Bruksanvisning / Bruksanvisning / Bruksanvisning / Käyttöohje / Manual / Руководство пользователя

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning / Bruksanvisning / Bruksanvisning / Käyttöohje / Manual / Руководство пользователя"

Transkript

1 S-Box Bas Bruksanvisning / Bruksanvisning / Bruksanvisning / Käyttöohje / Manual / Руководство пользователя S Sid. 2-7 N Sid DK Sid FI Sid GB Sid RU Sid Vi har gjort vårt yttersta för att din Svedbergs duschkabin skall bli en fantastisk upplevelse. För att din duschkabin skall fungera som den skall, är det viktigt att installationen och provkörningen utförs enligt bruksanvisningen. Installationen av el och VVS skall utföras av behörig installatör. Bruksanvisningen är ett hjälpmedel för att du ska få glädje av din duschkabin i många år framöver. Här i får du en vägledning över hur din duschkabin fungerar och sköts. Vi har gjort vårt beste for at din Svedbergs dusjkabin skal bli en fantastisk opplevelse. For at dusjkabinen skal virke slik den skal, er det viktig at installasjonen og prøvekjøringen utføres i følge bruksanvisningen. Installasjonen av el og VVS skal utføres av godkjent installatør. Bruksanvisningen er et hjelpemiddel slik at du skal få gled av dusjkabinen i mange år. Her får Du en veiledning over hvordan dusjkabinen virker og skal vedlikeholdes. Vi har gjort vores bedste for at din Svedbergs brusekabin skal blive en fantastisk oplevelse. For at din brusekabin skal fungere, som den skal, er det vigtigt at installationen og testprøven gennemføres som beskrevet i brugsanvisningen. Installationen af el og VVS skal udføres af autoriseret fagmand. Brugsanvisningen er et hjælpemiddel for at du skal få glæde af din brusekabin i mange år. Her får du vejledning i, hvordan din brusekabin fungerer, og hvordan det skal vedligeholdes. Olemme tehneet parhaamme, että Svedbergs suihkukaapin käyttö olisi sinulle upea elämys. Varmistaaksesi suihkukaapin moitteettoman toiminnan, on tärkeää, että asennus ja koeajo tapahtuvan tämän käyttöohjeen mukaisesti. Sähkö- ja LVI-asennukset on annettava ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi. Käyttöohje auttaa sinua nauttimaan suihkukaapin useiden vuosien ajan. Täältä saat perustiedot suihkukaapin toiminnasta ja hoidosta. We have done everything possible to make sure that your Svedbergs shower will be an amazing experience. To get the shower to work correctly it is important that the installation and test run is done according to the assembly instruction and manual. Electricity and water has to be installed by a qualified installer. The manual will help you to use your shower, maintain it in good condition and help you enjoy your product for a long time. Мы постарались сделать все возможное, чтобы душевая кабина Svedbergs доставила вам огромное удовольствие. Для того, чтобы душевая кабина функционировала надлежащем образом, она должна быть установлена и испытана в соответствии с этим руководством. Все электрическое и сантехническое подключение должно выполняться квалифицированным специалистом. Инструкция по пользованию поможет вам наслаждаться душевой кабиной в течение многих лет в будущем. Здесь вы найдете основные сведения по работе душевой кабины и техническим обслуживания. Sid GARANTIVILLKOR / GARANTIVILKÅR / GARANTIVILKÅR / TAKUUEHDOT / GUARANTEE TERMS / ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ Tekniska data / Technical Specifications Elektrisk anslutning / Electrical connections: 230 V, 50 Hz, 1N~ Effekter / Ratings LED-lampor / LED lamps:... 0,006 kw Totalt / Total:... 0,006 kw (1)

2 S Elanslutning S-Box Bas - OBS! Elanslutningen skall utföras som fast installation och skall endast utföras av behörig installatör. - Anslut elledningen från gruppcentral (230 V) till automatiklådan via en allpolig brytare med minst 3mm brytavstånd. - Jordfelsbrytare med max 30 ma utlösningsström är ett krav. Vid installation skall hänsyn tas till zonindelning. Nationella bestämmelser skall följas. - OBS! Kontrollera jordfelsbrytarfunktionen regelbundet. - Duschkabinens märkdata står angivet på dess märkskylt. Märkskylten är applicerad på duschkabinens teknikvägg. - Andra elektriska apparater som producerar ånga eller fukt får inte användas inne i duschkabinen. - Duschkabinen skall potentialutjämnas. Potentialutjämningsledaren skall anslutas till duschkabinens potentialutjämningsklämma. Klämman är märkt med symbolen: Anslutningskabelns längd bör tillgodose att service- och underhållsarbete skall kunna genomföras efter utförd installation. Viktigt att tänka på är att anslutningskabeln skall förläggas fritt så att den inte kan ta någon skada då duschkabinen kan flyttas vid service eller underhåll. Anslutningskabeln skall heller inte förläggas så att den utsätts för onormal vattenpåverkan. Anslutningskabeln får inte rullas ihop eller på annat sätt isoleras. OBS! Elanslutning av högskåpslampa sker i kopplingsbox tak. El-schema till det fasta ledningsnätet Kopplingsbox TRAFO tak SEC 12V L N PRI 230V (2)

3 Vatten- och elanslutning S-Box Bas S Rekommenderad avsättningsyta för el- och vattenanslutning Nedan följer en rekommendation för mått till avsättningsyta för el- och vattenanslutning. Den rekommenderade ytan är bakom ångkabinens högskåp. På så sätt så behöver Du inte göra åverkan på duschkabinen vid installation. Ta hänsyn till nationella installationsregler = totalhöjd kabin = totalhöjd kabin Gäller för: - Vänstervariant - Storlek 150 x 90 och 110 x 90 Gäller för: - Högervariant - Storlek 150 x 90 och 110 x 90 Rekommenderad avsättningsyta för avlopp Avsättningsytan för avloppet gäller för använding av den medskickade avloppssatsen till Din duschkabin Gäller för: - Höger- och vänstervariant - Storlek 150 x 90 Gäller för: - Höger- och vänstervariant - Storlek 110 x 90 (3)

4 S Produktfakta S-Box Bas Funktionskontroll Duschkabinen har genomgått en komplett elsäkerhets- och funktionsprovning innan utleverans. Det är ändå viktigt att duschkabinen testas efter att installationen har genomförts. Nedan finns ett par punkter som är viktiga att tänka på. 1. Kontrollera att inget läckage kommer från blandare, handdusch, takdusch eller duschspray (tillval). Se också till att de fungerar korrekt. Att dusch i Svedbergs duschkabiner Att duscha i Svedbergs duschkabiner är en skön upplevelse men studera följande råd och anvisningar: - Låt inte barn eller personer med bristande kunskap om produkten duscha ensamma utan tillsyn av vuxen. - Se till att inga främmande föremål placeras på duschkaret då detta kan orsak repor på duschkarets ytfinish. - Rengör duschkabinen regelbundet - se under rubriken "Skötsel" sidan 6. - Rör aldrig de elektriska komponenterna. Om problem uppstår, kontakta Er leverantör eller behörig elektriker. - Duschkabinens konstruktion medför att dörren bör lämnas öppen efter användandet. Detta för att tillgodose att duschkabinen ventileras på rätt sätt. Glas Glasväggarna i duschkabinen är av 6 mm härdat säkerhetsglas. Fördelen med härdat glas är att glasskivan spricker i små bitar om olyckan skulle vara framme. Detta minskar personskaderisken jämfört med de långa, vassa skärvor som uppstår när ohärdat glas går sönder. Ventilation Fukt bildas alltid i ett våtutrymme. God ventilation är därför en förutsättning för ett bra inomhusklimat. Tala med expertis på området för att tillse att ventialtionen i Ert hem är tillräckligt. Belysning 2 st LED-lampor á 3 W. Alla lampor har IP-klass 44. (4)

5 Bruksanvisning, S-Box Bas Blandare S-Box Bas är utrustad med en termostatblandare inklusive omkastare. Med termostatvredet ställer du in temperaturen på vattnet i Din ångkabin. Med omkastarens vred kan Du enkelt ställa in vilken duschfunktion som ska vara aktiverad, se bild nedan. Beroende på om Du valt till duschspray eller ej så har S-Box Bas en 2- eller 3-vägsblandare som styr vattenutgången för takdusch, handdusch och spraydusch (tillval). S Handdusch Takdusch Duschspray (tillval) (5)

6 S Skötsel S-Box Bas Duschkabin Att duschkabinen hålls ren och väldoftande är en förutsättning för trivsamma duschar. Rengör därför duschkabinen regelbundet med hjälp av för badrum och ändamålet avsedda rengöringsprodukter. Duschkar Duschkaret rengöres till vardags med en fuktig trasa och milt vanligt förekommande rengöringsmedel. Rengöringsmedlet ska inte ha någon slipeffekt och inte innehålla syror, ammoniak, kaustiksoda eller koncentrerad klorin, då skador på duschkarets ytfinish kan uppstå. En till två gånger om året bör Du vaxa upp finishen på duschkaret med vanligt bil- eller båtvax, detta gör det enklare att sköta den vardagliga rengöringen. Fäll upp sitsen för att få mer utrymme när Du rengör duschkaret, se bild 1. Vid behov rensas avloppet och hårsilen från eventuella föroreningar. 1 Glas Glasen rengöres enklast med vanligt fönsterputsmedel tillsammans med en mjuk trasa. Att spola glasen med kallt vatten efter varje duschtillfälle minskar kalkavlagringarna på duschglasen. Detta underlättar den vardagliga rengöringen. Om kalkavlagringarna är svåra att avlägsna på duschglasen gör Du så här: - Använd 50 C varm hushållsättika; gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa om fläckarna är svåra. Lyft av sitsen och ryggstödet för att få optimal åtkomst att rengöra duschglasen, se bild 2. 2 Teknikvägg Teknikväggen rengöres enklast med vanligt rengöringsmedel tillsammans med en mjuk trasa. Rengöringsmedlet ska inte ha någon slipeffekt och inte innehålla syror, ammoniak, kaustiksoda eller koncentrerad klorin, då skador på teknikväggens ytfinish kan uppstå. Ta för vana att spola teknikväggen med kallt vatten efter varje duschtillfälle för att minska kalkavlagringar, det underlättar den vardagliga rengöringen. Teaksits Vardaglig rengöring av teakträt i Din sits sker lämpligast genom att tvätta av teakribborna med såpa och vatten med en mjuk trasa/svamp. Använd aldrig lösningsmedel då detta kan skada teakribborna. Din sits i teak kan med fördel lämnas obehandlad men Du ska då känna till att utseendet långsamt kommer att "åldras" och därigenom naturligt skiftas till en mer silvergrå nyans. Väljer Du att olja in teaken för att behålla den ursprungliga lystern bör Du upprepa inoljningen årligen för bästa resultat. OBS! Det kan inte uteslutas att att överflödig olja, som inte absorberas av teaken, kan missfärga duschkaret. Lyft därför av sitsen och olja in sitsen på annan lämplig plats. Efter inoljning torkas överflödig olja av med en trasa för att därefter mycket noggrant sköljas i varmt vatten innan sitsen monteras tillbaka i ångkabinen. Sitsen i Er S-Box Bas är tillverkad i äkta teakträ av absolut högsta kvalitét. Den teak som används i Svedbergs produkter är noga utvald från välskötta skogar under kontroll av statliga myndigheter. Teak är ett hårt åldringsbeständigt träslag som används i applikationer där kraven på vattentålighet och hållbarhet är höga. (6)

7 Service S-Box Bas S Duschkabin Bakom högskåpet finns all teknik så som blandare och kopplingsslangar. Om olyckan är framme och Du råkar ut för ett läckage av t.ex. blandaren så är högskåpet demonterbart för att underlätta servicen av tekniken. Beroende på hur Du placerat Din S-Box i badrummet så kan det vara svårt att komma åt att demontera högskåpet. För att underlätta servicen så finns det hjul monterat på duschkarets bakkant. För att flytta ut duschkabinen används en hävarm i framkanten av duschkaret. På så sätt kan duschkabinen förflyttas ut i badrummet för att frigöra arbetsyta som underlättar demontering av högskåpet. För att demontera högskåpet gör Du så här: 1. Ta bort sargen under duschkarets botten. 2. Ta bort glashyllorna i högskåpet. 3. Ta bort trähyllorna i högskåpet genom att slå trähyllorna uppåt ur sina hyllbärare. 4. Skruva bort skruvarna som förankrar högskåpets gavel med taket. 5. Lyft av den yttre gaveln För att flytta på hela duschkabinen med hjälp av hjulen gör Du så här: 1. Ta bort sargen under duschkarets botten, se nr 1 ovan. 2. Med hjälp av en hävarm kan Du flytta hela duschkabinen. (7)

8 N Elanslutning S-Box Bas OBS! Strømtilkoblingen skal utføres som en fast installasjon og den må kun utføres av en autorisert installatør. - Koble strømledningen fra gruppesentral (230 V) til automatikkboksen via en allpolet bryter med minst 3 mm kontaktmellomrom. - Jordfeilbryter med maks. 30 ma utløsningsstrøm er et krav. Ved installasjon skal det tas hensyn til soneinndeling. Nasjonale bestemmelser skal følges. OBS! Kontroller jordfeilbryterens funksjon regelmessig. - Dusjkabinettets merkedata er angitt på merkeskiltet. Merkeskiltet er festet på dusjkabinettets teknikkvegg. - Andre elektriske apparater som produserer damp eller fuktighet kan ikke brukes inne i dusjkabinettet. - Dusjkabinettet skal potensialutjevnes. Potensialutjevningslederen skal kobles til dusjkabinettets potensialutjevningsklemme. Klemmen er merket med symbolet: Tilkoblingskabelens lengde bør være slik at man kan utføre service- og vedlikeholdsarbeid etter utført installasjon. Det er viktig å tenke på at tilkoblingskabelen må legges fritt slik at den ikke kan bli skadet når dusjkabinettet skal flyttes ved service eller vedlikehold. Tilkoblingskabelen må heller ikke legges slik at den utsettes for unormal vannpåvirkning. Tilkoblingskabelen må ikke rulles sammen eller isoleres på annen måte. OBS! Strømtilkobling av høyskapslampe og taklampe skjer i koblingsboks tak. Elskjema for tilkobling til det faste ledningsnettet Koblingsboks TRAFO tak SEC 12V L N PRI 230V (8)

9 Vann- og strømtilkobling S-Box Bas N Anbefalt avsetningsflate for strøm- og vanntilkobling Nedenfor følger en anbefaling for mål til avsetningsflate for strøm- og vanntilkobling. De anbefalte flatene er bak dusjkabinettets høyskap. Dermed trenger du ikke å foreta inngrep på dusjkabinettet ved installasjon. Følg nasjonale installasjonsregler = totalhøyde kabinett = totalhøyde kabinett Gjelder for: - Venstrevariant - Størrelse 150 x 90 og 110 x 90 Gjelder for: - Høyrevariant - Størrelse 150 x 90 og 110 x 90 Anbefalt avsetningsflate for avløp Avsetningsflaten for avløpet gjelder for bruk av det medleverte avløpssettet til dusjkabinettet Gjelder for: - Høyre- og venstrevariant - Størrelse 150 x 90 Gjelder for: - Høyre- og venstrevariant - Størrelse 110 x 90 (9)

10 N Produktfakta S-Box Bas Funksjonskontroll Dusjkabinettet har gjennomgått en komplett elsikkerhets- og funksjonstest før utlevering. Det er likevel viktig at dusjkabinettet testes etter at installasjonen er utført. Nedenfor følger et par punkter som det er viktig å tenke på. 1. Kontroller det ikke er lekkasjer fra blandebatteri, hånddusj, takdusj eller spraydusj (tilvalg). Sjekk også at de fungerer korrekt. Dusje i Svedbergs dusjkabinetter Å dusje i Svedbergs dusjkabinetter er en herlig opplevelse, men her følger likevel noen viktige råd og anvisninger: - ADVARSEL: Ikke la barn bruke dusjkabinettet uten tilsyn eller uten at tilstrekkelige instruksjoner er gitt slik at barnet trygt kan bruke dusjkabinettet og forstå risikoen ved feil bruk. - Pass på at det ikke plasseres fremmedlegemer på dusjkaret ettersom det kan føre til riper på dusjkarets overflatefinish. - Rengjør dusjkabinettet regelmessig - se informasjonen om vedlikehold på side Berør aldri de elektriske komponentene. Hvis det oppstår problemer, kontakt leverandøren eller en autorisert elektriker. - Dusjkabinettets design gjør at døren bør stå åpen etter bruk. Dette for at dusjkabinen bør luftes. Glass Glassveggene i dusjkabinettet er av 6 mm herdet sikkerhetsglass. Fordelen med herdet glass er at glassplaten spekker i små biter dersom ulykken skulle være ute. Dette reduserer risikoen for personskader sammenlignet med de lange, skarpe skårene som oppstår når uherdet glass går i stykker. Ventilasjon Det dannes alltid fuktighet i et våtrom. God ventilasjon er derfor en forutsetning for et godt innendørsklima. Snakk med ekspertisen på området for å sørge for at du har god nok ventilasjon i hjemmet. Belysning 2 LED-lamper á 3 W. Alle lamper har IP-klasse 44. (10)

11 Bruksanvisning, S-Box Bas N Blandebatteri S-Box Bas er utstyrt med et termostatbatteri inkludert omkaster. Med termostatvrideren stiller du inn temperaturen på vannet i dusjkabinettet. Med omkasterens vrider kan du enkelt stille inn hvilken dusjfunksjon som skal være aktivert (se bildet nedenfor). Avhengig av om du har, eller ikke har, tilvalget spraydusj, så har S-Box Bas et to- eller treveisbatteri som styrer vannutgangen for takdusj, hånddusj og spraydusj (tilvalg). Hånddusj Takdusj Spraydusj (tilvalg) (11)

12 N Vedlikehold S-Box Bas Dusjkabinett For å få en herlig dusj er det en forutsetning at dusjkabinettet holdes rent og velduftende. Rengjør derfor dusjkabinettet regelmessig ved hjelp av rengjøringsprodukter som er beregnet for baderom. Dusjkar Dusjkaret rengjøres til hverdags med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel av vanlig type. Rengjøringsmiddelet må ikke ha noen slipeeffekt og ikke inneholde syrer, ammoniakk, kaustisk soda eller konsentrert klorin, ettersom det kan føre til skader på dusjkarets overflatefinish. En til to ganger i året bør du vokse finishen på dusjkaret med vanlig bil- eller båtvoks. Det gjør det enklere å utføre det regelmessige renholdet. Fell opp setet for å få mer plass når du rengjør dusjkaret (se bilde 1). Ved behov renses avløpet og hårsilen for eventuelle forurensninger. 1 Glass Glasset rengjøres enklest med vanlig vinduspussemiddel sammen med en myk klut. Hvis du spyler glasset med kaldt vann etter hver dusj, minsker kalkavleiringene på dusjglasset. Det forenkler det regelmessige renholdet. Hvis det er vanskelig å få bort kalkavleiringene på dusjglasset, gjør du følgende: - Bruk 50 C varm husholdningseddik; gni inn, la virke, skyll bort. Gjenta hvis flekkene er gjenstridige. Løft av setet og ryggstøtten for å få god atkomst til å rengjøre dusjglasset (se bilde 2). 2 Teknikkvegg Teknikkveggen rengjøres enklest med vanlig rengjøringsmiddel sammen med en myk klut. Rengjøringsmiddelet må ikke ha noen slipeeffekt og ikke inneholde syrer, ammoniakk, kaustisk soda eller konsentrert klorin, ettersom det kan føre til skader på teknikkveggens overflatefinish. Gjør det til en vane å spyle teknikkveggen med kaldt vann etter hver dusj for å minske kalkavleiringer. Det forenkler det regelmessige renholdet. Teaksete Det regelmessige renholdet av setets teaktre utfører du ved å vaske av teakribbene med såpe og vann med en myk klut/svamp. Bruk aldri løsemidler ettersom det kan skade teakribbene. Teaksetet kan med fordel forbli ubehandlet, men du skal da være klar over at utseendet langsomt kommer til å "eldes" og at det dermed skifter naturlig til en mer sølvgrå nyanse. Hvis du velger å olje teaken for å beholde den opprinnelige glansen, bør du gjenta innoljingen årlig for å få optimalt resultat. OBS! Det kan ikke utelukkes at overflødig olje, som ikke absorberes av teaken, kan misfarge dusjkaret. Løft derfor av setet og sett det inn med olje på et annet egnet sted. Etter innoljingen tørker du av overflødig olje med en klut og deretter skyller du setet meget grundig i varmt vann før du setter det tilbake i steamkabinettet. Setet i S-Box steamkabinettet er produsert av ekte teaktre av absolutt høyeste kvalitet. Den teaken som anvendes i Svedbergs produkter, er nøye utvalgt fra veldrevne skoger under kontroll av statlige myndigheter. Teak er en hard, aldringsbestandig tresort som brukes når kravene til vannbestandighet og holdbarhet er høye. (12)

13 Service S-Box Bas N Dusjkabinett Bak høyskapet finnes all teknikk, f.eks. blandebatteri og koblingsslanger. Hvis ulykken skulle være ute og det oppstår lekkasje i f.eks. blandebatteriet, så kan du demontere høyskapet slik at det blir enklere å utføre service på teknikken. Avhengig av hvordan du har plassert S-Box i baderommet, kan det være vanskelig å komme til for å demontere høyskapet. For å lette servicen er det montert hjul på dusjkarets bakkant. Når du skal flytte ut steamkabinettet, brukes det en hevarm i fremkant av dusjkaret. På den måten kan steamkabinettet forflyttes ut i baderommet for å frigjøre arbeidsplass som letter demonteringen av høyskapet. Slik demonterer du høyskapet: 1. Ta bort listen under dusjkarets bunn. 2. Ta bort glasshyllene i høyskapet. 3. Ta bort trehyllene i høyskapet ved å slå hyllene oppover og ut av bærerne. 4. Skru ut skruene som forankrer høyskapets endestykke med taket. 5. Løft av det ytre endestykket Slik flytter du hele steamkabinettet ved hjelp av hjulene: 1. Ta bort listen under dusjkarets bunn (se nr. 1 ovenfor). 2. Ved hjelp av en hevarm kan Du flytte hele steamkabinettet. (13)

14 DK Eltilslutning S-Box Bas OBS! Eltilslutningen skal udføres som en fast installation og må kun udføres af en autoriseret elektriker. - Tilslut el ledningen fra gruppecentralen (230 V) til automatikboksen via en flere polers afbryder med mindst 3 mm brydeafstand. - Fejlstrømsafbryder med max 30 ma udløsningsstrøm er et krav. Ved installation skal hensyn tages til zoneinddeling. Nationale bestemmelser skal følges. - OBS! Kontroller fejlstrømsafbryderen jævnligt. - Brusekabinens mærkedata står angivet på mærkeskiltet. Skiltet er appliceret på brusekabinens teknikvæg. - Andre elektriske apparater som afgiver damp eller fugt må ikke bruges inde i brusekabinen. - Brusekabinen skal potentialudjævnes. Potentialudjævningslederen skal tilsluttes til brusekabinens potentialudjævningsklemme. Klemmen er mærket med dette symbol: Tilslutningskabelet bør have en sådan længde, at service- og underholdsarbejde kan gennemføres efter installationen. Det er vigtigt at tænke på, at tilslutningskabelet ligger frit, så brusekabinen kan flyttes ved service. Tilslutningskabelet må heller ikke ligges så at det udsættes for unormal vandpåvirkning. Tilslutningskabelet må ikke rulles sammen eller isoleres. OBS! Tilslutning af højskab- og loftlampe sker i koblingsboks loft. El-skema for tilslutning til det faste ledningsnet Koblingsboks TRAFO loft SEC 12V L N PRI 230V (14)

15 Vand- og eltilslutning S-Box Bas DK Anbefalet afsætningsplads for el- og vandtilslutning Nedenfor findes en anbefaling angående mål til afsætningsplads for el- og vandtilslutning. Afsætningspladsen er bagved brusekabinens højskab. På den måde sikrer du, at den nødvendige plads findes ved installeringen. Følg nationale installeringsregler = samlet højde af kabinen = samlet højde af kabinen Gælder: - Venstrevariant - Str. 150x90 og 110x90 Gælder: - Højrevariant - Str. 150x90 og 110x90. Anbefalet afsætningsplads for afløb Afsætningsplads for afløb gælder ved brug af den medfølgende afløbssats til brusekabinen Gælder: - Højre- og venstrevariant - Str. 150x90 Gælder: - Højre- og venstrevariant - Str. 110x90 (15)

16 DK Produktfakta S-Box Bas Funktionskontrol Brusekabinen har gennemgået en komplet elsikkerheds- og funktionstest inden leverance. Det er dog vigtigt, at den testes efter installeringen er klar. Nedenfor er et par punkter, som det er vigtigt at tænke på. 1. Kontroller at det ikke lækker fra armatur, håndbruser, loftbruser, eller spraybruser (ekstra udstyr). Kontroller også at de fungerer korrekt. At bruge Svedbergs brusekabiner Svedbergs brusekabiner er en dejlig og afslappende form for rekreation, men følg følgende råd og anvisninger: - ADVARSEL: Lad ikke børn anvende dampkabinen uden tilsyn, hvis ikke tilstrækkelige instruktioner er givet, så barnet kan anvende dampkabinen på en sikker måde og forstå risikoen ved fejlagtigt brug. - Se til at uvedkommende ting ikke placeres på brusekarret, da der kan opstå ridser. - Rengør dampkabinen regelmæssigt - se under rubrikken Vedligeholdelse side Rør aldrig de tekniske komponenter. Ved problemer, kontakt leverandør eller autoriseret elektriker. - Brusekabinens konstruktion gør, at døren bør står åben efter brug. Dette for at se til, at kabinen ventileres på den rigtige måde. Glas Glasvæggene er 6 mm hærdet sikkerhedsglas. Fordelen med hærdet glas er, at glasset går i tusind stykker, hvis ulykken er ude. Dette mindsker risikoen for personskader sammenlignet med de lange, skarpe skår, som opstår, når uhærdet glas går i stykker. Ventilation Der opstår altid fugt i et vådrum. God ventilation er derfor en forudsætning for et godt indendørs klima. Tal med et ventilationsfirma for at tjekke, at ventilationen er tilstrækkelig. Belysning 2 stk LED-lamper a 3W. Alle lamper er IP44. (16)

17 Brugsanvisning S-Box Bas DK Armatur S-Box Bas er udrustet med et termostatarmatur inklusiv omkaster. Med termostatvredet indstiller du temperaturen på vandet i din dampkabine. Med omkasterens vred kan du nemt indstille, hvilken brusefunktion, som skal være aktiveret, se billedet nedenfor. Afhængig af om du har spraybruser som ekstra udstyr, så har S-Box Bas et 2- eller 3- vejsarmatur, som styrer vandtilførslen til loftbruser, håndbruser og spraybruser (ekstra udstyr). Håndbruser Loftbruser Spraybruser (ekstra udstyr) (17)

18 DK Vedligeholdelse S-Box Bas Brusekabine At brusekabinen holdes rent og velduftende er en forudsætning for skønnere brusebad. Rengør derfor brusekabinen jævnligt med rengøringsmidler, som er afset for dette. Brusekar Brusekarret rengøres til daglig med en fugtig klud og mildt rengøringsmiddel. Rengøringsmidlet må ikke have slibeeffekt og heller ikke indeholde syrer, ammoniak, kaustiksoda eller koncentreret klorin, da det kan skade karrets overflade. En til to gange om året bør du give overfladen en omgang autovoks; dette gør den daglige rengøring enklere. Slå sædet op for at få mere plads, når du gør karret rent, se billede 1. Afløb og hårsil rengøres efter behov. 1 Glas Vinduespudsemiddel sammen med en blød klud bruges med fordel, når glassene skal tørres af. Skyl glassene af med koldt vand for at mindske kalkaflejringerne på dem. Det gør den daglige rengøring enklere. Hvis det er svært at få kalkpletterne af, gør som følger: - Brug 50 varm husholdningseddike: gnid ind, lad virke, skyl af. Gentag behandlingen til pletterne forsvinder. - Slå sædet op for at få mere plads, når du gør rent, se billede 2. 2 Teknikvæg Teknikvæggen rengøres med almindeligt rengøringsmiddel på en blød klud. Rengøringsmidlet må ikke have slibeeffekt og heller ikke indeholde syrer, ammoniak, kaustiksoda eller koncentreret klorin, da det kan skade teknikvæggens overflade. Gør det gerne til en vane at skylle teknikvæggen af med koldt vand efter hvert brusebad for at mindske kalkaflejringerne. Det gør den daglige rengøring enklere. Teaksæde Den daglige rengøring af træsædet bør være med sæbe og vand på en blød klud/svamp. Brug aldrig løsningsmiddel, da det kan skade træet. Du behøver ikke behandle teaksædet, men du skal tænke på, at udseendet langsomt ændres og skifter til en mere sølvgrå nuance. Hvis du vælger at olie ind sædet for at beholde det oprindelige udseende, bør du gentage behandlingen en gang om året for det bedste resultat. OBS! Det kan ikke ude sluttes, at overflødig olie, som ikke absorberes af træet, kan misfarve brusekarret. Løft derfor sædet af og olie ind det et andet sted. Tør derefter overflødig olie af med en klud og til sidst skyller du efter med varmt vand inden sædet monteres tilbage. Sædet i S-Box dampkabine er fremstillet i ægte teaktræ af absolut bedste kvalitet. Teak som anvendes i Svedbergs produkter er nøje udvalgt fra velplejede skove under kontrol af statslige myndigheder. Teak er en hård træsort, som bruges i produkter der krav på at tåle vand og holdbarhed er høje. (18)

19 Service S-Box Bas DK Brusekabine Bagved højskabet findes al teknik som armatur og koblingsslanger. Hvis der opstår lækage, så kan højskabet demonteres for at forenkle service af teknikken. Afhængig af hvordan du placerer din S-Box i badeværelset, så kan det være svært at komme til at demontere højskabet. For at forenkle servicen er der hjul monteret på brusekarrets kant bagtil. For at flytte brusekabinen bruges en hævearm på karrets forkant. På den måde kan brusekabinen flyttes ud i badeværelset for at frigøre arbejdsplads som forenkler demonteringen af højskabet. For at demontere højskabet gør du så her: 1. Fjern kanten under brusekarrets bund. 2. Fjern glashylderne i højskabet. 3. Fjern træhylderne i højskabet gennem at slå træhylderne opad ud af hyldebærerne. 4. Skru de skruer af som forankrer højskabets gavl med loftet. 5. Løft den ydre gavl af For at flytte hele dampkabinen med hjælp af hjulene, gør du så her: 1. Fjern kanten under brusekarrets bund, se nr 1 ovenfor. 2. Med hjælp af en hævearm kan du flytte hele dampkabinen. (19)

20 FI Sähköliitäntä S-Box Bas - HUOM! Sähköliitäntä tehdään kiinteästi ja sen saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja. - Liitä sähköjohto ryhmäkeskuksesta (230V) ohjauskeskukseen moninapaisen kytkimen kautta vähintään 3 mm katkaisuvälillä. - Vikavirtakytkin, jossa on enintään 30 ma katkaisuvirta, on pakollinen. Asennuksessa on huomioitava vyöhykejako. Huomioi kansalliset vaatimukset. - HUOM! Tarkasta vikavirtakytkimen toimivuus säännöllisesti. - Suihkukaapin merkkikohtaiset tiedot on ilmoitettu kyltissä, jonka löydät kaapin tekniikkaseinästä. - Muita elektronisia laitteita, jotka tuottavat höyryä tai kosteutta, ei saa käyttää suihkukaapissa. - Suihkukaapille on tehtävä potentiaalintasaus. Potentiaalintasausjohdin liitetään suihkukaapin potentiaalintasausliittimeen. Liitin on merkitty symbolilla Liitäntäjohdolla on oltava tarpeeksi pituutta mahdollistamaan huolto- ja ylläpitotoimenpiteet asennuksen jälkeen. Huomaa, että liitäntäjohdon tulee sijaita vapaasti, ettei suihkukaapin huollon yhteydessä aiheudu vahinkoa, jos suihkukaappia siirretään pois paikoiltaan. Liitäntäjohto ei myöskään saa sijaita niin, että sillä on vaarana joutua kosketuksiin veden kanssa. Liitäntäjohtoa ei saa keriä yhteen tai eristää muulla tavoin. HUOM! Avohyllyn ja kattovalaisimen sähköliitäntä tehdään kytkentärasiaan, joka sijaitsee kaapin katolla. Sähkökaavio kiinteälle sähköverkolle Liitännät MUUNTAJA katto SEC 12V L N PRI 230V (20)

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

DIMAS CS 2512. Svenska... 3. Norsk... 19. Dansk... 35. Suomi... 51

DIMAS CS 2512. Svenska... 3. Norsk... 19. Dansk... 35. Suomi... 51 DIMAS CS 2512 Svenska... 3 Norsk... 19 Dansk... 35 Suomi... 51 Bruksanvisning CS 2512 Innehåll Svenska Innehåll Symbolförklaring... 5 Säkerhetsinstruktioner... 6 Inledning... 7 Vad är vad... 8 Tekniska

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso KBIP600 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Detaljer

Tørketrommel Torktumlare Tørretumbler Kuivausrumpu MAXI 60TC MAXI 65EC BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE. DANSK Brugsanvisning

Tørketrommel Torktumlare Tørretumbler Kuivausrumpu MAXI 60TC MAXI 65EC BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE. DANSK Brugsanvisning N BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE N S DK SF Tørketrommel Torktumlare Tørretumbler Kuivausrumpu MAXI 60TC MAXI 65EC NORSK Bruksanvisning SVENSK Bruksanvisning DANSK Brugsanvisning SUOMI Käyttöohje

Detaljer

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 3 EGENSKAPER... 4 INSTALLATION... 5 ANVÄNDING... 8 UNDERHÅLL... 10 INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 12 APPARATBESKRIVELSE...

Detaljer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer FN 196 A da sv no en Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer da-register 1-12 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Elektriske forbindelser.../2

Detaljer

.BODIFTUFS 5IFSNFY, Dansk Norsk 4WFOTLB 1

.BODIFTUFS 5IFSNFY, Dansk Norsk 4WFOTLB 1 Dansk Norsk 1 D D 510 510 Fig.1 116 18.5 ø120 Optional 25 96 239 20 115 20 224 45 45 B 25 182 150 100 67 505 A max 80 cm CM 50 60 70 90 A 460 560 660 860 B 410 510 610 810 Fig.2 Fig.3 2 Fig.4 Fig.5 1 2

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger FROSTFRI DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 11 Ret til ændringer uden varsel

Detaljer

Indholdsfortegnelse, dansk Innehållsförteckning, svensk Innholdsfortegnelse, norsk

Indholdsfortegnelse, dansk Innehållsförteckning, svensk Innholdsfortegnelse, norsk Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger....3-5 HWAM Autopilot IHS TM... 6 Installationsvejledning.... 7 Fjernbetjening... 10 Fyringsvejledning - træ... 12 Generelt om fyring.... 13 Vedligeholdelse.... 14

Detaljer

Luftrenser til innendørs bruk

Luftrenser til innendørs bruk REN S AP-4 LUFTRENSER TIL INNENDØRS BRUK BRUKSANVISNING Luftrenser til innendørs bruk Bruksanvisning Modell: REN S AP-4 Serie: REN Takk for at du har valgt vår luftrenser Vær vennlig å lese bruksanvisningen

Detaljer

Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use. OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use.

Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use. OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use. MAX MIN OFF COOL ON 0 SPEED 3 2 1 OFF SWING ON Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use Model: CL48PM Power rating:

Detaljer

Din bruksanvisning HOTPOINT LFD 11H133 X DE/SK http://no.yourpdfguides.com/dref/5590871

Din bruksanvisning HOTPOINT LFD 11H133 X DE/SK http://no.yourpdfguides.com/dref/5590871 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MWF 200 W http://no.yourpdfguides.com/dref/4966873

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MWF 200 W http://no.yourpdfguides.com/dref/4966873 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska

Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska 1 A B max 90 cm Fig.1 20 B A 265 A Fig.2 Fig.3 A D C B A Fig.4 B 2 1 2 C A B Fig.5 Fig.6 Fig.7 Fig.8 B C D E A Fig.9 3 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING... 6 4. DAGLIG BRUG...7 5. RÅD OG TIP...8 6.

Detaljer

Din manual BRANDT FC-200CW http://sv.yourpdfguides.com/dref/5474419

Din manual BRANDT FC-200CW http://sv.yourpdfguides.com/dref/5474419 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BRANDT FC-200CW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

MYSON FHM. Golvvärmematta Gulvvarmematte Gulvvarmemåtte Lattialämmitysmatto. Installationsmanual Installeringshåndbok Installationsmanual Asennusohje

MYSON FHM. Golvvärmematta Gulvvarmematte Gulvvarmemåtte Lattialämmitysmatto. Installationsmanual Installeringshåndbok Installationsmanual Asennusohje Golvvärmematta Gulvvarmematte Gulvvarmemåtte Lattialämmitysmatto SE NO DK FI Installationsmanual Installeringshåndbok Installationsmanual Asennusohje www.myson.se SE Installationsmanual DK Installationsmanual

Detaljer

Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge

Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge Norsk Svensk Suomi English Kjølehjørne Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Funksjoner s 3 Før montering

Detaljer

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN232230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Compound Mitre Saw. Art.no. Model 18-3027 J1x-JF2-210/20-UK 30-9012 J1x-JF2-210/20. Kap & Geringssåg Kapp- & Gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha SVENSKA

Compound Mitre Saw. Art.no. Model 18-3027 J1x-JF2-210/20-UK 30-9012 J1x-JF2-210/20. Kap & Geringssåg Kapp- & Gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha SVENSKA Compound Mitre Saw Kap & Geringssåg Kapp- & Gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment.

Detaljer

RONDA 600 PLUS DK: Emhætte - Brugsvejledning Side 2 SE: Köksfläkt Bruksanvisning Sida 9 NO: Ventilatorhette - Bruksanvisning Side 16

RONDA 600 PLUS DK: Emhætte - Brugsvejledning Side 2 SE: Köksfläkt Bruksanvisning Sida 9 NO: Ventilatorhette - Bruksanvisning Side 16 RONDA 600 PLUS DK: Emhætte - Brugsvejledning Side 2 SE: Köksfläkt Bruksanvisning Sida 9 NO: Ventilatorhette - Bruksanvisning Side 16 1 BESKRIVELSE AF PRODUKTET 1-Aftrækskanal 2-Kontrolpanel 3-Chassis 4-Stålfilter

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE DW60

LAGAN DK NO FI SE DW60 LGN DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 22 SUOMI 39 SVENSK 57 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Opvaskeprogrammer 7 Brug af apparatet 7 Indstilling af blødgøringsanlæg 8 Brug

Detaljer

S INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

S INSTALLATION OCH ANVÄNDNING S N INSTALLATION OCH ANVÄNDNING Notering för installation: Avståndet mellan kokkärl och nedre delen av fläkten får inte vara under 50 cm för elektriska plattor, och minst 65 cm för gasplattor, eller blandade

Detaljer