Møteprotokoll. Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Formannskapet"

Transkript

1 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet: Ordfører Rita Ottervik, Rune Olsø, Jens Ivar Tronshart (til kl ), Ola Borten Moe ( frem til eventsak 4), Elin Kvikshaug Berntsen, Frank Jenssen, Nina Wikan, Odd Anders With, Kristian Dahlberg Hauge Kjersti Marie Stensrud, Hanne Moe Bjørnbet, Gerda Rekstad (fra kl ) Varaordfører Knut Fagerbakke, Aase Sætran, Jens Ivar Tronshart (fra kl ) Rådmann Inge Nordeide, kommunaldirektørene Håkon Grimstad, Jorid Midtlyng, Gerhard Dalen, Tor Åm, Snorre Glørstad Ordfører Rita Ottervik Kari Aarnes Etter behandling av sakene ble gitt en orientering om prosjektet Digitale Trøndelag ved rådgiver Anne Hofstad. Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkallingen godkjent. Sak 381/05 ble foreslått utsatt Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte Godkjent Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt Frank Jenssen (H) stilte spørsmål vedrørende forlengelse av NAV-tunnel mellom Ila og Marienborg Kristian Dahlberg Hauge (FrP) meldte forslag i forbindelse med trafikkproblemer forårsaket av stegning av Nonnegata Frank Jenssen (H) foreslo uttalelse om gasskraftverk på Skogn Kommunaldirektør Tor Åm meldte en orientering om utskrivningsklare pasienter Kommunaldirektør Jorid Midtlyng meldte to orienteringer om barneverntjenesten og om barnehagebehov Rådmann Inge Nordeide meldte en orientering om TEV Nina Wikan (H) meldte et spørsmål om skolehjemsbarna Kommunaldirektør Snorre Glørstad meldte en orientering om kommunens forhold til Trondheim kino Møteprotokoll for Formannskapet, (05/36256) 1

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. 0375/05 03/22546 HAVSTEIN - KJØP AV TOMT 0376/05 04/27373 GRANÅSVEGEN OG GAMLE JONSVANNSVEIEN. ENDRINGER I FARTSGRENSENE 0377/05 05/28475 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL NY LOV OM ARBEIDS- OG VELFERDS- FORVALTNINGEN OG TILPASNINGER I VISSE ANDRE LOVER 0378/05 04/33847 REGNSKAPSRAPPORT ETTER 2. TERTIAL /05 05/34566 BRUKERUNDERSØKELSEN OM TJENESTER FRA TRONDHEIM BYDRIFT 0380/05 03/26600 SAMORDNET OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS I TRONDHEIMSBARNEHAGENE FRA /05 05/33875 HØRINGSUTTALELSE TIL REVISJON AV RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER 0382/05 05/34573 PLAN FOR TILBAKEKJØP AV TRONDHEIM ENERGIVERK AS Møteprotokoll for Formannskapet, (05/36256) 2

3 Sak 0375/05 HAVSTEIN - KJØP AV TOMT Forslag til innstilling: Bystyret vedtar å kjøpe tomteområde på Havstein Vestre for kr Saken sendes Finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling i formannskapet. Bystyret vedtar å kjøpe tomteområde på Havstein Vestre for kr Sak 0376/05 GRANÅSVEGEN OG GAMLE JONSVANNSVEIEN. ENDRINGER I FARTSGRENSENE Forslag til vedtak: I henhold til skiltforskriftenes 26 vedtar formannskapet at 30-sonen i Gamle Jonsvannsveien utvides vestover til kryss med Jonsvannsveien som vist på vedlagte kart merket Utvidelse 30-sone Gamle Jonsvannsveien datert 29/08/05. Samtidig vedtas at Haakon Odd Christiansens veg får fartsgrense 30 km/t og at denne vegen inngår i 30-sonen. I henhold til skiltforskriftenes 26 vedtar formannskapet innføring av fartsgrense 40 km/t på Granåsvegen fra Gamle Jonsvannsveien til Ingvald Ystgaards veg som vist på kart merket Ny fartsgrense 40 km/t Granåsvegen datert 01/09/05. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. I henhold til skiltforskriftenes 26 vedtar formannskapet at 30-sonen i Gamle Jonsvannsveien utvides vestover til kryss med Jonsvannsveien som vist på vedlagte kart merket Utvidelse 30-sone Gamle Jonsvannsveien datert 29/08/05. Samtidig vedtas at Haakon Odd Christiansens veg får fartsgrense 30 km/t og at denne vegen inngår i 30-sonen. Møteprotokoll for Formannskapet, (05/36256) 3

4 I henhold til skiltforskriftenes 26 vedtar formannskapet innføring av fartsgrense 40 km/t på Granåsvegen fra Gamle Jonsvannsveien til Ingvald Ystgaards veg som vist på kart merket Ny fartsgrense 40 km/t Granåsvegen datert 01/09/05. Sak 0377/05 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL NY LOV OM ARBEIDS- OG VELFERDS- FORVALTNINGEN OG TILPASNINGER I VISSE ANDRE LOVER Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til rådmannens uttalelse til ny lov om arbeids- og velferdsforvaltningen og tilpasninger i visse andre lover. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Formannskapet slutter seg til rådmannens uttalelse til ny lov om arbeids- og velferdsforvaltningen og tilpasninger i visse andre lover. Sak 0378/05 REGNSKAPSRAPPORT ETTER 2. TERTIAL 2005 Forslag til innstilling: Regnskapsrapport etter 2. tertial 2005 tas til orientering. Saken sendes Finans- og næringskomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling i formannskapet. Regnskapsrapport etter 2. tertial 2005 tas til orientering. Sak 0379/05 Møteprotokoll for Formannskapet, (05/36256) 4

5 BRUKERUNDERSØKELSEN OM TJENESTER FRA TRONDHEIM BYDRIFT Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Formannskapet tar saken til orientering Sak 0380/05 SAMORDNET OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS I TRONDHEIMSBARNEHAGENE FRA 2006 Forslag til innstilling: A. Bystyret tar til etterretning rådmannens endringer av opptaksmyndigheten. B. Det innføres 3 felles opptakskriterier for alle Trondheimsbarnehagene: 1. Barn med funksjonshemninger; jf. Lov om barnehager 9. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og / eller sykehus 2. Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern; Lov om barnevernstjenester Alle 5-åringer uten ordinær barnehageplass, skal etter søknad tilbys en ordinær barnehageplass. 4-åringer som har plass i en familiebarnehage og som ønsker plass i en ordinær barnehage, skal etter søknad gies et slikt tilbud. Rådmannen foreslår å videreføre følgende kommunale tilleggskriterier: 4. Barn fra familier hvor begge foreldrene er minoritetsspråklige (med unntak av svensk, dansk og engelsk) 5.Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og /eller andre forhold 6. Søsken til barn i samme enhet Ledige plasser etter at opptakskriteriteriene er fulgt, tildeles ved loddtrekning. Møteprotokoll for Formannskapet, (05/36256) 5

6 Foreldre kan tilbys plass i andre barnehager enn de fire prioriterte i søknaden. C. St. Olav Hospitals barnehager kan benytte eget søknadsskjema og egne søknadsprosedyrer. De må forplikte seg til å gi kommunen oppdaterte oversikter over plasserte barn og barn på venteliste. Odd Anders With (KrF) foreslo: Forslag I Rådmannens forslag pkt. 3 flyttes ned under kommunale tilleggskriterier pkt. 6, slik rådmannen antyder som subsidiær løsning. Forslag Ib: Subsidiært forslag om forslag I faller: Tillegg til pkt 3: Men i private barnehager og bedriftsbarnehager kan barn av andelshavere/eiere og ansatte komme foran, der det er ledig plass. Forslag II: Presisering etter pkt. 6, 3. linje: (tillegg:) ved opptak i Påfølgende år styrkes foreldrenes valgmulighet. Forslag III: Det innføres ikke en sentralisert kommunal opptaksordning for de private familiebarnehagene. Tilbud om barn kan likevel gis direkte fra kommunen, eller gjennom en fadderbarnehage, slik rådmannen antyder subsidiært. Odd Anders With (KrF) foreslo følgende merknad på vegne av KrF og H: Rådmannen skriver følgende på s. 6: Fra hovedopptaket 2006 skal alle som søker barnehageplass innen fristen, få tilbud om en barnehageplass innen utgangen av Vi viser til at definisjonen på full dekning ikke er avklart i Trondheim. Det bør i alle tilfelle ikke være definert som nær et års ventetid, slik det ville bli bare med ett opptak i året. Ved full barnehagedekning må det kunne tas opp nye barn kontinuerlig. Vi må derfor vurdere mulige alternativer til hvor mange ukers ventetid som kan aksepteres som full behovsdekning, samt en presisering av hvordan en styrking av valgmulighetene kan realiseres i pakt med barnehagelovens 12. Frank Jenssen (H) foreslo følgende endring i pkt 6, første setning: Søsken til barn i samme barnehage, sekundært i samme enhet. Saken sendes Oppvekstkomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av saken: A. Bystyret tar til etterretning rådmannens endringer av opptaksmyndigheten. Møteprotokoll for Formannskapet, (05/36256) 6

7 B. Det innføres 3 felles opptakskriterier for alle Trondheimsbarnehagene: 1. Barn med funksjonshemninger; jf. Lov om barnehager 9. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og / eller sykehus 2. Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern; Lov om barnevernstjenester Alle 5-åringer uten ordinær barnehageplass, skal etter søknad tilbys en ordinær barnehageplass. 4-åringer som har plass i en familiebarnehage og som ønsker plass i en ordinær barnehage, skal etter søknad gies et slikt tilbud. Rådmannen foreslår å videreføre følgende kommunale tilleggskriterier: 4. Barn fra familier hvor begge foreldrene er minoritetsspråklige (med unntak av svensk, dansk og engelsk) 5.Barn fra familier med store belastninger på grunn av sykdom og /eller andre forhold 6. Søsken til barn i samme enhet Ledige plasser etter at opptakskriteriteriene er fulgt, tildeles ved loddtrekning. Foreldre kan tilbys plass i andre barnehager enn de fire prioriterte i søknaden. C. St. Olav Hospitals barnehager kan benytte eget søknadsskjema og egne søknadsprosedyrer. De må forplikte seg til å gi kommunen oppdaterte oversikter over plasserte barn og barn på venteliste. With og Jenssens forslag følger saken. Sak 0381/05 HØRINGSUTTALELSE TIL REVISJON AV RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER Forslag til vedtak: Formannskapet har vurdert forslag til revidert rammeplan for barnehager, utsendt fra Barne- og familiedepartementet og gir følgende uttalelse: 1. Trondheim kommune ser positivt på utkastet til revisjon av rammeplan for barnehager der også barns medvirkning er kommet med som eget punkt. Det styrker planen at fag og metodestoff er tatt ut og flere elementer er flyttet over til barnehageloven. Kap. 1 3 kan strammes inn ytterligere fordi noe av innholdet beskriver allment anerkjente verdier i samfunnet og ikke egner seg til regulering i en forskrift. 2. Dagens kunnskapssyn på barn må få konsekvenser for fysisk utforming og pedagogisk Møteprotokoll for Formannskapet, (05/36256) 7

8 arbeid. Økt fokus på barnas læringsutbytte støttes og sees i sammenheng med barnehagen som en helhetlig oppvekstarena der barnehagen snart er et tilbud til alle som ønsker plass. Så lenge det fortsatt kreves oppholdsbetaling og barnehagen ikke er tilgjengelig for alle som ønsker det, støtter Trondheim kommune rammeplanens pedagogiske prinsipper om at det generelt ikke skal settes opp utviklingsmål for det enkelte barn. Barns betydning for hverandre bør utdypes i forskriften. 3. Trondheim kommune støtter rammeplanens føringer om krav til personalets kompetanse, selv om barnehagelovens 18 om barnehagens bemanning, ikke har krav i overensstemmelse med dette. 4. Barnehagens rolle som samfunnsbygger er betydningsfull. Det er positivt at miljøets betydning, når det gjelder forståelse og respekt for sosiale og kulturelle forskjeller i barnehage og nærmiljø fremheves og at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger inngår og bidrar i fellesskapet. Trondheim kommune vil her spesielt peke på at rammeplanen må være særlig tydelig i sine føringer for en inkluderende barnehage, også for de med alvorlig livslang sykdom, som er en økende utfordring. 5. Forslag til revisjon av rammeplanen gir Trondheim kommune tilstrekkelig frihet og ønskelig handlingsrom som barnehageeier. Ordfører Rita Ottervik (Ap) foreslo saken utsatt. Saken utsatt til Eventuelt: 1.) Frank Jenssen (H) stilte spørsmål vedrørende forlengelse av NAV-tunnel mellom Ila og Marienborg Spørsmålet ble besvart i notat fra rådmannen datert som i møtet ble utdypet av kommunaldirektør Håkon Grimstad. 2.) Kristian Dahlberg Hauge (FrP) tok opp trafikkproblemer i forbindelse med trafikkproblemer forårsaket av stegning av Nonnegata. Et notat fra rådmannen datert var utdelt til formannskapets medlemmer i forkant av møtet. Med bakgrunn i svaret foreslo Kristian Dahlberg Hauge (FrP): Møteprotokoll for Formannskapet, (05/36256) 8

9 Primært: Formannskapet vedtar en midlertidig åpning av Gamle bybro for toveis trafikk så lenge Nonnegata er stengt for ferdsel inn mot byen. Sekundært: Rådmannens forslag 2b i notatet datert : 2b. Rosenborg gate Formannskapet vedtar midlertidig bruk av Rosenborg gate fra Innherredsvegen til Statsingeniør Dahls gate for trafikk ut av byen og trafikken ledes mot byen via Nonnegata. Dahlberg Hauges primære forslag fikk 1 stemme (FrP) og falt Dahlberg Hauges sekundære forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (2SV, 1KrF) Formannskapet vedtar midlertidig bruk av Rosenborg gate fra Innherredsvegen til Statsingeniør Dahls gate for trafikk ut av byen og trafikken ledes mot byen via Nonnegata. 3.) Frank Jenssen (H) foreslo følgende uttalelse om gasskraftverk på Skogn Til olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Forutsigbarhet for etablering av kraftvarmeverk på Skogn Formannskapet i Trondheim har registrert at Industrikraft Midt-Norge har søkt om forlengelse av konsesjonen for etablering av gasskraftverk på Skogn. Realisering av kraftvarmeverk på Skogn er viktig ikke bare for Norske Skogs planer om utvidelser av papirproduksjonen, men vil ha positive ringvirkninger for næringsliv og industri i hele Midt-Norge. Et gasskraftverk er selve hovedforutsetningen for å få lagt gassrørledning inn Trondheimsfjorden, med grenrør inn til større tettsteder og byer. Dette kan i sin tur bidra til økt verdiskaping og mer miljøvennlig energibruk, Formannskapet vil i tilknytning til den foreliggende søknad om forlenget konsesjon understreke følgende: At det bør være helt uproblematisk for myndighetene å innvilge en slik søknad. Videre: Hvis det stilles nye krav til prosjektet, må dette, har Trondheim kommune som utgangspunkt at merkostnadene som følge av dette, som for tilsvarende anlegg andre steder, finansieres av staten. Formannskapet ber om at olje- og energiministeren gjør sitt ytterste for å sikre gode vilkår for gasskraftverk på Skogn i tråd med ovenstående. Ola Borten Moe (Sp) foreslo på vegne av Sp, Ap og PP: Møteprotokoll for Formannskapet, (05/36256) 9

10 Formannskapet i Trondheim har registrert at Industrikraft Midt-Norge har søkt om forlengelse av konsesjonen for etablering av gasskraftverk på Skogn. Realisering av kraftvarmeverk på Skogn er viktig ikke bare for Norske Skogs planer om utvidelser av papirproduksjonen, men vil ha positive ringvirkninger for næringsliv og industri i hele Midt-Norge. Et gasskraftverk er selve hovedforutsetningen for å få lagt gassrørledning inn Trondheimsfjorden, med grenrør inn til større tettsteder og byer. Dette kan i sin tur bidra til økt verdiskaping og mer miljøvennlig energibruk. Formannskapet viser til at Soria-Moria-erklæringen vektlegger betydningen av miljøvennlig utnyttelse av gasskraft i Norge. Formannskapet ønsker et renseanlegg for CO2 i forbindelse med kraftvarmeverket. Vi ber om at dette blir håndtert på samme måte som for det vedtatte prosjektet på Kårstø. Det er svært viktig både for miljø og teknologiutvikling at avgass renses. Formannskapet ber om at olje- og energiministeren gjør sitt ytterste for å sikre gode vilkår for gasskraftverk på Skogn i tråd med ovenstående. Odd Anders With (KrF) foreslo på vegne av KrF og SV: Dersom et gasskraftverk på Skogn realiseres, utfordres regjeringen til å bidra med rensekrav og økonomisk støtte, slik at det blir full CO2-rensing. Votering: With med fleres forslag fikk 3 stemmer (2SV, 1KrF) og falt Jenssens forslag (samme tekst som i Borten Moe m. fleres forslag) første, andre og siste avsnitt ble vedtatt mot 3 stemmer (2SV, 1KrF) Jenssens forslag til tredje avsnitt fikk 3 stemmer (2H, 1FrP) og falt Borten Moes forslag til tredje avsnitt fikk 5 stemmer (3Ap, 1PP, 1Sp) og falt. Til olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Forutsigbarhet for etablering av kraftvarmeverk på Skogn Formannskapet i Trondheim har registrert at Industrikraft Midt-Norge har søkt om forlengelse av konsesjonen for etablering av gasskraftverk på Skogn. Realisering av kraftvarmeverk på Skogn er viktig ikke bare for Norske Skogs planer om utvidelser av papirproduksjonen, men vil ha positive ringvirkninger for næringsliv og industri i hele Midt-Norge. Et gasskraftverk er selve hovedforutsetningen for å få lagt gassrørledning inn Trondheimsfjorden, med grenrør inn til større tettsteder og byer. Dette kan i sin tur bidra til økt verdiskaping og mer miljøvennlig energibruk. Møteprotokoll for Formannskapet, (05/36256) 10

11 Formannskapet ber om at olje- og energiministeren gjør sitt ytterste for å sikre gode vilkår for gasskraftverk på Skogn i tråd med ovenstående. 4.) Kommunaldirektør Tor Åm delte ut et notat datert angående status vedrørende utskrivningsklare pasienter. Åm utdypet notatet i møtet. 5) Kommunaldirektør Jorid Midtlyng hadde i forkant av møtet delt ut et brev sendt fylkesmannen i Sør-Trøndelag angående oversittelse av frister etter lov om barneverntjenesten 1. halvår ) Kommunaldirektør Jorid Midtlyng orienterte om at det er gjennomført en ny brukerundersøkelse vedrørende barnehagebehov, og at formannskapet vil få en sak som gir nærmere orientering. 7.) Rådmann Inge Nordeide orienterte i hht sak som vil bli satt opp på formannskapets ordinære sakskart vedrørende Trondheim kommunes tilbakekjøp av TEV 8.) Nina Wikan (H) stilte med utgangspunkt i artikkel i Adresseavisen spørsmål om fremdrift i forhold til erstatning for skolehjemsbarna. Kommunaldirektør Jorid Midtlyng besvarte spørsmålet med å orientere om at formannskapet vil få en egen sak om temaet til behandling. 9.) Kommunaldirektør Snorre Glørstad orienterte om kommunens økonomiske forhold til Trondheim kino som oppfølging på Odd Anders Withs spørsmål i formannskapet Møtet hevet kl Rita Ottervik Ordfører Kari Aarnes Møteprotokoll for Formannskapet, (05/36256) 11

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.10.2006 Tid: Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2006 Tid: Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2005 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2007 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.11.2005 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2006 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2007 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Tid: Kl. 09.55 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Varaordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.11.2004 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.09.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Rita Ottervik, varaordfører Knut Fagerbakke, Aase Sætran, Ole Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.02.2007 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: Kl. 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2009 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Varaordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.02.2006 Tid: Kl. 10.40 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 09.40 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Saksframlegg. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600

Saksframlegg. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600 Saksframlegg MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2006 OG FORSLAG TIL ENDRING I OPPTAKSORDNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 03/26600 Forslag til vedtak: 1. Bystyret tar melding om opptak 2006 til orientering.

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.10.2004 Tid: 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.08.2009 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 26.06.2007 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Barnas talsperson:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2006 Tid: Kl. 09.45 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Valentinlyst Sykehjem Møtedato: 28.11.2007 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.08.2010 Tid: kl 09.35 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Aase Sætran, Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 29.09.2009 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Barnas talsperson:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: Kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 08.06.2010 Tid: 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2005 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen Møtedato: 01.10.2008 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Sissel Trønsdal, Gerda Rekstad, Kristin Sæther,

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Storsalensalen 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 14.06.2005 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.09.2015 Tid: 1000 Til stede på møtet Medlemmer: Rita Ottervik (til kl 1040), Geir Waage, Sissel Trønsdal, Eirik Schrøder, Knut Fagerbakke,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.03.2005 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Varaordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Formannskapssalen, 3 etasje i Rådhuset Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.05.2005 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 14.01.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Saksframlegg. NY SØKNADSFRIST FOR BARN FØDT ETTER VED HOVEDOPPTAKET TIL BARNEHAGEPLASS I 2009 Arkivsaksnr.: 09/11193

Saksframlegg. NY SØKNADSFRIST FOR BARN FØDT ETTER VED HOVEDOPPTAKET TIL BARNEHAGEPLASS I 2009 Arkivsaksnr.: 09/11193 Saksframlegg NY SØKNADSFRIST FOR BARN FØDT ETTER 31.08.2008 VED HOVEDOPPTAKET TIL BARNEHAGEPLASS I 2009 Arkivsaksnr.: 09/11193 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet understreker bystyrets definisjon på

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.01.2010 Tid: kl 09.25 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Nidarvoll Helsehus, Klæbuvegen 198 Møtedato: 11.03.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 03.02.2009 Tid: 0900 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Barnas talsperson:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2007 Tid: Kl. 09.55. Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Varaordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Møterom A Møtedato: 27.09.2005 Tid: Kl 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2006 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 07.11.2007 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2004 Arkivsaksnr.: 04/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2004 Arkivsaksnr.: 04/ Forslag til vedtak: Saksframlegg MELDING OM OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS 2004 Arkivsaksnr.: 04/31368 Forslag til vedtak: Formannskapet tar melding om opptak til barnehageplass 2004 til orientering Saksfremlegg - arkivsak 04/31368

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Formannskapssalen 3. etasje i Rådhuset Møtedato: 07.11.2006 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.09.2005 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.08.2011 Tid: kl 09.40 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Aase Sætran, John

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.08.2010 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varaordfører Knut Fagerbakke, Aase Sætran, Ole Kristian Lundereng, Geir Waage, Sissel

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Trondhjems hospital, Hospitalsløkkan 2-4 Møtedato: 02.02.2011 Tid: Kl 1630 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 01/15514 Tittel: KOMMUNEPLANENS STRATEGIDEL , STATUS OG PLAN FOR REVIDERING

Saksprotokoll. Arkivsak: 01/15514 Tittel: KOMMUNEPLANENS STRATEGIDEL , STATUS OG PLAN FOR REVIDERING Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.10.2004 Sak: 0155/04 Resultat: Behandlet Arkivsak: 01/15514 Tittel: KOMMUNEPLANENS STRATEGIDEL 2001-2012, STATUS OG PLAN FOR REVIDERING Behandling: Brynjulf

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Søbstad Helsehus, Saupstadringen 5b Møtedato: 01.04.2009 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.11.2005 Tid: Kl. 09.55 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.01.2007 Tid: Kl. 1025 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Bystyresalen 3. etasje i Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Saksframlegg. HØRINGSUTTALELSE TIL REVISJON AV RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 05/33875

Saksframlegg. HØRINGSUTTALELSE TIL REVISJON AV RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 05/33875 Saksframlegg HØRINGSUTTALELSE TIL REVISJON AV RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 05/33875 Forslag til vedtak: Formannskapet har vurdert forslag til revidert rammeplan for barnehager, utsendt fra Barne-

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2 etasje i Rådhuset Møtedato: 11.08.2010 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 13.01. 2010 Tid: 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Møteleder Hanne Moe Bjørnbet, Aage Borrmann, Monica Irene

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2004 Tid: kl.10.20 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Formannskapssalen 3. etasje i Rådhuset Møtedato: 10.01.2006 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.09.2010 Tid: kl 09.45 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Storsalen Møtedato: 15.03.2006 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Komiteleder Hilde Opoku, Emil Raaen, Rita Kumar, Jan-Yngvar

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 26.11.2008 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 14.04. 2010 Tid: 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Sørum Gård Møtedato: 12.10.2005 Tid: Kl 19.15 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.12.2010 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje Rådhuset Møtedato: 09.02.2005 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Paal Mehlum, Monica Fornes, Eva Kristin Hansen (til kl 2005),

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 11.08.2011 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje Rådhuset Møtedato: 17.01.2005 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2011 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Rådgivingstjenesten for døve og døvblinde Rødbygget Bispegata 9b Møtedato: 11.05.2005 Tid: Kl 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: Monica Fornes, Paal

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Lade barnehage, Gunnlaugs vei 15 Møtedato: 30.11.2005 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen 3. etg, Rådhuset Møtedato: 04.11.2009 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.09.2006 Tid: Kl. 10.45 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.01.2006 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Varaordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 06.04.2011 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2008 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Aase Sætran, Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2011 Tid: kl 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Saksframlegg. SAMORDNET OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS I TRONDHEIMSBARNEHAGENE FRA 2006 Arkivsaksnr.: 03/26600

Saksframlegg. SAMORDNET OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS I TRONDHEIMSBARNEHAGENE FRA 2006 Arkivsaksnr.: 03/26600 Saksframlegg SAMORDNET OPPTAK TIL BARNEHAGEPLASS I TRONDHEIMSBARNEHAGENE FRA 2006 Arkivsaksnr.: 03/26600 Forslag til innstilling: A. Bystyret tar til etterretning rådmannens endringer av opptaksmyndigheten.

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje i Rådhuset. Møtedato: 05.11.2008 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 01.02.2005 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.10.2005 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Komiteleder Hilde Opoku, Hanne Moe Bjørnbet, Rita Kumar,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.02.2011 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 26.11.2008 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: I tillegg møtte: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto

Detaljer

Følgende medlemmer hadde forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 09.12.2013 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 28.04.2009 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møteprotokoll Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møtested: Storsalen Møtedato: 29.11.2005 Tid: 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 28.11.2017 Tid: 14:00-17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen

Møteprotokoll. Finans- og næringskomiteen Møteprotokoll Finans- og næringskomiteen Møtested: Formannskapssalen, 3. etasje i Rådhuset Møtedato: 09.01.2007 Tid: Kl 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h.

Møteprotokoll. Kom.råd f. funksj.h. Møteprotokoll Kom.råd f. funksj.h. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.12.2005 Tid: 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet

Møteprotokoll. Eldrerådet Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Møterom A Møtedato: 29.09.2010 Tid: 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Gerda Rekstad, Hagbart Vebostad, Otto A. Hammervold, Harald Lyngvær, Lars Bækken, Kari Kvenild,

Detaljer

Møteprotokoll. Byutviklingskomite

Møteprotokoll. Byutviklingskomite Møteprotokoll Byutviklingskomite Møtested: NTNU Gløshaugen (styrerommet i 2.etg. i hovedbygningen) Møtedato: 05.11.2015 Tid: 17:00-21:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 08/36511 Tittel: VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT 2009 OG ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Arkivsak: 08/36511 Tittel: VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT 2009 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Finans- og næringskomiteen Møtedato: 13.01.2009 Sak: 2/09 Resultat: Behandlet Arkivsak: 08/36511 Tittel: VERBALE FORSLAG- TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT 2009 OG ØKONOMIPLAN 2009-2012

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim

Møteprotokoll. Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim Møteprotokoll Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim Møtested: Formannskapssalen, Trondheim Møtedato: 26.09.2017 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen 2. etasje Rådhuset Møtedato: 13.04.2005 Tid: Kl 18.15 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

Møteprotokoll. Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møteprotokoll Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen Møtested: Dokkhuset, Nedre Elvehavn Møtedato: 07.11.2006 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekstkomite

Møteprotokoll. Oppvekstkomite Møteprotokoll Oppvekstkomite Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.05.2006 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra sekretariatet:

Detaljer