Hvordan omsette politiske klimaambisjoner til gode anbudsdokumenter og transportkontrakter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan omsette politiske klimaambisjoner til gode anbudsdokumenter og transportkontrakter"

Transkript

1 Hvordan omsette politiske klimaambisjoner til gode anbudsdokumenter og transportkontrakter Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Alternaiv transportenergi i Vestfold, 10. januar2012

2 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport og skaper et pulserende hovedstadsområde Virksomhet Ruter planlegger, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og Akershus 1,1 million innbyggere (22 % av Norges befolkning) 23 kommuner reiser i 2010 Fra 77 til 8 soner

3 Sammen gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg

4 Utvikling for befolkning, biltrafikk, kollektivpassasjerer og produksjon av kollektivtrafikk

5 Aktive grep og tiltak nødvendig for å nå mål Andelen klimautslipp fra mobile kilder i Oslo har økt fra 56% til 64% fra 1991 til 2007 Oslo har vedtatt at utslippene fra mobile kilder ikke skal ha økt i 2010 i forhold til Utslippene har økt ca 20%. Andelen som reiser kollektivt må øke og utslippene fra transportmidlene må ned.

6 Ruters miljøstrategi Hovedmål for Ruter: Ta veksten i den motorisert trafikken For å ta den motoriserte trafikkveksten må Ruter planlegge for dobbelt så mange reiser i En rekke tiltak er nødvendig Svarer med Ruters overordnede strategi. Det vises til Ruters strategiske kollektivtrafikkplan K2012 Er en tydelig forventning fra eiere Et av miljømålene: Klimanøytral innen Byrådserklæringen har et mål om at Ruter skal være klimanøytral i 2020 Bystyrets eget mål er å halvere klimautslippet sammenlignet med 1991 innen AFK har sammenlignbare mål Dette innebærer kjøp av sertifisert fornybar elektrisk energi og bruk av biodrivstoff istedenfor diesel Satsing på biogass tydelig krav fra eier 100% Euro 6 i Oslo innen 2020

7 Ruters miljøresultat 2010

8 Ruters miljøresultat 2010

9 Dagens situasjon - kjøretøy og drivstoff 3 % 2 % 0 % 2 % 11 % 11 % Biogass Bioetanol (E95) Hydrogen (mars 2012) Diesel Hybrid (B7) Ruter har i dag 1100 busser, var av: 36 Biogassbusser 21 Bioetanolbusser (E95) Ruter - eneste i Norge som benytter 95% bioetanol 18 Hybridbusser (B7) 5 Hydrogengassbusser (mars -12) 120 Biodieselbusser (B100) Benytter B7 om vinteren 120 Biodieselbusser (B30) 71 % 31 % 0 % 5 % 33 % Biodiesel (B100) (Benytter B7 om vinteren) Biodiesel (B30) (Benytter B7 om vinteren) Diesel (B7) 31 % Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Benytter B7 om vinteren 320 av % biobusser 3 Båter med naturgass (LNG)

10 Advertisement Sommerfugeln Ruters egen miljøprofile Fornybart drivstoff og/eller energiførbruk Biogass, Bioetanol, Biodiesel, Hybrid, Hydrogen

11 Samfunnskostnader ( km) NB! Alle kostnader er ikke med og subsidier er holdt utenfor

12 Brensel celle EEV EEV EEV Hybrid EEV + eff PM filter EEV + EURO 5 EURO 4 EURO 2 Miljøkostnader dagens busser ( km) Diesel B7 Diesel B7 NOx (kr) Diesel B7 Partikler (kr) Diesel + B7 Klimapåvirkning (CO2-ekv) WtW (kr) Diesel B7 + el Biodiesel B100 Bioetanol E95 Biogass Hydrogen NB! (kun eksos)

13 NOx NO 2 8 Bybuss (Euro V) NOx (g/km) - bykjøring 0,8 Bybuss (Euro V) NO2 (g/km) - bykjøring 7 0,7 6 0,6 5 0,5 4 0,4 3 0,3 2 0,2 1 0,1 0 Drivstoff Drivstoff Autodiesel 100 % RME Drivstoff E95 (Scania) Drivstoff Naturgass Drivstoff Biometan Drivstoff Syntetisk diesel Figur 1: NO x utslipp fra Euro V busser med ulike drivstofftyper. 0 Drivstoff Autodiesel Drivstoff 100 % RME Drivstoff E95 (Scania) Drivstoff Naturgass Drivstoff Biometan Drivstoff Syntetisk diesel Figur 2: NO 2 utslipp fra Euro V busser med ulike drivstofftyper.

14 PM 0,06 Bybuss (Euro V) PM (g/km) - bykjøring 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 Drivstoff Autodiesel Drivstoff 100 % RME Drivstoff E95 (Scania) Drivstoff Naturgass Drivstoff Biometan Drivstoff Syntetisk diesel Figur 3: Partikkel utslipp fra Euro V busser med ulike drivstofftyper.

15 CO 2 Figur 4: CO 2 ekv utslipp fra Euro V busser med ulike drivstofftyper Figur 5: Sammenligning av klimapåvirkning i et livsløpsperspektiv av de ulike drivstofftyper

16 Oversikt over avfallsstrømmene 450 busser

17 Krav fra eier Krav støy og luftforurensing Fremtidsrettet kollektivsystem Månedskort pris lav nivå Lønne seg å reise kollektivt fremfor bil Betydelige investeringer sikre kapasitet 2012 sertifisert grønn strøm trikk og t-bane T-bane investeringer i infrastruktur Ledende europeisk storby Buss klimanøytral og null fossilt drivstoff Trikk fornye hele parken Båt miljøkrav på fergene, benytte landstrøm Miljøvennlige busser gunstig og forutsigbar avgiftsregime, biogass fra matavfall

18 Loven om offentlig anskaffelse Grunnleggende prinsipper i og bak regelverket Lov og forskrift om offentlig anskaffelse (LOA) Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektor Fri konkurranse Likebehandling Gjennomsiktighet Forutberegnelighet Etterprøvbart Ikke kunstig oppdeling av anskaffelser Linker Ruters anbudsweb KOFA

19 Innholdsfortegnelse Materialbeskrivelse 1 Generelle krav til busser, kontroll og godkjennelse 2 Design, reklame og publikumsinformasjon 3 Krav til innredning av busser 4 Miljøkrav Utslipp Krav til drivstoff Støy Eksosanlegg Dekk 5 Teknisk utrustning av busser

20 Miljøkrav anbud Oslo Vest Utslipp Materialbeskrivelse Alle busser skal minst kunne oppfylle kravene i henhold til EEV-normen når det benyttes biogass eller B7 som drivstoff, ellers gjelder kravet til EURO5. Utslippsnormene for de busser som tilbys må dokumenteres. Oppdragsgiver kan, for Operatørens kostnad, gjennomføre årlige utslippsanalyse/målinger for å bedømme miljøstatus. Krav til drivstoff Busser som skal benyttes på linjene 30-31E skal kjøres på biogass, mens busser på linje 31 skal benytte diesel med 30% innblanding av biodrivstoff (B30). I perioden skal det benyttes B7. Støy 77 (ute) resp 72 (inne) db Oppdragsgiver kan, for Operatørens kostnad, bestille støyanalyse/måling for å bedømme miljøstatus. Eksosanlegg Oppdragsgiver vurderer eksosanlegg med utslipp over tak som best egnet. Det er ønskelig at bussene leveres med slik løsning. Dekk - piggfrie Det skal ikke brukes piggdekk på bussene.

21 Anbud Busstjenester Oslo vest Oppdragsbeskrivelse Kjøretøy- og miljørapportering Operatøren er pliktig til løpende å rapportere kjøretøyrelaterte opplysninger i den webbaserte miljø- og kjøretøydatabase som Oppdragsgiver benytter. Se følgende link for opplysninger om rapporteringssystemet: Operatør vil bli gitt brukertilgang til systemet av Oppdragsgiver uten kostnad. Utprøving av nye løsninger Operatøren må være villig til å delta i testing/utprøving av nye løsninger for å forbedre kollektivtrafikken. Et mulig prosjekt er utprøving av dobbeltleddet buss. Operatørens rolle vil være å kjøpe/leie og drifte bussen etter nærmere avtale med Oppdragsgiver. Saken behandles i så fall etter kontraktens pkt. 5. Operatørens kostnader dekkes ved et slikt prosjekt dekkes i henhold til samme bestemmelse om endring.

22 Oppdragsbeskrivelse

23 Tildelingskriterier Vekting av hvert kriterium Pris/godtgjørelse % Miljøbelastning fra bussene og driften, og driften for øvrig % Rutebeskrivelsen med vognløpsplaner 9-11 % Kvalitet og funksjonalitet på bussene 9-11 % Gjennomføring av Oppdraget 9-11 % tilbudt opplegg for forberedelse til drift kvalitet, samarbeidsevne intern kommunikasjon og tilgjengelighet (trafikkledelse mv.) Oppdragsgiver vil inngå kontrakt med den tilbyder som har det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.

24 Resultater og erfaringer - Biogassbusser i Ruter Lommedalen 14 biogassbusser 1. juli 2010 Depot Lommedalen Operatør Nettbuss AGA Gas levererer gassen Oslo syd og Oppegård 22 biogassbusser 1. oktober 2011 Depot Rosenholm Operatør Unibuss Gassleverandør AGA Gas

25 Biogassbusser i Ruter Anbud Oslo Vest Omtrent 51 ledbusser, av 78 (65%) Oktober 2012 X levererer gassen Y eier og opererer bussene Naturgass til april 2013?

26 Biogassbusser i Ruter Anbud Kriterier Resultat og erfaringer Bærum Øst 2010 Oslo Syd og Oppegård 2011 Oslo Vest 2012 Test for å få erfaring Biogass fra kloakk fra Oslo finnes Vi bruker kun en begrenset del av tilgjenglig biogass Biogass fra Oslo finnes All biogass fra kloakk i Oslo brukes Naturgass dekker en periode Fra mars 2013 biogass fra matavfall fra Oslo 14 busser kjører ekspress Brand Motor eller biogassen? 22 busser på linje 79 5 hydrogenbusser 16 diesel hybridbusser 51 leddbusser

27 Leveranseavtale Oslo kommune

28 Biogassbussene gitt oppmerksomhet Internasjonal BBC - BBC Fast Track - world wide travelling program Trunk Film American moviemaker, to the American market, VP Jenssen interviewed. Nasjonal Teknisk Ukeblad - NRK - Asker og Bærum Budstikka - GassMagasinet - ZERO - Akershus Fylkeskommune -

29 Hydrogenbusser Budsjett MNOK Finansiering MNOK 5 brenselcelle busser 55,0 Ruter 4,15 Vedlikehold busser 19,0 Oslo kommune 35,0 Hydrogenstasjon 31,0 Akershus Fylkeskommune 35,0 Hydrogen 29,0 Norsk Forskningsråd 13,85 Grunnarbeider, sikringstiltak, Transnova 12,0 hydrogenverksted, informasjon, CHIC prosjektet (EU midler) 40,0 besøkssenter, prosjektarbeid 6,0 Total 140,0 Total 140,0 5 års drift inkl en prisutvikling Usikkerhet ifm vekslekurs mot Euro

30 Hydrogen station and route in Oslo and Akershus

31 Fuel Cell Bus decals Left side / right side Front side / back side

32 Fuel Cell Bus - Plan The fuel cells are fitted to the first bus and tested with nitrogen. It went OK. Test of first bus at road 14 November First bus finished 5 January Last bus finished 21 February EU homologation Week 7 Transportation to Norway with first bus Week 7-8 Registration of first bus Week 8 Handover all buses 20 March Start operation March 2012

33 Hydrogen station at Rosenholm Bus Garage

34 Hydrogen Refueling Station (HRS)

35 Hydrogen Refueling Station (HRS)

36 Takk for oppmerksamheten!

37 Utslipp av CO 2, NO x, NO 2 og PM fra Euro V busser avhengig av drivstofftype Ruter har gitt TØI i oppdrag å beregne utslipp fra Euro V busser avhengig av drivstofftype. Beregnet utslippet av CO 2, NO x, NO 2 og PM. Utgangspunkt i en bybuss i typisk bytrafikk, som har en gjennomsnittshastighet på rundt 30 km/t Beregnet utslipp fra busser med følgende drivstofftyper: Autodiesel 100 % RME E95 (Scania) Naturgass Biometan Syntetisk diesel Diskusjon, forklaringer og oppgifter av effektene av bruk av: Selektiv katalytisk rensing SCR (Add blue) Partikkelfiltre

38

39 Mål - Ta trafikkveksten Økning i folketall på 35 % innen 2030 (SSB) Skal biltrafikken ikke øke, måtte kollektivtrafikken vokse med ca 100 %

40

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER . Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER KUNDE Agder Kollektivtrafikk AS KONTAKTPERSON Thomas Ruud Jensen TEMA SELSKAP FORFATTERE Analyse av innovasjoner

Detaljer

Gassbuss i Trondheim. Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle

Gassbuss i Trondheim. Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle Gassbuss i Trondheim Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle Utviklingen i Trondheimsregionen Nye anbud fra 2010 og 2011. Krav til miljø- og klimautslipp. Valget

Detaljer

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 INVITASJON: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER Program: Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 Trondheim, 31.10.2014 2014 Klima- og miljøvennlige busser Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Beregnet til. Biokraft AS. Dokument type. Rapport. Dato. Juli 2014 BIOGASS TIL TRANSPORT I MIDTNORGE MARKEDSSTUDIE

Beregnet til. Biokraft AS. Dokument type. Rapport. Dato. Juli 2014 BIOGASS TIL TRANSPORT I MIDTNORGE MARKEDSSTUDIE Beregnet til Biokraft AS Dokument type Rapport Dato Juli 2014 BIOGASS TIL TRANSPORT I MIDTNORGE MARKEDSSTUDIE BIOGASS TIL TRANSPORT I MIDT-NORGE MARKEDSSTUDIE Revisjon Sluttrapport til Transnova Dato 02-07-2014

Detaljer

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad 29.4.2013 Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad Indeks: 2007=100 Figur 1. Indeksert utvikling i befolkning, kollektivtrafikk og biltrafikk i Oslo og Akershus, med 2007=100. I Oslo

Detaljer

Ruters tilbud på fjorden

Ruters tilbud på fjorden Ruterrapport 2012:3 Versjon 2.0 16.8.2012 Ruters tilbud på fjorden Ruter# Innhold 1 Innledning 3 2 Historie 4 3 Dagens situasjon 6 4 Strategi 22 5 Fjordbyen 28 6 Nye terminaler i Oslo 30 7 Vurdering av

Detaljer

Klimagassreduksjoner og bussens potensial

Klimagassreduksjoner og bussens potensial Klimagassreduksjoner og bussens potensial Fire scenarier for utviklingen av busstrafikken i Norge til 2020 400 350 300 250 1000 t CO2 200 150 100 50 0-50 Dagens sit Referanse Marked - buss erstatter bilreiser

Detaljer

Verdensledende på bioenergiforskning Side 10. Grønn Transport. Forskning på Ås. Akershus viser vei

Verdensledende på bioenergiforskning Side 10. Grønn Transport. Forskning på Ås. Akershus viser vei Grønn Transport Akershus viser vei Forskning på Ås Verdensledende på bioenergiforskning Side 10 Griper mulighetene i elbilmarkedet Side 4 Ruter er en miljøforkjemper Side 6 Foto: Ingunn Teigen Politisk

Detaljer

Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke

Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke Januar 2008 Klimatiltak i transportsektoren i Hordaland 2 Forord Analysen er utført på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune, Strategiog

Detaljer

Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg

Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg Kongsberg kommune Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg Rapport Mars 2011 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Kongsberg kommune Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg

Detaljer

Vi tar dæ me fra A te B

Vi tar dæ me fra A te B 1 Årsrapport Innledning / s. 4 AtB AS / s. 6 Trafikk og markedsutvikling / s. 8 Vi tar dæ me fra A te B Rutetilbudet, kontrakter og anbud / s. 10 Trafikk og markedsutvikling / s. 12 Markedsføring og informasjon

Detaljer

Prosedyreregler for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08.

Prosedyreregler for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08. Prosedyreregler for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08.2010 1 Innledning... 3 1.1 Kunngjøring/bakgrunn...3 1.2 Fremdriftsplan...3

Detaljer

Vi tar dæ me fra A te B

Vi tar dæ me fra A te B 1 Årsrapport Vi tar dæ me fra A te B 2 Innledning / s. 4 AtB AS / s. 6 Trafikk og markedsutvikling / s. 8 Rutetilbudet, kontrakter og anbud / s. 10 Trafikk og markedsutvikling / s. 12 Markedsføring og

Detaljer

Oppstillingsplass for buss i Tønsberg

Oppstillingsplass for buss i Tønsberg Vestfold fylkeskommune Oppstillingsplass for buss i Tønsberg Rapport Mai 2015 2015-05-07 Oppdragsnr.: 5151594 Rev. Dato: 2015.07.05 Beskrivelse Vurdering av alternativer for oppstillingsplass for biogassdrevne

Detaljer

Årsrapport 2007 Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus

Årsrapport 2007 Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Årsrapport 2007 Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Ruters årsrapport for den samlede virksomheten Styrenes årsberetninger og regnskaper for AS Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s 4 Innhold

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

kommunale klimabiler - en mulighet

kommunale klimabiler - en mulighet kommunale klimabiler - en mulighet Om ZERO Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å møte verdens

Detaljer

Venstre i byråd. Politisk regnskap 2011-2013

Venstre i byråd. Politisk regnskap 2011-2013 Venstre i byråd Politisk regnskap 2011-2013 Kollektivtrafikk, idrett, blågrønn by, sykkel, kultur, næring, finans, utdanning, helse og sosial, eldreomsorg og byutvikling 27. februar 2014 Forord Venstre

Detaljer

Ruterrapport 2011:15. Versjon 1.0 27.9.2011. Halvårsrapport 01.01. - 30.06. 2011

Ruterrapport 2011:15. Versjon 1.0 27.9.2011. Halvårsrapport 01.01. - 30.06. 2011 Ruterrapport 2011:15 Versjon 1.0 27.9.2011 Halvårsrapport 01.01. - 30.06. 2011 Innhold 1 Innledning... 4 2 Trafikk- og markedsutvikling... 4 2.1 Trafikkutvikling... 4 2.2 Andel kontrollerte passasjerer

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Utkast til handlingsprogram

Utkast til handlingsprogram Oslo kommune Høringsutkast Framtidens byer for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo Utkast til handlingsprogram Oslo, 25. februar 2009 1 2 FORORD Fremtidens byer er et samarbeidsprogram mellom

Detaljer

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene

Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020. Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Klima - og energiplan for Horten kommune 9.12.2011 2012-2020 Del 1. Status for klimautslipp og energibruk. Muligheter for reduksjon av utslippene Innhold Båthavnen i Horten 1. Innledning / kommunens rolle

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-2025

Hydrogenstrategi 2014-2025 Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus Vedtatt av Akershus fylkeskommune 17.03. 2014 Fylkestingssak 19/14 Innhold Innhold 2 1. Innledning 3 Drivstoff-miks

Detaljer

Handlingsprogram for Akershus 2015-2016 til Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus

Handlingsprogram for Akershus 2015-2016 til Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus Handlingsprogram for Akershus 2015-2016 til Hydrogenstrategi 2014-2025 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen-drivstoff i Oslo og Akershus Vedtatt i Akershus fylkesting 2014-10-20 Forord Akershus fylkeskommunes

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1 Busstjenester på Romerike 2008 versjon 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Fremdriftsplan... 3 1.2 Oppdragets omfang... 4 1.3 Romerike... 5 2 GENERELT... 6 2.1 Definisjoner... 6 2.2 Om Oppdragsgiver... 7

Detaljer

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune H H KLARE FOR HYDROGEN Akershus og Oslo er den perfekte regionen for innføring av hydrogenbiler: klimavennlig hydrogenproduksjon et økende

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag...

Detaljer