Fotoreportasje: Søstrene Linda og Monica jobber som asfaltleggere i Peab

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fotoreportasje: Søstrene Linda og Monica jobber som asfaltleggere i Peab"

Transkript

1 Peabnytt Nr. 2 Juni 2012 Hovedtema Rekruttering Reportasje Anlegg på rett spor Portrettet Synnøve Helland Ovesen Fotoreportasje: Søstrene Linda og Monica jobber som asfaltleggere i Peab

2 Redaksjonen Nettverksrekruttering 34 Tidligere søkte de fleste jobb på grunnlag av en stillingsannonse i Aftenposten eller lokalavisen. Nå har vi en helt annerledes rekrutteringsverden der sosiale medier har fått en fremtredende plass. Stadig flere tar i bruk sosiale medier for å rekruttere smarte hoder til sine bedrifter. Mange gjør dette for å få tak i ansatte som allerede sitter i faste stillinger hos konkurrenter. Og de som er ute etter jobb, bruker sitt nettverk i sosiale medier på en helt ny og spennende måte. Det å bygge nettverk er blitt avgjørende både for de som rekrutterer og de som vil bli rekruttert. Dette tar vi på alvor i Peab. LinkedIn, et av de mest businessrelaterte sosiale medier, er godt egnet i forhold til rekruttering. Her ligger CVer, relevant erfaring og en oppdatert profil. Mange er også aktive på Facebook og Twitter i en jobbsøkeprosess og flere firmaer kjører nå rekrutteringskampanjer via de mest kjente sosiale mediekanalene for å rekruttere medarbeidere. Hver tredje sjef bruker sosiale medier som informasjonskilde før de ansetter en ny medarbeider. Dette kommer frem av arbeidslivsundersøkelsen Worklife som er utført for Manpower. Det er også noe å huske på. Verden er blitt mer gjennomsiktig og nettverket ditt er gull verdt. Og morgendagens Peab-medarbeidere leser trolig ikke papiraviser når de er ute etter jobb. Line Fredriksen ansvarlig redaktør Stine Gabrielsen redaktør Innhold 4-6 Nyheter Flytter inn på Bondi Tar igjen tapt tid Familieorientert 7 Kommentar Av Lillan Bugge, Juridisk 8-9 Reportasje Nordisk samarbeid i Narvik Tema: Rekruttering Kampen om hodene Må synes mer Smart skolesamarbeid Mastersamarbeid ga Peab-jobb Kundeintervjuet OBOS Forretningsbygg og Kværnerhallen Reportasje Peab Anlegg på rett spor Reportasje BIM for alle Peab Bygg Øst Regionen tar form Portrettet NSPs Synnøve Helland Ovesen Reportasje Høyskolen i Oslo: Går sakte, men sikkert fremover Prosjekter Nye prosjekter Fotoreportasje Sterkt veivalg av to søstre i Peab Asfalt 38 Bedriftsidretten Nyheter fra Peab BIL 39 Mennesker Nye medarbeidere og jubilanter 40 Min hverdag Møt logistikkansvarlig Janni Axelsson LINE STINE Peabnytt er et nyhetsblad for medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere i og av Peab. Utgiver er Peab AS, Kommunikasjonsavdelingen, Postboks 93 Røa, N-0701 Oslo. Redaksjonen består av ansvarlig redaktør Line Fredriksen og redaktør Stine Gabrielsen, som også produserer bladet. Trykk Novum Elanders. Forsidebilde Brosk Asaad, elev ved Bjørnholt skole, snart lærling i Peab. Foto: Anna K. Langhammer. 2 / Peabnytt / nr 2 / 2012

3 Ledere Vi kan se tilbake på et travelt første halvår for hele den norske Peab-virksomheten. Det har vært høy aktivitet, men samtidig stor konkurranse. Vi har hatt størst fokus på det å jobbe sikkert og å sikre lønnsomhet. Dette vil fortsette også etter sommeren. Vi ønsker alle våre kolleger en riktig god sommer! Bygg Våren har vært preget av høy aktivitet i linje og stab. Noen store prosjekter er i ferd med å ferdigstilles, men volumtilgangen for høsten er tilfredstillende. Vi har fått flere oppdrag på steder hvor vi den siste tiden har etablert virksomhet. Markedet er positivt der Peab er representert. Vi ser tegn til at enkelte prosjekter utsettes. Det kan tyde på en avventende holdning til finansuroen i Europa. Det vil ikke være unaturlig om vi får en viss effekt av dette også i Norge, men vår bransje er vant til å være konjunkturutsatt, så vi må også være robuste og tåle svingninger.lønnsomhet og konkurransekraft er viktige faktorer. Derfor skal vi tenke kostnadseffektivitet i alt vi foretar oss. Marginene er små, og god planlegging er avgjørende. Vi skal se fremover mot 2013 og 2014, tenke langsiktig og være tydelige i vår strategi. Det pågår nå et omfattende forbedringsarbeid som involverer store deler av organisasjonen. Blant annet er vi i gang med å videreutvikle og oppgradere vårt styringssystem. I løpet av neste halvår skal vi også ferdigstille vår strategi og våre forretningsplaner for byggvirksomheten. Vi har dermed en god felles plattform og et godt utgangspunkt for å lykkes i årene fremover. Industri I Industriselskapene er vi spesielt opptatt av sikkerhet og HMS spesielt med utgangspunkt i at vi i vinter hadde en dødsulykke. Det er mye å jobbe med i hele Peab for å få etablert en sikkerhetskultur som er på høyde med de beste i bransjen. I prinsippet er det slik at alle skader kan unngås. Vi har stort fokus på å kunne vise bedret lønnsomhet for alle deler av virksomheten både på kort og litt lengre sikt. Vi jobber med konkrete tiltak i alle deler av Industriselskapene. Vi er forberedt på å konsolidere virksomhet framfor å skaffe et større volum. I dagens marked er det en hensiktsmessig vei å gå. Da vil vi være bedre rustet til å vokse i fremtiden. Internt samarbeid er viktig i hele Peab. Det er en litt ulik praktisering mellom områdene, men det er vesentlig at vi bidrar og samarbeider på en god måte internt. Vi har hatt en gjennomgang mellom Anlegg og Industri i Norge og tatt et langt skritt fremover. Kjøptroheten er nesten hundre prosent der den skal være det. Dette er viktig med tanke på forutsigbarhet og lønnsomhet. Vi opplever at vi er inne i en positiv trend når det gjelder samhandling. Anlegg Etter en litt treg start på året med kun pallplass i anbudskonkurransene, har vi etter hvert lykkes med å komme på toppen av pallen ved flere anledninger. Det har medført at vi har signert kontrakter for over 500 millioner kroner hittil i år. Gratulerer til alle! Vi har også startet en vellykket virksomhet i Trondheim og Narvik. Til høsten står Tromsø for tur. På Østlandet kan vi melde om at den gode utviklingen fortsetter. Markedsutsiktene for anleggsvirksomhet i Norge ser positive ut og med dyktige medarbeidere som deg ser vi for oss en god og lønnsom vekst i Norge. Det er spesielt gledelig å se at vår langsiktige satsing på infrastruktur nå gir resultater. Som dere kan lese om i dette nummeret av Peabnytt er vi i gang med flere spennende prosjekter både på jernbane og banenett. Sammen leverte vi et positivt resultat noe bedre enn budsjett i 2011, og vi vil også for inneværende år levere et resultat i Anlegg som er minst lik budsjett. Petter Moe / adm. direktør Peab Bygg Norge Morten Stjern / direktør Peab Industri Norge Thorbjørn Eng / direktør Peab Anlegg Norge 2012 / nr 2 / Peabnytt / 3

4 Nyheter/ Eiendomsutvikling/Bygg Oslo FORNØYDE KJØPERE: Svein og Unni Lien flytter snart inn i Bondistranda. Flytter inn på Bondi I mai var det overlevering av nøkler til de første som flytter inn i prosjektet Bondistranda. Peab både bygger og eier halvparten av prosjektet. Tekst/foto: Anna K. Langhammer ASKER: Fire ivrige nye beboere i trinn 1 av Askers største boligprosjekt møtte 22. mai opp til sol, varme og nøkkeloverlevering på den tidligere gartneritomten øst for Bondivann. Der var også Lene Conradi, ordfører i Asker kommune, og flere representanter fra Peab og Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL). Jeg tror de som flytter inn her vil få det veldig bra, sa ordføreren. I det fine sommerværet kom prosjektet til sin rett, med ny og grønn gressplen, busker og beplantning - og utsikten til Bondivannet nedenfor leilighetene. Nå bytter jeg hus mot en leilighet i førsteetasje med utsikt over vannet. Aldri mer gressklipping! Dette blir fint, humret Svein Lien, som flytter inn med kona Unni. Askers største boligprosjekt. Over de nærmeste årene skal det føres opp over 200 selveierleiligheter på Bon- PROSJEKT BONDISTRANDA Askers største boligprosjekt Peab Bygg er totalentreprenør Byggherre er Bondistranda Utvikling, som eies 50% av Peab Eiendomsutvikling og 50% av ABBL Første byggetrinn består av 84 boliger i to sameier Andre byggetrinn står for tur i juni Tredje byggetrinn og resten av området vil stå ferdig senest i 2015 om salget går greit. distranda. Totalt sett vil området bestå av en rekke ulike leilighetstyper fra 2-roms leiligheter på 49 kvm til store familieboliger på 119 kvm. Forventet totalomsetning for prosjektet er 750 MNOK, inkludert mva. Som en del av boligprosjektet, og satsningen på sikker skolevei, har Peab også bygget infrastruktur til en verdi av 35 millioner kroner for Asker kommune og Statens Vegvesen. Drypper på flere divisjoner. Utover det å være både deleier og utbygger på Bondistranda, har prosjektet ført til merverdi for Peab. Prosjektet fører til internhandel i flere ledd, slik som leie av rigger, kraner og innkjøp av dekker fra Peabs datterselskaper, sier Kjartan Fleten, som er daglig leder i Bondistranda Utvikling og prosjektsjef i Peab Eiendomsutvikling. 4 / Peabnytt / nr 2 / 2012

5 Nyheter/ Bjørn Bygg Tar igjen tapt tid Peabs datterselskap Bjørn Bygg har møtt på utfordringer med kontorbygget for det italienske oljeselskapet Eni i Hammerfest. Nå står de på for fullt for å ta inn tiden og holde fremdriftsplanen. Tekst: Anna K. Langhammer Foto: Bjørn Bygg Hammerfest: Grunnarbeid og peling og fundamenter på land er ferdig. Stålarbeid, montering av hulldekker og prefabrikkerte betongvegger er i gang. Den gamle kaien til findusbygget er revet og ny kai er bygd. Denne skal være en del av strandpromenaden langs havnen i Hammerfest. Under peling på land støtte vi på gamle betongfundamenter i grunnen som ikke kunne fjernes. Dette medførte at vi måtte omprosjektere. Det har forsinket oss litt, men tiltak er gjort slik at vi holder fremdriftsplanen. De utfordringene vi har hatt så langt har vi løst greit, sier Tone Wiik, anleggsleder for Strandparken Eni. Værhardt og utfordrende. Etter sommerferien starter arbeidene med å lukke bygget. Vi bruker en kombinasjon av prefabrikkerte veggelementer og egne tømmerarbeider for å korte ned byggetiden. Dette gjør at vi kan ha tett bygg allerede 1. oktober, én måned tidligere enn først planlagt. Det betyr også at tekniske entrepriser får en tidligere oppstart. Bygget har krevende tekniske entrepriser og trenger tiden frem til våren 2013 for å bli ferdig, sier hun. Beliggenheten i Finnmark, med vær, vind og ressursene som finnes der, har vært en utfordring. Det er lange avstander og ganske værhardt, så vi har måttet revurdere en del løsninger. Dette er også en dyr plass å være på, med hensyn til reise og losji, forteller Wiik. Størst i Finnmark. Byggearbeidene på Eni Hammerfest startet i januar 2012, og dette er et stort prosjekt for Bjørn Bygg i Finnmark. Kontraktssummen er på 144 MNOK inkludert mva, og det bygges kontor, kaidekke, p-kjeller og næringslokaler, på totalt kvm. Bygger fleksibelt. Når bygget etter plan lukkes i oktober, begynner innredningsarbeidet. Eni krever fleksible kontorlokaler i modulsystem, da de vil ekspandere over de neste årene. Vi må derfor klargjøre for at de skal kunne bygge om kontorene allerede til neste år, og står på for å levere etter deres ønsker, sier Wiik. Det skal bygges mye i området, så det er et viktig referanseprosjekt for både Bjørn Bygg og Peab, sier hun / nr 2 / Peabnytt / 5

6 Nyheter/ Industri Peab Industris datterselskap Terje Hansen er en familiebedrift som har opparbeidet seg et godt navn og rykte i asfaltbransjen på Østlandet. Tekst/foto: Anna K. Langhammer Familieorientert Sørum: Terje Hansen ble en del av Peab-familien i 2011, og bidrar med asfaltproduksjon og litt annerledes asfaltjobber på Østlandet. Det at Peab eier 65 prosent har ikke endret så mye på driften, forteller familien. Vi driver som før, med en stor markedsandel innen kommunale jobber og for entreprenører på Østlandet. Men det å bli del av Peab bidrar til å gjøre oss enda mer profesjonelle i måten vi driver på, sier Cato Skovdal Rude-Hansen, daglig leder i firmaet. Litt utenom det vanlige. Terje Hansen er totalleverandør av asfaltarbeider. Med oppdrag som asfaltlegging av Petter Solbergs rallybane på Fornebu Arena, Stortingsgata i hovedstaden og gamle Fornebu flyplass har bedriften gjort seg bemerket i bransjen. Og vunnet priser - to ganger har de fått «Årets asfaltjobb» av Norsk Asfaltforening. I fjor inngikk bedriften en avtale om å levere asfalt til Skanska Asfalt, til utvidelsen av Oslo Lufthavn Gardermoen. Leveransen betyr en produksjon av tonn asfalt fram til sommeren Det er den største kontrakten vi har hatt hittil. Vårt volum har vært på mellom tonn i året, forteller Cato, som er eldstesønnen i familien. Yrkesvalget var avgjort allerede fra barnsben av for ham og søsknene Monica og Sjur, som har henholdsvis økonomi- og produkt/salgsansvar i familiebedriften. Den ble startet i 1970 av Terje og Laila Hansen, og har gått fra å være en hjemmebasert gründerbedrift til et selskap som med rundt 50 ansatte i sving i sesongen. Vi kan levere i begge endene av skalaen når det gjelder asfalt, fra det enkleste til de mest komplekse jobbene, sier Terje. To asfaltverk. Kontoret ligger på Ausenfjellet industriområde i Sørum kommune, og der er også et produksjonsanlegg. Et annet produksjonsanlegg finnes på Jessheim (Villberg, Gardermoen Næringspark) og gjør at de kan tilby hele Østlandsområdet kort transport av asfaltmasse. Jessheim-anlegget kjøpte Hansen av en annen familiebedrift som drev asfaltverk i Spania. Istedenfor å kjøpe nytt anlegg, som de hadde måttet vente i månedsvis på, skaffet de tilveie sitt nye asfaltverk raskt og rimelig. De fikk det flyttet fra Spania og produksjonsklart i Norge på under et halvt år. Det å tenke utenfor boksen er ikke uvanlig for familien. Vi tør å ta ting etterhvert som de dukker opp, og løser det underveis, sier Cato. FAMILIEN: F.v daglig leder Cato Skovdal Rude-Hansen, gründer Terje Hansen, gründer Laila Skovdal Hansen og produkt-/salgssansvarlig Sjur Skovdal Hansen. Økonomisjef Monica S.H. Janzo var ikke til stede da bildet ble tatt. 6 / Peabnytt / nr 2 / 2012

7 Kommentar/ Juridisk RISIKO FOR PROSJEKTERINGEN: - kjenner du fallgrubene? Lillann Bugge I juli 2011 ble NS 3431 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser erstattet av NS Peabnytt behandler ulike temaer i den nye standarden. Dette er del tre i temaserien. Prosjekteringens ulike faser Det som skiller totalentreprisen fra utførelsesentreprisen, - eller hovedprisen som den sistnevnte entrepriseformen ofte kalles, - er at totalentreprenøren påtar seg prosjektering i tillegg til selve utførelsen. Imidlertid vil byggherren normalt ha prosjektert en del før totalentreprenøren blir engasjert. I programfasen etableres et byggeprogram som sammen med valg av prosjektorganisasjon og entrepriseform danner et prosjektprogram. Selve prosjekteringsfasen starter når programfasen er ferdig. Da utarbeides et skisseprosjekt, som gjerne videreutvikles til et forprosjekt. Det er ikke uvanlig at byggherren engasjerer totalentreprenøren etter at forprosjektet er ferdigstilt, eller når det er utført tilstrekkelig prosjektering til å søke om rammetillatelse. Da vil som hovedregel gjenstående prosjektering bestå av utarbeidelse av hoved- og detaljprosjekt. Risikoen for prosjekteringen Byggherren har risikoen for valg av løsninger og eventuelle feil i det prosjekteringsmaterialet som han har utarbeidet. («Risiko» skal i denne sammenheng forstås som økonomiske ansvar for kostnader som følge av et aktuelt forhold). NS 8407 pkt fastsetter at «Byggherren har risikoen for valg av løsninger og annen prosjektering som enten fremgår av kontraktsdokumenter utarbeidet av ham, eller som han etter kontraktsinngåelse pålegger totalentreprenøren å følge». Totalentreprenøren har selvsagt risikoen for den prosjekteringen han selv forstår. Dette er et utslag av et grunnleggende prinsipp i norsk rett som innebærer at risikoen følger funksjonsfordelingen (oppgavefordelingen) i kontrakten. Totalentreprenørens undersøkelses- og varslingsplikt Totalentreprenøren har imidlertid en relativt utstrakt undersøkelses- og varslingsplikt for forhold han oppdager som en del av sin produksjonsplanlegging. Dvs. at når totalentreprenøren under planlegging av arbeidet oppdager ufullstendige løsninger, motsigelser eller andre typer feil i byggherrens prosjektering, skal han varsle byggherren. Dette gir byggherren mulighet til å rette opp feilen innen den prosjekterte løsning skal utføres. Av den grunn krever NS 8407 pkt at totalentreprenørens undersøkelse skal skje i god tid før den aktuelle prosjekteringen skal benyttes. Varsel skal sendes uten ugrunnet opphold etter at totalentreprenøren har oppdaget feil eller ufullstendigheter i byggherrens prosjektering. Totalentreprenøren risikerer å bli erstatningsansvarlig for det tap som kunne vært unngått dersom varsel var gitt i tide. Eksempel på et slikt tap er krav fra sideentreprenører som får forstyrret sin fremdrift. Tilsvarende skal totalentreprenøren varsle dersom han opplever at kvaliteten på løsninger som byggherren har fått utført er uegnet for bla. byggherrens formål med kontraktsgjenstanden, jf. pkt Avtale om overtagelse av risiko for byggherrens prosjektering Det er ikke uvanlig at byggherren krever at totalentreprenøren skal overta risikoen for det som byggherren selv har prosjektert. Etter pkt. 24 kan partene avtale en slik løsning. Det følger av protokollen (jf. første artikkel) at slik overtagelse av prosjektering kun bør tillates dersom vesentlige deler av prosjekteringen gjenstår på tidspunktet for innhenting av tilbud. Det forutsettes derfor at totalentreprenøren engasjeres fra forprosjekt alternativt når det er utført tilstrekkelig prosjektering til å søke om rammetillatelse. Dersom totalentreprenøren overtar risikoen for byggherrens prosjektering, «innebærer dette at han har risikoen som om han hadde prosjektert eller valgt løsningen selv». Dog forutsetter standarden at totalentreprenøren skal ha en frist til å gjennomgå prosjekteringsmaterialet etter at kontrakt er inngått. Med mindre annet er avtalt, skal denne fristen være 5 uker. Det er viktig at man konkret vurderer om en frist på 5 uker er tilstrekkelig dersom kontrakten gjelder et stort og komplekst byggeoppdrag. Det er også viktig at prosjekteringskontrollen skal foretas etter at kontrakten er inngått. Flere byggherrer krever nå at alle tilbydere skal ha gjennomført prosjekteringskontroll parallelt med kalkulasjon av tilbudet. Dette er urimelig og jeg anbefaler å ta forbehold om å få frist for prosjekteringskontroll etter kontraktsinngåelse. Prosjekteringskontrollen skal avdekke feil, motsigelser og ufullstendigheter i byggherrens prosjektering og dette skal varsles til byggherren innen den avtalte fristen. Det normale vil være at et slikt varsel leder til en endring som gir totalentreprenøren krav på tilleggsvederlag og eventuelt fristforlengelse. Det er viktig å være oppmerksom på at dersom byggherrens svar på et varsel innebærer en endring uten at byggherren har utstedt en formell endringsordre, må totalentreprenøren varsle krav om endring. Glemmer totalentreprenøren dette, kan han miste et krav på tillegg for et forhold som er påpekt i prosjekteringskontrollen. Dette er etter mitt syn en svakhet ved den nye standarden, og krever at partene gjennomfører en god prosess knyttet til å etablere økonomiske og tidsmessige konsekvenser av en prosjekteringskontroll. Tiltransport av prosjekterende Byggherren kan tiltransportere de prosjekterende til totalentreprenøren, jf. pkt.13. I så fall etableres ett nytt kontraktsforhold mellom totalentreprenøren og den prosjekterende, og kontraktsrelasjonen mellom byggherren og den prosjekterende opphører. Byggherren har risikoen for valg av løsninger og annen prosjektering foretatt før tiltransporten. Det betyr altså at tiltransport i seg selv ikke innebærer en overføring av risiko for byggherrens prosjektering uten særskilt avtale om at totalentreprenøren skal påta seg denne risikoen etter pkt. 24. Merk at dersom totalentreprenøren ved en tiltransport også skal overta risikoen for tidligere utført prosjektering, skal påslag for tiltransporten beregnes av den delen som er tjent opp i regi av byggherren / nr 2 / Peabnytt / 7

8 Reportasje/ Nordisk samarbeid Samarbeid fører gruveprosjektet i havn Ved å samle styrkene innen Bygg, Anlegg og Industri har Peab innledet et fremgangsrikt samarbeid med gruveselskapet Northland Resources. Tekst: Johan Bergquist Foto: Anders Diesen NORDEN: Det går bra for gruvene i Norrbotten, og det investeres som aldri før. Den norrlandske gruvekonjunkturen gagner også Peab, som i mer enn 15 år har vært engasjert i den svenske gruvenæringen. Ifølge Anders Jonasson i Peab Anlegg skyldes en del av Peabs evne til å få nye prosjekter en godt utviklet lokal organisasjon, kompetent personell og at Peab befinner seg geografisk nær gruvene. En annen årsak er at vi ofte arbeider med tillitsentrepriser i gruveprosjektene. Virksomheten er nær beslektet med vår, og vi bruker delvis de samme leverandørene og underentreprenørene. Det innebærer at vi kan gjøre felles innkjøp, sier Anders. Nytt gruveprosjekt i Pajala. I Pajala har det kanadiske selskapet Northland Resources funnet en uutforsket malmåre og er i full gang med å bygge opp to helt nye jernmalmsgruver i Kaunisvaara Tapuli og Sahavaara. Produksjonen vil starte i slutten av 2012 og distribusjonen i begynnelsen av Peab skal bygge opp anleggene ved gruvene og ta seg av alle installasjoner, som elektrisitet, ventilasjon og VVS. I tillegg skal Peab bygge logistikkjeden mellom Kaunisvaara og havnen i Narvik. Peab vil blant annet bygge en omlastingsterminal i Pitkäjärvi utenfor Svappavaara og en ny kai i Narvik. Den totale prosjektverdien er på millioner kroner. Dessuten skal Cliffton frakte malmen med lastebil mellom gruven og Pitkäjärvi. Peab har også et samordningsansvar for hele entreprisen siden enkelte deler kjøpes inn utenfra, slik som for eksempel jernbanespor og avisings- og tippanlegg. Peab har ressursene. Den nye kaien Peab bygger i Fagerneshavnen i Narvik blir 150 meter lang og 28 meter bred, med to tilhørende pirer. Hit skal malmen fraktes med tog. Derfor bygger Peab en terminal for omlasting mellom jernbane og lastefartøy, et tømmingsanlegg, et mellomlager og et avisingsanlegg her. På det meste vil prosjektet sysselsette ca. 100 personer. Vi er nå ferdig med begge pirene, og har akkurat støpt de første dragerne på kaien. Fremdriften er god, og stemningen i prosjektet er veldig bra. Landjobben er også i ferd med å starte opp i disse dager, slik at det er nok å henge fingrene i. Vi holder også på med anbudsregning på noen jernbane- 8 / Peabnytt / nr 2 / 2012

9 Fremdriften er god, og stemningen i prosjektet er veldig bra. Anders Diesen, prosjektleder Peab Anlegg jobber i forbindelse med prosjektet, og det ser ut til at vi kanskje kan få napp her også. Alt i alt har vi kommet veldig godt i gang her i byen, sier Anders Diesen, prosjektleder for Peab Anlegg. Entreprisen utføres sammen med Peabs datterselskap Bjørn Bygg, og pelearbeidet utføres av NSP, et datterselskap av Peab Industri. I tillegg vil Swerock sette opp en mobil betongfabrikk på området, samtidig som en lokal betongfabrikk fungerer som backup. Vi bruker våre egne ressurser. Det innebærer at vi kan tilby en attraktiv helhetsløsning, sier Anders Jonasson. Det har selvsagt vært en fordel i våre kontakter med Northland, samtidig som det også gjør det til en bedre forretning for Peab. Godt eksempel på samarbeid. Hele prosjektet er et godt eksempel på Peabs nordiske strategi og hvordan Peab kan dra nytte av sin bredde. Prosjektet i Narvik kunne knapt ha kommet mer beleilig for oss. Nå får vi en dytt i Nord-Norge slik at vi kan etablere oss på en naturlig måte i den delen av landet, sier Anders Jonasson. Peab har anleggsregioner både i Norge og Finland. I Norge har de hittil vært mest virksomme i regionen rundt Oslo. Dette er en god start for den norske anleggsavdelingens etablering i Nord- Norge. Det er et prosjekt som forener vår kompetanse både når det gjelder bygg, anlegg og industri i Norge og Sverige, sier Thorbjørn Eng, direktør for Peab Anlegg i Norge. Grenseløs kompetanse. Peab bruker hovedsaklig kunnskap og erfaring som allerede finnes i konsernet, og lar medarbeiderne arbeide over grensene. Dette gir samtidig en mulighet til å bygge opp kompetanse i de ulike landene. Når det gjelder komplekse prosjekter som dette, har vi for øyeblikket mer kunnskap i Sverige, sier Anders Jonasson. Med havnen i Narvik får vi en mulighet til å bygge opp denne kompetansen i Nord-Norge, noe som trengs for å kunne ta tyngre anleggsprosjekter der i fremtiden. Mange lokkes av utfordringen. De fleste medarbeiderne er nordmenn, men det er også en rekke svensker fra ulike deler av landet som er engasjert i prosjektet. Det er mange som lokkes av denne typen prosjekter, det blir en annerledes utfordring, sier Anders Jonasson. Det er en god mulighet for de som vil prøve noe nytt i en periode og utvikle seg, både jobbmessig og på det personlige plan. Men det gagner også det lokale arbeidsmarkedet både i Sverige og Norge. I Norge har vi i forbindelse med prosjektet ansatt mange lokale medarbeidere som forsterkning til våre faste ansatte fra både Sør-Norge og Sverige, sier Thorbjørn Eng / nr 2 / Peabnytt / 9

10 10 / Peabnytt / nr 2 / 2012 Tema/ Rekruttering Kampen o

11 m hodene 2012 / nr 2 / Peabnytt / 11

12 Tema/Rekruttering Tre kjappe: 1. Hvorfor valgte du å begynne i Peab? 2. Hva skal til for at Peab får beholde deg som medarbeider? 3. Hvordan kan Peab bli en attraktiv arbeidsplass for studenter? Vegard Stensæter (26) Prosjektingeniør, Anlegg, Furumo stasjon 1. Arbeidsbeskrivelsen i stillingsannonsen passet mine ønsker. Jobben virket spennende og jeg så på Peab som et solid selskap. 2. Spennende arbeidsoppgaver, utviklingsmuligheter og et bra arbeidsmiljø. 3. Peab bør profilere seg på flere skoler og bli mer synlige i studentmiljøet. Må synes mer I kampen om fremtidens hoder og hender er en sterk kultur, resultatorientert ledelse og gode ambassadører avgjørende. Tekst: Anna K. Langhammer Oslo. Konkurransen om hodene er stor. Vi må synliggjøre en sterk markedsposisjon og vise hvorfor du vil jobbe i Peab fremfor et annet sted, forteller Tom Arne Grødtlien, HR-direktør i Peab. Nye aktører strømmer inn på det norske markedet, samtidig som fagkompetansen på enkelte områder blir skrinnere. Da blir det kniving om talentene. Ingeniører, erfarne prosjektledere og lærlinger innen betongfag er mest utfordrende å få tak i, forteller Therese A. Francke, HR-konsulent i Peab. Attraktive nyutdannede. Peab tar flere grep for å tiltrekke og beholde markedsattraktiv fagkompetanse. Nyutdannede ingeniører vasser så å si i jobbtilbud før de har fullført universitetsutdannelsen. Det er mange arbeidsgivere om beinet. Ved å vise frem en sterk kultur og skissere et karriereløp som går fra skolebenken til sjefsstolen gjør vi oss mer attraktive, forteller Therese, og legger til: Vi er et større selskap enn det mange vet. At den svenske delen er så stor gir trygghet og flere muligheter, og vi kan dra nytte av kontakten over landegrensene. Samtidig bør vi gjøre organisasjonen i Norge og de 1200 ansatte her mer synlige. Når Peab synes i media er det mange som blir oppmerksomme på at det skjer mye hos oss. Det gjør det lettere for oss å rekruttere, fyller Tom Arne i. Nettverksbygging. For å sikre at flere ingeniører blir, er også et nettverk på trappene. Vi skal etablere et nettverk for unge og nyutdannede. I dag er 36 prosent av ingeniørene fra NTNU kvinner, og det blir flere i årene som kommer. Bygg og anlegg er tradisjonelt en mannsdominert bransje, og derfor bør vi jobbe med å gjøre det til et attraktivt arbeidsmiljø for både kvinner og menn, sier Therese. Nettverket vil være for ingeniører som var nyutdannet for inntil tre år siden, og gjelde for Bygg, Anlegg og Industri over hele landet. I juni ble det sendt ut en undersøkelse til de aktuelle kandidatene i målgruppen. Vi vil kartlegge behov og interesse for nettverket, og har mottatt 16 av 25 svar. Vi håper medarbeiderne selv ønsker å bidra. Det er de og bedriften som vil sette rammene for nettverket, sier Therese. Vil måle lederskapet. Når de gode hodene først er kommet inn i organisasjonen, er det viktig at de vil bli. Medarbeiderne er de beste ambassadørene for å vise at Peab er en god arbeidsplass. I undersøkelser har vi funnet sterk sammenheng mellom godt lederskap, produktivitet og godt arbeidsmiljø. Godt lederskap er nøkkelen til å nå målene om å bli Nordens beste arbeidsplass, sier Tom Arne. Derfor er resultatorientert ledelse et nøkkelord for fremtiden. Vi scorer generelt bra på ledelse. Men det har vært for mye fokus på hva lederen skal levere og for lite på hvordan. Tom Arne Grødtlien, HR-direktør i Peab. Ny lederhåndbok. I høst kommer en ny lederhåndbok som blant annet skal ta for seg hvordan medarbeidersamtaler skal gjennomføres, og hvordan sykdom og rekruttering skal håndteres. Ved å strukturere denne informasjonen skal det bli lettere for lederne å bruke det. HR vil også få en mer aktiv rolle i regionene fremover, for å støtte linjen og lederne. Vi har ansatt HR-sjefer i regionene og jobber med en prosessforbedring, der vi skal samle trådene og ha mer felles rutiner. Vi vil ha mest mulig like prosesser hele veien, i for eksempel en rekrutteringsprosess, uansett hvilken region eller avdeling i Peab det gjelder, sier Therese. Vi skal være «ett Peab», der du møter de samme mulighetene og vilkårene uavhengig av hvilken region du er i. 12 / Peabnytt / nr 2 / 2012

13 Raymond Witzell (36) Arbeidsleder, Bygg Oslo, Fernandas Hage 1. En bekjent av meg anbefalte Peab. Jeg har jobbet her siden jeg var utlært som tømrer og ble arbeidsleder i januar At jeg kan utvikle meg og få nye utfordringer, et godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig lønn. 3. Peab må ut til skolene og vise unge jobbsøkere at Peab er en bra arbeidsplass. Stein Solberg (25) Mekaniker, NSP, vedlikehold maskinpark 1. Fordi det er varierte arbeidsoppgaver. 2. Nye utfordringer, oppfølging og opplæring. Det at vi hele tiden vet hva vi driver med, og at jeg får utvikle meg i jobben. 3. Jeg tror det er viktig at elevene får bli kjent med oss, og at Peab må være aktiv og gå til skolene og få tak i elevene. Når Peab synes i media er det mange som blir oppmerksomme på at det skjer mye hos oss. Det gjør det lettere for oss å rekruttere. Organisk vekst Anlegg har ekspandert og gått fra å være basert i Oslo og omegn, til å etablere seg i Narvik og Trondheim også. Therese A. Francke, HR-konsulent i Peab. Dette må til Hvordan kan vi bli mer interessante for nye medarbeidere? Være tilstede og komme tidlig inn. Følge opp studentene etter at de har vært i kontakt med oss. Være tilstede på studentarrangementer. Holde bedriftspresentasjoner og formidle Peabs varemerke og kultur. Henge med på utviklingen. Vi må ha gode utviklingsmuligheter. Vi er 155 i juni og blir stadig flere. Det er veldig gøy å rekruttere nå. Vi leter for å finne rett person til rett plass, og etablere oss i nye geografiske områder, forteller Thea Brentnall, HR-sjef for Anlegg. Hun forteller videre at de er heldige og opplever lite gjennomtrekk. De medarbeiderne som ønsker å bevege seg videre har gjerne vært i Peab i mange år. De som slutter har jobbet gjerne over ti år eller lenger. De vil prøve noe nytt, og det er naturlig. Nøkkelen til at folk blir, ligger i det gode miljøet, tror hun. I tillegg til et godt arbeidsmiljø tror jeg folk blir når de får se hvordan Anlegg faktisk fungerer i Peab. Vi har kompetente ledere med lang erfaring, gode utviklingsmuligheter for den som vil, ordnede systemer og arbeidsforhold, samt spennende Thea Marie Brentnall, HR-sjef i Peab Anlegg prosjekter. Her er man på et sted der det skjer ting. Vi har heller ikke hatt noe særlig permittering for produksjonsarbeiderne, noe som gir trygghet og et positivt omdømme for virksomheten / nr 2 / Peabnytt / 13

14 SMART SKOLESAMARBEID Majoriteten av betonglærlingene i Osloområdet kommer fra Bjørnholt skole. Peab gjør lurt i å gi et godt inntrykk hos fremtidige lærlinger der. Tekst og foto: Anna K. Langhammer 14 / Peabnytt / nr 2 / 2012

15 Tema/Rekruttering Veldig mange av elevene vil til Peab. TIL PEAB. De tre Bjørrnholt-elevene Brosk Asaad, Flamur Emini og Ho Nguyen skal ha lærlingtid i Peab. SKOLEN. Inngangspartiet på Bjørnholt skole i Oslo. Oslo: Tre som gleder seg til lærlingeplass hos Peab fra høsten er betonglærlingene Brosk Asaad, Flamur Emini og tømrerlærling Ho Nguyen. Jeg har vært hos Peab på utplassering og trivdes godt. Det var gøy og vi lærlinger blir behandlet bra og tatt hensyn til. Jeg føler at vi blir respektert, sier Asaad (18), som skal i lære som betongfagarbeider. Emini (17) skal også gå i lære som betongfagarbeider, og han søkte seg spesielt til Peab fordi han vil bli jernbinder. Det er få store bedrifter i Oslo som tar jernet selv, så Peab er unike i den forstand, forteller han. Det er mange vi kan lære av og som snakker med oss. Jeg opplever at de tenker på hvordan vi som nyutdannede har det, og forstår situasjonen vi er i, forteller Emini. De tre gleder seg til å jobbe noen år og tjene penger, men innrømmer at det nok blir litt av en overgang å forlate skolebenken for byggeplassen. Jeg håper vi får gode faddere som følger oss opp underveis og frem til fagprøven, sier Ho Nguyen (18), tømrerlærling. Vil til Peab. Kontaktlærer Sjur Alvsåker sier Peab er flinke til å ta imot mange på utplassering. Veldig mange av elevene vil til Peab. De kommer alltid tilbake med mange positive historier, og kan fortelle at det er et bra miljø på arbeidsplassen. Det skal gutta i Peab ha mye av æren for, sier han. Kontakten med Peab er nær - Peab har bygget skolen, og Alvsåker har selv lærlingtid og 13 år i Peab bak seg. Skolen setter pris på partnerskapsavtalen med Peab, som gir gode muligheter for både utplassering under studiene og lærlingeplass etterpå. Vi hører jo om steder der folk er frekke og grove mot lærlingene og der de ikke blir fulgt opp skikkelig. Dette er unge mennesker og det er deres første erfaring i arbeidslivet, så det er viktig at de får god behandling, sier han. Gjerne tydeligere. Det som imidlertid skaper litt frustrasjon er når elevene som har vært utplassert hos Peab, og fått inntrykk av at de kan få lærlingeplass, siden ikke får det. Det oppleves som et jobbintervju for dem, og det må kommuniseres litt bedre > 2012 / nr 2 / Peabnytt / 15

16 Tema/Rekruttering Brosk Asaad Flamur Emini Ho Nguyen rundt dette; at det ikke er behov for like mange som tas inn på utplassering. De som havner utenfor blir veldig skuffet, sier Alvsåker, og legger til: Det hadde vært bedre å ta imot færre utplasseringer, slik at de har en reell sjans på lærlingplass etterpå. partnerskap med skolene. Tettere bånd med videregående skoler skal gjøre det lettere for Peab å møte fremtidens lærlinger. I 2012 skal minst 10 prosent av våre fagarbeidere bestå av lærlinger. Derfor er det er viktig for oss å få inn gode lærlinger. Det å inngå partnerskapsavtaler binder og forplikter mer både for oss og skolen, forteller Bjørn Martinsson, som er ansvarlig for lærlinger i Peab Bygg Oslo. Bygg Oslo har inngått avtaler med skolene Bjørnholt og Hellerud. Det er et gjensidig nytteforhold mellom skolen og Peab, og innebærer blant annet at representanter fra Peab presenterer Peab for elevene på skolen, samtidig som studenter får utplassering og prosjektarbeid hos Peab. Lærere kan også få hospitering hos Peab og delta på bedriftsinterne kurs. Jeg er imponert over Bjørnholt skole, det er en fin skole. Lærlingene derfra er ambisiøse, viser pågangsmot og har bra Kontaktlærer Sjur Alvsåker ved Bjørnholt skole. Bjørn Martinsson, ansvarlig for lærlinger i Peab Bygg Oslo. I 2012 skal minst 10 prosent av våre fagarbeidere bestå av lærlinger. Derfor er det viktig for oss å få inn gode lærlinger. Bjørn Martinsson, Peab Bygg engasjement, sier Martinsson. Han legger til at det er et stort pluss å få bli kjent med de fremtidige lærlingene tidlig, og ikke minst å kjenne skolen og lærerne godt. De kan hjelpe oss å komme i kontakt med gode lærlinger og gi oss tilbakemeldinger om fravær og om de er flinke. Samtidig er det viktig å presentere Peab, så elevene kan bli bedre kjent med og interessert i oss, sier Martinsson. Når lærlingene får et godt forhold til oss som jobber i Peab blir vi mer attraktive som arbeidsgiver. 16 / Peabnytt / nr 2 / 2012

17 Tema/Rekruttering SAMARBEID. Student Tormod Rødsjø til venstre sammen med Ola Jørgensen, distriktssjef for Byggservice i Bygg Oslo. Mastersamarbeid ga Peab-jobb NTNU-student Tormod Rødsjø leverer sin masteroppgave i juni. Samtidig starter han som prosjektingeniør for Peab i Trondheim. Tekst og foto: Stine Gabrielsen Oslo/trondheim: Masteroppgaven handler om byggskader i boligprosjekter, og er skrevet i tett samarbeid med DK Byggservice i Peab Bygg Oslo. Tormod har lånt kontorplass på Bygg Trøndelag sitt regionskontor i Trondheim. Han har blitt godt kjent med Peab Trøndelag og medarbeiderne der, som fra 11. juni blir hans kolleger. Vi ønsker å ansette minst en nyutdannet hvert år framover, og i år falt valget på Tormod. Han er en ryddig og ordentlig kar, nettopp ferdigutdannet, men med erfaring som kommer godt med, sier regionsdirektør Asbjørn Løksa i Bygg Trøndelag. Bet på Peab-oppgaven. Tema i masteren er byggskader i boligprosjekter. Det var DK Byggservice i Peab Bygg Oslo som lyste ut oppgaven til studenter ved NTNU. Tormod bet raskt på. Mange masteroppgaver er rene teorioppgaver. Jeg ønsket en praktisk oppgave innenfor bygg, og ble derfor interessert da jeg leste Peabs oppslag. Forslaget deres til masteroppgave var konkret og praktisk rettet. Veilederen min på skolen var også positiv, forteller Tormod. Skal gi erfaringsoverføring. Han har jobbet med data fra over 4800 rekla- masjonssaker fra 12 ulike boligprosjekter i perioden Distriktssjef Ola Jørgensen i DK Byggservice sier målet er at oppgaveresultatet skal komme til nytte for Peab. Vi vil finne ut når og hvorfor skadene oppstod, og hva vi eventuelt har gjort feil. Hele poenget med å finne ut dette er at det skal gi oss et godt grunnlag for erfaringsoverføring. Oppgaven skal ikke bli liggende i en skuff når den er ferdig, påpeker han. Vi har flere eksempler på studenter som har skrevet oppgave sammen med oss og senere begynt å jobbe her. Christina Skorge, HR Peab Militær bakgrunn. Tormod Rødsjø har 3,5 års utdanning fra Forsvaret. Han tok befalsskole og utdannet seg videre til byggingeniør på bachelornivå. Deretter jobbet han fire år i Ingeniørbataljonen før han bega seg ut i masterstudier. Og straks mastergraden er i boks starter han på en ny del av karrieren som fersk Peab-medarbeider. Klar strategi. Christina Skorge i HR sier Peab har en klar strategi for rekruttering av nyutdannede ingeniører. Først og fremst skal studenter tilbys sommerjobb. Det skal helst jobbe en student på hvert prosjekt gjennom sommeren. Det kan bidra til at de skriver oppgave i samarbeid med oss. Derfra er veien kort til ansettelse, beskriver hun. Samarbeidet gir resultater. Christina tror årsaken er at Peab tar studentoppgaver på alvor og fungerer som en god samarbeidspartner for studentene. Vi har flere eksempler på studenter som har skrevet oppgave sammen med oss, og senere begynt å jobbe her, sier hun. STUDENTOPPGAVER I PEAB 2012 Logistikk på byggeplassen Tillit og kommunikasjon i et byggeprosjekt Peab - ikke bare byggefirma, men også kulturbyggingsfirma Hotell Fornebu - Prefabrikkerte baderomskabiner LPS i et BIM-basert prosjekteringsprosess Energimerkeordningen - ett år etter innføringen Byggskader i boligprosjekter 2012 / nr 2 / Peabnytt / 17

18 God kommunikasjon hele veien Peab hadde ingen snarvei inn til OBOS Forretningsbygg da samarbeidet startet med byggingen av Kværnerhallen. Men i løpet av prosjektet ble gamle skjær i sjøen snudd til strålende samspill. Tekst og foto: Anna K. Langhammer Oslo. Vi føler at vi har fått god planlegging og prosjektering til riktig pris. Peab leverer bra, sier Tore Humberset, prosjektleder for Obos Forretningsbygg, som er veldig fornøyd med hvordan Kværnerhallen har tatt form. Når bygget overleveres etter en byggetid på omtrent 19 måneder, regner Peabs prosjektleder Anton Salvesen med at det blir få feil igjen å rette. Ettårsbefaringen skal vare like lenge som en kopp kaffe. Det er min filosofi. Det skal alltid være hyggelig mot slutten, så man må ta problemene underveis, sier han. Humberset forteller at for Obos Forretningsbygg er det viktig å ha en entreprenører som ikke er teamavhengig, men som holder en jevn standard i hele firmaet. Kværnerhallen er et signalbygg både for oss og Peab, men jeg har ikke mistanke om at Peab har pynta brura, humrer han fornøyd. Fra museumslager til kontor. Til å begynne med var tanken at Kværnerhallen skulle være et utstillings- og lagerbygg for Nasjonalmuseet. Da et regjeringsskifte satte stopp for den planen så Obos Forretningsbygg på mulighetene for et kontor- og næringsbygg. Peab vant frem i anbudsrunden mot fire konkurrenter på beste pris og løsning. Det har vært skjær i sjøen mellom Peab og Obos Forretningsbygg før, men vi ville ikke at det skulle vedvare. Vi la tidligere uenigheter bak oss og gikk inn i dette prosjektet med åpent sinn, forteller Humberset. Få klager. Peabs løsning med dekkelementer var viktig i forhold til naboene. Under byggetiden ville det være 600 beboerne i Kværnerbyen. For byggherren var det viktig å pusse opp den stygge fasaden som vendte mot boligene. Samtidig måtte de tre verneverdige sidene av bygget hektes i en ny konstruksjon, noe som var veldig utfordrende, sier Salvesen. Humberset forteller at de knapt har fått noen klager fra beboerne underveis, og er veldig stolte av bygget. I førsteetasje blir det butikker, treningsstudio og kantine. ISS flytter sitt hovedkontor hit og skal leie rundt halvparten av kontorlokalene, mens resten i skrivende stund står ledig. Inviterte seg selv. Det kan høres ut som det hele har vært en solskinnshistorie, men det ligger et målrettet arbeid og mye kommunikasjon i bunn for det gode samarbeidet. I starten var det mye som skjedde. Der vi møtte på utfordringer som ikke lot seg løse har vi gått tjenestevei, og involvert nivåene over. Det bidrar til at det ikke låser seg i vanskelige situasjoner, og er greiere for alle parter, sier Salvesen. Vi inviterte oss selv i prosjekteringsmøtet, selv om det egentlig var entreprenørens møte. Det å lære gjør vi underveis hele tiden, og teamet til Peab har god erfaring, forteller Humberset. Salvesen opplevde det som positivt. Jeg liker å få ting fram tidlig, så kan vi diskutere det, avklare forventninger og få et godt samspill. Når byggherren er med tidlig gir det lærdom begge veier. Kort om Kværnerhallen Kværnerhallen het på begynnelsen av 1900-tallet Kværner Brug. Der ble det bygget blant annet turbiner, spiraltrommer og løpehjul til vannkraftverk over hele landet, samt konstruert produkter som den eksplosive industrialiseringen av landet krevde den gang. I løpet av 2012 vil det stå klart som et kontor- og næringslokale over fire etasjer i den nye bydelen Kværnerbyen i Oslo. Areal: kvm Obos Forretningsbygg er byggherre Peab er totalentreprenør Entreprisekostnad: 170 MNOK Tegnet av Hille Melbye Arkitekter Tilfredsstiller energiklasse B 18 / Peabnytt / nr 2 / 2012

19 Kundeintervjuet STOLTE. Det har blitt et flott bygg som vi er veldig stolte av, sier Tore Humberset i Obos Forretningsbygg, til høyre. Samarbeidet med Peab og prosjektleder Anton Salvesen (t.v) har gått fint hele veien, forteller han / nr 2 / Peabnytt / 19

20 20 / Peabnytt / nr 2 / 2012

Prosjekteringsrisiko i henhold til NS 8407

Prosjekteringsrisiko i henhold til NS 8407 Prosjekteringsrisiko i henhold til NS 8407 1 Det overordnede bilde 100% Totalentreprenør 100% Byggherre 2 3 Dialog med markedet 4 Virkeområde for NS 8407 Fremgår av protokoll Tilsvarer NS 3431 Denne standarden

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller Sustainable engineering and design åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller noen postulater og provokasjoner. til diskusjonen buildingsmart medlemsmøte - 07.mars 2012 Kaare Kleven Problemstillinger

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG Jan Are Isaksen Bjørn Bygg AS Prosjektleder A SAMSPILLKONTRAKTER Bjørn Bygg er eid av Peab 13 000 medarbeidere Sverige, Finland og Norge Notert på Stockholm børs Ca 43 mrd SEK i omsetning 2014 VICTORIA

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

TEKNA. Sviktende grunnforhold Kostnads- og fremdriftsansvar. 4.Juni 2014, Oslo

TEKNA. Sviktende grunnforhold Kostnads- og fremdriftsansvar. 4.Juni 2014, Oslo TEKNA Sviktende grunnforhold Kostnads- og fremdriftsansvar 4.Juni 2014, Oslo HR PROSJEKT AS Praktisk håndtering av situasjonen når grunnforholdene svikter v/dag Sveinung Liven OM OSS HR Prosjekt AS ble

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Acusto er en ledende leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Miljø Vi planlegger fremtidens bygg Resultatet er miljøvennlige og effektive bygginnredninger i alle typer bygg.

Detaljer

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe REKRUTTERINGSDOKUMENT Prosjektleder og anleggsleder til AS Ingeniør Gunnar M. Backe Utarbeidet av: Arne J. Halvorsen Virksomheten AS Ingeniør Gunnar M. Backe (GMB) er et av 10 selvstendige entreprenørselskaper

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund

Valg av standardkontrakt og entreprise-modell. #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Valg av standardkontrakt og entreprise-modell #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Eirik Birkelund Dagens tema Entrepriseformer og entreprisemodell Totalentreprise (NS 8407) eller utførelsesentreprise

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Kompetente fagfolk under ett og samme tak

Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg Kompetente fagfolk under ett og samme tak Kompetanse Bygg AS ble startet i 2012, men våre ansatte har lang erfaring fra flere bransjer og fra koordinering av store byggeprosjekter. Våre

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Staten som attraktiv arbeidsgiver

Staten som attraktiv arbeidsgiver Staten som attraktiv arbeidsgiver Istockphoto Jon Inge Grønningsæter Arbeidsgiverpolitisk avdeling Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forgubbingsutfordringen 16 14 12 10 8 6 4 2 0 < 25 år 25-29

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet!

Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet! DET NÆRMER SEG BYGGESTART I RISØR Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet! Kompromissløs utsikt

Detaljer

- men en verden av muligheter

- men en verden av muligheter En enkel løsning - men en verden av muligheter Da Telenor i Norge i 2011 vurderte løsninger som kunne bidra til enklere rekruttering falt valget på WebCruiter. Vi ønsket en løsning som skulle sikre enklere

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering og avvisning av tilbud

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingsevaluering og avvisning av tilbud Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering og avvisning av tilbud Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise for rehabilitering

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Risikoen for forhold ved grunnen

Risikoen for forhold ved grunnen Risikoen for forhold ved grunnen Bakgrunnen for bestemmelsen En av de mest sentrale bestemmelsene i revisjonsarbeidet Komiteen prøvde å ta utgangspunkt i partenes reelle behov. Protokoll Innledende om

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

1.2 Hva sier bestillingen vedrørende overtakelse?

1.2 Hva sier bestillingen vedrørende overtakelse? Stemmer leveransen med bestillingen? Stemmer leveransen med bestillingen? Hva sier bestillingen om overtakelse? Hva blir levert? Tiltak til forbedring. 1.1 Presentasjon Bjørn Finn Farstadvoll Ansatt i

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg.

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg. KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHiB) 5. mar. 2015: Infomøte for byggebransjen i Bergen v/ Prosjektsjef H.T. Holm, Statsbygg Side 1 Side 2 KHIB-PROSJEKTET: FAKTA PER MARS 2015 Prosjektoppstart og arkitektkonkurranse:

Detaljer

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Oslo og Akershus 185 ansatte Omsetning 2013: 1,2 milliarder,

Detaljer

Eventyrlyst? Lærling i utlandet

Eventyrlyst? Lærling i utlandet Eventyrlyst? Lærling i utlandet HAR DU LYST TIL Å ARBEIDE I EUROPA? - Det er mulig om du vil Gjennom Erasmus + kan du enkelt ta deler av læretida i Europa. Noen fordeler med et utenlandsopphold: Unik kompetanse

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Illustrasjon. Sandvedmarka. 20 praktiske, lettstelte og gode leiligheter nær Sandnes sentrum. Illustrasjon

Illustrasjon. Sandvedmarka. 20 praktiske, lettstelte og gode leiligheter nær Sandnes sentrum. Illustrasjon Illustrasjon Sandvedmarka 20 praktiske, lettstelte og gode leiligheter nær Sandnes sentrum Illustrasjon Siste innspurt på Sandvedmarka grip sjansen! I denne brosjyren presenterer vi siste salgstrinn i

Detaljer

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Drammensskolen 1 Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Hvorfor søke Drammen? Vi har høye ambisjoner og vil skape Tore Isaksen 2 utdanningsdirektør Norges beste skole Vi har en konkret

Detaljer

Fagseminar 27. mai 2015

Fagseminar 27. mai 2015 Fagseminar 27. mai 2015 Innhold 1. Hvem er BundeGruppen? 2. Byggenæringen sett fra sidelinjen 3. Hva nå 4. Hvilke muligheter har yrkesfaglig ungdom i dag? 5. Hvilke kompetanse ser vi etter hos dine elever?

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

Bridging the gap: taking BIM to the construction site Case: BIM-kiosker på Urbygningen ved NMBU

Bridging the gap: taking BIM to the construction site Case: BIM-kiosker på Urbygningen ved NMBU Ketil Bråthen, Fafo Bridging the gap: taking BIM to the construction site Case: BIM-kiosker på Urbygningen ved NMBU Industripartnere Forskningspartnere BIM har tiltrukket seg mye interesse fra både industrien

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Velkommen til NY28 NY TID

Velkommen til NY28 NY TID Velkommen til NY28 NY TID NY28 det nye signalbygget i Nydalsveien 28 stammer fra en tid da kontoret var et sted du oppholdt deg når du jobbet. I dag er jobben en mental tilstand som langt på vei er uavhengig

Detaljer

interessant for folk som driter i framtiden

interessant for folk som driter i framtiden interessant for folk som driter i framtiden Elise er 19 blu ger n dig ia t Kris (Fedafjord Br u es er 320m) mulig... Denne lille brosjyren kan umulig interessere deg......dersom du ikke er på jakt etter

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør

Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør Infrastrukturdagene 2014 (11) Økt tilgang og rekruttering til samfunnskritiske områder 27. mars Hotel Norge, Bergen Tom Baade-Mathiesen Direktør VA-divisjonen Region Innlandet Næringslivsringen 2 aktuelle

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHIB) 13. nov. 2014: Erfaringer med LEAN i prosjektering v/ H.T. Holm, Statsbygg. Side 1

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHIB) 13. nov. 2014: Erfaringer med LEAN i prosjektering v/ H.T. Holm, Statsbygg. Side 1 KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN i BERGEN (KHIB) 13. nov. 2014: Erfaringer med LEAN i prosjektering v/ H.T. Holm, Statsbygg Side 1 Side 2 KHIB-PROSJEKTET: FAKTA PER NOVEMBER 2014 Prosjektoppstart og arkitektkonkurranse:

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/11 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 11/10496 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 SAK 51/11 FRYDENHAUG SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det?

Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Fabrikkbygd sykehus i Kirkenes Hvorfor gjør vi det og hvordan gjør vi det? Prosjektleder Gunnar Stumo Frokostseminar 24.02.2015

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER For det tilfelle at Kongsberg Eiendom KF har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i de spesielle kontraktsbestemmelser, gjelder alternativ 1. 26 Tiltransport

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Sandvedmarka. 14 sørvestvendte og praktiske leiligheter. Illustrasjon

Sandvedmarka. 14 sørvestvendte og praktiske leiligheter. Illustrasjon Sandvedmarka 14 sørvestvendte og praktiske leiligheter Illustrasjon Bo godt i ny leilighet på Sandvedmarka! På jakt etter en praktisk og lettstelt leilighet nær sentrum og park? Da må du se nærmere på

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet byggevirksomhet siden 1955, og

Detaljer

Entreprisemodeller Særlig om Samspillkontrakter

Entreprisemodeller Særlig om Samspillkontrakter Entreprisemodeller Særlig om Samspillkontrakter Finseseminaret 18.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no Elementer i et bygge- eller anleggsprosjekt Finansiering Tomt Idé

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt Design: Arkipel Interiørdesign AS Ø Fra ide til ferdig produkt ERFARING Små skritt mot store ordre Ole Lium Møbelverksted AS ble etablert i Meldal i 1930. Fra å starte opp som et enmannsforetak med fokus

Detaljer

Medlemsmøte 24.09.13

Medlemsmøte 24.09.13 Hvordan øke bilbransjens attraktivitet som karrierevei? Espen Berg var inne på dette temaet i sin innledende presentasjon Og dette spørsmålet har opp gjennom bilbransjens historie stått øverst på agendaen

Detaljer

Byggherrestyrte delentrepriser enklere for byggherren

Byggherrestyrte delentrepriser enklere for byggherren Byggherrestyrte delentrepriser enklere for byggherren 2 OM OSS 3 Hvorfor velge byggherrestyrte delentrepriser med Insenti? Vi har solid utviklerkompetanse og har gjennomført 25 store prosjektutviklinger.

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407 Prosjektnavn: Ny stasjon til Grensevakten i nord- Drivstoffanlegg Prosjektnummer: 2455277 Kontraktsnummer: 451043 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder. Jørgen Hals 2013-01-14 Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Jørgen Hals HVORFOR SLIPPE TIL EN ENTREPRENØR? Er ikke det fienden? BYGGELEDERENS HOVEDOPPGAVE PROSJEKT Være prosjektets oljekanne! SELVPÅLAGT ROLLE BYGGELEDERS

Detaljer

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Foredrag P1 Bestill alt i 3D Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Ansatt i Statens vegvesen siden høsten 1996 Prosjektleder for mindre sekkepostprosjekter Kontrollingeniør Rv 4 Gjelleråsen-Slattum

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets

BRØDRENE RØSAND AS: Røsand As har med årene blitt en betydelig. i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets BRØDRENE RØSAND AS: Entreprenørselskapet Brødrene Røsand As har med årene blitt en betydelig aktør i byggebransjen i Midt-Norge. Fra sitt hovedkontor på Averøya styres selskapets mange prosjekter. Og i

Detaljer

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR?

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? Arne Giske Konsernsjef, Veidekke «Entreprenørens drøm» By Jørgen W. Porsmyr ANBUDSÅPNING PÅ SANDVIKA WØYEN 25. SEPTEMBER ANBUDSÅPNING PÅ

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Foto: Ingunn S. Bulling Prosjektgruppen DISSE HAR GITT PENGER TIL PROSJEKTET MIDT-NORSK NETTVERK FOR

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

MEDARBEIDER- SAMTALER

MEDARBEIDER- SAMTALER MEDARBEIDER- SAMTALER I MANDAL KOMMUNE Medarbeidersamtaler i Mandal kommune Side 1 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres på alle arbeidsplasser i Mandal kommune. God arbeidsgiverpolitikk er evnen til å

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D)

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) Bruk av BIM til fremdrift og ressursstyring (4D) Identifikasjon bsnp5 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 -

Detaljer

Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi Utført av ECONnect NTNU i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi

Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi Utført av ECONnect NTNU i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi Kandidatundersøkelse for samfunns- og finansøkonomi 2011-2013 Utført av i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi Innledning Bakgrunn Erfaring... Arbeids- og fagutvalget for samfunns- og finansøkonomer

Detaljer

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS

Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Produktivitet Byggenæringens største utfordring Ståle Brovold, distriktsleder Veidekke Entreprenør AS Veidekke - verdiskapning og verdidrivere Veidekke med 76 år uten tap på bunnlinja Gjennom 30 år næringens

Detaljer

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS Oras AS Etablert i 1904 Norges ledende VVS selskap Hovedkontor

Detaljer

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg 2008 ÅRSRAPPORT -fra idè til ferdig bygg Lårdal 1946 - Seltor har solide røtter og bena godt plantet på jorden fortsatt. Seltor Entreprenør 2008 Seltor Entreprenør AS består av virksomhetene Seltor AS

Detaljer

Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng. Aslak Mygland Dato: 01.06.11

Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng. Aslak Mygland Dato: 01.06.11 Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng Aslak Mygland Dato: 01.06.11 Innledning SBE ble på senvinteren 2009 prekvalifisert sammen med tre andre til å være med i dialogfasen som skulle ende ut i

Detaljer