Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE"

Transkript

1 HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: Telefax: E-post: Side 1

2 Kjære Hof-sokninger Gled dere - det er vår! Den lyse tiden ligger foran oss og nytt liv spirer og gror og alt er reint og pent. I skrivende stund ligger snøen og kuldegradene er mange hver natt. Men lyset og sola er der så det er bare og glede seg til grønne bakker. Politiske saker: Det er vel 3 saker som har engasjert folk i Hof denne vinteren. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre anlegg vil få betydning for mange husstander i Hof. Alle hustander som ikke er tilkoblet offentlig kloakknett, må etter hvert rense sin egen kloakk (minirenseanlegg). Dette vil bli en stor kostnad for den enkelte husstand og vi må derfor vedta en framdriftsplan som er gjennomførbar. Enkelte mener at disse husstandene har spart penger i mange år, for kloakkavgiften til kommunen har vært billigere. Dette betyr jo ikke at alle folk har midler til eget renseanlegg. Vi må derfor gi folk rimelig tid til gjennomføringen. En annen sak som engasjerer mange av våre innbyggere er bårerom på Veset. Saken ble behandlet i utvalgene i mars, men ble sendt tilbake til administrasjon for å se om de kunne løse lagerproblemet på en annen måte. Det er mange pårørende som har gitt gaver til formålet. Den tredje saken som engasjerer mange er omdisponering av midler fra prosjektet mekkeverksted til folkehelse. Saken skal diskuteres på en dialogkonferanse først i mai. Regnskapet for Hof Kommune i 2012 viser et underskudd på vel 2. mill kr. Det bekrefter at våre kutt i siste budsjett var nødvendig. Siden dette er siste utgave av Hof-Nytt før sommeren benytter jeg anledningen til å ønske alle en riktig god sommer Ragnar Lindås ordfører Side 2

3 Åpningstider i sommer Sommerstenging ved herredshuset På grunn av ferieavvikling, vil Hof herredshus holde stengt for besøkende i uke 29 og 30 ( juli). Telefonhenvendelser vil fremdeles være mulig. Sentralbordnummer er Forøvrig er åpningstidene i tidsrommet 16. mai 2012 tom. 5. september 2012 kl mandag til fredag. Teknisk sektor har lukket sakebehandlingstid fra kl til tirsdag til fredag. Kommunale barnehager Siste dag i barnehagen før ferie er fredag 28. juni Sommeråpen barnehage i Hof barnehage: uke 27 og 28. Oppstart for barnehageåret 2013 / 2014: mandag 29. juli 2013 Planleggingsdager i august: 15. og 16. Skolefritidsordningen Sfo holder stengt i ukene Oppstart tirsdag Skolen Siste skoledag før ferien er Oppstart etter ferien er Biblioteket Holder sommerstengt i tidsrommet fom , uke 27 - tom , uke 32. Velkommen til nye og tidligere brukere etter ferien, fom tirsdag Side 3

4 Velkommen til verdens aktivitetsdag for eldre i Hof kommune fredag 10. mai kl på Veset bo og aktivitetsenter Tema for årets dag er 30 minutter på din måte i form av fysisk aktivitet. Det blir servering underholdning - konkurranser og sosialt samvær. Vi hjelper til med å hente og bringe de som har lyst til å komme, ring sjåfør Egil på tlf , rullestol ingen hindring. Husk å kle deg etter været da første del av dagen foregår ute i nærområdet. Arr: eldrerådet og pensjonistforeningene Ryddeaksjon klassene ved Hof skole Før 17.mai gjennomføres rydding av kommunale veier og plasser i Hof kommune. Hof kommune er fordelt på 18 forskjellige roder og 6.klassene ved Hof skole plukker søppel slik at vi får en fin og ryddig kommune til 17. mai. Vi oppfordrer alle innbyggerne til å hjelpe oss med å holde kommunen vår ryddig og fri for søppel. Takk til Hof skole og elevene i 6.klasse for god hjelp til å få en ren og fin kommune til 17.mai. Side 4

5 Trær til besvær I boligfeltene ligger en del friområder som er tenkt å fungere som grønne lunger, buffersone mot området rundt eller skjerm mot innsyn mellom boligene. For noen friområder finnes godkjent reguleringsplan med bestemmelser for hvordan skjøtsel skal foregå. Andre friområder kan være uregulerte, men eies som regel av kommunen. Mange opplever at trær i friområdene blir så store at de skygger for utsikten eller er til sjenanse på annen måte. De som ønsker å få hogd trær i friområder må kontakte kommunen ved driftsleder Harald Tunstrøm, slik at hogsten kan utføres på forsvarlig måte. Noen steder er all hogst forbudt. Gamle muntlige avtaler om hogst har ingen gyldighet. Hogging av trær på naboers eiendom må avklares med den respektive nabo. For ordens skyld er det naboloven som normalt regulerer forholdet til trær. Kommunen tar kun beslutninger i forbindelse med trær på egen eiendom og friområder. Avfall i friområdene Tømming av søppel og hageavfall i friområdene er forbudt. Generelt er det forbudt å fylle igjen grøfter og fylle over kummer. Der dette skjer kan det oppstå store skader i perioder med mye nedbør. Side 5

6 Opptak og oppsigelse i kulturskolen Elektronisk søknadsskjema for kulturskolesøknad Nord-Jarlsberg kulturskole har hovedopptak med søknadsfrist 1.juni Kulturskolen har elektronisk skjema før søkning om plass i kulturskolen. Informasjon og oversikt finner du på kommunens hjemmeside under kultur og fritid/kulturskolen. Her finner du også link til elektronisk søknadsskjema. Hvis du er elev i kulturskolen og vurderer permisjon eller oppsigelseskal dette gjøres skriftlig til innen 1. juni. Sommer i Hof - og andre tilbud til barn og unge Det blir også i år arrangert «Sommer i Hof» - ferietilbud fra kultursektoren i samarbeid med SFO, for barn og ungdom i Hof. Brosjyre blir delt ut på skolen, og lagt ut på kommunens hjemmeside før skoleferien. Lignende tilbud har vi hatt i dette skoleåret i høst- og vinterferien, med stor suksess! Derfor fortsetter dette i kommende skoleår også. Vi vil også videreføre trimtilbud for ungdom, som er gitt i samarbeid med Hof treningssenter. I tillegg jobbes det med å ferdigstille musikkbingen, slik at vi gir lokaler til de som ønsker spille i band. Vi vil også fortsette med å arrangere aktivitetskvelder/ helger som diskotek, LAN, nattvolleyball osv. Etablering av nytt treffsted i kultursektorens lokaler jobbes det også med. Vi håper å komme med tilbud fra skolestart til høsten. Vi trenger flere frivillig voksne hjelpere for å få mest mulig ut av pengene vi har til barn og ungdom! Ta gjerne kontakt med / hvis du kan avse litt tid! Side 6

7 Byggesak til Holmestrand f.o.m. 15. april 2013 Kommune- og bystyrene i Hof og Holmestrand kommuner vedtok høsten 2012 en vertskommuneavtale der Holmestrand kommune er vertskommune innenfor byggesak. Oppstart er satt til Fra denne datoen skal alle henvendelser vedr. byggesak rettes til Holmestrand kommune. I Holmestrand er det telefon- og besøkstid mellom kl og alle hverdager. Det anbefales å avtale tid med saksbehandler. Tlf.: Besøksadresse: Rådhusgaten 11, 3080 Holmestrand Postadresse: Postboks 312, 3081 Holmestrand E-post: STIFTELSEN EIDSFOS HOVEDGÅRD SØKER VENNER For å holde det vakre anlegget på Eidsfos Hovedgård i forsvarlig hevd, søker stiftelsen Eidsfos Hovedgård frivillige som kan tenke seg å bidra med luking, raking, klipping av busker, rydding og annet forefallende arbeid i sommerhalvåret. Interesserte med tid, arbeidslyst og sans for historiske verdier bes henvende seg til styreleder Hanne Schwartz, epost telefon Vi kan tilby et godt samarbeidsforhold og varierte oppgaver! Med vennlig hilsen styret i SEH. Side 7

8 Reguleringsplaner under arbeid Gang- og sykkelvei Haslestad- Rønnebergveien Planen vedtatt. En klage, ble ikke tatt til følge. Engrønningen - boliger Prinsippsak om adkomst behandlet juni Nytt planforslag til 1.gangsbehandling er snart klart. Veset (vei og nytt boligområde) Trafikktelling er gjennomført i Thorshaugveien, Thorshaugbakken og Grønsetlia. Veiutredning er under arbeid. Kaarby 4 - boliger NVE har innsigelse. Kommunen jobber med nytt planforslag. Ny 1.gangsbehandling er aktuelt. Gang- og sykkelvei Eidsfos kirke- Virefabrikken Reguleringsplanen må endres for å få gang- og sykkelveien på utsiden av Synken. Rest av hageanlegg fra hovedgården er funnet nær Synken. Prestegårdshagen - boliger Prestegårdshagen AS ønsker å utvikle området. Nytt forslag til endring av reguleringsplanen snart ferdig. Steinset - boliger Mindre reguleringsendring under arbeid, hovedsaklig for utbedring av veinettet. Har avventet på grunn av mye snø. Boligbygging er i gang på området. Side 8

9 Miljøtipset- bærekraftig mat Globalt sett står matproduksjon for en større andel av klimagassutslippene enn hele transportsektoren. Hva vi velger å spise og hvor mye av maten som havner i søpla gjør en stor forskjell. Spis lavt og sunt: Å spise lavt i næringskjeden er både sunt og miljøvennlig. Spis opp: Statistisk blir 1/3 av maten kastet. Bedre planlegging og lagring hjelper. Spis økologisk: Økologisk mat produseres uten kunst gjødsel og sprøytemidler. Se etter Ø-merkede varer i butikken. Spis rettferdig: Fairtrade er et internasjonalt merke for rettferdig handel mellom små produsenter i U-land og forbrukere i vestlige land. Spis sesongens mat: Slik begrenser vi energikrevende dyrking (i drivhus), kjøling og oppbevaring av maten, og lang transport av ferskvarer. Spis miljøvennlig kjøtt og fisk: Vilt, rein, villsau og høne er eksempler på kjøtt vi bør spise mer av. Torsk fra Barentshavet, makrell, sei og sild er gode miljøvalg. Spis mat fra naturen og hagen: Kortreist, billig, giftfri og smaker ekstra godt! Kilde: søk på bærekraftig mat. Side 9

10 Forebyggende brannvernarbeid i Hof kommune 2013/14 Kongsberg brann og redning er brannvesen for de 3 kommunene Kongsberg, Hof og Lardal. Hof og Lardal kjøper alt brannforebyggende arbeid fra Kongsberg, inkludert feiing og boligtilsyn. I løpet av 2013 skal Kongsberg brann og redning utføre følgende brannforebyggende arbeid i Hof kommune: * Utføre tilsyn i 18 særskilte brannobjekter. Dette er bygninger som bl.a skoler, barnehager, fengsel, kirker og institusjoner. * Utføre 320 boligtilsyn. Feiertjenesten kontrollerer skorstein og ildsteder, samt røykvarsler, slukkeutstyr og rømningsveier i boliger. * Det skal ikke feies noen skorsteiner i år, da alle registrerte skorsteiner ble feid i Det feies annethvert år. * Hyttekampanjen utføres rett før påske. Hytte-folket oppsøkes i hytteområder, på vei til hytteområder, på butikker etc og får utdelt en brannvern - gave fra brannvesenet (i år en pakke med batteri, brannverninfo og kortstokk). * Besøke alle 6.klasser på barneskolen. Alle elevene får teoretisk undervisning, se på utstyret på en brannbil samt praktisk slukking. * Brannvern i landbruket er et prosjekt vi har startet i Kongsberg ved å oppsøke driftsbygninger i samarbeid med Arbeidstilsynet og Mattilsynet. Prosjektet videreføres i Hof og Lardal, muligens utsatt til 2014 pga kapasitetsbegrensning. * Samarbeid med pleie- og omsorg, brannvernopplæring av de ansatte for å få gjennomført enkel brannkontroll hjemme hos de eldre. Prosjektet godt i gang i Kongs berg, videreføres i Hof og Lardal, muligens utsatt til 2014 pga kapasitetsbegrensning. Side 10

11 * Alle 5-åringer i barnehager inviteres til brannstasjonen på Kongsberg, egen invitasjon sendes ut. * Besøke alle 4.klasser når desember nærmer seg, teoretisk brannvernundervisning og utdeling av brannvesenets julekalender. * Aksjon boligbrann gjennomføres i begynnelsen av desember, ved at brannvesenet besøker boliger med fokus på brannsikkerhet i jula. Ellers holder vi kurs og brannøvelser for mange bedrifter, og foredrag for frivillige organisasjoner etter forespørsler. Vi saksbehandler brannrelaterte saker som kjøp / salg av fyrverkeri, lagring av eksplosiver, tilsyn med gassanlegg etc. Vi får også mange henvendelser fra kommunenes innbyggere som har spørsmål bl.a angående bråtebrenning og annet brannforebyggende regelverk. Påminnelse til alle: Det er forbudt å gjøre opp ild i og i nærheten skog og utmark fra 15. april til 15. september. Skogbrann meldes på nødnummer 110. Et i utgangspunktet lite bål kan føre til skogbrann og få store konsekvenser. Dersom man ønsker å brenne bråte etc utenom denne perioden, melder man det inn til alarmsentralen i Drammen på tlf: Side 11

12 Voff-nytt til alle bikkjer i Hof Velkommen til å ta med eieren din på tur i Hof! Det er herlig å nyte fjell, skog og vann sammen med din tobente venn! Men han må ikke glemme å være i bånd. Og alt er tillatt: lange og korte, røde og gule, lenker og rullebånd, til og med fleksi-bånd er ok i Hofs skoger!! Men det holder ikke at "eieren min er verdens snilleste..", han må være i bånd! Det slår hundelovens 6 fast, ".slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo..". Hof kommune har ingen egne forskrifter for hund eller eiere for den saks skyld, men loven fastsetter båndtvang perioden 1.april til 20.august. - og til eieren; husk pose - og plukk opp etter hunden din... God tur! Trafikksikkerhetsplan for Hof kommune - Høring Hof kommune gjennomfører frem til innspillshøring om ny trafikksikkerhetsplan for perioden , for hele kommunen. Kommunen oppfordrer alle til å komme med innspill som gjelder utrygge punkter eller strekninger, hvilke trafikkprosjekter Hof- samfunnet trenger, tiltak som kan minske bilbruken m.m. Invitasjonsbrev finnes på kommunens nettside under Nyheter. Høringsinnspill sendes til evt. Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 Hof innen Side 12

13 Prosjektleder for Eikeren vannområde I mars startet Lise Irene Karlsen i en 50 % engasjement som prosjektleder for Eikeren vannområde. Prosjektet avsluttes sommeren Prosjektlederen skal jobbe med oppgaver etter vannforskriften. Eikeren vannområde tar med hele nedbørsområdet til Eikeren og omfatter derfor deler av Holmestrand samt hele Hof og Øvre Eiker kommuner. Enkelt sagt fra Hillestad til Hokksund. Oppgavene hennes blir bl.a. å ; avklare hvordan vannkvaliteten er i hvert enkelt vann/elv jobbe med de viktigste spørsmålene rundt vann forvaltning i vannområdet utarbeide en tilstandsanalyse lage et overvåkingsprogram Karlsen er utdannet naturforvalter fra Universitet for miljø- og biovitenskap. Ved siden av å være prosjektleder jobber hun også med vannforvaltning for konsulentselskapet Rambøll. Karlsen er 35 år og bosatt i Hokksund med mann og to barn. Hun får kontor i sidebygningen til Herredshuset, og har også kontor på rådhuset i Øvre Eiker. Gro Nordanger og er nyansatt som avdelingssykepleier ved Veset bo- og aktivitetssenter i 100 % stilling. Opprinnelig er hun fra Oslo, men har nå bodd lenge i Holmestrand. Der har hun jobbet i hjemmesykepleien i flere år. Gro har i tillegg til å være sykepleier, en master i helsefremmende arbeid. Hun er opptatt av at befolkningen skal få de helsetjenestene de har behov for av helsepersonell som yter god kvalitet. Det er derfor viktig at de ansette trives på arbeidsplassen sin og er stolte av yrket sitt. Gro gleder seg til å bli bedre kjent med Hof kommune. Side 13

14 Torsdagskonsert med utdeling av Inger Johanne Nordbys musikkpris. Torsdagskonsertene i Hof hadde konsert 11. april i Eidsfoss kirke med lokale aktører.det var godlåter fra Hof Hornmusikk under ledelse av Reinulf Kjeldsberg som framførte et variert program. I tillegg var det elever fra Nord-Jarlsberg kulturskole som spilte; Fredrik Haraldsen på gitar,andre Arnesen på orgel, Amalie Solberg på piano, Signe Marie Røed og Mette Nygaard på althorn. Dette ga en verdig ramme for overrekkelsen av Inger-Johanne Nordbys musikkpris. Inger Johanne Nordbys musikkpris deles ut på Torsdagskonsertene og musikkprisen tildeles musikkelev i Nord-Jarlsberg kulturskole som har adresse i Hof. Juryen består av musikklærere og rektor ved Nord- Jarlsberg kulturskole. Prisen tildeles elev som som arbeider målrettet og har vist stor fremgang. Prisvinner 2013 er Andre Arnesen. Tidligere vinnere av prisen er; Amalie Solberg, piano, Ida Øverland Eriksen, sang og Kristine Ødegård, gitar. Side 14

15 Boligtilskudd for 2013 Hof kommune vil etter søknad formidle boligtilskudd fra Husbanken for Boligtilskudd til tilpasning. Boligtilskuddet er behovsprøvd og kan gis eldre, funksjonshemmede og andre med særlig sosialt behov. Boligtilskudd er midler som kommunen søker Husbanken om og videreformidler tilkommunens innbyggere. Rammene for tilskudd er begrenset og behovsprøvd. Vedlagt alle søknader må det følge kostnadsoverslag og finansieringsplan over de tilpasninger/endringer som ønskes for boligen. Oppgave over husstandens månedlige inntekter og utgifter, samt ligningsattest må følge søknaden. Nærmere opplysninger om tilskuddsordningen fås ved henvendelse til kontaktperson Hege Skalstad Olssen, tlf Søknad sendes Hof kommune, Hofslundvn.5, 3090 Hof innen 25.juni DRILLINSTRUKTØR SØKES Hof skolekorps står uten drillinstruktør fra høsten 2013 Har du drillerfaring,lyst,og litt tid til overs til å instruere en fin jentegjeng på 10 drillere så ta kontakt med Kirsti Solberg på tlf for mer info. Vi prøver å få til øvelse på tirsdager fra kl fra høsten av. Side 15

16 Kjenner du denne planta? Den heter kjempespringfrø Impatiens glandulifera. Den er faktisk i slekt med den velkjente potteplanta Flittig Lise. Den er pen, ikke sant? Dessverre er denne vakre arten blitt et stort biologisk problem der den finnes. Den er blant en av de verste problemartene vi har i norsk flora og er ført opp på ei liste som har fått populærnavnet Norsk svarteliste, ei liste over innførte plantearter som Direktoratet for naturfovaltning mener vi bør få bort. Denne planta er en såkalt invasiv art eller om du vil, en invaderende art. Der den får fotfeste, utkonkurrerer den snart ganske effektivt vår naturlige flora. Ganske snart dominerer den store områder, særlig langs bekkeløp og i fuktige områder. Ved Lierelva i Lier kommune er den nå enerådende i breie belter langs elvebredden, og her drives det en intens og kostbar utryddelseskampanje for å begrense skadene. Tilsvarende kan en se hvordan arten nå dominerer breie områder langs elva forbi Ramnes kirke i Re kommune. Kjempespringfrø har også fått godt fotfeste noen steder i Hof kommune, og kommunen har nå fått midler til en kampanje for å få bukt med denne problemplanta i kommunen vår. I samarbeid med noen grunneiere og landbruksavdelingen i Hof kommune, har Framtiden i våre hender i Hof tatt på seg oppgaven med å kartlegge forekomstene hos oss og på grunnlag av denne kunnskapen begrense utbredelsen så mye som mulig med en mest mulig effektiv utryddelse av arten. Vi trenger hjelp til kartlegginga av kjempespringfrø i Hof. Den er kjent i større forekomster ved Kleppan og utover flere steder mot Vassås. Dersom du kjenner til voksesteder for kjempespringfrø, vil vi gjerne at du hjelper oss. Ta kontakt med Landbrukskontoret v/rune Nordeide eller med Roger Halvorsen Side 16

17 Stortings- og sametingsvalget 2013 Mandag den 9. september 2013 er det Stortings- og Sametingsvalg. Nærmere informasjon vedr. valget finnes på Internett under og vedr. sametingsvalget under Informasjon om valget på andre språk finnes på Internett: / brosjyre. Informasjon vil også bli lagt ut på Hof kommunes hjemmeside: Spørsmål vedrørende valget kan rettes til Hof kommune, tlf Valgstyrets leder er Svein Pedersen. Stemmerett og manntall 1. Stemmerett Ved Stortingsvalg har følgende personer stemmerett jfr. valgloven 2-1: Norske statsborgere som Vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven 53 og som Er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Side 17

18 2. Er du innført i manntallet? Alle som skal stemme må være innført i manntallet. Du står i manntallet i den kommunen hvor du var oppført i folkeregisteret som bosatt 30. juni Dersom du har flyttet, er det den datoen folkeregisteret mottar melding om flyttingen som er avgjørende for hvilken kommune du er bosatt i, ikke den faktiske flyttedatoen. Dersom du bor i utlandet, men har vært oppført i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge. Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Hvis du er i utlandet på valgdagen, må du forhåndsstemme. For å ha stemmerett ved sametingsvalget må begjæring om innføring i valgmanntallet ha blitt mottatt av Sametinget senest den Manntallet vil bli lagt ut til offentlig ettersyn fra månedsskiftet juli/august og frem til valgdagen på disse stedene: Meny Hof Eidsfos Landhandleri AS Joker Sundbyfoss AS Hof Herredshus Side 18

19 Hvor kan du stemme? 1. På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført, det vil si i den kommunen du var oppført i Folkeregisteret som bosatt pr Skal du forhåndsstemme, kan du gjøre det i en hvilken som helst kommune i landet i perioden ved ordinært forhåndsstemmemottak. For personer som ikke har anledning til å forhåndsstemme i nevnte periode og heller ikke til å avgi stemme på valgdagen den 9.9., vil det kunne være mulig å avgi tidlig -stemmei tidsrommet Hvis du står i manntallet i en annen kommune enn den kommunen du forhåndsstemmer i, vil stemmegivningen din bli sendt til den kommunen der du er manntallsført. Legitimasjon En velger som er ukjent for stemmemottaker vil bli bedt om å vise legitimasjon. Husk derfor å ta med legitimasjon når du skal stemme enten på forhånd eller på valgdagen!!! Gyldig legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Bestemmelsen er meget viktig og innebærer at velger, som er ukjent for stemmemottaker og ikke har med legitimasjon, ikke får stemme. Det er derfor viktig at velgere som ikke har legitimasjon, skaffer seg dette. Forhåndsstemmegivning Velger er manntallsført i en annen kommune Dersom stemmegivningen skal sendes til en annen kommune, er du som velger selv ansvarlig for å forhåndsstemme i god tid slik at stemmegivningen kommer frem innen valgdagen den 9. september 2013 til mottakskommunen. Dersom du forhåndsstemmer utenfor det fylket du tilhører ved stortingsvalget, vil du få utlevert en stemmeseddel, som er påført alle registrerte politiske partier, men ingen kandidatnavn. Du merker da av for det partiet du ønsker å stemme på. Forhåndsstemmen er endelig Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen dersom du har avgitt forhåndsstemme i forskriftsmessig stand. Side 19

20 Når og hvor foregår forhåndsstemmegivningen?: Tidlig-forhåndsstemmegivning: Ved valget i 2009 kom det en ny bestemmelse som betyr utvidet tidsrom for forhåndsstemme-givning: Dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli til og med 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Fra vil forhåndsstemmegivning som tidligstemming kunne skje i Hof Herredshus, resepsjonen. Fra vil forhåndsstemmegivning kunne skje ved NAV-kontoret i Hof, da resepsjonen ved Hof Herredshus vil være stengt i dette tidsrommet. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon! Ordinær forhåndsstemegivning: Forhåndsstemmegivning kan skje i perioden fra 10. august til og med fredag 6. september I Hof vil ordinær forhåndsstemmegivning foregå på følgende steder til følgende tider: Hof Herredshus, i resepsjonen i kontortiden: Tidspunkt: Mandag fredag t.o.m : kl Fredag den : kl Tirsdag den 3.9 utvidet åpningstid kl Hof Fengsel: Tidspunkt: fra kl Hof Bo- og Aktivitetssenter: Tidspunkt: fra kl Side 20

21 Ambulerende stemmemottak: Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i din kommune om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg. Velgere må fremme sin søknad innen tirsdag den Stemmegivning til sametingsvalget 39a i forskrift til Sameloven har en bestemmelse om at stemmegivningen må foregå som forhåndsstemmegivning i alle kommuner, som har færre enn 30 registrerte samer i samemanntallet. Hof kommune faller inn under denne bestemmelsen. Stemmesedlene til sametingsvalget er blå. Valgkort Alle velgere vil få tilsendt valgkort pr. post. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er altså denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med. Det går derfor raskere for deg å stemme dersom du har med deg valgkortet. Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon. Side 21

22 Stemmegivning på valgdagen Valgdagen er den 9. september På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Fra og med kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 er det kun 1 valgkrets i Hof kommune. Stemmestedet er lagt til Hofhallen ved Hof skole. Åpningstid for stemmegivning i Hofhallen på valgdagen: kl Trenger du veiledning eller hjelp i valglokalet, kan du henvende deg til en av valg-medarbeiderne. Du kan i tillegg til valgmedarbeider velge en annen til å hjelpe deg. Dersom du har vanskeligheter med å komme inn i valglokalet, kan du avgi stemme utenfor valglokalet. To valgmedarbeidere kommer i så fall ut, gir nødvendig hjelp og tar i mot stemmen din i en egen valgurne. Slik stemmer du i valglokalet på valgdagen Som ved de siste valgene skal det ikke brukes stemmeseddelkonvolutt ved stemmegivningen på valgdagen. I stedet skal stemmeseddelen brettes og stemples før den legges i valgurnen. Det er viktig at velgeren bretter stemmeseddelen før han/hun går ut av stemmeavlukket. Stemmesedlene til Stortingsvalget er hvite. Som det fremgår under eget avsnitt under Forhåndsstemmegivning, må stemmegivning til sametingsvalget foregå ved forhåndsstemmegivning. Side 22

23 Slik foregår stemmegivningen: 1. Gå til stemmeavlukket og velg stemmeseddelen til det partiet du ønsker å stemme på. 2. Gjør endringer på stemmesedlene hvis du ønsker det. (Se neste avsnitt: Hvordan endre på stemmeseddelen?) 3. Brett sammen stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut. Brettingen skjer altså motsatt vei av slik den er brettet og ligger utlagt i stemmeavlukket. Ved denne fremgangsmåten kan ingen se hva du har stemt. 4. Gå til valgfunksjonæren, som skal stemple stemmeseddelen. NB! Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent! 5. Legg selv den stemplede stemmeseddelen i valgurnen. Hvordan endre på stemmeseddelen? Stemmeseddelen avgjør hvilket parti du stemmer på. Hvis du vil være med på å påvirke hvem av kandidatene som skal bli valgt inn for partiet, må du endre på stemmeseddelen. Veiledning for hvordan du gjør endringer står på stemmesedlene. Ved Stortingsvalget kan du: o stryke kandidater på stemmeseddelen. o endre på rekkefølgen kandidatene er satt opp på stemmeseddelen. Du må endre stemmeseddelen som forklart ovenfor. Endringene gjøres ved å gå frem som angitt på stemmeseddelen. Andre måter å rette på vil ikke telle med i valgoppgjøret. Bruk svart penn. Side 23

24 Oversikt over hvilke politiske partier som har levert listeforslag i Vestfold fylke: 1. Miljøpartiet De Grønne 2. Senterpartiet 3. Demokratene i Norge 4. Kristent samlingsparti 5. Arbeiderpartiet 6. Høyre 7. Rødt 8. Piratpartiet 9. Sosialistisk Venstreparti 10. Kristelig Folkeparti 11. Venstre 12. Fremskrittspartiet 13. Kystpartiet 14. Pensjonistpartiet 15. De Kristne Vestfold Fylkesvalgstyre vil behandle sak om godkjenning av de innleverte listeforslagene i sitt møte den Informasjon fra Vestfold Fylkeskommune vedrørende valget finnes på Valg til menighetsrådet Det avholdes valg for menighetsrådet i Hof, Eidsfoss og Vassås sokn i Valget avholdes mandag 9.september i foajeen i Hofhallen. Valget gjennomføres altså samtidig og på samme sted som Stortingsvalget. I 2013 skal 5 medlemmer og 5 varamedlemmer velges til menighetsrådet Side 24

25 Villblomstenes dag søndag 16. juni, kl Vi møtes på Eidsfoss Hovedgård, på parkeringen, og vandrer rundt i skogsområdet mellom Hovedgården og Bergsvannet. Etterpå tar vi ei runde i hagen og ser på forsommerblomstringa der. Det blir orientering om villfloraen og hageplantene så langt turleder, Roger Halvorsen, formår. Det blir også litt historie omkring den første kvinnelige botanikeren i Norge, Madame Cappelen og det hun sto for. Hun ble regnet blant de store i norsk botanikk og var kjent langt utenfor Norges grenser for kunnskapen sin. Ta med litt kaffe og noe å bite i for ei lita pause i naturskjønne områder. Meget lett turterreng! Dersom været er bra, er det ikke nødvendig med gummistøvler. Villblomstenes dag er et arrangement som går av stabelen over hele Norden på denne dagen. Siktemålet er å la folk få oppleve norsk flora på lokalt nivå. På turen får du se vanlige og mindre vanlige planter. Det kreves ingen forkunnskaper eller noen slags form for opptaksprøve. Plantemangfoldet er stort i Hof, og det store utvalget av arter er knyttet til historie, folkemedisin, overtro, kalendermerker, barneleker og mange andre tradisjoner. Det blir fortalt litt om hvordan plantene kan bestemmes, i hvilke miljøer de vokser og om plantenes kulturhistorie. Vel møtt! Arrangører: Norsk Botanisk Forening og Fremtiden i våre hender, avd. Hof. Side 25

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer

FØLG MED PÅ VÅR FACEBOOK- OG HJEMMESIDE! HER FÅR DU SISTE NYTT FRA SENTERET, SAMT GODE TILBUD FRA BUTIKKENE VÅRE! Årets ryddeaksjon I Hinna bydel!

FØLG MED PÅ VÅR FACEBOOK- OG HJEMMESIDE! HER FÅR DU SISTE NYTT FRA SENTERET, SAMT GODE TILBUD FRA BUTIKKENE VÅRE! Årets ryddeaksjon I Hinna bydel! Nr. 1/2015, 23. februar Årets ryddeaksjon I Hinna bydel! Onsdag 22. april rydder alle skolene våre i sine nærmiljøer. 2500 barn plukker boss på dugnad! Vi oppfordrer herved alle huseiere, naboer og sameier

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2011 25. ÅRGANG NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy I slutten av august tok

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Norgeseliten VELKOMMEN ROMERIKSLØFTET

Norgeseliten VELKOMMEN ROMERIKSLØFTET VELKOMMEN 22. - 24. AUGUST JESSHEIM FRIIDRETTSSTADION HJEMMEHÅP INVITERER TIL FEST Norgeseliten møtes på Jessheim Andreas og Thomas Roth - to av de lokale medaljekandidatene under NM på hjemmebane! LES

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Nr 4-2011 - 61. årgang

Nr 4-2011 - 61. årgang Nr 4-2011 - 61. årgang Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord. Engelsk sangerstevne i Orkdal kirke I løpet av helgen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Landbruk i fokus. Softis. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no INFORMASJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2008, 19. juni Årg.

Landbruk i fokus. Softis. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no INFORMASJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2008, 19. juni Årg. INFORMASJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 11/2008, 19. juni Årg. 31 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Landbruk i fokus Softis www.berkaak-veikro.no 2 Rennebu Nytt Produksjonstilskudd

Detaljer

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16

aktuelt Forlater ikke sin kone Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Side 16 aktuelt Medlemsbladet for 1/2011 Nasjonalforeningen for folkehelsen Forlater ikke sin kone Side 16 Hjerneslag Tidligere stortingspresident Jo Benkow fikk behandling i verdenstoppen. Side 12 Kjære leser!

Detaljer

SPESIALNR. Moflata fra side 4. Herøya fra side 9. Skotfoss fra side 13. Bøle fra side 14

SPESIALNR. Moflata fra side 4. Herøya fra side 9. Skotfoss fra side 13. Bøle fra side 14 SPESIALNR. Moflata, Skotfoss, Bøle og Herøya Misjonskirker Nr. 3 sept./okt. 2010 Moflata fra side 4 Herøya fra side 9 Skotfoss fra side 13 Bøle fra side 14 Der du bor Grenland Levende nærmiljø Barn og

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX aktuelt 1/2010 Nasjonalforeningen for folkehelsen Medlemsblad 1/2014 aktuelt Medlemsbladet for NYTT BLAD! Til deg som har fått Aktuelt eller Demensnytt Operasjon også for gamle hjerter Ingress Limet i

Detaljer

Nr. 4, 2014. 24. årgang. LFS hos Fysiakos. En pårørende forteller. God Jul. Vikersund Bad reåpner

Nr. 4, 2014. 24. årgang. LFS hos Fysiakos. En pårørende forteller. God Jul. Vikersund Bad reåpner Nr. 4, 2014 24. årgang God Jul LFS hos Fysiakos En pårørende forteller Vikersund Bad reåpner SLAGordet nr. 4/2014 1 Lederen Kjære leser, 2014 ble et hektisk år og 2015 blir neppe roligere. Det er moro

Detaljer

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750

Askim. Menighetsblad. Askim Menighets visjon: Et godt sted å være. for alle. Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Askim Nr 2-2012 Årgang 66 Opplag 6750 Menighetsblad Askim Menighets visjon: Et godt sted å være for alle NYTT OM TROSOPPLÆRING I ASKIM MENIGHET Side 10 KONFIRMANT 2013 Påmeldingsinformasjon www.askimmenighet.no

Detaljer

PENGEVIRKE. Mat bærekraftig og velsmakende. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur. nr. 4 2012

PENGEVIRKE. Mat bærekraftig og velsmakende. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur. nr. 4 2012 PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank og Merkur nr. 4 2012 Tema: Mat bærekraftig og velsmakende Fremtidens matvarer Av Karl Johnsen Mat er viktig. God og sunn mat gir oss overskudd

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

Lys Våken i Lier kirkene

Lys Våken i Lier kirkene Nr. 7 2012 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 65. ÅRGANG Lys Våken i Lier kirkene I denne utgave: Leder: Respekt side 2 Ny organisering av kirken side 3 Konfirmantjubileum

Detaljer

ReAvisa Februar 2015-8. årgang

ReAvisa Februar 2015-8. årgang TRAFIKKSKOLE Tlf 413 87 372 Personbil, automatgear, bil med henger, moped, lett og tung motorsykkel, lastesikringskurs, med mer. www.retrafikkskole.no post@retrafikkskole.no Annonse i ReAvisa? Annonse@ReAvisa.no

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer