,,,, kurs. Kurset hjelper kristne til å leve ut troen i vennskap med muslimer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ",,,, kurs. Kurset hjelper kristne til å leve ut troen i vennskap med muslimer."

Transkript

1 NY Tro mellom HET! venner,,,, kurs Nå kan jeg være naturlig, ja, være en virkelig venn med alt det innebærer og som venn formidle min kristne tro på en naturlig måte. Kursdeltaker Et Tro mellom vennerkurs er utmerket for å gi kunnskap om islam og muslimsk kultur, redusere frykt og motivere til å bygge vennskap med muslimer der vi lever ut troen på Kristus i holdninger, handlinger og ord. Kurspakken er en stor ressurs for vanlige kristne. Øyvind Aasland, generalsekretær Norsk Luthersk Misjonssamband Kurspakken inneholder: Undervisnings-DVD-er Lederhåndbok av Tim Green Studiebok av Steve Bell Kurspakken koster 799,Hver deltaker trenger i tillegg studieboken Tro mellom venner som koster 229,per stykk. lundeforlag.no lutherforlag.no Kurset hjelper kristne til å leve ut troen i vennskap med muslimer. Kurset hjelper kristne til å bygge varige vennskap med muslimer gir grunnleggende kunnskap om islams historie, kultur og teologi gir hjelp til å overvinne fremmedfrykt og andre barrierer er lagt opp for seks samlinger forutsetter ikke kunnskap om islam

2 lederhåndbok :00 Side 1 Tro mellom venner Lederhåndbok Tim Green Vennskap som formidler Kristus til muslimer Friendship first i norsk utgave

3 DVD-kurset «Tro Mellom Venner» Lederhåndbok Av Tim Green Basert på Tro mellom venner av Steve Bell Oversatt av Gunnar Dalseth Tilpasset norske forhold av Nina Janne Dalseth Luther

4 Takk til alle som har bidratt til utviklingen av dette kurset: Folk i Interserve (England og Wales) Deo Gloria Trust, for dere velvillige økonomiske støtte Tim Green, prosjektleder Gwen Senfon, prosjektansvarlig Carfax Media, DVD-produksjon Frontiers samt enkeltpersoner for bruk av fotografiene Iain Gutteridge, grafisk design Judy for tillatelse til å gjengi deler av hennes bok Mirpuri Stories Takk til følgende organisasjoner for tillatelse til å bruke filmmateriale fra deres arbeid: UFM Worldwide for Islam in Britain MECO UK og Irland for The real story: A Christian s guide to the Arab world Elam Ministries for Mighty to save Channel 4 for Meet the natives Church Mission Society for Dialogue My Muslim neighbour Africa Inland Mission International for Walking in shadow Agape UK & Inspirational films, Inc for Jesus Film Produsentene av More than Dreams Tro mellom venner lederhåndbok og DVD 2011 Tim Green 2015 Lunde Forlag Luther Forlag er en del av Lunde Forlag, Sinsenveien 25, 0572 Oslo Det er straffbart å kopiere klipp, deler av eller hele DVD-materialet samt å legge ut stillbilder og klipp fra DVD-en på sosiale medier og Internett. Der ikke annet er angitt, er alle bibelhenvisninger hentet fra Bibel 2011, Det norske bibelselskap. Der ikke annet er angitt, er koransitatene hentet fra Koranen, Einar Berg (red.), og utgivelse på Universitetsforlaget, 1989 Sitater fra Koranen er hentet fra 1) A. J Arberry, The Koran Interpreted, Oxford: Oxford University Press 1998, og 2) A. Yusuf Ali, The Holy Qur an Text, Translation & Commentray, copyright 1975 by the Islamic Foundation of Great Britain, fritt oversatt til norsk av oversetter Gunnar Dalseth. Alle rettigheter reservert. Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no). Originaltittel: Friendship First DVD Course Leader s Guide Til norsk ved: Gunnar Dalseth Sats og design: Interserve/Lunde Forlag Papir: Trykk: Heftet er utgitt i samarbeid med Prokla-Media Forlag, ISBN: opplag 2015 Tro mellom venner lederhåndbok - 2

5 Hva er DVD-kurset Tro mellom venner? Kristne i vestlige land blir i dag mer og mer oppmerksomme på islam og muslimer rundt dem, men er ofte usikre på hvordan de skal respondere. Muslimer utgjør nesten en fjerdedel av jordens befolkning, og Gud elsker hver enkelt av dem. Han vil at de skal bli personlig kjent med Ham gjennom Jesus Kristus, og erfare de velsignelsene Han tilbyr oss. Å holde muslimene utenfor dette ville være religiøs diskriminering. Gud inviterer oss til å delta som Hans medarbeidere i dette store kallet! Dette er ingen jobb for spesialister, men for hele kirken. Hvordan kan kristne menn og kvinner på lokalplanet i vårt land bli utrustet for denne oppgaven? Kurset Tro mellom venner, som først ble utgitt med tittelen Friendship First av Interserve i Storbritannia, hjelper til å møte dette behovet. Det er en helt ny ressurs som vil gi kristne en visjon, gjøre oss trygge og utruste oss med ferdigheter som vil inspirere og hjelpe oss til å bli genuine venner med muslimer i våre nabolag venner som lever ut Guds kjærlighet i holdninger, handlinger og ord, og som når tiden er rett for det også deler Kristus med dem. Tro mellom venner er ikke et altomfattende kurs om islam som religion, om islamsk historie og kultur eller aktuelle emner. Selv om det vil berøre alle disse områdene er hovedvekten på muslimer som mennesker, og spesielt på hvordan vi lettere kan forstå dem, bli ekte venner med dem og dele den største gaven som er selve Kristus. Kurs med seks samlinger Interaktivt DVD-format Utarbeidet av eksperter Vitnesbyrd Sanne livshistorier Hjemmeoppgaver Felttur Krever ingen bakgrunnskunnskap om islam eller muslimer «Tro mellom venner gir på en lettfattelig måte informasjon, innsikt og inspirasjon som kan hjelpe kristne til å bygge vennskap med muslimer. I et godt vennskap er det også rom for å samtale om det som er det viktigste i livet, nemlig troen. Jeg håper at mange vil bruke Tro mellom venner og ha glede av den.» Dosent i religionsvitenskap Jan Opsal om studieboken. Dette kurset gjør deg ikke til en ekspert på islam. Men dersom du ønsker å finne trygghet til å bli en genuin venn eller venninne med mennesker med muslimsk tro og ta de første skrittene mot å være et vitne for dem med livet ditt og ordene dine, er Tro mellom venner for deg! Tro mellom venner lederhåndbok - 3

6 Innholdsfortegnelse Del I Kapittel 1 Oversikt over «Tro mellom venner»-kurset 7 Kapittel 2 Hvordan komme i gang 11 Kapittel 3 Organisering av moskébesøket 17 Kapittel 4 Hva følger etter Tro mellom venner? 21 Kapittel 5 Retningslinjer for uke 1 25 Kapittel 6 Retningslinjer for uke 2 29 Kapittel 7 Retningslinjer for uke 3 33 Kapittel 8 Retningslinjer for uke 4 37 Kapittel 9 Retningslinjer for uke 5 41 Kapittel 10 Retningslinjer for uke 6 45 Appendiks A Hvordan lede en gruppesamtale 51 Appendiks B Oppgaver til utdeling 53 Appendiks C Flere ressurser 69 Del II Appendiks Tro mellom venner lederhåndbok - 5

7 Oversikt Kapittel 1 Oversikt over «Tro mellom venner»-kurset 1.1 Innledning 1.2 Hva er «Tro mellom venner»-kurset? 1.3 Hvem er kurset for? 1.4 Hva er målsettingen med kurset? 1.5 Hvordan har kurset blitt laget? 1.6 Hvordan er kurset bygget opp? 1.1 Innledning Muslimer i Norge øker hvert år i antall og innflytelse, og blir mer synlige i samfunnet. Samtidig er hele verden blitt mer oppmerksom på islam gjennom media. Det har ofte ført til frykt og engstelse i kristne kretser, og at kristne er usikre på hvordan de skal forholde seg til eller engasjere seg i muslimene de møter. Vanlige kristne i Norge trenger hjelp til å gi et tilsvar. Det skal ikke ha sitt utspring i frykt eller aggresjon, men heller være å se på dem med Guds øyne, og å dele Jesus på en måte som både er relevant og preget av kjærlighet uten å dermed tolerere alt i islam. Dette arbeidet må hele Guds menighet være engasjert i, i stedet for at det skal være en «oppgave for ekspertene». Gjennom «Tro mellom venner»-kurset ønsker vi å hjelpe «vanlige» kristne til å fortelle de gode nyhetene til «vanlige» muslimer i en vennskapelig atmosfære. Det kombinerer en kjærlighet til muslimske troende med et brennende ønske om å se dem bli kjent med Herren Jesus Kristus. 1.2 Hva er «Tro mellom venner»-kurset? «Tro mellom venner»-kurset er et DVD-kurs i seks bolker med en «felttur» til en lokal moské, kombinert med lesestoff fra studieboken Tro mellom venner, oppgaver som utleveres på kurset, og praktiske oppgaver. Det utruster lokale kristne til å være trygge i møte med muslimer det være seg naboer, kollegaer, studiekamerater eller andre, og gir dem kompetanse til å kunne bygge genuine vennskap og ta de første stegene i å vitne for dem i samtaler om tro. Kurset er lagt opp med en samling hver uke som varer i omtrent 100 minutter og inneholder korte presentasjoner, videoklipp og vitnesbyrd, sydd sammen med forskjellige gruppeaktiviteter for å gi respons. Videomaterialet er filmet i Oxford i England på to ulike steder i løpet av noen uker. Se 1.5 for flere detaljer. 1.3 Hvem er kurset for? DVD-kurset Tro mellom venner er for enhver gruppe av troende kristne uavhengig av aldersgruppe og bakgrunn, som for eksempel husfellesskap i lokale menigheter eller bibelgrupper i studentlag. Det krever ingen forkunnskaper om islam eller muslimske kulturer hverken for studielederen eller deltakerne. «Ikke-eksperter» kan dermed arrangere kurset, selv om det blir forutsatt at lederen har grunnleggende ferdigheter i å lede en gruppe. Kurset er fleksibelt nok til å brukes i en liten gruppe (4 12 deltakere), eller i en større gruppe (opptil 50 deltakere). 1.4 Hva er målsettingen med kurset? Dette er ikke et altomfattende kurs om islam som religion, islamsk historie eller kultur, eller om dagsaktuelle emner. Kurset vil berøre alle disse emnene, men fokus er på muslimene som mennesker. Spesielt gjelder det hvordan vi kan forstå dem bedre, bygge genuine, varige vennskap med dem og dele vår største kjærlighetsgave som er Kristus selv. Hovedformålet med kurset er: Å utruste kristne med visjon, trygghet og ferdigheter til å bli genuine venner med muslimer der de lever ut Guds kjærlighet i holdninger, handlinger og ord, og deler evangeliet med dem når vennskapet er modent for det. Tro mellom venner lederhåndbok - Kapittel 1 Oversikt over kurset - 7

8 Oversikt Dette kan deles inn i tre kjernemål, som innebærer at deltakerne skal oppnå: 1. En positiv holdning til sine muslimske naboer i Norge 2. Relevant kunnskap om islam og muslimske kulturer 3. Ferdigheter til å gå inn i vennskap og å kunne være vitner Hvert kjernemål har følgende aspekter: 1. En positiv holdning til muslimske naboer i Norge, slik at deltakerne kan: Bli klar over egne følelser og holdninger overfor islam, og vinne over frykt og fordommer Kunne skille mellom islam som religion og muslimer som mennesker Sette pris på muslimske venner og verdsette deres kultur Være motivert til å elske, tjene og dele evangeliet med muslimer Være oppmuntret av det økende antallet muslimer over hele verden som kommer til Kristus Forvente at Gud vil virke i deres muslimske venner, og be tålmodig om at det må skje 2. Relevant kunnskap om islam og muslimske kulturer, slik at deltakerne kan: Få en grunnleggende forståelse av islamsk historie, tro og praksis Finne ut om og forstå muslimske samfunn i Norge og lokalområdet Få kjennskap til og forståelse av muslimsk kultur, medregnet folkeislam Være overbevist om at muslimer trenger Jesus og forstå hvorfor evangeliet er gode nyheter for dem Forstå behovene til Kristus-troende fra muslimsk bakgrunn og vite hvordan vi kan hjelpe dem Få kjennskap til bøker, annet materiell og annen utdanning som hjelper oss til å dele Kristus med muslimer 3. Ferdigheter til å gå inn i vennskap og til å kunne være vitner slik at deltakerne kan: Være i stand til å vurdere både sin egen kultur og muslimske kulturer fra Guds perspektiv Kunne bygge broer av ekte, varige vennskap med muslimer der de lever ut Guds kjærlighet i holdninger, handlinger og ord Lære og praktisere forskjellige måter å forklare evangeliet i samtaler om tro, som muslimer vil forstå og ikke blir støtt av Være utrustet til å svare på innvendinger fra muslimer mot evangeliet, på et grunnleggende nivå Ha selvtillit til å samhandle med lokale muslimer ved å stige over dørterskelen i en moské og møte lederne der Som det flere ganger er understreket i studieboken, må ikke vennskap utnyttes som en misjonsmetode, og som Bell skriver, må vi fortjene tilliten før vi begynner å dele evangeliet. 1.5 Hvordan har kurset blitt laget? Det er satt sammen over følgende prinsipp: Det er mottaker-fokusert ikke lærer-sentrert eller kunnskapssentrert. Det som betyr noe er hva deltakerne oppnår gjennom kurset, ikke bare kunnskap som blir overført. Det søker å oppnå vekst i holdninger, kunnskap og ferdigheter, ikke bare ren kunnskap. Kurset er ikke vellykket ved at deltakerne står til en eksamen, men når de blir venner med muslimer. Det bygger på aktiv, ikke passiv læring. Hver del har en kort bolk med undervisning, fulgt rett etterpå av et aktivt gjensvar. Gruppesamtaler hjelper deltakerne til å lære av hverandre. Det brukes læringsoppgaver hver uke til å forsterke og utvide det som er innlært på samlingene. En av de viktigste læringsoppgavene er besøket til en moské. Tro mellom venner lederhåndbok - Kapittel 1 Oversikt over kurset - 8

9 Oversikt Det er lett å reprodusere fordi det ikke krever en ekspert som leder. Derfor kan det lett spres blant menigheter og andre kristne forsamlinger. Det er rotfestet i en teologi som ser på muslimer som skapt i Guds bilde, men som har falt i likhet med alle andre. Derfor trenger de å motta frelsen i Jesus Kristus. Det søker Guds hjelp i læreprosessen, i bønn om at Gud må arbeide i våre liv i løpet av kurset. 1.6 Hvordan er kurset bygget opp? Strukturen er som følger: Uke 1: Islam og muslimer Uke 2: Muslimske verdier og kulturer Uke 3: Våre muslimske venner Uke 4: Gode nyheter for våre muslimske venner Besøk i en moské (anbefalt på dette punktet i kurset, men kan også skje på et annet tidspunkt) Uke 5: Måter å dele evangeliet på Uke 6: De neste skrittene For mer informasjon og veiledning om moskébesøket, se kapittel 3. Ukentlig struktur: Gruppesamlingen hver uke har en rytme mellom lærestoff og respons, med fire eller fem runder. Lærestoffet blir presentert i et videoklipp på DVD (4 15 minutter) og blir fulgt av en respons eller et gjensvar som varer i 4 10 minutter. Totaltiden er beregnet til 100 minutter, selv om dette kan utvides for å gi plass til samtale. Det går an å ha en pause midt i samlingen. Hver uke inneholder undervisning, tid for gruppesamtaler med spørsmål og øvelser hentet fra lederhåndboken og DVD-ene, et vitnesbyrd fra en tidligere muslim som nå følger Kristus, og bønn. Hver uke har Steve Bell både en innledning og en konklusjon til emnet. Han presenterer også lærestoffet og viser til sider i studieboka som skal leses før neste kurs, og de praktiske øvelsene. Denne lederhåndboken er en veiledning til å lede hver ukesesjon skritt for skritt med noter, tips og ekstra idéer. Se kapittel 5 10 for å se strukturen for hver uke. Tro mellom venner lederhåndbok - Kapittel 1 Oversikt over kurset - 9

10 Islam og Retningslinjer for uke 1: muslimer Islam og muslimer DVD-en for denne uken introduserer hele kurset, og har derfor en lengre innledning enn de andre ukene har. Denne uken vil vi fokusere på islam som religion og en måte å leve på. Målet denne uken er at deltakerne skal: Bli klar over sine følelser og holdninger til islam, begynne å se på muslimer som Gud ser på dem, og å sette skille mellom islam som religion og muslimer som mennesker. Få en grunnleggende forståelse av islamsk historie, tro og praksis. Uke 1 Oversikt og tidsplan Video Respons Total 1a Introduksjon (del 1) 3 min 6 min 9 min 1b Introduksjon (del 2) 3 min 4 min 7 min 2 Islam: Et raskt overblikk 15 min 10 min 25 min 3 Islam, hele min levemåte 12 min 5 min 17 min 4 Muslimer i verden i dag 9 min 5 min 14 min 5 Fra islam til Kristus 10 min 6 min 16 min 6 Islam og muslimer, hvordan skal vi forholde oss? 3 min 7 Konklusjon 2 min Total lengde 57 Tro mellom venner lederhåndbok - Uke min 10 min 2 min

11 Islam og muslimer 1a. Innledning (del 1) FILM 1.1 Gatescene med Steve Bell etterfulgt av musikkstykket som introduserer Tro mellom venner 1.2 Steve Bell introduserer hele kurset 1.3 Et kall til bønn lydklipp med stillbilder. 3 min RESPONS 1.4 Stillbilde: «Hvilke følelser, minner eller tanker vekket dette klippet til live hos deg?» Vi begynner med å kjenne på og sette ord på følelser fordi det hjelper oss til å være ærlige om hvilke holdninger vi har, som er viktig for hele læreprosessen. Oppmuntre gruppemedlemmene til å uttrykke både gode og negative følelser. Det viktige på dette tidspunktet er å erkjenne følelsene, og derfor skal vi ikke begynne å diskutere dem eller det som ligger bak. Når alle har fått anledning til å uttrykke seg parvis, samle hele gruppen for en kort tilbakemelding. 6 min PARVIS HELE GRUPPA 1b. Innledning (del 2) FILM 1.5 Steve forklarer hvordan videoene har blitt laget. 3 min Uke 1 RESPONS 1.6 Stillbilde: «Hva er forventningene dine til kurset? Hva håper du å få ut av det?» Oppmuntre hver deltaker til å sette ord på forventningene sine. Når alle har delt, kan det være lurt å repetere formålet med kurset for gruppen: At det handler om å bygge vennskap med muslimer, heller enn å utdanne eksperter på islam. 4 min HELE GRUPPA 2. Islam, et raskt overblikk FILM 2.1 Islam, et raskt overblikk Tim Green svarer på spørsmålene: 1. Hva er islam? 2. Hvordan oppstod islam? 3. Hvordan spredte islam seg? 4. Hva er islamsk tro og praksis? 15 min RESPONS 2.2 Stillbilde: «Over til dere...» 10 min Bruk quizen i utdelingsarkene basert på sidene 25 30, kapittel 3 i studieboken Tro mellom venner. Formålet er at deltakerne skal bruke studieboken selv og lese de angitte sidene. Quizen er delt i to deler (sidene og 28 30), og du kan dekke én eller begge alt etter deltakernes forhåndskunnskaper og hvor mye de rekker å lese. Skal det bare brukes én del, anbefales det å gå gjennom del 2 fordi den dekker deler av kursboken som ikke er med på videoen. Skriv ut eller kopier på forhånd utdelingsoppgaven for uke 1 som er i appendiks B og på DVD 1. Svarene på spørsmålene står til slutt i disse retningslinjene for uke 1. VARIER- ENDE GRUPPER VARIER- ENDE GRUPPER Dersom noen av deltakerne har andre spørsmål om islam som ikke blir berørt i denne delen av undervisningen, kan du vise til referansene til slutt i dette kapitlet eller i appendiks C. Tro mellom venner lederhåndbok - Uke 1-26

12 Islam og muslimer 3. Islam hele min livsanskuelse FILM 3.1 Islam hele min levemåte Tim Green intervjuer «Karim Al- Mushin» om hans tidligere liv som from muslim. RESPONS 3.2 Stillbilde: «Karim vokste opp i Afrika. Hvor lett er det for en muslim her i landet å leve så fromt og pliktoppfyllende som han gjorde?» Formålet med dette klippet er å gi en fornemmelse av hvordan det er å leve som from muslim. For å få det beste inntrykket, bør du ikke fortelle gruppen ennå at Karim nå følger Kristus. (Vitnesbyrdet hans spilles av under del 5 denne uken.) Samtalen vil hjelpe oss til å forstå de praktiske utfordringene som muslimer i et vestlig land står overfor. Eksempler kan være hvordan man kan passe daglige bønnetider inn i en arbeidsdag, eller hvordan man skal faste på lange sommerdager som beskrevet i videoklippet. 12 min 5 min SMÅ- GRUPPER 4. Muslimer i verden i dag FILM 4.1 Muslimer i verden i dag Tim Green utfordrer oss på tre vanlige misforståelser om muslimer: 1. «De fleste muslimer er arabere». 2. «De fleste muslimer er terrorister». 3. «Ingen muslim kan omvende seg til Kristus». 9 min RESPONS 4.2 Stillbilde: «Over til dere...» 5 min Diskusjonen har til hensikt å understreke idéen at ikke alle muslimer er like. Be gruppen om å lese side 19 og tabellen på toppen av side 20 i studieboken. Spør: «Hvilke av disse kategoriene passer til de muslimene du kjenner?» Hvis ingen i gruppen kjenner noen muslimer, kan dere snakke om muslimer i Norge generelt. HELE GRUPPA Uke 1 5. Fra islam til Kristus FILM 5.1 Vitnesbyrdet til Karim Al-Mushin. 10 min RESPONS 5.2 Stillbilde: «Over til dere...» 6 min Denne øvelsen vil hjelpe gruppen til å dele historier og oppmuntre hverandre med dem. Spør gruppen: «Har noen hørt andre historier om andre muslimer som har kommet til Kristus? Hva var det som ledet dem til Jesus?» HELE GRUPPA Det vil være en hjelp dersom du kan gi det første eksempelet, enten fra din egen erfaring eller fra en annen kilde. Noen konkrete historier finnes i kursboken, sidene Islam og muslimer hvordan skal vi forholde oss? FILM 6.1 Islam og muslimer hvordan skal vi forholde oss? Tim Green 3 min RESPONS 6.2 Stillbilde: «Bønn» 5 min Du som gruppeleder må lede denne bønnestunden hver uke. Fokus denne uken er å be om at våre hjerter må bli samstemt med Guds eget hjerte for muslimer, og at vi får del i Hans lengsel etter at de skal høre Gud tale til dem. PARVIS Tro mellom venner lederhåndbok - Uke 1-27

13 Islam og muslimer RESPONS 6.3 Tid for egen refleksjon. 2 min Når deltakerne har avsluttet bønnen, oppmuntre dem til å skrive ned noen tanker i boksen nederst på utdelingsoppgaven om hva som har gjort mest inntrykk på dem denne uken. Dette vil være den avsluttende responsen for hver uke, og den er viktig for at deltakerne skal kunne reflektere over hvordan de har blitt påvirket av undervisningen, og hva slags forandring de har merket hos seg selv. 7. Konklusjon FILM Steve Bell avslutter uken og angir hva som skal leses gjennom, og praktiske oppgaver før neste ukesamling. 2 min Filmtrailer og musikk Denne ukens hjemmeoppgaver Les: Les «Hvorfor følger muslimer islam?» på sidene Praktisk oppgave: Grip en anledning til å hilse på en muslim der du bor eller på arbeidsplassen. Dersom du ikke har en muslimsk venn enda, be Gud denne uken om å gi deg en. Uke 1 Noter og ressurser Svar på quiz, del 1, se sidene i studieboken. 1. Ved at Mohammed gjentok det han hadde hørt, og andre skrev det ned (side 25, avsnitt 2) 2. Ved daggry (side 27, avsnitt 1) 3. Faste under ramadan (side 27, avsnitt 3) 4. Det ville være blasfemi (side 25, avsnitt 2) 5. Den er dekorert med et svart silketøy brodert med vers fra Koranen (side 27, avsnitt 4) Svar på quiz, del 2, se sidene Tawrat / Tora (side 29, avsnitt 2) (side 29, avsnitt 3) 8. Gud er større (side 30 under «Bønneropet») 9. Gode og dårlige gjerninger vil bli veid mot hverandre, og alle mennesker havner enten i paradis eller i helvete (side 29, avsnitt 5) 10. Fordi muslimer tror at Gud har forutbestemt alt (side 29, avsnitt 6) Anmerkninger til Powerpoint-presentasjonen «Muslimer i verden i dag» I befolkningsstatistikken er kakediagrammet hentet fra Mapping the Global Muslim Population (Pew Forum, 2009), og stolpediagrammet fra Operation World (2010-utgaven). Tegningen med ulven og lammet kom på trykk i en pakistansk avis i 2003, like før krigen i Irak. For mer detaljert kunnskap om emnene fra denne uken, anbefaler vi: Jan Opsal, Lydighetens vei (Universitetsforlaget, 2005) En bred innføring i islam skrevet av dosent ved Misjonshøyskolen, som er anerkjent for sin sterke ekspertise på islam, har vært rådgiver i titalls år i misjonsarbeid. Her er også nyttige oppslagssider. Colin Chapman, Cross and Crescent (Intervarsity Press) (på engelsk). En nøyaktig oversikt over islam fra et kristent perspektiv (se appendiks C om hvordan den kan brukes som kursmateriale med en studieplan). Ghulam Sarvar, Islam: Beliefs and Teachings (The Muslim Educational Trust) (engelsk). En lettlest innføring i islam av en muslim (se også Keith Swartley (red.) Encountering the World of Islam (Authentic) (engelsk). En omfattende dekning av islam og kristen vitnetjeneste, med gode artikler samlet fra mange forfattere, og laget som et kurs (se også appendiks C og www. encounteringislam.org). Se også anbefalte bøker i studieboken Tro mellom venner, sidene Tro mellom venner lederhåndbok - Uke 1-28

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING Werner Nachtigal Stephan Gängel 3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING GLOBAL OUTREACH DAY Treningshefte TRENINGSHEFTE Gi en mann en fisk og du metter ham den dagen. Lær en mann å fiske og du metter ham for

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor?

Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? 1 Hei, du! Aksjoner hva, hvordan, hvorfor? Så gøy at du vil vite mer om hvordan du kan gjøre Jesus kjent på skolen din! Dette heftet er kort, enkelt og lettlest, og vil gi deg en liten smakebit på hva

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER

NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER Står om dette i 1.Korinterbrev kap 12 og 14 Romerbrevet kap 12 Efeserbrevet kap 4 1.Petersbrev kap 4 NÅDEGAVER, NATURGAVER OG TJENESTEGAVER 1.Kor 12,7-11 Hos hver

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

CREDO CAMPUS. innhold. 02 www.credo.no. Dette heftet er et hjelpemiddel for deg til oppstart av campusgruppe på ditt fakultet.

CREDO CAMPUS. innhold. 02 www.credo.no. Dette heftet er et hjelpemiddel for deg til oppstart av campusgruppe på ditt fakultet. CREDO campus CREDO CAMPUS Dette heftet er et hjelpemiddel for deg til oppstart av campusgruppe på ditt fakultet. innhold Side 3: Hva er en studiestedsgruppe? Side 4: Dele Jesus med medstudenter Side 5:

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER

VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER VEILEDNING I PROGRAMMET FOR GRUNNLEGGENDE ENHETER Innhold Introduksjon til programmet for grunnleggende enheter 2 Fem elementer i programmet for grunnleggende enheter 3 1. Organisasjon 3 2. Møtesteder

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Flertydig tittel kan være ulike på så mange måter. Men "kristne" peker i retning av teologiens/konfesjonens betydning for skoletenkningen. Som norsk lutheraner

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj

Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! Dr. Naji I. Al-Arfaj Det evige budskap! 2 Dedikasjon Til de som oppriktig, ærlig og fordomsfritt søker sannheten! Det evige budskap! 3 Innhold Spørsmål før du leser 4 Rett til poenget

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon!

Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Kjære medlem og venn av Ny Generasjon! Vi i Ny Generasjon sender deg søknadsskjema for Trainee/Team og vil gjerne invitere deg med på et livsforvandlende år. Det handler om å leve for noe større enn seg

Detaljer

Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden?

Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden? Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden? Introduksjonsaktiviteter (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Fortell om en god venn Hva er en god venn? Hvorfor er vennskap så viktig

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 EFESERNE KLUSS I VEKSLINGEN Se for deg situasjonen. Paulus holder sin siste tale, ikke bare e er 3 år i Efesos, men e er å ha fullført si oppdrag om å være et vitne om Jesus

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp

Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp KKROPP ØVELSER: KROPP Innledning KROPPEN ER SENTRAL i kristen tro. Gud skapte mennesket som kropp, i sitt bilde. I Jesus Kristus fikk Gud kropp,

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

En artig mate å starte på er å skrive korte brev gjerne daglig til Gud:

En artig mate å starte på er å skrive korte brev gjerne daglig til Gud: Vi håper at du er klar til å delta i alt det Gud har i vente for deg under Dream Getaway på Solastrand. Vi har forberedt følgende sider for å hjelpe deg å få mest mulig ut av din Dream Getaway opplevelse.

Detaljer

Sak 2 NaMu undersøkelsen

Sak 2 NaMu undersøkelsen Vårt oppdrag: Å gjøre mennesker til Jesu Kristi disipler, så verden forvandles Metodistkirken i Norge Centralkirkens menighet, Bergen Menighetsmøte den 21.9.2016 Tema for kvelden: «gå og gjør alle folkeslag

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Instruksȷoner for pensum 2011

Instruksȷoner for pensum 2011 Instruksȷoner for pensum 2011 Denne veiledningen inneholder en liste over pensumsmateriell til bruk i søndagens klasser gjennom 2011, instruksjoner for organisering av søndagens quorumer og klasser, og

Detaljer

Ann Kristin Medalen. Luther Forlag

Ann Kristin Medalen. Luther Forlag Ann Kristin Medalen 2017 Luther Forlag Lunde Forlag AS, Oslo 2016 Sinsenveien 25, 0572 Oslo www.lundeforlag.no Luther Forlag er en del av Lunde Forlag AS www.lutherforlag.no Illustrasjoner: Ann Kristin

Detaljer

Tittel: Har du hatt en åndelig opplevelse?

Tittel: Har du hatt en åndelig opplevelse? TEMAKVELD Tittel: Har du hatt en åndelig opplevelse? Denne temakvelden er basert på Have You Had a Spiritual Experience? som er et utkast fra Minnesota Satsang Society fra 2008. ECKANKAR Norge, 2010 1

Detaljer

Handbok for kommende Celleledere

Handbok for kommende Celleledere Handbok for kommende Celleledere Hefte for lederopplæring i menigheter som arbeider med celler. Forord.... 6 Innledning:...Error! Bookmark not defined. Bli mindre for å bli større...error! Bookmark not

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Manual for smågrupper

Manual for smågrupper Manual for smågrupper Skien Baptistmenighet Vår visjon: Å være en menighet hvor den enkelte lever i nært fellesskap med Jesus og hverandre og gir troen videre. Våre verdier: Menigheten skal være et fellesskap

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImF- UNG

KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImF- UNG KORTE ANDAKTER for de eldste barna November 2012 ImFUNG INNHOLD 1. Hvem er du? s. 3 2. Elsk deres fiender s. 4 3. Du er verdifull s. 5 4. Pakken s. 6 Hei! Her kjem den fjerde samlingen av korte andakter

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Bibelske perspektiver på ledelse KARL INGE TANGEN

Bibelske perspektiver på ledelse KARL INGE TANGEN Bibelske perspektiver på ledelse KARL INGE TANGEN Burns: Ledelse er et av de mest observerte og minst forståtte fenomener på jorden Mintzberg: Vi må finne en balanse mellom overforenkling og kompleksitet

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

INSTRUKSJONER for PENSUM 2012

INSTRUKSJONER for PENSUM 2012 INSTRUKSJONER for PENSUM 2012 Innhold Generelt søndagspensum 2012.................. 2 Grunnleggende søndagspensum 2012............ 4 Søndagens quorumer og klasser................. 6 Det melkisedekske prestedømme

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe Dette er islam Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse? Vi forstår at

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no DETTE ER ISLAM Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe www.alnoor.no ~ 2 ~ Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse?

Detaljer

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne.

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne. ÅpneDører I tjeneste for forfulgte kristne www.opendoors.no Sammen m Husk på dem som sitter i STÅ SAMMEN MED DE FORFULGTE fengsel, som om dere var lenket sammen med dem * Rundt om i verden ser vi hvor

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Naturlig menighetsutvikling profil

Naturlig menighetsutvikling profil Naturlig menighetsutvikling profil Bryne kyrkjelyd januar 13 Gudstjenestedeltakelse Minimumsfaktoren Tegn på kvalitet 8 Nåværende Høy (65) Gjennomsnitt () Lav (35) 69 66 61 58 54 58 57. Utrustende lederskap

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Vi står til disposisjon for dere i denne mentorprosessen. Kontaktinformasjon Globalt:

Vi står til disposisjon for dere i denne mentorprosessen. Kontaktinformasjon Globalt: Mentorguide KJÆRE MENTOR Velkommen til Ledere følger Jesus. Modulen brukes av delegater til Lausanne-bevegelsens 3. kongress for verdensevangelisering Cape Town 2010, av dem som følger kongressen som fjerndeltakere

Detaljer