,,,, kurs. Kurset hjelper kristne til å leve ut troen i vennskap med muslimer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ",,,, kurs. Kurset hjelper kristne til å leve ut troen i vennskap med muslimer."

Transkript

1 NY Tro mellom HET! venner,,,, kurs Nå kan jeg være naturlig, ja, være en virkelig venn med alt det innebærer og som venn formidle min kristne tro på en naturlig måte. Kursdeltaker Et Tro mellom vennerkurs er utmerket for å gi kunnskap om islam og muslimsk kultur, redusere frykt og motivere til å bygge vennskap med muslimer der vi lever ut troen på Kristus i holdninger, handlinger og ord. Kurspakken er en stor ressurs for vanlige kristne. Øyvind Aasland, generalsekretær Norsk Luthersk Misjonssamband Kurspakken inneholder: Undervisnings-DVD-er Lederhåndbok av Tim Green Studiebok av Steve Bell Kurspakken koster 799,Hver deltaker trenger i tillegg studieboken Tro mellom venner som koster 229,per stykk. lundeforlag.no lutherforlag.no Kurset hjelper kristne til å leve ut troen i vennskap med muslimer. Kurset hjelper kristne til å bygge varige vennskap med muslimer gir grunnleggende kunnskap om islams historie, kultur og teologi gir hjelp til å overvinne fremmedfrykt og andre barrierer er lagt opp for seks samlinger forutsetter ikke kunnskap om islam

2 lederhåndbok :00 Side 1 Tro mellom venner Lederhåndbok Tim Green Vennskap som formidler Kristus til muslimer Friendship first i norsk utgave

3 DVD-kurset «Tro Mellom Venner» Lederhåndbok Av Tim Green Basert på Tro mellom venner av Steve Bell Oversatt av Gunnar Dalseth Tilpasset norske forhold av Nina Janne Dalseth Luther

4 Takk til alle som har bidratt til utviklingen av dette kurset: Folk i Interserve (England og Wales) Deo Gloria Trust, for dere velvillige økonomiske støtte Tim Green, prosjektleder Gwen Senfon, prosjektansvarlig Carfax Media, DVD-produksjon Frontiers samt enkeltpersoner for bruk av fotografiene Iain Gutteridge, grafisk design Judy for tillatelse til å gjengi deler av hennes bok Mirpuri Stories Takk til følgende organisasjoner for tillatelse til å bruke filmmateriale fra deres arbeid: UFM Worldwide for Islam in Britain MECO UK og Irland for The real story: A Christian s guide to the Arab world Elam Ministries for Mighty to save Channel 4 for Meet the natives Church Mission Society for Dialogue My Muslim neighbour Africa Inland Mission International for Walking in shadow Agape UK & Inspirational films, Inc for Jesus Film Produsentene av More than Dreams Tro mellom venner lederhåndbok og DVD 2011 Tim Green 2015 Lunde Forlag Luther Forlag er en del av Lunde Forlag, Sinsenveien 25, 0572 Oslo Det er straffbart å kopiere klipp, deler av eller hele DVD-materialet samt å legge ut stillbilder og klipp fra DVD-en på sosiale medier og Internett. Der ikke annet er angitt, er alle bibelhenvisninger hentet fra Bibel 2011, Det norske bibelselskap. Der ikke annet er angitt, er koransitatene hentet fra Koranen, Einar Berg (red.), og utgivelse på Universitetsforlaget, 1989 Sitater fra Koranen er hentet fra 1) A. J Arberry, The Koran Interpreted, Oxford: Oxford University Press 1998, og 2) A. Yusuf Ali, The Holy Qur an Text, Translation & Commentray, copyright 1975 by the Islamic Foundation of Great Britain, fritt oversatt til norsk av oversetter Gunnar Dalseth. Alle rettigheter reservert. Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no). Originaltittel: Friendship First DVD Course Leader s Guide Til norsk ved: Gunnar Dalseth Sats og design: Interserve/Lunde Forlag Papir: Trykk: Heftet er utgitt i samarbeid med Prokla-Media Forlag, ISBN: opplag 2015 Tro mellom venner lederhåndbok - 2

5 Hva er DVD-kurset Tro mellom venner? Kristne i vestlige land blir i dag mer og mer oppmerksomme på islam og muslimer rundt dem, men er ofte usikre på hvordan de skal respondere. Muslimer utgjør nesten en fjerdedel av jordens befolkning, og Gud elsker hver enkelt av dem. Han vil at de skal bli personlig kjent med Ham gjennom Jesus Kristus, og erfare de velsignelsene Han tilbyr oss. Å holde muslimene utenfor dette ville være religiøs diskriminering. Gud inviterer oss til å delta som Hans medarbeidere i dette store kallet! Dette er ingen jobb for spesialister, men for hele kirken. Hvordan kan kristne menn og kvinner på lokalplanet i vårt land bli utrustet for denne oppgaven? Kurset Tro mellom venner, som først ble utgitt med tittelen Friendship First av Interserve i Storbritannia, hjelper til å møte dette behovet. Det er en helt ny ressurs som vil gi kristne en visjon, gjøre oss trygge og utruste oss med ferdigheter som vil inspirere og hjelpe oss til å bli genuine venner med muslimer i våre nabolag venner som lever ut Guds kjærlighet i holdninger, handlinger og ord, og som når tiden er rett for det også deler Kristus med dem. Tro mellom venner er ikke et altomfattende kurs om islam som religion, om islamsk historie og kultur eller aktuelle emner. Selv om det vil berøre alle disse områdene er hovedvekten på muslimer som mennesker, og spesielt på hvordan vi lettere kan forstå dem, bli ekte venner med dem og dele den største gaven som er selve Kristus. Kurs med seks samlinger Interaktivt DVD-format Utarbeidet av eksperter Vitnesbyrd Sanne livshistorier Hjemmeoppgaver Felttur Krever ingen bakgrunnskunnskap om islam eller muslimer «Tro mellom venner gir på en lettfattelig måte informasjon, innsikt og inspirasjon som kan hjelpe kristne til å bygge vennskap med muslimer. I et godt vennskap er det også rom for å samtale om det som er det viktigste i livet, nemlig troen. Jeg håper at mange vil bruke Tro mellom venner og ha glede av den.» Dosent i religionsvitenskap Jan Opsal om studieboken. Dette kurset gjør deg ikke til en ekspert på islam. Men dersom du ønsker å finne trygghet til å bli en genuin venn eller venninne med mennesker med muslimsk tro og ta de første skrittene mot å være et vitne for dem med livet ditt og ordene dine, er Tro mellom venner for deg! Tro mellom venner lederhåndbok - 3

6 Innholdsfortegnelse Del I Kapittel 1 Oversikt over «Tro mellom venner»-kurset 7 Kapittel 2 Hvordan komme i gang 11 Kapittel 3 Organisering av moskébesøket 17 Kapittel 4 Hva følger etter Tro mellom venner? 21 Kapittel 5 Retningslinjer for uke 1 25 Kapittel 6 Retningslinjer for uke 2 29 Kapittel 7 Retningslinjer for uke 3 33 Kapittel 8 Retningslinjer for uke 4 37 Kapittel 9 Retningslinjer for uke 5 41 Kapittel 10 Retningslinjer for uke 6 45 Appendiks A Hvordan lede en gruppesamtale 51 Appendiks B Oppgaver til utdeling 53 Appendiks C Flere ressurser 69 Del II Appendiks Tro mellom venner lederhåndbok - 5

7 Oversikt Kapittel 1 Oversikt over «Tro mellom venner»-kurset 1.1 Innledning 1.2 Hva er «Tro mellom venner»-kurset? 1.3 Hvem er kurset for? 1.4 Hva er målsettingen med kurset? 1.5 Hvordan har kurset blitt laget? 1.6 Hvordan er kurset bygget opp? 1.1 Innledning Muslimer i Norge øker hvert år i antall og innflytelse, og blir mer synlige i samfunnet. Samtidig er hele verden blitt mer oppmerksom på islam gjennom media. Det har ofte ført til frykt og engstelse i kristne kretser, og at kristne er usikre på hvordan de skal forholde seg til eller engasjere seg i muslimene de møter. Vanlige kristne i Norge trenger hjelp til å gi et tilsvar. Det skal ikke ha sitt utspring i frykt eller aggresjon, men heller være å se på dem med Guds øyne, og å dele Jesus på en måte som både er relevant og preget av kjærlighet uten å dermed tolerere alt i islam. Dette arbeidet må hele Guds menighet være engasjert i, i stedet for at det skal være en «oppgave for ekspertene». Gjennom «Tro mellom venner»-kurset ønsker vi å hjelpe «vanlige» kristne til å fortelle de gode nyhetene til «vanlige» muslimer i en vennskapelig atmosfære. Det kombinerer en kjærlighet til muslimske troende med et brennende ønske om å se dem bli kjent med Herren Jesus Kristus. 1.2 Hva er «Tro mellom venner»-kurset? «Tro mellom venner»-kurset er et DVD-kurs i seks bolker med en «felttur» til en lokal moské, kombinert med lesestoff fra studieboken Tro mellom venner, oppgaver som utleveres på kurset, og praktiske oppgaver. Det utruster lokale kristne til å være trygge i møte med muslimer det være seg naboer, kollegaer, studiekamerater eller andre, og gir dem kompetanse til å kunne bygge genuine vennskap og ta de første stegene i å vitne for dem i samtaler om tro. Kurset er lagt opp med en samling hver uke som varer i omtrent 100 minutter og inneholder korte presentasjoner, videoklipp og vitnesbyrd, sydd sammen med forskjellige gruppeaktiviteter for å gi respons. Videomaterialet er filmet i Oxford i England på to ulike steder i løpet av noen uker. Se 1.5 for flere detaljer. 1.3 Hvem er kurset for? DVD-kurset Tro mellom venner er for enhver gruppe av troende kristne uavhengig av aldersgruppe og bakgrunn, som for eksempel husfellesskap i lokale menigheter eller bibelgrupper i studentlag. Det krever ingen forkunnskaper om islam eller muslimske kulturer hverken for studielederen eller deltakerne. «Ikke-eksperter» kan dermed arrangere kurset, selv om det blir forutsatt at lederen har grunnleggende ferdigheter i å lede en gruppe. Kurset er fleksibelt nok til å brukes i en liten gruppe (4 12 deltakere), eller i en større gruppe (opptil 50 deltakere). 1.4 Hva er målsettingen med kurset? Dette er ikke et altomfattende kurs om islam som religion, islamsk historie eller kultur, eller om dagsaktuelle emner. Kurset vil berøre alle disse emnene, men fokus er på muslimene som mennesker. Spesielt gjelder det hvordan vi kan forstå dem bedre, bygge genuine, varige vennskap med dem og dele vår største kjærlighetsgave som er Kristus selv. Hovedformålet med kurset er: Å utruste kristne med visjon, trygghet og ferdigheter til å bli genuine venner med muslimer der de lever ut Guds kjærlighet i holdninger, handlinger og ord, og deler evangeliet med dem når vennskapet er modent for det. Tro mellom venner lederhåndbok - Kapittel 1 Oversikt over kurset - 7

8 Oversikt Dette kan deles inn i tre kjernemål, som innebærer at deltakerne skal oppnå: 1. En positiv holdning til sine muslimske naboer i Norge 2. Relevant kunnskap om islam og muslimske kulturer 3. Ferdigheter til å gå inn i vennskap og å kunne være vitner Hvert kjernemål har følgende aspekter: 1. En positiv holdning til muslimske naboer i Norge, slik at deltakerne kan: Bli klar over egne følelser og holdninger overfor islam, og vinne over frykt og fordommer Kunne skille mellom islam som religion og muslimer som mennesker Sette pris på muslimske venner og verdsette deres kultur Være motivert til å elske, tjene og dele evangeliet med muslimer Være oppmuntret av det økende antallet muslimer over hele verden som kommer til Kristus Forvente at Gud vil virke i deres muslimske venner, og be tålmodig om at det må skje 2. Relevant kunnskap om islam og muslimske kulturer, slik at deltakerne kan: Få en grunnleggende forståelse av islamsk historie, tro og praksis Finne ut om og forstå muslimske samfunn i Norge og lokalområdet Få kjennskap til og forståelse av muslimsk kultur, medregnet folkeislam Være overbevist om at muslimer trenger Jesus og forstå hvorfor evangeliet er gode nyheter for dem Forstå behovene til Kristus-troende fra muslimsk bakgrunn og vite hvordan vi kan hjelpe dem Få kjennskap til bøker, annet materiell og annen utdanning som hjelper oss til å dele Kristus med muslimer 3. Ferdigheter til å gå inn i vennskap og til å kunne være vitner slik at deltakerne kan: Være i stand til å vurdere både sin egen kultur og muslimske kulturer fra Guds perspektiv Kunne bygge broer av ekte, varige vennskap med muslimer der de lever ut Guds kjærlighet i holdninger, handlinger og ord Lære og praktisere forskjellige måter å forklare evangeliet i samtaler om tro, som muslimer vil forstå og ikke blir støtt av Være utrustet til å svare på innvendinger fra muslimer mot evangeliet, på et grunnleggende nivå Ha selvtillit til å samhandle med lokale muslimer ved å stige over dørterskelen i en moské og møte lederne der Som det flere ganger er understreket i studieboken, må ikke vennskap utnyttes som en misjonsmetode, og som Bell skriver, må vi fortjene tilliten før vi begynner å dele evangeliet. 1.5 Hvordan har kurset blitt laget? Det er satt sammen over følgende prinsipp: Det er mottaker-fokusert ikke lærer-sentrert eller kunnskapssentrert. Det som betyr noe er hva deltakerne oppnår gjennom kurset, ikke bare kunnskap som blir overført. Det søker å oppnå vekst i holdninger, kunnskap og ferdigheter, ikke bare ren kunnskap. Kurset er ikke vellykket ved at deltakerne står til en eksamen, men når de blir venner med muslimer. Det bygger på aktiv, ikke passiv læring. Hver del har en kort bolk med undervisning, fulgt rett etterpå av et aktivt gjensvar. Gruppesamtaler hjelper deltakerne til å lære av hverandre. Det brukes læringsoppgaver hver uke til å forsterke og utvide det som er innlært på samlingene. En av de viktigste læringsoppgavene er besøket til en moské. Tro mellom venner lederhåndbok - Kapittel 1 Oversikt over kurset - 8

9 Oversikt Det er lett å reprodusere fordi det ikke krever en ekspert som leder. Derfor kan det lett spres blant menigheter og andre kristne forsamlinger. Det er rotfestet i en teologi som ser på muslimer som skapt i Guds bilde, men som har falt i likhet med alle andre. Derfor trenger de å motta frelsen i Jesus Kristus. Det søker Guds hjelp i læreprosessen, i bønn om at Gud må arbeide i våre liv i løpet av kurset. 1.6 Hvordan er kurset bygget opp? Strukturen er som følger: Uke 1: Islam og muslimer Uke 2: Muslimske verdier og kulturer Uke 3: Våre muslimske venner Uke 4: Gode nyheter for våre muslimske venner Besøk i en moské (anbefalt på dette punktet i kurset, men kan også skje på et annet tidspunkt) Uke 5: Måter å dele evangeliet på Uke 6: De neste skrittene For mer informasjon og veiledning om moskébesøket, se kapittel 3. Ukentlig struktur: Gruppesamlingen hver uke har en rytme mellom lærestoff og respons, med fire eller fem runder. Lærestoffet blir presentert i et videoklipp på DVD (4 15 minutter) og blir fulgt av en respons eller et gjensvar som varer i 4 10 minutter. Totaltiden er beregnet til 100 minutter, selv om dette kan utvides for å gi plass til samtale. Det går an å ha en pause midt i samlingen. Hver uke inneholder undervisning, tid for gruppesamtaler med spørsmål og øvelser hentet fra lederhåndboken og DVD-ene, et vitnesbyrd fra en tidligere muslim som nå følger Kristus, og bønn. Hver uke har Steve Bell både en innledning og en konklusjon til emnet. Han presenterer også lærestoffet og viser til sider i studieboka som skal leses før neste kurs, og de praktiske øvelsene. Denne lederhåndboken er en veiledning til å lede hver ukesesjon skritt for skritt med noter, tips og ekstra idéer. Se kapittel 5 10 for å se strukturen for hver uke. Tro mellom venner lederhåndbok - Kapittel 1 Oversikt over kurset - 9

10 Islam og Retningslinjer for uke 1: muslimer Islam og muslimer DVD-en for denne uken introduserer hele kurset, og har derfor en lengre innledning enn de andre ukene har. Denne uken vil vi fokusere på islam som religion og en måte å leve på. Målet denne uken er at deltakerne skal: Bli klar over sine følelser og holdninger til islam, begynne å se på muslimer som Gud ser på dem, og å sette skille mellom islam som religion og muslimer som mennesker. Få en grunnleggende forståelse av islamsk historie, tro og praksis. Uke 1 Oversikt og tidsplan Video Respons Total 1a Introduksjon (del 1) 3 min 6 min 9 min 1b Introduksjon (del 2) 3 min 4 min 7 min 2 Islam: Et raskt overblikk 15 min 10 min 25 min 3 Islam, hele min levemåte 12 min 5 min 17 min 4 Muslimer i verden i dag 9 min 5 min 14 min 5 Fra islam til Kristus 10 min 6 min 16 min 6 Islam og muslimer, hvordan skal vi forholde oss? 3 min 7 Konklusjon 2 min Total lengde 57 Tro mellom venner lederhåndbok - Uke min 10 min 2 min

11 Islam og muslimer 1a. Innledning (del 1) FILM 1.1 Gatescene med Steve Bell etterfulgt av musikkstykket som introduserer Tro mellom venner 1.2 Steve Bell introduserer hele kurset 1.3 Et kall til bønn lydklipp med stillbilder. 3 min RESPONS 1.4 Stillbilde: «Hvilke følelser, minner eller tanker vekket dette klippet til live hos deg?» Vi begynner med å kjenne på og sette ord på følelser fordi det hjelper oss til å være ærlige om hvilke holdninger vi har, som er viktig for hele læreprosessen. Oppmuntre gruppemedlemmene til å uttrykke både gode og negative følelser. Det viktige på dette tidspunktet er å erkjenne følelsene, og derfor skal vi ikke begynne å diskutere dem eller det som ligger bak. Når alle har fått anledning til å uttrykke seg parvis, samle hele gruppen for en kort tilbakemelding. 6 min PARVIS HELE GRUPPA 1b. Innledning (del 2) FILM 1.5 Steve forklarer hvordan videoene har blitt laget. 3 min Uke 1 RESPONS 1.6 Stillbilde: «Hva er forventningene dine til kurset? Hva håper du å få ut av det?» Oppmuntre hver deltaker til å sette ord på forventningene sine. Når alle har delt, kan det være lurt å repetere formålet med kurset for gruppen: At det handler om å bygge vennskap med muslimer, heller enn å utdanne eksperter på islam. 4 min HELE GRUPPA 2. Islam, et raskt overblikk FILM 2.1 Islam, et raskt overblikk Tim Green svarer på spørsmålene: 1. Hva er islam? 2. Hvordan oppstod islam? 3. Hvordan spredte islam seg? 4. Hva er islamsk tro og praksis? 15 min RESPONS 2.2 Stillbilde: «Over til dere...» 10 min Bruk quizen i utdelingsarkene basert på sidene 25 30, kapittel 3 i studieboken Tro mellom venner. Formålet er at deltakerne skal bruke studieboken selv og lese de angitte sidene. Quizen er delt i to deler (sidene og 28 30), og du kan dekke én eller begge alt etter deltakernes forhåndskunnskaper og hvor mye de rekker å lese. Skal det bare brukes én del, anbefales det å gå gjennom del 2 fordi den dekker deler av kursboken som ikke er med på videoen. Skriv ut eller kopier på forhånd utdelingsoppgaven for uke 1 som er i appendiks B og på DVD 1. Svarene på spørsmålene står til slutt i disse retningslinjene for uke 1. VARIER- ENDE GRUPPER VARIER- ENDE GRUPPER Dersom noen av deltakerne har andre spørsmål om islam som ikke blir berørt i denne delen av undervisningen, kan du vise til referansene til slutt i dette kapitlet eller i appendiks C. Tro mellom venner lederhåndbok - Uke 1-26

12 Islam og muslimer 3. Islam hele min livsanskuelse FILM 3.1 Islam hele min levemåte Tim Green intervjuer «Karim Al- Mushin» om hans tidligere liv som from muslim. RESPONS 3.2 Stillbilde: «Karim vokste opp i Afrika. Hvor lett er det for en muslim her i landet å leve så fromt og pliktoppfyllende som han gjorde?» Formålet med dette klippet er å gi en fornemmelse av hvordan det er å leve som from muslim. For å få det beste inntrykket, bør du ikke fortelle gruppen ennå at Karim nå følger Kristus. (Vitnesbyrdet hans spilles av under del 5 denne uken.) Samtalen vil hjelpe oss til å forstå de praktiske utfordringene som muslimer i et vestlig land står overfor. Eksempler kan være hvordan man kan passe daglige bønnetider inn i en arbeidsdag, eller hvordan man skal faste på lange sommerdager som beskrevet i videoklippet. 12 min 5 min SMÅ- GRUPPER 4. Muslimer i verden i dag FILM 4.1 Muslimer i verden i dag Tim Green utfordrer oss på tre vanlige misforståelser om muslimer: 1. «De fleste muslimer er arabere». 2. «De fleste muslimer er terrorister». 3. «Ingen muslim kan omvende seg til Kristus». 9 min RESPONS 4.2 Stillbilde: «Over til dere...» 5 min Diskusjonen har til hensikt å understreke idéen at ikke alle muslimer er like. Be gruppen om å lese side 19 og tabellen på toppen av side 20 i studieboken. Spør: «Hvilke av disse kategoriene passer til de muslimene du kjenner?» Hvis ingen i gruppen kjenner noen muslimer, kan dere snakke om muslimer i Norge generelt. HELE GRUPPA Uke 1 5. Fra islam til Kristus FILM 5.1 Vitnesbyrdet til Karim Al-Mushin. 10 min RESPONS 5.2 Stillbilde: «Over til dere...» 6 min Denne øvelsen vil hjelpe gruppen til å dele historier og oppmuntre hverandre med dem. Spør gruppen: «Har noen hørt andre historier om andre muslimer som har kommet til Kristus? Hva var det som ledet dem til Jesus?» HELE GRUPPA Det vil være en hjelp dersom du kan gi det første eksempelet, enten fra din egen erfaring eller fra en annen kilde. Noen konkrete historier finnes i kursboken, sidene Islam og muslimer hvordan skal vi forholde oss? FILM 6.1 Islam og muslimer hvordan skal vi forholde oss? Tim Green 3 min RESPONS 6.2 Stillbilde: «Bønn» 5 min Du som gruppeleder må lede denne bønnestunden hver uke. Fokus denne uken er å be om at våre hjerter må bli samstemt med Guds eget hjerte for muslimer, og at vi får del i Hans lengsel etter at de skal høre Gud tale til dem. PARVIS Tro mellom venner lederhåndbok - Uke 1-27

13 Islam og muslimer RESPONS 6.3 Tid for egen refleksjon. 2 min Når deltakerne har avsluttet bønnen, oppmuntre dem til å skrive ned noen tanker i boksen nederst på utdelingsoppgaven om hva som har gjort mest inntrykk på dem denne uken. Dette vil være den avsluttende responsen for hver uke, og den er viktig for at deltakerne skal kunne reflektere over hvordan de har blitt påvirket av undervisningen, og hva slags forandring de har merket hos seg selv. 7. Konklusjon FILM Steve Bell avslutter uken og angir hva som skal leses gjennom, og praktiske oppgaver før neste ukesamling. 2 min Filmtrailer og musikk Denne ukens hjemmeoppgaver Les: Les «Hvorfor følger muslimer islam?» på sidene Praktisk oppgave: Grip en anledning til å hilse på en muslim der du bor eller på arbeidsplassen. Dersom du ikke har en muslimsk venn enda, be Gud denne uken om å gi deg en. Uke 1 Noter og ressurser Svar på quiz, del 1, se sidene i studieboken. 1. Ved at Mohammed gjentok det han hadde hørt, og andre skrev det ned (side 25, avsnitt 2) 2. Ved daggry (side 27, avsnitt 1) 3. Faste under ramadan (side 27, avsnitt 3) 4. Det ville være blasfemi (side 25, avsnitt 2) 5. Den er dekorert med et svart silketøy brodert med vers fra Koranen (side 27, avsnitt 4) Svar på quiz, del 2, se sidene Tawrat / Tora (side 29, avsnitt 2) (side 29, avsnitt 3) 8. Gud er større (side 30 under «Bønneropet») 9. Gode og dårlige gjerninger vil bli veid mot hverandre, og alle mennesker havner enten i paradis eller i helvete (side 29, avsnitt 5) 10. Fordi muslimer tror at Gud har forutbestemt alt (side 29, avsnitt 6) Anmerkninger til Powerpoint-presentasjonen «Muslimer i verden i dag» I befolkningsstatistikken er kakediagrammet hentet fra Mapping the Global Muslim Population (Pew Forum, 2009), og stolpediagrammet fra Operation World (2010-utgaven). Tegningen med ulven og lammet kom på trykk i en pakistansk avis i 2003, like før krigen i Irak. For mer detaljert kunnskap om emnene fra denne uken, anbefaler vi: Jan Opsal, Lydighetens vei (Universitetsforlaget, 2005) En bred innføring i islam skrevet av dosent ved Misjonshøyskolen, som er anerkjent for sin sterke ekspertise på islam, har vært rådgiver i titalls år i misjonsarbeid. Her er også nyttige oppslagssider. Colin Chapman, Cross and Crescent (Intervarsity Press) (på engelsk). En nøyaktig oversikt over islam fra et kristent perspektiv (se appendiks C om hvordan den kan brukes som kursmateriale med en studieplan). Ghulam Sarvar, Islam: Beliefs and Teachings (The Muslim Educational Trust) (engelsk). En lettlest innføring i islam av en muslim (se også Keith Swartley (red.) Encountering the World of Islam (Authentic) (engelsk). En omfattende dekning av islam og kristen vitnetjeneste, med gode artikler samlet fra mange forfattere, og laget som et kurs (se også appendiks C og www. encounteringislam.org). Se også anbefalte bøker i studieboken Tro mellom venner, sidene Tro mellom venner lederhåndbok - Uke 1-28

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN

PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN NY VE RS JO N 20 12 Ressursmateriell for menigheter og organisasjoner: HVORDAN SKAPE FLERKULTURELLE FELLESSKAP? 1 PÅ VEI MOT ET INKLUDERENDE SAMFUNN FORORD Hvordan tar

Detaljer

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor?

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? 1 Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? Så gøy at du vil vite mer om hvordan du kan gjøre Jesus kjent på skolen din! Dette heftet er kort, enkelt og lettlest, og vil gi deg en liten smakebit på hva

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids Elisabeth Tveito og Estrid Hessellund (red.) Verbum 2005 1 Skulle gjerne ha snakka med noen 6 FORORD 7 Til alle ungdomsledere 7 Fra hivpositive og hivnegative

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul

Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul Arbeidsbok helse- og omsorgsmodul 1 INTRODUKSJON DEL 1 1 Individuell pleie i en flerkulturell sammenheng DEL 2 Kulturelle normer og tradisjoner DEL 3 Mat, måltider og kulturelle tradisjoner DEL 4 Helsetilstander

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området

Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området Fatwabruk blant norsk-pakistanere bosatt i Oslo-området Iren Legøy Masteroppgave i religionsvitenskap, AHKR Høsten 2012 Abstract In this masters thesis I have researched the relationship Pakistani Sunni

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 4. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 4 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme Oktober - desember 2013 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers

Detaljer

I Ordspråkene 22, 6 står det: Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.

I Ordspråkene 22, 6 står det: Lær gutten den veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel. Innledning Erfaringer fra første produksjon: Sommeren 2009 var den første produksjonen til Familieverkstedet ferdigstilt Trond Cruz og åndens frukter. Denne bestod av 6 familiesamlinger med tilhørende

Detaljer

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Det aronske prestedømme 2014. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Det aronske prestedømme 2014 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Det aronske prestedømme 2014 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2013 Intellectual

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

TEMA: Misjonsstrategi

TEMA: Misjonsstrategi Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro: 8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Øyvind

Detaljer

Lære og pakter og Kirkens historie

Lære og pakter og Kirkens historie Lære og pakter og Kirkens historie S E M I N A R LÆRERENS RESSURSBOK Lære og pakter og Kirkens historie lærerens ressursbok Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte

Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Lære og pakter og Kirkens historie Evangeliets lære, lærerhefte Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Kommentarer og forslag

Detaljer

Celler som bygger misjonerende menigheter

Celler som bygger misjonerende menigheter Celler som bygger misjonerende menigheter Studieopplegg for cellegruppeleder Rune Rasmussen NMS Nettverk for menighetsplanting og menighetsutvikling i Den norske kirke 2004 Tema 1: Hvorfor cellegrupper?

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

En uoffisiell guide til de tolv trinn

En uoffisiell guide til de tolv trinn En uoffisiell guide til de tolv trinn Skrevet av A A. Medlemmer i Texas, Redigert av Paul O., oversatt av Rolf Forord Følgende er et forslag til et Stor Bok Studie Møte med vekt På det fjerde trinn. Sitater

Detaljer

HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ

HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ HÅNDBOK FOR BARNESTUEN SE, DERES SMÅ SE, DERES SMÅ HÅNDBOK FOR BARNESTUEN Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige Salt Lake City, Utah Vi vil sette pris på å få kommentarer og forslag til denne

Detaljer

Verdensmiddager. Kvinner som har ofret alt. på tur til. Flerkulturelt fellesskap. over hele landet. Et innblikk i kvinnelige flyktningers historier

Verdensmiddager. Kvinner som har ofret alt. på tur til. Flerkulturelt fellesskap. over hele landet. Et innblikk i kvinnelige flyktningers historier Ny generalsekretær: Mye flott arbeid- med flere frivillige kan vi få til enda mer! kvinner på flukt-konferansen:om kvinners problemer i asylprosessen iranske maria: Flyktet for å redde sine barn tro mellom

Detaljer

Munira Ouro Agouda Fahad Ullah Qureshi Islam Net 02.05.13

Munira Ouro Agouda Fahad Ullah Qureshi Islam Net 02.05.13 Organisasjonen Islam Net inviterte en rekke dyktige foredragsholdere verden over til den årlige Skandinaviske fredskonferansen i Oslo, 23-25. mars 2013. Peace Conference Scandinavia er Skandinavias største

Detaljer

Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK

Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK Mormons bok LÆRERENS RESSURSBOK Mormons bok Lærerens ressursbok Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2001 Intellectual Reserve, Inc. Ettertrykk forbudt Printed

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer