Bruksanvisning / Bruksanvisning / Bruksanvisning / Käyttöohje / Manual / Руководство пользователя

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning / Bruksanvisning / Bruksanvisning / Käyttöohje / Manual / Руководство пользователя"

Transkript

1 S-Box Bas Bruksanvisning / Bruksanvisning / Bruksanvisning / Käyttöohje / Manual / Руководство пользователя S Sid. 2-7 N Sid DK Sid FI Sid GB Sid RU Sid Vi har gjort vårt yttersta för att din Svedbergs duschkabin skall bli en fantastisk upplevelse. För att din duschkabin skall fungera som den skall, är det viktigt att installationen och provkörningen utförs enligt bruksanvisningen. Installationen av el och VVS skall utföras av behörig installatör. Bruksanvisningen är ett hjälpmedel för att du ska få glädje av din duschkabin i många år framöver. Här i får du en vägledning över hur din duschkabin fungerar och sköts. Vi har gjort vårt beste for at din Svedbergs dusjkabin skal bli en fantastisk opplevelse. For at dusjkabinen skal virke slik den skal, er det viktig at installasjonen og prøvekjøringen utføres i følge bruksanvisningen. Installasjonen av el og VVS skal utføres av godkjent installatør. Bruksanvisningen er et hjelpemiddel slik at du skal få gled av dusjkabinen i mange år. Her får Du en veiledning over hvordan dusjkabinen virker og skal vedlikeholdes. Vi har gjort vores bedste for at din Svedbergs brusekabin skal blive en fantastisk oplevelse. For at din brusekabin skal fungere, som den skal, er det vigtigt at installationen og testprøven gennemføres som beskrevet i brugsanvisningen. Installationen af el og VVS skal udføres af autoriseret fagmand. Brugsanvisningen er et hjælpemiddel for at du skal få glæde af din brusekabin i mange år. Her får du vejledning i, hvordan din brusekabin fungerer, og hvordan det skal vedligeholdes. Olemme tehneet parhaamme, että Svedbergs suihkukaapin käyttö olisi sinulle upea elämys. Varmistaaksesi suihkukaapin moitteettoman toiminnan, on tärkeää, että asennus ja koeajo tapahtuvan tämän käyttöohjeen mukaisesti. Sähkö- ja LVI-asennukset on annettava ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi. Käyttöohje auttaa sinua nauttimaan suihkukaapin useiden vuosien ajan. Täältä saat perustiedot suihkukaapin toiminnasta ja hoidosta. We have done everything possible to make sure that your Svedbergs shower will be an amazing experience. To get the shower to work correctly it is important that the installation and test run is done according to the assembly instruction and manual. Electricity and water has to be installed by a qualified installer. The manual will help you to use your shower, maintain it in good condition and help you enjoy your product for a long time. Мы постарались сделать все возможное, чтобы душевая кабина Svedbergs доставила вам огромное удовольствие. Для того, чтобы душевая кабина функционировала надлежащем образом, она должна быть установлена и испытана в соответствии с этим руководством. Все электрическое и сантехническое подключение должно выполняться квалифицированным специалистом. Инструкция по пользованию поможет вам наслаждаться душевой кабиной в течение многих лет в будущем. Здесь вы найдете основные сведения по работе душевой кабины и техническим обслуживания. Sid GARANTIVILLKOR / GARANTIVILKÅR / GARANTIVILKÅR / TAKUUEHDOT / GUARANTEE TERMS / ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ Tekniska data / Technical Specifications Elektrisk anslutning / Electrical connections: 230 V, 50 Hz, 1N~ Effekter / Ratings LED-lampor / LED lamps:... 0,006 kw Totalt / Total:... 0,006 kw (1)

2 S Elanslutning S-Box Bas - OBS! Elanslutningen skall utföras som fast installation och skall endast utföras av behörig installatör. - Anslut elledningen från gruppcentral (230 V) till automatiklådan via en allpolig brytare med minst 3mm brytavstånd. - Jordfelsbrytare med max 30 ma utlösningsström är ett krav. Vid installation skall hänsyn tas till zonindelning. Nationella bestämmelser skall följas. - OBS! Kontrollera jordfelsbrytarfunktionen regelbundet. - Duschkabinens märkdata står angivet på dess märkskylt. Märkskylten är applicerad på duschkabinens teknikvägg. - Andra elektriska apparater som producerar ånga eller fukt får inte användas inne i duschkabinen. - Duschkabinen skall potentialutjämnas. Potentialutjämningsledaren skall anslutas till duschkabinens potentialutjämningsklämma. Klämman är märkt med symbolen: Anslutningskabelns längd bör tillgodose att service- och underhållsarbete skall kunna genomföras efter utförd installation. Viktigt att tänka på är att anslutningskabeln skall förläggas fritt så att den inte kan ta någon skada då duschkabinen kan flyttas vid service eller underhåll. Anslutningskabeln skall heller inte förläggas så att den utsätts för onormal vattenpåverkan. Anslutningskabeln får inte rullas ihop eller på annat sätt isoleras. OBS! Elanslutning av högskåpslampa sker i kopplingsbox tak. El-schema till det fasta ledningsnätet Kopplingsbox TRAFO tak SEC 12V L N PRI 230V (2)

3 Vatten- och elanslutning S-Box Bas S Rekommenderad avsättningsyta för el- och vattenanslutning Nedan följer en rekommendation för mått till avsättningsyta för el- och vattenanslutning. Den rekommenderade ytan är bakom ångkabinens högskåp. På så sätt så behöver Du inte göra åverkan på duschkabinen vid installation. Ta hänsyn till nationella installationsregler = totalhöjd kabin = totalhöjd kabin Gäller för: - Vänstervariant - Storlek 150 x 90 och 110 x 90 Gäller för: - Högervariant - Storlek 150 x 90 och 110 x 90 Rekommenderad avsättningsyta för avlopp Avsättningsytan för avloppet gäller för använding av den medskickade avloppssatsen till Din duschkabin Gäller för: - Höger- och vänstervariant - Storlek 150 x 90 Gäller för: - Höger- och vänstervariant - Storlek 110 x 90 (3)

4 S Produktfakta S-Box Bas Funktionskontroll Duschkabinen har genomgått en komplett elsäkerhets- och funktionsprovning innan utleverans. Det är ändå viktigt att duschkabinen testas efter att installationen har genomförts. Nedan finns ett par punkter som är viktiga att tänka på. 1. Kontrollera att inget läckage kommer från blandare, handdusch, takdusch eller duschspray (tillval). Se också till att de fungerar korrekt. Att dusch i Svedbergs duschkabiner Att duscha i Svedbergs duschkabiner är en skön upplevelse men studera följande råd och anvisningar: - Låt inte barn eller personer med bristande kunskap om produkten duscha ensamma utan tillsyn av vuxen. - Se till att inga främmande föremål placeras på duschkaret då detta kan orsak repor på duschkarets ytfinish. - Rengör duschkabinen regelbundet - se under rubriken "Skötsel" sidan 6. - Rör aldrig de elektriska komponenterna. Om problem uppstår, kontakta Er leverantör eller behörig elektriker. - Duschkabinens konstruktion medför att dörren bör lämnas öppen efter användandet. Detta för att tillgodose att duschkabinen ventileras på rätt sätt. Glas Glasväggarna i duschkabinen är av 6 mm härdat säkerhetsglas. Fördelen med härdat glas är att glasskivan spricker i små bitar om olyckan skulle vara framme. Detta minskar personskaderisken jämfört med de långa, vassa skärvor som uppstår när ohärdat glas går sönder. Ventilation Fukt bildas alltid i ett våtutrymme. God ventilation är därför en förutsättning för ett bra inomhusklimat. Tala med expertis på området för att tillse att ventialtionen i Ert hem är tillräckligt. Belysning 2 st LED-lampor á 3 W. Alla lampor har IP-klass 44. (4)

5 Bruksanvisning, S-Box Bas Blandare S-Box Bas är utrustad med en termostatblandare inklusive omkastare. Med termostatvredet ställer du in temperaturen på vattnet i Din ångkabin. Med omkastarens vred kan Du enkelt ställa in vilken duschfunktion som ska vara aktiverad, se bild nedan. Beroende på om Du valt till duschspray eller ej så har S-Box Bas en 2- eller 3-vägsblandare som styr vattenutgången för takdusch, handdusch och spraydusch (tillval). S Handdusch Takdusch Duschspray (tillval) (5)

6 S Skötsel S-Box Bas Duschkabin Att duschkabinen hålls ren och väldoftande är en förutsättning för trivsamma duschar. Rengör därför duschkabinen regelbundet med hjälp av för badrum och ändamålet avsedda rengöringsprodukter. Duschkar Duschkaret rengöres till vardags med en fuktig trasa och milt vanligt förekommande rengöringsmedel. Rengöringsmedlet ska inte ha någon slipeffekt och inte innehålla syror, ammoniak, kaustiksoda eller koncentrerad klorin, då skador på duschkarets ytfinish kan uppstå. En till två gånger om året bör Du vaxa upp finishen på duschkaret med vanligt bil- eller båtvax, detta gör det enklare att sköta den vardagliga rengöringen. Fäll upp sitsen för att få mer utrymme när Du rengör duschkaret, se bild 1. Vid behov rensas avloppet och hårsilen från eventuella föroreningar. 1 Glas Glasen rengöres enklast med vanligt fönsterputsmedel tillsammans med en mjuk trasa. Att spola glasen med kallt vatten efter varje duschtillfälle minskar kalkavlagringarna på duschglasen. Detta underlättar den vardagliga rengöringen. Om kalkavlagringarna är svåra att avlägsna på duschglasen gör Du så här: - Använd 50 C varm hushållsättika; gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Lyft av sitsen och ryggstödet för att få optimal åtkomst att rengöra duschglasen, se bild 2. 2 Teknikvägg Teknikväggen rengöres enklast med vanligt rengöringsmedel tillsammans med en mjuk trasa. Rengöringsmedlet ska inte ha någon slipeffekt och inte innehålla syror, ammoniak, kaustiksoda eller koncentrerad klorin, då skador på teknikväggens ytfinish kan uppstå. Ta för vana att spola teknikväggen med kallt vatten efter varje duschtillfälle för att minska kalkavlagringar, det underlättar den vardagliga rengöringen. Teaksits Vardaglig rengöring av teakträt i Din sits sker lämpligast genom att tvätta av teakribborna med såpa och vatten med en mjuk trasa/svamp. Använd aldrig lösningsmedel då detta kan skada teakribborna. Din sits i teak kan med fördel lämnas obehandlad men Du ska då känna till att utseendet långsamt kommer att "åldras" och därigenom naturligt skiftas till en mer silvergrå nyans. Väljer Du att olja in teaken för att behålla den ursprungliga lystern bör Du upprepa inoljningen årligen för bästa resultat. OBS! Det kan inte uteslutas att att överflödig olja, som inte absorberas av teaken, kan missfärga duschkaret. Lyft därför av sitsen och olja in sitsen på annan lämplig plats. Efter inoljning torkas överflödig olja av med en trasa för att därefter mycket noggrant sköljas i varmt vatten innan sitsen monteras tillbaka i ångkabinen. Sitsen i Er S-Box Bas är tillverkad i äkta teakträ av absolut högsta kvalitét. Den teak som används i Svedbergs produkter är noga utvald från välskötta skogar under kontroll av statliga myndigheter. Teak är ett hårt åldringsbeständigt träslag som används i applikationer där kraven på vattentålighet och hållbarhet är höga. (6)

7 Service S-Box Bas S Duschkabin Bakom högskåpet finns all teknik så som blandare och kopplingsslangar. Om olyckan är framme och Du råkar ut för ett läckage av t.ex. blandaren så är högskåpet demonterbart för att underlätta servicen av tekniken. Beroende på hur Du placerat Din S-Box i badrummet så kan det vara svårt att komma åt att demontera högskåpet. För att underlätta servicen så finns det hjul monterat på duschkarets bakkant. För att flytta ut duschkabinen används en hävarm i framkanten av duschkaret. På så sätt kan duschkabinen förflyttas ut i badrummet för att frigöra arbetsyta som underlättar demontering av högskåpet. För att demontera högskåpet gör Du så här: 1. Ta bort sargen under duschkarets botten. 2. Ta bort glashyllorna i högskåpet. 3. Ta bort trähyllorna i högskåpet genom att slå trähyllorna uppåt ur sina hyllbärare. 4. Skruva bort skruvarna som förankrar högskåpets gavel med taket. 5. Lyft av den yttre gaveln För att flytta på hela duschkabinen med hjälp av hjulen gör Du så här: 1. Ta bort sargen under duschkarets botten, se nr 1 ovan. 2. Med hjälp av en hävarm kan Du flytta hela duschkabinen. (7)

8 N Elanslutning S-Box Bas OBS! Strømtilkoblingen skal utføres som en fast installasjon og den må kun utføres av en autorisert installatør. - Koble strømledningen fra gruppesentral (230 V) til automatikkboksen via en allpolet bryter med minst 3 mm kontaktmellomrom. - Jordfeilbryter med maks. 30 ma utløsningsstrøm er et krav. Ved installasjon skal det tas hensyn til soneinndeling. Nasjonale bestemmelser skal følges. OBS! Kontroller jordfeilbryterens funksjon regelmessig. - Dusjkabinettets merkedata er angitt på merkeskiltet. Merkeskiltet er festet på dusjkabinettets teknikkvegg. - Andre elektriske apparater som produserer damp eller fuktighet kan ikke brukes inne i dusjkabinettet. - Dusjkabinettet skal potensialutjevnes. Potensialutjevningslederen skal kobles til dusjkabinettets potensialutjevningsklemme. Klemmen er merket med symbolet: Tilkoblingskabelens lengde bør være slik at man kan utføre service- og vedlikeholdsarbeid etter utført installasjon. Det er viktig å tenke på at tilkoblingskabelen må legges fritt slik at den ikke kan bli skadet når dusjkabinettet skal flyttes ved service eller vedlikehold. Tilkoblingskabelen må heller ikke legges slik at den utsettes for unormal vannpåvirkning. Tilkoblingskabelen må ikke rulles sammen eller isoleres på annen måte. OBS! Strømtilkobling av høyskapslampe og taklampe skjer i koblingsboks tak. Elskjema for tilkobling til det faste ledningsnettet Koblingsboks TRAFO tak SEC 12V L N PRI 230V (8)

9 Vann- og strømtilkobling S-Box Bas N Anbefalt avsetningsflate for strøm- og vanntilkobling Nedenfor følger en anbefaling for mål til avsetningsflate for strøm- og vanntilkobling. De anbefalte flatene er bak dusjkabinettets høyskap. Dermed trenger du ikke å foreta inngrep på dusjkabinettet ved installasjon. Følg nasjonale installasjonsregler = totalhøyde kabinett = totalhøyde kabinett Gjelder for: - Venstrevariant - Størrelse 150 x 90 og 110 x 90 Gjelder for: - Høyrevariant - Størrelse 150 x 90 og 110 x 90 Anbefalt avsetningsflate for avløp Avsetningsflaten for avløpet gjelder for bruk av det medleverte avløpssettet til dusjkabinettet Gjelder for: - Høyre- og venstrevariant - Størrelse 150 x 90 Gjelder for: - Høyre- og venstrevariant - Størrelse 110 x 90 (9)

10 N Produktfakta S-Box Bas Funksjonskontroll Dusjkabinettet har gjennomgått en komplett elsikkerhets- og funksjonstest før utlevering. Det er likevel viktig at dusjkabinettet testes etter at installasjonen er utført. Nedenfor følger et par punkter som det er viktig å tenke på. 1. Kontroller det ikke er lekkasjer fra blandebatteri, hånddusj, takdusj eller spraydusj (tilvalg). Sjekk også at de fungerer korrekt. Dusje i Svedbergs dusjkabinetter Å dusje i Svedbergs dusjkabinetter er en herlig opplevelse, men her følger likevel noen viktige råd og anvisninger: - ADVARSEL: Ikke la barn bruke dusjkabinettet uten tilsyn eller uten at tilstrekkelige instruksjoner er gitt slik at barnet trygt kan bruke dusjkabinettet og forstå risikoen ved feil bruk. - Pass på at det ikke plasseres fremmedlegemer på dusjkaret ettersom det kan føre til riper på dusjkarets overflatefinish. - Rengjør dusjkabinettet regelmessig - se informasjonen om vedlikehold på side Berør aldri de elektriske komponentene. Hvis det oppstår problemer, kontakt leverandøren eller en autorisert elektriker. - Dusjkabinettets design gjør at døren bør stå åpen etter bruk. Dette for at dusjkabinen bør luftes. Glass Glassveggene i dusjkabinettet er av 6 mm herdet sikkerhetsglass. Fordelen med herdet glass er at glassplaten spekker i små biter dersom ulykken skulle være ute. Dette reduserer risikoen for personskader sammenlignet med de lange, skarpe skårene som oppstår når uherdet glass går i stykker. Ventilasjon Det dannes alltid fuktighet i et våtrom. God ventilasjon er derfor en forutsetning for et godt innendørsklima. Snakk med ekspertisen på området for å sørge for at du har god nok ventilasjon i hjemmet. Belysning 2 LED-lamper á 3 W. Alle lamper har IP-klasse 44. (10)

11 Bruksanvisning, S-Box Bas N Blandebatteri S-Box Bas er utstyrt med et termostatbatteri inkludert omkaster. Med termostatvrideren stiller du inn temperaturen på vannet i dusjkabinettet. Med omkasterens vrider kan du enkelt stille inn hvilken dusjfunksjon som skal være aktivert (se bildet nedenfor). Avhengig av om du har, eller ikke har, tilvalget spraydusj, så har S-Box Bas et to- eller treveisbatteri som styrer vannutgangen for takdusj, hånddusj og spraydusj (tilvalg). Hånddusj Takdusj Spraydusj (tilvalg) (11)

12 N Vedlikehold S-Box Bas Dusjkabinett For å få en herlig dusj er det en forutsetning at dusjkabinettet holdes rent og velduftende. Rengjør derfor dusjkabinettet regelmessig ved hjelp av rengjøringsprodukter som er beregnet for baderom. Dusjkar Dusjkaret rengjøres til hverdags med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel av vanlig type. Rengjøringsmiddelet må ikke ha noen slipeeffekt og ikke inneholde syrer, ammoniakk, kaustisk soda eller konsentrert klorin, ettersom det kan føre til skader på dusjkarets overflatefinish. En til to ganger i året bør du vokse finishen på dusjkaret med vanlig bil- eller båtvoks. Det gjør det enklere å utføre det regelmessige renholdet. Fell opp setet for å få mer plass når du rengjør dusjkaret (se bilde 1). Ved behov renses avløpet og hårsilen for eventuelle forurensninger. 1 Glass Glasset rengjøres enklest med vanlig vinduspussemiddel sammen med en myk klut. Hvis du spyler glasset med kaldt vann etter hver dusj, minsker kalkavleiringene på dusjglasset. Det forenkler det regelmessige renholdet. Hvis det er vanskelig å få bort kalkavleiringene på dusjglasset, gjør du følgende: - Bruk 50 C varm husholdningseddik; gni inn, la virke, skyll bort. Gjenta hvis flekkene er gjenstridige. Løft av setet og ryggstøtten for å få god atkomst til å rengjøre dusjglasset (se bilde 2). 2 Teknikkvegg Teknikkveggen rengjøres enklest med vanlig rengjøringsmiddel sammen med en myk klut. Rengjøringsmiddelet må ikke ha noen slipeeffekt og ikke inneholde syrer, ammoniakk, kaustisk soda eller konsentrert klorin, ettersom det kan føre til skader på teknikkveggens overflatefinish. Gjør det til en vane å spyle teknikkveggen med kaldt vann etter hver dusj for å minske kalkavleiringer. Det forenkler det regelmessige renholdet. Teaksete Det regelmessige renholdet av setets teaktre utfører du ved å vaske av teakribbene med såpe og vann med en myk klut/svamp. Bruk aldri løsemidler ettersom det kan skade teakribbene. Teaksetet kan med fordel forbli ubehandlet, men du skal da være klar over at utseendet langsomt kommer til å "eldes" og at det dermed skifter naturlig til en mer sølvgrå nyanse. Hvis du velger å olje teaken for å beholde den opprinnelige glansen, bør du gjenta innoljingen årlig for å få optimalt resultat. OBS! Det kan ikke utelukkes at overflødig olje, som ikke absorberes av teaken, kan misfarge dusjkaret. Løft derfor av setet og sett det inn med olje på et annet egnet sted. Etter innoljingen tørker du av overflødig olje med en klut og deretter skyller du setet meget grundig i varmt vann før du setter det tilbake i steamkabinettet. Setet i S-Box steamkabinettet er produsert av ekte teaktre av absolutt høyeste kvalitet. Den teaken som anvendes i Svedbergs produkter, er nøye utvalgt fra veldrevne skoger under kontroll av statlige myndigheter. Teak er en hard, aldringsbestandig tresort som brukes når kravene til vannbestandighet og holdbarhet er høye. (12)

13 Service S-Box Bas N Dusjkabinett Bak høyskapet finnes all teknikk, f.eks. blandebatteri og koblingsslanger. Hvis ulykken skulle være ute og det oppstår lekkasje i f.eks. blandebatteriet, så kan du demontere høyskapet slik at det blir enklere å utføre service på teknikken. Avhengig av hvordan du har plassert S-Box i baderommet, kan det være vanskelig å komme til for å demontere høyskapet. For å lette servicen er det montert hjul på dusjkarets bakkant. Når du skal flytte ut steamkabinettet, brukes det en hevarm i fremkant av dusjkaret. På den måten kan steamkabinettet forflyttes ut i baderommet for å frigjøre arbeidsplass som letter demonteringen av høyskapet. Slik demonterer du høyskapet: 1. Ta bort listen under dusjkarets bunn. 2. Ta bort glasshyllene i høyskapet. 3. Ta bort trehyllene i høyskapet ved å slå hyllene oppover og ut av bærerne. 4. Skru ut skruene som forankrer høyskapets endestykke med taket. 5. Løft av det ytre endestykket Slik flytter du hele steamkabinettet ved hjelp av hjulene: 1. Ta bort listen under dusjkarets bunn (se nr. 1 ovenfor). 2. Ved hjelp av en hevarm kan Du flytte hele steamkabinettet. (13)

14 DK Eltilslutning S-Box Bas OBS! Eltilslutningen skal udføres som en fast installation og må kun udføres af en autoriseret elektriker. - Tilslut el ledningen fra gruppecentralen (230 V) til automatikboksen via en flere polers afbryder med mindst 3 mm brydeafstand. - Fejlstrømsafbryder med max 30 ma udløsningsstrøm er et krav. Ved installation skal hensyn tages til zoneinddeling. Nationale bestemmelser skal følges. - OBS! Kontroller fejlstrømsafbryderen jævnligt. - Brusekabinens mærkedata står angivet på mærkeskiltet. Skiltet er appliceret på brusekabinens teknikvæg. - Andre elektriske apparater som afgiver damp eller fugt må ikke bruges inde i brusekabinen. - Brusekabinen skal potentialudjævnes. Potentialudjævningslederen skal tilsluttes til brusekabinens potentialudjævningsklemme. Klemmen er mærket med dette symbol: Tilslutningskabelet bør have en sådan længde, at service- og underholdsarbejde kan gennemføres efter installationen. Det er vigtigt at tænke på, at tilslutningskabelet ligger frit, så brusekabinen kan flyttes ved service. Tilslutningskabelet må heller ikke ligges så at det udsættes for unormal vandpåvirkning. Tilslutningskabelet må ikke rulles sammen eller isoleres. OBS! Tilslutning af højskab- og loftlampe sker i koblingsboks loft. El-skema for tilslutning til det faste ledningsnet Koblingsboks TRAFO loft SEC 12V L N PRI 230V (14)

15 Vand- og eltilslutning S-Box Bas DK Anbefalet afsætningsplads for el- og vandtilslutning Nedenfor findes en anbefaling angående mål til afsætningsplads for el- og vandtilslutning. Afsætningspladsen er bagved brusekabinens højskab. På den måde sikrer du, at den nødvendige plads findes ved installeringen. Følg nationale installeringsregler = samlet højde af kabinen = samlet højde af kabinen Gælder: - Venstrevariant - Str. 150x90 og 110x90 Gælder: - Højrevariant - Str. 150x90 og 110x90. Anbefalet afsætningsplads for afløb Afsætningsplads for afløb gælder ved brug af den medfølgende afløbssats til brusekabinen Gælder: - Højre- og venstrevariant - Str. 150x90 Gælder: - Højre- og venstrevariant - Str. 110x90 (15)

16 DK Produktfakta S-Box Bas Funktionskontrol Brusekabinen har gennemgået en komplet elsikkerheds- og funktionstest inden leverance. Det er dog vigtigt, at den testes efter installeringen er klar. Nedenfor er et par punkter, som det er vigtigt at tænke på. 1. Kontroller at det ikke lækker fra armatur, håndbruser, loftbruser, eller spraybruser (ekstra udstyr). Kontroller også at de fungerer korrekt. At bruge Svedbergs brusekabiner Svedbergs brusekabiner er en dejlig og afslappende form for rekreation, men følg følgende råd og anvisninger: - ADVARSEL: Lad ikke børn anvende dampkabinen uden tilsyn, hvis ikke tilstrækkelige instruktioner er givet, så barnet kan anvende dampkabinen på en sikker måde og forstå risikoen ved fejlagtigt brug. - Se til at uvedkommende ting ikke placeres på brusekarret, da der kan opstå ridser. - Rengør dampkabinen regelmæssigt - se under rubrikken Vedligeholdelse side Rør aldrig de tekniske komponenter. Ved problemer, kontakt leverandør eller autoriseret elektriker. - Brusekabinens konstruktion gør, at døren bør står åben efter brug. Dette for at se til, at kabinen ventileres på den rigtige måde. Glas Glasvæggene er 6 mm hærdet sikkerhedsglas. Fordelen med hærdet glas er, at glasset går i tusind stykker, hvis ulykken er ude. Dette mindsker risikoen for personskader sammenlignet med de lange, skarpe skår, som opstår, når uhærdet glas går i stykker. Ventilation Der opstår altid fugt i et vådrum. God ventilation er derfor en forudsætning for et godt indendørs klima. Tal med et ventilationsfirma for at tjekke, at ventilationen er tilstrækkelig. Belysning 2 stk LED-lamper a 3W. Alle lamper er IP44. (16)

17 Brugsanvisning S-Box Bas DK Armatur S-Box Bas er udrustet med et termostatarmatur inklusiv omkaster. Med termostatvredet indstiller du temperaturen på vandet i din dampkabine. Med omkasterens vred kan du nemt indstille, hvilken brusefunktion, som skal være aktiveret, se billedet nedenfor. Afhængig af om du har spraybruser som ekstra udstyr, så har S-Box Bas et 2- eller 3- vejsarmatur, som styrer vandtilførslen til loftbruser, håndbruser og spraybruser (ekstra udstyr). Håndbruser Loftbruser Spraybruser (ekstra udstyr) (17)

18 DK Vedligeholdelse S-Box Bas Brusekabine At brusekabinen holdes rent og velduftende er en forudsætning for skønnere brusebad. Rengør derfor brusekabinen jævnligt med rengøringsmidler, som er afset for dette. Brusekar Brusekarret rengøres til daglig med en fugtig klud og mildt rengøringsmiddel. Rengøringsmidlet må ikke have slibeeffekt og heller ikke indeholde syrer, ammoniak, kaustiksoda eller koncentreret klorin, da det kan skade karrets overflade. En til to gange om året bør du give overfladen en omgang autovoks; dette gør den daglige rengøring enklere. Slå sædet op for at få mere plads, når du gør karret rent, se billede 1. Afløb og hårsil rengøres efter behov. 1 Glas Vinduespudsemiddel sammen med en blød klud bruges med fordel, når glassene skal tørres af. Skyl glassene af med koldt vand for at mindske kalkaflejringerne på dem. Det gør den daglige rengøring enklere. Hvis det er svært at få kalkpletterne af, gør som følger: - Brug 50 varm husholdningseddike: gnid ind, lad virke, skyl af. Gentag behandlingen til pletterne forsvinder. - Slå sædet op for at få mere plads, når du gør rent, se billede 2. 2 Teknikvæg Teknikvæggen rengøres med almindeligt rengøringsmiddel på en blød klud. Rengøringsmidlet må ikke have slibeeffekt og heller ikke indeholde syrer, ammoniak, kaustiksoda eller koncentreret klorin, da det kan skade teknikvæggens overflade. Gør det gerne til en vane at skylle teknikvæggen af med koldt vand efter hvert brusebad for at mindske kalkaflejringerne. Det gør den daglige rengøring enklere. Teaksæde Den daglige rengøring af træsædet bør være med sæbe og vand på en blød klud/svamp. Brug aldrig løsningsmiddel, da det kan skade træet. Du behøver ikke behandle teaksædet, men du skal tænke på, at udseendet langsomt ændres og skifter til en mere sølvgrå nuance. Hvis du vælger at olie ind sædet for at beholde det oprindelige udseende, bør du gentage behandlingen en gang om året for det bedste resultat. OBS! Det kan ikke ude sluttes, at overflødig olie, som ikke absorberes af træet, kan misfarve brusekarret. Løft derfor sædet af og olie ind det et andet sted. Tør derefter overflødig olie af med en klud og til sidst skyller du efter med varmt vand inden sædet monteres tilbage. Sædet i S-Box dampkabine er fremstillet i ægte teaktræ af absolut bedste kvalitet. Teak som anvendes i Svedbergs produkter er nøje udvalgt fra velplejede skove under kontrol af statslige myndigheder. Teak er en hård træsort, som bruges i produkter der krav på at tåle vand og holdbarhed er høje. (18)

19 Service S-Box Bas DK Brusekabine Bagved højskabet findes al teknik som armatur og koblingsslanger. Hvis der opstår lækage, så kan højskabet demonteres for at forenkle service af teknikken. Afhængig af hvordan du placerer din S-Box i badeværelset, så kan det være svært at komme til at demontere højskabet. For at forenkle servicen er der hjul monteret på brusekarrets kant bagtil. For at flytte brusekabinen bruges en hævearm på karrets forkant. På den måde kan brusekabinen flyttes ud i badeværelset for at frigøre arbejdsplads som forenkler demonteringen af højskabet. For at demontere højskabet gør du så her: 1. Fjern kanten under brusekarrets bund. 2. Fjern glashylderne i højskabet. 3. Fjern træhylderne i højskabet gennem at slå træhylderne opad ud af hyldebærerne. 4. Skru de skruer af som forankrer højskabets gavl med loftet. 5. Løft den ydre gavl af For at flytte hele dampkabinen med hjælp af hjulene, gør du så her: 1. Fjern kanten under brusekarrets bund, se nr 1 ovenfor. 2. Med hjælp af en hævearm kan du flytte hele dampkabinen. (19)

20 FI Sähköliitäntä S-Box Bas - HUOM! Sähköliitäntä tehdään kiinteästi ja sen saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja. - Liitä sähköjohto ryhmäkeskuksesta (230V) ohjauskeskukseen moninapaisen kytkimen kautta vähintään 3 mm katkaisuvälillä. - Vikavirtakytkin, jossa on enintään 30 ma katkaisuvirta, on pakollinen. Asennuksessa on huomioitava vyöhykejako. Huomioi kansalliset vaatimukset. - HUOM! Tarkasta vikavirtakytkimen toimivuus säännöllisesti. - Suihkukaapin merkkikohtaiset tiedot on ilmoitettu kyltissä, jonka löydät kaapin tekniikkaseinästä. - Muita elektronisia laitteita, jotka tuottavat höyryä tai kosteutta, ei saa käyttää suihkukaapissa. - Suihkukaapille on tehtävä potentiaalintasaus. Potentiaalintasausjohdin liitetään suihkukaapin potentiaalintasausliittimeen. Liitin on merkitty symbolilla Liitäntäjohdolla on oltava tarpeeksi pituutta mahdollistamaan huolto- ja ylläpitotoimenpiteet asennuksen jälkeen. Huomaa, että liitäntäjohdon tulee sijaita vapaasti, ettei suihkukaapin huollon yhteydessä aiheudu vahinkoa, jos suihkukaappia siirretään pois paikoiltaan. Liitäntäjohto ei myöskään saa sijaita niin, että sillä on vaarana joutua kosketuksiin veden kanssa. Liitäntäjohtoa ei saa keriä yhteen tai eristää muulla tavoin. HUOM! Avohyllyn ja kattovalaisimen sähköliitäntä tehdään kytkentärasiaan, joka sijaitsee kaapin katolla. Sähkökaavio kiinteälle sähköverkolle Liitännät MUUNTAJA katto SEC 12V L N PRI 230V (20)

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand

Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Sidobord Marstrand Sidebord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1163 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

GARANTIVILLKOR / GARANTIVILKÅR / GARANTIVILKÅR / TAKUUEHDOT / GUARANTEE TERMS / ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

GARANTIVILLKOR / GARANTIVILKÅR / GARANTIVILKÅR / TAKUUEHDOT / GUARANTEE TERMS / ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ S-Box De Lux Bruksanvisning / Bruksanvisning / Bruksanvisning / Käyttöohje / Manual / Руководство пользователя S Sid. 2-11 N Sid. 12-21 DK Sid. 22-31 FI Sid. 32-41 GB Sid. 42-51 RU Sid. 52-61 Vi har gjort

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

R1 99901-20052010 SWING

R1 99901-20052010 SWING R1 99901-20052010 SWING A B C D E F G x 9 K3-08001 Ø12x60 x 15 K3-04030 Ø10 (Ø20) 9 K3-06003 Ø10x60 x 11 H2-20505 x 11 H2-20506 x 12 K3-04095 A16 (Ø26) H I J K L M x 11 R1-63500 M16x40 0 22,5 x 1 H3-35920

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio Geberit Duofix Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio SV Installationsföreskrifter för Sverige NO Tilegg til montasjeveiledning 5 FI Asennusohjeen liite

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed.

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. EPIC MODELL 1 150721A INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 2015-03-09 Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 Skötselråd för Nickel Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och

Detaljer

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio Geberit Duofix Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio SV Installationsföreskrifter för Sverige NO Tilegg til montasjeveiledning 5 FI Asennusohjeen liite

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

GALANT Arbeidsbordserie

GALANT Arbeidsbordserie KJØPEHJELP GALANT Arbeidsbordserie DESIGN Olle Lundberg, Henrik Preutz VEDLIKEHOLDSRÅD Tørk av med en fuktig klut og mildt såpevann. Tørk deretter av med en ren, tørr klut. SIKKERHET Herdet glass må behandles

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

Porsgrund Showerama Dusjhjørne 7-4

Porsgrund Showerama Dusjhjørne 7-4 Porsgrund Showerama Dusjhjørne 7-4 PB beskrivelse 800x800 børstet/klar 800x800 børstet/røk 900x900 børstet/klar 900x900 børstet/røk 900x900 Dusjkar NRF.nr. 6295552 6285554 6295551 6295553 6300246 Vekt

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark Installation Sverige, Norge, Finland, Danmark Installationsföreskrifter för Sverige Förutsättningar Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR s regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

smykker og meget mere. I dette hæfte viser vi eksempler på, hvad du kan lave, og hvordan du gør.

smykker og meget mere. I dette hæfte viser vi eksempler på, hvad du kan lave, og hvordan du gør. s k a p a m e d f i m o l a v t i n g m e d f i m o s k a p m e d f i m o SE Fimo Soft är en mjuk och smidig lera som är mycket lätt och rolig att arbeta med. Den finns i en mängd olika färger och du kan

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-406 Low profile flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a low profile wall mount for a flat panel

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Aluminiumsreisverk/isolasjonstak

Aluminiumsreisverk/isolasjonstak 7970NO Aluminiumsreisverk/isolasjonstak Skjermtaksreisverk 8 Willab Garden 2016-05 3 2 4 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Følger du ikke anvisningene, vil kanskje partiet

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Manual. Lyskaster. Work Light. art. no

Manual. Lyskaster. Work Light. art. no Lyskaster Strålkastare Work Light Manual art. no. 440666 SIKKERHETSINSTRUKSJONER OBS: Les følgende anvisninger nøye for å sikre at montering skjer på riktig på riktig måte. Ta vare på bruksanvisningen

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Dusjkabinett HX-418E

Dusjkabinett HX-418E MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett HX-418E 2010-10 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av dusjkabinett HX-418E. MERK: I denne montasjeveiledning er det brukt noen bilder

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater Montering og vedlikehold av laminat benkplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop [Item no. 132-02] Rev. 06.09.07 ENGLISH USB 2.0 for Laptop DANSK System requirements 1 available PC Card CardBus (32 bit) slot Pentium PC or compliant CD-ROM drive or Internet connection NORSK SVENSKA

Detaljer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1078 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1078 sida 1(2) RANABO (Svenska 2012-12-11) LEVERANSBESKRIVNING 2007-11-20 TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 43 x 145, enkel vindskiva 22 x 145, takfotsbrädor 22 x 95. Taklutning ca 16 o. YTTERVÄGG Timmerprofiler

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Ettgrepsbatterier 9000-serien Produsert fra 1999

Ettgrepsbatterier 9000-serien Produsert fra 1999 Ettgrepsbatterier 9000-serien Produsert fra 1999 Varmt vann Kaldt vann Innsats Varmt vann (Pluggen til høyre) Innsats FMM 91 Omkaster (tid. utf.) Mengdebegrenser Temperatursperrering Tetningsringer Normalinnstilling

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Monteringsanvisning og vedlikehold

Monteringsanvisning og vedlikehold Monteringsanvisning og vedlikehold a-collection klosett med skjult vannlås og 3/6 liters spyling Vekt: 28kg Emb.: Kartong Monteringsanvisning Klosettet skal kobles til vannledningen med godkjent fleksibel

Detaljer

Nedfellbar koketopp Brukermanual. Importør: Sunwind Gylling AS postboks 64, 1309 RUD

Nedfellbar koketopp Brukermanual. Importør: Sunwind Gylling AS postboks 64, 1309 RUD NO Nedfellbar koketopp Brukermanual Importør: Sunwind Gylling AS postboks 4, 1309 RUD Kjære kunde Takk for ditt kjøp av denne koketoppen som er testet grundig i ulike kvalitetskontroller og er produsert

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Condigi Televagt A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling DK-8660 Skanderborg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 De to enheter... 3 2 Symbolforklaring... 4 3 Tekniske

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer