V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T E R F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I A N N E N B A N K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T E R F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I A N N E N B A N K"

Transkript

1 V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T E R F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I A N N E N B A N K Gjelder fra MobilePay til bedrifter består av ulike betalingsløsninger som bedriften kan bruke til å forespørre og motta betalinger fra brukere av MobilePay. Betalingsløsningene er referert til som løsninger og beskrives nærmere i de enkelte avsnitt. I tillegg har bedriften tilgang til tjenester som ikke er betalingsløsninger, men som er relatert til MobilePay til bedrifter. Disse tjenestene er beskrevet i hver enkelt del som beskriver de ulike løsningene. For å få tilgang til MobilePay til bedrifter må bedriften inngå en avtale om MobilePay, og ha en konto i en av bankene som har en avtale med Danske Bank om distribusjon av MobilePay. Betingelsene for MobilePay til bedrifter er delt opp i fem avsnitt. Avsnitt A beskriver fellesvilkår for betalingsløsninger- og tjenester Avsnitt B beskriver MobilePay Business Avsnitt C beskriver MobilePay AppSwitch Avsnitt D beskriver MobilePay Point of Sale Avsnitt E beskriver Lojalitet I tillegg til disse vilkårene, gjelder følgende: Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Priser for de enkelte løsninger som er knyttet til MobilePay til bedrifter. Avsnitt A fellesvilkår for betallingsløsninger- og tjenester A1. Endring av vilkår MobilePay kan til når som helst og uten forvarsel endre vilkårene. Bedriften vil bli informert om endringene ved bruk av post elektronisk kommunikasjon, som for eksempel e-post. A2. Forretningsmessig bruk A2.1. Forretningsmessig bruk MobilePay til bedrifter skal kun brukes i Side 1 av 17 forretningsmessig sammenheng. Informasjonen bedriften får tilgang til er kun til bedriftens egen bruk. Det er ikke tillatt å gi informasjonen til andre. MobilePay til bedrifter skal kun benyttes til pengeinnsamling, hvis det er tillatt i den enkelte betalingsløsning, og forøvrig etter de gjeldende vilkår. Bedriften kan ikke foreta pengeoverføringer, utbetale kontanter eller overføre penger fra MobilePay-løsninger som kan fungere som et betalingsinstrument eller et betalingssurrogat. Selskapet kan dog foreta tilbakebetalinger jf. punkt B3.8, C3.8 og D3.8. MobilePay til bedrifter skal ikke brukes til ulovlige aktiviteter eller ulovlige formål. MobilePay til bedrifter skal heller ikke brukes til aktiviteter og formål som etter vår oppfattelse er umoralsk eller uetisk, eller som kan skade MobilePays omdømme eller merkevare. Vi forbeholder oss retten til å sperre

2 bedriftens tilgang til MobilePay til bedrifter dersom bedriften ikke overholder kravene. I tillegg vurderer vi bedriftens ønskede bruk av MobilePay til bedrifter før inngåelse av avtale, og kan på grunnlag av denne vurderingen avstå fra å inngå avtalen. Vi har rett til å foreta en løpende vurdering av bedriftens økonomi. A2.2. Bruk av MobilePay varemerker mm. MobilePay er et varemerke registrert av Danske Bank A/S. Vi gir bedriften rett til å bruke MobilePay, relatert teknologi som brukes i MobilePay, den aktuelle konfidensielle knowhow og varemerker i forbindelse med denne (heretter samlet referert til som "MobilePay") i Norge og i forhold til MobilePay løsninger og tjenester, så lenge bedriften oppfyller avtalte vilkår og er godkjent av oss. MobilePay er vår eiendom, og kan kun brukes av bedriften etter de gitte vilkår og retningslinjer. Bedriften kan ikke overføre retten til å bruke MobilePay til en tredjepart. Bedriften må søke vårt skriftlige forhåndssamtykke i alle forhold vedrørende markedsføring, reklame og promotering tilknyttet MobilePay. Bedriften skal ikke uten samtykke fra oss offentliggjøre lanseringen av MobilePay eller tilknyttede løsninger og tjenester. A3. Oppkreving av gebyrer hos bedriftens kunder mv. Bedriften er pålagt å følge den til enhver tid gjeldende lovgiving vedrørende oppkreving av gebyrer for sine kunder ved bruk av MobilePay. Det er fastsatt en daglig grense for hvor mye den enkelte MobilePay-bruker maksimalt kan overføre med MobilePay. De til enhver tid gjeldende begrensninger finnes på mobilepay.no. Når en MobilePay bruker betaler med MobilePay kan opplysninger som bl.a kjøpsdato, kjøpesum, samt bedriftens navn og adresse vises på MobilePay brukerens kontoutskrift. Side 2 av 17 A4. Ansvar for ansattes bruk Bedriften er forpliktet til å sørge for at de ansatte i bedriften som anvender MobilePay for bedrifter kjenner til vilkårene. Bedriften er ansvarlig for de ansattes bruk av MobilePay for bedrifter. A5. Priser De gjeldende prisene for løsninger og tjenester er oppgitt i prislistene som gjelder for de enkelte løsninger og tjenester tilknyttet MobilePay til bedrifter. Vi kan til enhver tid endre prisene med 30 dagers varsel. Bedriften vil bli informert om endringene ved brev eller ved bruk av elektronisk kommunikasjon, som for eksempel e-post. Vi vil belaste avgifter og gebyrer på den konto som er oppgitt som gebyrbelastningskonto. Reglene for øvrige prisendringer er beskrevet i Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Vi har rett til å samle sammen og debitere gebyrer senere enn en måned etter at

3 transaksjonen det skal betales gebyr for, er fullført. Vi har rett til å kreve gebyr for levering av ytterligere/hyppigere informasjon enn avtalt da avtalen om MobilePay for bedrifter ble inngått. Vi kan ta gebyrer for overføringer gjort av bedriften fra en konto, samt også ta gebyrer for å sende informasjon til bedriften om gjennomførte betalinger. Prisene for MobilePay for bedrifter, herunder de enkelte løsningene er oppgitt uten mva. Hvis MobilePay for bedrifter, inkludert de enkelte løsningene er mva-pliktige på det tidspunktet selskapet inngår avtale om MobilePay for bedrifter med oss, har vi rett til å kreve mva på prisene. Dette gjelder også dersom løsningen senere blir mva-pliktig. Vi kan oppkreve mva som allerede er betalt av oss på tjenester som allerede er levert til, eller betalt av bedriften. Det gjeldende mva-beløp eller den gjeldende merverdiavgiftssats vil fremgå av den gjeldende prisliste for MobilePay for bedrifter. A6. Ansvar Det er bedriftens ansvar å overholde det til enhver tid gjeldende regelverk som gjelder for kjøp av bedriftens varer eller tjenester, herunder også behandling av opplysninger om MobilePay brukere som bedriften måtte komme i besittelse av. Ansvaret omfatter blant annet regler om informasjonsplikt, markedsføring og behandling av personopplysninger. Dersom bedriften ikke overholder disse forpliktelsene, anser vi det som et brudd på avtalen om MobilePay til bedrifter. Vi informerer ikke om gjeldende rett på dette området. Vi er ikke ansvarlige for: bedriftens tap som følge av bedriftens kunders bruk, eller andre uberettigetes bruk av kundenes tilgang til MobilePay bedriftens tap forårsaket av andres uberettigete bruk av bedriftens tilgang til MobilePay for bedrifter indirekte tap, driftstap, tap av fortjeneste og rentetap øvrige tap som skyldes forhold utenfor bankens kontroll, herunder teknisk svikt, Side 3 av 17 forstyrrelser ved dataoverføring eller nettverksdrift. Merk at det kan finnes ytterligere ansvarsregler for de enkelte løsninger og tjenester. A7. Mislighold Ved mislighold forstås blant annet at: bedriften ikke overholder sine betalingsforpliktelser i henhold til avtalen for eksempel ved returbetaling mv. bedriften stanser sine betalinger bedriften innledergjeldsforhandlinger med sine kreditorer bedriften erklæres konkurs eller undergår annen form for insolvensbehandling bedriften innleder akkord eller utsettes for utlegg eller arrest bedriften ikke overholder de lover og regler som gjelder for salg av bedriftens varer og tjenester bedriften ikke umiddelbart behandler krav som følger av klager fra kunder vedrørende varer eller tjenester levert av bedriften

4 vi mottar gjentatte klager fra bedriftens kunder bedriften forøvrig ikke overholder vilkårene for MobilePay til bedrifter A8. Oppsigelse A8.1. Bedriftens oppsigelse Bedriften kan skriftlig si opp avtalen uten forhåndsvarsel. Oppsigelsen vil dog ikke ha virkning på eventuelle krav fra oss mot bedriften som følge av innsigelser fra bedriftens kunder. Betalt abonnementsavgift og eventuelle forhåndsbetalte gebyrer refunderes ikke. A8.2. Danske Bank oppsigelse Vi kan skriftlig si opp avtalen med 30 dagers varsel. Ved mislighold har vi rett til å heve avtalen uten varsel. Oppsigelsen/hevingen vil dog ikke ha virkning på eventuelle krav fra oss mot bedriften som følge av innsigelser fra bedriftens kunder. Betalt abonnementsavgift og eventuelle forhåndsbetalte gebyrer refunderes ikke. A9. Melding om adresseendring og overdragelse av rettigheter Bedriften plikter å gi oss skriftlig beskjed dersom den endrer adresse eller e- postadresse. Bedriften må ikke overdra rettigheter eller forpliktelser som vedrører MobilePay til andre uten vårt skriftlige samtykke. Bedriften kan ikke overdra avtalen. A10. Kontakt og hjelp MobilePays support kan være behjelpelige med løsningene. Telefonnummeret finnes på mobilepay.no. Tvister eller krav og alle forhold forøvrig mellom kunden og MobilePay ved Danske Bank oppstått i forbindelse med, eller som har tilknytning til disse vilkår, skal løses etter norsk rett med Oslo tingrett som verneting. Side 4 av 17 Avsnitt B MobilePay Business Utover vilkår som er nevnt i punkt A, gjelder følgende vilkår hvis bedriften har MobilePay Business. B1. Hva er MobilePay Business? MobilePay Business er en betaingsløsning som består av en app som bedriften kan bruke til å motta og be om betalinger for varer og tjenester fra MobilePay-brukere. Ved salgssted forstås en MobilePay Business app, som har tilknyttet et unikt telefonnummer. Bedriften kan bruke MobilePay Business ved flere ulike salgssteder. Bedriften kan slette utsalgsteder ved å ringe tlf Når et salgssted blir slettet, gjøres bedriften oppmerksom på at den ikke lenger kan motta betalinger fra MobilePay brukere via salgsstedet. MobilePay Business er p.t. kompatibel med ios og Android. B2. Aktivering av MobilePay Business Så snart bedriften har inngått en avtale om MobilePay Business, kan bedriften laste ned MobilePay Business-appen. Deretter er bedriften klar til å motta betalinger fra sine kunder i

5 MobilePay Business. Etter dette vil bedriften motta klistremerker som kan settes opp til å gjøre kundene oppmerksomme på at de kan betale med MobilePay hos bedriften. Klistremerkene er gratis, og blir levert på adressen oppgitt i bedriftens avtale om MobilePay Business. Bedriften er ansvarlig for at informasjonen som gis ved aktivering i MobilePay Business modulen og appen er korrekt og oppdatert. For å forhindre misbruk av MobilePay Business må bedriften oppbevare sine salgssteder (telefon/nettbrett) slik at uvedkommende ikke kan få tilgang til å bruke MobilePay Business. Hvis det er mulig, bør salgsstedene låses med låsekode. Låsekoden må ikke vises til uvedkommende. B3. Bruk av MobilePay Business B3.1. Ikke til netthandel Bedriften kan ikke bruke MobilePay Business til å motta betalinger fra netthandel eller å motta betaling fra abonnementsavtaler. MobilePay Business kan brukes til innsamling se mer under pkt. B3.10. B3.2. Priser Prisene for MobilePay Business er angitt i "Priser for MobilePay Business". Vi kan til enhver tid endre prisene for MobilePay Business med 30 dagers varsel. Det vises også til punkt A5 om priser. B3.3. Krav om tydelig informasjon i fysisk butikk Kun offisiellt materiale fra oss kan benyttes til å fremme MobilePay som betalingsløsning. Utdelte klistremerker skal plasseres i øyehøyde og uforstyrret av andre elementer. Bedriften skal sørge for at: det ved inngangen til det fysiske utsalgsstedet eller ved det fysiske utsalgsstedet, tydelig vises at kundene kan betale med MobilePay mobiltelefonnummeret som det skal betales til vises klart og tydelig ved betalingskassen Ved oppsigelse eller opphør av avtalen om MobilePay til bedrifter, uansett årsak, må Side 5 av 17 bedriften fjerne MobilePay klistremerker. Ubrukte klistremerker skal returneres til oss. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle skader på inventar eller som et resultat av bedriftens bruk av MobilePay klistremerker eller annet materiale vedrørende MobilePay. B3.4. Forespørsel om betaling med MobilePay Bedriften skal informere kunden om sitt mobilnummer, og den endelige kjøpesummen før kunden blir forespurt om å betale med MobilePay. Bedriften kan også sende en forespørsel om betaling i MobilePay til en kunde i forbindelse med et kjøp. Bedriften må angi endelige beløp og kundens navn eller mobilnummer i MobilePay Business og sende forespørselen ved å skyve knappen "Forespør". Kunden mottar deretter forespørselen og kan akseptere den. Beløpet bedriften ber kunden å betale, skal ikke overstige kjøpesummen. MobilePay kan således ikke brukes til kontantuttak.

6 B3.5. Kundens betaling Umiddelbart etter at en kunde har godkjent en betaling i MobilePay kan kunden se i sin MobilePay at beløpet blir betalt. Overføringen skjer kun hvis betalingen blir autorisert, og MobilePay ikke er sperret. Les mer på mobilepay.no. B3.6. Bekreftelse på overførselen til kunden Når kunden har gjennomført en betaling med MobilePay, får kunden en bekreftelse på overføringen i MobilePay. Hvis kunden ønsker å se bekreftelsen på et senere tidspunkt, kan den ses under "Aktiviteter" i MobilePay. Det er kun en bekreftelse på overføringen, ikke en kvittering. Bedriften er ansvarlig for å gi kunden en kvittering for kjøpet. B3.7. Informasjon til bedriften etter betaling Når kunden har gjennomført en betaling med MobilePay, kan bedriften umiddelbart se betalingen i MobilePay Business under "Aktiviteter". Dette er bedriftens sikkerhet for at MobilePay - overføringen er fullført, og at beløpet vil bli satt inn på bedriftens konto. B3.8. Tilbakebetaling Bedriften kan via MobilePay Business tilbakeføre beløpet som kunden har betalt med MobilePay dersom kunden for eksempel angrer sitt kjøp. Funksjonen er tilgjengelig på kvitteringssiden for betaling. Bedriften kan ikke tilbakeføre mer enn det kunden har betalt. Tilbakebetalingen vises under "Aktiviteter" sammen med den opprinnelige betalingen fra kunden. Bedriften kan ikke belaste kunden gebyr for overføringen. B3.9. Bedriftens plassering og firmalogo Bedriften kan laste opp sin logo i MobilePay Business appen slik at logoen vises på MobilePay brukernes kvitteringer etc. i MobilePay. Bedriften kan også registrere sin plassering så MobilePay brukere - hvis de velger å bruke funksjonen - ser bedriftens navn i MobilePay når de er i nærheten av bedriften. Side 6 av 17 Vi forbeholder oss retten til å sperre bedriftens tilgang til MobilePay Business ved misbruk dersom foretaket har gitt uriktige opplysninger om plasseringen av salgssteder, eller at det brukes logoer, som vi anser som umoralsk eller uetisk, eller som kan skade vårt omdømme eller merkevare. B3.10. Innsamlinger MobilePay Business kan bare brukes til pengeinnsamling av organisasjoner som er godkjent av Skatteetaten, som ikke er på Innsamlingskontrollens OBS-liste samt er skriftlig forhåndsgodkjent av oss. Ved innsamling skal bedriften etterleve de til enhver tid gjeldende regler for bruk av MobilePay logo etc., som opplyses ved godkjenning av innsamlingen. B4. Innsigelse mot betaling Hvis en av bedriftens kunder retter krav mot oss som følge av innsigelser knyttet til et kjøpt produkt eller en tjeneste, vil vi henvise kunden til å rette krav mot bedriften. Bedriften har plikt til å holde oss skadesløs fra alle krav som følge

7 av eventuelle innvendinger fra kunder som gjelder bedriftens produkter eller tjenester. Dette avsnittet regulerer kundens krav etter finansavtaleloven 54b. B5. Bedriftens sperring av MobilePay Business Bedriften må så snart som mulig ta kontakt med oss for å sperre bedriftens tilgang til MobilePay Business hvis salgsstedet (telefon/nettbrett ) med det registrerte mobilnummeret eller SIM-kortet er mistet eller stjålet - eller om bedriften har mistanke om det. Bedriften skal ringe tlf og opplyse om sitt mobilnummer. Informasjon om åpningstider finnes på mobilepay.no. B6. Misbruk Dersom bedriften mistenker eller oppdager misbruk av tilgangen til MobilePay Business, må bedriften umiddelbart varsle oss. Bedriften må også gi oss alle opplysninger som kan kaste lys over eventuell uautorisert bruk av bedriftens tilgang til MobilePay Business. B7. Registrering og beskyttelse av opplysninger Ved bruk av MobilePay godtar bedriften at vi registrerer mobilnummer og kontonummer som bedriften har tilknyttet MobilePay Business, samt beløp og dato for transaksjonene. Når bedriften ber om en betaling fra en av sine kunder via MobilePay Business, sender vi en melding til kunden med beløpet, navn og telefonnummer og datoen for forespørselen. Informasjonen lagres av oss og brukes for bokføring, bedriftens MobilePay Business oversikt og ved korreksjon av eventuelle feil. Vi vidersender kun de opplysninger som kreves etter lov eller ved rettssaker. Med bedriftens samtykke videreformidler vi utvalgt informasjon til den finansinstitusjon hvor bedriften har registrert sin mottakerkonto. Vi lagrer informasjonen i det året de blir registrert, og i de påfølgende ti årene. Side 7 av 17 B8. Elektroniske sport Bedriften er enig i at vi samler inn følgende informasjon som bedriften etterlater som elektroniske spor ved bruk av MobilePay Business: skjermbildene i appen brukerne i bedriften har vært inne på salgssteder hvor MobilePay brukes bedriftens operativsystem bedriftens IP-adresse Vi bruker kun informasjonen til å administrasjon samt å utarbeide statistikk, som blant annet kan brukes til å forbedre MobilePay Business. De elektroniske sporene kan ikke brukes til å samle inn personlige opplysninger. Vi vidersender og selger ikke informasjonen til tredjeparter. Når bedriften har inngått en avtale med MobilePay Business og har lastet ned og installert appen, har bedriften akseptert at bedriften etterlater elektroniske spor. Av tekniske årsaker kan MobilePay Business ikke brukes uten å etterlate elektroniske spor. Bedriften må avinstallere appen og si opp sin

8 avtale dersom bedriften ikke lenger ønsker å etterlate elektroniske spor. B9. Motta betalinger B9.1 Opprettelse av oppsamlingskonto Ved inngåelse av avtalen om MobilePay Business oppretter vi en konto til bedriften (heretter Oppsamlingskontoen). Oppsamlingskontoen kan kun brukes så lenge bedriften har en avtale om MobilePay Business. Alle betalinger foretatt med MobilePay blir satt inn på Oppsamlingskontoen og overføres daglig til mottakerkontoen bedriften har registrert ved opprettelsen. En gang i måneden vil beløpet fratrekkes gebyrer. Bedriften vil kunne finne en oversikt over betalinger i bedriftens MobilePay Business-app eller motta en fil med oversikt over betalinger som er foretatt med MobilePay fra finansinstitusjonen hvor bedriften har registrert sin mottakerkonto. Oppsamlingskontoen opprettes utelukkende til bruk for MobilePay Business. Man kan ikke: foreta inn- og utbetalinger på kontoen ved kassen i våre filialer foreta inn- og utbetalinger på kontoen via bankens innskuddsautomater/minibanker foreta utenlandske overførsler fra kontoen få utstedt betalingskort og sjekk til kontoen få kreditt tilknyttet kontoen. Innestående på kontoen forrentes ikke. B9.2. Lov om betalingstjenester Vi fraviker finansavtalelovener loven gir mulighet fordet. Dette gjelder med mindre annet er avtalt med banken. B9.3. Gjennomførelsestid Den maksimale overføringstid for betalinger i Norge i norske kroner er én bankdag. B.9.4. Vårt ansvar Vi er erstatningsansvarlige etter reglene i Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Finansavtaleloven 40 gjelder derfor ikke. Avsnitt C MobilePay AppSwitch Ut over de betingelser som er nevnt i avsnitt A, gjelder følgende betingelser for MobilePay AppSwitch. C1. Hva er MobilePay AppSwitch MobilePay AppSwitch er en betalingsløsning som gjør det mulig for bedriften å integrere MobilePay som en betalingsløsning i bedriftens egen app. MobilePay AppSwitch fungerer slik at brukere av MobilePay velger MobilePay som betalingsmåte i bedriftens app. Brukeren blir deretter overført til MobilePay-appen, hvor betalingen skjer. Når betalingen er gjennomført, blir brukeren sendt tilbake til bedriftens egen app igjen. Side 8 av 17 MobilePay AppSwitch er kompatibel med Android, ios og Windows.

9 C2. Implementering og aktivering av MobilePay AppSwitch C2.1. Aktivering av MobilePay AppSwitch Så snart bedriften har inngått en avtale om MobilePay AppSwitch kan bedriften aktivere MobilePay AppSwitch ved å følge oppstartsinformasjonen på mobilepay.no. Bedriften er deretter klar til å motta betalinger fra sine MobilePay AppSwitch-kunder. Bedriften kan opprette flere AppSwitch ID er ved å kontakte oss på (+47) , dersom bedriften for eksempel ønsker å integrere MobilePay i flere apper. Bedriften er ansvarlig for å sikre at opplysningene som oppgis ved opprettelse og i bedriftens app er korrekte og oppdaterte. C2.2. Implementering av MobilePay AppSwitch Det er bedriftens ansvar å sikre at MobilePay AppSwitch er implementert korrekt i bedriftens app, og at våre regler og anvisninger er fulgt. Disse finnes på mobilepay.no. Test av løsningen skal dessuten skje i henhold til prosedyren beskrevet på mobilepay.no. C3. Bruk av MobilePay AppSwitch C3.1. Kun til bruk for kjøp gjennom apper Bedriften kan kun motta betalinger i MobilePay AppSwitch for salg av varer og tjenester som er beregnet for bruk utenfor appen. Bedriften kan ikke bruke MobilePay AppSwitch til å motta betalinger fra abonnementsavtaler. MobilePay AppSwitch kan ikke brukes til pengeinnsamlinger. C3.2. Bruk og ansvar for bruk Det er bedriftens ansvar å overholde de regler og betingelser som til enhver tid gjelder for deres app og salg gjennom denne. Det gjelder for eksempel reglene fastsatt av Apple, Google og Microsoft for utvikling og bruk av bedriftens app. Bedriften kan derfor for eksempel ikke motta betalinger via MobilePay AppSwitch i sin app for ytelser som er beregnet for bruk i appen. Det kan for eksempel være digitale Side 9 av 17 varer som musikktjenester, magasiner eller abonnementer. Dersom bedriften ikke overholder ovenstående, betraktes det som vesentlig mislighold. Bedriften plikter å holde oss skadesløs for ethvert krav vi blir møtt med, samt erstatte ethvert tap vi måtte lide som et resultat av at bedriften ikke overholder ovenstående. C3.3 Priser Gjeldende priser fremkommer i prislisten for MobilePay AppSwitch. Vi kan til enhver tid endre prisene for MobilePay AppSwitch med 30 dagers varsel. For øvrig henviser banken til punkt A5 om priser. C3.4. Krav om tydelig informasjon i bedriftens app Bedriften skal sikre at det klart og tydelig fremgår i bedriftens app(er) at kundene kan betale med MobilePay.

10 Bedriften skal forsikre seg om at MobilePay står skrevet korrekt, og at kun offisielle logoer brukes. Logoer kan lastes ned fra mobilepay.no. Ved oppsigelse eller opphør av avtalen om MobilePay, uansett grunn, skal bedriften fjerne MobilePay-logoer fra bedriftens app. C3.5. Forespørsel om betaling med MobilePay Bedriften må informere kunden om den endelige kjøpesummen før kunden blir bedt om å betale med MobilePay. Kjøpesummen for varen overføres automatisk til MobilePay når bedriftens app switcher til MobilePay. Beløpet bedriften ber kunden om å betale i MobilePay skal ikke overstige kjøpesummen. MobilePay kan ikke brukes til kontantuttak. Hvis bedriften benytter funksjonen reservasjon av beløp, er bedriften forpliktet til å sikre at kunden er gjort oppmerksom på dette, likesom reservasjonen skal opphøre umiddelbart etterpå. C3.6. Kundens betaling Umiddelbart etter at en kunde har godkjent en betaling i MobilePay, vil kunden i sin MobilePay se at det er foretatt et kjøp. Overførselen skjer kun hvis betalingen er godkjent, og MobilePay ikke er sperret. Les mer på mobilepay.no. C3.7. Bekreftelse på overføring til kunden Når kunden har gjennomført en betaling med MobilePay, får kunden en bekreftelse på overføringen i sin MobilePay. Dersom kunden ønsker å finne bekreftelsen på et senere tidspunkt, kan den ses under Aktiviteter i MobilePay. Det er da bare en bekreftelse på overføringen, ikke en kjøpskvittering. Bedriften er selv ansvarlig for å gi kunden en kjøpskvittering. C3.8. Tilbakeføring Bedriften kan tilbakeføre beløpet som kunden har betalt med MobilePay dersom kunden for eksempel angrer sitt kjøp. Funksjonen er tilgjengelig dersom bedriften er integrert med våre MobilePay AppSwitch API er. Bedriften Side 10 av 17 kan maksimalt tilbakeføre beløpet kunden har betalt. Bedriften kan ikke belaste kunden gebyr for tilbakeføringen. C3.9. Informasjon til bedrifter etter betaling Når kunden har gjennomført en betaling med MobilePay foretar vi en overføring eller reservasjon av beløpet. Ved reservasjoner overføres betalingen til bedriftens konto når bedriften hever betalingen med capture-apien. C3.10. Bedriftens navn og logo Ved opprettelse av AppSwitch ID en skal bedriften oppgi sitt firmanavn og logo. Navn og logo vil vises på MobilePay-brukerens kvittering i MobilePay. Vi forbeholder oss retten til å sperre bedriftens tilgang til MobilePay AppSwitch ved misbruk, eller dersom det benyttes logoer vi anser som umoralsk eller uetisk, eller dersom bedriften handler på en måte som kan skade vårt omdømme eller merkevare. C3.11. Innsamlinger

11 MobilePay AppSwitch kan bare brukes til pengeinnsamling av organisasjoner som er godkjent av skatteetaten, som ikke er på Innsamlingskontrollens OBS-liste og er skriftlig forhåndsgodkjent av oss. Ved innsamlinger skal bedriften etterleve de til enhver tid gjeldende regler for bruk av MobilePay logo m.v. som opplyses ved godkjennelse av innsamlingen. C4. Innsigelser mot en betaling Dersom en av bedriftens kunder retter krav mot oss som følge av en klage vedrørende kjøp av varer eller tjenester hos bedriften, vil vi henvise kunden til bedriften. Bedriften plikter å holde oss skadesløs for alle krav som følge av en eventuell innsigelse fra kunden. Dette avsnittet regulerer kundens krav etter finansavtaleloven 54b. C5. Bedriftens sperring av MobilePay AppSwitch Bedriften skal snarest mulig kontakte oss for å sperre bedriftens tilgang til MobilePay AppSwitch dersom bedriften har mistanke om misbruk av bedriftens app, herunder MobilePay AppSwitch. Bedriften må i slike tilfeller ringe oss på tlf (+47) og oppgi sin AppSwitch ID. C6. Misbruk Dersom bedriften får mistanke om eller konstaterer misbruk av MobilePay AppSwitch, skal bedriften umiddelbart gi oss beskjed. Bedriften skal også gi oss alle opplysninger som kan belyse eventuell uautorisert bruk av bedriftens MobilePay AppSwitch. Bedriften har mulighet til å fjerne MobilePay som betalingsløsning i bedriftens app dersom bedriften får mistanke om uhensiktsmessig bruk av appen, i likhet med at vi til enhver tid kan sperre en avtale, dersom det er mistanke om misbruk. C7. Registrering og beskyttelse av opplysninger Når bedriften bruker MobilePay AppSwitch, godtar den at vi registrerer kontonummer for oppsamlingskonto og mottakerkonto som Side 11 av 17 bedriften har tilknyttet MobilePay AppSwitch, samt beløp og dato for transaksjonene. Informasjonen lagres av banken og brukes til bokføring i bedriftens MobilePay AppSwitchløsning og ved korreksjoner av eventuelle feil på et senere tidspunkt. Vi vil kun videreformidle disse opplysningene dersom vi er lovpålagt å oppgi disse, eller ved eventuelle rettstvister vedrørende krav. Med bedriftens samtykke viderformidler vi utvalgt informasjon til finansinstitusjonen hvor bedriften har registrert din mottakerkonto. Vi oppbevarer informasjonen i inneværende år og de påfølgende ti år. C8. Motta betalinger C8.1. Opprettelse av oppsamlingskonto Ved inngåelse av avtalen om mobilepay AppSwitch oppretter vi en konto til bedriften (heretter Oppsamlingskontoen). Oppsamlingskontoen kan kun brukes så lenge bedriften har en avtale om MobilePay AppSwitch.

12 Alle betalinger foretatt med MobilePay blir satt inn på Oppsamlingskontoen og overføres daglig til mottakerkontoen bedriften registrerte ved opprettelsen. En gang i måneden vil beløpet fratrekkes gebyrer. Sammen med overførselen kan bedriften motta en oversikt over betalinger foretatt med MobilePay fra finansinstitusjonen hvor bedriften har registrert sin mottakerkonto. Oppsamlingskontoen opprettes utelukkende til bruk for MobilePay AppSwitch. Man kan ikke: foreta inn- og utbetalinger på kontoen ved kassen til våre filialer foreta inn- og utbetalinger på kontoen via bankens innskuddsautomater/minibanker foreta utenlandske overførsler fra kontoen få utstedt betalingskort og sjekk til kontoen få kreditt tilknyttet kontoen Innestående på kontoen forrentes ikke. C8.2. Lov om betalingstjenester Vi fraviker finansavtaleloven der loven gir mulighet til det. Dette gjelder med mindre annet er avtalt med banken. C8.3. Gjennomførelsestid Den maksimale gjennomføringstidenfor betalinger i Norge i norske kroner er én bankdag. C8.4. Vårt ansvar Vi er erstatningsansvarlige etter reglene i Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester næringsforhold. Finansavtaleloven 40gjelder derfor ikke. Avsnitt D MobilePay Point of Sale Ut over de betingelser som er nevnt i avsnitt A, gjelder følgende betingelser hvis bedriften har løsningen MobilePay Point of Sale (heretter kalt POS). D1. Hva er MobilePay POS? MobilePay POS er en betalingsløsning som gjør det mulig for bedriften å ta i mot MobilePaybetalinger i butikker med en MobilePay-boks Side 12 av 17 eller en terminal som støtter både MobilePay og kort. Disse reglene gjelder uansett hvilken av de to løsningene som benyttes i bedriften med mindre annet er særskilt bestemt. MobilePay POS fungerer ved at kunden åpner MobilePay-appen på sin telefon, og holder telefonen mot MobilePay-boksen/terminalen ved kassen, eller skanner QR-koden. Kunden får oversendt beløpet som skal betales og bekrefter kjøpet ved å godkjenne betalingen i appen. MobilePay POS er kompatibel med ios, Android og Windows. MobilePay POS er kompatibel med ios, Android og Windows. D2. Implementering og aktivering av MobilePay POS D2.1. Forutsetning for bruk av MobilePay POS

13 For å kunne ta i bruk MobilePay POS skal bedriften: ha en avtale med banken om MobilePay POS ha kjøpt det ønskede antall MobilePaybokser/terminaler og ha fått installert løsningen Hvis løsningen skal integres i bedriftens kassesystem skal dette utføres av en kassesystemleverandør som er sertifisert av oss. D2.2. Implementering av MobilePay POS Det er bedriftens ansvar å sikre at MobilePay POS er implementert korrekt i bedriftens kassesystem, og at alle MobilePay bokser/terminaler er korrekt satt opp og tilkoblet. Bedriften er ansvarlig for innkjøp og konfigurering av egne betalingsystemer og MobilePay bokser som er nødvendige for utrulling i bedriften. Bedriften er også ansvarlig for enhver feilrettelse og vedlikehold av egne betalingsystemer og MobilePaybokser/terminaler. D2.3. Aktivering av MobilePay POS Så snart forutsetningene for bruk av MobilePay POS er oppfylt, oppretter vi butikk-id er som bedriften skal benytte for å aktivere MobilePay. Deretter er bedriften klar til å motta betalinger fra sine kunder via MobilePay POS. Bedriften kan benytte MobilePay POS i forskjellige butikker, selvbetjente automater eller andre fysiske utsalgssteder. Bedriften kan slette butikk-id er tilknyttet MobilePay POS ved å kontakte MobilePay Support. Når en butikk-id slettes, vil ikke bedriften lengre kunne motta betalinger fra MobilePay-brukere i butikker hvor denne ID en har vært brukt. D2.4. Tilgang for andre på MobilePay bokser Dette avsnitt gjelder kun dersom din bedrift benytter en MobilePay-boks. Side 13 av 17 Bedriften er ikke berettiget til å selge eller på annen måte råde over MobilePay-boksene uten vårt forutgående samtykke. Bedriften kan gi andre betalingstjenestetilbydere eller tilbydere av andre tjenester tilgang til MobilePay-bokser. Vi vil i så fall være berettiget tilslutningsgebyret som er fastsat i Priser for MobilePay POS. Ved en slik tilslutning skal serienummer på MobilePay-boksen alltid opplyses til oss. Dessuten forutsettes det at det ikke skjer endringer i den tekniske konfigurasjonen for MobilePay. Såfremt betalingstjenestetilbydere eller tilbydere av andre tjenester ønsker å bruke MobilePay-systemer, må betalingstilbyderen ha skriftlig samtykke og avtale med oss. Vi forbeholder seg retten til å kreve betaling for slik avtale. Vi kan ikke gjøres ansvarlig for driftsforstyrrelser, tap eller omkostninger i forbindelse med andre betalingstjenestetilbydere eller tilbydere av andre tjenesters tilslutning til og bruk av MobilePay-boksene.

14 D3. Bruk av MobilePay POS D3.1. Kun til bruk i fysisk handel Bedriften kan kun motta betalinger i MobilePay POS for salg av varer og tjenester i fysisk handel, hvor leveringen av varen/tjenesten skjer i direkte sammeneng med betalingen eller før betalingen. Bedriften kan ikke bruke MobilePay POS til å motta betalinger fra internetthandel eller til å motta betalinger fra abonnementsavtaler. Bedriften kan ikke gi andre adgang til bruk av MobilePay-boksen (PayPad) uten først å ha fått skriftlig samtykke fra oss, da dette krever en avtale mellom oss og tredjeparten. D3.2. Priser Gjeldende priser fremgår av Priser for MobilePay POS. Vi kan til enhver tid endre priser for MobilePay POS med 30 dagers varsel. For øvrig henvises det til punkt A5 om priser. D3.3. Krav om tydelig informasjon i den fysiske butikk Bedriften vil motta klistremerker som kan settes opp for å gjøre kundene oppmerksomme på at de kan betale med MobilePay i butikken. Bedriften kan også få tilgang til grafisk materiale slik at det er mulig å lage egne etiketter/klistremerker. Overholdes ikke vilkårene for bruk av MobilePay-grafikk, kan vi kreve at alle skilter fjernes. Vilkår for bruk av MobilePay-grafikk er å finne online (nettside). Bedriften vil få tilgang til nettsiden ved link når de blir MobilePay POS kunde. Bedriften må enten ved hjelp av klistremerker eller via egen skilting sikre at: det ved inngangen til den fysiske virksomheten tydelig vises at kundene kan betale med MobilePay det tydelig fremgår ved kassen at det er mulig å betale med MobilePay MobilePay-boksen/terminalen har en klar og tydelig plassering ved betalingskassen Ved betaling med MobilePay i automater skal det gå tydelig frem av automaten at det er mulig å betale med MobilePay, enten ved bruk av tilsendte MobilePay klistremerker, eller på automatens display. Ved oppsigelse eller opphør av avtalen om MobilePay POS, uansett årsak, skal bedriften fjerne MobilePay klistremerker og annen skilting. Ubrukte klistremerker skal returneres til oss. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle skader på utstyr eller annet inventar som et resultat av bedriftens bruk av MobilePay POS klistremerker, MobilePay-bokser eller annet materiale tilknyttet MobilePay POS i bedriften. D3.4. Forespørsel om betaling med MobilePay Bedriften må informere kunden om den endelige kjøpesummen før kunden blir bedt om å betale med MobilePay. Forespørrsel med kjøpesummen for produktet blir automatisk sendt til kundens app når butikken sender forespørselen fra POS terminalen til MobilePay. Side 14 av 17

15 Beløpet bedriften ber kunden om å betale i MobilePay skal ikke overstige kjøpesummen. MobilePay kan således ikke brukes til kontantuttak. D3.5. Kundens betaling Umiddelbart etter en kunde har godkjent en betaling i MobilePay, vil kunden se i sin MobilePay at beløpet har blitt betalt. Overførselen skjer kun hvis betalingen autoriseres, og MobilePay ikke er sperret. Les mer på mobilepay.no. D3.6. Bekreftelse på overførsel til kunden Når kunden har gjennomført en betaling med MobilePay, får kunden en bekreftelse på overførselen i sin MobilePay. Dersom kunden ønsker å finne bekreftelsen på et senere tidspunkt, kan den sees under "Aktiviteter" i MobilePay. Dette er kun en bekreftelse på overførselen, ikke en kjøpskvittering. Bedriften er selv ansvarlig for å gi kunden en kjøpskvittering. C3.7. Informasjon til bedriften etter betaling Når kunden har gjennomført en betaling med MobilePay, kan bedriften umiddelbart se overførselen i kassesystemet. Dette er bedriftens forsikring for at MobilePayoverførselen er fullført, og at beløpet vil bli satt inn på bedriftens konto. D3.8. Tilbakeføring Bedriften kan, via betalingssystemet, tilbakeføre beløpet som er betalt av kunden via MobilePay dersom kunden for eksempel angrer kjøpet. Bedriften kan kun tilbakeføre det beløpet kunden har betalt. Bedriften kan ikke belaste kunden gebyr for tilbakeføringen. D3.9. Bedriftens plassering og firmalogo For opprettelse av navn og og butikk-id er skal bedriften ha innsendt sin logo. Logoen vises på MobilePay-brukernes kvittering i MobilePay. Bedriften kan også få registrert sin plassering slik at MobilePay-brukerne hvis de velger å benytte funksjonen kan se bedriftens navn i MobilePay når de befinner seg i nærheten av bedriften. Side 15 av 17 Vi forbeholder oss retten til å sperre bedriftens tilgang til MobilePay POS ved misbruk, hvis det er oppgitt uriktige opplysninger om plassering av salgssted, eller dersom det benyttes logoer vi anser som umoralsk eller uetisk, eller dersom bedriften handler på en måte som kan skade vårt omdømme eller merkevare. D3.10. Automater MobilePay POS kan brukes ved betaling med MobilePay i automater og selvbetjeningsløsninger. Ved forhåndsgodkjenning fra oss kan bedriften motta betaling via en QR-kode på et display i stedet for betaling via MobilePay-boksen. D3.11. Innsamlinger MobilePay POS kan bare brukes til pengeinnsamling av organisasjoner som er godkjent av skatteetaten, som ikke er på Innsamlingskontrollens OBS-liste og er skriftlig forhåndsgodkjent av oss. Ved innsamling må bedriften opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler for bruk

16 av MobilePay logo etc., som opplyses ved godkjenning av innsamlingen. D4. Innsigelse mot en betaling Dersom en av bedriftens kunder retter krav mot oss som følge av en klage vedrørende kjøp av varer eller tjenester hos bedriften, vil vi henvise kunden til bedriften. Bedriften plikter å holde oss skadesløs for alle krav som følge av en eventuell innsigelse fra kunden. Dette avsnittet regulerer kundens krav etter finansavtaleloven 54b. D5. Bedriftens sperring av MobilePay POS Bedriften skal snarest mulig kontakte oss for å sperre bedriftens tilgang til MobilePay POS dersom bedriften har mistanke om misbruk av bedriftens MobilePay POS, herunder også systemer tilknyttet MobilePay POS. Bedriften skal ringe til (+47) og oppgi sitt kundenummer. D6. Misbruk Dersom bedriften får mistanke om eller konstaterer misbruk av MobilePay POS, skal bedriften umiddelbart gi oss beskjed. Bedriften skal også gi oss alle opplysninger som kan belyse eventuell uautorisert bruk av bedriftens MobilePay POS. D7. Registrering og beskyttelse av opplysninger Når bedriften bruker MobilePay, godtar den at vi registrerer navn, adresse og kontonummer for oppsamlingskonto og mottakerkonto som bedriften har tilknyttet MobilePay POS samt beløp og dato for transaksjonene. Når bedriften via MobilePay POS ber om en betaling fra en av sine kunder sendes informasjon om kjøpesummen, bedriftens valgte navn og logo til kunden. Informasjonen lagres av oss og brukes til bokføring, i bedriftens MobilePay POS transaksjonsoversikt, og ved korreksjoner av eventuelle feil på et senere tidspunkt. Vi vil kun videreformidle disse opplysningene hvis vi ved lov er pålagt å oppgi disse, eller ved eventuelle rettstvister vedrørende krav. Vi oppbevarer informasjonen i inneværende år og i de påfølgende ti år. Side 16 av 17 Avsnitt E Lojalitet Lojalitet er en funksjon tilhørende MobilePay Point of Sale. Lojalitet gir bedriftens kunder mulighet til å registrere sine medlemsnummer for et medlemskap i en bedrift i MobilePay. På denne måten videresendes kundens medlemsnummer automatisk til bedriften når kunden betaler med MobilePay uten at kunden behøver å vise sitt medlemskort eller opplyse sitt medlemsnummer. E1. Aktivering av Lojalitet Bedriften må ha MobilePay Point of Sale for å kunne tilby sine kunder å bruke lojalitet. Funksjonen aktiveres ved å rette en henvendelse til MobilePay på tlf E2. Bruk av Lojalitet Når lojalitet er aktivert vil vi forutsatt at bedriftens kunde har tastet inn sitt medlemsnummer automatisk videreformidle medlemsnummeret til kassesystemet. På denne måten behøver ikke kunden å vise sitt medlemskort eller opplyse sitt medlemsnummer til kasseekspeditøren.

17 E3. Registrering av opplysninger Ved videreformidling av et medlemsnummer vil medlemsnummeret bli registrert i våre systemer til bruk for administrasjonen av funksjonen Lojalitet. Informasjonen brukes alene til bruk til administrasjonen av Lojalitet i overensstemmelse med disse vilkårene. E4. Bedriftens ansvar for Lojalitet Når funksjonen er aktivert er bedriften forliktet til å behandle medlemsnummeret, som videreformidles av oss til bedriften, etter de til enhver tids gjeldene regler for behandling av disse. Bedriften må overholde disse reglene og vilkårene. For eksempel så er bedriften forpliktet til å opplyse om vilkårene for medlemsordningen. Vi er ikke en del av avtalen som er inngått mellom kunden og bedriften om medlemsordningen. Hvis vi uansett årsak forpliktes til å utbetale bonus og andre former for medlemsfordeler som er tilbudt bedriftens kunder, eller for øvrigt forpliktes til å handle som om vi er en del av avtalen, skal bedriften holde oss skadeløs og erstatte ethvert tap. E5. Priser Det henvises til punkt A5 om priser. Vi kan endre prisene med 30 dagers varsel. E6. Oppsigelse/bortfall av MobilePay Point of Sale Hvis bedriftens avtale om MobilePay Point of Sale opphører uansett årsak vil tilgangen til Lojalitet også opphøre. For å deaktivere Lojalitet må man rette en henvendelse til MobilePay på telefon Funksjonen kan til enhver tid deaktiveres. Bedriften skal varsle oss så langt frem i tid som mulig om at bedriften ønsker å deaktivere medlemskap. Dette så vi har mulighet til å varsle MobilePay brukerne om bedriftens avslutning av MobilePay medlemskap hvis vi ønsker dette. Vi plikter således ikke å varsle bedriftens medlemmer om at bedriften skal avslutte sin medlemskapsordning. Punkt F4 vil gjelde for krav som har oppstått uansett om avtalen om Lojalitet opphører. E7. Bankens rett ved oppsigelse/sperring Hvis vi sier opp avtalen om bruk av MobilePay Point of Sale vil avtalen om Lojalitet også opphøre. Det samme gjelder hvis vi sperrer adgangen til MobilePay. Hvis vi vurderer at avtalen om Lojalitet misligholdes forbeholder vi oss retten til å sperre/si opp avtalen om MobilePay, jf. Også vilkårene for MobilePay Point of Sale. Det samme gjelder hvis det er nødvendig på grunn av juridiske årsaker. Side 17 av 17

V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T E R F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I A N N E N B A N K

V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T E R F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I A N N E N B A N K V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T E R F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I A N N E N B A N K Gjelder fra 10.08.2017 MobilePay til bedrifter består av ulike betalingsløsninger

Detaljer

Avsnitt A - Fellesvilkår for betalingsløsninger og tjenester.

Avsnitt A - Fellesvilkår for betalingsløsninger og tjenester. V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I D A N S K E B A NK Gjelder fra 10.08.2017 Danske Bank, Org.nr: 977074010 MobilePay Subscriptions

Detaljer

Vilkår for MobilePay til Bedrifter Gjelder fra den

Vilkår for MobilePay til Bedrifter Gjelder fra den Vilkår for MobilePay til Bedrifter Gjelder fra den 01.11.2016 MobilePay by Danske Bank for bedrifter (heretter MobilePay til bedrifter) består av ulike betalingsløsninger som bedriften kan bruke til å

Detaljer

V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T

V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y T I L B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 MobilePay til bedrifter er en betalingsløsning bedriften kan bruke for å motta og forespørre betalinger fra brukere av MobilePay.

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T

V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T V I L K Å R F O R A D M I N I S T R A S J O N S V E R K T Ø Y T I L M O B I L E P A Y F O R B E D R I F T Gjelder fra 08.05.2017 Administrasjonsverktøyet til MobilePay (heretter admin) gir bedriften mulighet

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt.

Tjenester som tilbys av liqvi på liqvis side https://app.liqvi.no, kan benyttes av privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. VILKÅR Tjenesten drives av MK liqvi AS med organisasjonsnummer 914849179 og adresse Storgata 17, 9405 Harstad, Norge. Telefon: 92 66 29 04, e-post: post@liqvi.no liqvi gir bruker tilgang til å lage økonomiske

Detaljer

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward

TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Mai 2014 TellerAvtale Vilkår for Nordic Reward Teller Services Aps - Part of the Teller group Postboks 333 Skøyen, 0213 Oslo Vilkår for Nordic Reward 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN Disse vilkårene samt

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare

Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare Avtale om abonnement/ leie av Keyforce programvare 1. Avtalens omfang Avtalen gir Kunden en tidsbegrenset ikke-eksklusiv rett til å bruke de Programmene, og tilhørende dokumentasjon. Kundens rett til å

Detaljer

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar.

Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. Alminnelige vilkår - Svea DirekteSpar. 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) krever at banken inngår en kontoavtale med sine kunder ved opprettelse

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtalevilkår for behandling av elektroniske korttransaksjoner Del 1. Innledning 1-1. Hva avtalen gjelder

Detaljer

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker?

1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? Gratulerer! Du er nå klar for å komme i gang med mcash KIOSK. Denne produktguiden gir en enkel innføring. 1. Hvordan kommer jeg i gang som mcash-bruker? I denne delen skal vi ta deg gjennom kundereisen

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører:

Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Vilkår og betingelser for bruk av deltager.no for Arrangører: Her finner du vilkår og betingelser for bruk av tjenesten Deltager.no. Aksept av de vilkår og betingelser som foreligger på det gjeldende tidspunkt

Detaljer

DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc

DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc Side 1 DuKan AS: Avtale om standardabonnement for dukapc 1 Generelt om avtalen 1.1 Avtalens parter Disse vilkår er gjeldende som avtale mellom kunden, heretter kalt Kunden, og DuKan AS, Jon Lilletuns vei

Detaljer

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO

STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO STANDARD INFORMASJONSDELINGSAVTALE FOR FINANSPORTALEN.NO Avtale om informasjonsdeling (heretter Avtalen) er inngått mellom: Forbrukerrådet ved finansportalen.no (heretter kalt Lisensgiver) og (heretter

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen

Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Avtale mellom bank og brukersted om behandling av elektroniske korttransaksjoner Del E av kontoavtalen Brukersted: Bank: Denne avtale gjelder: Sett kryss Behandling av transaksjoner med BankAxept-kort

Detaljer

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester

Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester ABONNEMENTSVILKÅR Vilkår for abonnement og bruk av Dagsavisens tjenester Sist oppdatert: 24.oktober 2014 1 INNLEDNING Disse vilkårene regulerer bruk av Dagsavisens tjenester som bruker ConnectID og abonnement

Detaljer

Avtale mellom. FNDR AS, org. nr (Brukersted) org. nr. Om tilgang til digital plattform for markedsføring og salg

Avtale mellom. FNDR AS, org. nr (Brukersted) org. nr. Om tilgang til digital plattform for markedsføring og salg ver 1.5 300717 Avtale mellom FNDR AS, org. nr. 915 727 077 Og (Brukersted) org. nr. Om tilgang til digital plattform for markedsføring og salg 1. AVTALENS OMFANG: FNDR APP EN PLATTFORM FOR MARKEDSFØRING

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta

LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta LISENSAVTALE for programvare fra Stiftelsen Asta Disse lisensvilkårene utgjør Lisensavtalen mellom Stiftelsen Asta (heretter kalt Leverandøren) og kunden som er angitt i Vedlikeholdsavtalen (heretter kalt

Detaljer

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku

GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku GENERELLE BRUKERVILKÅR FOR mypku Disse generelle brukervilkårene ("Vilkår") angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker ("Brukeren") og Nutricia Norge AS org. nr. 880346792, Holbergsgate 21, N-0166

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn

A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn A vtalevilkår for betalingskort (debetkort) til barn Del E av kontoavtalen Side 1 av 3 Oppdatert per 04.02.2014 1. Kort beskrivelse av tjenesten Betalingskortet er et bankutstedt betalingsinstrument (uttaks-

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Vilkår for MobilePay til forbrukere

Vilkår for MobilePay til forbrukere Forbruker Gjelder fra 14.11.2016 Innledning Vilkår for MobilePay til forbrukere MobilePay er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift 1. Innledning DNB Bank ASA tilbyr DNB efaktura Bedrift til juridiske enheter som ønsker å sende eller motta elektronisk faktura, via DNB Connect eller annen filkommunikasjon direkte til Banken eller Nets,

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no

1 Stryn 01.04.16 -Org-nr- 997659953 - kundeservice@backtostart.no 1. Definisjoner, generelt STANDARDVILKÅR FOR KJØP AV LISENS TIL Å TILBY TRENINGSKONSEPTER FRA BACK TO START Gjeldende fra 1. april 2016 1.1 Back to Start har utviklet treningskonseptene BasisBall Raw,

Detaljer

Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS

Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS Medlemsvilkår i Vici treningssenter AS Innholdsfortegnelse 1. PARTER... 1 2. MEDLEMSAVTALEN... 1 3. MEDLEMSKAP I VICI TRENINGSSENTER AS... 1 4. VEDERLAG... 2 5. KOMMUNIKASJON MELLOM PARTENE... 2 6. MEDLEMMETS

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten.

1.2. Vi lagrer ikke personopplysninger på våre servere med mindre det kreves for den pågående driften av denne Tjenesten. Personvernerklæring Dato for siste endring: 14. januar 2017 1. Sammendrag. 1.1. STRATACT driver nettstedet http://stratact.org (kort sagt, Tjenesten). STRATACT er et østerriksk selskap som arbeider under

Detaljer

SPING Brukerstedsavtale

SPING Brukerstedsavtale SPING Brukerstedsavtale Denne avtale er inngått mellom: Lag / organisasjon / navn Bank / navn LAG/ORGANISASJON Lag/organisasjons adresse: Organisasjonsnr: Kontonr: Epostadresse: SPING ADMINISTRATOR Kontaktperson:

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN

SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN SØKNADSSKJEMA TESTSENTER NORSK TEST/BÅTFØRERPRØVEN Gjelder som underlag for behandling av søknad sammen med signert Autorisasjonsavtale. OM ORGANISASJONEN 1. Organisasjonens navn FYLL UT SÅ NØYAKTIG SOM

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Clearingmedlem ( Medlemmet ) KUNDEAVTALE A Integrert Handels- og Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Kontofører Andre handelskontoer kan ikke knyttes til en Integrert Handels- og

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter.

Bedriften skal umiddelbart gi Jula beskjed om endringer i Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente Representanter. Kjøps- og medlemsvilkår JulaPro Generelt Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula ABs (heretter kalt «Jula») lojalitetsklubb JulaPro, bruken av appen Jula Pro («Appen») samt

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Årsavtale for Foreninger

Årsavtale for Foreninger Årsavtale for Foreninger Avtale mellom Gausdal Landhandleri AS(GL) (Leverandør) og Hugulia Velforening (Forening) Navn Gausdal Landhandleri AS Adresse Gausdalsvn. 20, 2626 Lillehammer Org. nr 933 735 842

Detaljer

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt

Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Samarbeidsavtale om finansiering av forbrukerkjøp på kreditt Resurs Banks noteringer Husqvarna Mellom: Firmanavn: Org.nr.: Adresse: Postnr. og sted: Telefon: Telefax: Kontaktperson: E-post: Bankkontonr.:

Detaljer

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv.

Vi viser til deres e-post av 18. september 2012, hvor dere svarer på vårt brev om applikasjonen Nordicbabestv. Utgående - Elektronisk post Til: Max Berg Partners Limited, AG@maxbergpartners.com, Fra: Helge Blyberg Dato: 02.10.2012 Saksnummer: 12/1518-12 Vedrørende urimelig handelspraksis og negativt salg av Nordicbabestv

Detaljer

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter

AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter AVTALE OM BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLD FOR BRUKER AV PaperLess Dokumentsenter 1 BAKGRUNN OG INNGÅELSE AV AVTALEN Denne avtalen om bruksrett og vedlikehold av programvare for brukere ("Avtalen") er inngått

Detaljer

Generelle forretningsvilkår for paysafecard

Generelle forretningsvilkår for paysafecard Generelle forretningsvilkår for paysafecard Versjon: Oktober 2013 1. Generelle bestemmelser 1.1 Les nøye gjennom disse generelle forretningsvilkår, ettersom det er disse vilkårene som gjelder ved bruk

Detaljer

Avtalevilkår for PersonBankID

Avtalevilkår for PersonBankID 1. januar 2013 Avtalevilkår for PersonBankID 1. Kort beskrivelse av tjenesten PersonBankID er ett eller flere elektronisk(e) sertifikat(er) som en sertifikatholder (heretter benevnt Kunden) kan benytte

Detaljer

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More

ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER. For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More C More Entertainment AB, 2012-02-15 ALLMENNE VILKÅR FOR BRUK AV C MORE ENTERTAINMENT AB S WEB-TVTJENESTER 1. Allment For å opprette en brukerkonto og inngå en avtale om kjøp av innhold via C More Entertaiments

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE. Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLING I NORGE Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen HVORFOR ER ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSORGANISASJONER NØDVENDIG? Norges Innsamlingsråds medlemsorganisasjoner

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB)

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) AVTALE om ABONNEMENT MELLOM - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN ) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS 1. INNLEDNING I disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er Totaloversikt AS benevnt som "Totaloversikt". 2. TOTALOVERSIKTS TJENESTER

Detaljer

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 8 Databehandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom AtB AS behandlingsansvarlig

Detaljer

Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA

Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA Disse generelle vilkårene gjelder for medlemskap i SATS ELIXIA fra og med 22.06.2015. 1. Generelt 1.1. Vilkårene utgjør en del av avtalen om medlemskap i SATS

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune

Unntatt offentlighet 23. Kontrakt. mellom. Skedsmo kommune Unntatt offentlighet 23 Kontrakt mellom xx og Skedsmo kommune 01.11.2014-30.10.2017 1 1. Kontraktsdokumentene Med mindre annet er avtalt, består avtalen av følgende dokumenter: a) Avtaledokumentet b) Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA

Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA Generelle vilkår for medlemskap i SATS ELIXIA Disse generelle vilkår ( Vilkårene ) gjelder for medlemskap i SATS ELIXIA fra og med 25.08.2014. 1. Generelt 1.1 Vilkårene utgjør en del av avtalen om medlemskap

Detaljer

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM. (verdipapirforetaket) OG NORGES BANK

AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM. (verdipapirforetaket) OG NORGES BANK AVTALE OM OPPGJØR AV AVREGNINGER FRA VERDIPAPIRSENTRALEN ASA (VPS) MELLOM (verdipapirforetaket) OG NORGES BANK I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. Avtalens omfang og definisjoner Avtalen gjelder etablering og

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1

Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 Generelle regler om behandling av personopplysninger (kundeopplysninger) i SEBs norske virksomheter 1 1. Generelt De enkelte enheter som utgjør SEBs norske virksomheter (SEB) er blant annet gjennom lov

Detaljer

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen)

Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO. Inngått mellom...(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) Avtale om bruk av filmverk i skolene og SFO Inngått mellom..(kommune/fylkeskommune) Org. nr.....(adresse) (heretter benevnt Kommunen) og Org. nr. 891749902 Rådhusgata 20, 0151 Oslo (heretter benevnt MPLC)

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort

Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort Del E (n) av kontoavtalen: Avtalevilkår for betalingskort 1. Kort beskrivelse av korttjenesten... 1 2. Avtaleinngåelse og informasjon... 1 3. Priser og prisinformasjon... 1 4. Utstedelse av betalingskort

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Firmakort i Business Online

Firmakort i Business Online Generelt Kortmodulen i Business Online gir en oversikt over de kortavtaler og firmakort som er utstedt til ansatte i din bedrift. Oversikten inneholder blant annet opplysninger som kortnummer, kortholders

Detaljer

Organisasjonsnummer/registrering: NO976555988MVA Foretaksregisteret

Organisasjonsnummer/registrering: NO976555988MVA Foretaksregisteret GENERELLE VILKÅR 1. Formålet med Bysykkel Skedsmo 1.1. Generell informasjon om bysykkeltjenesten Bysykkel Skedsmo er et samarbeid mellom Skedsmo kommune og JCDecaux Norge AS ("JCDecaux"). Tjenesten innebærer

Detaljer

Telenor Norge AS TILBYDER

Telenor Norge AS TILBYDER : Langtidsutlån av nøkkel Avtale om Langtidsutlån av Nøkkel () mellom Telenor Norge AS og TILBYDER Telenor Norge AS TILBYDER Dato og underskrift Dato og underskrift Eivind Brandser Salgsdirektør NN Tittel

Detaljer

Business Online - Tredjepartsfullmakt

Business Online - Tredjepartsfullmakt Business Online - Tredjepartsfullmakt (bedrift til bedrift) Fullmaktsgiver Firmanavn Bankens eksemplar Side 1 av 3 Fødselsnr./Organisasjonsnr. Adresse, Fullmaktshaver Firmanavn PROCOUNTOR NORGE AS Adresse

Detaljer

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS 2014-09-17 Standardvilkår for Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Gjelder fra 1.1.2015 C:\Users\ilb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HAOJ3EDK\SBS

Detaljer

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted

Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Valget er ditt! Alle dine favoritter på ett sted Det du vil, når du vil! Hos SnapTV er det du som er sjefen. Sett sammen din egen personlige kanalpakke, slik at hele familien kan glede seg over sine favoritter.

Detaljer

EasyParks Personvernerklæring

EasyParks Personvernerklæring EasyParks Personvernerklæring 1 Om EasyParks Personvernerklæring Når du benytter Easy Park AS ("EasyPark") tjenester betror du dine personopplysninger til EasyPark. I denne personvernerklæringen ("EasyParks

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

Bruksavtaler for. AllPro-Faktura. AllPro-Kjørebok

Bruksavtaler for. AllPro-Faktura. AllPro-Kjørebok Bruksavtaler for AllPro-Faktura og AllPro-Kjørebok AllPro-Faktura bruksavtale AllPro-Faktura, heretter kalt programmet, kan kun brukes i henhold til følgende regler og retningslinjer. Dette gjelder også

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer