INFORMASJON. Hurdal KrF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON. Hurdal KrF 2015-2019. www.krf.no/hurdal"

Transkript

1 INFORMASJON Hurdal KrF

2 1. kandidat Kjetil Rydland 43 år, gift og har 3 barn. Jobber som økonomideler ved Hurdal Verk folkehøgskole. Fast medlem av kommunestyret og leder i Plan og næringsutvalget siste periode. Spesielt opptatt av: kommuneøkonomi bærekraftsatsing samferdsel kirka 2. kandidat Inger Brennsæter 42 år, jobber som barnevernkonsulent i Hurdal kommune. 1. vara til kommunestyret og fast medlem i Levekårsutvalget siste periode. Spesielt opptatt av: gode levekår for alle forebyggende arbeid godt barnehagetilbud 3. kandidat Sigurd Brennsæter 18 år, jobber som tømrerlærling og deltidsansatt ved Maxbo Hurdal. Elevpresident ved Eidsvoll videregående skole, skoleåret og leder i Hurdal Skolelag. Spesielt opptatt av: positivt skolemiljø rikt og variert kulturtilbud trygge skoleveier

3 Partiprogram Hva vil KrF arbeide for? KrF er et kristendemokratisk parti bygd på grunnverdiene menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar: KrF mener alle mennesker har samme verdi uavhengig av religion, rase, kjønn, legning eller funksjonsnivå. Vi vil sette menneskeverd i sentrum ved å skape et godt samfunn for den enkelte innbygger i Hurdal. KrF vil vise nestekjærlighet gjennom lokal, nasjonal og global solidaritet. Vi vil støtte svake grupper i samfunnet og gi nye innbyggere en god integrering i bygda. KrF vil forvalte natur, ressurser og miljø på vegne av det globale fellesskapet og framtidige generasjoner. Vi vil ta vare på Hurdal som ei grønn bygd, med bærekraftig utvikling. Vi ønsker å ta vår del av ansvaret for at Norge kan nå sine klimamål. Ordfører Hurdal KrF vil fortsette det konstruktive samarbeidet for å utvikle Hurdal til «En bærekraftig urban landsby.» Mange viktige kontakter er allerede etablert og Hurdal har store planer som vi vil være med å realisere. Hurdal KrF vil derfor støtte Runar Bålsrud som en samlende ordfører og leder for videreføring av dette arbeidet. Kommunestruktur Hurdal KrF vil være en konstruktiv bidragsyter i kommunereformprosessen for å finne løsninger som gagner bygdas befolkning best mulig. Ved kommunesammenslåing mener vi Hurdal må opprettholde servicekontor og møterom i rådhuset. Hurdal bør ha et eget forum som skaper gode samarbeidsarenaer for næringsliv, frivillig sektor og politiske partier slik at bygdeentusiasmen og samholdet holdes oppe, og Hurdal kan fortsette sin grønne utvikling.

4 Hurdal KrF vil skape gode levekår for alle grupper i Hurdal Vi vil prioritere kvalitet i eldreomsorgen slik at hurdølingene kan oppleve en verdig alderdom Vi vil verdsette seniorene som ressurspersoner og legge til rette for aktiv deltakelse i bygdesamfunnet Vi vil opprettholde servicebussen Vi vil følge opp frivillighetsmeldingen og sette nye mål for arbeidet videre Vi vil styrke integreringsarbeidet, rettet både mot etnisk norske og flyktninger som bosetter seg i bygda Vi vil prioritere tilbudet til psykisk syke i alle aldre Vi vil styrke det rusforebyggende arbeidet mot ungdom i samarbeid med foreldregenerasjonen Vi vil opprettholde et godt barnevernstilbud som samarbeider om forebyggende tiltak og hjelper familier i krise Vi vil sikre en god skolehelsetjeneste Vi vil fokusere på kvalifisert personale i barnehagene og sørge for at kommunen følger opp sitt tilsynsansvar Vi ønsker ikke å nekte noen å be om hjelp. Derfor ønsker vi ikke et tiggeforbud i bygda Vi ønsker at folk kan få beholde et pusterom i et hektisk liv. Derfor ønsker vi å verne om søndagens særstilling, og går ikke inn for søndagsåpne butikker Hurdal KrF vil fortsatt satse på skole og kultur Vi er glad for at Hurdal skole og kultursenter nå er i drift. KrF var en pådriver til dette løftet, og ved en kommunesammenslåing vil vi nå kunne beholde ungdomsskole i bygda Vi vil prioritere utbygging av HUSK, for å imøtekomme veksten i elevtallet Vi vil at skolen skal ha høy kvalitet med godt læringsmiljø, tilpasset opplæring og et positivt skolemiljø uten mobbing Vi vil sikre trygge skoleveier og utrede muligheten for gang- og sykkelvei fra Furuveien til bussholdeplassen i Rustad og fra Strømmen til Møllefeltet Vi vil støtte idrettslag og foreningers tilbud til barn og unge og legge til rette for et aktivt kulturliv i bygda

5 Hurdal KrF vil støtte folkekirken Vi vil sikre kirken forutsigbare økonomiske vilkår slik at kirkebygningene og gravplassene kan bli godt vedlikeholdt, og gi kirken mulighet til å gi tilbud til alle aldersgrupper, uavhengig av funksjonsnivå Vi vil støtte bygging av «Kirketunet» som vil bli et viktig samlingssted for kirkens tilbud til barn, unge og voksne Hurdal KrF ønsker bærekraftig utvikling i Hurdal Vi vil støtte arbeidet med å utvikle Hurdal til en urban bærekraftig landsby med et positivt og attraktivt omdømme Vi vil prioritere tiltak som vektlegger grønne holdninger og ønsker en årlig bærekraftsrapport som dokumenterer kommunens klimaarbeid Vi vil beholde mobil miljøstasjon i bygda Vi vil arbeide for et godt kollektivtilbudet mot Eidsvoll Verk stasjon Vi vil opprette el-ladestasjoner flere steder i bygda Vi vil bevare Hurdalssjøen som rekreasjonsområde og vannreservoar Vi vil legge vekt på ansvarlig styring av kommuneøkonomien i utviklingen av Hurdal Hurdal KrF ønsker å bevare det beste ved Hurdal og samtidig videreutvikle bygda til et attraktivt sted for alle aldersgrupper. Du behøver ikke være medlem i KrF for å stemme på oss!

6 Valgliste 1. Kjetil Rydland Inger Brennsæter Sigurd Brennsæter Hanne Christin Jakobsen Tove Lisbeth Hermansen John Petter Stangeland Aud Randi Træthaug Rydland Frode Mikal Nilssen Britt Esther Borgen Jakobsen Torgeir Martin Jakobsen Eldbjørg Ingeborgrud Lundby 1951

7 Valgliste MILJØMERKET 07 OSLO Fornavn Etternavn, alder, Stedsnavn 8 pt Om fylket/kommunen bare har et mindre 2. Fornavn Etternavn, alder, Stedsnavn antall kandidater, kan man alternativt i tillegg skrive en kort hilsen til velgerne sine. 3. Fornavn Etternavn, alder, Stedsnavn Fylke 4. Fornavn Etternavn, alder, Stedsnavn 9 pt Maecenas faucibus mollis interdum pt, plass til 62 kandidater. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Nulla vitae pt, 30 kandidater. kommer elit libero, a pharetra augue. Maecenas pt, 26 kandidater. faucibus mollis interdum. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque. 10 pt Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et.

8 10 gode grunner til å stemme KrF 1 MENNESKEVERD I SENTRUM Hvert menneske har en uendelig verdi og ukrenkelige som kan hjelpe familier i sårbare faser. 3 SYKEHJEMSPLASS NÅR DU TRENGER DET Eldre skal ha et trygt og godt hjem, enten du bor på sykehjem, i aldersbolig eller i sin egen bolig. Du skal være trygg på at sykehjemsplassen stå klar den dagen du trenger det. 4 EN SKOLE SOM SER HVER ENKELT ELEV Alle elever fortjener å bli sett og få god oppfølging tidlig. Derfor vil vi sikre flere lærere i trinn. Skolearbeidet må følges opp med tett samarbeid med hjemmet. KrF-initiativet med mobbeombud bør innføres over hele landet. 5 STOPP MENNESKEHANDEL Vår tids slaveri krever handling. Også i Norge utsettes mennesker for tvangsarbeid, trafficking og sexkjøp. KrF vil hjelpe ofre ut av menneskehandel, bl.a. gjennom egne enheter i politiet, og forebygge gjennom økt kunnskap og bevissthet. 6 KAMP MOT FATTIGDOM KrF ønsker å sette alle barn i verden i stand til å gjøre gode valg for sitt liv og satser derfor spesielt på bistand til utdanning. Fattigdom i Norge handler ofte om å være utenfor. KrF støtter tiltak som gir barn i fattige familier aktivitets- rettigheter fra unnfangelse til tilbud. naturlig død, uavhengig av egenskaper. Fylke Vi vil ha et samfunn med plass til alle uansett. 7 MILJØHENSYN I FØRERSETET Norge må ta sitt ansvar og bli et lavutslippssamfunn, 2 MODERNE FAMILIEPOLITIKK og på sikt helt klimanøytralt. Vi må intensivere omleggingen til bruk av nye fornybare energikilder. Dette er Vi vil gi familien tillit, fleksibilitet kommer og valgfrihet. Derfor vil vi ha økt kontantstøtte, fleksible både god klimapolitikk og fremtidsrettet næringspolitikk. permisjonsordninger og minst to barnehageopptak i året. Vi vil jobbe for et godt barnevern og familievern 8 LEVENDE DISTRIKTER KrF vil ha levende lokalsamfunn med gode tjenester for innbyggerne. Vi vil ha landbruk i hele landet, som sikrer økt matproduksjon og sterkere jordvern. Vi vil legge til rette for næringsutvikling og etablere statlige arbeidsplasser i distriktene. 9 FRIVILLIGHET OG DUGNADSÅND KrF vil gi frivilligheten gode arbeidsvilkår, ikke styre den. Vi vil gi fullstendig momsfritak og øke grensen for skattefradrag ved gaver til frivillige organisasjoner til kroner for privatpersoner og for bedrifter. 10 KRISTEN KULTURARV ER EN BYGGESTEIN FOR SAMFUNNET VI VIL AT VÅR TUSENÅRIGE KRISTNE KULTURARV FORTSATT SKAL PREGET SAMFUNNET. OGSÅ I MØTE MED ANDRE KULTURER ER DET VIKTIG Å VÆRE TRYGG PÅ SIN EGEN KULTURBAKGRUNN. DET MÅ VÆRE PLASS TIL TRO I DET OFFENTLIGE ROM.

9 X. kandidat Fornavn Mellom Etternavn Overskrift overskrift Her er det plass til ca 50 ord. Alternative tekststørrelser er tilgjengelige. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Mauris accumsan dolor eget ipsum rutrum vulputate. Mauris sagittis vestibulum purus sed condimentum. Phasellus iaculis facilisis ornare. Pellentesque feugiat rhoncus leo. Fusce leo quam, mollis et mattis eget. Mauris accumsan dolor eget vulputate. YRKE TEKSTFORFATTER ALDER 43 år BOSTED Bergen Fylke KrF vil: Alternative tekststørrelser er tilgjengelige. kommer Det kan her også benyttes løpende tekst om ønskelig. Maecenas imperdiet erat sit amet enim erat a ante venenatis. X. kandidat Fornavn Mellom Etternavn Overskrift overskrift Her er det plass til ca 50 ord. Alternative tekststørrelser er tilgjengelige. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Mauris accumsan dolor eget ipsum rutrum vulputate. Mauris sagittis vestibulum purus sed condimentum. Phasellus iaculis facilisis ornare. Pellentesque feugiat rhoncus leo. Fusce leo quam, mollis et mattis eget. Mauris accumsan dolor eget vulputate. YRKE TEKSTFORFATTER ALDER 43 år BOSTED Bergen KrF vil: Alternative tekststørrelser er tilgjengelige. Det kan her også benyttes løpende tekst om ønskelig. Maecenas imperdiet erat sit amet enim erat a ante venenatis.

10 Fylke kommer Fylke/Kommune + KrF eller kommune INFORMASJON // Foto: Navn Navnesen, Navn Navnesen

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019

Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 Gjøvik KrF Politisk program 2015 2019 KrF vil være stemmen til de som trenger det mest, enten det er de minste, de eldre, eller sårbare grupper som trenger talspersoner. Menneskeverd i sentrum 1. KrF vil

Detaljer

Valgprogram for. Trondheim KrF

Valgprogram for. Trondheim KrF Valgprogram for 2015-2019 Valgprogrammet for 2015-2019 Trondheim Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk og verdibasert parti. KrF ønsker å bygge sin politikk på et kristent og humanistisk verdigrunnlag

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Tromsø - Byen med plass til alle

Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø Kristelig Folkepartis program 2015-2019 Kjære Tromsøværing! Tromsø skal være en by å leve, jobbe og studere i. Ingen skal se seg nødt til å flytte som følge av høye

Detaljer

Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag KrF s mål er å skape et godt samfunn med plass til alle Sentrumsparti Ved å stemme på KrF

Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag KrF s mål er å skape et godt samfunn med plass til alle Sentrumsparti Ved å stemme på KrF Politisk Program 2015 2019 Nittedal KrF Verdigrunnlag Vi i Nittedal KrF baserer våre valg på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Politikken bygger på menneskeverd, nestekjærlighet

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI

RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Vedtak på medlemsmøte 21.januar 2015 i Rælingen Arbeiderparti RÆLINGEN ARBEIDERPARTI Arbeidsprogram 2015-2019 I september er det nytt kommunevalg. Vi skal velge 35 representanter til kommunestyret for

Detaljer

Marnardal Venstres Program

Marnardal Venstres Program Marnardal Venstres Program for perioden 2015-2019 Folk Først i Marnardal Marnardal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper. Venstre er det sosialliberale partiet som setter folk

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer

Partiprogram 2015-2019. Ryddig økonomi. Fellesskap. Klima og Miljø. Larvik Arbeiderparti. Stem Arbeiderpartiet!

Partiprogram 2015-2019. Ryddig økonomi. Fellesskap. Klima og Miljø. Larvik Arbeiderparti. Stem Arbeiderpartiet! Partiprogram 2015-2019 Ryddig økonomi Fellesskap Klima og Miljø Stem Arbeiderpartiet! Larvik Arbeiderparti Ryddig økonomi En ryddig kommuneøkonomi betyr alt når vi skal investere i framtida. Når vi skal

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti

ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti ALLE SKAL MED Program 2007 2011 Sørum Arbeiderparti Kjære velger. Sørum Arbeiderparti stiller i år med et valgprogram som er både omfattende og konkret. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med

Detaljer

Profilhåndbok. Vol. 2

Profilhåndbok. Vol. 2 Profilhåndbok Søndagsskolen Vol. 2 1 Visuell profil JESUS TIL BARNA er Søndagsskolens visjon. Vi vil i Søndagsskolen formidle livsbejaende, positive verdier. Gjennom å fortelle bibelhistorier gir vi barna

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no SE MULIGHETENE! Program 2011 2015 http://svelvik.venstre.no Se mulighetene! er et nytt parti i vår kommune, bestående av ferske politikere uten særlig politisk erfaring og ballast. Om det er positivt eller

Detaljer

Med hjerte for mangfold, rettferdighet og miljø

Med hjerte for mangfold, rettferdighet og miljø ÅS SVs PARTIPROGRAM 2015-2019 Med hjerte for mangfold, rettferdighet og miljø Kjære velger Politikk handler om å velge side. I politikken er det alltid noen som vinner og noen som taper. SV vil gi kommunene

Detaljer

Valgprogram Lørenskog SV 2015-2019

Valgprogram Lørenskog SV 2015-2019 Valgprogram Lørenskog SV 2015-2019 Lørenskog Sosialistisk Venstreparti ønsker en radikal endring i fordelingen av rikdom og eiendom. SV vil styrke fellesskapet og folkestyret og svekke markedskreftene

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer