I N T E R I Ø R. - til g l ed e o g nytte, i hus o g h ytte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N T E R I Ø R. - til g l ed e o g nytte, i hus o g h ytte"

Transkript

1 I N T E R I Ø R - til g l ed e o g nytte, i hus o g h ytte

2 eit interiør som blir skreddarsydd Produkt heilt spesielt for deg Jølster Bygg lagar produkt og løysingar etter individuelle mål. Du kan få innreiingar og møblar som passar nøyaktig til heimen eller fritidsbustaden din.vi hjelper deg gjerne med planlegging og gode råd! Valhall syrebeisa/ lakka. Kjøkkenet på framsida er Stil Kvit sjå meir side 6. Marit Berg Kusslid dagleg leiar Atmosfære viktig i hus og hytte Mange ønskjer å omgje seg med ein atmosfære som har røter i gamle tradisjonar og kulturar. Produkta frå Jølster Bygg er inspirert av dei rike kunst- og handverkstradisjonane i Jølster.Vi har teke med oss snikkartradisjonane over i den profesjonelle handverksproduksjonen. Treet som materiale Produkta våre er produsert i massiv furu. Furu gir eit levande uttrykk med sitt naturlege og vakre mønster av årringar og kvistar. Treet vil endre karakter etter kva for overflatebehandling som blir brukt. Du vel sjølv om du vil ha ubehandla, olja, beisa eller målte overflater. Frå eitt produkt til komplette løysingar Jølster Bygg produserer kjøkken- og baderomsinnreiingar i fleire modellar, inventar som garderobeskap og senger og småmøblar som hemsstigar og vedkassar.vi står som utbyggjar og leverandør av ulike hyttetypar. Hyttene kan leverast frå byggjesett til ferdig møblert. Interiør frå Kitbo og Aubo Jølster Bygg forhandlar danskproduserte kjøkken, bad og garderobar. Eigne katalogar med oversikt over desse produkta har vi i butikken. Valhall raud/grøn 2 3

3 Valhall kjøkken for einkvar smak Valhall takhøg Valhall standard Valhall kjøkken Skrog, hyller, skuffer og skap i Valhall er laga av heiltre furu. Skuffene har fulldemping, og hengslene er sjølvlukkande og med demping. Rette eller boga fyllingar Kjøkkenet til høgre har dører og skuffer med rette fyllingar. Det kan òg leverast med boga fyllingar. Fargeval Overflatebehandling av kjøkkenet er ei smakssak. Lakk, olje eller måling gir ulik romkjensle og stil. Kjøkkenet blir den beste plassen å vere, om du vel ein stil som passar til huset eller hytta.vårt utgangspunkt er fargar med rot i norske bygdetradisjonar. Du kan t.d. velje beis i kraftige fargar, måling der trestrukturen syner igjennom eller måling med ein eller to fargar. Skaphøgd a er 72 cm høge og blir levert i breidder på 30, 40, 50, 60, 80, 90 og 100 cm. Benkane er 60 cm og overskapa er 32 cm djupe. Benkane blir i levert 90 cm høge, høgskap 209 cm, overskap 72 cm og takhøgt overskap 98 cm. Skap og benkar kan leverast med spesialmål etter bestilling. Valhall blå/lysblå. 4 5

4 Stil kjøkken Hedda - perfekt fritid Kjøkken i tida Mange ønskjer at interiøret også skal avspegle den tida ein er i no. Difor har Jølster Bygg utvikla Stil, eit kjøkken som tek opp i seg det nye, med rette linjer og funksjonalistisk form.til dette uttrykket høyrer dei lyse fargane til. Sjå miljøbilde på framsida av katalogen. Enkel stil er som kvitt lys. Det er samansett, men kompleksiteten i det er ikkje openbar ( fritt etter Anatole France). Kvalitet som dei andre kjøkkena frå JB Skrog, hyller, skuffer og skap i Stil er laga av heiltre furu. Skuffene har fulldemping, og hengslene er sjølvlukkande og med demping. Skaphøgd a er 72 cm høge og blir levert i breidder på 30, 40, 50, 60, 80, 90 og 100 cm. Benkane er 60 cm og overskapa er 32 cm djupe. Benkane blir i levert 90 cm høge, høgskap 209 cm, overskap 72 cm og takhøgt overskap 98 cm. Skap og benkar kan leverast med spesialmål etter bestilling. Hedda kjøkken med treet i hovudrolla Kjøkkenet har ein rein, enkel stil, og er produsert i massiv, ubehandla furu. Hedda er produsert etter moderne standard med 90 cm benkehøgd. Med ei totalhøgd på 190 cm er det lett å plassere kjøkkenet der det er låg takhøgd. Skapdørene har slett speilfylling og enkel kantprofil. Kjøkkenet kan leverast for innbygging av kvitevarer. I staden for knottar og handtak er det fresa ut gripetak i dører og skuffer. Benkar og skap blir levert i standard breidder mellom 30 og 60 cm og med 50 cm høge overskap. Benkeseksjonane har to skuffer øvst, eventuelt ei dobbelskuff, og sokkel som kan tilpasse ønska benkehøgd. Hedda bad Interiøret byggjer på same prinsipp som Hedda-kjøkkenet. Legg merke til praktiske skuffer i benken. Du kan velje mellom benkeplate i tre for nedfellingsvask eller heildekkande servant. 6 7

5 Ålkjøkken - enkelt og klassisk Ål standard Eit stilsikkert design Ålkjøkkenet er eit praktisk og stilreint kjøkken. Det vart teikna til Ålhytta av arkitekt Jon Haug for 40 år sidan, og passar i mange ulike miljø. Benken har ei karakteristisk utforming med dør nedst, open hylle i midten og to skuffer øvst. Kjøkkenet kan også leverast med ei dobbelskuffe. Ål kjøkken V-fuge. Ålkjøkkenet har v-fugedører (liggande bord i kvistfri furu. Sjå bilde s. 9), og kan leverast med glasdør. For å framheve den enkle og reine stilen har ikkje dørene og skuffene handtak. I staden er det fresa ut gripetak som gjer dei lette å opne og lukke. Standard seksjonsbreidder er mellom 30 og 100 cm, men skap og benkar kan også lagast etter spesialmål. Kjøkkenet kan leverast for innbygging av kvitevarer. Ålkjøkken og Ålbad blir som standard levert ubehandla, men kan òg leverast olja. Ålbad Badet byggjer på same designidé som kjøkkenet. Modulbreidde på 30 og 60 cm gir enkel tilpassing. Baderomsmøblane blir laga i massiv furu, med v-fugedører. Du kan velje mellom benkeplate i tre for nedfellingsvask eller heildekkande porselensservant. 8 9

6 Arkitektens møblar Mange fargar Blå/lys blå Blå/raud Fargar frå naturen Alle fargane i Jølster Bygg sin fargepalett er henta frå naturen. Bær, blomar og plantar som er typisk for vestlandsnaturen er brukt som inspirasjonskjelde. Ein kan velje andre fargar enn det som er vist her. Måleteknikkar Måleteknikkane våre er utvikla over tid. I behandlinga er det lagt vekt på å framheve mønsterspelet og den naturlege strukturen i treet. Dette gir Raud/grøn Raud/svart liv og variasjon i overflata. Overflata er slitesterk, og er like fin i mange år. Teknikkane som vert brukt er syrebeis, natur, lakk, måling i ein eller to fargar med patinering (aldringsmålt). Ubehandla, olja eller beisa Tidlause møblar Arkitektens møblar er teikna av Jon Haug. Dei blir produserte på Jølster i norsk furu og av dyktige handverkarar, ein uslåeleg kombinasjon. Møblane passar perfekt til arkitektens hyttemiljø.ved å velje stoff og fargar etter ynskje,kan ein Møblane kan leverast ubehandla for grønsåpevask, eller du kan sjølv behandle dei på din måte. Giftfri naturolje tek også vare på ei naturleg overflate. Treet får ein varm farge og framhevar mønsteret i treet. Syrebeis gir ein aldringsglød i treet som held seg stabil i mange år. Benkeplater Eggkvit Syrebeis/lakk setje sitt eige preg på møblane. Dette er møblar som gir bruksglede lenge. Jølster Bygg har benkeplater i heiltre, laminat og stein. Der Kremkvit Beis/lakk Arkitektens bord Arkitektens lenestol Arkitektens garderobehylle Arkitektens skobenk Arkitektens krakk Arkitektens seng Arkitektens hyllekasse er mange flotte alternativ å velje mellom. Sjå også eige produktark. Grå/mørkgrå Blå aldringsmalt 10 11

7 Jølsterbadet - heiltre tvers igjennom Atmosfære i hus og hytter Skrog, hyller, skuffer og skap i Jølsterbadet er laga av heiltre furu. Hengslene er sjølvlukkande og med demping. Badet blir montert på veggen. Blå Beis-lakk Jølsterbadet passar like godt heime som på hytta. Du kan velje mellom benkeplate i tre med nedfelt servant eller heildekkande vask i porselen. For fargar og overflatebehandling, sjå side 11 og 14.. Natur lakk Heiltreet som materiale Heiltre er eit godt materiale til baderomsmøblar. Heiltre har evna til å absorbere fuktigheit utan at møblane endrar form eller blir skada.jølsterbadet er tidlaust i stil og laga for å vare lenge. Møblane blir tilpassa individuelt frå 60 cm og utover, med 30 cm skapbreidder. Jølsterbad Natur lakk Beis/lakk 12 13

8 tekniske teikningar overflater Valhall og Stil kjøkken Ål- og Hedda kjøkken handtak og knottar Ubehandla tre Overflater kan gjerne behandlast med grønsåpe eller andre tresåper. Bruk såpe halvblanda med vatn på nytt treverk, lat det trekkje godt inn og tørk vekk det over- Hjørnebenk m/2 skuffer og dør 100x60 cm skytande. Treet bør få trekkje til seg mest muleg såpe. Vedlikehald og flekkfjerning kan gjerast med såpevatn, skrubb om nødvendig med fint sandpapir. Slip berre på langs av fiberretninga i treet. Sår og hakk vil stort sett rette seg ved bløyting eller vask. Høgskap m/hyller B 60 cm Skuffeseksjon m/3 eller 4 skuffer eller 1 skuff og dør B cm Hjørnebenk 90x90 cm Høgskap m/hyller B cm Innbygging kjøl/frys B 60 cm Olja tre Med olje får treet ein djupare fargetone og kvistar og årringar kjem tydelegare fram. Olinga naturolje er heilt utan giftstoff eller farge. Oljen trekkjer inn utan å tørke m/tett dør B cm Hjørnebenk cm Benk m/2 skuffer og dør B cm m/dør B cm eller legge overflatehinne på treet. Hald overflata ved like ved å stryke på ny olje etter behov. Flekkar kan fjernast med olje på svamp eller sandpapir behandle deretter på nytt med olje. Det er mange ulike oljetypar. Dei fleste er med her- m/glasdør på ei eller begge sider B cm Hjørnebenk cm Benk for kum m/blindfelt og dør B cm m/glasdør B cm dande overflate som kan polerast, og gir forholdsvis god motstandsevne mot flekkar. Lakka tre Lakk gir den glattaste flata og er lettast å halde rein.lakk Vinhylle B cm Skap for innbygging av omn B 60 cm Skap for innbygging av omn m/skuff B 60 cm u/dør B cm blir alltid brukt over måling og som regel over beis. Beisa tre Det kan beisast i forskjellige fargar og nyansar, frå den syrebeisa, som berre er ein svak farge tilsvarande to Endeavslutning overskap B 30 cm Endeavslutning benk B 30 cm Endeavslutning benk B cm Hjørnereol 60x60 cm tre års naturleg mørking, til kraftigare fargar. Beis må etterbehandlast med olje eller lakk. Målt tre Med våre måleteknikkar vil strukturen i treet syne Vitrineskap B cm Benk m/dør B cm Endeavslutning overskap B cm hjørne 60x60 cm gjennom og gi liv til overflata. Uansett farge vil trestrukturen syne igjennom behandlinga

9 Senger til kvile og hygge Frøya, ein serie senger i høg kvalitet Frøya er herskaplege senger i furu, gjenskapt etter gamle tradisjonar og former. Frittståande eller veggfast montering. Vi kan levere ulike løysingar, for å utnytte plassen på soverommet best mogeleg. Mange kombinasjonar Du kan velje mellom mange variantar: Doble-, enkle-, familieeller køyesenger. Sengene kan byggjast med køyeskuffer under. Madrassmål på 75, 90, 120, 150 og 180 x 200 eller 210 cm. Valfri overflatebehandling: Ubehandla, olja, lakka eller malt i ein eller to fargar med patinering. HYLLEKASSE Hyllekassen er eit lite møbel, med mange møbleringsalternativ. På bildet til høgre er kassen brukt som nattbord, men han kan òg monterast som hylleseksjon eller som garderobetilbehør. Breidder frå 30 til 60 cm, høgde 30 cm. NATTBORDHYLLE 16 17

10 ÅLKRAKK Enkel, solid krakk.til bord, i gang, i peiskroken eller på soverommet. Mål: 40 x 40 x 40 cm. Hytte og fritidshus Drøymer du om ein spesiell stad? Jølster Bygg har lang erfaring med hyttebygging på Vestlandet og har eit stort utval i hyttemodellar: Ålhytta, Norøn og den nye JBhytta, som er utvikla spesielt med inspirasjon frå vestnorsk byggjeskikk og vestnorsk klima. Sjå meir i hyttebrosjyrane våre eller på Ein feriestad i den flotten vestlandsnaturen Frå kyst til bre og høgfjell det er store variasjonar på små avstandar. Kysten med båtliv mellom holmar og skjær. Inn i fjordane, opp i dalane, og fjella med sine sommar- og vinteraktivitetar. Vel ditt ferieparadis vi hjelper deg med realiseringa. Garderobe Skap som vert skreddarsydd til plassen Eit garderobeskap som vert integrert i rommet er det vesle ekstra som aukar trivsel. Skap i ulik breidde og høgde, med skyvedører eller slagdører, frittståande eller innebygd. Innreiing med stang, hyller eller korger. Eit møbel eller berre eit skap? Vakre og skreddarsydde skap i heiltre kan inngå som ein del av møblementet. Treverket kan leverast ubehandla eller behandla, på same måte som møblementet til kjøkken og bad. som passar inn Hemsstige ARKITEKTENS VEDKASSE Arkitektens vedkasse er enkel og vakker, produsert i heiltre furu. Gode handtak gjev eit godt bæregrep. Kassen er sett saman med freste tappar. Treet er ubehandla, og med tida vil vedkassen få ein patina som skaper eit lunt inntrykk. Mål: 40 x 50 x 40 cm. Praktisk stige Hemsstigen er funksjonell og stilrein. Uttrekt er han ei fullverdig trapp, men når han ikkje er i bruk, er han som ein del av veggen. Breie, gode trinn gjer det trygt å gå opp og ned. Sjølv om konstruksjonen er lett, står stigen stødig og trygt. Standard mål: Breidde 62 cm, høgd 209,5 cm eller 234 cm. Andre mål på bestilling. Hemsstigen blir levert ubehandla eller olja

11 eko 2008 Jølster Bygg har 40 års erfaring med planlegging og produksjon av hytter og hytteinventar. Vi har 11 tilsette og leverer hytteinventar til andre hyttefabrikkar og til våre lokale kundar. Jølster Bygg har faste leveringar til Austlandet og kan elles levere over heile landet. Fabrikk og utstillingslokale ligg på Vassenden i Jølster kommune i Sogn og Fjordane. Jølster Bygg as Hjelmbrekkevegen Vassenden Tlf.: Faks.: E-post:

INTERIØR. - til glede og nytte i hus og hytte

INTERIØR. - til glede og nytte i hus og hytte INTERIØR - til glede og nytte i hus og hytte eit interiør som Produkt heilt spesielt for deg Som liten produsent kan Jølster Bygg lage produkt og løysingar etter individuelle mål. Du kan få innreiingar

Detaljer

Tema i dag: hus, heim og interiør

Tema i dag: hus, heim og interiør Tema i dag: hus, heim og interiør Før byggjing: Gamlehuset såg slik ut før renoveringa starta. (Foto: privat) Terese og Geir har bygd om gard til hotell No: Slik ser huset ut i dag etter renoveringa. (Foto:

Detaljer

Hamran Kjøkken. Gi mennesker mer enn hva de forventer, og gjør det fordi du liker å gjøre det. Indisk tantra

Hamran Kjøkken. Gi mennesker mer enn hva de forventer, og gjør det fordi du liker å gjøre det. Indisk tantra Hamran Kjøkken Gi mennesker mer enn hva de forventer, og gjør det fordi du liker å gjøre det. Indisk tantra HAMRAN KJØKKEN, HAMRAN SNEKKERVERKSTED AS Art Direction: Kenneth Hansen/Lovechild Scandinavia

Detaljer

Tomannsbustad på Hotelltoppen. i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m.

Tomannsbustad på Hotelltoppen. i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m. Tomannsbustad på Hotelltoppen i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m. Panorama Tomannsbustaden ligg flott plassert med panoramautsikt over heile Førde sentrum, den vakre elva Jølstra og ut over fjorden.

Detaljer

Kvande & Nordvik Møbelfabrikk AS

Kvande & Nordvik Møbelfabrikk AS Kvande & Nordvik Møbelfabrikk AS Odelsgård vinkelsofa Kvande & Nordvik Møbelfabrikk har siden starten for over 30 år siden drevet produksjon av furumøbler. Furu er et ekte norsk, miljøvennlig og fornybart

Detaljer

Vi kaller det kjøkken for alle livets faser.

Vi kaller det kjøkken for alle livets faser. KJØKKEN OG BAD 2008 VI INTRODUSERER TO NYE KJØKKENLINJER Uansett hvor du befinner deg i livet, så har vi kjøkkenet for deg enten du liker det moderne, det klassiske eller det romantiske. Vårt opprinnelige

Detaljer

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7

direkte fra produsent KVANDAL KJØKKEN AS KJØKKEN BAD GARDEROBE Hvit s. 4-7 KVANDAL s. 4-7 Hvit s. 8-13 Bjørk Kvandal Kjøkken AS har produsert kjøkken, bad og garderobe siden 1985. Vår profil setter kundenes ønsker og kvalitetskrav i høysetet. Vi har i takt med markedet en kontinuerlig

Detaljer

vårstølstunet 21 nye fritidsbustader midt i skiparadiset i Myrkdalen

vårstølstunet 21 nye fritidsbustader midt i skiparadiset i Myrkdalen vårstølstunet 21 nye fritidsbustader midt i skiparadiset i Myrkdalen Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway vårstølstunet - side 2 Foto: Per Finne/Visit Voss Bu sentralt i Voss Fjellandsby Vårstølstunet

Detaljer

- kvalitet har mange venner

- kvalitet har mange venner - kvalitet har mange venner Rival vet hvor skapet skal stå Garderobeskap tilpasset skråtak, utvendig eller innvendig hjørneløsning, walk-in garderober, romdelere eller rett og slett et enkelt garderobeskap.

Detaljer

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. Vi kan legge gulvet for deg

ENKLERE Å FÅ DET GJORT. Vi kan legge gulvet for deg ENKLERE Å FÅ DET GJORT Vi kan legge gulvet for deg Generelt om gulv Et gulv er først og fremst et bruksmøbel. Det skal gås og lekes på, brukes og slites, og etter hvert vil det bære preg av å ha ligget

Detaljer

Innhold. Håndtak og knotter 150. Garderober 151 Malt Shaker 152 Bjørk Shaker 153. Kvalitet 154

Innhold. Håndtak og knotter 150. Garderober 151 Malt Shaker 152 Bjørk Shaker 153. Kvalitet 154 KJØKKEN OG BAD 2007 Enkelt & Elegant 5 Valnøtt Horisont 6 Eik Horisont, hvitpigment 8-13 Uni Høyglans, hvit 14-17 Uni Malt, eggehvit 18 Uni Malt, sort metallic 20 Uni Bjørk, klarlakkert 22 Uni Bjørk, beiset

Detaljer

Nyestølen. 24 nye fritidsbustader midt i skiparadiset i Myrkdalen

Nyestølen. 24 nye fritidsbustader midt i skiparadiset i Myrkdalen Nyestølen 24 nye fritidsbustader midt i skiparadiset i Myrkdalen Kyrre Wangen Smith Foto, Silvano Zeiter Bu i sentralt i Myrkdalen Fjellandsby Nyestølen ligg sentralt i Myrkdalen Fjellandsby (tidlegare

Detaljer

www.ringalm.no Interiørpanel tilpasset deg

www.ringalm.no Interiørpanel tilpasset deg www.ringalm.no Interiørpanel tilpasset deg 2 Ditt rom, din farge, din stil... Fra skog til kunde... RingAlm Tre har lang erfaring med produksjon av trelast og trebaserte produkter. Med det beste tømmeret

Detaljer

Tidløs eleganse med PANEL

Tidløs eleganse med PANEL Tidløs eleganse med PANEL 2 EKTE PANEL VOKSER BARE PÅ TRÆR Panel skåret av utvalgte nordiske trær, og sortert etter våre strenge kriterier. Panel er tre tvers igjennom. Et levende produkt med naturens

Detaljer

Bjerks er din totalleverandør av kjøkkenløsninger. Vi planlegger og designer, samt leverer hvitevarer og koordinerer elektrisk og rørarbeid, slik at

Bjerks er din totalleverandør av kjøkkenløsninger. Vi planlegger og designer, samt leverer hvitevarer og koordinerer elektrisk og rørarbeid, slik at Bjerks Trevarefabrikk er en tradisjonsrik, lokal kvalitetsleverandør av kjøkken, baderom og garderobeløsninger. Vi ble etablert i 1957, og fremstår i dag som en moderne familiebedrift tuftet på gode håndverkstradisjoner

Detaljer

INTERIØRPANEL. produsent av innvendig panel, og satser på et bredt sortiment for best mulig å ivareta våre lange tradisjoner med bruk av panel

INTERIØRPANEL. produsent av innvendig panel, og satser på et bredt sortiment for best mulig å ivareta våre lange tradisjoner med bruk av panel Bjertnæs Sag på Jevnaker har i mer enn 60 år produsert trevirke til store deler av landet. I løpet av 90-tallet gikk bedriften over til mer spesialisert produksjon av høvellast, og har de senere år investert

Detaljer

breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk

breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk S breivik sementvarer Forskalingsblokk og nopsastein frå Breivik kalkverk 1 2 Breivik sementvarer Vårt sementvarespekter består av forskalingsblokk (heil, halv- og hjørneblokk), i tillegg til nopsastein.

Detaljer

RETTLEIING VED PLANLEGGING

RETTLEIING VED PLANLEGGING ORGANISERT BEITEBRUK: INVESTERINGSTILTAK I BEITEOMRÅDE RETTLEIING VED PLANLEGGING INNHALD: DEL A: ULIKE TYPAR INVESTERINGSTILTAK I ELLER I TILKNYTING TIL BEITEFELT 1 Sperregjerde 2 Grinder og klyv 3 Ferister

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Om Hamran 2 3. Borgåsen. Bjørk, lakkert 62 65 Kirsebær, beiset 66 67. Hamranfolket 6 9. Hamrankvalitet 10 11.

Innholdsfortegnelse. Om Hamran 2 3. Borgåsen. Bjørk, lakkert 62 65 Kirsebær, beiset 66 67. Hamranfolket 6 9. Hamrankvalitet 10 11. 1 Innholdsfortegnelse Om Hamran 2 3 Hamranfolket 6 9 Hamrankvalitet 10 11 Heiene på Hamran 12-15 Borgåsen Bjørk, lakkert 62 65 Kirsebær, beiset 66 67 Svanåsen Eik, aldringsmalt 68 69 Eik, lakkert 70 71

Detaljer

ØDEGÅRD AS 3570 ÅL - Tlf: 32 08 20 82 www.bunadshandel.no

ØDEGÅRD AS 3570 ÅL - Tlf: 32 08 20 82 www.bunadshandel.no - bunader frå over 50 distrikt i heile Norge - bunader frå over 50 distrikt i heile Norge ØDEGÅRD AS 3570 ÅL - Tlf: 32 08 20 82 www.bunadshandel.no Ødegård AS sin historie Ola Perstølen var født 26.11.1877.

Detaljer

329-005. Heltregulv FURU og EIK

329-005. Heltregulv FURU og EIK 329-005 Heltregulv FURU og EIK Innhold Furugulvet 4 FURU ROMANCE 6 FURU GENUINE 8 FURU BØRSTET GRÅ 10 FURU BØRSTET BRUN 11 FURU UBEHANDLET 12 FURUGULV OVERSIKT 13 Furuparkett 14 Eikegulvet 16 EIK ROMANCE

Detaljer

Øydna like sterk ute som inne

Øydna like sterk ute som inne Øydna like sterk ute som inne Bølgeveggen på konserthuset Kilden i Kristiansand er utført i Øydna panel i eik. -et selskap i Rosfjord-Gruppen 1 Seks grunner til å velge gulv og panel fra Øydna sagbruk

Detaljer

del II... HER OG NO GOD BYGGESKIKK OG VISUELL KVALITET I PLAN- OG BYGGESAKER PÅ SØRE SUNNMØRE

del II... HER OG NO GOD BYGGESKIKK OG VISUELL KVALITET I PLAN- OG BYGGESAKER PÅ SØRE SUNNMØRE del II... HER OG NO GOD BYGGESKIKK OG VISUELL KVALITET I PLAN- OG BYGGESAKER PÅ SØRE SUNNMØRE 4 UTFORDRINGAR I DAG 66 Kva for ansvar tar vi for kvarandre? 67 NOKRE GENERELLE TRENDAR - Det kan synest som

Detaljer

KJØKKEN BAD GARDEROBE

KJØKKEN BAD GARDEROBE KJØKKEN BAD GARDEROBE 2015 1 30 års KJØKKENGARANTI på skuffer, hengsler, fronter og skrog En handel hos nettoline er noe du GARANTERT alltid vil sette pris på Jeg er stolt over å kunne tilby deg alle disse

Detaljer

- et naturlig steg. www.nortrapp.no

- et naturlig steg. www.nortrapp.no - et naturlig steg www.nortrapp.no - et naturlig steg / NOR-TRAPP Meglere, Sprosser & Håndlister Et lite stykke Håndlister NOR-TRAPP ble etabelert i 1946 og er den produsenten i Norge med lengst tradisjon

Detaljer

Lev naturlig med. heltregulv

Lev naturlig med. heltregulv Lev naturlig med heltregulv 2 INNEHOLD FURU 4. Introduksjon 6. Alpine 10. Terre glatt 11. Terre børstet 12. Grigio glatt 13. Grigio børstet 14. Lumiere 18. Noir 20. Natura 22. Ubehandlet 24. Lacca Natura

Detaljer

Nyestølen. 24 nye fritidsbustader midt i skiparadiset i Myrkdalen

Nyestølen. 24 nye fritidsbustader midt i skiparadiset i Myrkdalen Nyestølen 24 nye fritidsbustader midt i skiparadiset i Myrkdalen Smith Foto, Silvano Zeiter Bu sentralt i Myrkdalen Fjellandsby Nyestølen ligg sentralt i Myrkdalen Fjellandsby (tidlegare Voss Fjellandsby).

Detaljer

Et lite stykke. - et naturlig steg / NOR-TRAPP

Et lite stykke. - et naturlig steg / NOR-TRAPP - et naturlig steg Et lite stykke NOR-TRAPP ble etablert i 1946 og er den rendyrkede trappeprodusenten med lengst tradisjoner i Norge. Helt fra oppstarten har familiebedriftens visjon vært industriell

Detaljer

nyhet! hytteinspirasjon tyrilin inspirasjon tyrilin matt beis & tyrilin panelhvit Få fjellets unike lød og farger på hytta tyrilin.

nyhet! hytteinspirasjon tyrilin inspirasjon tyrilin matt beis & tyrilin panelhvit Få fjellets unike lød og farger på hytta tyrilin. inspirasjon hytteinspirasjon Få fjellets unike lød og farger på hytta nyhet! matt beis & panelhvit Eksteriørbeis Interiørbeis Terrassebeis.no Det er rart med det. Det er til fjellet vi søker når vi skal

Detaljer

dbm bad 2013 std modellprogram bad

dbm bad 2013 std modellprogram bad dbm bad 2013 std modellprogram bad Veil utsalgspriser Gjeldende fra 1. juli 2013 www.dbm.no Følg oss på facebooki www.facebook.com/dokkabondemobler Std modellprogram dbm bad 2013 INNHOLD RUSTIKK Rustikk

Detaljer