aare, Juhan 99,3-4 s26 Aarma, Gunnar 00,1 s27 Aassalu, Hein 98,2 s26 Aavik, Johannes 02,3 s30 Aaviksoo, Jaak 98,2 s17; 02,2 s10 Abrahamsen, Odd 98,s23 Abu-Chacra, Faruk 01,3 s28 Adam av Bremen 98,4 s1 Adson, Artur 98,3 s24; 98,4 s20f; 02,3 s30,32 Agu, Mait 99,1 s6; 99,3-4 s12 Ahi, Helve 99,1 s29 Ahtisaari, Martti 97,3 s31; 00,2 s22 Aints, Tauno 99,3-4 s5 Airik-Priuhka, Silvia 98,3 s24; 98,4 s22 Alas, Arvo-Jürgen 98,3 s31; 02,2 s21 Alaver, Mati 99,2 s35; 02,2 s23 Albretsen, Solveig 00,3 s11 Albright, Madeleine 97,3 s14 Aleksander 3. tsar 98,3 s20 Allem, Jaan 99,1 s14 Allik, Jaak 96,1 s6; 97,1-2 s4; 97,4 s20 Almenningen, Olaf 98,3 s16,18 Alsgård, Thomas 02,2 s23 Alttoa, Kaur 98,2 s33 Aluoja, Laine 98,1 s31 Alver, Betti 98,4 s20ff; 02,1 s28; 02,3 s31 Andersen, Charlotte Sejer 01,1 s24 Andersen, H.C. 97,4 s23 Andersen, Svein 01,2 s11 Andersen, Tryggve 01,3 s25 Anderson, Enn 97,4 s15; 98,1 s15ff,22f; 98,4 s9,10,13,39 Anderson, Finn Eric 97,1-2 s29 Anderson, Tiiu 97,1-2 s24; 97,3 s20; 97,4 s14f; 98,1 s11,15ff; 98,2 s14,15,22f; 98,4 s9,10ff; 99,1 s2,36f; 99,2 s25,39 Andresen, Pål 98,1 s31 Andrew, prins 98,2 s33 Angelstok, Auli 99,1 s10 Annus, Anu 00,2 s39 Annus, Epp 01,3 s24 Anpilov, Viktor 00,1 s22 Antson, Ants 00,3 s39; 02,2 s23 Anvelt, Jaan 98,1 s6f Arak, Margus 99,1 s10 Ardel, Tiia 99,1 s10 Arend, Andres 00,1 s19 Armstrong, Lance 02,3 s35 Aro, Tiiu 97,1-2 s4 Arrak, Jüri 98,1 s27

16 Arrak, Piibe 97,3 s6 Aruste, Helena 99,1 s10 Arvelius, F.G. 02,3 s29 Arvisto, Mait 01,3 s20 Asbjørnsen, Ingar 97,3 s31 Askildsrud, Tore 97,1-2 s20,24; 98,2 s14; 99,2 s24f Asmer, Marko 02,1 s28 Asmer, Toivo 99,2 s6 Asplin, Per 98,1 s22 Astel, Viiu 97,3 s6,7; 97,4 s21,99,2 s40; 99,3-4 s35`; 00,2 s32 Aukland, Jørgen 02,2 s23 Aunapuu, Marina 00,1 s19f ay: Ane Y. Billingsen Baden, Torkil 00,2 s33 Baer, Karl Ernst von 02,3 s9 Balandina, Svetlana 01,1 s17 Baskin, Roman,1-2 s27 Baunsgaard, Bernhard 02,1 s22 Beck, Marjatta 98,4 s23 Becker, Boris 01,2 s33 Beecher-Lepassaar, Merike 00,2 s37 Beekman, Vladimir 97,4 s25 Bemis, Gregg 01,1 s29 Bengtsson, Frans G. 97,4 s23 Benkow, Jo 98,4 s13 Benton, Dave 01,2 s30; 01,3 s8 Berezcki, Gabor 00,2 s37 Berg, Friedrich von 98,3 s19,ff Berg, Friedrich Georg von 98,3 s20 Berg, Georg Friedrich von 98,3 s19 Berg, Kirsti Aurtande 00,3 s43 Berg, Maimu 97,1-2 s35,36 Berg, Siri 02,2 s12,40; 02,3 s44 Berg-Olsen, Iver 98,1 s31; 00,2 s41ff,48; 00,3 s48; 01,2 s24,40; 02,2 s12 Berge, Per Olav 99,1 s15 Bergsland, Solveig 01, s14; 01,2 s13; 02,1 s15; 02,2 s16; 02,3 s14 Bergøy, Kristian 02,1 s28; 02,3 s10,26 Beskow, Elsa 00,1 s25 Bildt, Carl 97,1-2 s31; 02,3 s8 Bildøen, Brit 97,4 s25,26f Billingsen, Ane Y. 02,1 s29; 02,2 s11,12,29,38; 02,3 s5,9,10,13,25,36,37 Bitustøyl, Kjell 99,2 s34 Bjercke, Alf 01,1 s19 Bjercke, Alf R. 01,1 s19 Bjercke, Leif 01,1 s19 16 Bjercke, Richard 01,1 s19 Bjerkås, Inge 00,1 s19,21 Bjervig, Espen 99,1 s31 Bjordal, Kjell 99,1 s14 Bjotveit, Gunnvald 01,3 s7 Bjotveit, Selma 01,3 s7 Bjørkum, Halldis 01,2 s23; 01,3 s6 Bjørneboe, Jens 96,1 s9; 01,2 s27 Bjørnflaten, Jan Ivar 98,2 s8,33 Bjørnson, Bjørnstjerne 98,3 s12; 00,1 s25; 00,3 s16 Blair, Tony 99,2 s18 Blomseth, Jørgen 99,1 s17 Blomqvist, Marianne 01,3 s27 Bodd, Leon 01,2 s20 Boel, Mariann Fischer 01,2 s16 Boine, Mari 97,1-2 s15 Bojer, Johan 98,3 s12; 00,1 s25f; 01,2 s14 Bondevik, Kjell Magne 98,4 s8; 02,2 s3 Borgen, Johan 01,2 s14 Bornhöhe, Eduard 02,3 s30 Boulle, Pierre 99,2 s31 Brambani, Birgit 01,1 s19 Brecht, Berthold 99,3-4 s30; 01,2 s26 Brekke, Erling 01,2 s20 Brekke, Toril 98,2 s33 Brendbekken, Arne 02,3 s14 Brenno, Gerd 00,2 s24 Bresjnev, Leonid 99,1 s5; 02,1 s22; 02,3 s33 Brevik, Kari 02,2 s16 Brundtland, Gro Harlem 96,1 s5 Bruveris, Zigmunds 00,1 s19 Brzezinski, Zbigniew 02,1 s5; 02,1 s29 Budolin, Aleksej 01,1 s21,30; 01,3 s31 Budolin, Dimitri 01,3 s31 Budtz, Hanne 02,1 s22 Bulgakov, Maksim 02,1 s29 Bulte, Sarmite 00,3 s32 Bush, George W. 01,3 s1 Bygnes, Per 01,2 s14 Byrkjemoen, Jan-Ivar 96,1 s8; 97,3 s19; 97,4 s22,24; 98,1 s25,34; 98,2 s25; 98,3 s23; 98,4 s23; 99,1 s28; 99,2 s28; 00,1 s24; 00,2 s35; 00,3 s36; 01,1 s24; 01,2 s25; 01,3 s24,26,27; 02,1 s24f; 02,2 s18,20; 02,3 s27 Bø, Øystein 97,1-2 s31f Bøgholm, Karl 02,1 s20f Baalsrud, Terje 97,1-2 s22; 98,1 s15,32ff; 98,2 s23; 98,4 s13; 00,2 s41; 01,2 s24 Carew, Johan 99,1 s32

17 Carl 16. Gustav 97,1-2 s8; 98,4 s12; 99,1 s36; 02,2 s10 Carlsen, Reidar 97,3 s10 Chirac, Jacque 97,3 s15; 99,1 s8 Chmara, Sebastian 99,2 s36 Christensen, Trine 98,1 s31 Christian 4. kong 97,4 s6 Christiansen, Sigurd 00,1 s26 Churchill, Winston 99,2 s28f Clemmesen, Michael H. 01,2 s16 Clinton, Bill 96,1 s13; 97,1-2 s13; 97,3 s14; 98,4 s7; 02,3 s5 Conversi, Daniele 97,4 s30 Crosby, Bing 02,1 s15f Dahl, J.C. 00,2 s35 Dahr, Juni 98,2 s24 Daitz, Mimi 00,1 s27 Dalai Lama 97,3 s28 Dalton, Agate 99,3-4 s24 Danielsen, Willy 02,2 s14 Daugnora, Linas 00,1 s19 Debussy, Claude 02,2 s21 Degrum, Arild 99,3-4 s24,26; 00,1 12,14 Delors, Jacques 99,1 s8 Dickens, Eric 00,2 s37 Digre, Øystein 02,2 s14 Dilba, Selma 01,2 s20 Donner, Jörn 97,3 s16 Doré, Gustave 00,1 s27 Drevemo, Stig 00,1 s18 Dreyer, Carl Th. 02,1 s20 Dsjugasvili, Jevgeni 00,1 s22 Duncumb, Jadran 01,1 s18 Dvorak, Tomas 01,1 s30; 01,3 s32 Dybwad, Eric Ph. G 00,3 s43 Dæhlie, Bjørn 98,2 s25; 99,2 s35 Dørdal, Bodil 00,2 s19; 02,2 s14 Daatland, Christer 99,3-4 s27 Eelma, Herald 97,4 s23 Eenmaa, Ivi 98,2 s12 Eenpalu, Anne 02,2 s22 Eensalu, Ivo 98,1 s22 Eeskivi, Tiia 97,3 s24; 99,2 s36 Eespäev, Epp 99,1 s26 Ehin, Andres 97,4 s24 Ehlvest, Jaan 01,1 s32 Ehlvest, Jüri 01,2 s5 Eide, Ingrid 00,2 s35 Eide, Kai 97,4 s15 17 Eikner, Karmel 01,3 s8 Einseln, Aleksander 97,1-2 s7 Eist, Aksel 97,3 s6; 00,3 s38 Ellemann-Jensen, Uffe 01,2 s17; 02,1 s22 Eller, Heino 99,3-4 s5; 00,3 s35 Elofsson, Per 02,2 s23 Elts, Olari 00,2 s7 ElvesTor Øystein 02,2 s7 Engebø, Olvar 00,1 s36; 02,2 s5,7; 02,2 s21; 02,3 s41 Engelbrecht, Kaja 97,4 s15f,21 Enzensberger, Hans Magnus 02,3 s12 Epner, Luule 01,3 s24 Erelt, Pekka 99,2 s30 Eriksen, Kjell-Gunar 97,1-2 s32 Eriksen, Morten 01,3 s6 Erilaid, Tõnis 01,2 s30 Ernesaks, Gustav 99,1 s6; 99,3-4 s5 Espere, Rene 99,3-4 s5 Estil, Frode 01,2 s27; 02,2 s23` Etti, Eda-Ines 00,3 s34 Ever, Ita 97,1-2 s27 Fabretto, pater 00,3 s22 Faehlmann, F.R. 02,3 s30 Falch, Tore 98,3 s19 Faehlman, Friedrich Robert 99,3-4 s38 Farbregd, Turid 96,1 s1,2,4,5,7,11,15; 97,1-2 s2,6`,7,8`9`12,13`,19,20,25,26`, 27`,28`,30,33,37,38; 97,3 s2,6,8,13,14, 18`,19f,20,24`,25`,26,27`,28,29`,30`31`,32` 33`; 97,4 s1,2,11,12,17`,18,23,24, 26,27,29,32,33,37; 98,1 s2,8,17,18,22`, 23,24`,26,28,29,32,33,35,37; 98,2 s2,6, 12`,14,19,20,21`24,25`28, 29,32,33,34, 35`,36`; 98,3 s2,3,14,15, 16ff,24,30; 98,4 s2,10,14,15,18; 98,4 s24; 99,1 s2; 99,1 s5,7`,8`,11`,17,19`, 24`,25,33,36, 37; 99,2 s1ff,2,9,10,11`,12,13,18,19,21, 24f,29`,31`,33`,36,41; 99,3-4 s1,2,6,8, 11,12,16,22,25,28,31,33,39,41`; 00,1 s2,15,16,28f,37; 00,2 s2,3,6,7,11,16, 18,19,21,25,27,29`,30f,37,38,41,43,45; 00,3 s2,5ff,14ff,28,34,s36,37,38`; 01,1 s2,4ff,7,17,27; 01,2 s2`,4,5,7,10,23,24, 27`; 01,3 s4,9,11,12,18,19,20,22,24; 02,1 s2,14`,18`,26`28,37; 02,2 s2,3,40; 02,3 s1,2,11,17,36,41,43 Federspiel, Per 02,1 s20,22 Ferlin, Nils 97,1-2 s34

18 Finstad, Eva 96,1 s12; 97,1-2 s18,20,22,24; 98,2 s2,11; 98,2 s13 Finstad, Kristel Matt 02,1 s37 Fischer, Paul 02,1 s21 Fliflet, Albert Lange 01,3 s24 Flynn, Randall E. 97,3 s9 Fogelius, Martinus 00,3 s28 Follestad, Anna 02,2 s14,16 Follestad, Bjørn 02,2 s14 Forde, Helve 97,1-2 s24; 98,2 s14,15 Foss, Erik 02,1 s20 Foss, Isak 00,1 s18,19; 00,2 s41; 01,2 s24 Fosse, Jon 99,1 s26; 02,1 s26 From, Simon 02,1 s22 Frøseth, Arnt 00,2 s20 Furuholmen, Magne 01,3 s29 Gabrielsen, Sirje 98,4 s9; 00,1 s17 Gailit, August 02,3 s31ff Garancs, Artus 00,1 s19 Garbarek, Jan 97,1-2 s15; 00,2 s32 Gauss, Triin 99,2 s8,25; 00,2 s41,43 Gavriluk, Nina 00,1 s31 Giannitsis, Anastassios 02,3 s5 Gjelstad, Anne Helene 02,1 s8 Gjønnes, Einar 98,2 s35; 02,1 s30,31 Glukov, Aleksej 01,1 s31 Godal, Bjørn Tore 97,1-2 s3; 98,4 s8 Godal, Ingvald 96,1 s13; 98,1 s16; 98,4 s13 Golitsyn, Aleksej Nikoleviysj 98,3 s19 Golovin, Ivan Mikhailovitsj 98,3 s19 Gorbatsjov, Mikhail 98,2 s7; 98,3 s1,5,6; 00,3 s14ff; 02,3 s33 Gottschalk-Hansen 02,1 s21 Grabbi, Hellar 02,3 s32 Graham, Billy 98,4 s28 Granhaugen, Edit-Mai 99,1 s31; 99,2 s35; s36; 00,1 s31; 00,2 s38; 00,3 s29,39; 01,1 s30; 01,2 s27; 01,3 s31; 02,2 s23; 02,3 s34 Grankull, Christer 98,2 s33 Green, Arnold 02,1 s22 Greene, Graham 99,2 s31 Grieg, Edvard 97,1-2 s15; 99,1 s28; 00,2 s32; 01,3 s29; 02,1 s9 Griffits, David J. 00,1 s19ff Grukovski, Isidor 02,3 s5 Grünthal, Ivar 98,3 s24; 02,3 s32 Grøndahl, Kirsti Kolle 99,3-4 s18 Grønlien, Ole Marius 01,2 s10 Grønneberg, Anders 02,3 s13 18 Grønstøl, Hallstein 00,1 s19 Gulbranssen, Trygve 96,1 s9; 97,4 s22 Gundersen, Dag 99,2 s22 Gunnes, Gjermund 00,1 s19f Gussarov, Jevgeni 02,2 s8 Gustad, Torstein 00,2 s24; 02,2 s14 Gustav II Adolf 98,3 s19; 02,2 s10 Gynt, Peer 01,3 s29 Göncz, Árpád 01,1 s40 Göranson, Birgitta 97,1-2 s36 Gaarder, Jostein 96,1 s9; 02,1 s26 Haas, Ain 97,4 s22 Haberman, Eugen 99,1 s19 Haga, Aslaug 98,1 s19; 98,4 s7 Hagelund, Kjersti-Ann 98,2 s14,15; 99,2 s8,25; 00,2 s41,43; 02,2 s12 Hagelund, Svein 96,1 s1,5,16; 97,1-2 s16, 17,18,24,40; 97,3 s4,5,9,13,36; 97,4 s3,17,19,40; 98,1 s3,10,17,40; 98,2 s13,14; 99,2 s8,24f; 00,2 s41; 01,2 s24; 02,2 s12,40; 02,3 s44 Hagen, Oddmund 01,2 s26 Hagerup, Inger 98,4 s22 Hagerup, Klaus 97,4 s23; 98,3 s23; 02,3 s6 Halberg, Jonny 01,2 s27 Halonen, Tarja 00,2 s22,27; 01,1 s40; 01,3 s38 Halvorsen, Marcus 01,1 s19 Haman, Artur 97,4 s22 Hamann, Karen Thorstvedt 97,4 s23 Hamre, Harald 97,1-2 s13; 97,3 s12; 97,4 s20 Hamre, Tor Henning 02,3 s35 Hamsun, Knut 96,1 s9; 97,1-2 s35; 98,2 s20; 98,3 s12; 99,3-4 s35; 00,1 s25f; 00,3 s16 Hamsun, Marie 00,1 s25 Hanko, A. 96,1 s9 Hansen, Julius 02,1 s20 Hansen, Karl J. 99,1 s26; 99,3-4 s35; 02,2 s22 Hansen, Cathrine Fabricius 98,2 s8 Hansen, Erik Fosnes 96,1 s6,9 Hansen, H.C 02,1 s20 Hanson, Kaur 00,2 s11 Hanson, Sven 98,1 s15 Hanseth, Tor 97,3 s6,7; 97,4 s20; 98,1 s19; 99,3-4 s28 Harald 5. kong 98,3 s1,10f,12f,14; 99,1 s36; 99,2 s31; 00,2 s6; 01,1 s20; 02,2 s3,4f Haraldsson, Helgi 97,3 s31 Harildstad, Gudmund 98,3 s15; 99,2 s29; 00,2 s23 Harket, Morten 01,3 s29

19 Hasselblatt, Cornelius 97,4 s24; 00,2 s37 Hatle, Liv 01,2 s25f; 01,3 s25f Haug, Anne Berit Mong 98,1 s36 Hegge, Per Egil 97,4 s6,7 Heiberg, Marianne 99,1 s8 Heidmets, Mati 02,2 s38 Hein, Ants 97,4 s5; 98,3 s19,22 Helk, Vello 96,1 s10; 00,2 s5; 01,1 s10,12 Helland, Kristian 02,2 s4 Helland, Per Christian 98,1 s20 Helleland, Botolv 97,3 s9; 98,2 s30f; 99,2 s25 Helleland, Trond 98,2 s14,15; 99,2 s8 Helme, Sirje 00,1 s28 Henden, Jon 97,4 s14 Henriksen, Halfdan 02,1 s20 Hermaküla, Evald 99,3-4 s35 Hesselberg, Amalie Christine 01,1 s19 Heyerdal, Thor 01,2 s14 Hiis, Henry 98,1 s10 Himberg, Enno 00,2 s18 Hindrey, Karl August 02,3 s31 Hinrikus, Rutt 00,2 s36 Hiob, Evi 96,1 s2; 97,1-2 s17; 97,4 s15 Hippius, Otto Pius 98,3 s20 Hitler, Adolf 97,4 s1; 98,2 s4; 99,3-4 s13; 01,1 s11; 02,2 s28; 02,3 s4 Hoen, Steinar 97,3 s24 Hofmo, Gunvor 01,3 s18 Holst, Gunnar 01,1 s19 Holst, Johan Jørgen 99,1 s8 Holst, Marius 96,1 s6 Holte, Elisabeth 97,1-2 s7 Holte, Tone 01,2 s24 Holstein-Holsteinborg, Ulrich 01,2 s16 Holth, Åsta 96,1 s9 Honningsvåg, Per 97,1-2 s24 Horge, Arne 01,3 s8 Hovdenak, Marit 97,3 s31 Hovdhagen, Even 98,2 s8,33` Hovinbøle, Tom 01,2 s26 Huffins, Chris 01,1 s30 Huldén, Lars 01,3 s24 Hullstein, Svein 98,2 s8f Hurt, Jakob 02,3 s30 Huseby, Olav 00,2 s20 Hvenekilde, Edda 02,2 s4,40 Hyttel, Poul 00,1 s19ff Häkkinen, Mika 00,3 s29 Häkli, Jouni 97,4 s30 Häkämies, Kari 00,1 s23 Hänni, Liia 00,1 s1ff 19 Häyrynen, Maunu 97,4 s30 Høiseth, Lars 02,2 s14 Høvik, Tiiu 98,1 s15,17; 98,4 s9; 99,1 s9 Høyer, Svennik 97,3 s22 Hågensen, Henning 02,2 s17 Håkon Magnus kronprins 02,2 s3 Ibsen, Henrik 98,1 s22; 98,2 s24; 98,3 s12; 99,1 s26; 99,3-4 s35; 00,3 s16 Ignats, Ülo 96,1 s10 Ikla, Triin 98,2 s20 Iliste, Ivo 97,1-2 s36; 00,2 s37 Ilmjärv, Magnus 99,3-4 s42ff; 00,2 s1,26 Ilves, Kadri 98,1 s10 Ilves, Kea-Kaia 99,3-4 s44 Ilves, Toomas Hendrik 97,1-2 s3; 97,3 s14; 98,1 s8; 98,4 s5,8; 99,2 s5f,18; 00,1 s10; 00,3 s27; 01,1 s20; 01,1 s37; 01,3 s1; 02,1 s5 Irs, W. 00,1 s25f Isotamm, Johnny B; 02,3 s33 Issakov, Sergej 01,2 s27 Ivan tsar 98,4 s29 Ivanov, Sergi 02,3 s10 Ivanova, Jana 98,1 s10 Iversen, Berit 97,1-2 s22; 97,4 s12ff,17; 98,1 s17; 98,4 s9,12 Iversen, Ivar Otto 96,1 s2; 97,1-2 s2,17,18, 19,20,24; 97,3 s2; 97,4 s2; 97,4 s12ff, 17; 98,1 s2,12,16,17,21,31; 98,2 s2,14, 15; 98,3 s2; 98,4 s2,9,12; 99,1 s2; 99,2 s2,24f,39; 99,3-4 s2; 00,1 s2; 00,2 s2,41; 00,3 s2; 01,1 s2; 01,2 s1,2,3,12, 24; 01,3 s2,30; 02,1 s2,30; 02,2 s1,12 Jaanson, Jüri 01,1 s30 Jackson, Michael 97,1-2 s28; 97,3 s18 Jacobsen, Elena 00,2 s12 Jacobsen, Per 98,2 s25 Jagland, Torbjørn 96,1 s4,5,6; 97,1-2 s3,12; 98,4 s8; 01,1 s20 Jagomägi, Gennadi 97,3 s6,8,13,19,26; 98,1 s20; 99,3-4 s41; 01,3 s12f Jagomägi, Mart 97,3 s8 Jahilo, Linda 02,3 s28 Jahilo, Marika 00,2 s7 Jahilo, Peep 00,2 s6f; 00,3 s3,45; 01,1 s18,38; 01,2 s4; 02,2 s3,4 Jakobsen, Erhard 02,1 s20 Jakobsen, Frode 02,1 s20 Jakobsen, Jens 00,1 12

20 Jakobson, August 02,3 s31 Jakobson, Carl Robert 02,3 s30 Jakovlev, Aleksandr 00,3 s18 Jalakas, Jaak 99,1 s16 Jalasto-Rodal, Tanja 97,1-2 s24; 98,2 s14 Jani, Karin 02,2 s8 Jannsen, Johann Voldemar 98,2 s18; 02,3 s30 Janov, Valve 99,2 s32 Jantson, Tiina 02,2 s22 Jeltsin, Boris 97,3 s14; 00,1 s9; 02,1 s37; 02,2 s8 Jensen, Alfred 02,1 s21 Jensen, Arnth 02,1 s21 Jensen, Benjamin 01,3 s32; 02,3 s34 Jensen, Eiler 02,1 s20 Jensen, Erik Vagn 02,1 s22 Jensen, Mattias 98,2 s34 Jensen, Sturle 01,2 s31f Jensen, Willy 97,1-2 s13; 97,3 s12; 99,1 s10 Jermakova, Oksana 01,1 s31 Jevne, Erling 99,2 s35 j-i.b.: Jan-Ivar Byrkjemoen JL/jl: Jostein Langmyr Joffe, Adolf 02.3 s5 Johansen, Else-Jannike 96,1 s15; 97,1-2 s2,17,22,24; 97,3 s2; 97,4 s2; 98,1 s2; 98,2 s2,14,15,20; 98,3 s2; 98,4 s2,3,32; 99,1 s2,24f; 99,3-4 s2; 00,1 s2; 00,2 s2,3`,41ff; 00,3 s2,48, jf Kuum, Else-Jannike. Johanson, Herbert 99,1 s19 Johanson, Jaak 97,1-2 s32; 99,2 s34 Johanssen, Terje 01,3 s18 Johansson, Jonathan 97,3 s24 Johnson, Eyvind 97,4 s23 Joons, Sofia 97,1-2 s32; 99,2 s34,40 Joost, Meelis 96,1 s9; 97,3 s7 JV/jv: Jorunn Vestli Jürgenson, Toivo 99,2 s6; 01,1 s23 Jürisalo, Heino 00,3 s35 Jürnase, Anna 00,2 s8 Jüssi, Fred 97,4 s20 Järv, Ants 01,3 s24 Järvesoo, Aino 01,1 s15 Järvi, Neeme 99,3-4 s5 Jõerüüt, Jaak 02,1 s14 Jõgeva, Sandra 98,1 s18 Jõgi, Ülo 97,4 s7ff Jørgensen, Jørgen 02,1 s21 Jörundsson, Einar 00,1 s19f Kaaberma, Kaido 00,2 s39; 01,1 s30; 01,3 s31 20 Kaalep, Ain 02,2 s18; 02,3 s33 Kaar, Ilmar 99,3-4 s20 Kaar, Reet 99,3-4 s20 Kaasik-Aaslav, Katri 99,1 s26 Kadakmaa, Kaido 98,1 s16 Kahk, Juhan 98,3 s22 Kahn, Jüri 98,3 s31; 00,2 s6; 01,2 s16 Kahrs, Kristoffer 96,1 s3; 97,4 s17 Kajak, Andrus 00,2 s39 Kajava, Viljo 02,1 s27 Kaju, Ramon 97,3 s24 Kala, Ulve 97,4 s20 Kalda-Kallas, Eduard 97,4 s8 Kalikova, Nelli 01,2 s21 Kaljuste, Tõnu 97,1-2 s26; 99,3-4 s4; 00,2 s32; 01,1 s28 Kaljuste, Ülle 99,3-4 s35 Kallas, Aino 00,1 s24; 01,2 s25f; 01,3 s25f Kallas, Oskar 00,1 s24; 01,2 s25; 01,3 s25 Kallas, Siim 97,3 s14; 98,3 s30; 98,4 s5; 99,2 s5f,18f; 00,2 s29; 01,3 s17; 02,1 s1,5f,6,12f,32; 02,3 s10 Kalmus, Marek 02,1 s29 Kalnins, Bruno 02,1 s20 Kalve, Margus 98,4 s28 Kanarbik, Madis 97,3 s8 Kangilaski, Jaak 97,3 s6; 98,2 s33; 00,1 s28; 00,2 s32,35 Kangro, Bernard 02,3 s31f Kangro, Raimo 99,3-4 s5; 01,2 s30 Kangro, Tiina 00,1 s15 Kangropool, Rasmus 98,1 s22 Kangur, Sigrid 96,1 s9`; 97,3 s7,8; 98,3 s15,16,24; 99,2 s21; 00,1 s28 Kann, Tuule 99,2 s34 Kannel, Ülvi 02,2 s15 Kaplinski, Jaan 96,1 s8; 97,1-2 s35; 97,3 s20; 97,4 s24; 98,2 s7,26; 98,4 s24`; 99,3-4 s33; 00,3 s34; 01,1 s25f,39; 01,3 s24; 02,3 s27,33f Kapp, Artur 99,3-4 s5 Kareva, Doris 02,3 s33 Kareva, Hillar 99,3-4 s5 Karindi, Alfred 99,3-4 s5 Karl 12. kong 98,1 s4; 98,4 s4 Karlsen, Lise 02,2 s6 Karlsen, Ludvig 02,2 s6 Karm, Jaanus 99,3-4 s11 Kaseorg, Indrek 97,3 s24 Kaseorg, Margit 01,3 s4 Kask, Albert 02,2 s7

Reiseschilderungen (Skr 10-41)

Reiseschilderungen (Skr 10-41) Norwegische Bücher Primär- und Sekundärliteratur Reiseschilderungen (Skr 10-41) Fröberg, Paul Smärtans och Kärlekens Kavaljer (från C. W. Böttigers ungdom) Skr 10 Isaac Marcus Boktr.-Aktierolag, Stockholm

Detaljer

6. 1809-1983: Noen sluttord

6. 1809-1983: Noen sluttord 6. 1809-1983: Noen sluttord Helseforvaltningen var, som helsevesenet selv, svært liten, svært lite spesialisert og ikke spesielt profesjonalisert i starten, altså i tiden omkring adskillelsen fra Danmark.

Detaljer

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 11 Mannes. Ny: juni 2004 Oppdatert: april 2010 Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Mannes. Ansvarlig: Tor Inge Dahl og Henry Oskar Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

15. Bøker. Kommentarar: tekstdel s. 108

15. Bøker. Kommentarar: tekstdel s. 108 15. Bøker Kommentarar: tekstdel s. 108 15.1 Bøker utgitt i Noreg etter år og språk 1990 2008* F 15.1 Bøker utgitt i Noreg på nynorsk, bokmål eller engelsk 1990 2008* 15.2 Bøker utgitt i Noreg etter språk

Detaljer

Kort presentasjon av nr. 1 899 i Norsk salmebok 2013

Kort presentasjon av nr. 1 899 i Norsk salmebok 2013 Vidar Kristensen Kort presentasjon av nr. 1 899 i Norsk salmebok 2013 Tekster til NRKs sakte-tv-sending «Salmeboka minutt for minutt», 28. 30. november 2014 1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære Kanskje den

Detaljer

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu Storå/Jågåsijdda Av Finn Rønnebu Vi må fram mot år 1700 for å finne en slags kontinuitet i bosettinga på Storå. Kildene før den tid er sparsommelige. I 1685 betaler sjøfinnen Clemet Joensen Korn- og Ostetiende.

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Sture, svenskene og alle de andre

Sture, svenskene og alle de andre FRA DENVER COLORADO TIL RENSFJELLRENNET RENSFJELLRENNET 1998 Sture, svenskene og alle de andre En tøffing med sans for utfordringer! Se siste side VANT SAS-REISE FOR TO I EUROPA Rett fra Det ble Sture

Detaljer

Gardsnr. 20 Nedre Liknes.

Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Ny: september 2000 Oppdatert: juli 2014. Gardsnr. 20 Nedre Liknes. Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Nedre Liknes. Ansvarlig for registrering: Leif R. Olsen Oppdatert av

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

610 løpere - 31720 kilometer

610 løpere - 31720 kilometer Komplett resultatliste inne i avisen April 2001 610 løpere - 31720 kilometer Det var 610 løpere som fullførte den 52 kilometer lange distansen fra Selbu til Støren i Rensfjellrennet 2001. Hvor mange liter

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle nytt år! VARDØ KIRKE

for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle nytt år! VARDØ KIRKE for Vardø Prestegjeld Nr. 2 Julen 2003 51 årgang Vi ønsker alle Vi en ønsker fredelig alle jul en og fredelig et riktig jul godt og nytt et år! riktig godt nytt år! VARDØ KIRKE LEDEREN HAR ORDET: Juleforberedelser

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Sarpsborg kommune. 20 år

Sarpsborg kommune. 20 år Sarpsborg kommune 20 år Det skal visstnok være enestående i Norges-historien at en by er grunnlagt to ganger. Det er Sarpsborg, først i 1016 av Olav den Hellige. I 1567 brant byen ned, og sarpingene grunnla

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Påskefest. www.slettebakken-kirke.no. Uten vann svinner håpet. Side 8-11. Til minne om Olav Øgaard. Snart er det tid for valg

Påskefest. www.slettebakken-kirke.no. Uten vann svinner håpet. Side 8-11. Til minne om Olav Øgaard. Snart er det tid for valg NR. 2/15 ÅRGANG 56 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Uten vann svinner håpet Kirkens Nødshjelps fasteaksjon har i år «vann» som tema. For uten rent vann blir kriser fort til rene katastrofer.

Detaljer

Nasjonalmuseets årsmelding 2006. Del 2

Nasjonalmuseets årsmelding 2006. Del 2 Nasjonalmuseets årsmelding 2006 Del 2 Innhold 1 Forskning og utviklingsprosjekter 3 2 Nyervervelser 5 3 Nyervervelser arkitektur 8 4 Nasjonalmuseets publikasjoner 9 5 Utlån 10 6 Ansatte i nasjonalmuseet

Detaljer

NB21. Menneske og maktene Møte med Sofi Oksanen. Furet, værbitt Flyfoto fra hele landet. Finn film Norsk filmografi på nett

NB21. Menneske og maktene Møte med Sofi Oksanen. Furet, værbitt Flyfoto fra hele landet. Finn film Norsk filmografi på nett NB21 Furet, værbitt Flyfoto fra hele landet Finn film Norsk filmografi på nett Menneske og maktene Møte med Sofi Oksanen Komponist på kanten Cecilie Ore hyller ytringsfriheten Å vite kven ein er Før kom

Detaljer

Trives på stjernen. Vinne for Jesus. Vokse i tro. god påske. Side 13. Menigheten ønsker alle en riktig. Side 6 Gjester Riska

Trives på stjernen. Vinne for Jesus. Vokse i tro. god påske. Side 13. Menigheten ønsker alle en riktig. Side 6 Gjester Riska Vinne for Jesus. Vokse i tro. NR 1-2014 MENIGHETSBLAD FOR RISKA OG HØLE Trives på stjernen Side 13 Side 6 Gjester Riska Menigheten ønsker alle en riktig god påske Velkommen høst - det handler om ALPHA-kurs

Detaljer

Aktiviteter i menigheten for deg

Aktiviteter i menigheten for deg ZÉw Ñüá~x Aktiviteter i menigheten for deg Sælen menighet Vardeveien 9 5141 Fyllingsdalen Tlf: 55 36 22 10 E-post: saelen.menighet @bergen.kirken.no Web: http://saelenmenighet.no Bankgiro: 3625.58.59565

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

En stor takk. frie produsenter, og om hvilken betydning eksterne produksjoner har for TV-kanalene våre.

En stor takk. frie produsenter, og om hvilken betydning eksterne produksjoner har for TV-kanalene våre. Innhold: En stor takk 02 330 Skvadronen 06 Alene på Everest 07 Balkans svarte hemmelighet 07 Anne-Kat ser på TV 08 Berulfsens konspirasjoner 09 Da Castro inntok Hilton 10 De gode kapitalistene 10 Den norske

Detaljer

Hovedoppgaver skrevet av kadetter ved LKSK

Hovedoppgaver skrevet av kadetter ved LKSK Luftkrigsskolen Biblioteket Hovedoppgaver skrevet av kadetter ved LKSK Kull 14 55, 1963 2006 Samlet og redigert av Nina Beck Anderssen 2007 Innhold Innhold... 1 Hovedoppgaver 1963 2006... 3 Kull 14, 1961-1963...

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer