Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE"

Transkript

1 HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: Telefax: E-post: Side 1

2 Kjære Hof-sokninger Gled dere - det er vår! Den lyse tiden ligger foran oss og nytt liv spirer og gror og alt er reint og pent. I skrivende stund ligger snøen og kuldegradene er mange hver natt. Men lyset og sola er der så det er bare og glede seg til grønne bakker. Politiske saker: Det er vel 3 saker som har engasjert folk i Hof denne vinteren. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre anlegg vil få betydning for mange husstander i Hof. Alle hustander som ikke er tilkoblet offentlig kloakknett, må etter hvert rense sin egen kloakk (minirenseanlegg). Dette vil bli en stor kostnad for den enkelte husstand og vi må derfor vedta en framdriftsplan som er gjennomførbar. Enkelte mener at disse husstandene har spart penger i mange år, for kloakkavgiften til kommunen har vært billigere. Dette betyr jo ikke at alle folk har midler til eget renseanlegg. Vi må derfor gi folk rimelig tid til gjennomføringen. En annen sak som engasjerer mange av våre innbyggere er bårerom på Veset. Saken ble behandlet i utvalgene i mars, men ble sendt tilbake til administrasjon for å se om de kunne løse lagerproblemet på en annen måte. Det er mange pårørende som har gitt gaver til formålet. Den tredje saken som engasjerer mange er omdisponering av midler fra prosjektet mekkeverksted til folkehelse. Saken skal diskuteres på en dialogkonferanse først i mai. Regnskapet for Hof Kommune i 2012 viser et underskudd på vel 2. mill kr. Det bekrefter at våre kutt i siste budsjett var nødvendig. Siden dette er siste utgave av Hof-Nytt før sommeren benytter jeg anledningen til å ønske alle en riktig god sommer Ragnar Lindås ordfører Side 2

3 Åpningstider i sommer Sommerstenging ved herredshuset På grunn av ferieavvikling, vil Hof herredshus holde stengt for besøkende i uke 29 og 30 ( juli). Telefonhenvendelser vil fremdeles være mulig. Sentralbordnummer er Forøvrig er åpningstidene i tidsrommet 16. mai 2012 tom. 5. september 2012 kl mandag til fredag. Teknisk sektor har lukket sakebehandlingstid fra kl til tirsdag til fredag. Kommunale barnehager Siste dag i barnehagen før ferie er fredag 28. juni Sommeråpen barnehage i Hof barnehage: uke 27 og 28. Oppstart for barnehageåret 2013 / 2014: mandag 29. juli 2013 Planleggingsdager i august: 15. og 16. Skolefritidsordningen Sfo holder stengt i ukene Oppstart tirsdag Skolen Siste skoledag før ferien er Oppstart etter ferien er Biblioteket Holder sommerstengt i tidsrommet fom , uke 27 - tom , uke 32. Velkommen til nye og tidligere brukere etter ferien, fom tirsdag Side 3

4 Velkommen til verdens aktivitetsdag for eldre i Hof kommune fredag 10. mai kl på Veset bo og aktivitetsenter Tema for årets dag er 30 minutter på din måte i form av fysisk aktivitet. Det blir servering underholdning - konkurranser og sosialt samvær. Vi hjelper til med å hente og bringe de som har lyst til å komme, ring sjåfør Egil på tlf , rullestol ingen hindring. Husk å kle deg etter været da første del av dagen foregår ute i nærområdet. Arr: eldrerådet og pensjonistforeningene Ryddeaksjon klassene ved Hof skole Før 17.mai gjennomføres rydding av kommunale veier og plasser i Hof kommune. Hof kommune er fordelt på 18 forskjellige roder og 6.klassene ved Hof skole plukker søppel slik at vi får en fin og ryddig kommune til 17. mai. Vi oppfordrer alle innbyggerne til å hjelpe oss med å holde kommunen vår ryddig og fri for søppel. Takk til Hof skole og elevene i 6.klasse for god hjelp til å få en ren og fin kommune til 17.mai. Side 4

5 Trær til besvær I boligfeltene ligger en del friområder som er tenkt å fungere som grønne lunger, buffersone mot området rundt eller skjerm mot innsyn mellom boligene. For noen friområder finnes godkjent reguleringsplan med bestemmelser for hvordan skjøtsel skal foregå. Andre friområder kan være uregulerte, men eies som regel av kommunen. Mange opplever at trær i friområdene blir så store at de skygger for utsikten eller er til sjenanse på annen måte. De som ønsker å få hogd trær i friområder må kontakte kommunen ved driftsleder Harald Tunstrøm, slik at hogsten kan utføres på forsvarlig måte. Noen steder er all hogst forbudt. Gamle muntlige avtaler om hogst har ingen gyldighet. Hogging av trær på naboers eiendom må avklares med den respektive nabo. For ordens skyld er det naboloven som normalt regulerer forholdet til trær. Kommunen tar kun beslutninger i forbindelse med trær på egen eiendom og friområder. Avfall i friområdene Tømming av søppel og hageavfall i friområdene er forbudt. Generelt er det forbudt å fylle igjen grøfter og fylle over kummer. Der dette skjer kan det oppstå store skader i perioder med mye nedbør. Side 5

6 Opptak og oppsigelse i kulturskolen Elektronisk søknadsskjema for kulturskolesøknad Nord-Jarlsberg kulturskole har hovedopptak med søknadsfrist 1.juni Kulturskolen har elektronisk skjema før søkning om plass i kulturskolen. Informasjon og oversikt finner du på kommunens hjemmeside under kultur og fritid/kulturskolen. Her finner du også link til elektronisk søknadsskjema. Hvis du er elev i kulturskolen og vurderer permisjon eller oppsigelseskal dette gjøres skriftlig til innen 1. juni. Sommer i Hof - og andre tilbud til barn og unge Det blir også i år arrangert «Sommer i Hof» - ferietilbud fra kultursektoren i samarbeid med SFO, for barn og ungdom i Hof. Brosjyre blir delt ut på skolen, og lagt ut på kommunens hjemmeside før skoleferien. Lignende tilbud har vi hatt i dette skoleåret i høst- og vinterferien, med stor suksess! Derfor fortsetter dette i kommende skoleår også. Vi vil også videreføre trimtilbud for ungdom, som er gitt i samarbeid med Hof treningssenter. I tillegg jobbes det med å ferdigstille musikkbingen, slik at vi gir lokaler til de som ønsker spille i band. Vi vil også fortsette med å arrangere aktivitetskvelder/ helger som diskotek, LAN, nattvolleyball osv. Etablering av nytt treffsted i kultursektorens lokaler jobbes det også med. Vi håper å komme med tilbud fra skolestart til høsten. Vi trenger flere frivillig voksne hjelpere for å få mest mulig ut av pengene vi har til barn og ungdom! Ta gjerne kontakt med / hvis du kan avse litt tid! Side 6

7 Byggesak til Holmestrand f.o.m. 15. april 2013 Kommune- og bystyrene i Hof og Holmestrand kommuner vedtok høsten 2012 en vertskommuneavtale der Holmestrand kommune er vertskommune innenfor byggesak. Oppstart er satt til Fra denne datoen skal alle henvendelser vedr. byggesak rettes til Holmestrand kommune. I Holmestrand er det telefon- og besøkstid mellom kl og alle hverdager. Det anbefales å avtale tid med saksbehandler. Tlf.: Besøksadresse: Rådhusgaten 11, 3080 Holmestrand Postadresse: Postboks 312, 3081 Holmestrand E-post: STIFTELSEN EIDSFOS HOVEDGÅRD SØKER VENNER For å holde det vakre anlegget på Eidsfos Hovedgård i forsvarlig hevd, søker stiftelsen Eidsfos Hovedgård frivillige som kan tenke seg å bidra med luking, raking, klipping av busker, rydding og annet forefallende arbeid i sommerhalvåret. Interesserte med tid, arbeidslyst og sans for historiske verdier bes henvende seg til styreleder Hanne Schwartz, epost telefon Vi kan tilby et godt samarbeidsforhold og varierte oppgaver! Med vennlig hilsen styret i SEH. Side 7

8 Reguleringsplaner under arbeid Gang- og sykkelvei Haslestad- Rønnebergveien Planen vedtatt. En klage, ble ikke tatt til følge. Engrønningen - boliger Prinsippsak om adkomst behandlet juni Nytt planforslag til 1.gangsbehandling er snart klart. Veset (vei og nytt boligområde) Trafikktelling er gjennomført i Thorshaugveien, Thorshaugbakken og Grønsetlia. Veiutredning er under arbeid. Kaarby 4 - boliger NVE har innsigelse. Kommunen jobber med nytt planforslag. Ny 1.gangsbehandling er aktuelt. Gang- og sykkelvei Eidsfos kirke- Virefabrikken Reguleringsplanen må endres for å få gang- og sykkelveien på utsiden av Synken. Rest av hageanlegg fra hovedgården er funnet nær Synken. Prestegårdshagen - boliger Prestegårdshagen AS ønsker å utvikle området. Nytt forslag til endring av reguleringsplanen snart ferdig. Steinset - boliger Mindre reguleringsendring under arbeid, hovedsaklig for utbedring av veinettet. Har avventet på grunn av mye snø. Boligbygging er i gang på området. Side 8

9 Miljøtipset- bærekraftig mat Globalt sett står matproduksjon for en større andel av klimagassutslippene enn hele transportsektoren. Hva vi velger å spise og hvor mye av maten som havner i søpla gjør en stor forskjell. Spis lavt og sunt: Å spise lavt i næringskjeden er både sunt og miljøvennlig. Spis opp: Statistisk blir 1/3 av maten kastet. Bedre planlegging og lagring hjelper. Spis økologisk: Økologisk mat produseres uten kunst gjødsel og sprøytemidler. Se etter Ø-merkede varer i butikken. Spis rettferdig: Fairtrade er et internasjonalt merke for rettferdig handel mellom små produsenter i U-land og forbrukere i vestlige land. Spis sesongens mat: Slik begrenser vi energikrevende dyrking (i drivhus), kjøling og oppbevaring av maten, og lang transport av ferskvarer. Spis miljøvennlig kjøtt og fisk: Vilt, rein, villsau og høne er eksempler på kjøtt vi bør spise mer av. Torsk fra Barentshavet, makrell, sei og sild er gode miljøvalg. Spis mat fra naturen og hagen: Kortreist, billig, giftfri og smaker ekstra godt! Kilde: søk på bærekraftig mat. Side 9

10 Forebyggende brannvernarbeid i Hof kommune 2013/14 Kongsberg brann og redning er brannvesen for de 3 kommunene Kongsberg, Hof og Lardal. Hof og Lardal kjøper alt brannforebyggende arbeid fra Kongsberg, inkludert feiing og boligtilsyn. I løpet av 2013 skal Kongsberg brann og redning utføre følgende brannforebyggende arbeid i Hof kommune: * Utføre tilsyn i 18 særskilte brannobjekter. Dette er bygninger som bl.a skoler, barnehager, fengsel, kirker og institusjoner. * Utføre 320 boligtilsyn. Feiertjenesten kontrollerer skorstein og ildsteder, samt røykvarsler, slukkeutstyr og rømningsveier i boliger. * Det skal ikke feies noen skorsteiner i år, da alle registrerte skorsteiner ble feid i Det feies annethvert år. * Hyttekampanjen utføres rett før påske. Hytte-folket oppsøkes i hytteområder, på vei til hytteområder, på butikker etc og får utdelt en brannvern - gave fra brannvesenet (i år en pakke med batteri, brannverninfo og kortstokk). * Besøke alle 6.klasser på barneskolen. Alle elevene får teoretisk undervisning, se på utstyret på en brannbil samt praktisk slukking. * Brannvern i landbruket er et prosjekt vi har startet i Kongsberg ved å oppsøke driftsbygninger i samarbeid med Arbeidstilsynet og Mattilsynet. Prosjektet videreføres i Hof og Lardal, muligens utsatt til 2014 pga kapasitetsbegrensning. * Samarbeid med pleie- og omsorg, brannvernopplæring av de ansatte for å få gjennomført enkel brannkontroll hjemme hos de eldre. Prosjektet godt i gang i Kongs berg, videreføres i Hof og Lardal, muligens utsatt til 2014 pga kapasitetsbegrensning. Side 10

11 * Alle 5-åringer i barnehager inviteres til brannstasjonen på Kongsberg, egen invitasjon sendes ut. * Besøke alle 4.klasser når desember nærmer seg, teoretisk brannvernundervisning og utdeling av brannvesenets julekalender. * Aksjon boligbrann gjennomføres i begynnelsen av desember, ved at brannvesenet besøker boliger med fokus på brannsikkerhet i jula. Ellers holder vi kurs og brannøvelser for mange bedrifter, og foredrag for frivillige organisasjoner etter forespørsler. Vi saksbehandler brannrelaterte saker som kjøp / salg av fyrverkeri, lagring av eksplosiver, tilsyn med gassanlegg etc. Vi får også mange henvendelser fra kommunenes innbyggere som har spørsmål bl.a angående bråtebrenning og annet brannforebyggende regelverk. Påminnelse til alle: Det er forbudt å gjøre opp ild i og i nærheten skog og utmark fra 15. april til 15. september. Skogbrann meldes på nødnummer 110. Et i utgangspunktet lite bål kan føre til skogbrann og få store konsekvenser. Dersom man ønsker å brenne bråte etc utenom denne perioden, melder man det inn til alarmsentralen i Drammen på tlf: Side 11

12 Voff-nytt til alle bikkjer i Hof Velkommen til å ta med eieren din på tur i Hof! Det er herlig å nyte fjell, skog og vann sammen med din tobente venn! Men han må ikke glemme å være i bånd. Og alt er tillatt: lange og korte, røde og gule, lenker og rullebånd, til og med fleksi-bånd er ok i Hofs skoger!! Men det holder ikke at "eieren min er verdens snilleste..", han må være i bånd! Det slår hundelovens 6 fast, ".slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo..". Hof kommune har ingen egne forskrifter for hund eller eiere for den saks skyld, men loven fastsetter båndtvang perioden 1.april til 20.august. - og til eieren; husk pose - og plukk opp etter hunden din... God tur! Trafikksikkerhetsplan for Hof kommune - Høring Hof kommune gjennomfører frem til innspillshøring om ny trafikksikkerhetsplan for perioden , for hele kommunen. Kommunen oppfordrer alle til å komme med innspill som gjelder utrygge punkter eller strekninger, hvilke trafikkprosjekter Hof- samfunnet trenger, tiltak som kan minske bilbruken m.m. Invitasjonsbrev finnes på kommunens nettside under Nyheter. Høringsinnspill sendes til evt. Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 Hof innen Side 12

13 Prosjektleder for Eikeren vannområde I mars startet Lise Irene Karlsen i en 50 % engasjement som prosjektleder for Eikeren vannområde. Prosjektet avsluttes sommeren Prosjektlederen skal jobbe med oppgaver etter vannforskriften. Eikeren vannområde tar med hele nedbørsområdet til Eikeren og omfatter derfor deler av Holmestrand samt hele Hof og Øvre Eiker kommuner. Enkelt sagt fra Hillestad til Hokksund. Oppgavene hennes blir bl.a. å ; avklare hvordan vannkvaliteten er i hvert enkelt vann/elv jobbe med de viktigste spørsmålene rundt vann forvaltning i vannområdet utarbeide en tilstandsanalyse lage et overvåkingsprogram Karlsen er utdannet naturforvalter fra Universitet for miljø- og biovitenskap. Ved siden av å være prosjektleder jobber hun også med vannforvaltning for konsulentselskapet Rambøll. Karlsen er 35 år og bosatt i Hokksund med mann og to barn. Hun får kontor i sidebygningen til Herredshuset, og har også kontor på rådhuset i Øvre Eiker. Gro Nordanger og er nyansatt som avdelingssykepleier ved Veset bo- og aktivitetssenter i 100 % stilling. Opprinnelig er hun fra Oslo, men har nå bodd lenge i Holmestrand. Der har hun jobbet i hjemmesykepleien i flere år. Gro har i tillegg til å være sykepleier, en master i helsefremmende arbeid. Hun er opptatt av at befolkningen skal få de helsetjenestene de har behov for av helsepersonell som yter god kvalitet. Det er derfor viktig at de ansette trives på arbeidsplassen sin og er stolte av yrket sitt. Gro gleder seg til å bli bedre kjent med Hof kommune. Side 13

14 Torsdagskonsert med utdeling av Inger Johanne Nordbys musikkpris. Torsdagskonsertene i Hof hadde konsert 11. april i Eidsfoss kirke med lokale aktører.det var godlåter fra Hof Hornmusikk under ledelse av Reinulf Kjeldsberg som framførte et variert program. I tillegg var det elever fra Nord-Jarlsberg kulturskole som spilte; Fredrik Haraldsen på gitar,andre Arnesen på orgel, Amalie Solberg på piano, Signe Marie Røed og Mette Nygaard på althorn. Dette ga en verdig ramme for overrekkelsen av Inger-Johanne Nordbys musikkpris. Inger Johanne Nordbys musikkpris deles ut på Torsdagskonsertene og musikkprisen tildeles musikkelev i Nord-Jarlsberg kulturskole som har adresse i Hof. Juryen består av musikklærere og rektor ved Nord- Jarlsberg kulturskole. Prisen tildeles elev som som arbeider målrettet og har vist stor fremgang. Prisvinner 2013 er Andre Arnesen. Tidligere vinnere av prisen er; Amalie Solberg, piano, Ida Øverland Eriksen, sang og Kristine Ødegård, gitar. Side 14

15 Boligtilskudd for 2013 Hof kommune vil etter søknad formidle boligtilskudd fra Husbanken for Boligtilskudd til tilpasning. Boligtilskuddet er behovsprøvd og kan gis eldre, funksjonshemmede og andre med særlig sosialt behov. Boligtilskudd er midler som kommunen søker Husbanken om og videreformidler tilkommunens innbyggere. Rammene for tilskudd er begrenset og behovsprøvd. Vedlagt alle søknader må det følge kostnadsoverslag og finansieringsplan over de tilpasninger/endringer som ønskes for boligen. Oppgave over husstandens månedlige inntekter og utgifter, samt ligningsattest må følge søknaden. Nærmere opplysninger om tilskuddsordningen fås ved henvendelse til kontaktperson Hege Skalstad Olssen, tlf Søknad sendes Hof kommune, Hofslundvn.5, 3090 Hof innen 25.juni DRILLINSTRUKTØR SØKES Hof skolekorps står uten drillinstruktør fra høsten 2013 Har du drillerfaring,lyst,og litt tid til overs til å instruere en fin jentegjeng på 10 drillere så ta kontakt med Kirsti Solberg på tlf for mer info. Vi prøver å få til øvelse på tirsdager fra kl fra høsten av. Side 15

16 Kjenner du denne planta? Den heter kjempespringfrø Impatiens glandulifera. Den er faktisk i slekt med den velkjente potteplanta Flittig Lise. Den er pen, ikke sant? Dessverre er denne vakre arten blitt et stort biologisk problem der den finnes. Den er blant en av de verste problemartene vi har i norsk flora og er ført opp på ei liste som har fått populærnavnet Norsk svarteliste, ei liste over innførte plantearter som Direktoratet for naturfovaltning mener vi bør få bort. Denne planta er en såkalt invasiv art eller om du vil, en invaderende art. Der den får fotfeste, utkonkurrerer den snart ganske effektivt vår naturlige flora. Ganske snart dominerer den store områder, særlig langs bekkeløp og i fuktige områder. Ved Lierelva i Lier kommune er den nå enerådende i breie belter langs elvebredden, og her drives det en intens og kostbar utryddelseskampanje for å begrense skadene. Tilsvarende kan en se hvordan arten nå dominerer breie områder langs elva forbi Ramnes kirke i Re kommune. Kjempespringfrø har også fått godt fotfeste noen steder i Hof kommune, og kommunen har nå fått midler til en kampanje for å få bukt med denne problemplanta i kommunen vår. I samarbeid med noen grunneiere og landbruksavdelingen i Hof kommune, har Framtiden i våre hender i Hof tatt på seg oppgaven med å kartlegge forekomstene hos oss og på grunnlag av denne kunnskapen begrense utbredelsen så mye som mulig med en mest mulig effektiv utryddelse av arten. Vi trenger hjelp til kartlegginga av kjempespringfrø i Hof. Den er kjent i større forekomster ved Kleppan og utover flere steder mot Vassås. Dersom du kjenner til voksesteder for kjempespringfrø, vil vi gjerne at du hjelper oss. Ta kontakt med Landbrukskontoret v/rune Nordeide eller med Roger Halvorsen Side 16

17 Stortings- og sametingsvalget 2013 Mandag den 9. september 2013 er det Stortings- og Sametingsvalg. Nærmere informasjon vedr. valget finnes på Internett under og vedr. sametingsvalget under Informasjon om valget på andre språk finnes på Internett: / brosjyre. Informasjon vil også bli lagt ut på Hof kommunes hjemmeside: Spørsmål vedrørende valget kan rettes til Hof kommune, tlf Valgstyrets leder er Svein Pedersen. Stemmerett og manntall 1. Stemmerett Ved Stortingsvalg har følgende personer stemmerett jfr. valgloven 2-1: Norske statsborgere som Vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven 53 og som Er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Side 17

18 2. Er du innført i manntallet? Alle som skal stemme må være innført i manntallet. Du står i manntallet i den kommunen hvor du var oppført i folkeregisteret som bosatt 30. juni Dersom du har flyttet, er det den datoen folkeregisteret mottar melding om flyttingen som er avgjørende for hvilken kommune du er bosatt i, ikke den faktiske flyttedatoen. Dersom du bor i utlandet, men har vært oppført i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge. Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Hvis du er i utlandet på valgdagen, må du forhåndsstemme. For å ha stemmerett ved sametingsvalget må begjæring om innføring i valgmanntallet ha blitt mottatt av Sametinget senest den Manntallet vil bli lagt ut til offentlig ettersyn fra månedsskiftet juli/august og frem til valgdagen på disse stedene: Meny Hof Eidsfos Landhandleri AS Joker Sundbyfoss AS Hof Herredshus Side 18

19 Hvor kan du stemme? 1. På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført, det vil si i den kommunen du var oppført i Folkeregisteret som bosatt pr Skal du forhåndsstemme, kan du gjøre det i en hvilken som helst kommune i landet i perioden ved ordinært forhåndsstemmemottak. For personer som ikke har anledning til å forhåndsstemme i nevnte periode og heller ikke til å avgi stemme på valgdagen den 9.9., vil det kunne være mulig å avgi tidlig -stemmei tidsrommet Hvis du står i manntallet i en annen kommune enn den kommunen du forhåndsstemmer i, vil stemmegivningen din bli sendt til den kommunen der du er manntallsført. Legitimasjon En velger som er ukjent for stemmemottaker vil bli bedt om å vise legitimasjon. Husk derfor å ta med legitimasjon når du skal stemme enten på forhånd eller på valgdagen!!! Gyldig legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Bestemmelsen er meget viktig og innebærer at velger, som er ukjent for stemmemottaker og ikke har med legitimasjon, ikke får stemme. Det er derfor viktig at velgere som ikke har legitimasjon, skaffer seg dette. Forhåndsstemmegivning Velger er manntallsført i en annen kommune Dersom stemmegivningen skal sendes til en annen kommune, er du som velger selv ansvarlig for å forhåndsstemme i god tid slik at stemmegivningen kommer frem innen valgdagen den 9. september 2013 til mottakskommunen. Dersom du forhåndsstemmer utenfor det fylket du tilhører ved stortingsvalget, vil du få utlevert en stemmeseddel, som er påført alle registrerte politiske partier, men ingen kandidatnavn. Du merker da av for det partiet du ønsker å stemme på. Forhåndsstemmen er endelig Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen dersom du har avgitt forhåndsstemme i forskriftsmessig stand. Side 19

20 Når og hvor foregår forhåndsstemmegivningen?: Tidlig-forhåndsstemmegivning: Ved valget i 2009 kom det en ny bestemmelse som betyr utvidet tidsrom for forhåndsstemme-givning: Dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli til og med 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Fra vil forhåndsstemmegivning som tidligstemming kunne skje i Hof Herredshus, resepsjonen. Fra vil forhåndsstemmegivning kunne skje ved NAV-kontoret i Hof, da resepsjonen ved Hof Herredshus vil være stengt i dette tidsrommet. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon! Ordinær forhåndsstemegivning: Forhåndsstemmegivning kan skje i perioden fra 10. august til og med fredag 6. september I Hof vil ordinær forhåndsstemmegivning foregå på følgende steder til følgende tider: Hof Herredshus, i resepsjonen i kontortiden: Tidspunkt: Mandag fredag t.o.m : kl Fredag den : kl Tirsdag den 3.9 utvidet åpningstid kl Hof Fengsel: Tidspunkt: fra kl Hof Bo- og Aktivitetssenter: Tidspunkt: fra kl Side 20

21 Ambulerende stemmemottak: Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i din kommune om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg. Velgere må fremme sin søknad innen tirsdag den Stemmegivning til sametingsvalget 39a i forskrift til Sameloven har en bestemmelse om at stemmegivningen må foregå som forhåndsstemmegivning i alle kommuner, som har færre enn 30 registrerte samer i samemanntallet. Hof kommune faller inn under denne bestemmelsen. Stemmesedlene til sametingsvalget er blå. Valgkort Alle velgere vil få tilsendt valgkort pr. post. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er altså denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med. Det går derfor raskere for deg å stemme dersom du har med deg valgkortet. Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon. Side 21

22 Stemmegivning på valgdagen Valgdagen er den 9. september På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Fra og med kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 er det kun 1 valgkrets i Hof kommune. Stemmestedet er lagt til Hofhallen ved Hof skole. Åpningstid for stemmegivning i Hofhallen på valgdagen: kl Trenger du veiledning eller hjelp i valglokalet, kan du henvende deg til en av valg-medarbeiderne. Du kan i tillegg til valgmedarbeider velge en annen til å hjelpe deg. Dersom du har vanskeligheter med å komme inn i valglokalet, kan du avgi stemme utenfor valglokalet. To valgmedarbeidere kommer i så fall ut, gir nødvendig hjelp og tar i mot stemmen din i en egen valgurne. Slik stemmer du i valglokalet på valgdagen Som ved de siste valgene skal det ikke brukes stemmeseddelkonvolutt ved stemmegivningen på valgdagen. I stedet skal stemmeseddelen brettes og stemples før den legges i valgurnen. Det er viktig at velgeren bretter stemmeseddelen før han/hun går ut av stemmeavlukket. Stemmesedlene til Stortingsvalget er hvite. Som det fremgår under eget avsnitt under Forhåndsstemmegivning, må stemmegivning til sametingsvalget foregå ved forhåndsstemmegivning. Side 22

23 Slik foregår stemmegivningen: 1. Gå til stemmeavlukket og velg stemmeseddelen til det partiet du ønsker å stemme på. 2. Gjør endringer på stemmesedlene hvis du ønsker det. (Se neste avsnitt: Hvordan endre på stemmeseddelen?) 3. Brett sammen stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut. Brettingen skjer altså motsatt vei av slik den er brettet og ligger utlagt i stemmeavlukket. Ved denne fremgangsmåten kan ingen se hva du har stemt. 4. Gå til valgfunksjonæren, som skal stemple stemmeseddelen. NB! Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent! 5. Legg selv den stemplede stemmeseddelen i valgurnen. Hvordan endre på stemmeseddelen? Stemmeseddelen avgjør hvilket parti du stemmer på. Hvis du vil være med på å påvirke hvem av kandidatene som skal bli valgt inn for partiet, må du endre på stemmeseddelen. Veiledning for hvordan du gjør endringer står på stemmesedlene. Ved Stortingsvalget kan du: o stryke kandidater på stemmeseddelen. o endre på rekkefølgen kandidatene er satt opp på stemmeseddelen. Du må endre stemmeseddelen som forklart ovenfor. Endringene gjøres ved å gå frem som angitt på stemmeseddelen. Andre måter å rette på vil ikke telle med i valgoppgjøret. Bruk svart penn. Side 23

24 Oversikt over hvilke politiske partier som har levert listeforslag i Vestfold fylke: 1. Miljøpartiet De Grønne 2. Senterpartiet 3. Demokratene i Norge 4. Kristent samlingsparti 5. Arbeiderpartiet 6. Høyre 7. Rødt 8. Piratpartiet 9. Sosialistisk Venstreparti 10. Kristelig Folkeparti 11. Venstre 12. Fremskrittspartiet 13. Kystpartiet 14. Pensjonistpartiet 15. De Kristne Vestfold Fylkesvalgstyre vil behandle sak om godkjenning av de innleverte listeforslagene i sitt møte den Informasjon fra Vestfold Fylkeskommune vedrørende valget finnes på Valg til menighetsrådet Det avholdes valg for menighetsrådet i Hof, Eidsfoss og Vassås sokn i Valget avholdes mandag 9.september i foajeen i Hofhallen. Valget gjennomføres altså samtidig og på samme sted som Stortingsvalget. I 2013 skal 5 medlemmer og 5 varamedlemmer velges til menighetsrådet Side 24

25 Villblomstenes dag søndag 16. juni, kl Vi møtes på Eidsfoss Hovedgård, på parkeringen, og vandrer rundt i skogsområdet mellom Hovedgården og Bergsvannet. Etterpå tar vi ei runde i hagen og ser på forsommerblomstringa der. Det blir orientering om villfloraen og hageplantene så langt turleder, Roger Halvorsen, formår. Det blir også litt historie omkring den første kvinnelige botanikeren i Norge, Madame Cappelen og det hun sto for. Hun ble regnet blant de store i norsk botanikk og var kjent langt utenfor Norges grenser for kunnskapen sin. Ta med litt kaffe og noe å bite i for ei lita pause i naturskjønne områder. Meget lett turterreng! Dersom været er bra, er det ikke nødvendig med gummistøvler. Villblomstenes dag er et arrangement som går av stabelen over hele Norden på denne dagen. Siktemålet er å la folk få oppleve norsk flora på lokalt nivå. På turen får du se vanlige og mindre vanlige planter. Det kreves ingen forkunnskaper eller noen slags form for opptaksprøve. Plantemangfoldet er stort i Hof, og det store utvalget av arter er knyttet til historie, folkemedisin, overtro, kalendermerker, barneleker og mange andre tradisjoner. Det blir fortalt litt om hvordan plantene kan bestemmes, i hvilke miljøer de vokser og om plantenes kulturhistorie. Vel møtt! Arrangører: Norsk Botanisk Forening og Fremtiden i våre hender, avd. Hof. Side 25

Stortings- og sametingsvalget 2013

Stortings- og sametingsvalget 2013 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2013 stemt på: har Du 3X3X Parti 1 1X1X Returkoder Stemme via Internett? side 7 10 Parti 3 3X3X 2X2X 2 Parti Stortings- og sametingsvalget 2013 Stortinget er Norges

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Tana kommune / Deanu gielda Innholdsfortegnelse Hvem har stemmerett ved Stortingsvalget? 4 Står du i manntallet?... 4 Hvor kan du stemme dersom

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Stortingsvalget mandag 9. september 2013 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 22.08.13 Tema Gjennomgang av viktige emner for stemmestyrene

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien 1 Gjennomføring av valg Valglov/valgforskrift Stortingsvalg Fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Kommunestyre- og Fylkestingsvalget mandag 12. september 2011 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 01.09.11 Tema Gjennomgang av viktige emner

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Rissa rådhus, Storsalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 12:00 Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter

Detaljer

Ravnåskollen (167 m.o.h), fiskestien rundt Vikevannet

Ravnåskollen (167 m.o.h), fiskestien rundt Vikevannet Ravnåskollen (167 m.o.h), fiskestien rundt Vikevannet Rundløype, 7,5 km, 1 t. 45 min. Parkeringsplass ved Vikestranda badeplass. Følg Vikeveien over elva og ta til høyre ved første veikryss. Ta av til

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er. september. Husk legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Ved valget velger vi representanter

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Stortingsvalget 213 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 213 Kommune: Fylke: Drammen Buskerud År: 213 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Andersen Vegard Hetty Epostadresse:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: 09.09.2013 Tid: 16:00 Forfall meldes til Infotorget 72 51 40 00 eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

Stortingsvalget 2013. Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013

Stortingsvalget 2013. Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013 Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg... 3 1.1. Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen... 3 1.2. Stemmeperiode... 3 1.3. Manntall

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Høring endringer i valgloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2015/7912 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Råhus Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Stemmegivning generelt. Regler ved stemmegivning og manntall

Stemmegivning generelt. Regler ved stemmegivning og manntall Stemmegivning generelt Regler ved stemmegivning og manntall Viktige tema Hemmelig valg Hvem har stemmerett Krav til legitimasjon Utleggingsmanntall Assistanse i valglokalet Taushetsplikt Valgagitasjon

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg... 3 1.1. Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen... 3 1.2. Stemmeperiode...

Detaljer

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015?

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Forhåndsstemming i Ringerike Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 11. september I Ringerike rådhus: 10.

Detaljer

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 Informasjon Viktig informasjon om valget Nye regler for hvordan du stemmer på valgdagen Nye regler for hvor du kan forhåndsstemme Nye regler for hvordan

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Åfjord Sør-Trøndelag År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Barsleth

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Valglokalene Valglokalene er de samme som ved forrige valg: Sørum skole, gymsalen

Detaljer

Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Ringerike kommune

Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Ringerike kommune Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Ringerike kommune Innhold KONTAKTPERSONER... 2 GENERELT OM VALG... 3 HVEM HAR STEMMERETT?... 3 MANNTALL... 3 LEGITIMASJON...

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 ORIENTERINGSMØTE 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 H:\TEKST\VALG\Stemmestyrer - valglokaler\kurs stemmestyrer KST-valg 2007.doc 1 FØR VALGDAGEN:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kursinnhold: Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Opptelling Møtebok Trening i EVA

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/ Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/ Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/630-67 Roger Andersen, 74 39 33 13 002 05.07.2016

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Saksframlegg HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Forslag til vedtak: Formannskapet som kommunens høringsorgan har følgende synspunkter på forslag til endringer i valgloven,

Detaljer

Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming

Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming Veiledning for forhåndstemmemottakere på institusjoner og ved hjemmestemming Utarbeidet av Anne Cesilie Tellnes Mer informasjon om valget finner du på www.bergen.kommune.no/tema/valg09 Innhold 1 PRAKTISK

Detaljer

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk Kommunene Fylkeskommune Fylkesmennene De registrerte politiske partiene Deres ref Vår ref Dato 15/203-1 21.01.2015 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - oversikt over registrerte politiske partier

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv Kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv 0032 OSLO Sendes kun som elektronisk post DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/108-3

Detaljer

Informasjon om valget 14. september: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Informasjon om valget 14. september: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 VALGINFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 5 - ÅRGANG 2 AUGUST 2015 Informasjon om valget 14. september: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Slik stemmer du i valglokalet Side 4 Oversikt

Detaljer

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall

B1 Antall kryss i manntallet søndag og mandag Antall Stortingsvalg År: A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Søndag. september fra kl. til kl. Mandag. september fra kl. til kl. A2 Stemmestyret Leder: Møtende medlemmer: Krets: Kommune: Fylke: Møtebok

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 215 Kommune: Fylke: Vardø Finnmark Finnmárku År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen 12.04.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 - UTLEGGING AV MANNTALL

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 VEILEDNING FOR VALGMEDARBEIDERE VALGDAGEN Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn: - 1 - TAKK FOR AT DU JOBBER MED VALG! Valgdagen blir travel for alle som arbeider med valgavviklingen. Forutsetningen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - del 2 Fylke: År: Nordland 215 A Administrative forhold A.1 Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Nilsen Lise Wærnes E-postadresse:

Detaljer

Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013

Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 Kurs for valgmedarbeidere i Bergen Stortings- og sametingsvalget 8. og 9. september 2013 1 Kursinnhold: 3 timer m/to pauser Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Før åpning Under valgtinget

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bodø Nordland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Johansen Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: Tid: 09.00 Skånland kommune Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: 10.04.2015 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 0226 SØRUM Fylke...: 0200 AKERSHUS A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Odd Hellum

Detaljer

Vestby kommune Valgstyret

Vestby kommune Valgstyret Vestby kommune Valgstyret Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2014 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter

Detaljer

Veiledning for forhåndstemmemottakere

Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortings- og sametingsvalget 2009 Veiledning for forhåndstemmemottakere Utarbeidet av Arild Stokke og Sigbjørg Brodin Mer informasjon om valget finner du på www.bergen.kommune.no/tema/valg07 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00

Valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: Tid: 15:00 Tvedestrand kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret som sørger

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Sørum Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Telefon:

Detaljer

Nr. 2 mai 2011 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 mai 2011 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 mai 2011 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2013. Dal. Stortingsvalget 2013. 02 Akershus fylke. 0237 Eidsvoll kommune

Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 2013. Dal. Stortingsvalget 2013. 02 Akershus fylke. 0237 Eidsvoll kommune Stortingsvalget 213 Kretsrapport valglokale - Stortingsvalget 213 2 Akershus fylke 237 Eidsvoll kommune Dal Arbeiderpartiet 395 De Kristne 17 Demokratene i Norge 1 Det Liberale Folkepartiet Fremskrittspartiet

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål. ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune

Svar på ofte stilte spørsmål. ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings- og Sametingsvalget i Bergen kommune Utarbeidet av Tonje Geithus og Sigbjørg Brodin Side 1 Innholdsfortegnelse: Svar på ofte stilte spørsmål...1 ved Stortings-

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, Svein

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

06.05.2013/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 14.05.2013 Tid: 18.00

06.05.2013/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 14.05.2013 Tid: 18.00 Valgstyret MØTEINNKALLING 06.05.2013/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 14.05.2013 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf. 69 70 20 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE

MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE Aurskog-Høland kommune TID: 16.03.2015 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR VALGSTYRE Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D

V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D V E I L E D N I N G O M V A L G A R B E I D Navn:. Sist redigert 3. september 2013-1 - Valgdagene er søndag 8. og mandag 9. september 2013. Valglokalene er åpne søndag kl. 14.00 18.00 og mandag kl. 9.00

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Høyre Gamle Oslo Bydel Gamle Oslo strekker seg fra Akerselva i vest til Valle Hovin i nordøst, videre mot Bryn stasjon i øst og sør til Ekebergåsen. Vår strandlinje

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 27.01.2011 Tid: 10.00 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/11 11/70 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 211 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret Fylke: År: Møre og Romsdal 211 A A1 Administrative forhold Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Telefon.: Løvik Robert

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET 2015 - GJENNOMGANG AV INNKOMNE LISTEFORSLAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET 2015 - GJENNOMGANG AV INNKOMNE LISTEFORSLAG SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.04.2015 Tid: 12:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

PROTOKOLL. Sverre Nergaard (Ap) Fra adm. (evt. andre): Mentz von Erpecom Vikse, Utvalgssekretær Sissel Vareberg Hobberstad, Valgansvarlig

PROTOKOLL. Sverre Nergaard (Ap) Fra adm. (evt. andre): Mentz von Erpecom Vikse, Utvalgssekretær Sissel Vareberg Hobberstad, Valgansvarlig Randaberg kommune Utvalg: Valgstyret Møtedato: 10.05.2011 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Forfall: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap) Sverre Nergaard (Ap) Bjørn

Detaljer

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R

M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R M O T T A K A V F O R H Å N D S S T E M M E R Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn:. - 1 - TAKK FOR AT DU SKAL JOBBE MED VALG! Forutsetningen for et korrekt og godt valgoppgjør er kunnskap om de

Detaljer

Sekretær for valgstyret Delegasjon av valgstyrets myndighet til leder Utlegging av hovedmanntall og delmanntall for stortingsog

Sekretær for valgstyret Delegasjon av valgstyrets myndighet til leder Utlegging av hovedmanntall og delmanntall for stortingsog Møteinnkalling Utvalg: Namsos valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 22.01.2013 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 2015 Kommune: Levanger Fylke: Nord-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2015/630-52 Arkiv: 002 SAKSFRAMLEGG Dato: 28.06.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Innkalling for Valgstyret. Saksliste

Innkalling for Valgstyret. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Valgstyret Møtedato: 26.10.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 19:00-19:30 Saksnr Tittel Saksliste 005/16 Stortings- og sametingsvalget 2017. Tidspunkt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.09.2015 Tid: 09:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Fylkesvalgstyret Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 22.9.215 Tid: 9: Innkallingen er sendt til: Navn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Jon-Olav Strand

Detaljer

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner

Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen. Gjennomgang av oppgaver og rutiner Kurs for valgansvarlige i valglokalene i Bergen Gjennomgang av oppgaver og rutiner 1 1 Kursinnhold Generelt om valget Arbeid før og under valgtinget Lunsj Grovtellingsrutiner Føring av møtebok Pakking

Detaljer

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011. Hjemmel: Valgloven. Ordførerens innstilling:

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011. Hjemmel: Valgloven. Ordførerens innstilling: Arkivsaksnr.: 11/473-18 Arkivnr.: 014 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011 Hjemmel: Valgloven Ordførerens innstilling: 1. Arbeiderpartiets listeforslag godkjennes.

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

Valgstyret. Møteinnkalling

Valgstyret. Møteinnkalling Valgstyret Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 19.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL FROGN KOMMUNE PROTOKOLL Fra møtet i: Valgstyret Møtedato: 06.02.2013 fra kl 21.00 til kl 21.10 Møtested: Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede: Forfall: Vararepresentanter: Fra administrasjonen møtte: Skriftlig

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Formannskapssalen Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt Svein Inge Johansen, telefon

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Årshjul informasjon/internettsider 2014

Årshjul informasjon/internettsider 2014 Årshjul informasjon/internettsider 2014 Dette er redaktørens ansvar: Oppdatere årshjulet: Tar opp dette årshjulet på avdelingsmøte og tipser ase.toril.holten@gran.kommune.no om andre ting som skal legges

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste

Valget fra A til Å. Valgforums stikkordsliste Valget fra A til Å Valgforums stikkordsliste 1. Manntall Kommunen er ansvarlig for produksjon av manntall og valgkort Manntall produseres pr 30.6. Valgkort produseres på bakgrunn av manntall 11.7. og sendes

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015

Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 25.08.2015 for stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i Sørum kommune 2015 Valgstyrets sekretær Odd Hellum Valglokalene Valglokalene er de samme som

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET FASTSETTELSE AV VALGDAG OG ÅPNINGSTIDER PÅ VALGDAGEN

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET FASTSETTELSE AV VALGDAG OG ÅPNINGSTIDER PÅ VALGDAGEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Lohne Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/120-15 Dato: STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009 - FASTSETTELSE AV VALGDAG OG ÅPNINGSTIDER PÅ VALGDAGEN INNSTILLING TIL: Valgstyret /Bystyret

Detaljer

Innkalling til møte i Skaun valgstyre kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Skaun valgstyre kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Skaun valgstyre 06.10.2016 kl. 17:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/16: ENDRINGER I VALGLOVEN - KONSEKVENSER FOR STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 15/530 GODKJENNING AV LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 15/530 GODKJENNING AV LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET 2015 Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Botnkrona Møtedato: 19.05.2015 Tid: 12:45 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15

Detaljer

Møtet vil starte etter møte i lokal styringsgruppe for kommunereformen. Verdal, 12. februar 2016. Bjørn Iversen Ordfører(S)

Møtet vil starte etter møte i lokal styringsgruppe for kommunereformen. Verdal, 12. februar 2016. Bjørn Iversen Ordfører(S) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.02.2016

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkesvalgstyret 2011-2015

MØTEPROTOKOLL. Fylkesvalgstyret 2011-2015 MØTEPROTOKOLL Fylkesvalgstyret 2011-2015 Dato: 28.04.2015 Sted: Fylkesutvalgssalen kl. 13:45 14:10 Møteleder: Arne Braut, leder Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Arne Braut (Sp),

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER!

VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER! VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER! Vårtun Kristne Oppvekstsenter SFO er en skolefritidsordning med masse trivsel! Her starter vi ettermiddagen med å spise matpakke og frukt. Etter maten

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tur: Tusselussene Tur: Tusselussene. Forming: Lille Petter edderkopp

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tur: Tusselussene Tur: Tusselussene. Forming: Lille Petter edderkopp Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 01.11 02.11 03.11 Forming på Løveklippen 04.11 45 07.11 08.11 09.11 10.11 Aktiviteter i kantinen Motorisk rom: 11.11 Planleggingsdag Barnehagen er stengt 46

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. Hurra for Solan 3 år Bokbamsen kommer til Loppa 11. Forming; lage maiblomster, klippe og lime

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. Hurra for Solan 3 år Bokbamsen kommer til Loppa 11. Forming; lage maiblomster, klippe og lime PLAN FOR MAI 2016 LOPPA TEMA: 17.mai og fysisk aktivitet Uke/ fagområde Språk, tekst og kommunikasjon Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Nærmiljø og samfunn 9. 16. 2. pinsedag Bhg stengt 3. Uteleik

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Navn: - 1 -

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Navn: - 1 - VEILEDNING FOR STEMMESTYRET Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Navn: - 1 - INNHOLD STEMMESTYRET SITT ANSVAR... 3 STEMMESTYRETS LEDER... 3 STEMMESTYRET... 3 KL. 07.15 - HENT MATERIELL PÅ RÅDHUSET...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret

MØTEINNKALLING. Valgstyret MØTEINNKALLING Valgstyret Dato: 05.02.2015 kll 1200 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00019 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Møteinnkalling 2/16 16/944 MANNTALL LOKAL FOLKEAVSTEMNING KOMMUNEREFORMEN

Møteinnkalling 2/16 16/944 MANNTALL LOKAL FOLKEAVSTEMNING KOMMUNEREFORMEN FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 18.03.2016 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer