Prøvingsrapport. Plastbøtter mottatt den 28. april 2015 inneholdende ca 45 og 15 kg tilslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prøvingsrapport. Plastbøtter mottatt den 28. april 2015 inneholdende ca 45 og 15 kg tilslag."

Transkript

1 s Oppdragsgiver(e) Toverud Pukk og Deponi AS Oppdragsgivers referanse Bjørn Terje Laingen Oppdragets art Tilslagsprøving iht. NS - EN standarder Prøvematerialet 8-16 mm fra Toverud Løsmassetak Rapportnummer Dato Sider + bilag P 15158C Fortrolig Innhold Prøvingsresultater Prøvingsrapport Gradering Norsk betong - og tilslagslaboratorium AS Sorgenfriveien Trondheim Telefon: Telefax: Web: Organisasjonsnr. NO Sertifisert prøvingslaboratorium nr U19 Ansvarlig signatur: Viggo Jensen Saksbehandler Viggo Jensen 1. Formål Formålet er å dokumentere tilslaget iht. norske produktstandarder NS-EN 12620, NS-EN 13043, NS-EN 13242, NS-EN 13450, NS-EN og tilhørende prøvingsstandarder 2. Prøvematerialet Plastbøtter mottatt den 28. april 2015 inneholdende ca 45 og 15 kg tilslag. NBTL har ikke andre opplysninger om tilslaget/forekomsten enn gitt av oppdragsgiver 3. Utførte prøvinger Der er utført følgende prøvinger: Forenklet petrografisk analyse iht. NS-EN Innhold av skjell iht. NS-EN Alkalireaktivitet ved punktelling i tynnslip iht. NB 21 Sikteanalyse iht. NS-EN Finstoffinnhold iht. NS-EN Kornform (flisighetsindeks) iht. NS-EN Korndensitet og vannabsorpsjon iht. NS-EN Motstand mot frysing og tining iht. NS-EN Prosentinnhold av knuste korn i grovt tilslag iht. NS-EN Los Angeles knusingsverdi iht. NS-EN Kulemølle - motstand mot piggdekkslitasje iht. NS-EN Micro Deval - motstand mot slitasje iht. NS-EN Kloridinnhold iht. NS-EN del 7 Syreløselig sulfat iht. NS-EN del 12 Totalt svovelinnhold iht. NS-EN del 11.2 Norsk betong- og tilslagslaboratorium AS (NBTL) er et uavhengig norsk selskap. Et av formålene med selskapet er å tilby kostnadseffektiv prøving og tjenester av høy kvalitet til byggindustrien, byggherrer og betong - og tilslagsbransjen. NBTL' Prøvingsrapport P15158C Side 1 av 13

2 4. Resultater Resultatene av prøvingene er gitt i det etterfølgende. I vedlegg er gitt ytterligere informasjoner om prøvingene samt viktige kommentarer og informasjoner (noter). Petrografisk type - og sammendrag: Knust fjellforekomst av feltspatisk og mafisk bergart hovedsakelig sammensatt av kubisk skarpkantede korn. Løst belegg på kornoverflater, ingen forvitrede korn og ingen meget svake korn. Tabell over resultater. Kategorier iht. NS-EN 13242, NS-EN 12620, (NB21) Metode Hele korn av kalkstein Innhold av skjell Enhet Resultat Kategori vekt % 0 ingen vekt % 0 SC 10 Innhold av risikobergarter iht. NB 32 volum % 0,0 ingen Sammenligningsverdi (Sv) volum % 5,0 (krav 20,0 %) Vurdering av tilslagets alkalireaktivitet: NB 21 Finstoff Flisighetsindeks Korndensitet vannmettet og overflatetørr Vannabsorpsjon vekt % 0,3 f 1,5 FI 5 FI 15 Mg/m 3 2,82 ingen vekt % 1,1 ingen Frostmotstand F 0,4 F1 Knuste korn totalt rundede korn = 7 C knuste 98 C 90/3 Los Angeles verdi - knusingsverdi LA 13 LA 15 Kulemølleverdi - piggdekkslitasje AN 13 AN 14 Micro Deval koefficient M DE 13 MDE 15 Kloridinnhold Ikke alkalireaktivt vekt % 0,000 ingen Syreløselig sulfat * vekt % < 0,01 AS 0,2 Totalt svovelinnhold * vekt % 0,00 krav < 0,1 % * les note i vedlegg Kategorier kan variere for samme verdi avhengig av produktstandard Vedlegg på etterfølgende sider: Vedlegg: Petrografisk analyse inkl skjellinnhold, 1 side Vedlegg : Alkalireaktivitet, 3 sider Vedlegg : Sikteanalyse inkl finstoffinnhold, 1 side Vedlegg: Kornform (flisighetsindeks), 1 side Vedlegg: Korndensitet og vannabsorpsjon, 1 side Vedlegg: Frostmotstand, 1 side Vedlegg: Prosentinnhold av knuste korn, 1 side Vedlegg: Mekaniske test, 1 side Vedlegg: Kjemiske analyser, 1 side NBTL' Prøvingsrapport P15158C Side 2 av 13

3 NS-EN Forenklet petrografisk analyse NS-EN Bestemmelse av skjellinnhold Prøvenummer 15158C 8-16 mm fra Toverud Løsmassetak Bergart(er) og mineraler les om forbehold i noter Vekt (%) Mørgrå og rødlig tett bergart, feltspatisk bergart, mafisk bergart 71 Rødlig porfyrisk feltspatisk bergart 29 Hele korn av kalkstein 0 sum 100 Type forekomst: Knust fjellforekomst Kornform (NS 427 del 2) Kubisk rundet/kantrundet Kubisk skarpkantet Flisig/stenglet Belegg og fysiske egenskaper (bla. håndbok 014) Overflatebelegg: Forvitrede korn: Meget svake korn: Forurensninger Annet: Vekt (%) løst ingen ingen ingen enkelte kalkholdige korn NS-EN Totalt innhold av skjell (vekt %) SC 0,0 Sammendrag: Knust fjellforekomst av feltspatisk og mafisk bergart hovedsakelig sammensatt av kubisk skarpkantede korn. Løst belegg på kornoverflater, ingen forvitrede korn og ingen meget svake korn. Note1: Ved forenklet petrografisk analyse er bergarts- og mineralklassifiseringen foretatt uten bruk av tynnslip. Resultatene kan derfor ikke benyttes for vurdering av alkalireaktivitet. Note 2 : Identifikasjon og klassifikasjon av bergarter- og mineraler er utført vha. stereomikroskop og diverse teknikker og er derfor kun veiledende. En mer sikker identifikasjon, klassifisering og kvantifisering av bergarter- og mineraler er punktelling i tynnslip (alkalireaktivitet ved petrografisk anlyse). Note 3. NBTL har ingen andre opplysninger om tilslaget/tilslagsforekomsten enn gitt av oppdragsgiver. Dette er bla. opplysninger om tilslaget er knust, ren natur, delvis knust eller sammensatt av flere forekomster. NBTL laboratoriet NBTL' Forenklet petrografisk analyse Vedlegg side 3 av 13

4 NB21: Alkalireaktivitet ved punktelling i tynnslip Prøvenr C 8-16 mm fra Toverud Løsmassetak Bergarts- og mineralsammensetning Volum % Klasse Subklasse feltspatisk bergart, feltspat mafisk bergart granitt sum 100 sum pkt Innhold av risikobergarter (klasse 1 + klasse 2), se side 3 i vedlegg: 0,0 volum % Klasse 1 :Alkalireaktive bergarter, Klasse 2 :Tvivlstilfeller, Klasse 3 :Ikke alkalireaktive bergarter Vurdering av alkalireaktivitet: Revidert publikasjon NB 21 (september 2004) skal etterleves av alle betong- og tilslagsprodusenter. Tilslagets alkalireaktiviter skal beregnes utefra en sammenligningsverdi (Sv) "på alle tilgjengelige petrografiske analyser med tynnslip utført etter 1993 for det aktuelle tilslaget". Beregning av sammenligningsverdien utført av NBTL forutsetter at NBTL har mottatt alle tidligere petrografiske analyser og at disse er "korrekte" samt tilslaget oppfyller kravene til korngradering i NB 21. Beregning av sammenligningsverdi måling 2-6 er tidligere resultater hvis oppgitt/kjennt Målinger 15158C Risikobergarter (%): 0,0 Beregnet veid gjennomsnitt av risikobergarter: (Vg) = 0,0 Vekting av risikobergarter, stein* F = 2 Sikkerhetsmargin (Sm) = 5,0 Sammenligningsverdi stein Sv (volum %)*: *Sammenligningsverdi fine stein Sv (volum %) (Sv = Vg + Sm) Note 1 : Innholdet av risikobergarter skal vektes forskjellig avhengig av kornstørrelse. Risikobergarter i sand skal multipliseres med 1, fine steinfraksjoner med 1,5 og stein med 2, dvs. at stein er dobbel så reaktiv som sand. Sammenligningsverdien fine stein kan bestemmes seperat eller beregnes utefra bergartssammensetningen i sandfraksjonen. For pukk kan sammenligningsverdien fine stein bestemmes utefra stein når tilslaget er ikke reaktiv. Note 2 : Et tilslags alkalireaktivitet vurderes utefra beregnet sammenligningsverdi (Sv). I tilfeller sammenligningsverdien er større enn 20,0 volum% anses tilslaget som alkalireaktivt Note 3 :Resultatet fra den petrografiske analyse av alkalireaktivitet kan overprøves vha. akselerert mørtelprismemetode og/eller norsk betongprismemetode. 5,0 5,0 På etterfølgende sider er vedlagt: 1 side med mikrofotos fra prøven 1 side med bergartslisten fra Kontrollrådet NBTL laboratoriet NBTL' Alkalireaktivitet Vedlegg side 4 av 13

5 Mikrofotos fra tynnslip. 1 mm Mafisk bergart. Polarisert lys 1 mm Feltspatisk bergart. Polarisert lys 1 mm Mafisk bergart. Polarisert lys NBTL' Alkalireaktivitet Vedlegg side 5 av 13

6 NBTL' Alkalireaktivitet Vedlegg side 6 av 13

7 NS-EN Sikteanalyse og finstoff Prøvenr.: 15158C 8-16 mm fra Toverud Løsmassetak Sikt (mm) Sikterest (g) Akkumulert prosent Sikterest Gjennomfald (%) (%) # 0,0 0,0 100,0 # 0,0 0,0 100,0 # 0,0 0,0 100,0 # 0,0 0,0 100,0 Tørret initial masse (g), M ,3 31,5 0,0 0,0 100,0 Vasket tørr masse (g), M ,4 22,4 0,0 0,0 100,0 Bunnplate etter vasking (g), P 1, ,1 1,2 98,8 11,2 1065,4 46,6 53,4 Tap ved analysen (g) -0, ,1 88,6 11,4 Tap ved analysen (%) -0, ,0 99,5 0,5 2 1,1 99,5 0,5 1 0,5 99,6 0,4 0,063 3,5 99,7 0,3 % finstoff 0,30 <0,063 7,0 100,0 0,0 Kontroll og finstoff med vasking Gjennomfald ( %) Sikterest ( %) 0 <0,0630, , ,4 Maskevidde (mm) 31,5 # # # # 100 NBTL laboratoriet NBTL' Sikteanalyse med finstoff Vedlegg side 7 av 13

8 NS-EN Kornform - flisighetsindeks Prøvenr C Fraksjon Masse (g) Stavsikt Masse (g) Flisighet (mm) (mm) (fraksjon) Kontroll og flisighetsindeks d i /D i R i m i FI i Total siktet masse M o (g) 2338,3 < 80 0,0 0,0 0 63/80 0,0 40 0,0 0 50/63 0,0 32 0,0 0 40/50 0,0 25 0,0 0 32/40 0,0 20 0,0 0 25/32 0,0 16 0,0 0 Sum kastet masse (g) 6,00 20/25 0,0 12,5 0,0 0 Tap under sikting (%) 0,00 16/20 39,1 10 0,0 0 12,5/16 671,6 8 27,5 4 10/12,5 780,2 6,3 35,7 5 8/10 581,1 5 41,0 7 6,3/8 226,4 4 14, mm fra Toverud Løsmassetak 5/6,3 30,7 3,15 3,2 10 4/5 3,2 2,5 0,2 6 < 4 mm 6,0 0,0 0 M ,3 M 2 121,6 Flisighetsindeks FI 5,2 NBTL laboratoriet NBTL' Kornform - flisighetsindeks Vedlegg side 8 av 13

9 NS-EN Korndensitet og vannabsorpsjon i tilslag Prøvenr C 8-16 mm fra Toverud Løsmassetak Resultater: Fraksjonen 4 mm til 31,5 mm metode pkt. 8 Vannabsorpsjon (%) 1,12 Korndensitet vannmettet og overflatetørr (Mg/m 3 ) Tilsynelatende korndensitet (Mg/m 3 ) Korndensitet ovntørr prøve (Mg/m 3 ) 2,821 2,880 2,790 Prøvemasse (g) 2478,6 Definisjoner Vannabsorpsjon er vannmengden i prosent av tørr masse inkl.vann i porer tilgjengelig for vann Korndensitet vannmettet og overflatetørr er masse/volum av materialet inkl.vannfylte porer Tilsynelatende korndensitet er masse/volum av materialet inkl. interne lukkede pore men eks. porer tilgjenglig for vann Korndensitet ovntørr prøve er masse/volum av materialet inkl.porer tilgjenglig for vann men eks. interne lukkede porer Note: Mg/m 3 (megagram per kubikmeter) tilsvarer kg/m 3 ved å multiplisere med 1000 NBTL laboratoriet NBTL' Densitet og absorpsjon Vedlegg side 9 av 13]

10 NS-EN Motstand mot frysing og tining Prøvenummer 15158C 8-16 mm fra Toverud Løsmassetak Prøvingsporsjon 8-16 mm Kontroll Vekt før frysing Vekt etter frysing Tap (g) Tap (%) delprøve ,1 1893,9 7,2 0,38 delprøve ,1 1893,7 7,4 0,39 delprøve ,6 1893,8 7,8 0,41 Total masse (g) 5703,8 5681,4 Gjennomsnittlig tap i prosent, F = 0,39 variasjonskoefficient V (%) 4,1 Visuell vurdering av tilslaget etter frysing: Ingen endring kan observeres Metoden utsetter tilslaget som er lagret i vann for 10 fryse-tine sykler varierende fra +20 o C til -15 o C. Hver sykel tar 24 timer. NBTL laboratoriet NBTL' Motstand mot frysing og tining Vedlegg side 10 av 13

11 NS-EN Prosent knuste korn i tilslag Prøvenummer 15158C 8-16 mm fra Toverud Løsmassetak Total prøvemasse Totalt knuste korn Knuste korn Rundede korn knuste flater enhet vekt (g) enhet prosent M > 90 % M tc 952,8 C tc 92 > 50 % M c 63,5 C c 6 < 50 % M r 16,1 C r 2 Totalt rundede korn < 10% M tr 7,2 C tr 1 Prosent knuste og totalt knuste korn iht. NS-EN C knuste 97,8 NBTL laboratoriet NBTL' Prosent knuste korn Vedlegg side 11 av 13

12 Prøvenr C 8-16 mm fra Toverud Løsmassetak NS-EN Los Angeles test - knusingsverdi Prøvingsporsjonen: mm Kontroll og resultater Før test Etter test; m mm (g) >1,6 mm (g) 15158C 5000,9 4372,9 Los Angeles-koeffisient, LA = ( m)/50 LA = 12,5 NS-EN Kulemølle - piggdekkslitasje Prøvingsporsjonen: 11,2-16 mm Pretørr partikkel dens., ρs = 2,79 m i beregnet = 1048,9 Kontroll og resultater m i veiet (g) m 2 veiet (g) A N delprøve ,8 920,5 12,3 delprøve ,1 912,2 13,0 Gjennomsnitt 1049,5 916,4 Mølleverdi, AN = 100(m i - m 2 )/m i A N = avvik fra middelverdi (%) 12,7 5,8 NS-EN Micro Deval - slitasjemotstand Prøvingsporsjonen: mm Kontroll og resultater Før test Etter test; m mm >1,6 mm (g) delprøve 1 500,5 436,2 12,8 delprøve 2 500,5 436,6 12,7 Gjennomsnitt 500,5 436,4 Micro Deval koeffisient, M DE = (500 - m)/5 M DE = 12,7 NBTL laboratoriet NBTL' Mekaniske test vedlegg side 12 av 13

13 NS-EN Kjemisk analyse Utført på 0-4 mm fra 15158A Prøvenummer 15158C 8-16 mm fra Toverud Løsmassetak Utført på 0-4 mm fra 15158A Vannopløselig kloridinnhold - Volhard titrering (standardmetode) Kloridinnhold ( % av tør prøvemasse) Delprøve 1 0,0000 Delprøve 2 0,0000 Gjennomsnitt 0,0000 Total prøvemasse (g) 1001,1 Innhold av syreløselig sulfat og total svovel Syreløselig sulfat (vekt%) < Totalt svovelinnhold (vekt%) 0,0100 0,0023 Note: Iht. NS -EN skal syreløselig sulfat analysert iht.ns-en avsnitt 12 og deklareres som kategori iht. tabell 20 Note: Krav iht. NS -EN 12620: Maks 1 % total S analysert iht.ns-en avsnitt 11. Hvis magnetkis er påvist er kravet maks 0,1 vekt % S. I tilfeller total svovel er større enn 0,1 vekt % anbefales det å utføre en "skadelig kisanalyse iht. Kontrollrådet". NBTL laboratoriet NBTL' Kjemiske analyser Vedlegg side 13 av 13

Prøvingsrapport. Plastbøtte mottatt den 28. april 2015 inneholdende ca 25 kg tilslag.

Prøvingsrapport. Plastbøtte mottatt den 28. april 2015 inneholdende ca 25 kg tilslag. s Oppdragsgiver(e) Toverud Pukk og Deponi AS Oppdragsgivers referanse Bjørn Terje Laingen Oppdragets art Tilslagsprøving iht. NS - EN standarder Prøvematerialet 4-8 mm fra Toverud Løsmassetak Rapportnummer

Detaljer

Prøvingsrapport. Plastbøtte mottatt den 28. april 2015 inneholdende ca 20 kg tilslag.

Prøvingsrapport. Plastbøtte mottatt den 28. april 2015 inneholdende ca 20 kg tilslag. s Oppdragsgiver(e) Toverud Pukk og Deponi AS Oppdragsgivers referanse Bjørn Terje Laingen Oppdragets art Tilslagsprøving iht. NS - EN standarder Prøvematerialet 0-4 mm fra Toverud Løsmassetak Rapportnummer

Detaljer

Prøvingsrapport. Tilslagsprøving iht. NS - EN standarder. Oppdragsgiver: NCC Industry AS. Rapportnummer P 16165A Dato

Prøvingsrapport. Tilslagsprøving iht. NS - EN standarder. Oppdragsgiver: NCC Industry AS. Rapportnummer P 16165A Dato Prøvingsrapport Tilslagsprøving iht. NS - EN standarder Oppdragsgiver: NCC Industry AS Rapportnummer P 16165A Dato 24.08.2016 Prøvematerialet NBTL Norsk betong- og tilslagslaboratorium AS (NBTL) er et

Detaljer

STILLBRUBERGET MASSETAK DRIFTSPLAN

STILLBRUBERGET MASSETAK DRIFTSPLAN Oppdragsgiver Litra Grus AS Rapporttype Driftsplan 2014-11-06 STILLBRUBERGET MASSETAK DRIFTSPLAN DRIFTSPLAN 2 (13) STILLBRUBERGET MASSETAK DRIFTSPLAN Oppdragsnr.: 1350005542 Oppdragsnavn: Stillbruberget

Detaljer

Ulriken tunnel. Prøving av bergarter fra Ulriken tunnel Laboratorierapport

Ulriken tunnel. Prøving av bergarter fra Ulriken tunnel Laboratorierapport Bergensbanen Ulriken tunnel Arna - Fløen Ulriken tunnel Prøving av bergarter fra Ulriken tunnel Laboratorierapport 00A Byggeplan 2012-05-02 NBTL AS AnOng GeH Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

Pilottest tynntildekking Fagervika Vurdering av tildekkingsmateriale

Pilottest tynntildekking Fagervika Vurdering av tildekkingsmateriale Pilottest tynntildekking Fagervika Vurdering av tildekkingsmateriale 20120405-02-R 21. juni 2013 Rev. nr.: Prosjekt Prosjekt: Pilottest tynntildekking Fagervika Dokumenttittel: Vurdering av tildekkingsmateriale

Detaljer

INNFØRING AV NYE EUROPEISKE PRODUKTSTANDARDER FOR TILSLAG

INNFØRING AV NYE EUROPEISKE PRODUKTSTANDARDER FOR TILSLAG 2004/277 Rundskriv 1/04 Til godkjente/sertifiserte produsenter i klasse P INNFØRING AV NYE EUROPEISKE PRODUKTSTANDARDER FOR TILSLAG Generelt De nye europeiske produktstandardene for tilslag skal formelt

Detaljer

(P1) Kurs i tilslagskontroll. Kurs nr. 1011360

(P1) Kurs i tilslagskontroll. Kurs nr. 1011360 (P1) Kurs i tilslagskontroll Kurs nr. 1011360 Quality Grand Hotel, Gjøvik, 29. nov. 3. des. 2010 Kurs nr. 1011360 Tid: 29. november 3. desember 2010 Sted: Quality Grand Hotel, Gjøvik Komité og forelesere:,

Detaljer

(P1) Kurs i tilslagskontroll. Kurs nr. 1411560

(P1) Kurs i tilslagskontroll. Kurs nr. 1411560 (P1) Kurs i tilslagskontroll Kurs nr. 1411560 Vic Hotel, Porsgrunn, 17. 21. november 2014 (P1) Kurs i tilslagskontroll Kurset er et opplæringsprogram for teknisk personell i tilslagsindustrien, i henhold

Detaljer

BETONGTILSLAG: -Påvirkning på betongens egenskaper

BETONGTILSLAG: -Påvirkning på betongens egenskaper BETONGTILSLAG: -Påvirkning på betongens egenskaper - Krav til teknisk dokumentasjon Bård Pedersen Vegdirektoratet, Vegavdelingen Tunnel- og betongseksjonen Betongtilslag Disposisjon Krav i NS-EN 206 og

Detaljer

Kontrollplan 'for utførelse. Sanitær

Kontrollplan 'for utførelse. Sanitær Side 1 av 1 Kontrollpn 'for utførelse. Sanitær Eiendom/byggested Adresse Tomt nr 6 Postnr 9055 Gnr 93 Poststed Meistervik Bnr 1 Festenr Seksj.nr Dato 10 Ansvanig foretak Ansvarlig foretak bekrefter at

Detaljer

NGU Rapport 2009.048. Kalibrering for densitet innvirkning for mekaniske testmetoder.

NGU Rapport 2009.048. Kalibrering for densitet innvirkning for mekaniske testmetoder. NGU Rapport 2009.048 Kalibrering for densitet innvirkning for mekaniske testmetoder. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2009.048 ISSN

Detaljer

Alkalireaksjoner Årsak og skader og hvordan unngå dette

Alkalireaksjoner Årsak og skader og hvordan unngå dette Alkalireaksjoner Årsak og skader og hvordan unngå dette Per Arne Dahl Seniorforsker SINTEF Byggforsk Oktober 2012 Byggforsk 1 Hva er alkalireaksjoner? En kjemisk - fysisk prosess, hvor visse silika(kvarts-)holdige

Detaljer

(P1) Kurs i tilslagskontroll. Kurs nr. 1311150

(P1) Kurs i tilslagskontroll. Kurs nr. 1311150 (P1) Kurs i tilslagskontroll Kurs nr. 1311150 Vic Hotel, Porsgrunn, 25. 29. november 2013 Kurs nr. 1311150 Tid: 25. 29. november 2013 Sted: Vic Hotel, Porsgrunn Komité: Vidar Tjervåg, Eget firma Knut Li,

Detaljer

NBTL. Etablering. Formål l og visjon

NBTL. Etablering. Formål l og visjon NBTL Etablering Norsk betong- og tilslagslaboratorium AS (NBTL) ble etablert den 11. juli 2002 som et aksjeselskap eid av Viggo Jensen og Såkorninvest Midt-Norge. Den 1. september flyttet NBTL inn i laboratorielokalene

Detaljer

D RI FTSPLAN Rokkberget masseuttak

D RI FTSPLAN Rokkberget masseuttak D RI FTSPLAN Rokkberget masseuttak Kommune: Steinkjer Driftsselskap: TG Grus AS Planlegger: Trønderplan AS Dato: 12.07.16 2 DRIFTSPLAN ROKKBERGET MASSEUTTAK INNHOLD 1. TILTAKET........... 3 1.1 TILTAKSBESKRIVELSE......

Detaljer

Pb. 1223, 2206 Kongsvinger. Nr CPR NS-EN 13242: A1:2007+NA:2009

Pb. 1223, 2206 Kongsvinger. Nr CPR NS-EN 13242: A1:2007+NA:2009 Pb. 1223, 2206 Kongsvinger 14 Nr. 591004-4 CPR 05.03.15 NS-EN 13242:2002 + A1:2007+NA:2009 Samfengt 0/8 mm, 0/16 mm, 0/32 mm, 0/63 mm, 0/125 mm. Grovt 4/8, 8/11 mm, 11/16, 8/16, 16/22 mm, 22/125 mm. Tilslag

Detaljer

NGU Rapport 2010.065. Miljøvennlige vegdekker Materialtekniske egenskaper for ulike testfraksjoner.

NGU Rapport 2010.065. Miljøvennlige vegdekker Materialtekniske egenskaper for ulike testfraksjoner. NGU Rapport 2010.065 Miljøvennlige vegdekker Materialtekniske egenskaper for ulike testfraksjoner. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.:

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser 14.432 - side 1 av 5 Håndbok 14.4 Løsmasser, fjell og steinmaterialer 14.43 Korngradering 14.432 Kornfordeling ved sikting Versjon april 2005 erstatter prosess 14.422 av juli 1997 Omfang Dette er en metode

Detaljer

20.01.16 Presentasjon Tjervåg AS. www.tjervag.no

20.01.16 Presentasjon Tjervåg AS. www.tjervag.no 1 www.tjervag.no Bruk av Håndbok N200 Krav til steinmaterialer til ubunden bruk 2 Tjervåg AS Laboratorie og konsulentfirma Dannet i 2013 Heistad i Porsgrunn kommune 5 ansatte i 100% stilling Sertifisert

Detaljer

H BERGEN KOMMUNE/EBE ALLEHELGENS GATE BERGEN

H BERGEN KOMMUNE/EBE ALLEHELGENS GATE BERGEN Gnr Bnr Snr Rolle/Status Navn Adresse Postnr Poststed 158 75 39 HB AASE STIG ANDRE DAMSGÅRDSVEIEN 71 5058 BERGEN 158 69 7 HB AASEN STIAN DAMSGÅRDSVEIEN 45 5058 BERGEN 165 503 0 HB ABRAHAMSEN ARNE NORDNESPARKEN

Detaljer

PUKK SOM BYGGERÅSTOFF

PUKK SOM BYGGERÅSTOFF PUKK SOM BYGGERÅSTOFF Sertifiseringstjenester og kvalitet av tilslagsmaterialer Jan Karlsen Kontrollrådet www.kontrollbetong.no 1968 2015 : Kvalitetssikring gjennom mer enn 40 år HVEM ER KONTROLLRÅDET?

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser 14.423 - side 1 av 5 Håndbok 14.4 Løsmasser, fjell og steinmaterialer 14.42 Densitet og vanninnhold 14.423 Densitet og absorbert vann for tilslag mindre enn 8,0 mm Versjon januar 2005 erstatter versjon

Detaljer

Agenda. Produktdokumentasjon Er CE merking godt nok? 07.04.2014. 1. Om ny forskrift om byggevaredokumentasjon. 2. Krav til byggevarer som er CE merket

Agenda. Produktdokumentasjon Er CE merking godt nok? 07.04.2014. 1. Om ny forskrift om byggevaredokumentasjon. 2. Krav til byggevarer som er CE merket Produktdokumentasjon Er CE merking godt nok? MARTIN STRAND, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 03.04.2014, Mastemyr, Våtromsdagene Agenda 1. Om ny forskrift om byggevaredokumentasjon 2. Krav til byggevarer

Detaljer

/1 Vegskjæring FV 715 Arnhild Ulvik Håndstykker Ola Hovin

/1 Vegskjæring FV 715 Arnhild Ulvik Håndstykker Ola Hovin OPPDRAGSGIVER/KUNDE NAVN: Statens vegvesen- prosjektavdelingen ADRESSE: Lab og Vegteknologiseksjon Postadresse: Statens vegvesen Region midt Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse laboratorier: Sentrallaboratoriet

Detaljer

BESTANDIG BETONG MED ALKALIREAKTIVT TILSLAG

BESTANDIG BETONG MED ALKALIREAKTIVT TILSLAG BESTANDIG BETONG MED ALKALIREAKTIVT TILSLAG NB Publ.21 Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag Høring april 2017 Forbehold om ansvar Denne publikasjonen fra Norsk Betongforening er utarbeidet av en

Detaljer

0.1 KLASSIFISERING 0.2 KORNFORDELING-NGI

0.1 KLASSIFISERING 0.2 KORNFORDELING-NGI 0.1 KLASSIFISERING Klassifisering eller identifisering av mineraler kan benyttes til sammenlikninger og beskrivelser av mekaniske data. Egenskapene til løsmassene avhenger oftest av mineralkornenes størrelse

Detaljer

Ringanalyser CEN-metoder for tilslag Kornfordeling ved sikting

Ringanalyser CEN-metoder for tilslag Kornfordeling ved sikting Ringanalyser CEN-metoder for tilslag Kornfordeling ved sikting RAPPORTA P P O R T Teknologiavdelingenk n o l o g i a v d e l i n g e n Nr. 2388 Vegteknologiseksjonen Dato: 2005-05-12 TEKNOLOGIRAPPORT nr.

Detaljer

Finnsnes Fjernvarme AS Prosjekt: Fjernvarme- og VVA-arbeider Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Finnsnes Fjernvarme AS Prosjekt: Fjernvarme- og VVA-arbeider Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Fjernvarme- og VVA-arbeider Side 02-1 Kapittel: 02 Fjernvarme 02.1.17 FS2.333199122A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 500 Type lag: Bærelag av knust grus, gk

Detaljer

Statens vegvesen. Statens vegvesen Vegdirektoratet, Trondheim, Videomøterom Stor-Oslo distriktskontor, Østensjøveien 32, Møterom: Aker-ringen

Statens vegvesen. Statens vegvesen Vegdirektoratet, Trondheim, Videomøterom Stor-Oslo distriktskontor, Østensjøveien 32, Møterom: Aker-ringen Statens vegvesen Referat Dato: Tid: Referent: 10. september 2007 1000-1500 Brynhild Snilsberg Saksbehandler/innvalgsnr: Brynhild Snilsberg 73 95 46 73 Vår dato 2007-09-10 Vår referanse: brysni Referat

Detaljer

N o t a t M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn

N o t a t M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn N o t a t Oppdrag: Kortreist betong på Svalbard Dato: Desember 2016 Emne: Laboratorietesting av grovt tilslag og betong Oppdr.nr.: 712372 Utarbeidet av: Halvor Winsnes Kontrollert av: Petter Skattum Sign.:

Detaljer

Ulriken tunnel. Anvendelse av steinmaterialer

Ulriken tunnel. Anvendelse av steinmaterialer Inkl. resultater naturlig radioaktivitet AnOng HaK GeH 00A Konkurransegrunnlag 2013-03-21 AnOng HaK GeH Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Antall sider: 18 Produsent: Norconsult

Detaljer

Kommune: Gjesdal. Kartbilag: 0 Prosjektnr.:

Kommune: Gjesdal. Kartbilag: 0 Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.005 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Prøvetaking og vurdering av massenes egenskaper

Detaljer

Materialegenskaper for resirkulert tilslag

Materialegenskaper for resirkulert tilslag Gordana Petkovic (Statens vegvesen), Bente Lillestøl (Veidekke) Materialegenskaper for resirkulert tilslag RESIBA - Prosjektrapport 02/2002 332 Prosjektrapport 2002 Prosjektrapport 332 Gordana Petkovic,

Detaljer

Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag. Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet

Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag. Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet Bruk av knust stein eller sprengt stein i forsterkningslag Nils Sigurd Uthus Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet Vegoverbygning Oppbygging av en vegkonstruksjon Materialkvalitet

Detaljer

OPPDRAGSRAPPORT TITTEL VURDERING AV BERGARTSKVALITET I OG RUNDT ROMSDALSFJORDEN

OPPDRAGSRAPPORT TITTEL VURDERING AV BERGARTSKVALITET I OG RUNDT ROMSDALSFJORDEN Oppdragsgiver Statens vegvesen v/ Harald Inge Johnsen og Asta Krattebøl Lab og Vegteknologiseksjon Postadresse Statens vegvesen Vestre Rosten 78, 707 Tiller Telefon 81 44040 Sentrallaboratoriet Trondheim

Detaljer

Vegkonstruksjon. Graveprøve i bussholdeplass ved Sandvikstorget. Oppdrag OPPDRAG. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr.

Vegkonstruksjon. Graveprøve i bussholdeplass ved Sandvikstorget. Oppdrag OPPDRAG. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. Vegkonstruksjon Graveprøve i bussholdeplass ved Sandvikstorget Oppdrag OPPDRAG Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2012017911-2 Region vest Ressursavdelingen Vegteknisk seksjon 2012-04-20 Oppdragsrapport

Detaljer

STATENS VEGVESENS RAPPORTER

STATENS VEGVESENS RAPPORTER Region midt Ressursavdelingen Lab- og vegteknologiseksjonen 01.1.013 Ringanalyser 01 for kulemølle, micro-deval, Los Angeles og flisighetsindeks. STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 81 Arnhild Ulvik Statens

Detaljer

Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren

Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren Brukerkrav og produktegenskaper kvalitetskravene fra den største brukeren Arctic Entrepreneur 2015 Pukk som byggeråstoff Statens vegvesen en pukkforbruker Statens vegvesen er en stor byggherre med ansvar

Detaljer

Ringanalyser CEN-metoder for tilslag Flisighetsinndeks

Ringanalyser CEN-metoder for tilslag Flisighetsinndeks Ringanalyser CEN-metoder for tilslag Flisighetsinndeks RAPPORTA P P O R T Teknologiavdelingenk n o l o g i a v d e l i n g e n Nr. 2389 Vegteknologiseksjonen Dato: 2005-05-12 TEKNOLOGIRAPPORT nr. 2389

Detaljer

Generelle tekniske krav Side: 1 av 10

Generelle tekniske krav Side: 1 av 10 Generelle tekniske krav Side: 1 av 10 1 INNLEDNING...2 2 MINERALSKE JORDARTER...3 2.1 Fraksjonsinndeling...3 2.2 Regler for benevning etter kornstørrelse...3 2.2.1 Etter leirinnhold... 3 2.2.2 Etter innhold

Detaljer

1. KONKLUSJON KVALITET Vegformål Dambygging VOLUM... 8

1. KONKLUSJON KVALITET Vegformål Dambygging VOLUM... 8 INNHOLD 1. KONKLUSJON... 5 2. KVALITET... 6 2.1 Vegformål... 6 2.1 Dambygging... 7 3. VOLUM... 8 FIGURER Kartutsnitt med delområder og prøvepunkter VEDLEGG Vedlegg 1. Vedlegg 2. Vedlegg 3. Vedlegg 4. Prøve

Detaljer

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer

Søknadsskjema for klasse D og E- Betongelementer Doknr 52R01DE Rev: 090106 for klasse D og E- Betongelementer Søknaden gjelder: Klasse D Klasse E Bedriftens navn Foretaksnr Firmaattest vedlegges søknaden Besøksadresse (Produksjonsenhet) Gate / vei Postnr

Detaljer

Laboratoriemetoder for testing av byggeråstoffers mekaniske- og fysiske egenskaper. NGU. Prosjektnr.: 2365.00

Laboratoriemetoder for testing av byggeråstoffers mekaniske- og fysiske egenskaper. NGU. Prosjektnr.: 2365.00 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2001.019 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Laboratoriemetoder for testing av byggeråstoffers

Detaljer

Teknologirapport nr. 2431

Teknologirapport nr. 2431 Teknologirapport nr. 2431 Prosjektrapport nr 13: Materialdeklarasjon av resirkulert tilslag Uttesting av deklarasjonsordning November 2007 Teknologiavdelingen Teknologirapport nr. 2431 Prosjektrapport

Detaljer

Intern rapport nr. 2355

Intern rapport nr. 2355 Intern rapport nr. 2355 Tilslag til vegbygging Tekst til veiledningshefte til Håndbok 018 Vegbygging om bruk av tilslag 26.03.2004 Intern rapport nr. 2355 Tilslag til vegbygging Tekst til veiledningshefte

Detaljer

21.01.2015 Presentasjon Tjervåg AS. www.tjervag.no

21.01.2015 Presentasjon Tjervåg AS. www.tjervag.no 1 www.tjervag.no CE-merking til nytte, glede og ergrelse Analyser og produksjonskontroll 2 Vidar Tjervåg Kontrollingeniør for Franzefoss Pukk fra 1999-2004 Laboratorieansvarlig for Aaltvedt Betong fra

Detaljer

Materialer i vegbygging

Materialer i vegbygging Granulære (ubundne) materialer; bruksområder, materialkrav, kvalitetskontroll Materialer i vegbygging 09.11.2017 Nils Uthus Statens vegvesen Vegdirektoratet Statens vegvesen Statens vegvesen er en stor

Detaljer

Materialer i vegbygging

Materialer i vegbygging Granulære (ubundne) materialer; bruksområder, materialkrav, kvalitetskontroll Materialer i vegbygging 04.11.2016 Statens vegvesen Statens vegvesen er en stor byggherre med ansvar for nybygging og vedlikehold

Detaljer

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I TELEMARK

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I TELEMARK 1 UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I TELEMARK Telemark Konstr. Observerte nettriss Kjerner Sement/alkalier Reaktive bergarter Konstr. Maks riss i kjerner Riss i Riss i Deform./ type Hvor Areal Maks merket VMG

Detaljer

- Fortrolig Forfatter SINTEF Byggforsk

- Fortrolig Forfatter SINTEF Byggforsk 15062NAT - Fortrolig Prøvingsrapport Natursteinstesting av Karmøy Naturstein Brutto densitet, åpen porøsitet, trykkfasthet, glide- og hvilefriksjonskoeffisient Forfatter Simon Alexander Hagen SINTEF Byggforsk

Detaljer

NGU Rapport Bruk av kulemølle og micro-deval for tilslagsmateriale til vegformål. En vurdering av kravspesifikasjonen.

NGU Rapport Bruk av kulemølle og micro-deval for tilslagsmateriale til vegformål. En vurdering av kravspesifikasjonen. NGU Rapport 214.4 Bruk av kulemølle og micro-deval for tilslagsmateriale til vegformål. En vurdering av kravspesifikasjonen. INNHOLD 1. FORORD... 4 2. KULEMØLLE 11/16mm KONTRA 8/11mm... 5 2.1 Bakgrunn

Detaljer

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I AKERSHUS

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I AKERSHUS 1 UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I AKERSHUS Akershus Konstr. Observerte nettriss Kjerner Sement/alkalier Reaktive bergarter Konstr. Maks riss i kjerner Riss i Riss i Deform./ type Hvor Areal Maks merket VMG

Detaljer

NGU Rapport Kulemøllemetoden Erfaringer fra ringanalyser for bedømmelse av kravspesifikkasjoner til metoden.

NGU Rapport Kulemøllemetoden Erfaringer fra ringanalyser for bedømmelse av kravspesifikkasjoner til metoden. NGU Rapport 2011.036 Kulemøllemetoden Erfaringer fra ringanalyser for bedømmelse av kravspesifikkasjoner til metoden. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20

Detaljer

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I OPPLAND

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I OPPLAND 1 UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I OPPLAND Oppland Konstr. Observerte nettriss Kjerner Sement/alkalier Reaktive bergarter Konstr. Maks riss i kjerner Riss i Riss i Deform./ type Hvor Areal Maks merket VMG Sement

Detaljer

RADON FRA PUKK. - grenseverdier og prøvetaking -

RADON FRA PUKK. - grenseverdier og prøvetaking - RADON FRA PUKK - grenseverdier og prøvetaking - Pukk kan bl.a. benyttes som avretnings-/dreneringsmasser under og rundt bygninger. Dersom pukken inneholder mye naturlig radium og uran kan det føre til

Detaljer

RAPPORT Hokksund

RAPPORT Hokksund Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2005.070 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Volumberegninger av Øvre Eiker kommunes grustak

Detaljer

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll

Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Side 1 av 5 Tilslag - Veiledning til tillegg om produksjonskontroll Orientering Hensikten med dette dokumentet er å utfylle de normative tilleggene vedrørende krav til produksjonskontroll gitt i standardene

Detaljer

NGU Rapport Los Angeles-verdi for grus- og pukkforekomster. Grunnlag for fastsettelse av krav for tilslag til betong.

NGU Rapport Los Angeles-verdi for grus- og pukkforekomster. Grunnlag for fastsettelse av krav for tilslag til betong. NGU Rapport 2014.050 Los Angeles-verdi for grus- og pukkforekomster. Grunnlag for fastsettelse av krav for tilslag til betong. INNHOLD FORORD... 4 1. Grunnlagsdata og begrensninger... 5 2. Landsoversikt...

Detaljer

Statens vegvesen. 14.433 Slemmeanalyse. Omfang. Referanser. Fremgangsmåte. Utstyr. Prinsipp. Definisjoner. Vedlikehold

Statens vegvesen. 14.433 Slemmeanalyse. Omfang. Referanser. Fremgangsmåte. Utstyr. Prinsipp. Definisjoner. Vedlikehold Statens vegvesen 14.4 Løsmasser, fjell og steinmaterialer 14.43 Korngradering 14.433 - side 1 av 7 14.433 Slemmeanalyse Gjeldende prosess (nov. 1996): 14.433 Omfang Prinsipp Metode for bestemmelse av fordelingen

Detaljer

NGU Rapport 2012.011. En vurdering av testmetoder for tilslagsmaterialer til vegformål.

NGU Rapport 2012.011. En vurdering av testmetoder for tilslagsmaterialer til vegformål. NGU Rapport 2012.011 En vurdering av testmetoder for tilslagsmaterialer til vegformål. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2012.011

Detaljer

Materialer i vegbygging

Materialer i vegbygging Asfaltdekker; materialer, produksjon, utførelse, krav, kvalitetskontroll Materialer i vegbygging 04.11.2016 Vegnettet Veger i Norge 10 500 km Riksveger, hvor 100% er asfaltdekker 44 000 km Fylkesveger,

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1011301

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1011301 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1011301 Quality Grand Hotel, Gjøvik, 25. 29. januar 2010 Kurs nr. 1011301 Tid: 25. 29. januar

Detaljer

Intern rapport nr. 2330

Intern rapport nr. 2330 Intern rapport nr. 23 Kontroll av laboratoriesikter Sammendrag Alle laboratorier skal ha sine egne kvalitetssystemer. På Vegteknisk avdeling ble det bygget opp systemer for hvert laboratorium. Sikting

Detaljer

RAPPORT Forsknings- og utviklingsarbeid, prosjekt nr

RAPPORT Forsknings- og utviklingsarbeid, prosjekt nr Lemminkäinen Norge AS Teknisk avdeling Postboks 93, 1477 Fjellhamar Telefon 67 91 48 50 Telefax 67 91 48 01 Rapport nr. : TEK 060 Dato: 12.05.2006 Utarbeidet av : Anne Stine Woldene og Roar Telle Oppdragsgiver:

Detaljer

RAPPORT Forsknings- og utviklingsarbeid, prosjekt nr

RAPPORT Forsknings- og utviklingsarbeid, prosjekt nr Lemminkäinen Norge AS Teknisk avdeling Postboks 93, 1477 Fjellhamar Telefon 67 91 48 50 Telefax 67 91 48 01 Rapport nr. : TEK 064 Dato: 03.07.2006 Utarbeidet av : Anne Stine Woldene og Roar Telle Oppdragsgiver:

Detaljer

Sidetall: 9 Pris: 50 Kartbilag: Prosjektnr.:

Sidetall: 9 Pris: 50 Kartbilag: Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.033 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Utlekkingspotensiale av noritt fra Ballangen Forfatter:

Detaljer

I denne oppgaven ser du at vi har benyttet oss av våtsikting kombinert med slemmeanalyse.

I denne oppgaven ser du at vi har benyttet oss av våtsikting kombinert med slemmeanalyse. Passert Rest 3 INNLEVERINGSOPPGAVER LØSNINGSFORSLAG Oppgave 1.1 GEOLOGI a. Hva er forskjellen på geologi og geoteknikk? Geologi er læren om jordens opprinnelse, oppbygging og forandring. Geoteknikk er

Detaljer

BALLASTMATTER MOT STRUKTURLYD...

BALLASTMATTER MOT STRUKTURLYD... Ballast Side: 1 av 13 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 PROFILER...3 2.1 Profiler for enkeltspor...3 2.2 Profiler for dobbeltspor...4 2.3 Profiler i tunnel og skjæring på hardt underlag...7 2.4 Profiler i skarpe

Detaljer

Produksjon av betong iht. R762 Prosess Bård Pedersen Vegdirektoratet, Tunnel- og betongseksjonen

Produksjon av betong iht. R762 Prosess Bård Pedersen Vegdirektoratet, Tunnel- og betongseksjonen Produksjon av betong iht. R762 Prosess 84-2015 Bård Pedersen Vegdirektoratet, Tunnel- og betongseksjonen 100 års levetid.. Vi har nesten 18.000 trafikkerte bruer..og ca. 360 fergekaier Disposisjon Innledning

Detaljer

SLIPT BETONG. en verden av muligheter TEKNIKK

SLIPT BETONG. en verden av muligheter TEKNIKK Boligbygg Helsingfors Vanlig grå sement med tilslag av mørk granitt i de smale feltene, blandet tilslag i de brede feltene og i søylen. Overflaten er slipt og polert. SLIPT BETONG en verden av muligheter

Detaljer

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK 1 UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK Hedmark Konstr. Observerte nettriss Kjerner Sement/alkalier Reaktive bergarter Konstr. Maks riss i kjerner Riss i Riss i Deform./ type Hvor Areal Maks merket VMG Sement

Detaljer

RAPPORT. ISSN: (trykt) ISSN: (online)

RAPPORT. ISSN: (trykt) ISSN: (online) RAPPORT Norges geologiske undersøkelse Postboks 6315 Torgard 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Rapport nr.: 2017.040 ISSN: 0800-3416 (trykt) ISSN: 2387-3515 (online) Gradering: Åpen Tittel: Oversikt over

Detaljer

Teknologirapport nr. 2439

Teknologirapport nr. 2439 Teknologirapport nr. 2439 Prosjektrapport nr 17: Konstruksjonsbetong med resirkulert tilslag Desember 2007 Teknologiavdelingen Teknologirapport nr. 2439 Prosjektrapport nr 17: Konstruksjonsbetong med

Detaljer

Statens vegvesen. 14.434 Kornfordeling ved våtsikting med slemmeanalyse. Omfang. Utstyr. Referanser. Prinsipp

Statens vegvesen. 14.434 Kornfordeling ved våtsikting med slemmeanalyse. Omfang. Utstyr. Referanser. Prinsipp Statens vegvesen 14.4 Løsmasser, fjell og steinmaterialer 14.43 Korngradering 14.434 - side 1 av 8 14.434 Kornfordeling ved våtsikting med slemmeanalyse Gjeldende prosess (nov. 1996): 14.424 Omfang Prinsipp

Detaljer

ØVRE SOLBERG -GJENBRUK AV MASSER

ØVRE SOLBERG -GJENBRUK AV MASSER Beregnet til: Liv Svare Dokument type Notat Dato 19-06-2015 ØVRE SOLBERG -GJENBRUK AV MASSER 2 3 Ref. G-not-001-1350010552-Øvre Solberg Revisjon Dato 19.06.2015 Utført av Stein Heggstad og Endre Nerhus

Detaljer

Vi skal her beskrive hva årsaken er og hvordan det kan unngås.

Vi skal her beskrive hva årsaken er og hvordan det kan unngås. informerer Nr 2-1999 Alkalireaksjoner på keramiske fliser. av Arne Nesje, SINTEF / Byggkeramikkforeningen Hvis det forekommer et hvitt belegg, enten på flisens overflate eller via fugene kan dette være

Detaljer

Skolts 50 årige historie Pukk er ikke bare pukk. Sarpsborg Rotary den 22. januar 2014 Øyvind Karlsen

Skolts 50 årige historie Pukk er ikke bare pukk. Sarpsborg Rotary den 22. januar 2014 Øyvind Karlsen Skolts 50 årige historie Pukk er ikke bare pukk Sarpsborg Rotary den 22. januar 2014 Øyvind Karlsen HISTORIKK Etablererne av Brødrene Skolt: Svein, Arne og Knut Egil som for fremtiden ønsker at konsernet

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1411301

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurs nr. 1411301 (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder Kurs nr. 1411301 Quality Hotel Strand, Gjøvik, 13. 17. januar 2014 Kurs nr. 1411301 Tid: 13. 17. januar

Detaljer

Den følgende beskrivelsen følger normal arbeidsgang ved proporsjonering, og kan derfor virke springende i forhold til strukturen i regnearket.

Den følgende beskrivelsen følger normal arbeidsgang ved proporsjonering, og kan derfor virke springende i forhold til strukturen i regnearket. Notat Utarbeidet av: Dato: Sverre Smeplass 2. mars 2005 Til: Brukere av regnearket "Proporsjonering" Kopi til: Bruk av regnearket Proporsjonering 1 Bruksområde Regnearket Proporsjonering er et regneverktøy

Detaljer

ALKALIREAKSJONER IKKE I MÅL

ALKALIREAKSJONER IKKE I MÅL Norsk betong - og tilslagslaboratorium AS, Osloveien 18 B, 7018 Trondheim www.nbtl.no Norwegian Concrete and Aggregate Laboratory Ltd, Osloveien 18 B, 7018 Trondheim Norway ALKALIREAKSJONER IKKE I MÅL

Detaljer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder

(A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder (A1) Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder MANDAG 1100 (1) Åpning - Kursets form, hensikt og målsetting - Kursmateriell - Deltakerpresentasjon

Detaljer

Per Helge Ollestad. Dimensjon Rådgivning AS

Per Helge Ollestad. Dimensjon Rådgivning AS Per Helge Ollestad Dimensjon Rådgivning AS Hva er konsulentens oppgave? Utarbeide robuste og kostnadseffektive planer for våre oppdragsgivere Må ha kjennskap til normer og bransjestandarder for å kjenne

Detaljer

Kommune: Klæbu. Kartbilag: 1 Prosjektnr.:

Kommune: Klæbu. Kartbilag: 1 Prosjektnr.: Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.045 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Sand, grus og pukk i Klæbu kommune. Grunnlagsmateriale

Detaljer

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE H LABORATORIER

TEKNISKE BESTEMMELSER KLASSE H LABORATORIER TEKNISKE BESTEMMELSER FOR KLASSE H LABORATORIER MARS 2000 Revidert juni 2010 (revisjon 4) Postadresse Postboks 441 Sentrum 0103 OSLO Kontoradresse Rådhusgaten 4 Telefon 46 44 60 98 Telefaks 22 42 44 64

Detaljer

Krav til CE-merking for steinmaterialer

Krav til CE-merking for steinmaterialer Teknologi dagene 6.-10. oktober Teknisk kvalitetskontroll 7. oktober Krav til CE-merking for steinmaterialer Av Knut Li Kvalitetssjef Franzefoss Pukk AS Hva betyr CE-merking? CE-merking beviser at en byggevare

Detaljer

Lett konstruksjons betong. Kor lett e det? Fabeko regionsmøte region midt/nord Presentert av Jan-Eirik Nilsskog (Rolf Valum) Polkonsult

Lett konstruksjons betong. Kor lett e det? Fabeko regionsmøte region midt/nord Presentert av Jan-Eirik Nilsskog (Rolf Valum) Polkonsult Lett konstruksjons betong Kor lett e det? Fabeko regionsmøte region midt/nord 2016 Presentert av Jan-Eirik Nilsskog (Rolf Valum) Polkonsult Litt om meg selv Gift, to barn, bor i Mosjøen Nordland. Min daglige

Detaljer

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner

Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Nedbrytningsmekanismer, reparasjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner Teknologidagene 2011 Jan-Magnus Østvik Dr. Ing Sjefsingeniør TMT Tunnel- og betongseksjonen Betong er evigvarende, eller? Armerte

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000)

SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) SBC NO 038 2. utgave juni 2005 (Erstatter 1. utg. 2000) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Søyler og bjelker av stål Brannteknisk klassifisering av

Detaljer

Vurdering av testmetoder for tilslagsmaterialer

Vurdering av testmetoder for tilslagsmaterialer Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi April 2013 Vurdering av testmetoder for tilslagsmaterialer Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 121 Statens

Detaljer

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I OSLO

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I OSLO 1 UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I OSLO Oslo Konstr. Observerte nettriss Kjerner Sement/alkalier Reaktive bergarter Konstr. Maks riss i kjerner Riss i Riss i Deform./ type Hvor Areal Maks merket VMG Sement

Detaljer

Grunnvann i Askøy kommune

Grunnvann i Askøy kommune Grunnvann i Askøy kommune NGU Rapport 92.130 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om

Detaljer

Alkalireaksjoner skader bruer og dammer

Alkalireaksjoner skader bruer og dammer Side 1 av 5 Alkalireaksjoner skader bruer og dammer Svein Tønseth/Gemini Foto: SINTEF og Gøril Klemetsen Kjemiske reaksjoner mellom sement og visse typer sand og stein er i ferd med å skade betongen i

Detaljer

Unicon i Norge. Bjørvika-prosjektet, - produksjon og fersk betongegenskaper. 4 regioner Stor-Oslo = Oslo + Akershus. Ca.

Unicon i Norge. Bjørvika-prosjektet, - produksjon og fersk betongegenskaper. 4 regioner Stor-Oslo = Oslo + Akershus. Ca. Bjørvika-prosjektet, - produksjon og fersk betongegenskaper Erfaringer fra betongleverandøren Øyvind Sæter og Berit G. Petersen 27. april 2010 2 Unicon i Norge 4 regioner Stor-Oslo = Oslo + Akershus Ca.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 5 Strekningsdata... 6 Laboratorieundersøkelser... 7 Prøvedata... 9 Resultater Vurderinger...

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 5 Strekningsdata... 6 Laboratorieundersøkelser... 7 Prøvedata... 9 Resultater Vurderinger... 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn...5 2 Strekningsdata...6 3 Laboratorieundersøkelser...7 3.1 Beskrivelse av metoder...7 4 Prøvedata...9 4.1 Generelle massedata...9 4.2 Borprøver...9 4.2.1 Prøver med

Detaljer

NGU Rapport 2010.069. Undersøkelse av pukkforekomster ved Kjevik og Krogevann, Kristiansand, Vest-Agder.

NGU Rapport 2010.069. Undersøkelse av pukkforekomster ved Kjevik og Krogevann, Kristiansand, Vest-Agder. NGU Rapport 2010.069 Undersøkelse av pukkforekomster ved Kjevik og Krogevann, Kristiansand, Vest-Agder. INNHOLD 1. FORORD... 4 2. FELTUNDERSØKELSER... 5 3. GEOLOGI... 5 3.1 Introduksjon til de geologiske

Detaljer

Analysemetoder for pukk Myter og forbedringer

Analysemetoder for pukk Myter og forbedringer Analysemetoder for pukk Myter og forbedringer Roar Nålsund Jernbaneverket Trondheim 16.oktober 2015 Høstmøtet Etruskerbyen Vulci, Lazio region (10 mil NV for Roma) 1 Tema for doktorgraden Avhandlingen

Detaljer

VEILEDNING FOR PRODUKSJON AV VARMBLANDET ASFALTMASSE MED GJENBRUK (ASFALTGRANULAT)

VEILEDNING FOR PRODUKSJON AV VARMBLANDET ASFALTMASSE MED GJENBRUK (ASFALTGRANULAT) VEILEDNING FOR PRODUKSJON AV VARMBLANDET ASFALTMASSE MED GJENBRUK (ASFALTGRANULAT) Hensikten med denne veilederen er å gi informasjon til produsenter av asfalt om regelverk og bestemmelser som gjelder

Detaljer