Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14"

Transkript

1 Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra år i bedrift: Lærlinger avlønnes etter følgende prosentskala. (Grunnlaget for beregning av lønnen er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste.) Måneder % av fagarbeiders lønn år i bedrift: Lærlinger med 3 år opplæring i bedrift avlønnes etter følgende prosentskala. Måneder % av fagarbeiders lønn år i bedrift 11-12, 1 ledd Arbeidstakere med minst 10 mnd. arbeidserfaring som ikke har hvert ansatt i bedriften fra før og som ingår lærekontrakt. Måneder % av fagarbeiders lønn år i bedrift: Lærlinger med full opplæring i bedrift avlønnes etter følgende prosentskala. Måneder % av fagarbeiders lønn Denne lønnsskalaen gjelder også for lærekandidater med opplæringskontrakt. Dersom det avtales frivillig forlengelse av læretiden benyttes siste halvårs sats. Teoriopplæring ut over Vg 1 og Vg 2 (Utvidet teoriopplæring i henhold til læreplanen) - Lærebedriften må dekke lønn og andre kostnader for denne teoriopplæringen. Overtid lærling fra 1. april Grunnlag kr. 234,53 Ved overtid lønnes lærlingen etter bedriftens lønnssystem. Eksempelvis som arbeidstaker uten bransjeerfaring første år, deretter som arbeidstaker med ett års erfaring. Verktøygodtgjørelse - Bedriften holder lærlingen med nødvendig håndverktøy. Arbeidstakere uten bransje erfaring kr. 164,00 Arbeidstakere med 1 års bransje erfaring. kr. 171,00 Fagarbeiders minstelønnssats... kr. 182,50

2 OVERTIDSARBEID gjeldene fra Overtid må ikke overstige: 7.5 timer i et enkelt døgn 10 timer i en enkel uke 25 timer i fire sammenhengende uker 200 timer i året Overtid utover dette må søkes til Arbeidstilsynet, og kun ved uforutsette hendinger Ungdommer under 18 år må ikke benyttes til overtidsarbeid. Lærlinger kan pålegges overtid på lik linje med andre ansatte iht. arb. miljølovens regler. Når lærlinger jobber overtid er de ikke å regne som lærlinger lenger, og får dermed ikke kortere læretid. Lærlingens lønn ved overtid regnes ut fra fagarbeiders lønn Overtidsgrunnlag iht. felles overenskomst for byggfag. Overtidsgrunnlaget for fagarbeider er kr 234,53 pr. time. Lærlingenes overtidsgrunnlag skal være det samme som for fagarbeideren Eks. Lærling som arbeider overtid får grunnlønn som ufaglært voksen med en timelønn på kr.164,00 pr. time. 50 % av overtidsgrunnlaget på kr 234,53 pr. time blir da kr 117,27 pr. time. Som skal legges til den ordinære lønnen. Eks. Ordinær lønn for lærlinger ved overtid: kr 164,00 pr. time. +50% av overtidsgrunnlaget kr 234,53 = kr 117,27 pr. time. Overtidslønnen kr 271,27 pr. time.

3 Lønnsoppgjøret vedtatt for Fellesoverenskomsten for byggfag Fellesforbundet og BNLs medlemmer har akseptert den fremforhandlede løsningen for lønnsoppgjøret 2014 for Fellesoverenskomsten for byggfag. Fellesforbundet og BNL overleverte resultatet av uravstemningen i dag kl hos Riksmekleren. - Vi er fornøyde med at resultatet ble vedtatt, men vil nok en gang bemerke at vi er bekymret for lønnsutviklingen, sier Siri Bergh, forhandlingsleder i BNL. ENDRINGER I OVERENSKOMSTEN De viktigste endringene i overenskomsten følger som vedlegg. Overenskomsten legges ut på IKRAFTTREDELSE Alle nye satser i overenskomsten gjelder fra 1.april. Unntak: -Satsene i 6 og 7 gjelder fra vedtakelsestidspunktet 7.mai Tillegg gis ikke til arbeidstakere som har sluttet før vedtakelsen 7.mai Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen. LOKALE FORHANDLINGER Lokale forhandlinger skal nå iverksettes på vanlig måte.se BNLs sjekkliste for lokale forhandlinger her Bestemmelsen om lokale forhandlinger står i overenskomstens 2-3 Lokale forhandlinger. Forhandlingene skal legge bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne til grunn. KONTAKTPERSONER I BNL Advokat Annicken Iversen T: / E-post: Advokat Thomas Scheen T: / E-post: Advokat Bjarne Brunæs T: / E-post: 1. ENDRINGER I OVERENSKOMSTEN Kapittel 4, Akkord Det er gjennomført teknisk revisjon som vil bli innarbeidet og etter 4-6 er det bedriften som er partsrepresentant ved måling. Kapittel 6, Arbeidstid Det er endret tekst i 6-1 og ny 6-2hvor retten til fleksibel arbeidstid og gjennomsnittsberegning av arbeidstiden tydeliggjøres. Kapittel 8, Lønnsutbetaling Lønnsutbetalinger følger nå bestemmelsene i Hovedavtalen 11, ØKONOMI Generelt lønnstillegg Det gis et generelt tillegg på kr 0,75 per time 2.1 Garanterte minstefortjenester Fagarbeidere For fagarbeidere gjelder kr 182,50 per time Arbeidstaker uten fag- eller svennebrev

4 For arbeidstaker uten bransjeerfaring gjelder kr 164,00 per time For arbeidstakere med minst ett års bransjeerfaring gjelder kr 171,00 per time Unge arbeidstakere For arbeidstakere under 18 år, kr 110,00 per time 2-7 Overtidsgodtgjørelse Ny sats, kr 234, Diverse tillegg Minste godtgjørelse bas kr 6, Smusstillegg kr Blikkenslagere, lodding av bly og sveis av galv.jern kr Blikkenslagere, arbeid på bratte tak og lign. kr Verktøygodtgjørelse For betongarbeidere, tømrere, anleggsgartnere og murere - Forskalere og tømrere kr. 1,70 pr. arbeidet time - Murere og flisleggere, sementpussere og terrazzoarbeidere kr. 1,20 pr. arbeidet time Matpenger / kafépenger matpenger ved overtid kr 78, kafépenger kr 26, Akkordtariffene Nye satser FOB 4-2 Påslagsprosenter pr. 1. august 2014 er: - Blikkenslagerfaget 80,29 % - Malerfaget 7,22 % - Murerfaget 7,22 % - Rørleggerfaget 3,30 % - Taktekkerfaget 33,09 % - Tømrerfaget minst 184,54kr - Isolatører 188,58 kr - Betongfagene minst 220,00kr - Anleggsgartnerfaget 160 øre Til protokollen: Reguleringsbestemmelser for akkordarbeid 1. Akkorder som løper før og etter 1. april 2014, men avsluttes før 1. august 2014 tillegges akkorden kr 0,75 per arbeidet time fra 1. april. 2. Alle timer arbeidet i akkord fra og med 1. august 2014 tillegges den nye påslagsprosenten eller kronefaktoren. 3. Akkorder hvor det lokalt er avtalt en forhøyet påslagsprosent eller kronefaktor, tilkommer bare differansen mellom den avtalte påslagsprosent eller kronefaktor og den nye. Partene har lagt til grunn at eventuelle lokale avtaler/akkordsedler om kompensasjon for manglende fortjenesteutvikling på de respektive akkordtariffer, hvor kompensasjon ligger over de nye påslagsprosenter eller kronefaktor ikke skal tilkomme tillegg utover det generelle tillegget på kr. 0,75 per time. 6-2 Overtidsarbeid overtidsgrunnlag kr 234, merknad for rørleggerfaget, utrykningstillegg minst kr 159, Skiftarbeid

5 6-4.2 skifttillegg, 2. skift kr 27, skifttillegg, 3. skift kr 43, skifttillegg, lørdag etter kl m.m. kr 107, Hvor nattopphold ikke er nødvendig Nye satser for reise- og gangtid. 1. Når arbeidstakeren selv sørger for transport: 1. For avstand fra 7,5 til 15 km: kr 86,50 2. For avstand fra 15 til 30 km: kr 143,30 3. For avstand fra 30 til 45 km: kr 168,30 4. For avstand fra 45 til 60 km: kr 192,70 2. Når arbeidsgiver sørger for transport: 1. For avstand fra 7,5 til 15 km: kr 52,80 2. For avstand fra 15 til 30 km: kr 88,10 3. For avstand fra 30 til 45 km: kr 105,30 4. For avstand fra 45 til 60 km: kr 123, for rørleggere, reise- og gangtid inntil 1 1/2 time daglig Ny sats rørlegger kr 108,00 Ny sats ufaglært kr 98,60 Ny sats lærling kr 74,00

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 OVERENSKOMST AV 2014 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen

Detaljer

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Avtalenr. 331 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene side og

Detaljer

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2010-2012

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2010-2012 Vedlegg til protokoll forhandlinger nytt lønnssystem fob 190112 (Versjon 23.1.12.kl 17.00, korr. 4-2.3 HL) OVERENSKOMST AV 2010 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2010-2012 Overenskomst mellom

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Overenskomsten videreføres med følgende endringer:

Overenskomsten videreføres med følgende endringer: Overenskomsten videreføres med følgende endringer: 1 OMFANG..som er medlem av LO/EL & IT 4 FAGPRØVE Lærlingen skal gis varsel... 6 LØNNSBESTEMMELSER Minstelønnssatser: Fagarbeidere med 4 ½ år læretid (f.eks.

Detaljer

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID OG VEIVEDLIKEHOLD 2012 2014 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening og de i denne stående asfalt- og veivedlikeholdsbedrifter på

Detaljer

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD

OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID VEIVEDLIKEHOLD OVERENSKOMST FOR ASFALTARBEID OG VEIVEDLIKEHOLD 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening og de i denne stående asfalt- og veivedlikeholdsbedrifter på

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008. Overenskomst. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og

BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008. Overenskomst. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og BILOVERENSKOMSTEN 2006-2008 Overenskomst mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORGES BILBRANSJEFORBUND på den ene side og LANDSORGANISASJONEN I NORGE FELLESFORBUNDET på den annen side Gjelder fra 1.

Detaljer

Overenskomsten for byggeindustrien 2014-2016

Overenskomsten for byggeindustrien 2014-2016 Overenskomsten for byggeindustrien 2014-2016 Avtalenr. 328 Overenskomsten for byggeindustrien 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene side

Detaljer

Overenskomst for Miljøvirksomheter 2010 2012

Overenskomst for Miljøvirksomheter 2010 2012 TRANSPORTARBEIDERFORBUND NORSK Overenskomst for Miljøvirksomheter 2010 2012 Tariffavtale 1 2 Tariffavtale Overenskomst for miljøvirksomheter s.5 Hovedavtale LO MEF, ligger etter side 54 Tariffavtale 3

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE FORORD Etter flere innspill i fra fagforeninger og distrikter har forbundets installasjonsutvalg revidert sjekklista pr. januar 2005.

Detaljer

Glassoverenskomsten 2012-2014

Glassoverenskomsten 2012-2014 Glassoverenskomsten 2012-2014 DEL I HOVEDAVTALEN LO NHO 2010 2013 DEL II GLASSOVERENSKOMSTEN 2012 2014 OVERENSKOMST mellom GLASS OG FASADEFORENINGEN på den ene siden og LANDSORGANISASJONEN I NORGE FELLESFORBUNDET

Detaljer

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Energi Norge. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge

OVERENSKOMST. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Energi Norge. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge 1 Nr. 330 E-overenskomsten OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Energi Norge på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og EL&IT Forbundet med sine stedlige avdelinger på den annen

Detaljer

OVERENSKOMST FOR PRIVATE ANLEGG

OVERENSKOMST FOR PRIVATE ANLEGG AVTALE NR 4 OVERENSKOMST FOR PRIVATE ANLEGG 2010 2012 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening og de i denne stående entreprenørbedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Trykket på HURUM miljøpapir Norgraph RC Aktuell 2008 VERKSTEDSOVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016 Avtalenr. 56 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den

Detaljer

Tariffavtale for 2014-2016. mellom. Den norske veterinærforening (DNV) NHO/NHO Mat og Landbruk. lønns- og arbeidsvilkår. for

Tariffavtale for 2014-2016. mellom. Den norske veterinærforening (DNV) NHO/NHO Mat og Landbruk. lønns- og arbeidsvilkår. for 522 Tariffavtale for 2014-2016 mellom Den norske veterinærforening (DNV) og NHO/NHO Mat og Landbruk om lønns- og arbeidsvilkår for veterinærer ansatt i dyreklinikker 1 Del I: Hovedavtale (NHO-NITO) Del

Detaljer

Wallboardoverenskomsten

Wallboardoverenskomsten Wallboardoverenskomsten 2014 2016 Avtalenr. 50 Wallboardoverenskomsten 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og

Detaljer

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2012 2014 521 Overenskomst mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Mat og Landbruk for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 Del l - Hovedavtalen mellom LO-NHO Del ll - Overenskomsten Innholdsfortegnelse: 1 Omfang

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

Bergindustrien Avtale nr. 327 OVERENSKOMST. for bergindustrien 2010-2012. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri

Bergindustrien Avtale nr. 327 OVERENSKOMST. for bergindustrien 2010-2012. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri Bergindustrien Avtale nr. 327 OVERENSKOMST for bergindustrien 2010-2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Anne Rønningsbakk klubbleder, Nr 1 Trykk

Detaljer

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene 133 OVERENSKOMST Baker- og konditorfagene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og forbundets

Detaljer

og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. RIKSMEKLERENS FORSLAG i sak 2012-001 mellom FELLESFORBUNDET på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten, Nexansoverenskomsten, Teknologi-

Detaljer

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom Den Elektrokjemiske Industri Nummer: 101 Overenskomst av 2012 Utløp: 31.05.2014 O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 105 Vaskerier og Renserier Utløp 30.04.2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Industri Energi på den annen

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer