Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE"

Transkript

1 HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: Telefax: E-post: Side 1

2 Kjære Hof-sokninger Gled dere - det er vår! Den lyse tiden ligger foran oss og nytt liv spirer og gror og alt er reint og pent. I skrivende stund ligger snøen og kuldegradene er mange hver natt. Men lyset og sola er der så det er bare og glede seg til grønne bakker. Politiske saker: Det er vel 3 saker som har engasjert folk i Hof denne vinteren. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre anlegg vil få betydning for mange husstander i Hof. Alle hustander som ikke er tilkoblet offentlig kloakknett, må etter hvert rense sin egen kloakk (minirenseanlegg). Dette vil bli en stor kostnad for den enkelte husstand og vi må derfor vedta en framdriftsplan som er gjennomførbar. Enkelte mener at disse husstandene har spart penger i mange år, for kloakkavgiften til kommunen har vært billigere. Dette betyr jo ikke at alle folk har midler til eget renseanlegg. Vi må derfor gi folk rimelig tid til gjennomføringen. En annen sak som engasjerer mange av våre innbyggere er bårerom på Veset. Saken ble behandlet i utvalgene i mars, men ble sendt tilbake til administrasjon for å se om de kunne løse lagerproblemet på en annen måte. Det er mange pårørende som har gitt gaver til formålet. Den tredje saken som engasjerer mange er omdisponering av midler fra prosjektet mekkeverksted til folkehelse. Saken skal diskuteres på en dialogkonferanse først i mai. Regnskapet for Hof Kommune i 2012 viser et underskudd på vel 2. mill kr. Det bekrefter at våre kutt i siste budsjett var nødvendig. Siden dette er siste utgave av Hof-Nytt før sommeren benytter jeg anledningen til å ønske alle en riktig god sommer Ragnar Lindås ordfører Side 2

3 Åpningstider i sommer Sommerstenging ved herredshuset På grunn av ferieavvikling, vil Hof herredshus holde stengt for besøkende i uke 29 og 30 ( juli). Telefonhenvendelser vil fremdeles være mulig. Sentralbordnummer er Forøvrig er åpningstidene i tidsrommet 16. mai 2012 tom. 5. september 2012 kl mandag til fredag. Teknisk sektor har lukket sakebehandlingstid fra kl til tirsdag til fredag. Kommunale barnehager Siste dag i barnehagen før ferie er fredag 28. juni Sommeråpen barnehage i Hof barnehage: uke 27 og 28. Oppstart for barnehageåret 2013 / 2014: mandag 29. juli 2013 Planleggingsdager i august: 15. og 16. Skolefritidsordningen Sfo holder stengt i ukene Oppstart tirsdag Skolen Siste skoledag før ferien er Oppstart etter ferien er Biblioteket Holder sommerstengt i tidsrommet fom , uke 27 - tom , uke 32. Velkommen til nye og tidligere brukere etter ferien, fom tirsdag Side 3

4 Velkommen til verdens aktivitetsdag for eldre i Hof kommune fredag 10. mai kl på Veset bo og aktivitetsenter Tema for årets dag er 30 minutter på din måte i form av fysisk aktivitet. Det blir servering underholdning - konkurranser og sosialt samvær. Vi hjelper til med å hente og bringe de som har lyst til å komme, ring sjåfør Egil på tlf , rullestol ingen hindring. Husk å kle deg etter været da første del av dagen foregår ute i nærområdet. Arr: eldrerådet og pensjonistforeningene Ryddeaksjon klassene ved Hof skole Før 17.mai gjennomføres rydding av kommunale veier og plasser i Hof kommune. Hof kommune er fordelt på 18 forskjellige roder og 6.klassene ved Hof skole plukker søppel slik at vi får en fin og ryddig kommune til 17. mai. Vi oppfordrer alle innbyggerne til å hjelpe oss med å holde kommunen vår ryddig og fri for søppel. Takk til Hof skole og elevene i 6.klasse for god hjelp til å få en ren og fin kommune til 17.mai. Side 4

5 Trær til besvær I boligfeltene ligger en del friområder som er tenkt å fungere som grønne lunger, buffersone mot området rundt eller skjerm mot innsyn mellom boligene. For noen friområder finnes godkjent reguleringsplan med bestemmelser for hvordan skjøtsel skal foregå. Andre friområder kan være uregulerte, men eies som regel av kommunen. Mange opplever at trær i friområdene blir så store at de skygger for utsikten eller er til sjenanse på annen måte. De som ønsker å få hogd trær i friområder må kontakte kommunen ved driftsleder Harald Tunstrøm, slik at hogsten kan utføres på forsvarlig måte. Noen steder er all hogst forbudt. Gamle muntlige avtaler om hogst har ingen gyldighet. Hogging av trær på naboers eiendom må avklares med den respektive nabo. For ordens skyld er det naboloven som normalt regulerer forholdet til trær. Kommunen tar kun beslutninger i forbindelse med trær på egen eiendom og friområder. Avfall i friområdene Tømming av søppel og hageavfall i friområdene er forbudt. Generelt er det forbudt å fylle igjen grøfter og fylle over kummer. Der dette skjer kan det oppstå store skader i perioder med mye nedbør. Side 5

6 Opptak og oppsigelse i kulturskolen Elektronisk søknadsskjema for kulturskolesøknad Nord-Jarlsberg kulturskole har hovedopptak med søknadsfrist 1.juni Kulturskolen har elektronisk skjema før søkning om plass i kulturskolen. Informasjon og oversikt finner du på kommunens hjemmeside under kultur og fritid/kulturskolen. Her finner du også link til elektronisk søknadsskjema. Hvis du er elev i kulturskolen og vurderer permisjon eller oppsigelseskal dette gjøres skriftlig til innen 1. juni. Sommer i Hof - og andre tilbud til barn og unge Det blir også i år arrangert «Sommer i Hof» - ferietilbud fra kultursektoren i samarbeid med SFO, for barn og ungdom i Hof. Brosjyre blir delt ut på skolen, og lagt ut på kommunens hjemmeside før skoleferien. Lignende tilbud har vi hatt i dette skoleåret i høst- og vinterferien, med stor suksess! Derfor fortsetter dette i kommende skoleår også. Vi vil også videreføre trimtilbud for ungdom, som er gitt i samarbeid med Hof treningssenter. I tillegg jobbes det med å ferdigstille musikkbingen, slik at vi gir lokaler til de som ønsker spille i band. Vi vil også fortsette med å arrangere aktivitetskvelder/ helger som diskotek, LAN, nattvolleyball osv. Etablering av nytt treffsted i kultursektorens lokaler jobbes det også med. Vi håper å komme med tilbud fra skolestart til høsten. Vi trenger flere frivillig voksne hjelpere for å få mest mulig ut av pengene vi har til barn og ungdom! Ta gjerne kontakt med / hvis du kan avse litt tid! Side 6

7 Byggesak til Holmestrand f.o.m. 15. april 2013 Kommune- og bystyrene i Hof og Holmestrand kommuner vedtok høsten 2012 en vertskommuneavtale der Holmestrand kommune er vertskommune innenfor byggesak. Oppstart er satt til Fra denne datoen skal alle henvendelser vedr. byggesak rettes til Holmestrand kommune. I Holmestrand er det telefon- og besøkstid mellom kl og alle hverdager. Det anbefales å avtale tid med saksbehandler. Tlf.: Besøksadresse: Rådhusgaten 11, 3080 Holmestrand Postadresse: Postboks 312, 3081 Holmestrand E-post: STIFTELSEN EIDSFOS HOVEDGÅRD SØKER VENNER For å holde det vakre anlegget på Eidsfos Hovedgård i forsvarlig hevd, søker stiftelsen Eidsfos Hovedgård frivillige som kan tenke seg å bidra med luking, raking, klipping av busker, rydding og annet forefallende arbeid i sommerhalvåret. Interesserte med tid, arbeidslyst og sans for historiske verdier bes henvende seg til styreleder Hanne Schwartz, epost telefon Vi kan tilby et godt samarbeidsforhold og varierte oppgaver! Med vennlig hilsen styret i SEH. Side 7

8 Reguleringsplaner under arbeid Gang- og sykkelvei Haslestad- Rønnebergveien Planen vedtatt. En klage, ble ikke tatt til følge. Engrønningen - boliger Prinsippsak om adkomst behandlet juni Nytt planforslag til 1.gangsbehandling er snart klart. Veset (vei og nytt boligområde) Trafikktelling er gjennomført i Thorshaugveien, Thorshaugbakken og Grønsetlia. Veiutredning er under arbeid. Kaarby 4 - boliger NVE har innsigelse. Kommunen jobber med nytt planforslag. Ny 1.gangsbehandling er aktuelt. Gang- og sykkelvei Eidsfos kirke- Virefabrikken Reguleringsplanen må endres for å få gang- og sykkelveien på utsiden av Synken. Rest av hageanlegg fra hovedgården er funnet nær Synken. Prestegårdshagen - boliger Prestegårdshagen AS ønsker å utvikle området. Nytt forslag til endring av reguleringsplanen snart ferdig. Steinset - boliger Mindre reguleringsendring under arbeid, hovedsaklig for utbedring av veinettet. Har avventet på grunn av mye snø. Boligbygging er i gang på området. Side 8

9 Miljøtipset- bærekraftig mat Globalt sett står matproduksjon for en større andel av klimagassutslippene enn hele transportsektoren. Hva vi velger å spise og hvor mye av maten som havner i søpla gjør en stor forskjell. Spis lavt og sunt: Å spise lavt i næringskjeden er både sunt og miljøvennlig. Spis opp: Statistisk blir 1/3 av maten kastet. Bedre planlegging og lagring hjelper. Spis økologisk: Økologisk mat produseres uten kunst gjødsel og sprøytemidler. Se etter Ø-merkede varer i butikken. Spis rettferdig: Fairtrade er et internasjonalt merke for rettferdig handel mellom små produsenter i U-land og forbrukere i vestlige land. Spis sesongens mat: Slik begrenser vi energikrevende dyrking (i drivhus), kjøling og oppbevaring av maten, og lang transport av ferskvarer. Spis miljøvennlig kjøtt og fisk: Vilt, rein, villsau og høne er eksempler på kjøtt vi bør spise mer av. Torsk fra Barentshavet, makrell, sei og sild er gode miljøvalg. Spis mat fra naturen og hagen: Kortreist, billig, giftfri og smaker ekstra godt! Kilde: søk på bærekraftig mat. Side 9

10 Forebyggende brannvernarbeid i Hof kommune 2013/14 Kongsberg brann og redning er brannvesen for de 3 kommunene Kongsberg, Hof og Lardal. Hof og Lardal kjøper alt brannforebyggende arbeid fra Kongsberg, inkludert feiing og boligtilsyn. I løpet av 2013 skal Kongsberg brann og redning utføre følgende brannforebyggende arbeid i Hof kommune: * Utføre tilsyn i 18 særskilte brannobjekter. Dette er bygninger som bl.a skoler, barnehager, fengsel, kirker og institusjoner. * Utføre 320 boligtilsyn. Feiertjenesten kontrollerer skorstein og ildsteder, samt røykvarsler, slukkeutstyr og rømningsveier i boliger. * Det skal ikke feies noen skorsteiner i år, da alle registrerte skorsteiner ble feid i Det feies annethvert år. * Hyttekampanjen utføres rett før påske. Hytte-folket oppsøkes i hytteområder, på vei til hytteområder, på butikker etc og får utdelt en brannvern - gave fra brannvesenet (i år en pakke med batteri, brannverninfo og kortstokk). * Besøke alle 6.klasser på barneskolen. Alle elevene får teoretisk undervisning, se på utstyret på en brannbil samt praktisk slukking. * Brannvern i landbruket er et prosjekt vi har startet i Kongsberg ved å oppsøke driftsbygninger i samarbeid med Arbeidstilsynet og Mattilsynet. Prosjektet videreføres i Hof og Lardal, muligens utsatt til 2014 pga kapasitetsbegrensning. * Samarbeid med pleie- og omsorg, brannvernopplæring av de ansatte for å få gjennomført enkel brannkontroll hjemme hos de eldre. Prosjektet godt i gang i Kongs berg, videreføres i Hof og Lardal, muligens utsatt til 2014 pga kapasitetsbegrensning. Side 10

11 * Alle 5-åringer i barnehager inviteres til brannstasjonen på Kongsberg, egen invitasjon sendes ut. * Besøke alle 4.klasser når desember nærmer seg, teoretisk brannvernundervisning og utdeling av brannvesenets julekalender. * Aksjon boligbrann gjennomføres i begynnelsen av desember, ved at brannvesenet besøker boliger med fokus på brannsikkerhet i jula. Ellers holder vi kurs og brannøvelser for mange bedrifter, og foredrag for frivillige organisasjoner etter forespørsler. Vi saksbehandler brannrelaterte saker som kjøp / salg av fyrverkeri, lagring av eksplosiver, tilsyn med gassanlegg etc. Vi får også mange henvendelser fra kommunenes innbyggere som har spørsmål bl.a angående bråtebrenning og annet brannforebyggende regelverk. Påminnelse til alle: Det er forbudt å gjøre opp ild i og i nærheten skog og utmark fra 15. april til 15. september. Skogbrann meldes på nødnummer 110. Et i utgangspunktet lite bål kan føre til skogbrann og få store konsekvenser. Dersom man ønsker å brenne bråte etc utenom denne perioden, melder man det inn til alarmsentralen i Drammen på tlf: Side 11

12 Voff-nytt til alle bikkjer i Hof Velkommen til å ta med eieren din på tur i Hof! Det er herlig å nyte fjell, skog og vann sammen med din tobente venn! Men han må ikke glemme å være i bånd. Og alt er tillatt: lange og korte, røde og gule, lenker og rullebånd, til og med fleksi-bånd er ok i Hofs skoger!! Men det holder ikke at "eieren min er verdens snilleste..", han må være i bånd! Det slår hundelovens 6 fast, ".slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo..". Hof kommune har ingen egne forskrifter for hund eller eiere for den saks skyld, men loven fastsetter båndtvang perioden 1.april til 20.august. - og til eieren; husk pose - og plukk opp etter hunden din... God tur! Trafikksikkerhetsplan for Hof kommune - Høring Hof kommune gjennomfører frem til innspillshøring om ny trafikksikkerhetsplan for perioden , for hele kommunen. Kommunen oppfordrer alle til å komme med innspill som gjelder utrygge punkter eller strekninger, hvilke trafikkprosjekter Hof- samfunnet trenger, tiltak som kan minske bilbruken m.m. Invitasjonsbrev finnes på kommunens nettside under Nyheter. Høringsinnspill sendes til evt. Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 Hof innen Side 12

13 Prosjektleder for Eikeren vannområde I mars startet Lise Irene Karlsen i en 50 % engasjement som prosjektleder for Eikeren vannområde. Prosjektet avsluttes sommeren Prosjektlederen skal jobbe med oppgaver etter vannforskriften. Eikeren vannområde tar med hele nedbørsområdet til Eikeren og omfatter derfor deler av Holmestrand samt hele Hof og Øvre Eiker kommuner. Enkelt sagt fra Hillestad til Hokksund. Oppgavene hennes blir bl.a. å ; avklare hvordan vannkvaliteten er i hvert enkelt vann/elv jobbe med de viktigste spørsmålene rundt vann forvaltning i vannområdet utarbeide en tilstandsanalyse lage et overvåkingsprogram Karlsen er utdannet naturforvalter fra Universitet for miljø- og biovitenskap. Ved siden av å være prosjektleder jobber hun også med vannforvaltning for konsulentselskapet Rambøll. Karlsen er 35 år og bosatt i Hokksund med mann og to barn. Hun får kontor i sidebygningen til Herredshuset, og har også kontor på rådhuset i Øvre Eiker. Gro Nordanger og er nyansatt som avdelingssykepleier ved Veset bo- og aktivitetssenter i 100 % stilling. Opprinnelig er hun fra Oslo, men har nå bodd lenge i Holmestrand. Der har hun jobbet i hjemmesykepleien i flere år. Gro har i tillegg til å være sykepleier, en master i helsefremmende arbeid. Hun er opptatt av at befolkningen skal få de helsetjenestene de har behov for av helsepersonell som yter god kvalitet. Det er derfor viktig at de ansette trives på arbeidsplassen sin og er stolte av yrket sitt. Gro gleder seg til å bli bedre kjent med Hof kommune. Side 13

14 Torsdagskonsert med utdeling av Inger Johanne Nordbys musikkpris. Torsdagskonsertene i Hof hadde konsert 11. april i Eidsfoss kirke med lokale aktører.det var godlåter fra Hof Hornmusikk under ledelse av Reinulf Kjeldsberg som framførte et variert program. I tillegg var det elever fra Nord-Jarlsberg kulturskole som spilte; Fredrik Haraldsen på gitar,andre Arnesen på orgel, Amalie Solberg på piano, Signe Marie Røed og Mette Nygaard på althorn. Dette ga en verdig ramme for overrekkelsen av Inger-Johanne Nordbys musikkpris. Inger Johanne Nordbys musikkpris deles ut på Torsdagskonsertene og musikkprisen tildeles musikkelev i Nord-Jarlsberg kulturskole som har adresse i Hof. Juryen består av musikklærere og rektor ved Nord- Jarlsberg kulturskole. Prisen tildeles elev som som arbeider målrettet og har vist stor fremgang. Prisvinner 2013 er Andre Arnesen. Tidligere vinnere av prisen er; Amalie Solberg, piano, Ida Øverland Eriksen, sang og Kristine Ødegård, gitar. Side 14

15 Boligtilskudd for 2013 Hof kommune vil etter søknad formidle boligtilskudd fra Husbanken for Boligtilskudd til tilpasning. Boligtilskuddet er behovsprøvd og kan gis eldre, funksjonshemmede og andre med særlig sosialt behov. Boligtilskudd er midler som kommunen søker Husbanken om og videreformidler tilkommunens innbyggere. Rammene for tilskudd er begrenset og behovsprøvd. Vedlagt alle søknader må det følge kostnadsoverslag og finansieringsplan over de tilpasninger/endringer som ønskes for boligen. Oppgave over husstandens månedlige inntekter og utgifter, samt ligningsattest må følge søknaden. Nærmere opplysninger om tilskuddsordningen fås ved henvendelse til kontaktperson Hege Skalstad Olssen, tlf Søknad sendes Hof kommune, Hofslundvn.5, 3090 Hof innen 25.juni DRILLINSTRUKTØR SØKES Hof skolekorps står uten drillinstruktør fra høsten 2013 Har du drillerfaring,lyst,og litt tid til overs til å instruere en fin jentegjeng på 10 drillere så ta kontakt med Kirsti Solberg på tlf for mer info. Vi prøver å få til øvelse på tirsdager fra kl fra høsten av. Side 15

16 Kjenner du denne planta? Den heter kjempespringfrø Impatiens glandulifera. Den er faktisk i slekt med den velkjente potteplanta Flittig Lise. Den er pen, ikke sant? Dessverre er denne vakre arten blitt et stort biologisk problem der den finnes. Den er blant en av de verste problemartene vi har i norsk flora og er ført opp på ei liste som har fått populærnavnet Norsk svarteliste, ei liste over innførte plantearter som Direktoratet for naturfovaltning mener vi bør få bort. Denne planta er en såkalt invasiv art eller om du vil, en invaderende art. Der den får fotfeste, utkonkurrerer den snart ganske effektivt vår naturlige flora. Ganske snart dominerer den store områder, særlig langs bekkeløp og i fuktige områder. Ved Lierelva i Lier kommune er den nå enerådende i breie belter langs elvebredden, og her drives det en intens og kostbar utryddelseskampanje for å begrense skadene. Tilsvarende kan en se hvordan arten nå dominerer breie områder langs elva forbi Ramnes kirke i Re kommune. Kjempespringfrø har også fått godt fotfeste noen steder i Hof kommune, og kommunen har nå fått midler til en kampanje for å få bukt med denne problemplanta i kommunen vår. I samarbeid med noen grunneiere og landbruksavdelingen i Hof kommune, har Framtiden i våre hender i Hof tatt på seg oppgaven med å kartlegge forekomstene hos oss og på grunnlag av denne kunnskapen begrense utbredelsen så mye som mulig med en mest mulig effektiv utryddelse av arten. Vi trenger hjelp til kartlegginga av kjempespringfrø i Hof. Den er kjent i større forekomster ved Kleppan og utover flere steder mot Vassås. Dersom du kjenner til voksesteder for kjempespringfrø, vil vi gjerne at du hjelper oss. Ta kontakt med Landbrukskontoret v/rune Nordeide eller med Roger Halvorsen Side 16

17 Stortings- og sametingsvalget 2013 Mandag den 9. september 2013 er det Stortings- og Sametingsvalg. Nærmere informasjon vedr. valget finnes på Internett under og vedr. sametingsvalget under Informasjon om valget på andre språk finnes på Internett: / brosjyre. Informasjon vil også bli lagt ut på Hof kommunes hjemmeside: Spørsmål vedrørende valget kan rettes til Hof kommune, tlf Valgstyrets leder er Svein Pedersen. Stemmerett og manntall 1. Stemmerett Ved Stortingsvalg har følgende personer stemmerett jfr. valgloven 2-1: Norske statsborgere som Vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven 53 og som Er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Side 17

18 2. Er du innført i manntallet? Alle som skal stemme må være innført i manntallet. Du står i manntallet i den kommunen hvor du var oppført i folkeregisteret som bosatt 30. juni Dersom du har flyttet, er det den datoen folkeregisteret mottar melding om flyttingen som er avgjørende for hvilken kommune du er bosatt i, ikke den faktiske flyttedatoen. Dersom du bor i utlandet, men har vært oppført i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge. Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Hvis du er i utlandet på valgdagen, må du forhåndsstemme. For å ha stemmerett ved sametingsvalget må begjæring om innføring i valgmanntallet ha blitt mottatt av Sametinget senest den Manntallet vil bli lagt ut til offentlig ettersyn fra månedsskiftet juli/august og frem til valgdagen på disse stedene: Meny Hof Eidsfos Landhandleri AS Joker Sundbyfoss AS Hof Herredshus Side 18

19 Hvor kan du stemme? 1. På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført, det vil si i den kommunen du var oppført i Folkeregisteret som bosatt pr Skal du forhåndsstemme, kan du gjøre det i en hvilken som helst kommune i landet i perioden ved ordinært forhåndsstemmemottak. For personer som ikke har anledning til å forhåndsstemme i nevnte periode og heller ikke til å avgi stemme på valgdagen den 9.9., vil det kunne være mulig å avgi tidlig -stemmei tidsrommet Hvis du står i manntallet i en annen kommune enn den kommunen du forhåndsstemmer i, vil stemmegivningen din bli sendt til den kommunen der du er manntallsført. Legitimasjon En velger som er ukjent for stemmemottaker vil bli bedt om å vise legitimasjon. Husk derfor å ta med legitimasjon når du skal stemme enten på forhånd eller på valgdagen!!! Gyldig legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Bestemmelsen er meget viktig og innebærer at velger, som er ukjent for stemmemottaker og ikke har med legitimasjon, ikke får stemme. Det er derfor viktig at velgere som ikke har legitimasjon, skaffer seg dette. Forhåndsstemmegivning Velger er manntallsført i en annen kommune Dersom stemmegivningen skal sendes til en annen kommune, er du som velger selv ansvarlig for å forhåndsstemme i god tid slik at stemmegivningen kommer frem innen valgdagen den 9. september 2013 til mottakskommunen. Dersom du forhåndsstemmer utenfor det fylket du tilhører ved stortingsvalget, vil du få utlevert en stemmeseddel, som er påført alle registrerte politiske partier, men ingen kandidatnavn. Du merker da av for det partiet du ønsker å stemme på. Forhåndsstemmen er endelig Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen dersom du har avgitt forhåndsstemme i forskriftsmessig stand. Side 19

20 Når og hvor foregår forhåndsstemmegivningen?: Tidlig-forhåndsstemmegivning: Ved valget i 2009 kom det en ny bestemmelse som betyr utvidet tidsrom for forhåndsstemme-givning: Dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli til og med 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Fra vil forhåndsstemmegivning som tidligstemming kunne skje i Hof Herredshus, resepsjonen. Fra vil forhåndsstemmegivning kunne skje ved NAV-kontoret i Hof, da resepsjonen ved Hof Herredshus vil være stengt i dette tidsrommet. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon! Ordinær forhåndsstemegivning: Forhåndsstemmegivning kan skje i perioden fra 10. august til og med fredag 6. september I Hof vil ordinær forhåndsstemmegivning foregå på følgende steder til følgende tider: Hof Herredshus, i resepsjonen i kontortiden: Tidspunkt: Mandag fredag t.o.m : kl Fredag den : kl Tirsdag den 3.9 utvidet åpningstid kl Hof Fengsel: Tidspunkt: fra kl Hof Bo- og Aktivitetssenter: Tidspunkt: fra kl Side 20

21 Ambulerende stemmemottak: Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i din kommune om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg. Velgere må fremme sin søknad innen tirsdag den Stemmegivning til sametingsvalget 39a i forskrift til Sameloven har en bestemmelse om at stemmegivningen må foregå som forhåndsstemmegivning i alle kommuner, som har færre enn 30 registrerte samer i samemanntallet. Hof kommune faller inn under denne bestemmelsen. Stemmesedlene til sametingsvalget er blå. Valgkort Alle velgere vil få tilsendt valgkort pr. post. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er altså denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med. Det går derfor raskere for deg å stemme dersom du har med deg valgkortet. Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon. Side 21

22 Stemmegivning på valgdagen Valgdagen er den 9. september På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Fra og med kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 er det kun 1 valgkrets i Hof kommune. Stemmestedet er lagt til Hofhallen ved Hof skole. Åpningstid for stemmegivning i Hofhallen på valgdagen: kl Trenger du veiledning eller hjelp i valglokalet, kan du henvende deg til en av valg-medarbeiderne. Du kan i tillegg til valgmedarbeider velge en annen til å hjelpe deg. Dersom du har vanskeligheter med å komme inn i valglokalet, kan du avgi stemme utenfor valglokalet. To valgmedarbeidere kommer i så fall ut, gir nødvendig hjelp og tar i mot stemmen din i en egen valgurne. Slik stemmer du i valglokalet på valgdagen Som ved de siste valgene skal det ikke brukes stemmeseddelkonvolutt ved stemmegivningen på valgdagen. I stedet skal stemmeseddelen brettes og stemples før den legges i valgurnen. Det er viktig at velgeren bretter stemmeseddelen før han/hun går ut av stemmeavlukket. Stemmesedlene til Stortingsvalget er hvite. Som det fremgår under eget avsnitt under Forhåndsstemmegivning, må stemmegivning til sametingsvalget foregå ved forhåndsstemmegivning. Side 22

23 Slik foregår stemmegivningen: 1. Gå til stemmeavlukket og velg stemmeseddelen til det partiet du ønsker å stemme på. 2. Gjør endringer på stemmesedlene hvis du ønsker det. (Se neste avsnitt: Hvordan endre på stemmeseddelen?) 3. Brett sammen stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut. Brettingen skjer altså motsatt vei av slik den er brettet og ligger utlagt i stemmeavlukket. Ved denne fremgangsmåten kan ingen se hva du har stemt. 4. Gå til valgfunksjonæren, som skal stemple stemmeseddelen. NB! Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent! 5. Legg selv den stemplede stemmeseddelen i valgurnen. Hvordan endre på stemmeseddelen? Stemmeseddelen avgjør hvilket parti du stemmer på. Hvis du vil være med på å påvirke hvem av kandidatene som skal bli valgt inn for partiet, må du endre på stemmeseddelen. Veiledning for hvordan du gjør endringer står på stemmesedlene. Ved Stortingsvalget kan du: o stryke kandidater på stemmeseddelen. o endre på rekkefølgen kandidatene er satt opp på stemmeseddelen. Du må endre stemmeseddelen som forklart ovenfor. Endringene gjøres ved å gå frem som angitt på stemmeseddelen. Andre måter å rette på vil ikke telle med i valgoppgjøret. Bruk svart penn. Side 23

24 Oversikt over hvilke politiske partier som har levert listeforslag i Vestfold fylke: 1. Miljøpartiet De Grønne 2. Senterpartiet 3. Demokratene i Norge 4. Kristent samlingsparti 5. Arbeiderpartiet 6. Høyre 7. Rødt 8. Piratpartiet 9. Sosialistisk Venstreparti 10. Kristelig Folkeparti 11. Venstre 12. Fremskrittspartiet 13. Kystpartiet 14. Pensjonistpartiet 15. De Kristne Vestfold Fylkesvalgstyre vil behandle sak om godkjenning av de innleverte listeforslagene i sitt møte den Informasjon fra Vestfold Fylkeskommune vedrørende valget finnes på Valg til menighetsrådet Det avholdes valg for menighetsrådet i Hof, Eidsfoss og Vassås sokn i Valget avholdes mandag 9.september i foajeen i Hofhallen. Valget gjennomføres altså samtidig og på samme sted som Stortingsvalget. I 2013 skal 5 medlemmer og 5 varamedlemmer velges til menighetsrådet Side 24

25 Villblomstenes dag søndag 16. juni, kl Vi møtes på Eidsfoss Hovedgård, på parkeringen, og vandrer rundt i skogsområdet mellom Hovedgården og Bergsvannet. Etterpå tar vi ei runde i hagen og ser på forsommerblomstringa der. Det blir orientering om villfloraen og hageplantene så langt turleder, Roger Halvorsen, formår. Det blir også litt historie omkring den første kvinnelige botanikeren i Norge, Madame Cappelen og det hun sto for. Hun ble regnet blant de store i norsk botanikk og var kjent langt utenfor Norges grenser for kunnskapen sin. Ta med litt kaffe og noe å bite i for ei lita pause i naturskjønne områder. Meget lett turterreng! Dersom været er bra, er det ikke nødvendig med gummistøvler. Villblomstenes dag er et arrangement som går av stabelen over hele Norden på denne dagen. Siktemålet er å la folk få oppleve norsk flora på lokalt nivå. På turen får du se vanlige og mindre vanlige planter. Det kreves ingen forkunnskaper eller noen slags form for opptaksprøve. Plantemangfoldet er stort i Hof, og det store utvalget av arter er knyttet til historie, folkemedisin, overtro, kalendermerker, barneleker og mange andre tradisjoner. Det blir fortalt litt om hvordan plantene kan bestemmes, i hvilke miljøer de vokser og om plantenes kulturhistorie. Vel møtt! Arrangører: Norsk Botanisk Forening og Fremtiden i våre hender, avd. Hof. Side 25

Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet. Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål

Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet. Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål Utgitt august 2005 av Kommunal- og regionaldepartementet Publikasjonsnummer: H-2169 Bokmål Publikasjonen er oversatt til 7 språk og finnes på Internett: www.valg.no Informasjon Stortings- og sametingsvalget

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013

Stortings- og sametingsvalget 2013 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2013 stemt på: har Du 3X3X Parti 1 1X1X Returkoder Stemme via Internett? side 7 10 Parti 3 3X3X 2X2X 2 Parti Stortings- og sametingsvalget 2013 Stortinget er Norges

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2017

Stortings- og sametingsvalget 2017 INFORMASJON Stortings- og sametingsvalget 2017 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er 11. september. Husk legitimasjon! Stortings- og sametingsvalget 2017 Stortinget er Norges folkevalgte

Detaljer

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget

Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Svar på ofte stilte spørsmål ved Stortings og Sametingsvalget Tana kommune / Deanu gielda Innholdsfortegnelse Hvem har stemmerett ved Stortingsvalget? 4 Står du i manntallet?... 4 Hvor kan du stemme dersom

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:30. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 07.05.2013 kl. 15:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/13 PS 2/13 PS 3/13 PS 4/13 Valgstyre 2011-2015, leder og nestleder Valg 2013

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 2.05.205 Tidspunkt: 4:5 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er 14. september. Husk legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Ved valget velger vi

Detaljer

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen

VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen VELKOMMEN TIL OPPLÆRING FOR STEMMESTYRENE 5. SEPT 2017 Gunnhild Landrø og Elisabet E. Iversen 2 RUTINER FOR VALGTINGET STORTINGSVALGET 2017 SKAUN KOMMUNE 3 ALLER FØRST HVA SKAL VI GJENNOMGÅ? Praktisk informasjon

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Stortingsvalget mandag 9. september 2013 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 22.08.13 Tema Gjennomgang av viktige emner for stemmestyrene

Detaljer

Praktisk gjennomføring

Praktisk gjennomføring Praktisk gjennomføring Med eksempler fra Bergen kommune www.bergen.kommune.no/tema/valg09 Elin Solberg/Sigbjørg Brodin 1 Valget 2009 Sametingsvalg Forhåndstemming Stortingsvalg Forhåndsstemming Valgtingsstemming

Detaljer

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget?

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget? Forhåndsstemming i Bergen Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalget? 1 Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 6. september 14 faste lokaler i Bergen: 12.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Ås Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Stensrud Rita

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:30 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 16.03.2017 kl. 08:30 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste:

Møteprotokoll. Til stede: Forfall: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Saksliste: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Blåsalen, Rådhuset Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 13.00-13.20 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tom Cato Karlsen Leder FRP Ingrid Lien Medlem SP Grethe Monica

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Bindal valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Bindal rådhus, Terråk Dato: 15.01.2018 Tidspunkt: Umiddelbart etter formannskapets møte Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Departementet har 30. mai 2013 med hjemmel i valgloven 2-9, 7-3, 8-6, 9-10 og 10-10 gjort følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 19.02.2015 kl. 16:00 Valgstyret for 2011 2015: Thomas Fosen, leder m/vara Tom Roger Svendsrud Wenche Låg Breivik m/vara Guro

Detaljer

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien

Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge. Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien Oversikt over gjennomføringen av et valg i Norge Tidskronologi frister forvaltningsnivåene terminologien 1 Gjennomføring av valg Valglov/valgforskrift Stortingsvalg Fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

Detaljer

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland

Stortingsvalg A Administrative forhold. Møtebok for stemmestyret. Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Møtebok for stemmestyret Stortingsvalg 2009 A Administrative forhold A1 Valg ble holdt Mandag 14. september fra kl. 09.00 til kl. 21.00 A2 Stemmestyret Leder: Krets: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Stemmestyremedlemmer:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Audnedal Vest-Agder År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Ravnåskollen (167 m.o.h), fiskestien rundt Vikevannet

Ravnåskollen (167 m.o.h), fiskestien rundt Vikevannet Ravnåskollen (167 m.o.h), fiskestien rundt Vikevannet Rundløype, 7,5 km, 1 t. 45 min. Parkeringsplass ved Vikestranda badeplass. Følg Vikeveien over elva og ta til høyre ved første veikryss. Ta av til

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Gausdal Oppland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valgdagen er. september. Husk legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalget 0 Ved valget velger vi representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Blåsalen Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: Etter formannskapsmøtet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, telefon 7559

Detaljer

Mottak av forhåndsstemmer

Mottak av forhåndsstemmer Stortings- og sametingsvalget 2017 Mottak av forhåndsstemmer Rigmor Leknes Hensikt /mål Innhold Lov/forskrift/regler Formål Stemmerett Manntall Gjennomføring Beredskap Rutineportal Bruk av valgadministrativt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen STORTINGSVALGET UTLEGGING AV MANNTALL

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen STORTINGSVALGET UTLEGGING AV MANNTALL Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen 16.04.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/13 Sak 2/13 Sak 3/13 Sak 4/13 Sak 5/13 Sak 6/13 STORTINGSVALGET

Detaljer

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalg?

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalg? Forhåndsstemming i Bergen Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved stortings- og sametingsvalg? 1 Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 14 faste lokaler i Bergen: 10. august 11. september (1.

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Finnmark Finnmárku. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Alta Finnmark Finnmárku År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Parken Gro Anita Stene E-postadresse:

Detaljer

Rundskriv. Sametingsvalget Rundskriv om endringer i valgbestemmelsene i sameloven og forskrift om valg til Sametinget

Rundskriv. Sametingsvalget Rundskriv om endringer i valgbestemmelsene i sameloven og forskrift om valg til Sametinget DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Rundskriv Sametinget Kommunene v/ valgstyrene og samevalgstyrene Fylkeskommunene v/ fylkesvalgstyrene Fylkesmennene De politiske partier Nr. Vår ref Dato

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Nesheim 10:00 20:00. Lysaker 10:00 20:00. Tuv 10:00 20:00. Markabygda 10:00 20:00 Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Levanger Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Keiserås Rita Mari E-postadresse:

Detaljer

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene

- Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene Kommunestyre- og Fylkestingsvalget mandag 12. september 2011 - Gjennomføring av valgdagen i stemmekretsene - presentasjon for stemmestyrenes ledere og nestledere 01.09.11 Tema Gjennomgang av viktige emner

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 - presentasjon for Valgstyret/stemmestyreledere 22.08.07 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 2. juli utenriks. Fra 10. august til

Detaljer

Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017

Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 17/00049-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Råd for mennesker med

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes Granmo. AP Randi Johnsen Eikevik U

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes Granmo. AP Randi Johnsen Eikevik U Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 19.05.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:15-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Knut Magne Sjøvold SP Rakel Therese S.

Detaljer

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning

Stortingsvalget Valgtingsstemmegivning Stortingsvalget 2009 - Valgtingsstemmegivning - presentasjon for stemmestyreledere og nestledere 26.08.09 Forhåndsstemming og valgkort Forhåndsstemmegivning til kommunene. Fra 1. juli utenriks. Fra 1.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 Informasjon Viktig informasjon om valget Nye regler for hvordan du stemmer på valgdagen Nye regler for hvor du kan forhåndsstemme Nye regler for hvordan

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Rissa rådhus, Storsalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 12:00 Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling for Valgstyre. Saksliste

Møteinnkalling for Valgstyre. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Valgstyre Møtedato: 15.06.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 08:30 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: kl. 16:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: kl. 16:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: 07.04.2011 kl. 16:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/11 PS 2/11 PS 3/11 PS 4/11 Valg 2011 - frist for fritak fra listeforslag Valg 2011 -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 12:00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet)- 00:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 12:00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet)- 00:00 side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2017 Tid: 12:00 (i forlengelsen av formannskapsmøtet)- 00:00 Medlemmene innkalles med dette til overnevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget År: A Administrative forhold. A1 Valgstyret Stortingsvalget 213 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 213 Kommune: Fylke: Drammen Buskerud År: 213 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Andersen Vegard Hetty Epostadresse:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00

Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: Tid: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret - Ørland kommune Møtested: Rusaset, Rådhuset Møtedato: 09.09.2013 Tid: 16:00 Forfall meldes til Infotorget 72 51 40 00 eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no

Detaljer

Valgstyret. Møteinnkalling. Dato: Møtested: Kommunehuset, Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00

Valgstyret. Møteinnkalling. Dato: Møtested: Kommunehuset, Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Valgstyret Dato: 02.05.2017 Møtested: Kommunehuset, Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 75 75 11. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Garderåsen 16:00-20:00 12:00-21:00. Hovinhøgda 16:00-20:00 12:00-21:00 Stortingsvalget 23 Valgprotokoll for valgstyret Stortingsvalget 23 Kommune: Fylke: Fet Akershus År: 23 A Administrative forhold A Valgstyret Valgstyrets sekretær: Epostadresse: Telefon: Medlemmer (inkl.

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. 13.9.217 9: Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 eller til

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Forfall meldes snarest på tlf eller til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Valgstyret. Forfall meldes snarest på tlf eller til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Nes Kommune Møteinnkalling Dato: 23.05.2017 kl. 15:30 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01246 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 03.06.2015 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/15 15/984 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN 27.05.2015.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - aulaen Møtedato: Tid: SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - aulaen Møtedato: Tid: SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel EIDSBERG KOMMUNE Valgstyret MØTEINNKALLING 12.06.2013/TOA Møtested: Ungdomsskolen - aulaen Møtedato: 13.06.2013 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Side 4/13 13/1111 SAME- OG STORTINGSVALGET

Detaljer

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg

Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg Valgstyrets oppgaver på valgdagen og -kvelden ved kommunestyreog fylkestingsvalg H:\TEKST\VALG\Valgnatta - tellekorps\valgstyrets oppgaver valgdagen - kommunestyre- og fylkestingsvalg.doc 1 PROSEDYRE VED

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Kommune: Ørland. Fylke: Sør-Trøndelag. Ar: A Administrative forhold Stortingsvalget 2013 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 2013 Kommune: Ørland Fylke: Sør-Trøndelag Ar: 2013 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær: Brevik Britt E-postadresse:

Detaljer

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015?

Forhåndsstemming i Ringerike. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Forhåndsstemming i Ringerike Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 11. september I Ringerike rådhus: 10.

Detaljer

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015?

Forhåndsstemming i Bergen. Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? Forhåndsstemming i Bergen Hva trenger du å vite som stemmemottaker ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015? 1 Hvor og når kan en stemme? Forhåndsstemming: 1. juli 11. september I faste lokaler i Bergen:

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Valgstyret MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Valgstyret MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 07.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksutskrift. Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og sametingsvalget 2017.

Saksutskrift. Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og sametingsvalget 2017. Saksutskrift Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Stortingsvalget og sametingsvalget 2017. Arkivsak-dok. 17/00049-1 Saksbehandler Vibeke Berggård Saksgang Møtedato Saknr 1 Råd for

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: Ca Kl. 10.45 (i forlengelsen av formannskapsmøtet) Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00

E-postadresse: Krets Åpningstid søndag Åpningstid mandag. Sentrum 15:00 19:00 08:00 20:00. Jørstadmoen 15:00 19:00 08:00 20:00 Stortingsvalget 27 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 27 Kommune: Fylke: Lillehammer Oppland År: 27 A Administrative forhold A Valgstyret Sekretær: E-postadresse: Telefon: mer (inkl. møtende

Detaljer

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se:

Stortingsvalget Ar: Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget A Administrative forhold. A 1 Valgstyret. Sekretær: E-postad res se: Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Verdal Fylke: Ar: Nord-Trøndelag 217 A Administrative forhold A 1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Ertsås Line Therese E-postad

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Høring endringer i valgloven Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rita-Mari Keiserås rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no 74052716 Arkivref: 2015/7912 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Stemmegivning generelt. Regler ved stemmegivning og manntall

Stemmegivning generelt. Regler ved stemmegivning og manntall Stemmegivning generelt Regler ved stemmegivning og manntall Viktige tema Hemmelig valg Hvem har stemmerett Krav til legitimasjon Utleggingsmanntall Assistanse i valglokalet Taushetsplikt Valgagitasjon

Detaljer

Stortingsvalget 2013. Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013

Stortingsvalget 2013. Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013 Veiledning for forhåndstemmemottakere Stortingsvalget 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg... 3 1.1. Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen... 3 1.2. Stemmeperiode... 3 1.3. Manntall

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 Veiledning for forhåndstemmemottakere ved Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om valg... 3 1.1. Ansvarlige kontaktpersoner ved forhåndsstemmingen... 3 1.2. Stemmeperiode...

Detaljer

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg:

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namsos valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 12:00 umiddelbart etter formannskap De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/421 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL VALGSTSYRETS LEDER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/421 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL VALGSTSYRETS LEDER Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland : 12.05.2015 Tid: 09:00 Det innkalles med dette til møte i valgstyret. Innkallingen sendes alle faste

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Råhus Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Vestby Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Westby Christin

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Valgstyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Valgstyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Valgstyret Møtested: Møterom Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 05.05.2017 Fra kl: 10:15 Til kl: 10:25 Møteleder: Møteinnkalling: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: møterom i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 11.03.2015 Tid: 19:00 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750,

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013

Stemmestyrenes oppgaver. Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Stemmestyrenes oppgaver Orienteringsmøte 21.08.2013 for stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget i Sørum kommune 2013 Valglokalene Valglokalene er de samme som ved forrige valg: Sørum skole, gymsalen

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/ Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/ Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2015/630-67 Roger Andersen, 74 39 33 13 002 05.07.2016

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2

Saksframlegg. Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2 Saksframlegg Ark.: 010 Lnr.: 6360/16 Arkivsaksnr.: 16/1183-2 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING AV VALGDAG OG VALGKRETSER, SAMT INNFØRING AV ELEKTRONISK

Detaljer

Saksutskrift. Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015

Saksutskrift. Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 Saksutskrift Forhåndsstemming - Stemmemottakere, åpningstid og sted m.m. Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015 Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 14/03421-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Valgstyret

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Leksvik kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Leksvik kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Leksvik kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: 27.04.2017 Tid: 09:00 Forfall meldes på elektronisk skjema: https://www.rissa.kommune.no/politikk/ Servicetorget

Detaljer

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015

Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kurs for stemmestyrene i Ringerike kommune Kommunestyre- og fylkestingsvalget 13. og 14. september 2015 Kursinnhold: Generell valginformasjon Arbeidsoppgaver og ansvar Opptelling Møtebok Trening i EVA

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Åfjord Sør-Trøndelag År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Barsleth

Detaljer

Saksbehandler: Karianne Fjeldstad Arkiv: 011 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: EVALUERING AV STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2005

Saksbehandler: Karianne Fjeldstad Arkiv: 011 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: EVALUERING AV STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2005 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne Fjeldstad Arkiv: 011 Arkivsaksnr.: 04/04700-014 Dato: 17.11.05 EVALUERING AV STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2005 INNSTILLING TIL: Valgstyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007

ORIENTERINGSMØTE. 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 ORIENTERINGSMØTE 16.08.2007 kl. 19.00 FOR STEMMESTYRENE VED KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I SØRUM 2007 H:\TEKST\VALG\Stemmestyrer - valglokaler\kurs stemmestyrer KST-valg 2007.doc 1 FØR VALGDAGEN:

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv

MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv Kommunal- og regionaldepartement Postboks 8112 Dep MANDAL KOMMUNE Fellessekretariatet/sentralarkiv 0032 OSLO Sendes kun som elektronisk post DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/108-3

Detaljer

Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Ringerike kommune

Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Ringerike kommune Veiledning for forhåndsstemmemottakere kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Ringerike kommune Innhold KONTAKTPERSONER... 2 GENERELT OM VALG... 3 HVEM HAR STEMMERETT?... 3 MANNTALL... 3 LEGITIMASJON...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/11 11/50 KOMMUNESTYREVALG ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/11 11/50 KOMMUNESTYREVALG ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 11.05.2011 Tid: Kl 14.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. (NB! I forlengelsen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379

Saksframlegg. Trondheim kommune. HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Saksframlegg HØRING-FORSLAG TIL ENDRINGER I VALGLOVEN Arkivsaksnr.: 06/28379 Forslag til vedtak: Formannskapet som kommunens høringsorgan har følgende synspunkter på forslag til endringer i valgloven,

Detaljer

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold.

Stortingsvalget Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget Nord-Trøndelag. År: A Administrative forhold. Stortingsvalget 217 Valgprotokoll for valgstyret - Stortingsvalget 217 Kommune: Fylke: Steinkjer Nord-Trøndelag År: 217 A Administrative forhold A1 Valgstyret Sekretær: Telefon: Aarnes Kari E-postadresse:

Detaljer

Rutiner forhåndsstemming Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Rutiner forhåndsstemming Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Rutiner forhåndsstemming Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Generell informasjon: Forhåndsstemmemottakerne skal gjøre seg kjent med lovverket som angår tidligstemmegivningen og forhåndsstemmegivningen,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 14. februar 2017 kl. 15.30 PDF-versjon 17. februar 2017 13.02.2017 nr. 174 Forskrift om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal 26.09.2007 kl. 16.30 Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i

Detaljer

Informasjon om valget 14. september: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Informasjon om valget 14. september: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 VALGINFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 5 - ÅRGANG 2 AUGUST 2015 Informasjon om valget 14. september: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Slik stemmer du i valglokalet Side 4 Oversikt

Detaljer

Sametingsvalget KRDs valgkonferanse 9. og 10. februar Liss Ellen Ramstad Roy Amundsen. Foto: John Marcus Kuhmunen, Sametinget

Sametingsvalget KRDs valgkonferanse 9. og 10. februar Liss Ellen Ramstad Roy Amundsen. Foto: John Marcus Kuhmunen, Sametinget Sametingsvalget 2009 KRDs valgkonferanse 9. og 10. februar 2009 Liss Ellen Ramstad Roy Amundsen Foto: John Marcus Kuhmunen, Sametinget Hvorfor har vi Sametinget? Flertallsdemokrati samene er et urfolk

Detaljer

Evaluering av stortings- og sametingsvalget KOMMUNER

Evaluering av stortings- og sametingsvalget KOMMUNER Evaluering av stortings- og sametingsvalget 2009 - KOMMUNER Spørsmål merket med * er obligatoriske. 1) 1. Kommune: * 2) 2. Fylke: * 3) 3. Navn kontaktperson: * 4) 4. E-postadresse: * 5) 5. Direkte tlf.:

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: VALGSTYRET Møtested: : 22.05.2017 Tid: 14:00-16:00 Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.05.2015 Tid: 12:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 09:00 10:00

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll. Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 09:00 10:00 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 26.04.2017 Tid: 09:00 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Grethe Bakkland

Detaljer

Stortingsvalget og Sametingsvalget Behandling og godkjenning av innkomne listeforslag

Stortingsvalget og Sametingsvalget Behandling og godkjenning av innkomne listeforslag Arkivsak-dok. 201201710-30 Saksbehandler Zlatko Dzaferovic Saksgang Møtedato Fylkesvalgstyret 2011-2015 07.05.2013 Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013 - Behandling og godkjenning av innkomne listeforslag

Detaljer

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009 Levanger kommune Stortingsvalg 29 Stortingsvalget År: 29 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1719 LEVANGER 17 NORD-TRØNDELAG 15.9.9 A. Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen 12.04.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 - UTLEGGING AV MANNTALL

Detaljer

/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: Tid: 18.30

/TOA MØTEINNKALLING. Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: Tid: 18.30 Valgstyret MØTEINNKALLING 16.08.2013/TOA Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort Møtedato: 22.08.2013 Tid: 18.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.08.13 kl 13.00 tlf. 69 70 20

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 215 Valgprotokoll for valgstyret - Fylkestingsvalget 215 Kommune: Fylke: Bodø Nordland År: 215 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Johansen Svein

Detaljer

Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Umiddelbart etter formannskapet

Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Umiddelbart etter formannskapet KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: Umiddelbart etter formannskapet Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer