Sikkerhetsregler & beredskapsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsregler & beredskapsplan"

Transkript

1 Sikkerhetsregler & beredskapsplan Tiltak ved alvorlig ulykke Sikre skadested: Unngå at flere blir skadet og for å stoppe eller begrense skadevirkningene Tilkall hjelp: = Ambulanse = Brann = Politi a. Oppgi hvem som ringer b. Hva har skjedd c. Hvor er det skjedd, hvordan finne fram evt møtested d. Hvilket telefonnummer det kan ringes til Gi førstehjelp Sørg for frie luftveier Gi hjerte/lungeredning Stans store blødninger Hold pasienten varm Ved ulykke skal anleggsledelsen ta styringen inntill politi eller brannvesen kommer. Førstehjelpsutstyr finner du i sekreteriatet. Rømingsplan: Ved evakuering skal alle møtes i miljøbygget Varsling KED LANET Adresse: Kvalsundhallen, Sandmovegen, 9620 Kvalsund Sikkerhetsansvarlig KED LANET: Truls Olufsen Mehus Vakt og inngang KED LANET: Jens Karlsen Ekstern varsling: Giftinformasjonssentralen: Det lokale El tilsynet: Legevakt Hammerfest:

2 Plantegning og bruksområder i hallen for KED LANET: Idrettshallen 1.etg: Bordplass til 200 deltakere på LAN. Tilskuere på tribune. Alle toaletter vil være i bruk Se plantegning på hallen med bordplasser. Tilgjengelige soveområder i 1.etg: Tribunen får et oppmerket soveområde Garderobene har oppmerket soveplass for jenter i jentegarderobe og for gutter i guttegarderobe. Utstyrsrommet er tømt og kan brukes som soveområde. Café/kantine og kiosk 2.etg: Kioskutsalg, cafedrift og oppvask Egne bord for vannkokere Bord og stoler for bespisning Toalettet vil være i bruk 2

3 KED klubblokale 3.etg: Vil være i bruk som stillerom, sovekrok, og er egnet sted for ungdom å ha samtaler med voksne om temaer som de ønsker skal være privat. Lokalet vil ha en vakt til enhver tid. Vaktordning KED LANET: Vaktrotasjon: KED LANET skal ha minst 15 vakter som roterer på 4 timers skift i gruppe av 5 som ivaretar sikkerheten til ungdom og voksne deltakere. Av de 15 er 3 førstehjelpsansvarlige Av de 15 er 6 stk er ordensvakter. En er overordnet sikkerhetsansvarlig De ulike rotasjonene har fordelt førstehjelpsansvar og ordensvakter slik at det alltid er noen med de kvalifikasjonene på vakt. Crewet og vakter har bekledning som gjør at de blir gjenkjent som vakt for KED LANET. Crewet og vakter blir informert om sikkerhetsprosedyrer og beredskapsplanen. Inngangskontroll: Både deltakere og gjester må betale billett for å komme inn og identifisere seg Alle deltagere må kunne identifisere seg. Dette er nødvendig for å ha komplett oversikt over alle deltakere. Gyldig bevis er bankkort, førerkort og pass. Ingen laserpenner eller lufthorn. For å sørge for at alle har det gøy og ingen får noen skader på lanet, så er bruken av laserpekere og lufthorn forbudt. Om vi oppdager at disse benyttes, så vil vaktene konfiskere dette. Alle vil bli spurt om de har med seg noen form for rusmidler. 3

4 Alle gjester blir registrert i vår database. Alle gjester blir informert om nødprosedyrer og plakater med relevante kontaktpersoner før KED LANET starter. Alle forsøk på å komme seg inn i hallen utenom innsjekkpunktene er ikke tillatt. Sikkerhetsvaktene patruljerer både hallområdet og området rundt hallen. Forfalskede adgangsbånd vil få konsekvenser husk at pengene vi får inn fra billettene blir brukt til selve arrangementet og dermed deg. Parkering Det er kun mulig å parkere på angitte plasser ved rådhuset og andre nærliggende plasser. Det vil være en bom for privatbiler og bobiler for å hindre adkomst til hallen. Sykler, moped og motorsykler skal parkeres usjenerende og ikke umiddelbart foran inngang. Det er ikke tillatt å parkere utenfor hallen da det er forbeholdt KED LANET crew, varelevering, søppelcontainer og fri adgang for brannbiler. Kontroller Det kan bli foretatt kontroll av både politi og brann og redning. Røyking All åpen ild innendørs er forbudt. Røyking er kun tillatt på angitt området, som er utenfor hovedinngangen, eller i god avstand fra hallen. Ikke ta i bruk nødutganger da disse er koblet til et alarmsystem. 4

5 Det er heller ikke tillatt å bruke e sigaretter innendørs, da disse er vanskelig å skille fra vanlige sigaretter på avstand, og derfor kan forvirre både deltagere og crewet. Alkohol All alkoholholdig drikke er strengt forbudt på arrangementet, inkludert på parkeringsområdet. Alt av alkohol vil bli beslaglagt og tømt ut. Berusede personer vil ikke slippe inn i hallen. Personer som blir funnet beruset inne i hallen vil bli kastet ut av arrangementet uten refusjon av billettutgifter. Overnatting kun på angitte steder Vi tillater ikke soving nær nødutganger, under bordene i hallområdet eller på gangveiene. Sov kun på angitte områder, for eksempel på tribuner i hallen, på oppmerkede rom, på oppmerket gulvplass eller i eget telt teltplass utenfor hallen eller campingvogn på parkeringsplass utenfor. Det er mulig å sove i garderober, på tribuner, oppe i KED sitt klubblokale og i utstyrsrommet. Ikke legg fra deg soveutstyr i soveområdet, da dette hindrer andre deltagere i å finne en soveplass mens du er våken. Gjenlagt og gjenglemt soveutstyr vil bli samlet sammen og du må selv finne frem dine ting. Teltplasser er markert på området utenfor ( se kart) og skal benyttes. Det er ikke tillatt med kokeapparater, gassbluss, parafinbrenner, rødspritbrenner osv, all mat skal tilberedes inne i caféen. Caravanplasser det er mulig å parkere på parkeringsplassen ved rådhuset. Det skal gjøres med minst 3,5 meters avstand til nærmeste vegg og nærmeste bil. Se kartoversikt nedenfor over teltplass 5

6 Café / kantine Caféen er åpent under hele KED LANET, fra fredag klokken 18:00 til søndag kl 1600 med unntak fra kl lørdag og søndag. Caféen er til enhver tid bemannet av 2 kioskvakter som bruker ovn og varmeapparater til å varme pizza, pølser, vafler, kaffe, samt oppvaskmaskiner. Det er ikke tillatt å spise mat ved bordene i hallen. All mat spises på caféen for å unngå søl og søppel. Det er mulig å betale med kort og kontakter Salg av koffeinprodukter Salg eller markesføring av koffeinprodukter (koffeintabletter, koffeinholdig drikker og andre energidrikker hvor koffeinnivået er høyere enn den lovlige grensen) som ikke er godkjent for salg i Norge, er ikke tillatt. Dette gjelder selv 6

7 om det er privat fra person til person. Hva du tar med til eget bruk, er ditt ansvar. Vi oppfordrer alle til å forholde seg til gjeldende regler. Salg generelt Salg av gjenstander som betraktes som kommersielt salg på grunn av antall eller hensikt, krever tillatelse fra arrangører gitt FØR arrangementet starter. Nettverksmarkedsføring eller multi level marketing business er ikke tillatt. Alt salg skal gjøres fra caféen Begrensninger på elektrisk utstyr Hallen har begrensninger i hvor mye strøm vi kan levere til hver enkelt plass, og det finnes rett og slett ikke nok strøm til at alle kan ta med hva de vil. Ekstrautstyr som vaffeljern, kjøleskap (uansett størrelse og uavhengig om det kobles via USB), kaffetrakter og andre hvitevarer er ikke tillatt. Det vil være et vannkokere tilgjengelig på caféen som du kan benytte. Du kan også ta med vannkoker selv, disse må benyttes i caféen med strømuttak der. Disse kan ikke benyttes på plassen ved PCene. Finner vi utstyr som er koblet til strøm langs bordradene, vil du få en advarsel samt at utstyret kan bli inndratt, og levert ut igjen ved arrangementets slutt. Lydanlegg Vi tillater ikke å ta med høyttalere, ta heller med et godt headset. vi kommer til å stå for musikk utover arrangementet. Dersom alle har høytalere med mye lyd, blir det altfor mye bråk som kan være kritisk i en nødsituasjon. Sikkerhetsvakter vil gå runder og kontrollere dette. Brudd på disse reglene vil medføre advarsler, og i verste fall at utstyret bli inndratt og tilbakelevert ved arrangementets slutt. 7

8 Sporing på nettverket Arrangøren kan benytte seg av nettverksporing eller andre metoder som et ledd i å finne frem til ansvarlig person/maskin. Dette vil gjelde ved mistanke om distribusjon av narkotika eller barnepornografi/dyrepornografi, og kun etter samråd med politiet. Slike saker blir overlevert til politiet, og vil kunne medføre utestengelse fra arrangementet. Tyveri Vennligst ikke legg penger, kamera, mobiltelefoner, eksterne disker eller andre verdigjenstander synlig. Vi får sjeldent inn rapporter om tyveri, men vi ser at mange legger igjen eiendeler uten tilsyn. Hvis du er alene med utstyret ditt, bli kjent med de som sitter rundt deg slik at dere kan hjelpe hverandre med å passe på tingene når noen av dere ikke er tilstede. Skriv ned serienummere, slik at vi kan identifisere eiendelen din hvis vi skulle få den inn. Kontakt Sikkerhet hvis noe er stjålet eller hvis du mister noe. Om du finner noe som ikke er ditt, lever dette i skranken ved inngangen. Alt av tyveri må anmeldes på eller til politiet direkte. Vi kan ikke hjelpe med anmeldelser. Mobbing, og overgrep; verbalt og fysisk KED LANET skal være en sosial arena som forebygger mobbing, netthets, verbale overgrep og fysiske overgrep. Dersom noen opplever, observerer eller hører om episoder av dette, skal det meldes fra til crewet eller sekretæriat umiddelbart Det gis kun én advarsel før utestengelse blir konsekvensen av hendelsen, uten refusjon av inngangsbillett. 8

9 Fysiske overgrep og alvorlig mobbing får konsekvens umiddelbart med utkastelse. Renhold, orden og pant: Søppel skal i søppelposer Søppel skal ikke ligge å slenge på bord, gulv eller utenfor hallen. Tomgods skal i oppmerkede pantesekker Renhold etter KED LANET gjøres før overlevering Vårt crew og vakter vil ved ledig tid også bistå med rydding og innhente søppel og tomgods. På yttersiden av hallen finnes en kontainer som alt søppel skal leveres i, den hentes av Finnmark Ressursselskap innen 3 virkedager etter LANET. Ingen tennkilder skal kastes i kontainer, søppeldunker eller andre steder. Det skal leveres på korrekt returpunkt. Rapport på renhold utarbeides med KED og kommunen. Ved nødsituasjon Hvis det skulle oppstå en situasjon der hallen må evakueres, så vil dette bli varslet over vårt PA anlegg samt at alle taklys vil bli skrudd på. Gå til nærmeste nødutgang i et rolig tempo. Ikke ta med deg din datamaskin eller bagasje, da dette vil hindre en ordnet evakuering. Hjelp andre med å komme seg ut, og følg alle instruksjoner ifra crewet. Sikkerhetscrewet vil ha gule refleksvester. Hvis du skulle oppdage en brann, utløs nærmeste manuelle brannmelder, kontakt et crewmedlem eller ring

10 Følg instruksjoner fra crewet, brannmannskap og politiet. Hvis brannalarmen utløses, skru av all musikk/lyd og følg instrukser gitt over PA anlegg og/eller megafoner. Sikkerhetsvaktene vil overvåke brannalarmsystemet døgnet rundt, og reagerer umiddelbart hvis det oppstår avvik fra det normale. Brudd på regler Arrangøren av lanet reserverer seg retten til å bortvise deltakere som bryter vårt reglement, eller norsk liv, uten refusjon av billett, reise eller andre utlegg. Nødhjelp For umiddelbar hjelp i nødstilfeller, kontakt et crewmedlem og be disse om hjelp, eller ring politiet på 112, ambulanse på 113 eller brann og redning på 110. For mer informasjon Hvis du har spørsmål angående sikkerhet eller medisinske spørsmål, eller har informasjon som du ønsker at vi skal være klar over, er du velkommen til en prat med oss i crewet. Du kan finne oss ved å kontakte kafe/kioskansvarlig, infoskranken eller ved å sjekke KED rommet i tredje etasje på hallen. Vi er her for å hjelpe deg. 10

11 Kontaktpersoner Alle kontaktpersoner merket KED LANET er tilgjengelig for kontakt i tidsrommet under arrangementet: Tekniske spørsmål: KED LANET Espen A Larsen Prosjektleder: KED LANET Sebastian Olsen Sikkerhetsansvarlig: KED LANET Truls Olufsen Mehus Ansvarlig for vaktordning og inngangskontroll: KED LANET Jens Karlsen Ansvarlig for kiosksalg og café KED LANET Jesper Benjamin Stenersen PR og kommentarer: KED LANET Mathias Guttorm Frostmo Administrasjon: Vegard Loke Rønning

12 UTSTYRSLISTE TA MED: Din elskede datamaskin. En minimum ti (10) meter lang nettverkskabel. Strømkabel, lydkabler, skjermkabel, strømpad. En mus og for de som ikke klarer seg uten en musematte. Hodetelefoner. Stol. Du kan ikke stå hele lanet. Vi har klappstoler til utlån men disse kan være vondt å sitte på over lengre tid. Superviktig! Tannbørste, deodorant og såpe og håndduk. Sokker i alle farger og fasonger. Gjerne varme, siden gulvet kan være kaldt. Mat. Vi anbefaler at du tar med noen brødskiver og pålegg (syltetøy på tube, ferdigoppskjært ost, etc). Det blir solgt mat på lanet, men å leve på dette koster penger. Kr 20, for pølse, kr 20, for en kvart grandiosa osv Noe å drikke. Vi anbefaler vann det er sunt og godt! Bonus: Tar du med en flaske finner du garantert et sted å fylle den opp. Ditt favorittgodteri. Spør mora di. Det er ferie, og sukker er en del av det. Penger om du vil handle på caféen eller ikke har forhåndsbetalt billetter. Vi tar kort! Mobiltelefon, slik at du kan ringe mor når du får hjemlengsel. Sovepose, pute, liggeunderlag og evt. telt/campingvogn En pose eller to til søppel. Vi liker det rent og pent :) Alle medikamenter du måtte trenge i løpet av datatreffet. Du bør alltid ha på deg evt. nødvendige medisinske dokumentasjoner. Godt humør, så husk å sove MYE før lanet begynner! Du trenger IKKE: Kjøleskap. Mikrobølgeovn. Vannkoker. Høyttalere beregnet for The Who konserter. Ikke vær bekymret vi skal lage nok lyd! Andre apparater som trekker mye strøm 12

13 ADKOMST KVALSUNDHALLEN: 13

14 14

15 15

Hallvakt i Engebråten idrettshall (Kjelsås basket)

Hallvakt i Engebråten idrettshall (Kjelsås basket) Hallvakt i Engebråten idrettshall (Kjelsås basket) Innholdsfortegnelse Del 1: Vanlig hallvakt (trening på kveldstid) 2 Del 2: Hallvakt i helger (kamper, turneringer inkl kiosksalg) 4 Del 3: Kioskdrift

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 2.0 Kontorets ansvar s. 4 2.1 På kontoret i forkant av leiren s. 4 2.2 På kontoret i etterkant av leiren s. 4 3.0 Leirteamleder/leirsjefen

Detaljer

3. årgang utgave 1 TheGathering2010 ANKOMST. Viktig informasjon vedrørende ankomst til Vikingskipet Side 3

3. årgang utgave 1 TheGathering2010 ANKOMST. Viktig informasjon vedrørende ankomst til Vikingskipet Side 3 3. årgang utgave 1 TheGathering2010 ANKOMST Viktig informasjon vedrørende ankomst til Vikingskipet Side 3 TheNewsGathering? Hva er det a? 2 The News Gathering er et magasin som blir publisert i forbindelse

Detaljer

Det er glatt! The News

Det er glatt! The News The News #1 2013 Gourmetmat på TG? Årets kreative konkurranser Info om ankomst Huskeliste Det er glatt! Nå som turen snart går til Vikingskipet, har vi informasjon til deg som er fin å lese før avreise.

Detaljer

Leirhåndbok Kretsleir Møsvatn Mot nye høyder 1.-7. august 2015

Leirhåndbok Kretsleir Møsvatn Mot nye høyder 1.-7. august 2015 Leirhåndbok Kretsleir Møsvatn Mot nye høyder 1.-7. august 2015. Leirhåndbok Kretsleir Møsvatn Mot nye høyder 1.-7. august 2015 Leirhåndbok Mot nye høyder Versjon 18.05.15 1. Velkommen!. Det er en glede

Detaljer

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer

Administrative bestemmelser

Administrative bestemmelser Den norske kontingent Nijmegen Administrative bestemmelser Administrative bestemmelser for den norske kontingenten til Nijmegen 2015 Delegasjonsleder: Oblt. Morten Wroldsen Stabssjef: Kapt. Mikael Smevik

Detaljer

VAKT INSTRUKS VOLDSLØKKA GARDEROBER

VAKT INSTRUKS VOLDSLØKKA GARDEROBER VAKT INSTRUKS VOLDSLØKKA GARDEROBER 1. VAKTENS ANSVAR... 2 2. VAKTENS ARBEIDSTID... 3 2. VAKTENS OPPGAVER SJEKKLISTEN... 4 3. NØDVENDIG INFORMASJON... 6 A. Sagene Ifs nettsider... 7 B. Åpningstider...

Detaljer

Informasjon. Øyghedlar og Monan elevheim 2013/2014

Informasjon. Øyghedlar og Monan elevheim 2013/2014 Sirdal kommune Informasjon Til leietakere ved Øyghedlar og Monan elevheim 2013/2014 Informasjon om elevheimene. 1. Innledning. Velkommen til Sirdal kommunes elevheimer Øyghedlar og Monan. Vi håper at du

Detaljer

Alt du trenger å vite om

Alt du trenger å vite om Alt du trenger å vite om A Adresse Gulsrud Leirsted Øst-Modumveien 3370 Vikersund Kart og beliggenhet finner du her: gulsrudleirsted.no Leirkontoret kan kontaktes på mail youth@redcross.no. Dersom det

Detaljer

Innhold 1. HALLVAKTENS ANSVAR... 2 2. HALLVAKTENS ARBEIDSTID... 3 3. HALLVAKTENS ARBEIDSSTED... 4

Innhold 1. HALLVAKTENS ANSVAR... 2 2. HALLVAKTENS ARBEIDSTID... 3 3. HALLVAKTENS ARBEIDSSTED... 4 HALLVAKTSINNSTRUKS BJØLSENHALLEN HELGER Innhold 1. HALLVAKTENS ANSVAR... 2 2. HALLVAKTENS ARBEIDSTID... 3 3. HALLVAKTENS ARBEIDSSTED... 4 4. HALLVAKTENS OPPGAVER... 5 5. NØDVENDIG INFORMASJON... 7 A. Nyttig

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

Generelle instrukser 6

Generelle instrukser 6 Generelle instrukser 6 BRANNVERN VED STUDENTERSAMFUNDET I TRONDHJEM Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig. Dette ansvaret er ved Studentersamfundet delegert

Detaljer

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe Ollebakken Studentboliger Informasjonsmappe Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger

Detaljer

1. HALLVAKTENS ARBEIDSTID... 2 2. HALLVAKTENS OPPGAVER SJEKKLISTEN... 3

1. HALLVAKTENS ARBEIDSTID... 2 2. HALLVAKTENS OPPGAVER SJEKKLISTEN... 3 HALLVAKTSINNSTRUKS BJØLSENHALLEN HVERDAGER Innhold 1. HALLVAKTENS ARBEIDSTID... 2 2. HALLVAKTENS OPPGAVER SJEKKLISTEN... 3 3. NØDVENDIG INFORMASJON... 5 A. Sagene Ifs nettsider... 6 B. Åpningstider...

Detaljer

ARRANGØRHEFTE. Hvordan arrangere på Det Akademiske Kvarter

ARRANGØRHEFTE. Hvordan arrangere på Det Akademiske Kvarter ARRANGØRHEFTE Hvordan arrangere på Det Akademiske Kvarter Introduksjon Hei, og velkommen som arrangør på Det Akademiske Kvarter i Bergen! Det Akademiske Kvarter ble åpnet av Kronprins Håkon i 1995 og er

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Informasjon og reglement. Elevhefte

Informasjon og reglement. Elevhefte Informasjon og reglement Elevhefte Velkommen til Agder folkehøgskole Du har sikkert hørt at folkehøgskolen er en annerledes skole. Den er kreativ, spennende og utfordrende. Vi vil legge til rette for at

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG 1 FORORD Denne håndboken erstatter alle andre rundskriv om husordensregler og viktige opplysninger for eiere i LØVÅSEN BORETTSLAG. Meningen er å samle alt på et sted, bortsett fra kalenderen som angir

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG Siste revidert: 03.03.2014 borettslag Innhold Innledning:... 5 1. Ansvar... 6 1.1 Styrets oppgaver/ansvar:... 6 1.2 Tillitsvalgtes oppgaver/ansvar:... 6 1.3

Detaljer

Vår Frue - åpen kirke

Vår Frue - åpen kirke Vår Frue - åpen kirke Er det rom for meg i ditt hus? Spørsmålet gikk til gateprest Dag Aakre fra en av gatas slitne sjeler. Han spurte etter en kirke som kunne romme livet hans slik det nå en gang var.

Detaljer

INNHOLD. FRIVILLIGE PARKERER GRATIS PÅ SKJERKA (grustaket)

INNHOLD. FRIVILLIGE PARKERER GRATIS PÅ SKJERKA (grustaket) 2 3 Tusen takk for at du har sagt ja til å være med å lage det vi tror skal bli en av verdens beste festivalopplevelser! Uten frivillige greier vi ikke å lage festival på Eikerapen. Vi er derfor opptatt

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

Brannvern. Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner?

Brannvern. Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner? Brannvern Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner? Utarbeidet av Norsk brannvernforening i samarbeid med Tryg Forsikring. Illustrasjon/foto: Elisabeth Moseng/Marit Klewe Trykk:

Detaljer

Velkommen til Oi! Trøndersk Matfestival 30.juli 1.august 2015 Utstillerinformasjon

Velkommen til Oi! Trøndersk Matfestival 30.juli 1.august 2015 Utstillerinformasjon Velkommen til Oi! Trøndersk Matfestival 30.juli 1.august 2015 Utstillerinformasjon Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Pirsenteret, Trondheim www.oimat.no Org. nr. 988 067 075 Innhold: Velkommen til Trøndersk

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

TIL SPEIDERE OG FORELDRE

TIL SPEIDERE OG FORELDRE JØRPELA D KFUK/KFUM SPEIDERE www.joerpeland-kfum-kfuk.com TIL SPEIDERE OG FORELDRE Jørpeland 9.juni Her kommer vårens siste informasjonsbrev med nye beskjeder til speidere og foreldre. Foreldregruppe Det

Detaljer