Onyx. Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Onyx. Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING"

Transkript

1 Onyx Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING

2 Svenska Svenska Säkerhetsåtgärder När elektriska apparater ska användas förutsätts att användaren vidtar vissa grundläggande åtgärder för säker användning. Läs noga igenom och följ nedanstående instruktioner. 1. Läs noga igenom anvisningarna innan apparaten används, och förvara dem lättåtkomligt. 2. Fritösen får inte användas utan olja. 3. För att fritösen ska fungera på rätt sätt måste tillräcklig mängd olja fyllas på (minimum: 2,0 l, max: 2,5 l, följ markeringarna). 4. Koppla ifrån apparaten efter att den använts. 5. För att undvika el-stöt får apparaten och/eller el-kabeln aldrig placeras i vatten eller annan vätska. 6. Denna apparat är inte konstruerad för att användas i fuktiga miljöer. 7. Försiktighet: Använd handtagen för att flytta fritösen. 8. Vänta tills fritösen har kopplats från och svalnat helt innan den flyttas eller rengörs. Det kan ta mellan två till tre timmar innan apparaten svalnat. 9. För att undvika att få överbliven ånga i ansikte och på händer ska du vara försiktig när locket till fritösen öppnas och/eller du använder fritösen. 10. Fritösen får endast användas av vuxna. Var extra uppmärksam om det finns barn i närheten av apparaten. 11. Fritösen ska hållas utom räckhåll för barn. 12. Använd aldrig fritösen om sladd eller kontakt är skadade, eller om apparaten inte fungerar som den ska eller om den har tappats eller skadats på något sätt. Lämna apparaten till närmsta Coop butik. 13. Placera el-kabeln på sådant sätt att den, så långt det är möjligt, inte kan fastna och/eller trassla in sig. För att undvika skador ska el-kabeln hållas borta från värmekällor. 14. Fritösen ska placeras på en plan och värmetålig plats. 15. Använd inte apparaten i trånga utrymmen (skåp eller hylla) eller nära värmekällor (el-spis, gas-spis, ugn, mikrovågsugn...). 16. Fritösen ska placeras fristående för bästa ventilation runt apparaten. När apparaten används ska lättantändliga material (servetter, gardiner, etc.) hållas på avstånd. 17. Använd inte tillbehör som inte rekommenderats eller levererats av tillverkaren. 18. Denna fritös är endast avsedd för hemmabruk inom hus. 19. Rör inte vid varma ytor. Använd handtag och knoppar. 20. Skydda dig mot el-stötar. Placera aldrig el-kabeln, kontakten eller fritösen i vatten eller annan vätska. 21. Mixtra ALDRIG med resistensen i behållaren, och håll den ren för bästa värmeledningsförmåga. 22. Använd inte apparaten om kontakten eller el-kabeln är skadad, om den inte fungerar som den ska eller om den är skadad. Om el-kabeln är skadad ska den genast bytas ut av tillverkaren, avsedd serviceverkstad eller reparatör med behörighet från tillverkaren. Kontakta din återförsäljare. 23. Kontrollera alltid att behållaren är låst när fritösen används (se instruktionerna). Förvara dessa instruktioner Kommentarer - Innan apparaten används för första gången ska aluminiumbehållaren och fritöskorgen rengöras i varmt diskvatten. Torka av behållaren noga för att bibehålla den i bra skick. Behållaren ska tas av från basen. Lyft behållaren i de två handtagen. När den sätts tillbaka på basen ska den placeras med MIN/MAXetiketten synlig i behållarens bakre del. - Anslut endast till 220~240 V vägguttag. - Anslut aldrig apparaten till ett vägguttag om den är tom på olja eller fett. Det kan förstöra fritösen. - Denna fritös har en värme-säkerhetsfunktion. Om det verkar som om den elektroniska termostaten är skadad kommer strömförsörjningen automatiskt att brytas, för att undvika överhettning. - Kontakta din återförsäljare om någon incident inträffar. - För säker användning får inte fritösen överfyllas. Följ instruktionerna och använd inga andra tillbehör än korgen. 2 3

3 Svenska Svenska Försiktighet - För att förhindra olycksrisk eller eldsvåda ska fritösen alltid kopplas bort från vägguttaget när den inte används. - Fritösen har medvetet utrustats med en kort el-kabel för att undvika de risker som finns med löst hängande el-kabel som man kan fastna i eller snubbla över. - Fritösen får inte användas tillsammans med förlängningskabel. - Kontakten som levereras med fritösen är jordad. Den får ej bytas ut. Kontakta återförsäljaren om problem uppstår. Detta är en viktig säkerhetsåtgärd. Lär känna fritösen Behållare För att ta bort behållaren måste du först ta bort korgen. Lyft handtaget och dra uppåt. Enhet för frigörning av locket Denna konstruktion gör att locket kan öppnas enkelt och säkert. Tryck ner knappen bestämt och locket öppnas automatiskt. Var försiktig! Du kan skålla händerna på den ånga som avges från apparaten (under och efter användning). Ta bort eller stänga locket För att ta bort locket frigör du spärren och placerar locket vertikalt. Dra sedan uppåt. När locket ska stängas trycker du försiktigt på det så låses det automatiskt. Under och efter att du använt apparaten bör du använda grillhandskar för att undvika att bränna dig på ångan som kommer från apparaten. Kommentar: Innan apparaten används första gången ska korgen och behållaren noga rengöras i varmt diskvatten. Därefter torkas den ordentligt med en mjuk trasa. 1. Knapp för kontroll av korgen (upp och ner) 2. Kontroll för korg-handtaget 3. Frityrkorg 4. Knapp för att öppna locket 5. Elektronisk termostat & timer 6. Fritöskåpa 7. Lock-fönster 8. Filtreringssystem 9. Bakre kabelskydd 10. El-kabel Handtag till frityrkorg Detta mycket praktiska system gör att du kan höja eller sänka korgen medan locket är stängt. Lyft handtaget: Korgen höjs. Sänk handtaget: Korgen sänks. Flytta handtaget till horisontell position för att ta ur korgen. Filtreringssystem Locket har ett effektivt filtreringssystem som fångar upp oljepartiklar i ångan. Filtret bör bytas ut när fritösen använts gånger. Ta bort locket för att kunna byta filter. Tryck på klämman och ta bort filterskyddet för att kunna byta det. Ta ur det gamla filtret och sätt i ett nytt. Du kan köpa nya filter på Coop. Lock-fönster Torka av lockets insida med lite olja för att motverka kondens. Det gör det lättare att följa tillagningsprocessen. Justerbar elektronisk termostat och belysningsindikator Den elektroniska termostaten har tre förinställda temperaturer, 150, och. Detta gör att du kan välja den temperatur som är bäst lämpad till den mat som ska friteras. Temperatur En belyst temperaturindikator tänds automatiskt så snart temperaturen stiger och börjar blinka när inställd temperatur har uppnåtts. Strömindikator En lampa tänds så snart apparaten används. 4 5

4 Svenska Svenska Tillagningstider Tillagningstiderna här nedan är ungefärliga och ska anpassas efter mängden mat, storlek och personlig smak för det som tillagas. Mat Svamp Råa kycklingdelar Frusna, förkokta kycklingdelar Hela räkor Fiskbitar Rå fiskfilé Fryst fiskfilé Pommes frites Frysta pommes frites Strimlad ost Frusen, skivad torsk Forell Räkbitar Fiskpinnar Kalvbitar Potatiskroketter Potatissufflé Chips Äppelbitar Spröda Djupfryst mat Temperatur Tid 3-5 min min 4-5 min 2-4 min 3-5 min 5 min 7-8 min 8-10 min min 2-4 min 3-5 min 3-5 min 2-4 min 3-4 min 3-4 min 3-4 min 3-4 min 3-4 min 2-4 min 2-4 min 3-8 min Använda fritösen Kontrollera att behållaren är helt torr och korrekt placerad på fritösen innan du använder den. Använd alltid fritösen på en stabil, plan, värmetålig yta och aldrig nära kanten eller hörn. 1. Använd handtaget för att ta bort korgen. 2. Häll i 2,0-2,5 l olja i fritösen. Oljenivån ska vara mellan markeringarna MAX och MIN i behållaren. Använd endast vegetabilisk olja av bra kvalitet. Fritera inte med margarin, olivolja eller animaliskt fett, eftersom dessa ämnen ryker vid låg temperatur. Starta aldrig fritösen när behållaren är tom. Fyll alltid på olja innan du startar den. Fyll aldrig på vatten eller annan vätska på oljan. Det kan göra så att den heta oljan stänker. 3. Torka av fönstrets insida med lite olja. 4. Anslut till ström och ställ in termostaten på önskad temperatur. Ljusindikatorn blinkar när önskad temperatur har uppnåtts. Till/från-indikatorn förblir tänd tills apparaten kopplas ur vägguttaget. Använd aldrig fritösen under en huv eller ett skåp. De kan skadas av ångan som avges från apparaten. 5. Placera maten i korgen så snart som möjligt. -För mycket mat sänker oljans temperatur. Det gör att maten absorberar oljan och tillagas dåligt. Överfyll aldrig korgen. Fyll den endast till 2/3. -Se till att maten är så torr som möjligt genom att avlägsna överflödig fukt eller is som kan orsaka att oljan stänker. 6. Placera korgen i fritösen (kontrollera att behållarens öppning är motställd i förhållande till skåran i framkant) och stäng locket. Ställ in termostaten genom att trycka in knappen för önskad temperatur. Sänk ner korgen när önskad temperatur har uppnåtts. Fyll inte på vatten eller fukta matvarorna (även lite vatten kan orsaka att oljan stänker). 7. När tillagningen är klar så ställ in strömbrytaren på OFF. Öppna locket. Lyft korgen genom att höja locket och ta bort korgen från oljan. Töm den för att bli av med överflödig olja och vrid den till tömmningsposition. Maten är normalt sett färdig när den är gyllenbrun och flyter på ytan. 8. Om du vill fritera en andra gång direkt efter den första så sätt tillbaka korgen i behållaren och börja om från steg 4. Fyll på olja vid behov, så att nivån är strax under MAX. 9. När matlagningen är färdig, ställer du strömbrytaren i läge "OFF". Sänk ner locket, koppla ifrån apparaten från vägguttaget och låt oljan svalna innan du tömmer ut oljan och rengör behållaren. 10. När fritösen är igång ska locket vara stängt. Ånga kan strömma ut när locket öppnas. Använd skyddshandskar. Kommentarer: I inledningen av matlagningen kan ånga samlas på insidan av fönstret. Det försvinner efter att fönstret tvättats ordentligt, sedan torkats och oljats in lätt. Ha inte händerna i närheten av filterskyddet under tillagning. Het ånga kan avges. Råd 1. Använd endast köksredskap i metall, med isolerade handtag, när du arbetar med het olja. 2. Var extra uppmärksam om det finns barn i närheten av fritösen. 3. Välj temperatur baserat på vad som ska tillagas. Som allmän regel behöver förlagad mat kortare tillagningstid vid högre temperatur än råa matvaror. 4. Oljan behöver bytas när: - Den är mörk - Avger kraftig doft - Ryker mycket under tillagning - Skummar kraftigt vid tillagning Var försiktig: Kokande olja. Följ alla anvisningar från tillverkaren. 7

5 Svenska Svenska Skötsel och underhåll 1. Låt oljan svalna helt. Olja och fett bibehåller värmen länge. Flytta inte fritösen när oljan är varm. 2. Oljan kan återanvändas många gånger. Bäst resultat får du om fritösen alltid hålls redo för att användas, fylld med filtrerad olja och locket stängt. 3. Oljan ska filtreras efter varje gång. 4. Efter att oljan filtrerats ska fritösen torkas av med papper, därefter en varm, lätt fuktad trasa och sedan med en torr trasa. Använd aldrig produkter med slipmedel eller metalliska rengöringsprodukter. Det kan repa behållarens ytor. 5. Apparatens utsida kan torkas ren med en varm trasa (eller svamp). Använd inte produkter med slipmedel eller hårda svampar. 6. Korgen ska rengöras i varmt diskvatten. Korgen (och handtaget) kan diskas i diskmaskin. 7. Byt ut filtret efter att fritösen använts gånger, för att minska dofterna. Använd aldrig fritösen utan filter. Fritösen behöver inte något annat underhåll än rengöring. Basen: Rengör utsidan med en mjuk, torr trasa. Korgen: Rengör korgen och handtaget i varmt diskvatten. Skölj av och torka. Locket: Torka av det med en torr trasa. Placera aldrig locket och filtret i vatten. Kolfiltret förstörs och kommer att sluta fungera. Ta bort filtret innan locket rengörs. Teknisk information Effekt: W Kapacitet: 2,5 l/1 kg pommes frites 220~240 V~50 Hz Aluminiumskål Efter service Inga delar i apparaten kan repareras av användaren. Om den fungerar dåligt så kontrollera följande: -Att instruktionerna har följts korrekt. -Att säkring/jordfelsbrytare inte har löst ut. Kontakta din återförsäljare om den likväl inte fungerar. Garanti Om någon defekt skulle uppstå på apparaten inom 2 år från inköpsdatum åtgärdas felet via utbyte av produkten under förutsättning att den har använts och underhållits enligt dessa instruktioner, inte har utsatts för felaktig användning eller missbrukats på något sätt. 8 9

6 Dansk Dansk Sikkerhedsforanstaltninger Brug af elapparater forudsætter, at brugeren træffer en række grundlæggende foranstaltninger for at forebygge fare. Læs og overhold nedenstående sikkerhedsanvisinger. 1. Læs disse anvisninger grundigt, inden frituren tages i brug, og opbevar dem, så de er inden for rækkevidde. 2. Lad være med at bruge frituren uden olie. 3. For at fungere korrekt skal frituren påfyldes en tilstrækkelig mængde olie (min.: 2,0 l, maks.: 2,5 l. Aflæs indikatorerne). 4. Tag stikket til frituren ud af stikkontakten efter tilberedning. 5. For at undgå elektrisk stød må ingen del af frituren og/eller netledningen nedsænkes i vand eller anden væske. 6. Denne friture er ikke konstrueret til brug i fugtige miljøer. 7. Bemærk:Brug håndtagene på siderne til at flytte frituregryden. 8. Vent, til stikket til frituren er taget ud af stikkontakten, og den har afkølet helt, inden du rengør eller flytter den. Afkøling kan tage mellem 2fi til 3 timer. 9. For at undgå at blive udsat for restdamp skal du passe på ikke at flytte ansigtet eller hænderne ind over frituren, når du åbner den eller bruger den. 10. Denne friture må kun bruges af ansvarlige voksne. Vær særligt påpasselig, hvis børn opholder sig i nærheden af frituren. 11. Hold frituren uden for børns rækkevidde. 12. Brug aldrig frituregryden, hvis ledning eller stik er beskadiget, eller efter der er forekommet fejl i apparatet, eller efter det er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde. Returner apparatet til nærmeste Coop butik. 13. Anbring netledningen på en sådan måde, at det i størst muligt omfang undgås, at man utilsigtet kan blive indfanget i den. Netledningen bør anbringes på afstand af enhver varmekilde for at undgå, at den bliver flosset. 14. Frituren bør anbringes på en flad, varmebestandig overflade. 15. Brug ikke frituren på et område med begrænset plads (skabe, hylder) eller i nærheden af en varmekilde (el-, gaskomfur, ovn, mikrobølgeown...). 16. Frituren bør anbringes på et ryddet område, så der er fri luftcirkulation rundt om den. Undgå under brug af frituren, at den kommer i berøring med brændbare materialer (servietter, gardiner osv.). 17. Lad være med at bruge andet tilbehør end det, der medfølger fra fabrikken. 18. Denne friture er konstrueret til brug i hjemmet. 19. Berør aldrig varme overflader. Brug håndtag eller greb. 20. For at beskytte dig selv mod elektrisk stød må du aldrig komme netledningen, netstikket eller frituren i vand eller andre væsker. 21. Pil ALDRIG ved modstanden anbragt inden i karret, og sørg for at holde den ren for at give en bedre varmeledning. 22. Undgå at anvende frituren, hvis netledning eller stik er beskadiget, eller hvis frituren ikke virker, som den skal, eller er beskadiget på nogen måde. Hvis netledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, et aut. serviceværksted eller en elinstallatør godkendt af fabrikanten. Kontakt forhandleren. 23. Sørg altid for, at karret er låst, når frituren bruges (se vejledningen). Overhold disse anvisninger. Kommentarer - Inden frituren bruges første gang, skal aluminiumskarret og kurven skylles i varmt sæbevand. Tør karret omhyggeligt af for at holde det i god stand. Karret bør fjernes fra huset. Løft karret i de to håndtag. Sæt karret på plads igen, og anbring det i huset, så mærkaten MIN/MAX (MIN./MAKS.) er synlig på bagsiden af karret. - Slut frituren til en 220~240 V stikkontakt. - Sæt aldrig stikket til frituren i stikkontakten, hvis der ikke er olie eller fedt i den, fordi det medfører stærk beskadigelse af frituren. - Denne friture er forsynet med en varmesikringsfunktion. Hvis den elektroniske termostat forekommer beskadiget, slås strømforsyningen automatisk fra for at undgå overophedning. - Hvis dette forekommer, skal du kontakte forhandleren. - Af sikkerhedsgrunde må frituren ikke overfyldes. Følg anvisningerne, og lad være med at bruge andet tilbehør end kurven. 2 3

7 Dansk Dansk Forsigtig - For at forebygge ulykker eller brand skal stikket til frituren altid tages ud af stikkontakten, når den ikke er i brug. - Frituren er helt bevidst forsynet med en kort netledning for at undgå den risiko, der er forbundet med en nedhængende ledning, der utilsigtet kan blive rykket i, så der opstår fare. - Lad være med at bruge forlængerledning sammen med frituren. - Stikket, der leveres sammen med frituren, er jordforbundet. Lad være med at udskifte det. Hvis der er problemer, så kontakt forhandleren. Dette er en meget vigtig sikkerhedsforanstaltning. Lær din friture at kende Kar Karret fjernes ved fjerne kurven, løfte i håndtaget, og så trække opad. Lågudløser Lågudløserens konstruktion gør det muligt at åbne låget hurtigt og sikkert. Tryk knappen hårdt ned, hvorefter låget åbnes automatisk. Vær opmærksom på dampudslip fra maskinen (under og efter brug), fordi det evt. kan skolde hænderne. Sådan fjernes og lukkes låget Låget fjernes ved at låse udløsersystemet op og anbringe låget i vandret stilling og så trække opad. Når du lukker låget, skal du trykke let på det, hvorefter det låses automatisk. Under og efter brug skal du anvende en ovnhandske for at undgå at blive forbrændt af dampen, der slipper ud af lågets åbninger. Kommentar: Inden frituren bruges første gang, skal kurven og karret rengøres i varmt sæbevand og efterfølgende tørres grundigt af med en blød klud. 1. Kontrolknap til kurvehåndtag (op og ned) 2. Kurvehåndtag 3. Friturekurv 4. Lågåbningsknap 5. Elektronisk termostat & timer 6. Friturehus 7. Lågvindue 8. Filtreringssystem 9. Bageste netledningsafskærmning 10. Netledning Kurvehåndtag Dette meget praktiske system gør det muligt for dig at hæve eller sænke friturekurven med låget lukket. Når du hæver håndtaget, hæves kurven. Når du sænker håndtaget, sænkes kurven. Kurven fjernes ved at flytte håndtaget til vandret stilling. Filtreringssystem Låget rummer sit eget effektive filtreringssystem, der opfanger oliepartikler i dampen. Efter ganges brug bør filtret udskiftes. Fjern låget på frituren for at udskifte filtret. Filtret udskiftes ved at trykke på clipsen og fjerne filterbeskytterlåget. Fjern derefter det gamle filter, og udskift det med et nyt filter. Du kan købe nye filtre i den lokale Coopforretning. Lågvinduer Gnid lågets inderside ind i lidt olie for at undgå fortætning af damp, og så du bedre kan følge tilberedningsprocessen. Justerbar elektronisk termostat og driftsindikatorlampe. Den elektroniske termostat har tre forudindstillede temperaturer,150 grader, 170 grader og 190 grader, der gør det muligt for dig at vælge den temperatur, der passer bedst til den mad, du tilbereder. Temperatur En temperaturindikatorlampe bliver tændt automatisk, når temperaturen begynder at stige, og den blinker, når den ønskede temperatur er opnået. Strømindikator Et indikatorlampe bliver tændt automatisk, når frituren er i brug. 4 5

8 Dansk Dansk Nogle tilberedningstider Nedenstående tilberedningstider er vejledende og bør tilpasses til mængden og størrelsen på de madvarer, der skal tilberedes, og din personlige smag. Madvarer Champignon Rå kyllingstykker Frosne, forstegte kyllingstykker Hele rejer Fiskestykker Rå fiskefiletter Frosne fiskefiletter Pommes frites Frosne pommes frites Osteringe Frosset torsk i skiver Ørred Rejeringe Fiskepinde Kalvebeignets Kartoffelkroketter Kartoffelsoufflé Chips Æbleringe Crunchies Frosne madvarer Temperatur 150_ Tid 3-5 min min. 4-5 min. 2-4 min. 3-5 min. 5 min. 7-8 min min min. 2-4 min. 3-5 min. 3-5 min. 2-4 min. 3-4 min. 3-4 min. 3-4 min. 3-4 min. 3-4 min. 2-4 min. 2-4 min. 3-8 min. Sådan bruges frituren Inden brug skal du sikre dig, at karret er fuldstændig tørt og anbragt korrekt i frituren. Brug altid frituren på en stabil, plan, varmebestandig overflade og aldrig nær en kant eller et hjørne. 1. Brug håndtaget til at fjerne kurven. 2. Hæld 2,0-2,5 l olie i frituren. Olieniveauet skal stå mellem afmærkningerne MAX og MIN på karret. Brug vegetabilsk olie af god kvalitet. Det anbefales ikke at bruge frituren med smør, margarine, olivenolie eller animalsk fedtstof, da disse fedtstoffer udvikler røg ved lave temperaturer. Tænd aldrig for frituren, når karret er tomt. Fyld altid olie på frituren, inden du tænder for den Tilsæt aldrig vand eller andre væsker til olien. Dette kan forårsage udsprøjtning af kogende olie Gnid indersiden af vinduet ind i lidt olie. 4. Slut strømmen til, og indstil termostaten på den ønskede temperatur. Indikatorlampen blinker, når temperaturen er nået. Tænd-/slukindikatoren forbliver tændt, til stikket til frituren tages ud af stikkontakten. Brug aldrig frituren under en emhætte eller et skab. Dampen, der udvikles, kan beskadige dem. 5. Kom madvarerne i kurven så hurtigt som muligt. -For mange madvarer sænker oliens temperatur og medfører, at madvarerne opsuger olien og derfor bliver tilberedt dårligt. Fyld aldrig for meget i kurven. Vi anbefaler, at den kun fyldes 2/3. -Sørg for, at maden er så tør som mulig ved at fjerne overskydende væde eller isstykker, der kan forårsage udsprøjt af olie. 6. Anbring kurven i frituren (sørg for, at karrets åbning er placeret modsat i forhold til hakket på friturens forkant), og luk låget. Indstil termostaten ved at trykke på den ønskede temperaturknap. Sænk kurvens håndtag, når den ønskede tilberedningstemperatur er nået. Tilsæt ikke vand eller fugtige ting (selv små dråber vand kan medføre udsprøjt af olie). 7. Efter tilberedning skal tænd-/slukknappen sættes i stillingen OFF (FRA). Åbn låget. Løft kurven ved at hæve låget og tage den op af olien. Tøm den for at fjerne overskydende olie, og drej den til afdrypningsstilling. Maden er normalt klar, når den er brunet og flyder op til overfladen. 8. Hvis du ønsker at bruge frituren igen straks efter første brug. Sæt kurven på plads i karret igen, og start fra trin 4. Tilsæt olie om nødvendigt til et niveau lige under indikatoren for MAX. 9. Når du er færdig med tilberedningen, skal du trykke tænd-/slukknappen til stillingen OFF (FRA), sænke låget, tage stikket ud af stikkontakten og lade olien afkøle helt, inden du bortskaffer olien og vasker kurven. 10. Hold altid låget lukket, når frituren er i brug. Når låget åbnes, slipper der damp ud. Brug ovnhandsker. Kommentarer: I løbet af de første minutter af tilberedningen kan der sætte sig damp på indersiden af vinduet. Dampen forsvinder, efter vinduet er blevet vasket grundigt, tørret og gnedet ind i lidt olie. Hold dig på afstand af filterbeskytteren under tilberedning, fordi der kan slippe varm damp ud. Gode råd 1. Brug kun køkkenredskaber af metal med isolerede håndtag, når du har med varm olie at gøre. 2. Hold godt øje med børn i nærheden, når du bruger frituren. 3. Vælg tilberedningstemperatur efter den mad, der skal tilberedes. Generelt er der ved forstegte madvarer brug for kortere tilberedningstid med en højere temperatur, end det er tilfældet med madvarer, der er helt rå. 4. Det er på høje tid at skifte olie, når: - Den er mørk - Den afgiver en kraftig lugt - Den afgiver en masse røg under tilberedning - Den skummer for meget under tilberedning Forsigtig: Kogende olie! Læs, og følg alle producentens anvisninger. 7

9 Dansk Dansk Pleje og vedligeholdelse 1 Lad olien afkøle fuldstændigt. Olie og fedtstoffer holder på varmen lang tid efter brug. Lad være med at flytte frituren, mens olien stadig er varm. 2. Olien kan genbruges adskillige gange. For at få de bedste resultater skal du altid holde frituren klar til brug i form af at opbevare kold, filtreret olie i den og holde låget lukket. 3. Olien skal filtreres efter hver brug. 4. Efter filtrering af olien skal frituren aftørres med køkkenrulle, derefter med en varm, fugtig klud og til sidst med en tør klud. Brug aldrig slibende rengøringsmidler eller metalsvampe, fordi de kan ridse aluminiumsoverfladen på karret. 5. Friturens yderside kan rengøres med en varm klud (eller svamp). Undgå at bruge slibende rengøringsmidler eller metalsvampe. 6. Kurven bør vaskes i varmt sæbevand. Kurven (og dens håndtag) kan gå i opvaskemaskinen. 7. Efter ganges brug bør filtret udskiftes for at reducere dårlig lugt. Brug aldrig frituren uden filter. Der er ikke behov for særlig vedligeholdelse på frituren bortset fra rengøring. Huset: Rengør ydersiden med en blød, tør klud. Kurven: Vask kurven og håndtaget i varmt sæbevand. Skyl og tør efter. Låget: Aftør det med en blød, tør klud. Kom ikke låg og filter i vandet sammen: Kulfiltret bliver varmt og vil efterfølgende ikke fungere effektivt. Sørg for at fjerne filtret inden rengøring af låget. Tekniske specifikationer Strømforsyning: 2000 W Kapacitet: 2,5 l/1 kg pommes frites 220~240 V~50 Hz Aluminiumskar Eftersalgsservice Der er ingen dele inden i frituren, der kræver service fra brugerens side. Hvis den ikke fungerer korrekt, så kontroller, at: - Du har fulgt producentens anvisninger til punkt og prikke. - At netspændingens sikring/fejlstrømsrelæ ikke er sprunget/aktiveret. Hvis den stadig ikke fungerer, skal du kontakte forhandleren. Garanti Enhver fejl, der påvirker friturens funktionsevne, og som viser sig inden for 2 år fra købsdatoen, bliver udskiftet uden beregning under forudsætning af, at frituren er blevet brugt og vedligeholdt i overensstemmelse med anvisningerne og ikke er blevet fejlbetjent eller misbrugt på nogen måde. 8 9

10 Norsk Norsk Forholdsregler Ved bruk av et elektrisk apparat må bruker overholde en rekke grunnleggende forholdsregler. Les og følg punktene nedenfor. 1. Bruksanvisningen må leses før bruk av produktet. Den bør oppbevares lett tilgjengelig. 2. Denne frityrkokeren må ikke brukes uten olje. 3. For at denne frityrkokeren skal fungere ordentlig, må den være fylt med nok olje (minimum 2 liter og maksimalt 2,5 liter se indikator). 4. Trekk støpslet ut av kontakten etter bruk. 5. Produktet og strømledningen må aldri senkes ned i vann eller andre væsker. 6. Dette produktet bør ikke brukes i fuktige omgivelser. 7. Bruk håndtakene på sidene til å flytte frityrkokeren. 8. Vent til frityrkokerens støpsel er trukket ut av kontakten og avkjølt før den flyttes eller rengjøres. Avkjøling tar normalt mellom to og en halv og tre timer. 9. Fjern ansikt og hender fra frityrkokeren når du åpner den, for å unngå at du kommer i kontakt med rester av damp. 10. Frityrkokeren skal kun brukes av voksne. Husk å være ekstra forsiktig hvis det er barn i nærheten. 11. La frityrkokeren være utenfor barns rekkevidde. 12. Ikke bruk frityrkokeren hvis strømledningen eller støpsel er ødelagt, eller hvis ikke produktet fungerer som det skal eller det har vært mistet i gulvet. Lever produktet inn til din Coop butik. 13. Plasser strømledningen slik at den ikke kommer i veien for noe. Hvis noen river med seg strømledningen, kan dette føre til farlige situasjoner. Strømledningen må ikke ligge i nærheten av varmekilder. 14. Frityrgryten skal plasseres på en jevn og varmebestandig overflate. 15. Dette produktet må ikke brukes i et lukket område (skap, hylle) eller i nærheten av varmekilde (komfyr, varmeovn, mikrobølgeovn osv.). 16. Frityrgryten må plasseres slik at det er godt med ventilasjon rundt den. Unngå kontakt med brennbare materialer (servietter, gardiner osv.) når du bruker dette produktet. 17. Bruk kun tilbehør fra produsenten som er ment for nettopp dette produktet. 18. Denne frityrkokeren er beregnet for hjemmehusholdninger. 19. Ikke kom borti de varme overflatene. Bruk produktets holdeanordninger. 20. Strømledningen må aldri senkes ned i vann eller annen væske. 21. Vær forsiktig med elementene på innsiden av gryten og sørg for å holde dem rene for bedre varmeledning. 22. Vær veldig forsiktig når du flytter på et produkt som inneholder varm olje. 23. Kontroller alltid at innerbeholderen er lukket når frityrkokeren brukes (se brukerveiledningen). TA VARE På denne bruksanvisningen Kommentarer - Før første gangs bruk rengjøres innerbeholderen og kurven i varmt såpevann. Tørk innerbeholderen forsiktig, så holder den lenger. Innerbeholderen bør fjernes fra gryten. Løft innerbeholderen etter de to håndtakene. For å sette den tilbake på plass, plasseres den i gryten med MIN/MAX -etiketten synlig. - Produktet bruker volt. - Produktet må aldri kobles til strømuttaket uten at beholderen er fylt med olje eller fett, da dette vil skade produktet. - Denne frityrkokeren har en varmesikkerhetsfunksjon. Hvis den elektroniske termostaten er skadet, vil elektrisitetsforsyningen automatisk avbrytes for å unngå overoppvarming. - Ta kontakt med forhandler hvis dette skjer. - Frityrkokeren må ikke overfylles, instruksjonene må følges og det må ikke brukes annet tilbehør enn innerbeholderen som følger med. 2 3

11 Norsk Norsk Utvis forsiktighet - For å unngå brann bør du alltid trekke støpslet ut av kontakten når frityrkokeren ikke er i bruk. - Frityrkokeren er utstyrt med en kort ledning for å unngå den økte farerisikoen som kommer med en lang ledning som henger løs og som kan dra produktet med seg. - Ikke bruk en forlengelsesledning med frityrkokeren. - Dette produktet kommer med et jordet støpsel. Det må ikke skiftes ut. Ta kontakt med forhandler hvis du har problemer med støpslet. Det er spesielt viktig at dette sistnevnte punktet følges. Bli kjent med frityrkokeren Innerbeholder For å fjerne innerbeholderen, hever du først kurven. Lokkets låsemekanisme Låsemekanismen på lokket er enkel og sikker i bruk. Trykk knappen ned og lokket åpner automatisk. Vær oppmerksom på at det kan komme damp ut av åpningen (både før og etter bruk) og denne kan skålde hånden din. Fjerne eller lukke lokket Fjern lokket ved å trykke på åpnemekanismen og deretter skyver du lokket i vertikal posisjon og drar oppover. Når du lukker lokket, trykker du lett på det og det vil låses automatisk. Bruk grytekluter når du håndterer produktet, så unngår du å brenne deg på dampen som slipper ut gjennom åpningene i lokket. Kommentar: Før første gangs bruk må kurven og innerbeholderen vaskes i varmt såpevann og deretter tørkes med en myk klut. Filtersystem Lokket inneholder et filtersystem som samler oljepartikler fra dampen. Etter gangers bruk bør filteret skiftes ut. For å skifte filteret, trykk på klemmen og fjern filterbeskyttelsen. Skift det gamle filteret ut med et nytt. Filtre fås kjøpt i din lokale Coop-butikk. 1. Kontrollknapp for kurven (heve/senke) 2. Kurvens håndtak 3. Innerbeholder Kurv 4. Lokkets åpneknapp 5. Elektrisk termostat og timer 6. Gryten 7. Lokkvindu 8. Filtersystem 9. Kabelfeste på baksiden 10. Strømledning Kontrollknapp for kurven Dette praktiske systemet gjør det mulig å heve og senke kurven mens lokket er på. Løft håndtaket: Kurven heves. Senk håndtaket: Kurven senkes. For å fjerne kurven skyves håndtaket i horisontal posisjon. Lokkvindu Tørk over innsiden av lokket med litt olje, for å unngå dugg, slik at du kan bedre følge med kokeprosessen. Elektronisk termostat og lysindikator Den elektroniske termostaten har tre forhåndsinnstilte temperaturer: 150,og. Velg den temperaturen som best passer til maten du frityrkoker. Temperatur En lysindikator lyser automatisk så snart temperaturen begynner å stige og blinker når den ønskede temperaturen er nådd. Strømindikator En lysindikator lyser automatisk når frityrkokeren er i bruk. 4 5

12 Norsk Norsk Enkelte koketider Koketidene nedenfor er retningsgivende og bør tilpasses mengden mat som kokes, størrelsen på det som kokes og individuell smak. Mat Sopp Rå kyllingstykker Frosne forhåndskokte kyllingstykker Hele reker Fiskestykker Rå fiskefileter Frosne fiskefileter Pommes frites Frosne pommes frites Ostefrites Frosne torskeskiver Laks og ørret Rekefrites Fiskepinner Frityrstekt kalvekjøtt Potetkroketter Potetsufflé Potetgull Epleskiver Crunchies Frossen mat Temperatur 150_ Time 3 5 min min 4 5 min. 2 4 min 3 5 min. 5 min. 7 8 min min min. 2 4 min. 3 5 min. 3 5 min. 2 4 min. 3 4 min. 3 4 min. 3 4 min. 3 4 min. 3 4 min. 2 4 min. 2 4 min. 3-8 min. Bruk Før bruk må du kontrollere at innerbeholderen er helt tørr og ordentlig plassert i kurven. Frityrkokeren må alltid stå på et stabilt, flatt og varmebestandig underlag når den er i bruk. 1. Bruk håndtaket når du fjerner kurven. 2. Tilsett 2 til 2,5 liter olje i frityrkokeren. Oljenivået må være innenfor markørene MAX og MIN på innerbeholderen. Bruk kun god vegetabilsk olje. Fritering med smør, margarin, olivenolje eller dyrefett anbefales IKKE, da disse oljetypene utvikler røyk ved lave temperaturer. Skru aldri på frityrkokeren når innerbeholderen er tom for olje. Fyll alltid frityrkokeren med olje før den slås på. Tilsett aldri vann eller annen VæSKE til oljen. Dette kan få den kokende oljen til å frese. 3. Smør innsiden av vinduet inn med litt olje. 4. Slå på strømmen og still termostaten til ønsket temperatur. Lysindikatoren vil blinke når temperaturen er kommet opp på ønsket nivå. På/Av-indikatoren vil forbli tent til støpslet er trukket ut av kontakten. Bruk aldri frityrkokeren under et deksel eller i et skap. Den varme dampen kan ødelegge det som er for nær apparatet. 5. Legg mat i kurven så raskt som mulig. For mye mat vil senke temperaturen på oljen, noe som vil føre til at maten trekker oljen til seg og koker dårlig. Ikke overfyll innerbeholderen. Vi anbefaler at den fylles to tredjedeler. Fjern fukt og ev. isbiter fra maten (fukt og is kan få oljen til å frese). 6. Plasser kurven i gryten (kontroller og se om innerbeholderens åpning er like ovenfor haken foran på gryten) og lukk lokket. Still termostaten ved å trykke på ønsket temperaturknapp. Senk kurvhåndtaket når den ønskede temperaturen er nådd. Ikke tilsett vann eller fuktige ingredienser (selv en dråpe vann kan få oljen til å frese). 7. Når friteringen er ferdig, stilles ON/OFF-knappen på OFF (av). Åpne lokket. Løft kurven opp ved å heve lokket og fjerne det fra oljen. Tøm det for å fjerne overflødig olje og drei det til dreneringsposisjon. Maten er vanligvis ferdig når den er brunet og flyter til overflaten. 8. Hvis du ønsker å fritere flere porsjoner etter hverandre, setter du kurven i beholderen og starter fra trinn 4. Hell i mer olje til like under MAX hvis nødvendig. 9. Når du er ferdig å fritere, dreier du ON/OFF-knappen til OFF (av), senker lokket, trekker støpslet ut fra kontakten og lar oljen kjøle helt ned før du kaster oljen og vasker kurven. 10. Lokket må alltid være lukket når frityrkokeren er i gang. Det kan komme ut damp når den åpnes. Bruk grytekluter. Kommentarer: Ved fritering kan det de første minuttene legge seg damp på innsiden av vinduet i lokket. Dette vil forsvinne når vinduet er ordentlig vasket, tørket og gitt en tynn film med olje. Ikke kom i nærheten av filterbeskyttelsen under fritering, da det kan komme ut varm damp her. Råd 1. Bruk bare kjøkkenutstyr av metall og med varmeisolerte håndtak når du arbeider med varme oljer. 2. Barn bør ikke være i nærheten når det arbeides med varme oljer. 3. Velg friteringstemperatur basert på maten som skal friteres. Som en generell regel behøver forhåndsbehandlet mat kortere friteringstid ved høyere temperaturer enn helt rå mat. 4. Det er på høy tid å skifte ut oljen når den: - ser mørk ut - gir fra seg en sterk lukt - gir fra seg mye røyk under fritering - skummer mye under fritering Vær forsiktig: Kokende olje! Husk å følge all veiledning fra produsenten. 6 7

13 Norsk Vedlikehold 1. La oljen kjøle helt av. Oljer og fettstoffer er varme lenge etter bruk. Ikke flytt på frityrkokeren mens oljen ennå er varm. 2. Oljen kan brukes mange ganger. Best resultat får du ved å ha kald og filtrert olje i den med lukket lokk. 3. Oljen bør filtreres etter hver bruk. 4. Etter at oljen er filtrert, bør frityrkokeren tørkes med et papirhåndkle, deretter med en varm og fuktig klut og til slutt med en tørr klut. Bruk aldri midler med slipeeffekt eller metallsvamper da disse kan skrape opp aluminiumsoverflaten på innerbeholderen. 5. Utsiden av frityrkokeren kan rengjøres med en varm klut (eller svamp). Unngå metallsvamper og produkter som inneholder slipemiddel. 6. Innerbeholderen bør vaskes i varmt såpevann. Innerbeholderen (og dens håndtak) kan vaskes i en oppvaskemaskin. 7. Skift filteret etter ganger, for å minimalisere lukt. Bruk aldri frityrkokeren uten filteret. Frityrkokeren har ikke behov for annen vedlikehold enn rengjøring. Gryten: Rengjør utsiden med en myk og tørr klut. Innerbeholderen: Innerbeholderen bør vaskes i varmt såpevann. Skyll og tørk. Lokket: Tørk det med en myk og tørr klut. Ikke legg lokket og filteret ned i vann: Kullfilteret vil bli varmt og ikke lenger fungere effektivt. Sørg for å fjerne filteret før du rengjør lokket. Teknisk informasjon Strøm: 2000 watt Kapasitet: 2,5 kg pommes frites 220~240 volt ~ 50 Hz Innerbeholder i aluminium Ettersalgsservice Apparatet kan ikke repareres av bruker. Hvis det ikke fungerer som det skal, vennligst kontroller: At du har fulgt veiledningene korrekt. At sikringen ikke har gått. Hvis den likevel ikke fungerer, må du ta kontakt med den Coop-butikken du kjøpte apparatet i. Garanti Enhver feil som påvirker funksjonaliteten til dette apparatet og som oppstår innenfor 2 år etter kjøp vil bli kostnadsfritt skiftet ut, forutsatt at det er brukt og vedlikeholdt i overensstemmelse med denne bruksanvisningen og ikke er misbrukt eller feilbrukt på noen måte. 8

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Soda. Stavmixer Stavblender Håndmikser BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING

Soda. Stavmixer Stavblender Håndmikser BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING Soda Stavmixer Stavblender Håndmikser BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING Svenska Svenska Säkerhetsföreskrifter Får ej användas utomhus. Elsladden bör inte sträckas ut så att kontakterna påfrestas.

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert Les bruksanvisningen nøye før installering og bruk av apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og den høyeste driftssikkerhet. Før bruk må du kontrollere at nettspenningen

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk

ES 80. Bruksanvisning Brugsanvisning. Norsk Dansk Norsk Dansk Bruksanvisning Brugsanvisning ES 80 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene før du begynner å bruke maskinen! Læs brugermanualen og sikkerhedsanvisningerne inden maskinen tages i brug!

Detaljer

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning

C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning C100 Bruksanvisning Betjeningsvejledning Les denne bruks- og sikkerhetsanvisningen før du tar maskinen i bruk! Læs denne betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisningerne igennem, før du tager maskinen i

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

Suppe Maker. Soup maker. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual. Produktkode SOMA-1600SS

Suppe Maker. Soup maker. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual. Produktkode SOMA-1600SS Suppe Maker Soup maker Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. Produktkode

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231

Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Elektrisk tørkeapparat for mat IT008231 Viktige sikkerhetsanvisninger - Sørg for at spenningen på apparatet korresponderer med den i veggen din. - Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Hold apparatet

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET ANBEFALINGER. autorisert servicesenter for å sette apparatet i funksjon

BESKRIVELSE AV APPARATET ANBEFALINGER. autorisert servicesenter for å sette apparatet i funksjon NO Les bruksanvisningen nøye før installering og bruk av apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og den høyeste driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se tegning på lokket)

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 1 HD7811 HD7812, HD7810 4 Dansk 6 Norsk 20 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 6 Dansk Introduktion Med SENSEO kan du nyde en perfekt kop kaffe med en lækker cremet overflade,

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160 CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING 1 Art. no. 450160 N TEKNISKE DATA Modell CFH-9A Maks. effekt 900W Nettilkobling 230V-50Hz ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom

Detaljer

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn Bruksanvisning Minikjøkken med elektrisk ovn Modell:GH25RC-01 KUN TIL BRUK I HJEMMET NB: Dette apparatet kan benyttes av barn som er 8 år eller eldre. Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Vennligst les denne veiledningen for riktig bruk og vedlikehold. Se også www.aryvacmaster.com for produktvideoer, tips & triks og mer informasjon.

Vennligst les denne veiledningen for riktig bruk og vedlikehold. Se også www.aryvacmaster.com for produktvideoer, tips & triks og mer informasjon. Ved hjelp av VACMASTER PRO110 vil du bevare maten ferskere og lengre i kjøleskapet eller fryseren. PRO110 fjerner effektivt luft og øker holdbarheten på maten opptil fem ganger lenger en uten vakuum pakking.

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08

DEUTSCH. El 33 8211-0207-08 DEUTSCH D El 8-00-08 SVENSKA S 8 6 9.. S SVENSKA = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... SVENSKA S 6.. 8. 9. 0. S SVENSKA. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

CONTACT GRILL CG 5040

CONTACT GRILL CG 5040 CONTACT GRILL CG 5040 2 N O P A M L K I G F E D C B J Q H 3 DEUTSCH 05-12 SVENSKA 48-54 ENGLISH 13-19 55-61 FRANÇAIS 20-26 NEDERLANDS 62-68 ESPAÑOL 27-33 ITALIANO 69-75 TÜRKÇE 34-40 PORTUGUÊS 76-82 NORSK

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805

HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 1 HD7812, HD7811, HD7810, HD7805 2 3 4 5 6 7 8 A 9 CLICK B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 4222.200.0525.2 Dansk Introduktion

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET ANBEFALINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET ANBEFALINGER NO Les denne bruksanvisningen nøye før du installerer og bruker apparatet. Kun på denne måten kan du oppnå optimale resultater og maksimal sikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se tegning side 3) A. Håndtak

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Din bruksanvisning WHIRLPOOL 70123026 http://no.yourpdfguides.com/dref/4968088

Din bruksanvisning WHIRLPOOL 70123026 http://no.yourpdfguides.com/dref/4968088 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning

3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning 3-i-1 kaffemaskin Bruksanvisning Merk: I vannbeholderen (til den vanlige kaffetrakteren) bak på høyre side av maskinen ligger det diverse tilbehør til espresso-/cappuccinomaskinen. Viktige sikkerhetsanvisninger

Detaljer

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning N 1. Termostat 2. Funksjonsvelger 3. Timer 4. Kontrollys 5. Vindu 6. Rist 7. Bakeform 8. Håndtak 9. Håndtak for å ta ut rist og bakeform 10. Smuletrau GB 1. Thermostat knob

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

HD7818 HD7817 6 7 8 A 4222.200.0525.5

HD7818 HD7817 6 7 8 A 4222.200.0525.5 1 HD7818 HD7817 1 2 3 11 4 10 5 6 9 7 8 2 3 4 5 6 7 8 A 9 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4222.200.0525.5 DANSK Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer