Dette heftet er produsert av Fronter as Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette heftet er produsert av Fronter as Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med"

Transkript

1 Tema: Prøver Fronter 82 Dette heftet er produsert av Fronter as Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 82 av dette heftet: Brukergrensesnittet er endret når det gjelder innstillingene til en prøve Tema: Prøver... 1 Innledning... 1 Prøver, øvingsoppgaver, evaluering... 2 En gjennomgang av innstillingene for en prøve... 2 Første eksempel: Enkel, selvrettende prøve av typen multiple choice Opprettelse Legge til spørsmål Forhåndsvis/Statistikk Redigering av spørsmål Resultatene Andre eksempel: Ukens nøtt i fysikk Tredje eksempel: Tilfeldige oppgaver fra en oppgavepool Fjerde eksempel: Spørreundersøkelse eksempel med sideinndeling Svartypen Matrise Sideinndeling i en prøve Femte eksempel: Øving med grafikk eller matematiske uttrykk Grafiske framstillinger i øvinger Likningseditoren i Fronter Likningseditoren MathType Sjette eksempel: Tekstgjenkjenning Eksport og import av øvinger Versjonskontroll Innledning Dette heftet er et temahefte i verktøyet Prøver. Eksemplene som blir omtalt i dette heftet tar utgangspunkt i undervisning ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) siden undertegnede også er ansatte der og underviser ved Avdelingen for samfunnsvitenskap. Erfaringen vår er at prøver er et svært anvendelig og populært verktøy. Fronter er i kontinuerlig utvikling og forbedring. Det kan derfor forekomme avvik mellom dokumentasjon og applikasjon. Denne veiledning er skrevet til Fronter 82. Lykke til. Lillehammer, august 2008 Steinar Hov/Ingun Vaglid 1

2 Prøver, øvingsoppgaver, evaluering I Fronter har vi et meget anvendelig verktøy til å lage øvinger, prøver, evalueringer osv. Dette verktøyet kan ligge i Arkiv, men for oversiktens skyld kan det like gjerne ligge som egen knapp til venstre. Det kan være aktuelt å endre tittelen til Øvinger, Test deg selv! osv. Eksemplene nedenfor viser ulike måter å lage disse øvingene på. Du bør se på alle for å få ideer til hvordan du kan tilpasse dette til dine egne fag. Til slutt vises hvordan du kan kopiere til andre (eksport/import). En gjennomgang av innstillingene for en prøve Prøveverktøyet har gjennomgått endringer i grensesnittet. Det er derfor på sin plass å foreta en gjennomgang av dette og innstillingene som er mulig å foreta. I tillegg til de vanlige egenskapene nevner vi spesielt sider. Dette gjør at en prøve kan grupperes på en svært ryddig måte. For nærmere detaljer bør du se på eksempel 4 hvor dette er vist i sammenheng med en spørreundersøkelse. Videre bør du se nærmere på svaralternativene på matriseform (eksempel 4) samt tekstgjenkjenning (eksempel 6). 2

3 Oversikt En tom, nyopprettet prøve ser slik ut: Litt om de enkelte punktene: (1) er navigasjonsområdet hvor du har oversikt over enkeltspørsmålene og eventuelle sider som sammen bygger opp prøven. (2) viser informasjon om innstillingene for aktuell prøve. (3) gir deg muligheten for å gjennomføre prøven. (4) er området hvor selve de generelle innstillingene settes 3

4 Generelt (1) Dersom du klikker i feltet Beskrivelse vil dette utvides slik at det blir enklere å skrive teksten. (2) Du må aktivere en prøve for at elever/studenter skal kunne besvare den. (3) Du kan bestemme tidsrommet for når prøven skal kunne startes av en elev/student. (4) Valget Anonym kan være relevant dersom prøven benyttes i forbindelse med en evaluering, rapportering av en bekymringsmelding osv. (5) Du kan sørge for at elevene/studentene får en automatisk tilbakemelding etter at prøven er levert (sendt inn) eller om det skal være en manuell tilbakemelding. Her ser du et eksempel på hvordan manuell tilbakemelding kan se ut: 4

5 (6) En prøve kan åpnes i et eget vindu dersom spørsmålene er omfattende og du trenger økt lesbarhet. Generelt anbefales det at dette valget ikke benyttes siden en prøve rapporterer data tilbake til databasen. 5

6 Gjennomføring: (1) Autonummerering er praktisk dersom du legger til eller fjerner spørsmål. (2) Her har du muligheten for å variere spørsmålene i en prøve, enten ved at alle spørsmålene vises, men rekkefølgen endres, eller om det kun skal være et utvalg av disse spørsmålene som skal vises. (3) Du kan sørge for at elevene/studentene kan følge med på gjenværende tid dersom en prøve er tidsbegrenset: 6

7 Ved å aktivere advarsel vises den øverst i skjermbildet på denne måten: Prøven blir automatisk levert når tiden er ute, selv om eleven/studenten ikke har svart på alle spørsmålene. (4) Her kan du avgjøre om prøven skal kunne tas flere ganger eller om kun ett forsøk er tillatt (relevant i bl.a. anonyme evalueringer). Tilbakemelding: 7

8 (1) Her velger du hvilke tilbakemeldinger elevene/studentene skal få. Bl.a. må du avgjøre om de skal få se rette svar eller ikke. Meldingen de får etter innsending av svar kan endres fra Fronters standardmelding som er denne: (2) Dette er på en måte en hovedbryter for tilbakemelding: Dersom du velger Publisert vil ikke eleven/studenten få noen som helst tilbakemelding, uansett hvilke detaljinnstillinger du har foretatt i prøven. Dette betyr at du som lærer kan evaluere besvarelsene i fred og ro før du gjør resultatet tilgjengelig. Det gjør du ved å velge Karakter er satt. På en måte kan du oppfatte denne innstillingen som en sensurbryter. (3) I Resultatmatrisen vises som kjent kun en linje pr. elev/student. Derfor må du velge hvilket resultat som skal vises her. Avansert Spørsmålene i en prøve kan kopieres til en annen prøve og her velger du om disse spørsmålene skal kopieres over slik at de kan redigeres fritt i den nye prøven. Alternativet er at de lenkes til kilde-prøven. 8

9 Listevisning Prøve uten Sider: Husk at du først velger selve prøven (øverst til venstre), deretter Endre og så Listevisning Prøve med Sider: For å få til Listevisning av alle spørsmålene på en side må du først velge selve siden: 9

10 Metadata Under dette menyvalget finner du en del tekniske opplysninger som kan knyttes til prøven. Læringsmål Dersom en prøve skal benyttes i forbindelse med mappevurdering kan den knyttes til læringsmål. Her forutsettes det at læringsmålene er tilgjengelige i rommet (Portefølje). Første eksempel: Enkel, selvrettende prøve av typen multiple choice Det første eksempelet omhandler en enkel prøve med bare to svaralternativer for hvert spørsmål. Den skal oppfattes som en ren øving hvor studentene/elevene kan gjennomføre den så mange ganger de selv ønsker, og de skal få resultatet med en gang. 10

11 Opprettelse Vi oppretter denne øvingen enten direkte i prøveverktøyet (som her) eller i arkiv: Oppgi tittelen til prøven: Etter å ha valgt Lagre har du en tom, ny prøve: 11

12 Standardinnstilling for en prøve er Ikke aktiv. Den vil da ikke være tilgjengelig for elevene/studentene. Husk å sette den til Aktiv når den skal kunne anvendes! Det samme gjelder dersom dette er en prøve som skal rettes/vurderes av deg. Videre er det lurt å bruke Automatisk nummerering (Standardinnstilling) slik at du fritt kan flytte spørsmålene uten å måtte omnummerere. Du kan nå foreta de relevante innstillingene for prøve slik det er beskrevet tidligere. Legge til spørsmål Etter opprettelsen kommer du til et oversiktsvindu hvor de enkelte spørsmålene registreres. Vi skal nå legge til første spørsmål. Dersom du har behov for mer tekst enn det som det er plass til i selve spørsmålslinja kan du åpne editoren ved å klikke på Utdyping av spørsmål: Dersom du har flere spørsmål som har de samme svaralternativene kan du spare deg for en del arbeid ved å duplisere et spørsmål (du må hake av foran spørsmålet først) for deretter å endre selve spørsmålsformuleringen. Så må du velge hva slags svartype du skal bruke: En kommentar til disse valgene: Overskrift/innledning: o Denne benyttes når du skriver en innledende tekst/overskrift. Tekstfelt: 12

13 o Dette er et lite tekstfelt for korte svar. Tekstvindu: o Dette er et tekstvindu som får rullefelter etter som tekstmengden øker. Avkrysningsbokser: o Dette alternativet bruker du når studenten/eleven kan svare med mer enn ett alternativ (flere svar er korrekte). Radioknapper: o Her får du kun en svarmulighet (ingen form for gardering!) dette er standardvalget. Nedtrekksfelt: o Her får studentene/elevene en nedtrekksmeny hvor svaralternativene står og de må velge ett av dem (samme som for radioknapper). Matrise: o Her kan du gruppere flere spørsmål som har de samme svaralternativene. Dette fører til et kompakt skjema for den som skal svare på spørsmålene. Du angir svaralternativene sammen med eventuelle poeng: Dersom du har behov for å ha flere svaralternativer klikker du på Legg til flere alternativ. Slik kan et enkelt spørsmål med fem svaralternativer se ut: 13

14 Legg merke til innstillingene nederst! Tilbakemelding (på et enkelt spørsmål) Det kan være relevant for elevene/studentene å gi en kommentar til et spørsmål, slik som vist i dette tilfellet: 14

15 Avansert (på et enkelt spørsmål) Du kan endre rekkefølgen på spørsmålene ved å velge denne innstillingen (etter først å ha valgt et enkelt spørsmål). 15

16 Forhåndsvis/Statistikk Etter at mange spørsmål er lagt inn kan det se slik ut i Forhåndsvisning: 16

17 Statistikk/Generelt: Her finner du en oversikt over besvarelsene sammen med resultatene. Du kan klikke på den enkelte for å se detaljene samt gi eventuelle tilbakemeldinger. Statistikk/Oversikt: I denne oversikten vil du se svarene på tekstbaserte spørsmål. Dersom det står Det finnes ingen statistikk å vise betyr det at spørsmålet er av typen radioknapper, avkrysningsbokser osv. 17

18 Statistikk/Graf: Når en student/elev velger en prøve vil prøven alltid vises som om det var haket av for Forhåndsvis prøven. Dette er et valg som kun læreren har. Redigering av spørsmål Dersom du ser at du må endre på et spørsmål har du tre muligheter: o Klikk på spørsmålet i navigasjonsvinduet til venstre o Klikk på spørsmålet i Forhåndsvisning o Klikk på spørsmålet i Liste Når du så har laget alle spørsmålene og foretatt de endringer som må til, kan du forhåndsvise prøven for å se hvordan det vil se ut. Merk deg at studentene/elevene automatisk ser den ferdige prøven du må minst ha sletterettighet for å se den i redigeringsmodus. 18

19 Resultatene Janne har prøvd seg på noen oppgaver, og hennes svar ser slik ut: Det korrekte svaret er markert med grønt. I de tilfellene hvor det er mange spørsmål får studenten samme type tilbakemelding: antall korrekte svar bli angitt i forhold til mulig poengsum. Slike oppgaver kan godt ta mer tid enn det studentene har til rådighet akkurat der og da. De kan da velge om de vil sende svarene slik de er eller om de vil lagre det de har gjort: I det siste tilfellet utsettes innsendingen og det de har skrevet er tatt vare på. De kan dermed fortsette med oppgavene seinere ved å klikke på øvingen nok en gang. Dersom de klikker Send svar, vil de starte på nytt igjen neste gang (dersom du ikke har satt Begrens antall forsøk til 1). Anonyme prøver har ikke knappen Lagre og utsett Når du skal se på besvarelsene kan du velge Statistikk noe som faktisk skjer automatisk dersom prøven er besvart av minst en person: 19

20 Her vil statistikken vise poengene til de som har besvart øvingen OBS: en student/elev ser kun sine egne besvarelser: En mer detaljert oversikt får du ved å velge Oversikt samt Graf (omtalt tidligere). Det er mulig å eksportere resultatet slik at det bearbeides i f.eks. Excel Andre eksempel: Ukens nøtt i fysikk Jens Tore ønsker å piffe opp undervisningen sin i fysikk ved å legge ut Ukens nøtt. Han har denne gangen funnet en passende oppgave i oppdrift som er laget ved UiO. Slik ser den ut: Her ser du at overskriften er Ukens nøtt. Videre er det lagt inn en internettadresse med tilhørende ledetekst ved å bruke knappene i editoren: 20

21 I et nytt vindu som åpner seg kan du skrive inn internettadressen du vil lenke til. Du kan også sørge for at nettleseren åpner seg på nytt i et eget vindu: Avslutt teksten og lagre. Du er så klar for å legge inn de tre svaralternativene. Her skal du bruke radioknapper (bare ett svar skal kunne velges) og du skal markere hvilket av dem som er korrekt. 21

22 Dette gir du 1 poeng, mens de to andre får 0 poeng. Videre markerer du at spørsmålet må besvares: Ukens nøtt er nå ferdig. Ved å se på Statistikk får vi oversikt over studentenes/elevenes innsats. Tredje eksempel: Tilfeldige oppgaver fra en oppgavepool Du har også muligheten for å lage prøver som foretar et tilfeldig utvalg fra et visst antall spørsmål. Dette er spesielt velegnet til egentrening/repetisjon. Selve hovedprinsippet er som følger: lag ei stor, omfattende prøve gjerne tematisk inndelt, som skal være basis som en oppgavepool opprett en ny, tom prøve og angi hvor mange tilfeldige oppgaver (for eksempel 10) som automatisk skal plukkes ut når øvingen tas kopier de spørsmålene som er relevante i denne sammenheng fra oppgavepoolen velg for eksempel 20 passende oppgaver Hver gang en student/elev starter denne øvingen vil 10 tilfeldige spørsmål av de 20 bli plukket ut. Dette skjer på nytt hver gang for alle, uavhengig av tidligere forsøk. Dersom en student/elev starter en prøve og ikke liker spørsmålene, hjelper det ikke å lukke prøven for deretter å starte en ny, med håp om lettere oppgaver! De samme spørsmålene vil komme igjen inntil studenten/eleven sender inn svaret. Da blir en ny, tilfeldig prøve generert ved neste forsøk. 22

23 Vi ser litt nærmere på dette. Her ser du utdrag av en stor øving med mange spørsmål den danner oppgavepoolen: Vi skal lage en øving som er beregnet til repetisjon og oppretter derfor en ny, tom øving og henter så inn 20 relevante oppgaver fra poolen: Du må nå angi at du skal hente spørsmålene fra en annen prøve: Deretter velger du verktøyet Test deg selv (1), Mappen Lønn og skatt (2) og så til slutt Prøvepool (3): 23

24 Ved å klikke på oppgavepoolen kommer alle spørsmålene opp og du må markere de (her: 20) som du skal foreta det tilfeldige utvalget på 10 spørsmål fra: 24

25 Avslutt med Hent spørsmål helt nederst. Så må du foreta den nødvendige innstillingen for selve prøven: Viktig! Dersom en prøve består av flere sider (se eksempel 4) må du foreta denne innstillingen på hver enkelt av de sidene som er relevante. Du kan altså ikke foreta en innstilling som går på tilfeldige spørsmål for en prøve som helhet i slike tilfeller. Øvingen er nå ferdig her ser du hvordan den ser ut ved første forsøk for en tilfeldig student: 25

26 Og her er neste forsøk med samme person: Husk å bruke Autonummerering ved tilfeldige prøver! 26

27 Fjerde eksempel: Spørreundersøkelse eksempel med sideinndeling Nok et eksempel på øvinger som tar for seg muligheten for å lage en spørreundersøkelse. Det er noen innstillinger som må foretas her vises de i detalj: Det kan være praktisk at selve evalueringen ikke er aktiv mens den blir utformet (standardinnstilling): Her kan vi velge at evalueringen skal være anonym. Videre må du begrense antall forsøk til 1: 27

28 Den siste innstillingen sørger for at resultatet er skjult (haken er fjernet fra valget) - studenten/eleven har vel neppe behov for å se hva hun selv har svart: 28

29 Svartypen Matrise Eksempelet nedenfor tar for seg en evaluering ved Høgskolen i Lillehammer. Det ble valgt spørsmål hvor svaralternativene var radioknapper benyttet i et matriseoppsett samt tilleggsspørsmål med muligheten for å skrive inn kommentarer (tekstvindu). 29

30 Siden de enkelte spørsmålene skal ha de samme svaralternativene er det praktisk å utforme et slikt skjema ved å bruke Matrise. Ved å klikke på ett og ett svaralternativ (Svar 1, Svar 2 osv.) kan tekstene endres: Dersom du nå setter poeng på kolonnen vil samtlige spørsmål nedover få samme poengverdi. Dette er praktisk når du lager en spørreundersøkelse, men det er vel neppe relevant for vanlige prøver. Videre kan du markere om svarene i denne kolonnen er de korrekte. I en situasjon med vanlige prøver vil du sette poeng og markere for korrekte svar for hvert enkelt spørsmål. For å få fram denne detaljerte oversikten klikker du på Detaljer oppe til høyre. Her ser du et eksempel fra en prøve om stjerner og planeter: 30

31 I dette bildet kan du nå markere korrekte svar samt skrive inn eventuelle poengsummer: Ved å klikke på Detaljer en gang til vil du komme tilbake til forrige bilde. Du kan slette et svaralternativ ved å klikke på hurtigmenyen foran alternativet: 31

32 På samme måte skrives de enkelte spørsmålene i tekstfeltene til venstre slik kan det se ut etter at 4 spørsmål er registrert: 32

33 Og slik ser studentene/elevene den: Sideinndeling i en prøve Det kan være praktisk å gruppere spørsmål. Disse kan vi samle på en egen Side på denne måten: Dette vil føre til en inndeling av prøven: 33

34 Her ser du et eksempel på en prøve som har 2 sider: Valget Neste side >> fører deg altså til side 2: 34

35 Du kan også foreta innstillinger for spørsmålene på hver enkelt side: I Statistikk vises resultatet slik: 35

36 Gjennom valgene Statistikk og Oversikt vil tekstsvar vises slik: Spørsmål med radioknapper, matriser osv vises under valget Graf på denne måten: 36

37 Femte eksempel: Øving med grafikk eller matematiske uttrykk I Fronter kan en likningseditor implementeres i editoren (tilleggsprodukt) for at du skal kunne skrive matematiske uttrykk. I dette eksempelet vises noen teknikker for å få frem ønsket resultat. Eksempelet nedenfor viser i hvert fall hvordan en slik øving bør bygges opp for at de ulike elementene skal bli satt opp på en ryddig måte. Det er to hovedmåter å jobbe på: 1) bruke den implementerte likningseditoren eller 2) bruke fullversjonen av for eksempel MathType for å lagre uttrykkene som bildefiler (gif). I tillegg kan det være aktuelt med grafiske framstillinger, og da vil det være vanskelig å unngå å måtte bruke bildebehandling. Eksempelet nedenfor viser alle de tre teknikkene i en og samme øving. Grafiske framstillinger i øvinger Dersom vi ønsker å ha ulike former for grafer i en øving må de først lagres som bildefiler i gif/jpg/png-format. Ulike tegneprogrammer er velegnet til dette så den delen overlater vi til den enkelte. Monteringen av disse bildefilene bør imidlertid 37

38 nevnes dette er en teknikk som går igjen nå vi har med alle typer bilder å gjøre i prøvesammenheng. Framgangsmåten er slik: lagre alle relevante bildefiler i et skjult arkiv i rommet bruk mulighetene i editoren når du skal utforme selve oppgaven og opprett en tabell med to-tre rader og en kolonne som tjener som en plassholder for hvert bilde pass på å la kantlinjen til tabellen bli 0 (rammestørrelse = 0) plasser bildet i øverste tabellcelle la den nedre være tom Her ser vi detaljene steg for steg. Bildefilene ligger i et skjult arkiv: Den tomme tabellen blir opprettet: 38

39 Vi velger to rader dersom vi kun skal ha inn ett bilde. Dersom vi trenger innledende tekst samt et bilde, velger vi tre rader: øverste rad for tekst, neste for bildet og alltid tom siste rad (den sørger kun for at avkrysningsknappene kommer pent plassert under bildet). Spørsmålet plasseres i øverste celle og bildet i neste velg korrekt fil fra oversikten over bildefiler som kommer: Og slik kan det se ut etter at tekst samt bilde er på plass: 39

40 Og slik ser studentene/elevene det: 40

41 Likningseditoren i Fronter. Denne likningseditoren er en html-editor. Nåværende versjon medfører at du ikke kan endre et uttrykk etter at det er skrevet og avsluttet du må slette det og skrive alt på nytt. Knappene vil du sikkert kjenne igjen fra den likningseditoren som følger Word det er samme firma som har utviklet begge du finner den som en egen knapp i editoren: Et nytt vindu åpner seg og ulike knapper gir de verktøyene vi trenger: 41

42 Det matematiske uttrykket blir plassert der skrivemerket er: På samme måte som foregående eksempel kan du også bruke tabeller for å plassere de grafiske objektene på en ryddig måte slik det er gjort i dette eksempelet. Likningseditoren MathType I Word er det med en likningseditor som leveres av Design Science, Inc. Hjemmesiden finner du på Denne editoren finnes i en fullversjon som mange ganger er å foretrekke. Fullversjonen inneholder en lang rekke ekstrafunksjoner som knapper for egne uttrykk, hurtigknapper for de mest brukte funksjonene osv. Den er til salgs enten via norsk forhandler eller Internet, og den koster bare noen hundrelapper. Eksemplene nedenfor er laget i versjon 4. Metoden følger det som er foreslått ovenfor når det gjelder grafikk: lag først alle uttrykk sammen med svaralternativene i MathType lagre alle uttrykkene som bildefiler i gif-format last opp alle bildefilene i en skjult mappe (Arkiv) lag så alle spørsmålene ved å legge hvert enkelt uttrykk (bilde) inn i en tabell Det som er tungvindt med denne metoden er i første rekke to ting: at alle uttrykk må lagres som bildefiler at bildefilene må lastes opp i den skjulte mappen i det aktuelle rommet Det som er fordelen er først og fremst: dersom kompliserte uttrykk lagres kan de redigeres i stedet for bli skrevet helt på nytt uttrykk som brukes ofte kan lagres på hurtigknapper I dette eksempelet ser vi på repetisjon av likninger. Hver av disse oppgavene lages på nøyaktig samme måte. Her ser du et utsnitt av øvingen: 42

43 Vi ser på oppgave 1. Den går ut på å angi hvilket av tre svaralternativer som er korrekt løsning på en likning. Både tekst, likning samt de tre svaralternativene er skrevet i MathType. For at oppsettet skal se ryddig ut er det brukt plassholdere for svaralternativene. I MathType ser det altså slik ut: Du må lagre dette uttrykket som ei bildefil av typen gif: 43

44 Slik må du behandle alle uttrykk sammen med svaralternativene. Det neste som må gjøres er å laste alle bildefilene opp i den skjulte mappen i det aktuelle rommet. Nå kan selve øvingen lages. Du starter med å opprette den på vanlig måte med en passende innledning som overskrift. Første spørsmål skal så lages. Her ser du noen viktige elementer i det: Selve spørsmålet er formulert i MathType slik at du bare angir spørsmålsnummeret. Du avslutter på vanlig måte ved å lagre. Slik fortsetter du med alle spørsmålene. Det grunnleggende i denne måten å lage en matematisk formulert øving på er at hvert spørsmål sammen med tilhørende svaralternativer er samlet som ett og ett element laget i likningseditoren. 44

45 Legg merke til at du kan spare noe plass dersom svaralternative plasseres horisontalt. Dette er hensiktsmessig dersom du bare har A, B, C osv. som alternativer. Sjette eksempel: Tekstgjenkjenning I Fronter 61 kom muligheten for tekstgjenkjenning dersom svartypen settes til tekst: Etter å ha valgt Lagre kommer innstillingene opp: 45

46 Her ser du at alle planetene er listet opp med et mellomrom som skilletegn. Videre er det angitt at Sola og Månen er ord som ikke skal forekomme. Rekkefølgen av planetene skal ikke bety noe her, det er bare hvilke ord som angis som teller, slik at dette blir et korrekt svar: Men det blir dårlig med poeng dersom Sola tas med i planetrekka. Eksport og import av øvinger Dersom du eller noen andre har laget en øving som andre kan ha glede av, er det en smal sak å overføre den fra ett rom til et annet. Dersom du har rettighet til det er det enkleste å kopiere øvingen. I andre tilfeller kan en eksport foretas. Eksport av en øving betyr bare at det lages ei XML-fil som igjen kan importeres i et annet rom (også i en annen Fronter-installasjon). Her ser vi et eksempel på det husk å merke de spørsmålene som skal eksporteres etter at du først har valgt Listevisning: 46

47 Du får nå spørsmål om filnavn og lagringssted. Den som skal ha denne til import kan for eksempel få den tilsendt via e-post. Først må vedkommende opprette en ny, tom øving og deretter er det klart for import: Etter å ha valgt Hent spørsmål velger du Importer: Deretter må du bla deg fram til den eksporterte fila: Etter et trykk på Importer er spørsmålene på plass. Enkelt og greit. Ei god og omfattende prøve kan du sikkert selge til en kollega, eller? 47

48 Versjonskontroll Versjon Dato Beskrivelse Ansvarlig Tema: Prøver Steinar Hov samme Steinar Hov samme Steinar Hov Korrigert Steinar Hov Utvidet med Steinar Hov tekstgjenkjenning Justert noen Steinar Hov skjermbilder Oppdaterte Steinar Hov skjermbilder Ingen endringer Steinar Hov QA Revisjon Dato Godkjent av Kommentarer Ingun Vaglid gjennomgått og korrigert Ingun Vaglid gjennomgått og korrigert Ingun Vaglid gjennomgått og korrigert Ingun Vaglid gjennomgått og korrigert Ingun Vaglid gjennomgått og korrigert Ingun Vaglid gjennomgått og korrigert Ingun Vaglid gjennomgått og korrigert Ingun Vaglid Godkjent 48

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Spørsmålsbank Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 91 av dette heftet:

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner

Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Tema: IUP Individuelle utviklingsplaner Fronter 82 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Tema: Fronterdokument

Tema: Fronterdokument Tema: Fronterdokument Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum 91 av dette

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: FronterBro Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i dette heftet: Det er ingen

Detaljer

Tema: Tilgang for foresatte Fronter 91

Tema: Tilgang for foresatte Fronter 91 Tema: Tilgang for foresatte Fronter 91 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i dette heftet:

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

ENALYZER FOR DUMMIES. LOGG INN med brukernavn og passord de fleste har epostadressen som brukernavn og etternavnet med stor forbokstav som passord.

ENALYZER FOR DUMMIES. LOGG INN med brukernavn og passord de fleste har epostadressen som brukernavn og etternavnet med stor forbokstav som passord. ENALYZER FOR DUMMIES LOGG INN med brukernavn og passord de fleste har epostadressen som brukernavn og etternavnet med stor forbokstav som passord. OPPRETTE NYTT PROSJEKT: Hvis du har noen prosjekter liggende

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter

>> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter >> Fronter@NIH på 1 2 3 Studenter Ved Norges idrettshøgskole, NIH bruker vi læringsplattformen Fronter i forbindelse med undervisningen. Denne korte veiledningen tar for seg de viktigste funksjonene for

Detaljer

Innhold. ailæring Lage quiz. Innledning Opprette en quiz Legge til spørsmål Legge til svaralternativer med karakter...

Innhold. ailæring Lage quiz. Innledning Opprette en quiz Legge til spørsmål Legge til svaralternativer med karakter... Lage quiz 1 Innhold Innledning... 2 Opprette en quiz... 3 Legge til spørsmål... 4 Legge til svaralternativer med karakter... 6 Quiz-innstillinger... 7 Ståkarakter... 8 Utseende... 8 Gjennomgå innstillinger...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Mer informasjon og veiledningsmateriell finner du på: http://www.udir.no/utvikling/verktoy-for-skoleutviklinganalyser/stastedsanalyse-for-skoler/

Mer informasjon og veiledningsmateriell finner du på: http://www.udir.no/utvikling/verktoy-for-skoleutviklinganalyser/stastedsanalyse-for-skoler/ Brukermanual Slik administrerer og gjennomfører du Ståstedsanalysen Ståstedsanalysen er et verktøy for kvalitetsvurdering og skoleutvikling. Målet er å skape felles refleksjon over skolens praksis og hvilke

Detaljer

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning side 1/17 BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning BIM2Share AutoDelivery Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Hva trenger du for å kunne ta i bruk AutoDelivery:... 2 2 Installasjon... 2 3 Innlogging...

Detaljer

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Dokumenter Profil side 2 side 5 side 7 side 8 side 9 For administrasjon Legge til dokumenter

Detaljer

Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare

Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare Innhold Biorun v. 2.0 Bruksanvisning Programvare Bruksanvisning programvare...2 Hovedmeny:...2 Innstillinger:...3 Velg testpersoner:...4 Enkel sprinttest:...5 Hurtigtaster:...5 Agilitytest:...6 Repetert

Detaljer

Forklarende tekst under hvert bilde

Forklarende tekst under hvert bilde Rette / kommentere besvarelse Når en student har levert (lastet opp) en besvarelse kan lærer laste den ned, sette inn merknader i besvarelsen og laste den opp i Fronter igjen. Dokumentet med merknadene

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Innhold. ailæring Lage/endre leksjon. Innledning Lage en leksjon Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6

Innhold. ailæring Lage/endre leksjon. Innledning Lage en leksjon Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6 Lage/endre leksjon 1 Innhold Innledning... 2 Lage en leksjon... 3 Legge inn tekst, kulepunktliste og bilde... 6 Kopiere og lime inn tekst fra andre programmer... 10 Bygge inn en video... 10 Sette inn hyperkobling...

Detaljer

SecureAware BCP Manual

SecureAware BCP Manual SecureAware BCP Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Denne manualen beskriver hvordan man oppretter og vedlikeholder en plan

Detaljer

Bruk av testverktøyet i

Bruk av testverktøyet i Bruk av testverktøyet i Versjon 27.06.2007 Ansvarlig for dokumentet Multimediesenteret NTNU Forfatter Cecilie Aurvoll Introduksjon Testverktøyet i it s:learning er et hjelpemiddel for å gjennomføre tester

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler Logg Det er nå mulig å flytte mottatte loggførte rapporter fra en hendelse til en annen Oppgaver Utførte oppgaver vil nå automatisk flyttes til arkiv Standardinnstillingen

Detaljer

Bruksanvisning hjemmesiden

Bruksanvisning hjemmesiden Bruksanvisning hjemmesiden Pålogging. Nederst til høyre på hjemmesiden ligger påloggingen. Trykk på «logg inn». Du får opp dette bildet : Fyll inn brukernavn og passord som du har fått tilsendt, og trykk

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for forfattere

WISEflow brukerveiledning for forfattere WISEflow brukerveiledning for forfattere Version 2.9.0 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 om aktiviteter, spørsmål, sider og innhold.... 3 Oversikt... 4 Spørsmålseditor... 5 Ulike spørsmålstyper...

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Tema: Kom i gang med Webfronter

Tema: Kom i gang med Webfronter Tema: Kom i gang med Webfronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i dette

Detaljer

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents Table of Contents Tildel utildelte avvik... 2 Tildel forfalte avvik...3 Søk etter bruker... 4 Opprett lokal bruker...5 Endre lokal bruker... 6 Endre avviksbehandler for bruker... 7 Synkroniser brukerinformasjon

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014

Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 Brukerveiledning for student skoleeksamen HIST Oppdatert 27. oktober 2014 1 Innhold Innledning Pålogging Din oversikt over prøver og eksamener Valg av språk og skriftstørrelse m.m Besvare eksamen med sikker

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene.

Vi skal først lage innhold i fanene, inkludert metadata, deretter vil vi starte å lage leksjonene. KS Læring Slik kommer du i gang LES DETTE FØRST FOR GENERELL FORSTÅELSE: Innledning: Hvordan fungerer nettkursformatet? I nettkursformatet vil brukerne se en blokk/meny til venstre med kursinnholdet (når

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Markeringslisten er en spesialkategori med en horisontal layout, som inneholder avanserte funksjoner for behandling, tilgang, gjennomgang og oppsummering av merknader

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Brukerveiledning 1 Oppstart av kurs Etter pålogging i DataPower Learning Online vises en oversikt over de kursene du har tilgang til. Etter hvert som du starter kursene

Detaljer

FRAVÆRSVERKTØYET I FRONTER MED HOVEDVEKT PÅ KARAKTERSETTING FOR UNGDOMSTRINNET. Linderud skole, november 2010

FRAVÆRSVERKTØYET I FRONTER MED HOVEDVEKT PÅ KARAKTERSETTING FOR UNGDOMSTRINNET. Linderud skole, november 2010 FRAVÆRSVERKTØYET I FRONTER FOR UNGDOMSTRINNET MED HOVEDVEKT PÅ KARAKTERSETTING Linderud skole, november 2010 GENERELT Vi bruker rutenett Vi bruker ikke varselsbrev om fare for nedsatt ordens og oppførselskarakter

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012)

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012) BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO (Versjon 23.4.2012) Innholdsfortegnelse Kort om håndboken... 3 Om Ephorus... 4 1. Logge inn... 4 2. Mine dokumenter... 5 3. Laste opp... 8 4. Rapporter... 9 5. Innstillinger...

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for forfattere

WISEflow brukerveiledning for forfattere WISEflow brukerveiledning for forfattere Innholdsfortegnelse Hurtigguide - hvordan opprette oppgavesett/prøve:... 3 Hurtigguide hvordan knytte oppgavesett til en flow... 3 Introduksjon... 4 Oversikt...

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pålogging... 2 Endre passord... 2 Personlige innstillinger... 2 Opplæringsvideoer... 2 Spørreundersøkelsens hovedelementer... 3 Verktøylinjer...

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Brukermanual for Questback

Brukermanual for Questback Brukermanual for Questback http://www.questback.no KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Bruksområder for Questback Det nettbaserte dataverktøyet Questback har flere bruksområder som er interessante

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Veiledning Voksenopplæringsundersøkelsen

Veiledning Voksenopplæringsundersøkelsen Veiledning Voksenopplæringsundersøkelsen 16.11.2017 Kommentar? Send innspill til Petter Haagensen (23 30 13 01): pha@udir.no Voksenopplæringsundersøkelsen ligger i samme bestillings- og rapportportal som

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

BRUKERMANUAL (versjon 1.0)

BRUKERMANUAL (versjon 1.0) BRUKERMANUAL (versjon 1.0) 1. Innlogging Du må ha en egen bruker for å kunne logge inn på nettsidene. Du logger inn ved å scrolle helt nederst på forsiden av Forbundet.no, til det svarte feltet, og trykke

Detaljer

Oslo kommune. Utdanningsetaten. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere. Aktiviteter. August 2015

Oslo kommune. Utdanningsetaten. itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere. Aktiviteter. August 2015 itslearning i Osloskolen - veiledning for lærere Aktiviteter August 2015 Aktiviteter Aktiviteter opprettes gjennom en plan som er knyttet til en periode i itslearning. Dette skal skje i et samarbeidsfag.

Detaljer

Oppgavetyper i Inspera. Veiledning, forfattermodul Inspera Assessment. Ulike oppgavertyper: Dokument (Document) :

Oppgavetyper i Inspera. Veiledning, forfattermodul Inspera Assessment. Ulike oppgavertyper: Dokument (Document) : Oppgavetyper i Inspera Veiledning, forfattermodul Inspera Assessment Ulike oppgavertyper: Dokument (Document) : Brukes som forside på eksamen. Her står tidspunkt, tillatte hjelpemidler osv. Flervalg (multiple

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33 Innholdsfortegnelse Viktige begrepsforklaringer... 2 Innlogging... 3 Lage en artikkel... 4 Redigere en artikkel... 7 Fjerne en artikkel... 7 Sette inn et bilde i en artikkel... 8 Bytte bilde i en artikkel...

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

EN INNFØRING I BRUK AV GOOGLE DOCS SOM VERKTØY

EN INNFØRING I BRUK AV GOOGLE DOCS SOM VERKTØY EN INNFØRING I BRUK AV GOOGLE DOCS SOM VERKTØY AV TRINE BOGENES, ARENDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Som en del av forberedelsen til arbeidet deres i forbindelse med Eilert Sundt prisen vil jeg presentere dere

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Innovit AS. Prosjektskjønn - Brukerdokumentasjon Versjon /06/2015

Innovit AS. Prosjektskjønn - Brukerdokumentasjon Versjon /06/2015 Prosjektskjønn - Brukerdokumentasjon Versjon 0.1 29/06/2015 Innhold Innhold... 2 1 Introduksjon... 3 2 Brukerroller... 3 3 Grensesnitt Kommune/Søker... 3 3.1 Startside... 3 3.2 Opprette og redigere ny

Detaljer

Veileder Slik går du frem for å bruke bestillingsportalen til brukerundersøkelsene

Veileder Slik går du frem for å bruke bestillingsportalen til brukerundersøkelsene Veileder Slik går du frem for å bruke bestillingsportalen til brukerundersøkelsene Versjon 15.12.2017 Har du bestilt for mange brukernavn og satt i gang undersøkelsen? Har du forslag til hvordan veilederen

Detaljer

Veileder Slik går du frem for å bruke bestillingsportalen til brukerundersøkelsene

Veileder Slik går du frem for å bruke bestillingsportalen til brukerundersøkelsene Veileder Slik går du frem for å bruke bestillingsportalen til brukerundersøkelsene Versjon 21.11.2017 Innspill for å forbedre veilederen sendes direkte til Petter Haagensen: pha@udir.no Se også prosessveileder:

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup

Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Bruk av Eventor ved arrangering av NTG-cup Denne veiledningen er en steg-for-steg beskrivelse av hvordan man legger inn og setter opp et NTG-cup-løp i Eventor. Den er ment som en hjelp for arrangører og

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Oppgaver og merknader for nytt skoleår 2017

Oppgaver og merknader for nytt skoleår 2017 Oppgaver og merknader for nytt skoleår 2017 Verktøyene er under kontinuerlig utvikling og det kan forekomme små endringer frem mot skolestart 1. Ny utforming Utseendet av oppgaveverktøyet er endret. 2.

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges:

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges: Notat Denne «oppskriften» er basert på erfaringer om hva som går bra når en benytter Word til å lage navigasjonsdiagrammer. Det finnes sikkert andre måter som også gir et brukbart resultat. Det er bare

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Vi begynner i itsl med å eksportere spørsmål

Vi begynner i itsl med å eksportere spørsmål Overføre tester/spørsmål fra itslearning til Canvas Det går greit å overføre de vanligste spørsmålstypene fra itslearing (itsl) til Canvas. Men siden de har litt forskjellige spørsmålstyper og litt forskjellig

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Prøvetilganger (Trials)

Prøvetilganger (Trials) Prøvetilganger (Trials) Dato: 2015-03-09 Trials (Testtilganger) settes opp når biblioteket ønsker å vurdere en elektronisk ressurs, og ønsker tilbakemeldinger fra brukerne til hjelp i innkjøpsavgjørelsen.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok

Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok Innhold 1. Navigasjon/generelt Hovedmeny Infopanel Søkefeltet Tilbake-knapp 2. Hjem/forside 3. Innstillinger Logo Avtaleinnstillinger Behandlinger Brukerinnstillinger og

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato:

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato: minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon 01-16 Dato: 28.12.2016 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 852 40

Detaljer

King Kong Erfaren Scratch PDF

King Kong Erfaren Scratch PDF King Kong Erfaren Scratch PDF Introduksjon I dette spillet inspirert av historien om King Kong, skal vi se hvor lett det er å bruke grafikk som ikke allerede ligger i Scratchbiblioteket. I spillet styrer

Detaljer