Fjelltunglimt 02/09. Vi ønsker alle våre lesere en god sommer. Fjelltunglimt Meldingsblad for Fjelltun Bibelskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjelltunglimt 02/09. Vi ønsker alle våre lesere en god sommer. Fjelltunglimt Meldingsblad for Fjelltun Bibelskole"

Transkript

1 Fjelltunglimt Årgang 34 02/09 Va l g e t s k v a l E n s t o l o g e t b o r d t i l F j e l l t u n B a s a r f o r a l l e p e n g a B e r g e n e r b y e n, o g l a g e t e r B r a n n E n e k t e v i k i n g f r a I s r a e l

2 3 R e k t o r s p a l t e n 4 G l i m t a n d a k t 5 Va l g e t s k v a l 8 E n s t o l o g e t b o r d t i l F j e l l t u n 9 B a s a r f o r a l l e p e n g a 1O B e r g e n e r b y e n, o g l a g e t e r B r a n n 14 E n e k t e v i k i n g f r a I s r a e l 02/09 Vi ønsker alle våre lesere en god sommer. Fjelltunglimt Meldingsblad for Fjelltun Bibelskole Utgivelser: 4 pr. år Opplag: 3500 Hjemmeside: Fjelltun Bibelskole Gulaksv. 4, 4017 Stavanger Tel: E-post: Kontonr: Redaksjon: Jan Helge Aarseth, Annelise Ødemotland, Johnny Vågen Forsidefoto: Mari Hanssen Grafisk Design: Liv K. Norland Trykk: Omega Trykk a/s Forside: Idrett og Friluft er på rafting på Otra ved Evje. 2 Fjelltunglimt 02/09

3 rektorspalten av Odd Geir Norland Store utfordringer Fjelltun har fra starten drevet både bibelskole og studentheim. Det har vært en god kombinasjon, både miljø- og driftsmessig. I tider med færre studenter i bibelskolen, har vi likevel kunnet fylle huset med ungdommer. Vi har ingen tall på hvor mye studentheimen har tilført bibelskolen rent økonomisk, men det er liten tvil om at utleie av rom har vært en av bærebjelkene i driften av Fjelltun bibelskole. Nå er vi imidlertid kommet så langt at vi ikke lenger kan skumme fløten. Bygningene er fra 1973 og slitasjen er merkbar. I fjor brukte vi en million kroner til oppgradering av bygget. Vi har skiftet en god del vinduer og satt inn nye kjøkken i studentheimen. Nå står andre vedlikeholdsoppgaver for tur. Asfalttaket burde vært skiftet for lengst, det samme gjelder baderommene og ventilasjonsanlegget. Fjelltun står foran formidable oppgaver på det bygningsmessige området. Hvordan vi skal klare å løse disse, er ikke enkelt å svare på. Det er vanskelig å tenke seg at overskudd på ordinær drift skal gi nok midler til nødvendig vedlikehold av bygningene. Salg av personalboliger kan derfor være en aktuell løsning. Uansett håper vi at gaveinntektene og overskudd på drift kan bli så bra at vi kan komme et stykke på vei. Uten Bibelen dor Norge Påstanden her er noe å tenke på. Jeg tror den er rett. Vi på Fjelltun skal kjempe for at Norge ikke dør. Vi vil være en motkultur til alt og alle som vil fjerne Bibelen som rettesnor for liv og lære. Vi skal positivt bygge landet med kunnskap om Guds ord. Vi gleder oss over at så mange unge vil lære hva Bibelen sier. Samtidig ser vi at mange strever med å leve rett etter Guds ord. Dette gjelder ikke bare de unge. Vi er inne i en utvikling som har gjort, og fortsatt gjør stor skade i den kristne forsamling her i landet. Ingen kan slå seg til ro med at jeg ikke påvirkes av massiv ubibelsk påvirking i moralske spørsmål i vårt samfunn i dag. Grunnleggende bibelopplaering er det beste vi kan tilby norsk ungdom. På Karmøy samles ungdommene regelmessig til bibelundervisning i det de kaller Basic. På Fjelltun bruker vi andre ord, men innholdet er det samme. Grunnleggende bibelopplæring er det beste vi kan tilby norsk ungdom. Velkommen til Fjelltun! Fjelltunglimt 02/09 3

4 Av Asbjøorn Nordpoll Driftsleiar ved Fjelltun bibelskole glimtandakt Ditt ord er ei lykt for min fot og eit ljos pa min stig. Salme O5 Dette ordet har fylgt meg i ganske mange år. Ja, heilt sidan eg fekk min fyrste bibel. Då vart dette ordet skrive inn i permen som ei helsing og som eit minne. Det vert snakka om ei lykt i dette litle verset. Når eg tenkjer på ei lykt, tenkjer eg på slike gamle fjøslykter som du hadde parafin på, eller sette eit stearinlys inni. Kva gjer ei slik lykt? Lyser den opp heile horisonten fram føre deg, så det ser ut som det er dagslys? Nei, ei lykt har eit lite lys, som slenger ut litt lys rundt heile lykta. Slik at du klarer å sjå i stummande mørke, kor du skal trø det neste steget. Slik er det med Guds ord. Det fører deg sakte men sikkert fram over mot målet. o Det ser kanskje motlaust ut mange gonger når ein tenkjer fram over. Korleis skal det gå, - skal eg eingong nå målet der framme? Ordet vil leie deg til målet. Det er difor så viktig at vi tar til oss ordet, gjennom det daglige samfunnet med Jesus. Det skjer ved å lese i Guds ord, eller høyre sann og god forkynning. Om du legg Guds ord til sides, er det akkurat som om lampen går tom for olje, eller stearinen smeltar vekk. Kva om ein begynner på eiga hand og skal finne stien? Prøve å famle seg fram utan lys og rettleiing. Då veit ein at ein fort mistar vegen. Kva sti vandrar du på? Er det Gud som får leie deg, dag for dag? Herre, din nådes kraft la meg få Så jeg med mot kan videre gå! Styrk meg og bær meg, Led meg og lær meg Himlen å nå! Sangboken 377 v. 5 Lykke til med vandringa i lyset av Guds ord. 4 Fjelltunglimt 02/09

5 Valgets kval Om du studerer søknadsskjemaet til Fjelltun, vil du finne at der er flere valg som må gjøres. Ikke bare om internatplass og studietur, men også en rekke valgfag er listet opp. Tekst: Jan Helge Aarseth Bibelfagene har hovedvekten Hovedvekten av fagene i skoleåret er knyttet opp til Bibelen, og veiledning ut fra den om troen og spørsmål som gjelder livet og tjenesten i Guds rike. Det er dette som er kjernen i bibelskolen, og som skiller oss fra for eksempel en folkehøyskole. Praktiske valgfag Ut over bibelfagene har Fjelltun flere valgfag som er mer praktisk rettet. Der skal studenten få prøve å utfolde seg på interesser og tema som de kan ha nytte av senere. Flere av disse fagene er rettet mot den kreative siden av oss. Musikk, media, kunst og håndverk er slike fag. Vi tar deg med innom noen av disse gruppene for å presentere litt av det de holder på meg. Kunst og håndverk Først til Kunst og Håndverk. Her er det Bjørn Moe som leder gruppen. Han er nå pensjonist, men har i mange år vært lærer på Solborg folkehøyskole i kreative fag. Valgfag - gruppen holder til hjemme hos ham på Tjensvoll, der han har keramikkverksted i kjelleren. I tillegg til keramikkarbeide, driver de også med oljemaling. Musikk Den som har ansvaret for dette valgfaget i Øverst: Full konsentrasjon med Solveig Rage. Foto: Kjersti Helen Vadla. Midten: I valgfaget Kunst og håndtverk er også oljemaling en del av det som blir utprøvd. Foto: Einar Chr. Drange. Nederst: Leiren får fin form i Liv Margunn Grødem sine hender Foto: Jone Askeland. Fjelltunglimt 02/09 5

6 Jakob Steinsland er offer for valgfaget Media og Misjon. Foto: Einar Chr. Drange. vinter er Tore Kulleseid. Han er selv musiker, og har blant annet bakgrunn fra Kongshaug Musikkgymnas. Gruppen holder til på Fjelltun, og får både innføring i musikk og praktisk bruk av musikken. Media og Misjon Mange har i dag digitalkamera, og tar mange bilder, men vet mindre om hvordan man utnytter dette mediet på best måte. Her er det innføring i bruken av kamera og bildebehandling. Det trengs ingen forkunnskaper, kun interesse for bildemediet. I tillegg vinkles det i noen timer inn mot misjonskallet gjennom møte med enkeltpersoner som har brukt liv og krefter til dette. Kokekunst Fjelltun fikk i fjor høst ny kokk, Jan Erik Vagle fra Varhaug. I tillegg til å svinge grytene har han også ansvaret for valgfaget kokekunst. Der Bilde 1 t.h.: I valgfaget Musikk er de skikkelig samstemte. Foto: Johan Emil Hernes. Bilde 2 t.h.: Christine Stonghaugen ble verdensmester i innsats under lengdehoppet. Foto: Runar Lyseng. Bilde 3 t.h.: Idrett og Friluft er på kajakkpadling i Lysefjorden. Foto: Anders Tunestvedt. 6 Fjelltunglimt 02/09

7 T.v.: Dette blir bra, serdu!! Runar Lyseng får trening i huslige sysler bak kjøkkenbenken. Foto: Kjersti Helen Vadla. T.h.: Jan Erik Vagle lærer bort hemmeligheten bak gode kjøttkaker. Foto: Kjersti Helen Vadla. deler han sine kunnskaper som restaurant-kokk med studentene. Resultatet blir så delt med resten av Fjelltun-flokken til stor glede og nytte. Idrett og Friluft I valgfaget Idrett og Friluft får en i tillegg brukt kroppen, og prøvd seg i et stort spekter av aktiviteter. Dette er noe som kan være svært nyttig i ungdomsarbeidet, som allidrett eller KRIK. Det er viktig å presisere at en ikke trenger å være idrettsstjerne eller topptrent for å delta her, for faget er lagt på et nivå som passer alle. I høstsemesteret har Fjelltun og et valgfag som kalles LIS-valgfag. Her er det ungdomsarbeidet som er hovedsaken. Georg Stensland har denne vinteren hatt ansvaret for dette faget, og knyttet det opp til sin stilling som ungdomsarbeider i Haugesund krets av NLM. Fjelltunglimt 02/09 7

8 En stol og et bord I et tidligere Fjelltunglimt fortalte vi om vedlikehold og oppussing på Fjelltun. Noe av dette bestod av fornying av kjøknene på internat og studentheim. Arbeidet er ennå ikke sluttført, men vi er skikkelig fornøyd med det som har blitt gjort. Mangler inventar Vi vil nå gå ut til dere som leser Fjelltunglimt og spørre om dere vil være med og gi oss et håndslag i dette arbeidet. Kjøkkenet er et av de viktigste rommene i studentheimen. Selv om innredningen blir ny og fin, mangler vi fortsatt nytt inventar og hvitevarer. Gi en stol For at dette kan bli overkommelige beløp, har vi delt det opp i enkeltdeler. Du kan da gi en stol, ett bord eller mer som kan bli til glede for studentene. Vi har lagt oss på en pris på kr. 150,- pr. stol og 400,- for et kjøkkenbord. Også hvitevarene trenger å skiftes ut. Her kan du være med å gi f.eks kr. 1000,- til dette. Bruk giroblanketten i midten av bladet, og merk blanketten med det som du ønsker gaven skal gå til. Om du bruker nettbank, er det fint om du merker gaven i tekstkolonnen. På forhånd takk til alle dere som er med og støtter det viktige arbeidet som blir drevet på Fjelltun Bibelskole og Studentheim. Husk visdomsordet om de mange bekker små FØR FØR ETTER ETTER 8 Fjelltunglimt 02/09

9 Basar for alle penga Årets misjonsprosjekt er rettet mot Peru, og det er lederopplæring og menighetsarbeid som står i fokus. Målet var å samle inn ,- til dette. Årets studenter har hatt ulike prosjekter for å samle inn nok penger. Ett av dem var Misjonsløp, som ble en braksuksess. Det alene nådde nesten opp til målet for hele misjonsprosjektet. Et annet arrangement var misjonsbasar. Vi tar med noen glimt fra forberedelsene til denne basaren som gav en inntekt på ,- til arbeidet i Peru. Totalt regner årets studenter med å samle inn rundt ,- kroner til misjonen, - et fantastisk resultat! 1: Huslig som få. Geir Ove Larsen er i sitt ess. 2: Sjefs-basarist var Runar Lyseng. Er det vinnerloddet som trekkes mon tro. 3: Møtesalen var full av entusiastiske misjonsvenner i alle aldre. 4: Alise Nystøyl er bakermester, og legger siste hånd på verket. Alle foto: Anders Thunestvedt. Fjelltunglimt 02/09 9

10 Byen er Bergen, og laget er Brann Et uttrykk som vi har i det norske språket er Babelsk forvirring. Det spiller på bibelhistoriens fortelling om da mennesket ønsket å opphøye seg selv. Gud grep inn og skapte språkforvirringen. Den finner du sannelig på Fjelltun også. Ikke bare i ulike språk, men også gjennom et virvar av underfundige dialekter. Tekst: Jan Helge Aarseth Vi har plukket ut to jenter med en distinkt skarre-r som knytter de begge til Vestlandets hovedstad, Bergen. Nå vil de nok protestere om vi bare tenker Bergenser som byas med Torgallmenningen og fisketorget som nærmeste nabo. Hanne Ravnskog har nemlig vokst opp et stykke sør for Danmarksplass, eller der det heter Nesttun. Et stykke lenger nord på andre siden av byen, gjennom en tunell og over en bro, der finner du hjemstedet til Kristin Træland, som er Knarvik. Bergen er likevel møtepunktet for dem begge. Der ble de kjent, og etter hvert gode venninner. Det skjedde på Danielsen, en privat videregående skole midt i byen. Vanskelig valg På slutten av videregående var begge usikre på hva de skulle gjøre. Det var en felles venninne som først lanserte tanken om bibelskole og Fjelltun. Hun snakket med Kristin om dette, og de syntes begge det var en god ide. Hanne hadde på sin side andre planer. Hun tenkte mest på folkehøyskole eller videre studie. Ja, men hva med et bibelskoleår!, sier Kristin til Hanne. De går på Internett, og sammen finner de mer ut om bibelskolene i Norge. Her finner de Fjelltun, og får lese mer og se bilder fra miljøet og aktivitetene på skolen. Det er dette som gjør utslaget, og det ender med at alle tre fra Bergen søker. Kom alene Da skoleåret starter på Fjelltun dukker det bare en jente opp fra Bergen, og det er Hanne. Begge de to andre, som egentlig kom på det, har funnet på andre ting å gjøre. Hanne er nok både litt forvirret og usikker på hvordan dette vil gå. Hjemme i Bergen har Kristin samtidig startet opp med sin første dag på Universitetet. Det er åpningsdag, og hun har kommet inn på fysioterapistudiet. Det ble med den ene dagen. I løpet av dagen får hun endelig roen for hva hun vil denne vinteren, - det ble bibelskole! Til alles overraskelse, og til kjempeglede for Hanne dukker Kristin så opp noen dager etter oppstart på Fjelltun. Israel er et høydepunkt De er begge glade for året på Fjelltun. Begge er også enige i hva som er årets absolutte høydepunkt, det var måneden de fikk bo i Israel. 1O Fjelltunglimt 02/09

11 Jeg ser nå at jeg trengte et annerledes friår fra studiene, og det har jeg fått, sier Kristin. Hun sier også at det har blitt lettere å lese i Bibelen, og at hun har mye mer kunnskap og innsikt i bibelordet enn før. Et bibelvers som har fått ny og sterkere betydning er Salme 37,5: Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det. Stor glede av Idrett og Friluft Noe annet som trekkes frem er valgfaget Idrett og Friluft. Noen av de beste stundene og opplevelsene i skoleåret har også vært her. Mange turer, og ulike aktiviteter som har vært skikkelig kjekke, og som har sveiset gruppen sammen på en spesiell måte. Vi har prøvd ridning, klatring, bueskyting, ishockey m.m. Alt lagt på et nivå som passer for hele gruppen. Skoleåret i Stavanger er snart omme. Begge har planer om å vende tilbake til hjemlige Bergenstrakter. Kristin tenker på sykepleien eller fysioterapi. Hanne på sykepleien eller på bioingeniørstudiet. Kanskje skulle du bedt en bønn til Gud for disse to, og resten av Fjelltunstudentene som nå avslutter skoleåret. Be om at Guds fred og velsignelse må hvile over liv, tjeneste og fremtid. Hanne og Kristin foran Middelhavet. Veninner som begge valgte et bibelskoleår på Fjelltun før videre studie. Fjelltunglimt 02/09 11

12 glimtalbum Foto: Jan Helge Aarseth, Johnny Vågen (bilde 5), Mari Hanssen (bilde 6) 1 Utflukt med Bibel og grill til hytta til Einar og dei. 2 Annbjørg Medhaug og Camilla Handeland ordner til loppemarked. 3 Sigurd Bruvoll gjorde storkupp, og kjøpte ny støvsuger til rommet. Nypris ,- 1 4 Solveig Rage, Line Marie Værnes og Espen K. Kvamen i solveggen. 5 Årets misjonsløp gav mer en ,- til prosjektet. Else Marie Frafjord og Jone Askeland gir bånn pinne. 6 God stemning på idrettsbanen. Heia Fjelltun! 7 Jakob Steinnes knaller til med langskudd under gymmen. 8 Runar Lyseng stemmer i med gitaren på dagligstua. Oddbjørg og Marianne henger på. 9 Fjelltun på besøk hos kunstmaler og forkynner Odd Dubland. 10 Kongo-misjonær Liv Kyllingstad Godin forteller om et innholdsrikt og dramatisk liv i Afrika Fjelltunglimt 02/09

13 Fjelltunglimt 02/09 13

14 En ekte viking fra Israel I flere år har Fjelltun reist på studietur til Israel. Her har de fått bo i hjemmet og blitt godt kjent med menigheten til Paul Odeh i Kafr Yasif. For fem år siden var det en av guttene i hjemmet der som sa til onkel Paul: En dag vil også jeg til Fjelltun! Svaret han fikk var da; Ja, når du er gammel nok så kan det nok bli. Tekst: Jan Helge Aarseth Gutten som tenkte på dette heter Rani Odeh. I fjor spurte han igjen; Er jeg gammel nok nå?, og da onkelen nikket bekreftende gikk det ikke lenge før søknaden var sendt. Språk- og kultur-fjell Å komme til et nytt land som Norge, er på en måte som å klatre opp på et høyt fjell. Det er slitsomt i starten, men når en er oppe får man en enestående utsikt og opplevelse. Nå er fjellet besteget, og både kultur og språk har begynt å komme på plass. Det var mitt livs sjanse, og jeg synes jeg har vært heldig. Rani forteller at året har gjort ham godt, både åndelig og sosialt. Det aller beste har vært fellesskapet og forholdet til medstudentene. Også fint å bo hjemme hos onkel Paul og tante Margit. Her har han kunnet snakke om mange ting, og fått forklaring og gode råd til oppholdet i et nytt land. Glad i idrett og aktivitet Rani er aktiv kar som har drevet med både tennis, basket, bordtennis og boksing. Det falt naturlig å velge Idrett og Friluft som valgfag. Padling med havkajakk i Lysefjorden er noe av det som har stått på programmet. Det blåste opp, og bølgene ble høye, og den som tippet rundt var Rani, 400 meter fra land. Svømmeturen var en heller kald opplevelse, og det var en temmelig blåfrossen sydlending som til slutt krøp på land. Konklusjonen? Nå er han a real viking from Israel. Til høsten har han lyst til å melde seg som frivillig til et hospital i Nahariya. Etter dette tenker han litt på å studere fysioterapi. Til slutt et vers som betyr mye for Rani: Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Matt 6,34 To vikinger på ett brett. Rani til venstre. Foto: Johnny Vågen. 14 Fjelltunglimt 02/09

15 Oppslagstavla Elevstevnet - program Lørdag 20. juni: Kl. 12: Middag Kl. 13: Bibeltime ved Odd Geir Norland. Sang av Bjørn Mike Boge (25 års jub.) Årsmøte i elevlaget Kl. 15: Samlinger for 5, 10, 15, 20, 25 og 30 års jubilanter Kl. 17: Fotografering: Kl. 18: Festsamvær. Tale ved Margit Hunemo (30 års jub.) Sang av Johnny Vågen Kollekt til skolen. Frie vitnesbyrd o Skolestart og apningsfest: Søndag 16. august kl. 19. Søndag 21. juni Kl. 09: Frokost Kl. 11: Formiddagsmøte. Tale ved Øystein Hitland (10 års jub.) Sang av Steinar Trefjord (30 års jub.) Kollekt til skolen. Kl. 13: Middag med avslutning Vi gratulerer Forlovet Elisabeth Frafjord (05-06) og Vegard Nessa Ingeborg Nessa og Øyvind Eggebø (v. 08) Gift Solveig Strand (08-09) og Thomas Rage Ruth Miriam Pedersen og Odd Arild Sævik (h. 03) Venneringen Bodil Baldersheim (06-07) og Hein Kåre Solberg Tone Øygarden (h. 94) og Geir Sandberg Pr Totalt Pr Totalt Venneringen Fast giver Pr Totalt Også i dette nummeret av Fjelltunglimt ønsker vi å si mange takk for all støtte til bibelskolen. Vi har en fantastisk trofast givergruppe som er med og gjør bibelskolen mulig. Som dere kan lese i dette bladet, så trenger Fjelltun fortsatt støtte fremover. Vi har et etterslep på vedlikehold og oppgradering av internatet som det nå er viktig å gjøre noe med. Håper dere også vil følge oss i den oppgaven. Sender med et godt bibelvers for dagen i dag. Det er ett av de versene som en av studentene våre minner oss om. Husk: Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det. Sal 37,5 Fjelltunglimt 02/09 15

16 B Returadresse: Fjelltun Bibelskole, Gulaksv.4, 4017 Stavanger Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen. En original sommergave til Fjelltun Bibelskole Vi har hatt en totalrenovering av våre kjøkken på internatet. Det siste vi nå mangler er spisebord, stoler og hvitevarer. Du kan bidra med å gi et bord, en stol, eller et fullt sett om du vil... Vil du hjelpe oss? Jeg ønsker å gi ant. stoler til en verdi av 150 pr. stk. ant. bord til en verdi av 400 pr. stk. bord + fire stoler til en samlet verdi av 900,- hvitevarer til en verdi av 1000,- Samlet sum: kr Bruk vedlagt giro på midtsiden i bladet, og merk gaven med det du ønsker den skal gå til (skriv evt. inn i tekstfil ved bruk av nettgiro). fjelltun.no

Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 Det strømmer på Som stiv kuling fra nordvest En reise inn i Bibelen Med Fjelltun i felten Med et stort mål i sikte

Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 Det strømmer på Som stiv kuling fra nordvest En reise inn i Bibelen Med Fjelltun i felten Med et stort mål i sikte Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 D e t s t r ø m m e r p å S o m s t i v k u l i n g f r a n o r d v e s t E n r e i s e i n n i B i b e l e n M e d F j e l l t u n i f e l t e n M e d e t s t o r t m å l

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 35 01/10 Kursendring - Smittende glede - I Guds skole - Ut med evangeliet - Spennende valgfag - Fornyelse i klasserommet

Fjelltunglimt Årgang 35 01/10 Kursendring - Smittende glede - I Guds skole - Ut med evangeliet - Spennende valgfag - Fornyelse i klasserommet Fjelltunglimt Årgang 35 01/10 K u r s e n d r i n g - S m i t t e n d e g l e d e - I G u d s s k o l e - U t m e d e v a n g e l i e t - S p e n n e n d e v a l g f a g - F o r n y e l s e i k l a s s

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 03/08 De hjemmeværende I Jesu fotspor Smak denne Elevstevnet 2OO8 20 år etter Jubilanter 2OO8

Fjelltunglimt Årgang 33 03/08 De hjemmeværende I Jesu fotspor Smak denne Elevstevnet 2OO8 20 år etter Jubilanter 2OO8 Fjelltunglimt Årgang 33 03/08 D e h j e m m e v æ r e n d e I J e s u f o t s p o r S m a k d e n n e E l e v s t e v n e t 2 O O 8 2 0 å r e t t e r J u b i l a n t e r 2 O O 8 3 R e k t o r s p a l t

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 02/11. I dur og moll Sangfugl for Jesus Både Israel og Øst-Afrika Kom i fokus Middag made by Mette

Fjelltunglimt Årgang 02/11. I dur og moll Sangfugl for Jesus Både Israel og Øst-Afrika Kom i fokus Middag made by Mette Fjelltunglimt Årgang 36 02/11 I dur og moll Sangfugl for Jesus Både Israel og Øst-Afrika Kom i fokus Middag made by Mette 3 Rektorspalten 4 Glimtandakt 5 I dur og moll 6 Sangfugl for Jesus 8 Både Israel

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en passe solrik sommer! Fjelltun Bibelskole Gulaksv. 4, 4017 Stavanger

Vi ønsker alle våre lesere en passe solrik sommer! Fjelltun Bibelskole Gulaksv. 4, 4017 Stavanger Fjelltunglimt Årgang 33 02/08 S k a p e r m u s i k k t i l H e r r e n s æ r e E t f r i s k t p u s t f r a K a r m ø y H a b a r i y a k o? H v e r d a g s g l i m t f r a S t u d e n t h e i m e n

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 02/10

Fjelltunglimt Årgang 02/10 Fjelltunglimt Årgang 35 02/10 F a r g e r i k t f e l l e s k a p A m b a s s a d ø r f o r K r i s t u s M e n i n g s f u l l f r i t i d Ta r b ø l g e n f o r J e s u s N å r d i n e o r d å p n e

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

Fjelltun Bibelskole Gulaksv. 4, 4017 Stavanger. Tel: 51 82 65 00 E-post: fjelltun@fjelltun.no Kontonr: 8220 02 90107

Fjelltun Bibelskole Gulaksv. 4, 4017 Stavanger. Tel: 51 82 65 00 E-post: fjelltun@fjelltun.no Kontonr: 8220 02 90107 Fjelltunglimt Årgang 34 03/09 En allsidig tjeneste ved Fjelltun Shalom Norway Elevstevnet var vel anvendt bruk av tid God hjelp av tida på Fjelltun Jubilanter De e han Jakob 3 R e k t o r s p a l t e n

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Velkommen til. forandring fellesskap framtid. Fjelltun 2O12-13. :Fagplan og søknadsskjema :Fokus på Bibelen, fellesskap og misjon. fjelltun.

Velkommen til. forandring fellesskap framtid. Fjelltun 2O12-13. :Fagplan og søknadsskjema :Fokus på Bibelen, fellesskap og misjon. fjelltun. Velkommen til Fjelltun 2O12-13 forandring fellesskap framtid :Fagplan og søknadsskjema :Fokus på Bibelen, fellesskap og misjon fjelltun.no Velkommen til Fjelltun Bibelskole! Velkommen til et levende møte

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

forandring fellesskap framtid

forandring fellesskap framtid Velkommen til Fjelltun 2O1O-11 forandring fellesskap framtid 10/11 Fagplan og søknadsskjema Fokus på Bibelen, fellesskap og misjon fjelltun.no Velkommen til Fjelltun Bibelskole! Velkommen til et levende

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 02/12. Dra ut av landet Bibelskole-smil i Afrika Folket med det knuste hjertet Møtte Jesus i salmevers Paulo på 14

Fjelltunglimt Årgang 02/12. Dra ut av landet Bibelskole-smil i Afrika Folket med det knuste hjertet Møtte Jesus i salmevers Paulo på 14 Fjelltunglimt Årgang 37 02/12 Dra ut av landet Bibelskole-smil i Afrika Folket med det knuste hjertet Møtte Jesus i salmevers Paulo på 14 3 Rektorspalten 4 Glimtandakt 5 5 Dra ut av landet 6 Bibelskole-smil

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Tilbake til livet. Henvisninger 2. Kongebok 4,8-37; Alfa og Omega 3, side 102-105.

Tilbake til livet. Henvisninger 2. Kongebok 4,8-37; Alfa og Omega 3, side 102-105. LEKSE År A 3. kvartal Lekse 10 Tilbake til livet FELLESSKAP Fellesskap er å vise omsorg for hverandre. Henvisninger 2. Kongebok 4,8-37; Alfa og Omega 3, side 102-105. Minnevers «Om de faller, kan den ene

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus

Som barn i ditt hus. Du har lovet å være tilstede For å dele vår sorg og vår glede Gi oss vilje og mot til å leve Herre, som barn i ditt hus Som barn i ditt hus Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted Der vi kan søke ditt ansikt og du gir oss av din fred Så møtes vi her i din store faderfavn Du lar oss juble og glede oss når vi er samlet

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper:

MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: MORALSK RESSONERING: Karakteregenskaper: Historie: Martin og Anders er gode kamerater. På flere fester har Martin drukket alkohol. Anders begynner å bli bekymret for kameraten. Dilemma: Skal Anders si

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11

Korpsnytt. Januar og februar 2016. «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpsnytt Januar og februar 2016 «Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i sannhet» Salme 86,11 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Hvilken høst vi har hatt! Jeg tenker bare på noen av de begivenheter

Detaljer

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Innledning Harstad Normisjon er en liten forening, men vi deltar i et stort oppdrag som vi har fått direkte fra Jesus. Oppdraget å fortelle verden om

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 BAKGRUNN Mange barn strever psykisk Ca 20% har psykisk problemer som forstyrrar dagleg fungering Vanlege problemer: angst, depresjon

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 34 04/09 Et nytt møte med Jesus Mykje smil og mykje varme Ungdoms- arbeid i fokus Liv og røre på internatet Ikke lei av Fjelltun

Fjelltunglimt Årgang 34 04/09 Et nytt møte med Jesus Mykje smil og mykje varme Ungdoms- arbeid i fokus Liv og røre på internatet Ikke lei av Fjelltun Fjelltunglimt Årgang 34 04/09 E t n y t t m ø t e m e d J e s u s M y k j e s m i l o g m y k j e v a r m e U n g d o m s - a r b e i d i f o k u s L i v o g r ø r e p å i n t e r n a t e t I k k e l e

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

OSCAR BODØGAARD 1923-2011

OSCAR BODØGAARD 1923-2011 Malingen har størknet, mesteren er borte. Minnene og maleriene, er blitt enda sterkere. Oscar Bodøgaard døde 22. november i år. Men hans atelier dirrer ennå av liv og kunst. Oscar er betrakteren, den fødte

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Tapt og funnet. Henvisninger Lukas 2,41-50; Alfa & Omega 4, side 56-63 (DA:75-83). Minnevers «Og Jesus gikk fram i alder og visdom» (Lukas 2,52).

Tapt og funnet. Henvisninger Lukas 2,41-50; Alfa & Omega 4, side 56-63 (DA:75-83). Minnevers «Og Jesus gikk fram i alder og visdom» (Lukas 2,52). LEKSE År B 1. kvartal Lekse 3 Tapt og funnet TJENESTE Jesus viser oss hva det vil si å være en tjener. Henvisninger Lukas 2,41-50; Alfa & Omega 4, side 56-63 (DA:75-83). Minnevers «Og Jesus gikk fram i

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer