Byggmestrenes Servicekontor AS. Tlf Faks

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggmestrenes Servicekontor AS. Tlf. 55 28 20 00 Faks. 55 28 20 01"

Transkript

1 Opplæringskontor for TØMRERFAGET Byggmestrenes Servicekontor AS Kanalveien 88, Postboks 37, 5068 Bergen 5821 Bergen Tlf Faks Jarl-Erik Fosse Opplæringsleder

2 Lærling inntak nye lærekontrakter 120 nye lærekontakter 90 nye lærekontrakter 116 nye lærekontrakter Løpende lærekontrakter pr ca.240 stk Medlemsbedrifter: Bergen og omegn 140 Voss og Hardanger 24 Sogn og Fjordane 29

3 OPPLÆRINGSSENTERET KANALVEIEN 88 Utarbeidet av Opplæringskontoret for tømrerfaget, i

4 KANALVEIEN 88 HER FINNER VI OPPLÆRINGSKONTOR FOR : TØMRER, MALER, STILAS, TAKTEKKER, HOTEL OG NÆRING, KJØTT INDUSTRIEN OG BERGEN KOMMUNE

5 Yrkeslabyrinten Opplæringskontor i Hordaland Foreningen Yrkeslabyrinten, er en forening for opplæringskontor i Hordaland. Formålet er å legge til rette for best mulig yrkesvalg og utdanningsveiledning for ungdom og foreldre. Foreningen har 25 opplæringskontor som medlemmer og er arrangør av Yrkeslabyrinten. Yrkeslabyrinten Vestlandshallen i uke 45. TIRSDAG ONSDAG OG TORSDAG

6 Bygg- og anleggsteknikk

7 Tilbudsstruktur og innplassering av fag VG1 VG2 VG3 Byggteknikk Tømrerfaget Murerfaget Betongfaget Stillasbyggerfaget Anleggsteknikk Fjellarbeidsfaget Anleggsfaget Anleggsmaskinførerfaget Bygg og Klima, energi Rørleggerfaget anleggsteknikk og miljø Ventilasjons- og blikkenslagerfaget Taktekkerfaget Treteknikk Trevare- og bygginnredningsf. Trelastfaget Limtreproduksjonsfaget Særløp Steinfaget Feierfaget Isolatørfaget Overflateteknikk Malerfaget Glassfaget Industrimalerfaget Renholdsoperatørfaget

8 Antall søkere (1. valg) videregående opplæring Foreløpige tall for 2010 viser et søkertall på ca personer. Det er 2,6 prosent høyere enn i 2009 men 24 prosent lavere enn i toppåret Kilde: Utdanningsdirektoratet

9 BNLs måldokument for rekruttering Rekrutteringsbehovet er; 6600 elever i videregående skoles byggorienterte studieretninger 300 studenter i Teknisk fagskole 500 studenter i ingeniørhøgskolene 400 studenter i sivilingeniørstudiet (inkludert l.h. trefag) Antallet kvinnelige søkere til studieplassene bør prosentuelt øke sterkere enn økningen i mannlige søkere for å oppnå en bedre fordeling mellom kjønnene i næringen. Byggenæringens rekrutteringsarbeid tar sikte på at denne utdanningskapasiteten skal fylles med utdanningssøkere som er motiverte for arbeid i næringen og kvalifiserte til å fullføre utdanningen. Utarbeidet av Opplæringskontoret for tømrerfaget, i samarbeid med Norges Byggmesterforbund

10 Utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk Utdanningen inneholder: Felles programfag (lærer om fagene innenfor ditt valgte program) Fellesfag (allmenne fag som mattematikk, norsk, engelsk m.fl) Prosjekt til fordypning (fordypning i ønsket lærefag) Gjennom utdanningsprogrammet for Bygg og anleggsteknikk får du praktisk og teoretisk kunnskap. I det første året vil du få en grunnleggende innføring i produksjon, tegning, bransjelære og Helse, miljø og sikkerhet. Gjennom tegning lærer du å måle, tegne og beskrive konstruksjoner, og å lese tegninger og kart, både manuelt og digitalt.

11 Fag- og timefordeling Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 Vg2 Opplæring i bedrift Fellesfag (allmenne fag) 12 timer/uke Fellesfag (allmenne fag) 9 timer/ uke Normal arbeidstid Felles programfag (lære om fagene) 17 timer/uke Felles programfag (lære om fagene) 17 timer/ uke Prosjekt til fordypning (i ønsket lærefag) 6 timer/ uke Prosjekt til fordypning (i ønsket lærefag) 9 timer/ uke Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke.

12 Fag- og timefordeling Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram Fellesfag (12 timer/ uke) 2 Norsk 3 Engelsk 3 Matematikk 2 Naturfag 2 Kroppsøving Felles programfag (17 timer/ uke) Prosjekt til fordypning (6 timer/ uke) Totalt 35 timer/ uke Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Fellesfag (9 timer/ uke) 2 Norsk 2 Engelsk 2 Samfunnsfag 2 Kroppsøving Felles programfag (17 timer/ uke) Prosjekt til fordypning (6 timer/ uke) Totalt 35 timer/ uke Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter pr uke. Prosjekt til fordypning kan du bruke til å forberede deg til et programområde på Vg2 å forberede deg til et ønsket lærefag fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Opplæring i bedrift eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Fellesfag (30 timer/ uke) 10 Norsk 5 Matematikk 3 Naturfag 8 2. fremmedspråk 4 Nyere historie Totalt 30 timer/ uke

13 Tilbudsstruktur og innplassering av fag (II) Opplæringen kan gjennomføres som følgende løp: år - 4 år i bedrift med avsluttende fag-/svenneprøve i teori og praksis år - 1 år i skole og 3 år i bedrift med avsluttende fag-/svenneprøve i teori og praksis år - 2 år i skole og 2 år i bedrift med avsluttende fag-/svenneprøve i teori og praksis FF FPF PF 4 år i bedrift FF FPF PF 3 år i bedrift VG 2 Byggteknikk Fag i programområdet 2 år i bedrift VG I Bygg- og Anleggsteknikk VG 2 Anleggsteknikk Fag i programområdet 2 år i bedrift VG 2 Klima,energi.miljø Fag i programområdet 2 år i bedrift VG 2 Treteknikk Fag i programområdet 2 år i bedrift VG 2 Overflateteknikk Fag i programområdet 2 år i bedrift

14 Tilbudsstruktur og innplassering av fag VG1 VG2 VG3 Byggteknikk Tømrerfaget Murerfaget Betongfaget Stillasbyggerfaget Anleggsteknikk Fjellarbeidsfaget Anleggsfaget Anleggsmaskinførerfaget Bygg og Klima, energi Rørleggerfaget anleggsteknikk og miljø Ventilasjons- og blikkenslagerfaget Taktekkerfaget Treteknikk Trevare- og bygginnredningsf. Trelastfaget Limtreproduksjonsfaget Særløp Steinfaget Feierfaget Isolatørfaget Overflateteknikk Malerfaget Glassfaget Industrimalerfaget Renholdsoperatørfaget

15 Fag- og timefordeling Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1 Fellesfag (allmenne fag) 12 timer/uke Opplæring i bedrift Normal arbeidstid Felles programfag (lære om fagene) 17 timer/uke Prosjekt til fordypning (i ønsket lærefag) 6 timer/ uke 17 T X 38UKER 648 T 648 : 21 TØMRER =31 T TØMRER 228 T Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke.

16 VG1 Bygg- og anleggsteknikk VG2 Anleggsteknikk VG3 Fjellarbeidsfaget Anleggsfaget Anleggsmaskinfører faget Bygg- og anleggsteknikk

17 Fag- og timefordeling Yrkesfaglige utdanningsprogram Vg2 Fellesfag (allmenne fag) 9 timer/ uke Opplæring i bedrift Normal arbeidstid 17 T X 38UKER 648 T TØMRER =162 T Felles programfag (lære om fagene) 17 timer/ uke TØMRER 342 T Prosjekt til fordypning (i ønsket lærefag) 9 timer/ uke Timetallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke.

18 Kort om fagene i VG2 Anleggsteknikk FJELLARBEIDSFAGET Fjellfagarbeideren jobber med bergverksdrift eller med boring, sprengning og annet arbeid i berggrunnen i forbindelse med veier, tunneler og oppsetting av bygninger. Dette arbeidet omfatter også oppmåling, planlegging, fjellsikring og bruk av forskjellige anleggsmaskiner. Vei- og vannkraftutbyggingen i Norge har vært og er avhengig av fagarbeidere som har kunnskaper om og kan arbeide med bergrunnen. Bygg- og anleggsteknikk

19 Kort om fagene i VG2 Anleggsteknikk ANLEGGSFAGET Anleggsfagarbeideren jobber med vegarbeid, grunnarbeid, asfaltarbeid, jernbanearbeid og med vann- og avløpsanlegg. Arbeidet innebærer stikkingsog oppmålingsarbeider (måling av lengder/høyder og plassering av konstruksjoner), enkel forskaling, armering og støping, sprengningsarbeid og masseforflytning. Anleggsfagarbeideren er en viktig del av hele prosessen i et anleggsarbeid, og tar i bruk stadig mer avansert utstyr. Bygg- og anleggsteknikk

20 Kort om fagene i VG2 Anleggsteknikk ANLEGGSMASKINFØRERFAGET Anleggsmaskinføreren er fører av forskjellige maskintyper, som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, gravelaster, veghøvel og doser, med tilhørende spesialutstyr. I tillegg vedlikeholder føreren maskinene. Anleggsmaskinføreren utfører også variert anleggsarbeid, nivellering og enklere stikking (måling av lengder/høyder og plassering av konstruksjoner), og bruker sikkerhetsutstyr for grøfter, løfteutstyr, komprimeringsutstyr og boreutstyr. Bygg- og anleggsteknikk

21 VG3 VG1 Bygg- og anleggsteknikk VG2 Byggteknikk Betongfaget Tømrerfaget Murerfaget Stillasbyggerfaget Bygg- og anleggsteknikk

22 Kort om fagene etter VG2 Byggteknikk BETONGFAGET Betongfagarbeideren bygger betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet. Dette innebærer arbeid med forskaling (støpeformer), armering, utstøping av betong, montering av betongdeler, produksjon av betongelementer, og gjenoppbygging av betong. Bak de store byggverkene - høyhus, broer, damanlegg - står betongfagarbeideren, som gjennom moderne betongteknologi, kreativitet og nøyaktighet bygger konstruksjoner som tåler enorme krefter. Bygg- og anleggsteknikk

23 Kort om fagene etter VG2 Byggteknikk TØMRERFAGET Tømreren bygger trehus og utfører innredningsarbeid i mur, stål og betongbygninger. Modernisering, tilbygging og vedlikehold av trebygninger er viktige arbeidsoppgaver som det stadig blir flere av. Bygg- og anleggsteknikk

24 Kort om fagene etter VG2 Byggteknikk MURERFAGET Mureren bygger murhus av teglstein og murblokker, og skaper trivelig miljø ved å lage peiser, legge fliser av naturstein og keramikk på vegger og gulv. Bygg- og anleggsteknikk

25 Kort om fagene etter VG2 Byggteknikk STILLASBYGGERFAGET Stillasbyggeren transporterer, monterer og demonterer stillasene på bygg- og anleggsplassene på land og offshore. Bygg- og anleggsteknikk

26 VG3 VG1 Bygg- og anleggsteknikk VG2 Klima, energi og miljø Taktekkerfaget Rørleggerfaget Ventilasjons- og blikkenslagerfaget Bygg- og anleggsteknikk

27 TAKTEKKERFAGET Kort om fagene i VG2 Klima, energi og miljø Taktekkeren jobber med tekking av nybygg, og rehabilitering, omtekking, service og reparasjoner av tak på og i alle typer bygg. Arbeidet gjøres med mange forskjellige materialer, som plast, asfalt, stein, tre og torv. Taktekkeren legger tak som beskytter bygninger mot snø, regn og varmetap og som oppfyller krav til spredning av brann. Bygg- og anleggsteknikk

28 RØRLEGGERFAGET Kort om fagene i VG2 Klima, energi og miljø Rørleggeren planlegger, monterer og reparerer rør og utstyr for daglig hygiene, varme- og kjøleanlegg, spesielle anlegg for brannslukking, trykkluft og gassanlegg. Rørleggeren bidrar aktivt med å legge forholdene til rette for fornuftig energibruk og ivaretakelse av miljøet. Menneskene er avhengige av vann og varme. Dette sørger rørleggeren for at vi har tilgang til. Bygg- og anleggsteknikk

29 Kort om fagene i VG2 Klima, energi og miljø VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERFAGET Blikkenslageren produserer, monterer, moderniserer, restaurerer, reparerer og foretar service på ventilasjonsanlegg, fasade og tak. Blikkenslageren arbeider med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike metaller, og sørger for at bygg er tette og har et godt inneklima med fornuftig energibruk. Bygg- og anleggsteknikk

30 VG3 VG1 Bygg- og anleggsteknikk VG2 Treteknikk Trelastfaget Limtrefaget Trevare- og bygginnredningsfaget Bygg- og anleggsteknikk

31 Kort om fagene i VG2 Treteknikk TRELASTFAGET Fagoperatøren i trelastfag produserer alle typer trelast, som konstruksjonsvirke, komponenter, panel, listverk og gulv. Treproduktene lages fra tømmer som sages, høvles, profileres og overflatebehandles. Produksjonen foregår maskinelt og ofte ved hjelp av ny teknologi. Materialkunnskap, produksjonskunnskap, kvalitetssikring, økonomiforståelse og digitale ferdigheter er en viktig del av fagoperatørens arbeid Bygg- og anleggsteknikk

32 Kort om fagene i VG2 Treteknikk LIMTREFAGET Limtrearbeideren jobber med produksjon av limtre. Dette er en sammensatt prosess som for det meste foregår maskinelt, med skjøting, høvling, liming, pressing og herding. Til slutt bearbeides produktene til ferdige konstruksjoner, deler og plater. Limtreproduktene gir mange nye bruksområder for tre i anlegg som bruer og master, og bygninger. Bygg og anleggsteknikk

33 Kort om fagene i VG2 Treteknikk TREVARE- OG BYGGINNREDNINGSFAGET Trevaresnekkeren produserer vinduer, dører, trapper og innredninger av tre, ofte i kombinasjon med andre materialer. Arbeidet foregår for det meste på et fast produksjonssted, men snekkeren utfører også monteringsoppdrag ute på byggeplass. Trevaresnekkerens arbeid foregår i stor grad ved hjelp av maskiner og datateknologi, men det er fortsatt et høyt verdsatt håndverksfag med lange tradisjoner. Bygg- og anleggsteknikk

34 VG1 Bygg- og anleggsteknikk VG2 Overflateteknikk VG3 Malerfaget Industrimalerfaget Renholdsoperatørfaget Bygg- og anleggsteknikk

35 Kort om fagene i VG2 Overflateteknikk MALERFAGET Maleren jobber med beskyttelse, vedlikehold, fargesetting, dekorering og restaurering av innvendige og utvendige flater på og i bygninger og konstruksjoner. Arbeidet krever fargesans, kreativitet, nøyaktighet og kunnskaper om hvordan man behandler forskjellige materialer. Bygg- og anleggsteknikk

36 Kort om fagene i VG2 Overflateteknikk INDUSTRIMALERFAGET Industrimaleren jobber med å forbehandle stålkonstruksjoner og metaller. Arbeidet omfatter korrosjonsvern på stål, metall og betong innenfor petroleumsindustri, bygg og anlegg, skipsverft, mekanisk industri og kraftverk, og utgjør en viktig del av grunnlaget for å sikre levetiden for landets viktigste industrianlegg. Bygg- og anleggsteknikk

37 Kort om fagene i VG2 Overflateteknikk RENHOLDSOPERATØRFAGET Renholdsoperatøren jobber med å rengjøre og vedlikeholde vegger, tak og gulv. Arbeidet omfatter valg og bruk av riktige kjemikalier, valg av hensiktsmessige metoder for rengjøring og bruk av maskiner og utstyr i arbeidet. Renholdsoperatørens arbeid er en del av grunnlaget for et godt inneklima og for å forlenge bygningers levetid. Bygg- og anleggsteknikk

38 VG1 Bygg- og anleggsteknikk Lærefag etter VG1: Steinfaget Feierfaget Isolatørfaget Glassfaget Disse fagene må velges spesielt etter VG1, og har 1 års opplæring i skole og 3 år i bedrift. Bygg og anleggsteknikk

39 Kort om fagene i VG2 Steinfaget STEINFAGET Steinfagarbeideren jobber med utvinning av naturstein og videre bearbeiding av ulike steintyper. Arbeidet er avhengig av steinens egenskaper og hva som skal lages, og gjøres både manuelt og ved hjelp av avanserte maskiner. Steinfagarbeideren bearbeider steinen til blokker og skiferplater, eller lager monumenter og forskjellige typer belegningsstein. Dette brukes ofte i estetisk og miljørettet bygge- og anleggsvirksomhet. VG1 Bygg- og anleggsteknikk Læretid Steinfaget (3 år) Bygg- og anleggsteknikk

40 Kort om fagene i VG2 Feierfaget FEIERFAGET Feieren feier skorsteiner, røykkanaler, ildsteder og renser ventilasjonsanlegg. I tillegg skal feieren føre tilsyn med forskjellige fyringsanlegg og gi råd og informasjon om fyringsteknikk og forebyggende brannvern. Feieren er, gjennom kunnskaper om varme- og ventilasjonsteknikk, en ressurs når det gjelder inneklima, brannsikkerhet og forskjellige energiformer. VG1 Bygg- og anleggsteknikk Læretid Feierfaget (3 år) Bygg- og anleggsteknikk

41 Kort om fagene i VG2 Isolatørfaget ISOLATØRFAGET Isolatøren jobber med isolering av rør, tanker, ventiler og vegger, samt montering av datagulv, branndører og tetting av gjennomføringer. Isolatøren trengs på olje- og gassinstallasjoner, på skipsverft og i landbasert industri. Arbeidet til isolatøren bidrar til energiøkonomisering og beskyttelse mot brann og lyd, og utgjør en viktig del av energisparingen og miljøforbedringen i industri og bygninger. VG1 Bygg- og Anleggsteknikk Læretid Isolatørfaget (3 år) Bygg- og anleggsteknikk

42 Kort om fagene i VG2 Glassfaget GLASSFAGET Glassfagarbeideren jobber med all bearbeiding av bygningsglass, innramming av glass og montering, reparasjon og service. Arbeidet omfatter glass i dører, vinduer, tak og fasade, og sammenbygging av konstruksjoner i plast, aluminium og stål. Glassfagarbeiderens jobb er et viktig bidrag til å bygge for et godt inneklima gjennom riktig bruk av glass. VG1 Bygg- og Anleggsteknikk Læretid Glassfaget (3 år) Bygg- og anleggsteknikk

43 Grunnprinsipp for lærlinglønn Halvår Halvår 3. Halvår 30 % 40 % 55 % 75 %

44 Tømrerutdanning - lønn under opplæring En fagarbeiders lønn fordelt over 24 mnd. = Lærlingelønn (forutsetter at man har gått hovedmodellen 2+2) Minstelønn første 6 mnd. De neste 6 mnd. Deretter De siste 6 mnd. ca. kr. 55,- pr. time ca. kr. 75,- pr. time ca. kr. 100,- pr. time ca. kr. 135,- pr. time

45 Påbygging til generell studiekompetanse Studiekompetanse Studieforberedende Vg 1 skole Vg 2 skole Påbygging til generell studiekompetanse Vg 3 skole Påbygging til generell studiekompetanse Yrkeskompetanse Yrkesfaglig Opplæring i bedrift - Opplæring i bedrift Særløpsfagene Fagbrev eller Svennebrev 1.år 2.år 3.år 4.år 5.år Generell studiekompetanse kan oppnås ved å fullføre og bestå Vg3 påbygg til generell studiekompetanse etter at du har fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev eller oppnådd yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev

46 3 alternativer: Tømrerutdanning - blanding av teori og praksis år - 2 år i skole og 2 år i bedrift år - 1 år i skole og 3 år i bedrift (Vg2 teori må taes i praksisdelen) år - 4 år i bedrift (all teori må taes i praksisdelen) Svenneprøve Svennebrev tømrer Utarbeidet av Opplæringskontoret for tømrerfaget, i samarbeid med Norges Byggmesterforbund

47 Et valg å bygge på Utdanningsmuligheter videre: Mesterbrev deltid 2 år Byggmester Svennebrev tømrer Utarbeidet av Opplæringskontoret for tømrerfaget, i samarbeid med Norges Byggmesterforbund 1 års praksis Allmenfaglig påbygging 1 år Teknisk Fagskole 2 år Ingienørhøgskole 3 år Høgskole/universitet 4-5 år Tekniker Formann Ingeniør Sivilingeniør Sivilarkitekt

48 Hva legger bedriftene vekt på? Fravær Fravær Fravær KOMPETANSEBEVIS fra videregående skole vil bli vurdert. Negativt med stryk Hvis ikke bestått VG1 eller VG2 innen et år, etter opprettelse av lærekontrakt, mister lærlingen fradraget Alle fag må være bestått for å få Fag-/Svennebrev

49 Hva legger bedriftene vekt på? Holde arbeidstiden Interesse for faget Initiativ Samarbeid Faglig forståelse Orden og oppførsel OBS! Ikke rett på læreplass i bedrift.

50

51

52

53 God helse og fysikk Hva kreves av lærlingen? Stabil Pålitelig Ærlig Lojal Lite fravær Må være interessert i faget ha en positiv holdning Må tåle å bli stilt krav til og stille krav til seg selv Gode samarbeidsegenskaper Ha evne til å tilpasse seg andre mennesker og nye forhold

54 Hva kreves av lærlingen? Må følge bedriftens arbeidsrutiner Evne til å jobbe selvstendig og kunne planlegge arbeidet Være aktiv i opplæringen Ta initiativ og være kreativ viktig å bli en god problemløser Må være kvalitetsbevisst Må kunne tegne, lese og forstå bygningstegninger Gode materialkunnskaper og bruken av disse Må ha god kontakt med kunder og leverandører Den som har både teoretiske og praktiske interesser og kunnskaper blir den flinkeste

55 Lån / Stipend Hvis du må flytte hjemmefra for å gå på videregående skole eller få læreplass, kan du søke om studielån og/ eller stipend fra Statens Lånekasse. Tildelingen avhenger av bl.a. alder, lønnsintekter og boforhold. Tlf: 04545

56 Noen gode tips og råd! Husk at det er du som bestemmer! Det er ditt valg! Velg etter evner og interesser, og hva du kan tenke deg å jobbe med. Legg ved opplysninger som kan ha betydning for inntaket eller opplæringen. - ingen kan ta hensyn til noe de ikke vet noe om.

Vil du være med å bygge Norge?

Vil du være med å bygge Norge? Vil du være med å bygge Norge? Tegne, beregne, bygge, installere, lede, planlegge I bygge- og anleggsnæringen får du være med på å skape og ta vare på bygg og anlegg som er synlige og nyttige for mennesker

Detaljer

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK Utdanningsprogrammet: I dette utdanningsprogrammet starter du med Vg1 Bygg og anleggsteknikk. Ved skolen får du på Vg1 en innføring i tømrerfaget, murerfaget, rørfag, ventilasjon

Detaljer

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold Innhold Pedagogisk plattform...4 Studiespesialisering...6 Realfag...6 Språk, samfunnsfag og økonomi...8 Sciencelinja...10 Musikk, dans og drama...14 Helse- og oppvekstfag...16 Byggfag...18 TAF...20 Påbygning...22

Detaljer

fjellfagarbeider Asfaltør Vei- og anleggsarbeider banemontør Anleggsmaskinfører Anleggsmaskinmekaniker bygg en trygg framtid Velg anleggsfagene

fjellfagarbeider Asfaltør Vei- og anleggsarbeider banemontør Anleggsmaskinfører Anleggsmaskinmekaniker bygg en trygg framtid Velg anleggsfagene fjellfagarbeider Asfaltør Vei- og anleggsarbeider banemontør Anleggsmaskinfører Anleggsmaskinmekaniker bygg en trygg framtid Velg anleggsfagene A u nlegg for tfordrende Arbeid Har du lyst på et spennende

Detaljer

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Frode Andersen, Ingeborg Bøe, Knut Grønvold, Jon Christian Kalin, Ellen Nygard, Håkon Rødningsby, Jan Erik Skaar m.fl.

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Frode Andersen, Ingeborg Bøe, Knut Grønvold, Jon Christian Kalin, Ellen Nygard, Håkon Rødningsby, Jan Erik Skaar m.fl. Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Frode Andersen, Ingeborg Bøe, Knut Grønvold, Jon Christian Kalin, Ellen Nygard, Håkon Rødningsby, Jan Erik Skaar m.fl. Simon Rostgaard HMS og bransjelære Yrkeslære Felles programfag,

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE

EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE DEN DIGITALE SKOLEN EN DIGITAL OG INTERNASJONAL SKOLE Internasjonalisering BEST PÅ MESTRING, MILJØ OG MANGFOLD Malakoff skal være en kombinert skole hvor alle medarbeidere skal tenke helhetlig og på tvers

Detaljer

Produksjon. Anleggsmaskinføreren

Produksjon. Anleggsmaskinføreren Lærebok Prosjekt til i Vg2 fordypning Treteknikk Produksjon Håkon Øyvind Rødningsby Kvaal m.fl. 2011 Byggenæringens Forlag AS 1. utgave april 2011 ISBN 978-82-8021-086-9 Det må ikke kopieres fra denne

Detaljer

BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP

BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP BYGGCAMP15 VI TRENGER DEG! BYGGCAMP forteller deg hvorfor! MELD DEG PÅ du vil ikke angre! markedsavdelingen reklamebyrå TRYGG FRAMTID OG FAGLIG UTVIKLING JOBB I EN AV LANDETS STØRSTE HÅNDVERKSBEDRIFTER

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2012 2013 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Studieretning for tekniske byggfag Første års opplæring i bedrift Glassfagene felles for glassfaget, blyglassmesterfaget, glassliperfaget Særløp Oslo, mai 1995 Kirke-,

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni

BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN. - for byggenæringen i Norge. juni BNL-rapport / nr.6 2012 FAGUTDANNING FOR FREMTIDEN - for byggenæringen i Norge 2012 juni 01 Innledning Gjennom Reform-94 ble fagutdanningen samlet i brede programmer. Dette ble videre utviklet gjennom

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole VESTFOLD Ny skole i 2014 sentralt i Tønsberg http://ferdervgs.vfk.no/ Studieforberedende utdanningsprogram Studieforberedende Formgiving Påbygg 3 (etter 2 år yrkesfag) Påbygg 4 (etter fagbrev) TAF (Studieforberedende

Detaljer

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL... 3 2. HISTORIKK... 3 3. GENERELT... 3 4. ANDRE LÆRELØP:... 4 5. OPPLÆRING

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

MØBEL TREVARE INDUSTRI. Hvor går karrieretrappa?

MØBEL TREVARE INDUSTRI. Hvor går karrieretrappa? MØBEL TREVARE INDUSTRI Hvor går karrieretrappa? VG 1 VG 2 Opplæring i bedrift 2 år Bygg og anleggsteknikk Treteknikk Trelastfaget Trevare og bygginnredningsfaget Limtreproduksjon Treskjærerfaget Design

Detaljer

MØBEL TREVARE INDUSTRI

MØBEL TREVARE INDUSTRI MØBEL TREVARE INDUSTRI Hvor går karrieretrappa? VG 1 VG 2 Opplæring i bedrift 2 år Trelastfaget Bygg og anleggsteknikk Treteknikk Trevare og bygginnredningsfaget Limtreproduksjon Treskjærerfaget Møbelsnekkerfaget

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer