InfoSkriv nr 4/2014. Arbeidet starter i Turbinvn 13 jamfør tidligere mottatt mail fra styret.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "InfoSkriv nr 4/2014. Arbeidet starter i Turbinvn 13 jamfør tidligere mottatt mail fra styret."

Transkript

1 InfoSkriv nr 4/2014 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Hjemmeside: Kontaktinformasjon til styret i Turbinen borettslag - se siste side GENERALFORSAMLING av 161 andelseiere møtte, men styret velger å se positivt på det elendige oppmøtet og tar det som et tegn på at ALLE andelseiere/ beboerne i Turbinen borettslag er kjempefornøyd med arbeidet som styret har lagt ned i 2013/2014. Da styret ble enstemmig gjenvalgt går vi derfor ut fra at vi har deres fulle tillit om at vi også i 2014/2015 vil gjøre ett fremragende stykke arbeid! DUGNAD! Nok en vellykket dugnad er i havn godt støttet av velvillige værguder og fantastisk innsats fra små og store hjelpere!! 1000 takk til alle fra styret! Oppmøtet var som vanlig stort og ivrige dugnadsarbeidere stilte i kø for registrering og tildeling av arbeidsoppgaver. Leker i gårdsrommet Flere beboere har klagd på at det er nesten umulig å komme fram til inngangsdørene i atriet og folkene som har ansvaret for vedlikehold av grøntområdene får ikke gjort jobben sin fordi det flyter av leker over alt! Så vær snill, rydd leker! Sykkelboder ; utnyttelse av sykkelstativer og parkering av scootere/ mopeder Sykkelboden under trappa til atriet er det eneste stedet hvor det er lov til å parkere scootere/mopeder. Da styret ønsker at også våre yngste beboere skal kunne være med på arbeidsoppgavene under dugnaden valgte vi i år å impregnere gulvet på takterrassen i nr 7 med grønnsåpe. Mange av beboerne er eiere av scootere/ mopeder og styret ser at det er vanskelig for disse å finne parkeringsplass i sykkelboden. Da det er ledig plass både i stativene under trappa, i stativet inne i bodområdet og i sykkelboden mellom Turbinvn 7 og 9 (inngang fra smuget mellom Møllehjulet og Turbinen), ber vi om at du som har sykkel i sykkelboden under trappa benytte deg av de ledige plassene i sykkelstativene slik at det frigis plass for parkering av scootere/mopeder. Vedlikehold - fellesområder Styret har fått beskjed fra entreprenør om utskifting av håndløpere på rekkverk og maling av treverk vil starte i uke 25. Arbeidet starter i Turbinvn 13 jamfør tidligere mottatt mail fra styret. Ivrige dugnadsarbeidere på takterrassen i Turbinvn 7 Redaksjon avsluttet:

2 Også møblementet på takterrassen, som trengte sårt til vedlikehold, fikk seg en omgang med såpe og vann av store og små dugnadsarbeidere. Innkjøpt olje rakk dessverre ikke til så møblene trenger fremdeles en omgang olje.. Styret hadde tatt lærdom fra tidligere års dugnader så i år ble det dannet ett arbeidslag på 8-10 personer som fikk ansvaret for olje espalierene i gårdsrommet. Utstyrt med stiger i forskjellige størrelser gikk arbeidet raskt og effektivt og for første gang ble alle espalierene oljet i løpet av dugnaden, slik at ingen trengte å stille opp i ettertid for å fullføre jobben! Styret vil også rette en stor takk til dere som koste dere med grillmat på plattingen ved vannspeilet etter at dugnaden var ferdig plassen var helt blåst, ikke spor av søppel etter dere! UTBYGGINGEN I KVÆRNERBYEN Redaktøren har vært i kontakt med de ansvarlige for utbyggingen av de forskjellige feltene i Kværnerbyen og under følger mottatte rapporter fra: Og etterpå var det sosialt samvær for alle både nye og gamle Kværnerby-beboere foran Fyrhuset! Prosjektleder Ragnar Muri nærmiljøet i Kværnerbyen: 1. Dreieskiva-kvartalet - arbeidet med sitteområdet og området for streetbasketball nordøst for kvartalet pågår. Etter planen skal sitteområdet ferdigstilles i juni og området for streetbasketball medio juli. 2. Torget Smeltedigelen - arbeider med siste det av torget er i gang og skal etter planen ferdigstilles til 1. september Utstilling av industrielementer - arbeidet med oppsetting av fem av i alt seks gjenbrukselementer starter opp om ikke lenge og arbeidet skal etter planen være ferdig i løpet av juni Det sjette elementet har tilknytning til Franciskvartalet og settes opp noe senere av praktiske årsaker. 2

3 4. Nytt apotek åpner i Turbinvn vis a vis Kiwi etter fellesferien. Arbeidet med å tilpasse apotekets inngangsparti vil bli utført ca medio juni Prosjektleder Wenche Yndesdal - felt B2 - B5 Felt B3 Kværnerbyen terrasse Byggetillatelse er pr. dato gitt for kjeller, samt hus A og B, husplassering se illustrasjonsbilde under. Grunnarbeider på felt B2 B5 vil pågå gjennom sommeren og utover høsten Betongarbeider i felt B2 har startet Kalksementstabilisering av leire er ferdigstilt Det vil være aktivitet på byggeplassen gjennom hele sommeren Prosjektleder Harald Renskaug - felt E3 E4 - Felt E3 Pelton borettslag Innflyttingen i hus D startet 12. mai og er ferdig 22. mai Dette har gått bra og det er kun deler av fellesareal og gårdsrom som er åpnet for bruk. Innflytting hus C (langs Freservn) starter opp 16. juni. Hus B (mot Francis) har innflytting i august og hus A (langs vannspeilet) får innflytting i september. Utomhusarealer langs vannspeilet ferdigstilles samtidig eller i etterkant av utomhusarbeider i Pelton-kvartalet. Felt E4/Francis borettslag Fremdriften går mye bedre på Francis enn på Pelton, grunnet erfaringene entreprenøren gjorde i Peltonkvartalet. Produksjonen er optimalisert og noen underentreprenører er skiftet ut, slik at fremdriften blir bedre og mer forutsigbar. Det går mot tette tak i Francis-kvartalet i løpet av mai måned, mens samtlige hus er tette i løpet av sommeren. Kranselag, som alle bygningsarbeidere forventer, er planlagt rett etter sommerferien. Fremdriften går etter planen som sier innflytting i hus C og D (mot Pelton-kvartalet) i 4. kvartal Innflytting hus A (langs Turbinvn) og B (langs Freservn) blir 1. kvartal Når det gjelder utomhusarealer i Francis-kvartalet og området mot vannspeilet, se illustrasjonsbilde under, så blir nok ikke dette ferdigstilt før våren 2015 når temperaturen tilsier at dette lar seg gjøre. Omregulering av grøntområdene rund Kværnerbyens vannspeil ble tidligere reguleringsbestemmelser for nevnte område endret av Byrådsavdelingen for byutvikling. Endringene er en forutsetning for den planlagte adkomstveien fra Freservn (bak Kværnerbyen barnehage) til Arrangementfabrikken (den store mursteinsbygningen ved vannspeilet hvor OBOS eiendomsdrift AS holder til). Illustrasjonsbilde som viser trapp til vannspeilet fra gårdsrommet i Pelton I slutten av september har alle beboere i Pelton overtatt sine boliger og utomhusarealer i gårdsrommet skal da også være ferdigstilt. Illustrasjonsbilde som viser parken som kommer mellom Francis og vannspeilet Resultatet av endringene er en liten økning av dagens grøntområder som i framtiden vil bestå av; Parkområde med amfi mellom Francis-kvartalet og vannspeilet (park 1) Hele området mellom Turbinvn 28 (Fyrhuset) og Turbinvn 32 (Kværnerbyen barnehage), inklusiv Kværnerdammen, grøntområdene rundt dammen og gangveien ved barnehagen og, så 3

4 vidt jeg kan se av planforslaget av , deler av barnehagens uteområde (park 2). Den grønne skråningen fra Turbinvn 30 og opp mot gangveien (park 3) Nytt grøntområde som kommer langs Kværnerbyen terrasse og gangveien som går opp langs Kværnerdalen barnehage (park 4) Den skannede kopien av planforslaget ble dessverre noe uklar grunnet forminskelse. Enebakkvn slik at den vil følge Alna gjennom planlagt bebyggelse. Arnljot Gellines vei 1: Informasjonsmøte ble arrangert i desember 2013 og i følge godkjent møtereferat av 21/ har utbygger Olav Thon Eiendomsselskap ASA i den nye planen som ble presentert redusert fotavtrykket med ca 20% og bygningstype fra lamell til 8 etasjes punkthus. Endring av bygningsform har redusert bygningens fasader mot Alna og Arnljot Gellines vei med ca 50%. I følge Plan- og bygningsetatens kommentar er det lagt opp til en for høy utnyttelsesgrad og denne må reduseres. I tillegg er utbygger pålagt å plassere parkeringskjeller lavere i terrenget slik at høyde på planlagt støttemur mot Enebakkvn reduseres. I følge reguleringsbestemmelsene skal park 2,3 og 4 beplantes med variert vegetasjon og i alle parker skal det være tillatt og sette opp skulpturer og installasjoner for lek og opphold. Pr i dag er det ikke mye som minner om park med variert vegetasjon på plassen foran Fyrhuset eller på gangveien ved barnehagen så det blir spennende å se hvilke planer OBOS har for området! NÆRMILJØET I tidligere numre av TURBINposten har det vært nevnt at det jobbes med planer for utbygging av både Jøtultomta (de gamle hvite fabrikkbygningene mellom Dreieskiva-kvartalet og Enebakkvn) og tomta på hjørnet av Arnljot Gellines vei 1 og Enebakkvn (der billakkeringsverkstedet ligger). Jøtul-tomta: 6. februar 2014 ble det arrangert informasjonsmøte om planarbeidet i regi av Plan- og bygningsetaten. I følge møtereferatet har utbygger inngått samarbeid med Selvaag bygg ASA om utviklingen av planområdet. Videre fremgår det at det arbeides med to alternativer, hvor av alternaiv 2 også omfatter felt F1 i Kværnerbyen (området med gammel murbebyggelse (Tony s backyard, Fyrhuset og Arrangementfabrikken) og OBOS er involvert. Begge alternativer legger opp til åpning av Alna gjennom området og alternativ 2 vil i tillegg flytte gangveien mellom Kværnerbyen barnehage og KULTUR I KVÆRNERBYEN 24. juni kl 18:00 St. Hans-feiring ved Kværnerdammen Tradisjonell St. Hansfeiring i borettslagenes regi med grill, bål og trekkspill. Ferie og fulle postkasser Et lite hjertesukk fra vår blide og hjelpsomme postmann: Postkassene våre er små og de blir lett fylt opp med reklame hvis du er bortreist noen dager og da får postmannen problemer med å levere posten! Vet du at du kan stoppe posten din mens du er på ferie? På under valget Meld adresseforandring finner du Bestill oppbevaring av post. Det koster deg noen kroner, men da er du sikker på at posten din ikke er blitt borte mens du har feriert. VAKTMESTER N! Det er fremdeles noen som kaster sneiper ut fra terrassene rundt omkring, og vaktmester n ber alle om å bruke ASKEBEGER også på terrassen! VIKTIG MELDING FRA VAKTMESTER N! Vær snill og sett fra deg det du bærer på og bruk begge hender når du skal åpne inngangsdøra. 4

5 Hver gang du bruker enhåndsgrep, det vil si at nøkkelen brukes som døråpner, dras låsesylinderen ut av stilling og resultatet over tid er at låsen ødelegges og låsesmed må tilkalles for å bytte lås noe som koster borettslaget det vil si deg og meg - flere tusen kroner pr gang. Søppelsortering Containerne i søppelrommet er for vanlig husholdningsavfall/ plast og papir/papir og alle poser skal knyttes godt igjen med to knuter - før posene kastes. Følger alle denne enkle regelen vil vi få triveligere søppelrom uten stygge gulv og vondt lukt. Glass, flasker og tomme rengjorte hermetikkbokser m.m. skal ikke kastes i søppelcontgaineren, slikt avfall skal leveres i returpunktet som står ved bussholdeplassen under motorveibrua. Har du gamle møbler, kofferter, støvsugere eller andre større ting som du ønsker å bli kvitt? Vær snill og respekter at slikt avfall IKKE skal settes på gulvet i søppelrommet. Dette er avfall som du enten må oppbevare i boden til neste gang det blir satt ut container for innsamling av ting & tang eller så må du selv bringe det til en gjenbruksstasjon. Innsamlingscontainer blir satt ut i uke 39. App for kildesortering Er du usikker på kildesorteringen og hva det du kildesorterer blir til? Renovasjonsetaten har laget en app som du kan laste ned fra : Apropos søppel, har du gamle, fullt bruk bare klær som du gjerne skulle bli kvitt? I krysset Enebakkveien/ Smålensgata oppe på Vålerenga (plassen ved siden av jernbanebrua) står det en container fra Frelsesarmeen som venter på ditt bidrag! Tett toalett? Vær snill, ikke kast olje- eller kjemikalieholdig avløpsvann, bleier, bind, skurekluter m.m. i toalettet! Og vær spesielt oppmerksom på wc-renseprodukter som henges over kanten på WC-en. Forsvinner holderen ned i toalettet vil den sette seg fast i rørsystemet og fører etter hvert til total blokkering av avløpsrøret. Skyldes tett avløp en slik plastholder må rørlegger inn i bildet og rørene må kontrolleres med TV- eller videokamera noe som du må betale selv. Renhold av sluk og vannlåser I følge rørlegger n bør sluket rengjøres hver 3. måned - og når du først er i gang tar du selvsagt og renser vannlåser både på kjøkken og bad - anbefalingene her er halvårlig rens. Er du av den gamle skolen som bruker PLUMBOpulver til å rense sluk & rør? Ikke gjør det bruk flytendeavløpsåpner! P.S. Har du husket å vaske filterinnsatsen på kjøkkenvifta? Dette er også noe som må gjøres jevnlig for at luftekanalen ikke skal tettes av fettos. AppStore GooglePlay D.S Bruker du matolje/frityrolje? Brukt matolje/frityrolje er en ressurs som IKKE skal helles i vask/wc eller kastes i matavfallet! Oljen skal samles opp og leveres på en gjenbruksstasjon. EE-avfall & farlig avfall Husk innsamling av EE-avfall og farlig avfall den 1. mandagen i måneden! I den røde tønna som står i søppelrommet kan du kaste alle typer batterier unntatt bilbatterier - og små elektriske apparater som barbermaskiner, mobiltelefoner, ledninger, datautstyr, hårfønere, vannkokere, elektriske leker, blinke sko m.m og SMÅ rester av maling/beis/lakk og whitespirit. LYSE, VARME SOMMERKVELDER og bruk av terrasser Styret minner om at lyder forsterkes i stille sommerkvelder/-netter og ber om at du tar hensyn til naboer som kanskje vil sove når kvelden faller på.. 5

6 GENERELL INFORMASJON TIL BEBOERNE Trenger du hjelp ved akutt vannlekkasje? Ring Nabobråk? Ser/hører du personer med unormal adferd? Ring vekteren fra Securitas bomiljøtjeneste, telefon , når du føler de utrygg. Vekteren er der for din skyld og det koster deg ingen ting! Utleie av parkeringsplasser og spørsmål om parkering Styret i borettslaget er ikke rette vedkommende ved spørsmål om dette! All parkering i Kværnerbyen eies av OBOS forretningsbygg AS v/ OSLOgarasjene og alle spørsmål knyttet til parkering SKAL stilles til OSLOgarasjene v/ Signild Fjeld tlf Vær snill og respekter dette! KONTAKTINFORMASJON OG HENVENDELSER TIL STYRET Styret minner om at henvendelser til borettslaget skal skje SKRIFTLIG, enten via styrets mailadresse: eller pr brev som legges i borettslagets postkasse ved innkjøringen til parkeringshuset mellom Turbinvn 11 og 13. Tilbakemelding på henvendelser til styret Svartid på henvendelsen er avhengig av hva du spør om og om styret må hente inn informasjon og/eller styrebehandle saken. Må saken opp i styret har vi styremøter med 6 ukers mellomrom og du vil først få svar etter at saken er behandlet på styremøtet. Kontortid Innkomne henvendelser besvares av borettslagets beboerkontakt som har kontortid på torsdager. Styret gjør oppmerksom på at henvendelser som blir sendt styret etter kl 17:00 på torsdag først vil bli besvart torsdag i uka etter. Styrets sammensetning : Leder Torild Hammer, Turbinvn Nestleder Nicolas Kvedalen, Turbinvn Styremedlemmer: Camilla Marie Andersen, Turbinvn Eline Myrli, Turbinvn Jon Hilmar Edvardsen, Turbinvn Varamedlem: Line Valderhaug, Turbinvn Berit Smaaskjær - ansvarlig for utgivelse av TURBINposten og borettslagets hjemmeside Valgkomité: Bjarne Otto Strøm, Turbinvn 9 Mohamoud Ugas Ayah, Turbinvn 13 6

InfoSkriv nr 4/2012 NYTT FRA STYRET!

InfoSkriv nr 4/2012 NYTT FRA STYRET! InfoSkriv nr 4/2012 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no - blogg: www.ikværnerbyen.no Kontaktinformasjon til styret - se siste side NYTT FRA STYRET! Kildesortering Nå når

Detaljer

InfoSkriv nr 6/2011. Berit og Torild NYTT FRA STYRET

InfoSkriv nr 6/2011. Berit og Torild NYTT FRA STYRET InfoSkriv nr 6/2011 Redaktør: Berit Smaaskjær - Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no - blogg: www.ikværnerbyen.no Kontaktinformasjon til styret - se siste side skadeforsikring AS, blant annet er vi nå

Detaljer

InfoSkriv nr 6/2010. Redaktør: Berit Smaaskjær & Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no www.ikværnerbyen.no

InfoSkriv nr 6/2010. Redaktør: Berit Smaaskjær & Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no www.ikværnerbyen.no InfoSkriv nr 6/2010 Redaktør: Berit Smaaskjær & Torild Hammer Nettsted: www.turbin1.no www.ikværnerbyen.no Kontaktinformasjon til styret - se siste side Sommeridyll Lekende barn - foto: B. Smaaskjær juni

Detaljer

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt?

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt? .. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008 Frydendal Nytt Utgis av styreleder i Boligsameiet Frydendal Søndre Styret 2008/09 Leder: Steinar A. Engebretsen, NF 98 styreleder@nedrefrydendal.no Styremedlemmer: Kristin

Detaljer

BORETTSLAGET/2 (2009 ---)

BORETTSLAGET/2 (2009 ---) BORETTSLAGET/2 (2009 ---) s. 7. Referat styremøtet 13. Mai 2009 s. 10. Styret 2009 (med konto og prs.nummer) s. 11. Styret 2009 (uten konto og prs.nummer) s.12. Infoskriv mai 2009 s.14. Innkalling til

Detaljer

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag.

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag. Beboerinformasjon Flaen Borettslag mars 2012 Dette blir den siste beboerinformasjonen vi sender ut med nåværende styret, det er planlagt å komme med ny beboinfo i juni. Information in English Do you need

Detaljer

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2012

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 3/2012 GENERALFORSAMLINGEN 2012 Borettslaget avholdt sin ordinære generalforsamling den 5. juni i aulaen på Hellerud videregående skole.

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

Nummer 1/2012 1. februar 2012

Nummer 1/2012 1. februar 2012 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 1/2012 1. februar 2012 GENERALFORSAMLINGEN 2012 Borettslagets generalforsamling avholdes onsdag den 9. mai, kl 19.00

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER

NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER 1 NYTTIG INFORMASJON TIL NYINNFLYTTEDE BEBOERE OG TIL DE SOM ALLEREDE BOR HER Vi er glade for å ønske nye beboere velkommen i Lersolveien borettslag. Vi er et borettslag som består av 5 blokker med 12

Detaljer

Tverrbakken, 10.03.11. Styret informerer

Tverrbakken, 10.03.11. Styret informerer Tverrbakken, 10.03.11 Styret informerer 1. Årsresultat og budsjett for 2011 2. Fellesmåling av strøm er sagt opp av Hafslund. Det ser ut til at vi får tilbud om å kjøpe strøm på samme betingelser som hittil!!

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG 1 FORORD Denne håndboken erstatter alle andre rundskriv om husordensregler og viktige opplysninger for eiere i LØVÅSEN BORETTSLAG. Meningen er å samle alt på et sted, bortsett fra kalenderen som angir

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

GREFSEN TERRASSEPOST

GREFSEN TERRASSEPOST GREFSEN TERRASSEPOST STYRET INFORMERER 3. UTGAVE - JUNI 2015 Kjære sameier. Dette er årets andre informasjonsskriv fra styret. Her vil vi oppsummere status på både pågående og avsluttede saker som styret

Detaljer

Ammerudenganytt. Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 2-15 årgang 27. mai 2015

Ammerudenganytt. Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 2-15 årgang 27. mai 2015 Ammerudenganytt Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 2-15 årgang 27. mai 2015 GENERALFORSAMLINGEN 2015 GODT FRAMMØTE Borettslagets ordinære generalforsamling

Detaljer

LINDA. Bomiljøvakta. Ekstraordinar generalforsamling Ski-VM i Jerikobakken Sorggruppe i Groruddalen. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2011

LINDA. Bomiljøvakta. Ekstraordinar generalforsamling Ski-VM i Jerikobakken Sorggruppe i Groruddalen. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Bomiljøvakta Ekstraordinar generalforsamling Ski-VM i Jerikobakken Sorggruppe i Groruddalen Innhold Leder... Bomiljøvakta... Nytt fra styreleder... Juletrefest...

Detaljer

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Komprimatorbil Generalforsamling Åpning av treningspark Taklekkasje i Innhold Leder... Spurvehauk i borettslaget igjen... Nytt fra styreleder... Dugnad...

Detaljer

Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag

Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag Beboerhefte for Klyve 1 Borettslag Utgitt 2015 Litt Informasjon Beboerhefte hva er det? Å bo i borettslag innebærer at fellesskapet har noen regler og forordninger som alle må forholde seg til for at vi

Detaljer

RINGREVEN. Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL

RINGREVEN. Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL RINGREVEN Nr. 4-2014 42 årgang Desember 2014 GOD JUL STYRELEDEREN HAR ORDET HEI IGJEN! Da har vi kommet godt ut i julemåneden og adventstiden er snart over. Regner med at mange har startet med diverse

Detaljer

NYHETSBREV PILOTEN FORNEBU HAGEBY TUN 1 FOR SAMEIENE VIKTIGE SAKER. Husordensregler. Regler for parkering Henting av juletrær

NYHETSBREV PILOTEN FORNEBU HAGEBY TUN 1 FOR SAMEIENE VIKTIGE SAKER. Husordensregler. Regler for parkering Henting av juletrær Piloten og Fornebu Hageby Tun 1 boligsameier Julen 2013 Årgang 2 Nummer 1 NYHETSBREV FOR SAMEIENE PILOTEN OG FORNEBU HAGEBY TUN 1 VIKTIGE SAKER Husordensregler Regler for parkering Henting av juletrær

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE onsdag 14. april 2010 kl 19:00 Klubbhuset på Føyka 1.1) Valg av møteleder 1.2) Valg av møtesekretær 1.3)

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

LOHØGDA-NYTT GJENGER I KJELLERE INFORMASJONSMØTE OM VEDLIKEHOLDSPLANEN

LOHØGDA-NYTT GJENGER I KJELLERE INFORMASJONSMØTE OM VEDLIKEHOLDSPLANEN LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 1/2012 INFORMASJONSMØTE OM VEDLIKEHOLDSPLANEN OPAS (OBOS Prosjekt AS) har foretatt en grundig gjennomgang av borettslaget og utarbeidet en

Detaljer

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 2/2012 VEDLIKEHOLDSPLANEN GODT INFORMASJONSMØTE Den 29. februar inviterte styret beboerne til informasjonsmøte om vedlikeholdsplanen. OBOS

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Sloreåsen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag www.nordensvei.no 1 Innholdsfortegnelse Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Hva er en andelseier

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer