SoundStation2W. Brukerveiledning og administratorveiledning BRUKERVEILEDNING / ADMINISTRATORVEILEDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SoundStation2W. Brukerveiledning og administratorveiledning BRUKERVEILEDNING / ADMINISTRATORVEILEDNING"

Transkript

1 SoundStation2W Brukerveiledning og administratorveiledning BRUKERVEILEDNING / ADMINISTRATORVEILEDNING

2 VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSJONER Når du bruker telefonutstyret, bœr du alltid fœlge disse sikkerhetsreglene for å redusere risikoen for brann, elektrisk stœt og personskade. Les og forstå alle instruksjonene. Følg alle advarsler og instruksjoner som er merket på apparatet. Installering må alltid utføres i samsvar med alle nasjonale regler for installasjon av ledningsnett. Strømuttaket som dette apparatet er koblet til, må installeres nær utstyret, og må alltid være lett tilgjengelig. Det kan være farlig å senke utstyret ned i vann. For å unngå elektrisk støt må du ikke bruke dette utstyret mens du dusjer eller ligger i badekaret, eller når du er våt. Hvis du mister utstyret ned i vann ved et uhell, må du ikke plukke det opp før du har koblet fra alle ledninger. Du må ikke koble strøm til dette utstyret igjen før det har tørket skikkelig. Unngå å bruke dette utstyret i tordenvær. Det er en liten risiko for elektrisk støt fra lynnedslag. Viktige samtaler bør være korte. Selv om det er installert beskyttelsesutstyr som skal hindre overspenning i hjemmet eller på arbeidsplassen din, er det umulig å beskytte seg 100 % mot lynnedslag. Hvis du har mistanke om en naturgasslekkasje, må du melde fra om det med en gang. Men bruk en telefon som er litt unna det aktuelle området. De elektriske kontaktene på SoundS tation2w kan skape en liten gnist. Selv om det er usannsynlig, er det mulig at denne gnisten kan tenne på sterke gasskonsentrasjoner. Putt aldri noen slags gjenstander inn gjennom åpningene i SoundStation2W. Du kan komme borti farlige strømpunkter eller kortslutte deler, og dette kan føre til elektrisk støt. Søl aldri væske av noe slag på telefonen. Hvis du har sølt væske, må du ta kontakt med servicepersonell. For å redusere risikoen for elektrisk støt må du ikke demontere SoundStation2W. Hvis du åpner eller fjerner deksler, kan du utsette deg for høy spenning. Hvis du bruker utstyr som har blitt satt sammen på feil måte, kan du få elektrisk støt. Hvis telefonen ikke fungerer som den skal, se delen som beskriver hvordan du kontakter service. Telefonnummeret til kundestøtte finnes bak på omslaget til dette heftet. Installer aldri telefonledninger når det lyner. Installer aldri telefonkontakter på våte steder uten at kontakten er spesiallaget for bruk i våtrom. Berør aldri uisolerte telefonledninger eller -terminaler uten at telefonledningen er trukket ut av telefonkontakten. Vær alltid forsiktig når du installerer eller endrer på telefonledninger. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

3 Innholdsfortegnelse Takk... 5 Oversikt... 5 Deleliste... 6 Installere SoundStation2W... 7 Funksjoner... 9 LED-indikatorer... 9 Knapper... 9 Forstå skjermen... 9 Trådløs teknologi Sikkerhet Mobiltelefonmodus Bruke SoundStation2W Ringe opp Svare på et anrop Svare på et annet anrop Avslutte en samtale Parkere en samtale Dempe en samtale Samtaletimer Ringe opp på nytt Ringe et nummer med hurtigoppringing Ringe opp med telefonlisten Justere ringevolum Justere volum for summetone Justere høyttalervolum Justere skjermkontrast Velge ringetype Justere bakgrunnsbelysning Språk Telefonkonferanse - ved hjelp av -knappen Legge til en samtale Programmerbar tast for bro Telefonliste Vise systeminformasjon Dvalemodus Lading Ekstra lydutgang Søke etter konsollen Oppsummering av skjermmeldinger... 25

4 Innholdsfortegnelse Problemløsing Intet signal Ingen summetone Ringer ikke Flimrende LCD-skjerm Inntastingen blir ikke registrert Dump lyd eller tønnelyd ved mottak Korte perioder med stillhet, ekko eller brudd i samtalen Fysisk skade Best mulig ytelse Administratoroppsett Oversikt Passord Informasjon om plassering Telefonsystem Flash Timing Diagnostikk Mikrofontest Test av konsollhøyttaler Gjenopprette standarder Oppgradere programvare Spesifikasjoner og garantiinformasjon Begrenset garanti og erstatningsansvar Dokument J - Kundeinformasjon CE-merke R og TTE-direktiv Sikkerhetsmerknader... 41

5

6

7

8 Monteringsalternativer Både hovedenheten og konsollen kan monteres på en vegg hvis det er Œnskelig. Hovedenheten kan også monteres under et bord. Skruehull for montering finnes bak på enhetene. Konsollen kan også låses på plass med en standard sikkerhetskabel for bõrbare datamaskiner. Denne funksjonen er beregnet for rom der det er viktig å sikre at telefonen ikke blir fjernet, og der det er Œnskelig å unngå den analoge telefonkabelen til veggen. På siden av konsollen finnes et festepunkt som passer i låseenden av kabelen. Hull for veggmontering Undersiden av konsollen og hovedenheten Brukerveiledning for SoundStation2W - 8

9 :00

10 Trådløs teknologi SoundStation2W leveres i to forskjellige formater. Produktet bruker enten standard 2,4 GHz WDCT (Worldwide Digital Cordless Telecommunications)- teknologi, eller standard 1,8 GHz DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)-teknologi. WDCT er vanlig i nord-amerika, syd- Amerika og Kina, mens DECT brukes i Europa, Australia og deler av Asia. WDCT og DECT er DSP- protokoller (Digital Spread Spectrum), som er pålitelige, sikre og har stœtte for glimrende stemmekvalitet og en lang rekke oppringningsfunksjoner. DSP- teknologi er brukt av det militõre i mange år, fordi det er liten fare for avbrudd eller forstyrrelser. DSP-teknologien bryter talestrœmmen opp i små fragmenter og sprer dem over en rekke frekvenser fœr de sendes til mottakeren. Bare den mottakeren som er spesifikt registrert til senderen er i stand til å sette signalet sammen igjen til en talestrœm. SoundStation2W -konsollen og basestasjonen fungerer både som sendere og mottakere. Konsollen setter bare sammen signalet som er sendt fra den tilhœrende basestasjonen, og omvendt. Konsollen fungerer innen 50 meter fra den tilhœrende basestasjonen. En-til-en-samkjŒring av konsoll og basestasjon gir sikker overfœring av stemmesignaler. SoundStation2W bruker DSP-teknologi og koding med frekvenshopping. Ved frekvenshopping overfœres fragmentene i lydsignalet over hurtig vekslende frekvenser i GHz 2,4 og GHz 1.9-båndet. Med frekvenshopping er SoundStation2W i stand til å automatisk oppdage og unngå potensielle kilder til forstyrrelser, for eksempel andre SoundStation2W - telefoner eller x WLAN-klienter. Sikkerhet SoundStation2W er en svõrt sikker lœsning for talekommunikasjon. Det finnes fem faktorer som bidrar til den hœye sikkerheten: 1. Spesifikk kommunikasjon mellom unik konsoll og basestasjon. 2. WDCT- og DECT- DSP- teknologi gir sikker overfœring. 3. Implementering av WDCT eller DECT med frekvenshopping gjœr det enda vanskeligere å fange opp stemmesignalene biters stemmekryptering mellom basestasjonen og konsollen. Dette gjœr SoundStation2W -lœsningen enda sikrere. 5. Opptak via ekstra utgang (Aux Out) styres fra brukergrensesnittet i konsollen. Brukerveiledning for SoundStation2W - 10

11 Mobiltelefonmodus Mobiltelefonmodus er en ny tilleggsfunksjon på SoundStation 2W. Med denne funksjonen kan du kombinere allsidigheten til en mobiltelefon med lyden i en konferansetelefon. Hvis du for eksempel snakker i mobiltelefonen, kan du koble den til SoundStation2W og bruke høyttaleren og mikrofonene for å fortsette samtalen, og la alle i rommet delta i samtalen. Når denne funksjonen brukes overføres samtalen via mobiltelefonnettet. Den trådløse 2,4 GHz (WDCT) eller 1,8 GHz (DECT)-linken til basestasjonen er ikke nødvendig. Mobiltelefonmodus gir ubegrenset fleksibilitet til å holde telefonkonferanser hvor som helst, selv der det ikke finnes analoge telefonlinjer eller infrastruktur for telefoni. Bruk tilkoblingskabelen for mobiltelefon som følger med, til å koble mobiltelefonen til mobiltelefoninngangen og - utgangen på SoundStation2W. Tilkoblings- og mobiltelefonkabelen blir plugget inn i en standard 3,5 mm hodetelefoninngang. Du behøver kanskje en hodetelefonadapter for å tilpasse mobiltelefonen til denne tilkoblingen. Adaptere kan kjøpes hos elektronikkforhandlere og mobiltelefonforhandlere som selger universal-håndfrisett. Når du bruker mobiltelefon kan du ringe opp og dra nytte av den høye kvaliteten på høyttalerne og mikrofonene i SoundStation2W. LCD-indikatorene på konsollen viser Mobiltlf inn når en mobiltelefon er koblet til. Mobiltelefonens grensesnitt brukes til å slå nummer og styre samtalen i mobiltelefonmodus. Ikke trykk på konsollen når den brukes i mobiltelefonmodus. Du kan ikke ringe med SoundStation2W når en mobiltelefon er koblet til SoundStation2W. Telefonlisten kan vises under en samtale med en mobiltelefon. Du kan ikke ringe opp med telefonlisten når en mobiltelefon tilkoblet. En mobiltelefon kan ikke slutte seg til en pågående samtale på SoundStation2W. Aux-utgangen vil vœre inaktiv under en samtale med en mobiltelefon. Basestasjonen trenger ikke å vœre slått på for å bruke SoundStation2W med denne funksjonen. Konsollen kan brukes som ekstra høyttaler og mikrofon. Enkelte mobiltelefoner blir ikke registrert før det foretas en oppringing med mobiltelefonen etter at den er koblet til SoundStation2W. Stemmekvaliteten kan variere, avhengig av mobiltelefonens forbindelse og modell. Kontroller at du avslutter samtalen på mobiltelefonen før du trekker ut ledningen fra SoundStation2W. Når du bruker mobiltelefon kan du ringe opp og dra nytte av den høye kvaliteten på høyttalerne og mikrofonene i SoundStation2W. Brukerveiledning for SoundStation2W - 11

12 Svare på et anrop Svare på et annet anrop

13 Avslutte en samtale Du avslutter en samtale ved å trykke på -knappen :00 SAMT AVSL 00:05:23 HURTIGNR TLFLISTE NY OPPR Parkere en samtale Når en samtale er parkert kan du ikke hœre personen i den andre enden, og de kan ikke hœre deg. For å parkere en samtale trykker du på den programmerbare HOLD-tasten. Lampene Œverst på SoundStation2W blinker rœdt. For å fortsette samtalen trykker du på den programmerbare FORTSETT- tasten : :01:15 HOLD :00 HOLD FORTSETT Dempe en samtale Når samtalen er dempet, kan du hœre personen i den andre enden, men han/hun kan ikke hœre deg. For å dempe samtalen må du trykke på dempeknappen. Lampene Œverst på SoundStation2W lyser rœdt når samtalen blir dempet. For å avbryte dempingen trykker du på dempeknappen igjen : :01:15 HOLD :0 DEMP HOLD Samtaletimer Samtalefremdriften for en aktiv samtale blir overvåket ved hjelp av en lokal samtaletimer. Denne er synlig i vinduet med den aktive samtalen på skjermen : :01:15 HOLD Brukerveiledning for SoundStation2W - 13

14 Ringe opp på nytt SoundStation2W lagrer nummeret som sist ble slått. Dette nummeret kan slås på nytt med den programmerbare tasten NY OPPR. Trykk på den programmerbare tasten NY OPPR. Det siste nummeret som ble ringt, vises og blir ringt opp. ELLER Trykk på -knappen og den programmerbare knappen NY OPPR. Det siste nummeret som ble ringt, vises og blir ringt opp. KLAR :00 HURTIGNR TLFLISTE NY OPPR Ringe et nummer med hurtigoppringing Du kan angi alle oppfœringene i telefonlisten som hurtigvalg, på en av fœlgende måter: Angi først hurtigoppringingsnummeret 1. Angi det ensifrete eller tosifrete hurtignummeret. 2. Trykk på telefonknappen eller den programmerbare SEND-tasten. Hvis det ikke finnes noe hurtignummer, vises en melding om at hurtignummer ikke er angitt. Du kan angi et nytt hurtignummer eller trykke på den programmerbare AVBRYT-tasten for å gå ut av hurtignummermenyen. For numre som bare har ett siffer, behœver du ikke slå 0 fœrst. Eksempel: For 02 trenger du bare å taste 2. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter oppfœringer i telefonlisten og tildeler hurtignumre, kan du se Legge til på side 20. Programmerbare taster først Når den programmerbare HURTIGNR-tasten er tilgjengelig: 1. Trykk på hurtigoppringingstasten. 2. Tast det ett- eller tosifrede hurti goppringingsnummeret (hvis du angir inn ett siffer, venter du et lite Œyeblikk). Brukerveiledning for SoundStation2W - 14

15

16 Velge ringetype 1. Trykk på Meny-knappen og velg Innstillinger, og trykk deretter på Valg-knappen. 2. Bla gjennom alternativene med rulleknappene og velg Ringetype. Trykk deretter på Valg-knappen. 3. PrŒv ut ringetypene ved å trykke på rulleknappene eller de programmerbare tastene < og >. 4. Trykk på den programmerbare LAGREtasten eller Valg-knappen for å bruke valgte ringeinnstilling. Trykk på Avslutt-knappen for å avbryte denne endringen. INNSTILLINGER TELEFONLISTE DENNE TELEFONEN BROOPPSETT RINGETYPE KLASSISK LAGRE Justere bakgrunnsbelysning Skjermen på SoundStation2W lyser opp hvis du trykker på noen av knappene på tastaturet, eller ved innkommende samtale. Slik slår du belysningen på eller av: 1. Trykk på Meny-knappen og velg Innstillinger, og trykk deretter på Valg-knappen. 2. Bla gjennom alternativene med rulleknappene og velg Baklys. Trykk deretter på Valg-knappen. Gjeldende status for bakgrunnsbelysning vises. 3. Trykk på de programmerbare tastene PÅ eller AV, eller bla gjennom AV og PÅ ved å trykke på rulleknappene. 4. Trykk på den programmerbare LAGRE-tasten eller Valgknappen for å bruke valgte baklysinnstilling, eller på Avslutt-knappen for å avbryte denne endringen. INNSTILLINGER TELEFONLISTE DENNE TELEFONEN BROOPPSETT INNSTILLINGER BAKLYS SPRÅK RINGETYPE BAKLYS PÅ AV PÅ LAGRE Brukerveiledning for SoundStation2W - 16

17 Språk På SoundStation2W kan du velge foretrukket språk som telefonen skal vise informasjon med. Slik endrer du språkinnstillingen: 1. Trykk på Meny-knappen og velg Innstillinger. 2. Bla gjennom alternativene med rulleknappene og velg Språk. Trykk deretter på Valg-knappen. 3. Bla gjennom de tilgjengelige språkene ved å trykke på rulleknappene eller de programmerbare tastene < og >. 4. Trykk på den programmerbare LAGRE-tasten eller Valg-knappen for å bruke valgte språkinnstilling, eller på Avslutt-knappen for å avbryte denne endringen. INNSTILLINGER TELEFONLISTE DENNE TELEFONEN BROOPPSETT INNSTILLINGER BAKLYS SPRÅK RINGETYPE Telefonkonferanse - ved hjelp av Hvis telefonsystemet stœtter telefonkonferanser med flere deltakere, kan du opprette slike samtaler med SoundStation2W. Kontakt systemadministratoren for å få informasjon om hvor mange som kan delta i konferansen. -knappen Systemadministratoren må kanskje aktivere funksjoner for konferanser med flere deltakere, eller gi deg instruksjoner som gjelder ditt telefonsystem. Legge til en samtale 1. Når du er i en aktiv samtale, trykker du på Konferanse-knappen Den fœrste samtalen blir automatisk satt på venting. 2. Slå nummeret du vil ringe opp. Du kan bruke metodene for ny oppringing eller direkte oppringing. 3. Trykk på Konferanse- knappen, eller bruk den programmerbare GÅ INN-tasten for å ringe opp. Hvis du vil avslutte den andre samtalen, trykker du på Konferanse-knappen igjen. ELLER 1. Trykk på den programmerbare HOLD-tasten for å sette den fœrste samtalen på venting. 2. Trykk på Konferanse-knappen og slå nummeret du vil ringe opp. Du kan bruke metodene for ny oppringing eller direkte oppringing. Brukerveiledning for SoundStation2W - 17

18 Programmerbar tast for bro Du kan programmere telefonnummeret til den Œnskede lydkonferansebroen eller -tjenesten inn i SoundStation2W, slik at det er umiddelbart tilgjengelig. Den programmerbare HUR TIGNR.-tasten vises ikke hvis bronummeret er konfigurert. Programmere bronummeret 1. Trykk på Meny-knappen, velg Brooppsett med rulleknappene og trykk på Valg-knappen. 2. Velg Angi telefonnummer og trykk på Valg-knappen. Deretter taster du bronummeret ved hjelp av nummertastene. Angi eventuelle prefiks, for eksempel 9 og/eller 1. Hvis du taster feil når du angir nummeret, kan du bruke den programmerbare <DEL-tasten for å rette feilen. 3. Trykk på den programmerbare LAGRE- eller AVBRYT-tasten hvis du vil avbryte prosedyren. INNSTILLINGER TELEFONLISTE DENNE TELEFONEN BROOPPSETT PROGBAR EDIT-TAST BRO AVBRYT <DEL LAGRE PROGBAR EDIT-TAST BRO AVBRYT <DEL LAGRE Redigere den programmerbare Bro-tasten 1. Trykk på Meny-knappen, velg Brooppsett med rulleknappene og trykk på Valg-knappen. 2. Velg den programmerbare REDIGERtasten, trykk på Valg-knappen og skriv inn det nye navnet på den programmerbare tasten med nummertastene. De fœrste seks tegnene vises. Hvis du taster feil når du angir navnet på den programmerbare tasten, kan du bruke den programmerbare <DEL-tasten for å rette feilen. 3. Trykk på den programmerbare LAGRE- eller AVBRYT-tasten hvis du vil avbryte prosedyren. INNSTILLINGER TELEFONLISTE DENNE TELEFONEN BROOPPSETT PROGBAR EDIT-TAST BRO AVBRYT <DEL LAGRE Brukerveiledning for SoundStation2W - 18

19 Ringe opp med den programmerbare Bro-tasten 1. Trykk på den programmerbare BRO- tasten. 2. Det programmerte nummeret ringes automatisk opp, og samtalen blir plassert hos din foretrukne broleverandœr. Telefonliste Du kan bruke telefonlisten til å lagre en lokal katalog med 25 kontakter. Du kan legge til, redigere, slette, ringe opp eller sœke etter kontakter i denne listen med bare noen få tastetrykk. KLAR KLAR BRO Hvis du velger den programmerbare TLFLISTE-tasten, vises telefonlisten sortert etter navn. Denne listen kan sorteres etter navn, firma eller hurtigo ppringingsnummer :00 HURTIGNR TLFLISTE NY OPPR :00 TLFLISTE NY OPPR Hurtigvalg i en liste: Liste over navn eller firma: Trykk på en nummertast som tilsvarer bokstaven som navnet eller firmanavnet begynner med. Hvis du for eksempel trykker på 3 gjentatte ganger, får du frem navn som begynner med D, E, F og 3. Hurtigoppringingsliste: Trykk på en nummertast for å velge tilsvarende oppfœring. Hvis du for eksempel trykker på 2, velges oppfœring 02. Hvis du trykker på 23, velges oppfœring 23. Dennis Gray Derek Brown Donald Wilson SORTER NY RING OPP Earl Edwards Elizabeth Grason Elliot Ray SORTER NY RING OPP 02 Chris R 03 Matt Smithe 04 Andrew Adams SORTER NY RING OPP 23 George William 24 Harold Smith 25 Jim Shoe SORTER NY RING OPP Felix Mason Fiona Ferguson Frank James SORTER NY RING OPP Brukerveiledning for SoundStation2W - 19

20 Legge til oppføringer 1. Trykk på den programmerbare TLFLISTE-tasten, og deretter på NY- tasten. 2. Skriv inn informasjon i feltene Navn, Nummer (telefonnummer med eventuelle prefiks, for eksempel 9 og/eller 1) og Firma ved hjelp av de alfanumeriske tastene. Du kan gå mellom feltene med rulleknappene. 3. Trykk på LAGRE-tasten. Du kan godta neste tilgjengelige hurtigoppringingsnummer som blir tilordnet den nye oppfœringen, eller du kan velge ditt eget hurtigoppringingsnummer med rulleknappene eller nummertastene. 4. Trykk på OK for å lagre eller TILBAKE for å redigere oppfœringen i telefonlisten. NAVN: NUMMER: FIRMA: NAVN: NUMMER: FIRMA: <DEL Charles MLMROM AVBRYT AVBRYT NAVN: Charles White NUMMER: FIRMA: <DEL MLMROM LAGRE TILBAKE Charles White HURTIGNR.:24 OK Redigere en oppføring 1. Velg oppfœringen du vil redigere, og trykk på Valg-knappen. 2. Trykk på den programmerbare ENDRE-tasten. Bruk rulleknappene og velg feltet du vil redigere. 3. GjŒr endringer ved hjelp av de alfanumeriske tastene. 4. Trykk på LAGRE-tasten. Du kan godta det gjeldende hurtigopprin gingsnummeret som er tilordnet oppfœringen, eller du kan velge et annet hurtigoppringingsnummer med rulleknappene eller nummertastene. 5. Trykk på OK for å lagre eller TILBAKE for å redigere oppfœringen i telefonlisten. ENDRE 23 Charles White FJERN RING OPP Brukerveiledning for SoundStation2W - 20

21 Slette oppføringer 1. Velg oppfœringen du vil slette, og trykk på Valg-knappen. 2. Trykk på den programmerbare FJERN-tasten. Trykk på OK for å fjerne eller AVBRYT for å gå ut av menyen uten å fjerne. ENDRE 23 Charles White FJERN RING OPP FJERNE FRA TELEFONLISTE? 23 Charles White AVBRYT OK Vise systeminformasjon Denne funksjonen viser fœlgende informasjon om SoundStation2W : Plassering og nummer, systeminformasjon og registreringsinformasjon. Med denne funksjonen kan du enkelt finne ut hvor telefonen hœrer til. Plassering og nummer 1. Trykk på Meny-knappen og velg Denne telefonen, og trykk deretter på Valg-knappen. 2. Bla gjennom alternativene med rulleknappene og velg Plassering og nummer. Trykk deretter på Valg-knappen. Systeminformasjon 1. Trykk på Meny-knappen og velg Denne telefonen, og trykk deretter på Valg-knappen. 2. Bla gjennom alternativene med rulleknappene og velg Systeminformasjon. Trykk deretter på Valg-knappen. Registreringsinformasjon 1. Trykk på Meny-knappen og velg Denne telefonen, og trykk deretter på Valg-knappen. 2. Bla gjennom alternativene med rulleknappene og velg Registrer ingsinformasjon. Trykk deretter på Valg-knappen. Brukerveiledning for SoundStation2W - 21

22 Dvalemodus Telefonen har en automatisk strœmsparefunksjon for å forlenge batterienes levetid. Produktet skifter til dvalemodus hvis det ikke er i bruk på ett minutt. Konsollen går ikke i dvalemodus hvis en samtale er aktiv, selv om det forekommer pauser i samtalen. Hvis konsollen er registrert i basestasjonen, og telefonen går i dvalemodus, vises meldingen KLAR på LCD-displayet. Konsollen skifter til dvalemodus selv om den ikke er registrert av basestasjonen. Hvis konsollen ikke er registrert i basestasjonen, og telefonen går i dvalemodus, vises meldingen INTET SIGNAL på LCD-displayet. Telefonen aktiveres ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Alle telefonfunksjoner er Œyeblikkelig tilgjengelige ved hjelp av vanlige tastekombinasjoner. Innkommende samtaler og sœk fungerer som normalt når telefonen er i dvalemodus, og aktiverer telefonen. Dvalemodus sparer strœm, men er ikke en Av -funksjon. Hvis du vil slå enheten helt av, kobler du ut batteriet. Når enheten er i dvalemodus viser LCD-skjermen fremdeles beregnet gjenstående taletid. Taletiden vises som tall i timer til hœyre for batteriikonet. Konsollen skifter til dvalemodus selv om den ikke er registrert av basestasjonen. Hvis du for eksempel tar med telefonen til et annet sted, uten å ta med basestasjonen, vil konsollen fremdeles skifte til dvalemodus for å spare strœm. Konsollen registreres automatisk på nytt i basestasjonen fra dvalemodus, hvis den er innenfor rekkevidde og basestasjonen er slått på. I enkelte tilfeller vil telefonen ikke skifte til dvalemodus hvis en mobiltelefon er koblet til, selv om mobiltelefonen ikke har en aktiv samtale. I slike tilfeller fortsetter LCD-skjermen å vise Mobiltelefon i. Slå av mobiltelefonen eller koble den fra konsollen hvis du vil aktivere dvalemodus. Telefonen går ikke i dvalemodus under lading. Brukerveiledning for SoundStation2W - 22

23 Lading SoundStation2W drives av et oppladbart lithium-ion-batteri. Batteriet må lades opp jevnlig. Bruk laderen som ble levert med enheten til å lade batteriet i konsollen. På samme måte som en bõrbar datamaskin eller mobiltelefon kan SoundStation2W fortsatt brukes mens den lades. Batteriet kan ikke lades utenfor konsollen. Vanlige taletider og standby-tider vises her: Batteri med 2 celler Batteri med 4 celler Ladetid 4 timer 8 timer Taletid 12 timer 24 timer Standby-tid 80 timer 160 timer Ladestatus Skjermen på SoundStation2W viser et animert batteriikon når batteriet lades. Batteriikon vist på LCD-skjermen. 8 timers lading Lavt batterinivå Skjermen på SoundStation2W viser når batteriets ladenivå er lavt. Advarselen for lavt batterinivå starter når den gjenvõrende taletiden er ca. 20% eller mindre av full kapasitet. Denne varslingen aktiveres når brukeren legger på rœret etter å ha fullfœrt en samtale. Dette sikrer at varslingen om lavt batterinivå blir sett av en bruker. I tillegg til den visuelle meldingen på konsollens LCD-skjerm som viser Lavt batteri, må lades, vil du hœre en pipelyd. Optimal batterikapasitet oppnås når batteriet er ladet helt opp og helt ut flere ganger. Batteriet må gjennomgå fire til fem fullstendige oppladinger og utladinger fœr det når optimal kapasitet. Taletiden er beregnet for vanlig samtale ved optimale volumnivåer. Brukerveiledning for SoundStation2W - 23

24 Ekstra lydutgang Med SoundStation2W kan hœyttalersignalet sendes til en ekstern opptaker. Den eksterne opptakeren kobles til basestasjonen. 1. Koble til det eksterne opptaksutstyret, for eksempel en kassettopptaker, via aux-kontakten på basestasjonen. 2. Trykk på Meny-knappen og velg Innstillinger, og trykk deretter på Valg-knappen. 3. Velg Aux Audio og trykk på Valgknappen. Trykk PÅ eller AV eller bla gjennom alternativene med rulletastene. Trykk på den programmerbare LAGRE-tasten eller Valg-knappen for å lagre innstillingen. Aux Audio-ut slås Av når samtalen avsluttes. Aux Audio-ut stœtter ikke eksterne hœyttalersystemer. Søke etter konsollen Du kan finne en forlagt konsoll ved å bruke sœkefunksjonen. Ved sœk piper konsollen. Dette gjœr det lettere å finne den. 1. Trykk på sœkeknappen på basestasjonen for å finne SoundStation2W -konsollen. 2. Konsollen spiller av en lyd for å vise hvor den er plassert. Konsollen fortsetter å pipe til du trykker på en av knappene på konsollen, eller til sœkeknappen trykkes igjen. Strøm på I bruk Søk Brukerveiledning for SoundStation2W - 24

25 Oppsummering av skjermmeldinger Disse meldingene vises på LCD-skjermen på konsollen for å angi forskjellige betingelser. Skjermmelding Hva det betyr Hva du ser Klar Telefonen er klar til å utføre samtaler. Tom skjerm Intet signal Signalet er for svakt til å utføre en samtale Antennesymbolet viser ingen stolper Samtale avsluttet Samtalen er avsluttet Samtale avsluttet og tiden som ble brukt Mobiltelefon i En mobiltelefon er koblet til mobiltelefonkontakten, Mobiltelefon i ELLER en mobilsamtale er initiert Søker etter signal Prøver å kontakte basestasjonen for å Søker etter signal opprette forbindelse Angi nummer Angi nummeret du vil ringe Sifrene i nummeret du ringer Lader En lader er koblet til, og batteriet lades Lader Basestasjon søker Søk-knappen på basestasjonen er brukt for å fi nne konsollen Basestasjon søker Trykk en tast for å stoppe pipelyden Batteri lavt Batteriet er nesten utladet. Det må lades for at du skal kunne fortsette å bruke din SoundStation2W Gjenværende taletid og et lydsignal Innkommende samtale Telefonen mottar en innkommende samtale Innkommende samtale Brukerveiledning for SoundStation2W - 25

26 Problemløsing Intet signal Intet signal vises når konsollen ikke har kontakt med basestasjonen. Kontroller fœlgende: Kontroller at basestasjonen er Hvis det er flere murvegger slått på mellom konsollen og Kontroller at konsollen ikke er basestasjonen vil rekkevidden utenfor rekkevidde (50 meter). bli mindre. Flytt konsollen til et sted der det er fõrre hindringer eller vegger mellom konsollen og basestasjonen. Ingen summetone Basestasjonen må võre koblet til en analog telefonkontakt. Hvis summetonen ikke hœres, må du kontrollere at: Kontroller at basestasjonen er slått på. Kontroller at konsollen fungerer. Ringer ikke Kontroller at ringelyden ikke er slått av. Se Valg av ringetype på side 15. Flimrende LCD-skjerm Hvis skjermen flimrer, kan det võre fordi det brukes en spesiell type fluoriserende lys i bygningen. Kontroller at basestasjonen er koblet til en analog telefonlinje (POTS). PrŒv å Œke ringevolumet. Flytt SoundStation2W bort fra lysene. Inntastingen blir ikke registrert Dette kan skje hvis du skriver inn informasjonen for raskt. Trykk saktere på de alfanumeriske tastene. Dump lyd eller tønnelyd ved mottak Dette forårsakes av sterkt ekko i rommet og at det snakkes for langt unna mikrofonen. Snakk nõrmere konsollen, slik at mikrofonene klarer å plukke opp det du sier. Bruk flere lydabsorberende elementer i rommet. Brukerveiledning for SoundStation2W - 26

27 Korte perioder med stillhet, ekko eller brudd i samtalen Flytt ikke SoundStation2W konsollen mens den er i bruk. SoundStation2W får mulighet etter tur i en kort stund, slik at Ikke berœr konsollen under til å tilpasse seg omgivelsene. samtaler. De andre deltakerne bruker For å unngå stœy rundt kanskje utstyr som ikke kommer SoundStation2W må du fra Polycom, og dette kan fœre til holde papirer, kopper og andre problemer med lyden. ting som kan skape stœy, borte PrŒv å ringe opp på nytt for å se fra konsollen. om du får bedre forbindelse på en I begynnelsen av samtalen bœr annen linje. du la noen fra hvert sted snakke Fysisk skade Hvis den fysiske skaden er så alvorlig at de indre delene er synlige, må du koble fra SoundStation2W Œyeblikkelig. Ikke koble den til telenettet igjen fœr SoundStation2W er reparert. Best mulig ytelse SoundStation2W fungerer optimalt hvis du fœlger disse retningslinjene: Plasser SoundStation2W midt på konferansebordet eller skrivebordet. SoundStation2W fungerer best i rom som er 3,5x6,5 meter eller mindre. Ikke flytt SoundStation2W under en samtale. Ikke bla i papirer i nõrheten av SoundStation2W. Hvis du bruker utvidelsesmikrofoner må ledningene trekkes helt ut, og mikrofonene må peke bort fra konsollen. Snakk med normalt stemmevolum, og snakk i retning av SoundStation2W eller utvidelsesmikrofonen. LŒsne alle ledninger fra basestasjonen og konsollen fœr du rengjœr SoundStation2W. Ikke bruk flytende rengjœringsmidler eller rengjœringsmidler på sprayboks. Bruk en myk, fuktig klut til rengjœring. Brukerveiledning for SoundStation2W - 27

28

29 Administratoroppsett Oversikt Menyen for administratoroppsett består av fœlgende alternativer: Hvis det er Œnskelig kan du angi et passord for å få tilgang til administrator-alternativene påsoundstation2w. Det kreves ikke passord fœrste gang du bruker telefonen. Plassering: 1 Navn på plassering Angi et navn på plasseringen av SoundStation2W, for eksempel MŒterom B. 2 Dette Angi telefonnummeret til SoundStation2W. telefonnummeret# Telefonsystem 1 Samtale-ID Slå samtale-id på eller av (hvis tilgjengelig). Passord 1 Angi om Œnskelig et passord. Diagnostikk 1 Mikrofontest Vis prœvenivået som blir mottatt av hver mikrofon. 2 Test av konsollens hœyttalere 3 Tilbake til standardverdier Programvare 1 Oppgrader programvare Velg lydsignaler som skal sendes gjennom hœyttalerne i SoundStation2W. Tilbakestill alle egendefinerte innstillinger og dataoppfœringer. Gjenoppretter de opprinnelige standardinnstillingene. Brukes til å oppgradere SoundStation2W programvaren til nye versjoner. Administratorveiledning for SoundStation2W - 29

BRUKERVEILEDNING. Brukerveiledning

BRUKERVEILEDNING. Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Når du bruker telefonutstyret, bør du alltid følge disse sikkerhetsreglene for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Sikkerhets instruksjoner. BRUKERVEILEDNING. tiptel 140. Telefon med toveis høyttalende funksjon

Sikkerhets instruksjoner.  BRUKERVEILEDNING. tiptel 140. Telefon med toveis høyttalende funksjon Sikkerhets instruksjoner www.vcom.as BRUKERVEILEDNING (NOR) tiptel 140 Telefon med toveis høyttalende funksjon I II Innhold Innhold Sikkerhets instruksjoner Sikkerhets instruksjoner Innhold... 3 Sikkerhets

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning og administratorveiledning. SoundStation2 BRUKERVEILEDNING / ADMINISTRATORVEILEDNING

Brukerveiledning og administratorveiledning. SoundStation2 BRUKERVEILEDNING / ADMINISTRATORVEILEDNING Brukerveiledning og administratorveiledning SoundStation2 BRUKERVEILEDNING / ADMINISTRATORVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSJONER Når du bruker telefonutstyret, bør du alltid følge disse sikkerhetsreglene

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HDW-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Artikkelnr. P0995239 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-11W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok for trådløs

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA HDW-2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA HDW-2 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Norsk......................... 93 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Eskens innhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhet med kamera og høyttaler

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning

Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning Takk for at du valgte Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart. Denne veiledningen

Detaljer

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1)

PlayStation Move-navigeringskontroll. Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) NO PlayStation Move-navigeringskontroll Bruksanvisning CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Forholdsregler Før du bruker dette produktet må du lese denne håndboken nøye og beholde den slik at du kan referere til

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador Bedienungsanleitung Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-6W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. utgave 2 Om headsettet Med Nokia Bluetooth-monoheadset BH 218 er det enklere enn noen gang å håndtere samtaler. For å besvare et anrop tar du ganske

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall. Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Sett forfra 1 2 3 4 18 19 15 16

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

UPPLEVA TV- og lydsystem

UPPLEVA TV- og lydsystem UPPLEVA TV- og lydsystem Hverdagen i hjemmet stiller store krav til TV- og lydsystem. UPPLEVA gjennomgår omfattende tester for å oppfylle våre strenge standarder for kvalitet, styrke og holdbarhet. Produktene

Detaljer

Doro Comfort 1010. Norsk

Doro Comfort 1010. Norsk Doro Comfort 1010 Norsk 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 1. Opp/anropslogg 2. Venstre menytast/ok 3. Ringetast 4. Ned/Repetisjon 5. Tastelås 6. Høyttaler 7. Telefonbok 8. Repetisjonstast 9. Ringelyd på/av 10. Avslutt

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning INNHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURASJON HeartSine samaritan PAD Trener 3 HeartSine samaritan PAD Trener Tilbehør 3 Oppsett og programmering

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Hurtigstartveiledning for Visuell talepost utgave 8.5 og nyere

Hurtigstartveiledning for Visuell talepost utgave 8.5 og nyere QUICK START GUIDE Hurtigstartveiledning for Visuell talepost utgave 8.5 og nyere Hva er Visuell talepost? 2 Visuell talepost på telefonen din: 2 Åpne Visuell talepost 3 Forbli pålogget og logge av 3 Spille

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset med mikrofon (HS-4W) 9311709 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-4W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headsett med klemme (HS-21W) 9236277 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-21W er i samsvar med bestemmelsene i

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer