Menighetsbladet. Kjøkkendugnaden: Da er vi i gang! Side 4-5 LUND. Fra undersått til medborger Side 6-7 Trangt om saligheda Side 8-9 NR.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsbladet. Kjøkkendugnaden: Da er vi i gang! Side 4-5 LUND. Fra undersått til medborger Side 6-7 Trangt om saligheda Side 8-9 NR."

Transkript

1 Menighetsbladet LUND NR. 1, 2014 Kjøkkendugnaden: Da er vi i gang! Side 4-5 Fra undersått til medborger Side 6-7 Trangt om saligheda Side 8-9

2 Lund menighet Salg av salmebøker Marviksveien 5, 4631 Kristiansand Åpningstid: Menighetskontoret Tirsdag - fredag kl Mandag stengt Telefon: Telefaks: Kontaktpersoner Daglig leder Torunn Haugen Jerstad, tlf (privat: ) Diakon Tone Benestad: (privat: ) Sokneprest Helge Smemo: Kantor Johan Varen Ugland: (privat: ) Kapellan Liv Turid Blesvik: (privat: ) Kirketjener Øyvind Lund: (privat: ) Ungdomsmedarbeider Arne Berge: Menighetspedagog Ida Borghild Jørgensen: (privat: ) Menighetsrådsleder Truls Berntsen: , FOTO: C. MACDONALD Da menigheten har fått nye salmebøker, selger vi de gamle til inntekt for nytt kjøkken. Du kan lese mer om kjøkkenprosjektet på side 4. Det er også anledning til å støtte oppussingen økonomisk eller gjennom arbeid uten å kjøpe salmebok, men nå har du altså anledningen til å sikre deg en flott salmebok. Hva med å gjøre som et par som kjøpte 30 stk slik at de kunne invitere til allsang? KIRKENS SERVICETORG I KRISTIANSAND Gyldenløvesgate 9. Tlf Åpningstid: mandag - fredag kl Postboks 417, 4604 Kristiansand Spørsmål om gravferd/dåp/vigsel. 2 /

3 For så høyt har Gud elsket Du inviteres med dette til bibelkurs om Johannes-evangeliet, 4+4 kvelder i Lund kirke, våren og høsten Vårens møter er lagt til 4 torsdager, med film, samtale og kveldsmat. Hva er det med Johannes-evangeliet som gjør at vi fascineres sånn av det? Er det fordi Johannes forteller historien om Jesus på en litt annen måte enn de tre andre evangelistene i Det nye testamentet? Eller har det noe med måten han skriver på? Alle kveldene starter kl , varer til senest og har følgende program: Enkel bevertning Film Samtale rundt bordene om det vi har sett. Her er ikke taleplikt, kun lytteplikt! Undervisning med aktualiseringer fra dagens tekst Jesus står frem som et levende og engasjert menneske som utfordrer dem han møter til å ta stilling for eller i mot. Dette bibelkurset gir deg grundig gjennomgang av Johannesevangeliet over åtte torsdagskvelder dette året. Vi skal bruke en amerikansk filmatisering som følger bibelteksten ordrett. Det hjelper oss til å oppleve mer av hvordan det var å møte Jesus ansikt til ansikt. Filmen er tekstet til norsk og blir vist på storskjerm. UNDERVISERE: Hans Jørgen Wennesland, Hilde M. Nordhagen og Bjarne Nordhagen. Hvem passer kurset for? For voksne i alle aldre For erfarne og uerfarne bibellesere For dem som ønsker å bli kjent med nye For dem som ønsker å finne mer ut av hvordan Bibelen angår livet og ikke bare gir teoretisk kunnskap For dem som ønsker inspirasjon til mer regelmessig bibellesning For dem som synes vi spiser for sjelden sammen og ler for lite Oppstart torsdag kl Det koster 50 kr gangen. For å få størst mulig utbytte av kurset, er det viktig å få med seg alle kveldene. For mer info og påmelding kontakt: eller ring i kontortid til: Lund menighet eller Liv Turid Blesvik lund menighetsblad / 3

4 Kjøkkendugnaden: Da er vi i gang! TEKST OG FOTO: ARNE LUNDE Det ble en frisk start 6. januar da en entusiastisk gjeng gjøv løs på gammel innredning med brekkjern og annet høvelig verktøy med en slik iver at det meste av rivearbeidet var unnagjort på to kvelder. Siden har snekkergjengen inntatt arenaen og er godt i gang med den oppbyggelige delen av arbeidet. Menighetsbladet var innom en kveld i midten av januar og møtte en trofast gjeng slitere som ser optimistisk på fremdriften. - Vi satser på å være ferdig til Vinter-OL, antyder dugnadskoordinator Per Arne Birkeland. - Og om vi ikke klarer det til da, så blir vi kanskje ferdig til VM i fotball.tilføyer han med glimt i øyet. Tiden vil vise uansett blir det en stor dag for menigheten når det etterlengtede kjøkkenet står ferdig i all sin prakt. Pluss en etterlengtet makeup i peisestua og i gangen. To boder er også i ferd med å ta form i tilknytning til den gamle menighetssalen. Mye gjenstår, både med arbeid og med å få inn nok penger. Som tidligere omtalt er prosjektet kostnadsberegnet til Basaren sent i høst gav et kjærkomment tilskudd, og til nå er om lag en kvart million samlet inn. Det er et stykke igjen, så bidrag er varmt velkommen, både av økonomisk art og i form av flittige hender. Tømt for innhold: Kjøkkenet er forvandlet til en byggeplass etter at all gammel innredning er fjernet. Per Arne Birkeland farer over med støvsugeren før alt det nye skal på plass. Ett tonn gips: Fagansvarlig for dugnadsarbeidet, John Trengereid, viser stabelen med gipsplater som snart skal opp i høyden for å bli nytt tak. - Jeg har fått ordnet med en heis slik av vi kan få platene på plass på en smidig måte, forsikrer han. 4 /

5 Kaffen klar: Hammer og sag får hvile en kort stund slik at dugnadsflokken får hentet seg inn etter strevet. Fra venstre: John Trengereid som er fagansvarlig for arbeidet, videre Per Arne Birkeland som er koordinator, Asbjørn Aabel, Bård Kalstad og Per Otto Smithsen. Med liv og lyst: Det sages, hamres, pusses og males på kveldstid de fleste ukedagene. Bård Kalstad betjener benkesaga, mens Asbjørn Aabel er i farta med en ferdig kappet list. Spikret: Per Otto Smithsen har håndlaget i orden med spikerpistolen, her er han i arbeid med den ene boden i menighetssalen. lund menighetsblad / 5

6 Fra undersått til medborger TEKST: C. MACDONALD/PETER TORE GABRIELSEN FOTO: HAUGEINSTITUTTET I anledning Grunnlovsjubileet 2014 setter Haugeinstituttet fokus på Hans Nielsen Hauge, haugebevegelsen og disses betydning for vårt demokrati. 20. mars arrangeres det en konferanse om temaet her i Kristiansand. Peter Tore Gabrielsen Peter Tore Gabrielsen, medarbeider i Haugeinstituttet, skriver: Professor Francis Sejersted uttaler: Effekten av haugebevegelsen var med på å legge grunnlaget for et fungerende demokrati i Norge. I Norge har kristen tro og etikk infiltrert landets lovverk siden kristendommen ble innført ved Olav den hellige. Tros- og bekjennelsespreferanser er forbindelsen mellom politikk og religion i land med statskirke. I tillegg viser historien en rekke eksempler på at vekkelsesbevegelser som stilte krav om personlig kristendom og hellig liv, også førte med seg politiske overtoner og positiv påvirkning på samfunnslivet. Hans Nielsen Hauge og hans sterke innsats for evangeliets sannhet og Åndens virkning på mennesker og samfunn kan være undervurdert som samfunnsbygger. Bøkene hans nådde et opplag på mellom og eksemplarer. Samtidig ble det spredt hundrevis av brev (over 500 er bevart fra hans hånd) som ble skrevet av både Hauge og hans venner. Interessen for det skrevne ord må spesielt blant bøndene ha økt betydelig. Tidsmessig gjelder dette helt fra Hans Nielsen Hauges første bok kom ut i Selv om det ikke var Hauge som lærte det norske folk å lese, bygget han på den lille leseferdigheten som var. Hans største folke-pedagogiske innsats består i at han vekket leselysten i store deler av folket. Han regnet med at når folk fikk bøker som gikk dem til hjertet, så ville de også lære seg å lese dem. Ettersom Hauge var en svært flittig brevskriver, skjerpet dette skrivelysten i venneflokkene, og mange steder ble Hauges brev brukt som underlag for skriveundervisning. De mange sammenstøtene mellom Hans Nielsen Hauge og myndighetene/embetsstanden måtte også tjene til å vekke bøndene. Det styrket selvstendighetsfølelsen deres og fikk dem til å tenke. I tillegg kom all den uretten som så mange ganger ble brukt mot Hauge. Det er derfor ikke bare et tilfelle at de dyktigste blant bøndene i Riksforsamlingen i 1814 hørte til Hauges venner. Slik var det også med de bøndene som møtte på Stortinget de første år etter De fremste av dem var haugianere. Rundt om i landet, i by og bygd, var haugianerne foregangsmenn i næringslivet, som gårdbrukere, håndverkere og forretningsmenn. De utmerket seg ved flid og sparsomhet, ved gudsfrykt og et moralsk ordentlig liv. Da riksdagsmennene på Eidsvoll satt samlet i april og mai 1814, var Hans Nielsen Hauge fremdeles under rettsforfølgelse etter sitt lange fengselsopphold, som med kortere avbrudd hadde vart siden Landets embetsmenn hadde kalt ham «forræder», «forfører», «folkebedrager» og lignende. Hans sak ble først avsluttet på lillejulaften Men da 100-årsjubileet for Eidsvollsverket ble feiret i 1914, ble Hauge hyllet som en av landets store sønner og en av de fremste banebrytere for det unge, frie Norge. I jubileumsverket «Nordmænd i det 19. aarhundre» skrev den kjente politiker og grundtvigianer Viggo Ullmann at haugianerne mer enn noen andre bidro til økningen av landets materielle velstand, og videre: «En helt ny aand, en før ukjent kraft og energi vaagnede i Norge. Før det politiske vendepunkt kom, indtraf 6 /

7 Lund menighet finner du her > den første bondebevægelse (haugianismen), aandelig saavel som materiel, og denne bevægelse danner ligesaa vel et vendepunkt i vår historie som de store begivenheter i 1814.» Den som i dag vil forstå vår politiske historie i det frie Norges demringstid, kommer ikke utenom haugianismen. Men de samtidige øvrigheter og Eneveldets myndigheter forstod ikke stort av vekkelsens kraft. I «Theologisk Maanedsskrivt», København 1805, stillet Elieser Gad og C.F. Teilman spørsmålet om «Hvorledes gaar det til, at en Niels Hauge i en saa opplyst tidsalder kan gjøre saa stærke Fremskridt?» Hauge selv betraktet seg verken som politiker eller samfunnsreformator. Hans aktive periode fant sted under eneveldet, men han hadde her ingen politiske instrumenter å spille på. Det er derfor svært viktig å peke på den sterke bibelske åndsvekkelsen som fulgte i Hauges kjølvann. Biskop Anton Chr. Bang skriver i sin Haugebiografi fra 1874 noen viktige momenter: «Den Haugeske Bevægelse havde i stort mon løst Nationens bundne Aandskræfter. Og i det hele og store taget, gjelder det som en regel, fra hvilken der naturligvis gives mange Undtagelser, men i lang tid etter 1814 var Haugianerne de eneste blant Almuen, som formådde at tage nogen virksom del i det politiske liv.» Lund menighet har sin egen nettside med informasjon. Dessuten har vi opprettet en Facebook-profil, der du kan gå inn og like oss. Her legger vi fortløpende ut informasjon om hendelser og aktiviteter, og vi håper å få innspill og meninger fra Lundskråker både i Kristiansand og ellers i verden. Søk på Lund menighet. Lund-Menighet/ For mer informasjon om Hans Nielsen Hauge og 1814 henviser jeg til Haugekonferansen i 2014 som holdes den 20. mars. Den arrangeres i regi av Haugeinstituttet i Kristiansand, avsluttet Peter Tore Gabrielsen.

8 Trangt om saligheda TEKST OG FOTO: CHERYL MACDONALD Nylig ble det holdt gudstjeneste der årets konfirmanter ble presentert. I tillegg ble 4 barn døpt, Av-og-til-koret sang, det var søndagsskole og generelt trangt om saligheda som en i menigheten sa det. På mange måter var det en helt vanlig gudstjeneste, med salmesang, preken, dåp og bønn. Bare litt ekstra mange til stede, når foreldre og faddere til 26 konfirmanter, dåpsfølge til de fire dåpsbarna Tobias, Tuva, Niya og Olivia, kor og menigheten for øvrig, satt benket i kirken. Ved døpefonten skjer det samme som skjedde i Jeriko. Da Tobias, Tuva, Niya og Olivia ble båret frem til Jesus, sa Jesus til dem: Din tro har frelst deg. Ved døpefonten begynner et nytt liv, et liv sammen med Jesus. Det samme skjedde med dere konfirmanter da dere ble døpt. Jesus bekreftet at troen dere fikk i dåpen, den er sterk nok og god nok til å gjøre dere til kristne. Og når dere skal konfirmeres om noen måneder, får dere en ny bekreftelse av Jesus: Du er god nok, og troen din er god nok. Trangt utenfor kirkerommet når 26 konfirmanter og en rekke barnevogner står på rad og rekke like før gudstjenesten skal starte. Da passet det fint at dagens tekst handlet om Bartimeus, den blinde som i trengsel av folk roper ut etter hjelp fra Jesus. Og til tross for stor folkemengde hørte Jesus han. Dette snakket Liv Turid Blesvik så fint om i sin preken: Bartimeus har bønnen klar. Han vil se! Og han får den barmhjertigheten han etterspør: Plutselig kan han se! Men han får mer. Jesus gir Bartimeus en anerkjennelse, i full offentlighet: Han bekrefter Bartimeus tro, når han sier: Din tro har frelst deg. En tro som besto i å la seg hjelpe frem til Jesus for å be om hjelp. 4 dåpslys ble tent, et for hvert av de fire dåpsbarna; Tobias, Tuva, Niya og Olivia. I kirken har vi i mange år gjort dette med tro så vanskelig. Vi har bevisst eller ubevisst stengt folk ute fordi vi har ment at de ikke har hatt rett tro, stor nok tro, eller sterk nok tro. Eller fordi troen ikke har vist seg i en livsførsel vi mente hørt med. Kanskje har vi vært som de i Jeriko som ville hindre Bartimeus i å møte Jesus. 8 /

9 Hver konfirmant fikk utdelt en bibel som de kan bruke gjennom konfirmasjonstiden. Her er kapellan, Liv Turid Blesvik sammen med et av dåpsbarna etter gudstjenesten. Bartimeus ba om barmhjertighet, det fikk han. Møtet med Jesus endret livet hans. Ikke bare kunne han se, han forlot også Jeriko for å følge Jesus. Å bli møtt med barmhjertighet, med anerkjennelse og verdighet, det er vel sånn vi håper å bli møtt, alle sammen. Og sånn er det Jesus møter oss. Han trykker ingen ned, men løfter oss opp så vi ser vårt eget verd. Bartimeus valgte å følge Jesus. Det valget kan også vi ta, var sluttoppfordringen til Liv Turid Blesvik. Selv om vi har godt besøk i Lund kirke til vanlig, er det ekstra stas når det er trangt om saligheda, og vi har plass til flere. Velkommen til gudstjeneste i Lund kirke enten det er dåp, nattverd eller annet som skjer en søndag formiddag. Derfor ønsker jeg for dere konfirmanter, for dåpsbarna, ja, for oss alle sammen, at vi anerkjenner den troen vi har, om den er aldri så liten, svak og frynsete. For det å tro på Jesus er ikke bare å ha en forsikring for livet etter døden. Troen handler om hvem jeg er, om livet mitt. lund menighetsblad / 9

10 Vakttelefon TRYGGHET, NÆRHET TRYGGHET, NÆRHET OG OMSORG OG OMSORG Vakttelefon FOR ALLE BEHOV FOR ALLE BEHOV hele døgnet HELE DØGNET HELE DØGNET Velkommen Velkommen Vakttelefon til til vår vår 1000m 1000m 2 bokhandel bokhandel hele døgnet B&M Bok&Media Tlf. Bok&Media Markensgt Tlf Chiconett as Henrik Wergelandsgt. 24 Tlf Støtt støtt våre sponsorer! Nye Teglverksvei 23, 4632 Kr.sand Tlf Tlf Mosvold & Co as Din annonse her? SKIPSFART -- EIENDOM INVESTERINGSVIRKSOMHET Hovedkontor: Kirkegt. 1, 1, 4610 Kr.sand Tlf Roar roar Breistøl breistøl Tlf privat Mob Odd odd Fjermedal fjermedal Tlf privat Mob Marviksveien 86 Tlf HVORDAN HAR DU DET egentlig? ET ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER ER SOM VERST Du Du kan også skrive via Vi Vi er er her. Alltid! Tannlegene i Gyldenløvesgate Tannlege Susanne Løvdahl MNTF Gyldenløvesgate 5, 3. etg. Nye pasienter mottas. Ring for timebestilling: tlf Støtt støtt Lund lund menighet med Deres deres firmaannonse! Kr 2.000,- pr. år / Kr 1.000,- pr. halvår Kontakt Lund menighetskontor, tlf / /

11 * Døpte Oliva Bech Stray, Felix Christopher Fornebo, Tuva Marie Frogner, Olivia Velde Tønnessen, Niya Neykov, Tobias Berg-Heimdal. Gudstjenester Døde Gudny Vetrhus, Mari Svennevik, Gyda Elisabeth Kjellevik, Astrid Torhild Marie Bragdø, Gerd Irene Karang, Ottar Arne Henden, Egil Johan Edvardsen, Jan Edvard Thorkildsen, Svein Otto Fredriksen, Bjørn Moe. På kalenderen: Mandager: kl Speideren kl Kvinneforeningene møtes Tirsdager: kl Lund kirkekor Onsdager: kl Formiddagstreff i partallsuker kl Superonsdag med middag kl Småbarnstrall, Kirkespirene, Barnegospel kl Teofilus (20+) 1. ons/mnd Torsdager: kl Trim for kropp og sjel Fredager: kl Bønnering kl Fredags (4.-7. kl.) Lørdager: kl LørdagsKRIK kl sø. i åp.tiden Gudtjeneste ved Helge Smemo. Dåp kl Såmannssøndag Gudstjeneste ved Liv Turid Blesvik. Nattverd Tirsdag kl Gudstjeneste på Valhalla Torsdag kl Gudstjeneste på Bispegra Lørdag kl Fastelavnsfest. En kirke for alle kl Kristi forklarelsesdag Familiegudstjeneste ved Liv Turid Blesvik. Kirkespirene og Skattekista deltar. Karneval for barn Torsdag kl Nattverdgudstjeneste i St. Olavsvei kl Fastelavnssøndag Gudstjeneste ved Liv Turid Blesvik. Nattverd Utgitt av Lund meninghetsråd, Kristiansand Redaktør: Cheryl Macdonald, tlf epost: Redaksjonsmedlemmer: Helge Smemo, Rut Eli Jensen og Arne Lunde Grafisk utforming og trykk: Synkron Media AS Forsidefoto: Arne Lunde Onsdag 5.3. kl Askeonsdagsgudstjeneste ved Liv Turid Blesvik kl sø. i fastetiden Gudstjeneste ved Helge Smemo. Dåp kl sø. i fastetiden Gudstjeneste ved Helge Smemo Nattverd kl Maria budskapsdag Gudstjeneste ved Liv Turid Blesvik. Nattverd. Årmøte etter gudstjenesten kl sø. i fastetiden Familiegudstjeneste ved Helge Smemo. Barnegospel og Skattekista deltar. Dåp Tirsdag kl Gudstjeneste på Valhalla For mer og oppdatert informasjon: Se annonser og Korrektur: Kirsti Ødegaard Annonsekoordinator: Torunn Haugen Jerstad Bankgirokonto: Neste menighetsblad: 3. april Frist for innlevering av stoff: 20. mars lund menighetsblad / 11

12 Retur: Lund menighet Marviksveien Kristiansand Årets konfirmanter Det er flott ungdom vi har som konfirmanter dette året, fortalte ansvarlige for konfirmantopplæringa, ungdomsarbeider Arne Berge og kapellan Liv Turid Blesvik, da de 26 ungdommene ble presentert for menigheten. Les mer på side 8 om gudstjenesten der årets kull av konfirmanter ble presentert.

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3

Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer. www.varteig.menighetsblad.net. Det trengs forsatt kandidater Side 3 Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Det trengs forsatt kandidater Side 3 Les om Vinterweekend Tårnagentene Karneval i kirken Påskens arrangementer Nr. 2-2011 April - mai 2011 39. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

enighetsblad Biskopen på besøk #2/2015, årgang 74 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling

enighetsblad Biskopen på besøk #2/2015, årgang 74 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling Strømsgodset m enighetsblad #2/2015, årgang 74 God SOMMER Biskopen på besøk s3 s. 3 Forelsket i Norge s. 4 Hjerte for Strømsgodset s. 5 Forrykende forestilling Andakt Av Magnus Pettersen Kjellin Lys utenfra

Detaljer

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4

God Jul og Godt Nytt År. Ellingsrud og Furuset. Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester. Basar og julemesse Alle helgens messe. side 2 side 3 side 4 Ellingsrud og Furuset Kirkeblad Nr. 3-2013 årgang 1 God Jul og Godt Nytt År side 2 side 3 side 4 Noe nytt kommer Juleønsker Juletrefester Basar og julemesse Alle helgens messe side 12 Lys Våken side 5

Detaljer

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6

Menighetsbladet. Helgen menighet. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Menighetsbladet Holla Helgen menighet For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Jes 9,6 Nummer 4 - Desember 2012-57. årgang www.hollaoghelgen.no 2 Menighetsbladet

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange

Denne jula blir en helt spesiell jul for mange Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe/Leira og Bratsberg (nr 4 2011) Denne jula blir en helt spesiell jul for mange - sier biskop Tor Singsaas på side 2 Han kom for å vise oss hva kjærlighet

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD NR. 5 2014, ÅRGANG 81 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R Fantastisk Gospelkonsert,

Detaljer

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD SMART- Metodistkirken i Larvik Nr. 4-2014 PRO- GRAM NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO Jonathan Tshimanga er menighetens nye barne og musikkarbeider

Detaljer

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!»

Glemmen. «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» Glemmen Nr 1-2015, 15. årg. Menighetsblad «Men korset er tomt og graven er tom - Jesus stod opp og han lever!» DIREKTE PÅ NRK TV FRA FREDRIKSTEN FESTNING I HALDEN Ungdomskantoriet og Guttekoret i direktesendingen

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert

Hanne og tenorene inviterer til julekonsert NR 4-2014 HØYLAND I HELG OG HVERDAG Hanne og tenorene inviterer til julekonsert Side 7 Fant skatten i Høyland kirke Side 8 Møt vår nye kateket Side 6 Gøy på babysang Side 9 Håpet kom! I juli satt jeg i

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60

www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 www.rade.kirken.no Nr. 2 Mars 2011 Årg. 60 Foto: Harald Mork KARNEVAL I KIRKEN?! I Råde menighet har vi hatt en lang tradisjon for å arrangere karneval i gudstjenesten ved innledningen til fastetiden.

Detaljer

MENIGHETEN GUDS BYGGVERK

MENIGHETEN GUDS BYGGVERK det e l a r t n e C - å hjelpe h l mennesker k till å erfare Guds kjærlighet Centralkirken - metodistkirken ved Fløibanen, Bergen N Nr. 4-5 Mai/Juni 2009 - Årg. 91 Navnet Jesus blekner aldri, Tæres ei

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68

Menighetsblad for Lista, Herad, Farsund og Spind. Nr 1-2009 MENIGHETSBLAD. Nr. 1 2009 årgang 68 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD, FARSUND OG SPIND Nr. 1 2009 årgang 68 2. plass 2008 Julefestene disse flotte jentene var på kan det leses om på sidene 27, 28 og 30. Om deres synder er som purpur, skal

Detaljer

februar 2015 Foto: Harald Flå Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Nr 1 Årgang 89 Rapport fra Paris (s4)

februar 2015 Foto: Harald Flå Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Nr 1 Årgang 89 Rapport fra Paris (s4) februar 2015 Nr 1 Årgang 89 Menighetsblad for Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Rapport fra Paris (s4) Folkehøyskole i Kristiansand (s9) Tur til Sibir (s13) Foto: Harald Flå 2 Pastorens

Detaljer

- Soul Teens - Semesterplaner - Øyvind Aschjem. Langesund Menighetsblad

- Soul Teens - Semesterplaner - Øyvind Aschjem. Langesund Menighetsblad - Soul Teens - Semesterplaner - Øyvind Aschjem Langesund Menighetsblad 1/2015 Ungdom i Kirken Fotomontasje: Lars Året 2014 var et spennende år i Langesund Kirke. Menigheten valgte å ansette en ungdomspastor.

Detaljer