Onyx. Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Onyx. Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING"

Transkript

1 Onyx Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING

2 Svenska Svenska Säkerhetsåtgärder När elektriska apparater ska användas förutsätts att användaren vidtar vissa grundläggande åtgärder för säker användning. Läs noga igenom och följ nedanstående instruktioner. 1. Läs noga igenom anvisningarna innan apparaten används, och förvara dem lättåtkomligt. 2. Fritösen får inte användas utan olja. 3. För att fritösen ska fungera på rätt sätt måste tillräcklig mängd olja fyllas på (minimum: 2,0 l, max: 2,5 l, följ markeringarna). 4. Koppla ifrån apparaten efter att den använts. 5. För att undvika el-stöt får apparaten och/eller el-kabeln aldrig placeras i vatten eller annan vätska. 6. Denna apparat är inte konstruerad för att användas i fuktiga miljöer. 7. Försiktighet: Använd handtagen för att flytta fritösen. 8. Vänta tills fritösen har kopplats från och svalnat helt innan den flyttas eller rengörs. Det kan ta mellan två till tre timmar innan apparaten svalnat. 9. För att undvika att få överbliven ånga i ansikte och på händer ska du vara försiktig när locket till fritösen öppnas och/eller du använder fritösen. 10. Fritösen får endast användas av vuxna. Var extra uppmärksam om det finns barn i närheten av apparaten. 11. Fritösen ska hållas utom räckhåll för barn. 12. Använd aldrig fritösen om sladd eller kontakt är skadade, eller om apparaten inte fungerar som den ska eller om den har tappats eller skadats på något sätt. Lämna apparaten till närmsta Coop butik. 13. Placera el-kabeln på sådant sätt att den, så långt det är möjligt, inte kan fastna och/eller trassla in sig. För att undvika skador ska el-kabeln hållas borta från värmekällor. 14. Fritösen ska placeras på en plan och värmetålig plats. 15. Använd inte apparaten i trånga utrymmen (skåp eller hylla) eller nära värmekällor (el-spis, gas-spis, ugn, mikrovågsugn...). 16. Fritösen ska placeras fristående för bästa ventilation runt apparaten. När apparaten används ska lättantändliga material (servetter, gardiner, etc.) hållas på avstånd. 17. Använd inte tillbehör som inte rekommenderats eller levererats av tillverkaren. 18. Denna fritös är endast avsedd för hemmabruk inom hus. 19. Rör inte vid varma ytor. Använd handtag och knoppar. 20. Skydda dig mot el-stötar. Placera aldrig el-kabeln, kontakten eller fritösen i vatten eller annan vätska. 21. Mixtra ALDRIG med resistensen i behållaren, och håll den ren för bästa värmeledningsförmåga. 22. Använd inte apparaten om kontakten eller el-kabeln är skadad, om den inte fungerar som den ska eller om den är skadad. Om el-kabeln är skadad ska den genast bytas ut av tillverkaren, avsedd serviceverkstad eller reparatör med behörighet från tillverkaren. Kontakta din återförsäljare. 23. Kontrollera alltid att behållaren är låst när fritösen används (se instruktionerna). Förvara dessa instruktioner Kommentarer - Innan apparaten används för första gången ska aluminiumbehållaren och fritöskorgen rengöras i varmt diskvatten. Torka av behållaren noga för att bibehålla den i bra skick. Behållaren ska tas av från basen. Lyft behållaren i de två handtagen. När den sätts tillbaka på basen ska den placeras med MIN/MAXetiketten synlig i behållarens bakre del. - Anslut endast till 220~240 V vägguttag. - Anslut aldrig apparaten till ett vägguttag om den är tom på olja eller fett. Det kan förstöra fritösen. - Denna fritös har en värme-säkerhetsfunktion. Om det verkar som om den elektroniska termostaten är skadad kommer strömförsörjningen automatiskt att brytas, för att undvika överhettning. - Kontakta din återförsäljare om någon incident inträffar. - För säker användning får inte fritösen överfyllas. Följ instruktionerna och använd inga andra tillbehör än korgen. 2 3

3 Svenska Svenska Försiktighet - För att förhindra olycksrisk eller eldsvåda ska fritösen alltid kopplas bort från vägguttaget när den inte används. - Fritösen har medvetet utrustats med en kort el-kabel för att undvika de risker som finns med löst hängande el-kabel som man kan fastna i eller snubbla över. - Fritösen får inte användas tillsammans med förlängningskabel. - Kontakten som levereras med fritösen är jordad. Den får ej bytas ut. Kontakta återförsäljaren om problem uppstår. Detta är en viktig säkerhetsåtgärd. Lär känna fritösen Behållare För att ta bort behållaren måste du först ta bort korgen. Lyft handtaget och dra uppåt. Enhet för frigörning av locket Denna konstruktion gör att locket kan öppnas enkelt och säkert. Tryck ner knappen bestämt och locket öppnas automatiskt. Var försiktig! Du kan skålla händerna på den ånga som avges från apparaten (under och efter användning). Ta bort eller stänga locket För att ta bort locket frigör du spärren och placerar locket vertikalt. Dra sedan uppåt. När locket ska stängas trycker du försiktigt på det så låses det automatiskt. Under och efter att du använt apparaten bör du använda grillhandskar för att undvika att bränna dig på ångan som kommer från apparaten. Kommentar: Innan apparaten används första gången ska korgen och behållaren noga rengöras i varmt diskvatten. Därefter torkas den ordentligt med en mjuk trasa. 1. Knapp för kontroll av korgen (upp och ner) 2. Kontroll för korg-handtaget 3. Frityrkorg 4. Knapp för att öppna locket 5. Elektronisk termostat & timer 6. Fritöskåpa 7. Lock-fönster 8. Filtreringssystem 9. Bakre kabelskydd 10. El-kabel Handtag till frityrkorg Detta mycket praktiska system gör att du kan höja eller sänka korgen medan locket är stängt. Lyft handtaget: Korgen höjs. Sänk handtaget: Korgen sänks. Flytta handtaget till horisontell position för att ta ur korgen. Filtreringssystem Locket har ett effektivt filtreringssystem som fångar upp oljepartiklar i ångan. Filtret bör bytas ut när fritösen använts gånger. Ta bort locket för att kunna byta filter. Tryck på klämman och ta bort filterskyddet för att kunna byta det. Ta ur det gamla filtret och sätt i ett nytt. Du kan köpa nya filter på Coop. Lock-fönster Torka av lockets insida med lite olja för att motverka kondens. Det gör det lättare att följa tillagningsprocessen. Justerbar elektronisk termostat och belysningsindikator Den elektroniska termostaten har tre förinställda temperaturer, 150, och. Detta gör att du kan välja den temperatur som är bäst lämpad till den mat som ska friteras. Temperatur En belyst temperaturindikator tänds automatiskt så snart temperaturen stiger och börjar blinka när inställd temperatur har uppnåtts. Strömindikator En lampa tänds så snart apparaten används. 4 5

4 Svenska Svenska Tillagningstider Tillagningstiderna här nedan är ungefärliga och ska anpassas efter mängden mat, storlek och personlig smak för det som tillagas. Mat Svamp Råa kycklingdelar Frusna, förkokta kycklingdelar Hela räkor Fiskbitar Rå fiskfilé Fryst fiskfilé Pommes frites Frysta pommes frites Strimlad ost Frusen, skivad torsk Forell Räkbitar Fiskpinnar Kalvbitar Potatiskroketter Potatissufflé Chips Äppelbitar Spröda Djupfryst mat Temperatur Tid 3-5 min min 4-5 min 2-4 min 3-5 min 5 min 7-8 min 8-10 min min 2-4 min 3-5 min 3-5 min 2-4 min 3-4 min 3-4 min 3-4 min 3-4 min 3-4 min 2-4 min 2-4 min 3-8 min Använda fritösen Kontrollera att behållaren är helt torr och korrekt placerad på fritösen innan du använder den. Använd alltid fritösen på en stabil, plan, värmetålig yta och aldrig nära kanten eller hörn. 1. Använd handtaget för att ta bort korgen. 2. Häll i 2,0-2,5 l olja i fritösen. Oljenivån ska vara mellan markeringarna MAX och MIN i behållaren. Använd endast vegetabilisk olja av bra kvalitet. Fritera inte med margarin, olivolja eller animaliskt fett, eftersom dessa ämnen ryker vid låg temperatur. Starta aldrig fritösen när behållaren är tom. Fyll alltid på olja innan du startar den. Fyll aldrig på vatten eller annan vätska på oljan. Det kan göra så att den heta oljan stänker. 3. Torka av fönstrets insida med lite olja. 4. Anslut till ström och ställ in termostaten på önskad temperatur. Ljusindikatorn blinkar när önskad temperatur har uppnåtts. Till/från-indikatorn förblir tänd tills apparaten kopplas ur vägguttaget. Använd aldrig fritösen under en huv eller ett skåp. De kan skadas av ångan som avges från apparaten. 5. Placera maten i korgen så snart som möjligt. -För mycket mat sänker oljans temperatur. Det gör att maten absorberar oljan och tillagas dåligt. Överfyll aldrig korgen. Fyll den endast till 2/3. -Se till att maten är så torr som möjligt genom att avlägsna överflödig fukt eller is som kan orsaka att oljan stänker. 6. Placera korgen i fritösen (kontrollera att behållarens öppning är motställd i förhållande till skåran i framkant) och stäng locket. Ställ in termostaten genom att trycka in knappen för önskad temperatur. Sänk ner korgen när önskad temperatur har uppnåtts. Fyll inte på vatten eller fukta matvarorna (även lite vatten kan orsaka att oljan stänker). 7. När tillagningen är klar så ställ in strömbrytaren på OFF. Öppna locket. Lyft korgen genom att höja locket och ta bort korgen från oljan. Töm den för att bli av med överflödig olja och vrid den till tömmningsposition. Maten är normalt sett färdig när den är gyllenbrun och flyter på ytan. 8. Om du vill fritera en andra gång direkt efter den första så sätt tillbaka korgen i behållaren och börja om från steg 4. Fyll på olja vid behov, så att nivån är strax under MAX. 9. När matlagningen är färdig, ställer du strömbrytaren i läge "OFF". Sänk ner locket, koppla ifrån apparaten från vägguttaget och låt oljan svalna innan du tömmer ut oljan och rengör behållaren. 10. När fritösen är igång ska locket vara stängt. Ånga kan strömma ut när locket öppnas. Använd skyddshandskar. Kommentarer: I inledningen av matlagningen kan ånga samlas på insidan av fönstret. Det försvinner efter att fönstret tvättats ordentligt, sedan torkats och oljats in lätt. Ha inte händerna i närheten av filterskyddet under tillagning. Het ånga kan avges. Råd 1. Använd endast köksredskap i metall, med isolerade handtag, när du arbetar med het olja. 2. Var extra uppmärksam om det finns barn i närheten av fritösen. 3. Välj temperatur baserat på vad som ska tillagas. Som allmän regel behöver förlagad mat kortare tillagningstid vid högre temperatur än råa matvaror. 4. Oljan behöver bytas när: - Den är mörk - Avger kraftig doft - Ryker mycket under tillagning - Skummar kraftigt vid tillagning Var försiktig: Kokande olja. Följ alla anvisningar från tillverkaren. 7

5 Svenska Svenska Skötsel och underhåll 1. Låt oljan svalna helt. Olja och fett bibehåller värmen länge. Flytta inte fritösen när oljan är varm. 2. Oljan kan återanvändas många gånger. Bäst resultat får du om fritösen alltid hålls redo för att användas, fylld med filtrerad olja och locket stängt. 3. Oljan ska filtreras efter varje gång. 4. Efter att oljan filtrerats ska fritösen torkas av med papper, därefter en varm, lätt fuktad trasa och sedan med en torr trasa. Använd aldrig produkter med slipmedel eller metalliska rengöringsprodukter. Det kan repa behållarens ytor. 5. Apparatens utsida kan torkas ren med en varm trasa (eller svamp). Använd inte produkter med slipmedel eller hårda svampar. 6. Korgen ska rengöras i varmt diskvatten. Korgen (och handtaget) kan diskas i diskmaskin. 7. Byt ut filtret efter att fritösen använts gånger, för att minska dofterna. Använd aldrig fritösen utan filter. Fritösen behöver inte något annat underhåll än rengöring. Basen: Rengör utsidan med en mjuk, torr trasa. Korgen: Rengör korgen och handtaget i varmt diskvatten. Skölj av och torka. Locket: Torka av det med en torr trasa. Placera aldrig locket och filtret i vatten. Kolfiltret förstörs och kommer att sluta fungera. Ta bort filtret innan locket rengörs. Teknisk information Effekt: W Kapacitet: 2,5 l/1 kg pommes frites 220~240 V~50 Hz Aluminiumskål Efter service Inga delar i apparaten kan repareras av användaren. Om den fungerar dåligt så kontrollera följande: -Att instruktionerna har följts korrekt. -Att säkring/jordfelsbrytare inte har löst ut. Kontakta din återförsäljare om den likväl inte fungerar. Garanti Om någon defekt skulle uppstå på apparaten inom 2 år från inköpsdatum åtgärdas felet via utbyte av produkten under förutsättning att den har använts och underhållits enligt dessa instruktioner, inte har utsatts för felaktig användning eller missbrukats på något sätt. 8 9

6 Dansk Dansk Sikkerhedsforanstaltninger Brug af elapparater forudsætter, at brugeren træffer en række grundlæggende foranstaltninger for at forebygge fare. Læs og overhold nedenstående sikkerhedsanvisinger. 1. Læs disse anvisninger grundigt, inden frituren tages i brug, og opbevar dem, så de er inden for rækkevidde. 2. Lad være med at bruge frituren uden olie. 3. For at fungere korrekt skal frituren påfyldes en tilstrækkelig mængde olie (min.: 2,0 l, maks.: 2,5 l. Aflæs indikatorerne). 4. Tag stikket til frituren ud af stikkontakten efter tilberedning. 5. For at undgå elektrisk stød må ingen del af frituren og/eller netledningen nedsænkes i vand eller anden væske. 6. Denne friture er ikke konstrueret til brug i fugtige miljøer. 7. Bemærk:Brug håndtagene på siderne til at flytte frituregryden. 8. Vent, til stikket til frituren er taget ud af stikkontakten, og den har afkølet helt, inden du rengør eller flytter den. Afkøling kan tage mellem 2fi til 3 timer. 9. For at undgå at blive udsat for restdamp skal du passe på ikke at flytte ansigtet eller hænderne ind over frituren, når du åbner den eller bruger den. 10. Denne friture må kun bruges af ansvarlige voksne. Vær særligt påpasselig, hvis børn opholder sig i nærheden af frituren. 11. Hold frituren uden for børns rækkevidde. 12. Brug aldrig frituregryden, hvis ledning eller stik er beskadiget, eller efter der er forekommet fejl i apparatet, eller efter det er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde. Returner apparatet til nærmeste Coop butik. 13. Anbring netledningen på en sådan måde, at det i størst muligt omfang undgås, at man utilsigtet kan blive indfanget i den. Netledningen bør anbringes på afstand af enhver varmekilde for at undgå, at den bliver flosset. 14. Frituren bør anbringes på en flad, varmebestandig overflade. 15. Brug ikke frituren på et område med begrænset plads (skabe, hylder) eller i nærheden af en varmekilde (el-, gaskomfur, ovn, mikrobølgeown...). 16. Frituren bør anbringes på et ryddet område, så der er fri luftcirkulation rundt om den. Undgå under brug af frituren, at den kommer i berøring med brændbare materialer (servietter, gardiner osv.). 17. Lad være med at bruge andet tilbehør end det, der medfølger fra fabrikken. 18. Denne friture er konstrueret til brug i hjemmet. 19. Berør aldrig varme overflader. Brug håndtag eller greb. 20. For at beskytte dig selv mod elektrisk stød må du aldrig komme netledningen, netstikket eller frituren i vand eller andre væsker. 21. Pil ALDRIG ved modstanden anbragt inden i karret, og sørg for at holde den ren for at give en bedre varmeledning. 22. Undgå at anvende frituren, hvis netledning eller stik er beskadiget, eller hvis frituren ikke virker, som den skal, eller er beskadiget på nogen måde. Hvis netledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, et aut. serviceværksted eller en elinstallatør godkendt af fabrikanten. Kontakt forhandleren. 23. Sørg altid for, at karret er låst, når frituren bruges (se vejledningen). Overhold disse anvisninger. Kommentarer - Inden frituren bruges første gang, skal aluminiumskarret og kurven skylles i varmt sæbevand. Tør karret omhyggeligt af for at holde det i god stand. Karret bør fjernes fra huset. Løft karret i de to håndtag. Sæt karret på plads igen, og anbring det i huset, så mærkaten MIN/MAX (MIN./MAKS.) er synlig på bagsiden af karret. - Slut frituren til en 220~240 V stikkontakt. - Sæt aldrig stikket til frituren i stikkontakten, hvis der ikke er olie eller fedt i den, fordi det medfører stærk beskadigelse af frituren. - Denne friture er forsynet med en varmesikringsfunktion. Hvis den elektroniske termostat forekommer beskadiget, slås strømforsyningen automatisk fra for at undgå overophedning. - Hvis dette forekommer, skal du kontakte forhandleren. - Af sikkerhedsgrunde må frituren ikke overfyldes. Følg anvisningerne, og lad være med at bruge andet tilbehør end kurven. 2 3

7 Dansk Dansk Forsigtig - For at forebygge ulykker eller brand skal stikket til frituren altid tages ud af stikkontakten, når den ikke er i brug. - Frituren er helt bevidst forsynet med en kort netledning for at undgå den risiko, der er forbundet med en nedhængende ledning, der utilsigtet kan blive rykket i, så der opstår fare. - Lad være med at bruge forlængerledning sammen med frituren. - Stikket, der leveres sammen med frituren, er jordforbundet. Lad være med at udskifte det. Hvis der er problemer, så kontakt forhandleren. Dette er en meget vigtig sikkerhedsforanstaltning. Lær din friture at kende Kar Karret fjernes ved fjerne kurven, løfte i håndtaget, og så trække opad. Lågudløser Lågudløserens konstruktion gør det muligt at åbne låget hurtigt og sikkert. Tryk knappen hårdt ned, hvorefter låget åbnes automatisk. Vær opmærksom på dampudslip fra maskinen (under og efter brug), fordi det evt. kan skolde hænderne. Sådan fjernes og lukkes låget Låget fjernes ved at låse udløsersystemet op og anbringe låget i vandret stilling og så trække opad. Når du lukker låget, skal du trykke let på det, hvorefter det låses automatisk. Under og efter brug skal du anvende en ovnhandske for at undgå at blive forbrændt af dampen, der slipper ud af lågets åbninger. Kommentar: Inden frituren bruges første gang, skal kurven og karret rengøres i varmt sæbevand og efterfølgende tørres grundigt af med en blød klud. 1. Kontrolknap til kurvehåndtag (op og ned) 2. Kurvehåndtag 3. Friturekurv 4. Lågåbningsknap 5. Elektronisk termostat & timer 6. Friturehus 7. Lågvindue 8. Filtreringssystem 9. Bageste netledningsafskærmning 10. Netledning Kurvehåndtag Dette meget praktiske system gør det muligt for dig at hæve eller sænke friturekurven med låget lukket. Når du hæver håndtaget, hæves kurven. Når du sænker håndtaget, sænkes kurven. Kurven fjernes ved at flytte håndtaget til vandret stilling. Filtreringssystem Låget rummer sit eget effektive filtreringssystem, der opfanger oliepartikler i dampen. Efter ganges brug bør filtret udskiftes. Fjern låget på frituren for at udskifte filtret. Filtret udskiftes ved at trykke på clipsen og fjerne filterbeskytterlåget. Fjern derefter det gamle filter, og udskift det med et nyt filter. Du kan købe nye filtre i den lokale Coopforretning. Lågvinduer Gnid lågets inderside ind i lidt olie for at undgå fortætning af damp, og så du bedre kan følge tilberedningsprocessen. Justerbar elektronisk termostat og driftsindikatorlampe. Den elektroniske termostat har tre forudindstillede temperaturer,150 grader, 170 grader og 190 grader, der gør det muligt for dig at vælge den temperatur, der passer bedst til den mad, du tilbereder. Temperatur En temperaturindikatorlampe bliver tændt automatisk, når temperaturen begynder at stige, og den blinker, når den ønskede temperatur er opnået. Strømindikator Et indikatorlampe bliver tændt automatisk, når frituren er i brug. 4 5

8 Dansk Dansk Nogle tilberedningstider Nedenstående tilberedningstider er vejledende og bør tilpasses til mængden og størrelsen på de madvarer, der skal tilberedes, og din personlige smag. Madvarer Champignon Rå kyllingstykker Frosne, forstegte kyllingstykker Hele rejer Fiskestykker Rå fiskefiletter Frosne fiskefiletter Pommes frites Frosne pommes frites Osteringe Frosset torsk i skiver Ørred Rejeringe Fiskepinde Kalvebeignets Kartoffelkroketter Kartoffelsoufflé Chips Æbleringe Crunchies Frosne madvarer Temperatur 150_ Tid 3-5 min min. 4-5 min. 2-4 min. 3-5 min. 5 min. 7-8 min min min. 2-4 min. 3-5 min. 3-5 min. 2-4 min. 3-4 min. 3-4 min. 3-4 min. 3-4 min. 3-4 min. 2-4 min. 2-4 min. 3-8 min. Sådan bruges frituren Inden brug skal du sikre dig, at karret er fuldstændig tørt og anbragt korrekt i frituren. Brug altid frituren på en stabil, plan, varmebestandig overflade og aldrig nær en kant eller et hjørne. 1. Brug håndtaget til at fjerne kurven. 2. Hæld 2,0-2,5 l olie i frituren. Olieniveauet skal stå mellem afmærkningerne MAX og MIN på karret. Brug vegetabilsk olie af god kvalitet. Det anbefales ikke at bruge frituren med smør, margarine, olivenolie eller animalsk fedtstof, da disse fedtstoffer udvikler røg ved lave temperaturer. Tænd aldrig for frituren, når karret er tomt. Fyld altid olie på frituren, inden du tænder for den Tilsæt aldrig vand eller andre væsker til olien. Dette kan forårsage udsprøjtning af kogende olie Gnid indersiden af vinduet ind i lidt olie. 4. Slut strømmen til, og indstil termostaten på den ønskede temperatur. Indikatorlampen blinker, når temperaturen er nået. Tænd-/slukindikatoren forbliver tændt, til stikket til frituren tages ud af stikkontakten. Brug aldrig frituren under en emhætte eller et skab. Dampen, der udvikles, kan beskadige dem. 5. Kom madvarerne i kurven så hurtigt som muligt. -For mange madvarer sænker oliens temperatur og medfører, at madvarerne opsuger olien og derfor bliver tilberedt dårligt. Fyld aldrig for meget i kurven. Vi anbefaler, at den kun fyldes 2/3. -Sørg for, at maden er så tør som mulig ved at fjerne overskydende væde eller isstykker, der kan forårsage udsprøjt af olie. 6. Anbring kurven i frituren (sørg for, at karrets åbning er placeret modsat i forhold til hakket på friturens forkant), og luk låget. Indstil termostaten ved at trykke på den ønskede temperaturknap. Sænk kurvens håndtag, når den ønskede tilberedningstemperatur er nået. Tilsæt ikke vand eller fugtige ting (selv små dråber vand kan medføre udsprøjt af olie). 7. Efter tilberedning skal tænd-/slukknappen sættes i stillingen OFF (FRA). Åbn låget. Løft kurven ved at hæve låget og tage den op af olien. Tøm den for at fjerne overskydende olie, og drej den til afdrypningsstilling. Maden er normalt klar, når den er brunet og flyder op til overfladen. 8. Hvis du ønsker at bruge frituren igen straks efter første brug. Sæt kurven på plads i karret igen, og start fra trin 4. Tilsæt olie om nødvendigt til et niveau lige under indikatoren for MAX. 9. Når du er færdig med tilberedningen, skal du trykke tænd-/slukknappen til stillingen OFF (FRA), sænke låget, tage stikket ud af stikkontakten og lade olien afkøle helt, inden du bortskaffer olien og vasker kurven. 10. Hold altid låget lukket, når frituren er i brug. Når låget åbnes, slipper der damp ud. Brug ovnhandsker. Kommentarer: I løbet af de første minutter af tilberedningen kan der sætte sig damp på indersiden af vinduet. Dampen forsvinder, efter vinduet er blevet vasket grundigt, tørret og gnedet ind i lidt olie. Hold dig på afstand af filterbeskytteren under tilberedning, fordi der kan slippe varm damp ud. Gode råd 1. Brug kun køkkenredskaber af metal med isolerede håndtag, når du har med varm olie at gøre. 2. Hold godt øje med børn i nærheden, når du bruger frituren. 3. Vælg tilberedningstemperatur efter den mad, der skal tilberedes. Generelt er der ved forstegte madvarer brug for kortere tilberedningstid med en højere temperatur, end det er tilfældet med madvarer, der er helt rå. 4. Det er på høje tid at skifte olie, når: - Den er mørk - Den afgiver en kraftig lugt - Den afgiver en masse røg under tilberedning - Den skummer for meget under tilberedning Forsigtig: Kogende olie! Læs, og følg alle producentens anvisninger. 7

9 Dansk Dansk Pleje og vedligeholdelse 1 Lad olien afkøle fuldstændigt. Olie og fedtstoffer holder på varmen lang tid efter brug. Lad være med at flytte frituren, mens olien stadig er varm. 2. Olien kan genbruges adskillige gange. For at få de bedste resultater skal du altid holde frituren klar til brug i form af at opbevare kold, filtreret olie i den og holde låget lukket. 3. Olien skal filtreres efter hver brug. 4. Efter filtrering af olien skal frituren aftørres med køkkenrulle, derefter med en varm, fugtig klud og til sidst med en tør klud. Brug aldrig slibende rengøringsmidler eller metalsvampe, fordi de kan ridse aluminiumsoverfladen på karret. 5. Friturens yderside kan rengøres med en varm klud (eller svamp). Undgå at bruge slibende rengøringsmidler eller metalsvampe. 6. Kurven bør vaskes i varmt sæbevand. Kurven (og dens håndtag) kan gå i opvaskemaskinen. 7. Efter ganges brug bør filtret udskiftes for at reducere dårlig lugt. Brug aldrig frituren uden filter. Der er ikke behov for særlig vedligeholdelse på frituren bortset fra rengøring. Huset: Rengør ydersiden med en blød, tør klud. Kurven: Vask kurven og håndtaget i varmt sæbevand. Skyl og tør efter. Låget: Aftør det med en blød, tør klud. Kom ikke låg og filter i vandet sammen: Kulfiltret bliver varmt og vil efterfølgende ikke fungere effektivt. Sørg for at fjerne filtret inden rengøring af låget. Tekniske specifikationer Strømforsyning: 2000 W Kapacitet: 2,5 l/1 kg pommes frites 220~240 V~50 Hz Aluminiumskar Eftersalgsservice Der er ingen dele inden i frituren, der kræver service fra brugerens side. Hvis den ikke fungerer korrekt, så kontroller, at: - Du har fulgt producentens anvisninger til punkt og prikke. - At netspændingens sikring/fejlstrømsrelæ ikke er sprunget/aktiveret. Hvis den stadig ikke fungerer, skal du kontakte forhandleren. Garanti Enhver fejl, der påvirker friturens funktionsevne, og som viser sig inden for 2 år fra købsdatoen, bliver udskiftet uden beregning under forudsætning af, at frituren er blevet brugt og vedligeholdt i overensstemmelse med anvisningerne og ikke er blevet fejlbetjent eller misbrugt på nogen måde. 8 9

10 Norsk Norsk Forholdsregler Ved bruk av et elektrisk apparat må bruker overholde en rekke grunnleggende forholdsregler. Les og følg punktene nedenfor. 1. Bruksanvisningen må leses før bruk av produktet. Den bør oppbevares lett tilgjengelig. 2. Denne frityrkokeren må ikke brukes uten olje. 3. For at denne frityrkokeren skal fungere ordentlig, må den være fylt med nok olje (minimum 2 liter og maksimalt 2,5 liter se indikator). 4. Trekk støpslet ut av kontakten etter bruk. 5. Produktet og strømledningen må aldri senkes ned i vann eller andre væsker. 6. Dette produktet bør ikke brukes i fuktige omgivelser. 7. Bruk håndtakene på sidene til å flytte frityrkokeren. 8. Vent til frityrkokerens støpsel er trukket ut av kontakten og avkjølt før den flyttes eller rengjøres. Avkjøling tar normalt mellom to og en halv og tre timer. 9. Fjern ansikt og hender fra frityrkokeren når du åpner den, for å unngå at du kommer i kontakt med rester av damp. 10. Frityrkokeren skal kun brukes av voksne. Husk å være ekstra forsiktig hvis det er barn i nærheten. 11. La frityrkokeren være utenfor barns rekkevidde. 12. Ikke bruk frityrkokeren hvis strømledningen eller støpsel er ødelagt, eller hvis ikke produktet fungerer som det skal eller det har vært mistet i gulvet. Lever produktet inn til din Coop butik. 13. Plasser strømledningen slik at den ikke kommer i veien for noe. Hvis noen river med seg strømledningen, kan dette føre til farlige situasjoner. Strømledningen må ikke ligge i nærheten av varmekilder. 14. Frityrgryten skal plasseres på en jevn og varmebestandig overflate. 15. Dette produktet må ikke brukes i et lukket område (skap, hylle) eller i nærheten av varmekilde (komfyr, varmeovn, mikrobølgeovn osv.). 16. Frityrgryten må plasseres slik at det er godt med ventilasjon rundt den. Unngå kontakt med brennbare materialer (servietter, gardiner osv.) når du bruker dette produktet. 17. Bruk kun tilbehør fra produsenten som er ment for nettopp dette produktet. 18. Denne frityrkokeren er beregnet for hjemmehusholdninger. 19. Ikke kom borti de varme overflatene. Bruk produktets holdeanordninger. 20. Strømledningen må aldri senkes ned i vann eller annen væske. 21. Vær forsiktig med elementene på innsiden av gryten og sørg for å holde dem rene for bedre varmeledning. 22. Vær veldig forsiktig når du flytter på et produkt som inneholder varm olje. 23. Kontroller alltid at innerbeholderen er lukket når frityrkokeren brukes (se brukerveiledningen). TA VARE På denne bruksanvisningen Kommentarer - Før første gangs bruk rengjøres innerbeholderen og kurven i varmt såpevann. Tørk innerbeholderen forsiktig, så holder den lenger. Innerbeholderen bør fjernes fra gryten. Løft innerbeholderen etter de to håndtakene. For å sette den tilbake på plass, plasseres den i gryten med MIN/MAX -etiketten synlig. - Produktet bruker volt. - Produktet må aldri kobles til strømuttaket uten at beholderen er fylt med olje eller fett, da dette vil skade produktet. - Denne frityrkokeren har en varmesikkerhetsfunksjon. Hvis den elektroniske termostaten er skadet, vil elektrisitetsforsyningen automatisk avbrytes for å unngå overoppvarming. - Ta kontakt med forhandler hvis dette skjer. - Frityrkokeren må ikke overfylles, instruksjonene må følges og det må ikke brukes annet tilbehør enn innerbeholderen som følger med. 2 3

11 Norsk Norsk Utvis forsiktighet - For å unngå brann bør du alltid trekke støpslet ut av kontakten når frityrkokeren ikke er i bruk. - Frityrkokeren er utstyrt med en kort ledning for å unngå den økte farerisikoen som kommer med en lang ledning som henger løs og som kan dra produktet med seg. - Ikke bruk en forlengelsesledning med frityrkokeren. - Dette produktet kommer med et jordet støpsel. Det må ikke skiftes ut. Ta kontakt med forhandler hvis du har problemer med støpslet. Det er spesielt viktig at dette sistnevnte punktet følges. Bli kjent med frityrkokeren Innerbeholder For å fjerne innerbeholderen, hever du først kurven. Lokkets låsemekanisme Låsemekanismen på lokket er enkel og sikker i bruk. Trykk knappen ned og lokket åpner automatisk. Vær oppmerksom på at det kan komme damp ut av åpningen (både før og etter bruk) og denne kan skålde hånden din. Fjerne eller lukke lokket Fjern lokket ved å trykke på åpnemekanismen og deretter skyver du lokket i vertikal posisjon og drar oppover. Når du lukker lokket, trykker du lett på det og det vil låses automatisk. Bruk grytekluter når du håndterer produktet, så unngår du å brenne deg på dampen som slipper ut gjennom åpningene i lokket. Kommentar: Før første gangs bruk må kurven og innerbeholderen vaskes i varmt såpevann og deretter tørkes med en myk klut. Filtersystem Lokket inneholder et filtersystem som samler oljepartikler fra dampen. Etter gangers bruk bør filteret skiftes ut. For å skifte filteret, trykk på klemmen og fjern filterbeskyttelsen. Skift det gamle filteret ut med et nytt. Filtre fås kjøpt i din lokale Coop-butikk. 1. Kontrollknapp for kurven (heve/senke) 2. Kurvens håndtak 3. Innerbeholder Kurv 4. Lokkets åpneknapp 5. Elektrisk termostat og timer 6. Gryten 7. Lokkvindu 8. Filtersystem 9. Kabelfeste på baksiden 10. Strømledning Kontrollknapp for kurven Dette praktiske systemet gjør det mulig å heve og senke kurven mens lokket er på. Løft håndtaket: Kurven heves. Senk håndtaket: Kurven senkes. For å fjerne kurven skyves håndtaket i horisontal posisjon. Lokkvindu Tørk over innsiden av lokket med litt olje, for å unngå dugg, slik at du kan bedre følge med kokeprosessen. Elektronisk termostat og lysindikator Den elektroniske termostaten har tre forhåndsinnstilte temperaturer: 150,og. Velg den temperaturen som best passer til maten du frityrkoker. Temperatur En lysindikator lyser automatisk så snart temperaturen begynner å stige og blinker når den ønskede temperaturen er nådd. Strømindikator En lysindikator lyser automatisk når frityrkokeren er i bruk. 4 5

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer FN 196 A da sv no en Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer da-register 1-12 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Elektriske forbindelser.../2

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP R-63ST http://no.yourpdfguides.com/dref/4725101

Din bruksanvisning SHARP R-63ST http://no.yourpdfguides.com/dref/4725101 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN232230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Detaljer

.BODIFTUFS 5IFSNFY, Dansk Norsk 4WFOTLB 1

.BODIFTUFS 5IFSNFY, Dansk Norsk 4WFOTLB 1 Dansk Norsk 1 D D 510 510 Fig.1 116 18.5 ø120 Optional 25 96 239 20 115 20 224 45 45 B 25 182 150 100 67 505 A max 80 cm CM 50 60 70 90 A 460 560 660 860 B 410 510 610 810 Fig.2 Fig.3 2 Fig.4 Fig.5 1 2

Detaljer

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll

Brugsanvisning DK Induktionskogeplade. Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp. Bruksanvisning SE Induktionshäll Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso KBIP600 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 4 Dansk 6 Norsk 20 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 6 Dansk Introduktion Med SENSEO kan du nyde en perfekt kop kaffe med en lækker cremet overflade,

Detaljer

Din bruksanvisning HOTPOINT LFD 11H133 X DE/SK http://no.yourpdfguides.com/dref/5590871

Din bruksanvisning HOTPOINT LFD 11H133 X DE/SK http://no.yourpdfguides.com/dref/5590871 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0

DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 DA Brugsanvisning 2 Køleskab NO Bruksanvisning 17 Kjøleskap SKS81240C0 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. BETJENING... 6 4. DAGLIG BRUG...7 5. RÅD OG TIP...8 6.

Detaljer

Tørketrommel Torktumlare Tørretumbler Kuivausrumpu MAXI 60TC MAXI 65EC BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE. DANSK Brugsanvisning

Tørketrommel Torktumlare Tørretumbler Kuivausrumpu MAXI 60TC MAXI 65EC BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE. DANSK Brugsanvisning N BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE N S DK SF Tørketrommel Torktumlare Tørretumbler Kuivausrumpu MAXI 60TC MAXI 65EC NORSK Bruksanvisning SVENSK Bruksanvisning DANSK Brugsanvisning SUOMI Käyttöohje

Detaljer

Generelt om sikkerhed

Generelt om sikkerhed DK HJÄLPSAM NO DANSK 4 NORSK 23 DANSK 4 Indholdsfortegnelse Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 7 Programmer 8 Indstillinger 9 Før ibrugtagning 10 Daglig brug 12

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger FROSTFRI DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 10 Daglig brug 10 Nyttige oplysninger og råd 11 Ret til ændringer uden varsel

Detaljer

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 3 EGENSKAPER... 4 INSTALLATION... 5 ANVÄNDING... 8 UNDERHÅLL... 10 INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 12 APPARATBESKRIVELSE...

Detaljer

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23

SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 SCT71800S1 DA Brugsanvisning 2 NOBruksanvisning 23 2 www.aeg.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3 2. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

Din bruksanvisning WHIRLPOOL AKP 458/IX http://no.yourpdfguides.com/dref/5589160

Din bruksanvisning WHIRLPOOL AKP 458/IX http://no.yourpdfguides.com/dref/5589160 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Luftrenser til innendørs bruk

Luftrenser til innendørs bruk REN S AP-4 LUFTRENSER TIL INNENDØRS BRUK BRUKSANVISNING Luftrenser til innendørs bruk Bruksanvisning Modell: REN S AP-4 Serie: REN Takk for at du har valgt vår luftrenser Vær vennlig å lese bruksanvisningen

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G. Document Number 2960310842_DA/180314.1423 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 37250 G DA NO Document Number 2960310842_DA/180314.1423 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152

TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G. Document Number 2960310892_DA/170314.2152 TØRRETUMBLER BRUGERVEJLEDNING TØRKETROMMEL BRUKERHÅNDBOK GTN 38240 G DA NO Document Number 2960310892_DA/170314.2152 Læs denne brugervejledning først! Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et Grundig produkt.

Detaljer

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MWF 200 W http://no.yourpdfguides.com/dref/4966873

Din bruksanvisning WHIRLPOOL MWF 200 W http://no.yourpdfguides.com/dref/4966873 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska

Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska 1 A B max 90 cm Fig.1 20 B A 265 A Fig.2 Fig.3 A D C B A Fig.4 B 2 1 2 C A B Fig.5 Fig.6 Fig.7 Fig.8 B C D E A Fig.9 3 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S

DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S DA Brugsanvisning 2 Dampovn NO Bruksanvisning 39 Dampovn BP500432S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR IBRUGTAGNING... 7 5. DAGLIG

Detaljer

CG 24EBSP (SL) / CG 24EBSP (S) CG 24EBDP (SL) / CG 24EBDP (SLN) CG 27EBSP (SL) / CG 27EBSP (S) CG 27EBDP (SL) / CG 27EBDP (SLN)

CG 24EBSP (SL) / CG 24EBSP (S) CG 24EBDP (SL) / CG 24EBDP (SLN) CG 27EBSP (SL) / CG 27EBSP (S) CG 27EBDP (SL) / CG 27EBDP (SLN) Grästrimmer/Röjsax Græstrimmer/Buskrydder Gresstrimmer/Buskrydder Trimmeri/Raivaussaha Grass Trimmer/Brush Cutter CG 24EBSP (SL) / CG 24EBSP (S) CG 24EBDP (SL) / CG 24EBDP (SLN) CG 27EBSP (SL) / CG 27EBSP

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS EF88H501 http://no.yourpdfguides.com/dref/3554162

Din bruksanvisning SIEMENS EF88H501 http://no.yourpdfguides.com/dref/3554162 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço. da Dansk. no Norsk. sv Svenska.

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço. da Dansk. no Norsk. sv Svenska. da Dansk no Norsk sv Svenska fi Suomi es Español pt Português TE506..RW Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso Instruções de serviço da...2 no...20 sv...38 i...56

Detaljer

DIMAS CS 2512. Svenska... 3. Norsk... 19. Dansk... 35. Suomi... 51

DIMAS CS 2512. Svenska... 3. Norsk... 19. Dansk... 35. Suomi... 51 DIMAS CS 2512 Svenska... 3 Norsk... 19 Dansk... 35 Suomi... 51 Bruksanvisning CS 2512 Innehåll Svenska Innehåll Symbolförklaring... 5 Säkerhetsinstruktioner... 6 Inledning... 7 Vad är vad... 8 Tekniska

Detaljer

LAGAN DK NO FI SE DW60

LAGAN DK NO FI SE DW60 LGN DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 22 SUOMI 39 SVENSK 57 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Opvaskeprogrammer 7 Brug af apparatet 7 Indstilling af blødgøringsanlæg 8 Brug

Detaljer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

Sikkerhed for børn og andre udsatte personer RENLIG DK NO FWM7 DANSK 4 NORSK 29 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Produktbeskrivelse 7 Betjeningspanel 8 Ibrugtagning 11 Daglig brug 11 Nyttige oplysninger og råd 15 Vaskeprogrammer

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 40 * Kontroller

Detaljer

Strømaggregat PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS Elverk PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS

Strømaggregat PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS Elverk PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS Manual 570751 12-04-12 09:43 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Strømaggregat PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS Elverk PM 3500 DC - 6500 DC3-6500 DCS - 6500 DCS/RS Art.no. 570751 Art.no. 570760

Detaljer