M09/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M09/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q"

Transkript

1 M09/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q NORWEGIAN B HIGHER LEVEL PAPER 1 NORVÉGIEN B NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 NORUEGO B NIVEL SUPERIOR PRUEBA 1 Thursday 14 May 2009 (morning) Jeudi 14 mai 2009 (matin) Jueves 14 de mayo de 2009 (mañana) 1 h 30 m Candidate session number Numéro de session du candidat Número de convocatoria del alumno 0 0 QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES Write your session number in the boxes above. Do not open this booklet until instructed to do so. This booklet contains all the Paper 1 questions. Refer to the Text Booklet which accompanies this booklet. Section A: answer all the questions in the spaces provided. Each question is allocated [1 mark] unless otherwise stated. Section B: write your answer to the task in the space provided. The task is worth [20 marks]. LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS Écrivez votre numéro de session dans la case ci-dessus. N ouvrez pas ce livret avant d y être autorisé(e). Ce livret contient toutes les questions de l Épreuve 1. Référez-vous au livret de textes qui accompagne ce livret. Section A : répondez à toutes les questions dans l espace réservé à cet effet. Sauf indication contraire, chaque question vaut [1 point]. Section B : écrivez votre réponse dans l espace réservé à cet effet. Cette tâche vaut [20 points]. CUADERNO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS Escriba su número de convocatoria en las casillas de arriba. No abra este cuaderno hasta que se lo autoricen. Este cuaderno contiene todas las preguntas de la Prueba 1. Refiérase al cuaderno de textos que acompaña a este cuaderno. Sección A: responda a todas las preguntas en los espacios provistos. Cada pregunta tiene un valor de [1 punto] salvo que se indique algo distinto. Sección B: escriba su respuesta a la tarea en el espacio provisto. La tarea tiene un valor de [20 puntos]. 11 pages/páginas 0111 International Baccalaureate Organization 2009

2 2 M09/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q DEL A TEKST A GUNNAR STAALESEN Svar på følgende spørsmål. 1. Hvilket uttrykk, som vanligvis brukes i sammenheng med jordbruk, bruker forfatteren for å understreke at han leste veldig fort i barndommen? (del ) 2. Velg de setningene (A H) som er korrekte i overensstemmelse med innholdet i teksten. Skriv de riktige bokstavene i valgfri rekkefølge i firkantene til høyre. Et eksempel er tatt med. [3 poeng] A. I barneårene bodde forfatteren på en øy utenfor Bergen. B. Som barn lekte forfatteren mellom restene av ødelagte hus. C. I begynnelsen av 1960-årene var barna fremdeles redde for en ny krig. D. Gunnar Staalesen ble selv forfatter fordi han likte så godt å lese kriminalfortellinger. E. I barneårene bodde han i en bydel i Bergen. F. Som barn kunne de ikke leke så mye fordi det var så mange ruiner etter den andre verdenskrigen. G. Områdene som var ødelagte ble bygd opp igjen i begynnelsen av 1960-årene. H. Gunnar Staalesen ble selv forfatter fordi han likte så godt å lese som barn. Eksempel: E 0211

3 3 M09/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q Spørsmål 3 6 gjelder det siste avsnittet i teksten. Velg blant listen nedenfor de ordene som best passer inn i teksten. Et eksempel er tatt med. derfor engang like dessuten før m e n dessverre henholdsvis m e n s Eksempel: [ X ].... men Velg det mest passende svaret fra setningene under. Skriv bokstaven i boksen. 7. Hva er hovedformålet med teksten? A. Å gi et bilde av Staalesens forfatterskap B. Å fortelle hvordan det var å vokse opp i Bergen under andre verdenskrig C. Å diskutere kriminallitteraturens plass i det litterære landskapet D. Å oppmuntre tenåringer til å skrive selv 8. Hva beskriver best måten teksten er skrevet på? A. ironisk B. høytidelig C. personlig D. humoristisk 0311 Turn over / Tournez la page / Véase al dorso

4 4 M09/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q TEKST B SKOLEBRUSEN TAPER Nedenfor skal du lage riktige setninger i forhold til teksten. Du skal sette sammen første delen av setningen med den passende setningsdelen på høyre side. Et eksempel er tatt med. Eksempel: Salg av brus synker når det 9. Karoline Hovstad sier at hun 10. Ifølge norske helsemyndigheter 11. Aftenposten har funnet ut at de fleste skoler 12. Fylkespolitikere i Akershus 13. Professor Ivar Espelid sier at en konsekvens av økt inntak av sukkerholdige drikker F A. blir kontrollert hvor mye brus elevene kjøper. B. fører til flere syreskader på tennene. C. er sukkerinntaket blant norsk ungdom et av de høyeste i verden. D. vil tvinge skolene til å fjerne brusautomatene. E. synes det er viktig å vite hvilken mengde sukker hun får i seg. F. blir tilbudt vann på skolen. G. vurderer å yte skolene finansiell hjelp for å innskrenke brusdrikkingen. H. tenker på å skifte ut brusautomatene. I. er sukkerinntaket blant norsk ungdom to ganger høyere enn det de tilråder. J. synes vann har mange fordeler som ikke brus har. K. fører til overvekt og en økning av livsstildiabetes. L. vil erstatte vannkjølerne. 0411

5 5 M09/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q Svar på følgende spørsmål. 14. Hvilket uttrykk bruker forfatterne av teksten for å beskrive at det blir solgt stadig mindre brus på skolene? (linje 1 9) 15. Hva er den mest vanlige drikken blant norsk ungdom? 16. I linje 35 i teksten finner vi ordet dem. Hva eller hvem viser dette ordet til? 17. I linje 37 i teksten finner vi ordet de. Hva eller hvem viser dette ordet til? 0511 Turn over / Tournez la page / Véase al dorso

6 Velg det mest passende svaret fra setningene under. Skriv bokstaven i boksen. 6 M09/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q 18. Når det står under bildet at ved vannautomaten er det kjør menes det at A. det blir fylt på med en ny vanndispenser når en er tom. B. alle skoleelevene bare drikker vann på skolen. C. det er travelt foran automaten. D. skoleelevene drikker vann uten stans. 19. Hvilket utsagn beskriver best Øyvind Ekbergs innstilling til brusautomater på skolene? A. Han vil betale for å få dem fjernet. B. De fører til at de unge blir overvektige. C. Skoleelevene bør ikke ha adgang til dem. D. Rektorene må få dem fjernet. 20. Formålet med teksten er å A. oppfordre ungdom til å drikke mindre brus. B. fortelle om hvordan drikkevanene på skolene er. C. få skolene til å fjerne brusautomatene sine. D. informere om skadevirkningene av brusautomater. Finn ordet eller uttrykket på høyre side som er nærmest i mening til et av ordene på venstre side. Et eksempel er tatt med. Eksempel: erstatte (linje 26) 21. vurdere (linje 28) 22. pålegge (linje 35) 23. fastslå (linje 48) G A. stadfeste B. ombestemme seg C. avskaffe D. tillate E. befale F. tenke på G. avløse H. forklare 0611

7 7 M09/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q TEKST C FANTOMTEIKNING Nedenfor finner du utsagn som er riktige eller gale. Marker det riktige svaret. Begrunn svaret ved å sitere en relevant formulering fra teksten. Begge deler er nødvendig for å få poeng. Et eksempel er tatt med. Eksempel: Hovedpersonen er på kjøretur med en bil som tilhører noen andre. Riktig Ga lt I teksten finner vi: den stolne bilen Hovedpersonen oppfører seg påfallende på bensinstasjonen. I teksten finner vi: Det er et bilde av mannen i avisa. I teksten finner vi: Når hovedpersonen åpner vinduet, hører han politisirener. I teksten finner vi: Hovedpersonen er usikker på om han har en tvillingbror. I teksten finner vi: Turn over / Tournez la page / Véase al dorso

8 8 M09/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q Svar på følgende spørsmål. 28. Hvilket uttrykk bruker forfatteren på å beskrive at mannen i teksten er trøtt? (linje 1 11) 29. Hovedpersonen er misfornøyd med hvordan kona reagerer på tegninga. Nevn én av disse reaksjonene. 30. Hvorfor får stillheten mannen til å synes at situasjonen når han sitter i bilen er uvirkelig? 31. I linje 38 finner vi ordet dei. Hva eller hvem viser dette ordet til? Velg det mest passende svaret fra setningene under. Skriv bokstaven i boksen. 32. Hvorfor hadde han tenkt å feire med kake på jobben? A. Fordi han ville ta avskjed med de andre. B. For å ha litt underholdning for de andre. C. For å feire at han hadde fått tak i penger. D. Fordi han hadde fått en dusør. 33. Hva er den mest passende beskrivelsen på hva teksten handler om? A. En mann som har problemer med kona si. B. En mann som planlegger et ran. C. En mann som reflekterer over hvordan det er å være kriminell. D. En mann som føler seg skyldig på grunn av det som skjedde med tvillingbroren hans. 34. Etter å ha lest teksten A. er leseren sikker på hvem som har stjålet klokkene. B. er leseren overbevist om at det er tvillingbroren som har stjålet klokkene. C. er det uklart for leseren hvem som har stjålet klokkene. D. vet leseren at mannens dobbeltgjenger er ute etter å ta ham fordi mannen har klokkene. 0811

9 9 M09/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q Du skal finne det ordet eller uttrykket i teksten som betyr omtrent det samme som det som står i venstre kolonne under. Skriv det riktige ordet i høyre kolonne. Et eksempel er tatt med. Eksempel: ensformig (linje 1 11) monoton regelmessig (linje 1 11) passe på (linje 34 44) fylt med spenning, energi (linje 34 44) ufri (linje 34 44) Turn over / Tournez la page / Véase al dorso

10 10 M09/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q DEL B TEKST D MOBILTELEFONER, MILJØ OG HELSE Bruk opplysningene i tekst D til å svare på spørsmålet nedenfor. Skriv minst 100 ord. Det er ikke tillatt å kopiere store deler av teksten. I klassen skal du holde et foredrag der du skal gi råd om hvordan man kan bruke mobiltelefonen på en miljøvennlig måte og med minst mulig fare for helsa. Skriv foredraget. 1011

11 11 M09/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q 1111

M07/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q

M07/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/Q IB NORWEGIAN B HIGHER LEVEL PAPER 1 NORVÉGIEN B NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 NORUEGO B NIVEL SUPERIOR PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana) 1 h 30

Detaljer

M07/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/T

M07/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/T IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI NORWEGIAN B HIGHER LEVEL PAPER 1 NORVÉGIEN B NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 NORUEGO B NIVEL SUPERIOR PRUEBA 1 M07/2/ABNOR/HP1/NOR/TZ0/XX/T

Detaljer

M12/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/T

M12/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/T M12/2/ABNOR/SP1/NOR/TZ0/XX/T 22122349 NORWEGIAN B STANDARD LEVEL PAPER 1 NORVÉGIEN B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 NORUEGO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 14 May 2012 (afternoon) Lundi 14 mai 2012 (après-midi)

Detaljer

M06/2/A2NOR/HP1/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A2 HIGHER LEVEL PAPER 1 NORVÉGIEN A2 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 NORUEGO A2 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 1

M06/2/A2NOR/HP1/NOR/TZ0/XX NORWEGIAN A2 HIGHER LEVEL PAPER 1 NORVÉGIEN A2 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 NORUEGO A2 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 1 IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI NORWEGIAN A2 HIGHER LEVEL PAPER 1 NORVÉGIEN A2 NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 NORUEGO A2 NIVEL SUPERIOR PRUEBA 1 M06/2/A2NOR/HP1/NOR/TZ0/XX

Detaljer

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M04/208/H(1)M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALFICACIÓN May / mai / mayo 2004 NORWEGIAN / NORVÉGIEN / NORUEGO B Higher

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Ideer til sex- og samlivsundervisning

Ideer til sex- og samlivsundervisning Ideer til sex- og samlivsundervisning Enten du er nyutdannet eller har mange års erfaring som lærer, kan du hente kunnskaper og inspirasjon fra denne idébanken. Du står fritt til å benytte og kopiere ideene.

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Utsagn og utsier En del foreløbige notater i sprogets metafysikk

Utsagn og utsier En del foreløbige notater i sprogets metafysikk JAKOB MELØE Utsagn og utsier En del foreløbige notater i sprogets metafysikk In: Norsk Filosofisk Tidsskrift. Oslo, 1-1972, p. 35-47. Dette notatet skrev jeg til et gjesteserninar i Oslo i mai 1965. Jeg

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013 Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2013 DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (2 poeng) I en klasse er det 20 elever. Nedenfor ser du hvor mange dager hver av elevene var borte fra skolen i løpet av et

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

Hjemmeoppgave til faktaark nr 9: Hva husker dere fra HEIA på 6. trinn?

Hjemmeoppgave til faktaark nr 9: Hva husker dere fra HEIA på 6. trinn? Hjemmeoppgave til faktaark nr 9: Hva husker dere fra HEIA på 6. trinn? Som en del av HEIA-prosjektet på 7. trinn får dere en hjemmeoppgave sammen med faktaarkene. Vi i prosjektgruppen oppfordrer 7. klassingen

Detaljer

Barnets venner og fritid

Barnets venner og fritid 1 Spørreskjema når barnet er 8 år Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig. I de små avkrysningsboksene setter du et kryss for det svaret

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn

Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn Digitale læremidler en hjelp for minoritetsspråklige elever? Anne Charlotte Torvatn In recent years, more and more textbooks have been produced in a digital format. Some researchers claim that this is

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer