Menighetsbladet. Kjøkkendugnaden: Da er vi i gang! Side 4-5 LUND. Fra undersått til medborger Side 6-7 Trangt om saligheda Side 8-9 NR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Menighetsbladet. Kjøkkendugnaden: Da er vi i gang! Side 4-5 LUND. Fra undersått til medborger Side 6-7 Trangt om saligheda Side 8-9 NR."

Transkript

1 Menighetsbladet LUND NR. 1, 2014 Kjøkkendugnaden: Da er vi i gang! Side 4-5 Fra undersått til medborger Side 6-7 Trangt om saligheda Side 8-9

2 Lund menighet Salg av salmebøker Marviksveien 5, 4631 Kristiansand Åpningstid: Menighetskontoret Tirsdag - fredag kl Mandag stengt Telefon: Telefaks: Kontaktpersoner Daglig leder Torunn Haugen Jerstad, tlf (privat: ) Diakon Tone Benestad: (privat: ) Sokneprest Helge Smemo: Kantor Johan Varen Ugland: (privat: ) Kapellan Liv Turid Blesvik: (privat: ) Kirketjener Øyvind Lund: (privat: ) Ungdomsmedarbeider Arne Berge: Menighetspedagog Ida Borghild Jørgensen: (privat: ) Menighetsrådsleder Truls Berntsen: , FOTO: C. MACDONALD Da menigheten har fått nye salmebøker, selger vi de gamle til inntekt for nytt kjøkken. Du kan lese mer om kjøkkenprosjektet på side 4. Det er også anledning til å støtte oppussingen økonomisk eller gjennom arbeid uten å kjøpe salmebok, men nå har du altså anledningen til å sikre deg en flott salmebok. Hva med å gjøre som et par som kjøpte 30 stk slik at de kunne invitere til allsang? KIRKENS SERVICETORG I KRISTIANSAND Gyldenløvesgate 9. Tlf Åpningstid: mandag - fredag kl Postboks 417, 4604 Kristiansand Spørsmål om gravferd/dåp/vigsel. 2 /

3 For så høyt har Gud elsket Du inviteres med dette til bibelkurs om Johannes-evangeliet, 4+4 kvelder i Lund kirke, våren og høsten Vårens møter er lagt til 4 torsdager, med film, samtale og kveldsmat. Hva er det med Johannes-evangeliet som gjør at vi fascineres sånn av det? Er det fordi Johannes forteller historien om Jesus på en litt annen måte enn de tre andre evangelistene i Det nye testamentet? Eller har det noe med måten han skriver på? Alle kveldene starter kl , varer til senest og har følgende program: Enkel bevertning Film Samtale rundt bordene om det vi har sett. Her er ikke taleplikt, kun lytteplikt! Undervisning med aktualiseringer fra dagens tekst Jesus står frem som et levende og engasjert menneske som utfordrer dem han møter til å ta stilling for eller i mot. Dette bibelkurset gir deg grundig gjennomgang av Johannesevangeliet over åtte torsdagskvelder dette året. Vi skal bruke en amerikansk filmatisering som følger bibelteksten ordrett. Det hjelper oss til å oppleve mer av hvordan det var å møte Jesus ansikt til ansikt. Filmen er tekstet til norsk og blir vist på storskjerm. UNDERVISERE: Hans Jørgen Wennesland, Hilde M. Nordhagen og Bjarne Nordhagen. Hvem passer kurset for? For voksne i alle aldre For erfarne og uerfarne bibellesere For dem som ønsker å bli kjent med nye For dem som ønsker å finne mer ut av hvordan Bibelen angår livet og ikke bare gir teoretisk kunnskap For dem som ønsker inspirasjon til mer regelmessig bibellesning For dem som synes vi spiser for sjelden sammen og ler for lite Oppstart torsdag kl Det koster 50 kr gangen. For å få størst mulig utbytte av kurset, er det viktig å få med seg alle kveldene. For mer info og påmelding kontakt: eller ring i kontortid til: Lund menighet eller Liv Turid Blesvik lund menighetsblad / 3

4 Kjøkkendugnaden: Da er vi i gang! TEKST OG FOTO: ARNE LUNDE Det ble en frisk start 6. januar da en entusiastisk gjeng gjøv løs på gammel innredning med brekkjern og annet høvelig verktøy med en slik iver at det meste av rivearbeidet var unnagjort på to kvelder. Siden har snekkergjengen inntatt arenaen og er godt i gang med den oppbyggelige delen av arbeidet. Menighetsbladet var innom en kveld i midten av januar og møtte en trofast gjeng slitere som ser optimistisk på fremdriften. - Vi satser på å være ferdig til Vinter-OL, antyder dugnadskoordinator Per Arne Birkeland. - Og om vi ikke klarer det til da, så blir vi kanskje ferdig til VM i fotball.tilføyer han med glimt i øyet. Tiden vil vise uansett blir det en stor dag for menigheten når det etterlengtede kjøkkenet står ferdig i all sin prakt. Pluss en etterlengtet makeup i peisestua og i gangen. To boder er også i ferd med å ta form i tilknytning til den gamle menighetssalen. Mye gjenstår, både med arbeid og med å få inn nok penger. Som tidligere omtalt er prosjektet kostnadsberegnet til Basaren sent i høst gav et kjærkomment tilskudd, og til nå er om lag en kvart million samlet inn. Det er et stykke igjen, så bidrag er varmt velkommen, både av økonomisk art og i form av flittige hender. Tømt for innhold: Kjøkkenet er forvandlet til en byggeplass etter at all gammel innredning er fjernet. Per Arne Birkeland farer over med støvsugeren før alt det nye skal på plass. Ett tonn gips: Fagansvarlig for dugnadsarbeidet, John Trengereid, viser stabelen med gipsplater som snart skal opp i høyden for å bli nytt tak. - Jeg har fått ordnet med en heis slik av vi kan få platene på plass på en smidig måte, forsikrer han. 4 /

5 Kaffen klar: Hammer og sag får hvile en kort stund slik at dugnadsflokken får hentet seg inn etter strevet. Fra venstre: John Trengereid som er fagansvarlig for arbeidet, videre Per Arne Birkeland som er koordinator, Asbjørn Aabel, Bård Kalstad og Per Otto Smithsen. Med liv og lyst: Det sages, hamres, pusses og males på kveldstid de fleste ukedagene. Bård Kalstad betjener benkesaga, mens Asbjørn Aabel er i farta med en ferdig kappet list. Spikret: Per Otto Smithsen har håndlaget i orden med spikerpistolen, her er han i arbeid med den ene boden i menighetssalen. lund menighetsblad / 5

6 Fra undersått til medborger TEKST: C. MACDONALD/PETER TORE GABRIELSEN FOTO: HAUGEINSTITUTTET I anledning Grunnlovsjubileet 2014 setter Haugeinstituttet fokus på Hans Nielsen Hauge, haugebevegelsen og disses betydning for vårt demokrati. 20. mars arrangeres det en konferanse om temaet her i Kristiansand. Peter Tore Gabrielsen Peter Tore Gabrielsen, medarbeider i Haugeinstituttet, skriver: Professor Francis Sejersted uttaler: Effekten av haugebevegelsen var med på å legge grunnlaget for et fungerende demokrati i Norge. I Norge har kristen tro og etikk infiltrert landets lovverk siden kristendommen ble innført ved Olav den hellige. Tros- og bekjennelsespreferanser er forbindelsen mellom politikk og religion i land med statskirke. I tillegg viser historien en rekke eksempler på at vekkelsesbevegelser som stilte krav om personlig kristendom og hellig liv, også førte med seg politiske overtoner og positiv påvirkning på samfunnslivet. Hans Nielsen Hauge og hans sterke innsats for evangeliets sannhet og Åndens virkning på mennesker og samfunn kan være undervurdert som samfunnsbygger. Bøkene hans nådde et opplag på mellom og eksemplarer. Samtidig ble det spredt hundrevis av brev (over 500 er bevart fra hans hånd) som ble skrevet av både Hauge og hans venner. Interessen for det skrevne ord må spesielt blant bøndene ha økt betydelig. Tidsmessig gjelder dette helt fra Hans Nielsen Hauges første bok kom ut i Selv om det ikke var Hauge som lærte det norske folk å lese, bygget han på den lille leseferdigheten som var. Hans største folke-pedagogiske innsats består i at han vekket leselysten i store deler av folket. Han regnet med at når folk fikk bøker som gikk dem til hjertet, så ville de også lære seg å lese dem. Ettersom Hauge var en svært flittig brevskriver, skjerpet dette skrivelysten i venneflokkene, og mange steder ble Hauges brev brukt som underlag for skriveundervisning. De mange sammenstøtene mellom Hans Nielsen Hauge og myndighetene/embetsstanden måtte også tjene til å vekke bøndene. Det styrket selvstendighetsfølelsen deres og fikk dem til å tenke. I tillegg kom all den uretten som så mange ganger ble brukt mot Hauge. Det er derfor ikke bare et tilfelle at de dyktigste blant bøndene i Riksforsamlingen i 1814 hørte til Hauges venner. Slik var det også med de bøndene som møtte på Stortinget de første år etter De fremste av dem var haugianere. Rundt om i landet, i by og bygd, var haugianerne foregangsmenn i næringslivet, som gårdbrukere, håndverkere og forretningsmenn. De utmerket seg ved flid og sparsomhet, ved gudsfrykt og et moralsk ordentlig liv. Da riksdagsmennene på Eidsvoll satt samlet i april og mai 1814, var Hans Nielsen Hauge fremdeles under rettsforfølgelse etter sitt lange fengselsopphold, som med kortere avbrudd hadde vart siden Landets embetsmenn hadde kalt ham «forræder», «forfører», «folkebedrager» og lignende. Hans sak ble først avsluttet på lillejulaften Men da 100-årsjubileet for Eidsvollsverket ble feiret i 1914, ble Hauge hyllet som en av landets store sønner og en av de fremste banebrytere for det unge, frie Norge. I jubileumsverket «Nordmænd i det 19. aarhundre» skrev den kjente politiker og grundtvigianer Viggo Ullmann at haugianerne mer enn noen andre bidro til økningen av landets materielle velstand, og videre: «En helt ny aand, en før ukjent kraft og energi vaagnede i Norge. Før det politiske vendepunkt kom, indtraf 6 /

7 Lund menighet finner du her > den første bondebevægelse (haugianismen), aandelig saavel som materiel, og denne bevægelse danner ligesaa vel et vendepunkt i vår historie som de store begivenheter i 1814.» Den som i dag vil forstå vår politiske historie i det frie Norges demringstid, kommer ikke utenom haugianismen. Men de samtidige øvrigheter og Eneveldets myndigheter forstod ikke stort av vekkelsens kraft. I «Theologisk Maanedsskrivt», København 1805, stillet Elieser Gad og C.F. Teilman spørsmålet om «Hvorledes gaar det til, at en Niels Hauge i en saa opplyst tidsalder kan gjøre saa stærke Fremskridt?» Hauge selv betraktet seg verken som politiker eller samfunnsreformator. Hans aktive periode fant sted under eneveldet, men han hadde her ingen politiske instrumenter å spille på. Det er derfor svært viktig å peke på den sterke bibelske åndsvekkelsen som fulgte i Hauges kjølvann. Biskop Anton Chr. Bang skriver i sin Haugebiografi fra 1874 noen viktige momenter: «Den Haugeske Bevægelse havde i stort mon løst Nationens bundne Aandskræfter. Og i det hele og store taget, gjelder det som en regel, fra hvilken der naturligvis gives mange Undtagelser, men i lang tid etter 1814 var Haugianerne de eneste blant Almuen, som formådde at tage nogen virksom del i det politiske liv.» Lund menighet har sin egen nettside med informasjon. Dessuten har vi opprettet en Facebook-profil, der du kan gå inn og like oss. Her legger vi fortløpende ut informasjon om hendelser og aktiviteter, og vi håper å få innspill og meninger fra Lundskråker både i Kristiansand og ellers i verden. Søk på Lund menighet. Lund-Menighet/ For mer informasjon om Hans Nielsen Hauge og 1814 henviser jeg til Haugekonferansen i 2014 som holdes den 20. mars. Den arrangeres i regi av Haugeinstituttet i Kristiansand, avsluttet Peter Tore Gabrielsen.

8 Trangt om saligheda TEKST OG FOTO: CHERYL MACDONALD Nylig ble det holdt gudstjeneste der årets konfirmanter ble presentert. I tillegg ble 4 barn døpt, Av-og-til-koret sang, det var søndagsskole og generelt trangt om saligheda som en i menigheten sa det. På mange måter var det en helt vanlig gudstjeneste, med salmesang, preken, dåp og bønn. Bare litt ekstra mange til stede, når foreldre og faddere til 26 konfirmanter, dåpsfølge til de fire dåpsbarna Tobias, Tuva, Niya og Olivia, kor og menigheten for øvrig, satt benket i kirken. Ved døpefonten skjer det samme som skjedde i Jeriko. Da Tobias, Tuva, Niya og Olivia ble båret frem til Jesus, sa Jesus til dem: Din tro har frelst deg. Ved døpefonten begynner et nytt liv, et liv sammen med Jesus. Det samme skjedde med dere konfirmanter da dere ble døpt. Jesus bekreftet at troen dere fikk i dåpen, den er sterk nok og god nok til å gjøre dere til kristne. Og når dere skal konfirmeres om noen måneder, får dere en ny bekreftelse av Jesus: Du er god nok, og troen din er god nok. Trangt utenfor kirkerommet når 26 konfirmanter og en rekke barnevogner står på rad og rekke like før gudstjenesten skal starte. Da passet det fint at dagens tekst handlet om Bartimeus, den blinde som i trengsel av folk roper ut etter hjelp fra Jesus. Og til tross for stor folkemengde hørte Jesus han. Dette snakket Liv Turid Blesvik så fint om i sin preken: Bartimeus har bønnen klar. Han vil se! Og han får den barmhjertigheten han etterspør: Plutselig kan han se! Men han får mer. Jesus gir Bartimeus en anerkjennelse, i full offentlighet: Han bekrefter Bartimeus tro, når han sier: Din tro har frelst deg. En tro som besto i å la seg hjelpe frem til Jesus for å be om hjelp. 4 dåpslys ble tent, et for hvert av de fire dåpsbarna; Tobias, Tuva, Niya og Olivia. I kirken har vi i mange år gjort dette med tro så vanskelig. Vi har bevisst eller ubevisst stengt folk ute fordi vi har ment at de ikke har hatt rett tro, stor nok tro, eller sterk nok tro. Eller fordi troen ikke har vist seg i en livsførsel vi mente hørt med. Kanskje har vi vært som de i Jeriko som ville hindre Bartimeus i å møte Jesus. 8 /

9 Hver konfirmant fikk utdelt en bibel som de kan bruke gjennom konfirmasjonstiden. Her er kapellan, Liv Turid Blesvik sammen med et av dåpsbarna etter gudstjenesten. Bartimeus ba om barmhjertighet, det fikk han. Møtet med Jesus endret livet hans. Ikke bare kunne han se, han forlot også Jeriko for å følge Jesus. Å bli møtt med barmhjertighet, med anerkjennelse og verdighet, det er vel sånn vi håper å bli møtt, alle sammen. Og sånn er det Jesus møter oss. Han trykker ingen ned, men løfter oss opp så vi ser vårt eget verd. Bartimeus valgte å følge Jesus. Det valget kan også vi ta, var sluttoppfordringen til Liv Turid Blesvik. Selv om vi har godt besøk i Lund kirke til vanlig, er det ekstra stas når det er trangt om saligheda, og vi har plass til flere. Velkommen til gudstjeneste i Lund kirke enten det er dåp, nattverd eller annet som skjer en søndag formiddag. Derfor ønsker jeg for dere konfirmanter, for dåpsbarna, ja, for oss alle sammen, at vi anerkjenner den troen vi har, om den er aldri så liten, svak og frynsete. For det å tro på Jesus er ikke bare å ha en forsikring for livet etter døden. Troen handler om hvem jeg er, om livet mitt. lund menighetsblad / 9

10 Vakttelefon TRYGGHET, NÆRHET TRYGGHET, NÆRHET OG OMSORG OG OMSORG Vakttelefon FOR ALLE BEHOV FOR ALLE BEHOV hele døgnet HELE DØGNET HELE DØGNET Velkommen Velkommen Vakttelefon til til vår vår 1000m 1000m 2 bokhandel bokhandel hele døgnet B&M Bok&Media Tlf. Bok&Media Markensgt Tlf Chiconett as Henrik Wergelandsgt. 24 Tlf Støtt støtt våre sponsorer! Nye Teglverksvei 23, 4632 Kr.sand Tlf Tlf Mosvold & Co as Din annonse her? SKIPSFART -- EIENDOM INVESTERINGSVIRKSOMHET Hovedkontor: Kirkegt. 1, 1, 4610 Kr.sand Tlf Roar roar Breistøl breistøl Tlf privat Mob Odd odd Fjermedal fjermedal Tlf privat Mob Marviksveien 86 Tlf HVORDAN HAR DU DET egentlig? ET ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER ER SOM VERST Du Du kan også skrive via Vi Vi er er her. Alltid! Tannlegene i Gyldenløvesgate Tannlege Susanne Løvdahl MNTF Gyldenløvesgate 5, 3. etg. Nye pasienter mottas. Ring for timebestilling: tlf Støtt støtt Lund lund menighet med Deres deres firmaannonse! Kr 2.000,- pr. år / Kr 1.000,- pr. halvår Kontakt Lund menighetskontor, tlf / /

11 * Døpte Oliva Bech Stray, Felix Christopher Fornebo, Tuva Marie Frogner, Olivia Velde Tønnessen, Niya Neykov, Tobias Berg-Heimdal. Gudstjenester Døde Gudny Vetrhus, Mari Svennevik, Gyda Elisabeth Kjellevik, Astrid Torhild Marie Bragdø, Gerd Irene Karang, Ottar Arne Henden, Egil Johan Edvardsen, Jan Edvard Thorkildsen, Svein Otto Fredriksen, Bjørn Moe. På kalenderen: Mandager: kl Speideren kl Kvinneforeningene møtes Tirsdager: kl Lund kirkekor Onsdager: kl Formiddagstreff i partallsuker kl Superonsdag med middag kl Småbarnstrall, Kirkespirene, Barnegospel kl Teofilus (20+) 1. ons/mnd Torsdager: kl Trim for kropp og sjel Fredager: kl Bønnering kl Fredags (4.-7. kl.) Lørdager: kl LørdagsKRIK kl sø. i åp.tiden Gudtjeneste ved Helge Smemo. Dåp kl Såmannssøndag Gudstjeneste ved Liv Turid Blesvik. Nattverd Tirsdag kl Gudstjeneste på Valhalla Torsdag kl Gudstjeneste på Bispegra Lørdag kl Fastelavnsfest. En kirke for alle kl Kristi forklarelsesdag Familiegudstjeneste ved Liv Turid Blesvik. Kirkespirene og Skattekista deltar. Karneval for barn Torsdag kl Nattverdgudstjeneste i St. Olavsvei kl Fastelavnssøndag Gudstjeneste ved Liv Turid Blesvik. Nattverd Utgitt av Lund meninghetsråd, Kristiansand Redaktør: Cheryl Macdonald, tlf epost: Redaksjonsmedlemmer: Helge Smemo, Rut Eli Jensen og Arne Lunde Grafisk utforming og trykk: Synkron Media AS Forsidefoto: Arne Lunde Onsdag 5.3. kl Askeonsdagsgudstjeneste ved Liv Turid Blesvik kl sø. i fastetiden Gudstjeneste ved Helge Smemo. Dåp kl sø. i fastetiden Gudstjeneste ved Helge Smemo Nattverd kl Maria budskapsdag Gudstjeneste ved Liv Turid Blesvik. Nattverd. Årmøte etter gudstjenesten kl sø. i fastetiden Familiegudstjeneste ved Helge Smemo. Barnegospel og Skattekista deltar. Dåp Tirsdag kl Gudstjeneste på Valhalla For mer og oppdatert informasjon: Se annonser og Korrektur: Kirsti Ødegaard Annonsekoordinator: Torunn Haugen Jerstad Bankgirokonto: Neste menighetsblad: 3. april Frist for innlevering av stoff: 20. mars lund menighetsblad / 11

12 Retur: Lund menighet Marviksveien Kristiansand Årets konfirmanter Det er flott ungdom vi har som konfirmanter dette året, fortalte ansvarlige for konfirmantopplæringa, ungdomsarbeider Arne Berge og kapellan Liv Turid Blesvik, da de 26 ungdommene ble presentert for menigheten. Les mer på side 8 om gudstjenesten der årets kull av konfirmanter ble presentert.

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430

Mennesker med utv.hemming: Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900 Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430 MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c Postadresse: Pb 1230, 5542 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@ Kateket: Eli Kolstad

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34:

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Preken 28. februar 2016 3. S i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10 Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16 Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken Når dere faster Matt 6,16 9. 12. januar 2017 INFORMASJON TIL FASTEUKEN I INRI- KIRKEN 09.-12. JANUAR 2017 Vi har bestemt at vi skal begynne neste år/semester

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

KONF Foreldremøte ØRK

KONF Foreldremøte ØRK KONF. 2016 Foreldremøte 27.10.2015 ØRK To menigheter To sokneprester To kirker Én kapellan Én kateket 100 konfirmanter Den norske kirke i Rælingen I gamle dager var det slik at konfirmanten bekreftet sin

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015!

Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Velkommen som konfirmant i Grødem menighet 2014/2015! Grødem menighet ønsker å invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg. Vi tilbyr et år med mange spennende opplevelser og håper at du vil være

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Brevik menighet Bli med som Tårnagent i Brevik kirke for å løse oppdrag og mysterier! DEN NORSKE KIRKE Brevik menighet Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på symboljakt I kirka? Lurer

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2013 Våren 2014 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro. Guds løfter

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13.

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13. Preken 24. mars 2016 Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen.

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Preken 24. april 2016 5. S i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Det står skrevet i

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Gudstjenester i Norheim kirke:

Gudstjenester i Norheim kirke: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Fagplan RLE i 3. trinn

Fagplan RLE i 3. trinn FILOSOFI OG ETIKK Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og bruk av internett Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi

Detaljer

Konfirmantåret 2016/2017

Konfirmantåret 2016/2017 Konfirmantåret 2016/2017 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke 2 Konfirmant 2010 Foto: Jonathan Lakmal Grell Til deg som fyller 14 i år Du står nå overfor valget om du vil

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2017 2017 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer