SoundStation2W. Brukerveiledning og administratorveiledning BRUKERVEILEDNING / ADMINISTRATORVEILEDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SoundStation2W. Brukerveiledning og administratorveiledning BRUKERVEILEDNING / ADMINISTRATORVEILEDNING"

Transkript

1 SoundStation2W Brukerveiledning og administratorveiledning BRUKERVEILEDNING / ADMINISTRATORVEILEDNING

2 VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSJONER Når du bruker telefonutstyret, bœr du alltid fœlge disse sikkerhetsreglene for å redusere risikoen for brann, elektrisk stœt og personskade. Les og forstå alle instruksjonene. Følg alle advarsler og instruksjoner som er merket på apparatet. Installering må alltid utføres i samsvar med alle nasjonale regler for installasjon av ledningsnett. Strømuttaket som dette apparatet er koblet til, må installeres nær utstyret, og må alltid være lett tilgjengelig. Det kan være farlig å senke utstyret ned i vann. For å unngå elektrisk støt må du ikke bruke dette utstyret mens du dusjer eller ligger i badekaret, eller når du er våt. Hvis du mister utstyret ned i vann ved et uhell, må du ikke plukke det opp før du har koblet fra alle ledninger. Du må ikke koble strøm til dette utstyret igjen før det har tørket skikkelig. Unngå å bruke dette utstyret i tordenvær. Det er en liten risiko for elektrisk støt fra lynnedslag. Viktige samtaler bør være korte. Selv om det er installert beskyttelsesutstyr som skal hindre overspenning i hjemmet eller på arbeidsplassen din, er det umulig å beskytte seg 100 % mot lynnedslag. Hvis du har mistanke om en naturgasslekkasje, må du melde fra om det med en gang. Men bruk en telefon som er litt unna det aktuelle området. De elektriske kontaktene på SoundS tation2w kan skape en liten gnist. Selv om det er usannsynlig, er det mulig at denne gnisten kan tenne på sterke gasskonsentrasjoner. Putt aldri noen slags gjenstander inn gjennom åpningene i SoundStation2W. Du kan komme borti farlige strømpunkter eller kortslutte deler, og dette kan føre til elektrisk støt. Søl aldri væske av noe slag på telefonen. Hvis du har sølt væske, må du ta kontakt med servicepersonell. For å redusere risikoen for elektrisk støt må du ikke demontere SoundStation2W. Hvis du åpner eller fjerner deksler, kan du utsette deg for høy spenning. Hvis du bruker utstyr som har blitt satt sammen på feil måte, kan du få elektrisk støt. Hvis telefonen ikke fungerer som den skal, se delen som beskriver hvordan du kontakter service. Telefonnummeret til kundestøtte finnes bak på omslaget til dette heftet. Installer aldri telefonledninger når det lyner. Installer aldri telefonkontakter på våte steder uten at kontakten er spesiallaget for bruk i våtrom. Berør aldri uisolerte telefonledninger eller -terminaler uten at telefonledningen er trukket ut av telefonkontakten. Vær alltid forsiktig når du installerer eller endrer på telefonledninger. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

3 Innholdsfortegnelse Takk... 5 Oversikt... 5 Deleliste... 6 Installere SoundStation2W... 7 Funksjoner... 9 LED-indikatorer... 9 Knapper... 9 Forstå skjermen... 9 Trådløs teknologi Sikkerhet Mobiltelefonmodus Bruke SoundStation2W Ringe opp Svare på et anrop Svare på et annet anrop Avslutte en samtale Parkere en samtale Dempe en samtale Samtaletimer Ringe opp på nytt Ringe et nummer med hurtigoppringing Ringe opp med telefonlisten Justere ringevolum Justere volum for summetone Justere høyttalervolum Justere skjermkontrast Velge ringetype Justere bakgrunnsbelysning Språk Telefonkonferanse - ved hjelp av -knappen Legge til en samtale Programmerbar tast for bro Telefonliste Vise systeminformasjon Dvalemodus Lading Ekstra lydutgang Søke etter konsollen Oppsummering av skjermmeldinger... 25

4 Innholdsfortegnelse Problemløsing Intet signal Ingen summetone Ringer ikke Flimrende LCD-skjerm Inntastingen blir ikke registrert Dump lyd eller tønnelyd ved mottak Korte perioder med stillhet, ekko eller brudd i samtalen Fysisk skade Best mulig ytelse Administratoroppsett Oversikt Passord Informasjon om plassering Telefonsystem Flash Timing Diagnostikk Mikrofontest Test av konsollhøyttaler Gjenopprette standarder Oppgradere programvare Spesifikasjoner og garantiinformasjon Begrenset garanti og erstatningsansvar Dokument J - Kundeinformasjon CE-merke R og TTE-direktiv Sikkerhetsmerknader... 41

5

6

7

8 Monteringsalternativer Både hovedenheten og konsollen kan monteres på en vegg hvis det er Œnskelig. Hovedenheten kan også monteres under et bord. Skruehull for montering finnes bak på enhetene. Konsollen kan også låses på plass med en standard sikkerhetskabel for bõrbare datamaskiner. Denne funksjonen er beregnet for rom der det er viktig å sikre at telefonen ikke blir fjernet, og der det er Œnskelig å unngå den analoge telefonkabelen til veggen. På siden av konsollen finnes et festepunkt som passer i låseenden av kabelen. Hull for veggmontering Undersiden av konsollen og hovedenheten Brukerveiledning for SoundStation2W - 8

9 :00

10 Trådløs teknologi SoundStation2W leveres i to forskjellige formater. Produktet bruker enten standard 2,4 GHz WDCT (Worldwide Digital Cordless Telecommunications)- teknologi, eller standard 1,8 GHz DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)-teknologi. WDCT er vanlig i nord-amerika, syd- Amerika og Kina, mens DECT brukes i Europa, Australia og deler av Asia. WDCT og DECT er DSP- protokoller (Digital Spread Spectrum), som er pålitelige, sikre og har stœtte for glimrende stemmekvalitet og en lang rekke oppringningsfunksjoner. DSP- teknologi er brukt av det militõre i mange år, fordi det er liten fare for avbrudd eller forstyrrelser. DSP-teknologien bryter talestrœmmen opp i små fragmenter og sprer dem over en rekke frekvenser fœr de sendes til mottakeren. Bare den mottakeren som er spesifikt registrert til senderen er i stand til å sette signalet sammen igjen til en talestrœm. SoundStation2W -konsollen og basestasjonen fungerer både som sendere og mottakere. Konsollen setter bare sammen signalet som er sendt fra den tilhœrende basestasjonen, og omvendt. Konsollen fungerer innen 50 meter fra den tilhœrende basestasjonen. En-til-en-samkjŒring av konsoll og basestasjon gir sikker overfœring av stemmesignaler. SoundStation2W bruker DSP-teknologi og koding med frekvenshopping. Ved frekvenshopping overfœres fragmentene i lydsignalet over hurtig vekslende frekvenser i GHz 2,4 og GHz 1.9-båndet. Med frekvenshopping er SoundStation2W i stand til å automatisk oppdage og unngå potensielle kilder til forstyrrelser, for eksempel andre SoundStation2W - telefoner eller x WLAN-klienter. Sikkerhet SoundStation2W er en svõrt sikker lœsning for talekommunikasjon. Det finnes fem faktorer som bidrar til den hœye sikkerheten: 1. Spesifikk kommunikasjon mellom unik konsoll og basestasjon. 2. WDCT- og DECT- DSP- teknologi gir sikker overfœring. 3. Implementering av WDCT eller DECT med frekvenshopping gjœr det enda vanskeligere å fange opp stemmesignalene biters stemmekryptering mellom basestasjonen og konsollen. Dette gjœr SoundStation2W -lœsningen enda sikrere. 5. Opptak via ekstra utgang (Aux Out) styres fra brukergrensesnittet i konsollen. Brukerveiledning for SoundStation2W - 10

11 Mobiltelefonmodus Mobiltelefonmodus er en ny tilleggsfunksjon på SoundStation 2W. Med denne funksjonen kan du kombinere allsidigheten til en mobiltelefon med lyden i en konferansetelefon. Hvis du for eksempel snakker i mobiltelefonen, kan du koble den til SoundStation2W og bruke høyttaleren og mikrofonene for å fortsette samtalen, og la alle i rommet delta i samtalen. Når denne funksjonen brukes overføres samtalen via mobiltelefonnettet. Den trådløse 2,4 GHz (WDCT) eller 1,8 GHz (DECT)-linken til basestasjonen er ikke nødvendig. Mobiltelefonmodus gir ubegrenset fleksibilitet til å holde telefonkonferanser hvor som helst, selv der det ikke finnes analoge telefonlinjer eller infrastruktur for telefoni. Bruk tilkoblingskabelen for mobiltelefon som følger med, til å koble mobiltelefonen til mobiltelefoninngangen og - utgangen på SoundStation2W. Tilkoblings- og mobiltelefonkabelen blir plugget inn i en standard 3,5 mm hodetelefoninngang. Du behøver kanskje en hodetelefonadapter for å tilpasse mobiltelefonen til denne tilkoblingen. Adaptere kan kjøpes hos elektronikkforhandlere og mobiltelefonforhandlere som selger universal-håndfrisett. Når du bruker mobiltelefon kan du ringe opp og dra nytte av den høye kvaliteten på høyttalerne og mikrofonene i SoundStation2W. LCD-indikatorene på konsollen viser Mobiltlf inn når en mobiltelefon er koblet til. Mobiltelefonens grensesnitt brukes til å slå nummer og styre samtalen i mobiltelefonmodus. Ikke trykk på konsollen når den brukes i mobiltelefonmodus. Du kan ikke ringe med SoundStation2W når en mobiltelefon er koblet til SoundStation2W. Telefonlisten kan vises under en samtale med en mobiltelefon. Du kan ikke ringe opp med telefonlisten når en mobiltelefon tilkoblet. En mobiltelefon kan ikke slutte seg til en pågående samtale på SoundStation2W. Aux-utgangen vil vœre inaktiv under en samtale med en mobiltelefon. Basestasjonen trenger ikke å vœre slått på for å bruke SoundStation2W med denne funksjonen. Konsollen kan brukes som ekstra høyttaler og mikrofon. Enkelte mobiltelefoner blir ikke registrert før det foretas en oppringing med mobiltelefonen etter at den er koblet til SoundStation2W. Stemmekvaliteten kan variere, avhengig av mobiltelefonens forbindelse og modell. Kontroller at du avslutter samtalen på mobiltelefonen før du trekker ut ledningen fra SoundStation2W. Når du bruker mobiltelefon kan du ringe opp og dra nytte av den høye kvaliteten på høyttalerne og mikrofonene i SoundStation2W. Brukerveiledning for SoundStation2W - 11

12 Svare på et anrop Svare på et annet anrop

13 Avslutte en samtale Du avslutter en samtale ved å trykke på -knappen :00 SAMT AVSL 00:05:23 HURTIGNR TLFLISTE NY OPPR Parkere en samtale Når en samtale er parkert kan du ikke hœre personen i den andre enden, og de kan ikke hœre deg. For å parkere en samtale trykker du på den programmerbare HOLD-tasten. Lampene Œverst på SoundStation2W blinker rœdt. For å fortsette samtalen trykker du på den programmerbare FORTSETT- tasten : :01:15 HOLD :00 HOLD FORTSETT Dempe en samtale Når samtalen er dempet, kan du hœre personen i den andre enden, men han/hun kan ikke hœre deg. For å dempe samtalen må du trykke på dempeknappen. Lampene Œverst på SoundStation2W lyser rœdt når samtalen blir dempet. For å avbryte dempingen trykker du på dempeknappen igjen : :01:15 HOLD :0 DEMP HOLD Samtaletimer Samtalefremdriften for en aktiv samtale blir overvåket ved hjelp av en lokal samtaletimer. Denne er synlig i vinduet med den aktive samtalen på skjermen : :01:15 HOLD Brukerveiledning for SoundStation2W - 13

14 Ringe opp på nytt SoundStation2W lagrer nummeret som sist ble slått. Dette nummeret kan slås på nytt med den programmerbare tasten NY OPPR. Trykk på den programmerbare tasten NY OPPR. Det siste nummeret som ble ringt, vises og blir ringt opp. ELLER Trykk på -knappen og den programmerbare knappen NY OPPR. Det siste nummeret som ble ringt, vises og blir ringt opp. KLAR :00 HURTIGNR TLFLISTE NY OPPR Ringe et nummer med hurtigoppringing Du kan angi alle oppfœringene i telefonlisten som hurtigvalg, på en av fœlgende måter: Angi først hurtigoppringingsnummeret 1. Angi det ensifrete eller tosifrete hurtignummeret. 2. Trykk på telefonknappen eller den programmerbare SEND-tasten. Hvis det ikke finnes noe hurtignummer, vises en melding om at hurtignummer ikke er angitt. Du kan angi et nytt hurtignummer eller trykke på den programmerbare AVBRYT-tasten for å gå ut av hurtignummermenyen. For numre som bare har ett siffer, behœver du ikke slå 0 fœrst. Eksempel: For 02 trenger du bare å taste 2. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter oppfœringer i telefonlisten og tildeler hurtignumre, kan du se Legge til på side 20. Programmerbare taster først Når den programmerbare HURTIGNR-tasten er tilgjengelig: 1. Trykk på hurtigoppringingstasten. 2. Tast det ett- eller tosifrede hurti goppringingsnummeret (hvis du angir inn ett siffer, venter du et lite Œyeblikk). Brukerveiledning for SoundStation2W - 14

15

16 Velge ringetype 1. Trykk på Meny-knappen og velg Innstillinger, og trykk deretter på Valg-knappen. 2. Bla gjennom alternativene med rulleknappene og velg Ringetype. Trykk deretter på Valg-knappen. 3. PrŒv ut ringetypene ved å trykke på rulleknappene eller de programmerbare tastene < og >. 4. Trykk på den programmerbare LAGREtasten eller Valg-knappen for å bruke valgte ringeinnstilling. Trykk på Avslutt-knappen for å avbryte denne endringen. INNSTILLINGER TELEFONLISTE DENNE TELEFONEN BROOPPSETT RINGETYPE KLASSISK LAGRE Justere bakgrunnsbelysning Skjermen på SoundStation2W lyser opp hvis du trykker på noen av knappene på tastaturet, eller ved innkommende samtale. Slik slår du belysningen på eller av: 1. Trykk på Meny-knappen og velg Innstillinger, og trykk deretter på Valg-knappen. 2. Bla gjennom alternativene med rulleknappene og velg Baklys. Trykk deretter på Valg-knappen. Gjeldende status for bakgrunnsbelysning vises. 3. Trykk på de programmerbare tastene PÅ eller AV, eller bla gjennom AV og PÅ ved å trykke på rulleknappene. 4. Trykk på den programmerbare LAGRE-tasten eller Valgknappen for å bruke valgte baklysinnstilling, eller på Avslutt-knappen for å avbryte denne endringen. INNSTILLINGER TELEFONLISTE DENNE TELEFONEN BROOPPSETT INNSTILLINGER BAKLYS SPRÅK RINGETYPE BAKLYS PÅ AV PÅ LAGRE Brukerveiledning for SoundStation2W - 16

17 Språk På SoundStation2W kan du velge foretrukket språk som telefonen skal vise informasjon med. Slik endrer du språkinnstillingen: 1. Trykk på Meny-knappen og velg Innstillinger. 2. Bla gjennom alternativene med rulleknappene og velg Språk. Trykk deretter på Valg-knappen. 3. Bla gjennom de tilgjengelige språkene ved å trykke på rulleknappene eller de programmerbare tastene < og >. 4. Trykk på den programmerbare LAGRE-tasten eller Valg-knappen for å bruke valgte språkinnstilling, eller på Avslutt-knappen for å avbryte denne endringen. INNSTILLINGER TELEFONLISTE DENNE TELEFONEN BROOPPSETT INNSTILLINGER BAKLYS SPRÅK RINGETYPE Telefonkonferanse - ved hjelp av Hvis telefonsystemet stœtter telefonkonferanser med flere deltakere, kan du opprette slike samtaler med SoundStation2W. Kontakt systemadministratoren for å få informasjon om hvor mange som kan delta i konferansen. -knappen Systemadministratoren må kanskje aktivere funksjoner for konferanser med flere deltakere, eller gi deg instruksjoner som gjelder ditt telefonsystem. Legge til en samtale 1. Når du er i en aktiv samtale, trykker du på Konferanse-knappen Den fœrste samtalen blir automatisk satt på venting. 2. Slå nummeret du vil ringe opp. Du kan bruke metodene for ny oppringing eller direkte oppringing. 3. Trykk på Konferanse- knappen, eller bruk den programmerbare GÅ INN-tasten for å ringe opp. Hvis du vil avslutte den andre samtalen, trykker du på Konferanse-knappen igjen. ELLER 1. Trykk på den programmerbare HOLD-tasten for å sette den fœrste samtalen på venting. 2. Trykk på Konferanse-knappen og slå nummeret du vil ringe opp. Du kan bruke metodene for ny oppringing eller direkte oppringing. Brukerveiledning for SoundStation2W - 17

18 Programmerbar tast for bro Du kan programmere telefonnummeret til den Œnskede lydkonferansebroen eller -tjenesten inn i SoundStation2W, slik at det er umiddelbart tilgjengelig. Den programmerbare HUR TIGNR.-tasten vises ikke hvis bronummeret er konfigurert. Programmere bronummeret 1. Trykk på Meny-knappen, velg Brooppsett med rulleknappene og trykk på Valg-knappen. 2. Velg Angi telefonnummer og trykk på Valg-knappen. Deretter taster du bronummeret ved hjelp av nummertastene. Angi eventuelle prefiks, for eksempel 9 og/eller 1. Hvis du taster feil når du angir nummeret, kan du bruke den programmerbare <DEL-tasten for å rette feilen. 3. Trykk på den programmerbare LAGRE- eller AVBRYT-tasten hvis du vil avbryte prosedyren. INNSTILLINGER TELEFONLISTE DENNE TELEFONEN BROOPPSETT PROGBAR EDIT-TAST BRO AVBRYT <DEL LAGRE PROGBAR EDIT-TAST BRO AVBRYT <DEL LAGRE Redigere den programmerbare Bro-tasten 1. Trykk på Meny-knappen, velg Brooppsett med rulleknappene og trykk på Valg-knappen. 2. Velg den programmerbare REDIGERtasten, trykk på Valg-knappen og skriv inn det nye navnet på den programmerbare tasten med nummertastene. De fœrste seks tegnene vises. Hvis du taster feil når du angir navnet på den programmerbare tasten, kan du bruke den programmerbare <DEL-tasten for å rette feilen. 3. Trykk på den programmerbare LAGRE- eller AVBRYT-tasten hvis du vil avbryte prosedyren. INNSTILLINGER TELEFONLISTE DENNE TELEFONEN BROOPPSETT PROGBAR EDIT-TAST BRO AVBRYT <DEL LAGRE Brukerveiledning for SoundStation2W - 18

19 Ringe opp med den programmerbare Bro-tasten 1. Trykk på den programmerbare BRO- tasten. 2. Det programmerte nummeret ringes automatisk opp, og samtalen blir plassert hos din foretrukne broleverandœr. Telefonliste Du kan bruke telefonlisten til å lagre en lokal katalog med 25 kontakter. Du kan legge til, redigere, slette, ringe opp eller sœke etter kontakter i denne listen med bare noen få tastetrykk. KLAR KLAR BRO Hvis du velger den programmerbare TLFLISTE-tasten, vises telefonlisten sortert etter navn. Denne listen kan sorteres etter navn, firma eller hurtigo ppringingsnummer :00 HURTIGNR TLFLISTE NY OPPR :00 TLFLISTE NY OPPR Hurtigvalg i en liste: Liste over navn eller firma: Trykk på en nummertast som tilsvarer bokstaven som navnet eller firmanavnet begynner med. Hvis du for eksempel trykker på 3 gjentatte ganger, får du frem navn som begynner med D, E, F og 3. Hurtigoppringingsliste: Trykk på en nummertast for å velge tilsvarende oppfœring. Hvis du for eksempel trykker på 2, velges oppfœring 02. Hvis du trykker på 23, velges oppfœring 23. Dennis Gray Derek Brown Donald Wilson SORTER NY RING OPP Earl Edwards Elizabeth Grason Elliot Ray SORTER NY RING OPP 02 Chris R 03 Matt Smithe 04 Andrew Adams SORTER NY RING OPP 23 George William 24 Harold Smith 25 Jim Shoe SORTER NY RING OPP Felix Mason Fiona Ferguson Frank James SORTER NY RING OPP Brukerveiledning for SoundStation2W - 19

20 Legge til oppføringer 1. Trykk på den programmerbare TLFLISTE-tasten, og deretter på NY- tasten. 2. Skriv inn informasjon i feltene Navn, Nummer (telefonnummer med eventuelle prefiks, for eksempel 9 og/eller 1) og Firma ved hjelp av de alfanumeriske tastene. Du kan gå mellom feltene med rulleknappene. 3. Trykk på LAGRE-tasten. Du kan godta neste tilgjengelige hurtigoppringingsnummer som blir tilordnet den nye oppfœringen, eller du kan velge ditt eget hurtigoppringingsnummer med rulleknappene eller nummertastene. 4. Trykk på OK for å lagre eller TILBAKE for å redigere oppfœringen i telefonlisten. NAVN: NUMMER: FIRMA: NAVN: NUMMER: FIRMA: <DEL Charles MLMROM AVBRYT AVBRYT NAVN: Charles White NUMMER: FIRMA: <DEL MLMROM LAGRE TILBAKE Charles White HURTIGNR.:24 OK Redigere en oppføring 1. Velg oppfœringen du vil redigere, og trykk på Valg-knappen. 2. Trykk på den programmerbare ENDRE-tasten. Bruk rulleknappene og velg feltet du vil redigere. 3. GjŒr endringer ved hjelp av de alfanumeriske tastene. 4. Trykk på LAGRE-tasten. Du kan godta det gjeldende hurtigopprin gingsnummeret som er tilordnet oppfœringen, eller du kan velge et annet hurtigoppringingsnummer med rulleknappene eller nummertastene. 5. Trykk på OK for å lagre eller TILBAKE for å redigere oppfœringen i telefonlisten. ENDRE 23 Charles White FJERN RING OPP Brukerveiledning for SoundStation2W - 20

21 Slette oppføringer 1. Velg oppfœringen du vil slette, og trykk på Valg-knappen. 2. Trykk på den programmerbare FJERN-tasten. Trykk på OK for å fjerne eller AVBRYT for å gå ut av menyen uten å fjerne. ENDRE 23 Charles White FJERN RING OPP FJERNE FRA TELEFONLISTE? 23 Charles White AVBRYT OK Vise systeminformasjon Denne funksjonen viser fœlgende informasjon om SoundStation2W : Plassering og nummer, systeminformasjon og registreringsinformasjon. Med denne funksjonen kan du enkelt finne ut hvor telefonen hœrer til. Plassering og nummer 1. Trykk på Meny-knappen og velg Denne telefonen, og trykk deretter på Valg-knappen. 2. Bla gjennom alternativene med rulleknappene og velg Plassering og nummer. Trykk deretter på Valg-knappen. Systeminformasjon 1. Trykk på Meny-knappen og velg Denne telefonen, og trykk deretter på Valg-knappen. 2. Bla gjennom alternativene med rulleknappene og velg Systeminformasjon. Trykk deretter på Valg-knappen. Registreringsinformasjon 1. Trykk på Meny-knappen og velg Denne telefonen, og trykk deretter på Valg-knappen. 2. Bla gjennom alternativene med rulleknappene og velg Registrer ingsinformasjon. Trykk deretter på Valg-knappen. Brukerveiledning for SoundStation2W - 21

22 Dvalemodus Telefonen har en automatisk strœmsparefunksjon for å forlenge batterienes levetid. Produktet skifter til dvalemodus hvis det ikke er i bruk på ett minutt. Konsollen går ikke i dvalemodus hvis en samtale er aktiv, selv om det forekommer pauser i samtalen. Hvis konsollen er registrert i basestasjonen, og telefonen går i dvalemodus, vises meldingen KLAR på LCD-displayet. Konsollen skifter til dvalemodus selv om den ikke er registrert av basestasjonen. Hvis konsollen ikke er registrert i basestasjonen, og telefonen går i dvalemodus, vises meldingen INTET SIGNAL på LCD-displayet. Telefonen aktiveres ved å trykke på en hvilken som helst knapp. Alle telefonfunksjoner er Œyeblikkelig tilgjengelige ved hjelp av vanlige tastekombinasjoner. Innkommende samtaler og sœk fungerer som normalt når telefonen er i dvalemodus, og aktiverer telefonen. Dvalemodus sparer strœm, men er ikke en Av -funksjon. Hvis du vil slå enheten helt av, kobler du ut batteriet. Når enheten er i dvalemodus viser LCD-skjermen fremdeles beregnet gjenstående taletid. Taletiden vises som tall i timer til hœyre for batteriikonet. Konsollen skifter til dvalemodus selv om den ikke er registrert av basestasjonen. Hvis du for eksempel tar med telefonen til et annet sted, uten å ta med basestasjonen, vil konsollen fremdeles skifte til dvalemodus for å spare strœm. Konsollen registreres automatisk på nytt i basestasjonen fra dvalemodus, hvis den er innenfor rekkevidde og basestasjonen er slått på. I enkelte tilfeller vil telefonen ikke skifte til dvalemodus hvis en mobiltelefon er koblet til, selv om mobiltelefonen ikke har en aktiv samtale. I slike tilfeller fortsetter LCD-skjermen å vise Mobiltelefon i. Slå av mobiltelefonen eller koble den fra konsollen hvis du vil aktivere dvalemodus. Telefonen går ikke i dvalemodus under lading. Brukerveiledning for SoundStation2W - 22

23 Lading SoundStation2W drives av et oppladbart lithium-ion-batteri. Batteriet må lades opp jevnlig. Bruk laderen som ble levert med enheten til å lade batteriet i konsollen. På samme måte som en bõrbar datamaskin eller mobiltelefon kan SoundStation2W fortsatt brukes mens den lades. Batteriet kan ikke lades utenfor konsollen. Vanlige taletider og standby-tider vises her: Batteri med 2 celler Batteri med 4 celler Ladetid 4 timer 8 timer Taletid 12 timer 24 timer Standby-tid 80 timer 160 timer Ladestatus Skjermen på SoundStation2W viser et animert batteriikon når batteriet lades. Batteriikon vist på LCD-skjermen. 8 timers lading Lavt batterinivå Skjermen på SoundStation2W viser når batteriets ladenivå er lavt. Advarselen for lavt batterinivå starter når den gjenvõrende taletiden er ca. 20% eller mindre av full kapasitet. Denne varslingen aktiveres når brukeren legger på rœret etter å ha fullfœrt en samtale. Dette sikrer at varslingen om lavt batterinivå blir sett av en bruker. I tillegg til den visuelle meldingen på konsollens LCD-skjerm som viser Lavt batteri, må lades, vil du hœre en pipelyd. Optimal batterikapasitet oppnås når batteriet er ladet helt opp og helt ut flere ganger. Batteriet må gjennomgå fire til fem fullstendige oppladinger og utladinger fœr det når optimal kapasitet. Taletiden er beregnet for vanlig samtale ved optimale volumnivåer. Brukerveiledning for SoundStation2W - 23

24 Ekstra lydutgang Med SoundStation2W kan hœyttalersignalet sendes til en ekstern opptaker. Den eksterne opptakeren kobles til basestasjonen. 1. Koble til det eksterne opptaksutstyret, for eksempel en kassettopptaker, via aux-kontakten på basestasjonen. 2. Trykk på Meny-knappen og velg Innstillinger, og trykk deretter på Valg-knappen. 3. Velg Aux Audio og trykk på Valgknappen. Trykk PÅ eller AV eller bla gjennom alternativene med rulletastene. Trykk på den programmerbare LAGRE-tasten eller Valg-knappen for å lagre innstillingen. Aux Audio-ut slås Av når samtalen avsluttes. Aux Audio-ut stœtter ikke eksterne hœyttalersystemer. Søke etter konsollen Du kan finne en forlagt konsoll ved å bruke sœkefunksjonen. Ved sœk piper konsollen. Dette gjœr det lettere å finne den. 1. Trykk på sœkeknappen på basestasjonen for å finne SoundStation2W -konsollen. 2. Konsollen spiller av en lyd for å vise hvor den er plassert. Konsollen fortsetter å pipe til du trykker på en av knappene på konsollen, eller til sœkeknappen trykkes igjen. Strøm på I bruk Søk Brukerveiledning for SoundStation2W - 24

25 Oppsummering av skjermmeldinger Disse meldingene vises på LCD-skjermen på konsollen for å angi forskjellige betingelser. Skjermmelding Hva det betyr Hva du ser Klar Telefonen er klar til å utføre samtaler. Tom skjerm Intet signal Signalet er for svakt til å utføre en samtale Antennesymbolet viser ingen stolper Samtale avsluttet Samtalen er avsluttet Samtale avsluttet og tiden som ble brukt Mobiltelefon i En mobiltelefon er koblet til mobiltelefonkontakten, Mobiltelefon i ELLER en mobilsamtale er initiert Søker etter signal Prøver å kontakte basestasjonen for å Søker etter signal opprette forbindelse Angi nummer Angi nummeret du vil ringe Sifrene i nummeret du ringer Lader En lader er koblet til, og batteriet lades Lader Basestasjon søker Søk-knappen på basestasjonen er brukt for å fi nne konsollen Basestasjon søker Trykk en tast for å stoppe pipelyden Batteri lavt Batteriet er nesten utladet. Det må lades for at du skal kunne fortsette å bruke din SoundStation2W Gjenværende taletid og et lydsignal Innkommende samtale Telefonen mottar en innkommende samtale Innkommende samtale Brukerveiledning for SoundStation2W - 25

26 Problemløsing Intet signal Intet signal vises når konsollen ikke har kontakt med basestasjonen. Kontroller fœlgende: Kontroller at basestasjonen er Hvis det er flere murvegger slått på mellom konsollen og Kontroller at konsollen ikke er basestasjonen vil rekkevidden utenfor rekkevidde (50 meter). bli mindre. Flytt konsollen til et sted der det er fõrre hindringer eller vegger mellom konsollen og basestasjonen. Ingen summetone Basestasjonen må võre koblet til en analog telefonkontakt. Hvis summetonen ikke hœres, må du kontrollere at: Kontroller at basestasjonen er slått på. Kontroller at konsollen fungerer. Ringer ikke Kontroller at ringelyden ikke er slått av. Se Valg av ringetype på side 15. Flimrende LCD-skjerm Hvis skjermen flimrer, kan det võre fordi det brukes en spesiell type fluoriserende lys i bygningen. Kontroller at basestasjonen er koblet til en analog telefonlinje (POTS). PrŒv å Œke ringevolumet. Flytt SoundStation2W bort fra lysene. Inntastingen blir ikke registrert Dette kan skje hvis du skriver inn informasjonen for raskt. Trykk saktere på de alfanumeriske tastene. Dump lyd eller tønnelyd ved mottak Dette forårsakes av sterkt ekko i rommet og at det snakkes for langt unna mikrofonen. Snakk nõrmere konsollen, slik at mikrofonene klarer å plukke opp det du sier. Bruk flere lydabsorberende elementer i rommet. Brukerveiledning for SoundStation2W - 26

27 Korte perioder med stillhet, ekko eller brudd i samtalen Flytt ikke SoundStation2W konsollen mens den er i bruk. SoundStation2W får mulighet etter tur i en kort stund, slik at Ikke berœr konsollen under til å tilpasse seg omgivelsene. samtaler. De andre deltakerne bruker For å unngå stœy rundt kanskje utstyr som ikke kommer SoundStation2W må du fra Polycom, og dette kan fœre til holde papirer, kopper og andre problemer med lyden. ting som kan skape stœy, borte PrŒv å ringe opp på nytt for å se fra konsollen. om du får bedre forbindelse på en I begynnelsen av samtalen bœr annen linje. du la noen fra hvert sted snakke Fysisk skade Hvis den fysiske skaden er så alvorlig at de indre delene er synlige, må du koble fra SoundStation2W Œyeblikkelig. Ikke koble den til telenettet igjen fœr SoundStation2W er reparert. Best mulig ytelse SoundStation2W fungerer optimalt hvis du fœlger disse retningslinjene: Plasser SoundStation2W midt på konferansebordet eller skrivebordet. SoundStation2W fungerer best i rom som er 3,5x6,5 meter eller mindre. Ikke flytt SoundStation2W under en samtale. Ikke bla i papirer i nõrheten av SoundStation2W. Hvis du bruker utvidelsesmikrofoner må ledningene trekkes helt ut, og mikrofonene må peke bort fra konsollen. Snakk med normalt stemmevolum, og snakk i retning av SoundStation2W eller utvidelsesmikrofonen. LŒsne alle ledninger fra basestasjonen og konsollen fœr du rengjœr SoundStation2W. Ikke bruk flytende rengjœringsmidler eller rengjœringsmidler på sprayboks. Bruk en myk, fuktig klut til rengjœring. Brukerveiledning for SoundStation2W - 27

28

29 Administratoroppsett Oversikt Menyen for administratoroppsett består av fœlgende alternativer: Hvis det er Œnskelig kan du angi et passord for å få tilgang til administrator-alternativene påsoundstation2w. Det kreves ikke passord fœrste gang du bruker telefonen. Plassering: 1 Navn på plassering Angi et navn på plasseringen av SoundStation2W, for eksempel MŒterom B. 2 Dette Angi telefonnummeret til SoundStation2W. telefonnummeret# Telefonsystem 1 Samtale-ID Slå samtale-id på eller av (hvis tilgjengelig). Passord 1 Angi om Œnskelig et passord. Diagnostikk 1 Mikrofontest Vis prœvenivået som blir mottatt av hver mikrofon. 2 Test av konsollens hœyttalere 3 Tilbake til standardverdier Programvare 1 Oppgrader programvare Velg lydsignaler som skal sendes gjennom hœyttalerne i SoundStation2W. Tilbakestill alle egendefinerte innstillinger og dataoppfœringer. Gjenoppretter de opprinnelige standardinnstillingene. Brukes til å oppgradere SoundStation2W programvaren til nye versjoner. Administratorveiledning for SoundStation2W - 29

Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon

Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Microsoft Lync Edition Mars 2013 1725-44328-104 Rev.B Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Varemerkeinformasjon POLYCOM, Polycom-logoen

Detaljer

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster Funksjonsmeny Hurtigmeny $ Telefonkatalog # Beskjeder Velge nett Samtaleegenskaper Telefoninnstilling Samtaleteller Ekstrautstyrinnstilling * Vis batterimåler Ikke vis mitt nr. Samtaleoverføring Tale og

Detaljer

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Driftsinstruksjoner Modellnr. Trådløs SIP telefon KX-TGP600 Trådløst SIP håndsett Modellnr. KX-TPA60 Trådløst SIP bordapparat Modellnr. KX-TPA65 KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Takk for at du kjøpte dette

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Adapter for bærbar PC 11a/g

Adapter for bærbar PC 11a/g Adapter for bærbar PC 11a/g CPWNA100 Instruksjoner for bruk VERSJON 1.0 Innhold 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWNA100 is in compliance with the essential

Detaljer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. W200 Innholdsfortegnelse Ringe................................... 15 Meldingstjenester......................... 19 Bildetjenester............................. 22 Underholdning............................

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

BENEFON ESC! Brukerhåndbok

BENEFON ESC! Brukerhåndbok BENEFON ESC! Brukerhåndbok Alle rettigheter forbeholdt. Benefon Oyj, 2002. Publikasjonsnummer: YZ2407-0* I SAMSVARSERKLÆRING Mediante el presente documento, Benefon Oyj declara que este teléfono móvil,

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Musikkavspilling og radio...30 Musikkavspilling... 30 Radio... 32 Bruke radioen... 33

Innholdsfortegnelse. Musikkavspilling og radio...30 Musikkavspilling... 30 Radio... 32 Bruke radioen... 33 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NEM-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS SNU5600 http://no.yourpdfguides.com/dref/1000726

Din bruksanvisning PHILIPS SNU5600 http://no.yourpdfguides.com/dref/1000726 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7070 prism

Brukerhåndbok for Nokia 7070 prism Brukerhåndbok for Nokia 7070 prism 9209098 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RH-116 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7510 Supernova 9210911 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-398 er i samsvar med de 0434 grunnleggende krav og øvrige relevante krav i

Detaljer

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave Utvidet brukerhåndbok 9356064 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHM-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

FAX-8360P Brukermanual

FAX-8360P Brukermanual FAX-8360P Brukermanual Version B DETTE APPARATET ER KONSTRUERT FOR Å VIRKE MED EN ANALOG TELEFONLINJE UTSTYRT MED RIKTIG KONTAKT. INFORMASJON OM GARANTI Brother advarer om at dette produktet ikke nødvendigvis

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music. 4.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music. 4.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5235 Comes with Music 4.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-588 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2760. 9203346 2. utgave NO

Brukerhåndbok for Nokia 2760. 9203346 2. utgave NO Brukerhåndbok for Nokia 2760 9203346 2. utgave NO 0434 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-258 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelse i

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer