Estlands-nytt. Allment tidsskrift for estlandsinteresserte utgitt av Norsk-estisk forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Estlands-nytt. Allment tidsskrift for estlandsinteresserte utgitt av Norsk-estisk forening"

Transkript

1 Estlands-nytt Allment tidsskrift for estlandsinteresserte utgitt av Norsk-estisk forening Den første vennskapsorganisasjonen for Estland i Noreg heitte Norsk-estisk kulturlag og vart skipa i Etter nokre relativt stille år fekk den kring 1990 ein stor auke i medlemstalet. På den tida gjekk det òg føre seg store endringar i estisk statsforfatning og samfunnsliv. Kulturlaget byrja då i 1991 å gje ut eit informasjons- og meldingsblad for å halda betre kontakt med medlemmene. Det fekk namnet Norsk-estisk kulturnytt (ISSN ) og var generelt ei rik informasjonskjelde for estlandsinteresserte i Noreg, så opplaget steig fort til Då lagsstyret hausten 1993 uventa vedtok å stansa bladutgivinga, oppstod det eit tomrom i informasjonsformidlinga om Estland på norsk, som det ikkje fanst noka fullgod erstatning for. Det vart derfor helsa velkome då eit nytt tidsskrift såg dagens lys i I mellomtida hadde vennskapsorganisasjonen gjennomgått kriser og namneskifte og vorte til Norsk-estisk forening. Også tidsskriftet fekk nytt namn Estlands-nytt (ISSN ). Det første nummeret på 16 små sider var reprodusert med svært enkle metodar. Etter kvart vart det fleire som skreiv, sidetalet auka, og tidsskriftet vart òg meir påkosta når det galdt utstyret. Dei innleidande åra vart tidsskriftet trykt i Noreg. Så i 2002 vart trykking og utsending overført til eit trykkeri Estland som også kunne ta seg av ombrekkinga. Opplagstalet var ganske høgt til å byrja med, men etter nokre år stabiliserte det seg på 400 eksemplar. I samband med at det i 2004 var tjue år sidan norsk-estisk vennskapsarbeid kom i gang i Noreg, vedtok styret i Norsk-estisk forening å binda inn Estlands-nytt for å ha informasjonen lettare tilgjengeleg. Det er no utarbeidd samla innhaldslister, emneregister og personregister, førebels for dei sju første årgangane som utgjer 22 nummer på totalt 796 sider. Dette tilleggsmaterialet kan lesarane få om dei vender seg til utgivaren. Seinare årgangar vil bli innbundne etter kvart som det blir nok til å fylla nye bind. Dei tre årgangane av Norsk-estisk kulturnytt blir innbundne for seg, og like eins utstyrde med register og anna som ein kan få frå Norsk-estisk forening. Helsingfors i august 2006 Turid Farbregd 1

2 Norsk-estisk forening

3 Innhaldslister for Estlands-nytt (nr. 1 22) Innhaldslistene viser til oppslag av ulike slag som artiklar dikt, essays, spalter osb., og ofte til hovudtema. For betre å få fram innhaldet kan artikkeloverskriftene vera litt annleis utforma i dette oversynet enn slik dei står på trykk i tidsskriftet. Nr. 1, desember 1996, 16 sider Norske kulturdager i Tallinn 4 Svein Hagelund: Statsminister Jagland i Estland 5 Turid Farbregd: Jaglands estlandsbesøk 6 Jan-Ivar Byrkjemoen: Estisk litteratur på norsk 8 Norsk litteratur på estisk 9 Vello Helk: Estlands historie kort fortalt 10 Turid Farbregd: Takk for følgjet! 11 Eva Finstad: Stortinget øker bevilgningene 12 Ingvald Godal: Den sikkerhetspolitiske situasjonen 13 Nr. 1 2 (2 3), mai 1997, 40 sider Turid Farbregd: Slutt på visumtvangen 1 Turid Farbregd: Estlands nye regjering 4 Turid Farbregd: Finland militær modell 7 Kriminaliteten i Baltikum 9 Turid Farbregd: Estaren ein verneverdig rase? 10 Norsk i Estland 15 Harald Ryeng: Referat fra årsmøtet i NEF 17 Kulturprisen til Kaljo Põllu 26 Peer Gynt på Draamateater i Tallinn 26 Pent Nurmekund ( ) 27 Valev Uibopuu ( ) 27 Idrett. Erki Nool, Erika Salumäe o.a. 28 Turid Farbregd: Avskil med Øystein Bø 31 Turid Farbregd: Intervju med Tiit Naber 33 Tre estiske bøker på svensk 35 Jørgen Sørlie-Hansen: Ett liv, mange roller 36 Juhan Viiding: Minne frå Adresser og telefonnummer 39 Nr. 3 (4), september 1997, 36 sider Turid Farbregd: Tartu Norra Selts Norsklaget i Tartu 1 Harald Ryeng: Fra redaktøren 3 Svein Hagelund: Fra lederen i NEF 4 Botolv Helleland: Nordisk-baltisk namnekontakt 9 Svein Hagelund: Skoleprosjektet 9 Bjarne Nilssen: Luftfartssamarbeid Estland Norge 10 3

4 Harald Hamre: Estlandsforeningen i Rogaland 12 Svein Hagelund: Gratulerer, Tartu Norra Selts! 13 Turid Farbregd: Estland i EU og Nato? 14 Farbregd Jagomägi: Estisk-norsk ordliste 19 NEF selger bøker og grafikk 20 Bjarne Skov: Epp Lauks disputasjon i Tartu 22 Estisk krone i fem år 27 Turid Farbregd: Urepresenterte nasjonar og folk 28 Takkespalta 31 Fri- og helgedagar i Estland 33 Nr. 4 (5), november 1997, 40 sider Kjetil Rodal: Estlands herregårder 1 Per-Egil Hegge: Mindretallsjournalister i Estland 6 Peter Kyhn: Estiske frivillige i Norge 7 Anne-Marit Rudeng: Kunst 11 Turid Farbregd: Intervju med Ivar Otto og Berit Iversen 12 Turid Farbregd: Den estiske økonomibobla 18 Svein Hagelund: Skoleprosjektet 19 Turid Farbregd: Kulturkonferanse 20 Juhan Tuldava på engelsk og på svensk 22 Nordisk litteratur på estisk 22 Jan-Ivar Byrkjemoen: Estisk forfatter i Norge 24 Brit Bildøen: Kulturhistorie med ny vri 26 Turid Farbregd: Hovudstad året rundt? 27 Liv Undheim: Sinnes skule i Estland 28 Kurksi-ulykka. 14 unge menn omkom 29 Venke Åsheim Olsen: Om grenser og nasjonale utkanter 30 Turid Farbregd: Tre år etter Estonia-ulykka 33 Epp Lauk: Sensuren i Estland 34 Turid Farbregd: Norden og Baltikum 37 Laurits Killingbergtrø: Kryssord 38 Nr. 1 (6) februar 1998, 40 sider Jostein Langmyr: Republikken Estland fyller 80 år 1 Svein Hagelund: Takk for meg! 3 Arne U. Sandvig: Etablering av trykkerier i Estland 9 Svein Hagelund: Skoleprosjektet 10 Ivar Otto Iversen: Baltisk engasjement i Follo og indre Østfold 12 Tiiu Anderson: Det estiske selskap i Norge Turid Farbregd: Kvinnesenter i Tallinn 17 Kjell R. Skaug: Demokratibygging 19 Gennadi Jagomägi: Sett fra Tartu 20 Film: Lenin-film på listetoppen 22 Bjarne Skov: Hvor langt vestover kommer Estland 25 Turid Farbregd: Forfatterforeningen 75 år 28 Sommeropphold i Frogn kommune for barn fra Türi 30 Turid Farbregd: Intervju med Terje Baalsrud 32 4

5 Tiårets kvinne Marju Lauristin 35 Johanne Sundby: Reproduktive rettigheter og Europarådet 36 Estland under ulike herskarar i krig og fred 37 Nr. 2 (7), juni 1998, 40 sider Jostein Langmyr: Estlands historie 2 1 Svein Hullstein: Universitetssamarbeid 8 Christian Keller: Arkeologiske kontakter 9 Turid Farbregd: Økonomisk utvikling 11 Svein Hagelund: Eva Finstad er død 13 Tatjana Jalasto-Rodal: Referat fra årsmøtet 14 Turid Farbregd: Presseetikk og media 16 Stor sang- og dansefestival i Estland Turid Farbregd: Kan det bli estarar av russarar? 19 Estisk språkkurs med Triin Ikla 20 Turid Farbregd: Sildekrig igjen 21 Riina Reinvelt: Feiring av Estlands nasjonaldag 22 Turid Farbregd: Ibsen-seminar i Tallinn 24 Bøker: Øststatus Maarja Talgre: Leo. Ett estniskt öde 26 Turid Farbregd: Bøker bak lås og slå 28 Ellen Niit 70 år. Dikt av Ellen Niit 29 Botolv Helleland: Lov om stadnamn 30 Turid Farbregd: Estiske namn 32 Turid Farbregd: Kriminalitet 36 Vedlegg: T. Farbregd og J. Vestli: Turistguiden 1998, 4 sider Nr. 3 (8), oktober 1998, 40 sider Det norske kongebesøket i Estland 1 Jostein Langmyr: Estlands historie 3 1 Elvi Lumet: Harald og Sonja på besøk i Estland 10 Lennart Meris tale ved gallamiddagen 12 Eesti Päevaleht om kongebesøket 14 Norsk-estisk estisk-norsk ordbok 15 Olaf Almenningen: Intervju med Turid Farbregd 16 Ants Hein: Ekskursjon til Estland og Latvia 19 Marie Under: To dikt gjendikta av Enel Melberg 25 Alo Merilo: Estisk identitet og den finsk-ugriske myten 26 Estiske frimerker 29 Turid Farbregd: Tidstavle for den syngjande revolusjonen 30 Bjarne Stabæk: Buskerud fylkeskommune og Pärnu fylke 32 Nr. 4 (9), desember 1998, 32 sider Kai Olaf Lie: Estland: Folk, geografi og historie 1 Ivar Otto Iversen: Det estiske selskap i Norge 9 Turid Farbregd: Intervju med Tiiu Anderson 10 Turid Farbregd: Intervju med Orvika Rosnes 14 5

6 Turid Farbregd: Framtid for det estiske språket? 18 Enel Melberg: Marie Under och Betti Alver 20 Marjatta Beck: Estiske bøker på biblioteket i Oslo 23 Estisk litteratur på norsk 23 Estonian Literary Magazine 24 Jon Ådnøy: Kyrkje for Heilag-Olav i Tallinn 26 Jon Ådnøy: Estarane alltid framande i Tallinn 29 Nr. 1 (10), februar 1999, 40 sider Jostein Langmyr: Sangfestivalen i Estland Turid Farbregd: Parkering i Tallinn 7 Lennart Meri Årets europeer 8 Snill gutt prisen til Lennart Meri 8 Egil Johan Ree: Estisk ungdom i Rogaland 10 Estisk statsborgerskap 11 Peter Kyhn: Norsk næringsliv i Estland 13 Norsk prosjektledelse på ny Tallinn-lufthavn 18 Vedtekter for NEF Sillamäe blir tollfri sone 24 Ibsens Fruen fra havet på Linnateater 26 Kunst: Kalev Mark Kostabi 27 Bøker: Øystein Lønn på estisk 28 Minneord over aktivisten Heidi Løvlund 33 Dikt av Marie Under gjendikta av Enel Melberg 34 Peter Kyhn: Norge gør meget for Estland 36 Nr. 2 (11), april 1999, 44 sider Turid Farbregd: Valg i Estland 7. mars 1 Punktum for grensestriden? 7 Bilar og trafikk 9 Den estiske økonomibobla 10 Egil Johan Ree: Estland og EU 11 Nekrolog: Terje Mathiassen 12 Kari Helene Partapuoli: Vill vest i øst. 10 år med myteskaping 14 Farbregd: Samtale med Andres Tarand 18 Hille Lepp: Tanker rundt estisk lommeordbok 21 Årsmøtereferat NEF 24 Vedtekter for NEF Bøker: Jaan Kross: Paigallend 28 Ordbøker og parlører 29 Bøker om Lennart Meri 30 Maarjamaa-korset til Turid Farbregd 31 Kunst: Margus Meinart og Tartu 32 Feminist i Tallinn Suzanne Lie 33 Meir om Heidi Løvlund 34 Turid Farbregd: Blokade og boikott? 36 Enel Melberg: Sångguden Vanemuine 38 Vedlegg: T. Farbregd og J. Vestli: Turistguiden 1999, 4 sider 6

7 Nr. 3 4 (12 13), oktober 1999, 48 sider Turid Farbregd: Musikkakademiet 80 år 1 Turid Farbregd: Estland og Nato 6 Reimund Kvideland: Johanneskyrkja i Tartu 9 Norsk-estisk kulturfond 9 Vestli: Trafikkulturen 10 Sangfestivalene begynte i Tartu 12 Estere hjemløse i eget land 13 Partapuoli: Forretningsmentalitet 14 Kari Skeie: Reisebrev frarogalandsbønder 19 Støtte til barnefamiliar 22 Statlege lån og investeringar 23 Reimund Kvideland: Kihnu i våre hjerter 24 Arild Degrum: Kihnu! 26 Kari Kleppe: Norskundervisninga ved universitetet i Tartu 27 Bøker: Ny roman av Enel Melberg 30 Eksilforfatter vender hjem. Kalju Lepik 30 Finsk-ugrisk kultur. Bok av Kalo Põllu 31 Kaplinski-dikt 33 Kvideland: Europeisk folkekunstpris til Kihnumua 34 Idrett: gyngerekord og konebæring 37 Melberg: Koit och hämarik 38 Skogsbrør i vår tid 39 Langmyr: Lokalvalg 17. oktober 40 Langmyr: Forræderne blant oss 42 Nr. 1 (14), februar 2000, 40 sider Jostein Langmyr: Grunnloven imot estisk EU-tilslutning? 1 Vestli: Rødearmeen i Estland 9 Arild Degrum: Kihnu! 12 Via Baltica eller Via Livonia? 16 Isak Foss: Baltisk-nordisk veterinærseminar 18 Vestli: Estisk-finsk nabokrise 23 Bøker: Norsk litteratur i Estland 24 Bøkenes bok. Bibelen på estisk 26 Øyvind Rangøy: Estisk-ordbøker 28 Partapuoli: Estisk sangfestival i samklang og disharmoni 32 Nr. 2 (15) mai 2000, 48 sider Jostein Langmyr: Estlands skjebnetime. Dystert sekstiårsminne 1 Turid Farbregd: Jahilo den første ambassadøren 6 Turid Farbregd: Asko Künnap ung estisk kunstner 10 Elena Jacobsen: Minner fra Estland 12 Turid Farbregd: Folketeljing 17 Årets Estlandsvenn Ann-Elin Winsnes Slettahjell 19 Finsk statsbesøk i Estland 22 Årsmelding for Estlandsforeningen i Midt-Norge 24 Reformisten Mart Laar og reformene 26 7

8 Integrasjon av russarar i Estland 28 Sangfestivalen. Kommentar til Partapuoli 30 Musikk: Torkil Baden om Arvo Pärt 33 Bøker: Jaak Kangilaski: Norra: Maa, rahvas, kunst 35 Anton Hansen Tammsaare på finsk 36 Kross-jubileum 37 Marie Under gjendikta av Enel Melberg 38 Vestli: Hva er klokka? 40 Årsmøtet i Norsk-estisk forening 41 Nr. 3 (16), oktober 2000, 48 sider Anne-Marit Rudeng: Kadriorg-slottet i nyoppusset glans 1 Turid Farbregd: Avskjedsintervju med Kai Olaf Lie 5 Jorunn Vestli: Aust-Agder og Estland 10 Estland den første i verda med IT-regjering 12 Jostein Langmyr: Baltikum og Norden 13 Turid Farbregd: Intervju med Vaino Väljas 14 Jorunn Vestli: Liverne 24 Jostein Langmyr: Narva elektritetsverk 26 Jorunn Veatli: Fennougristikk, hva er det? 28 Gamle og nye eiere av fast eiendom 30 Livlig båttrafikk mellom Estland og Finland 31 Ola L. Moe: Kanada med sære tær 32 Jostein Langmyr: Folketellingen 33 Nekrolog: Lepo Sumera 35 Bokutgiving i Estland 36 Bokbyen Võtikvere 37 Aksel Eist er død 38 Idrett: Erki Nool tok gull i Sydney 41 Estiskundervisning i Sibir 42 Estisk-norsk bryllaup på Averøya 43 Nr. 1 (17), februar 2001, 40 sider Øyvind Rangøy: Minoriteter i Estland 1 Lær deg estisk! Samtale med Turid Farbregd 4 Norsk-estisk forening inviterer til kurs i estisk 7 Båtforbindelsen Stockholm Tallinn 13 Solveig Bergsland: Gatebarn i Tallinn 14 Jorunn Vestli: Aino Järvesoo og barneprosjektet 15 Jorunn Vestli: Sjukepleiere fra Baltikum til Norge? 16 Medlemsmøte i Norsk-estisk forening 18 Alf R. Bjercke: Minner om min far Richard Bjercke 19 Utenriksminister Ilves i Norge 20 Ola L. Moe: Estiske statsborgarar 21 Jernbanen: Nytt offer for Estlands økonomiske politikk 23 Bøker: Nordbok 24 Eksilestarane si forfattarforeining 24 Nye bøker av Jaan Kaplinski 25 8

9 Jaan Kaplinski: Forfattaren som call girl 26 Musikksommerskolen i Põltsamaa 28 Fra ambassaden, Ny ambassadør i Tallinn 37 Peep Jahilo: Estland en liten, men flink europeer 38 Ola L. Moe: Finsk-ugrisk verdenskongress 40 Nr. 2 (18), mai 2001, 40 sider Årets estlandsvenn Erik Larsen 1 Baltic Studies. Et semester i Estland? 1 Nasjonaldagsfeiring 4 Øyvind Rangøy: Estisk på mange språk 5 Piret Talur: Tommelise i Tartu 6 Ivar Otto Iversen: Årets estlandsvenn: Erik Larsen 9 Turid Farbregd: På Søtland gård 10 Dagsenter for hatebarn i Tallinn 13 Per Bygnes:Intervju med Elvi Lumet 14 K.H Partapuoli: Dansk-Estisk Selskab jubilerer 16 Ola L. Moe: Presidentvalet i Estland 19 Jostein Langmyr: Færre EU-tilhengere 21 Ola L. Moe: Narkotikaproblemet eksploderer 21 Årsmøtet i Norsk-estisk forening 24 Endelig Aino Kallas på norsk 25 Enel Melbergs operaroman 26 Vive Tolli. Et grafisk livsverk 28 Estisk eventyr: Sola, månen og stjernene 28 Feiring av valdemarsdagen i Tallinn 40 Nr. 3 (19), oktober 2001, 40 sider Jostein Langmyr: Ny president i Estland 1 Ola L. Moe: Nato-medlemskap 1 Halldis Bjørkum: Kyrkjeleg vennskapsarbeid Bømlo Sangaste 6 Jostein Langmyr: Estiske tap Tresprit med sitronsmak 11 Øyvind Rangøy: Syttande mai i Tartu 12 Andres Niitepõld: Finlandspojkarnas öde 15 Ola L. Moe: Kommunistar i Riigikogu 17 Kommunesamanslåing? 18 Turid Farbregd: Feministen Suzanne S. Lie 20 Øyvind Rangøy: Microsoft på estisk 23 Estisk litteraturhistorie og forfatterleksikon 24 Johannes Gjerdåker: Framifrå bok frå eit granneland 25 Jorunn Vestli: Baltisk bokmesse 26 Nye historiebøker 27 Marianne Blomqvist: Svenska ortnamn i Estland 27 Musikk: Solveig og Peer Gynt 29 Ivar Otto Iversen: Den estiske musikeren Ann Õun 30 Idrett: Kalev 100 år 31 Jostein Langmyr: 14. juni

10 Nr. 1 (20), februar 2002, 40 sider Rådhuset i Tallinn 1 Ola L. Moe: Kallas-regjering styrt av Savisaar? 1 Ola L. Moe: Estlands varemerke 4 Estlands ni regjeringer 6 Ola L. Moe: Res Publica nytt parti 7 Jorunn Vestli: Estisk i Sibir 8 Bård Erik Hallesby Norheim: Ungdom på Estlands-tur 10 Jostein Langmyr: Regjeringskrise 12 Solveig Bergsland: En annerledes adventstid 15 Jostein Langmyr: Kampanje mot menneskehandel 17 Peter Kyhn: Baltikum i Danmark Jostein Langmyr: Estland eller Estonia? 23 Bøker: Jaan Kross 24 Jon Fosse no også på estisk 26 Linda Viiding 95 år 27 Musikk: Ester Mägi 80 år 27 Ivar Otto Iversen: Vennskapsbånd Hobøl Rõngu 30 Einar Gjønnes: Rõngu i våre hjerter 31 Estisk i Norge og i verden 37 Jorunn Vestli: Birgittinerklosteret i Tallinn 40 Nr. 2 (21), mai 2002, 40 sider Estisk statsbesøk 1 Årests estlandsvenn: Arne U. Sandvig 1 Olvar Engebø: Estlands nasjonaldag i Bergen 7 Jostein Langmyr: Russiske krav overfor Estland 8 Jostein Langmyr: Den russisk-ortodokse kirka 9 Ny navnelov i Estland 10 Jorunn Vestliu: Drosje i Tallinn 11 Årsmøtet i Norsk-estisk forening 12 Jostein Langmyr: Esterne gjenerobrer Tallinn 13 Ann-Elin Slettahjell: Midt-Norge og Estland 14 Jorun Ottosen: Løten-sangere på Estlands-tur 17 Bøker: Peter Kyhn: De baltiske landes historie 18 Ott Kurs: Bok om folkegruppene i Estland 19 Jan-Ivar Byrkjemoen: Hva leser esterne? 20 Tallink med ny kjempeferje 27 Jostein Langmyr: Kortfattet estisk historie 28 Jostein Langmyr: Fremmedarbeidere i 1930-åra 29 Øyvind Rangøy: Estisk eit lite språk på veg mot framtida 30 Jorunn Vestli: Carmen Kass en katt på catwalken 35 Jorunn Vestli: Nytt universitet 38 Reet Piiri: Estiske folkedrakter 40 Nr. 3 (22), september 2002, 44 sider Jostein Langmyr: Statlige dokumenter 1 Turid Farbregd: Bryllaup i Estland 1 10

11 Kaarina Ritson tolkar mellom estisk og norsk 6 Jorunn Vestli: Presidenten skaper presedens 7 Ola L. Moe: Den estiske krona 10 år 8 Jostein Langmyr: Mediaverden 9 Kristian Bergøy: Estland i juni 10 Ola L. Moe: Tårna i Tallinn 11 Øyvind Rangøy: Melodi Grand Prix 12 Jorunn Vestli: Melodi Grand Prix og norske ekko 12 Fuglenes Grand Prix 13 Religion og trussamfunn 14 Jorunn Vestli: Kirkebrann 15 Ola L. Moe: Inga Moskva-dekning 15 Ane Y. Billingsen: Toget går videre 16 Øyvind Rangøy: Totalrenovering av estisk veinett 16 Estisk geolog ved NGU 25 Bøker: Sigrid Undset 120 år 28 Ane Y. Billingsen: Samboerskap 36 SS-monument i Pärnu 37 For 100 år sidan hende dette 38 Kurs i estisk i Bergen 41 Piret Viires: Estisk litteratur 44 11

12 12

13 Emneregister Overskrifter uttrykkjer ikkje alltid klårt innhaldet i ein artikkel. Dette registeret er derfor eit supplement til innhaldslistene. I stikkordform er det vist til ein del tema som har fått litt breiare omtale, eller som det kan vera interessant å finna tilbake til. Registeret er langt frå fullstendig. Forklaringar til markeringane står i innleiinga til personregisteret. Alatskivi 00,3 s10 alkohol 02,3 s25 arkeologi 98,2 s9ff Aust-Agder Alatskivi 00,3 s10f Baltisk Club 02,3 s41 bankar, bankvesen 02,1 s18 Betti Alver 98,4 s20ff bryllaupsskikkar 02,3 s1,3,18ff Buskerud Pärnu 98,3 s32f; 00,1 s36; 00,3 s7 Bømlo Sangaste 01,3 s6f demografi 97,1-2 s10f; 99,3-4 s22; 01,1 s1ff demokratibygging 98,1 s19 deportasjonar 99,1 s19 diplomatiske og politiske kontaktar 98,3 s31; 00,2 s6f; 00,3 s32f; 01,1 s20,37 Eesti Selts Norras 98,1 s15ff; 98,4 s9,12f,14f; 99,2 s25; 99,3-4 s13; 00,1 s37; 01,1 s39 energi 00,3 s26f; 01,1 s20; 01,1 s34; 02,1 s29 estisk identitet 97,1 s10f98,3 s26ff estisk krone 97,3 s27; 02,3 s8f estisk språk 98,1 s21; 98,4 s18; 99,1 s11; 99,1 s29f; 99,2 s11,22ff,29f; 00,1 s7; 00,2 s23; 00,3 s38,42; 01,1 s4ff,7; 01,3 s8; 02,1 s8; 02,2 s30ff estiske frivillige i Noreg 97,4 s7ff Estland i EU og Nato 97,3 s14ff; 99,2 s11; 99,3-4 s6ff; 00,1 s1ff; 01,3 s1,9,38; 02,3 s10 Estlands grense 97,4 s30ff; 99,2 s7 Estlands historie 98,1 s1,4ff; 98,2 s1,4ff; 98,3 s1,4ff, 26ff; 98,4, s1,4ff,30f; 99,3-4 s42ff; 00,1 s1,4ff; 00,2 s1,4f,12ff; 00,3 s14ff; 01,1 s1,8ff; 01,3 s10f,14, 15ff,17,19,27,40; 02,1 s19ff; 02,2 s28f; 02,3 s1,4f Estlandsforeningen i Midt-Norge 00,2 s24f; 02,2 s14ff Estlandsforeningen i Rogaland 97,3 s12 Estlandskomiteen på Bømlo 01,3 s6f estlandsreiser 02,1 s10f Estonia-ulykka 97,4 s33 13 finlandspojkarna 01,3 s15ff finsk-ugrisk 97,3 s18; 98,3 s26ff; 99,3-4 s31f; 00,3 s28; 01,1 s1; 01,1 40 flagg- og merkedagar 97,4 s33 folkedrakter 02,2 s24ff,40 folketeljing 00,2 s17f; 00,3 s33 Foreningen Norge Baltikum 00,2 s45 forfatterforeininga 98,1 s28f; 01,1 s24f gatebarn 02,3 s14 gater og vegar 02,3 s16 herregardar 97,4 s1,4f; 98,3 s19ff Hitler Stalin-pakta sjå Molotov Ribbentroppakta Hobøl Rõngu 02,1 s31 integrasjon 00,2 s28f; 00,3 s11 it-estland 00,3 s12 jernbane 01,1 s23; 02,3 s16` Kalev idrettsklubb 01,3 s31 Kadriorg-slottet oo,3 s1f Kihnu 99,3-4 s24ff,32,34; 00,1 s12ff Kina 02,3 s13 kommunistar 01,3 s17 kongebesøk 98,3 s1,10ff,14 kornblomst 01,3 s3 krigsminnesmerke 01,3 s14,19; 02,3 s37 kriminalitet 97,1 s9; 98,2 s36; 99,2 s14ff; 99,3-4 s21; 00,1 s15; 01,3 s23; 02,1 s18 Kurksi-ulykka 97,4 s29 kvinnesak 01,3 s20ff kvinnesenter 98,1 s17f; 01,3 s21f litteraturhistorie 02,3 s29ff,40 livarane, livisk 00,3 s24 luftfart 97,3 s10ff; 99,1 s18,25 lønnsnivå 97,1-2 s25 Løten-songarar 02,2 s17 Marie Under 98,4 s20ff Melodi Grand Prix 02,3 s12f menneskehandel 02,1 s17 memoarar og minne 00,2 s12ff,36 metanolforgifting 01,3 s11 militær opprustning 97,1-2 s7 minoxkamera 01,3 s14 Molotov Ribbentrop-pakta 00,2 s4 musikkakademiet 99,3-4 s1ff Narva 02,2 s13 nasjonaldagsmarkering 97,1 s12; 98,2 s22f; 01,2 s4; 01,3 s12f,18; 02,2 s7 nasjonale utkantar 97,4 s30ff Nordbok 01,1 s24 Norden og Baltikum 97,4 s36f; 00,3 s13

14 norsk språk i Estland 97,4 s17; 99,3-4 s27ff norsk kultur i Estland 97,1-2 s15 Norsk-estisk kulturfond 99,3-4 s9 norsk litteratur i Estland 00,1 s24ff norsk næringsliv i Estland 99,1 s13ff,36; 99,2 s14ff; 99,3-4 s14ff Norsklaget i Tartu 97,3 s1,6ff; 98,1 s20; 01,3 s12f olavskyrkja i Tallinn 98,4 s26ff ordbøker 97,3 s19f; 98,3 s15ff,24; 99,2 s21ff,29f; 00,1 s7,28ff personnamn 98,2 s32; 01,1 s15; 02,2 s10 politi 00,1 s10 postkommunistisk Estland 98,1 25ff presidentbesøk 02,2 s1,4f presidentpresedens 02,3 s7 presidentval 01,3 s1,5 presse og media 97,3 s22f,30; 97,4 s6f,34ff; 98,2 s16f; 02,3 s9 Pärt, Arvo 00,2 s33f riksgrenser 99,2 s7 rådhuset 02,1 s1f sensur 97,4 s34ff Sirdal Väike-Maarja 97,4 s28f sikkerhetspolitisk situasjon 96,1 s13f sjakk 01,1 s20,32 sjukepleie 01,1 s17 skipsfart 99,2 s13,36f; 00,3 s31; 01,1 s13; 02,1 s14 skjemt/nali 97,1-2 s25; 98,2 s17; 98,3 s28; 98,4 s19; 99,1 s25; 00,3 s42 songfestival 98,2 s18; 98,4 s16f; 99,1 s1,4ff; 99,3-4 s12`; 00,1 s32ff; 00,2 s27,30 språkkurs 98,1 s21; 98,2 s20; 99,2 s13; 01,3 s37; 02,1 s37; 02,3 s41` stadnamn 97,3 s9; 98,2 s30ff; 01,3 s27f statsborgarskap 98,2 s19f; 99,1 s11; 99,3-4 s22; 01,3 s14 statsministerbesøk i Estland 96,1 s5ff syngjande revolusjon 98,3 s30f Tallinn; 02,3 s11 Tartu Norra Selts 97,1 s1; 97,3 s1,6ff,13 Tiltak Baltikum 00,2 s45 trafikk-kultur 97,1-2 s8 turistguideinnstikk 98,2 99,2 universitetssamarbeid 98,2 s8 val 99,2 s1ff; 99,3-4 s40 vedtekter 99,1 s20f; 99,2 s26f veterinærkontakt 00,1 s18ff visum 97,1-2 s1,3 økonomi 97,4 s18; 98,2 s11; 99,2 s10f; 99,2 s13; 99,3-4 s23; 01,2 s18; 01,3 s22 Årets estlandsvenn 98,2 s14; 99,3-4 s37; 00,2 s19ff; 00,2 s31; 01,2 s1,910ff; 02,2 s1,6f; 02,3 s17 årsmøtereferat 97,1-2 s17ff; 98,2 s14f; 99,2 s24f; 00,2 s41; 01,2 s24; 02,2 s12 Intervju med el. portrett av: Anderson, Tiiu 98,4 s10ff Bø, Øystein 97,1 s31ff Baalsrud, Terje 98,1 s32ff Farbregd, Turid 98,3 s16ff; 01,1 s4ff Gjønnes, Einar 02,1 s30 Iversen, Berit og Ivar Otto 97,4 s12ff Jahilo, Peep 00,2 s6 Künnap, Asko 00,2 s10f Larsen, Erik 01,2 Lauk, Epp 98,2 s16f Lie, Kai Olaf 00,3 s5ff Lie, Suzanne Stiver 01,3 s20ff Lumet, Elvi 01,2 s14f Melberg, Enel 97,4 s24f Naber, Tiit 97,1 s33f Rosnes, Orvika 98,4 s14f Sandvig, Arne U. 02,2 s1,6f Slettahjell, Ann-Elin Winsnes 00,2 s19ff Sohlberg, Ülle Vahtra 02,3 s41 Tarand, Andres 99,2 s18ff Väljas, Vaino 00,3 s14ff Minneord: Eist, Aksel 00,3 s38 Løvlund, Heidi 99,1 s33 Mathiassen, Terje 99,2 s12f Nurmekund, Pent 97,1 s27 Ränk, Gustav 98,24f Sumera, Lepo 00,3 s35 Uibopuu, Valev 97,1 s27 Viiding, Juhan 97,1 s36f 14

15 Personregister Estlands-nytt Det er teke med personnamn som har stått på bladsidene utan omsyn til om det t.d. er skribentar og fotografar, eller om namna er delar av teksten. Registeret er så fullstendig som det har vore råd, men eitt og anna namnet kan vera oversett, og fotografopplysningar manglar dessverre ofte. Namna er alfabetisk innførde ut frå etternamnet. Kongelege o.l. står med førenamn (og nummer). Innføringane følgjer norsk alfabet. Det er ikkje gjort skilnad på bokstavane s/š, y/ü, æ/ä eller ø/ö/õ. Registeret løyser opp forkortingar. Dersom det i tidsskriftet t.d. er nytta signaturen jv, blir det ført opp i registeret som Vestli, Jorunn. Om identiteten bak ein bokstavsignatur er ukjend, blir den utelaten. Alle kjende psevdonym for Turid Farbregd er merkte. Årstala for utgiving er forkorta, eks.: 96 for 1996, dvs. at 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02 står for årstal. Etter årstalet følgjer komma og tidsskriftnummer for året, dvs. tal frå 1 til 5. Dobbeltnummer er oppførde med bindestrek, f.eks. 99,3-4. Oppføringa av sidetal blir innleidd med s (= side). Utan mellomrom eller skiljeteikn følgjer sidetalet. Ulike sidetal i same tidsskriftnummer er skilde med komma, men utan mellomrom anna enn eventuelt av praktiske årsaker ved lineskifte. Dersom eit namn er nemnd i same artikkelen på etterfølgjande sider, er det markert med f (= 1 side) og ff (= 2 el. fleire sider). Namn som er nemnde i ulike samanhengar på ei og same side, får teiknet ` etter seg. Ulike tidsskriftnummer er skilde med semikolon. Eksempel på oppstilling: Alver, Betti 98,4 s20ff; 02,1 s28; 02,3 s31 (les: 1998, nr. 4, side 20 og følgjande sider og 2002 nr. 1 side 28 og 2002, nr. 3, side 31) Estil, Frode 01,2 s27; 02,2 s23` (les: 2001, nr. 2, side 27 og 2002, nr. 2, nemnd i ulike samanhengar side 23) 15 Aaloe, Ülev 99,1 s27; 99,3-4 s35 Aare, Juhan 99,3-4 s26 Aarma, Gunnar 00,1 s27 Aassalu, Hein 98,2 s26 Aavik, Johannes 02,3 s30 Aaviksoo, Jaak 98,2 s17; 02,2 s10 Abrahamsen, Odd 98,s23 Abu-Chacra, Faruk 01,3 s28 Adam av Bremen 98,4 s1 Adson, Artur 98,3 s24; 98,4 s20f; 02,3 s30,32 Agu, Mait 99,1 s6; 99,3-4 s12 Ahi, Helve 99,1 s29 Ahtisaari, Martti 97,3 s31; 00,2 s22 Aints, Tauno 99,3-4 s5 Airik-Priuhka, Silvia 98,3 s24; 98,4 s22 Alas, Arvo-Jürgen 98,3 s31; 02,2 s21 Alaver, Mati 99,2 s35; 02,2 s23 Albretsen, Solveig 00,3 s11 Albright, Madeleine 97,3 s14 Aleksander 3. tsar 98,3 s20 Allem, Jaan 99,1 s14 Allik, Jaak 96,1 s6; 97,1-2 s4; 97,4 s20 Almenningen, Olaf 98,3 s16,18 Alsgård, Thomas 02,2 s23 Alttoa, Kaur 98,2 s33 Aluoja, Laine 98,1 s31 Alver, Betti 98,4 s20ff; 02,1 s28; 02,3 s31 Andersen, Charlotte Sejer 01,1 s24 Andersen, H.C. 97,4 s23 Andersen, Svein 01,2 s11 Andersen, Tryggve 01,3 s25 Anderson, Enn 97,4 s15; 98,1 s15ff,22f; 98,4 s9,10,13,39 Anderson, Finn Eric 97,1-2 s29 Anderson, Tiiu 97,1-2 s24; 97,3 s20; 97,4 s14f; 98,1 s11,15ff; 98,2 s14,15,22f; 98,4 s9,10ff; 99,1 s2,36f; 99,2 s25,39 Andresen, Pål 98,1 s31 Andrew, prins 98,2 s33 Angelstok, Auli 99,1 s10 Annus, Anu 00,2 s39 Annus, Epp 01,3 s24 Anpilov, Viktor 00,1 s22 Antson, Ants 00,3 s39; 02,2 s23 Anvelt, Jaan 98,1 s6f Arak, Margus 99,1 s10 Ardel, Tiia 99,1 s10 Arend, Andres 00,1 s19 Armstrong, Lance 02,3 s35 Aro, Tiiu 97,1-2 s4 Arrak, Jüri 98,1 s27

16 Arrak, Piibe 97,3 s6 Aruste, Helena 99,1 s10 Arvelius, F.G. 02,3 s29 Arvisto, Mait 01,3 s20 Asbjørnsen, Ingar 97,3 s31 Askildsrud, Tore 97,1-2 s20,24; 98,2 s14; 99,2 s24f Asmer, Marko 02,1 s28 Asmer, Toivo 99,2 s6 Asplin, Per 98,1 s22 Astel, Viiu 97,3 s6,7; 97,4 s21,99,2 s40; 99,3-4 s35`; 00,2 s32 Aukland, Jørgen 02,2 s23 Aunapuu, Marina 00,1 s19f ay: Ane Y. Billingsen Baden, Torkil 00,2 s33 Baer, Karl Ernst von 02,3 s9 Balandina, Svetlana 01,1 s17 Baskin, Roman,1-2 s27 Baunsgaard, Bernhard 02,1 s22 Beck, Marjatta 98,4 s23 Becker, Boris 01,2 s33 Beecher-Lepassaar, Merike 00,2 s37 Beekman, Vladimir 97,4 s25 Bemis, Gregg 01,1 s29 Bengtsson, Frans G. 97,4 s23 Benkow, Jo 98,4 s13 Benton, Dave 01,2 s30; 01,3 s8 Berezcki, Gabor 00,2 s37 Berg, Friedrich von 98,3 s19,ff Berg, Friedrich Georg von 98,3 s20 Berg, Georg Friedrich von 98,3 s19 Berg, Kirsti Aurtande 00,3 s43 Berg, Maimu 97,1-2 s35,36 Berg, Siri 02,2 s12,40; 02,3 s44 Berg-Olsen, Iver 98,1 s31; 00,2 s41ff,48; 00,3 s48; 01,2 s24,40; 02,2 s12 Berge, Per Olav 99,1 s15 Bergsland, Solveig 01, s14; 01,2 s13; 02,1 s15; 02,2 s16; 02,3 s14 Bergøy, Kristian 02,1 s28; 02,3 s10,26 Beskow, Elsa 00,1 s25 Bildt, Carl 97,1-2 s31; 02,3 s8 Bildøen, Brit 97,4 s25,26f Billingsen, Ane Y. 02,1 s29; 02,2 s11,12,29,38; 02,3 s5,9,10,13,25,36,37 Bitustøyl, Kjell 99,2 s34 Bjercke, Alf 01,1 s19 Bjercke, Alf R. 01,1 s19 Bjercke, Leif 01,1 s19 16 Bjercke, Richard 01,1 s19 Bjerkås, Inge 00,1 s19,21 Bjervig, Espen 99,1 s31 Bjordal, Kjell 99,1 s14 Bjotveit, Gunnvald 01,3 s7 Bjotveit, Selma 01,3 s7 Bjørkum, Halldis 01,2 s23; 01,3 s6 Bjørneboe, Jens 96,1 s9; 01,2 s27 Bjørnflaten, Jan Ivar 98,2 s8,33 Bjørnson, Bjørnstjerne 98,3 s12; 00,1 s25; 00,3 s16 Blair, Tony 99,2 s18 Blomseth, Jørgen 99,1 s17 Blomqvist, Marianne 01,3 s27 Bodd, Leon 01,2 s20 Boel, Mariann Fischer 01,2 s16 Boine, Mari 97,1-2 s15 Bojer, Johan 98,3 s12; 00,1 s25f; 01,2 s14 Bondevik, Kjell Magne 98,4 s8; 02,2 s3 Borgen, Johan 01,2 s14 Bornhöhe, Eduard 02,3 s30 Boulle, Pierre 99,2 s31 Brambani, Birgit 01,1 s19 Brecht, Berthold 99,3-4 s30; 01,2 s26 Brekke, Erling 01,2 s20 Brekke, Toril 98,2 s33 Brendbekken, Arne 02,3 s14 Brenno, Gerd 00,2 s24 Bresjnev, Leonid 99,1 s5; 02,1 s22; 02,3 s33 Brevik, Kari 02,2 s16 Brundtland, Gro Harlem 96,1 s5 Bruveris, Zigmunds 00,1 s19 Brzezinski, Zbigniew 02,1 s5; 02,1 s29 Budolin, Aleksej 01,1 s21,30; 01,3 s31 Budolin, Dimitri 01,3 s31 Budtz, Hanne 02,1 s22 Bulgakov, Maksim 02,1 s29 Bulte, Sarmite 00,3 s32 Bush, George W. 01,3 s1 Bygnes, Per 01,2 s14 Byrkjemoen, Jan-Ivar 96,1 s8; 97,3 s19; 97,4 s22,24; 98,1 s25,34; 98,2 s25; 98,3 s23; 98,4 s23; 99,1 s28; 99,2 s28; 00,1 s24; 00,2 s35; 00,3 s36; 01,1 s24; 01,2 s25; 01,3 s24,26,27; 02,1 s24f; 02,2 s18,20; 02,3 s27 Bø, Øystein 97,1-2 s31f Bøgholm, Karl 02,1 s20f Baalsrud, Terje 97,1-2 s22; 98,1 s15,32ff; 98,2 s23; 98,4 s13; 00,2 s41; 01,2 s24 Carew, Johan 99,1 s32

17 Carl 16. Gustav 97,1-2 s8; 98,4 s12; 99,1 s36; 02,2 s10 Carlsen, Reidar 97,3 s10 Chirac, Jacque 97,3 s15; 99,1 s8 Chmara, Sebastian 99,2 s36 Christensen, Trine 98,1 s31 Christian 4. kong 97,4 s6 Christiansen, Sigurd 00,1 s26 Churchill, Winston 99,2 s28f Clemmesen, Michael H. 01,2 s16 Clinton, Bill 96,1 s13; 97,1-2 s13; 97,3 s14; 98,4 s7; 02,3 s5 Conversi, Daniele 97,4 s30 Crosby, Bing 02,1 s15f Dahl, J.C. 00,2 s35 Dahr, Juni 98,2 s24 Daitz, Mimi 00,1 s27 Dalai Lama 97,3 s28 Dalton, Agate 99,3-4 s24 Danielsen, Willy 02,2 s14 Daugnora, Linas 00,1 s19 Debussy, Claude 02,2 s21 Degrum, Arild 99,3-4 s24,26; 00,1 12,14 Delors, Jacques 99,1 s8 Dickens, Eric 00,2 s37 Digre, Øystein 02,2 s14 Dilba, Selma 01,2 s20 Donner, Jörn 97,3 s16 Doré, Gustave 00,1 s27 Drevemo, Stig 00,1 s18 Dreyer, Carl Th. 02,1 s20 Dsjugasvili, Jevgeni 00,1 s22 Duncumb, Jadran 01,1 s18 Dvorak, Tomas 01,1 s30; 01,3 s32 Dybwad, Eric Ph. G 00,3 s43 Dæhlie, Bjørn 98,2 s25; 99,2 s35 Dørdal, Bodil 00,2 s19; 02,2 s14 Daatland, Christer 99,3-4 s27 Eelma, Herald 97,4 s23 Eenmaa, Ivi 98,2 s12 Eenpalu, Anne 02,2 s22 Eensalu, Ivo 98,1 s22 Eeskivi, Tiia 97,3 s24; 99,2 s36 Eespäev, Epp 99,1 s26 Ehin, Andres 97,4 s24 Ehlvest, Jaan 01,1 s32 Ehlvest, Jüri 01,2 s5 Eide, Ingrid 00,2 s35 Eide, Kai 97,4 s15 17 Eikner, Karmel 01,3 s8 Einseln, Aleksander 97,1-2 s7 Eist, Aksel 97,3 s6; 00,3 s38 Ellemann-Jensen, Uffe 01,2 s17; 02,1 s22 Eller, Heino 99,3-4 s5; 00,3 s35 Elofsson, Per 02,2 s23 Elts, Olari 00,2 s7 ElvesTor Øystein 02,2 s7 Engebø, Olvar 00,1 s36; 02,2 s5,7; 02,2 s21; 02,3 s41 Engelbrecht, Kaja 97,4 s15f,21 Enzensberger, Hans Magnus 02,3 s12 Epner, Luule 01,3 s24 Erelt, Pekka 99,2 s30 Eriksen, Kjell-Gunar 97,1-2 s32 Eriksen, Morten 01,3 s6 Erilaid, Tõnis 01,2 s30 Ernesaks, Gustav 99,1 s6; 99,3-4 s5 Espere, Rene 99,3-4 s5 Estil, Frode 01,2 s27; 02,2 s23` Etti, Eda-Ines 00,3 s34 Ever, Ita 97,1-2 s27 Fabretto, pater 00,3 s22 Faehlmann, F.R. 02,3 s30 Falch, Tore 98,3 s19 Faehlman, Friedrich Robert 99,3-4 s38 Farbregd, Turid 96,1 s1,2,4,5,7,11,15; 97,1-2 s2,6`,7,8`9`12,13`,19,20,25,26`, 27`,28`,30,33,37,38; 97,3 s2,6,8,13,14, 18`,19f,20,24`,25`,26,27`,28,29`,30`31`,32` 33`; 97,4 s1,2,11,12,17`,18,23,24, 26,27,29,32,33,37; 98,1 s2,8,17,18,22`, 23,24`,26,28,29,32,33,35,37; 98,2 s2,6, 12`,14,19,20,21`24,25`28, 29,32,33,34, 35`,36`; 98,3 s2,3,14,15, 16ff,24,30; 98,4 s2,10,14,15,18; 98,4 s24; 99,1 s2; 99,1 s5,7`,8`,11`,17,19`, 24`,25,33,36, 37; 99,2 s1ff,2,9,10,11`,12,13,18,19,21, 24f,29`,31`,33`,36,41; 99,3-4 s1,2,6,8, 11,12,16,22,25,28,31,33,39,41`; 00,1 s2,15,16,28f,37; 00,2 s2,3,6,7,11,16, 18,19,21,25,27,29`,30f,37,38,41,43,45; 00,3 s2,5ff,14ff,28,34,s36,37,38`; 01,1 s2,4ff,7,17,27; 01,2 s2`,4,5,7,10,23,24, 27`; 01,3 s4,9,11,12,18,19,20,22,24; 02,1 s2,14`,18`,26`28,37; 02,2 s2,3,40; 02,3 s1,2,11,17,36,41,43 Federspiel, Per 02,1 s20,22 Ferlin, Nils 97,1-2 s34

18 Finstad, Eva 96,1 s12; 97,1-2 s18,20,22,24; 98,2 s2,11; 98,2 s13 Finstad, Kristel Matt 02,1 s37 Fischer, Paul 02,1 s21 Fliflet, Albert Lange 01,3 s24 Flynn, Randall E. 97,3 s9 Fogelius, Martinus 00,3 s28 Follestad, Anna 02,2 s14,16 Follestad, Bjørn 02,2 s14 Forde, Helve 97,1-2 s24; 98,2 s14,15 Foss, Erik 02,1 s20 Foss, Isak 00,1 s18,19; 00,2 s41; 01,2 s24 Fosse, Jon 99,1 s26; 02,1 s26 From, Simon 02,1 s22 Frøseth, Arnt 00,2 s20 Furuholmen, Magne 01,3 s29 Gabrielsen, Sirje 98,4 s9; 00,1 s17 Gailit, August 02,3 s31ff Garancs, Artus 00,1 s19 Garbarek, Jan 97,1-2 s15; 00,2 s32 Gauss, Triin 99,2 s8,25; 00,2 s41,43 Gavriluk, Nina 00,1 s31 Giannitsis, Anastassios 02,3 s5 Gjelstad, Anne Helene 02,1 s8 Gjønnes, Einar 98,2 s35; 02,1 s30,31 Glukov, Aleksej 01,1 s31 Godal, Bjørn Tore 97,1-2 s3; 98,4 s8 Godal, Ingvald 96,1 s13; 98,1 s16; 98,4 s13 Golitsyn, Aleksej Nikoleviysj 98,3 s19 Golovin, Ivan Mikhailovitsj 98,3 s19 Gorbatsjov, Mikhail 98,2 s7; 98,3 s1,5,6; 00,3 s14ff; 02,3 s33 Gottschalk-Hansen 02,1 s21 Grabbi, Hellar 02,3 s32 Graham, Billy 98,4 s28 Granhaugen, Edit-Mai 99,1 s31; 99,2 s35; s36; 00,1 s31; 00,2 s38; 00,3 s29,39; 01,1 s30; 01,2 s27; 01,3 s31; 02,2 s23; 02,3 s34 Grankull, Christer 98,2 s33 Green, Arnold 02,1 s22 Greene, Graham 99,2 s31 Grieg, Edvard 97,1-2 s15; 99,1 s28; 00,2 s32; 01,3 s29; 02,1 s9 Griffits, David J. 00,1 s19ff Grukovski, Isidor 02,3 s5 Grünthal, Ivar 98,3 s24; 02,3 s32 Grøndahl, Kirsti Kolle 99,3-4 s18 Grønlien, Ole Marius 01,2 s10 Grønneberg, Anders 02,3 s13 18 Grønstøl, Hallstein 00,1 s19 Gulbranssen, Trygve 96,1 s9; 97,4 s22 Gundersen, Dag 99,2 s22 Gunnes, Gjermund 00,1 s19f Gussarov, Jevgeni 02,2 s8 Gustad, Torstein 00,2 s24; 02,2 s14 Gustav II Adolf 98,3 s19; 02,2 s10 Gynt, Peer 01,3 s29 Göncz, Árpád 01,1 s40 Göranson, Birgitta 97,1-2 s36 Gaarder, Jostein 96,1 s9; 02,1 s26 Haas, Ain 97,4 s22 Haberman, Eugen 99,1 s19 Haga, Aslaug 98,1 s19; 98,4 s7 Hagelund, Kjersti-Ann 98,2 s14,15; 99,2 s8,25; 00,2 s41,43; 02,2 s12 Hagelund, Svein 96,1 s1,5,16; 97,1-2 s16, 17,18,24,40; 97,3 s4,5,9,13,36; 97,4 s3,17,19,40; 98,1 s3,10,17,40; 98,2 s13,14; 99,2 s8,24f; 00,2 s41; 01,2 s24; 02,2 s12,40; 02,3 s44 Hagen, Oddmund 01,2 s26 Hagerup, Inger 98,4 s22 Hagerup, Klaus 97,4 s23; 98,3 s23; 02,3 s6 Halberg, Jonny 01,2 s27 Halonen, Tarja 00,2 s22,27; 01,1 s40; 01,3 s38 Halvorsen, Marcus 01,1 s19 Haman, Artur 97,4 s22 Hamann, Karen Thorstvedt 97,4 s23 Hamre, Harald 97,1-2 s13; 97,3 s12; 97,4 s20 Hamre, Tor Henning 02,3 s35 Hamsun, Knut 96,1 s9; 97,1-2 s35; 98,2 s20; 98,3 s12; 99,3-4 s35; 00,1 s25f; 00,3 s16 Hamsun, Marie 00,1 s25 Hanko, A. 96,1 s9 Hansen, Julius 02,1 s20 Hansen, Karl J. 99,1 s26; 99,3-4 s35; 02,2 s22 Hansen, Cathrine Fabricius 98,2 s8 Hansen, Erik Fosnes 96,1 s6,9 Hansen, H.C 02,1 s20 Hanson, Kaur 00,2 s11 Hanson, Sven 98,1 s15 Hanseth, Tor 97,3 s6,7; 97,4 s20; 98,1 s19; 99,3-4 s28 Harald 5. kong 98,3 s1,10f,12f,14; 99,1 s36; 99,2 s31; 00,2 s6; 01,1 s20; 02,2 s3,4f Haraldsson, Helgi 97,3 s31 Harildstad, Gudmund 98,3 s15; 99,2 s29; 00,2 s23 Harket, Morten 01,3 s29

19 Hasselblatt, Cornelius 97,4 s24; 00,2 s37 Hatle, Liv 01,2 s25f; 01,3 s25f Haug, Anne Berit Mong 98,1 s36 Hegge, Per Egil 97,4 s6,7 Heiberg, Marianne 99,1 s8 Heidmets, Mati 02,2 s38 Hein, Ants 97,4 s5; 98,3 s19,22 Helk, Vello 96,1 s10; 00,2 s5; 01,1 s10,12 Helland, Kristian 02,2 s4 Helland, Per Christian 98,1 s20 Helleland, Botolv 97,3 s9; 98,2 s30f; 99,2 s25 Helleland, Trond 98,2 s14,15; 99,2 s8 Helme, Sirje 00,1 s28 Henden, Jon 97,4 s14 Henriksen, Halfdan 02,1 s20 Hermaküla, Evald 99,3-4 s35 Hesselberg, Amalie Christine 01,1 s19 Heyerdal, Thor 01,2 s14 Hiis, Henry 98,1 s10 Himberg, Enno 00,2 s18 Hindrey, Karl August 02,3 s31 Hinrikus, Rutt 00,2 s36 Hiob, Evi 96,1 s2; 97,1-2 s17; 97,4 s15 Hippius, Otto Pius 98,3 s20 Hitler, Adolf 97,4 s1; 98,2 s4; 99,3-4 s13; 01,1 s11; 02,2 s28; 02,3 s4 Hoen, Steinar 97,3 s24 Hofmo, Gunvor 01,3 s18 Holst, Gunnar 01,1 s19 Holst, Johan Jørgen 99,1 s8 Holst, Marius 96,1 s6 Holte, Elisabeth 97,1-2 s7 Holte, Tone 01,2 s24 Holstein-Holsteinborg, Ulrich 01,2 s16 Holth, Åsta 96,1 s9 Honningsvåg, Per 97,1-2 s24 Horge, Arne 01,3 s8 Hovdenak, Marit 97,3 s31 Hovdhagen, Even 98,2 s8,33` Hovinbøle, Tom 01,2 s26 Huffins, Chris 01,1 s30 Huldén, Lars 01,3 s24 Hullstein, Svein 98,2 s8f Hurt, Jakob 02,3 s30 Huseby, Olav 00,2 s20 Hvenekilde, Edda 02,2 s4,40 Hyttel, Poul 00,1 s19ff Häkkinen, Mika 00,3 s29 Häkli, Jouni 97,4 s30 Häkämies, Kari 00,1 s23 Hänni, Liia 00,1 s1ff 19 Häyrynen, Maunu 97,4 s30 Høiseth, Lars 02,2 s14 Høvik, Tiiu 98,1 s15,17; 98,4 s9; 99,1 s9 Høyer, Svennik 97,3 s22 Hågensen, Henning 02,2 s17 Håkon Magnus kronprins 02,2 s3 Ibsen, Henrik 98,1 s22; 98,2 s24; 98,3 s12; 99,1 s26; 99,3-4 s35; 00,3 s16 Ignats, Ülo 96,1 s10 Ikla, Triin 98,2 s20 Iliste, Ivo 97,1-2 s36; 00,2 s37 Ilmjärv, Magnus 99,3-4 s42ff; 00,2 s1,26 Ilves, Kadri 98,1 s10 Ilves, Kea-Kaia 99,3-4 s44 Ilves, Toomas Hendrik 97,1-2 s3; 97,3 s14; 98,1 s8; 98,4 s5,8; 99,2 s5f,18; 00,1 s10; 00,3 s27; 01,1 s20; 01,1 s37; 01,3 s1; 02,1 s5 Irs, W. 00,1 s25f Isotamm, Johnny B; 02,3 s33 Issakov, Sergej 01,2 s27 Ivan tsar 98,4 s29 Ivanov, Sergi 02,3 s10 Ivanova, Jana 98,1 s10 Iversen, Berit 97,1-2 s22; 97,4 s12ff,17; 98,1 s17; 98,4 s9,12 Iversen, Ivar Otto 96,1 s2; 97,1-2 s2,17,18, 19,20,24; 97,3 s2; 97,4 s2; 97,4 s12ff, 17; 98,1 s2,12,16,17,21,31; 98,2 s2,14, 15; 98,3 s2; 98,4 s2,9,12; 99,1 s2; 99,2 s2,24f,39; 99,3-4 s2; 00,1 s2; 00,2 s2,41; 00,3 s2; 01,1 s2; 01,2 s1,2,3,12, 24; 01,3 s2,30; 02,1 s2,30; 02,2 s1,12 Jaanson, Jüri 01,1 s30 Jackson, Michael 97,1-2 s28; 97,3 s18 Jacobsen, Elena 00,2 s12 Jacobsen, Per 98,2 s25 Jagland, Torbjørn 96,1 s4,5,6; 97,1-2 s3,12; 98,4 s8; 01,1 s20 Jagomägi, Gennadi 97,3 s6,8,13,19,26; 98,1 s20; 99,3-4 s41; 01,3 s12f Jagomägi, Mart 97,3 s8 Jahilo, Linda 02,3 s28 Jahilo, Marika 00,2 s7 Jahilo, Peep 00,2 s6f; 00,3 s3,45; 01,1 s18,38; 01,2 s4; 02,2 s3,4 Jakobsen, Erhard 02,1 s20 Jakobsen, Frode 02,1 s20 Jakobsen, Jens 00,1 12

20 Jakobson, August 02,3 s31 Jakobson, Carl Robert 02,3 s30 Jakovlev, Aleksandr 00,3 s18 Jalakas, Jaak 99,1 s16 Jalasto-Rodal, Tanja 97,1-2 s24; 98,2 s14 Jani, Karin 02,2 s8 Jannsen, Johann Voldemar 98,2 s18; 02,3 s30 Janov, Valve 99,2 s32 Jantson, Tiina 02,2 s22 Jeltsin, Boris 97,3 s14; 00,1 s9; 02,1 s37; 02,2 s8 Jensen, Alfred 02,1 s21 Jensen, Arnth 02,1 s21 Jensen, Benjamin 01,3 s32; 02,3 s34 Jensen, Eiler 02,1 s20 Jensen, Erik Vagn 02,1 s22 Jensen, Mattias 98,2 s34 Jensen, Sturle 01,2 s31f Jensen, Willy 97,1-2 s13; 97,3 s12; 99,1 s10 Jermakova, Oksana 01,1 s31 Jevne, Erling 99,2 s35 j-i.b.: Jan-Ivar Byrkjemoen JL/jl: Jostein Langmyr Joffe, Adolf 02.3 s5 Johansen, Else-Jannike 96,1 s15; 97,1-2 s2,17,22,24; 97,3 s2; 97,4 s2; 98,1 s2; 98,2 s2,14,15,20; 98,3 s2; 98,4 s2,3,32; 99,1 s2,24f; 99,3-4 s2; 00,1 s2; 00,2 s2,3`,41ff; 00,3 s2,48, jf Kuum, Else-Jannike. Johanson, Herbert 99,1 s19 Johanson, Jaak 97,1-2 s32; 99,2 s34 Johanssen, Terje 01,3 s18 Johansson, Jonathan 97,3 s24 Johnson, Eyvind 97,4 s23 Joons, Sofia 97,1-2 s32; 99,2 s34,40 Joost, Meelis 96,1 s9; 97,3 s7 JV/jv: Jorunn Vestli Jürgenson, Toivo 99,2 s6; 01,1 s23 Jürisalo, Heino 00,3 s35 Jürnase, Anna 00,2 s8 Jüssi, Fred 97,4 s20 Järv, Ants 01,3 s24 Järvesoo, Aino 01,1 s15 Järvi, Neeme 99,3-4 s5 Jõerüüt, Jaak 02,1 s14 Jõgeva, Sandra 98,1 s18 Jõgi, Ülo 97,4 s7ff Jørgensen, Jørgen 02,1 s21 Jörundsson, Einar 00,1 s19f Kaaberma, Kaido 00,2 s39; 01,1 s30; 01,3 s31 20 Kaalep, Ain 02,2 s18; 02,3 s33 Kaar, Ilmar 99,3-4 s20 Kaar, Reet 99,3-4 s20 Kaasik-Aaslav, Katri 99,1 s26 Kadakmaa, Kaido 98,1 s16 Kahk, Juhan 98,3 s22 Kahn, Jüri 98,3 s31; 00,2 s6; 01,2 s16 Kahrs, Kristoffer 96,1 s3; 97,4 s17 Kajak, Andrus 00,2 s39 Kajava, Viljo 02,1 s27 Kaju, Ramon 97,3 s24 Kala, Ulve 97,4 s20 Kalda-Kallas, Eduard 97,4 s8 Kalikova, Nelli 01,2 s21 Kaljuste, Tõnu 97,1-2 s26; 99,3-4 s4; 00,2 s32; 01,1 s28 Kaljuste, Ülle 99,3-4 s35 Kallas, Aino 00,1 s24; 01,2 s25f; 01,3 s25f Kallas, Oskar 00,1 s24; 01,2 s25; 01,3 s25 Kallas, Siim 97,3 s14; 98,3 s30; 98,4 s5; 99,2 s5f,18f; 00,2 s29; 01,3 s17; 02,1 s1,5f,6,12f,32; 02,3 s10 Kalmus, Marek 02,1 s29 Kalnins, Bruno 02,1 s20 Kalve, Margus 98,4 s28 Kanarbik, Madis 97,3 s8 Kangilaski, Jaak 97,3 s6; 98,2 s33; 00,1 s28; 00,2 s32,35 Kangro, Bernard 02,3 s31f Kangro, Raimo 99,3-4 s5; 01,2 s30 Kangro, Tiina 00,1 s15 Kangropool, Rasmus 98,1 s22 Kangur, Sigrid 96,1 s9`; 97,3 s7,8; 98,3 s15,16,24; 99,2 s21; 00,1 s28 Kann, Tuule 99,2 s34 Kannel, Ülvi 02,2 s15 Kaplinski, Jaan 96,1 s8; 97,1-2 s35; 97,3 s20; 97,4 s24; 98,2 s7,26; 98,4 s24`; 99,3-4 s33; 00,3 s34; 01,1 s25f,39; 01,3 s24; 02,3 s27,33f Kapp, Artur 99,3-4 s5 Kareva, Doris 02,3 s33 Kareva, Hillar 99,3-4 s5 Karindi, Alfred 99,3-4 s5 Karl 12. kong 98,1 s4; 98,4 s4 Karlsen, Lise 02,2 s6 Karlsen, Ludvig 02,2 s6 Karm, Jaanus 99,3-4 s11 Kaseorg, Indrek 97,3 s24 Kaseorg, Margit 01,3 s4 Kask, Albert 02,2 s7

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3529336 U1 Ukjent løper,noteam,42:21

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3625365 U1 Ukjent løper,noteam,47:31

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet Hundvåg Planområdet Planområd Stavanger Vedlegg 2: Kart med plangrense PLAN- OMRÅDE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb. 43, 4291 Kopervik Fortidsminneforeningen, Pb 385, 4001 STAVANGER

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Takst Bunnfradrag Skattenivå Grunnlag Promille Skatt Idrettsveien 2 Rånman Gro 807 241 / 332 / 0 / 0 743 000 20 000 90 648 700 6,9 4 476 Idrettsveien 4 Moen

Detaljer

Startliste Sjutoppsturen 2013

Startliste Sjutoppsturen 2013 1 Sigfred Worren Nystøyl 2003 X 2 Torbjørn Baade 2003 X 3 Ingrid Therese Baade 1999 X 4 Reidar Baade X 5 Sylvia W. Baade X 6 Birger Isak Vaage 2002 X 7 Vidar Vaage X 8 Sverre Sørdal X 9 Harald Sørdal X

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

13.05.2006. 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192. + BANK og MONTE'ER 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 25 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO Klasse ASP 35 skudd 1 Espen Stubstad Mandal 212 2 Espen Irgens Mandal 192 14:48-13.05 WWW.MEGALINK.NO

Detaljer

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT 17.11.2014 ) Guppeledere er uthevet i kursiv. Vi ber om at rettelser sendes til post@mkirken.no Nr. Etternavn Fornavn Email Tlf mobil Tlf privat

Detaljer

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015 G 8 år - 1 km Tormod Hagen Sandnes IL 11 07:08,2 Henrik Sleire Håland Kverneland Ski 8 06:31,4 Mathias Kjølberg Bjerkreim IL 7 05:36,1 Espen Krogedal Matningsdal IL 13 08:16,9 Livar Oftedal 6 05:36,5 Vebjørn

Detaljer

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Kvinner Senior 1 Hasle Løren 6 7:15:27 Kristin Bærland KVINNER SENIOR 1 2:25:08,93 Line M. Gulliksen KVINNER SENIOR 2 2:25:09,39 Kirsti Ruud KVINNER SENIOR 3 2:25:09,64

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Resultatliste Lerduesti - Klasse 20

Resultatliste Lerduesti - Klasse 20 Resultatliste sti - Klasse 20 1 Emil Håkansson 2 Matti Ylijoki 3 Snorre Ekeheien Laakso 4 Martin Nordström 4 Øyvind Skoglund 4 Henri Toivonen 4 Ville Kyntäjä 4 Sindre Skoglund 9 Tore Harry Halvorsen 10

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 Gann 200m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35 skudd 1. Mette Finnestad Søgne 5 *X*X* 50 * *XXX 50 9XX* * 49 => 149 9X*9X9 *X*X 97 => 246 *XXX* * * * * * 100 => 346 2. Tor Harald Lund Søgne 5 9 * * * * 49 *9

Detaljer

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup

ASKER SKYTTERLAG. B-cup. A-cup A-cup 1 Jondalen 3462 Trond Bergan (5) 438 Jan Helge Ramsberg (5) 418 Rune Fekjan (5) 436 Jørn Vikhagen (5) 423 Marianne Årskog (5) 437 Nina Mathisen (5) 431 Ann Kristin Å Vikhagen (5) 444 Thomas Zetterquist

Detaljer

BFH Sparebank www.aureosen.no 12:36-04.05 WWW.MEGALINK.NO

BFH Sparebank www.aureosen.no 12:36-04.05 WWW.MEGALINK.NO Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Sigurd Sollie Nordre Skage 5 50 49 50 99 99 347 2 Tor Gaute Jøingsli Lom 5 50 49 50 99 97 345 3 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 50 48 49 98 99 344 4 Ole Magnus Klokset Engesetdal/Skodje

Detaljer

10. februar 2012. SS - 4 og 7 - Kirkenær Arena SEK AVS. MP Vest NAVN TELEFON E-POST OPPGAVE ANT Merk.

10. februar 2012. SS - 4 og 7 - Kirkenær Arena SEK AVS. MP Vest NAVN TELEFON E-POST OPPGAVE ANT Merk. Frammøtetid TK-mannskap = kl. 05:00 Strekkeansvarlig: KNA Solør Motorsport SS-sjef.: Per Kristian Sollien, Tlf.: 909 51 717 10. februar 2012 Frammøtetid Marshals = 07:00 Revidert 09.02.2012 Se forkortelse-forklaring

Detaljer

2014-2015.xlsx LIK-MILA 2014-15. Mass start - unof f icial timing. Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6

2014-2015.xlsx LIK-MILA 2014-15. Mass start - unof f icial timing. Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6 LIK-MILA 2014-15 Mass start - unof f icial timing 2014-2015.xlsx Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6 Espen Riktor 10 000 19:01 10 000 19:11 10 000 20:27 10 000 18:11 10

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL 1 Jan Tore Paulsen Bjerkreim IL NY 2 Jan Øyvind Rekeland

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 4/107/0 8/18/0 11/12/0 12/17/0 12/106/0 12/107/0 12/176/0 13/5/1 14/1/1 15/1/2 16/1/1 16/2/1 BRÆIN ODD BAGSTADVEGEN 18 A 2636 BJØRGE MARTIN FJELLSTADVEGEN 20 2636 MELBY

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 16.09.2015 14:34:10 Valgoppgjør for Storfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Storfjord

Partiliste: Arbeiderpartiet. 16.09.2015 14:34:10 Valgoppgjør for Storfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Storfjord Partiliste: Arbeiderpartiet 1 Sigmund Steinnes 1 ** 14,75 29 4 47,75 40,25 89 17 146,25 194,00 3 Øistein Nilsen 2 ** 0,00 22 3 25,00 0,00 59 20 79,00 104,00 2 Stine Jakobsson Strømsø 3 ** 14,75 11 2 27,75

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre...

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... oversikt over hvilke arrangementer IILs langrennsgruppe er ansvarlig for i kommende skisesong. Dette ansvaret innebærer dugnadsinnsats fra foresatte: Arbeidet

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt NOCLAS 1 3235918 U1 Ukjent løper NOTEAM 20:53 D14 år og yngre 3km 1 Silje Solhaug Mosaker Kalandseid 13:49 2 Anne Grete Karstad KIL-STIL-J99 14:23 00:34 2 Aarvik Nora Øvergaard Gneist 14:23 00:34 4 Ingvild

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn. Utskrift : 15.02.2012 Side : 1

Skatteliste offentlig ettersyn. Utskrift : 15.02.2012 Side : 1 Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Radioveien 5 Russell Anne Marie Gohli 807 241 / 110 / 0 / 0 993 000 20 000 90 873 700 6,9 6 028 Radioveien 7 Thunberg Eivind Erland 807 241 / 326 / 0 / 0 702

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

Alle klasser Regionsmesterskapet 2015. Deltakerliste. Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Herrer C 2015.04.25 09:00 (15 påmeldte)

Alle klasser Regionsmesterskapet 2015. Deltakerliste. Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Herrer C 2015.04.25 09:00 (15 påmeldte) Gutter 11 2015.04.25 09:00 (12 påmeldte) Heisholt Oliver, B-72 Dahl Martin Brattvåg, Fokus BTK Gutter 15A/B 2015.04.25 09:00 (41 påmeldte) Kalvatn Markus, B-72 Brenna Samuel Joon Hove, Fokus BTK Fransson

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Utval Fødeår Kjønn Etternavn Fornavn Postnr. Poststed 1 LA 1949 K Notland Gerd Nancy 5440 MOSTERH 2 LA

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 ADMINISTRASJONSUTVALG Formannskap + 3 fra arbeidstakerorganisasjonene. AP/SP: John Einar Høvik Line Stein Oddbjørn Ovesen KRF/V Per Rødøy BYS/FRP Solvår Johansen

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013. Løp 7 av 10 Arrangert: 21.08.2013 Sted: Sørumsand Arrangør: Rbir Løype: 4,4km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013. Løp 7 av 10 Arrangert: 21.08.2013 Sted: Sørumsand Arrangør: Rbir Løype: 4,4km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013. Løp 7 av 10 Arrangert: 21.08.2013 Sted: Sørumsand Arrangør: Rbir Løype: 4,4km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,19:59 2,Ingrid Aaslund,Fet

Detaljer

http://cupassist.com/resultater/vis_oppsett.php

http://cupassist.com/resultater/vis_oppsett.php Klasse DDV1 - Damedouble V1 DDV1 - Pulje 1 Aadland, Trude / Kjærland, Elisabeth Hjellegjerde, Elisabeth / Nogva, Randi Ulla Nilsen, Lisbeth / Gandborg, Gitte 46 Hjellegjerde, Elisabeth / Nogva, Randi Ulla

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 1/2/0 13/4/0 15/54/0 15/79/0 16/15/0 17/38/0 21/8/0 29/70/0 LUNDQUIST TIRIL ALICE KRAGS VEI 10 783 RESEN JAN JERPEFARET 27 C 788 RYDER TANYA MARIE RYLLIKVEIEN 36 3154

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år 1 2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 17:30:15 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 17:30:30 G 8 år 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nikolai Slettebø Matningsdal Idrettslag - Ski 17:31:15 Jonas Vistnes Myklebost

Detaljer