SAKSFREMLEGG. Rådmannen gis fullmakt til å signere avtale med Arctic Race of Norway AS og Aronnesrocken, innenfor rammen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Rådmannen gis fullmakt til å signere avtale med Arctic Race of Norway AS og Aronnesrocken, innenfor rammen."

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/ Arkiv: 223 Sakbeh.: Dag Arne Johannessen Sakstittel: ARCTIC RACE OF NORWAY Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret bevilger en ramme på inntil kr for gjennomføring av teknisk bistand/tilrettelegging, profilering og folkefest/aktiviteter under Arctic Race of Norway Kostnadene dekkes over følgende poster: Kr dekkes over post: Alta vil utvikle nordområdene. Kr dekkes over post: Næringsutvikling i kommunen. Kr dekkes over formannskapets post / kultur. Kr dekkes over ASU drift (lønn prosjektleder, samt div.) Rådmannen gis fullmakt til å signere avtale med Arctic Race of Norway AS og Aronnesrocken, innenfor rammen. SAKSUTREDNING: Vedlegg: Forslag til avtale mellom Arctic Race of Norway og Alta kommune. Bakgrunn: Det internasjonale sykkelrittet «Arctic Race of Norway» 2014 vil foregå mellom Nordkapp og Tromsø. Rittet vil ha målgang på etappe 2 og start for etappe 3 i Alta. Datoer for rittet er satt til august. Rittet vil ha følgende etapper: Hammerfest Nordkapp Honningsvåg- Alta Alta Gildetun (Kvænangen.) Tromsø Tromsø Sykkelrittet arrangeres av Arctic Race of Norway AS (heretter ARN) i samarbeid med franske Amaury Sport Organisation (heretter ASO), som er en av verdens ledende arrangører av denne

2 type sportsbegivenheter. ASO er både produsent og teknisk arrangør av arrangementer som Tour de France, Vuelta a Espana, Tour Down Under (Australia), Paris Roubaix, Rally Dakar, internasjonale golfturneringer og maratonløp. Det er ASO som vil stå for den tekniske gjennomføringen av selve sykkelrittet og produksjon av TV bilder fra rittet. For å gjennomføre dette vil de bruke samme utstyr og virkemidler som under Tour de France. Det vil si at de kommer til Finnmark med 14 vogntog med utstyr som følger rittet bl.a. egne produksjonsbusser, podier m.m. 2-3 helikoptre vil sørge for TV bilder fra lufta. Kort sagt et profesjonelt opplegg. Norges Cykelforbund er også delaktig i arrangementet. I Norge har TV2 rettighetene til rittet og vil sende 2 timer hver dag fra selve rittet, i tillegg planlegges det en kveldssending fredag eller lørdag, hvor lokasjon ennå ikke er fastsatt. TV2 skal bruke samme team og reportere i Arctic Race of Norway som blir brukt under Tour de France (TdF.). Et TV selskap som kjøper rettigheter til ett arrangement fra ASO, forplikter seg også til å sende deres øvrige arrangementer. I fjor ble ARN vist på TV i 110 land, mens i 2014 vil TV bildene fra Alta sendes i 158 land! ARN er et fireårig prosjekt, men arrangørene har som målsetning å etablere dette rittet i et langvarig perspektiv. Nordland, Troms og Finnmark Fylkeskommuner har bevilget midler til gjennomføring av arrangementet i hele fireårsperioden. I tillegg er Statoil og Sparebanken Nord Norge inne som sponsorer. Sist inne som sponsor er ATEA Norge, som har forpliktet seg for 5 år. På grunn av at dette arrangementet produseres av ASO og at utbredelsen er som nevnt foran har Innovasjon Norge også bevilget midler til prosjektet. Rammene rundt arrangementet er en massiv Nord Norges reklame og markedsføring. Innovasjon Norge har sammen med Nord Norsk Reiseliv vurdert dette som svært viktig og deltar aktivt i organiseringen av profileringsarbeidet. Rittet ble i fjor arrangert i Nordland og Sør Troms, og blir karakterisert som en gedigen suksess, med en publikumstilstrømning man overhode ikke hadde forventet. I år skal altså rittet arrangeres i Troms og Finnmark og Alta vil ha en sentral rolle før og under rittet, som følge av at bl.a ASO vil ha sin organisasjon i Alta og at byen får målgang fredag 15. august og start lørdag 16. august. Formannskapet behandlet i august PS 126/12- en garantistillelse på ,- kroner for gjennomføring av Arctic Race of Norway. Pengene skulle belastes prosjektet Sykkelbyen. Dette ble ikke akseptert av prosjektets øvrige eiere, Statens Vegvesen og Finnmark Fylkeskommune, da de allerede hadde bevilget penger til ARN. Alta kommunes garantistillelse ble derfor realisert fra Rådmann/Ordførers ramme. Andre saksdok.: Kontraktforslag mellom ARN og Alta kommune.

3 Økonomiske konsekvenser: Tiltaket vil ha en økonomisk belastning på kr Kostnadene dekkes over følgende poster: Kr dekkes over post: Alta vil utvikle nordområdene. Kr dekkes over post: Næringsutvikling i kommunen. Kr dekkes over formannskapets post / kultur. Kr dekkes over ASU drift (lønn prosjektleder, samt div.) Vurdering: Sykkelrittet som skal arrangeres er i seg selv en stor hendelse, men den tekniske gjennomføringen utføres av en internasjonal organisasjon som har dette som jobb. Kommunenes bidrag til selve sykkelrittet er begrenset til teknisk bistand, samt skaffe vakter til krysningspunkt. Det er politiet som har det overordnede ansvar for sikker trafikkavvikling under rittet. Det viktigste for vår region er muligheten for profilering og markedsføring av hva Finnmark og Troms har å by på. Det er dette som også har størst fokus for det arbeidet Alta kommune, sammen med næringsliv, og organisasjonsliv i Alta må gjennomføre frem til medio august. Administrasjonen vurderer dette som en unik mulighet for markedsføring av Alta som bosted og destinasjon for turister/operatører. Altas deltakelse i dette arrangementet vil gi flere synergier i lokalsamfunnet for organisasjoner og næringsliv på kort sikt, men den viktigste effekten er den langsiktige der Alta profileres på TV i 158 lang, i tillegg til sosiale medier. Administrasjonen vurderer det som mest hensiktsmessig å organisere dette arbeidet som et prosjekt, med klare rammer slik at ansvarsforhold og økonomi ar avklart. Kommunene har en sentral rolle m.h.t. koordinering av oppgaver, men det er også viktig at f.eks gårdeiere, reiselivsbedrifter og øvrig næringsliv engasjerer seg i prosjektet. Prosjektet er tenkt organisert som følger:

4 Styringsgruppe Rådmannens ledergruppe Prosjektgruppe Ledere av arbeidsgruppene Arbeidsgruppe Teknisk bistand Arbeidsgruppe Folkefest Arbeidsgruppe Profilering Under hver av disse arbeidsgruppene vil det bli etablert undergrupper med særskilte oppgaver. For å få til ett godt arrangement er vi helt avhengige av flere medspillere. Vi vil ta kontakt med idrettslag, ulike kulturelle bidragsytere, næringslivet i Alta og ikke minst ett tett samarbeid med de andre kommunene i regionen som får ARN innom. Vi har allerede en tett dialog med Hammerfest, Kvalsund, Nordkapp, og Kvænangen kommune. Nord Norsk Reiseliv har en overordnet rolle m.h.t. profileringen av regionen og det er særdeles viktig at dette gjøres profesjonelt og blir koordinert skikkelig. Alta kommunes ansvar og oppgaver vil i første rekke være: 1) Teknisk bistand i forhold til beskrivelser og oppdrag fra Arctic Race of Norway og politiet. 2) Legge til rette for en folkefest før/ under og etter sykkelrittet. 3) Profilere kommunen og regionen. I vedlagt forslag til kontrakt pålegges kommunene ett stort ansvar i forhold til planlegging og gjennomføringen av sykkelrittet. Av tekniske krav og krav til service kan nevnes: Skaffe de nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter. Tilgjengelige arealer og lokaler. Sanitære forhold wc/ garderober. Renovasjon og renhold. Sikkerhet ifht sperring av biltrafikk. Utbedre traseen med nødvendige veiarbeid.

5 Fri bruk av parkeringsplasser. Skaffe 1000 meter veisperringer. Tilrettelegge for «public village» (festivalområde/stands.) Distribusjon av reklamemateriell. Lagerplass. Kommunene må påregne og utføre arbeid/oppgaver ifht gjennomføring av løpet. Det vil medføre økonomiske konsekvenser for kommunene. I fjor ble rittet arrangert for første gang, og selv om dette ble en publikumssuksess, er det stort forbedringspotensial. ARN har sammen med Visit Tromsø laget en «Dreiebok» som tar for seg oppgaver og gjøremål fra A til Å. Denne dreieboken forventes ferdig i løpet av kort tid. Det er derfor vanskelig å få en full oversikt over kostnadene. Etter samtaler med lederne av de forskjellige arbeidsgruppene har vi forsøkt å lage ett foreløpig budsjett. Kostandene inkluderer ikke eventuelle lønnsutgifter, men kommunen må forvente utlegg til idrettslag som påtar seg dugnadsoppgaver med f.eks veisperringer o.l. Profileringen av vår kommune i forbindelse med arrangementet vil være et samarbeid mellom Alta kommune og Nord Norsk Reiseliv. Kommunen vil være ansvarlig for å skaffe tilveie materiell og film som vi ønsker skal være en del av profileringen. Vi vil måtte påregne en del kostander ved produksjon og innkjøp av materiell og film. Tromsø kommune har behandlet saken i møte 15. mai og bevilget totalt 2,5 millioner til prosjektet og vil arrangere flere sykkelritt og byfest i denne anledning. Kvænangen kommune har satt opp et budsjett på ,- kroner hvorav kommunes selv har bevilget ,- kroner. Hammerfest kommune har budsjettert med ,- kroner, saken er ikke politisk behandlet pr. 20. mai. Hammerfest planlegger barneritt, byfest. Statoil som hovedsponsor ønsker særskilte opplegg der de har større installasjoner, slik som i Harstad og Hammerfest. Det er derfor ikke unaturlig at Hammerfest får noe drahjelp av Statoil i forbindelse med sitt arrangement. Profilering. Det legges opp til flere former for profilering. Vi skal ha en del historier rundt ulike «hot spots» fra Alta. Disse skal få ekstra fokus under TV sendingene som TV 2 skal bruke. Disse historiene vil også bli brukt av kommentatorene fra de ulike TV stasjonene som sender rittet. Eksempler på «hot spots» fra Alta vil være: Samiske Nordlysbyen Alta Alta Canyon Nordlyskatedralen Skiferdriver Alta Museum Kåfjordbrua (Kåfjords Historie)

6 Haldde Vi får maksimalt syv «hot spots» fra hver by, og Innovasjon Norge er også involvert i utvelgelsen og koordinering mellom kommunene. Sparebanken Nord Norge (SNN) er en av hovedsponsorene til Arctic Race of Norway. Banken ønsker å arrangere ett «Mini Arctic Race» der hovedarrangementet har innkomst, blant annet i Alta. Arrangementet vil kreve at kommunen setter av god plass ved start og målgang av rittet. Det vil ikke være aktuelt å bruke samme område som hovedrittet bruker pga sikkerhet. Det forventes stor publikumstilstrømning til arrangementet basert på erfaringene fra Administrasjonen har fått innspill fra SNN hvor de ønsker traseen lagt og hvilke tiltak vi må gjøre mht sperring av område. Utover det rent sportslige arrangementet, oppfordres kommunene å legge til rette for en skikkelig folkefest. Det er ønskelig med både folkeansamling langs traséene, men også få til spektakulære ting som kan skje langs løypa. Selv om sykkelrytterne vil suse forbi raskest mulig frem til mål, vil TV2`s idrettskommentatorer Dag Otto Lauritzen lage reportasjer korte innslag langs trasèen og stoppe der det skjer spennende saker gjøre intervjuer og filme det som skjer. «Aronnesrocken» arrangeres samme helg som ARN. For at ikke rocken skal havne i «skyggen» har Alta kommune en dialog med «Aronnesrocken» for å se på muligheten å flytte arrangementet fra Aronnes til Alta sentrum i år. «Aronnesrocken» er et gratis arrangement og henvender seg til et bredt publikum. Med rocken på Alta sentrum denne helgen ville det danne en flott ramme rundt både «Aronnesrocken» og «Arctic Race of Norway» sitt arrangement i Alta. Både for publikum og for Alta som arrangørby, vil dette være en vinn- vinn situasjon. Aronnesrocken har signalisert at de gjerne ønsker dette, men at kommunen må være med på å dekke noe av merkostnadene ved å flytte rocken til sentrum. Det er under utarbeidelse en avtale som vil regulere dette. Tilbakemeldingene fra fjorårets arrangørbyer har også vist at det påløp kostander knyttet til arrangementet som ikke var forutsett. Administrasjonen anbefaler derfor at man ikke iverksetter mange tiltak som må administreres og finansieres, men at Aronnesrocken får status som Alta Kommunes bidrag til folkefesten og at kommunen koordinerer innholdet sammen med arrangørene både at Aronnesrocken og ARN. I tillegg må det også forberedes en del tiltak/arrangement for å ta i mot om lag tilskuere som må ha, adkomst, overnatting, mat, drikke, tilgang til toaletter, Vi har i budsjettet satt av midler til folkefesten da det vil være utgifter knyttet til leie av telt, oppbygging av flyttbar scener og tilrettelegging for at eventuelt «Aronnesrocken» kan flytte sitt arrangement til Alta Sentrum. Økonomi Formannskapets vedtak i sak 126/12 er en garantistillelse overfor ARN som arrangør. Administrasjonen og arbeidsgruppene har satt opp noen overslag m.h.t hva som antas gjennomført i perioden frem mot august.

7 I posten for prosjektledelse er alle møtekostnader og personalkostander for selve prosjektledelsen tatt med. Teknisk bistand omhandler bl.a eventuelt leie av mobile toaletter, leie av gjerder, ekstra leie av sikkerhetsvakter(vakthold), evt. utbedring av kommunal veg, ekstra renovasjon, tilrettelegging for folkefest i parken og på tilstøtende tomt (enkel planering), eventuell tilrettelegging av infrastruktur (vann, strøm, IT). M.m. Til folkefesten er det budsjettert med merkostnader i forbindelse med arrangementet på Alta sentrum, herunder dersom det skal være en form for matfestival (leie av telt, benker og bord) og eventuelle tilleggs arrangementer. Profilering av Alta gjøres i samarbeid med Innovasjon Norge og Nord Norsk Reiseliv. Her er det blant annet tenkt på arbeid med tekster, historiske fakta, bildefremskaffelse, nye bilder/videoer/filmsnutter m.m som vi må ha klart for produsenten slik at dette kan tas inn i produksjonen av bildene fra Alta. Foreløpig budsjett: Prosjektledelse Teknisk bistand Folkefest Profilering Sum Det er viktig at så mange som mulig kan sette av tid til å bidra til denne folkefesten. Ved å vise frem kommunen og byen vår fra dens beste side med bilder som vises til «hele verden» - kan man trygt si at Alta blir solid lagt merke til. Rittet gikk for førte gang i 2013 fra Bodø via Lofoten- Sortland til Harstad. Det merkes allerede ett år etter rittet en økt interesse for å besøke disse stedene. Arctic Race of Norway blir et fantastisk utstillingsvindu for Alta som by og reisemål. Rittet vil vise både kommunen, landskapet, folkefesten og vår kultur på en imponerende måte. Vi må bare håpe at publikum og de som ser rittet på TV, både utenlandske og norske, vil oppdage mer av alt vi har å tilby av opplevelser, aktiviteter og ikke minst sykkelmuligheter i regionen. Arrangørbyene i fjor gjorde en fantastisk markedsføringsjobb som vi nyter godt av i år. I 2014 vil det være vår oppgave å sørge for at denne stafettpinnen gis videre med det best mulige utgangspunktet, slik at arrangementet også neste år vil bli en suksess. Alta, Bjørn- Atle Hansen Rådmann Oddvar Kristian Konst Kommunalleder ASU

8 Dag Arne Johannessen Saksbehandler

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Byrådssak 121/13. Sykkel-VM 2017 ESARK-0182-201110183-57

Byrådssak 121/13. Sykkel-VM 2017 ESARK-0182-201110183-57 Byrådssak 121/13 Sykkel-VM 2017 EKHA ESARK-0182-201110183-57 Hva saken gjelder: Dette er en oppfølging av sak 54-12 «Søknad om Sykkel-VM 2016», og her fremlegges muligheter, konsekvenser og forutsetninger

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 04.03.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune.

På denne bakgrunn fremmer byrådet nå sak om etablering av arrangementsselskap i Bergen kommune. Byrådssak 216/14 Etablering av arrangementsselskap BOBS ESARK-0042-201416217-1 Hva saken gjelder: Byrådets intensjon om å etablere et arrangementsselskap finnes i flere kommunale dokumenter. I byrådets

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.03.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 OBS! Merk møtestart Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 13.12.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 30.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00

Nordkapp kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Rådhuset Dato: 04.05.2006 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Møteinnkalling. Muntlig orientering om regnskap 2009 og oppfølging av budsjett 2010. Status og framdrift kommuneplanens arealdel.

Møteinnkalling. Muntlig orientering om regnskap 2009 og oppfølging av budsjett 2010. Status og framdrift kommuneplanens arealdel. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 27 39 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: Til drøfting: Kommunestyresalen, Rødberg 11:00 OBS merk klokkeslett! Prinsippdiskusjon ekstra

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 04.03.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes pr

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller telefon 977 34965

Detaljer

ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S

ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S Evalueringsrapport utarbeidet for Næringsseksjonen i Fredrikstad kommune Av Knut Aarvak Stiftelsen Østfoldforskning September 2001 RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR.40.01

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 1

SLUTTRAPPORT. Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 1 SLUTTRAPPORT Evaluering Destinasjon Nordlysbyen Side 1 Innhold 1. Forord... 4 2. Attraksjonsbygging... 5 2.1 Nordlysattraksjon forprosjekt... 5 2.2 Sentrumsattraksjon... 6 2.3 UNESCO`s verdensarvliste

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Møtedato: 27.05.2014 Møtested: Viksjøen

Detaljer

GOL REISEMÅL, SØKNAD OM STØTTE TIL FÅREFESTIVALEN 2011 OG 2012

GOL REISEMÅL, SØKNAD OM STØTTE TIL FÅREFESTIVALEN 2011 OG 2012 SAK 20/11 GOL REISEMÅL, SØKNAD OM STØTTE TIL FÅREFESTIVALEN 2011 OG 2012 Saksopplysning Gol Reisemål AS søkjer om kr. 150.000 i støtte pr. år, til Fårefestivalen i 2011 og 2012. Andre større bidragsytarar

Detaljer