Protokoller fra utvalgsmøter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoller fra utvalgsmøter"

Transkript

1 Vedlegg til kommunestyremøte Protokoller fra utvalgsmøter Utvalg Møtedato Kommunestyret Formannskapet Eldrerådet Utvalg for helse Utvalg for oppvekst

2 Siljan Kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Møtedato: Tid: 17:30 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Berit Rygg Holmelid, Jan Olav Hagen, Dag Jøran Myrvang, Finn Tallakstad, Halvor Staulen, Per Kristian Øksenholt, Jan Ragnar Fredin, Lars Vaagland, Else Marie Norheim, John Thoralf Øygarden, Brynjar Rismyhr, Helene Røsholt, Elisabeth Hammer, Ingunn Thormodsrød, Ole Arthur Austad og Kjell Bruflot. Forfall: Hans Anders Stensrød. Varamedlemmer: Solfrid T. Tveitan. Fra adm. (evt. andre): Økonomisjef Hanne Winberg, Personalsjef Steffen Stordalen, Oppvekstsjef Torny Strand Moripen, Helsesjef Øyvind Lovald og Teknisk sjef Kjell G. Borgeraas. Innkalling: Merknader: Behandlede saker: Ingen. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Siljan den 19. juni 2012 Jan Olav Hagen Brynjar Rismyhr

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/12 12/261 VALG AV MEDDOMMERE FOR NEDRE TELEMARK TINGRETT FRA /12 12/511 REGNSKAPSRAPPORT PR APRIL /12 12/463 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT 42/12 12/201 ØKONOMIPLAN /12 12/568 JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET NY BARNEHAGEAVDELING OPDALEN 44/12 12/483 OMREGULERING AV DELER AV HOLTESLETTA INDUSTRIOMRÅDE FINANSIERING AV REGULERING 45/12 12/296 REGLEMENT FOR DELEGERING 46/12 12/538 SAMARBEIDSAVTALER SYKEHUSET TELEMARK OG KOMMUNEN Side 2 av 9

4 I møteprotokoll fra Utvalg for Samfunn den i sak 15/12 Søknad om konsesjon framkom det ikke at Per Kristian Øksenholt og Ole Arthur Austad hadde erklært seg inhabile og ikke deltok i behandlingen av saken. Kommunestyret godkjente denne endringen. I møteprotokoll fra Styringsgruppe prosjekt Siljan sentrum den i sak 1/12 Godkjenning av Prosjektplan 1.3 framkom det ikke at Dag Jøran Myrvang hadde erklært seg inhabil og ikke deltok i behandlingen av saken. Kommunestyret godkjente denne endringen. 39/12 VALG AV MEDDOMMERE FOR NEDRE TELEMARK TINGRETT FRA Valgnemdas innstilling: Svend Ole Øverbø erstatter Arne Helge Gurholt som meddommer for Nedre Telemark Tingrett fra til Behandling: Vedtaket var enstemmig. Vedtak: Svend Ole Øverbø erstatter Arne Helge Gurholt som meddommer for Nedre Telemark Tingrett fra til /12 REGNSKAPSRAPPORT PR APRIL 2012 Regnskapsrapport pr 30. april 2012 tas til orientering. Behandling: Vedtaket var enstemmig. Vedtak: Regnskapsrapport pr 30. april 2012 tas til orientering. 41/12 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT Side 3 av 9

5 Behandling: Jan Olav Hagen (A) fremmet følgende forslag: Spørsmål om innføring av eiendomsskatt tas opp til ny vurdering i forbindelse med behandling av økonomiplan Kommunestyret vil følge utviklingen i den økonomiske situasjonen nøye i tiden fremover. Helene Røsholt (Felleslista H og KrF) fremmet følgende forslag: Eiendomsskatt utover verker og bruk innføres ikke. Kjell Bruflot (SV) fremmet følgende forslag: 1. Med hjemmel i lov om eigedomsskatt til kommunane 3 a), innfører Siljan kommune utskriving av eiendomsskatt på alle faste eiendommer fra skatteåret Det vil bli lagt frem egen sak til kommunestyret om finansiering av takseringsarbeidet og vedtakelse av alminnelige retningslinjer for dette arbeidet. Formannskapets innstilling fikk ingen stemmer. Forslaget fra Kjell Bruflot (SV) fikk 1 stemme (1 SV). Forslaget fra Jan Olav Hagen (A) fikk 11 stemmer (10 A og 1 Fellesliste H og KrF) Forslaget fra Helene Røsholt (Felleslista H og KrF) fikk 5 stemmer (3 Fellesliste H og KrF og 2 Sp). Forslaget fra Jan Olav Hagen (A) ble dermed vedtatt. Vedtak: Spørsmål om innføring av eiendomsskatt tas opp til ny vurdering i forbindelse med behandling av økonomiplan Kommunestyret vil følge utviklingen i den økonomiske situasjonen nøye i tiden fremover. 42/12 ØKONOMIPLAN Behandling: Jan Ragnar Fredin (A) fremmet følgende endringsforslag: Investering: Kjøp av barnehagebygg (2015) Drift: 1 stilling demensomsorgen ( ) -475 Side 4 av 9

6 Bruk av disposisjonsfond (2013) (2014) (2015) -649 (2016) Bruk av disposisjonsfond fond (2013) Taksering (2013) Eiendomsskatt ( ) Fysioterapi (2014) -200 og ( ) -400 Lærling ( ) -145 Tilskudd til lag og organisasjoner ( ) -50 Finanskostnader barnehagebygg ( ) -300 Helene Røsholt (Felleslista H og KrF) fremmet følgende endringsforslag: Investering: Siljan ungdomsskole (2013) Kjøp av barnehagebygg (2015) Drift: Finanskostnader ved skoleutbygging ( ) -680 Utsette ny sykehjemsavdeling ½ år (2016) Forlenge demensavdeling ½ år (2016) 880 Prosjektleder Siljan sentrum ( ) -300 og (2015) -150 Gevinst tomtesalg Heiveien (2013) -300 og ( ) -500 Bussgarasjen (2013) -400 Tilskudd tilbygg Gorningen (2014) -287 Ped. ressurser Siljan ungdomsskole (2016) -12 Nytt kjøkken Kommunehuset (2013) -250 (2014) 75 (2015) 75 Inventar Kommunestyresalen (2013) -150 Nytt kjøkken Loppedåpan (2013) -250 (2014) 125 (2015) 125 Bruk av fond (2013) Taksering (2013) Eiendomsskatt ( ) Fysioterapi (2014) -200 og ( ) -400 Lærling ( ) -145 Tilskudd til lag og organisasjoner ( ) -50 Finanskostnader barnehagebygg ( ) -300 Elisabeth Hammer og Ingunn Thormodsrød (Felleslista H og KrF) fremmet følgende endringsforslag: Investering: Siljan ungdomsskole (2013) Kjøp av barnehagebygg (2015) Drift: Finanskostnader ved skoleutbygging ( ) -480 Utsette ny sykehjemsavdeling ½ år (2016) Forlenge demensavdeling ½ år (2016) 880 Prosjektleder Siljan sentrum ( ) -300 og (2015) -150 Gevinst tomtesalg Heiveien (2013) -300 og ( ) -500 Bussgarasjen (2013) -400 Tilskudd tilbygg Gorningen (2014) -287 Ped. ressurser Siljan ungdomsskole (2016) -12 Nytt kjøkken Kommunehuset (2013) -250 (2014) 75 (2015) 75 Inventar Kommunestyresalen (2013) -150 Nytt kjøkken Loppedåpan (2013) -250 (2014) 125 (2015) 125 Side 5 av 9

7 Bruk av fond (2013) Taksering (2013) Eiendomsskatt ( ) Fysioterapi (2014) -200 og ( ) -400 Lærling ( ) -145 Tilskudd til lag og organisasjoner ( ) -50 Finanskostnader barnehagebygg ( ) -300 Administrativ stilling 50 % ( ) -225 Stilling på sykehjemmet 50 % ½ år (2016) -125 Bruk av disposisjonsfond (2013) -225 ( ) -225 (2016) -100 Låneavdrag Siljan ungdomsskole ( ) 250 Kjell Bruflot (SV) og Brynjar Rismyhr (Fellesliste KrF og H) fremmet følgende endringsforslag: Administrativ stilling 50 % ( ) -225 Gevinst tomtesalg (2013) -300 ( ) -500 Bruk av fond (2013) Taksering (2013) Eiendomsskatt ( ) Fysioterapi (2014) -200 og ( ) -400 Lærling ( ) -145 Tilskudd til lag og organisasjoner ( ) -50 Finanskostnader barnehagebygg ( ) -300 Resterende inndekning skjer ved bruk av disposisjonsfond Formannskapets innstilling fikk ingen stemmer. Forslaget fra Elisabeth Hammer og Ingunn Thormodsrød (Felleslista H og KrF) fikk 3 stemmer (2 Felleslista H og KrF og 1 Sp). Forslaget fra Helene Røsholt (Felleslista H og KrF ) fikk 2 stemmer (1 Fellesliste H og KrF og 1 Sp). Forslaget fra Jan Ragnar Fredin (A) fikk 10 stemmer (10 A). Forslaget fra Kjell Bruflot (SV) og Brynjar Rismyhr (Fellesliste H og KrF) fikk 2 stemmer (1 SV og 1 Felleslista H og KrF). Det ble deretter stemt over forslaget fra Jan Ragnar Fredin (A) i 2. avstemningsrunde. Forslaget fikk 12 stemmer og ble kommunestyrets vedtak (10 A, 1 Fellesliste H og KrF og 1 SV). Vedtak: Formannskapets innstilling ble vedtatt med følgende endringer: Investering: Kjøp av barnehagebygg (2015) Drift: 1 stilling demensomsorgen ( ) -475 Side 6 av 9

8 Bruk av disposisjonsfond (2013) (2014) (2015) -649 (2016) Bruk av disposisjonsfond fond (2013) Taksering (2013) Eiendomsskatt ( ) Fysioterapi (2014) -200 og ( ) -400 Lærling ( ) -145 Tilskudd til lag og organisasjoner ( ) -50 Finanskostnader barnehagebygg ( ) /12 JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET NY BARNEHAGEAVDELING OPDALEN Behov for investeringer i Opdalen barnehage i samband med oppstart av småbarnsavdeling foreslås økt med kr ,-. Følgende budsjettjustering gjøres: øker med kr , øker med kr ,- Behandling: Vedtaket var enstemmig. Vedtak: Behov for investeringer i Opdalen barnehage i samband med oppstart av småbarnsavdeling foreslås økt med kr ,-. Følgende budsjettjustering gjøres: øker med kr , øker med kr ,- 44/12 OMREGULERING AV DELER AV HOLTESLETTA INDUSTRIOMRÅDE FINANSIERING AV REGULERING Det avsettes kr ,- til planlegging ved omregulering av deler av Holtesletta industriområde. Følgende budsjettjustering gjøres: Utbygging av Holtesletta øker med kr , Låneopptak øker med kr ,- Behandling: Vedtaket var enstemmig. Side 7 av 9

9 Vedtak: Det avsettes kr ,- til planlegging ved omregulering av deler av Holtesletta industriområde. Følgende budsjettjustering gjøres: Utbygging av Holtesletta øker med kr , Låneopptak øker med kr ,- 45/12 REGLEMENT FOR DELEGERING Reglement for delegering godkjennes. Behandling: Formannskapet innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Reglement for delegering godkjennes. 46/12 SAMARBEIDSAVTALER SYKEHUSET TELEMARK OG KOMMUNEN 1. Kommunestyre slutter seg til delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis. 2. Kommunestyre slutter seg til delavtale om samarbeid om IKT-løsninger lokalt. 3. Kommunestyre slutter seg til delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper. 4. Kommunestyre slutter seg til delavtale om jordmortjenester. 5. Kommunestyre slutter seg til delavtale om håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer. 6. Kommunestyre slutter seg til delavtale som beskriver prinsipper for medvirkning fra pasient- og brukerorganisasjoner. Behandling: Vedtaket var enstemmig. Vedtak: 1. Kommunestyre slutter seg til delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis. Side 8 av 9

10

11 Siljan kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato: kl. 13:00 Sted: Møterommet, Kommunehuset. Arkivsak: 12/01004 Tilstede: Gunn Berit Rygg Holmelid (Ap), Jan Olav Hagen (Ap), Dag Jøran Myrvang (Ap), Brynjar Rismyhr (Fellesliste for Høyre og Kristelig Folkeparti), Ole Arthur Austad (Sp) Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Rådmann Jan Sæthre SAKSKART Side Orienteringssaker 1/12 12/ Tilstandsrapport /12 12/ Bærekraftige Telemark 3 Behandling av utvalgssak 38/12 12/ Søknad om tilskudd - Formannskapet /12 12/ Organisering av Renovasjon i Grenland 5 40/12 12/ /12 12/ /12 12/ Søknad fra Siljan idrettslag om tilskudd til skateanlegg ved Siljanhallen Endringer i selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) Hjartdal kommune søker eierskap i Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS

12 43/12 12/ Mottak av flyktninger i 2012 og /12 12/ Tilrettelegging av gravplasser til muslimer 11 45/12 12/ Grunn og rettighetserverv i forbindelse med TS-tiltak langs FV 32 Solvika til Vestfold grense 12 Siljan den 4. september 2012 protokollunderskrifter 2

13 Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 1/12 12/ Tilstandsrapport /12 12/ Bærekraftige Telemark 3

14 Behandling av utvalgssak 38/12 Søknad om tilskudd - Formannskapet Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Søknad om økonomisk støtte fra Stiftelsen Amathea imøtekommes med kr

15 39/12 Organisering av Renovasjon i Grenland Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret 1. Forslag til selskapsavtale for Renovasjon i Grenland IKS (RiG) godkjennes. 2. Det velges ett medlem og ett varamedlem til representantskapet. Som medlem velges: Som varamedlem velges: 3. Som medlemmer til styret nomineres Kjell G. Borgeraas og Rune Sølland. 4. Samtlige kontrakter knyttet til utførelsen av renovasjonsarbeidet, overføres til selskapet med virkning fra om med tidspunktet for selskapets opprettelse. 5. Det gjøres følgende endringer i Siljan kommunes delegasjonsreglement, nytt pkt. 15 Interkommunale selskaper Renovasjon i Grenland IKS (RiG) RiG delegeres myndighet etter Forskrift om renovasjon i Siljan kommune 2 til å treffe enkeltvedtak. 6. Kapitalinnskuddet på kr finansieres med bruk av disposisjonsfondet. Følgende budsjettendringer gjøres: Kapitalinnskudd i RiG økes med kr Bruk av disposisjonsfond økes med « Møtebehandling Jan Olav Hagen fremmet følgende forslag til pkt 2: Som medlem velges Ordfører Gunn Berit Rygg Holmelid. Som varamedlem velges: Varaordfører Jan Olav Hagen Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Forslag til selskapsavtale for Renovasjon i Grenland IKS (RiG) godkjennes. 2. Det velges ett medlem og ett varamedlem til representantskapet. Som medlem velges: Ordfører Gunn Berit Rygg Holmelid. Som varamedlem velges: Varaordfører Jan Olav Hagen. 3. Som medlemmer til styret nomineres Kjell G. Borgeraas og Rune Sølland. 4. Samtlige kontrakter knyttet til utførelsen av renovasjonsarbeidet, overføres til selskapet med virkning fra om med tidspunktet for selskapets opprettelse. 1 Lov om interkommunale selskaper 29. januar 1999 nr. 6 2 Forskrift om renovasjon, Siljan kommune 19. juni 2007 nr med hjemmel i Forurensingsloven 13. mars 1981 nr. 6 5

16 5. Det gjøres følgende endringer i Siljan kommunes delegasjonsreglement, nytt pkt. 15 Interkommunale selskaper Renovasjon i Grenland IKS (RiG) RiG delegeres myndighet etter Forskrift om renovasjon i Siljan kommune 4 til å treffe enkeltvedtak. 6. Kapitalinnskuddet på kr finansieres med bruk av disposisjonsfondet. Følgende budsjettendringer gjøres: Kapitalinnskudd i RiG økes med kr Bruk av disposisjonsfond økes med « Lov om interkommunale selskaper 29. januar 1999 nr. 6 4 Forskrift om renovasjon, Siljan kommune 19. juni 2007 nr med hjemmel i Forurensingsloven 13. mars 1981 nr. 6 6

17 40/12 Søknad fra Siljan idrettslag om tilskudd til skateanlegg ved Siljanhallen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 Det gis ikke tilskudd til prosjektet i Tilskudd vurderes i forbindelse med behandling av økonomiplan i Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Det gis ikke tilskudd til prosjektet i Tilskudd vurderes i forbindelse med behandling av økonomiplan i

18 41/12 Endringer i selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Siljan kommune gir sin tilslutning til endringer av eiere, eierandel og tekst i Selskapsavtalen Dette på de vilkår som fremgår av saken og i samsvar med vedlagt selskapsavtale. Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Siljan kommune gir sin tilslutning til endringer av eiere, eierandel og tekst i Selskapsavtalen Dette på de vilkår som fremgår av saken og i samsvar med vedlagt selskapsavtale. 8

19 42/12 Hjartdal kommune søker eierskap i Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Hjartdal kommune godkjennes som deleier i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS, og selskapsavtalen endres tilsvarende. Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Hjartdal kommune godkjennes som deleier i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS, og selskapsavtalen endres tilsvarende. 9

20 43/12 Mottak av flyktninger i 2012 og 2013 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Siljan kommune justerer mottak av flyktninger til 15 i 2012 og fastsetter mottaket til 10 flyktninger i Møtebehandling Jan Olav Hagen (A) fremmet følgende punkt. 2: Siljan kommune utarbeider en integreringsplan. Gunn Berit Rygg Holmelid (A) fremmet følgende nytt punkt. 3: Formannskapet er integreringsråd og det innarbeides et nytt punkt. 3.6 i delegeringsreglementet. Votering Rådmannens innstilling, og forslagene fra Jan Olav Hagen (A) og Gunn Berit Rygg Holmelid (A) ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Siljan kommune justerer mottak av flyktninger til 15 i 2012 og fastsetter mottaket til 10 flyktninger i Siljan kommune utarbeider en integreringsplan. 3. Formannskapet er integreringsråd og det innarbeides et nytt pkt. 3.6 i delegeringsreglement. 10

21 44/12 Tilrettelegging av gravplasser til muslimer Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 Siljan kommune støtter vedtaket fra Siljan kirkelige fellesråd om at det åpnes for særskilt tilrettelagt grav for muslimer på feltet U på Siljan kirkegård. Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Siljan kommune støtter vedtaket fra Siljan kirkelige fellesråd om at det åpnes for særskilt tilrettelagt grav for muslimer på feltet U på Siljan kirkegård. 11

22 45/12 Grunn og rettighetserverv i forbindelse med TS-tiltak langs FV 32 Solvika til Vestfold grense Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Kontrakt med Statens Vegvesen om grunn og rettighetserverv i forbindelse med TS-tiltak langs FV 32 Solvika til Vestfold grense gnr. 16 bnr. 202 godkjennes. Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Kontrakt med Statens Vegvesen om grunn og rettighetserverv i forbindelse med TS-tiltak langs FV 32 Solvika til Vestfold grense gnr. 16 bnr. 202 godkjennes. 12

23 Møteprotokoll Eldrerådet Dato: kl. 13:00 Sted: Møterom sykehjem Arkivsak: 12/01009 Tilstede: John Øygarden (Ap), Anne Grethe Skonnord (), Rolf Baklie (), Alfhild Hem (), Kåre Eriksen () Møtende varamedlemmer: Forfall: Kåre Eriksen Andre: Helsesjef Øyvind Lovald, pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas. SAKSKART Side Behandling av utvalgssak 14/12 12/ Virkning av samhandlingsreformen hittil 2 15/12 12/ /12 12/ Rapport fra fylkesmannens tilsynsbesøk etter pasient og brukerrettighetsloven 4A Samarbeidsavtale Sykehuset Telemark Distriktspsykiatrisk senter /12 12/ Valg av representant til eldrerådskonferansen Siljan den protokollunderskrifter Rolf Baklie Alfhild Hem 1

24 Behandling av utvalgssak 14/12 Virkning av samhandlingsreformen hittil Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for helse /12 2 Eldrerådet /12 Saken tas til orientering Møtebehandling Votering Saken ble enstemmig vedtatt Eldrerådets uttalelse Rådet tar saken til orientering. 2

25 15/12 Rapport fra fylkesmannens tilsynsbesøk etter pasient og brukerrettighetsloven 4A Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for helse /12 2 Eldrerådet /12 Saken tas til orientering Møtebehandling Votering Saken ble enstemmig vedtatt Eldrerådets uttalelse Rådet tar saken til orientering 3

26 16/12 Samarbeidsavtale Sykehuset Telemark Distriktspsykiatrisk senter Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for helse /12 2 Eldrerådet /12 Saken tas til orientering Møtebehandling Votering Saken ble enstemmig vedtatt- Eldrerådets uttalelse Rådet tar saken til orientering 4

27 17/12 Valg av representant til eldrerådskonferansen 2012 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /12 Eldrerådet velger følgende representanter med vararepresentant fra sitt råd til deltakelse på konferansen Møtebehandling Votering Saken ble enstemmig vedatt. Eldrerådets uttalelse Eldrerådet velger: Leder Rolf Baklie, vara Kåre Eriksen. Alfhild Hem, vara Anne Grete Skonnord 5

28 Saker som ble drøftet etter behandling av ordinært sakskart- Det ble i møtet lest opp brev fra Alfhild Hem vedrørende ønske om å opprettholde midler til kultursatsing kr Eldrerådet etterlyser svar fra ordfører vedrørende om» trimromsaken» kan fremmes i kommunestyret. 6

29 Møteprotokoll Utvalg for helse Dato: kl. 16:15 Sted: Møterom sykehjem Arkivsak: 12/01006 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Jan Olav Hagen (Ap), Anne Grethe Rønningene (Ap), Mona Thygesen (Ap), Ingunn Thormodsrød (H), Kjell Bruflot (Sv), Kjetil Norheim (H) John Øygarden (Ap) Halvor Staulen (Ap) Helsesjef Øyvind Lovald, pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas SAKSKART Side Orienteringssaker Behandling av utvalgssak 8/12 12/ Rapport fra fylkesmannens tilsynsbesøk etter pasient og brukerrettighetsloven 4A 2 9/12 12/ Virkning av samhandlingsreformen hittil 3 10/12 12/ Kjøp av dagplass - Skien kommune 4 11/12 12/ Samarbeidsavtale Sykehuset Telemark Distriktspsykiatrisk senter 5 Siljan den 6. september 2012 protokollunderskrifter Jan Olav Hagen Kjetil Norheim 1

30 Behandling av utvalgssak 8/12 Rapport fra fylkesmannens tilsynsbesøk etter pasient og brukerrettighetsloven 4A Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for helse /12 2 Eldrerådet /12 Saken tas til orientering Møtebehandling Votering Saken ble enstemmig vedtatt Vedtak Utvalget tar saken til orientering 2

31 9/12 Virkning av samhandlingsreformen hittil Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for helse /12 2 Eldrerådet /12 Saken tas til orientering Møtebehandling Votering Saken ble enstemmig vedtatt Vedtak Utvalget tar saken til orientering 3

32 10/12 Kjøp av dagplass - Skien kommune Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for helse /12 Utvalget tar saken til orientering Møtebehandling Votering Saken ble enstemmig vedtatt. Vedtak Utvalget tar saken til orientering 4

33 11/12 Samarbeidsavtale Sykehuset Telemark Distriktspsykiatrisk senter Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for helse /12 2 Eldrerådet /12 Saken tas til orientering Møtebehandling Votering Saken ble enstemmig vedtatt Vedtak Utvalget tar saken til orientering 5

34 Møteprotokoll Utvalg for oppvekst Dato: kl. 17:00 Sted: Møterom helse(kjelleren) Arkivsak: 12/01007 Tilstede: Dag Jøran Myrvang (Ap), Karianne Haugdal Nilsen (Ap), Jan Ragnar Fredin (Ap), Ellen Sofie Kløverød (Ap), Elisabeth Hammer (Fellesliste for Høyre og Kristelig Folkeparti ), Jan Petter Gurholt (Sv) Møtende varamedlemmer: Forfall: Helene Røsholt (Fellesliste for Høyre og Kristelig Folkeparti ) Andre: Oppvekstsjef Torny Strand Moripen, Ordfører Gunn Berit Rygg Holmelid, Tove Brattekås (PPT), Espen Dahle (hovedtillitsvalgt). SAKSKART Side Orienteringssaker Behandling av utvalgssak 10/12 12/ Tilstandsrapport for grunnskolen i Siljan kommune 3 Siljan 6. september 2012 protokollunderskrifter 1

35 Orienteringssaker Tove Brattekås orienterte om PPT i Siljan kommune. Oppvekstsjef orienterte om: Situasjonen i voksenopplæringa. Talenter for framtiden. Barne og ungdomsrådet endring i voksen. Morten Nystad går inn sammen med Ragnar Fredin for å organisere Barne- og ungdomsråd. Barnevern økonomi knyttet opp mot enkeltsaker + saker så langt i år. Situasjonen i barnehagen økonomi knyttet opp mot flyktninger og enkeltsaker. Barn fra Siljan i private barnehager i Skien. 2

36 Behandling av utvalgssak 10/12 Tilstandsrapport for grunnskolen i Siljan kommune Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for oppvekst /12 2 Kommunestyret Tilstandsrapporten for grunnskolen i Siljan kommune skoleåret 2011/2012 godkjennes Møtebehandling Rapporten blir presentert av oppvekstsjef. Generell diskusjon. Ragnar Fredin reiste før avstemming i saken. Votering Enstemmig i samsvar med rådmannens innstilling. Vedtak Tilstandsrapporten for grunnskolen i Siljan kommune skoleåret 2011/2012 godkjennes. 3

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik Randaberg kommune Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Arbeiderpartiet Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 29.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/12-098/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 Funksjon Navn Parti Frammøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07 Møteprotokoll 03/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Haldis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid : fra 1700 til 2000

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid : fra 1700 til 2000 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid : fra 1700 til 2000 Til stede på møtet: Arbeiderpartiet: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Nils Ingar Aabol Dagfinn

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:40 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 19.06.2012 Møtetid: Kl. 18:00 22.50 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 036/12-056/12 Faste representanter: Vararepresentanter: Morten Strande

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15. Til stede på møtet. MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.12.2013 Tid: 17:00 20:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Alle * tilstede: unntatt: (autokorr.) Hans Olav Søreng (AP),

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet 18.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Alle innkalte medlemmer møtte. Forfall: Ingen Varamedlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.12.2013 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid : Kl. 18.00 21.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10

MØTEPROTOKOLL. Bystyret. Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10 SANDEFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bystyret Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: 16.00 19.10 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Parti Møtt for Leder Bjørn Ole Gleditsch H Medlem Anne Gro Olafsen

Detaljer

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

SOSIALISTISK VENSTREPARTI STOKKE KOMMUNE Kommunestyre Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: Fra 1900 til 2045 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET (Ap): 1. Nils Ingar Aabol

Detaljer

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen.

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. Møteprotokoll 05/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 28.09.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 04.12.2014 Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtetid: 18:00-21:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Anne-Kristine Løken, Carl Peter Waage

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer