Rapport 1.februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 1.februar 2015"

Transkript

1 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Rapport 1.februar 2015 Utprøving av vekslingsmodell Jane Haave lærer mere når jeg er ute og jobber enn at jeg skal sitte å lese i en bok for å lære, sitat elev positivt at vi fikk lærekontrakt så tidlig- nå har vi lærekontrakt vi..., sitat elev på skolen er de mer opptatt av språket mitt enn ute i bedrift. I bedrift er det det jeg gjør som får mest oppmerksomhet, sitat elev minoritetspråklig Oppland fylkeskommune deltar i utprøving av vekslingsmodeller i tre utdanningsprogram. Erfaringene er positive fra alle parter. Elevene følger et vanlig løp Vg1 i skole og inngår lærekontrakt fra september Vg2. De veksler mellom opplæring i skole og bedrift helt fram til avsluttet læretid. Bedrifter og skoler ønsker at modellen videreføres for flere kull med elever og lærlinger.

2 Innhold 1.0 Innledning Prosjekt Kontaktperson i fylket Fylkeskommunens hovedmålsetning for tiltaket ( ) Deltakende skole og lærebedrifter Fylkeskommunens delmål for skoleåret Aktiviteter høsten Plan for våren Vurdering av måloppnåelse etter høsten Status for nettverksbygging, samarbeid og involvering av partene Koblinger til andre tiltak i Samfunnskontrakten for flere læreplasser Innledning Rapport for 2014 er skrevet med utgangspunkt i tilsendt mal fra Utdanningsdirektoratet (Udir). I Oppland fylkeskommune er kriteriene for å delta i utprøvingen at elevene har valgt lærefag. Det gjennomføres ikke intervju og det er ikke karakterbasert inntak. Elever i Oppland som delta i utprøvingen med vekslingsmodeller følger Vg1 med vanlig fag- og timefordeling. Jf. forskrift til opplæringslova 6A- 7. Etter inngått lærekontrakt gjennomføres fellesfag og programfag etter en annen rekkefølge enn det som følger av læreplanverket. Elevene er ute i faget prosjekt til fordypning i det lærefaget og i aktuell (e) lærebedrift (er), som har signalisert til skolen et ønske om inntak av lærling. Vekslingen starter Vg2. Lærekontrakt inngås i september måned. Elever som ikke får lærekontrakt følger vanlig løp. Elever/lærlinger i helsearbeiderfaget mottar lønn også i de dagene de er i skolen. Opplæring i skole og opplæring i bedrift sidestilles som like viktig. Samarbeid med lærebedrifter før oppstart Helsearbeiderfaget: Intensjonsavtaler med aktuelle kommuner ble inngått før oppstart. Tema i Lærings utviklingsteam. Tømrer: Forpliktende samarbeidsmøter med lokalt næringsliv- gjennom en opplæringsring. CNC- maskineringsteknikk/verktøymaker: Lærings- og utviklingsteam.

3 Samfunnskontrakten Viser til samfunnskontraktens målsetning. Oppland fylkeskommune klarte målsetningen med en økning på 20 prosent fra 2011 allerede i Fra 630 lærekontrakter i 2011 til 837 lærekontrakter i Interesse for arbeidet fra Kunnskapsdepartementet (KD) Fylkestinget i Oppland vedtok i desember 2013 Strategiplan for videregående opplæring. Strategiplanen gir politiske føringer og konkretiserer mange prioriterte politisk satsingsområder. Med bakgrunn i prioriterte politiske satsingsområder fattet Fylkesutvalget i Oppland følgende mandat: Komite for opplæring og kompetanse bes om å vurdere antall utdanningsprogram, samt gjøre forslag om endringer for å sikre gode skoler for fremtidens behov. Utdanningstilbudet skal ses i sammenheng med samfunnets og næringslivets behov. Arbeidet legges fram for fylkestinget juni 2015 I den forbindelse ble det 15. januar gjennomført oppstartmøte. Målgruppe og deltakere var: Politisk og administrativ ledelse, yrkesopplæringsnemnda, rektorer i videregående opplæring, bedrifter, tillitsvalgte og andre ansvarspersoner i videregående opplæring. Ekstra gledelig var det at både politisk ledelse og seniorrådgiver fra opplæringsavdelingen i KD ønsket å delta i møtet. Statssekretær Birgitte Jordahl ønsket også å besøke en videregående skole som hadde erfaringer fra utprøving av vekslingsmodellen innen tømrerfaget. Ansvarlige for utprøvingen både i skole og lærebedrift deltok under skolebesøket. Veldig bra! Gjennomgående dokumentering Fleksible opplæringsløp og en vekslingsmodell krever en gjennomgående dokumentering. Skal eleven/lærlingen veksle mellom to opplæringsarenaer er en gjennomgående dokumentering helt nødvendig. 2.0 Prosjekt Oppland fylkeskommune deltar i utprøving av vekslingsmodeller i tre utdanningsprogram. 3.0 Kontaktperson i fylket Rådgiver Jane Haave 4.0 Fylkeskommunens hovedmålsetning for tiltaket ( ) Overordnet mål for arbeidet Fleksibilitet i yrkesopplæringen gir arbeidslivet økt rekruttering Antallet som gjennomfører øker og at antallet med bestått og meget godt bestått øker Samarbeidet mellom skole og lærebedrifter bidrar til tidligere og økt inntak av lærlinger Hovedmål Erfaringer fra skole og lærebedrift ved bruk av vekslingsmodeller gir mer praksis i lærebedrift Erfaringer ved yrkesretting fellesfag, og periodisering av fag gir økt motivasjon og bedre måloppnåelse

4 Delmål Elektroniske gjennomgående plattformen som dokumentasjon er videreutviklet Erfaringer underveis i utprøvingen er delt 5.0 Deltakende skole og lærebedrifter Videregående skoler Lærebedrifter Lærefag Antall elever/lærlinger Nord- Gudbrandsdal vgs Sel kommune ved oppstart Dovre kommune ved oppstart Lesja kommune Helsearbeiderfaget Inngått en lærekontrakt Oppstart Skoleåret 13/14 Dokka vgs Nordre- Land kommune Helsearbeiderfaget Tre lærekontrakter 13/14 Gjøvik vgs Gjøvik kommune Helsearbeiderfaget Fem lærekontrakter 13/14 Vestre Toten kommune Lillehammer vgs avd Nord Jøra Bygg AS BYGGOPP Hedmark og Oppland Vingrom Bygg Pass Bygg AS Tømrer Seks lærekontrakter 12/13 Raufoss vgs Opplæringskontoret for industrifag Raufoss CNC- Maskineringsteknikk 19 elever ønsker å delta 14/ Fylkeskommunens delmål for skoleåret Positiv og gledelig utvikling Etter gjennomført rapportering fra ansvarspersoner fra skole og lærebedrift i helse- og oppvekst og tømrer er det ønskelig å videreføre arbeidet. Lærebedriftene ønsker inntak av flere lærlinger som gjennomfører opplæringen etter en slik modell. Arbeidet videreføres. 7.0 Aktiviteter høsten 2014 Videregående skoler: Gjennomførte foreldremøte ved oppstart av skoleåret. Muntlig og skriftlig informasjon til både foreldre og elever om utprøvingen. Egne dokumenter som beskriver rammer og ansvarsforhold for alle parter i en utprøving. Underskrevet dokumenter arkiveres og følger eleven på elevmappen i skolen og lærekontrakten i lærebedriften. Ansvarspersoner ved de videregående skolene i Oppland har samarbeidet med kommuner om å øke inntaket av læringer i helse- og oppvekstfagene. Til tross for dette arbeidet fikk ikke alle elevene læreplass. Prosjektgruppa i helsearbeiderfaget Deltakere fra skoler, lærebedrifter, eksamensansvarlig i fylkeskommunen og rådgivere fra pedagogisk team og fagopplæring. Det gjennomføres møter i prosjektgruppa ut fra oppsatt prosjektplan. Gjennomgående dokumentering- tilpasset lærefaget. Prosjektgruppa oppnevnte en arbeidsgruppe, som i samarbeid med ansvarsperson i OLK -Webb videreutviklet den elektroniske plattformen til bruk for helsearbeiderfaget. I arbeidsgruppa deltok representant fra skole og lærebedrift.

5 Lærings- og utviklingsteam har temaet opp i sine regelmessige møter. Nasjonalt Utviklingssenter i Oppland for sykehjem og hjemmetjenester Avdelingsleder ved Gjøvik vgs og prosjektleder ved fylkesopplæringssjefen deltar i en styringsgruppe ved Utviklingssenter for sykehjem Oppland. Målet for arbeidet er å legge til rette en veksling/opplæring av lærlinger, som er mer forutsigbar for alle parter i arbeidsforholdet. Gjennomgående og i tråd med læreplanverket. Nasjonalt Utviklingssenter i Oppland for sykehjem og hjemmetjenester Lærere i videregående skole som deltar i utprøvingen ved Gjøvik vgs, deltar i prosjektgruppe i samme utviklingsarbeidet som nevnt ovenfor. Lærere i videregående skoler har deltatt i møter i kommunen og lærebedrifter om å tilrettelegge opplæringen for vekslingselever. Avklaringen om hvilke mål som skal nås i lærebedrift og i skolen. Møte med elever/lærlinger. Yrkesopplæringsnemnda i Oppland og Komite for opplæring og kompetanse fikk møte lærebedrift, lærer og elever/lærlinger som deltar i utprøvingen av vekslingsmodellen i tømrerfaget. Målsetningen erfaringsdeling. Møte i Opplæringskontoret for lærlinger på Raufoss Møte mellom representant fra Norsk Industri som deltar i faglig råd, lærere ved Raufoss vgs, aktuelle medlemsbedrifter og rådgivere hos fylkesopplæringssjefen. Tema: Utprøving av vekslingsmodellen i industrifag. Informasjonstiltak Politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunen har møtt politisk og administrativ ledelse i 22 av 26 kommuner i Oppland. I møtene var også utprøving av vekslingsmodellen tema. Fag- og inntaksleder og rådgiver har deltatt i møte med KS sentralt, vedørende utfordringer med inntak av lærlinger generelt og spesielt lærlinger i vekslingsmodellen. Hva må gjøres for å øke inntaket av lærlinger i offentlig sektor? 8.0 Plan for våren 2015 Utdanningsprogrammene Helse og oppvekstfag: Prosjektplan følges Helsearbeiderfaget elever/lærlinger som er i gang gjennomfører opplærlingen som planlagt. Videreføres med nye elever for som startet skoleåret 14/15. Antall avklares våren 2015 Teknikk og industriell produksjon: Oppstart i utprøvingen skoleåret 14/15. CNC- maskineringsteknikk og verktøymaker. Antall avklares i forhold til antall læreplasser i aktuelt lærefag. Samarbeid med skole og lærebedrift om arbeidet videre. Bygg og anleggsteknikk: Elever/lærlinger som er i gang gjennomfører opplæringen som planlagt. En dag inne på skolen også siste opplæringsåret. Tverrfaglig eksamen femte halvår. Videreføres for nye elever som startet skoleåret 14/15. Antall avklares før påske Målsetningen er en gruppe på elever. Den gruppen vil utgjøre en selvstendig gruppe i fellesfagene. Gjennomgående dokumentering skal videreutvikles slik at dette oppleves som hensiktsmessig og relevant å bruke for alle involverte.

6 9.0 Vurdering av måloppnåelse etter høsten 2014 Oppland fylkeskommune har gjennomført en undersøkelse/evaluering for: Elever/lærlinger/lærere/ ansatte i bedrifter og medlemmer av prøvenemnder. Metode: Helsearbeiderfaget: Gjennom evalueringsskjema for elever/lærlinger og for lærere/ansatt i bedriften. I tillegg spørsmål i møtet i prosjektgruppa 3. desember Lærere hadde ansvaret for at elevene svarte på evalueringen en dag de var på skolen. Spørsmål, se eget vedlegg Tømrer: Eget møte med elever/lærlinger, lærer, ansatte i bedrifter og medlemmer av prøvenemnd Helsearbeiderfaget Noen sitater fra evalueringsskjemaene: Hva er dine erfaringer med å veksle mellom det å være på skole og ute i bedrift? Dette utdanningsløpet passer for meg mye bedre, jeg får lære hvordan arbeidet ute i praksis fungere, samtidig med at jeg får lært teorien. Da forstår jeg alt mye bedre hva de krever i lærebedriften av meg Gode erfaringer. Jeg syns det går lett å veksle mellom opplæring i skole og lærebedrift. det er bedre å gjøre arbeidet praktisk enn så skrive hvordan man gjør det lærer mere når jeg er ute og jobber enn at jeg skal sitte å lese i en bok for å lære Allerede nå ser jeg sammenhengen mellom teori og praksis.. Ser sammenhengen, kan ta med teori ut i praksis og erfaring fra praksis inn på skolen. Jeg syns dette er bra. Jeg har fått et mer helhetlig syn på arbeidet og samtidig på teorien. Jeg synes at det er veldig bra løsning. Det er passe med skole og det er veldig morsomt og lærerikt å være i praksis. Når jeg følger denne modellen lærer jeg enormt mye Lærere: Generelt: Alt har fungert bra vekslingen skole/praksis. Organisering av fag- og timefordelingen: Fungert bra for vekslingselevene på skolen. Utfordringen er de ordinære elevene. Hva kjennetegner elevene som har valgt å delta i utprøvingen: Noen er teorisvake- var skoletrøtte- det har bedret seg betraktelig. Nå er de fast bestemt på å bli helsefagarbeidere. Elevene gir uttrykk for at de nå bedre kan se sammenhengene mellom teori og praksis. Reflekterer bedre over sammenhengen mellom teori og praksis. Har lært å reflektere! Vi opplever dette som en god modell. Den elektroniske plattformen skulle vært på plass ved oppstart! Kommuner/skoler i prosjektgruppa Godt forarbeid mellom skole og kommunene- felles oppgaver og årshjul for hele opplæringen Lærere bruker tildelte timer fleksibelt sammen med kommunene Lærlingene «løfter» klassen når de kommer inn fra praksis og er et positivt bidrag. Gjennomgående dokumentering må forsterkes! Elevene opplever å ha tilhørighet til klassen Lærlingene har utarbeidet en Power Point presentasjon som de skal presentere for Vg1 elever ang det å være vekslingselev.

7 Evaluering fra elever/lærlinger i tømrerfaget Gjennomført i møte med alle elevene/lærlingene, bedrifter, lærer, medlemmer av prøvenemnder og rådgivere hos fylkesopplæringssjefen Oppsummert tilbakemelding fra lærlingene: Felles for alle seks lærlingene: Jeg ønsket å bli snekker/tømrer Fint at vi fikk lære grunnleggende bruk av verktøy før vi kom ut i lærebedrift Vi har vært heldig få elever på en lærer. Læreren -han er der for oss! Vi får nok tid sammen med læreren vår. Når jeg har vært ute i bedrift, er det motiverende å vise læreren hva jeg har lært ute! Etter praksis ute, deler vi erfaringer når vi kommer inn på skolen- vi lærer av hverandre. Det jeg lærte i skolen fikk betydning når jeg kom ut i lærebedrift, så betydningen tidlig. Positivt at vi fikk lengre tid på å tilpasse oss arbeidslivet, nå skjer det over lengre tid. Det er forskjell på kulturer i skolen og arbeidslivet- det er fint å bli kjent med kulturen ute i bedrift tidligere. Det kan være med på å bestemme om jeg ønsker å bli lærling. På skolen er de mer opptatt av språket mitt enn ute i bedrift. Jeg lærer mere ute enn inne på skolen. I bedrift er det det jeg gjør som får mest oppmerksomhet. Positivt at vi fikk lærekontrakt så tidlig- nå har vi lærekontrakt vi! Positivt at vi får lønn så tidlig- vi ser at det er bruk for oss når de betaler lønn. Foreldre og venner syns det høres spennende ut å følge en annen opplæring med mer praksis i bedrift. Oppsummert tilbakemelding fra lærer: Positivt å høre fra lærlingene og ansvarspersoner at opplæringen fungere positivt. Målet har vært å legge til rette en opplæring som gir flinke og dyktige håndverkere! Lærlingene har en stolthet for faget sitt. Dette skjer gjennom praktisk arbeid. Lekestuene vi bygde er et godt eksempel på dette. Gjennom dette arbeidet lærte elevene programfagene og også fellesfag (yrkesretting). Elevens kompetanse blir bukt i programfagene- det er enklere i en vekslingsmodell. Organisering av programfangene har vært uproblematisk, utfordringen er organisering av fellesfagene! Læring av hverandre er styrket gjennom dette arbeidet. Oppsummert tilbakemelding fra lærebedriftene i tømrer: God organisering av opplæringen fra skolen sin side. Svært godt fornøyd med læreren sin rolle i arbeidet. Svært positivt at elevene kommer tidlig ut i bedrift, allerede i prosjekt til fordypning (PTF) på Vg1. Det er denne opplæringen vi vil ha! Ser bare fordeler! Elevens forutsetning før de starter på skolen er annerledes i dag enn da vi startet. Elevene har ikke med seg så mye erfaring hjemmefra. Dette ser vi, men det er vanskelig å ta igjen dette i bedriften. Eleven som følger en vekslingsmodell er ett år yngre, det merkes ikke når de kommer ut i bedriften. De har lært det grunnleggende og går inn i arbeidet på linje med andre lærlinger. Elevene som følger vekslingmodellen er mer motivert enn gjennomsnittet.

8 Lønn under utdanning er selvfølgelig motiverende. Ulempen er at elevene/lærlingen ikke er der hver dag! Opplæringsringen/opplæringskontoret kjører egne bransjekurs for lærlinger, flott at dette skjer så tidlig som mulig i skolen. Konklusjon: Positiv utvikling 10.0 Status for nettverksbygging, samarbeid og involvering av partene Politisk: Dokumentet Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument. Videregående opplæring v/fylkesopplæringssjefen har over flere år holdt fast på Samarbeid skole- arbeidsliv som et av tre fokusområder. Økt gjennomføring Økt læringsutbytte Økt samarbeid skole arbeidsliv Partene i arbeidslivet: Møter i yrkesopplæringsnemnda. Jevnlig rapportering. Orientering og saker lagt fram for Komite for opplæring og kompetanse Lokalt Samarbeid mellom skoler og lærebedrifter i Lærings- og utviklingsteam og andre samarbeidsfora Fylkesopplæringssjefens møter med opplæringskontor- og ringer 11.0 Koblinger til andre tiltak i Samfunnskontrakten for flere læreplasser I Oppland er det stort fokus på å tilrettelegge en opplæring i henhold til kravet i: Opplæringslova, forskriften og Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Slik fylkesopplæringssjefen ser det, er det to overordnede utfordringer for fag- og yrkesopplæringen i Oppland; 1) Å få flere elever på Vg2-yrkesfag til å søke seg ut i lære 2) Å skaffe nok læreplasser til søkerne, slik at de kan få fullført sine yrkesfaglige løp Det er igangsatt mange tiltak, alle bygger opp om en videregående opplæring som skal bidra til at ungdom gjennomfører sin videregående opplæring med bestått resultat. I tillegg til utprøving av vekslingsmodellen bør nevnes: Informasjonsmøter for elever på yrkesfag Læreplasskurs, i regi av Udir Årlig konferanse for rådgivere i ungdoms- og videregående skole. Tema: «Framsnakking av fag- og yrkesopplæring» Internasjonalisering som insentiv til å søke seg ut i lære Yrkesfagmotivator; en rekke tiltak som har til hensikt å markedsføre yrkesfag, samt å skaffe flere læreplasser. «Formidlingsprosjektet» er særlig viktig i så måte. Her har FOS en ressurs

9 ute i samtlige regioner for å jobbe målrettet opp mot søkere til læreplass og potensielle lærebedrifter. Ulike møter og tiltak spesielt rettet mot offentlig sektor Skolekonkurranser Lærings- og utviklingsteam Faglige nettverk FYR, fellesfag, yrkesretting og relevans Lektor II Utprøving av praksisbrev Stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter Opplæringskontorer sin rolle og ansvar i videregående opplæring

UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER. Mulighetenes Oppland

UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER. Mulighetenes Oppland UTPRØVING AV VEKSLINGSMODELLEN I HELSEARBEIDERFAGET SAMHANDLING MELLOM TRE VIDEREGÅENDE SKOLER OG SEKS KOMMUNER Oppland Fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring Mulighetenes Oppland Innhold 1.0 BAGRUNN...

Detaljer

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune

Oppland fylkeskommune Fagenhet videregående opplæring. Utprøving av. Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Utprøving av Gjennomgående dokumentering i fag- og yrkesopplæringen i Oppland fylkeskommune Juni 2010 1 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal delta som ett av fem fylkeskommuner

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

Møte med ledergruppa i Karriere Oppland

Møte med ledergruppa i Karriere Oppland Møte med ledergruppa i Karriere Oppland Mandat for Komite for opplæring og kompetanse 23. Januar 2015 Jane Haave Mandat for den politiske bestillingen Komite for opplæring og kompetanse bes om å vurdere

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Bjørkelangen videregående skole. Relativ liten skole Ligger i utkantstrøk Helse- og oppvekstavdelingen: Vg1 2 klasser Vg2 BUA

Bjørkelangen videregående skole. Relativ liten skole Ligger i utkantstrøk Helse- og oppvekstavdelingen: Vg1 2 klasser Vg2 BUA Bjørkelangen videregående skole Relativ liten skole Ligger i utkantstrøk Helse- og oppvekstavdelingen: Vg1 2 klasser Vg2 BUA 28/03/2014 Vg2 HAF 1 Største endringer i yrkesfag på 20 år Stortingsmelding

Detaljer

Status samfunnskontrakten

Status samfunnskontrakten Avdeling for fagopplæring Nettverkssamling vekslingsmodeller 13. oktober 2014 Status samfunnskontrakten Jan Tvedt, nestleder Målsettinger Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 pst. i 2015 i

Detaljer

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Fra Faglig råd Teknikk og industriell produksjon (TIP) SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Vi viser til brev fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) av 30.11.11 hvor UDIR ber

Detaljer

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga

Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Akershus Fylkeskommune/Jessheim vgs Heilskapleg arbeid med kvalitet i yrkesfaga Assisterende rektor Kristina Samsing Akershus fylkeskommune Yrkesfagsløftet Både bedrifter og offentlig sektor vil i fremtiden

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Kvalifiseringsprosjektet

Kvalifiseringsprosjektet Kvalifiseringsprosjektet M2: For elever som ikke har fått læreplass innen 15.august «Læreplasskurs» (13 uker fulltid, oppstart 1.september) Fullført høst 2014, 20 av 65 deltakere fikk læreplass Nytt kurs

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring. Rektorsamling 13.12.2013

Strategiplan for videregående opplæring. Rektorsamling 13.12.2013 Strategiplan for videregående opplæring Rektorsamling 13.12.2013 Mandat Komité for opplæring og kompetanse skal utarbeide en helhetlig strategiplan for videregående opplæring. Mål og strategier for videregående

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE Hvorfor ny modell for fagopplæring, og hva innebærer ? Avtale som ble inngått juni 2011 mellom

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning Retningslinjer 2011 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Føringer fra fylkesutdanningssjefen... 3 3. Omfang og formål... 4 3.1 Presisering fra fylkesutdanningssjefen... 4 4. Planlegging...

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014

TILTAK FOR BEDRE FORMIDLING TIL FAGOPPLÆRING I BEDRIFT 2011-2014 Dato: Arkivref: 03.03.2011 2010/706-3733/2011 / 243/A50 Saksframlegg Saksbehandler: Erling Steen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Hovedsamarbeidsutvalget Administrasjonsutvalget Fylkesutvalget

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen

Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen En tilbudsstruktur med kvalitet og relevans Anita Østro og Kjetil Tvedt Norsk Industri Utreding av ny fag- og yrkesopplæring Et innhold

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016

Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016 Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016 31. oktober 2014 Noen utfordringer til oss alle Vi har aldri gjort dette før og håper vi sammen kan få møtet til å fungere Tidsskjemaet er stramt!

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

INFORMASJON OM VIDEREFØRING AV FYR

INFORMASJON OM VIDEREFØRING AV FYR Videregående opplæring Notat Til Videregående skoler i Oppland Fra Fylkesopplæringssjefen Vår ref.: 201404751-1 Lillehammer, 23. mai 2014 Deres ref.: INFORMASJON OM VIDEREFØRING AV FYR Fylkesopplæringssjefen

Detaljer

TIL. FRA hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring. Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring. på Haugalandet

TIL. FRA hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring. Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring. på Haugalandet FRA hfy en helhetlig fag- og yrkesopplæring på Haugalandet TIL Rogalandsmetoden for en helhetlig fag- og yrkesopplæring VFL-samling Udir. 19. april,2013 Vi ønsker å være med å SNU DEBATTEN OM YRKESFAG!

Detaljer

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012 Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Foto: Jo Michael NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er

Detaljer

INTERNASJONAL LINJE I HELSEARBEIDERFAG. Haukeland universitetssykehus - internasjonal avdeling, Hordaland fylkeskommune - Lønborg videregående skole

INTERNASJONAL LINJE I HELSEARBEIDERFAG. Haukeland universitetssykehus - internasjonal avdeling, Hordaland fylkeskommune - Lønborg videregående skole INTERNASJONAL LINJE I HELSEARBEIDERFAG Et samarbeid mellom Haukeland universitetssykehus - internasjonal avdeling, Hordaland fylkeskommune - Lønborg videregående skole og lærebedrifter Vår 2009 Innledning:

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring John Arve Eide, Akershus fylkeskommune Mål og strategi 10 % økt gjennomføring Skal vi lykkes, krever det endringer i det enkelte klasserom.

Detaljer

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI

Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Tiltak 39 Meld. St. 20 PÅ RETT VEI Utvikle modeller for kvalifisering til læreplass eller Vg3 påbygg Oppdraget i Meld.St. 20 Elever som ikke får læreplass og som mangler faglige forutsetninger for påbygging

Detaljer

Samarbeid skole - arbeidsliv Bergen, 27.03.08 Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Sentrale styringsdokumenter Kunnskapsløftet St.meld 16 (2006-2007) og ingen sto igjen St.prop nr 1 (2007-2008) Entreprenørskapsplanen

Detaljer

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv

Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Kvalitet i fremtidens fag- og yrkesopplæring Prosjekt til fordypning Ny fagopplærings Giv Bakgrunn «Rogalandsmetoden» for en helhetlig fag- og yrkesopplæring er et resultat av lokalt utviklingsarbeid i

Detaljer

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Eksemplene i presentasjonen er hentet fra: 1. Studiet Yrkesretting av programfag Utdanningsprogram:

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé. Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold Visjon Læring gir muligheter! Forretningsidé Læretid en positiv og utviklende opplevelse for alle! Verdigrunnlag Service Kvalitet Positivt menneskesyn

Detaljer

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Mitt innlegg Verdal videregående skole Generasjon Y Dagens samarbeid innen yrkes- og karrierevalg Framtidig samarbeid Fakta

Detaljer

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det?

Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Hvordan og hvorfor bli en lærebedrift hva innebærer det? Godt, nok og sikkert drikkevann. Rene vannkilder. Hvordan sikrer vi dette i de neste planperioder for kommende generasjoner? Hvordan bli en lærebedrift?

Detaljer

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Plan for styrking 2014-2016

Plan for styrking 2014-2016 UTDANNING Plan for styrking Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober 2014 1. Planens forankring Planen er forankret i Kunnskapsskolen

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Komite for opplæring og kompetanse 10. april 2015

Komite for opplæring og kompetanse 10. april 2015 Komite for opplæring og kompetanse 10. april 2015 TIP Lena-Valle vgs. Gjenspeiler søkningen til utdanningsprogrammet behov i lokalt/regionalt arbeids- og næringsliv? Søkertall mars 2015 Vg1 TIP: NGD-avdeling

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^    ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^ HORDALAND J TI.KESKOMMUN} : Adressater ifølgevedlagt liste Saknr.^lD

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN

YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN YRKESFAGKONFERANSEN 2014 Gyldendal Fredag 4. april 2014 Lars Jakob Berg YRKESUTDANNING MED HØY KVALITET, FOR DAGENS UNGDOM OG MORGENDAGENS SAMFUNN Lars Jakob Berg, Strømmen videregående skole SNU DEBATTEN

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo

Kunnskapsdepartementet Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Kunnskapsdepartementet Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Saksbehandler Vår dato 22/12/2009 Vår referanse 08/656-1 Ingebjørg Johannessen Deres dato 27.10.08 Deres referanse 200806239 Høring

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet.

Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Work shop 4: Karriereveiledning når du ikke passer inn i det ordinære arbeidslivet. Program Filmen «Et glimt i hverdagen i Østfold Asvo» Presentasjon av Okvta Karriereveiledningstilbudet i Okvta Spørsmål/kommentarer

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen

tromsfylke.no Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Troms Randi Ovesen Tore Arnesen Organisering av prosjektlederne Prosjektlederne organisert direkte under fylkesutdanningssjefen med delegert fag- og personalansvar på siden av linjeorganisasjonen men i

Detaljer

Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016

Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016 UTDANNING Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring 2014-2016 Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober

Detaljer

Prosjektplan. Vandreboka Mappevurdering som lim i et fireårig yrkesfaglig løp

Prosjektplan. Vandreboka Mappevurdering som lim i et fireårig yrkesfaglig løp Oppland fylkeskommune Prosjektplan Vandreboka Mappevurdering som lim i et fireårig yrkesfaglig løp. Prosjekteier i Oppland fylkeskommune Jane K. O. Haave Prosjektleder Innholdsfortegnelse: side 1. Mål

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring

Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012. Fagenhet Videregående opplæring Erfaringer fra årets inntak og formidling 2011-2012 Fagenhet Videregående opplæring Søkere fra ungdomsskolen 2 1. inntak 6936 søkere m/ungdomsrett fikk tilbud om skoleplass 91 % av søkere fikk sitt 1.ønske

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Utvikling av felles retningslinjer PTF

Utvikling av felles retningslinjer PTF Avdeling for fagopplæring Utvikling av felles retningslinjer PTF Bjørn Even Aanerud faglærer, leder arbeidsgruppe PTF TIP Anita Tjelta prosjektleder Avd. for fagopplæring Målsetting Utvikle og forankre

Detaljer

- et blindspor så langt?

- et blindspor så langt? Fokus på grunnleggende ferdigheter, yrkesretting og læringsstrategier - et blindspor så langt? John Kristian Helland, Gand vgs Undervisningsrutiner Er det sannsynlig at lærerne bare legger om sine undervisningsrutiner

Detaljer

Vennesla videregående skole. Helse- og oppvekstfag. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning. Mål

Vennesla videregående skole. Helse- og oppvekstfag. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning. Mål Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn Vennesla videregående skole Skoleår: 2012/ 2013 Utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag Rektor / avdelingsleders underskrift: 1. Skolens felles mål

Detaljer

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Asbjørn Skogum fagopplæringsleder Elisabeth Berg Olsen Rådgiver inntak Åslaug Enger Olsen Rådgiver inntak Heidi Thuve Rådgiver inntak Kari Louise Hovland -

Detaljer

Videreføring av Hospiteringsordninger 2013-2015 i Aust Agder 16-17 oktober Thon Hotel Sandvika.

Videreføring av Hospiteringsordninger 2013-2015 i Aust Agder 16-17 oktober Thon Hotel Sandvika. Videreføring av Hospiteringsordninger 2013-2015 i Aust Agder 16-17 oktober Thon Hotel Sandvika. Leif Jonassen/Aust Agder Fylkeskommune - fagopplæring Aust Agder 112 000 innbyggere og 15 kommuner Videregående

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer