INNBERETNING NR. 2 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LAND & SJØFRITID VEST AS, DETS KONKURSBO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNBERETNING NR. 2 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LAND & SJØFRITID VEST AS, DETS KONKURSBO"

Transkript

1 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) Faks (+47) Oslo, den 19. februar 2010 INNBERETNING NR. 2 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LAND & SJØFRITID VEST AS, DETS KONKURSBO Det nevnes innledningsvis at det den 9. februar 2009 ble utarbeidet innberetning for boet. Denne innberetning ble blant annet sendt i kopi til de kreditorer som har inngitt fordringsanmeldelse og er for øvrig tilgjengelig på Vi vil i denne innberetning gjenta de sentrale opplysninger som fremgår av den første innberetningen, hvoretter det ikke er nødvendig å lese beretningene i sammenheng for å få tilfredsstillende oversikt over boet. 1 ADRESSAT FOR INNBERETNINGEN Denne innberetning sendes til Oslo byfogdembete, samt i kopi til - de kreditorer som har innsendt fordring - selskapets ledelse - Konkursregisteret Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. pkt. 9 nedenfor. Driftskonto Klientkonto Org.NO MVA

2 2 IDENTIFIKASJON AV HVEM SAKEN GJELDER 2.1 Navn Debitor er Land & Sjøfritid Vest AS. Debitor blir heretter også benevnt Selskapet. 2.2 Forretningssted Selskapets registrerte forretningsadresse var Aslakveien 14, 0753 Oslo. Tidligere adresse var Drammensveien , 0281 Oslo. (Endring registrert i Foretaksregisteret den 22. januar 2007.) Selskapet hadde de siste par år før konkursåpning sitt kontor i Aslakveien 14. Selve virksomheten ble i denne perioden drevet fra leide lokaler på Lysaker brygge i Bærum, der Selskapet hadde en større forretning hovedsakelig for salg av biler, jf. pkt. 6.1 nedenfor. Frem til august 2006 ble virksomheten drevet fra lokaler i Drammensveien Organisasjonsnummer Selskapets organisasjonsnummer er Bransje I henhold til Selskapets vedtekter var Selskapets formål handels-, investerings-, agentur og konsulentvirksomhet, deltakelse i andre selskaper og dermed beslektede forretninger. Selskapets virksomhet har i praksis de siste par år bestått i salg av brukte biler i høy prisklasse, herunder biler Selskapet selv har importert. I noen grad har Selskapet også solgt båter. Selskapet har videre også solgt biler i kommisjon. I tillegg til at det ble solgt biler og båter, solgte Selskapet også kajakker og tilhørende utstyr. Denne del av virksomheten hadde imidlertid ikke nevneverdig omfang. Det nevnes at Selskapet frem august 2006, i den periode man hadde lokaler i Drammensveien , også var forhandler av nye biler i det man da hadde avtale om salg av merkene Chrysler, Jeep og Dodge. 2.5 Konsern Selskapet inngikk ikke i et konsern. 2.6 Eierandeler i andre virksomheter/selskaper Pr. konkursåpning hadde ikke Selskapet eierandeler i andre virksomheter/selskaper. Frem til avviklingen av Land & Sjøfritid Bilutleie AS (registrert slettet 8. desember 2008), eide Selskapet 50 % av aksjene i Land & Sjøfritid Bilutleie AS. De øvrige 50 % av aksjene var eid av Erik Jacobsen. Virksomheten i Land & Sjøfritid Bilutleie AS skal imidlertid ha blitt avsluttet langt tidligere. Innberetning nr. 2 i sak nr KON-OBYF/1: Land & Sjøfritid Vest AS, k-bo Side 2 av 15

3 3 KONKURSEN 3.1 Byfogdembete, kjennelsesdato og klokkeslett Selskapet ble tatt under Oslo byfogdembetes behandling som konkursbo ved kjennelse av 14. januar 2009, kl Grunnlag Konkursen ble åpnet etter oppbud fra Selskapets styre. 3.3 Fristdag Fristdagen i henhold til dekningslovens 1-2 var 14. januar Fordringsfrist Fristen for fordringsanmeldelser til bostyrer utløp 18. februar Fristen er ikke preklusiv, hvoretter også senere innkomne fordringsanmeldelser har blitt notert i fordringslisten. 3.5 Berammede skiftesamlinger Første skiftesamling ble avholdt 10. februar 2009, ved Oslo byfogdembete. Det vil ikke bli avholdt ytterligere skiftesamlinger. 4 BOBESTYRELSEN 4.1 Bostyrer Som bostyrer er oppnevnt Advokat Ståle Sommernes Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo Telefon: Telefaks: Borevisor Borevisor er ikke oppnevnt. Bostyrer har imidlertid engasjert statsautorisert revisor Geir Buan til å se på ulike spørsmål vedrørende Selskapets virksomhet. Statsautorisert revisor Geir Buan har også bistått med å vurdere om det hadde funnet sted omstøtelige transaksjoner. 4.3 Kreditorutvalg På første skiftesamling ble følgende kreditorutvalg oppnevnt: Innberetning nr. 2 i sak nr KON-OBYF/1: Land & Sjøfritid Vest AS, k-bo Side 3 av 15

4 Kredittsjef i Santander Consumer Bank ASA, Morten Bønke Seniorskattejurist i Skatt øst, Pål Chr. Linnerud 5 NÆRMERE OM KONKURSDEBITOR 5.1 Stiftelsesdato og registreringsdato Selskapet ble stiftet den 20. desember Selskapet ble første gang registrert i Foretaksregisteret den 10. januar Aksjekapitalen ved konkursåpning Aksjekapitalen ved konkursåpning var NOK ,-. Aksjekapitalen er registrert fullt innbetalt. 5.3 Stifteren og deres aksjeandeler Stiftere av Selskapet var etter det opplyste Erik Jacobsen og Ham Holding AS, som tegnet seg for henholdsvis 94 % og 6 % av aksjene. I følge Jacobsen skal den aksjepost Ham Holding AS tegnet ha blitt overdratt til Møller Bil AS og deretter, noe senere, ha blitt overdratt tilbake til Ham Holding AS. Det er ikke funnet grunn til å undersøke dette nærmere. 5.4 Styreleder og styremedlemmer de siste 2 år og daglig leder de siste 5 år Ved konkursåpning besto styret av Erik Jacobsen, født 23. april 1954, som styrets leder og Patrik Jacobsen, født 5. oktober 1982, som varamedlem. Etter det opplyste var Trond Kristian Bjerke registrert som varamedlem i Selskapet frem til 18. juni Som daglig leder var registrert Erik Jacobsen. 5.5 Revisor Selskapets revisor har fra 4. mai 2002 vært BDO Revico Sandvika DA, org.nr , Hamangskogen 60, 1338 Sandvika. Ansvarlig for oppdraget har vært statsaut. revisor Jørgen Fredriksen. Før dette var det Revico Sandvika AS, org. nr , som var revisor for Selskapet. Ansvarlig for oppdraget var også da statsautorisert revisor Jørgen Fredriksen. 5.6 Regnskapsfører Selskapets regnskaper har blitt ført av Nicolay Gulliksen. Han var ansatt i Selskapet. 5.7 Ledelsens engasjement i andre virksomheter/selskaper Daglig leder og styrets leder Erik Jacobsen er også registrert med verv i følgende selskaper: Innberetning nr. 2 i sak nr KON-OBYF/1: Land & Sjøfritid Vest AS, k-bo Side 4 av 15

5 - Mitt Dekkhotell AS, org.nr , daglig leder og styrets leder - Piggen Invest AS, org.nr , daglig leder og styrets leder - Chrysler Jeep Forhandlerforening, org.nr , styremedlem - Land- og Sjøfritid Bilutleie AS, org.nr , styrets leder. (Slettet ) Varamedlem Patrik Jacobsen er registrert med verv i følgende selskaper: - Piggen Invest AS, org.nr , styremedlem - Mitt Dekkhotell AS, org.nr , varamedlem 6 KONKURSDEBITORS ØKONOMISKE VIRKSOMHET 6.1 Oversikt over forretningsførselen Som tidligere nevnt har Selskapets virksomhet de siste årene bestått i salg av brukte biler i høy prisklasse, herunder biler Selskapet selv har importert. I noen grad har Selskapet også solgt båter. Selskapet har også solgt biler i kommisjon. Det har vært noe vanskelig å få oversikt over hvor stor del av bilsalget som reelt sett var kommisjonssalg, og hvor stor del som var salg av egne innkjøpte biler. I praksis har vi forstått det slik at de biler Selskapet hadde i kommisjon normalt ble overdratt til Land & Sjøfritid Vest AS straks man fant en kjøper til bilen og således formelt videresolgt fra Selskapet. Således fant det i disse tilfeller ikke sted et formelt kommisjonssalg. Bakgrunnen for denne praksisen har etter det opplyste fra styrets leder vært at kundene ønsket at Land & Sjøfritid Vest AS skulle være den ansvarlige selger. En annen konsekvens av ordningen var at Selskapet ikke svarte merverdiavgift av sin fortjeneste. Pr. konkursåpning hadde Selskapet totalt 27 biler på lager, biler Selskapet selv eide. På det meste skulle Selskapet i 2008 i følge lister utarbeidet av Selskapets bankforbindelse, Santander Consumer Bank AS, hatt nær det dobbelte antall biler på lager. Som nevnt foran solgte Selskapet i noen grad også båter. Antall salg var imidlertid beskjedent. Pr. konkursåpning hadde Selskapet to båter i opplag i Oslo, og en båt til oppussing i Bergen. Når det gjelder den sistnevnte båten er boet i dag i tvist med en kjøper som hevder at denne båten ikke inngår i boet jfr. pkt nedenfor. I tillegg til at det ble solgt biler og båter, solgte Selskapet også kajakker og tilhørende utstyr. Denne del av virksomheten hadde imidlertid ikke nevneverdig omfang. Selskapet har etter det opplyste de siste par år hatt forretningsadresse i Aslakveien 14, 0753 Oslo. Selskapet leide kontorlokaler av Mitt Dekkhotell AS, org. nr Selve virksomheten med salg av biler, foregikk imidlertid, som nevnt foran, fra Selskapets leide lokaler på Lysaker Brygge. Selskapet leide lokalene av Vital Eiendom AS. Innberetning nr. 2 i sak nr KON-OBYF/1: Land & Sjøfritid Vest AS, k-bo Side 5 av 15

6 Selskapet hadde frem til høsten 2006 sine salgslokaler i Drammensveien i Oslo. Virksomheten var den gang mer omfattende, i det Selskapet da også var forhandler av Chrysler, Jeep og Dodge. Videre hadde Selskapet på samme sted verksted for reparasjon av de biler man solgte. Selskapet solgte i 2006 den del av virksomheten som knyttet seg til salg av Chrysler, Jeep og Dodge. Samtidig ble også det verksted Selskapet drev, solgt, hvoretter man fraflyttet lokalene i Drammensveien Etter det opplyste i Selskapets årsberetning for 2006 måtte Selskapet, som følge av salget, kostnadsføre et beløp på NOK 3,3 mill. i regnskapet for 2006 for å kjøpe seg fri fra leiekontrakten i Drammensveien Regnskapet for 2006 skal også ha blitt belastet betydelige kostnader som påløp i forbindelse med at virksomheten ble lagt om og flyttet til Lysaker brygge. Pr. konkursåpning hadde Selskapet, etter det opplyste, 4 faste ansatte og i tillegg 4 personer (ekstrahjelper) som arbeidet på timebasis. Selskapet hadde sine forsikringer i If, dog slik at Selskapets båter var forsikret i Quality Maritime Insurance AS. Selskapets hovedbankforbindelse var Santander Consumer Bank AS, der Selskapet hadde flere lån, i tillegg til at Santander Consumer Bank AS hadde stilt husleie- og tollgaranti. Engasjementet med banken var i følge fordringsanmeldelsen fra banken pr. konkursåpning på vel NOK 29 mill. Banken hadde sikkerhet for sitt engasjement i varelager og driftstilbehør. Etter at Santander Consumer Bank AS nå har realisert det vesentligste av varelageret, er kravet redusert til ca. NOK 23 mill. Selskapet hadde også kundeforhold i Nordea Bank Norge ASA og DnB NOR Bank ASA, men dette dreide seg kun om bankkonti der det ved konkursåpning var, relativt sett, beskjedne innskudd. Selskapet benyttet internettadressen Denne internettsiden var imidlertid ikke åpen ved konkursåpning. Selskapet drev sin virksomhet helt frem til konkursåpning, dog slik at omsetningen hadde vært svært beskjeden de siste månedene før konkursåpning. 6.2 Regnskap og regnskapsførsel Selskapet var regnskapspliktig etter regnskapsloven (lov av 17. juli 1998 nr. 56) 1-2 med tilhørende forskrifter. Selskapets regnskaper for 2007 og 2008 er ikke revidert. Vedlagt Selskapets oppbudsbegjæring fulgte urevidert driftsregnskap og balanse for 2007 og Styreleder har opplyst at bakgrunnen Innberetning nr. 2 i sak nr KON-OBYF/1: Land & Sjøfritid Vest AS, k-bo Side 6 av 15

7 for at regnskapene ikke var revidert, var at det var feil i inngående balanse i regnskapet for Derved fikk man ikke utarbeidet korrekte regnskaper verken for 2007 eller Fra de reviderte årsregnskaper for 2005 og 2006 hitsettes følgende nøkkeltall: Resultatregnskapet Driftsinntekter NOK , ,- Driftskostnader NOK , ,- Driftsresultat NOK , ,- Årsresultat NOK , ,- Balanse Sum omløpsmidler NOK , ,- Sum anleggsmidler NOK , ,- Sum kortsiktig gjeld NOK , ,- Sum langsiktig gjeld NOK , ,- Sum egenkapital NOK , ,- Den regnskapsrapport vi har mottatt for 2007 viser at Selskapet dette året hadde en omsetning på i overkant av NOK 57 mill. Driftsresultatet ble negativt med nær NOK 6 mill, og årsresultatet negativt med nær NOK 9 mill. Resultatrapporten for 2008 viser at Selskapet dette år hadde en omsetning på vel NOK 49,9 mill. Driftsresultatet ble negativt med ca NOK 2,8 mill., og årsresultatet negativt med vel NOK 4,8 mill. Balanserapportene for 2007 og 2008 viser at verdien på eiendelene ved utløp av nevnte år var henholdsvis nær NOK 37 mill. og nær NOK 28 mill., mens gjelden var henholdsvis ca. NOK 46 mill. og ca. NOK 41,6 mill. Den bokførte underbalanse ved utløpet av 2008 var ca. NOK 13,7 mill. Som nevnt foran har regnskapene for 2007 og 2008 ikke blitt revidert, og i følge styreleder Jacobsen gir heller ikke regnskapene et riktig bilde av situasjonen. Det bemerkes som eksempel i denne forbindelse at Santander Consumer Bank AS har forsøkt å inndrive Selskapets kundefordringer som i regnskapet for 2008 står registrert med NOK ,75, uten at man så langt har lyktes med å få inndrevet noen del av dette. Vi har foreløpig ikke funnet det riktig å søke å besørge sluttføring av regnskapene frem til konkursåpning. Dette hovedsakelig fordi det vil være vanskelig å få utarbeidet et korrekt regnskap, og under enhver omstendighet vil det bli svært kostnadskrevende. Spørsmålet om hvor mye arbeid som skal legges i å søke å få utarbeidet bedre regnskaper, blir fortløpende vurdert i samarbeid med den revisor vi har engasjert. Innberetning nr. 2 i sak nr KON-OBYF/1: Land & Sjøfritid Vest AS, k-bo Side 7 av 15

8 Vi nevner videre under dette punkt at Selskapet i en årrekke har hatt bokført negativ egenkapital. Det fremgår allerede av nummerert brev datert 4. desember 2006 fra Selskapets revisor, utarbeidet i forbindelse med revisjonen av regnskapet for 2005, at Selskapet ved utløpet av dette år hadde en negativ bokført egenkapital på ca. NOK 2,1 mill. Regnskapet for 2006 viser en negativ bokført egenkapital beskjedent lavere enn dette. Den bokførte egenkapitalen var også negativ ved utløpet av 2004 og den har vært lavere enn 50 % av registrert aksjekapital (på NOK ,-) helt fra utløpet av Selskapets revisor har i sine revisjonsberetninger og nummererte brev ikke gitt kommentarer som indikerer at man mente at den reelle egenkapitalen i Selskapet var høyere enn det som fremgikk av årsregnskapene. Dette er noe vi vil se noe nærmere på under den videre bobehandling. 6.3 Virksomhet og antall ansatte ved konkursåpning Det var i praksis virksomhet i Selskapet helt frem til konkursåpning, dog slik at Selskapet ikke hadde hatt noen salg de siste dagene før oppbud ble begjært. Som nevnt under pkt. 6.1 over, var det 4 personer som fortsatt var ansatt i Selskapet v/konkursåpning. En av disse hadde vært sykemeldt i en lengre periode. I tillegg var det ansatt 4 ekstrahjelper. Det ble sendt formell oppsigelse til samtlige kort tid etter konkursåpning. 6.4 Oppfyllelse av formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og registreringslovgivning m.v. Selskapet hadde ikke har oppfylt plikten til rettidig å innlevere revidert regnskap for Det synes også klart at det var vesentlig mangler ved Selskapets regnskapsførsel. Videre bemerkes at Selskapets bokførte egenkapital synes å ha vært, som nevnt foran, negativ siden 31. desember Når det gjelder styrets oppfyllelse av handleplikten etter aksjelovens 3-5, er dette noe vi foreløpig ikke har konkludert på. 6.5 Årsaker til konkursen Den direkte foranledning til at Selskapet ble tatt under konkursbehandling var, som nevnt foran i pkt. 3.2, at Selskapet begjærte oppbud for Oslo byfogdembete. De bakenforliggende årsaker til Selskapets økonomiske problemer var ifølge styreleder Erik Jacobsen at det hadde vært en vesentlig nedgang i etterspørselen etter den type biler og båter Selskapet hadde for salg. Etter det opplyste fra Jacobsen merket man nedgangen i salget av kostbare biler og båter allerede mot slutten av 2007, m.a.o. før finanskrisen inntraff. Bostyret er for sin del ikke i tvil om at Land & Sjøfritid Vest AS ble rammet av problemene i økonomien i Det er imidlertid mye som tyder på at Selskapet fikk økonomiske problemer lenge før dette, noe også de foreliggende regnskaper viser. Heller ikke de siste årene man også drev med salg av nye biler (frem til 2006), oppnådde man tilfredsstillende resultater. Selve Innberetning nr. 2 i sak nr KON-OBYF/1: Land & Sjøfritid Vest AS, k-bo Side 8 av 15

9 avviklingen av nybil salget og flyttingen til Lysaker Brygge, påførte også Selskapet store kostnader. 6.6 Insolvenstidspunktet Insolvens foreligger når et selskaps gjeld overstiger verdien av selskapets eiendeler (insuffisiens) og selskapet ikke lenger er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, forutsatt at betalingsudyktigheten ikke er av forbigående art (illikvid). Som nevnt under pkt. 6.5 har vi fortsatt ikke fått avklart insolvenstidspunktet. Dette er noe vi vil se nærmere på under den videre bobehandling. Vurderingene kompliseres i betydelig grad av at det ikke foreligger korrekte regnskaper. Det er også noe vanskelig å vurdere eventuell mer- og mindreverdi i forhold til de bokførte beløp. Manglene ved regnskapene og det forholdet at styreleder i stor grad har lånt inn midler til Selskapet, og i noen grad også tilbakebetalt innlån, kompliserer arbeidet med å søke å avklare når Selskapet ble illikvid. Vi begrenser oss i denne innberetning til å nevne at Selskapet, etter vår foreløpige vurdering, antakelig har vært insolvent i flere år. 6.7 Revisor/Finanstilsynet Vi har påbegynt arbeidet med å vurdere om det foreligger forhold som kan tilsi reaksjon fra Finanstilsynet (tidligere Kredittilsynet) mot Selskapets revisor. Fordi dette arbeid ikke er avsluttet har vi foreløpig ikke trukket noen konklusjoner med hensyn til om innberetningene skal oversendes til Finanstilsynet (jf. kkl 122 a). Vi finner grunn til å nevne at revisor i totalt 10 nummererte brev, første gang den 28. mai 1998 (nummerert brev nr. 5), og i sine revisjonsberetninger (sist innsendte revisjonsberetning er for 2006), har kommentert en rekke kritikkverdige forhold ved Selskapets regnskapsføring og den økonomiske situasjonen i Selskapet. Videre nevnes at revisor i sitt nummererte brev nr.10 datert 15. november 2007, varslet at han ville trekke seg dersom de i brevet påpekte forhold, ikke ble rettet opp. Revisor hadde ikke trukket seg på det tidspunkt konkurs ble åpnet, den 14. januar Ovennevnte forhold er noe vi vil se nærmere på under den videre bobehandling. 7 BOETS STILLING OG STATUS 7.1 Boets aktiva Umiddelbart etter konkursåpning ble det på vanlig måte gjennomført rutinemessige undersøkelser med henvendelse til banker, forsikringsselskaper, offentlige registre m.v. for å få oversikt over Selskapets aktiva. I tillegg hadde vi flere samtaler med Selskapets styreleder/daglig leder, Erik Jacobsen. Basert på de undersøkelser som er gjort kan vi nå gi følgende orientering om boets aktiva: Innberetning nr. 2 i sak nr KON-OBYF/1: Land & Sjøfritid Vest AS, k-bo Side 9 av 15

10 7.1.1 Innestående på boets konto./. Innestående på boets konto er pr. i dag NOK ,57. Det vises til vedlagte sammendrag av boregnskapet pr. d.d. Det følger av boregnskapet at det så langt er belastet kostnader med NOK ,25. Videre har de ansattes krav på lønn og feriepenger (krav prioritert av klasse I) blitt dekket med NOK , Driftstilbehør Selskapets driftstilbehør var registrert pantsatt til fordel for Elcon Finans AS. Pr. konkursåpning besto driftstilbehøret av noe kontorutstyr samt noen modeller av biler og båter. Driftstilbehørets verdi var relativt beskjedent og ble den 3. februar 2009 besluttet abandonert Varelager Selskapets varelager var registrert pantsatt til fordel for Santander Consumer Bank AS. Banken hadde ved konkursåpning krav i størrelsesorden NOK 29 mill. som var sikret under en panteobligasjon på NOK 10 mill. Etter en nærmere gjennomgang av biler, kajakker m.v. som inngikk i varelageret, ble det konkludert med at verdien av dette var under NOK 10 mill., kanskje vesentlig under dette. Det ble derfor, den 3. februar 2009, besluttet å abandonere varelageret (med unntak av 3 båter, jf. pkt nedenfor). Santander Consumer Bank AS har som nevnt nå realisert varelageret, med unntak for noe kajakkutstyr, med den følge at deres fordringsanmeldelse er redusert med ca. NOK 6 mill. For god ordens skyld nevnes at et par av Selskapets biler også var beheftet med salgspant og at engangsavgift for en rekke av bilene ikke var betalt Båter Selskapet eide ved konkursåpning to båter, en 1998 modell Princess 430, og en Marlin 38 (Ribb). Som følge av båtenes lengde kunne de registreres i Skipsregisteret. Båtene var imidlertid ikke registrert i dette register. Som følge av dette hevdet boet at båtene ikke inngikk i det varelagerpant som var etablert til fordel for Santander Consumer Bank ASA. Boet hevdet at båtene kun kunne pantsettes ved registrering i Skipsregisteret etter at båtene eventuelt var registrert der. Banken bestred i første omgang boets oppfatning, men etter nærmere vurderinger ble boets standpunkt akseptert. Vi har nå solgte begge båtene, se pkt. 7.4 nedenfor. Noe senere under bobehandlingen ble vi oppmerksom på at Land & Sjøfritid Vest AS forut for konkursåpning, hadde innlevert en båt (en mahogni daycruiser, modell 2001) til Dolvik Båtbyggeri AS (i Bergen) for reparasjon/oppussing. Bakgrunnen for at dette ikke ble opplyst umiddelbart etter konkursåpning var at den aktuelle båt var solgt før konkursåpning og kunden hadde etter det opplyste betalt kjøpesummen. Leveringstidspunktet i henhold til avtalen med kunden var imidlertid fastsatt til etter konkursåpningen. Fordi Land & Sjøfritid Vest AS var Innberetning nr. 2 i sak nr KON-OBYF/1: Land & Sjøfritid Vest AS, k-bo Side 10 av 15

11 forpliktet til å gjøre diverse arbeider på båten før overlevering til kunden, vurderte vi nærmere hvorvidt det var juridisk grunnlag for å hevde at båten fortsatt inngikk i boets beslag. Basert på de undersøkelser som ble gjort fant vi at dette var situasjonen, noe som ble meddelt kunden. Kunden aksepterte ikke boets standpunkt, hvoretter det nå er igangsatt rettssak for å få uenigheten avklart. Boet har inngått avtale med Dolvik Båtbyggeri AS om vinteropplag og nødvendig vedlikeholdsarbeid på motorene. Det nevens at den aktuelle båt er noe spesiell og at det derfor er vanskelig å fastslå verdien pr. i dag. Kunden som inngikk avtale om kjøp forut for konkursåpning, betalte (ved innbytte av annen båt) NOK 2 mill. for båten. Land & Sjøfritid Vest AS var da forpliktet til å gjøre diverse arbeider, arbeider som i følge Dolvik Båtbyggeri AS vil beløpe seg til NOK , Utestående fordringer Av den balanserapporten vi har fått pr. 31. desember 2008 fremgår, som nevnt under pkt. 6.2 foran, at Selskapet hadde bokførte kundefordringer på over NOK 2,4 mill. Som nevnt inneholder regnskapet flere feil og er heller ikke revidert. Hvorvidt Selskapet i praksis har utestående kundefordringer som vil la seg inndrive, er foreløpig ikke avklart. Santander Consumer Bank AS har opplyst at de har pant i Selskapets kundefordringer. Pr. i dag har boet ikke tatt endelig standpunkt til om dette. Usikkerheten knytter seg til at de registrerte obligasjoner i kundefordringene ikke er registrert på Santander Consumer Bank AS, (men til fordel for Gjensidige Bank AS). Santander Consumer Bank AS har opplyst at obligasjonene pr. konkursåpning var overført til dem. Selv om boet ikke har tatt endelig stilling til om det er etablert gyldig pant, har boet akseptert at Santander Consumer Bank AS igangsetter inndrivelse. Så langt har imidlertid banken ikke lyktes med å oppnå noen innbetalinger Bankinnskudd Selskapet hadde ved siden av Santander Consumer Bank ASA, Nordea Bank og DnB NOR Bank ASA som sine bankforbindelser. I de to sistnevnte bankene hadde Selskapet konti der det ved konkursåpning var innestående midler. Dette er senere overført boets konto, hvoretter vi pr. i dag har fått overført totalt NOK , Andre aktiva Styreleder Erik Jacobsen har meldt et krav i boet på ca. NOK ,-. Vi har pr. i dag ikke grunnlag for å hevde at det ikke er riktig at han har krav mot Land & Sjøfritid Vest AS. Basert på de undersøkelser som er gjort, er det imidlertid grunn til å tro at Jacobsen har fått nedregulert sitt mellomværende med over NOK 3 mill. i løpet av det siste året forut for konkursåpning. Dette blir nå undersøkt nærmere. Det er for tidlig å gi sikre opplysninger med hensyn til om boet kan bli tilført midler som følge av slik nedregulering. Videre har det skjedd utbetalinger på noen få Innberetning nr. 2 i sak nr KON-OBYF/1: Land & Sjøfritid Vest AS, k-bo Side 11 av 15

12 hundre tusen til selskapet Mitt Dekkhotell AS, et selskap som er heleid av familien Jacobsen gjennom selskapet Piggen Invest AS. For god ordens skyld bemerkes at selv om det senere skulle bli lagt til grunn at boet har krav mot Erik Jacobsen, er det foreløpig uklart om dette vil lede til innbetalinger til boet. Dette fordi Jacobsen, etter det opplyste, i dag har en vanskelig økonomisk. Dette er noe som vil bli undersøkt nærmere under den videre bobehandling. Under den videre bobehandling vil vi også se nærmere på hvorvidt det foreligger grunnlag for å fremme erstatningskrav mot styret blant annet som følge av mulig manglende oppfyllelse av styrets handleplikt etter aksjeloven 3-5. Også vedrørende dette er det for tidlig å trekke konklusjoner. Det nevnes også under dette punkt at Selskapet hadde rettigheter til et par domenenavn og til varemerket Land & Sjøfritid. Antakelig representerer imidlertid ikke dette verdi for boet. Det pågår fortsatt arbeid med gjennomgang av Selskapets regnskaper. Dette med bistand fra engasjert revisor. Arbeidet er vanskelig i og med at det er feil i regnskapet flere år bakover i tid. Foreløpig har vi ikke avdekket noe som gir konkret grunnlag for å anta at boet kan bli tilført ytterligere midler ut over det som er nevnt foran. 7.2 Omstøtelige disposisjoner Som nevnt i pkt foran, er det mye som tyder på at det har skjedd nedregulering av den gjeld Land & Sjøfritid Vest AS hadde til styreleder Erik Jacobsen i løpet av den siste tiden forut for konkursåpning. Det synes også å ha skjedd utbetalinger til Mitt Dekkhotell AS. Dette vurderes nå nærmere med tanke på hvorvidt det er grunnlag for å fremme omstøtelseskrav. Det nevnes i denne forbindelse at boet, som følge av omstøtelsesfristen i dekningsloven 5-15, har mottatt erklæring fra Mitt Dekkhotell AS og Erik Jacobsen der denne fristen forlenges med 3 måneder. 7.3 Virksomhet etter konkursåpning Som nevnt foran var det virksomhet i Selskapet ved konkursåpning, dog slik at man ikke hadde foretatt noen salg den siste tiden. Konkursboet søkte ikke å videreføre virksomheten. 7.4 Salg Boet har solgt begge båtene nevnt over under pkt , henholdsvis en Princess 430 og en Marlin 38 (Ribb). Båtene ble solgt for totalt NOK ,-. Til fradrag kommer salgsomkostninger, jf. vedlagte sammendrag av regnskapet. 7.5 Boets passiva Det er til nå anmeldt 70 fordringer, hvor av en senere er trukket tilbake. Som nevnt foran har Santander Consumer Bank AS korrigert sitt krav etter at lageret av biler som banken hadde etablert pant i, var solgt. Videre har Tollregionen Oslo og Akershus redusert sitt Innberetning nr. 2 i sak nr KON-OBYF/1: Land & Sjøfritid Vest AS, k-bo Side 12 av 15

13 krav med NOK 4,3 mill. etter at de som følge av garanti avgitt fra Santander Consumer Bank AS har fått innfridd dette beløp. Tollregionen Oslo og Akershus er i dag registrert med et uprioritert krav på vel NOK 7,6 mill. Også eier av den eiendom der Land & Sjøfritid Vest AS leide lokaler den siste tiden, vil ventelig redusere sitt krav. Så langt har utleier meldt et krav på nær NOK 10,3 mill. tilsvarende full leie i den gjenværende leietid. Bakgrunnen for at kravet fortsatt ikke er korrigert, er at de aktuelle lokaler enda ikke er leiet ut på ny. Som nevnt foran har de ansattes krav prioritert av klasse I blitt dekket fra boet med til sammen NOK ,-. Dette er bakgrunnen for at det ikke lenger foreligger prioriterte krav av klasse I. De gjenværende krav fordeler seg nå som følger: Prioriterte krav av klasse II NOK ,00 Uprioriterte krav NOK ,65 Etterprioriterte krav NOK ,00 Betingede krav NOK ,00 Til sammen NOK , Særlig om tvister Selskapet var ved konkursåpning ikke involvert i tvister av rettslig art. Boet har imidlertid, som nevnt under pkt 7.1.4, igangsatt sak mot en tidligere kunde i forbindelse med et båtsalg. Boet hevder at kunden ikke har fått rettsvern for sitt kjøp. Hovedforhandling er enda ikke berammet. Rettsmekling ble avholdt 12. februar d.å. uten at noen løsning ble oppnådd. 7.7 Påløpte og pådratte omkostninger Pr. i dag er det i hovedsak kun pådratt omkostninger i forbindelse med bobehandlingen vedrørende honorar til bostyrer og den engasjerte revisor. Deler av de kostnader som i den forbindelse er pådratt, er dekket av boet, jf. vedlagte regnskap. Det har imidlertid påløpt ytterligere kostnader som foreløpig ikke er fakturert. Hvor store de totale kostnader med bobehandlingen til slutt vil bli, er det ikke mulig å gi sikre opplysninger om på det nåværende tidspunkt. 8 KREDITORENES STILLING 8.1 Dekningsmuligheter Basert på den oversikt vi nå har, regner vi med at boet har tilstrekkelig midler til dekning av de prioriterte krav og forhåpentligvis også en mindre dividende til uprioriterte kreditorer. Foreløpig Innberetning nr. 2 i sak nr KON-OBYF/1: Land & Sjøfritid Vest AS, k-bo Side 13 av 15

14 er det ikke mulig å gi sikre opplysninger med hensyn til dividendeprosentens størrelse ut over at den ventelig vil bli svært lav. 8.2 Fordringsprøvelse Det er pr. dags dato ikke foretatt noen fordringsprøvelse. Fordringsprøvelse av uprioriterte krav vil for øvrig ikke finne sted før det med sikkerhet kan konkluderes med at boet vil gi dividende til kreditorer i denne fordringsklasse. Kreditorer som ønsker nærmere orientering om de krav som er anmeldt, eventuelt ønsker å gjennomgå fordringslisten, bes kontakte bostyrer. 8.3 Ytterligere underretning til kreditorene Det er foreløpig ikke avklart hvorvidt det vil bli utarbeidet ytterligere innberetninger før bobehandlingen avsluttes. Kopi av den avsluttende innberetning vil uansett bli sendt til de kreditorer som har inngitt fordringsanmeldelse og for øvrig gjort tilgjengelig på bostyrers hjemmeside 9 MULIGE STRAFFBARE FORHOLD Dette avsnitt er tatt ut av nettversjonen. 10 MULIGE KARANTENEBETINGENDE FORHOLD Dette avsnitt er tatt ut av nettversjonen. Innberetning nr. 2 i sak nr KON-OBYF/1: Land & Sjøfritid Vest AS, k-bo Side 14 av 15

15 11 UTFØRT BOBEHANDLING - AVSLUTNING 11.1 Den foretatte bobehandling Som det fremgår av det foran anførte, har arbeidet med boet så langt bestått i å få oversikt over situasjonen, herunder vurdere nærmere de forhold som ledet frem til Selskapets økonomiske problemer. Fordi det er redegjort relativt detaljert for dette foran, finner vi ikke grunn under dette punkt i innberetningen, å kommentere denne del av arbeidet nærmere. Av spesielle forhold som ikke er omtalt foran, men som har medført en del arbeid for bostyret, nevnes en innbetaling på NOK 1 mill. som fant sted til Selskapets driftskonto en tid etter konkursåpning. Santander Consumer Bank AS hevdet at beløpet antakelig var oppgjør for en kundefordring som var omfattet av bankens pant. Det ble lagt en god del arbeid i å søke å få avklart saken, hvoretter bostyrer besluttet å tilbakebetale beløpet til den som hadde forestått betalingen. Dette begrunnet i at det ble lagt til grunn at man sto ovenfor en feilbetaling. Santander Consumer Bank AS på sin side har foreløpig ikke bekreftet at man er enig i denne beslutning Den videre bobehandlingen Det gjenstår fortsatt et relativt omfattende arbeid med boet. Dette knytter seg særlig til det granskningsarbeid som er igangsatt samt til den rettssak som er innledet vedrørende båten som beror hos Dolvik Båtbyggeri i Bergen, jf. pkt foran. Vi kan dessverre fortsatt ikke gi sikre opplysninger med hensyn til når behandlingen av dette konkursbo kan avsluttes. Oslo, den 19. februar 2010 Ståle Sommernes Morten Bønke Pål Chr. Linnerud (sign.) (sign.) (sign.) Vedlegg Innberetning nr. 2 i sak nr KON-OBYF/1: Land & Sjøfritid Vest AS, k-bo Side 15 av 15

INNBERETNING NR. 3 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1: LAND & SJØFRITID VEST AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. 3 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1: LAND & SJØFRITID VEST AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 15. april 2011 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. 5 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1: LAND & SJØFRITID VEST AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. 5 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1: LAND & SJØFRITID VEST AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1: LAND & SJØFRITID VEST AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1: LAND & SJØFRITID VEST AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 27. mai 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-007029 KON-OBYF/1: LAND & SJØFRITID VEST AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-007029 KON-OBYF/1: LAND & SJØFRITID VEST AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 12. januar 2012 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. mars 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1: NOTAR EIENDOM ØKERN AS, DETS KONKURSBO

ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1: NOTAR EIENDOM ØKERN AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. desember 2011 ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 19. desember 2011

Oslo, den 19. desember 2011 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. desember 2011 INNBERETNING

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/2: NOTAR EIENDOM HAUGERUD AS, DETS KONKURSBO

ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/2: NOTAR EIENDOM HAUGERUD AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. desember 2011 ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret.

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på - RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. april 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: VIRTUAL SPORTS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: VIRTUAL SPORTS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. april 2011 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 2. juni 2010

Oslo, den 2. juni 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. juni 2010 INNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 15. februar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. mars 2011 INNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 13. desember 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 20. mars 2013

Oslo, den 20. mars 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 20. mars 2013 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: JLJ PROJECT INVEST LTD., DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: JLJ PROJECT INVEST LTD., DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. oktober 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: ELDORADO CLOTHING AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: ELDORADO CLOTHING AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. juni 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 1. juni 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: MERIAGRUPPEN OSLO AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: MERIAGRUPPEN OSLO AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. juni 2011 INNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. juni 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: NIRO UNDERHOLDNING AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: NIRO UNDERHOLDNING AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, 26. mars 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: OXYFISH AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: OXYFISH AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. april 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret.

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. desember 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. mars 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. III TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. III TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. februar 2011 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LOGOS REKLAME LTD., DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LOGOS REKLAME LTD., DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. oktober 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: PER HELLE BYGG OG STILLAS AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: PER HELLE BYGG OG STILLAS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 30. august 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. 3 (ÅSREDGJØRELSE) TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON-OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING NR. 3 (ÅSREDGJØRELSE) TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON-OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. oktober 2012 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. november 2010 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 13. april 20102 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/: KALLU-FRAKT LIMITED, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/: KALLU-FRAKT LIMITED, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 12. august 2013 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/2: QUADRANT CONSULT LTD. (HERUNDER KANT JRB INVESTMENTS NUF), DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/2: QUADRANT CONSULT LTD. (HERUNDER KANT JRB INVESTMENTS NUF), DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. august 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. mai 2013

Oslo, den 31. mai 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. mai 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 16. februar 2012

Oslo, den 16. februar 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2012 INNBERETNING

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 05-151427KON- OSBY: BRYN BILFORRETNING AS, DETS KONKURSBO

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 05-151427KON- OSBY: BRYN BILFORRETNING AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. april 2013 ÅRSREDEGJØRELSE

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-047304 KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-047304 KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. mai 2011 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 19. oktober 2012

Oslo, den 19. oktober 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. oktober 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. 2 TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. 2 TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. april 2011 INNBERETNING

Detaljer

AVSLUTTENDE INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1 :VORTAIR AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

AVSLUTTENDE INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1 :VORTAIR AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansens plass 7 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. september 2013

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: BERTONI RETAIL NORWAY AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: BERTONI RETAIL NORWAY AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 3. februar 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: HELLE BYGGMONTAGE LIMITED, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: HELLE BYGGMONTAGE LIMITED, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 30. august 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 25. mai 2010

Oslo, den 25. mai 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 25. mai 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-058682 KON- OBYF: MANTRA AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-058682 KON- OBYF: MANTRA AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. januar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 15. november 2012 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 21. mai 2010

Oslo, den 21. mai 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 21. mai 2010 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 19. april 2013

Oslo, den 19. april 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. april 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-001391KON-OBYF/1: GERD VERDU-PRESS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-001391KON-OBYF/1: GERD VERDU-PRESS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 18. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1 : CORALLIAN INVEST LTD, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1 : CORALLIAN INVEST LTD, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. mai 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. september 2011

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: MARTINS BRIDE GALLERY AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: MARTINS BRIDE GALLERY AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. juni 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1 : T.C. MULTISERVICE AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1 : T.C. MULTISERVICE AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. juni 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 23. september 2010

Oslo, den 23. september 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. september 2010

Detaljer

Oslo, den 2. mai 2013

Oslo, den 2. mai 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. mai 2013 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: LUCHA LIBRE AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: LUCHA LIBRE AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 4. juni 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: ALARM DIREKTE LTD, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: ALARM DIREKTE LTD, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansens plass 7 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. september 2013

Detaljer

Oslo, den 3. mai 2013

Oslo, den 3. mai 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 3. mai 2013 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: SMAK GRUPPEN AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: SMAK GRUPPEN AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 1. juni 2011 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 20. mai 2011

Oslo, den 20. mai 2011 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 20. mai 2011 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: EUROPEAN BIGSTAKES LTD., DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: EUROPEAN BIGSTAKES LTD., DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 25. august 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. april 2012 ÅRSREDEGJØRELSE

Detaljer

Oslo, den 16. februar 2012

Oslo, den 16. februar 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2012 INNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. september 2010 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-136627 KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-136627 KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16.04.12 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 21. mars 2012

Oslo, den 21. mars 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 21. mars 2012 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYR/1: FØRST & SIST AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYR/1: FØRST & SIST AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. desember 2011 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 4. juni 2012

Oslo, den 4. juni 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 4. juni 2012 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 21. mars 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 10. september 2010

Detaljer

Oslo, den 23. oktober 2012

Oslo, den 23. oktober 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. oktober 2012 INNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 5. mai 2010 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 22. november 2012

Oslo, den 22. november 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. november 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: BERI NORWAY LTD., DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: BERI NORWAY LTD., DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. september 2011

Detaljer

Oslo, den 24. april 2013

Oslo, den 24. april 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. april 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-33282KON-OBYF/1: RAJA AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-33282KON-OBYF/1: RAJA AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. september 2013

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-173325 KON- OBYF/1: NORD TERRASSE AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-173325 KON- OBYF/1: NORD TERRASSE AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. desember 2011 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. MULTI EIENDOMSDRIFT AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. MULTI EIENDOMSDRIFT AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. september 2013

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 09-003068 KON- OBYF/2: MR BET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. april 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: OSLO BYGG TOTALENTREPRENØR AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: OSLO BYGG TOTALENTREPRENØR AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 12. september 2011

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: BIL OG MARINE AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: BIL OG MARINE AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. august 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 6. juli 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: : JES DATA AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: : JES DATA AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. mai 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 6. september 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: HJEM TIL DERE AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: HJEM TIL DERE AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 4. juni 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 25. juni 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 25. juni 2009

Oslo, den 25. juni 2009 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 25. juni 2009 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 23. oktober 2012

Oslo, den 23. oktober 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. oktober 2012 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 23. februar 2010

Oslo, den 23. februar 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. februar 2010 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LPS KAPITAL AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LPS KAPITAL AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. september 2011

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: SMART CALL MANAGEMENT AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

ÅRSREDEGJØRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: SMART CALL MANAGEMENT AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 15. april 2011 ÅRSREDEGJØRELSE

Detaljer

INNBERETNING NR. II TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. II TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2010 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: ØKOENERGI AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: ØKOENERGI AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 6. september 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: REDAKTØREN AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: REDAKTØREN AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. september 2013

Detaljer

INNBERETNING NR. 3 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-186248 KON- OBYF/2: NOTAR EIENDOM STOVNER AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. 3 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-186248 KON- OBYF/2: NOTAR EIENDOM STOVNER AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 17. desember 2010 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 11. januar 2011

Oslo, den 11. januar 2011 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. januar 2011 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.:10-188715 KON- OBYF/2: ABS BYGGSERVICE AS (TIDLIGERE ALNA BYGGSERVICE AS), DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.:10-188715 KON- OBYF/2: ABS BYGGSERVICE AS (TIDLIGERE ALNA BYGGSERVICE AS), DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. juli 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 19. november 2010

Oslo, den 19. november 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. november 2010 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF: PIZZABUA LAMBERTSETER AS, UNDER TVANGSOPPLØSNING

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF: PIZZABUA LAMBERTSETER AS, UNDER TVANGSOPPLØSNING RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansens plass 7 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. september 2013

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF: BJØRNS TRANSPORT OG LAGERSERVICE AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF: BJØRNS TRANSPORT OG LAGERSERVICE AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. mai 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: KVIKK HOLDING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: KVIKK HOLDING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no 16. februar 2011 www.rosom.no SLUTTINNBERETNING

Detaljer