Kravspesifikasjon for nytt OT-system

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kravspesifikasjon for nytt OT-system"

Transkript

1 Kravspesifikasjon for nytt OT-system Innledning: Applikasjonen skal anskaffes i henhold til fylkeskommunalt regelverk for offentlige anskaffelser Applikasjonen må lages i samsvar med kravene i Opplæringsloven, og i lov om Personvern i forhold til lagring av sensitive persondata Applikasjonen må ivareta Krav i Konsesjon til OT når det gjelder krav til lagring og oppbevaring av sensitive data Alle data må lagres på server i fylkeskommunal serverfarm på sensitiv sone. Ingen data skal lagres lokalt på pc. Tilgang må være i samsvar med fylkeskommunal sikkerhetspolicy. Applikasjonen må vise nødvendige data fra Vigo, minimum det som finnes i OTTO i dag Automatisk loggføring av registreringer, endringer og dokumenthåndtering. Applikasjonen må være intuitiv å bruke, i forhold til at OT har mange rådgivere i små stillingsprosenter Applikasjonen må være web-basert Utvikling av nytt system må skje i tett samarbeid med Faggruppa for OTTO Viktighet blir spesifisert slik: øy Middels M Lav -L

2 Krav nr. Tekst Viktighet 1. Brukerprofil med tilgangsdifferensiering. 2. Import av ungdommer fra Vigo, ikke-søkere, ikke-møtt, takket nei, avbrudd, samt nødvendig informasjon i forhold til dette som ligger i Vigo (Eks. OT-merknad i OTTO) Avslutting av skoleår og oppstart av et nytt, som i dag 3. Tydelig skille mellom aktive og ikke-aktive ungdommer. Vi tenker da på perioden når vi jobber i «dobbelt skoleår» 4. OT-status og aktivitet. Vi må ha registreringsfelt som dekker alle behov tjenesten har for å registrere nødvendige data. Redigerbare verdilister for de fleste felt (der det er hensiktsmessig). Tilgangsstyrt redigering. Kommentarfelt i tillegg. «Justerbare» tilleggs-felt (Internkodefeltene i OTTO i dag) som kan defineres og omdefineres ved behov. 5. Faste felt for registrering av spesielle data i forhold til minoritets-språklige, spesialundervisning 6. Sorterings- og søkefunksjonalitet i journalbildet. Eks: Søke opp ungdom som har sluttet på en spesiell avgiverskole, kommune, stryk i fag, avklaringsmøter, oppfølgingsplan m.m 7. Register for journalføring av relevante hendelser og utført arbeid med ungdommen. Eks: Tverrfaglige møter, avklaringsmøter, telefonsamtaler, samtaler med ungdommen, m.m 8. Aktivitetsmeny som kan redigeres, som i OTTO i dag. 9. Kodeverk for hendelser må stå i forbindelse med ungdommens aktivitet slik at vi slipper å hoppe mellom flere bilder for å registrere. Vi ønsker en kort forklaring på statuskoden og OTgruppe når du holder «pila» over koden som legges inn. (enger sammen med pkt. 4 OG 7).

3 10. Tekstfelt for beskrivelse av hendelser og utført arbeid gjøres i journalen. Det holder med fritekst ett sted i journalen 11. Fullelektronisk saksbehandlingssystem som leverer arkivverdige dokumenter til fylkeskommunens arkivsystem. Automatisk loggføring av inngående og utgående dokumenter. Post-journalføring, inn- og ut-, må være en integrert del av applikasjonen Kommunikasjon mellom OT-system og arkivsystem. OTsystemet må inneholde link til arkivsystem. Når det kommer inn nytt dokument i arkivsystemet må link til dokumentet vises i OT-systemet (en forutsetning at alle systemene ligger i sikker sone). OT får tilgang på dokumentet som ligger i arkivsystemet ved å klikke på linken. Vi må ha mulighet til å kunne lage maler til brev selv og masseutsende brev til et bestemt utvalg. Brevene må kunne lagres i arkivsystemet. Maler må kunne skrivebeskyttes. Muligheter til å kopiere maler og bygge på dem uten å ødelegge den originale malen. 12. Automatisk loggføring ved oppretting og/eller endring av saksbehandler 13. Muligheter til å sende SMS fra systemet til ungdom. Automatisk loggføring av SMS til og fra ungdommen. Direkte fra applikasjonen til ungdommens mobiltelefon, eller fra mobil til mobil. «Samtaler» kan initieres fra OT-rådgivers mobil via fylkeskommunens telefonsystem, ungdommens mobil eller fra det nye dataverktøyet (med kodeord på første melding som en måte å identifisere ungdommen på). Automatisk registrering av utgående og inngående melding i ungdommens journal, uavhengig om den blir sendt til/fra mobiltelefon eller fra det nye dataverktøyet. Funksjonalitet for automatisk varsling av avtaler til ungdommen via SMS. 14. Meldingsflik for enkelt å sende internmeldinger til kollegaer også fra denne posisjonen. Internt meldingssystem mellom brukerne av applikasjonen. Sensitive opplysninger sendes i et helt lukket system. Link mellom melding og den ungdommen eller det dokumentet meldingen omhandler, tar deg til ungdommen, og, eller dokumentet meldingen omhandler, ved et tastetrykk.

4 15. Applikasjonen må inneholde et kraftig og fleksibelt rapporterings- og statistikkverktøy som ivaretar tjenestens behov for rapportering innad i fylkeskommunen og utad mot andre offentlige etater. Eks: kommuner, avgiverskoler m.m. Samtidig gir verktøyet en god oversikt for virksomhetsleder når det gjelder arbeidsbelastning på den enkelte rådgiver, distrikt og skole, samt løpende oversikt for den enkelte medarbeider når det gjelder omfang og art av eget og andres arbeid. Inneholde rapporter som ivaretar alle krav og retningslinjer for kodeverk og overføring til OT om rapportering og statistikk til departementet. Mulighet til å omgjøre tallmaterialet som fremkommer til grafiske bilder, enten gjennom det grafiske verktøyet i applikasjonen, eller i samspill med Excel og/eller PowerPoint I tillegg til de forhåndsdefinerte rapportene må alle felt i applikasjonen være søkbare, noe som gir mulighet til å produsere lister og oversikter fra de ulike tabellene, ut fra enkle eller avanserte søkekriterier. Alle rapporter bør vise uttrekkskriteriene som er valgt Rapporter må ha opptellingsfunksjon slik at man slipper å telle manuelt 16. Når OT-status endres, så må også aktivitet som beskriver hvorfor status er endret legges inn (Eks: telefonsamtale med ungdom, brev m.m) 17. Mulighet til å sende og motta e-post. Egen e-postadresse E-post vedr. ungdommen kan videresendes til applikasjonens interne «postkasse», evt. med vedlegg, for så å kunne hentes fra postkassen og inn i ungdommens dokumenter eller arbeidsjournal. Direkte kobling til fylkeskommunenes e-postsystem for å sende e-post til ungdommen 18. «Dashbord» i innloggingsbildet Gir brukeren hele tiden en oppdatert oversikt over oppgaver som venter: registrering som er ufullstendig, dokumenter «under arbeid» eller som venter på å bli ekspedert, er eksempler på hva denne funksjonen gir deg. ar du avtaler med ungdommen eller andre i forhold til ungdommen må du bli minnet på dette med en «pop-up-boks»

5 Et tastetrykk tar deg til ungdommene det gjelder eller oppgavene som venter «Pop-up-boks» som viser nye inngående dokumenter fra arkivsystem, SMS eller e-post fra ungdommen 19. Egen arbeidsjournal for registrering av opplysninger og dokumentasjon som ikke anses som arkivverdig. Dette må være et to-delt register. Arbeidsdokumenter og «Rådata» Rådata fra f.eks. karriereverktøy kan arkiveres i et eget tilgangskontrollert register i arbeidsjournalen. Dokumenter som er lagret i Arbeidsjournal bør kunne «flyttes» fra Arbeidsjournal til Dokumenter eller omvendt ved behov. 20. Arbeid på systemnivå: Egen registrering for arbeid som ikke er rettet mot en konkret ungdom, eks: forebyggende arbeid mot ungdomsskoler og vgs, samarbeid med andre etater, kompetanseheving. M Samlet oversikt over materiale som er brukt, eks: timeressurser, referat fra samlinger/kurs, deling av presentasjoner. Registrering av tidsbruk for systemrettet arbeid, f.eks. frafallsforebyggende arbeid Plass for evaluering av arbeid på systemnivå Systematisering av type systemarbeid Statistikk og rapporter for arbeidet. 21. Frasebibliotek er kan formuleringer, lovtekst og annen tekst som benyttes hyppig skrives inn, lagres og hentes fram, samt kopieres inn i et mal-dokument et journalnotat eller lignende. Alle fraser er tilgengelige for alle brukerne av applikasjonen. Når man oppretter en frase, kan denne skrive-beskyttes hvis ønskelig. Andre brukere av systemet kan da endre frasene ved å duplisere originalfrasen og endre kopien. 22. Direkte kobling til DSF, med «pop-up-funksjon» som forteller at en ny ungdom er registrert i systemet. 23. Tilgang på foresattes navn og adresse for ungdommer under 18 år 24. Visning av karakterkort pr. skoleår med mulighet for direkte utskrift 25. Gode muligheter for å gjøre ulike sorteringsutvalg uten å måtte gjøre dette gjennom rapporter

6 26. Mulighet til å kunne ha oppe en rapport og samtidig bruke saksbehandlingsverktøyet uten at rapporter slettes. 27. Skal den enkelte OT-rådgiver ha mulighet til å slette/endre opplysninger som er lagt inn i OT-systemet? Bør vi legge inn mulighet til å låse slette/endre etter en viss periode (f.eks. ett døgn, ei uke)? Etter denne tid må evt. systemansvarlig kontaktes. M Vi legger ikke inn noen prioritet på dette, det er bare et spørsmål vi stiller i forhold til et nytt OTsystem

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

VigoVoksen Hovedmanual

VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen Hovedmanual Versjon 7.1 Pb11.5. Oktober -2013 Jærtek / OBW 02.10.2013 10:44:00 Innhold Metode 5 Utgangspunkt... 5 Programområdene / Læreplanene i datasystemet.... 5 VigoVoksen - Dataflyt for

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Revidert februar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk... 4 Brukernavn

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk FINN oppdrag Mail, dialog og søk Hvordan fungerer FINN oppdrag? Dere mottar oppdrag på mail etter oppsettet dere har valgt under «innstillinger» på «Min bedrift» Fra mailen og «Min bedrift» melder dere

Detaljer

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Fronter 82 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-2 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak 33/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

En vanlig dag på jobb

En vanlig dag på jobb En vanlig dag på jobb Arbeidshverdagens elektroniske spor Oktober 2012 Hva registreres om deg i løpet av en vanlig arbeidsdag? Kan hele arbeidsdagen rekonstrueres ned til minste detalj og minutt for minutt?

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Elverumskolen samler inn personopplysninger:

Elverumskolen samler inn personopplysninger: Innhold Elverumskolen samler inn personopplysninger:... 1 1.1 Registrering av personopplysninger... 1 1.2 Endring av personopplysninger... 4 1.3 Sletting av personopplysninger... 5 Elverumskolen samler

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter

Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Tema: Lokale og globale innstillinger i Fronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter AS www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker.

Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. ESA HVORDAN BRUKE FORSIDEN DIN: Mottatt post: Der er din innkomne post som du må se på, der kan du være saksbehandler, kopimottaker, mottaker. Er du saksbehandler Lage svarbrev eller Ta brevet til etterretning

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon)

Instruks. Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon) Instruks Informasjon- og datasikkerhet Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon) Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Rådmannen Dato:

Detaljer