BOOKINGAVTALE MELLOM. ARRANGØREN Kontaktperson ARTISTEN. Artistens kontaktperson har fullmakt til å representere ensemblets medlemmer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOOKINGAVTALE MELLOM. ARRANGØREN Kontaktperson ARTISTEN. Artistens kontaktperson har fullmakt til å representere ensemblets medlemmer."

Transkript

1 BOOKINGAVTALE MELLOM Navn Org nr Adresse Postnr/sted ARRANGØREN Kontaktperson Telefon Mobiltelefon Epost OG Navn Org nr Adresse Postnr/sted Turneleder ARTISTEN Kontaktperson Telefon Mobiltelefon Epost Turneleders mobil Artistens kontaktperson har fullmakt til å representere ensemblets medlemmer. 1) ARRANGEMENTETS ART Arrangementets art Andre artister på arrangementet Billing Billettpris (u/avgift) Billetter legges ut for salg (dato) Kapasitet Billettformidler 2) SPILLESTED Navn Kontaktperson Adresse Telefon Postnr/sted Mobil Web Epost PA leverandør Mobil Epost Kontaktperson lyd Mobil Epost Lysleverandør Mobil Epost Kontaktperson lys Mobil Epost Kapasitet Scene (b-d-h) Backstage Parkering Strøm (buss) WC Catering Bærehjelp Dusj

2 3) TIDSPUNKTER Arrangementsdato Ankomst artist/utstyr (get-in) Linjesjekk starter Lydprøve starter Lydprøve avsluttes Dørene åpner Konserten starter Varighet sett på minutter Avreise artist/utstyr (get-out) 4) OVERNATTING Hotellets navn Adresse Postnr/sted Antall enkeltrom Telefon Epost Antall dobbeltrom 5) ARTISTENS HONORAR OG ANDEL AV INNTEKTER Honorar + Reisegodtgjørelse + Diettgodtgjørelse + Annet = Sum honorar og utgifter Artisten skal motta % av Arrangørens brutto billettinntekter etter fratrekk fra dokumenterte og godkjente kostander. Artisten skal ha en minimumsgaranti for billettinntekter etter fratrekk fra dokumenterte kostnader på kr. 6) FAKTURERING OG UTBETALING a) Fast honorar faktureres med 50 % ved inngåelse av avtalen og 50 % med forfall. Andel av billettinntekter skal utbetales innen 14 dager etter Arrangøren har mottatt faktura fra Artisten. Ved forhåndsutsolgt arrangement vil faktura bli tilsendt på lik linje med honorar. b) Dersom Artisten ikke er registrert som næringsdrivende (med organisasjonsnummer) er Artisten ansvarlig for innlevering av skattekort. Arrangøren er i så fall ansvarlig for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift etter loven. 7) RIDER Såkalt Rider er vedlagt denne avtale og regnes som del av avtalen. Arrangøren skal dekke full produksjon, materiell, oppgaver og tjenester etter spesifikasjon som fremgår av rider. 2

3 8) MARKEDSFØRING OG PROMOTERING a) Arrangøren er ansvarlig for markedsføring av arrangementet. Herunder regnes annonsering og promotering i presse og øvrig media. Se rider for nærmere spesifikasjon. b) Artisten skal forhåndsgodkjenne eventuelle sponsorer på annonser, spillested, scene- og sceneområdet etc. 9) BILLETTER Billettsalg skal dokumenteres og fremlegges Artisten etter konserten. Billettprisen skal være. Andre priskategorier, VIP-billetter og andre billettpakker må avtales med Artisten før billettsalget starter. Artisten har rett til fribilletter til hvert arrangement. 10) AVGIFT OG OPPTAK a) Artisten er ansvarlig for innsending av TONO-rapport. Arrangøren betaler TONO-avgift. b) Det skal ikke gjøres tekniske opptak fra, eller direkte kringkasting av arrangementet uten at det er skriftlig avtalt med Artisten. 11) KONFIDENSIALITET Innholdet i denne Avtalen er konfidensielt. Dette gjelder særdeles bestemmelsene vedrørende Artistens vederlag og rider. Kravet om konfidensialitet gjelder ikke ovenfor Artistens management eller andre rådgivere. 12) MISLIGHOLD OG TVISTER a) Ved mislighold av kontrakten gjelder de alminnelige regler om mislighold i kontraktsforhold. b) Tvist som måtte springe ut av kontraktsforholdet skal partene søke å løse i minnelighet. Dersom dette ikke fører til en løsning, skal tvisten avgjøres ved norske alminnelige domstoler i overensstemmelse med norsk rett. --o0o-- Avtalen er utferdiget i to likelydende eksemplarer, hvorav hver av partene beholder hvert sitt eksemplar. Sted, dato: Sted, dato: [artistens navn] [arrangørens navn] For Artisten For Arrangøren

4 RIDER Denne rider er utformet med tanke på å liste opp tenkelige behov. For de fleste artister eller band vil det som regel være hensiktsmessig med en mindre omfattende rider. Det vil derfor være nødvendig å gjøre individuelle tilpasninger, slik at rider står i forhold til artistens behov og arrangementets størrelse og art. Denne rider er vedlegg til bookingavtale datert REPRESENTANT OG CREW Arrangøren skal stille med en representant med kjennskap til avtalen og rider. Denne personen skal være tilstede fra avtalt get-in tid til get-out og fungere som kontaktperson for Artisten og bindeledd til den lokale produksjonen. Representanten skal ha beslutningsmyndighet og god kjennskap til spillestedet (strøm, PA-anlegg, garderobe, overnatting, tider etc.). Arrangøren er ansvarlig for at stk. bærehjelp er tilgjengelig for Artisten ved get-in- tid og minutter etter endt opptreden. For bærehjelp som ikke stiller som avtalt, svarer Arrangøren en erstatning til Artist på kr per uteblitt person. Arrangøren skal stille med en erfaren og kompetent lydtekniker. Det skal være en kompetent lystekniker til stede for å stille inn og kjøre lys. Lokalt crew og vakter skal være tilstede under gjennomføringen av lydprøve og arrangement. ANSVAR OG SIKKERHET Arrangøren er ansvarlig for sikkerhet ovenfor Artisten, bærehjelp, crew og publikum. Crew og bærehjelp skal bære nødvendig sikkerhetsutstyr under rigging og gjennomføring. Arrangøren er ansvarlig for at det foreligger nødvendige tillatelser for gjennomføringen av arrangementet. Arrangøren er ansvarlig for alt teknisk utstyr. Arrangøren er fullt ansvarlig for skader på eget og innleid utstyr, så lenge disse skadene ikke er forårsaket av upassende opptreden fra Artistens side. Arrangøren er fra get-in til get-out ansvarlig for Artisten, Artistens reisefølge, utstyr og kjøretøyer så lenge disse befinner seg på stedet for arrangementet. Arrangøren sørger for scenebarrikader når dette rimelig ansees å være nødvendig. Tribuner, scenerigg, barrikader og inngjerder skal være satt opp i forskriftsmessig stand på sted for arrangement. Dette gjøres i henhold til tegninger som eventuelt foreligger i denne rider. 4

5 Artisten forbeholder seg retten til å avbryte arrangementet ved utilstrekkelig vakthold og sikkerhet. MARKEDSFØRING OG PROMOTION Arrangøren skal annonsere og promotere arrangementet i relevante riksdekkende og lokale medier, sørge for opphenging av plakater og ellers promotere arrangementet etter beste evne. Artisten er ansvarlig for oversendelse av nødvendig markedsføringsmateriell til Arrangøren. Arrangøren har kun rett til å benytte billedmateriale, biografi, annonserings- og promomateriell som Artisten har levert til Arrangøren eller som Artisten på forhånd har godkjent. Arrangøren kan ikke arrangere intervju, fotosession, signering eller meet-and-greet på Artistens vegne uten på forhånd å ha avtalt dette med Artisten. BACKSTAGE Arrangøren skal stille rene, ryddige og låsbare garderober på eller i umiddelbar nærhet av stedet for arrangementet fra get-in og til minutter etter endt opptreden. Artisten skal disponere garderoben(e) alene, og de(n) skal være stor nok til å romme minimum personer. Garderoben(e) skal være møblert og inneholde speil. Dusj og toalett finnes tilgjengelig for Artisten innen rimelig avstand, og slike fasiliteter kan ikke deles med publikum. I garderoben legges også rene vaskede hvite håndklær til Artistens disposisjon. CATERING (før inn liste over drikke, mat og snacks) Arrangøren skal stille med stk varmt måltid ala carte (ikke fastfood, gryterett eller pizza). Buy out på kr per person kan aksepteres og utbetales ved ankomst. HOTELL Arrangøren bestiller og betaler single og/eller twin hotellrom av god standard for band og crew. Hotellet skal være av god standard med dusj/bad og toalett på alle rom. SCENE Scenen plasseres på det sted som for publikum og Artisten er mest hensiktsmessig. Den skal være rett, stødig og tåle minst 500kg/m2. Scenen skal være ryddet og ren ved Artistens ankomst. Det må være plass til PA på begge sider av scenen, og denne skal være i henhold til denne rider. Det avsettes plass til mikser i salen i scenes senter.

6 LYDPRØVER Artistens lydtekniker og Artisten må ha mulighet til å gjennomføre lydprøve uforstyrret i timer uten begrensninger i lydvolum eller andre ulempelige restriksjoner. Arrangøren skal begrense adgang til scene- og backstageområder kun til de som jobber med Artisten, scene og supportband. Dørene holdes lukket til etter endt lydprøve. UTSTYR Arrangøren dekker alle utgifter ved eventuell innleie av backline og annet utstyr. Arrangøren dekker også overvekt på fly og andre transportkostnader for teknisk produksjon og backline. Alt utstyr som leveres lokalt skal være ferdig rigget og testet av lokal systemtekniker før avtalt ankomst. PA SYSTEM Et høykvalitets 3 eller 4 veis delt PA system som er tilpasset lokalet. Det må kunne levere et minimum lydtrykk på 116 db i hele frekvensspekteret i hele lokalet. Systemet skal være feilfritt og i korrekt fase ved Artistens ankomst. Eventuell lydleverandør skal avtales med Artisten eller Artistens eventuelle lydtekniker før bestilling av dette. MIKSER OG EFFEKTER Arrangøren skal stille med en høykvalitets mikser med minimum kanaler, aux og grupper. Mikser må ellers ha alle andre nødvendige funksjoner som 4 bånds parametrisk EQ, polaritetsvender og high-pass filter på alle kanaler. Arrangøren skal også stille med: (Fyll inn spesifikasjon av effekter) MONITORER Arrangøren skal stille med monitorer fordelt på kurser. Ved separat monitormiks skal det være en kompetent lydtekniker til stede for gjennomføring av lydprøve og arrangement. MIKROFONER / STATIVER Arrangøren skal stille med mikrofoner og stativer som spesifisert i inputliste nedenfor. BACKLINE 6

7 Arrangøren skal stille med følgende backline: (fyll inn spesifikasjon av backline) Artisten stiller med øvrig backline. Eventuell deling av backline med andre artister på samme scene må avtales på forhånd. LYS Arrangøren skal stille med lys som generelt skal være tilpasset scenen og lokalet/området. Lys skal dekke hele scenen og inkludere frontlys. Røykmaskin skal være tilgjengelig og brukes etter nærmere avtale med Artisten. ANDRE BETINGELSER Alle aktiviteter i forbindelse med arrangementet skal på forhånd godkjennes av Artisten. Artisten har eksklusiv rett til å selge Artistens CDer og merchandise, og sette opp stand på godt synlig sted i lokalet/området for arrangementet. Arrangøren kan ikke starte markedsføringen før. Det skal informeres på billetter og i salgskanaler at det ikke er lov til lyd og bilde opptak av konserten. Arrangøren bes henstille publikum om å avstå fra mobiltelefonbruk i sceneområdet under konserten og lydprøver. Salg av billetter skal foregå gjennom en landsdekkende billettformidler, eventuelt i tillegg til lokalt salg. Arrangøren skal stille med trommeriser på x meter og cm høy. Det skal stilles parkeringsplass til disposisjon for Artisten. Arrangøren skal utnevne en godkjent og erfaren vaktleder til å lede vaktholdet. Arrangøren skal utarbeide en fullstendig vaktplan. Artisten kan kreve gjennomgang av dette sammen med lokal vaktleder. Arrangøren plikter å ha Norsk Folkehjelp eller Røde Kors tilstede på konserten. Arrangøren skal stille med en egen HMS ansvarlig som skal lede en eventuell evakuering og være bindeleddet mellom Arrangøren og politi, brannvesen og redningspersonale. Artisten skal kunne kreve et eget HMS møte hvor alle involverte i arrangementet, må være tilstede. Dette avtales i forkant med Arrangøren og skal være avholdt før publikum slippes inn. Området ved siden av og bak scene skal være sikret og dekket i henhold til eventuelle tegninger i

8 denne rider. Arrangøren skal stille med scenevakter. Arrangøren skal utføre og overlevere risikoanalyse av forventede aktiviteter på og rundt scene i forbindelse med opptredenen. Artisten kan kansellere denne kontrakt uten erstatningsansvar overfor Arrangøren ved uforutsette riksdekkende eller internasjonale TV-engasjement og filmopptak eller annen viktig representasjon pålagt av management eller plateselskap. I den grad det er mulig skal dato for avtalt arrangementet flyttes innenfor et så kort tidsrom som mulig. STAGEPLOT INPUTLISTE Kanal Instrument Mikrofon Stativ Insert Diverse 8

9 ANNEN INFORMASJON OG SPESIFIKASJON

10 --o0o-- Rideren er utferdiget i to likelydende eksemplarer, hvorav hver av partene beholder hvert sitt eksemplar. Sted, dato: Sted, dato: [artistens navn] [arrangørens navn] For Artisten For Arrangøren 10

Kontaktperson:.. Mobiltelefon kontaktperson:... Teknisk ansvarlig: Mobiltelefon teknisk ansvarlig:... E-post Arrangør:. og.

Kontaktperson:.. Mobiltelefon kontaktperson:... Teknisk ansvarlig: Mobiltelefon teknisk ansvarlig:... E-post Arrangør:. og. KONSERTAVTALE Utarbeidet av Bing Hodneland advokatselskap DA og Norske Konsertarrangører ARRANGØR Selskapsnavn: Foretaksnr./Fødeslsnr.: Adresse:.. Kontaktperson:.. Mobiltelefon kontaktperson:... Teknisk

Detaljer

Rider for 2009. Lystekniker: Sindre Selvær 90944069 mail: safesound@lyse.net

Rider for 2009. Lystekniker: Sindre Selvær 90944069 mail: safesound@lyse.net Rider for 2009 Denne rider leses grundig, signeres og returneres. Til Arrangør: les punktene ang: mannskap, bærehjelp og parkering spesielt. Denne rider er en del av kontrakten mellom arrangør og Vamp.

Detaljer

3ØMU31O KONTRAKTER I MUSIKKBRANSJEN

3ØMU31O KONTRAKTER I MUSIKKBRANSJEN f å Høgskolen i Hedmark 3ØMU31O KONTRAKTER I MUSIKKBRANSJEN 2 dager individuell hjemmeeksamen Ordinaer eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 8. - 10. desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres

Detaljer

Rider for Vinter/Vår 2006

Rider for Vinter/Vår 2006 Rider for Vinter/Vår 2006 Inneholder totalt 9 sider: -forside 1 side -lydteknisk rider 2 sider -inputliste 1 side -lysteknisk rider 1 side -sceneplan oversikt 1 side -lydteknisk stageplot 1 side -sal/sceneteknisk

Detaljer

MANAGEMENTAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Managementet) Managementets adresse og organisasjonsnummer:

MANAGEMENTAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Managementet) Managementets adresse og organisasjonsnummer: MANAGEMENTAVTALE MELLOM (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: OG (Managementet) Managementets adresse og organisasjonsnummer: GramArt 2005 Denne standardavtalen er utarbeidet

Detaljer

AVTALE. mellom. xx ( heretter ARRANGØREN )

AVTALE. mellom. xx ( heretter ARRANGØREN ) AVTALE mellom NORGES SKIFORBUND ( heretter NSF) og xx ( heretter ARRANGØREN ) 1. BAKGRUNN Alle World Cup-arrangementer på ski som avholdes i Norge hvert år tildeles NSF av Det Internasjonale Skiforbundet

Detaljer

LISENSAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer:

LISENSAVTALE MELLOM. (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer: LISENSAVTALE MELLOM (Artisten) Artistens adresse og eventuelle organisasjonsnummer: OG (Selskapet) Selskapets adresse og organisasjonsnummer: GramArt 2005 Denne avtalestandarden er utarbeidet av GramArt

Detaljer

Innkjøpsguide. Juni 2014

Innkjøpsguide. Juni 2014 Innkjøpsguide Juni 2014 1 INNHOLD Informasjon om innkjøp av teknisk utstyr... 3 innkjøpsprosedyrer... 4 Prosedyre for innkjøp under 100.000,-... 4 Prosedyre for innkjøp mellom 100.000,- og 500.000,-...

Detaljer

Innkjøpsveileder. Juni 2015

Innkjøpsveileder. Juni 2015 Innkjøpsveileder Juni 2015 1 INNHOLD Informasjon om innkjøp av teknisk utstyr... 3 MUOs krav til innkjøpsprosedyrer... 4 Prosedyre for innkjøp under 100.000,... 4 Prosedyre for innkjøp mellom 100.000,-,...

Detaljer

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene UTØVER BOSATT I UTLANDET «KPART_KPERS_NAVN» «KPART_KPERS_ADRESSE_KONV» Deres ref: Vår ref: SR/«ANSV_TURNE» «PRODNR» Oslo, 7. januar 2014 Følgebrev til kontrakt mellom «NAVN_KONTRAKT_PART» og Rikskonsertene

Detaljer

Introduksjon til musikkbransjen 2015 del 3:

Introduksjon til musikkbransjen 2015 del 3: Introduksjon til musikkbransjen 2015 del 3:. Booking av turné og festivaler Hvordan gjøre dette selv og hva bør man tenke på hvis man skal jobbe med eksterne aktører Litt om meg. Hei!! Vegard Strømsodd,

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Kontakt informasjon: Sting Marketing AS Roger Engh Telefon: 90 53 51 03 E-post: roger@sting.no

Kontakt informasjon: Sting Marketing AS Roger Engh Telefon: 90 53 51 03 E-post: roger@sting.no Velkommen som deltaker/utstiller under Ha r & Skjønnhet 2015. Arrangør er Norske frisør og velværebedrifter (NFVB), gjennom sitt datterselskap Ha r og Skjønnhet AS. NFVB har som ma l a skape flere møteplasser

Detaljer

Autorisasjonsavtale. Datakortets testsenteravtale for enkeltstående testsentre 2013-09-04

Autorisasjonsavtale. Datakortets testsenteravtale for enkeltstående testsentre 2013-09-04 Autorisasjonsavtale Datakortets testsenteravtale for enkeltstående testsentre 2013-09-04 Datakortet a.s Autorisasjonsavtale for enkeltstående Testsenter mellom (organisasjonens navn) (organisasjonsnummer)

Detaljer

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling Side 1 av 5 1. Avtale Disse standardvilkår ( Vilkårene ) gjelder som del av Kundens avtale om kjøp av Produkter ( Avtalen ). De samme definisjoner gjelder i Vilkårene som i Avtalen. Kjøpsloven av 13. mai

Detaljer

AVTALE. mellom..( heretter ARRANGØREN )

AVTALE. mellom..( heretter ARRANGØREN ) AVTALE mellom NORGES SKIFORBUND ( heretter NSF) og.( heretter ARRANGØREN ) 1. BAKGRUNN NSF innehar alle rettigheter til alle renn på NSFs terminliste jf NSFs Fellesreglement pkt 201. NSF v/ skistyret -

Detaljer

HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER

HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER HÅNDBOK FOR KONKURRANSEARRANGØRER KORPSDRILL NMF 01.02.2015 1/22 Rev 01.02.15 DEL 1 - FORBEREDELSER 1.0 FORMÅL 3 2.0 ARRANGEMENT 3 3.0 KONKURRANSEFORMER 3 3.1 KATEGORIER 4 3.2 KLASSE, ALDERSINNDELING OG

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

leievilkår, utleiesatser og reglement

leievilkår, utleiesatser og reglement leievilkår, utleiesatser og reglement pr. 01. januar 2014 Leievilkår, utleiesatser og reglement Oppdal Kulturhus - pr. 01.01.2014 ~ 2 ~ Generelle leievilkår for Oppdal kulturhus 1. Lokalene kan leies ut

Detaljer

FOLLO FK... 55 FREDRIKSTAD FK... 56 IL HØDD... 57 HØNEFOSS BK... 58 FK JERV... 59 KRISTIANSUND BK... 60 LEVANGER FK... 61 NEST SOTRA FOTBALL...

FOLLO FK... 55 FREDRIKSTAD FK... 56 IL HØDD... 57 HØNEFOSS BK... 58 FK JERV... 59 KRISTIANSUND BK... 60 LEVANGER FK... 61 NEST SOTRA FOTBALL... 1 Innholdsfortegnelse KONTAKTPERSONER... 5 Arenaorganisering... 5 Definisjoner:... 6 Rettighetsbelagt område:... 6 Teknisk område... 6 Teknisk sone... 6 Mixed sone... 6 Superflash-intervju... 7 Hyperflash-intervju...

Detaljer

Avtale Nr. mellom. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap, (heretter kalt NOFO) Adr.: Postboks 8077, 4068 Stavanger Org.nr.

Avtale Nr. mellom. Norsk Oljevernforening For Operatørselskap, (heretter kalt NOFO) Adr.: Postboks 8077, 4068 Stavanger Org.nr. Avtale Nr. mellom Norsk Oljevernforening For Operatørselskap, (heretter kalt NOFO) Adr.: Postboks 8077, 4068 Stavanger Org.nr.: 971 454 075, Og Rederi (heretter kalt ressurseier) Adr.: Org.nr.: som ressurseier

Detaljer

IKM-I-K-10N Standard innkjøpsbetingelser for innleie av personell IKM Gruppen

IKM-I-K-10N Standard innkjøpsbetingelser for innleie av personell IKM Gruppen Side 1 av 10 1. ANVENDELSE 1.1. Disse generelle betingelser for innleie av personell gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. Dersom utleier benytter eller henviser til andre alminnelige eller spesielle

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA MUSIKKONTRAKTER AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA MUSIKKONTRAKTER AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA MUSIKKONTRAKTER AVVIKLING AV VIRKSOMHET I NORGE [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 2. Generelt om kontrakter

Detaljer

Norsk rikskringkasting AS, Org.nr. 976390512, heretter kalt NRK

Norsk rikskringkasting AS, Org.nr. 976390512, heretter kalt NRK AVTALE mellom Norsk rikskringkasting AS, Org.nr. 976390512, heretter kalt NRK og MODUM KOMMUNE Avtalen regulerer partenes plikter og rettigheter i forbindelse med samarbeid om arrangementet og konserten

Detaljer

1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom:

1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom: 1 Parter Dette er en avtale om levering av en Inn på tunet-tjeneste, inngått mellom: gårdbruker/foretak (heretter kalt tilbyder) og Kongsberg kommune (heretter kalt kjøper) 2 Avtalens formål Formålet med

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Generelle vilkår for utleie av arbeidskraft

Generelle vilkår for utleie av arbeidskraft Innledning Vilkårene for utleie av arbeidskraft er basert på alminnelige kontraktbestemmelser om leie av arbeidskraft utarbeidet av NHO Service i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. De generelle

Detaljer