VISJON En annen verden Til et uønsket folk Veien mot forvandling. wycliffe:nytt. 1:2014 Årgang 36 wycliffe.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VISJON 2025. En annen verden Til et uønsket folk Veien mot forvandling. wycliffe:nytt. 1:2014 Årgang 36 wycliffe.no"

Transkript

1 VISJON 2025 En annen verden Til et uønsket folk Veien mot forvandling wycliffe:nytt 1:2014 Årgang 36 wycliffe.no

2 Ansvarlig utgiver: Wycliffe Postboks 6625 St. Olavs plass, 0129 Oslo / wycliffe.no Organisasjonsnr Besøksadresse: Bernhard Getz gate 3, Oslo Telefon: Telefaks: Ansvarlig redaktør: Agnes M. Lid I redaksjonen: Ingjerd Evensen og Margrethe Lia Daglig leder: Agnes M. Lid Styret: Erik Andvik, Frid Drevvatne, Helge Fjalsett, Lene Freitag, Dag-Frode Kolltveit, Beate Lundevold, Maria Moskvil, May Irene Myren og Jo Bertil Rydland Værnesbranden Frivillig abonnement: kr 150,- Gavekonto: Wycliffe bistand: Wycliffes medarbeidere og driften av kontoret er avhengig av økonomiske gaver. Disse kommer hovedsakelig fra menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner som øremerker beløpene til ønsket formål. Design/grafisk produksjon: Spiro design v/heidi Einarsen Hagen Forsidebilde: Kvinne i Bangladesh Foto: Weimin Lin Trykk: Strålfors wycliffe:nytt Wycliffe er en tverrkirkelig misjonsorganisasjon. Formålet er å bidra til at bibeloversettelse, alfabetisering, språkforskning og relatert utviklingsarbeid finner sted blant folkegrupper som har behov for det. Wycliffe har utsendinger i Senegal, Niger, Filippinene, Asia, Etiopia og Norge. Visjon og utfordring Wycliffe eksisterer fordi vi tror Bibelen er det beste redskapet til å vise hvem Gud er. Vår visjon er at alle folk skal ha tilgang på Guds Ord på et språk de forstår godt. Vi har til og med satt oss et dristig mål, formulert i Visjon 2025: at arbeid blir igangsatt i alle språk der det er behov innen år Men Wycliffes visjon er enda mer omfattende. Vårt mål er å se at mennesker og lokalsamfunn blir forvandlet gjennom Guds kjærlighet og forsonende kraft. Vårt kall er ikke begrenset til å gi folk en bibel, men innbefatter omtanke for menneskers liv. Med utgangspunkt i det bibelske budet å elske vår neste, bruker Wycliffe sin spisskompetanse innen språkutvikling og morsmålsopplæring, i tillegg til bibeloversettelse, til å formidle Guds kjærlighet. Vårt arbeid fører til goder som kommer hele lokalsamfunn til gode, ikke bare de kristne. Når et språk blir anerkjent og skriftliggjort, styrkes folks selvfølelse. Og med utdanning følger bedring i levekår og muligheter. Arbeidet bærer frukt som ærer Gud. Jesus helbredet syke og pleiet omgang med samfunnets utstøtte i tillegg til at han underviste fra Skriftene og forkynte evangeliet. Han viste omsorg for hele mennesket. I dette bladet kan du lese om våre bistandsprosjekt i Pakistan. Marginaliserte folkegrupper får hjelp til å bygge bærekraftige lokalsamfunn der grunnleggende helsestell og skolegang blir tilgjengelig. Jeg fikk selv se arbeidet og møte mennesker som er berørt av det, da jeg... før man kan så, må man rydde jorden for stein og røtter, og pløye den. På mange måter er det her Wycliffes rolle er. Språkarbeid og bibeloversettelse legger grunnlaget... var på prosjektbesøk i november. Det var sterkt å høre både kvinner og menn sette ord på at de nå har fått håp for sine barns fremtid. De er takknemlige for vår hjelp. Det bibelske oppdraget, å nå alle folkeslag med evangeliet, er i bunn og grunn Guds eget arbeid, og bare Gud kan gjøre at det lykkes. Likevel har vi alle en rolle å fylle, et bidrag vi kan gi. Wycliffe arbeider sammen med kirker, organisasjoner og enkeltmennesker rundt i verden for å gjøre det vi har spesialisert oss på. Noen ganger blir evangelisering og menighetsbygging sammenlignet med å dyrke jorden, og alle vet at man sår før man høster. Men før man kan så, må man rydde jorden for stein og røtter, og pløye den. På mange måter er det her Wycliffes rolle er. Språkarbeid og bibeloversettelse legger grunnlaget, og først når dette arbeidet er gjort, ligger forholdene til rette for bærekraftig menighetsutvikling i regi av lokale kirker eller misjonsorganisasjoner. Lenger ut i bladet kan du lese om de første stegene på Veien til forvandling (fortsettelse følger i de to neste nr av Wycliffe:nytt). Det er spennende nybrottsarbeid våre utsendinger står for! Som alle andre ideelle organisasjoner er vi avhengige av gaver fra støttespillere for å kunne drive arbeidet. Wycliffe er velsignet med mange givere som gir generøst, og det er vi takknemlige for. Men vi ser tydeligere enn før at vi trenger å nå ut til flere at vi trenger å styrke vårt støttegrunnlag. Vi er nå godt inne i året 2014 og har oversikt over resultatet for Til tross for at vi på den positive siden kan fokusere på flott innsats og måloppnåelse hos utsendingene våre, og trofast givertjeneste fra flere hundre givere, viser resultatet fra 2013 et underskudd. Utgiftene ble større enn inntektene, men dette håper vi snur i løpet av første halvår Er du begeistret for Wycliffes visjon og arbeid, inviterer jeg deg også til å bli en giver. Er du allerede en giver, vil jeg utfordre deg til å tenke over om du kan verve noen du kjenner til å bli en støttespiller. I tillegg til dette, vil jeg være takknemlig for om du vil be for oss og arbeidet vi står i. Mitt ønske er at Dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. 2 Kor 9,11 Med vennlig hilsen Agnes M. Lid, daglig leder Andreas Nordli Tre raske Fra nasjonal leder for Ungdom i Oppdrag Hva tenker du om Wycliffe? Først og fremst kompetanse og målbevissthet, og at organisasjonen har et hjerte for de glemte og gjemte folkeslagene i verden. I tillegg er de god samarbeidspartner til UIO rundt om i verden. Hva slags forhold har Ungdom i Oppdrag til Wycliffe? Vi brenner for det samme, nemlig å gjøre evangeliet tilgjengelig for de unådde. Jeg har anbefalt Wycliffe til mange UIOere som tenker på bibeloversettelse. Har du en kort hilsen til Wycliffe:nytts lesere? Takk til Wycliffe for alt de bidrar med i Guds Rike, både i Norge og utlandet. Dette er en organisasjon verdt å støtte! 2 wycliffe:nytt wycliffe:nytt

3 l Prosessen med å oversette Bibelen til et nytt språk, kan sammenlignes med en reiserute med mange delmål og stopp underveis. Kartet illustrerer den komplekse prosessen et bibeloversettelsesprosjekt kan være. Vi har her delt den inn i 12 steg; kartlegging, infrastruktur, inngangsport, tidsramme, språkutvikling, samfunnsutvikling, oversettelse, hindringer, utgivelse, distribusjon, bibelbruk og forvandling. Veien mot forvandling Steg 1-4 Tekst og bilde: Wycliffe i USA 1. Kartlegging Før oversettelse av Bibelen kan komme i gang på et språk, må det samles inn data om språkene i området og faktorer som vil påvirke prosjektet. For eksempel, hvordan blir et språk brukt, hvem snakker det, og vil det være bruk for en bibel på dette språket? Der det finnes kristne menigheter, etableres det tverrkirkelig samarbeid for å sikre engasjement og eierskap. 2. Infrastruktur Det er utfordrende å starte og drive et bibeloversettelsesprosjekt. Viktige element i prosessen: å finne egnede morsmålsoversettere, administratorer og prosjektkomité; utvikle en strategi og lære opp teammedlemmer; og skaffe dataverktøy, lokaler og transport. Og selvsagt er finansiering nødvendig i alle ledd. 3. Inngangsport Det er mye som kan fungere som døråpner i et lokalsamfunn. Lese- og skriveopplæring, helsearbeid, og mange andre praktiske tiltak kan være konkrete måter å vise omsorg på, og bygge relasjoner med lokalsamfunnet og dets ledere. Gode relasjoner legger grunnlaget for et vellykket språkutviklings- og bibeloversettelsesprosjekt. 4. Tidsramme Tradisjonelt tok det om lag tjue år å fullføre et oversettelsesprosjekt, medregnet de innledende stegene med språklæring og analyse, utvikling av skriftspråk og opplæring av medarbeidere. I våre dager har nasjonale medarbeidere oftere utdanning, og skriftspråk er noen ganger på plass. Data er blitt et viktig verktøy som effektiviserer arbeidet, og nye arbeidsmetoder kan gjøre at prosjektene tar kortere tid. Det er nå også blitt mer vanlig å arbeide med klyngeprosjekt eller flerspråksprosjekt der oversettere fra beslektede språk arbeider parallelt. Disse ulike elementene påvirker tidsbruken. (Steg 5-12 blir dekket i de to neste utgavene av Wycliffe:nytt). Skann QR-koden og se filmen Road to Transformation. 4 wycliffe:nytt wycliffe:nytt

4 Wycliffe bistand Her ser vi resultater! Det var rett og slett imponerende å se hvor mye de har klart å utrette på relativt få år. Agnes Lid Lyden av fjerne barnestemmer blir sterkere. Stien vi går på fører oss bort til en liten landsby av stråhytter, blant annet den nye landsbyskolen. Barna har ventet hele morgenen og er mer enn klare for å møte oss gjestene. Skolen ble startet for kun tre måneder siden, men mange av elevene er allerede i stand til å skrive navnene sine. Resultater i bistand kan være vanskelig å måle, men det er ingen tvil om at disse barna lærer. Tekst: Margrethe Lia En Parkari-landsby. Det bor ca 160 mennesker i hver landsby. Foto: Margrethe Lia I november 2013 reiste Agnes Lid, daglig leder i Wycliffe, Kåre Eriksen fra Digni, bistandskonsulent Rob van den Heuvel, og jeg som er bistandskoordinator i Wycliffe, på det årlige prosjektbesøket til Wycliffes bistandsprosjekter i Pakistan. Det ble en opplevelsesrik tur, spesielt for Agnes som besøkte Pakistan for første gang. - Det er rett og slett imponerende å se hvor mye de har klart å utrette på relativt få år! utbryter hun. - Pengene fra Norge ser ut til å gi svært god avkastning. Landsbyskoler Inne i den lille hytta sitter 30 barn i alderen 6-12 år. De ser først litt skremt på oss, men når skoleinspektøren oppmuntrer dem og lager små konkurranser hvor barna skal skrive tall eller bokstaver på tavlene sine, våkner de fort til liv. Morsmålsbasert utdanning for barn og voksne er en stor og viktig del av prosjektaktivitetene. Gjennom etableringen av lokale landsbyskoler skapes trygge rammer for barna, rammer som gjør at også jenter kan få mulighet til å få utdanning. Tidligere måtte barna reise til offentlige skoler der minoritetsbarn ofte ble dårlig behandlet. De kunne bli mobbet av både elever og lærere. Dette var spesielt vanskelig for jentene som også risikerte overgrep. De nye landsbyskolene har satt en stopper for dette. En kombinasjon av trygge rammer og morsmålsbasert undervisning fører til at elevene har det bedre og lærer raskere. Dermed gjør barna fra landsbyskolene det gjerne bra når de fortsetter med videre utdanning på de offentlige skolene etter å ha fullført barneskolen. Folk forstår etter hvert at de som kan lese, skrive og regne, ikke vil la seg utnytte av arbeidsgivere og jordeiere som fusker med kontrakter, lån og lønnsutbetaling. Dette gir håp om at fremtiden vil se lysere ut for kommende generasjoner. Yrkesopplæring og sy-sentre Lenger inn i landsbyen ligger en annen liten hytte, og her må vi bøye oss godt ned for å komme inn den lille døråpningen. Lyset siver Agnes Lid i samtale med kvinner fra Kachhi-folket. Foto: Kåre Eriksen gjennom stråtaket og lyser opp ansiktene til om lag ti kvinner. De forteller smilende om muligheten de har fått til å lære seg et arbeid. Dette vil også øke deres verdighet. Vi besøkte to nyetablerte sy-sentre. Elevene var ennå ikke klare til å starte egen skreddervirksomhet, men hadde som mål å skaffe et levebrød av dette. En av lærerne kommenterte at hun var i stand til å leve av inntekten hun fikk av å sy klær til egen og omkringliggende landsbyer. Dette hadde bedret levekårene for familien hennes. Behovet for skreddere er stort. Det er fortsatt rom for flere aktører. I 2013 ble 50 sy-sentre etablert, der 280 menn og 216 kvinner mottar ukentlig opplæring. Det er planlagt å lære opp flere lærere, slik at det også i 2014 kan opprettes 50 sentre i 50 nye landsbyer. Dette er oppmuntrende statistikk! Menneskene vi møtte gjorde inntrykk. Det strålte av øynene på en kvinne som stolt fortalte om arbeidet som jordmor; om hvordan ikke bare hennes eget liv >> 6 wycliffe:nytt wycliffe:nytt

5 Wycliffe bistand hadde endret seg, men hele landsbyens. Hun fortalte at barn ikke lenger dør av enkle barnesykdommer, og at kvinner får hjelp gjennom svangerskap og fødsel. Yrkesopplæring er en sentral del av prosjektaktivitetene. Det utdannes lærere og assistenter, veterinærer, helsearbeidere og jordmødre. Mange hundre menn og kvinner får hvert år opplæring. I tillegg til at vi hadde gleden av å besøke mange landsbyer, skoler og sy-sentre, var vi med på landsbykomitémøter, og feiret FNs internasjonale barnedag sammen med barna i Kachhi-folket. Hva nå? Vi sitter i den svale skyggen under et stort tre og forsøker å fordøye inntrykkene. Landsbykvinnene har servert deilig, søt chai-te, og Parkari-gutt med eget navn skrevet på tavlen. Foto: Margrethe Lia nå sitter vi og ser utover landsbyen. Det føles som om vi har reist tilbake i tid. Kvinnene maler mel for hånd, på egne kvernsteiner. Det skjer mye godt blant Kachhi og Parkari-folket! Men det er likevel så mye ugjort. Dette dreier seg om folkegrupper på 1,2 mill (Parkari) og (Kachhi). Fortsatt hører en historier om vold og urettferdig behandling, og kvinnene begrenses av kulturelle barrierer. Den generelle tilstanden i Pakistan er fortsatt svært ustabil. Under besøket i november ble vi bedt om å holde oss innendørs det meste av tiden, på grunn av den vanskelige sikkerhetssituasjonen. Vær gjerne med å be for Parkari- og Kachhifolket, for prosjektene, og for landet som så sårt trenger stabilitet. Margrethe intervjuer en av de første kvinnelige lærerne blant Parkari-folket. Foto: Agnes Lid l I brann for eget folk Tekst og foto: Margrethe Lia Safia* er den første kvinnelige katalysator** blant Parkari-folket. Kvinnen jeg møtte i Pakistan i november var fargerik og smilende, og hun gjorde dypt inntrykk. Hennes oppriktige varme og brann for sitt eget folk rørte meg. Mannen hennes jobbet allerede som katalysator for Parkari Community Development Programme da hun begynte å reise sammen med ham ut til landsbyene for to år siden. Sammen følger de nå opp mer enn 1000 mennesker i 25 landsbyer. Da jeg spør hvordan hennes første oppdrag var, svarer hun ærlig: - Det var svært vanskelig. Vanskelig å være kvinne Kvinner har ingen høy status i det svært patriarkalske Parkari-folket. De jobber hardt og har ansvar for hele husholdningen, men når det kommer til bestemmelsesrett og myndighet, har de få muligheter til å utrykke meningen sin. Gjennom generasjoner har kvinnene blitt tråkket på, og følgelig er deres selvtillit og selvfølelse preget av dette. Safia forteller at hun i begynnelsen syntes det var svært vanskelig å jobbe som katalysator. Det å snakke foran andre mennesker var tøft. - Hva skulle jeg si? Det tok henne ett år å venne seg til dette. Kvinnen jeg møtte var ikke lenger redd for å heve røsten. Hun satt i et rom fullt av menn, tok ordet og talte kvinnenes sak. Safias drøm - Jeg ønsker at kvinnene ikke lenger skal være fanger i egne hjem, sier hun, - at de skal forstå at de også kan delta, ta avgjørelser og gå på skole. Kvinnene i landsbykomitéene er ikke lenger passive, de hever røsten og er aktivt med i diskusjoner og avgjørelser. Jeg pleier å si til kvinnene: Mennesket har vært på månen, alt er mulig! Hun ønsker mer enn noe annet at jentene skal få utdanning og bli i stand til å se ting på en annen måte. Etter at Safia startet som katalysator har antall jenter i landsbyskolene hun besøker økt; et direkte resultat av møter Jeg ønsker at kvinnene... skal forstå at de også kan delta, ta avgjørelser og gå på skole. Safia og bevisstgjøring. Hun forteller mødrene at hvis jentene får skolegang, vil de få en bedre fremtid. Safia går foran med et godt eksempel ved at alle barna hennes får skolegang. Datteren er gift og har åpnet en liten butikk. - Hun ville aldri vært i stand til å gjøre det uten utdanning, sier Safia. Safia har håp for fremtiden, og landsbyfolket er åpne og ønsker endring. - De ser at det nytter, sier hun med et stort smil, før vi sier våre namaste (avskjedshilsen) og skiller lag. Safia er en av fire kvinnelige katalysatorer som hjelper kvinnene i landsbyene frem, ved å oppmuntre og støtte dem. * Fiktivt navn ** Grasrotmedarbeider. Fungerer som mellomledd mellom organisasjonen og prosjektene i landsbyene. l 8 wycliffe:nytt wycliffe:nytt

6 Alle liker ei god historie 2 I Wycliffe:nytt 4, 2013 rapporterte Gunnhild Bremer frå eit bibelforteljarkurs sør i Etiopia. No skriv ho: Utsendingene Tekst: Gunhild Bremer Fem månader har gått sidan fire lag frå Sør-Etiopia møttest for å lære å fortelje bibelforteljingar på sine eigne språk. Eg fekk høvet til å prate med Muga som har fylgt opp laga etter den munnlege bibelforteljingsverkstaden i haust. Eg var spent på om historiene hadde blitt fortalt vidare, eller om dei hadde gått i gløymeboka etter kurset. Han hadde gledelege rapportar å kome med. Dei munnlege bibelforteljingane har skapt varige endringar både i den lokale kyrkja og i evangeliseringsarbeidet. Du hugsar kanskje Shada, evangelisten frå Banna-folket som hadde møtt så mykje motstand då han brukte regionspråket for å forkynne om Jesus? Frå rapporten frå kurset i førre Wycliffe:nytt: Shada, ein deltakar på kurset deler utfordringar han har hatt: - Før tok eg ofte med meg Bibelen min på amharisk* når eg skulle fortelje om Jesus. Men mange forstod ikkje språket når eg las frå den. Eg har opplevd at nokon reiv Bibelen ut av handa mi og kasta den i bakken fordi den var sett på som noko som kom utanfrå. Men no har eg lært mange forteljingar om Jesus som eg kan fortelje utanåt på språket mitt som blir kalla hammar. Det er som om eg har fått ei fullstappa matboks som eg no kan dele med dei som er svoltne. Desse historiene frå Guds Ord gjev lys til eit folk som lever i eit åndelig mørke. Benna-kyrkja tek form Nistepakka har ikkje tørka inn eller mygla! Muga kunne fortelje at Shada og andre evangelistar i området no bruker bibelforteljingane og diskusjonsspørsmåla i etterkant som ein ny reiskap i forkynninga. Det har hatt ein fornyande effekt på kyrkja. Dei trudde før at folk som blir kristne, ikkje berre må tru på Jesus, men må og bytte ut veremåten sin med kulturen til dei som kom med den gode bodskapen. Dette gjaldt til dømes klede, at dei truande måtte gå med vestlege klede, ete den type mat som forkynnarane åt, og bruke regionalspråket. Dette har gjort kyrkja til ein framand stad. Eit særleg vanskeleg område var forkynningsmåten. Den vanlege måten er ein monolog, gjerne med høgt stemmeleie og vanskeleg terminologi. Under verkstaden der bibelforteljingane med tilhøyrande diskusjonsspørsmål var den sentrale formidlingsmetoden, fekk ein av Bennapastorane ein tanke: - Dette er måten vi bør forkynne på! utbraut han. - Det er slik vi formidlar viktige ting i vår kultur! Muga fortel at dei fem til seks pastorane som var del av verkstaden, no har byrja å fortelje bibelhistoriene og å invitere til diskusjon i gudstenesta. Dei stiller spørsmål som til dømes: Kva lærer denne forteljinga oss om Gud? Kva har gripe interessa di i denne forteljinga? Korleis kan vi leve liva våre i lys av denne forteljinga? Diskusjonen og delinga i etterkant går livleg føre seg. Kyrkjegjengarane er glade for denne endringa. Før fekk dei lite utav forkynninga som gjerne var på regionalspråket. No er dei livsforvandlande historiene deira eigne. Og dei tek dei med seg heim og fortel dei vidare til andre. l Wycliffes utsendinger Hvor er de og hva gjør de? Afrika GUNNHILD og NATE BREMER er utsendinger i Etiopia. De jobber med språkarbeid og har nylig kommet i gang med bibeloversettelse. JORUNN og HILLEBRAND DIJKSTRA er utsendinger i Senegal og utsendt i et samarbeidsprosjekt med Kristen Muslimmisjon. Hillebrand arbeider med oversettelse til saafi-saafi-språket mens Jorunn jobber innen området flerspråklig opplæring. Dette inkluderer engasjement i et pilotprosjekt, samt mastergradstudier. ANNE-LISE BEKKELUND DJUVE jobber i Niger for Hosanna Institute of the Sahel i Niger. Hun driver blant annet med leseopplæring. KAREN ELISABET og FREDRIK HECTOR er utsendinger i Etiopia i samarbeid med Norsk Luthersk Misjonssamband. De jobber med språkanalyse og er i gang med bibeloversettelse til ts amakko-språket. JULIA og VIGGO LARSEN har jobbet med språkanalyse av mbugwe-språket i Tanzania i flere år. De bor nå i USA. Flere fra Norge fortsetter å støtte bibeloversettelsesprosjektet som nasjonale medarbeidere og et amerikansk ektepar nå jobber videre i. ANNE LISE MATRE jobber med Det gamle testamentet på mali-fulani i Mali. Hun gjør mye av arbeidet fra Norge, med reiser til Mali. Hun jobber i et samarbeid med Wycliffe og Det norske misjonsselskap (NMS). ODDMUND PETTERSEN søker om å bli tatt opp i The Seed Company (en av Wycliffes partnerorganisasjoner). Han vil arbeide hjemmefra som feltkoordinator og ta turer for å besøke lokale oversettelsesteam i sørlige Afrika. Asia ERIK ANDVIK bor i Bergen, men jobber i Asia som leder for BRANTA-oversettelsen, og som veileder for andre team som arbeider med språkarbeid og oversettelse. BRANTA-oversettelsen av Det nye testamentet er i siste fase før utgivelse. Han er utsendt i samarbeid med Normisjon. LENE FREITAG arbeider med bibeloversettelse til et språk i Asia. Hun har kontor i Norge og jobber via internett som del av et oversettelsesteam. ANETTE HELGESTAD er utsending i et land i Asia. Hun driver med språklæring og -analyse. Hun er utsendt i samarbeid med Normisjon. ROAR LJØKJELL er eksegetisk rådgiver i Det gamle testamentet for et oversettelsesprosjekt i Asia. Han jobber over internett fra Norge og tar reiser til Asia. Han er utsendt i samarbeid med Norsk Luthersk Misjonssamband. TOR ARNE LARSEN og OYUKA og JOHN VIDAR LARRING er engasjert i et oversettelsesprosjekt til et språk i Asia. Oyuka gjør språkanalyse, og Tor Arne og en person som snakker språket har begynt med bibeloversettelse. Arbeidet foregår i Norge. De har noe støtte fra Normisjon. KARI og KÅRE STRØMME arbeider på Filippinene, Kari som bibeloversetter og Kåre som IT-konsulent. Wycliffe har morsmålsbaserte bistandsprosjekter i Pakistan, blant Kachhi- og Parkari-folket. Disse har også Noradstøtte. Vil du være med å be spesielt for den enkelte av utsendingene, eller motta nyhetsbrev fra dem? Kontakt Wycliffe-kontoret for informasjon. 14 wycliffe:nytt wycliffe:nytt

7 Returadresse: Wycliffe, postboks 6625 St. Olavs plass, 0129 Oslo Ønsker du ikke lenger å motta bladet, meld fra til Wycliffe-kontoret Stor framgang innen oversettelse i India I 1993 hadde 250 språk i India behov for bibeloversettelse. Nå er dette tallet kommet ned i ca 100. Bibler og nytestamenter er publisert, noen språk har en bibeldel eller mer, og i noen er bibeloversettelses- og språkarbeid i gang, selv om ingenting er publisert ennå. Økt skattefradrag for gaver Tidligere har privatpersoner som har gitt gaver til frivillige organisasjoner kunnet kreve skattefradrag på kr ,-. For skatteåret 2014 er beløpsgrensen steget til kr ,-. Wycliffe er godkjent som organisasjon en kan kreve skattefradrag for når en gir gaver. Søknadsfrister for bibeloversettelsesutdanning: Misjonshøgskolen i Stavanger Søknadsfrist 15. april Redcliff College i England Søknadsfrist, se hjemmesiden Canada Institute of Linguistics Søknadsfrister: Sommersemesteret: 23. mai Master- og bachelorprogram: se hjemmesiden For kalenderen Wycliffe-helg med årsmøte holdes i helgen juni i Oslo. Årsmøtet blir lørdag formiddag. Nærmere detaljer kommer senere. Følg med på Wycliffes hjemmesider og facebookside. Ønsker du medlemskap i Wycliffe og få årsmøtepapirer tilsendt, kontakt kontoret. Gi via SMS! Send kodeordet WYC til 2160 og du gir kr 200 til Wycliffe Kontakt Wycliffe-kontoret telefon / wycliffe.no

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Fra Pakistan Discipleship Ministry

Fra Pakistan Discipleship Ministry Fra Pakistan Discipleship Ministry Kjære venner på Sion! Hilser dere i Jesu underfulle navn! Vi takker Herren Jesus for hans kjærlighet, nåde og beskyttelse. Takk for forbønn og økonomisk støtte for Pastor

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon - empowers deaf people world wide - 30 år t e v i l r o f d ø r B - tro og håp for fremtiden Tretti år med Internasjonal Døvemisjon Internasjonal døvemisjon - DMI DMI (Deaf Ministries International) er

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

wycliffe:nytt Styrke for de som skal klatre de høyeste fjell Oversettelse det umuliges kunst Veien mot forvandling Steg 5-8

wycliffe:nytt Styrke for de som skal klatre de høyeste fjell Oversettelse det umuliges kunst Veien mot forvandling Steg 5-8 Styrke for de som skal klatre de høyeste fjell Oversettelse det umuliges kunst Veien mot forvandling Steg 5-8 wycliffe:nytt 2:2014 Årgang 36 wycliffe.no Ansvarlig utgiver: Wycliffe Postboks 6625 St. Olavs

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER

HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER Mars 2016 Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet. Åp. 1:17, 18 Kjære venner og medarbeidere, Denne verden

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne.

ÅpneDører. I tjeneste for forfulgte kristne. ÅpneDører I tjeneste for forfulgte kristne www.opendoors.no Sammen m Husk på dem som sitter i STÅ SAMMEN MED DE FORFULGTE fengsel, som om dere var lenket sammen med dem * Rundt om i verden ser vi hvor

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn

OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn PLANER OG MALER HAR VÆRT PRØVET UT I PROSJEKTET GLIS (Glimrende Læringsutbytte I Skolen ) 2007-2011 FJELL OG FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELL

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

I dagens prekentekst får vi møte to tilsynelatende veldig forskjellige sider ved Jesus.

I dagens prekentekst får vi møte to tilsynelatende veldig forskjellige sider ved Jesus. Preken i Fjellhamar kirke 2. Oktober 2016 20. s i treenighet Kapellan Elisabeth Lund I dagens prekentekst får vi møte to tilsynelatende veldig forskjellige sider ved Jesus. Vi får møte den milde, omsorgfulle

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Preken i Fjellhamar kirke 8. februar 2009 Såmannssøndagen Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Fjellhamar kirke 8. februar 2009 Såmannssøndagen Kapellan Elisabeth Lund Preken i Fjellhamar kirke 8. februar 2009 Såmannssøndagen Kapellan Elisabeth Lund Jesus reiste en gang rundt i Galilea, i området rundt Gennesaretsjøen nord i Israel. Han forkynte i byer og landsbyer der

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Sommer og høst 2004. JA, nå kommer det endelig noen HETE nyheter fra de 7000 øyene som sammen former FILIPPINENE!!!

Sommer og høst 2004. JA, nå kommer det endelig noen HETE nyheter fra de 7000 øyene som sammen former FILIPPINENE!!! Sommer og høst 2004 HEISANN ALLE SAMMEN, FAMILIE OG VENNER!!!! JA, nå kommer det endelig noen HETE nyheter fra de 7000 øyene som sammen former FILIPPINENE!!! Jentene stortrives på den nye skolen, FAITH

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Nødrop fra israel februar 2012

Nødrop fra israel februar 2012 Stiftelsen HJELP til Russland www.helprussia.no Nødrop fra israel februar 2012 Barnehjemmet Neve Michael, Israel trenger vår hjelp: Her er ca. 300 barn. Hit kommer de som har det aller vanskeligst i Israel

Detaljer

Skrevet av Karen Holford

Skrevet av Karen Holford Minner i stein I bibelske tider og i tidligere århundrer så samlet folk sammen steiner for å lage et spesielt monument slik at de kunne minnes noe fantastisk som Gud hadde gjort for dem. Hva er den viktigste

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

En glad giver - tid, evner, penger

En glad giver - tid, evner, penger En glad giver - tid, evner, penger Tenk på den beste gaven noen har gitt deg. Hva var det som gjorde den så spesiell? Tenk på en gave du ga til en annen som ble satt ekstra stor pris på. Hva var det som

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 - Vad som helst kan delas ut och läsas som bibel för barn, med följden att

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit.

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit. Beracah Barnehjem Vi ønsker å gi barna på barnehjemmet en utdanning og en god start på livet. India er et mannsdominert samfunn og vi ønsker derfor å ha et spesielt fokus på jenter. Bidrag fra faddere

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer