ril S T tr ANNO 19s6 UTKOMMER DAI\N OG VANN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ril S T tr ANNO 19s6 UTKOMMER DAI\N OG VANN"

Transkript

1 S J ril Ø tr S T tr a \ ANNO 19s6 UTKOMMER DAI\N OG VANN N

2 Sjøhesten ff. l JøHE5TEN NR. T 1999 OR6AN FOR DRAA,I'IAEN AKVARIEKLUBB. 5TYRET I DRA,I'I'AEN AKVARIEKLUBB. Leder Helge Androssen tlf: Jørgen Ringstodsvei l, 3040 Drommen Nestfeder 6eir Bokken tlft Skorpsnoveien 3o, 3055 Krokstodelva Sekretcer Anjo Ehmke tllt O4 Hoftornveien 48, 3053 Steinberg Kosserer Olo Bakken tlf: Borlindveien 11c, 34O8 Tronby Redoktør 6ro Dyrendohl Lervik tlf: Store Londfold Øvre,3025 Drommen Styremedl. Kåre Andersen tlfz Venusbokken Dronnen Styremedl. Jens Petersen tlf: Blektjernveien 14, 3030 Drammen Voromedl. Erik Jonossen tlf: Prest ebråtveien 4lNo, 3055 Krokstodelvo VoromedlanKnut Børre Flåten tlft 3377t283 Grønlia t3, Nesbygdo, 3060 Svelvik KLUBBENS ADRESSE. POSTBOKS 62.3OO1 DRAA4MEN Stoff til Sjøhesten sendes redoktøren.e-moil: Klubbens postgirokonto: Kontingent for 1999: Seniorer kr. 150,- pr. år.juniorer og uføretrygdeåe kr. 75,- pr. år. Familier kr. 225,- pr. år. Side 2

3 Sjøhesten m. l NESTE MEDLETAS,I øte TOR5DAa 14. JANUAR 1998 KL PR06RAAA I. FORENINGSSAKER 2. GENERALFORSAMLINC 3. AUKSJON 4. PAUSE MED LODDSALG 5. FOREDRAG 6. SOSIALT SAMVÆR OVER EN KAFFEKOPP A4øTEPLÅN FREIAOVER. 5ETT AV DIS5E KVELDENE: Torsdag 4. februar Torsdag 4. mars Torsdag 8. april Torsdag 6. mai Tondag 3. juni Torsdag 2. september Torsdag 7. oktober Torsdag 4. november Tondag 2. desember Medlemsmøte Medlemsmøte Medlemsmøte Medlemsmøte Medlemsmøte Medlemsmøte Medlemsmøte Medlemsmøte Medlemsmøte ANDRE AKVARISTISKE ARRANGEMENTER: Lørdag 20. mars Lørdag l0 april Lørdag 18. september Landsmøe i Norges Akvarieforbund Hj emmekonkurranse i Drammen Akvarieklubb Maratonauksjon i Drammen Akvarieklubb Side 3

4 Sjøhestenr. l s KRIZOO DYRESENTER 3160 STOKKE Ttf Fax 33338s 07 a a a a a I - Vestfolds største zoobutikk - Egen import av fisk og plonter fra bl.o. Donmork, Tysklond, iloloysio, Singopore og 5ør Amerika - fisk fro eget oppdretf - Alltid stort ufvolg og nonge roriteter. - BACK TO NATURE okvoriebokgrunner - Biofood, nytt gronulert tørrfor for oppforing ov yngel. Prøv selv å se forskjellen i vekst i forhold til qnnet for - Vi tor imot oppdretfet fisk ov god kvolitet (etfer ovfole) - medlenmer ov Dramnen AK får 10% roboft på ordinere pniser. - "Veterinæ,rservice" på fisk. nikroskopundersøkelse ov gjeller, ovføring, blod etc. Vi hor medisiner som virker mot de fleste sykdommec og porositter. Side 4

5 Sjøhesten m. l Diplomhunter'n 1998 For å opprettholde spenningen frem til kåringen av årets oppdretter på generalforsamlingen i januar repeterer vi bare stillingen slik den var før det ble innlevert oppdrett på desembermøtet. Seniorklossen. I. TOM MøLLER I. KNUT BøRRE FLÅTEN 3. RUNE GJELSNES 4. CATHRINE HORNNES 5. o o t0 10 RUNE KJ,S,R ERIK WOLLA ASLE W. PEDERSEN JAN TORE L. HANSEN HELGE ANDREASSEN ARILD SøGAARD BJøRN HARALD WITSø 27 POENG 27 POENG 24 POENG 15 POENG 13 POENG 12 POENG 12 POENG r2 POENG 09 POENG 08 POENG 08 POENG Juniorklossen. I. AKSEL BRIEN 04 POENG Side 5

6 Sjøhesten nr. l Ved Geir Bqkken AIil/ARIEPLAIITER # Fiskener kanskje blitt det som opptar akvaristene mest. Dette har sin naturlige forklaring i den oppfatningen driver man med akvarier så driver man med fisk. I "gamle dager", dvs. på 50 tallet når det gjelder akvaristikk, yar det en helt annet s',n på planter etter detjeg kan lese meg til. Gamle akvarister kan sikkert bekrefte del1e. I de senere årene synesjeg at plantene har kommet mer og mer i bakgrunnen i hobbyen vår. Dette har, som med mange andrc ting i samfunnet, sin forklaring i den teknologiske utvikling. Tidligere var det en nødvendighet å ha mange og friske planter for at man skulle kunne holde fisk. Man var avhengig av plantencs produksjon av oksygen for at fi skene skulle overleve. I klubben vår; Drammen Akvarieklubb, var det for noen år tilbake svært populæn å holde store Cichlider. I disse karene ble det brukt svært lite planter. lnnredningen bestod stort sett av stein, røner og grus. Dette førte til at plantene ble skjøvet i bakgrunnen. På grunn av den teknologien som finnes i dag er det mulig å holde fisk uten planter i karet oveftodet. Husk at de tidligere akvaristene ofle ikke hadde tekniske hjelpemidler som pumper og varmekolber. De var avhengig av planter. vannskift ogjevn temperatur i nuset. Selv erjeg mest inter ssert i å drive med selskapsakvarium og selskapsfi sk. Da spesielt Barber og Teftaer. For meg er plantene t selvsagt innslag i akvariene mine os har alltid vært det. For tiden harjeg et selskapsakvarium på t60 liter istua. Dette er sværtetlbeplantet. Av fiskearter harjeg stimer med Kardinalneon. Rødmunntetra. Glød båndstetra og Odessabarber som hovedinnslag. I tillegg til dette harjeg Ancistrus Dolichopterus, Glassmaller og Corydoras Aenus, Ettersom karet er tettbeplantet oppnårjeg den virkningenjeg er påjakt etter. Fiskene føler seg trygge og trives godt. Det er mange skjulesteder i karet, noe som fører til at man ikke kan se alle fiskene samlidig. For noen år tilbake hadde jeg besøk av en av klubbens medlemmer som svergetil store Cichlider. Han kikket inn i karet og uttalte følgende: Dette karet er ikke noe fint. Det er så mye planter al man ikke kan se alle fiskene. Jaja, smak og behag osv. Nårjeg skal beplantet selskapsakvarium følger jeg noen viktige grunnregler. Planterjeg velger er alltid noen som skal danne gruffrstammen i karet. Det er viktig at man ikke setter inn en plante av hvert slag, da er det lett å få et rotete inntrykk. Velg flere planter av samme slag. Hvis man ikke skal spesialisere seg på planter bør man velg arter som er lette å holde til grunnstanrmen i karet. Hva som er lett å holde avhenger selvsagt av forholdene man tilbyr plantene når det gjelder lys og vannkvalitet spesielt. Det er noen arter som bør være greie under de fleste forhold. Javabregner ( Microsorium Pteropus) en slik art. Av andre enkle arter kan nevnes de forskjellige arter av Sverdplanter ( Echinodorus familien ) og en hurtigvoksende plante som Hygrophila Side 6

7 Sjøhesten nr. l Vallisneria Spiralis Polysperma. Disse plantene blir forholdsvistore og vil fflle opp godt i karet. Av mindre arter bør spesielt aner av CryptocoDme familien nevnes. Det et faktum at de grønne artene er enklere å holde enn arter med fargede blad. Når dette er giort kan man godt skaffe seg spesielle planter som man prøver å holde som dekorasjon i karet. Husk at de zoo butikkene sorn klubben samarbeider med kan skaffe de fleste artene hvis man er villig til å vente litt på dem. Når man først har beplantet karet kommer man til å merke etter en tid at de besmner å vokse. En del av dem vokser faktisk ganske fort når de trives. Da er det viktig at luke i karet!. For oss som er medlemmer i en akvarieklubb er det en god regel å luke ut det man ikke trenser selv før et medlemsmøte. Da kan man selge planter på auksjon og andre kan skafle seg rimelige planter. Det er viktig å foreta denne ryddingen med jer.ne mellomrom slik at plantene ikke blir for tette. Det vil da ikke komme nok lys ned i karet og plantene vil bli dårlige i den nedente halvdelen. Lyset er et så viktig element i akvariet at det bør behandles i en egen artikkel. Det viktigste med lyset er lysmengden og lysfargen. Jeg skal prøve å fll noen til å skrive en egen artikkel om lys i akvareier. Utover i 1999 skal vi prøve å lage en artikkel om en bestemt akvarieplante i hver avis, enten det blir meg eller om noen andre føler ses kallet til det. Hygrophila Polysperma Side 7

8 Sjøhestenr. l VELKOMMEN TIL... # W M Gode priser på komplette akvarieløsninger. Alle typer frossenfor m/ kvantumsrabatt. Alt innen rekvisita og reservedeler, Ø M M Ukentlige sendinger med fisk og planter hele året. Gunstige priser på direkte bestilling av fisk og planter for akvarieklubbens medlemmer. Vi hjelper seg med alt du trenger til akvariehobbyen. Stikk innom for en hyggelig fiskeprat. Medhilsen BRAGERHACEN t2 DRAMMEN - TLF Side 8

9 Sjohestenr. l I KLIPP F'RA MAIL.LISTENE Kom tilfeldigvis forbi noen interessante sider om akvariefisk, idetjeg lett etter litt info om guppyer. Jeg har hatt akvarium i ett år nå, men lurer selvfølgelig på en del ting. Spesielt gielder dete hvordan jeg bør gjøre med gravide fisker i akvariet. Akkurat nå harjeg en gravid guppy i en rugekasse, men lurer litt på hvor lenge jeg skal ha den der og om jeg kan se det på fiskene like før de {år unger? Ellers beg)mner det å samle seg litt av hvert i akvariet: - 7 sebrafisk - 3 algespisere - stor gullfisk - 2 platy - 2 sverdfisker (.2?) - 1 gurami - 4 guppy - t haimalle - 2 som j g ikke vet hva heter, men de står med hodet ned hele tiden. Håperjeg kan finne masse interessant på disse sidene, Såjeg får vel se litt videre rundt på intemett. Ha en fin kveld! Hilsen Roald. Heisan! Virkelig hyggelig å få en fin mail. ' ' Så når det gjelder Guppyene dine kanjeg si dette: Det er ikke nødvendig å ha den i fødekassa lenger enn til den har fødet. ( Defte visste du sikkert.) Jeg har drevet på en stund og vet når omrent fisken skal føde. Sist gang fanget jeg opp en platy som fødet en baly time ener! Du kan se det på størrelsen, og på baksiden av magen. Der er det gjeme noen svane/brtrne prikker! Når disse beveger seg ørlite grann er de klekket og moren "syler de ut". ( Det er veldig monomt å se på fødselenl) Hilsen Andre. Side 9

10 Sjøbestenr. l- I 999 ÅRSSBRETNING FoR DRAMMEN AKVARIEKLUBB har vært et svært tradisjonelt år i klubben. Vi har avholdt våre l0 medlernsmøter, noen ganger med videoframvisning eller annet foredrag, og alltid med auksjon, selv om denne ikke har pleid å være så rikholdig som for et par år siden Dctle skyldes nok at oppdrettsvirksomheten har vært mindre, men adskillig bedre enn 1997, så mye tyder på at den nå er på vei oppover. Det skal bli spennende å se hva oppsummeringen av blir nå når året er avslunet. Vi deltarjo selvsagt forlsatt i Norsk Akvarieforbunds oppdrctts-konkurranse. Jul møtet endte opp i en pizzakveld, og vi har også hatt "levende" foredragsholdere ved et par anledninger. Foruten foredrag og auksjoner, har vi hatt utlodding, matsalg og åpcnt bibliotek på m dlemsmøtene, som alltid har blitt avsluttet med en prat stund. Klubbavisen vår, Sjøhesten har utkommet med l0 nummer i år også, selv om det har vært et savnet flere artikler fra medlemmene. De andre tradisjonelle aktivitelene våre har det blitt lite ut av: Påmeldingen til hjemmekonkurransen var laber, til guppykonkunansen på julemøtet møtte ingen "Mr.Cuppykandidater" opp. Bussturen vår til Gøtcborg ble avlyst på grunn av utforutsette forhindringer. Mcn maratonauksjonen vår gikk som planlagt i september, og med bra resultat. Noe som har tatt seg opp er videoproduksjonen. Omsider har vi sett første utgave av klubbcns levendeforvideo, og videoreportasjer fra medlemmene samt diverse saltvannsopptak. Mye tyder på at vi nå er i ferd med å tå til en stabil liten videogruppe, som vil bli aktiv fiamover. At klubben har kjøpt inn sitt eget videokamera vil også gjøre det lettere å holde produksjonen igang. Redigeringsutstyret er nå montert i kolten, slik at det er lettere å flytte. Borlsett fia videokameraet har d t vært investert i en liten kopimaskin til klubbrommet, og den gamle som ikke har virket på flere år er kastet. Klubb n har fortsatt sitt faste "styrerom" på Ungdommens hus, tvers over gangen for det møterommet vi leier til medlemsmøter. Økonomicn har vært svært god i år, og regnskapet viser et solid ovenkudd. Vi har nå 72 medlemskap (familie eller en-keltrnedlemskap). I NAF-styret har vi tre deltakere fi'a vår klubb. Knut Børre, Ola og Helge. Stylet Side l0

11 Sjøhestenr. l DlTffit{ilT I t f, Det var ca 37 fi:ammøtte akvarister, og ingen av dem hadde med seg noe Guppyglass til Mr. Guppy-kåringen. Om dette skyldes at ingen har guppy, eller at ingen har guppy med slør og kunstig tilbehør, eller at interessen år liten er vanskelie å sj. Det blir faklisk ikke oppdrettet så mye guppy lenger heller. skal vi tro oppdrettska=mpanjen kunne flere gjort en innsats på dette orrådet. Ulfdro i gang auksjonen etter at vi hadde lokalisert den tradisionelle lekkasien fra en av auksjonsposene. Denne gangen var det "Knut BøIre som lakk;. men det erjå ikke så lett å pakke høye fisk som Altumscalarer. Ulf kjørte auksjonen i et kjempetempo, og det kom nok av at han hadde med seg en nyedigert lang saltvannsvideo som vi skulle se på. pluss at vijo også skulle kose oss med pizza. Etter at auksjonen var over tok vi en rask loddrunde, og så satte Ulfheldigvis i gang med videoframvisningen. Det var br4 for pizzaene kom litt senere enn beregnet. Ulf hadde giort en imponerendejobb med å redigere samrnen en rekke videoopptak like før møet, og kvaliteten var blitt meget bra etter min mening. Det var også mange fine oppøk å se - flott propaganda for den salte delen av vår hobby. Spesielt moro slnes jeg det er å se at saltvannsgutta nå også beglmner å få til oppdrctt her til lands. Det åpner nye spennende perspektiver for hobbyen. Ulf kommer garantert tilbake med flere opptak en annen gang, så følg med. Selv gikk jeg sprengrnett fra dette møtet, og det horjeg at de fleste andre gjorde også. Samtidig slo det meg at det hadde foregått litt av hvert denne kvelden, så dere som var hjemme gikk faktisk glipp av litt av hvert. Gro Se fnkebørsen på side 15! tl. fi ANNONSE: Akvariereol 6 x 85 liter ønskes kjøpt. Henvendelse Erik Side I I

12 tåli ::li :ill -'t il # ț i$ cf,å.g!* l'{ $ fl il il tt $ tq,i H Sjøhestenr BRØDRENEDAHL RøRLEGGERENS LOKALE SAMARBEIDSPARTNER oslo ASKER STRøMMEN BÆRUM JESSHEIM FREDRIKSTAD MOSS SKI LILLEHAMMER HAMAR GJøVIK FLISA KONGSVINCER DRAMMEN LARVIK SKIEN SANDEFJORD TØNSBERG BERGEN FøRDE HAUGESUND KARMøY SOCNDAL STAVANCER SANDNES FLEKKEFJORD KRISTIANSAND ARENDAL ÅLEStJND MOLDE KRISTIANSUND KYRKSÆTERØRA NORDFJORDEID TRONDHEIM STEINKJER NAMSOS MO I RANA BODø SANDNESSJøEN MOSJøEN TROMSø HARSTAD ALTA LANDSDEKKENDE VVS-GROSSIST Side 12

13 ER DET MULIG? Sjøhestenr. l Av Asle Pedersen I I et av min akvarier (600 liter) skjedde det noe som jeg ikke trodde var mulig. I akvariet gikk det cirka l5 til 20 discus i forskjellige stønel ser, 4stk. Corydoras Julii, 4 stk. Corydoras Aenus,4 stk Microgeophagus Altispinosa, samt noen viltfangede dverg-cichlider. Corydorasene la stadig egg, både på glassflatene,på bladene til forskjellige typer sverdplanter,ja endog på innsugerøret til Eheim-fliteret så jeg at det enkelte ganger var egg. Disse eggene ble som regel borte over natten. Del som opptok min interesse i dette akvariet var at diskusene skulle skille seg ut i par, slik atjeg kunne sette dem i egne kar. Vanligvis rengjørjeg filteret ganske ofte i dette karel dajeg forer med forskjellig fiossent for, også oksehjerte, og dette har lett for å forur nse myc. Vel, tiden for fiitenengiøring var kommet, det var vel ca. 8 uker sidenjeg sist hadde renset det. Jeg koblet det av, bar det bort til oppvaskbenken og tok av lokk t, tok ut det øvre laget av filttervatt og skylte dette skikkelig under temperen vam fra springen. Det nedre laget av filt rvatt, som var meget skitt nt kastetjeg. I bunnen av filteret, forøwig av qpen Eheim 20 I 7 hadde jeg Ephisynth, somjeg også tok opp og skylte under springen. Den nedre risten tokjeg ut, og som de fleste som har slike filter så tarjeg tak i beholderen og tømmer innholdet i utslagsvasken. På grunn av at jeg har kraner på fiteret, så var det mye vann i det. "Å felonxy' lunnstyld utrykker), men hva var defte? Det sprellet i noe. Jeg fikk san fra meg filter-beholderen i en fart og grep ned i utslagsvasken for å prøve å tette avløpet. Jeg klarte det delvis, slik at vannet rant sakte n d. Jeg kjente at det sprellet rundt fingra mine, og frkk tak i noe. HVA VAR DETTE? Jeg klarte å redde to Corydoras Julii. Stønelsen var ca- en cm., og de hadde begge en meget hny ryggfnne I forhold til resten av kroppen. Desverre var det i hvert fall 2 stk. til som hadde vært i beholderen, men som desvere forsvant i sluket. Konklusjon på dette opldrcttet er at egg som var lagt på innsugerrøret var blitt sugd irur i filterbeholderen. I denne hadde eggene klekket og larvene har uwiklei seg og overlevd i beholderen. Tilgang på mat har den {åft ved at forrester er blitt sugd inn i filteret. I ettertid har fiskene utviklet seg til normale individer, dvs. den høye ryggfinnen i forhold til kroppen har normalisert seg, og begge eksemplaene lever i dag i beste vel sående. Srde lj

14 Sjøhestenr. l m,$lur,' Mililur* Stort utvalg av akvariefisk og planter, Kjempetilbud på akvarier og utstyr bl.a. Eheim filtere. illjlt )ilrriu- Velkommen til en hyggelig fiskeprat. Side 14

15 trå*emåx-- '{*d*håilåfr" Sjøhesten ff, l , Fiskebørsen CICHLIDER Altum scalarer I kr {0{5_?5-150 Vellig soalare * kr. 20 Sjaklbr ttciklider' k. l2o Pseudotropheus lonbadoi * kr' 50 Ps udotropheus såulo6i. 25 Apistog.amma macmastcri + kr. 40 Nanochomis tt-ansv stitus. kr. 2i Aequidens metac.k 100 Sebraciklider ' k 5 Boliviansk sommertuglciklide * kr. 120 LEVENDEFøDENDE Platy * kr. 30 MALLER ETC. Corydoras sterbai r kr. 50 Ancistrus dolichoptcrus r k REGNBUEFISK Bedolia gaia. k. 50 Melanolsenia bo semsni. kr. 60 LABYRINTFISK Knunegurami * kr. 40 BARBER Tifteysbade * kr. 55 PLANTER H' rophila polyspema. kr Sverdplante rbed snegtcr. kr. IO JaYårnose I k. l0-10-lgl5 Homblad ' kr. l0 Vallisneda + kr. 5 DIVERSE Eheirn-pumpe 660 lircr' k. 260 Keramikkinnrcdning t k. lg5-15 Rot ' kr- 15 Tmpical Fish Hobbi st. kr. l0 Dalz-blåd t kr- l0 Side 15

16 Siøhestenr. l EIKER KJØPESENTER_ Tlf OO HOKKSUND Side l6

17 Sjøhestenr GENERALFORSAMLING 14. JAI{UAR 1999 Så er tiden inne for å avholde klubbens årlige generalforsamling igjen. Regnskapet for 1998 skal legges llem og det skal velges et n)'tt styre. Det har ikke blitt lever inn noen forslag om lovendringer eller andre saker innen tidsfristen som var forrige medlemsmøte. ( Ref. klubbens lover $3 og $ 7 ) Følgende forhold gjelder for valg av styret for 1999: Leder: Helge Andreassen Nestleder: Ceir Bakken Selaetær. Anja Ehmke Kasserer: Ola Bakken Redakør: Gro Lervik Sqremedlem: Kårc Andersen SqTemedlem: Jens Petersen Varamedlem: Erik S. Jonassen Varamedlem: Knut Bøne Flåten på valg ikke på valg ikke på valg på valg på valg på valg på valg på valg på valg D t kan bli foretatt endringer på dette ved inteme rokeringer i styret. Dette kommer vi tilbake til på generalforsamlingen. Styret. Også i dette nummeret av Sjøhesten setter vi inn et spørreskjema i midten. Vi håper at flest mulig napper det ut, svarer på det og leverer det ved s[æebordet på generalforsamlingen. Vi ønsker å få et svar på hvilke aktiviteter klubbens medlemmer ønsker. Oe hvilke aktiviteter vi eventuelt kan slu$e med. Styret Side l7

18 Sjøhestenr. l Z,OOCO DISTRIKTETS STøRSTE PA AKVARIEF'ISK OG REKVISITA EGEN UTSTILLING FOR I\[YE AKVARIER 85 STI' AKVARIERFYLLT OPP MED GJENNOMSNITTLIG 120 FISKEARTER FOR SALG SALTVAI{NSAVDELING HOS OSS FINFMR DU ALLTID ET UTVALG AV SPEI\INEI\DE OG EKSOTISKE FISKER FORRETNINGEN GIR IOPIO AVST.AG PÅ FISK OG AKVARIEUTSTYR TIL ORDINÆR PRIS VED FREMVISNING AV GYLDIG MEDLEMSKORT I DRAMMEN AKVARIEKLI.JBB DIN LEVERANDøRAV DYREREKVISITA I DRAMMEN SENTRUM ryis å vis Strømsø postkontor) Tollbugt 14, 3044 Drommen - Tlf Side l8

19 His to ris ke tilbakeblikk Sjøhesten nr. l Her på denne siden konnerjeg til d loge en serie ned tilbakeblikkfra klubbens historie. Det kommer til å bli klippfra tidligere nummer øv Sjøhesten og det som ellers måttefnnes ov skrifilig materiale. Siden del er den første artikkelen i serien begtnnerjeg med noe som stod i Norsk Alrvarieblad i desenber HALLO DRAMMEN IMR! Ja, nå har det endelig lyktes å starte en akvarieklubb her i byen også. saken har i lengre tid vært drøftet av interesserte, men til nå bar det bare blitt med tanken. Den 25. oktober ble det imidlertid innbudtil møte på Central horel, og vi synes vi hkk en god start, idet l3 seniorer og 5 juniorer møtte fiem på møtet. Samtlige var enige om at en klubb var på sin plass, og diskusjonen gikk livlig om forskjellige ting av interesse. Resultatet av møtet ble at et arbeidsutvalg på 4 medlemmer ble valgt for å arbeide videre med saken. Disse ble valgt: lvar Andersen, Harald Bekkevar, Finn Hilden og Rolf Kristoffersen, Disse blir å betrakte som klubbens foreløpige styre, men meningen var å avholde generalfonamling med valg en gang ut på det nye året. For å få klubben i full drift så snart som muli& ble det bestemt å holde et nytt møte allerede om 14 dager, men det var ellers enighet om at vi i alninnelighet skulle ha møte en gang i måneden. Etter møtet vbr det diskusjon om forskjellige ting, og alle var enige om at starten hadde vært god. Nytt møte ble holdt på entral Hotel torsdag den 8. november, og her var det også godt fiemmøte. de saker som arbeidsutvalget hadde å Iegge frem gikk grit unna. Navnet ble, etter en del diskusjon, satt til: DMMMEN AKVARIEKLUBB. Kontingenten ble san dl k pr. år fra l.januar 1957, men de tilstedeværenoe betalt i tillegg til dette k. 5.- som skulle utgjøre kontingent for i år, slik ai vi fikk penger i kassa til å dekke annonsegield og Iignende. Fast møtedag ble satt til siste tirsdag i måneden, men på grunn avjul ble neste møte berdmmet til 4. desember. Efter møtet var det igjen hyggelig samvær med diskusjon om fisk og planter. Møtet ble hevet ca. kl Hilsen sendes til alle akvarister fra oss i Drammen, og vi ønsker alle en riktig god jul. Ærbødigst Finn Hilden Side 19

20 Returadresse: Drammen Akvarieklubb v/ Ola Bakken. Barlindveien 11C TRANBY qd SANTR()N MAT..AV\,ICIKLIDER ()G S/\LT\/ANN Vi har et av landets absolutt beste utyalg av Malawicichlider. Norskoppdrettet og viltfanget. Bra utvalg av fisk og dyr til saltvann Alt i utstyr fra Akvastabil, Eheim, Tunze, Aqua Medic, Dupla osv. Tilbehør, fdr og mye mer. Vår spesialitet er liltersystem og vsnnbehandling. Vi kan belysning, metallhalogen, VHO og rør. Ny lisk ukentlig. Kom med ønsker vi skåff r det m ste. Kom gierne og besøk oss, Lave priser - fornøyde krnder. VELKOMMEN! APENT: Torsdager fra eller etter åvtale l 68 Mobil: Fax: SANTRON, ounihagen alle 13,3070 SANDE

Sjøhesten nr. 1-2001 NR. 1-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 1-2001 NR. 1-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 1-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 1-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 2-2001 NR. 2-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 2-2001 NR. 2-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 2-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 2-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 10-2001 NR. 10-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 10-2001 NR. 10-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 10-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 10-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 11. februar kl. 19.00 Nr. 2-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 2 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Sjøhesten nr. 9-2002. November 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 9-2002. November 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - November 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 9-2002 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 10-2003 DESEMBER 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 10-2003 DESEMBER 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - DESEMBER 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 10-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 1-2003 JANUAR 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 1-2003 JANUAR 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - JANUAR 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 1-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 11. november 2010 Kl. 19.00. Nr. 9-2010. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 11. november 2010 Kl. 19.00. Nr. 9-2010. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 11. november 2010 Kl. 19.00 Nr. 9-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 9 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle

Detaljer

Juleutgave Vestfold Nytt. Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle.

Juleutgave Vestfold Nytt. Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle. Juleutgave Vestfold Nytt Nr 3/4-2008 Årgang 46 Medlemsblad for Vestfold Døveforening. God Jul & Godt Nytt år til dere alle. VESTFOLD DØVEFORENING 2008/09: Vestfold Nytt blad nr. 3 og 4-2008 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Nr. 1. Mars 2014 TROPEFUGL. N o r s k T r o p e f u g l H o b b y. Norske Tropefuglforeninger`s Landsforbund. 28 årgang.

Nr. 1. Mars 2014 TROPEFUGL. N o r s k T r o p e f u g l H o b b y. Norske Tropefuglforeninger`s Landsforbund. 28 årgang. Nr. 1. Mars 2014 TROPEFUGL N o r s k T r o p e f u g l H o b b y Norske Tropefuglforeninger`s Landsforbund. 28 årgang. Utgiver: Norske Tropefuglforeningers Landsforbund Henvendelse til bladet: Redaktør/annonseansvarlig:

Detaljer

Medlemsblad for Bodø Motorsykkel Club Nr. 5-05. Årets milsluker Gerhard Gulbrandsen med 20 475 km. God Jul og Godt Nytt År!!

Medlemsblad for Bodø Motorsykkel Club Nr. 5-05. Årets milsluker Gerhard Gulbrandsen med 20 475 km. God Jul og Godt Nytt År!! Medlemsblad for Bodø Motorsykkel Club Nr. 5-05 Årets milsluker Gerhard Gulbrandsen med 20 475 km. God Jul og Godt Nytt År!! Frister for stoff til Ventilen: Utgave Stoffrist Utgivelsesdato Nr 5/05 20. november

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

US Cars news nr.1 US CARS NEWS. Januar 2008 Nr. 1 Årgang 23. Rubys Diner US CARS ENTHUSIASTS CLUB STIFTET 1975 MEDLEM AV AMCAR NORGE

US Cars news nr.1 US CARS NEWS. Januar 2008 Nr. 1 Årgang 23. Rubys Diner US CARS ENTHUSIASTS CLUB STIFTET 1975 MEDLEM AV AMCAR NORGE US Cars news nr.1 US CARS NEWS Januar 2008 Nr. 1 Årgang 23 Rubys Diner US CARS ENTHUSIASTS CLUB STIFTET 1975 FREDRIKSTAD ØSTFOLD MEDLEM AV AMCAR NORGE US Cars news nr. 1 Hvem gjør hva i klubben Tillitsvalgte,

Detaljer

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583

AKTIVITETSkalender n IP ELEKTRO LES MER OM: Hemnes Bilservice Hemnesberget Tlf. 75 19 31 16 Tlf.nr.: 971 34 583 SPA-KLINIKKEN Maiken Pedersen Skolegata 5 8640 Hemnesberget Tlf: 94 34 82 10 Korgensenteret Telefon 75 19 12 10 Faks 75 19 12 11 Tlf.: 75 19 67 11 Levering til Prix Hemnes, Prix Bjerka og Coop Bleikvassli

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

Vinteren er et faktum i år også

Vinteren er et faktum i år også LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Vinteren er et faktum i år også N Og vi var i år som tidligere år akkurat like uforberedt. Det ble klaget på brøyting, og snømengde allerede før brøytemannskapene

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Brevduesport. Organ for Norges Brevdueforbund

Brevduesport. Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 94 nummer 6 september - oktober 2007 Brevduesport Norsk tidsskrift for Fra innholdet: Maren & faren Kåre Christiansen Info om årsmøtet i Kristiansand februar 2008

Detaljer

Låsesmedtreff i England

Låsesmedtreff i England Organ for Foreningen Norske Låsesmeder September 20002 Låsesmedtreff i England side 4-5 Produktnytt Tre generasjoner Møller i låsbransjen side 6-8 side 18-21 De ansattes faglige kunnskaper er etter hvert

Detaljer

Viktig! Redaktør for ett nummer. Hovedstyret. Medlemsskontingent kr 400,- pr år Innmelding etter 1. oktober gir medlemsskap året etter.

Viktig! Redaktør for ett nummer. Hovedstyret. Medlemsskontingent kr 400,- pr år Innmelding etter 1. oktober gir medlemsskap året etter. A V D E L I N G S N Y T T L A N D S T R E F F 2 0 1 2 3 2012 År 37 4WD F O U R W H E E L D R I V E - M E D L E M S B L A D F O R N O R S K L A N D R O V E R K L U B B L E D E R S O R D Avdelingene Avd.

Detaljer

TREFF 2010 1939 Opel Kapitän Opel Speedster Årsmøtereferat. Klubben for Opel folk

TREFF 2010 1939 Opel Kapitän Opel Speedster Årsmøtereferat. Klubben for Opel folk informerer nr. 2 2010 - årg. 28 www.ope lregister et.no TREFF 2010 1939 Opel Kapitän Opel Speedster Årsmøtereferat Klubben for Opel folk Trøndelagsavdelingen inviterer til vårtur søndag 2. Mai Vi skal

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Hypancistrus zebra Nyttig informasjon om Hypancistrus Zebra

Hypancistrus zebra Nyttig informasjon om Hypancistrus Zebra Hypancistrus zebra Nyttig informasjon om Hypancistrus Zebra Knut Kjesbu 1 FORORD... 3 FAKTA... 4 OPPRINNELSE... 5 TILGENGELIGHET... 6 FORHÅNDSREGLER... 7 VARIASJONER AV HYPANCISTRUS ZEBRA... 8 AKVARIET...

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 2 Desember 2007. LES MER OM: IFYE Julie og Otto RAA - Ny klubb Høstkurs i Stavanger Julegavetips

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 2 Desember 2007. LES MER OM: IFYE Julie og Otto RAA - Ny klubb Høstkurs i Stavanger Julegavetips ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 2 Desember 2007 Frode på høstkurs. LES MER OM: IFYE Julie og Otto RAA - Ny klubb Høstkurs i Stavanger Julegavetips 2 ALUMNYTT LEDER HAR ORDET Det er vintertid

Detaljer

Nr 1 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Januar 2011

Nr 1 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Januar 2011 Nr 1 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Januar 2011 Harald Julsrud med kilosørret fra Tynset (foto fruen?) OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096

Detaljer

Rapport fra styresamling. s. 48

Rapport fra styresamling. s. 48 Hjerterom Nr. 3 2013 En helt vanlig pappa s. 46-47 www.vmh.no www.facebook.com/vmh.no Besøksadresse: Øvre Vollgate 11, 0158 Oslo Postadresse: Postboks 222 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 E-post:

Detaljer

Organ for Norges Brevdueforbund

Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 96 nummer 1 januar / februar 2009 Fra innholdet : Sommerferie på Hvaler. Brevduens tilpasning til rovfugl (fortsettelse) Magnetisme og orientering Sommervisitt i

Detaljer

-bladet. Medlemsblad for BMW MC-klubben Norge nr. 1-2013 13. årgang Inkludert Gummikua-sider (organ for BMW MC-klubben Norge Øst)

-bladet. Medlemsblad for BMW MC-klubben Norge nr. 1-2013 13. årgang Inkludert Gummikua-sider (organ for BMW MC-klubben Norge Øst) -bladet Medlemsblad for BMW MC-klubben Norge nr. 1-2013 13. årgang Inkludert Gummikua-sider (organ for BMW MC-klubben Norge Øst) Tommelen opp for den nye F 800 GT. Per Hess er her fotografert under MC-messa

Detaljer