Protokoller fra utvalgsmøter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoller fra utvalgsmøter"

Transkript

1 Vedlegg til kommunestyremøte Protokoller fra utvalgsmøter Utvalg Møtedato Kommunestyret Formannskapet Eldrerådet Utvalg for helse Utvalg for oppvekst

2 Siljan Kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Møtedato: Tid: 17:30 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Berit Rygg Holmelid, Jan Olav Hagen, Dag Jøran Myrvang, Finn Tallakstad, Halvor Staulen, Per Kristian Øksenholt, Jan Ragnar Fredin, Lars Vaagland, Else Marie Norheim, John Thoralf Øygarden, Brynjar Rismyhr, Helene Røsholt, Elisabeth Hammer, Ingunn Thormodsrød, Ole Arthur Austad og Kjell Bruflot. Forfall: Hans Anders Stensrød. Varamedlemmer: Solfrid T. Tveitan. Fra adm. (evt. andre): Økonomisjef Hanne Winberg, Personalsjef Steffen Stordalen, Oppvekstsjef Torny Strand Moripen, Helsesjef Øyvind Lovald og Teknisk sjef Kjell G. Borgeraas. Innkalling: Merknader: Behandlede saker: Ingen. Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Siljan den 19. juni 2012 Jan Olav Hagen Brynjar Rismyhr

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/12 12/261 VALG AV MEDDOMMERE FOR NEDRE TELEMARK TINGRETT FRA /12 12/511 REGNSKAPSRAPPORT PR APRIL /12 12/463 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT 42/12 12/201 ØKONOMIPLAN /12 12/568 JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET NY BARNEHAGEAVDELING OPDALEN 44/12 12/483 OMREGULERING AV DELER AV HOLTESLETTA INDUSTRIOMRÅDE FINANSIERING AV REGULERING 45/12 12/296 REGLEMENT FOR DELEGERING 46/12 12/538 SAMARBEIDSAVTALER SYKEHUSET TELEMARK OG KOMMUNEN Side 2 av 9

4 I møteprotokoll fra Utvalg for Samfunn den i sak 15/12 Søknad om konsesjon framkom det ikke at Per Kristian Øksenholt og Ole Arthur Austad hadde erklært seg inhabile og ikke deltok i behandlingen av saken. Kommunestyret godkjente denne endringen. I møteprotokoll fra Styringsgruppe prosjekt Siljan sentrum den i sak 1/12 Godkjenning av Prosjektplan 1.3 framkom det ikke at Dag Jøran Myrvang hadde erklært seg inhabil og ikke deltok i behandlingen av saken. Kommunestyret godkjente denne endringen. 39/12 VALG AV MEDDOMMERE FOR NEDRE TELEMARK TINGRETT FRA Valgnemdas innstilling: Svend Ole Øverbø erstatter Arne Helge Gurholt som meddommer for Nedre Telemark Tingrett fra til Behandling: Vedtaket var enstemmig. Vedtak: Svend Ole Øverbø erstatter Arne Helge Gurholt som meddommer for Nedre Telemark Tingrett fra til /12 REGNSKAPSRAPPORT PR APRIL 2012 Regnskapsrapport pr 30. april 2012 tas til orientering. Behandling: Vedtaket var enstemmig. Vedtak: Regnskapsrapport pr 30. april 2012 tas til orientering. 41/12 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT Side 3 av 9

5 Behandling: Jan Olav Hagen (A) fremmet følgende forslag: Spørsmål om innføring av eiendomsskatt tas opp til ny vurdering i forbindelse med behandling av økonomiplan Kommunestyret vil følge utviklingen i den økonomiske situasjonen nøye i tiden fremover. Helene Røsholt (Felleslista H og KrF) fremmet følgende forslag: Eiendomsskatt utover verker og bruk innføres ikke. Kjell Bruflot (SV) fremmet følgende forslag: 1. Med hjemmel i lov om eigedomsskatt til kommunane 3 a), innfører Siljan kommune utskriving av eiendomsskatt på alle faste eiendommer fra skatteåret Det vil bli lagt frem egen sak til kommunestyret om finansiering av takseringsarbeidet og vedtakelse av alminnelige retningslinjer for dette arbeidet. Formannskapets innstilling fikk ingen stemmer. Forslaget fra Kjell Bruflot (SV) fikk 1 stemme (1 SV). Forslaget fra Jan Olav Hagen (A) fikk 11 stemmer (10 A og 1 Fellesliste H og KrF) Forslaget fra Helene Røsholt (Felleslista H og KrF) fikk 5 stemmer (3 Fellesliste H og KrF og 2 Sp). Forslaget fra Jan Olav Hagen (A) ble dermed vedtatt. Vedtak: Spørsmål om innføring av eiendomsskatt tas opp til ny vurdering i forbindelse med behandling av økonomiplan Kommunestyret vil følge utviklingen i den økonomiske situasjonen nøye i tiden fremover. 42/12 ØKONOMIPLAN Behandling: Jan Ragnar Fredin (A) fremmet følgende endringsforslag: Investering: Kjøp av barnehagebygg (2015) Drift: 1 stilling demensomsorgen ( ) -475 Side 4 av 9

6 Bruk av disposisjonsfond (2013) (2014) (2015) -649 (2016) Bruk av disposisjonsfond fond (2013) Taksering (2013) Eiendomsskatt ( ) Fysioterapi (2014) -200 og ( ) -400 Lærling ( ) -145 Tilskudd til lag og organisasjoner ( ) -50 Finanskostnader barnehagebygg ( ) -300 Helene Røsholt (Felleslista H og KrF) fremmet følgende endringsforslag: Investering: Siljan ungdomsskole (2013) Kjøp av barnehagebygg (2015) Drift: Finanskostnader ved skoleutbygging ( ) -680 Utsette ny sykehjemsavdeling ½ år (2016) Forlenge demensavdeling ½ år (2016) 880 Prosjektleder Siljan sentrum ( ) -300 og (2015) -150 Gevinst tomtesalg Heiveien (2013) -300 og ( ) -500 Bussgarasjen (2013) -400 Tilskudd tilbygg Gorningen (2014) -287 Ped. ressurser Siljan ungdomsskole (2016) -12 Nytt kjøkken Kommunehuset (2013) -250 (2014) 75 (2015) 75 Inventar Kommunestyresalen (2013) -150 Nytt kjøkken Loppedåpan (2013) -250 (2014) 125 (2015) 125 Bruk av fond (2013) Taksering (2013) Eiendomsskatt ( ) Fysioterapi (2014) -200 og ( ) -400 Lærling ( ) -145 Tilskudd til lag og organisasjoner ( ) -50 Finanskostnader barnehagebygg ( ) -300 Elisabeth Hammer og Ingunn Thormodsrød (Felleslista H og KrF) fremmet følgende endringsforslag: Investering: Siljan ungdomsskole (2013) Kjøp av barnehagebygg (2015) Drift: Finanskostnader ved skoleutbygging ( ) -480 Utsette ny sykehjemsavdeling ½ år (2016) Forlenge demensavdeling ½ år (2016) 880 Prosjektleder Siljan sentrum ( ) -300 og (2015) -150 Gevinst tomtesalg Heiveien (2013) -300 og ( ) -500 Bussgarasjen (2013) -400 Tilskudd tilbygg Gorningen (2014) -287 Ped. ressurser Siljan ungdomsskole (2016) -12 Nytt kjøkken Kommunehuset (2013) -250 (2014) 75 (2015) 75 Inventar Kommunestyresalen (2013) -150 Nytt kjøkken Loppedåpan (2013) -250 (2014) 125 (2015) 125 Side 5 av 9

7 Bruk av fond (2013) Taksering (2013) Eiendomsskatt ( ) Fysioterapi (2014) -200 og ( ) -400 Lærling ( ) -145 Tilskudd til lag og organisasjoner ( ) -50 Finanskostnader barnehagebygg ( ) -300 Administrativ stilling 50 % ( ) -225 Stilling på sykehjemmet 50 % ½ år (2016) -125 Bruk av disposisjonsfond (2013) -225 ( ) -225 (2016) -100 Låneavdrag Siljan ungdomsskole ( ) 250 Kjell Bruflot (SV) og Brynjar Rismyhr (Fellesliste KrF og H) fremmet følgende endringsforslag: Administrativ stilling 50 % ( ) -225 Gevinst tomtesalg (2013) -300 ( ) -500 Bruk av fond (2013) Taksering (2013) Eiendomsskatt ( ) Fysioterapi (2014) -200 og ( ) -400 Lærling ( ) -145 Tilskudd til lag og organisasjoner ( ) -50 Finanskostnader barnehagebygg ( ) -300 Resterende inndekning skjer ved bruk av disposisjonsfond Formannskapets innstilling fikk ingen stemmer. Forslaget fra Elisabeth Hammer og Ingunn Thormodsrød (Felleslista H og KrF) fikk 3 stemmer (2 Felleslista H og KrF og 1 Sp). Forslaget fra Helene Røsholt (Felleslista H og KrF ) fikk 2 stemmer (1 Fellesliste H og KrF og 1 Sp). Forslaget fra Jan Ragnar Fredin (A) fikk 10 stemmer (10 A). Forslaget fra Kjell Bruflot (SV) og Brynjar Rismyhr (Fellesliste H og KrF) fikk 2 stemmer (1 SV og 1 Felleslista H og KrF). Det ble deretter stemt over forslaget fra Jan Ragnar Fredin (A) i 2. avstemningsrunde. Forslaget fikk 12 stemmer og ble kommunestyrets vedtak (10 A, 1 Fellesliste H og KrF og 1 SV). Vedtak: Formannskapets innstilling ble vedtatt med følgende endringer: Investering: Kjøp av barnehagebygg (2015) Drift: 1 stilling demensomsorgen ( ) -475 Side 6 av 9

8 Bruk av disposisjonsfond (2013) (2014) (2015) -649 (2016) Bruk av disposisjonsfond fond (2013) Taksering (2013) Eiendomsskatt ( ) Fysioterapi (2014) -200 og ( ) -400 Lærling ( ) -145 Tilskudd til lag og organisasjoner ( ) -50 Finanskostnader barnehagebygg ( ) /12 JUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET NY BARNEHAGEAVDELING OPDALEN Behov for investeringer i Opdalen barnehage i samband med oppstart av småbarnsavdeling foreslås økt med kr ,-. Følgende budsjettjustering gjøres: øker med kr , øker med kr ,- Behandling: Vedtaket var enstemmig. Vedtak: Behov for investeringer i Opdalen barnehage i samband med oppstart av småbarnsavdeling foreslås økt med kr ,-. Følgende budsjettjustering gjøres: øker med kr , øker med kr ,- 44/12 OMREGULERING AV DELER AV HOLTESLETTA INDUSTRIOMRÅDE FINANSIERING AV REGULERING Det avsettes kr ,- til planlegging ved omregulering av deler av Holtesletta industriområde. Følgende budsjettjustering gjøres: Utbygging av Holtesletta øker med kr , Låneopptak øker med kr ,- Behandling: Vedtaket var enstemmig. Side 7 av 9

9 Vedtak: Det avsettes kr ,- til planlegging ved omregulering av deler av Holtesletta industriområde. Følgende budsjettjustering gjøres: Utbygging av Holtesletta øker med kr , Låneopptak øker med kr ,- 45/12 REGLEMENT FOR DELEGERING Reglement for delegering godkjennes. Behandling: Formannskapet innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Reglement for delegering godkjennes. 46/12 SAMARBEIDSAVTALER SYKEHUSET TELEMARK OG KOMMUNEN 1. Kommunestyre slutter seg til delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis. 2. Kommunestyre slutter seg til delavtale om samarbeid om IKT-løsninger lokalt. 3. Kommunestyre slutter seg til delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper. 4. Kommunestyre slutter seg til delavtale om jordmortjenester. 5. Kommunestyre slutter seg til delavtale om håndtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og evalueringssløyfer. 6. Kommunestyre slutter seg til delavtale som beskriver prinsipper for medvirkning fra pasient- og brukerorganisasjoner. Behandling: Vedtaket var enstemmig. Vedtak: 1. Kommunestyre slutter seg til delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis. Side 8 av 9

10

11 Siljan kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato: kl. 13:00 Sted: Møterommet, Kommunehuset. Arkivsak: 12/01004 Tilstede: Gunn Berit Rygg Holmelid (Ap), Jan Olav Hagen (Ap), Dag Jøran Myrvang (Ap), Brynjar Rismyhr (Fellesliste for Høyre og Kristelig Folkeparti), Ole Arthur Austad (Sp) Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Rådmann Jan Sæthre SAKSKART Side Orienteringssaker 1/12 12/ Tilstandsrapport /12 12/ Bærekraftige Telemark 3 Behandling av utvalgssak 38/12 12/ Søknad om tilskudd - Formannskapet /12 12/ Organisering av Renovasjon i Grenland 5 40/12 12/ /12 12/ /12 12/ Søknad fra Siljan idrettslag om tilskudd til skateanlegg ved Siljanhallen Endringer i selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) Hjartdal kommune søker eierskap i Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS

12 43/12 12/ Mottak av flyktninger i 2012 og /12 12/ Tilrettelegging av gravplasser til muslimer 11 45/12 12/ Grunn og rettighetserverv i forbindelse med TS-tiltak langs FV 32 Solvika til Vestfold grense 12 Siljan den 4. september 2012 protokollunderskrifter 2

13 Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 1/12 12/ Tilstandsrapport /12 12/ Bærekraftige Telemark 3

14 Behandling av utvalgssak 38/12 Søknad om tilskudd - Formannskapet Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Søknad om økonomisk støtte fra Stiftelsen Amathea imøtekommes med kr

15 39/12 Organisering av Renovasjon i Grenland Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret 1. Forslag til selskapsavtale for Renovasjon i Grenland IKS (RiG) godkjennes. 2. Det velges ett medlem og ett varamedlem til representantskapet. Som medlem velges: Som varamedlem velges: 3. Som medlemmer til styret nomineres Kjell G. Borgeraas og Rune Sølland. 4. Samtlige kontrakter knyttet til utførelsen av renovasjonsarbeidet, overføres til selskapet med virkning fra om med tidspunktet for selskapets opprettelse. 5. Det gjøres følgende endringer i Siljan kommunes delegasjonsreglement, nytt pkt. 15 Interkommunale selskaper Renovasjon i Grenland IKS (RiG) RiG delegeres myndighet etter Forskrift om renovasjon i Siljan kommune 2 til å treffe enkeltvedtak. 6. Kapitalinnskuddet på kr finansieres med bruk av disposisjonsfondet. Følgende budsjettendringer gjøres: Kapitalinnskudd i RiG økes med kr Bruk av disposisjonsfond økes med « Møtebehandling Jan Olav Hagen fremmet følgende forslag til pkt 2: Som medlem velges Ordfører Gunn Berit Rygg Holmelid. Som varamedlem velges: Varaordfører Jan Olav Hagen Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Forslag til selskapsavtale for Renovasjon i Grenland IKS (RiG) godkjennes. 2. Det velges ett medlem og ett varamedlem til representantskapet. Som medlem velges: Ordfører Gunn Berit Rygg Holmelid. Som varamedlem velges: Varaordfører Jan Olav Hagen. 3. Som medlemmer til styret nomineres Kjell G. Borgeraas og Rune Sølland. 4. Samtlige kontrakter knyttet til utførelsen av renovasjonsarbeidet, overføres til selskapet med virkning fra om med tidspunktet for selskapets opprettelse. 1 Lov om interkommunale selskaper 29. januar 1999 nr. 6 2 Forskrift om renovasjon, Siljan kommune 19. juni 2007 nr med hjemmel i Forurensingsloven 13. mars 1981 nr. 6 5

16 5. Det gjøres følgende endringer i Siljan kommunes delegasjonsreglement, nytt pkt. 15 Interkommunale selskaper Renovasjon i Grenland IKS (RiG) RiG delegeres myndighet etter Forskrift om renovasjon i Siljan kommune 4 til å treffe enkeltvedtak. 6. Kapitalinnskuddet på kr finansieres med bruk av disposisjonsfondet. Følgende budsjettendringer gjøres: Kapitalinnskudd i RiG økes med kr Bruk av disposisjonsfond økes med « Lov om interkommunale selskaper 29. januar 1999 nr. 6 4 Forskrift om renovasjon, Siljan kommune 19. juni 2007 nr med hjemmel i Forurensingsloven 13. mars 1981 nr. 6 6

17 40/12 Søknad fra Siljan idrettslag om tilskudd til skateanlegg ved Siljanhallen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 Det gis ikke tilskudd til prosjektet i Tilskudd vurderes i forbindelse med behandling av økonomiplan i Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Det gis ikke tilskudd til prosjektet i Tilskudd vurderes i forbindelse med behandling av økonomiplan i

18 41/12 Endringer i selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Siljan kommune gir sin tilslutning til endringer av eiere, eierandel og tekst i Selskapsavtalen Dette på de vilkår som fremgår av saken og i samsvar med vedlagt selskapsavtale. Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Siljan kommune gir sin tilslutning til endringer av eiere, eierandel og tekst i Selskapsavtalen Dette på de vilkår som fremgår av saken og i samsvar med vedlagt selskapsavtale. 8

19 42/12 Hjartdal kommune søker eierskap i Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Hjartdal kommune godkjennes som deleier i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS, og selskapsavtalen endres tilsvarende. Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Hjartdal kommune godkjennes som deleier i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS, og selskapsavtalen endres tilsvarende. 9

20 43/12 Mottak av flyktninger i 2012 og 2013 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Siljan kommune justerer mottak av flyktninger til 15 i 2012 og fastsetter mottaket til 10 flyktninger i Møtebehandling Jan Olav Hagen (A) fremmet følgende punkt. 2: Siljan kommune utarbeider en integreringsplan. Gunn Berit Rygg Holmelid (A) fremmet følgende nytt punkt. 3: Formannskapet er integreringsråd og det innarbeides et nytt punkt. 3.6 i delegeringsreglementet. Votering Rådmannens innstilling, og forslagene fra Jan Olav Hagen (A) og Gunn Berit Rygg Holmelid (A) ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Siljan kommune justerer mottak av flyktninger til 15 i 2012 og fastsetter mottaket til 10 flyktninger i Siljan kommune utarbeider en integreringsplan. 3. Formannskapet er integreringsråd og det innarbeides et nytt pkt. 3.6 i delegeringsreglement. 10

21 44/12 Tilrettelegging av gravplasser til muslimer Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 Siljan kommune støtter vedtaket fra Siljan kirkelige fellesråd om at det åpnes for særskilt tilrettelagt grav for muslimer på feltet U på Siljan kirkegård. Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Siljan kommune støtter vedtaket fra Siljan kirkelige fellesråd om at det åpnes for særskilt tilrettelagt grav for muslimer på feltet U på Siljan kirkegård. 11

22 45/12 Grunn og rettighetserverv i forbindelse med TS-tiltak langs FV 32 Solvika til Vestfold grense Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Kontrakt med Statens Vegvesen om grunn og rettighetserverv i forbindelse med TS-tiltak langs FV 32 Solvika til Vestfold grense gnr. 16 bnr. 202 godkjennes. Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Kontrakt med Statens Vegvesen om grunn og rettighetserverv i forbindelse med TS-tiltak langs FV 32 Solvika til Vestfold grense gnr. 16 bnr. 202 godkjennes. 12

23 Møteprotokoll Eldrerådet Dato: kl. 13:00 Sted: Møterom sykehjem Arkivsak: 12/01009 Tilstede: John Øygarden (Ap), Anne Grethe Skonnord (), Rolf Baklie (), Alfhild Hem (), Kåre Eriksen () Møtende varamedlemmer: Forfall: Kåre Eriksen Andre: Helsesjef Øyvind Lovald, pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas. SAKSKART Side Behandling av utvalgssak 14/12 12/ Virkning av samhandlingsreformen hittil 2 15/12 12/ /12 12/ Rapport fra fylkesmannens tilsynsbesøk etter pasient og brukerrettighetsloven 4A Samarbeidsavtale Sykehuset Telemark Distriktspsykiatrisk senter /12 12/ Valg av representant til eldrerådskonferansen Siljan den protokollunderskrifter Rolf Baklie Alfhild Hem 1

24 Behandling av utvalgssak 14/12 Virkning av samhandlingsreformen hittil Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for helse /12 2 Eldrerådet /12 Saken tas til orientering Møtebehandling Votering Saken ble enstemmig vedtatt Eldrerådets uttalelse Rådet tar saken til orientering. 2

25 15/12 Rapport fra fylkesmannens tilsynsbesøk etter pasient og brukerrettighetsloven 4A Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for helse /12 2 Eldrerådet /12 Saken tas til orientering Møtebehandling Votering Saken ble enstemmig vedtatt Eldrerådets uttalelse Rådet tar saken til orientering 3

26 16/12 Samarbeidsavtale Sykehuset Telemark Distriktspsykiatrisk senter Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for helse /12 2 Eldrerådet /12 Saken tas til orientering Møtebehandling Votering Saken ble enstemmig vedtatt- Eldrerådets uttalelse Rådet tar saken til orientering 4

27 17/12 Valg av representant til eldrerådskonferansen 2012 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /12 Eldrerådet velger følgende representanter med vararepresentant fra sitt råd til deltakelse på konferansen Møtebehandling Votering Saken ble enstemmig vedatt. Eldrerådets uttalelse Eldrerådet velger: Leder Rolf Baklie, vara Kåre Eriksen. Alfhild Hem, vara Anne Grete Skonnord 5

28 Saker som ble drøftet etter behandling av ordinært sakskart- Det ble i møtet lest opp brev fra Alfhild Hem vedrørende ønske om å opprettholde midler til kultursatsing kr Eldrerådet etterlyser svar fra ordfører vedrørende om» trimromsaken» kan fremmes i kommunestyret. 6

29 Møteprotokoll Utvalg for helse Dato: kl. 16:15 Sted: Møterom sykehjem Arkivsak: 12/01006 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Jan Olav Hagen (Ap), Anne Grethe Rønningene (Ap), Mona Thygesen (Ap), Ingunn Thormodsrød (H), Kjell Bruflot (Sv), Kjetil Norheim (H) John Øygarden (Ap) Halvor Staulen (Ap) Helsesjef Øyvind Lovald, pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas SAKSKART Side Orienteringssaker Behandling av utvalgssak 8/12 12/ Rapport fra fylkesmannens tilsynsbesøk etter pasient og brukerrettighetsloven 4A 2 9/12 12/ Virkning av samhandlingsreformen hittil 3 10/12 12/ Kjøp av dagplass - Skien kommune 4 11/12 12/ Samarbeidsavtale Sykehuset Telemark Distriktspsykiatrisk senter 5 Siljan den 6. september 2012 protokollunderskrifter Jan Olav Hagen Kjetil Norheim 1

30 Behandling av utvalgssak 8/12 Rapport fra fylkesmannens tilsynsbesøk etter pasient og brukerrettighetsloven 4A Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for helse /12 2 Eldrerådet /12 Saken tas til orientering Møtebehandling Votering Saken ble enstemmig vedtatt Vedtak Utvalget tar saken til orientering 2

31 9/12 Virkning av samhandlingsreformen hittil Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for helse /12 2 Eldrerådet /12 Saken tas til orientering Møtebehandling Votering Saken ble enstemmig vedtatt Vedtak Utvalget tar saken til orientering 3

32 10/12 Kjøp av dagplass - Skien kommune Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for helse /12 Utvalget tar saken til orientering Møtebehandling Votering Saken ble enstemmig vedtatt. Vedtak Utvalget tar saken til orientering 4

33 11/12 Samarbeidsavtale Sykehuset Telemark Distriktspsykiatrisk senter Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for helse /12 2 Eldrerådet /12 Saken tas til orientering Møtebehandling Votering Saken ble enstemmig vedtatt Vedtak Utvalget tar saken til orientering 5

34 Møteprotokoll Utvalg for oppvekst Dato: kl. 17:00 Sted: Møterom helse(kjelleren) Arkivsak: 12/01007 Tilstede: Dag Jøran Myrvang (Ap), Karianne Haugdal Nilsen (Ap), Jan Ragnar Fredin (Ap), Ellen Sofie Kløverød (Ap), Elisabeth Hammer (Fellesliste for Høyre og Kristelig Folkeparti ), Jan Petter Gurholt (Sv) Møtende varamedlemmer: Forfall: Helene Røsholt (Fellesliste for Høyre og Kristelig Folkeparti ) Andre: Oppvekstsjef Torny Strand Moripen, Ordfører Gunn Berit Rygg Holmelid, Tove Brattekås (PPT), Espen Dahle (hovedtillitsvalgt). SAKSKART Side Orienteringssaker Behandling av utvalgssak 10/12 12/ Tilstandsrapport for grunnskolen i Siljan kommune 3 Siljan 6. september 2012 protokollunderskrifter 1

35 Orienteringssaker Tove Brattekås orienterte om PPT i Siljan kommune. Oppvekstsjef orienterte om: Situasjonen i voksenopplæringa. Talenter for framtiden. Barne og ungdomsrådet endring i voksen. Morten Nystad går inn sammen med Ragnar Fredin for å organisere Barne- og ungdomsråd. Barnevern økonomi knyttet opp mot enkeltsaker + saker så langt i år. Situasjonen i barnehagen økonomi knyttet opp mot flyktninger og enkeltsaker. Barn fra Siljan i private barnehager i Skien. 2

36 Behandling av utvalgssak 10/12 Tilstandsrapport for grunnskolen i Siljan kommune Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for oppvekst /12 2 Kommunestyret Tilstandsrapporten for grunnskolen i Siljan kommune skoleåret 2011/2012 godkjennes Møtebehandling Rapporten blir presentert av oppvekstsjef. Generell diskusjon. Ragnar Fredin reiste før avstemming i saken. Votering Enstemmig i samsvar med rådmannens innstilling. Vedtak Tilstandsrapporten for grunnskolen i Siljan kommune skoleåret 2011/2012 godkjennes. 3

Protokoller fra utvalgsmøter

Protokoller fra utvalgsmøter Vedlegg til kommunestyremøte 23.10.2012 Protokoller fra utvalgsmøter Utvalg Møtedato Utvalg for samfunn 18.09.2012 Kommunestyret 18.09.2012 Formannskapet 09.10.2012 Arbeidsmiljøutvalget 16.10.2012 Utvalg

Detaljer

Siljan kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. 3/12 12/01004-8 Protokoll Formannskapet 06.11.2012 3

Siljan kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. 3/12 12/01004-8 Protokoll Formannskapet 06.11.2012 3 Siljan kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato: 04.12.2012 kl. 9:00 Sted: Møterommet, Kommunehuset. Arkivsak: 12/01004 Tilstede: Gunn Berit Rygg Holmelid (Ap), Jan Olav Hagen (Ap), Dag Jøran Myrvang (Ap),

Detaljer

Protokoller fra utvalgsmøter

Protokoller fra utvalgsmøter Vedlegg til kommunestyremøte 20.11.2012 Protokoller fra utvalgsmøter Utvalg Møtedato Kommunestyret 23.10.2012 Formannskapet 06.11.2012 Utvalg for samfunn 07.11.2012 Siljan kommune Møteprotokoll Kommunestyret

Detaljer

Protokoller fra utvalgsmøter

Protokoller fra utvalgsmøter Vedlegg til kommunestyremøte 18.12.2012 Protokoller fra utvalgsmøter Utvalg Møtedato Kommunestyret 20.11.2012 Styringsgruppe - prosjekt Siljan sentrum 20.11.2012 Arbeidsmiljøutvalget 27.11.2012 Råd for

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Siljan kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato: 02.12.2014 kl. 9:00 Sted: Møterommet, Kommunehuset Arkivsak: 14/00018 Tilstede: Gunn Berit Rygg Holmelid (Ap), Jan Olav Hagen (Ap), Dag Jøran Myrvang (Ap),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterommet, Kommunehuset. Møtedato: 30.11.2010 Tid: 13:00. Tonje Løwer Gurholt

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterommet, Kommunehuset. Møtedato: 30.11.2010 Tid: 13:00. Tonje Løwer Gurholt Siljan Kommune Møtested: Møterommet, Kommunehuset. Møtedato: 30.11.2010 Tid: 13:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Ole-Kristian Holtan, Gunn Berit Rygg Holmelid, Kjell Bruflot

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Marius Nilsen, Siv-Anita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2012 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Karsten Schanche, Janne Andreassen Forfall: Unn Berit Guttormsen, Frank Arne Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.12.2013 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.11.2011 kl 900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Anne Hagen Grimsrud

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer 1 Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Administrasjonsbygget Dato: 29.10.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Torp Leder KRF Lars Espeland Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21:10

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 21:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 16:00 Slutt: 21:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

SP SP Arnfinn Holand Medlem AP Bjørn Arne Laugen Medlem AP Åsmund Nilsen Medlem V Amalie Hansen Sønnesyn Medlem V Mari-Anne Hoff Medlem SV

SP SP Arnfinn Holand Medlem AP Bjørn Arne Laugen Medlem AP Åsmund Nilsen Medlem V Amalie Hansen Sønnesyn Medlem V Mari-Anne Hoff Medlem SV Leka kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lekatun Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 11:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Ole Kristian

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2012 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Karsten Schanche, Janne Andreassen Forfall: Unn Berit Guttormsen, Frank Arne Hansen,

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Kommunalsjef Grethe Rønning, barnehageleder Anne Flaen. 34/15 15/03737-1 Økonomiplan 2016-2019 med økonomiske rammer for 2016 2

Kommunalsjef Grethe Rønning, barnehageleder Anne Flaen. 34/15 15/03737-1 Økonomiplan 2016-2019 med økonomiske rammer for 2016 2 MØTEPROTOKOLL Komite for oppvekst og utdanning Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 20:30 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/04018 Tilstede: Ragnar Heide (AP), June Tråstadkjølen (AP), Trond Granerud (KrF), Anne

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Tor Andersen Ingen vara kunne møte for Viggo Johnsen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Tor Andersen Ingen vara kunne møte for Viggo Johnsen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Møtestart: kl. 09.00. Møteslutt: kl. 09.30 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Hilde Nilsen Tor Andersen Ingen

Detaljer

Utvalg for helse, oppvekst og kultur

Utvalg for helse, oppvekst og kultur Nesset kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 29.09.2015 Tidspunkt: 09:00 13:00 Utvalg for helse, oppvekst og kultur Kommunestyresalen, Kommunehuset Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Nes Kommune NES KONI:Wjrli- 7- Møteprotokoll LISIC)12 Kommunestyret jcni Liartr, Dato: 27.12.2017 kl. 12:00 13:45 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen _NLextk Arkivsak: 15/01209 Møteleder: Tore Haraldset

Detaljer

Finn Tallakstad, Helga Baasland

Finn Tallakstad, Helga Baasland Møteprotokoll Siljan kontrollutvalg Dato: 20.09.2016 kl. 10:00 Sted: Kommunehuset, møterommet Arkivsak: 15/09886 Til stede: Finn Tallakstad, Helga Baasland Møtende varamedlemmer: Forfall: Ole Arthur Austad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Alle innkalte medlemmer møtte. Forfall: Ingen Varamedlemmer:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bjørn Rogstad, Tora Husan, Eli Krogstad, Knut Ingolf Dragset

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Bjørn Rogstad, Tora Husan, Eli Krogstad, Knut Ingolf Dragset MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 15.03.2011 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Bjørn Rogstad, Tora Husan, Eli Krogstad, Knut

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Møteprotokoll for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: 05.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 17:00 Faste medlemmer: H, Elisabeth Lie Aasland,

Detaljer

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 72-73). 72/14 14/ tertialrapport - investering 3

Rådmann Svein Skisland, Kommunalsjef Aslak Wegge, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo (sak 72-73). 72/14 14/ tertialrapport - investering 3 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 28.10.2014 kl. 9.00 14.30. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 03.09.2013 Tid: 18:30 - Faste medlemmer: Boje Reitan Nestleder SV Stig Arild Oldervik Medlem DNA Signe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen, Sylvia Radloff

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1500. Til stede på møtet: Samtlige medlemmer tilstede

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1500. Til stede på møtet: Samtlige medlemmer tilstede SKIPTVET KOMMUNE Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: 12.02.2013 Tid: 1500 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Samtlige medlemmer tilstede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) møtte fra behandling av sak 25/13

Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) møtte fra behandling av sak 25/13 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.05.2013 kl. 17:00 20.15 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Møtende Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Kristian medlemmer: Noreng (Nes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Evy Leirbekk, Tryggve Daldorff,

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.04.2012 kl 0900 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Dæhlen (V)

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Nes Kommune Møteprotokoll Kommunestyret Dato: 13.10.2016 kl. 17:00 18:50 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen Arkivsak: 15/01209 Møteleder: Ordfører Tore Haraldset Møtende Tore Haraldset (Nes bygdeliste),

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 08.09.2010 Tid: Kl 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Formannskapet. Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Siljan kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 09.10.2012 kl. 13:00 Sted: Møterommet, Kommunehuset. Arkivsak: 12/01004 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tidspunkt: 18.

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 19.05.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Dyrøy kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Dyrøy kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 30.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid : Kl. 16.00 ca 17.30 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Knutsen

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskap Møtedato: 20.06.2007 Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: 13.45 Til kl: 17.30 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Innkalte: Hans Lauritzen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 26.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/16-020/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 9. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 9. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 16.04.2008 Side 1 av 9 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.10.2010 Tid: 09.00 14.30 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche,, Beate Olsen,,, Elisabeth Bakke Rørslett,

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Aud Jørgentvedt, Eva Bohem Svendstad, Håvard

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Willy Andreassen, Frank Tore Nygård Forfall: Beate

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.06.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 21:40

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 21:40 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.02.2014 Tid: 18:30 21:40 Faste medlemmer: Boje Reitan Nestleder SV Stig Arild Oldervik Medlem DNA Signe

Detaljer

Prosjekt Frivillighetssentralen Orientering om status og fremdrift v/prosjektleder Monica Sotberg og kultursjef Lisbeth Lein

Prosjekt Frivillighetssentralen Orientering om status og fremdrift v/prosjektleder Monica Sotberg og kultursjef Lisbeth Lein Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.02.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 01.06.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-18:45 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varamedlem Jan Lie Ellen Solbrække Varamedlem Varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varamedlem Jan Lie Ellen Solbrække Varamedlem Varamedlem MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 15.03.2017 Tid 10:35 12:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække FO Varaordfører Lars-Kristian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 08:30 11:00

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 08:30 11:00 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.08.2016 Tid: 08:30 11:00 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Nestleder SP Berit Skaslien Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2016 Tid: 09:00-15:00 Orienteringer - Julegudstjeneste. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen

Detaljer

Teknisk utvalg gífffí

Teknisk utvalg gífffí f>/q lide (C MØTEPROTOKOLL p X3 Teknisk utvalg gífffí Dato: 03.11.2015 kl. 9:00-14:30 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Møtende Nils Rodegård (Nes bygdeliste), Rune Owrenn Ihle (H),

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Åsmund Nilsen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Åsmund Nilsen Medlem V Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 13.11.2017 Tidspunkt: 10:30 12:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09.

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09. ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg Medlem

Detaljer

PROTOKOLL. Thor Geir Harestad (V) Kirsti Dahl Jensen (Ap) Gunvor Krogh Harestad (V) Elisabeth Clarke (Ap)

PROTOKOLL. Thor Geir Harestad (V) Kirsti Dahl Jensen (Ap) Gunvor Krogh Harestad (V) Elisabeth Clarke (Ap) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 30.09.2009 kl. 18.00-20.00 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Trond Arne Jørstad (Ap), Utvalgsleder Anita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:45

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 28.04.2016 Tid: 16:00 Slutt: 19:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av kommunestyrets

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

PROTOKOLL. Per Arne Nyvoll (H) Ellen Marie Åserød (Ap) Ingen vara kunne stille for Per Arne Nyvoll (H) Elisabeth Clarke (Ap)

PROTOKOLL. Per Arne Nyvoll (H) Ellen Marie Åserød (Ap) Ingen vara kunne stille for Per Arne Nyvoll (H) Elisabeth Clarke (Ap) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 08.09.2010 - kl.18.00 18.40 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Arne Jørstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.11.2012 Tid: 09:00 - Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode Revhaug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.05.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Erik Ringstad, Mats Petter Sydengen, Willy Biman Varamedlemmer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2014 Tid: Fra kl.: 16:00 - til kl.: 17:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 3/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 06.04.2017 Tid: Fra kl.10:00 til kl. 11:45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje

Detaljer

Arve Haug, Trond Hiller, Linda Hansen, Karen E. H. Jakobsen, Arnfinn Holand

Arve Haug, Trond Hiller, Linda Hansen, Karen E. H. Jakobsen, Arnfinn Holand MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 08.02.11 1030-1515 Til stede: Arve Haug, Trond Hiller, Linda Hansen, Karen E. H. Jakobsen, Arnfinn Holand Forfall: Møtende vara: Ole Kr. Holand, vara i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 22.11.2011 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Kirsten Koffeld Iversen, Lise Lund, Izet

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Siljan Telemark År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Sæthre

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven.

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-67 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 13:00 17:00 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Til kommunestyret i Siljan kommune ÅRSMELDING 2010 FRA KONTROLLUTVALGET I SILJAN KOMMUNE Kontrollutvalgets årsmelding til kommunestyret 2010 side 1 av 5 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2009, kl. 18:00-18:50 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2009, kl. 18:00-18:50 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2009, kl. 18:00-18:50 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), varaordfører Sverre

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 05.12.2007 FRA SAKSNR: 63/07 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 68/07 TIL KL: 17.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 02.12.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 13.45 Til stede: Ordfører Sture Pedersen Arne Andersen møtte for Hilde Nilsen Guttorm Veabø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2011 Tid: Kl. 18.00 Orientering av Eldrerådet, Rådet for likestilling for funksjonshemmede og Internasjonalt råd Til

Detaljer