Fjelltunglimt 02/09. Vi ønsker alle våre lesere en god sommer. Fjelltunglimt Meldingsblad for Fjelltun Bibelskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjelltunglimt 02/09. Vi ønsker alle våre lesere en god sommer. Fjelltunglimt Meldingsblad for Fjelltun Bibelskole"

Transkript

1 Fjelltunglimt Årgang 34 02/09 Va l g e t s k v a l E n s t o l o g e t b o r d t i l F j e l l t u n B a s a r f o r a l l e p e n g a B e r g e n e r b y e n, o g l a g e t e r B r a n n E n e k t e v i k i n g f r a I s r a e l

2 3 R e k t o r s p a l t e n 4 G l i m t a n d a k t 5 Va l g e t s k v a l 8 E n s t o l o g e t b o r d t i l F j e l l t u n 9 B a s a r f o r a l l e p e n g a 1O B e r g e n e r b y e n, o g l a g e t e r B r a n n 14 E n e k t e v i k i n g f r a I s r a e l 02/09 Vi ønsker alle våre lesere en god sommer. Fjelltunglimt Meldingsblad for Fjelltun Bibelskole Utgivelser: 4 pr. år Opplag: 3500 Hjemmeside: Fjelltun Bibelskole Gulaksv. 4, 4017 Stavanger Tel: E-post: Kontonr: Redaksjon: Jan Helge Aarseth, Annelise Ødemotland, Johnny Vågen Forsidefoto: Mari Hanssen Grafisk Design: Liv K. Norland Trykk: Omega Trykk a/s Forside: Idrett og Friluft er på rafting på Otra ved Evje. 2 Fjelltunglimt 02/09

3 rektorspalten av Odd Geir Norland Store utfordringer Fjelltun har fra starten drevet både bibelskole og studentheim. Det har vært en god kombinasjon, både miljø- og driftsmessig. I tider med færre studenter i bibelskolen, har vi likevel kunnet fylle huset med ungdommer. Vi har ingen tall på hvor mye studentheimen har tilført bibelskolen rent økonomisk, men det er liten tvil om at utleie av rom har vært en av bærebjelkene i driften av Fjelltun bibelskole. Nå er vi imidlertid kommet så langt at vi ikke lenger kan skumme fløten. Bygningene er fra 1973 og slitasjen er merkbar. I fjor brukte vi en million kroner til oppgradering av bygget. Vi har skiftet en god del vinduer og satt inn nye kjøkken i studentheimen. Nå står andre vedlikeholdsoppgaver for tur. Asfalttaket burde vært skiftet for lengst, det samme gjelder baderommene og ventilasjonsanlegget. Fjelltun står foran formidable oppgaver på det bygningsmessige området. Hvordan vi skal klare å løse disse, er ikke enkelt å svare på. Det er vanskelig å tenke seg at overskudd på ordinær drift skal gi nok midler til nødvendig vedlikehold av bygningene. Salg av personalboliger kan derfor være en aktuell løsning. Uansett håper vi at gaveinntektene og overskudd på drift kan bli så bra at vi kan komme et stykke på vei. Uten Bibelen dor Norge Påstanden her er noe å tenke på. Jeg tror den er rett. Vi på Fjelltun skal kjempe for at Norge ikke dør. Vi vil være en motkultur til alt og alle som vil fjerne Bibelen som rettesnor for liv og lære. Vi skal positivt bygge landet med kunnskap om Guds ord. Vi gleder oss over at så mange unge vil lære hva Bibelen sier. Samtidig ser vi at mange strever med å leve rett etter Guds ord. Dette gjelder ikke bare de unge. Vi er inne i en utvikling som har gjort, og fortsatt gjør stor skade i den kristne forsamling her i landet. Ingen kan slå seg til ro med at jeg ikke påvirkes av massiv ubibelsk påvirking i moralske spørsmål i vårt samfunn i dag. Grunnleggende bibelopplaering er det beste vi kan tilby norsk ungdom. På Karmøy samles ungdommene regelmessig til bibelundervisning i det de kaller Basic. På Fjelltun bruker vi andre ord, men innholdet er det samme. Grunnleggende bibelopplæring er det beste vi kan tilby norsk ungdom. Velkommen til Fjelltun! Fjelltunglimt 02/09 3

4 Av Asbjøorn Nordpoll Driftsleiar ved Fjelltun bibelskole glimtandakt Ditt ord er ei lykt for min fot og eit ljos pa min stig. Salme O5 Dette ordet har fylgt meg i ganske mange år. Ja, heilt sidan eg fekk min fyrste bibel. Då vart dette ordet skrive inn i permen som ei helsing og som eit minne. Det vert snakka om ei lykt i dette litle verset. Når eg tenkjer på ei lykt, tenkjer eg på slike gamle fjøslykter som du hadde parafin på, eller sette eit stearinlys inni. Kva gjer ei slik lykt? Lyser den opp heile horisonten fram føre deg, så det ser ut som det er dagslys? Nei, ei lykt har eit lite lys, som slenger ut litt lys rundt heile lykta. Slik at du klarer å sjå i stummande mørke, kor du skal trø det neste steget. Slik er det med Guds ord. Det fører deg sakte men sikkert fram over mot målet. o Det ser kanskje motlaust ut mange gonger når ein tenkjer fram over. Korleis skal det gå, - skal eg eingong nå målet der framme? Ordet vil leie deg til målet. Det er difor så viktig at vi tar til oss ordet, gjennom det daglige samfunnet med Jesus. Det skjer ved å lese i Guds ord, eller høyre sann og god forkynning. Om du legg Guds ord til sides, er det akkurat som om lampen går tom for olje, eller stearinen smeltar vekk. Kva om ein begynner på eiga hand og skal finne stien? Prøve å famle seg fram utan lys og rettleiing. Då veit ein at ein fort mistar vegen. Kva sti vandrar du på? Er det Gud som får leie deg, dag for dag? Herre, din nådes kraft la meg få Så jeg med mot kan videre gå! Styrk meg og bær meg, Led meg og lær meg Himlen å nå! Sangboken 377 v. 5 Lykke til med vandringa i lyset av Guds ord. 4 Fjelltunglimt 02/09

5 Valgets kval Om du studerer søknadsskjemaet til Fjelltun, vil du finne at der er flere valg som må gjøres. Ikke bare om internatplass og studietur, men også en rekke valgfag er listet opp. Tekst: Jan Helge Aarseth Bibelfagene har hovedvekten Hovedvekten av fagene i skoleåret er knyttet opp til Bibelen, og veiledning ut fra den om troen og spørsmål som gjelder livet og tjenesten i Guds rike. Det er dette som er kjernen i bibelskolen, og som skiller oss fra for eksempel en folkehøyskole. Praktiske valgfag Ut over bibelfagene har Fjelltun flere valgfag som er mer praktisk rettet. Der skal studenten få prøve å utfolde seg på interesser og tema som de kan ha nytte av senere. Flere av disse fagene er rettet mot den kreative siden av oss. Musikk, media, kunst og håndverk er slike fag. Vi tar deg med innom noen av disse gruppene for å presentere litt av det de holder på meg. Kunst og håndverk Først til Kunst og Håndverk. Her er det Bjørn Moe som leder gruppen. Han er nå pensjonist, men har i mange år vært lærer på Solborg folkehøyskole i kreative fag. Valgfag - gruppen holder til hjemme hos ham på Tjensvoll, der han har keramikkverksted i kjelleren. I tillegg til keramikkarbeide, driver de også med oljemaling. Musikk Den som har ansvaret for dette valgfaget i Øverst: Full konsentrasjon med Solveig Rage. Foto: Kjersti Helen Vadla. Midten: I valgfaget Kunst og håndtverk er også oljemaling en del av det som blir utprøvd. Foto: Einar Chr. Drange. Nederst: Leiren får fin form i Liv Margunn Grødem sine hender Foto: Jone Askeland. Fjelltunglimt 02/09 5

6 Jakob Steinsland er offer for valgfaget Media og Misjon. Foto: Einar Chr. Drange. vinter er Tore Kulleseid. Han er selv musiker, og har blant annet bakgrunn fra Kongshaug Musikkgymnas. Gruppen holder til på Fjelltun, og får både innføring i musikk og praktisk bruk av musikken. Media og Misjon Mange har i dag digitalkamera, og tar mange bilder, men vet mindre om hvordan man utnytter dette mediet på best måte. Her er det innføring i bruken av kamera og bildebehandling. Det trengs ingen forkunnskaper, kun interesse for bildemediet. I tillegg vinkles det i noen timer inn mot misjonskallet gjennom møte med enkeltpersoner som har brukt liv og krefter til dette. Kokekunst Fjelltun fikk i fjor høst ny kokk, Jan Erik Vagle fra Varhaug. I tillegg til å svinge grytene har han også ansvaret for valgfaget kokekunst. Der Bilde 1 t.h.: I valgfaget Musikk er de skikkelig samstemte. Foto: Johan Emil Hernes. Bilde 2 t.h.: Christine Stonghaugen ble verdensmester i innsats under lengdehoppet. Foto: Runar Lyseng. Bilde 3 t.h.: Idrett og Friluft er på kajakkpadling i Lysefjorden. Foto: Anders Tunestvedt. 6 Fjelltunglimt 02/09

7 T.v.: Dette blir bra, serdu!! Runar Lyseng får trening i huslige sysler bak kjøkkenbenken. Foto: Kjersti Helen Vadla. T.h.: Jan Erik Vagle lærer bort hemmeligheten bak gode kjøttkaker. Foto: Kjersti Helen Vadla. deler han sine kunnskaper som restaurant-kokk med studentene. Resultatet blir så delt med resten av Fjelltun-flokken til stor glede og nytte. Idrett og Friluft I valgfaget Idrett og Friluft får en i tillegg brukt kroppen, og prøvd seg i et stort spekter av aktiviteter. Dette er noe som kan være svært nyttig i ungdomsarbeidet, som allidrett eller KRIK. Det er viktig å presisere at en ikke trenger å være idrettsstjerne eller topptrent for å delta her, for faget er lagt på et nivå som passer alle. I høstsemesteret har Fjelltun og et valgfag som kalles LIS-valgfag. Her er det ungdomsarbeidet som er hovedsaken. Georg Stensland har denne vinteren hatt ansvaret for dette faget, og knyttet det opp til sin stilling som ungdomsarbeider i Haugesund krets av NLM. Fjelltunglimt 02/09 7

8 En stol og et bord I et tidligere Fjelltunglimt fortalte vi om vedlikehold og oppussing på Fjelltun. Noe av dette bestod av fornying av kjøknene på internat og studentheim. Arbeidet er ennå ikke sluttført, men vi er skikkelig fornøyd med det som har blitt gjort. Mangler inventar Vi vil nå gå ut til dere som leser Fjelltunglimt og spørre om dere vil være med og gi oss et håndslag i dette arbeidet. Kjøkkenet er et av de viktigste rommene i studentheimen. Selv om innredningen blir ny og fin, mangler vi fortsatt nytt inventar og hvitevarer. Gi en stol For at dette kan bli overkommelige beløp, har vi delt det opp i enkeltdeler. Du kan da gi en stol, ett bord eller mer som kan bli til glede for studentene. Vi har lagt oss på en pris på kr. 150,- pr. stol og 400,- for et kjøkkenbord. Også hvitevarene trenger å skiftes ut. Her kan du være med å gi f.eks kr. 1000,- til dette. Bruk giroblanketten i midten av bladet, og merk blanketten med det som du ønsker gaven skal gå til. Om du bruker nettbank, er det fint om du merker gaven i tekstkolonnen. På forhånd takk til alle dere som er med og støtter det viktige arbeidet som blir drevet på Fjelltun Bibelskole og Studentheim. Husk visdomsordet om de mange bekker små FØR FØR ETTER ETTER 8 Fjelltunglimt 02/09

9 Basar for alle penga Årets misjonsprosjekt er rettet mot Peru, og det er lederopplæring og menighetsarbeid som står i fokus. Målet var å samle inn ,- til dette. Årets studenter har hatt ulike prosjekter for å samle inn nok penger. Ett av dem var Misjonsløp, som ble en braksuksess. Det alene nådde nesten opp til målet for hele misjonsprosjektet. Et annet arrangement var misjonsbasar. Vi tar med noen glimt fra forberedelsene til denne basaren som gav en inntekt på ,- til arbeidet i Peru. Totalt regner årets studenter med å samle inn rundt ,- kroner til misjonen, - et fantastisk resultat! 1: Huslig som få. Geir Ove Larsen er i sitt ess. 2: Sjefs-basarist var Runar Lyseng. Er det vinnerloddet som trekkes mon tro. 3: Møtesalen var full av entusiastiske misjonsvenner i alle aldre. 4: Alise Nystøyl er bakermester, og legger siste hånd på verket. Alle foto: Anders Thunestvedt. Fjelltunglimt 02/09 9

10 Byen er Bergen, og laget er Brann Et uttrykk som vi har i det norske språket er Babelsk forvirring. Det spiller på bibelhistoriens fortelling om da mennesket ønsket å opphøye seg selv. Gud grep inn og skapte språkforvirringen. Den finner du sannelig på Fjelltun også. Ikke bare i ulike språk, men også gjennom et virvar av underfundige dialekter. Tekst: Jan Helge Aarseth Vi har plukket ut to jenter med en distinkt skarre-r som knytter de begge til Vestlandets hovedstad, Bergen. Nå vil de nok protestere om vi bare tenker Bergenser som byas med Torgallmenningen og fisketorget som nærmeste nabo. Hanne Ravnskog har nemlig vokst opp et stykke sør for Danmarksplass, eller der det heter Nesttun. Et stykke lenger nord på andre siden av byen, gjennom en tunell og over en bro, der finner du hjemstedet til Kristin Træland, som er Knarvik. Bergen er likevel møtepunktet for dem begge. Der ble de kjent, og etter hvert gode venninner. Det skjedde på Danielsen, en privat videregående skole midt i byen. Vanskelig valg På slutten av videregående var begge usikre på hva de skulle gjøre. Det var en felles venninne som først lanserte tanken om bibelskole og Fjelltun. Hun snakket med Kristin om dette, og de syntes begge det var en god ide. Hanne hadde på sin side andre planer. Hun tenkte mest på folkehøyskole eller videre studie. Ja, men hva med et bibelskoleår!, sier Kristin til Hanne. De går på Internett, og sammen finner de mer ut om bibelskolene i Norge. Her finner de Fjelltun, og får lese mer og se bilder fra miljøet og aktivitetene på skolen. Det er dette som gjør utslaget, og det ender med at alle tre fra Bergen søker. Kom alene Da skoleåret starter på Fjelltun dukker det bare en jente opp fra Bergen, og det er Hanne. Begge de to andre, som egentlig kom på det, har funnet på andre ting å gjøre. Hanne er nok både litt forvirret og usikker på hvordan dette vil gå. Hjemme i Bergen har Kristin samtidig startet opp med sin første dag på Universitetet. Det er åpningsdag, og hun har kommet inn på fysioterapistudiet. Det ble med den ene dagen. I løpet av dagen får hun endelig roen for hva hun vil denne vinteren, - det ble bibelskole! Til alles overraskelse, og til kjempeglede for Hanne dukker Kristin så opp noen dager etter oppstart på Fjelltun. Israel er et høydepunkt De er begge glade for året på Fjelltun. Begge er også enige i hva som er årets absolutte høydepunkt, det var måneden de fikk bo i Israel. 1O Fjelltunglimt 02/09

11 Jeg ser nå at jeg trengte et annerledes friår fra studiene, og det har jeg fått, sier Kristin. Hun sier også at det har blitt lettere å lese i Bibelen, og at hun har mye mer kunnskap og innsikt i bibelordet enn før. Et bibelvers som har fått ny og sterkere betydning er Salme 37,5: Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det. Stor glede av Idrett og Friluft Noe annet som trekkes frem er valgfaget Idrett og Friluft. Noen av de beste stundene og opplevelsene i skoleåret har også vært her. Mange turer, og ulike aktiviteter som har vært skikkelig kjekke, og som har sveiset gruppen sammen på en spesiell måte. Vi har prøvd ridning, klatring, bueskyting, ishockey m.m. Alt lagt på et nivå som passer for hele gruppen. Skoleåret i Stavanger er snart omme. Begge har planer om å vende tilbake til hjemlige Bergenstrakter. Kristin tenker på sykepleien eller fysioterapi. Hanne på sykepleien eller på bioingeniørstudiet. Kanskje skulle du bedt en bønn til Gud for disse to, og resten av Fjelltunstudentene som nå avslutter skoleåret. Be om at Guds fred og velsignelse må hvile over liv, tjeneste og fremtid. Hanne og Kristin foran Middelhavet. Veninner som begge valgte et bibelskoleår på Fjelltun før videre studie. Fjelltunglimt 02/09 11

12 glimtalbum Foto: Jan Helge Aarseth, Johnny Vågen (bilde 5), Mari Hanssen (bilde 6) 1 Utflukt med Bibel og grill til hytta til Einar og dei. 2 Annbjørg Medhaug og Camilla Handeland ordner til loppemarked. 3 Sigurd Bruvoll gjorde storkupp, og kjøpte ny støvsuger til rommet. Nypris ,- 1 4 Solveig Rage, Line Marie Værnes og Espen K. Kvamen i solveggen. 5 Årets misjonsløp gav mer en ,- til prosjektet. Else Marie Frafjord og Jone Askeland gir bånn pinne. 6 God stemning på idrettsbanen. Heia Fjelltun! 7 Jakob Steinnes knaller til med langskudd under gymmen. 8 Runar Lyseng stemmer i med gitaren på dagligstua. Oddbjørg og Marianne henger på. 9 Fjelltun på besøk hos kunstmaler og forkynner Odd Dubland. 10 Kongo-misjonær Liv Kyllingstad Godin forteller om et innholdsrikt og dramatisk liv i Afrika Fjelltunglimt 02/09

13 Fjelltunglimt 02/09 13

14 En ekte viking fra Israel I flere år har Fjelltun reist på studietur til Israel. Her har de fått bo i hjemmet og blitt godt kjent med menigheten til Paul Odeh i Kafr Yasif. For fem år siden var det en av guttene i hjemmet der som sa til onkel Paul: En dag vil også jeg til Fjelltun! Svaret han fikk var da; Ja, når du er gammel nok så kan det nok bli. Tekst: Jan Helge Aarseth Gutten som tenkte på dette heter Rani Odeh. I fjor spurte han igjen; Er jeg gammel nok nå?, og da onkelen nikket bekreftende gikk det ikke lenge før søknaden var sendt. Språk- og kultur-fjell Å komme til et nytt land som Norge, er på en måte som å klatre opp på et høyt fjell. Det er slitsomt i starten, men når en er oppe får man en enestående utsikt og opplevelse. Nå er fjellet besteget, og både kultur og språk har begynt å komme på plass. Det var mitt livs sjanse, og jeg synes jeg har vært heldig. Rani forteller at året har gjort ham godt, både åndelig og sosialt. Det aller beste har vært fellesskapet og forholdet til medstudentene. Også fint å bo hjemme hos onkel Paul og tante Margit. Her har han kunnet snakke om mange ting, og fått forklaring og gode råd til oppholdet i et nytt land. Glad i idrett og aktivitet Rani er aktiv kar som har drevet med både tennis, basket, bordtennis og boksing. Det falt naturlig å velge Idrett og Friluft som valgfag. Padling med havkajakk i Lysefjorden er noe av det som har stått på programmet. Det blåste opp, og bølgene ble høye, og den som tippet rundt var Rani, 400 meter fra land. Svømmeturen var en heller kald opplevelse, og det var en temmelig blåfrossen sydlending som til slutt krøp på land. Konklusjonen? Nå er han a real viking from Israel. Til høsten har han lyst til å melde seg som frivillig til et hospital i Nahariya. Etter dette tenker han litt på å studere fysioterapi. Til slutt et vers som betyr mye for Rani: Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Matt 6,34 To vikinger på ett brett. Rani til venstre. Foto: Johnny Vågen. 14 Fjelltunglimt 02/09

15 Oppslagstavla Elevstevnet - program Lørdag 20. juni: Kl. 12: Middag Kl. 13: Bibeltime ved Odd Geir Norland. Sang av Bjørn Mike Boge (25 års jub.) Årsmøte i elevlaget Kl. 15: Samlinger for 5, 10, 15, 20, 25 og 30 års jubilanter Kl. 17: Fotografering: Kl. 18: Festsamvær. Tale ved Margit Hunemo (30 års jub.) Sang av Johnny Vågen Kollekt til skolen. Frie vitnesbyrd o Skolestart og apningsfest: Søndag 16. august kl. 19. Søndag 21. juni Kl. 09: Frokost Kl. 11: Formiddagsmøte. Tale ved Øystein Hitland (10 års jub.) Sang av Steinar Trefjord (30 års jub.) Kollekt til skolen. Kl. 13: Middag med avslutning Vi gratulerer Forlovet Elisabeth Frafjord (05-06) og Vegard Nessa Ingeborg Nessa og Øyvind Eggebø (v. 08) Gift Solveig Strand (08-09) og Thomas Rage Ruth Miriam Pedersen og Odd Arild Sævik (h. 03) Venneringen Bodil Baldersheim (06-07) og Hein Kåre Solberg Tone Øygarden (h. 94) og Geir Sandberg Pr Totalt Pr Totalt Venneringen Fast giver Pr Totalt Også i dette nummeret av Fjelltunglimt ønsker vi å si mange takk for all støtte til bibelskolen. Vi har en fantastisk trofast givergruppe som er med og gjør bibelskolen mulig. Som dere kan lese i dette bladet, så trenger Fjelltun fortsatt støtte fremover. Vi har et etterslep på vedlikehold og oppgradering av internatet som det nå er viktig å gjøre noe med. Håper dere også vil følge oss i den oppgaven. Sender med et godt bibelvers for dagen i dag. Det er ett av de versene som en av studentene våre minner oss om. Husk: Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham! Han skal gjøre det. Sal 37,5 Fjelltunglimt 02/09 15

16 B Returadresse: Fjelltun Bibelskole, Gulaksv.4, 4017 Stavanger Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen. En original sommergave til Fjelltun Bibelskole Vi har hatt en totalrenovering av våre kjøkken på internatet. Det siste vi nå mangler er spisebord, stoler og hvitevarer. Du kan bidra med å gi et bord, en stol, eller et fullt sett om du vil... Vil du hjelpe oss? Jeg ønsker å gi ant. stoler til en verdi av 150 pr. stk. ant. bord til en verdi av 400 pr. stk. bord + fire stoler til en samlet verdi av 900,- hvitevarer til en verdi av 1000,- Samlet sum: kr Bruk vedlagt giro på midtsiden i bladet, og merk gaven med det du ønsker den skal gå til (skriv evt. inn i tekstfil ved bruk av nettgiro). fjelltun.no

Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 Det strømmer på Som stiv kuling fra nordvest En reise inn i Bibelen Med Fjelltun i felten Med et stort mål i sikte

Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 Det strømmer på Som stiv kuling fra nordvest En reise inn i Bibelen Med Fjelltun i felten Med et stort mål i sikte Fjelltunglimt Årgang 34 01/09 D e t s t r ø m m e r p å S o m s t i v k u l i n g f r a n o r d v e s t E n r e i s e i n n i B i b e l e n M e d F j e l l t u n i f e l t e n M e d e t s t o r t m å l

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 02/11. I dur og moll Sangfugl for Jesus Både Israel og Øst-Afrika Kom i fokus Middag made by Mette

Fjelltunglimt Årgang 02/11. I dur og moll Sangfugl for Jesus Både Israel og Øst-Afrika Kom i fokus Middag made by Mette Fjelltunglimt Årgang 36 02/11 I dur og moll Sangfugl for Jesus Både Israel og Øst-Afrika Kom i fokus Middag made by Mette 3 Rektorspalten 4 Glimtandakt 5 I dur og moll 6 Sangfugl for Jesus 8 Både Israel

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 02/10

Fjelltunglimt Årgang 02/10 Fjelltunglimt Årgang 35 02/10 F a r g e r i k t f e l l e s k a p A m b a s s a d ø r f o r K r i s t u s M e n i n g s f u l l f r i t i d Ta r b ø l g e n f o r J e s u s N å r d i n e o r d å p n e

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD

Flytter vestover REGION NORD NYTT FRA REGION NORD REGION NORD 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten utvider

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

På våre hjemmesider - www.normisjon.no/ostfold - finner du det meste.

På våre hjemmesider - www.normisjon.no/ostfold - finner du det meste. NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 3-2010 FRA INNHOLDET: ð Leder, s. 3 ð Jubileumsfesten, s. 4-5 ð Arrangementer, s. 8-9 ð Acta, s. 10-12 ð Haugetun, s. 13 ð Takk og bønn,

Detaljer

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2007 Årgang 103 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden. Efeserne 5,18 Portrettet Filadelfia inn i DFEF

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

forandring fellesskap framtid

forandring fellesskap framtid Velkommen til Fjelltun 2O1O-11 forandring fellesskap framtid 10/11 Fagplan og søknadsskjema Fokus på Bibelen, fellesskap og misjon fjelltun.no Velkommen til Fjelltun Bibelskole! Velkommen til et levende

Detaljer

sommerstevne på solstrand Velkommen til

sommerstevne på solstrand Velkommen til årgang 108 NR 4 april 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Velkommen til sommerstevne på solstrand Frykt Herren og tjen ham i troskap og av hele ditt hjerte. For se hvor store ting han har gjort

Detaljer

Per Inge slutter etter 29 år Multikunstneren Bjørn Mo Valgerd takker Solborg Kledelige klær

Per Inge slutter etter 29 år Multikunstneren Bjørn Mo Valgerd takker Solborg Kledelige klær Per Inge slutter etter 29 år Multikunstneren Bjørn Mo Valgerd takker Solborg Kledelige klær Vi gir alt alt for Solborg og Lés Miserables Nr. 1 > 2007 > Årgang 78 Solborgbladet 1-2007.indd 1 20-06-07 13:13:14

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014. Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 4 SEPTEMBER 2014 Mange barn og unge har kost seg på leir i sommer ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Barstølveien 50 a 4636 Kristiansand

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 september 2013-54. årgang Sommeren går mot slutten, men mange tar med seg lyse sommerminner inn i høstmørket. Blant de gode minnene er den gudstjenesten

Detaljer

Velkommen til. forandring fellesskap framtid. Fjelltun 2O12-13. :Fagplan og søknadsskjema :Fokus på Bibelen, fellesskap og misjon. fjelltun.

Velkommen til. forandring fellesskap framtid. Fjelltun 2O12-13. :Fagplan og søknadsskjema :Fokus på Bibelen, fellesskap og misjon. fjelltun. Velkommen til Fjelltun 2O12-13 forandring fellesskap framtid :Fagplan og søknadsskjema :Fokus på Bibelen, fellesskap og misjon fjelltun.no Velkommen til Fjelltun Bibelskole! Velkommen til et levende møte

Detaljer

Indremisjonsnytt. Fullt hus på Visthus. Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag. Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid. Aktivitetsleir på Frænabu

Indremisjonsnytt. Fullt hus på Visthus. Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag. Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid. Aktivitetsleir på Frænabu Indremisjonsnytt nr. 7-2009 - 1. årgang Organ for Nordmøre og Romsdal Indremisjon Biskopen, bedehusdåp og mediaoppslag side 2 Et fritt og selvstendig lekmannsarbeid side 4-5 Aktivitetsleir på Frænabu side

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flytter vestover REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

februar 2015 Foto: Harald Flå Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Nr 1 Årgang 89 Rapport fra Paris (s4)

februar 2015 Foto: Harald Flå Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Nr 1 Årgang 89 Rapport fra Paris (s4) februar 2015 Nr 1 Årgang 89 Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Rapport fra Paris (s4) Folkehøyskole i Kristiansand (s9) Tur til Sibir (s13) Foto: Harald Flå 2 Pastorens

Detaljer